Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes"

Átírás

1 B Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes FPH tárgy: Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 201 i. évi lakcisbérbeadási tevékenységéről és javaslat a évi lakásbérbeadási tevékenységére előkészítő: Vagyongazdalkodasi Főosztály egyeztetésre megküldve: " a Fővárosi Önkormányzat valamennyi Állandó Bizottságának és Tanácsnokainak ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlési A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéröl, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló, többször módosított 29/2006. (\/1.12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (7) bekezdésének rendelkezése szerint a Fővárosi Közgyűlés minden évben meghatározza, hogy az adoti év március 1. napjától a következő év február 28. napjáig a várhatóan megüresedő önkormányzati lakások milyen bérbeadási jogcímek szerint használhatóak fel. A Rendelet 37. (2) bekezdésének rendelkezéseszerint a Fővárosi Közgyűlés minden évben azt is meghatározza, hogy a Fővárosi Önkormányzat a bérlőkiválasztási jogával érintett lakásokat adott évben mely célok érdekében és milyen arányban használja fel. Jelen előterjesztés célja a részletes beszámolás az /201 i. (06.08.) Főv. Kg y. határozatok végrehajtásáról és javaslattétel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő üres, illetve várhatóan megüresedő lakások bérbeadási jogcímeire, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok felhasználási arányaira. Ezen előterjesztésben mindösszesen -- a Rendeletben meghatározottak szerint - egy éves időszakra vonatkozó lakásbérbeadál tevékenység felvázolása történik, összhangban Budapest 1052 Budapest, Városhaz utca 9-lí. i levélcím: 1840 Budapest 1 telefon:+ 36 í '-fax e-m a il: ba gdy. g a buda pes t. h u

2 Főváros Önkormányzatának közölti időszakra, a 3549/2011. (11.30.) sz. Főv. Kgy. határozattal elfogadott hosszabb távú Lakásgazdálkodási KoncepcióvaL A bérbeadási tevékenységre vonatkozó - jelen előterjesztés tartalmát képező - javaslat elfogadása eselén megvalósul a lakásbérbeadási tevékenység gazdaságosabbá és hatékonyabbá tétele, az üresen álló lakások számának csökkentése, valamint a Lakásgazdálkodási Koncepcióban meghatározott, a lakáspolitikai szempontból preferált csoportok támogatása is. l. Beszámoló a Fővárosi Önkcmnémyzat évi íakásbérbeadói tevékenységéről Budapest Főváros Közgyűlése az /2011. (06.08.) Főv. Kgy. (1. sz. melléklet), valamint az ezeket módosító 2230/2011. (08.31.) határozatával (2. sz. melléklet) az alábbiak szerint döntött- a 29/2006. (VI.12. ) Főv. Kgy. rendelet 2. (7) bek. és a 37. (2) bek. alapján- arról, hogy a március 1. és február 29-e közölti időszakban i. a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő ún. "átmeneti" és "egyéb" lakások esetén: 3 db lakást szeigálati jelleggel biztosít a Főpolgármesteri Hivatal munkavállalói részére, i 20 lakást egyszeri bérlőkiválasztási jog átadásával, a fennmaradó lakásokat pályázat útján történő bérbeadással hasznosítja. 2. a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat pályázat útján hasznosítja az alábbiak szerint: 3 db, jelenleg is üres lakást jogi személyek részére, a fennmaradó, bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat a felújítást vállaló karitatív, illetve hajléktalan ellátást végző szervezetek részére biztosítja. 2 l 12

3 Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő lakások hasznosítása 1. Nyugdíjasházi lakások bérbeadása A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő kilenc nyugdíjasházi épületben 392 lakás található. Emellett önkormányzatunk a fővárosban élő nyugdíjasok elhelyezését segíti a kerületi önkormányzatok tulajdonát képező, de a Fővárosi Önkormányzat által folyamatosan gyakorolható bérlőkiválasztási joggal érintett 122 nyugdíjasházi lakásra történő bérlőjelöléssel. A beszámolási időszakban 36 fővárosi önlmrmányzaii tulajdonban lévő nyugdíjasházi lakást adtunk bérbe, ebből 32 esetben pénzbeli térítés befizetésével, 2 esetben fővárosi önkormányzati bérlemény felajánlásával, 1 esetben adásvétel útján, valamint szintén 1 esetben kerületi önkormányzati lakás leadása ellenében történt a bérbeadás. 201 O. évhez képest mintegy 28 % kal megnőtt a nyugdíjasházi lakások bérbeadása a beszámolási időszakban. Kerületi önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházi lakásra 3 esetben jelöltünk bérlőt, az elhelyezés mindegyik esetben pénzbeli térítés ellenében történt. A beszámolási időszakban befizetett térítési díj összege: forint volt, mely 29 %-os emelkedést jelent a évhez képest. Ugyanezen időszak alatt 20 bérlő bérleti szerződése szűnt meg. A részükre kifizetett térítés összege: forint volt. Jelenleg összesen 59 fővárosi és 6 kerületi önkormányzat tulajdonában lévő üres és felhasználható lakással rendelkezünk, melyek bérbeadása rendeltetésszerű használatra alkalmassá téteiüket követően történhet meg. Nyilvántartásunkban jelenleg 122 nyugdíjasházi lakás bérbeadására várakozó kérelmező szerepel. 2. Az ún. "átmeneti" (kizárólagos fővárosi önkormányzati tulajdonú lakóépületek) és az "egyéb" (a fővárosban szétszörtan található társasházi) lakások bérbeadása P., beszámolási időszakban szeptemberében - egy esetben írtunk ki lakáspályázatot összesen 27, a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületben található lakás bérbeadására. Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság meghatározta a pályázati feltételeket, és a pályázatot a Gazdasági Bizottság piaci alapon történő bérbeadási méddal írta ki. A lakást az a pályázó nyerte ei, aki a bérleti díj megfizetését a leghosszabb időre, de legfeljebb 5 évre előre vállalta, és e vállalásnak megfelelő időtartamra szóló bérleti díjat a szerződés megkötésével egyidejűleg megfizetett. A 27 lakás pályázati felhívására összesen 167 pályázat érkezett. A beérkezett pályázatokból 3 érvénytelen, 164 pályázat érvényes volt. 3112

4 A lakáspályázat eredményének meghirdetésére - az Egészségügyi és Szociálpolitíkai Bizottság 166/2011. (11.14.) szám ú határozatában javasoltak, és a Gazdasági Bizottság 591/2011. (11.15) szám ú döntése alapján december 1-jén került sor, a lakások bérbeadása január i jével megtörtént Budapest Főváros Közgyűlése a 2230/2011. (08.31.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az 1579/2011. (06.08.) Főv. Kgy. határozatát kiegészíti azzal, hogy beszámolási időszakban a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő ún. "átmeneti" és "egyéb" lakásokból 120 lakást egyszeri bérlőkiválasztási jog átadásával biztosit. E határozat módosítására azért volt szükség, mert a Közgyűlés ugyanezen ülésén a 2229/2011. (08.31.) számú Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy Budapest közbiztonságának javítása céljából a Belügyminisztérium rendőrségi létszámfejlesztési tervének megvalósitását támogatja 120 fővárosi önkormányzati tulajdonban álló lakás egyszeri bérlől<iválasztási jogának térítésmentes biztosításával. E tárgyban a Belügyminsztérium és a Fővárosi Önkrományzat közölt november 30-án létrejött megállapodással 43 lakás bérlőkiválasztási jogának átadása megtötiént. E lakásállományból - a Gazdasági Bizottság ssg-714/2011. (12.20.) számú döntéseivel -24 lakás bérbeadására került sor január 1-jétől, és jelenleg folyamatban van további 3 lakás bérbeadása. Valamennyi lakást e körben szaigálati jelleggel, a bérlők Budapesti Rendőr-főkapitányságnál fennálló hivatásos szaigálati jogviszonyuk időtartamára adunk bérbe. 3. Szaigálati jelleggel történő bérbeadás A beszámolási időszakban - a Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően - 3 fővárosi önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásának előkészítése történt meg a Főpolgármester\ Hivatalnál közszolgálatí vagy munkaviszonyban álló ali<almazottak részére. A Gazdasági Bizottság várhatóan ezen előterjesztés tárgyalását megelőzően, a februárban tartandó ülésén fog dönteni a szaigálati jelieggel történő bérbeadásról _E3udapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási iog felhasználása t. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, a Fővárosi Önkormánvzat bérlökijelölési jogával érintett lakások A Fővárosi Önkormányzat az 1030/2002. (06.27.) Főv. Kg y., valamint az 1209/2003. (06.26.) Főv. Kgy. határozatok alapján fejlesztési célú pénzeszköz átadása céljából megállapodást kötött a XXI. kerületi Önkormányzattal. A megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat 43 lakás folyamatos bérlőjelölési jogát kapta meg a kerületi ön kormányzattól. 4 l í 2

5 Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság a 140/2011. (08.29.) sz. határozatával javaslatot tett a pályázati feltételekre a pályázat kiírásáról dönteni jogosult Gazdasági Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat bérlőjelölési jogával érintett, 2011-ben üresen álló 8 lakás bérbeadására. A pályázat benyújtására azok a természetes személyek voltak jogosultak, akik Budapest közigazgatási területén dolgoznak és közalkalmazotti, vagy rendőrségi szeigálati jogviszonnyal rendelkeznek, illetve a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú dolgozói. A lakáspályázat eredményének meghirdetésére - az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 165/2011. (i 1.14.) szám ú határozatában javasoltak és a Gazdasági Bizottság 590/ (11.15.) számú döntése alapján december 1-jén került sor. 10 érvényes pályázat érkezett be, 3 lakásra nem volt érvényes pályázat, ezért a fennmaradó 5 lakásra a bérlőjelölés 2011 decemberében megtörtént 2. Jogi személyek részére pályázat útján történő bérbeadás A Rendelet 37. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a bérlőkiválasztási jog felhasználása történhet jogi személyek részére, egyszeres bérlőkiválasztási jog biztosításával ben a Fővárosi Önkormányzat folyamatos bérlőkiválasztási joggal rendelkezett az l. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest, l. Donáti u. 18. tetőtér 1., illetve 2. szám alatti lakásokra, továbbá egyszeres bérlőjelölési jog illette meg a VIli. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest VIli., Üllői út 18. ll. emelet 13. szám alatti lakásra. A Fővárosi Közgyűlés 1580/2011. (06.08.) számú határozata alapján az említett 3 fővárosi önkormányzati bérlőkiválasztási joggal érintett lakásra történő pályázat előkészítése megtörtént, a Gazdasági Bizottság a pályázat khrásáró! várhatóan február hónapban dönt. /\ páiyázaton azon jogi személyiségge\ rendelkező szervezetek vehetnek részt, akik vállalják a lakások felújítását és nagycsaládok lakhatásának támogatásával foglalkoznak. Egyéb, a lakásbérbeadói tevékenységgel kapcsolatosan elvégzett feladat Budapest Főváros Közgyűlése a (11.30.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepcióját a évekre vonatkozóan. A koncepció bemutatta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány helyzetértékelését, annak mennyiségi és minőségi paramétereit, feltárta a lakásállomány bevételeinek és kiadásainak alakulását, továbbá értékelte a Fővárosi Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenységél A koncepció javaslatot tett a Fővárosi Önkormányzat küldetésére, feladatára, céljaira a lakásgazdálkodás területén. Ennek jövőbeli megvalósítása érdekében kidolgozta a lakásgazdálkodás alapelveit és stratégiai szegmensek mentén a rendelkezésre álló lakásállomány hasznosításának lehetőségeit. Jelen előterjesztés a koncepcióban megfogalmazott célok gyakorlati megvalósításához szükséges cselekvési tervre vonatkozó elképzeléseket is tartalmazza. 5 l ~2

6 A rendelkezésünkre álló bérlőkiválasztási jogok és a fővárosi önkormányzati tulajdonú üres lakások bérbeadási jogcímek szerinti felhasználását meghatározó fenti közgyűlési határozatok végrehajtásán túl minden évben beszámolunk T. Közgyűlésnek azokról a további és elsődlegesen a Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozó bérbeadéi feladatokról, amelyeket az év során elláttunk, illetve bérbeadéi döntésre előkész:itettünk. A Fővárosi Közgyűlés (06.08.) Főv. Kgy. határozatai végrehajtásával kapcsolatos jelen beszámoló megközelítőleg 100 lakást érint, amelyeket új bérlők részére adtunk bérbe. Figyelembe véve az intézmények és a közüzemi társaságok dolgozói szeigálati jellegű elhelyezését, valamint az egyéb jogeimeken történő bérbeadásokat, a tárgyi időszakban ténylegesen 274 család lakhatását oldotta meg a Fővárosi Önkormányzat. Az új bérleti szerződések előkészítésén túl 2011-ben 174 szerződés-módositásra is sor került, és egyéb bérbeadói döntést tartalmazó 39 nyilatkozatot adtunk ki, valamint összesen 33 megállapodást kötöttünk a bérlőkkel, elsősorban a lakások lelújításával vagy részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban. ll. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő üres, illetőleg megüresedő lakások, valamint a rendelkezésünkre álló bérlőkiválasztási jogok március 1. és február 28-a közötti időszakban történő hasznosítására A Fővárosi Önkormányzat Lakásgazdálkodási Koncepciójával összhangban, március 1. és február 28. közölti időszakban a lakásbérbeadási tevékenység célja elsősorban a lal,áspolitikai szempontból preferált célcsoportok lakhatási támogatásának elősegítése, a lakások üzemeltetésének racionalizálása és az üresen álló lakásállomány eredményes hasznosítása. A Rendelet 3. (3) bekezdése alapján a Fövárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadása az alábbi jogcímeken történhet. szaigálati jelleggel, nyugdíjasházi jelleggel, pályázat elnyerésének jogcímén, lakáscsere jogcímén, bérleti jogviszony foly1atása jog eimén, bérlökiválasztási jog jogcímén, elhelyezési kötelezettség jogcímén, volt bérlö jogcím nélküli lakáshasználó részére díjhátraléka rendezését követö bérbeadás jogcímén, méltányossági alapon. A Fővárosi Közgyűlés határozza meg a Rendelet 2. (7) bekezdése szerint, hogy a fent felsorolt jogcímek közül melyeken hasznosíthaták az üresen álló önkormányzati lakások. 6/12

7 1. Belügyminisztérium részére egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosítása A Lakásgazdálkodási Koncepció szellemiségének megfelelöen, a Fővárosi alapján lakáspolitikailag preferált célcsoportot képeznek a fővárosunk területén rendőri szalgálatot teljesítő személyek. Budapest Főváros Közgyűlésének 2229/2011. (08.31.) számú határozata alapján november 30. napján a Belügyminisztérium és a F óvárosi Önkormányzat közölt- létrejött megállapodás Budapest közbiztonsága javításának szándékával, a Belügyminisztérium rendőrségi létszámfejlesztési terve megvalósításának támogatása céljából, 120 fővárosi önkormányzati tulajdonban álló lakás egyszeri bérlökiválasztási jogát biztosította térítésmentesen. A megállapodás megkötésével egyidejűleg a 120 lakásból 43 lakás bérlökiválasztási jogának átadása a Belügyminisztérium részére megtörtént Közgyűlés döntése Célunk 2012-ben, hogy az előző évihez hasonló számú, a 120-ból további kb. 40 rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú lakás bérlökiválasztási jogának átadása a Belügyminisztériumnak megtörténjen, mellyel elősegítjük fővárosunkban a közbiztonsági állapot javulását. E lakásokat a jövőben is a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál szalgálatot teljesítő rendörök részére kívánjuk bérbe adni, szaigálati jelleggel, hivatásos szaigálati jogviszonyuk időtartamára. E célra elsősorban a fővárosi önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakóépületek és a fővárosban szétszórtan található társasházi épületekben lévő üres, vagy a jövőben üresedő lakásállományunkat kívánjuk felhasználni. 2. Bérbeadás lakáspályázat elnyerésének jogeimén A Fővárosi Önkormányzat- a Fővárosi Közgyűlés /2001. (IV.26.) számú határozatainak megfelelöen- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (1.31.) Kormányrendelet alapján a Gazdasági Minisztérium felhívására pályázatot nyújtott be a Széchenyí-terv pályázati rendszerén belül, az Állami Támogatású Bérlakás Programra. A Fővárosi Önkormányzat használt lakások vásárlására a vrssza nem térítendő támogatást elnyerte, és ennek alapján támogatási szerződést kötött a Gazdasági Minisztériummal. A támogatási szerzödés értelmében a megvásárolt 15 lakást a Főváros 20 évig, 2023-ig nem idegenítheti el, és azokat szociális elhelyezés alapján történő bérbeadással hasznosíthatja. Szintén e szerződésből eredő kötelezettsége a Fővárosi Önkormányzatnak a lakások karbantartásáról, állagmegóvásáról, felújításáról való gondoskodás. Jelenleg a 15 lakásból 1 O üresen áll tekintettel arra, hogy mind felújításra szarulnak és azok helyreállítása várhatóan legkorábban tavasszal fog megtörténni. Javaslatunk szerint a felújítást követően a 1 O lakás bérbeadására 5 éves időtartamra szociális lakáspályázat keretében kerülne sor. A kizárólagos fővárosi önkormányzati tulajdoner lakóépületekben lévő, valamint a főváros területén szétszórtan található társasházi üres, és várhatóan megüresedő lakások fennmaradó részét - a korábbi évekhez hasonlóan - piaci lakáspályázat útján, nem szociális alapon javasoljuk bérbe adni. A Rendeletünk szerinti legmagasabb, piaci lakbérrel történő bérbeadást az 7 l 12

8 indokolja, hogy a Fővárosi Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenységének pénzügyi szempontból ez a legeredményesebb területe. 3. Nyugdíjasházi lakások bérbeadása A Fővárosi Önkormányzat a nyugdíjasházak tenntartásával és üzemeltetésével elsősorban a Budapest területén élő idős személyek lakhatási lehetőségeit támogatja, és a Lakásgazdálkodási Koncepcióban foglaltak szerint ezt a feladatot hosszú távon el kívánja látni mind a 392 nyugdíjasházi lakás igénybevételéve l. A korábbi évekhez hasonlóan, ben is a nyugdíjasházi lakások bérbeadása folyamatosan, a kérelmek beérkezésének és a lakások üresedésének íüggvényében történik. 4. Intézményi és közüzemi lakások bérbeadása A Főváros't Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények, továbbá a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., valamint a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. kezelésében lévő lakások bérbeadása 2012-ben is az intézménnyel közalkalmazotti, vagy a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló dolgozók részére történik szaigálati jelleggel. E lakások bérbeadására az intézmény, illetve a gazdasági társaság tesz javaslatot az üresedések függvényében, és a bérbeadás szaigálati jelleggel történik. 5. Bérbeadás méltányossági alapon A Rendelet 89/20 í i. (XII.30.) sz. Főv. Kg y. rendelettel történő módosítása január i-jei hatállyal- új jogintézményt, a méltányossági alapon történő bérbeadás jogeimét vezette be, mely a nehéz életkörülmények közé került, különös méltánylást érdemlő helyzetben lévő személyek, családok pályázaton kivüli lakáshoz jutás i lehetőségél teremti meg. A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a jelen gazdasági helyzetben egyre több család veszíti el a lakását, illetve hirtelen fellépő vis maior jellegű okokból kifolyólag sürgős lakhatási megoldást igényel. Javaslatunk elfogadása eselén a Fővárosi Önkormányzat 2012-ben legfeljebb i 2 lakás méltányossági alap ú bérbeadásával részt venne a különös méltánylást érdemlő, szociálisan rászoruló családok támogatásában. E lakáspolitikai célt elsősorban a fővárosban szétszórtan található társasházi épületekben lévő lakásállomány terhére kívánjuk megvalósítani. A Lakásgazdálkodási Koncepció azon célját, mely szerint a Fővárosi Önkormányzat a rendkívüli és azonnali beavatkozást igénylő lakáshelyzetekben is megoldást tudjon szolgáltatni, a méltányossági alapú lakásbérbeadással látjuk megvalósithatónak. 8/12

9 6. Szaigálati jellegű bérbeadás a Főpolgármesteri Hivatal dolgozói részére A Fővárosi Önkormányzat munkaszervezeténél, a Főpolgármesteri Hivatalnál dolgozó, nehéz szociális helyzetben lévő munkatársaink megsegítése céljából 2012-ben is tervezünk szalgálali jellegű bérbeadást 2011-ben e célra hasznosítható lakások száma 3 volt, azonban véleményünk szeríni jelen gazdasági helyzetre is tekintettel, ennek kétszeresére is igény van. Ennek megfelelően javaslatunk az, hogy 2012-ben elsősorban a fővárosban szétszórtan található társasházi épületekben lévő lakásállomány terhére, illetve az esetlegesen Fővárosi Önkormányzathoz kerülő bérlőkiválasztási jog felhasználásával 6 lakás kerüljön szaigálati jellegű bérbeadásra a Főpolgármester! Hivatal dolgozói részére. 7. Városfejlesztési és hatékonyabb lakásgazdálkodási célok megvalósulása érdekében történő lakáshasznosítás A Lakásgazdálkodási Koncepció szellemiségének megfelelően, célként fogalmazódott meg a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. területén lévő 40 lakás tulajdonosi és üzemeltetési funkcióinak rendezése. Városvezetői szándék, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. csak a cég tevékenységi körébe tartozó, alapvetően a temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat lásson el. Ennek megvalósítása érdekében szükségesé vált a temetők területén található fővárosi önkormányzati tulajdonú lakások kiürítése. E feladat megoldása érdekében a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel egyeztetések lefolytatását tartjuk szükségesnek. p, Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Vízkutató és Terűlethasznosító Kft. (VIKUV Kft.) jelezte, hogy a tulajdonában lévő, Budapest, Kőérberki út i-3. szám alatti ingatlant az!dei évben fejlesztési cé!lal kívánja hasznosítani. Az ingatlanon található!akóépüiet 4 lakásának bérlőjét a Rendelet 15. -nak megfelelően kívánjuk áthelyezni. Ennek során a Fővárosi Önkormányzat a VIKUV Kft. részére egyszeri bérlőkiválasztási jogot biztosít az ingatlanban található 4 bérlőjének elhelyezésére úgy, hogy a bérlők a piaci pályázókhoz hasonló feltételekkel köthetnek bérleti szerződést a Fővárosi Önkormányzattal. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a Budapest, XII. kerület, Felhő u. 4. szám alatti lakóingatlan, melyben helyiségek és 4 lakás található. Jelenleg 3 lakásban határozatlan időtartamú bérleti szerződéssel rendelkező bérlők élnek. A Lakásgazdálkodási Koncepcióban foglalt célok megvalósítása érdekében célszerűnek tartjuk az ingatlan kiüritését és értékesítését, továbbá a befolyt bevételből gazdaságosabban hasznosítható ingatlanok vásárlását, illetve a meglévő lakásállomány minőségi javítását. Javasoljuk, hogy 2012-ben legfeljebb 30 lakás bérbeadása - városfejlesztési és hatékonyabb lakásgazdálkodási célok megvalósulása érdekében- a fent leírtak szerint történjen meg. g l 12

10 8. Bérlőkiválasztási jog felhasználása Mint az már a év vonatkozásában említésre került, a Fővárosi Önkormányzat az 1030/2002. (06L27.) és az 1209/2003. (06.26.) Főv. Kgy. határozatok alapján fejlesztési célú pénzeszköz-átadási megállapodást kötött Budapest Csepel XXL kerületi Önkormányzattal, melyben 43 lakás folyamatos bérlőjelölési jogát kapta meg a kerületi önkormányzattól Jelenleg 4 üres, fővárosi önkormányzati bérlökijelölési jogú és kerületi önkormányzati tulajdonú lakással rendelkezünk, melyeket javasolunk lakáspályázat útján hasznosítani. A lakáspályázat kiírásával elsősorban a Fővárosi Önkormányzat intézményeinél dolgozó közalkalmazottak lakáshoz jutását kívánjuk támogatni. A pályázat nyerteseivel a tulajdonos XXL kerületi Önkormányzat köt 5 évre szóló bérleti szerződést a Fővárosi Önkormányzat bérlőjelölő nyilatkozata alapján. Az 5 éves időtartam egy alkalommal további 5 évvel meghosszabbítható. Az december 31-ig hatályban lévő lakások elosztásáról és a lakásbérletről szóló (11.8.) sz. Korm. rendelet lehetövé tette, hogy a tanácsi lakás bérlője a lakásbérleti jogviszonyáról a iakásügyi hatóság javára pénzbeli térítés ellenében lemondjon. Számtalan lakás került így a Fővárosi Önkormányzat lakásnyilvántartásába, melyek közül többet a kerületi önkormányzatok jogalap nélkül elvontak a Fővárosi ÖnkormányzattóL Ezen ügyek nagy része megoldódott azzal, hogy a kerületi önkormányzatok a tulajdonukban lévő más önkormányzati lakások bérlőjelölési jogának Fővárosi Önkormányzat részére történő biztosításával eleget tettek lakás-visszapótlási kötelezettségüknek. Jelenleg a VII. kerületi önkormányzat az egyetlen, mely e kötelezettségét csak részben teljesitette a Fővárosi Önkormányzat felé. Budapest Főváros Közgyűlése az 1582/2011. (06.08.) sz. határozatában intézkedések kezdeményezését kérle a VII. kerületi önkormányzat 7 lakásra vonatkozó lakáspótlási kötelezettségének teljesítése érdekében, melynek Vattamány Zsolt polgármester úr megkeresésével eleget tettünk, azonban érdemi intézkedésre nem került sor. Amennyiben a VII. kerületi Önkormányzat lakáspótlási kötelezettségét teljesíti, javasoljuk, hogy e lakásokra pályázat kerüljön kiírásra. Tekintettel arra, hogy az országunkat is érintő gazdasági válsághelyzet egyre több család megélhetését, lakhatását veszélyezteti, a Fővárosi Önkormányzat szadálisan rászorulókat támogató, a ~akások felújítását vállaló szarvezetek részére kiír! lakáspályázattal segíteni tudna több család lakhatási körülményeinek megoldásában. 10 /12

11 A fentiekkel összhangban az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a T. Közgyűlés elé. Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés a 29/2006. (VI.12.) Föv. Kgy. rendelet 2. (7) bekezdés és a 37. (2) bekezdés alapján úgy dönt, hogy a március 1-je és a február 28-a közölti időszakban: 1. a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakóépületekben és a fővárosban szétszórtan található társasházi épületekben lévő lakások esetén: legfeljebb 6 lakást szalgálali jelleggel biztosít a Főpolgármesteri részére, Hivatal munkatársai legfeljebb 12 lakást méltányossági alapú bérbeadással hasznosil szociális helyzet alapján, legfeljebb 40 lakást, azok egyszeri bérlőkiválasztási jogának a Belügyminisztérium részére történő átadásával, legfeljebb 30 lakást a városfejlesztési és hatékonyabb lakásgazdálkodási célok megvalósulása érdekében, szaigálati jelleggel, bérlőkiválasztási jog biztosításával, vagy elhelyezés i kötelezettség teljesitése jog eimén, valamint a fennmaradó lakásállományt piaci pályázat elnyerésének jogeimén hasznosít. határidő: folyamatos február 28-ig felelős: főpolgármester határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat pályázat útján hasznosítja az alábbiak szerint: a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő és a Fővárosi Önkormányzat folyamatos bérlőkiválasztási jogával érintett üres és várhatóan megüresedő lakásokat lakáspályázat útján, 11 l 12

12 a fennmaradó, bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat a felújítást vállaló, szociálisan rászoruló családokat támogató szervezetek részére biztosítja. határidő: felelős: folyamatos február 28-ig főpolgármester határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Budapest, február dr. Bagdy Gábor Láttam: >l.olf.. :to &;/(,!, ';í-'".rt-t/úy, / Sárádi Kálmánné főjegyző főpolgármester-helyettes OP-. l O 1-, ~S-.JL~ ~~~"'--" Cf"l /> {! ;{- ' mellékletek: /2011. (06.08.) Föv. Kgy. határozatok üí2üi i. (08.3i.) Fő v. Kg y. hatarozat

lmij~i!iiiiiiiiii~ill llllllll~l~ll~ll illllllllllllllllll~llm *1 0000661497 19* ikt. szám: FPH058 /619-34 /2015

lmij~i!iiiiiiiiii~ill llllllll~l~ll~ll illllllllllllllllll~llm *1 0000661497 19* ikt. szám: FPH058 /619-34 /2015 ,_:..---.-1 lmij~i!iiiiiiiiii~ill llllllll~l~ll~ll illllllllllllllllll~llm *1 0000661497 19* ikt. szám: FPH058 /619-34 /2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Közgyűlésének Tulajdonosi, Gazdasági és

Részletesebben

Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1111111111111111111111111111111111111111111111111m 11111111111111111111111 '1000063841203' ikt. szém: FPH058 11224-1412014 ------------------------------~~~~---

Részletesebben

ÉS HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

ÉS HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrőt Budapest Főváros Önkormányzata, (székhelye: 1052 Budapest Városház u. 9-11.; KSH szám: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: dr. Láng Zsolt, dr. Kocsis Máté, dr. Hoffmann Tamás, Hajdú László, dr. Balogh Péter, Szluka Imre Péter, dr. Varga Zsolt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: dr. Láng Zsolt, dr. Kocsis Máté, dr. Hoffmann Tamás, Hajdú László, dr. Balogh Péter, Szluka Imre Péter, dr. Varga Zsolt. Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság *1000077805479* *1000077805479* ikt. szám: FPH121 /7-2 /2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára

Részletesebben

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy.

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-110/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: JAVASLAT I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja II. a 113/2011. (X. 14.)

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

PeST. ikt. szám: FPH01611655-512014

PeST. ikt. szám: FPH01611655-512014 BUDa PeST Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Főpolgármestere Pénzügyi Főpolgármester-helyettes lllllllll lll~ lll~ 111111111111111111111111111~ lillliliililii ~111111 t 000062784626. ikt.

Részletesebben

Í ű ű ő ő Á Ü Ü Ü Ü Í ü Í Í ő ü ü Ü ő ő Ü ő Ü ő ű ö ő Ü ő ö ő ő ú ö ő ű ö ű ü ű ö ö ő ő ö ő ú ő ö ö ő Ü ő ö ö ő Á Ü Ú Ü Ü ÍÍ Ü ú ú ü Ü ü ő Ü ő Ü ö ő ö ő ü ö ő ő ú ö ő ő ű ö ö ű ö ü ű ö ö ő ő ö ő ú ő Í

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Á ö ö ö ö ö ű ö ű ö ö ú ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ö ü ü ö ü ö ú ö ö ú ű Á Ú ű Á ö ö ú ű Á ú ű Á ö ö ú ü ö ú ö ú ú ú ú ú ú ú ö ö ö ú Á Á Á Á ú Á ö ö Á ö Á ö Á ú Á Á ö Á ű Á ú Á Á ö Á Á ú ö ü ö ö ö ö ű ö ü Í ö

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat az értékálló bérleti díjakat tartalmazó helyiségbérleti és földhasználati,

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati bérlemények értékesítésre való kijelölése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 34/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: igazgató Javaslat a Ferencvárosi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

ikt. szám FPH006/121-5/2014 tárgy:

ikt. szám FPH006/121-5/2014 tárgy: Budapest Főváros Föpolgármestere '1000062437544' ikt. szám FPH006/121-5/2014 tárgy: a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése elökészltö: Belsö Ellenőrzési Osztály egyeztetésre

Részletesebben

Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére

Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 105-16/2010. Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat 2/2013. (III.20.) sz. taggyűlési határozat melléklete Javadalmazási Szabályzat a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Mt. 208. hatálya alá tartozó

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ú ö ö ö ű ö Í Í ö ö ö Í ú ú ö ú ö ö ú ö Í ú ú ú ö ú ö ú ö ö Í ö Ü ú Ö ö Ü ú Á ú ú ö ú ú ö ú ú ú ö ö ö ű ű ö ö ö ú ö ö ö ö ú ú ú ú ú ú ö ű ö ö ö ú ö ú ú ö ö ú ú ö ú ö ú ö ú ö ú ú

Részletesebben

Ö ü ö ü ö Ö ü ö ö Ö í í ö ú ö ö í ö ö ö í ö ü ö ö ö í í í í ü ö í í ö ö ö Ö ö í ú Ü ö Ö ö Ü ü ü í ö í í ö í ö Ö ű ö ü í í í ö Ö ö ü ö ö í ö í ú ö Ő ö ö ü í ö ö í ö ö ü ö ö ö ö í í ü í ö ü ü ö Ő ö ö í ü

Részletesebben

Í ú Ú Í Í Á Ú Á Á Ü Á ő Ö Á Ö ő ú ú ú ü ú ő ő ő ő Á Ü ő Ö ő Á Ő Ú Á Ú Á Ú ő Á Ö ű ű ú ú ú Í ú ú ű ő ő ő ő Ó ú Ü ú ú ű Í ő ú ú ő ü ő ú Í ú ű ü ű ü ú Í ű Í Í ü ű ü úí Í ő Í Í ú Á Í ű ő ű ú ú Ü ő ő Á Á Á

Részletesebben

+0. szám ú előterjesztés

+0. szám ú előterjesztés +0. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet

Részletesebben

ő Ö Ú Ó Ö Á Á ö ő ő ű ő ö ő ő í Í ő ő ő ő í ö ö Á ő Í ö ü ö ő ő í ű Í ü ö ő í í Ö Á ö ö ű ö ő Ö Á ő ö ö ö í í ű ö ű í í ö Í ö ö í ö ü ő ö ö ő í í ü ö ö í ö í ü ö ö í í ö ö í ö í í í ö ö í ö ő ő ö ő ú í

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

Á ü ö ű ü Ő Ó ú ü ö ö ö í ö ú ű í í í í öú í í ű í í ü í ú ö ö Á Á Á í ö ö ű í Ű í ű ö í ö ü ö Ő ü í ö ö ö í í ü ö ö í ü Á ö ú í ű Á ü í í ö Á í ö ű ö ö Á ű ö ü Á ö í í ö ö í ú Ú ö ö í í í í í í í í í

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

ú í ú ö í ö í ö í í ö í ű ű ö ü ü í ö ű ű ö ö ö ü ü ö ö í ú ö í ö ö ö í ü í ű ö ö í ű ö í ü ö ö ö ö ü í Í í ö ö í ö ű ö ö ü í ű ö í ö ú ű ö ű ű í ű ö ö ú ö ö ü ö ü ö ű ö ö ö ö ö ö í ö ö í ö ö í ö ö í ü

Részletesebben

Á Á Í Ő Í Ó Í Á Í Á Á ű ú Ő Ő Í ű Á Ó Ó ú ű ű Í ű ú Ú ú Á Á ú Í ű ú ű Á ú Ü Í ú Í ú ű ú Ú ú ű ú ú ú ú Á Á Á Ü Ö Á Á ú ú Á ú Á ú Á ú ű ú ú ű Á ú Í ú ú ű Ö Á Á Í ú ú ú Ú ú ú Í Á Á Í ú Á ú úí Á Á ú ú ú ú

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

ű ű ű Í Í ű ű Í ű Í ű Ö Í Í Í Í Í Í ű Í Í Í ű Á Ü ű ű ű Í Ü Í ű Ú ű Í Ü Ü Í Í Á ű ű ű Ó Í Í Í Í ű Í Ü Á Ü Ú ű Ü Ü Á Ü Í Ü Á ű Í Í Í Í Ü Í ű ű Ü ű ű ű Í Ú ű Ü Í Ü Í ű Í Í Í Í Á Ü Ü Á ű Í Í Í Í ű Í Ú Á Ű

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

a KözgyO/és részére llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l

a KözgyO/és részére llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l V árasüzemeltetési Fő polgármester -helyettes llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 '1000057149476' ikt. szám: FPH061/288-18/2014

Részletesebben

ú ű Í Í Í Ö Ő Ö Ú Ű Á Ó Á ő ő Í Í Á Á Í Í Ú Ö Á Á Í Á Á Ö Ö ÍÁ Ó Ö Ú Ó Á Á Á Ú Á Ú Á Ú Á Á Ö ő ő Í Ö Ü Ó Á Ö Ú Í ú Ü Í Í Í Ú ú Í Ö Í ú Ú ú Í úí ű Í Í ÍÓ Í ú Í Í ú Í Í Í Í Á Ű Á Ó Á Ú Ó Í Í Á Ü Í Í Ö Á

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat.

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat. TERVEZET! 2012. 12. 09. T/7655/XXX. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

Í Í í ő Í Ö Ú Á ó Á Á ő ó Á ü Ó ő ő ő Ö ú ő í ö ú ü Í í Ó ó Ó ú Í ó Ó Í Ú Ó Ő Ó ö Ó Őí ö ö í í ó Á őí ő ó ő í ú Í ó ó ó Í ö ő Ő í Ó ő Ó í Ó Ó ö ú ö ú ö ú ő Í í ó Ó Ó Úú ö Ő ö Ó ú ó ó ó Á í ó ó ö ú ö Ó

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE T Á J É K O Z T A T Ó SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL Készítette: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ü Ö ó ó Í Ő Ü Í Á ó Á Ü Ü ó Ö Ű Á Í Ö ó ö ó Í Í Í ó ó ó ó Ő Ü Ö Ö Ü ó ó Ú Í Í Á Í Í Í Í Ö ó ó Í Ü Ü ó Í ó Ú Í Í ó Ú ó Ú Í Á Ü Ú Á ó Ö ö ó ó ó Í ü Á ó Ü ö ó Ö Ú Ö Í ó Í Ü ó Ú Í Í ö ó Ú Í Í ó ö Í ó Í ó

Részletesebben

Á ö Ó ű ö Ő Ö ö ű í í í ö Ó ó ó ú í ö Ó ú ö ó ö í ö Ó í ö ó í í í ö Ó ó ó ó ö í í ö Ó ó í í í í ó Ó í í í ó ó í í ü í ü ö ó ó ö ó ó ö í ö ö ó ó ó í í ó í í ö í ú ö ö ó ú ű í í ú ó ö Ó ú ö ó ú ú ö ö ó í

Részletesebben

ő ö ő ő ó ő ö ő ő ó ő ő ő Ü ő ő Ü ő ő ö ü ő ó í ó ő ő í ő Ü ó ö ő ő ö ö ó ö ü í ő ő ö ó ö ó ó ó ó ö Ü Ü ő ö ó ö ö ö ű ó ő ő ő ú ő ö ö ő ö ö ő ö Ü í í ó Ü ű ő ő í ó ö í ó ó Ü ö ö í ö ó ö ő ó ö ö í ö ú ö

Részletesebben

í ő ú ó ü ő Á í ó ö ű ó ő Í ő ó ó í ó í ó í ó ó ó í ó ó ü ő í ü ó ó ő ő ü í ü ö ö í ó í ó ő ö ő ó ó ö ÁÍ Í ö ö ó ö ó ó ö ő ü ő ö Ő ó Í Í ő ö í ö ö í ó ő ö ö í ú í í ó ő ü ö ö í í ó í ő ó ü ő í ö ó í í

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü ő ö ü í ő ú í í ó ó í ö í ü ö ü ő ő ó ő ő ü ó ö ö ó ő ü ű ö ú Ó ő ő ü ü ő

ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü ő ö ü í ő ú í í ó ó í ö í ü ö ü ő ő ó ő ő ü ó ö ö ó ő ü ű ö ú Ó ő ő ü ü ő í í ú í í Ö Ű Ö Ő Ó ö ő ü ü ö ú ú ő ő ő ő ő ő ö ö ú í ö ö ú ő Á ő ö ő ő ó ö ö í ő ü ő ő ő ő ü ű ö ő ó ő ő ő ü ü ö ő ü ö ő ő í ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü

Részletesebben

á Ó Ó Í Ő Ő Ő Ő Ű Ő ö Ő Ő Ő Ő Ú Ú Ő Ő Ű ó Í Ú Ő Í Ő Ú Í á ö á á á ó á ö ű Í á ó ő ö ü ő ő ő ó ó ó ű ó őá á á ő á ó ő ő ó ü ő Í ú ő á ö ő ő ő á ó Ú ó Í ó á Í ó ü ó á ö ü ó ö ö ó á ó á á Í á ü ó Ó Ü á ó

Részletesebben

ó Ü Ú Á ó ú ó ú ó ó ú ó ő ó ó ó ó ő ő ú ó ó ú ő ü ő Ö ó ó Ó Á Ö Ü ó ő ó ó Ö Ö Ü Ö Ö Ö ő Ö Ö Á Í Ö Á Ö ő ő Ö Ú Ú ÁÍ Ó Á Á Ü Ó ő ú ú ű ó ó ó ó ő ú ú ő ó ó ó Ú Ö ú ű ü ű ü ú ú ű ü ű ü ó ő ó ú ó ű Í Í ó óí

Részletesebben

ö ÍÍ ö Ü Í ó ö ú ö ú Á ö ő ö Ú ö Ú ó ő ö ó ő ö ú ó ó ö ű ö ű ő ő ö ú ö Ú ú ű ő ö ö ú ö ú Á ó Ö Ú Ő ó ó ö ő ö ú ű ö Í ő ó ó ó ű ó ü ö ó ó ö ú ó ő ü Ü Ü Ü ü ő ó Ö Á ó ó Ü ő ü ő ó ö Ü Ö ó ü ő ó ü ó ő ó ó

Részletesebben

ö Ö ü ö Ü Ö Ö í ó ü ü ö ö ö ö í ó Ö ö ö ö í í í ó Ő ü Ö í ö ü í í ó Ö Ö ü í ó í ü í ó ó ó ü ó ö ü óű ű ö ü ö ű ö ü ó Ü ö ö ú ü ö í ó ó ö ö í Ü ú Ú ü í í í ü ó ö ö í ú ó ó í ó ü ö Ö ö í Ő í ö ö ü ó ó í

Részletesebben

ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö

ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö ö ü ü ö ü ó ü ü í ü ó ó ö ó ó ö ö ü ö ö ü í ü ü ü ö ó ü ö ü ú ö ö ö Ö ü ó ó ü ü ó ó ó ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö

Részletesebben

ö ö ö ó ö ó ó ó ő ö ó ü ü ö ő ö í ő ü ü í Í ö ó Í ó ö ö ö ő ő í ó ö ü ő ő ó ú ü ó ö ú ú ü ó ü ó ó ó ö ü ü ó ö ő ó ö ó ő ő ö ü ó ó ü ú ő ó ú ö ö ú ö ö í ü ö ő í í ö ó ű ő ó ö ö ü ő ü ö ő ö ő ú ő ö ö ő ő

Részletesebben

ő ő ü ú ó ü ő ü ó ó Ö ő ő ó ő ő ó ó ó ő Á ó ü ó ő ő ő ó ó ó ő ó ó í ó ő ő í ő í ő ó í í ú ó ó ó í ó ó ü í ú ő í ü ü í í ó ű ű ó ü ü í ő í ü í ó ő ő ü ű ű ű ó ü ő í ó ó ő í ú ü ő ú í ő í ő ő ó ó Ö Ö í ú

Részletesebben

ó ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ó ó Á ó Ö ó ú ó ó ó ó ó ü ű ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó í ó ó í ó ü ü ű í ó ó ó íí í í ó ü ó í ó í í í ó ó ó í ó ó í ó ó ü ó ó ü ó ó ó ű ü ó ű ü Ő í í ü í ü ú ű ó í ü ó í ó ü ó í í ó Ö

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

ő ö ü ó ő ő ő ü ó ó ü ő Ü ó ő ő ó ó ó ő ő ő ő ó ő ő ő ő Í ú ö ö ü ó ő ü ü ó ő ő Ó ő ü ó ó ő ő ö ű ó ő ő ő ő ő ö ő ó ő ő ó ó ü ő ő Á ó ő ő ú ő ü ü ü ú ó ő ő Ö ő ü ó ü ó ő ő ö Ó ő Ü Ú ö ó ö ú ü ő ő ű ő ő

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST 1 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 ELŐSZÓ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 217- /2016. Előkészítő: Geiszler Éva Melléklet: Vázrajzok ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

ö ö ö ő ő ó ő ö ö ü ő Á ó ő ö ö ő ő ö ö ő ü ü ű ű ó ü ü ó ő ü ü ő Ü Ü ó ö ű ó ő ö ö ü ü ü ű ű ó ü ü ó ő ü ü ő ü Ü ó ö ö ű ö ö ü ü ű ű ó ü ü ő ő ü ü ő ü ü ö ó ó ö ö ű ó ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű Ú ö Í ö ó ü

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a 2010. évi parlagfű mentesítési program végrehajtásról. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Beszámoló a 2010. évi parlagfű mentesítési program végrehajtásról. Tisztelt Képviselő-testület! '. \.bítüjet Kőbányai -' i > ísí'lfí-testülct ülése Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály i wí}ííff~w~.ipcsl..,-,...,...,...... Tárgy: Beszámoló a 2010.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS l l ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabálysze-rűségének

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-29/2013. A határozat meghozatalához egyszerű Szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII.... szám alatti önkormányzati

Részletesebben