Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről"

Átírás

1 Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budapest, március 18. Kiss Andrea intézményvezető

2 Tartalom A Szociális Szolgálat... 2 A szociális szolgáltatások legfőbb célja... 2 A kerület szociális jellemzői... 2 A Szociális Szolgálat felépítése... 3 Szociális Szolgálat kliens számának alakulása... 3 Nemenkénti felosztás... 4 Életkor szerinti felosztás... 4 Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai... 4 Méltányosság... 5 Személyi és tárgyi feltételek... 6 Személyi feltételek... 6 Rekreáció, dotáció... 6 Tárgyi feltételek... 7 Pályázatok... 7 Társadalmi integráció... 8 Társadalmi szerepvállalás önkéntesség... 8 Társadalmi szerepvállalás adományosztás... 8 Civil kapcsolatok... 9 Könyvet házhoz... 9 Tájékoztatás Ellenőrzések Szolgáltatások részletes beszámolója Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Szivárvány Idősek Klubja Levendula Idősek Klubja Nagytétényi Idősek Klubja Napraforgó Fogyatékosok Klubja Nappali Hangulat Lélekvédő Klub Fogyatékosokat Támogató Csoport Serapis Közösségi Ellátás Bevételek és kiadások

3 A Szociális Szolgálat A Szociális Szolgálat 330/1995 (11.02) önk. számú határozatban rögzített alapító okirat és módosításai szerint működik. Szakmai munkáját az 1993 évi III. törvény és az 1/2000. (1.7) SzCsM rendelet, jogszabályok és végrehajtási rendelkezések, ill. önkormányzati rendeletben szabályozott előírások szerint végzi. Az Önkormányzati, valamint a Szociális törvény rendelkezései alapján a helyi önkormányzat feladatellátása körébe utalt személyes gondoskodási formák ellátására megelőzően más formákban történő alapvető szolgáltatás-nyújtás után alapította XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat néven 1996-ban. A szociális szolgáltatások legfőbb célja a szolgáltatások igénybe vevőinek társadalmi-gazdasági helyzetének javítása, a szociális biztonság erősítése, a segítséget igénylő minél nagyobb önállóságának megtartása, függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása, ugyanakkor a mind teljesebb testi-, lelki-, mentális állapothoz elengedhetetlen szükségletek kielégítése, egyéni erőforrások, képességek mobilizálása, a környezet, a segítő háttér bevonása, szervezett és tervezett szolgáltatásnyújtás. A kerület szociális jellemzői Budafok-Tétény XXII. kerület területe ha, azaz 34, 25 km2. Lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint fő (2012. jan 1.) A XXII. kerületre csakúgy, mint az ország egészére jellemző az elöregedő társadalom. A kerületben élő idősek száma évről évre nő, akiknek megfelelő ellátás biztosítása elsősorban az önkormányzat, illetve a Szolgálat feladata. Az idősek aránya az összlakosság tekintetében folyamatosan nő (1997-ben a lakosság 18,8%-a, 2010-ben pedig 24,8 %-a volt 60 év feletti). 2

4 A Szociális Szolgálat felépítése A Szociális Szolgálat irányításában, felépítésében 2012-ben jelentős változások nem történtek. A Szociális Szolgálat nyolc szakmai feladatot lát el: Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás Étkeztetés 3 telephelyen Nappali ellátás időseknek 3 telephelyen Nappali ellátás fogyatékkal élőknek Nappali ellátás pszichiátriai betegeknek Közösségi Pszichiátriai Ellátás Támogató Szolgáltatás fogyatékosoknak A Szolgálat tevékenysége magában foglalja a fogyatékosok, idősek, betegek segítését, védelmét, részükre egyszerre több szinten nyújt támogatást. Az egész kerületet lefedve, 5 telephelyen végzi az ellátást. 1 kliens egyszerre több szolgáltatást is igénybe vesz (pl. HSNY és étkeztetés, HSNY- JHSNY- étkeztetés, HSNY - idős klub - étkeztetés) Szociális Szolgálat kliens számának alakulása A Szociális Szolgálat klienseinek száma 2011-hez viszonyítva 6 %-kal nőtt, így 2012 évi ellátotti létszám szinte azonos a 2010 évivel. Szakfeladatok szerinti felosztás Szakfeladatok tekintetében az alábbi változások figyelhetők meg ben: Szociális Szolgálat szakfeladatonkénti kliensszám alakulása Szivárvány Idős Klub Levendula Idős Klub Nagytétényi Idős Klub Napraforgó Fogyatékos Klub Nappali Hangulat Lélekvédő Klub HSNY JHSNY Étkeztetés Fogyatékosokat Támogató Csop Közösségi Ellátás össz kliens

5 Étkeztetésben az ellátotti létszám folyamatosan változó, térítési díj változásnál csökken, majd lassan ismét emelkedik. A 2012 évi ellátotti létszám kis mértékben ugyan (8%-kal) nőtt Nemenkénti felosztás Az intézményen belül a férfi / nő kliensek tekintetében lassú eltolódás látható. Az előző évhez képest jelentős változás e téren sem tapasztalható. Szociális Szolgálat kliensszáma összes kliens férfi nő Életkor szerinti felosztás Szociális Szolgálat kliensei összes kliens év alatti év feletti év feletti A fenti adatok azt támasztják alá, hogy a szociális ellátásban növekszik a szolgáltatásra szorulók azon száma, akik nem elsősorban magas életkoruk miatt igényelnek szociális ellátást! Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai regisztrált munkanélküliek megváltozott munkaképességűek GYES-en lévő egyedülálló édesanyák nekik jelenleg alanyi jogon a helyi rendelet nem engedélyezi a szociális étkeztetés igénybe vételét (saját jövedelemnek számít a GYES mellett a gyermek(ek) után járó családi pótlék is), egyéni elbírálás alapján kapják (mivel önmaguk, illetve eltartottjaik részére nem tudnak biztosítani napi egyszeri meleg ételt) Egyre nagyobb számban jelentkeznek rendszerünkben hajléktalan, ill. szenvedélybeteg kliensek, elsősorban az étkeztetésben. 4

6 Méltányosság A Szociális Szolgálat 8 szolgáltatása közül a Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés, Támogató szolgáltatás térítési díj köteles. A térítési díjat fizetők száma 2012-ben 481 fő volt (az össz. ellátotti létszám 65 %-a) Vagyis, bár az ellátottak száma emelkedett, a térítési díjat fizetők száma csökkent! Ezen ellátottak közül szociális helyzetre tekintettel áprilistól augusztusig 36 fő méltányosságból a jövedelme alapján kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összeget fizetett. Közülük 6 fő 0.- Ft-os volt Összes kliens Térítési díj köteles szolgáltatást vesz igénybe Méltányosságot kap Ft os méltányosságot kap 24 6 A 6/1996. (II.14.) Ör. számú rendelet értelmében: 20. (1) Ha az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum (ÖNYM) tárgyév január 1-jén érvényes összegét, egyedül élő esetében az ÖNYM összegének másfélszeresét nem haladja meg, az ellátásért térítési díjat fizetni nem kell augusztusában a 6/1996-os Önkormányzati rendelet hatályát vesztette, helyette a 17/2012 (VI.25) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a fizetendő intézményi térítési díjak rendelet lépett életbe. Ebben 16. (1) A megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető a méltányosságra okot adó körülmény mérlegelésével a megállapított személyi térítési díj legfeljebb 10 %-ával mérsékelheti. A méltányosságra okot adó körülményeket az intézményvezető évente köteles felülvizsgálni. A fenti rendelet hatályba lépését követően jelentősen csökkent a méltányosságot kapó ellátottak száma (36-ról 9 főre csökkent), mert mindennapi életükben a 10 %-os mérséklés komoly segítséget nem jelentett. Voltak, akik a méltányosság gyakorlásának módosítását követően csökkentették igényüket szolgáltatásaink iránt (pl.: hétvégi ebédet lemondta, a házi segítségnyújtást kevesebb óraszámban kérte) Ugyanakkor voltak kliensek, akik emiatt kikerültek ellátórendszerünkből. Mindezek figyelembe vételével javasoljuk a méltányosság gyakorlás módjának átgondolását, esetleg a jövedelem sávos térítési díj megállapításhoz hasonlóan, nem %-ban, hanem 3 kategóriában maximalizálni az intézményvezető mérlegelési jogkörét. 5

7 Személyi és tárgyi feltételek Az intézmény 5 telephelyen nyújt alapellátást Bp. Anna u. 10 székhely, központi telephely szolgáltatások: - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - helyben és elviteles étkeztetés - Szivárvány Idősek Klubja - Serapis Közösségi Ellátás 1221 Bp. Köd u. 2-4 Napraforgó Fogyatékosok klubja - Fogyatékosokat Támogató Csoport 1224 Bp. XII. u Nappali Hangulat Lélekvédő Klub 1224 Bp. XVI. u Levendula Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés 1225 Bp. Nagytétényi út Nagytétényi Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés Személyi feltételek 2012-ben a Szociális Szolgálat 53 fő álláshellyel rendelkezett. Ebből 49 fő 8 órás, 4 fő 6 órás és 1 fő 4 órás munkatárs, 1 fő 4 órás tartósan üres álláshely januárjában megbízási szerződéssel intézményünk 8 főt foglalkoztatott, 2 céggel volt szerződése étel kiszállításra. Az intézményi szervezeti átalakítás következtében a megbízási szerződésesek száma 2012 decemberére 5 főre csökkent, továbbá a szállításos étkezés számának csökkentése eredményeként 1 szállító céggel szintén szerződést bontottunk ben 5 fő volt GYED-en / GYES-en. Személyi változások: 20 %-os fluktuáció - 11 fő személyi változás történt - új álláshelyként kaptuk 2012 évben az adminisztrátori munkakört, melyet többszöri személyi változást követően 2012 májusától tölt be munkatársunk - A Szivárvány Idősek klubjába a demens ellátottak számának emelkedése miatt szervezeti átalakítást követően 2012 márciusában töltöttük be 1 fő gondozónővel - Napraforgó Fogyatékosok Klubja csoportvezető váltás 2012 januártól áprilisig 1 fő, a jelenlegi csoportvezető 2012 májusától dolgozik a klubban - Levendula Idősek Klubja étkezés szociális segítő váltás 2012 októberében jött új étkezés szervező - Nappali Hangulat Lélekvédő Klub terápiás munkatárs váltás márciusában jött a jelenlegi terápiás munkatárs - Házi Segítségnyújtás 4 fő gondozónő váltás történt Rekreáció, dotáció A Szociális Szolgálat minden csoportja évi kétszer kliensmentes napot tart, amikor a csoporttagok közösen kikapcsolódnak. Volt, aki csapatépítésre, a súrlódások feloldására, más bográcsozásra vagy kirándulásra hívta össze munkatársait. 6

8 2012-ben 2 alkalommal tartottunk összdolgozói összejövetelt, 2012 áprilisában és októberében. Utóbbi alkalommal moderátorként egy hivatásos coach-ot kértünk fel, aki játékos programok segítségével segített a csapatépítésben. Az intézmény munkatársai munkájuk elismeréseként 2012-ben kétszer kaptak jutalmat, és ugyanezen évben megalapítottuk a Szociális Szolgálat keretein belül az ÉV DOLGOZÓJA elismerést, mely egy gravírozott serleg évről évre továbbadásával egy vándordíj létrejöttét hivatott képviselni ben Szilágyiné Szalay Szilvia, a Szivárvány Idősek klubjának csoportvezetője kapta a serleget. Intézményünk büszke rá, hogy 2012-ben szintén Ő kapta az Önkormányzat SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT Díját! Tárgyi feltételek Az intézmény telephelyei közül két telephelyen történt jelentős felújítás 2012-ben: - Nappali Hangulat Lélekvédő Klub XII. u. 28 Ezen épületen kicserélték az összes nyílászárót, szúnyogháló került felhelyezésre. Sor került a parkett teljes felújítására (csiszolás, lakkozás), valamint a PVC padlóburkolat cseréjére. Emellett a vízmedencét is elbontották, befedték ben történt meg az épületek külső állagának generális felújítása, valamint hőszigetelése. - Nagytétényi Idősek Klubja Nagytétényi út 266 A nappaliban lévő PVC burkolat cseréje megvalósult. Az Intézmény külső szigetelése és az épület belső falainak festése is megtörtént.az eszközök, szakmai anyagok beszerzésében, programok nyújtásában a költségvetési keretben foglaltakon túl a kerületi Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság által, illetve a Környezetvédelmi Bizottság által kiírt pályázatok is segítségünkre voltak. Pályázatok A Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság által kiírt pályázatokon minden, szabadidős programot szervező csoportunk pályázott. o Közművelődési pályázaton nyert Szivárvány Idősek Klubja Idősek kézműves foglalkozás lebonyolítására Ft-ot Napraforgó Fogyatékosok Klubja színházlátogatásra Ft-ot Nappali Hangulat Lélekvédő Klub színházlátogatásra Ft-ot Nagytétényi Idősek Klubja színházlátogatásra Ft-ot Fogyatékosokat Támogató Csoport nyílt nap rendezvény lebonyolítására Ft-ot Serapis Közösségi Ellátás életmód tábor megvalósításához szállásdíj támogatásra Ft-ot o Sportpályázaton nyert Napraforgó Fogyatékosok Klubja terápiás lovaglásra Ft-ot Környezetvédelmi Bizottság által kiírt pályázaton nyert Szivárvány Idősek Klubja kert fenntartáshoz Ft-ot Napraforgó Fogyatékosok Klubja kert fenntartáshoz Ft-ot Nappali Hangulat Lélekvédő Klub kert fenntartáshoz Ft-ot 7

9 Társadalmi integráció A szociális ellátás alanyai sok esetben külső kapcsolatok nélkül, magányosan vagy zárt közösségben élik mindennapjaikat. Legtöbbször közösségi együttlétük kizárólagos helyszíne a Szolgálat nappali ellátása. Itt hasonló életkorú, hasonló problémákkal küzdők veszik körül. Mindig is hangsúlyos szerepet töltött be a társadalmi befogadás, integráció megléte. Nappali Klubjainkban rendszeresen szerepelnek a kerület óvodáinak, iskoláinak tanulói. Anyák napján a Szivárvány Idősek Klubjában a Halacska óvoda óvodásai adtak műsort az Árpád utcai iskola tanulói 2012-ben is részt vettek a Napraforgó Klub klienseivel közös rendezvényen, ügyességi vetélkedőn a Fogyatékosok Világnapja Alkalmából a Selmann Házban a Hugonnai Vilma Általános Iskola tanulói adtak műsort Társadalmi szerepvállalás önkéntesség Az ember egyéni felelőssége és erőfeszítése mellett a közösségek védelmező szerepe egyre jobban felerősödik napjainkban. Ma már a közösség felelőssége, a civil szervezetek aktív működése, az önkéntesek részvétele mindinkább elvárt egy egy lakóközösségben. Ennek szellemiségében szerveződött meg a Szociális Szolgálat keretében önkéntes segítők bevonásával ben az Első Kézből Mozgalom (EKM). Célunk, hogy segítsük a XXII. kerületben élő embereket, és összefogjuk az önkéntes tevékenységet vállaló személyeket egy támogató közösséggé. Fontosnak tartjuk, hogy környezetünkben felfigyeljünk szokatlan eseményekre, figyeljünk szomszédainkra és egymásra. Ez elsődlegesen azt jelenti, hogy segítsük a rászoruló, kiszolgáltatott embereket abban, hogy meg tudjanak küzdeni a nehézségeikkel, illetve együtt tudjanak élni azokkal. A Szociális Szolgálat a programban részt vevő önkéntes segítőket támogatja, és szakmai hátteret biztosít a munkájukhoz. Ők olyan hiteles emberek, akiket a lakóközösségük elfogad és élvezik a közösség bizalmát, embertársaik felé megértéssel és odaadással tudnak közeledni. Jártasak a közélet dolgainak intézésében, tájékozottabbak a helyi szolgáltatásokról, azok elérhetőségéről, így a rászorulók problémáikkal bármikor bizalommal kereshetik őket. Az EKM-nek 2012-ben is voltak összejövetelei, melyen önkéntes segítők megismerték a Szolgálat egyes csoportjainak tevékenységét, közvetlen környezetükben segítségre szoruló embertársaik számára nyújtható lehetőségekről tájékozódtak. Az EKM tagok segítséget nyújtanak az információnyújtásban, szórólapokat terjesztenek, érdeklődőket továbbítanak, munkájukkal erősítik a szociális hálót. EKM tagságunk 2012-ben 4 fővel gyarapodott. Társadalmi szerepvállalás adományosztás Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően 2012-ben négyszer kaptunk nagy értékű és nagy mennyiségű ruhaadományt a Rohaan családtól. A holland adományozó évtizedek óta segíti a Kárpát-medencei magyar keresztyénséget szociális és egészségügyi területen. Immár harmadik éve segíti a Szociális Szolgálat tevékenységét is. Saját jövedelmük rendszeres megosztásával és gyűjtések szervezésével teremtik meg az ehhez szükséges alapokat. Szállítmányaiknak köszönhetően negyedévente tudtunk Anna utcai székhelyünkön ruhaneműt osztani kerületi lakosoknak. 8

10 Az adományosztásból megmaradó ruhákat két, Nográd megyei falu lakosainak, Szágy, Tormás lakosainak továbbítottuk, ahol az ottani önkormányzat dolgozói osztották szét klienseik között. A Jövő Alapítvány 100 fő részére 10 kg-os szárazélelmiszer csomagokat osztott karácsonykor, a 100 fő kiválasztása a Szociális Szolgálat kliensköréből került ki. A budafoki plébánia Caritas csoportja 80 fő részére nyújtott élelmiszer csomagot karácsonykor, a rászorulókhoz segítségünkkel jutottak el az adományok. Egy helyi étterem felajánlotta, hogy az általunk kiadott kuponok segítségével 190 főnek karácsonyi menüt oszt december 24-én. A Wild West étterem immár 3. éve támogat heti 5 fő rászorulót meleg étel adásával. Az étteremmel nagyon jó a kapcsolatunk. Fenti adományok nagy segítséget nyújtottak klienseinknek, hálával és örömmel fogadták segítségünket és az adományokat. Civil kapcsolatok A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal jól működő kapcsolatunk van, az információáramlás eredményes és gyors. A Szőlőfürt Egyesület a kerületben élő fogyatékos gyermeket nevelő szülők egyesülete, akik közül sokaknak gyermeke a Szociális Szolgálat Napraforgó Fogyatékosok Klubjának kliense. Az egyesület 2012-ben ft-tal támogatta a Klub életmód táborát. A Baráti Körök Háza intézményünk rendezvényeire (összdolgozói összejövetel, nappali klubok ünnepségei) térítésmentesen biztosítja épületét. Az Otthon Segítünk Alapítvánnyal rendszeresen szakmai egyeztetéseket tartunk. A Szent Bernáth Idősek Otthonával szintén rendszeresen kapcsolatban állunk. Válts Egészségre! Program szervezésében két idős klubunkban tartottak szűrővizsgálatot a Campona Egészségközpont munkatársai. Könyvet házhoz Szabolcs Attila, Budafok-Tétény polgármestere és dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója január 24-én a Budafoki Könyvtárban írt alá együttműködési megállapodást, mely a Könyvet Házhoz szolgáltatás folyamatos biztosításához teremti meg a szükséges feltételeket a kerületben. A 2003-ban megkötött, 2008-ban megújított együttműködési megállapodás idős, beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek számára biztosítja könyvtári könyvek, öregbetűs könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek, CD-k, valamint igény esetén lejátszó eszközök házhoz szállítását. A szolgáltatás kerületi könyvtárak dokumentumkínálatára támaszkodik, és könyvtárosaik közreműködésével valósul meg. A kiszállítás a Szociális Szolgálat gépkocsijával, a szociális intézmény munkatársainak segítségével történik. A Fogyatékosokat Támogató csoport csoportvezetője és gépkocsivezetője rendszeres kapcsolatban áll a könyvtár munkatársaival, és szállítja házhoz az igényeknek megfelelően a könyveket havi 1 alkalommal. 9

11 Tájékoztatás Bár intézményünk 1996 óta szinte változatlan telephelyeken nyújtja szolgáltatásait, a tájékoztatás, rászorulók elérése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Szolgálat a lehető legtöbb fórumon megjelenjen. A Szociális Szolgálat elérhetőségéről, működéséről plakátok szórólapok találhatók a kerületi egészségügyi intézményekben, könyvtárban, közüzemi díj befizető irodákban, bankfiókokban. Kártyanaptárokon, tollakon jelent meg elérhetőségünk. A Városházi Híradóban 2012-ben 17 olyan cikk jelent meg, melyben vagy a Szolgálat munkatársai számoltak be valamilyen eseményről, vagy az intézmény szolgáltatásairól szólt hír. Többek között adományosztásról, integrált napi rendezvényről, a Könyvet Házhoz programról, valamint az Első Kézből Mozgalomról szóló cikkek jelentek meg a kerületi újságban. A Promontor TV-ben is hírt adtunk programjainkról, szolgáltatásainkról összesen 3 alkalommal (Pl.: Szivárvány Klub Nyílt nap; Házi Segítségnyújtás - ellátások) Tájékoztatóinkkal, klubjainkban készített termékek bemutatásával jelen voltunk Önkormányzati rendezvényeken Honlapunkat terveink szerint 2013 I. negyedévében lecseréljük egy jobban strukturált, minden szükséges információt tartalmazó, napi szinten frissítő oldalra Ellenőrzések 2012-ben több ellenőrzés is lezajlott intézményünknél: 2012 szeptemberében 10 napos étrend vizsgálat az Önkormányzat Élelmezés vezetője részéről. Az ellenőrzés során tapasztaltakat tájékoztatásul továbbította a Junior Zrt-nek is. Összességében kirívó eseményt nem talált, a sóhasználat csökkentésére és teljeskiörlésű lisztből készült kenyér bevezetésére hívta fel a figyelmet. A Magyar Államkincstár 2012 decemberében a Közösségi ellátás jogszerűségét vizsgálta. Az ellenőrzés megállapította, hogy a finanszírozott ellátást a törvényeknek és igényeknek megfelelően nyújtja az intézmény, feladatmutatóban túlteljesített, mindent rendben találtak szeptemberében a PEMI Minőségügyi és Gazdasági Szolgáltató Bt munkatársa ellenőrizte a konyhákat, megfelelnek-e a törvényi előírásoknak és a HACCP követelményeinek. Az ellenőrzések során mindnet rendben találtak. 10

12 Szolgáltatások részletes beszámolója Étkeztetés évi III. tv (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. A Szociális Szolgálatnál az idős klubokban és a fogyatékos klubban helyben étkezést vesznek igénybe a kliensek. A pszichiátriai klub kliensei a Levendula Idős klubból viszik az ebédet. Szociális étkeztetés 2011 március óta 3 telephelyen történik, Anna utcában kézben elvitellel, Nagytétényben és a XVI. utcában elvitellel és házhoz szállítással történik az étkeztetés s évi adatok telephelyenként:: Levendula Idősek Klubja étkezők Szociális étkeztetés Igénylők Régi Új Szállítás Elvitel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Éves átlag 114,25 109,8 4, ,25 Anna utcai étkezők Szociális étkeztetés Igénylők Régi Új Elvitel Január Február Március Április Május Június Július

13 Augusztus Szeptember Október November December Éves Átlag 104,25 90,16 5,75 104,25 Nagytétényi Idősek klubja étkezők Szociális étkeztetés Igénylők Régi Új Szállítás Elvitel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Éves átlag 76,9 71,1 5,75 47,1 29,75 Havi létszámváltozások telephelyre bontva: /2012 év összesített statisztika/ Szivárvány Idősek Klubja: Januárban nyitottunk: Decemberben zártunk: Új felvételes: Megszűnt: Elvitelesek 101 fő 97 fő 70 fő 74 fő Tétény Idősek Klubja Elvitelesek Szállításosok Januárban Nyitottunk: 21 fő 47 fő Decemberben Zártunk: 32 fő 54 fő Új Felvételes: 23 fő 46 fő Megszűnt: 12 fő 39 fő Levendula Idősek Klubja Elvitelesek Szállításosok Januárban Nyitottunk: 40 fő 96 fő Decemberben Zártunk: 42 fő 51 fő Új Felvételes: 25 fő 28 fő Megszűnt: 23 fő 73 fő 12

14 A klubokban, helyben átlagosan 53 fő étkezik. Az elviteles étkezők közül az új felvételesek 2/3 része aktív álláskereső, vagy gyesen lévő, 1/3 része jövedelemmel rendelkezik. Egyre több azon szociálisan rászoruló személyek száma, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. s, ellátást igényelnek. Egyre többen fordulnak hozzánk étkeztetést igényelve a kerületben lévő intézmények lakói /pl.csáo/. Ezek a kliensek kiskorú gyermeket/gyermekeket egyedül nevelő szülők, ill. hajléktalan emberek, akiknek vagy Gyes, Gyed, családi pótlék, az összes jövedelmük, vagy semmilyen bevételük nincs. Az étkezők létszámának változása az áprilisban megemelkedő térítési díjnak, az augusztusban elfogadott önkormányzati rendeletnek a következménye. Dolgozói létszám: Mind a három telephelyen lévő kiosztó konyhán 6 órában dolgoznak szociális segítő munkakörben, 1fő megbízásos formában, akinek el szűnt meg a szerződése, helyére el közalkalmazotti státuszba felvettünk egy új kollégát. A helyettesítéseket 1 fő 6 órás kolléganővel oldottuk meg, aki ugyanazon a szociális segítői munkakörben van közalkalmazotti státuszban. Kiszállítást a saját gépkocsinkkal, a Prompt.Bt-vel, Hakucsák Jánossal, és kézben vivő személlyel bonyolítottuk le napi szinten. Biztosítunk a gépkocsikhoz kocsikísérő személyt ől Hakucsák János szerződését felbontottuk, és a mellette lévő kocsikísérőt átirányítottuk a Prompt Bt.-hez segítségnek. Így a napi kiszállítás saját gépkocsival, és a Prompt Bt-vel történik. Az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok a Levendula Idősek Klubjának egyik irodájában történik, 2 szociális segítő munkakörrel rendelkező személlyel el egyikük munkaviszonya megszűnt, helyére július végén 1 fő munkatársat foglalkoztattunk 6 órás munkaidőben, akinek a próbaideje végén munkaviszonyát megszüntettük, és helyére al új munkatársat vettünk fel 8 órában. A másik két telephelyen ügyfélfogadást tartunk hetente egyszer. Technikai munkaeszközök: Az étkeztetés összes adminisztrációja, elektronikus dokumentációja 2 számítógépen van. Ezen gépek cseréje indokolt, mivel korszerűtlenek, alacsony kapacitásúak. Intézményünk 2013-ban tervei közt szerepelteti ezen gépek cseréjét, korszerűsítését. Március hónapban a korábban használt szociális nyílván tartó programot lecseréltük, mivel a korábban használt program tulajdonos cége megszűnt, frissítésre, korszerűsítésre nem volt többé mód. 13

15 Házi Segítségnyújtás A szolgáltatás célja, feladata A házi segítségnyújtás, az otthonukban élő idős emberek önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően biztosítja. Kliensek Jellemzően ebben az évben is több volt a női kliensek száma. Mindkét nemnél a év közötti korcsoport dominált. Az év folyamán fő között volt a kliensek száma. Ebben az évben bekerült 80fő és kikerült 67 fő. Étkeztetésben+ Hsny-ben átlag kliens volt. Tárgyév dec.31-én Férfi Korosztály felett Ellátottak száma Nő Ellátottak száma Összesen Dolgozói létszám Tizenhárom gondozónővel láttuk el klienseinket. Három kolleganő volt továbbra is gyesen. Kilépett az év folyamán négy kolleganő. Állás pályázat során sokan jelentkeztek és szerencsére megtaláltuk a megfelelő képzettséggel és empátiával rendelkező kollegákat, akik hamar beilleszkedtek. A két kliensmentes napot megtartottuk. Tárgyi feltételek Nagy beruházásra nem volt szükség Az elmúlt évhez hasonlóan idén is sok ágyban fekvő kliensünk volt, mely azt eredményezte, hogy a testi higiéné biztosításához nagy számban fogyott a gumikesztyű. Napi Tevékenység Gondozónők napi beosztásának elkészítése Információnyújtás személyesen és telefonon is. Sokan érdeklődtek idősotthoni elhelyezéssel kapcsolatban. A kezdeti nehézségeket legyőzve, az NRSZH felé a napi nyilvántartás is megtörtént, amit az idei évtől kellett vezetni. Ezzel kapcsolatosan továbbképzésen vettünk részt. A gondozónők is napi szinten vitték fel az adatokat a SzoSzo programba. Havi tevékenység Számlák elkészítése Gondozási naplók ellenőrzése Térítési díjak beszedése Távollét leadás, jelenléti ívek ellenőrzése Jelzős HSNY beosztás elkészítése, készenlét és túlóra kiszámolás Telepítéskor és a fél éves Body Guard ellenőrzéskor részvételriasztásokat jegyzőkönyv alapján ellenőrizni Negyed és fél éves jelentések (NRSZH felé) leadása, éves statisztika elkészítése Környezettanulmány elkészítése (HSNY, Jelző) Kliensek látogatása Ápolási díjasok felülvizsgálata, ellenőrzése 14

16 Kapcsolattartás Külső kapcsolatok Körzeti orvosokkal és asszisztenseikkel jól tudtunk együtt dolgozni. Sok alkalommal ők hívtak fel minket gondozással kapcsolatban, ill. megadták elérhetőségeinket. A kórházi szociális munkások továbbra is segítőkészek a voltak.( Tétényi, Korányi Szanatórium,Merényi kórház) Ápolási Bt-vel idén is folytattuk a jó munka kapcsolatot, több alkalommal volt közös gondozottunk. Vidéki otthonok szoc.munkásainak is segítettünk az előgondozás során a bejutásban, dokumentumok beszerzésében. Segítettünk az ÁNTSZ-be eljuttatni a vizsgálati anyagokata rendőrséggel is kapcsolatban álltunk több alkalommal. Meglátogattuk a Szent Bernát gondozó házat, ill. az érdi idősek otthonát, ahol több kliensünk is elhelyezést nyert. A Családsegítő csoporttal vannak közös klienseink, akikről telefonon, személyesen, kaptunk információt. Az önkormányzat városüzemeltetésének csoportja ebben az évben is több alkalommal segített kórházi betegágy szállításának lebonyolításában. A Szociális és Eü. Irodával tartottunk egy közös délelőttöt, ez is segítette a jobb és összehangoltabb munkavégzést. A hivatásos gondnokokkal is tartottuk a kapcsolatot rendszeresen, több közös ellátottunk volt. Sikerült önkénteseket beszervezni az EKM-be, és tőlük is kaptunk neveket, címeket, akiket felkerestünk gondozás céljából. Belső kapcsolat rendszer: Az ellátásaink közti hatékony együttműködés eredményeként, étkezők, közösségi ellátásban részesülők is kerültek a házi segítségnyújtás ellátási körébe. Információ A Promontor tv-ben voltunk két alkalommal, ahol az ellátásunkról tudtunk hasznos információval szolgálni. A honlapon közzé tett elérhetőségnek köszönhetően is kerültek hozzánk kliensek.. Problémák Nehézséget okozott, a növekvő adminisztráció. Növekedett az összetettebb, problémásabb helyzetek száma.. Gondnokság alá helyezés, pszichiátriai szakvélemény beszerzése, család közreműködésének hiánya) A kliensek száma nagyon változó volt, ingadozott a létszám Igény lenne: A nagytakarítás, hólapátolás, favágásra a teljesen egyedül élők számára Céljaink között szerepel önkéntesek bevonása, felkészítése ilyen típusú feladatok elvégzésére Átmeneti gondozóházban elhelyezésre több gondozottnak lenne szüksége Sokan jelezték, hogy átutalással, vagy csekken szeretnék befizetni a térítési díjat.- jelenleg ezen befizetési módot nem áll módunkban megvalósítani, a közeljövőben felmérjük az ilyen típusú befizetés bevezetésének esetleges költségvonzatát, egyeztetve az IGI-vel, és a fenntartóval. 15

17 Szállítás Több alkalommal szállítottuk orvosi vizsgálatokra klienseket, akik a szolgálat ellátottjai voltak, de az orvosok is kértek segítséget. Ezt persze nem mindig tudtuk maradéktalanul teljesíteni, Főként az SZTK-ba, pszichiátriai gondozóba, tüdőszűrőbe, előfordult, hogy idős otthoni beköltözésnél is segítettünk Nagy bevásárlásoknál is igénybe vették az autót A kocsi év végére meghibásodott, és ez plusz költséget jelentett. A gépkocsit az Önkormányzat jóvoltából első negyedévében lecseréltük. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Nagy igény van erre a szolgáltatásra. Örülünk, hogy az önkormányzat bővíti a készülékek számát és ezzel még több idős ember biztonságban érezheti magát saját otthonában. Kliensek: én 60 darab készülék volt kihelyezve,4fő várakozott. Bővült a készülékek száma tízzel ebben az évben. Az ellátottakból 33 fő volt házi gondozásban is ellátva. Riasztás: 73 éles riasztás 2012-ben.. Nehézséget okozott a címre mindig kiérkezni, mert a taxis cég nehezen tudott kocsit küldeni év elején felmérjük, milyen paraméterekkel köthetnénk esetleg más taxi céggel szerződést, ha jelzéseinkre jelentős változás e téren nem következik be. Klienseink általában rosszullétre, elesésre hivatkozva nyomták a jelzőgombot. Nem kellett leszerelni alkalmatlanság miatt készüléket. Személyi feltételek Továbbra is 1 nyugdíjas kolleganő megbízási szerződéssel dolgozott, a többiek a hsny dolgozói voltak. Külső kapcsolatok Jó kapcsolat alakult ki a technikusokkal és a diszpécserekkel. Segítőkészen állnak a munkánkhoz. Tárgyi feltételek A kihelyezett készülékek jól működnek, szervizelésre egyszer került sor. A készenléti táska jól felszerelt. Nagy igény van erre a szolgáltatásra. Örülünk, hogy az önkormányzat bővítette a készülékek számát és ezzel még több idős ember maradhat és élhet tovább biztonságban, saját otthonában. 16

18 Szivárvány Idősek Klubja A Szivárvány Idősek klubjában a kerületi, otthonukban élő, önellátó idősek számára nyújtunk segítséget, akik társas életük, egyes higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek, illetve egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Az idejáró idősek napközbeni igény szerinti gondozása, ellátása és foglalkoztatása a fő feladat. A klub nyitvatartási ideje: minden hétköznap óráig Hétvégén és ünnepnapokon a klub zárva tart. Igény szerint lehetőséget nyújtunk napi egyszeri meleg étel (ebéd) helyben való fogyasztására. Térítési díjat csak azoknak kell fizetni, akik az étkeztetést is igénybe veszik, a klubtagság ingyenes. A klub engedélyezett férőhelyszáma: 30 fő nappali ellátás idősek klubja demens betegek ellátásával Mindennapi munkánk célja: Aktív időseinknél az időskori magányt enyhíteni, önálló életvitelük fenntartásában segíteni, meglévő képességeiket, készségeiket megőrizni, lehetőség szerint fejleszteni. Az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában támogatást nyújtani. Az idősek érdeklődési körét és igényeit kiszolgáló programokat szervezni, figyelembe véve klubtagjaink aktivitását, fizikai és mentális állapotát. Játék és szórakozásorientált tevékenységekben való részvételt biztosítani. Idén ismét felvállaltuk azoknak az időseknek az ellátását, akik időskori vagy egyéb eredetű demenciájuk miatt fokozott gondoskodásra és felügyeletre szorulnak, de együttműködésre képesek, önellátásra legalább részben képesek. A külön nekik szervezett programjainkkal igyekeztünk szellemi és fizikai képességeiket szinten tartani. Ezzel lehetőséget kívántunk teremteni arra, hogy a beteg a lehető leghosszabb ideig családi környezetben maradhasson. Kliensszám alakulása Idén 45 idős kérte felvételét és ellátását a klubban és 11 időssel bontottunk szerződést (elsősorban idős otthoni elhelyezés vagy költözés miatt) Ellátottjaink száma évközben folyamatosan változott. Az újonnan érkezőket azonnal el tudtuk látni, várólistára nem volt szükség. Decemberben 34 fő vette igénybe a klub szolgáltatásait. A klubtagság összetétele igen heterogén fizikai állapot, szellemi képességek, és aktivitás tekintetében. 17

19 Klubtagok életkori megoszlása: év közötti: 3 fő év közötti: 5 fő év közötti: 4 fő év közötti: 7 fő év közötti: 4fő év közötti: 10 fő 90- év felett: 1 fő Fizikai állapotukat tekintve Klubtagjaink közül 11 fő mozgásában részben korlátozott. Számukra a rendszeres tornaórák és a kisebb séták biztosítják a napi szükséges mozgásigény kielégítését. Ők a klubbon kívüli programokon nem tudtak részt venni. Mozgásában nem korlátozott 10 fő, de hosszabb utakra már ők sem tudnak és nem is mernek vállalkozni, többnyire ők is a klubban szervezett programokon vettek részt. Kifejezetten mozgékony klubtagunk 13 fő. Számukra rendszeresen szerveztünk külsős, kirándulós programokat is. 12 fő esetében Időskori vagy egyéb eredetű demencia jelei figyelhető meg. Közülük többen állandó felügyeletet igényelnek. 1 fő paranoid skizofréniától szenved, mely miatt rendszeres orvosi ellátásban és gyógyszeres kezelésben részesül. 7 fő kéri, a klubba és az otthonába való szállítás megszervezését, mert önállóan nem tudnak közlekedni. 5 fő igényli a személyi segítséget az alapvető testi higiéniájuk biztosításában, ezért a klubban gondozónők segítségével fürdenek. Sokaknál jelentkezett már: - a nyelvi kifejezés zavara, - feledékenység, - időbeli és térbeli tájékozódás zavara, - a figyelem hanyatlása - mozgáskorlátozottság - kommunikációban bekövetkező sztereotípia Egyre többen igényelték, hogy segítséget nyújtsunk a - szükséges egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutásban (pl.: orvoshoz kísérés, gyógyszer kiváltás, gyógyszerelés) - életviteli problémákkal kapcsolatban: egy alkalommal családon belüli erőszak miatt is intézkednünk kellett. - alapvető higiéniai szükségletek kielégítése (fürdetés, mosás) - a klub és az otthonuk közötti közlekedés megszervezése - hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás 18

20 Programok: Életkorukból és egészségi állapotukból kifolyólag időseink egyre kevésbé aktívak, főleg a házon belüli programokat részesítették előnyben. A betervezett programokat folyamatosan megtartottuk. Év közben, ha szükséges volt a klubtagjaink igényeinek megfelelően változtattunk, illetve új programokat vezettünk be. Programjaink szervezését nehezítette, hogy olyan ellátást kellett egy időben biztosítanunk, mely a szellemileg és fizikailag is inaktív, és a még viszonylag aktív klubtagjaink igényeit is megfelelően kielégíti. Ennek ellenére igyekeztünk mindenki számára, fizikai és mentális állapotához igazodó támogatást nyújtani. Az elmúlt évekhez képest idén sokkal többször volt szükség arra, hogy időseink rokonaival felvegyük és tartsuk a kapcsolatot. Klubtagjaink többsége az étkezési lehetőséget is igénybe veszi. Közülük ketten kértek méltányossági térítési díjcsökkentést szociális helyzetük miatt, melyet meg is kaptak. Az év eleji térítési díj változása után a magas ár miatt két klubtag lemondta az ebédet, és voltak, akik csökkentették az étkezési napok számát. Egyik klubtagunk idén ünnepelte a 90. születésnapját. Kérésének megfelelően a klubban fogadhatta a Polgármester és a Képviselő Urakat köszöntése alkalmából. Klubtagjaink véleményét rendszeresen kikérjük a programokkal kapcsolatban, és kérjük várjuk javaslataikat. Megjelenés: Kézműves foglalkozásainkon készített tárgyainkból két alkalommal is kiállítást szerveztünk a Budafoki Szabó Ervin könyvtárban. Nyíltnapos programjainkon adománygyűjtés céljából bocsátottuk áruba tárgyainkat. Költségvetésünket gyarapította a papírgyűjtésből befolyt összeg is. Rendszeresen jelentettük meg hirdetéseinket a Városházi Híradóban és többször voltunk a helyi Promontor tévében, hogy az általunk biztosított ellátásról tájékoztatást nyújtsak. Az év végi nyíltnapos programon a Polgármester Úr is meglátogatott minket, így be tudtuk neki mutatni a klubot és a klubban folyó szakmai munkát. A minden évben megrendezésre kerülő Borfesztiválon is részt vettünk és itt is tájékoztatást tudtunk nyújtani az érdeklődőknek. Támogatás: Az önkormányzati pályázaton nyert összegből egy új programot Kreatív klub szerettünk volna elindítani, melynek az lett volna a célja, hogy olyan időtöltést biztosítsunk, amely a generációk közötti kapcsolattartást elősegíti. Bár a megtartott programok jól sikerültek, nem volt rá akkora létszámú érdeklődő, hogy ezt a programot rendszeresen továbbra is meg tudjuk szervezni. Személyi feltételek: Főleg demens időseink miatt szükségessé vált, hogy még egy gondozónő csatlakozzon hozzánk. Új kolléganőnk könnyen és hamar beilleszkedett közénk, az idősek is hamar elfogadták és megkedvelték őt. Rajta kívül több alkalommal segítették szakmai munkánkat önkéntesek és gyakorlati idejüket nálunk töltő gyakornokok. 19

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2011 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2011 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL 2011. 12. 08. Idősek Klubja A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben