Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről"

Átírás

1 Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budapest, március 18. Kiss Andrea intézményvezető

2 Tartalom A Szociális Szolgálat... 2 A szociális szolgáltatások legfőbb célja... 2 A kerület szociális jellemzői... 2 A Szociális Szolgálat felépítése... 3 Szociális Szolgálat kliens számának alakulása... 3 Nemenkénti felosztás... 4 Életkor szerinti felosztás... 4 Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai... 4 Méltányosság... 5 Személyi és tárgyi feltételek... 6 Személyi feltételek... 6 Rekreáció, dotáció... 6 Tárgyi feltételek... 7 Pályázatok... 7 Társadalmi integráció... 8 Társadalmi szerepvállalás önkéntesség... 8 Társadalmi szerepvállalás adományosztás... 8 Civil kapcsolatok... 9 Könyvet házhoz... 9 Tájékoztatás Ellenőrzések Szolgáltatások részletes beszámolója Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Szivárvány Idősek Klubja Levendula Idősek Klubja Nagytétényi Idősek Klubja Napraforgó Fogyatékosok Klubja Nappali Hangulat Lélekvédő Klub Fogyatékosokat Támogató Csoport Serapis Közösségi Ellátás Bevételek és kiadások

3 A Szociális Szolgálat A Szociális Szolgálat 330/1995 (11.02) önk. számú határozatban rögzített alapító okirat és módosításai szerint működik. Szakmai munkáját az 1993 évi III. törvény és az 1/2000. (1.7) SzCsM rendelet, jogszabályok és végrehajtási rendelkezések, ill. önkormányzati rendeletben szabályozott előírások szerint végzi. Az Önkormányzati, valamint a Szociális törvény rendelkezései alapján a helyi önkormányzat feladatellátása körébe utalt személyes gondoskodási formák ellátására megelőzően más formákban történő alapvető szolgáltatás-nyújtás után alapította XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat néven 1996-ban. A szociális szolgáltatások legfőbb célja a szolgáltatások igénybe vevőinek társadalmi-gazdasági helyzetének javítása, a szociális biztonság erősítése, a segítséget igénylő minél nagyobb önállóságának megtartása, függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása, ugyanakkor a mind teljesebb testi-, lelki-, mentális állapothoz elengedhetetlen szükségletek kielégítése, egyéni erőforrások, képességek mobilizálása, a környezet, a segítő háttér bevonása, szervezett és tervezett szolgáltatásnyújtás. A kerület szociális jellemzői Budafok-Tétény XXII. kerület területe ha, azaz 34, 25 km2. Lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint fő (2012. jan 1.) A XXII. kerületre csakúgy, mint az ország egészére jellemző az elöregedő társadalom. A kerületben élő idősek száma évről évre nő, akiknek megfelelő ellátás biztosítása elsősorban az önkormányzat, illetve a Szolgálat feladata. Az idősek aránya az összlakosság tekintetében folyamatosan nő (1997-ben a lakosság 18,8%-a, 2010-ben pedig 24,8 %-a volt 60 év feletti). 2

4 A Szociális Szolgálat felépítése A Szociális Szolgálat irányításában, felépítésében 2012-ben jelentős változások nem történtek. A Szociális Szolgálat nyolc szakmai feladatot lát el: Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás Étkeztetés 3 telephelyen Nappali ellátás időseknek 3 telephelyen Nappali ellátás fogyatékkal élőknek Nappali ellátás pszichiátriai betegeknek Közösségi Pszichiátriai Ellátás Támogató Szolgáltatás fogyatékosoknak A Szolgálat tevékenysége magában foglalja a fogyatékosok, idősek, betegek segítését, védelmét, részükre egyszerre több szinten nyújt támogatást. Az egész kerületet lefedve, 5 telephelyen végzi az ellátást. 1 kliens egyszerre több szolgáltatást is igénybe vesz (pl. HSNY és étkeztetés, HSNY- JHSNY- étkeztetés, HSNY - idős klub - étkeztetés) Szociális Szolgálat kliens számának alakulása A Szociális Szolgálat klienseinek száma 2011-hez viszonyítva 6 %-kal nőtt, így 2012 évi ellátotti létszám szinte azonos a 2010 évivel. Szakfeladatok szerinti felosztás Szakfeladatok tekintetében az alábbi változások figyelhetők meg ben: Szociális Szolgálat szakfeladatonkénti kliensszám alakulása Szivárvány Idős Klub Levendula Idős Klub Nagytétényi Idős Klub Napraforgó Fogyatékos Klub Nappali Hangulat Lélekvédő Klub HSNY JHSNY Étkeztetés Fogyatékosokat Támogató Csop Közösségi Ellátás össz kliens

5 Étkeztetésben az ellátotti létszám folyamatosan változó, térítési díj változásnál csökken, majd lassan ismét emelkedik. A 2012 évi ellátotti létszám kis mértékben ugyan (8%-kal) nőtt Nemenkénti felosztás Az intézményen belül a férfi / nő kliensek tekintetében lassú eltolódás látható. Az előző évhez képest jelentős változás e téren sem tapasztalható. Szociális Szolgálat kliensszáma összes kliens férfi nő Életkor szerinti felosztás Szociális Szolgálat kliensei összes kliens év alatti év feletti év feletti A fenti adatok azt támasztják alá, hogy a szociális ellátásban növekszik a szolgáltatásra szorulók azon száma, akik nem elsősorban magas életkoruk miatt igényelnek szociális ellátást! Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai regisztrált munkanélküliek megváltozott munkaképességűek GYES-en lévő egyedülálló édesanyák nekik jelenleg alanyi jogon a helyi rendelet nem engedélyezi a szociális étkeztetés igénybe vételét (saját jövedelemnek számít a GYES mellett a gyermek(ek) után járó családi pótlék is), egyéni elbírálás alapján kapják (mivel önmaguk, illetve eltartottjaik részére nem tudnak biztosítani napi egyszeri meleg ételt) Egyre nagyobb számban jelentkeznek rendszerünkben hajléktalan, ill. szenvedélybeteg kliensek, elsősorban az étkeztetésben. 4

6 Méltányosság A Szociális Szolgálat 8 szolgáltatása közül a Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés, Támogató szolgáltatás térítési díj köteles. A térítési díjat fizetők száma 2012-ben 481 fő volt (az össz. ellátotti létszám 65 %-a) Vagyis, bár az ellátottak száma emelkedett, a térítési díjat fizetők száma csökkent! Ezen ellátottak közül szociális helyzetre tekintettel áprilistól augusztusig 36 fő méltányosságból a jövedelme alapján kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összeget fizetett. Közülük 6 fő 0.- Ft-os volt Összes kliens Térítési díj köteles szolgáltatást vesz igénybe Méltányosságot kap Ft os méltányosságot kap 24 6 A 6/1996. (II.14.) Ör. számú rendelet értelmében: 20. (1) Ha az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum (ÖNYM) tárgyév január 1-jén érvényes összegét, egyedül élő esetében az ÖNYM összegének másfélszeresét nem haladja meg, az ellátásért térítési díjat fizetni nem kell augusztusában a 6/1996-os Önkormányzati rendelet hatályát vesztette, helyette a 17/2012 (VI.25) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a fizetendő intézményi térítési díjak rendelet lépett életbe. Ebben 16. (1) A megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető a méltányosságra okot adó körülmény mérlegelésével a megállapított személyi térítési díj legfeljebb 10 %-ával mérsékelheti. A méltányosságra okot adó körülményeket az intézményvezető évente köteles felülvizsgálni. A fenti rendelet hatályba lépését követően jelentősen csökkent a méltányosságot kapó ellátottak száma (36-ról 9 főre csökkent), mert mindennapi életükben a 10 %-os mérséklés komoly segítséget nem jelentett. Voltak, akik a méltányosság gyakorlásának módosítását követően csökkentették igényüket szolgáltatásaink iránt (pl.: hétvégi ebédet lemondta, a házi segítségnyújtást kevesebb óraszámban kérte) Ugyanakkor voltak kliensek, akik emiatt kikerültek ellátórendszerünkből. Mindezek figyelembe vételével javasoljuk a méltányosság gyakorlás módjának átgondolását, esetleg a jövedelem sávos térítési díj megállapításhoz hasonlóan, nem %-ban, hanem 3 kategóriában maximalizálni az intézményvezető mérlegelési jogkörét. 5

7 Személyi és tárgyi feltételek Az intézmény 5 telephelyen nyújt alapellátást Bp. Anna u. 10 székhely, központi telephely szolgáltatások: - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - helyben és elviteles étkeztetés - Szivárvány Idősek Klubja - Serapis Közösségi Ellátás 1221 Bp. Köd u. 2-4 Napraforgó Fogyatékosok klubja - Fogyatékosokat Támogató Csoport 1224 Bp. XII. u Nappali Hangulat Lélekvédő Klub 1224 Bp. XVI. u Levendula Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés 1225 Bp. Nagytétényi út Nagytétényi Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés Személyi feltételek 2012-ben a Szociális Szolgálat 53 fő álláshellyel rendelkezett. Ebből 49 fő 8 órás, 4 fő 6 órás és 1 fő 4 órás munkatárs, 1 fő 4 órás tartósan üres álláshely januárjában megbízási szerződéssel intézményünk 8 főt foglalkoztatott, 2 céggel volt szerződése étel kiszállításra. Az intézményi szervezeti átalakítás következtében a megbízási szerződésesek száma 2012 decemberére 5 főre csökkent, továbbá a szállításos étkezés számának csökkentése eredményeként 1 szállító céggel szintén szerződést bontottunk ben 5 fő volt GYED-en / GYES-en. Személyi változások: 20 %-os fluktuáció - 11 fő személyi változás történt - új álláshelyként kaptuk 2012 évben az adminisztrátori munkakört, melyet többszöri személyi változást követően 2012 májusától tölt be munkatársunk - A Szivárvány Idősek klubjába a demens ellátottak számának emelkedése miatt szervezeti átalakítást követően 2012 márciusában töltöttük be 1 fő gondozónővel - Napraforgó Fogyatékosok Klubja csoportvezető váltás 2012 januártól áprilisig 1 fő, a jelenlegi csoportvezető 2012 májusától dolgozik a klubban - Levendula Idősek Klubja étkezés szociális segítő váltás 2012 októberében jött új étkezés szervező - Nappali Hangulat Lélekvédő Klub terápiás munkatárs váltás márciusában jött a jelenlegi terápiás munkatárs - Házi Segítségnyújtás 4 fő gondozónő váltás történt Rekreáció, dotáció A Szociális Szolgálat minden csoportja évi kétszer kliensmentes napot tart, amikor a csoporttagok közösen kikapcsolódnak. Volt, aki csapatépítésre, a súrlódások feloldására, más bográcsozásra vagy kirándulásra hívta össze munkatársait. 6

8 2012-ben 2 alkalommal tartottunk összdolgozói összejövetelt, 2012 áprilisában és októberében. Utóbbi alkalommal moderátorként egy hivatásos coach-ot kértünk fel, aki játékos programok segítségével segített a csapatépítésben. Az intézmény munkatársai munkájuk elismeréseként 2012-ben kétszer kaptak jutalmat, és ugyanezen évben megalapítottuk a Szociális Szolgálat keretein belül az ÉV DOLGOZÓJA elismerést, mely egy gravírozott serleg évről évre továbbadásával egy vándordíj létrejöttét hivatott képviselni ben Szilágyiné Szalay Szilvia, a Szivárvány Idősek klubjának csoportvezetője kapta a serleget. Intézményünk büszke rá, hogy 2012-ben szintén Ő kapta az Önkormányzat SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT Díját! Tárgyi feltételek Az intézmény telephelyei közül két telephelyen történt jelentős felújítás 2012-ben: - Nappali Hangulat Lélekvédő Klub XII. u. 28 Ezen épületen kicserélték az összes nyílászárót, szúnyogháló került felhelyezésre. Sor került a parkett teljes felújítására (csiszolás, lakkozás), valamint a PVC padlóburkolat cseréjére. Emellett a vízmedencét is elbontották, befedték ben történt meg az épületek külső állagának generális felújítása, valamint hőszigetelése. - Nagytétényi Idősek Klubja Nagytétényi út 266 A nappaliban lévő PVC burkolat cseréje megvalósult. Az Intézmény külső szigetelése és az épület belső falainak festése is megtörtént.az eszközök, szakmai anyagok beszerzésében, programok nyújtásában a költségvetési keretben foglaltakon túl a kerületi Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság által, illetve a Környezetvédelmi Bizottság által kiírt pályázatok is segítségünkre voltak. Pályázatok A Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság által kiírt pályázatokon minden, szabadidős programot szervező csoportunk pályázott. o Közművelődési pályázaton nyert Szivárvány Idősek Klubja Idősek kézműves foglalkozás lebonyolítására Ft-ot Napraforgó Fogyatékosok Klubja színházlátogatásra Ft-ot Nappali Hangulat Lélekvédő Klub színházlátogatásra Ft-ot Nagytétényi Idősek Klubja színházlátogatásra Ft-ot Fogyatékosokat Támogató Csoport nyílt nap rendezvény lebonyolítására Ft-ot Serapis Közösségi Ellátás életmód tábor megvalósításához szállásdíj támogatásra Ft-ot o Sportpályázaton nyert Napraforgó Fogyatékosok Klubja terápiás lovaglásra Ft-ot Környezetvédelmi Bizottság által kiírt pályázaton nyert Szivárvány Idősek Klubja kert fenntartáshoz Ft-ot Napraforgó Fogyatékosok Klubja kert fenntartáshoz Ft-ot Nappali Hangulat Lélekvédő Klub kert fenntartáshoz Ft-ot 7

9 Társadalmi integráció A szociális ellátás alanyai sok esetben külső kapcsolatok nélkül, magányosan vagy zárt közösségben élik mindennapjaikat. Legtöbbször közösségi együttlétük kizárólagos helyszíne a Szolgálat nappali ellátása. Itt hasonló életkorú, hasonló problémákkal küzdők veszik körül. Mindig is hangsúlyos szerepet töltött be a társadalmi befogadás, integráció megléte. Nappali Klubjainkban rendszeresen szerepelnek a kerület óvodáinak, iskoláinak tanulói. Anyák napján a Szivárvány Idősek Klubjában a Halacska óvoda óvodásai adtak műsort az Árpád utcai iskola tanulói 2012-ben is részt vettek a Napraforgó Klub klienseivel közös rendezvényen, ügyességi vetélkedőn a Fogyatékosok Világnapja Alkalmából a Selmann Házban a Hugonnai Vilma Általános Iskola tanulói adtak műsort Társadalmi szerepvállalás önkéntesség Az ember egyéni felelőssége és erőfeszítése mellett a közösségek védelmező szerepe egyre jobban felerősödik napjainkban. Ma már a közösség felelőssége, a civil szervezetek aktív működése, az önkéntesek részvétele mindinkább elvárt egy egy lakóközösségben. Ennek szellemiségében szerveződött meg a Szociális Szolgálat keretében önkéntes segítők bevonásával ben az Első Kézből Mozgalom (EKM). Célunk, hogy segítsük a XXII. kerületben élő embereket, és összefogjuk az önkéntes tevékenységet vállaló személyeket egy támogató közösséggé. Fontosnak tartjuk, hogy környezetünkben felfigyeljünk szokatlan eseményekre, figyeljünk szomszédainkra és egymásra. Ez elsődlegesen azt jelenti, hogy segítsük a rászoruló, kiszolgáltatott embereket abban, hogy meg tudjanak küzdeni a nehézségeikkel, illetve együtt tudjanak élni azokkal. A Szociális Szolgálat a programban részt vevő önkéntes segítőket támogatja, és szakmai hátteret biztosít a munkájukhoz. Ők olyan hiteles emberek, akiket a lakóközösségük elfogad és élvezik a közösség bizalmát, embertársaik felé megértéssel és odaadással tudnak közeledni. Jártasak a közélet dolgainak intézésében, tájékozottabbak a helyi szolgáltatásokról, azok elérhetőségéről, így a rászorulók problémáikkal bármikor bizalommal kereshetik őket. Az EKM-nek 2012-ben is voltak összejövetelei, melyen önkéntes segítők megismerték a Szolgálat egyes csoportjainak tevékenységét, közvetlen környezetükben segítségre szoruló embertársaik számára nyújtható lehetőségekről tájékozódtak. Az EKM tagok segítséget nyújtanak az információnyújtásban, szórólapokat terjesztenek, érdeklődőket továbbítanak, munkájukkal erősítik a szociális hálót. EKM tagságunk 2012-ben 4 fővel gyarapodott. Társadalmi szerepvállalás adományosztás Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően 2012-ben négyszer kaptunk nagy értékű és nagy mennyiségű ruhaadományt a Rohaan családtól. A holland adományozó évtizedek óta segíti a Kárpát-medencei magyar keresztyénséget szociális és egészségügyi területen. Immár harmadik éve segíti a Szociális Szolgálat tevékenységét is. Saját jövedelmük rendszeres megosztásával és gyűjtések szervezésével teremtik meg az ehhez szükséges alapokat. Szállítmányaiknak köszönhetően negyedévente tudtunk Anna utcai székhelyünkön ruhaneműt osztani kerületi lakosoknak. 8

10 Az adományosztásból megmaradó ruhákat két, Nográd megyei falu lakosainak, Szágy, Tormás lakosainak továbbítottuk, ahol az ottani önkormányzat dolgozói osztották szét klienseik között. A Jövő Alapítvány 100 fő részére 10 kg-os szárazélelmiszer csomagokat osztott karácsonykor, a 100 fő kiválasztása a Szociális Szolgálat kliensköréből került ki. A budafoki plébánia Caritas csoportja 80 fő részére nyújtott élelmiszer csomagot karácsonykor, a rászorulókhoz segítségünkkel jutottak el az adományok. Egy helyi étterem felajánlotta, hogy az általunk kiadott kuponok segítségével 190 főnek karácsonyi menüt oszt december 24-én. A Wild West étterem immár 3. éve támogat heti 5 fő rászorulót meleg étel adásával. Az étteremmel nagyon jó a kapcsolatunk. Fenti adományok nagy segítséget nyújtottak klienseinknek, hálával és örömmel fogadták segítségünket és az adományokat. Civil kapcsolatok A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal jól működő kapcsolatunk van, az információáramlás eredményes és gyors. A Szőlőfürt Egyesület a kerületben élő fogyatékos gyermeket nevelő szülők egyesülete, akik közül sokaknak gyermeke a Szociális Szolgálat Napraforgó Fogyatékosok Klubjának kliense. Az egyesület 2012-ben ft-tal támogatta a Klub életmód táborát. A Baráti Körök Háza intézményünk rendezvényeire (összdolgozói összejövetel, nappali klubok ünnepségei) térítésmentesen biztosítja épületét. Az Otthon Segítünk Alapítvánnyal rendszeresen szakmai egyeztetéseket tartunk. A Szent Bernáth Idősek Otthonával szintén rendszeresen kapcsolatban állunk. Válts Egészségre! Program szervezésében két idős klubunkban tartottak szűrővizsgálatot a Campona Egészségközpont munkatársai. Könyvet házhoz Szabolcs Attila, Budafok-Tétény polgármestere és dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója január 24-én a Budafoki Könyvtárban írt alá együttműködési megállapodást, mely a Könyvet Házhoz szolgáltatás folyamatos biztosításához teremti meg a szükséges feltételeket a kerületben. A 2003-ban megkötött, 2008-ban megújított együttműködési megállapodás idős, beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek számára biztosítja könyvtári könyvek, öregbetűs könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek, CD-k, valamint igény esetén lejátszó eszközök házhoz szállítását. A szolgáltatás kerületi könyvtárak dokumentumkínálatára támaszkodik, és könyvtárosaik közreműködésével valósul meg. A kiszállítás a Szociális Szolgálat gépkocsijával, a szociális intézmény munkatársainak segítségével történik. A Fogyatékosokat Támogató csoport csoportvezetője és gépkocsivezetője rendszeres kapcsolatban áll a könyvtár munkatársaival, és szállítja házhoz az igényeknek megfelelően a könyveket havi 1 alkalommal. 9

11 Tájékoztatás Bár intézményünk 1996 óta szinte változatlan telephelyeken nyújtja szolgáltatásait, a tájékoztatás, rászorulók elérése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Szolgálat a lehető legtöbb fórumon megjelenjen. A Szociális Szolgálat elérhetőségéről, működéséről plakátok szórólapok találhatók a kerületi egészségügyi intézményekben, könyvtárban, közüzemi díj befizető irodákban, bankfiókokban. Kártyanaptárokon, tollakon jelent meg elérhetőségünk. A Városházi Híradóban 2012-ben 17 olyan cikk jelent meg, melyben vagy a Szolgálat munkatársai számoltak be valamilyen eseményről, vagy az intézmény szolgáltatásairól szólt hír. Többek között adományosztásról, integrált napi rendezvényről, a Könyvet Házhoz programról, valamint az Első Kézből Mozgalomról szóló cikkek jelentek meg a kerületi újságban. A Promontor TV-ben is hírt adtunk programjainkról, szolgáltatásainkról összesen 3 alkalommal (Pl.: Szivárvány Klub Nyílt nap; Házi Segítségnyújtás - ellátások) Tájékoztatóinkkal, klubjainkban készített termékek bemutatásával jelen voltunk Önkormányzati rendezvényeken Honlapunkat terveink szerint 2013 I. negyedévében lecseréljük egy jobban strukturált, minden szükséges információt tartalmazó, napi szinten frissítő oldalra Ellenőrzések 2012-ben több ellenőrzés is lezajlott intézményünknél: 2012 szeptemberében 10 napos étrend vizsgálat az Önkormányzat Élelmezés vezetője részéről. Az ellenőrzés során tapasztaltakat tájékoztatásul továbbította a Junior Zrt-nek is. Összességében kirívó eseményt nem talált, a sóhasználat csökkentésére és teljeskiörlésű lisztből készült kenyér bevezetésére hívta fel a figyelmet. A Magyar Államkincstár 2012 decemberében a Közösségi ellátás jogszerűségét vizsgálta. Az ellenőrzés megállapította, hogy a finanszírozott ellátást a törvényeknek és igényeknek megfelelően nyújtja az intézmény, feladatmutatóban túlteljesített, mindent rendben találtak szeptemberében a PEMI Minőségügyi és Gazdasági Szolgáltató Bt munkatársa ellenőrizte a konyhákat, megfelelnek-e a törvényi előírásoknak és a HACCP követelményeinek. Az ellenőrzések során mindnet rendben találtak. 10

12 Szolgáltatások részletes beszámolója Étkeztetés évi III. tv (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. A Szociális Szolgálatnál az idős klubokban és a fogyatékos klubban helyben étkezést vesznek igénybe a kliensek. A pszichiátriai klub kliensei a Levendula Idős klubból viszik az ebédet. Szociális étkeztetés 2011 március óta 3 telephelyen történik, Anna utcában kézben elvitellel, Nagytétényben és a XVI. utcában elvitellel és házhoz szállítással történik az étkeztetés s évi adatok telephelyenként:: Levendula Idősek Klubja étkezők Szociális étkeztetés Igénylők Régi Új Szállítás Elvitel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Éves átlag 114,25 109,8 4, ,25 Anna utcai étkezők Szociális étkeztetés Igénylők Régi Új Elvitel Január Február Március Április Május Június Július

13 Augusztus Szeptember Október November December Éves Átlag 104,25 90,16 5,75 104,25 Nagytétényi Idősek klubja étkezők Szociális étkeztetés Igénylők Régi Új Szállítás Elvitel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Éves átlag 76,9 71,1 5,75 47,1 29,75 Havi létszámváltozások telephelyre bontva: /2012 év összesített statisztika/ Szivárvány Idősek Klubja: Januárban nyitottunk: Decemberben zártunk: Új felvételes: Megszűnt: Elvitelesek 101 fő 97 fő 70 fő 74 fő Tétény Idősek Klubja Elvitelesek Szállításosok Januárban Nyitottunk: 21 fő 47 fő Decemberben Zártunk: 32 fő 54 fő Új Felvételes: 23 fő 46 fő Megszűnt: 12 fő 39 fő Levendula Idősek Klubja Elvitelesek Szállításosok Januárban Nyitottunk: 40 fő 96 fő Decemberben Zártunk: 42 fő 51 fő Új Felvételes: 25 fő 28 fő Megszűnt: 23 fő 73 fő 12

14 A klubokban, helyben átlagosan 53 fő étkezik. Az elviteles étkezők közül az új felvételesek 2/3 része aktív álláskereső, vagy gyesen lévő, 1/3 része jövedelemmel rendelkezik. Egyre több azon szociálisan rászoruló személyek száma, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. s, ellátást igényelnek. Egyre többen fordulnak hozzánk étkeztetést igényelve a kerületben lévő intézmények lakói /pl.csáo/. Ezek a kliensek kiskorú gyermeket/gyermekeket egyedül nevelő szülők, ill. hajléktalan emberek, akiknek vagy Gyes, Gyed, családi pótlék, az összes jövedelmük, vagy semmilyen bevételük nincs. Az étkezők létszámának változása az áprilisban megemelkedő térítési díjnak, az augusztusban elfogadott önkormányzati rendeletnek a következménye. Dolgozói létszám: Mind a három telephelyen lévő kiosztó konyhán 6 órában dolgoznak szociális segítő munkakörben, 1fő megbízásos formában, akinek el szűnt meg a szerződése, helyére el közalkalmazotti státuszba felvettünk egy új kollégát. A helyettesítéseket 1 fő 6 órás kolléganővel oldottuk meg, aki ugyanazon a szociális segítői munkakörben van közalkalmazotti státuszban. Kiszállítást a saját gépkocsinkkal, a Prompt.Bt-vel, Hakucsák Jánossal, és kézben vivő személlyel bonyolítottuk le napi szinten. Biztosítunk a gépkocsikhoz kocsikísérő személyt ől Hakucsák János szerződését felbontottuk, és a mellette lévő kocsikísérőt átirányítottuk a Prompt Bt.-hez segítségnek. Így a napi kiszállítás saját gépkocsival, és a Prompt Bt-vel történik. Az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok a Levendula Idősek Klubjának egyik irodájában történik, 2 szociális segítő munkakörrel rendelkező személlyel el egyikük munkaviszonya megszűnt, helyére július végén 1 fő munkatársat foglalkoztattunk 6 órás munkaidőben, akinek a próbaideje végén munkaviszonyát megszüntettük, és helyére al új munkatársat vettünk fel 8 órában. A másik két telephelyen ügyfélfogadást tartunk hetente egyszer. Technikai munkaeszközök: Az étkeztetés összes adminisztrációja, elektronikus dokumentációja 2 számítógépen van. Ezen gépek cseréje indokolt, mivel korszerűtlenek, alacsony kapacitásúak. Intézményünk 2013-ban tervei közt szerepelteti ezen gépek cseréjét, korszerűsítését. Március hónapban a korábban használt szociális nyílván tartó programot lecseréltük, mivel a korábban használt program tulajdonos cége megszűnt, frissítésre, korszerűsítésre nem volt többé mód. 13

15 Házi Segítségnyújtás A szolgáltatás célja, feladata A házi segítségnyújtás, az otthonukban élő idős emberek önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően biztosítja. Kliensek Jellemzően ebben az évben is több volt a női kliensek száma. Mindkét nemnél a év közötti korcsoport dominált. Az év folyamán fő között volt a kliensek száma. Ebben az évben bekerült 80fő és kikerült 67 fő. Étkeztetésben+ Hsny-ben átlag kliens volt. Tárgyév dec.31-én Férfi Korosztály felett Ellátottak száma Nő Ellátottak száma Összesen Dolgozói létszám Tizenhárom gondozónővel láttuk el klienseinket. Három kolleganő volt továbbra is gyesen. Kilépett az év folyamán négy kolleganő. Állás pályázat során sokan jelentkeztek és szerencsére megtaláltuk a megfelelő képzettséggel és empátiával rendelkező kollegákat, akik hamar beilleszkedtek. A két kliensmentes napot megtartottuk. Tárgyi feltételek Nagy beruházásra nem volt szükség Az elmúlt évhez hasonlóan idén is sok ágyban fekvő kliensünk volt, mely azt eredményezte, hogy a testi higiéné biztosításához nagy számban fogyott a gumikesztyű. Napi Tevékenység Gondozónők napi beosztásának elkészítése Információnyújtás személyesen és telefonon is. Sokan érdeklődtek idősotthoni elhelyezéssel kapcsolatban. A kezdeti nehézségeket legyőzve, az NRSZH felé a napi nyilvántartás is megtörtént, amit az idei évtől kellett vezetni. Ezzel kapcsolatosan továbbképzésen vettünk részt. A gondozónők is napi szinten vitték fel az adatokat a SzoSzo programba. Havi tevékenység Számlák elkészítése Gondozási naplók ellenőrzése Térítési díjak beszedése Távollét leadás, jelenléti ívek ellenőrzése Jelzős HSNY beosztás elkészítése, készenlét és túlóra kiszámolás Telepítéskor és a fél éves Body Guard ellenőrzéskor részvételriasztásokat jegyzőkönyv alapján ellenőrizni Negyed és fél éves jelentések (NRSZH felé) leadása, éves statisztika elkészítése Környezettanulmány elkészítése (HSNY, Jelző) Kliensek látogatása Ápolási díjasok felülvizsgálata, ellenőrzése 14

16 Kapcsolattartás Külső kapcsolatok Körzeti orvosokkal és asszisztenseikkel jól tudtunk együtt dolgozni. Sok alkalommal ők hívtak fel minket gondozással kapcsolatban, ill. megadták elérhetőségeinket. A kórházi szociális munkások továbbra is segítőkészek a voltak.( Tétényi, Korányi Szanatórium,Merényi kórház) Ápolási Bt-vel idén is folytattuk a jó munka kapcsolatot, több alkalommal volt közös gondozottunk. Vidéki otthonok szoc.munkásainak is segítettünk az előgondozás során a bejutásban, dokumentumok beszerzésében. Segítettünk az ÁNTSZ-be eljuttatni a vizsgálati anyagokata rendőrséggel is kapcsolatban álltunk több alkalommal. Meglátogattuk a Szent Bernát gondozó házat, ill. az érdi idősek otthonát, ahol több kliensünk is elhelyezést nyert. A Családsegítő csoporttal vannak közös klienseink, akikről telefonon, személyesen, kaptunk információt. Az önkormányzat városüzemeltetésének csoportja ebben az évben is több alkalommal segített kórházi betegágy szállításának lebonyolításában. A Szociális és Eü. Irodával tartottunk egy közös délelőttöt, ez is segítette a jobb és összehangoltabb munkavégzést. A hivatásos gondnokokkal is tartottuk a kapcsolatot rendszeresen, több közös ellátottunk volt. Sikerült önkénteseket beszervezni az EKM-be, és tőlük is kaptunk neveket, címeket, akiket felkerestünk gondozás céljából. Belső kapcsolat rendszer: Az ellátásaink közti hatékony együttműködés eredményeként, étkezők, közösségi ellátásban részesülők is kerültek a házi segítségnyújtás ellátási körébe. Információ A Promontor tv-ben voltunk két alkalommal, ahol az ellátásunkról tudtunk hasznos információval szolgálni. A honlapon közzé tett elérhetőségnek köszönhetően is kerültek hozzánk kliensek.. Problémák Nehézséget okozott, a növekvő adminisztráció. Növekedett az összetettebb, problémásabb helyzetek száma.. Gondnokság alá helyezés, pszichiátriai szakvélemény beszerzése, család közreműködésének hiánya) A kliensek száma nagyon változó volt, ingadozott a létszám Igény lenne: A nagytakarítás, hólapátolás, favágásra a teljesen egyedül élők számára Céljaink között szerepel önkéntesek bevonása, felkészítése ilyen típusú feladatok elvégzésére Átmeneti gondozóházban elhelyezésre több gondozottnak lenne szüksége Sokan jelezték, hogy átutalással, vagy csekken szeretnék befizetni a térítési díjat.- jelenleg ezen befizetési módot nem áll módunkban megvalósítani, a közeljövőben felmérjük az ilyen típusú befizetés bevezetésének esetleges költségvonzatát, egyeztetve az IGI-vel, és a fenntartóval. 15

17 Szállítás Több alkalommal szállítottuk orvosi vizsgálatokra klienseket, akik a szolgálat ellátottjai voltak, de az orvosok is kértek segítséget. Ezt persze nem mindig tudtuk maradéktalanul teljesíteni, Főként az SZTK-ba, pszichiátriai gondozóba, tüdőszűrőbe, előfordult, hogy idős otthoni beköltözésnél is segítettünk Nagy bevásárlásoknál is igénybe vették az autót A kocsi év végére meghibásodott, és ez plusz költséget jelentett. A gépkocsit az Önkormányzat jóvoltából első negyedévében lecseréltük. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Nagy igény van erre a szolgáltatásra. Örülünk, hogy az önkormányzat bővíti a készülékek számát és ezzel még több idős ember biztonságban érezheti magát saját otthonában. Kliensek: én 60 darab készülék volt kihelyezve,4fő várakozott. Bővült a készülékek száma tízzel ebben az évben. Az ellátottakból 33 fő volt házi gondozásban is ellátva. Riasztás: 73 éles riasztás 2012-ben.. Nehézséget okozott a címre mindig kiérkezni, mert a taxis cég nehezen tudott kocsit küldeni év elején felmérjük, milyen paraméterekkel köthetnénk esetleg más taxi céggel szerződést, ha jelzéseinkre jelentős változás e téren nem következik be. Klienseink általában rosszullétre, elesésre hivatkozva nyomták a jelzőgombot. Nem kellett leszerelni alkalmatlanság miatt készüléket. Személyi feltételek Továbbra is 1 nyugdíjas kolleganő megbízási szerződéssel dolgozott, a többiek a hsny dolgozói voltak. Külső kapcsolatok Jó kapcsolat alakult ki a technikusokkal és a diszpécserekkel. Segítőkészen állnak a munkánkhoz. Tárgyi feltételek A kihelyezett készülékek jól működnek, szervizelésre egyszer került sor. A készenléti táska jól felszerelt. Nagy igény van erre a szolgáltatásra. Örülünk, hogy az önkormányzat bővítette a készülékek számát és ezzel még több idős ember maradhat és élhet tovább biztonságban, saját otthonában. 16

18 Szivárvány Idősek Klubja A Szivárvány Idősek klubjában a kerületi, otthonukban élő, önellátó idősek számára nyújtunk segítséget, akik társas életük, egyes higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek, illetve egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Az idejáró idősek napközbeni igény szerinti gondozása, ellátása és foglalkoztatása a fő feladat. A klub nyitvatartási ideje: minden hétköznap óráig Hétvégén és ünnepnapokon a klub zárva tart. Igény szerint lehetőséget nyújtunk napi egyszeri meleg étel (ebéd) helyben való fogyasztására. Térítési díjat csak azoknak kell fizetni, akik az étkeztetést is igénybe veszik, a klubtagság ingyenes. A klub engedélyezett férőhelyszáma: 30 fő nappali ellátás idősek klubja demens betegek ellátásával Mindennapi munkánk célja: Aktív időseinknél az időskori magányt enyhíteni, önálló életvitelük fenntartásában segíteni, meglévő képességeiket, készségeiket megőrizni, lehetőség szerint fejleszteni. Az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában támogatást nyújtani. Az idősek érdeklődési körét és igényeit kiszolgáló programokat szervezni, figyelembe véve klubtagjaink aktivitását, fizikai és mentális állapotát. Játék és szórakozásorientált tevékenységekben való részvételt biztosítani. Idén ismét felvállaltuk azoknak az időseknek az ellátását, akik időskori vagy egyéb eredetű demenciájuk miatt fokozott gondoskodásra és felügyeletre szorulnak, de együttműködésre képesek, önellátásra legalább részben képesek. A külön nekik szervezett programjainkkal igyekeztünk szellemi és fizikai képességeiket szinten tartani. Ezzel lehetőséget kívántunk teremteni arra, hogy a beteg a lehető leghosszabb ideig családi környezetben maradhasson. Kliensszám alakulása Idén 45 idős kérte felvételét és ellátását a klubban és 11 időssel bontottunk szerződést (elsősorban idős otthoni elhelyezés vagy költözés miatt) Ellátottjaink száma évközben folyamatosan változott. Az újonnan érkezőket azonnal el tudtuk látni, várólistára nem volt szükség. Decemberben 34 fő vette igénybe a klub szolgáltatásait. A klubtagság összetétele igen heterogén fizikai állapot, szellemi képességek, és aktivitás tekintetében. 17

19 Klubtagok életkori megoszlása: év közötti: 3 fő év közötti: 5 fő év közötti: 4 fő év közötti: 7 fő év közötti: 4fő év közötti: 10 fő 90- év felett: 1 fő Fizikai állapotukat tekintve Klubtagjaink közül 11 fő mozgásában részben korlátozott. Számukra a rendszeres tornaórák és a kisebb séták biztosítják a napi szükséges mozgásigény kielégítését. Ők a klubbon kívüli programokon nem tudtak részt venni. Mozgásában nem korlátozott 10 fő, de hosszabb utakra már ők sem tudnak és nem is mernek vállalkozni, többnyire ők is a klubban szervezett programokon vettek részt. Kifejezetten mozgékony klubtagunk 13 fő. Számukra rendszeresen szerveztünk külsős, kirándulós programokat is. 12 fő esetében Időskori vagy egyéb eredetű demencia jelei figyelhető meg. Közülük többen állandó felügyeletet igényelnek. 1 fő paranoid skizofréniától szenved, mely miatt rendszeres orvosi ellátásban és gyógyszeres kezelésben részesül. 7 fő kéri, a klubba és az otthonába való szállítás megszervezését, mert önállóan nem tudnak közlekedni. 5 fő igényli a személyi segítséget az alapvető testi higiéniájuk biztosításában, ezért a klubban gondozónők segítségével fürdenek. Sokaknál jelentkezett már: - a nyelvi kifejezés zavara, - feledékenység, - időbeli és térbeli tájékozódás zavara, - a figyelem hanyatlása - mozgáskorlátozottság - kommunikációban bekövetkező sztereotípia Egyre többen igényelték, hogy segítséget nyújtsunk a - szükséges egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutásban (pl.: orvoshoz kísérés, gyógyszer kiváltás, gyógyszerelés) - életviteli problémákkal kapcsolatban: egy alkalommal családon belüli erőszak miatt is intézkednünk kellett. - alapvető higiéniai szükségletek kielégítése (fürdetés, mosás) - a klub és az otthonuk közötti közlekedés megszervezése - hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás 18

20 Programok: Életkorukból és egészségi állapotukból kifolyólag időseink egyre kevésbé aktívak, főleg a házon belüli programokat részesítették előnyben. A betervezett programokat folyamatosan megtartottuk. Év közben, ha szükséges volt a klubtagjaink igényeinek megfelelően változtattunk, illetve új programokat vezettünk be. Programjaink szervezését nehezítette, hogy olyan ellátást kellett egy időben biztosítanunk, mely a szellemileg és fizikailag is inaktív, és a még viszonylag aktív klubtagjaink igényeit is megfelelően kielégíti. Ennek ellenére igyekeztünk mindenki számára, fizikai és mentális állapotához igazodó támogatást nyújtani. Az elmúlt évekhez képest idén sokkal többször volt szükség arra, hogy időseink rokonaival felvegyük és tartsuk a kapcsolatot. Klubtagjaink többsége az étkezési lehetőséget is igénybe veszi. Közülük ketten kértek méltányossági térítési díjcsökkentést szociális helyzetük miatt, melyet meg is kaptak. Az év eleji térítési díj változása után a magas ár miatt két klubtag lemondta az ebédet, és voltak, akik csökkentették az étkezési napok számát. Egyik klubtagunk idén ünnepelte a 90. születésnapját. Kérésének megfelelően a klubban fogadhatta a Polgármester és a Képviselő Urakat köszöntése alkalmából. Klubtagjaink véleményét rendszeresen kikérjük a programokkal kapcsolatban, és kérjük várjuk javaslataikat. Megjelenés: Kézműves foglalkozásainkon készített tárgyainkból két alkalommal is kiállítást szerveztünk a Budafoki Szabó Ervin könyvtárban. Nyíltnapos programjainkon adománygyűjtés céljából bocsátottuk áruba tárgyainkat. Költségvetésünket gyarapította a papírgyűjtésből befolyt összeg is. Rendszeresen jelentettük meg hirdetéseinket a Városházi Híradóban és többször voltunk a helyi Promontor tévében, hogy az általunk biztosított ellátásról tájékoztatást nyújtsak. Az év végi nyíltnapos programon a Polgármester Úr is meglátogatott minket, így be tudtuk neki mutatni a klubot és a klubban folyó szakmai munkát. A minden évben megrendezésre kerülő Borfesztiválon is részt vettünk és itt is tájékoztatást tudtunk nyújtani az érdeklődőknek. Támogatás: Az önkormányzati pályázaton nyert összegből egy új programot Kreatív klub szerettünk volna elindítani, melynek az lett volna a célja, hogy olyan időtöltést biztosítsunk, amely a generációk közötti kapcsolattartást elősegíti. Bár a megtartott programok jól sikerültek, nem volt rá akkora létszámú érdeklődő, hogy ezt a programot rendszeresen továbbra is meg tudjuk szervezni. Személyi feltételek: Főleg demens időseink miatt szükségessé vált, hogy még egy gondozónő csatlakozzon hozzánk. Új kolléganőnk könnyen és hamar beilleszkedett közénk, az idősek is hamar elfogadták és megkedvelték őt. Rajta kívül több alkalommal segítették szakmai munkánkat önkéntesek és gyakorlati idejüket nálunk töltő gyakornokok. 19

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja Tárkány 2014-ben Általános Iskola Idősek Nappali Ellátó Központja Szeretettel köszöntjük az Olvasóinkat, várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén Jelige: Falugondnokság 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 430 fős kistelepülésen élek. Érettségi után úgy döntöttem, hogy szociális

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei

Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei Jogvédelmi füzetek sorozat 9. szám második kiadás 2009. szeptember hó Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Részletesebben

Járhat ő is iskolába! Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006)

Járhat ő is iskolába! Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006) 16:03 Page 2 Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005 2006) 2008.09.02. Járhat ő is iskolába! jarhat-2spread:layout 1 Járhat ő is iskolába! Nyer tes pályázóink tapasztalatai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése: Tamás Béláné Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Lacziné Kása Zsuzsa Mottó:. 6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és lehetőleg akadályozza meg az egyének,

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Reménység Családok Átmeneti Otthona SZMSZ

Reménység Családok Átmeneti Otthona SZMSZ Reménység Családok Átmeneti Otthona Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 2. Belső szervezeti egységek 3. Az intézmény személyzeti felépítése 4. Szakmai működés 5.

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben