JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság i rendes üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.03.19-i rendes üléséről"

Átírás

1 Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottság ' ' ikt. szám: FPH043 /1 O - 3 /2013 JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság i rendes üléséről Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal l 0 52 Budapest, Városház u II.em Időpont: :22 A bizottság részéről jelen vannak: Hutiray Gyula Losonczy Pál Balogh László Tamás László Trippon Norbert dr. Bizottsági elnök Bizottsági alelnök Bizottsági tag Bizottsági tag Bizottsági tag Meghívottként jelen vannak: Baross Pál F ekésházy Attila dr. Csán Krisztina Ferenczy Zsolt Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda Vagyongazdálkodási Főosztály Jogi Főosztály BFVKZrt. További jelenlévők: Polcz Violett Kellner Ágnes Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Fő osztály Az ülést vezeti: Hutiray Gyula, a bizottság elnöke A bizottsági ülés határozatképes.

2 O napirendi pont Napirend H utiray Gyula: Köszöntöm a jelenlévőket Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. A kiküldött napirendhez viszonyítva jelenleg három a javasolt napirenden szereplő előterjesztés aláírt formában nem áll rendelkezésre, a 12., 13., illetve a 20-as számú. Ezek közül elképzelhető, hogy a 12-es napirendet produkálják, akkor majd napirendre vesszük, vagy nem vesszük, majd döntünk róla. Jelenleg a kiküldött napirendet ezen három javaslat nélkül teszem fel szavazásra. Kérdezem, hogy van-e helyszínen további kiegészítés? Ilyet nem látok, akkor ezzel a három napirendi pont törlésével, a meghívóban szereplő napirendekkel, aki egyetért? 4 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1112/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA napirendjét az alábbiak szerint fogadja el. l. Budapest V., Apáczai Csere János utca 3. II/16. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Előkészítő: V agyongazdálkodási Főosztály 2. Budapest V., Október 6. utca 22. fsz. l. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály 3. Budapest V., Nádor utca 19. földszintjén található ingatlan elővásárlási JOg gyakorlása Előkészítő: V agyongazdálkodási Fő osztály 4. Budapest V., Reáltanoda utca 19. A épület földszint 3. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály 5. Budapest V., Reáltanoda u. 19. A épület III. 27. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály 2/23

3 6. Budapest V., Semmelweis utca 15. III/10/A. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály 7. Budapest V., Régi posta utca 13. IV. 12. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály 8. Budapest VII., Madách tér 7. III/3/A. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály 9. Budapest XII., Napos út 6/A. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Előkészítő: Vagyongazdálkodási Fő osztály 10. Budapest XIII. Váci út 6. III.6. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály ll. Budapest XVI., Kőszál utcában található l O l 061/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Előkészítő: V agyongazdálkodási Főosztály 12. Nyugdíjasházban lévő lakásokra vonatkozó bérleti szerződések felmondása Előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály 13. Er bits Éva Ágnes lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése Előkészítő: Vagyongazdálkodási Fő osztály 14. Takács Árpádné bérlő lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti szerződés megkötése Előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály

4 15. Zsiday Ákos lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése Előkészítő: V agyongazdálkodási Főosztály 16. Lőrincz Krisztina befogadás iránti kérelme Előkészítő: V agyongazdálkodási Főosztály 17. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében (közgyűlési előterjesztés véleményezése) Előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály Szavazás: 4 igen,o nem,o tartózkodás Határidő: azonnal Hutiray Gyula: Akkor tudunk a napirendünk szerint haladni. Első jogok, amiből ll db van. Kérdezem, hogy van-e esetleges kiegészítés? napirendek az elővásárlási Fekésházy Attila: Nincs. Köszönöm szépen. 1. napirendi pont Budapest V., Apáczai Csere János utca 3. 11/16. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Hutiray Gyula: Apáczai Csere János utca 3. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk. Közben kiegészültünk, megérkezett a bizottság ülésére dr. Trippon Norbert, így 5 fővel vagyunk határozatképesek Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk. Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. j113/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 22/2012. (III. l 4.) sz. Főv. Kgy. rendelet 50. (l) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület 24398/0/A/16 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület Apáczai Csere János utca 3. II. emelet 16. sz. alatt található, 50m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó tulajdoni hányaddal Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során 4/23

5 elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. Felelős: Tarlós István Határidő: 30 nap 2. napirendi pont Budapest V., Október 6. utca 22. fsz. 1. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Hutiray Gyula: Október 6. utca 22. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés í) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk. Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1114/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 22/2012. (III.l4.) sz. Főv. Kgy. rendelet 50. (l) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület 24595/0/A/12 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület Október 6. utca 22. fsz. l. sz. alatt található, 71 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó tulajdoni hányaddal Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. Felelős: Tarlós István Határidő: 30 nap 3. napirendi pont Budapest V., Nádor utca 19. földszintjén található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Hutiray Gyula: Nádor utca 19. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés í) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk. Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen

6 1115/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 22/2012. (III. l 4.) sz. Főv. Kgy. rendelet 50. (l) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület 24581/0/A/11 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület Nádor u. 19. földszintjén található, 16 m2 alapterületű raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 35/l 0000 tulajdoni hányaddal Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. Felelős: Tarlós István Határidő: 30 nap 4. napirendi pont Budapest V., Reáltanoda utca 19. A. épület földszint 3. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Hutiray Gyula: Reáltanoda u. 19. fsz. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1116/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 22/2012. (III. l 4.) sz. Főv. Kgy. rendelet 50. (l) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület 24184/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület Reáltanoda u. 19. A. épület fsz. 3. sz. alatt található, 38 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 174/10000 tulajdoni hányaddal OOO.- Ft vételáron V evők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. Felelős: Tarlós István Határidő: 30 nap 6/23

7 5. napirendi pont Budapest V., Reáltanoda u. 19. A. épület 111/27. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Hutiray Gyula: Reáltanoda u. 19. ugyanabban a házban, csak most a III. 27. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. lt17/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 22/2012. (III. l 4.) sz. Főv. Kgy. rendelet 50. (l) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület 24184/0/A/28 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület Reáltanoda u. 19. A. épület III. 27. sz. alatt található, l 07 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 492/l 0000 tulajdoni hányaddal Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. Felelős: Tarlós István Határidő: 30 nap 6. napirendi pont Budapest V., Semmelweis utca /10/ A. szám alatt található ingatlan elővásárlási j o g gyakorlása Hutiray Gyula: Semmelweis utca 15. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen.

8 1118/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 22/2012. (III.14.) sz. Főv. Kgy. rendelet 50. (l) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület 24244/0/A/15 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület Semmelweis utca 15. III/l O/ A sz. alatt található, 57 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 522/10000 tulajdoni hányaddal Ft vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. Felelős: Tarlós István Határidő: 30 nap 7. napirendi pont Budapest V., Régiposta utca 13. IV/12. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Hutiray Gyula: Régi posta utca 13. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1119/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 22/2012. (III.14.) sz. Főv. Kgy. rendelet 50. (l) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület 24337/0/A/15 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület Régi posta utca 13. IV. em. 12. sz. alatt található, 32 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 40/1 OOO tulajdoni hányaddal Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. Felelős: Tarlós István Határidő: 30 nap 8/23

9 8. napirendi pont Budapest VII., Madách tér /3/ A. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Hutiray Gyula: Madách tér 7. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen.!120/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 22/2012. (III. l 4.) sz. Főv. Kgy. rendelet 50. (l) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VII. kerület 34213/17/ A/20 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VII. kerület Madách Imre tér 7. III/3/A. sz. alatt található, 32 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 69/l 0000 tulajdoni hányaddal EUR, azaz Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. Felelős: Tarlés István Határidő: 30 nap 9. napirendi pont Budapest XII., Napos út 6/A. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Hutiray Gyula: XII., Napos út 6/A. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen.!121/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 22/2012. (III.14.) sz. Főv. Kgy. rendelet 50. (l) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XII. kerület 10742/1/A/4 hrsz.

10 alatt felvett, természetben Budapest XII. kerület Napos út 61 A. alagsorában található, 17 m2 alapterületű garázs megnevezésű ingatlan, Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. Felelős: Tarlós István. Határidő: 30 nap 10. napirendi pont Budapest XIII., Váci út 6. III/6. szám alatt található ingatlan elővásárlási j o g gyakorlása H utiray Gyula: Váci út 6. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. j122/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 22/2012. (III.l4.) sz. Főv. Kgy. rendelet 50. (l) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XIII. kerület /A/37 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XIII. kerület Váci út 6. III. 6. sz. alatt található, l 00 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, Ft vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestertalemondó nyilatkozat aláírására. Felelős: Tarlós István Határidő: 30 nap 11. napirendi pont Budapest XVI., Kőszál utcában található, /8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlása Hutiray Gyula: XVI., Kőszál utca. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? 10/23

11 Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk Aki egyetért? 5 tgen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1123/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 22/2012. (III. l 4.) sz. Főv. Kgy. rendelet 50. (l) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XVI. kerület l O l hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XVI. kerület Kőszál utcában található, 558 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, Ft + ÁFA vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. Felelős: Tarlós István Határidő: 30 nap Hutiray Gyula: Az elővásárlási jogokat letudtuk 12., 13. napirendi pontokat levettük a napirendről Most a meghívó szerinti 14. napirend következik. 12. napirendi pont Nyugdíjasházban lévő lakásokra vonatkozó bérleti szerződések felmondása Hutiray Gyula: Nyugdíjasházban lévő lakásokra vonatkozó bérleti szerződések felmondása. Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítés? Fekésházy Attila: A nyugdíjasházhoz nincsen kiegészítés. Köszönjük szépen. Hutiray Gyula: Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valami hozzáfűzni való. 5 db nyugdíjasházi bérlet megszüntetéséről fogunk rendelkezni. Az előterjesztés 3., 4., 5. oldalon lévő határozati javaslatokról szavazunk. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés t) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 3., 4., 5. oldalán szereplő határozati javaslatokat felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti 5 db határozatról szavazunk. Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1124/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 29/2006. (VI.l2.) Főv. Kgy. rendelet 2. (l) bekezdésében a Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörben eljárva hozzájárul, hogy Kósa Gyuláné

12 részére a 29/2006. (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet 8. (l) bek. és a 41. (3) bek. alapján Ft, azaz Kettőmillió-hétszázötvenezer forint összegű pénzbeli térítés kifizetésre kerüljön. Határidő: a döntést követő 30 nap j125/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 29/2006. (VI.l2.) Főv. Kgy. rendelet 2. (l) bekezdésében a Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörben eljárva hozzájárul, hogy Dér Sándorné részére a 29/2006. (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet 8. (4) bek. és a 41. (3) bek. alapján Ft, azaz Kettőmillió-hétszázötvenezer forint összegű pénzbeli térítés kifizetésre kerülj ön. Határidő: a döntést követő 30 nap j126/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 29/2006. (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet 2. (l) bekezdésében a Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörben eljárva hozzájárul, hogy Tóth Károlyné részére a 29/2006. (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet 8. (4) bek. és a 41. (3) bek. alapján Ft, azaz Hárommillió-kettőszázötvenezer forint összegű pénzbeli térítés kifizetésre kerüljön. Határidő: a döntést követő 30 nap j127/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 29/2006. (VI.l2.) Főv. Kgy. rendelet 2. (l) bekezdésében a Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörben eljárva hozzájárul, hogy Kasza Gézáné részére a 29/2006. (VI.l2.) Főv. Kgy. rendelet 8. (4) bek. és a 41. (3) bek. alapján Ft, azaz Hárommillió-kettőszázötvenezer forint összegű pénzbeli térítés kifizetésre kerüljön. Határidő: a döntést követő 30 nap 12/23

13 /128/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 29/2006. (VI.l2.) Főv. Kgy. rendelet 2. (l) bekezdésében a Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörben eljárva hozzájárul, hogy Győrös Gyuláné részére a 29/2006. (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet 8. (4) bek. és a 41. (3) bek. alapján Ft, azaz Kettőmillió-hétszázötvenezer forint összegű pénzbeli térítés kifizetésre kerüljön. Határidő: a döntést követő 30 nap 13. napirendi pont Erbits Éva Ágnes lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése Hutiray Gyula: A meghívó szerinti 15-os napirend. Erbits Éve lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése. Fekésházy Attila: A korábbiaknak megfelelően a megállapodást, ami az 5. sz. melléklet, azt hiszem, kiegészítenénk azzal a 4. ponttal, hogy közösen rendezik majd az egymás felé fennálló esetleges tartozásukat Itt a BFVK-nak, illetve a Fővárosnak lesz visszafizetése, mert túlfizetése van a volt bérlőnek. Hutiray Gyula: Mi tartozunk a bérlőnek? Fekésházy Attila: Mi tartozunk, igen. Hutiray Gyula: Miért nincs benne a szerződésben? Képtelenség, ha egy kétoldalú megállapodást kötünk, és nem tudunkelszámolni akkor, igaz, hogy sokan vannak ebben a hivatalban, ettől még oda lehetett volna írni ebbe a szerződésbe, hogy a bérlőnek visszajár 43 ezer forint, vagy 13 ezer forint, vagy 2 ezer forint, vagy valamennyi. Napoljuk el április 2-re! Tessék rendesen beleími, hogy mi jár vissza a bérlőnek. Aki az elnapolási javaslattal egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm.

14 1129/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA hogy: az "Erbits Éva Ágnes lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő rnegszüntetése" tárgyú előterjesztést elnapolja április 2-ig. Szavazás: 5 igen,o nern,o tartózkodás Határidő: ( ) dr. Bartos Richard: A bizottság ülésére előterjesztő képviselői meghozták az aláírt Közraktárak Épületegyüttesben lévő helyiségek bérbeadása során kötendő bérleti szerződés rninta előzetes jóváhagyása" tárgyú előterjesztést. Hutiray Gyula: Előterjesztő képviselői felé. Itt kell lennie Ferenczi úrnak, rnindenkinek, majd napirendre vesszük. Már levettük napirendről, rnert nem volt előterjesztés. Tudnak róla, akik elmentek a Bagdy úrhoz? Kellner Ágnes: Elkerültük egymást. Hutiray Gyula: Akkor keressék elő őket. Most folyik az ülés. Maguk tudják képviselni a szerződést, meg rnindent? Kellner Ágnes: Nem igazán. Hutiray Gyula: Tehát, a nélkül nem tudjuk napirendre venni, hogy itt lenne valaki, aki képviseli az egészet. Kellner Ágnes: Megkeressük őket. Hutiray Gyula: Köszönörn. 14. napirendi pont Takács Árpádné bérlő lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése és új lakásbérleti szerződés megkötése Hutiray Gyula: Takács Árpádné, a meghívó szerinti 16. napirendi pont. Fekésházy Attila: Nincs kiegészítésünk. Köszönörn szépen. Hutiray Gyula: Az egyik házból átmegy a másik házba. Nincs kiegészítés. Beszéltünk a jogtanácsos asszonnyal tegnap arról, hogy egy ilyen helyzetben szerencsésebb lenne, ha egy szerződést kötnénk. Itt rnost egyik szerződésben lernond a régi bérleményéről és utána kötünk egy másikat. Nem szerencsés, de ha már így van előkészítve, akkor rnenjünk ezen a nyomon. Van-e egyéb megjegyzés? Nincs. Az előterjesztés 3. oldalán van 2 db határozati javaslat, az egyik a rnegszüntető, a másik az új szerződést létrehozó határozat. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 3. oldalán 14/23

15 szereplő határozati javaslatokat felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti 2 db határozatról szavazunk Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1130/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 29/2006. (VI.l2.) Főv. Kgy. rendelet 2. (l) bekezdésében a Fővárosi Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörben eljárva Takács Árpádné kérelmére hozzáj árul a Budapest XVI. kerület, Ostoros út l. II. em. 15. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékletét képező Megállapodást, egyben felkéri a Bizottság elnökét a Megállapodás aláírására. Határidő: a döntést követő 15 nap (03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 29/2006. (VI.l2.) Főv. Kgy. rendelet 6 (9) bekezdésében foglalt jogával élve jóváhagyja és megköti Takács Árpádnéval a 29/2006. (VI..l2.) Főv. Kgy. rendelet 6. (l) bekezdésének a) pontján és a (2) bekezdésén alapuló, az előterjesztés 6. számú mellékletét képező Lakásbérleti szerződést, egyben felkéri a Bizottság elnökét a Lakásbérleti szerződés aláírására. Határidő: a döntést követő 15 nap 15. napirendi pont Zsiday Ákos lakásbérleti szerződésének megszüntetése közös megegyezéssel történő H utiray Gyula: A meghívó szerinti 17 -es napirendi pont, Zsiday Ákos lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése. Van-e kiegészítés? Fekésházy Attila: Nincs. Köszönjük szépen. Hutiray Gyula: Nincs. Nincsen hozzáfűzni valónk. Ebben benne van, az hogy Ft a tartozása és ezt el is ismeri. Ez a normális dolog. Így kellett volna a másik esetben is. Más megjegyzés? Nincs. A határozati javaslat az előterjesztés 2. oldalán található. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk. Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen.

16 1132/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a 29/2006. (VI.l2.) Főv. Kgy. rendelet 2. (l) bekezdésében a Fővárosi Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörben eljárva Zsiday Ákos kérelmére hozzájárul a Budapest XIII. kerület, Kassák Lajos utca 78. V. em. 52. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú mellékletét képező Megállapodást, egyben felkéri a Bizottság elnökét a Megállapodás aláírására. Határidő: a döntést követő 15 nap 16. napirendi pont Lőrincz Krisztina befogadás iránti kérelme Hutiray Gyula: Lőrincz Krisztina befogadás iránti kérelme. Ez már járt előttünk. Az volt a probléma, hogy az akkori előterjesztésből nem derült ki az a tény, hogy a bérlő, aki a lakásba be kíván fogadni egy személyt, azért nem tud saját maga eljárni és van egy meghatalmazása az édesanyja felé, mert vak. Tekintettel arra, hogy ez itt most föl van tárva,. kiderült, így ez aggálymentesen elfogadható, véleményem szerint. Kérdezem van-e hozzászólás, kérdés? Nincs. Az előterjesztés 2. oldalon lévő határozati javaslatról szavazunk. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam? Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk. Aki egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1133/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZO'f.TSÁG HATÁROZATA a 29/2006. (VI.l2.) Főv. Kgy. rendelet 2. (l) bekezdésében a Fővárosi Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörben eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Lőrincz Krisztina bérlő családtagként befogadja a bérleményét képező l 0 87 Budapest, Kőbányai út 22. III. em sz. alatti lakásba édesanyja élettársát, Keserű Imrét, jóváhagyja a 3. számú melléklet szerinti Nyilatkozatot, valamint felkéri a Bizottság elnökét a Nyilatkozat aláírására. Határidő: a döntést követő 30 16/23

17 17. napirendi pont Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekin tetében Hutiray Gyula: Van egy elővásárlási jog, ami közgyűlési előterjesztés. Van-e ehhez kapcsolódóan bármi? Ha nincs megjegyzés, a határozati javaslat a közgyűlési elővásárláshoz, a Gazdasági Bizottság úgy dönt, javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra, elfogadásra a "Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében" tárgyú közgyűlési előterjesztést. Aki ezzel egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen. 1134/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek megtárgyalásra, elfogadásra a "Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében" tárgyú közgyűlési előterjesztést. Határidő: azonnal 18. napirendi pont Közraktárak Épületegyüttesben lévő helyiségek bérbeadása kötendő bérleti szerződés minta előzetes j óváhagyása, so ran Hutiray Gyula: Akkor most visszatértünk az elejére. Megérkezett az aláírt előterjesztés. A módosított szerződés ki lett osztva a bizottság tagjainak? Itt van az előterjesztés mögött a szerződés. Először napirendre kell vegyük, ha ebben készséget mutatunk. Kérdezem, tudunk-e szavazni arról, hogy a meghívóban 12-es számmal jelzett napirendet napirendre vesszük? Tudunk erről dönteni? Aki a "Közraktárak Épületegyüttesben lévő helyiségek bérbeadása során kötendő bérleti szerződés minta előzetes jóváhagyása" tárgyú aláírt előterjesztés napirendre vételével egyetért? 5 igen, egyhangú.

18 j135/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA napirendjére veszi 18. napirendi pontként a "Közraktárak Épületegyüttesben lévő helyiségek bérbeadása során kötendő bérleti szerződés minta előzetes jóváhagyása" tárgyú előterjesztést. Határidő: azonnal Hutiray Gvula: Kiküldésre kerület a szerződés tervezet, meg az aláíratlan előterjesztés is. Tehát a bizottság tagjai elvileg képben vannak. Ahhoz képest most kiosztásra kerület az a szerződéstervezet, ami már tartalmaz vastag betűvel szedett módosításokat. Úgy vélem, hogy ezekközüla módosítások közül jelentős, már érdemben befolyásolóan a mi üzleti érdekeinket (Közbeszólás, melyet nem érteni)...igen, abban az a módosítás, eddig az volt benne, hogy szuperszonikus létesítmény. Képviselő úr hozzád beszélek, (Ismételten közbeszólás, melyet nem érteni)... eddig is volt, csak nem volt jó a megfogalmazás. Eddig az volt, hogy szuperszonikus létesítmény. Megjegyeztem, hogy olyan, hogy szuperszonikus létesítmény olyan nincs. Szuperszonikus esemény olyan van és ez korrigálásra került. Tehát, ennél súlyosabb dolgok is vannak a módosítások között, ennyire nem akarnám elbagatellizálni az ügyet, de olyan, amit falrengetőnek éreznék, vagy gondolnék, nincsen. Megkérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-e kiemelni ezekből a változtatásokból valamit, illetve kérünk szépen egy rövid tájékoztatást arról, hogy utána, ha ez el van fogadva, milyen várható menetrendre számíthatunk. Baross Pál: Köszönöm szépen. Csak azt a négy dolgot szeretném mondani, hogy ez a szerződésmódosítás abban a filozófiában történt meg, hogy ez annyira ugyanaz a szerződés legyen, ami eddig is volt, hiszen több bérlővel van aláírt bérleti szerződésünk. Elsősorban technikai módosításokat szerettünk volna végrehajtani, hiszen a Portó az eredeti üzemeltető kiesett ebből a bérleti szerződésből. Az, hogy ez megmaradt ilyen komplikált amerikaiasadott szerződés ez azért van, mert ilyen volt az eredeti bérleti szerződés. A másik módosítás, amely egy lényegi módosítás, javasoljuk, hogy a bérleti díjak ne euróban legyenek megadva, az üzemeltetési díjak, hanem forintban. Mindannyian érezzük, hogy milyen adósságcsapdába került az ország és a legtöbb kereskedelmi szerződésekbe ez az euróban megállapított bérleti díj olyan nehézséget okoz a kereskedőknek, amiket tényleg nagyon nehezen tudnak át nem érezni. Ez egy lényegi változás. Úgy tudjuk, hogy amikor erre a beruházásra vissza kell valamit fizetnünk, az már egy forint alapú megállapodás lesz a bankkal, vagy a fejlesztővel Tehát, a Fővárosnak nincsen eurós kitettsége ezen a projekten keresztül. Harmadik: úgy érzem, hogy ennek a szerződés-módosításnak a részletes átfésülése egy nagyon jó koordinációs folyamaton ment keresztül a Hivatalban, a BFVK-nak, akiknek ez a feladata lesz ezt végrehajtani, és a megváltozott piaci körülmények között, hogy ezt vissza lehessen hozni elsősorban a Gazdasági Bizottsághoz, majd döntéshozásra. Nem utolsó sorban szeretném megköszönni az Elnök úrnak az idejét, hogy valóban átfésülte a szerződést és olyan dolgokat, amik érthetőbbek, esetleg a bérlőknek is é1thetőbbé vált, azok be lettek építve. Amit kiemelnék, hogy minden ilyen nagyobb komplexumnak az üzemeltetéséhez szükséges egy marketing, amit szintén a bérlőknek kell megfizetni. Ezt az Elnök úr javaslatára egy fix százalék alá tettük, tehát, nem lehet bármilyen marketinget bele tenni, valamint arra a periódusra, amikor a projekt még nem üzemel kereskedelmileg ott is a csökkentett üzemeltetési 18/23

19 díjat százalék maximumban határozzuk meg. Azt hiszem ezek voltak a legfontosabb észrevételei az Elnök úrnak. Köszönöm szépen. Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Bizottsági Tagokat, hogy készen állunk-e a vitákra. V an-e megjegyzés, kérdés? Balogh László: Nagyon sajnálom, pedig készültem, hogy letöltsem, de későn kaptuk meg. Tekintettel arra, hogy ez sokkal jelentősebb jelentőségű annál, minthogy adott határidőre elvégezzük, tekintettel arra, hogy általában a Fővárosnál közületek, vállalkozók, üzletek, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, mindenki részére a bérbe adási szerződés etalonja mindig a Fővárosnál kialakult. Ez azért is nagyon - nagyon lényeges, mert a kerületekben nem csak az önkormányzatok, de a több gazdasági szervezet, pl. lakásszövetkezetek, társasházak több tíz bérleményt adnak üzemeltetésre, használatra. Ez a bérleti szerződés mindenféleképpen nem csak itt szerepel, hanem etalonként próbáltuk keresni és alkalmazni, pontosan azért, hogy valamilyen egyedi, külön megfogalmazás hogyan illeszkedjen egy ilyen fővárosi etalonszerződéshez. Nekem régi vesszőparipám, mert nem nagyon vették itt figyelembe a Fővárosnál, pedig jeleztem írásban, hogy lényeges a fogalmi definíció meghatározása, mi az, hogy bérleti díj, mi az, hogy a bérleti díj keretében milyen jogokat képvisel a bérlő, milyen joggal rendelkezik utána. Beszélhetünk itt használati jogról, üzemeltetési jogról is. Ami nagyon lényeges vagyonértékű jogként, bérleti jogról Tehát, ha üzleti szerződéssel a bérlő nem rendelkezik, nem veszi adott időtartamra birtokába a bérleti jogot. Ezért hangsúlyoztam ezt, mert számviteli törvény szerint ez vagyonértékű jog és ez mindig úgy kerül meghatározásra, hogy a bérbe adandó üzlet értékének meghatározott százaléka, aki a bérieménnyel bérleti jogot vásárol, a bérlemény időtartama alatt szabadon rendelkezik azzal, hogy kinek adja tovább, kinek adja át magát a bérelt helyiséget. Ez sok vitára adott alkalmat mindaddig, amíg bíróság elé nem került néhány ilyen ügy. Senki nem vette komolyan, hogy a bérleti jogot hiba írják ki a vitrime, hogy bérleti jog eladó, egymás között adják, veszik. Ha nem tisztázott ez sok vitára ad alapot és törvényesen nem helyes, törvényesen nem helyes. Úgy gondoltam, hogy amikor ezek a szerződések, amelyekről itt vitáztunk, és bérlemény bérbeadási joggal, vagy bérbeadással döntöttünk kivel kössünk szerződést, mint ahogy ebből is hiányzik mi a bérleti díj, mint fogalom meghatározása, mit jelent, mivel rendelkezik a bérlő, aki meghatározott időtartamra fizeti a bérleti díjat. Ez az első kísérlet. Itt az üzemeltetési jog, ez belefér és ez jó, de a bérleti jog nem tartozik ide. Márpedig, ha ezt nem kellő körültekintéssel határozzuk meg, nagyon sok vitának ad alapot és vehetjük elejét. Sajnálom, mert gondolom, hogy lett volna még több ilyen a gyakorlatból és jogi alapon is, tapasztalati alapon is felmerülő gondot, problémát meg lehetett volna vitatni, fel lehetett volna vetni, döntést lehetett volna készíteni. Valóban ez egy olyan, ha nem is mondjuk ki, de mondjuk jogunk talán nem is hiszem, hogy legalább az önkormányzatok felé előírhatnánk etalon jellegűvé, mert a Főváros és a kerületek között valamilyen formájú, joggal, tulajdonnal, vagyonnal rendelkezés egy egységes kezelést, személetet igényeine. Nagyon sok egyéb gazdasági szervezet, aki bérleti szerződéseket köt, tudna belőle profitálni, tudná használni és egymás közt a vitában hivatkozni tudna, hogy van egy ilyen etalon, ezt egy magas szintű közgyűlés hagyta jóvá. Tehát, ennek a rendelkezéseit magasabb törvénybe ugyan nem ütköznek, illetve pont azért, mert nem ütköznek kívánatos, hogy ennek az elöírásait, tartalmát, formai elemeit átvegyük. Ezért én tartózkodni fogok az elfogadásánál, szerettem volna tartalmasabban, részletesebben megismerni döntés előtt. Köszönöm szépen. Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Két megjegyzésem van, mielőtt tovább adnám a szót. Az egyik az, hogy ez a szerződés egyértelműen határozott idejű szerződés. Ilyen értelemben a szokásos bérleti jog, mint forgalomképes dolognak a kérdését, szerintem, nem veti fel. Másfelől pedig, aligha hiszem, hogy egy ilyen, jobb szó híján használom, pláza típusú létesítménybe történő üzlethelyiségek bérleti szerződése az generális minta lenne egy önkormányzat szétszórt

20 bérlemény-struktúrájának, bérleti szerződésének. Alapvető az, hogy közösen gondoskodnak, igazából a tulajdonos gondoskodik magának az építménynek az üzemeltetéséről és az üzemeltetésért külön díjat fizetnek a különböző bérlők, mert ez egy olyan típusú dolog, amit nem lehet rábízni a 46, 76 nem tudom hány bérleménynek a külön- különi üzemeltetőire, ezt együtt kell üzemeltetni. Ezért azt gondolom, hogy ez csak ilyen pláza típusú, bocsánat a megfogalmazásért, az ilyen típusú dolgokra lehet minta, ha egyáltalán minta. Azt tényleg sajnálom, hogy nem sikerült letölteni, mert szándékosan azért küldtem ki ezt az anyagat jóval korábban, hogy ez tanulmányozható legyen és azok a módosítások, amik itt a helyszínen kiosztásra kerültek azok az egésznek a szerkezetét nem befolyásolják. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, hozzászólás? Had kérdezzem meg az előterjesztő képviselőjét, hogy akar-e reflektálni? Baross Pál: Annyit tennék hozzá, tudomásom szerint egyre több önkormányzat, aki ilyen ún. főutca programot, vagy főtér programban vesz részt ott is jobban kezd odafigyelni, hogy milyen bérlő és bérlő struktúra alakul ki egy területen, egy területnek az üzemeltetésébe. Egyre inkább egy kereskedelmi koncepciónak az elterjedése, nem mindegy, hogy milyen boltok vannak egymás mellett és oda kell figyelni a portára, oda kell figyelni arra, hogy karácsonykor, meg húsvétkor a közös dolgokra. Ez egyre inkább belejön és ezt tényleg nem egy pláza dolognak tartjuk, hanem ez egy olyan komplexumban, ahol azt hiszem, hogy a MÜPA-ban sem tudnának a bérlők úgy csak saját maguktól cserélgetni egymással. Tehát, amikor a tulajdonosnak fontos az, hogy az egésznek milyen a minősége, összetétele, akkor ez belejön. Balogh László: Egy kérdésem maradt, mi ez a nettó bérleti terület? Utána következő rész zárójelben, amit ő alakított át, stb. az nem tartozik bele. E helyett talán definitívebb lenne, ha azt mondanánk, hogy a jelen bérlemény időpontjában meglévő állapotra vonatkozik, későbbre vonatkozik... Hutiray Gyula: Nem arra vonatkozik. Balogh László: Azt írja ki nettó, zárójelben: nem tartozik bele az, amit a bérlő épít benne. Úgy szól, ha megnézed a nettó után egy ilyen magyarázó részt vettem észre. Mi a nettó benne? Hutiray Gyula: Hol olvasható? Bocsánat. Balogh László: Ez a bérleti szerződésnek a... Hutiray Gyula: Hányadik oldal? Balogh László: oldalán van egy ilyen a nettó bérleti díj, nettó bérleti terület, alapterület... Hutiray Gyula: Alapterület, olyan van. Balogh László: Nettó alapterület. Hutiray Gyula: Nincs olyan. Balogh Pál: Igen, nettó alapterület. Pillanat, perceken belül megtalálom. Szemet szúrt, utána van írva, hogy nem tartozik bele. Hutiray Gyula: Addig Losonczy képviselő úrnak adnám meg a szót. 20/23

21 Losonczy Pál: Csatlakoznék ahhoz, amit Baross úr az előbb elmondott, hogy ezzel az épülettel irtózatosan kell figyelni arra, hogy kinek és hogyan adjuk bérbe és milyen minőségű árukkal és árusokkal rakják tele, mert ez az egész épületnek a nívója, jelenlegi kinézete egyszerűen megkívánja azt, hogy tökéletes minőség, és Budapest arculatához passzoló árusok és vendéglátó ipari egységek legyenek ebben a csodálatos épületben. Számomra - szerintem - Budapest ékének is tudnám ezt nevezni, ezt az épületet. Nekem nagyon tetszik. Legalább végre van egy olyan épületünk, mint a Sydney Operaház, amire úgy odafigyelnek az emberek és látványasságra is gyönyörűen beleépült Budapestnek az arculatába. Nagyon - nagyon oda kell figyelni arra, hogy ennek a minőségét hosszútávon is tudjuk tartani. Köszönöm. H utiray Gyula: Köszönöm szépen. Ezzel egyetértek. Az alapterület dolog nem tartalmazza... Hiszen azzal, hogy ott van az a terület, amire szerződünk, mondjuk l 00 m2 és a bérlő belerak 13 m2-nyi válaszfalat, attól az még marad l 00 m2, ez ezt jelenti. Ö fogja beleépíteni, tehát csak a lehetőséget adjuk bérbe. Azt szeretném mondani, hogy mindjárt szavazni fogunk. Elérkeztünk a szavazáshoz, az előterjesztés 2. oldalán lévő határozati javaslatról. Egy kiegészítő határozati javaslatot is szavazásra szeretnék tenni, ami arról fog szólni, most nem fogalmazom meg pontosan, hogy e szerződés minta alapján a konkrét bérleti szerződéseket jóváhagyásra bérlőkkel, számokkal ide vissza kell hozni, hogy félreértés ne legyen. Ez egyébként így van értve, csak nehogy bárki bármilyen szinten kommunikációba, sajtóba, bárhol azt hinné, hogy az nem úgy van, hogy a végleges döntés nem itt születik meg. Erre vonatkozóan meg fogok fogalmazni egy kiegészítő javaslatot mindjárt. A határozati javaslat az előterjesztés 2. oldalán található. Kívánja-e a bizottság, hogy a Mötv. 52. (l) bekezdés f) pontjával összhangban a jegyzőkönyv részét képező előterjesztés 2. oldalán szereplő határozati javaslatot felolvassam 7 Nem. Akkor a mondottak szerinti határozatról szavazunk. Aki egyetért? 3 igen, 2 tartózkodás. 3 igennel és 2 tartózkodással ezt elfogadtuk. j136/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosijogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. l 4.) Főv. Kgy. rendelet 2. (3) bekezdésében és a 8 -ában foglaltak alapján a Gazdasági Bizottság úgy dönt: jóváhagyja, hogy a BFVK Zrt. jelen előterjesztés l. sz. mellékletét képező bérleti szerződés minta tartalma alapján folytassa le a Közraktárak Épületegyüttesben lévő üres, hasznosítható helyiségek bérbeadásának folyamatát. Szavazás: 3 igen,o nem,2 tartózkodás Határidő: azonnal H utiray Gyula: Kiegészítő határozati javaslat úgy szól, hogy a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a 136/2013. ( sz. határozattal jóváhagyott szerződések alapján kötendő bérleti szerződések jóváhagyását, azokra beérkező javaslatokat követően napirendjére tűzi és a szükséges döntést meghozza. Aki ezzel egyetért? 5 igen, egyhangú. Köszönöm szépen.

22 j137/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA az 136/2013. (03.19.) számú határozattal jóváhagyott szerződések alapján kötendő bérleti szerződések jóváhagyását, azokra beérkező javaslatokat követően napirendjére tűzi és a szükséges döntést meghozza. Határidő: azonnal 19. napirendi pont J avaslat tizenkilenc lakás méltányossági alapon történő bérbeadására Hutiray Gyula: Furcsa ez a mai ülés. Időközben egy új abb előterjesztés elkészült. Ha jól vagyok tájékoztatva. A meghívó szerinti 13-as napirendet még is csak meg tudnánk tárgyalni, ami kiküldésre került aláíratlanul, ha most napirendre vennénk. Ez a 19 méltányossági bérbeadás. Tudunk dönteni a napirendre vételről? 5 igen, egyhangú. Napirendre vettük. jt38/2013.(03.19.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATA napirendjére veszi a "Javaslat tizenkilenc lakás méltányossági alapon történő bérbeadására" tárgyú előterjesztést. Határidő: azonnal Hutiray Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítés? Fekésházy Attila: Köszönöm szépen. Ez azért nagyon fontos, hogy megbeszéljük, mert 56 kérelem közül tudtunk kiválasztani tizenkilencet Azóta 220 méltányossági kérelem futott még be. Ezeknek nagyon fontos lenne, a kiválasztottak, hogy minél előbb megfelelő körűlmények közé juthassanak. Köszönöm szépen. Annyit el kell mondanom, hogy a jogon, a pénzügyön, jogi referatúrán átment, most, hogy le tudjuk hozni, az aljegyző asszonyhoz nem jutott be. Ez el kellett mondanom. Hutiray Gyula: Ki írta alá? 22/23

23 Fekésházy Attila: A Referatúrán ment át. Csak a koordináción ment át. Hutiray Gyula: Miért mondjátok nekem, hogy itt van az aláírt előterjesztés? Miért mondod azt, hogy...(fekésházy Attila: én mondtam...) amikor nincsen aláírva. Az, hogy az aljegyző asszony nem írta alá az egy dolog, de az előterjesztő nem írta alá. Miért kell ilyen helyzetbe hozni a bizottságot? Akkor nincs miről dönteni. Nincsen anyag. A bizottság megállapítja, hogy nincsen aláírt előterjesztés, a napirendet az előterjesztés hiányában nem nyitom meg. Egyéb megtárgyalandó nem lévén az ülést berekesztem. Budapest, Az ülés végének időpontja 10 óra 58 perc. LktLIM-., Losonczy Pál a bizottság alelnöke ( Hutir. y Gyula a bizottság elnöke Mellékletek: l pl. Meghívó l pl. Jelenléti ív 18 db előterjesztés

24

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: dr. Láng Zsolt, dr. Kocsis Máté, dr. Hoffmann Tamás, Hajdú László, dr. Balogh Péter, Szluka Imre Péter, dr. Varga Zsolt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: dr. Láng Zsolt, dr. Kocsis Máté, dr. Hoffmann Tamás, Hajdú László, dr. Balogh Péter, Szluka Imre Péter, dr. Varga Zsolt. Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság *1000077805479* *1000077805479* ikt. szám: FPH121 /7-2 /2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Szijjártó képviselő úrnak.

Szijjártó képviselő úrnak. Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1000067116477' ikt. szám: FPH121 /27-2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vagyonkezelő Központ Zrt.), valamint kiegészíti a 2577/K-2584/K közterület-használati ügyek tárgyalásával.

JEGYZŐKÖNYV. Vagyonkezelő Központ Zrt.), valamint kiegészíti a 2577/K-2584/K közterület-használati ügyek tárgyalásával. Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznositási Bizottság "00006730073" ikt.szám: FPH2 /30-2/205 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendes

Részletesebben

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282.

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282. Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "1 ~fjfj053911297" ikt. szám: FPH043 /26-3 /2013 JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

28/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:

28/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF ", ", ' ~ J- L.,, ",t r\ J l t- ~--, BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT KÉPVISEL9-TESTÜLET~NEK 2014 ft8r 16. GAZDASAGI BIZOTTSAGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterű/et-hasznosítási Bizottságának 2015. május 7-i rendes űlése

JEGYZŐKÖNYV. A Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterű/et-hasznosítási Bizottságának 2015. május 7-i rendes űlése Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterűlet-hasznosítási Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '1 000066360387' ikt.szám: FPH121/14-2/2015

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. január20-án (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. január20-án (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január20-án (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről. Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs Kálmán terem A bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BUD8~P9ST JEGYZŐKÖNYV. a BKISZ projekt Ideiglenes Bizottság 2014.08.07-i rendes üléséről. Bizottsági elnök Bizottsági tag Bizottsági tag

BUD8~P9ST JEGYZŐKÖNYV. a BKISZ projekt Ideiglenes Bizottság 2014.08.07-i rendes üléséről. Bizottsági elnök Bizottsági tag Bizottsági tag BUD8~P9ST Budapest Főváros Közgyűlése BKISZ projekt Ideiglenes Bizottság lllll ll lll ~ lllll lll~ lll~llll llllll l lllllllllll ll lllllllllllll! llll~ll *1 000063280194. ikt. szám: FPH067 /9-3 /2014

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

A Bizottság 2012. február 21-én megtartott üléséről

A Bizottság 2012. február 21-én megtartott üléséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV 2012. február 21-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 9-én, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Budapest XVI. kerület, Gusztáv u. 73. szám alatti, (112687 hrsz-ú) ingatlan övezeti besorolása. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Budapest XVI. kerület, Gusztáv u. 73. szám alatti, (112687 hrsz-ú) ingatlan övezeti besorolása. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest XVI. kerület, Gusztáv u. 73. szám alatti, (112687 hrsz-ú) ingatlan övezeti besorolása Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest XVI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-91085-7/2015. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

2010.01.30-i Megismételt Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyve

2010.01.30-i Megismételt Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyve Magyar Repülő Szövetség - Alapítva: 1910 1138 Budapest, Dagály u. 11. Levélcím: 2042 Budaörs 2. Pf. 8. Tel: +36(1)249-9757, Fax: +36(1) 248-1979 Email: aeroclub@aeroclub.hu;web: http://www.aeroclub.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. október 19-én 14.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. december 17-én 17:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirenddel kapcsolatos döntés 5/2014.(II.12.)

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes B Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes FPH05811649-112012. tárgy: Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 201 i. évi lakcisbérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2012. évi lakásbérbeadási

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 04/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy a leveszi a zárt ülésen szereplő 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben