A devizagazdálkodás. Pénzügytan II. Onyestyák Nikolett. Deviza, valuta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A devizagazdálkodás. Pénzügytan II. Onyestyák Nikolett. Deviza, valuta"

Átírás

1 A devizagazdálkodás Pénzügytan II. Onyestyák Nikolett Deviza, valuta A valuta valamely ország (országcsoport) törvényes fizetési eszköze egy más ország fizetési forgalmában, annak fizikai megjelenési formájában. A deviza ezzel szemben valamilyen valutára szóló követelést teljesít meg, ez egy nemzetközi elszámolásra szolgáló fizetıeszköz,

2 A devizagazdálkodás fogalma Devizagazdálkodás: azon módszerek, intézkedések, rendeletek, elıírások, tilalmak összessége, amelyek révén egy önálló nemzeti valutával rendelkezı ország belsı pénzrendszere a nemzetközi pénzügyi rendszerhez, illetve másik nemzetgazdaság pénzrendszeréhez kapcsolódik. Kötött devizagazdálkodás: kötelezı jellegő szabályok, elıírások. Lehet: Centralizált decentralizált Alapvetı szabályai a devizabejelentési és devizabeszolgáltatási, valamint a kötött pályás devizabeszerzési lehetıség. Szabad devizagazdálkodás: alapvetıen piaci mechanizmusok mőködnek, amit a piactól nem idegen módszerekkel szabályoznak Árfolyamfajták valutaárfolyam: valamely valuta egységének egy másik ország pénzegységében kifejezett ára. devizaárfolyam: valamely meghatározott pénznemre szóló devizának egy másik ország pénznemében kifejezett ára Direkt árfolyamjegyzés: 1 forint = euró (hazai pénz külföldi pénzben vett ára) Indirekt: 1 euró = 250 forint Árfolyamfajták: rugalmas (flexibilis vagy lebegı) árfolyam rögzített (fix) árfolyam szők (1-2 százalékos) sávban ingadozhatnak a deklarált paritás körül kötött árfolyam hatósági úton rögzítik az árfolyamot

3 Kötött devizagazdálkodás Kötött devizagazdálkodás esetében egy szervezetet kizárólagos joggal felhatalmaznak az országban arra, hogy az ország rezidenseinek valutában és devizában felmerült tranzakcióit intézze. Három következménnyel jár: 1. Devizamonopólium 2. Rögzített árfolyamon igényelhetünk valutát 3. Fel kell ajánlanunk a valutát megvételre Magyarország: , majd , MNB Kötött devizagazdálkodás FT /U SD e S Mindig van feketepiac! hiány D US D Rendszer elınyei: 1. Az állam átlát minden devizamőveletet 2. Csökkenti az árfolyamkockázatot 3. Forró pénzek elkerülik az országot 4. Külpiaci sokkok hatása elkerülhetı 5. Állam szabályozhatja az importot A rendszer hátrányai: 1. Minél nyitottabb az ország, annál nehezebb kontrollálni a devizamőveleteket 2. Piaci árfolyam eltér a rögzítettıl 3. Mőködıtıke-befektetések is leállnak 4. Sokkok mindenkit érinteni fognak 5. Importkorlátozás nem demokratikus Kevés országban - Kuba, Észak-Korea

4 Szabad devizagazdálkodás Teljesen szabad devizagazdálkodás: árfolyamot a piac határozza meg, mindenki szabadon tarthat valutát Konvertibilitás: szabadon, kötöttségektıl mentesen lehet átváltani más országok fizetıeszközére a hazai pénzt Kontroll az ország külfölddel kapcsolatos tranzakcióinak pénzügyi vonatkozásai felett A konvertibilitás fokai! Kire vonatkozik? (jegybanki, belsı, külsı) Mire vonatkozik? (korlátozott, részleges, teljes) a fiz mérleg mely tételeire! IMF: konvertibilis valutával rendelkezik az az ország, amely a folyó tételek esetében a szabad átváltást nem korlátozza. Törvényekkel alátámasztott-e? (de facto, de jure) Magyarországon már teljes konvertibilitás van! Szabad devizagazdálkodás A konvertibilitás fıbb elınyei: Közvetlenebb kapcsolat a világpiaccal Segíti a külföldi befektetéseket Kedvezıbb fizetési formák külker. ügyleteknél Demokratikusabb Feltételek: Megfelelı devizatartalék Stabil kiszámítható árfolyam Importliberalizáció, piaci verseny Fejlett piaci intézmények Fizetési alapmérleg egyensúlya hosszú távon

5 Szabad devizagazdálkodás e Kereslet-kínálat szabadon alakítja az árat (Középárfolyam) (Sávszél) e t Az árfolyamok fajtái Mikor melyiket használják? Valuta vételi: ha a bank valutát vesz Valuta eladási: ha mi veszünk a banktól Deviza vételi: bank valutára szóló követelést vesz Deviza eladási: vállalat külföldre utal át Deviza közép: nincs effektív átváltás, csak elszámolás!

6 Határidıs ügyletek Forward vagy termin: jövıbeli árfolyam, de meg van határozva az összeg, és a teljesítési idıpont felek döntésén múlik Futures: ugyanez, de tızsdei termék, standardizált, szabványos futamidı és összeg Nyitott pozíció: olyan pénzügyi eszközöm van, amely az árfolyam változásának van kitéve Opció, swap: vételi, eladási jog illetve csereügylet Árfolyamrendszerek megoszlása a világgazdaságban % 80% 60% 40% 20% 0% Lebegı 4,3% 9,1% 27,0% Köztes 11,0% 22,5% 26,4% Rögzített 84,8% 68,4% 46,6%

7 Az árfolyam meghatározása Az árfolyam rögzítésénél 4 mód (miért éppen 183 Ft/USD az árfolyam?): 1. Nemesfém paritás (aranyparitás) 2. Más ország pénzéhez kötik (pl.: dollárhoz) 3. Valutakosár (Magyarország 90-es évek végéig) 4. Nemzetközi pénzhez kötik (SDR, ECU) Szempont: a nemzetközi tranzakciók árfolyamkockázata kicsi legyen! Annak az országnak a valutájához kell kötni az árfolyamot, amellyel a legtöbb gazdasági tranzakció bonyolódik (vagy valutakosár, ha több országgal üzletel) Le(fel)értékelés vs. Le(fel)értékelés! Leértékelés, felértékelés A leértékelés hivatalos árfolyam vagy devizaérték mesterséges beavatkozással történı csökkentését jelenti ösztönzi az exportot és fékezi az importot. folyó fizetési mérleg javítása Csúszó leértékelés: a valuta rendszeres, elıre bejelentett mértékő leértékelése A felértékelés véd a külföldi árszínvonalemelkedéssel szemben Akkor kerül rá sor, amikor a külföldi inflációs ráta nagyobb a belföldinél. Az export ellenében hat

8 A devizapiac grafikus elemzése árfolyam Ft/ D S S Egy rossz hír hatására (óriási államháztartási hiány, választásokon külföldi tıke ellen kampányoló párt nyer) a külföldi befektetık egy része eladja a magyar államkötvényeit és ezért kapott forintjait eurora váltja 251 Ft/ 255 Ft/ Ettıl megnı a devizapiacon a forint kínálata és ez leértékeli a forintot az euroval szemben azaz ezentúl többet kell adnunk egy euróért forint mennyisége FONTOS! a függıleges tengelyen felfelé csökken az árfolyam (felértékelıdik a valuta), lefelé pedig nı az árfolyam (leértékelıdik a valuta) A devizapiac grafikus elemzése árfolyam Ft/ 245 Ft/ D D S Egy jó hír hatására (új olajmezıt találtak az országban) a külföldi befektetık egy része forintot vesz, hogy belföldön befektesse (pl. Mol részvényeket vesznek, mert azt várják, hogy olajkitermelésbıl a vállalatnak nagy nyeresége lesz). 251 Ft/ Ettıl megnı a devizapiacon a forint kereslete és ez felértékeli a forintot az euroval szemben azaz ezentúl kevesebbet kell adnunk egy euróért forint mennyisége

9 Intervenció A devizapiaci intervencióra rögzített rendszerekben kerül sor, amikor a központi bank az árfolyam fenntartása érdekében eladóként vagy vevıként jelenik meg a devizapiacon. árfolyam Ft/ D D S S Elsı példát folytatva tegyük fel hogy rögzített árfolyamrezsim érvényes, a központi bank feladatául kapta, hogy a 251 Ft/ árfolyamot tartsa fenn a devizapiacon. 251 Ft/ 255 Ft/ forint mennyisége A rossz hír hatására túlkínálat alakul ki a 251 Ft/ os árfolyamon, és az árfolyam 255-ra emelkedne, ezért a központi bank intervenciót hajt végre. Hajlandó bármilyen mennyiségben devizatartalékaiból -t eladni (és érte forintot venni) 251 Ft/ -os árfolyamon (látható, hogy menekülı befektetıknek megéri a központi banktól venni az -t, hiszen olcsóbb). Alapvetıen a jegybank a forint keresletét növeli meg egyensúlyi árfolyam visszakerül a kívánt szintre. Intervenció és sterilizáció árfolyam Ft/ 245 Ft/ 251 Ft/ D D S Második példát folytatva ismét tegyük fel hogy rögzített árfolyamrezsim érvényes és a központi S bank feladatául kapta, hogy a 251 Ft/ árfolyamot tartsa fenn a devizapiacon. A jó hír hatására túlkereslet alakul ki a 251 Ft/ -os árfolyamon, és az árfolyam 245-ra csökkenne, ezért a központi bank intervenciót hajt végre. Hajlandó bármilyen mennyiségben Ft-ot eladni (és érte eurót venni) 251 Ft/ -os árfolyamon (látható, hogy befektetıknek megéri a központi banktól venni forintot, hiszen többet kapnak eurojukért). Alapvetıen a jegybank a forint kínálatát növeli meg egyensúlyi árfolyam visszakerül a kívánt szintre. forint mennyisége Két különbség: - forintot korlátlanul tud a jegybank teremteni, viszont az eurotartalékai elfogyhatnak, azaz gyengüléssel szemben nem tudja korlátlanul védeni az árfolyamot - a megnövelt forintmennyiség inflációs nyomást okozhat ezért ezt a hatást sterilizálni (semlegesíteni) szokták, azaz mikor devizapiacon növeli a pénzkínálatot, akkor ezzel együtt hazai piacon próbálja csökkenteni (pl. nyílt piaci mőveletekkel)

10 Sávszélesség, leértékelés Rugalmas árfolyamrendszer, lebegtetési sávval 2 szempont a sáv szélességénél: Ha széles: nagy az árfolyamkockázat Ha keskeny: nehezebb a sávban tartani az árfolyamot Intervenció: azon intézkedések, amelyekkel a jegybank a sávon belül tartja a valuta árfolyamát piacival ellentétes mőveletek! Sávszélesség, leértékelés (+ - 5%) Tallér/garas árfolyam A tintaföldi tallér mozgása az árfolyam sávon belül felsõ intervenciós pont deklarált középárfolyam alsó intervenciós pont felsõ sáv alsó sáv? idõ

11 Sávszélesség, leértékelés Mit tehet Tintaföld? 1. Intervenció: a devizatartalékokból garast kell eladnia (azaz tallért vásárolnia) a jegybanknak csak addig lehet, amíg tart a tartalék! Csak akkor, ha az árfolyammegingás rövidtávú! 2. Kamatlábemelés: vonzóbbá teszi a tallérban történı befektetéseket, megnı a tallér kereslete, árfolyama erısödik, De! Magas kamatok visszafogják a gazdasági növekedést, csak akkor, ha az árfolyammegingás középtávon megoldódik! Sávszélesség, leértékelés 3. Növelni a sáv szélességét: ez burkolt leértékelés, növeli az árfolyam ingadozását, nem túl hiteles A sávszélesítés hatása Tallér/garas árfolyam felsõ sáv alsó sáv új felsõ sáv új alsó sáv idõ

12 Sávszélesség, leértékelés 4. Valuta leértékelése: új egyensúlyi középárfolyam (pl.: 1 garas = 1,3 tallér), de megingatja a befektetık bizalmát a tallérban, kivonhatják a befektetéseiket, leértékelés emeli a belföldi árszintet A leértékelés hatása Tallér/garas árfolyam felsõ sáv alsó sáv új árfo lyam Ez Volt Magyarországon nyarán! idõ Sávszélesség, leértékelés 5. Adminisztratív intézkedések: visszatérés a kötött devizagazdálkodáshoz (importkorlátozás, adósságokat nem fizetik vissza stb.), recesszió, külföldi kapcsolatok megszőnhetnek Felértékelıdésnél pont fordítva! Rugalmas árfolyamrendszer fenntartása: komoly erıfeszítéseket igényel, és nagy tartalékokat! Magyarország: euróhoz kötötték, és százalékos lebegtetési sáv, 2008-tól szabadon lebeg a forint

13 Devizaárfolyamok 1. Forint - Euró Devizaárfolyamok 2. A szlovén tolár-euró

14 Devizaárfolyamok 3. Az észt korona-euró A régió devizaárfolyamai az euróhoz képest

15 30,126 Szlovák korona 239,640 Szlovén tolár 340,750 Görög drachma 0,788 Ír font 166,386 Spanyol peseta 200,482 Portugál escudo 13,760 Osztrák schilling 1936,270 Olasz líra 1,956 Német márka 40,340 Luxemburgi frank 2,204 Holland forint 6,560 Francia frank 5,946 Finn márka 40,340 Belga frank Euró Az euró tagdevizák rögzített árfolyamai 26,88 35,54 154,28 130,11 63,41 8,79 9,94 177,78 272,36 208,23 187, ,72 33,97 176,08 151,00 70,26 7,54 9,52 152,42 344,84 152,44 172, ,52 33,84 165,13 151,28 65,82 7,31 9,18 156,99 375,77 161,11 191, ,60 33,88 183,91 156,79 65,44 6,68 8,70 162,33 368,40 182,00 213, ,84 33,06 149,69 140,57 60,31 6,35 8,08 159,34 347,83 175,84 180, ,15 35,21 161,00 156,13 55,58 6,37 8,05 168,30 370,66 194,43 207, ,37 31,77 142,89 127,37 58,64 5,68 7,48 162,37 362,67 189,66 225, ,96 33,12 174,67 142,25 70,40 5,75 7,70 166,23 404,15 212,51 279, ,07 35,50 189,58 157,97 68,79 6,03 7,55 173,92 425,47 247,70 284, ,52 34,25 173,85 163,38 61,11 5,98 7,07 158,85 408,30 247,06 252, ,79 34,28 141,38 134,44 62,48 5,94 7,27 158,94 362,30 192,42 219, ,67 29,82 142,00 132,89 57,76 5,84 5,90 139,82 337,22 156,50 203, ,22 280,30 141,74 164, ,19 215,40 135,39 139, ,46 173,11 111,05 110, ,11 148,90 90,22 100, ,61 127,03 67,32 83, ,85 141,48 60,35 75, ,41 116,58 45,24 61, ,43 100,23 43,52 62, ,79 94,56 41,75 52, Norvé g koron a Dán koron a Kanad ai dollár Ausztr ál dollár Lengy el zloty Szlov ák koron a Cseh koro na Svájci frank Angol font Japán jen (100) US dollár Idıszak

16 Árfolyam paritások Mőködı (piaci) árfolyam funkciói: 1) Kiegyenlítı funkció - Az árfolyam biztosítja, hogy a különbözı országok árszínvonalai kiegyenlítıdjenek. 2) Differenciáló funkció - Meghatározza mit érdemes az adott országnak exportálni, és mit importálni. 3) Terelı funkció - Meghatározza hova érdemes exportálni és honnan érdemes importálni. 4) Fedezeti funkció - A mőködı árfolyam biztosítja, hogy az alapmérleg hosszútávon egyensúlyban legyen. De mi határozza meg a mőködı árfolyam nagyságát? Árfolyam paritások Árfolyamparitá sok Fizikai paritá sok Elmé leti paritá sok é rmeparitá s kamatparitá s aranyparitá s rugalmassá gi á rfolyamelmé let vásárló erõ paritás

17 Paritások Elméleti érték, amely arra utal, hogy milyen szinten kellene elhelyezkednie a "reális árfolyamnak". érmeparitás: az érmék átváltási arányát súlyarányuk adta aranyparitás: a valutaegységeknek a hivatalos aranytartalmuk alapján adódó aránya. valutaparitás: nem az aranyhoz, hanem valamilyen valutához, valutakosárhoz rögzítik az árfolyamot. Itt az aranypontok szerepét az intervenciós pontok, az önmőködı mechanizmust a jegybankok mőködése váltotta fel. Vásárlóerı-paritás: Lebegı árfolyamok esetén használatos. Méri, hogy mennyi terméket és szolgáltatást lehet vásárolni egy valutában egy másik valutához mérve, ezzel figyelembe véve a különbözı országokban eltérı árakat. Kamatparitás: a prompt devizaárfolyam, a termin devizaárfolyam és a két ország megfelelı kamatlábainak az egyensúlyi viszonya. Árfolyam paritások 1. Érmeparitás: az egyes fémpénzek értékét a pénz anyaga és a fémpénz súlya határozza meg 2. Aranyparitás: egy valuta aranyparitása, azt az aranysúlyt jelentette, amire az adott pénznem egy egységét be lehetett váltani (aranystandard) A valuta mozgása a behozatali és kiviteli aranypontok között Korona/márka árfolyam felsõ kiviteli aranypont aranyparitás 2:1 aranypontok alsó behozatali aranypont idõ

18 Árfolyam paritások Példa: Paritásos árfolyam: 1 USD = 2 Font, mivel 1 USD aranytartalma = 1 kg arany 2 Font aranytartalma = 1 kg arany Mi történik, ha a nagy dollárkereslet miatt az árfolyam 2,5 Font/USD felé mozdul el? Arbitrázs: 2 fontot aranyra váltok = 1 kg arany Átviszem a másik országban, ott kapok érte 1 USD-t Ezt eladom a devizapiacon, kapok érte 2,5 fontot! Mi történik? A font iránti kereslet megnı, az árfolyam visszaáll a paritás köré Árfolyam paritások Az arany exportálása/importálása pénzbe kerül tranzakciós költségek, pl. tonnánként 1 font Ezek jelölik ki az aranypontokat! A valuták aranyra-válthatósága biztosította az árfolyamok stabilitását! Miért mőködhetett? Aranyba vetett bizalom töretlen volt (így a pénzbe is) Nem volt jelentıs tıkemozgás! I. világháború után felfüggesztették Sikertelen kísérlet a visszaállítására 1934 január 1. 1 uncia arany = 35 USD Bretton Woods

19 Vásárlóerı-paritás: a vásárlóerı-arányoktól függ az ország árfolyama, így akkor optimális a valuta árfolyama, ha a két ország árszínvonala azonos Ország neve Big Mac ár USA ár %-a Eltérés Venezuela 3,33 126,62% 26,62% Izrael 3,25 123,57% 23,57% Agrentina 3 114,07% 14,07% Németország 2,99 113,69% 13,69% Chile 2,66 101,14% 1,14% Egyesült Államok 2,63 100,00% 0,00% Dél-Korea 2,48 94,30% -5,70% Egyesült Arab Emirátusok 2,45 93,16% -6,84% Brazília 2,45 93,16% -6,84% Szaud-Arábia 2,4 91,25% -8,75% Japán 2,39 90,87% -9,13% Görögország 2,34 88,97% -11,03% Kolumbia 2,28 86,69% -13,31% Tajvan 2,17 82,51% -17,49% Törökország 1,96 74,52% -25,48% Szingapúr 1,94 73,76% -26,24% Mexikó 1,9 72,24% -27,76% Cseh Köztársaság 1,85 70,34% -29,66% Indonézia 1,76 66,92% -33,08% Egyiptom 1,74 66,16% -33,84% Thajföld 1,54 58,56% -41,44% Lengyelország 1,53 58,17% -41,83% Dél-Afrika 1,44 54,75% -45,25% Hong-Kong 1,32 50,19% -49,81% Magyarország 1,31 49,81% -50,19% Fülöp-szigetek 1,26 47,91% -52,09% Oroszország 1,22 46,39% -53,61% Kína 1,2 45,63% -54,37% Malajzia 1,13 42,97% -57,03% Forrás: Economist Vol.349 num 8099 pp.166. Tényleges valutaárfolyamon átszámítva Ft alulértékelt az USD-vel szemben! Árfolyam paritások 4. Kamatparitás: a jövıbeli árfolyam meghatározásához nyújt segítséget, abban az esetben, ha ismerjük a jelenlegi árfolyamot és ismerjük a két valuta kamatlábait Valuták A kamatparitás bemutatása USD USD 0 (1) (3) USD 1 (4) HUF HUF 0 (2) HUF 1 t 0 t 1 Idõ

20 Árfolyam paritások E HUF 1 HUF0 = USD USD 1 ( 1+ rhuf) ( 1+ r ) Mőködı árfolyamnál a két valutában történı befektetés hozama ugyanaz! Forint nagyobb kamatot fizet ugyan, de leértékelıdik USD alacsonyabb kamat, de felértékelıdik Ha nem lenne ugyanaz a hozam arbitrázsmővelet biztosítaná! 0 USD Kamatparitás Példa: 1 millió Ft hitelt veszek fel 3 hónapra, 17%-os kamatlábon. A pénzt dollárra váltom át 220 Ft/USD árfolyamon = 4545,45 USD 3 hónapra befektetem az USA-ban, éves 3 százalékos kamaton, kapok: , 45 USD 1+ 0,03 = 4579,54 12 Átváltom határidıs árfolyamon (230 Ft/USD): 4579,54 USD 230 HUF = ,45 HUF USD Kifizetem a hitelt kamatokkal: ,17 = HUF 12 Nyereség: Ft

21 Árfolyam paritások Mi határozza meg az árfolyamot? Hosszú távon: az inflációs ráták különbsége, PPP Közép távon: a gazdasági ciklusok alakulásával összefüggı folyó fizetési mérleg egyenlege Rövid távon: a kamatlábak különbsége, kamatparitás A fizetési mérleg A fizetési mérleg egy adott ország rezidens és nem rezidens gazdasági szereplıi közötti, meghatározott idıszakban lezajló reálgazdasági és pénzügyi mőveletek számbavételére szolgál. Folyó fizetési mérleg Áruk Szolgáltatások Jövedelmek Viszonzatlan folyó átutalások Tıkemérleg Viszonzatlan tıkeátutalások Nem termelt, nem pénzügyi eszközök forgalma Pénzügyi mérleg Közvetlen tıkebefektetések Portfólió-befektetések Pénzügyi derivatívák Egyéb befektetések Tartalékok

22 A nemzetközi fizetési mérleg részei I. Folyó fizetési mérlegtételek (Current Account) 1. Külkereskedelmi tranzakciók - vámstatisztikák alapján 2. Láthatatlan tételek - szolgáltatások (pl. kereskedelmi, nemzetközi fuvarozás, biztosítás és szállítmányozás, idegenforgalom, üzleti szolgáltatások) és munkajövedelmek és tıkebefektetésekhez kapcsolódó jövedelmek (osztalék, kamat, profit) 3. Viszonzatlan átutalások (kormányzati transzferfizetések, magán transzferkifizetések (kártérítés)) Egyenlegezı tétel - Tévedések és kihagyások sor: az adatgyőjtési, valamint a banki és vállalati jelentések konszolidálása során fellépı hibák ellensúlyozására (a zérus egyenleg biztosítása érdekében) Áru és szolgáltatás export és import változása

23 II. A nemzetközi fizetési mérleg Tıkeszámlák a magánszféra tıkeforgalma 1. Közvetlen (mőködıtıke-befektetések, 10% feletti tulajdonszerzés + tulajdonosi hitelek) 2. Portfolió (10 % alatti részesedés-szerzés, kötvények, pénzpiaci derivatívák) 3. Egyéb befektetések (kereskedelmi hitelek, bankhitelek, szindikált hitelek) III. Monetáris számlák - hivatalos tartalékváltozások Konvertibilis devizatartalékok, monetáris aranytartalék Árfolyam és fizetési mérleg Mit lehet tenni, ha túl nagy a folyó mérleg hiánya (azaz, ha az IM>X)? Valuta leértékelése! Árfolyam: 250 Ft/euró 1 üveg ásványvíz költsége: 240 Ft 1 üveg ásványvíz ára: 1 euró Bevétel forintban: 250 Ft Profit: 10 Ft Új árfolyam: 300 Ft/euró 1 üveg ásványvíz költsége: 240 Ft 1 üveg ásványvíz ára: 1 euró Bevétel forintban: 300 Ft Profit: 60 Ft Leértékelés hatása: Serkenti az exportot, visszafogja az importot! Árat lehet csökkenteni! 0,9 euróra Bevétel: 270 Ft, Profit: 30 Ft

24 Árfolyam és fizetési mérleg Leértékelés segíti az exportot, mert olcsóbb lesz Leértékelés ugyanakkor drágítja az importot! Import áruk drágulása miatt infláció emelkedik! Magasabb infláció emeli a költségeket: 1 üveg ásványvíz költsége (240 Ft) is emelkedik Bokros csomag (1995): 9 százalékos leértékelés Importra nagy vámpótlékot vetettek ki (drágították) 1. Áruk, egyenleg Magyar fizetési mérleg között 2. Szolgáltatások összesen, egyenleg 3. Jövedelmek, egyenleg 4. Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg I. Folyó fizetési mérleg egyenlege ( ) II. Tıkemérleg egyenlege 5. Közvetlen tıkebefektetések egyenlege 6. Portfólió befektetések 7. Egyéb befektetések egyenlege III. Pénzügyi mérleg egyenlege (5+6+7) Millió forint IV.Tévedések és kihagyások egyenlege V. Teljes fizetési mérleg egyenlege (I+II+III+IV) VI. A nemzetközi tartalékok változása Adatok forrása: Magyar Nemzeti Bank

25 lllusztráció a magyar egyensúlyhiányokhoz Mi lesz ha csatlakozunk az euróövezethez? az euró alapú hitelek már nem devizahitelek lesznek, hiszen a lakosság is euróban fogja kapni a fizetését, így megszőnik az árfolyamkockázat. kérdés az, hogy a csatlakozás milyen árfolyamon megy végbe? Csatlakozáskor rögzítik az euró-forint árfolyamát, így az már nem változhat, de a svájci frank és az euró árfolyama továbbra is változhat, tehát az árfolyamkockázat akkor is megmarad.

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus 1 A nemzetközi valutáris rendszer A nemzetgazdaságokat összefogó pénzügyi kapcsolatok írott és íratlan szabályaiként definiálható a nemzetközi

Részletesebben

Pénzügytan, pénzügyi ismeretek

Pénzügytan, pénzügyi ismeretek Pénzügytan, pénzügyi ismeretek IV. ELŐADÁS FISKÁLIS POLITIKA Pénzügypolitika Monetáris politika Devizapolitika Fiskális politika Süveges Gábor 2015.02.13. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS

A MODUL TANANYAGA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁGI ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI KÖZPONT

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁGI ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI KÖZPONT BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁGI ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI KÖZPONT Str. Teodor Mihali nr. 58-60, 400591, Cluj-Napoca, Romania Tel.: 0264-418655 Fax: 0264-412570 E-mail:

Részletesebben

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz Fogalomtár Adó törvény által megállapított, az államnak teljesítendı fizetési kötelezettség, amelynek megfizetése nem teremt az állammal szemben közvetlen jogosultságokat. Adósság szolgálat egy adósság

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette:

Részletesebben

Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára

Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára Pénzügykutató Rt Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára Gáspár Pál és Várhegyi Éva Budapest 1998 október 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Az egységes euro övezet

Részletesebben

Devizakereskedés EGYSZERŰEN Kezdő

Devizakereskedés EGYSZERŰEN Kezdő Devizakereskedés EGYSZERŰEN Kezdő Tartalomjegyzék 1., A devizapiac alapjai 1.1. Pénz- és tőkepiacok általában 1.2. Deviza / Valuta bemutatása 1.3. Devizapiacok résztvevői 1.4. A devizapiacok fejlődése,

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZ PIACOK Dr. Losoncz Miklós Dr. Farkas Péter Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Losoncz Miklós, Dr. Farkas Péter, 2011 2 Kézirat lezárva: 2011. január 31. ISBN

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései

Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései 1. előadás Tematika A külgazdasági elemzések területi kapcsolódásai Alapfogalmak ismétlése Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, nemzetközi

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró

A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Nemzetközi aranystandard

Részletesebben

QUAESTOR. Fogalomtár Segédanyag

QUAESTOR. Fogalomtár Segédanyag QUAESTOR Fogalomtár Segédanyag A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg fbb adataiból számolt mutatók. A legfontosabb adósságszolgálati

Részletesebben

Az előadás felépítése

Az előadás felépítése A bankok piaci kockázatkezelése Az élet a kockázatok kezeléséről, nem kiküszöböléséről szól. W. Wriston, egykori Citicorp elnök Holmár Krisztina Ph.D. II. évfolyam 2008. november 24. Az előadás felépítése

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk A pénz áru vagy papír volta csak annak anyagiságát, s nem a lényegét fejezi ki. A pénzforma idõbeli elhelyezése az elfogadott pénzfogalomtól függ. Ha

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

Befektetési Akadémia PHH

Befektetési Akadémia PHH Befektetési Akadémia PHH 1. Alapfogalmak 1.1. Makrogazdasági fogalmak GDP: A GDP az egy területen, adott idõ alatt elõállított végsõ felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének

Részletesebben

Gazdaságpolitikák haszna és költségei

Gazdaságpolitikák haszna és költségei Botos K. (szerk.) 2003: Pénzügypolitika az ezredfordulón. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2003. JATEPress, Szeged, 125-140. o. Gazdaságpolitikák haszna és költségei Simon András 1 A tanulmányban

Részletesebben

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Pénzügyi és banki alapok Tematika A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Vállalati hitelnyújtás Befektetési döntések Értékpapírok

Részletesebben

Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai tagállamaiból

Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai tagállamaiból Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságpolitika szekció Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai

Részletesebben

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ III. KÖTET Válogatás a ZSKF Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézetének hallgatói dolgozataiból Szerkesztette:

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

PÉNZÜGYTAN Irodalomjegyzék

PÉNZÜGYTAN Irodalomjegyzék PÉNZÜGYTAN 1.Pénz és aranya az aranypénzrendszerben 2.Hitel és pénz a hitelpénzrendszerben 3.Árszínvonal-emelkedés Infláció 6.Devizagazdálkodás 7.Nemzetközi pénzügyi rendszer működési és intézményi keretei

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz FOGALOMTÁR a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz Adósságszolgálat (Service of debt) Az államadósság utáni tőketörlesztési és a kamatfizetési kötelezettségek teljesítése. Mértékét az adósságszolgálati ráta fejezi

Részletesebben

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató 1 Előszó Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban ÁKK) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt egy naptári év finanszírozásának, az államadósság alakulásának

Részletesebben

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI Készítette: Szakács Zsófia Budapest,

Részletesebben

A JELENLEGI VÁLSÁG NEM AZ EURÓ VÁLSÁGA. Interjú Nagy Ágnessel

A JELENLEGI VÁLSÁG NEM AZ EURÓ VÁLSÁGA. Interjú Nagy Ágnessel DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 7. (Autumn 2011/3 Ősz) A JELENLEGI VÁLSÁG NEM AZ EURÓ VÁLSÁGA Interjú Nagy Ágnessel A Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsának

Részletesebben