MÁRCIUS 8. NEMZETKÖZI NÕNAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRCIUS 8. NEMZETKÖZI NÕNAP"

Átírás

1 A VALKÓI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ IDÕSZAKI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 1. Szám. Március MÁRCIUS 8. NEMZETKÖZI NÕNAP E szép tavaszi ünnep alkalmából tisztelettel, szeretettel, És az év korán nyíló legszebb virágaival köszöntsük a NÕKET! A nap jelentõségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább kifejezni õszinte, szívbõl jövõ köszönetünket az édesanya, a feleség, a nagymama és leányzó iránt. A nõt olyan oltár illeti csupán, mely mindig ifjú, és ez a szív. /Madách/ De más napokon se feledkezzünk meg a Nõkrõl, - tudni és érezni kell, hogy õk a családok összetartó erõi, lelki támaszai. Kapjanak elismerõ dicséretet, köszönõ jó szót, szeresd a Nõt! Nemesen szeretni, panasztalan tûrni és szenvedni, mindig, mindenkinek megbocsátani ez az igazi Nõ. Nõnapi köszöntésünkkel kívánunk községünk valamennyi NÕ lakójának szeretetben boldog, békés, megértõ életet, szeretteik és hozzátartozóik körében! Az Önkormányzat és a Szerkesztõség férfi tagjai

2 Tájékoztató a képviselõ-testület üléseirõl A képviselõ-testület december 18-i ülésén módosította az évi költségvetésérõl szóló rendeletét. Emellett a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletét elfogadta, tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény január 1. napjával történõ módosítására. A törvény és ennek megfelelõen a helyi rendelet - újra szabályozta a helyi önkormányzatok ellátási feladatait. Megszûnt a temetési segély, az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. A képviselõ-testület a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén önkormányzati segélyt nyújthat. Az önkormányzati segély formái: - általános eseti önkormányzati segély, - gyógyszerkiadásokra tekintettel megállapítható önkormányzati segély, - temetési költségekre tekintettel megállapítható önkormányzati segély. A segélyezés elbírálásakor jövedelmi és vagyoni feltételeket kell vizsgálni. Eseti önkormányzat segély, illetve gyógyszerkiadásokra tekintettel önkormányzati segély egy naptári évben maximum két-két alkalommal adható annak, akinek családja anyagi és vagyoni feltétele ezt indokolja. Ha a kérelmezõ közgyógyellátásra jogosult, gyógyszertámogatás részére nem állapítható meg. A temetési költségekre tekintettel az önkormányzati segélyezés feltételei a korábbiakhoz képest jelentõsen nem változtak. Annak adható, aki állandó lakóhelyû valkói lakos, és a településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezett elhunyt, közeli hozzátartozójának temetésérõl gondoskodik, és a jövedelmi feltételeknek megfelel. Az az állandó lakóhelyû valkói lakos, aki nem állandó lakhellyel rendelkezõ közvetlen hozzátartozójának temetésérõl gondoskodik, további feltételek vizsgálatát követõen részesülhet csak támogatásban. Az idõszakos önkormányzati segély folyósítása a tárgyhónapot követõ hónap 5-ig, utólagos utalással történik, házipénztárban történõ kifizetés nem lehetséges. Az önkormányzati segélykérelmekrõl a Szociális Bizottság dönt, kivéve a temetési költségekhez kapcsolódó segítséget, ez polgármesteri hatáskörben van. Jelentõs változás még a korábbi idõszakhoz képest, hogy mind az aktív korúak ellátásának, mind a lakásfenntartási támogatásnak az elbírálásánál, továbbá az önkormányzati támogatások odaítélésénél a kérelmezõ lakókörnyezetének rendezettségét igen részletesen vizsgálnia kell a polgármesteri hivatalnak. (Például a lakás vagy ház tisztasága mellett a kert, az udvar, illetve a ház elõtti árok és járda karbantartását.) A képviselõ-testületi ülésen döntés született a 60 éven felüliek egyszeri Ft összegû pénzbeli támogatás nyújtásáról is, amely közel 480 idõskorút érintett. Dr. Filipsz Andrea jegyzõ Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat Tusor Andrást január 14-én a valkói temetõben elkísérték utolsó útjára. Sírját koszorúkkal borították, fájdalmunkban osztoztak. - a gyászoló családok KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az élet olyan, mint a viharos tenger, melyben csak dolgozik az ember. S ha egyszer céljára talál, csónakját felborítja a halál Március Valkói Hírmondó

3 Tavaszi teendõk a madárbarát kertben Ha a múlt év õszén nem tettük meg, még nem késõ kihelyezni a fészekodúkat. A régi odúkat ki kell tisztítani. Az odúba fészekanyagot nem kell tenni. De készíthetünk fészekanyagot: birkagyapjút, mohát összekötve kössük föl faágra, az építõ madár hamar megtalálja. Alakítsuk ki a madáritatót és madárfürdõt a korábbi helyen, ahol megszokták már a madarak. Márciustól folyamatosan cseréljük a vizet. Mindig friss víz legyen az itatóban. A kertben kora tavasszal ültethetjük a szabadgyökerû, késõbb a konténeres növényeket. A fészkelésre alkalmas fák és cserjék: a lucfenyõ, erdei fenyõ, boróka, madárbirs, madárberkenye, fekete bodza egyben táplálékot adók is. A 2014-es ÉV MADARA A TÚZOK Schmidt Egon Madár kalendárium könyvébõl: A túzok tágas, nyílt puszták madara, hazánkban elsõsorban a Dunától keletre él. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület címermadara és a hazai természetvédelem egyik féltett büszkesége. A faj manapság már csak a keleti és délkeleti részeken fordul elõ, például Németország Brandenburg tartományában és hazánkban, az Alföldön. A tojó magasabb növényzetben, pl. lucernatáblákban, a talajon lévõ kisebb mélyedésben alakítja ki fészkét. Általában két-, ritkábban három tojást rak. Az ivadékgondozás a tojó feladata. A fiókák fészekhagyók. Tavasszal és nyáron magvakat, hajtásokat, ízeltlábúakat, kisebb gerinceseket is fogyaszt. Télen fõ tápláléka a repce és a lucerna. Füvesi Magda: IMA, MINDENKOR Részlet: Legyen tavasz, levéllel ékes, földszagú tájon kikelet. Legyen madárdal, fákon fészek, ölelje mézszínû meleg. Molnár Antal lassú köd száll lomha batár bontakozik ki kürt szava száll mondd a töröknek: hagyd el e völgyet ágyútok erre sose döröghet A hely, ahol élek a megmaradónak sincs szava már fekszik a fûben zöld a határ. szép a vidék és benne a fák, a tó vize fodros szép a világ az ifjak, a vének s mind a vitézek küzdenek itten jajj hova nézzek s rettegi mind ki átjut e tájon vijjog a vércse jóllak a májon. nem is tudok mit mondani rátok enyém a föld. a föld, amin állok bárhova lépek már sose félek hisz megvan még ez a hely, ahol élek.. mondd a tatárnak: hont, aki elvét, bárki hadának nyíl szegi kedvét..a sok lovas elment lopva rabot már aki fûbe nem harapott bárki ha kérdi apáink földje s a gyermekeinké Mindörökre Hunyás Zoltán 2014 Március Valkói Hírmondó

4 Tájékoztatás Adósság rendezése az önkormányzatoknál Február utolsó napján lezárult az állami adósságátvállalás folyamata, így az önkormányzatok az idei költségvetésüket már úgy tervezhették, hogy a tõke- és kamattörlesztés alól felszabaduló forrásokat településeikre tudják fordítani ben az önkormányzati rendszerben mintegy 1200 milliárd forint adósság volt, ezt vállalta magára az elmúlt idõszakban a kormány. Pest megye 9. sz. választókerületének több települése is megkapta az adósság átvállalásáról szóló tanúsító okiratot Czerván Györgytõl, a választókerület országgyûlési képviselõjétõl, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelõs államtitkárától. Az adósságkonszolidációban nem részesülõ, vagyis jól gazdálkodó települések, ilyen Valkó Nagyközség Önkormányzata is, március 6-ig jelentkezhetnek a különbözõ fejlesztési támogatásokra, amelyekre idén 12,5 milliárd forintot fordít a kormány. Az elmúlt idõszakban az Önkormányzat és a civil szervezetek részérõl nagyon jó munkakapcsolat alakult ki Czerván államtitkár úrral és sok esetben történt közös gondolkodás és cselekvés a pályázatok tekintetében. A közös munkáról csak rövid említést téve: a Római Katolikus Egyház valkói templom épületének 40 millió forintos felújítási pályázatának elszámolási és támogatási nehézségeit nagy erõfeszítések és érvek árán - úgy ígérkezik sikerül egyenesbe hozni. Három civil szervezet Valkói Önkéntes Polgárõr Egyesület, Valkó Ifjúságáért Alapítvány, Valkói Községi Sportkör nyújtott be pályázatot az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére és örömmel értesültünk február elején, hogy 25,4 millió Ft támogatásban részesülnek, amelyet gépjármûvek vásárlására használhatnak fel. A közös gondolkodás és a jó célok elérése érdekében megtett minden igyekezet nem hiábavaló és nagyon jól mutatja a szakmai együttgondolkodáson alapuló közös munka gyümölcsét. Hisszük, valljuk, hogy ez a járható út és örülünk annak, hogy a közösségért tenni akarókkal együtt tehetjük mindezt, mindenki nagy-nagy örömére. Tájékoztató a tüdõszûrésekrõl Bereczki Erzsébet január 1-tõl megváltozott a tüdõszûrések rendje, finanszírozása. Már nem a lakosságra, hanem bizonyos rizikó csoportokra vonatkozik a kötelezõ, ingyenes szûrés: Ezek a következõk: - hajléktalanok, hajléktalanokkal foglalkozó dolgozók - utcai szociális munkát végzõk, népkonyha foglalkoztatottai - közérdekû önként tevékenységet folytatók - a büntetés-végrehajtási intézetek, rendõrségi fogdák, közösségi szállások dolgozói - bizonyos egészségügyi dolgozók - 40 év feletti személyeknek joga van évente egyszer tüdõszûrõ vizsgálaton részt venni (ehhez TAJ kártya szükséges) 18. év fölött, az adott foglalatosságot, illetve életkort betöltött személyeknek jár az ingyenes szûrõvizsgálat, beutaló nélkül. Fenti körön kívül a mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra igénylõ lakosoknak 1.700,- Ft. térítési díjat kell fizetniük a szûrés helyszínén kapott, a törökbálinti kórház számára szóló csekk befizetésével. A vizsgálat eredményérõl három héten belül szakorvosi leletet adnak. Valkó településen a tüdõszûrõ vizsgálatok elõre láthatólag a májusi hónapban lesznek, melyrõl tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Tüdõgyógyintézet Törökbálint 2014 Március Valkói Hírmondó

5 Fontos számok Valkó Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Valkó, Rákóczi u. 3. Telefon: 06/ Fax: 06/ HÉTFÕ 9:00-12:00 13:00-15:00 SZERDA 9:00-12:00 13:00-17:30 PÉNTEK 9:00-12:00 Ebrendészeti szolgáltatás: Herczig József: 20/ Orvosi rendelõ: Háziorvos: Dr. Gulácsy Szeréna Dr. Kalinics Viktor Valkó, Szabadság út 72. Telefon: 06/ Rendelési idõ: Hétfõn: 8: :00-16:00 Kedd-Péntek: 8:00-12:00 Védõnõi Szolgálat: Megbízott védõnõ: Maszlagné Kiss Marianna Valkó, Szabadság út 72. Telefon: 06/ Rendelési idõ: Hétfõ: 8: Csecsemõ Tanácsadás Szerda: 10: Terhes Tanácsadás Minden hónap második szerdáján várandósoknak szakorvosi rendelés 10:30-tól TURA KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET: Az ügyelet székhelye: Tura, Petõfi tér 2. Elérhetõsége: 06/ , A központi orvosi ügyelet Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok, Dány települések ügyeleti szolgálatát látja el, a települések ellátási területén sürgõsségi betegellátást végez az Országos Mentõszolgálat közös diszpécser szolgálat irányításával. Valkó Patika Bt Valkó, Rákóczi u. 18. Telefon: 06/ / Nyitvatartási ideje: Hétfõtõl Péntekig: 8:00--16:00 Szombat, Vasárnap: Zárva Fogorvosi rendelõ: Fogorvos: Dr. Ábrahám Márta Valkó, Szabadság út 72. Telefon: 06/ Rendelési idõn kívül: 06/ Rendelési idõ: Hétfõ: 14: Kedd: 8:00-14:00 Szerda: Adminisztrációs nap Csütörtök: 8:00-14:00 Péntek: 8:00-14:00 iskolafogászat Kérik az elõzetes bejelentkezést, kivéve a sürgõs eseteket! Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat: Valkó, Rákóczi u. 6. Telefon: 06/ Morvai Brigitta Hétfõ: 8:00-13:00, Kedd: 8:00-13:00, Szerda: 8:00-18:00, Csütörtök, Péntek: nincs ügyfélfogadás PSZICHOLÓGUSI SZOLGÁLTATÁS: Péntek: 11:00-16:00 Sürgõs esetben hívható: Szvitek Melinda iintézményvezetõ - 06/30/ Valkói KMB Csoport: Valkó, Rákóczi u. 3. KMB megbízottak: Szilvási János, Molnár Attila Szolgálati telefon: 06/ Megerõsítõ járõrszolgálat: 06/ Valkói Polgárõrség: 06/ DAKÖV Valkói Üzemmérnökség: Valkó, Szabadság út 1/A. Telefon: 06/ Hétfõtõl Csütörtökig: 8:00-15:00 Pénteken: 8:00-13:00 Hibabejelentés: munkaidõben a fenti telefonszámon, minden nap 0-24 óráig a 06/ es számon. Állatorvosok: dr. Hudák Péter 06/ Gödöllõ 06/ dr. Dobos László 06/ Tura 2014 Március Valkói Hírmondó

6 Az 1848-as forradalom híre március 14.-én érkezett Bécsbõl Pestre, de az események akkorra már haladtak a maguk útján elõre. Petõfi Sándor és a Tízek Társasága megfogalmazták a "Tizenkét pont"-os nemzeti programot. Március 15.-én Petõfi Sándor és a Pilvax-csoport több tagja, felkeresték az egyetem orvosi- és jogi karát, ahol felolvasták a tizenkét pontot és Petõfi elszavalta a Nemzeti Dalt a lelkes diákok elõtt. A szöveget elvitték a Landerer Nyomdába, kinyomtatták nagy példányszámban és szétosztották a tömegben. Az ifjak a Nemzeti Múzeum elõtt összegyûlt sok ezer ember elõtt beszédeket tartottak, majd a pesti Városházára mentek, ahol a tanács megrémülve azonnal elfogadta a 12 pontot. Délután mintegy húszezer fõs tömeg átment Budára, a Vár börtönébõl kiszabadították Táncsics Mihályt. Õt diadalmenetben vitték át Pestre, ahol a Nemzeti Színház ünnepi elõadása méltó módon zárta le a magyar forradalom elsõ szakaszát. A forradalmat elsõsorban az ifjúság, a pesti nép indította el, egy újat akaró sokaság spontán áradásával március 15.-nek a történései elválaszthatatlanok Petõfi Sándortól, aki akkor már Magyarország nemzeti költõje. Petõfi Nemzeti dala a forradalom és az azt követõ szabadságharc költõi himnusza lett: Talpra magyar, hí a haza! MÁRCIUS 15. Emlékezzünk és ünnepeljünk Petõfi Sándor egész élete példa legyen a magyar nép számára, mert õ volt az, aki egyetlen ponton sem került soha ellentétbe a meggyõzõdésével, a hitével. Hite szerint élt mindvégig. Ne feledjük, - érezzük át és értékeljük 1848 örökségét, Petõfi Sándor hagyatékát, amelyekre napjaink emberének óriási szüksége van. Emlékezzünk és ünnepeljük békésen a dicsõ márciust, az es forradalmat, szabadságharcot. Õrizzük azoknak az emlékét, akik értünk szálltak síkra, s tetteiket állítsuk példaként magunk elé! - M.A. - MEGHÍVÓ Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Tisztelettel meghívja községünk minden lakóját az es forradalom és szabadságharc, a Nemzeti Ünnepünk évfordulójáról megemlékezõ ünnepségre március 15-én (szombaton) 10 órakor a Szobor-kertbe. Program: Koszorúzás az emlékmûnél Ünnepi beszéd Helyi civil szervezõdések mûsora Nyugdíjasok dalkörének elõadása Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés.

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 12. évfolyam 1. szám 2012. január Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt!

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt! Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről V. évfolyam 8. szám (2009. december) Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 SZE N XXVIII. évf. 7. szám 2014. április 14. 7 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Áldott Húsvétot! Húsvét a legnagyobb

Részletesebben

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl Nagymaros 1 2007. március 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159.

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám 2010. december XVI. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 56. szám, 2007. június A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja RENDELETEK, HATÁROZATOK 2007. május 29-én a Kisoroszi Képviselő testület a következő rendeleteket, és határozatokat hozta:

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

tovább javítjuk a közbiztonságot

tovább javítjuk a közbiztonságot 6. szám VI. évfolyam 2015. március 26. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Országgyűlési képviselők a devizahitelről 6. oldal Csepeli megemlékezések március 15-én 10. oldal Borbély lénárd: család- és nyugdíjasbarát

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP VII. évfolyam 2. szám Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL Hol a zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsõben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallató szobákban, nemcsak az éjszakában

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat.

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat. Városi Közéleti Havilap írmondó XXV. évfolyam 1. szám. smét eltelt egy esztendő, egy Iévvel újra öregebbek és remélhetőleg tapasztaltabbak lettünk. Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt.

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt. 2009.május 2.szám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja Tisztelt Olvasók! Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2008. augusztus 8-i ülésén testvérvárossá fogadta a Kazahsztánban lévõ Saga városát, amelynek

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Az ünnep idején. XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Az ünnep idején. XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Az ünnep idején mára Keresztény ünnepeink olyan eseményeken alapulnak, amelyek történelmünk jól

Részletesebben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben XXI. évfolyam 4. szám 2013. március 5. Megjelenik: kéthetente Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben BERUHÁZÁS Megnyílt a H13 Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Lehetõség fejlesztésre

Lehetõség fejlesztésre XXIV. évfolyam, 13. szám 2014. április 3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 4 Választási tudnivalók Információk olvashatók a szavazás rendjéről, ideértve a szavazókörök címjegyzékét

Részletesebben

Szép ez a város! 2014 Július

Szép ez a város! 2014 Július 2014 Július 1 Szép ez a város! Főleg ilyenkor, nyár derekán, amikor nyílnak a virágok és üde zöld színben pompázik városunk főtere. Alig hiszem, hogy lenne olyan, aki városunkba látogatva ne ezen a véleményen

Részletesebben