A Bizottság február 21-én megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bizottság 2012. február 21-én megtartott üléséről"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV február 21-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint. Jelenlévő meghívott: Kósa Tímea alpolgármester, Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője, Dr. Gál György aljegyző, Virágh Zoltán Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Kovácsné Szatai Ágnes a Polgármesteri Kabinet munkatársa. Dr. Adorján Gusztáv: köszöntötte a bizottság tagjait és megállapította a Bizottság határozatképességét. A tervezett napirendbőljavasolta törölni az ÉAOP 5.1.1/B "Belvárosi terek integrált funkcióbővítése Nyíregyházán" CÍmű pályázat Konzorciumi Együttműködési Megállapodásából az Áruházholding Ingatlanhasznosító Kft. által kezdeményezett kilépés jóváhagyására vonatkozó Bizottság részére készített előterjesztést, majd javaslatot tett a tervezetben szereplő előterjesztések megtárgyalására. Kérte, járuljon hozzá a Bizottság, hogy szükség szerint a napirendek tárgyalási sorrendjén változtasson. a tervezett napirendet Elnök Úr javaslatának és kérésének figyelembevételével, egyhangúlag (3 igen szavazat) elfogadta. 1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáitatási szerződésének évi várható teljesítésére, valamint az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszojgáltatási szerződése és a helyi autóbusz-közlekedés díjainak megállapításáról szóló 70/2000. ( ) önkormányzati rendelet módosítására (A napirend tárgyalásánál jelen volt Ignácz László a Szabolcs Volán Zrt. vezérigazgatója, Lövey Tamás személyforgalmi üzletágvezető, Pató István városfejlesztési referens és Kovács Zsolt környezetvédelmi közlekedésmérnök) Pató István: szóbeli kiegészítésében elmondta, a rendelet-tervezet 1. sz. meljéklete - ami a helyi autóbusz közlekedés viteldíjait tartalmazza - kiegészítésre került az egyéb díjak a., b., c soraival. Jelezte, hogy az előterjesztő a határozat-tervezet L alternatíva szerinti elfogadását javasolja. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: szintén az 1. alternatíva elfogadását támogatja, hiszen a benzinár folyamatos emelkedésével a tömegközlekedés irányába tevődik át a lakosság közlekedése, amit akár népszerűsíteni is kellene, ugyanis csökkentené a környezetszennyezést és a városban lévő utak forgaimát is. A komoly járatritkítás a munkába és iskolábajárást nehezítené meg. Szavazáskor jelen volt 3fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 1

2 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 16/2012. (II.21.) számú Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésénck évi várható teljesítéséről, valamint az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszojgáltatási szerződése és a helyi autóbusz-közlekedés díjainak megállapításáról szóló 70/2000. ( ) önkormányzati rendelet módosításáról egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével, és az 1. altematíva szerint javasolja a határozat tervezet elfogadását. Javasolja továbbá a kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadását. 2.A Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Városmajor utca 2. szám alatti ingatlan VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. részére történő bérbeadására (A napirend tárgyalásánál jelen volt Kósa Árpád VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője) Mikó Dániel: megjegyezte, az előteljesztésben az szerepel, ha sikeres lesz a pályázat Ft-ot fog a pályázó az épületre fordítani, amit bérbeszámítással rendeznek. Az anyag számára azt sugallja, hogy a ráfordítás 10 év után lenullázódik, de a határozat-tervezetben nincs szó az elszámolásról Kósa Árpád: reagálásában elmondta, piaci körülmények között jelen pillanatban vajószínűsíthetően nem lehet ezen az áron és ilyen bérleti feltételekkel bérbe adni az ingatlant. Az előterjesztésben az szerepel, hogy milyen értékű a beruházás. Arról már döntés született, hogy a pályázatot benyújt ják. Folyamatosan tárgyalnak a tulajdonossal, de mivel még nem éliek a végére, azt gondolja, korai lenne most bármit kijelenteni a tekintetben, hogy a bérlet mi alapján és milyen módon kerül majd meghatározásra. Egyértelműnek tűnik számára, hogy a fejlesztés 10 év múlva ilyen feltételek mellett kinui1ázódik. Mikó Dániel: mindenképpen szükségesnek tartan á, hogy rendelkezzenek az egymással való elszámolás feltételeiről, mert jelenleg még a bérleti feltételek sem ismertek. Kósa Árpád: a megbeszélések során azt már tisztázták, a megállapodás alapja, hogy 10 év után egymással szemben követeiéssel nem lépnek fel. Önkormányzati cég lévén ez nem is lehet céljuk. Virágh Zoltán: megjegyezte, ez a kérdés azért merülhetett fel, mert az előteljesztéshez mellékelve szerződés-tervezet. nincs Mikó Dániel: véleménye szerint a bizottság tagjai a leírt anyagból tudnak tájékozódni. Ebben az anyagban a felmerült kérdésekre utalás sincs. Az, hogy szóban van valamilyen háttér megállapodás, egy dolog. A döntést most kell meghozni, de hogy mi lesz a megállapodás tmialma, azt csak később tudják meg. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: úgy gondolja, mindenképpen támogatni kellene a bérleti szerződés megkötését, meli ez a pályázat feltétele. Az Agora program megvalósítása során a VÁROS-KÉP Kftnek egyébként is költözni kell a Művelődési Központból. Kósa Árpád: jelezte, azon túl, hogy a Városmajor u. 2. szám a Társaság telephelyeként szolgálna, egy olyan gazdaságfejlesztő központ is lenne (kommunikációs és marketing központ) ami a helyi és régiós vállalkozásoknak adna lehetőséget arra, hogy önmagukat eladják a piacon. 2

3 Mikó Dániel: a felreértések elkerülése érdekében kijelentette, a célt és az irányt jónak tartja, csak van egy két olyan kérdés, amire nem kapott eddig választ. Azt sem tudta kiolvasni az anyagból, hogy ki biztosítja az önerőt. Ezért bizonytalan benne, de örülni fog neki, ha sikeres lesz. Kósa Árpád: Mikó úr felvetésére elmondta, a Kölcsey Kft. esetében hasonló Magyar-Román relációban hajtottak végre egy projektet, amihez az önerőt és az előfinanszírozást is piaci fon-ásból oldották meg. Kósa Tímea: Mikó úr felvetésére figyelemmel javasolta kiegészíteni a határozat-tervezet 2. pontját, hogy kitűnjön belőle, adott projekttel kapcsolatban 10 év elteltével bérlőnek és bérbeadónak egymással szemben elszámolnivalója nincs. Dr. Gál György: jelezte, a 2.1 pontot az alábbiak szerint egészítik ki: a Közgyűlés kiköti, hogy a projekt megvalósításából eredő értéknövekedést a VÁROS-KÉP NONPROFIT Kft az önkormányzatra nem háríthat ja. Szavazáskorjelen volt 4 fő bizottsági tag. (Lipták Lajos kapcsolódott be a munkába) az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város (II.2l.) számú a Nyíregyháza, Városmajor utca 2. szám alatti ingatlan - város-kép Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásáról egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével, és javasolja a 2. pont vonatkozásában kiegészített határozat-tervezet elfogadását. 2.B Előterjesztés a Közgyűléshez a város-kép Nonprofit Kft. által a HURO/UOl számú infrastrukturális projektre történő pályázat benyújtásához hozzájárulásra és a szükséges tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat kiadására Szavazáskor jelen volt 4fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában vita nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 17-2/2012. (II.2l.) számú a város-kép Nonprofit Kft. által a HURO/llOI számó infrastrukturális projektre történő pályázat benyújtásához hozzájárulásról és a szükséges tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat kiadásáról egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével, és javasolja határozat-tervezet elfogadását. 3

4 3.1 Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregybáza, Városmajor u. 2. sz. alatti ingatlanon végrehajtandó Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program beruházáshoz szükséges parkolóhelyek számának csökkentése tárgyában Lipták Lajos: kérdése, a telephelyen várhatóan hányan fognak dolgozni és mennyi gépkocsija van a cégnek? Kósa Árpád: válasza, a dolgozók létszáma fő, a gépkocsiállomány nem éri el az itt kialakítandó parkolók számát. Lipták Lajos: Úgy gondolja, az összes parkolóra szükség lenne, mert a Kft. saját gépkocsijain kívül a dolgozók és az intézményt felkereső vendégek számára is jó, ha rendelkezésre áll parkolóhely. Kósa Árpád: reagálásában elmondta, a Társaság által végzett munka jellege olyan, hogy egyidöben nincsenek bent a dolgozók. Korábban a Művelődési házzal együtt 9, most 17 parkolója van a cégnek, és elférnek. Tudomása van róla, hogy a Mentálhigiénés Központ kére Ime alapján a Városmajor u. 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában egyszer már támogatta a Y árosstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a parkolóhelyek számának csökkentését. Tapasztalataik alapján, működésükhöz a 31 db parkoló mindenképpen elég. Lipták Lajos: kérdése, azért van ez a kérés, mert fizikailag nincs több hely parkoló kialakítására? Kósa Árpád: válasza, szakemberekkel megvizsgálták, ez a maximális szám, amit fizikálisan el tudnak érni. Mikó Dániel: megjegyezte, a jelenlegi szabályok szerint az eljárásrend az, hogy a Y árosstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján hozza meg a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a döntését. Mivel a Yárosstratégiai Bizottság még nem ülésezett, javasolta, hogy feltételesen támogassa a Bizottság a javaslatot. Amennyiben a Yárosstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság szakmailag támogatja a parkoló szám csökkentését, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jóváhagyja a határozattervezet szerinti döntést. Kósa Tímea: megjegyezte, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ülését általában megelőzi a y árosstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság ülése, most egyéb elfoglaltság miatt alakult így. Egyetért azzal, hogy feltételes döntést hozzon a Bizottság ebben a kérdésben. Lipták I.../ajos: véleménye szerint a város belterüjetén számtalan helyen valósultak meg olyan beruházások, amelyekhez nem alakítottak ki megfelelő számú parkolót. Nagy forgalmú intézmények vannak a városközpontban, a parkolóhely hiány idővel nagy problémát fog okozni. Ennek a telephelynek - mint ahogy mondta az Igazgató Úr - a funkciója több lesz, mint amit most csinál a Kft., új lehetőségeket teremt, és a régió gazdasági szereplőinek a marketing munkájához is hozzá fog járulni. Úgy gondolja, az ügyfélforgalma a korábbiakjloz képest mindenképpen nagyobb lesz, ajtói nem is beszélve, hogy nem csak a mai állapotokra kell gondolni. Ezért nagyon fontosnak tartaná, hogy találjanak valamilyen megoldást a parkolóhely számának növelésére. SZavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában 3 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4

5 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város 18/2012. (ll.2l.) sz. a Nyíregyháza, Városmajor u. 2. sz. alatti ingatlanon végrehajtandó Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program heruházáshoz szükséges parkolóhelyek számának csökkentése tárgyában a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/20 l 0.(XU2.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdés f) ponijában, illetve a parkolóhelyek létesítéséről, valamint a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: A Nyíregyháza, Városmajor u. 2. sz. alatti ingatlanon végrehajtandó Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program beruházáshoz szükséges parkolóhelyek számának 31 darabra történő csökkentését engedélyezi. Kyíregyháza, február 21. A határozatot kaniák: l.) A Gazdasági Tulajdonosi Bizottság tagjai 2.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4.) város-kép NONPROFIT KFT. Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 5.) NYÍRvv NONPROFIT KFT. Nyíregyháza, Tüzér u ) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 4.1 Előterjesztés a Közgyűléshez a NYIRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására Dr. Kása Brigitta: szóbeli kiegészítésében elmondta, a tegnapi napon az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztést véleményezte, ahol egy javaslat hangzott el, amit az elöterjesztő befogadott (a III. pontban az együttműködés vonatkozásában az alábbiakkal bővült a felsorolás: diák sportkörökkel, iskolai sportkörökkel). Szavazáskor jelen volt 4fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 5

6 ~'YÍREGYHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS 19/2012. (II.21.) számú a NYIRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével, és javasolja a határozat-tervezet illetve a pontosított közszolgáltatási szerződésmódosítás elfogadását. 5./ Előterjesztés a Közgyűléshez az ANASTASIO Kft. által benyújtott ÉAOP H-ll kódszámú "Turisztikai szolgáltatások fejlesztése" CÍmű pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: támogatja a javaslatot, meli ezzel Sóstó szezonális jellege csökkenne, nőne az idegenforgalom, illetve megvalósulása esetén sokkal színvonalasabb ellátás lenne biztosítható. Szavazáskor jelen volt 4fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: NYÍREGYHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS 20/2012. (II.21.) szám ú az ANASTASIO Kft. által benyújtott- ÉAOP H-ll kódszámú "Turisztikai szolgáltatások fejlesztése" című pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével, és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vagyonátadásával kapcsolatos feladatokra Dr. Kása Brigitta: szóbeli kiegészítésében elmondta, az Ideiglenes Bizottság február 19-én megtartott ülésén javaslatot tett a GVY-054 forgalmi rendszámú gépjármű fecskendő térítésmentes használatba adásáról a Nyíregyházi Hivatásos Önkonnányzati Tűzoltóság jogutód szerve, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KatasztrófavédelmÍ Igazgatóság részére. Ezzel az előterjesztés és a határozat-tervezet kiegészítésre került. Szavazáskorjelen volt 4 fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 6

7 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 21/2012. (II.2l.) szám ó a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vagyonátadásával kapcsolatos feladatokról egyetéli az előterjesztés elfogadását. Közgyülés elé terjesztésével, és javasolja a kiegészített határozat-tervezet 7.1 Előterjesztés a Közgyűléshez az ÉAOP-3.1.2/A-ll "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" című program keretében benyújtandó pályázatra, és az önkormányzati saját erő biztosítására (A napirend tárgyalásánál jelen volt Hagymási Gyula pályázatkezelési referatúra vezetője) Mikó Dániel: kérdése, a program kizárja, hogy a Kígyó utcának a teljes szakasza felújításra kerüljön? Hagymási Gyula: válasza, a program nem zárná ki, hogy azt a szakaszt is felújítsák, a projektet a költségkeret határolja be. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: korábban hallott arról, hogy a Csaló köz és Korányi Fr. utca, vagy a Garibaldi utca Korányi Fr. utca kereszteződésébe körforgalom kiépítését tervezték. Ebben a programban egyik sem szerepel, Miért? Hagymási Gvula: válasza, a Korányi Fr. u. és a Csaló köz sarkán volt szó körforgalom kiépítéséröl Egyeztetve a Közlekedési Hatósággal, illetve avagyongazdálkodási Osztállyal, ez területszerzést igényelt volna, amit nem támogat a pályázat. Dr. Gál György: megjegyezte, a Garibaldi u. Korányi Fr. u. keresztezödésében fizikailag lehetetlen körforgaimat kialakítani. Lipták Lajos: szerinte a Kígyó utca mnilyen keskeny, olyan forgalmas, a Debreceni útról az állomás felé, illetve a belváros felé egy alternatív útirány. Igaz, hogy a Debreceni úti végénél történt ugyan fejlesztés, de nem hiszi, hogy az az utat használók számára közmegelégedésül szolgál. Tudomása szerint azon a sarkon már az Önkormányzat tulajdonába került egy ingatlan, tehát ott tér nyílna egy normálisabb kereszteződés kialakítására. Ha a költségkeret nem teszi lehetövé a teljes szakasz fejlesztését, legalább a felhalmozott felesleges földmennyiséget el kellene távolítani, hogy szükség esetén le lehessen húzódni az útszélére. Kósa Tímea: jelezte, ez egy benyújtott pályázat, nagyon szeretné ha nyerne, de azt tudni kell, hogy ebben a pályázati konstrukcióban jelentős túljelentkezés vm1. A fizikális korlát volt az oka, hogy nem merték tovább vinni a Kígyó utcát, illetve nem mertek nagyobb költségben gondolkodni. Amit szakmailag, formailag meg lehetett tenni az ügy érdekében megtették, nagyon elégedettek lesznek, ha a program pozitívelbírálásban részesül, és legalább ezek a fejlesztések megvalósításra kerülnek. Mikó Dániel: nagyon szurkol, hogy sikeres legyen a pályázat, hiszen hosszú évek óta küzdenek az Arany János utca - Szarvas utca Kígyó utca csomóponttal. Szerencsére volt engedély a csomópont átépítésére, így az nem volt akadály. Nem csodálkozik a túljelentkezésen, mert jelentősen megváitoztak a pályázati feltételek. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, annak a térségnek a közlekedésében nagyot fog előrelépni az Önkormányzat. Ez a véleménye vonatkozik a másik két útra is. Szavazáskorjelen volt 4 fő bizottsági tag. 7

8 az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: ~'YÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 22/2012. (ll.2l.) számú az ÉAOP-3.1.2/A-ll "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" CÍmű program keretében benyújtandó pályázatról, és az önkormányzati saját erő biztosításáról egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé teljesztésével, és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 8.1 Előterjesztés a Közgyűléshez a HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében benyújtott pályázatok elfogadására, a szükséges saját erő biztosítására Mikó Dániel: a foltásösszetétel nagyon kedvező, sok ilyen sikeres pályázatot kíván Nyíregyházának. Nem szerencsés dolog, hogy a rövid beadási határidő miatt utólag kell meghozni a döntést. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: mind a három dolog határ menti együttműködés, erősíti menti városok között a barátságot, nagyon kedvező támogatottságú. a határ Szavazáskor jelen volt 4fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Nl'ÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 23/2012. (ll.21.) számú a HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttműl<ődési Program keretében benyújtott pályázatok elfogadásáról, a szükséges saját erő biztosításáról egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével, és javasolja a határozat-tervezet ek elfogadását. 9.1 Előterjesztés a Közgyűléshez a "Kultúrsziget" Agóra Nyíregyháza c. pályázati program érvényben lévő Támogatási Szerződésének módosítására Dr. GáJ Gvörgy: szóbeli kiegészítésében elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatta a Közgyűlés általi elfogadását. Mikó Dániel: jelezte, nagy örömmel olvasta az előterjesztést, hisz évek óta hangoztatja, hogy Nyíregyházának nem kell három színház. Az ön erő része is jóval kisebb költségvetési terhet jelentene. Szurkolni fog, hogy a támogató a módosítást jóváhagyja. Kósa Tímea: megjegyezte, a céljuk az, hogy minél nagyobb támogatási intenzitássaj hozzák el ugyan azt a támogatási összeget. Aláírt támogatási szerződés van, adott műszaki tartalommal, így sokkal nehezebb a mozgás. Amennyiben nem sikerül a módosítás, az eredeti támogatási szerződésben foglaltakat a város nem fogja tudni magára vállalni, azt sem finanszírozási, sem szakmai, sem műszaki érvrendszer nem támasztja alá. Ebben az esetben a márciusi közgyűlésen a támogatási szerződés visszamondására tesznek javaslatot. 8

9 Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: véleménye szerint a felújításba bevonni tervezett intézményekre is ráférne a felújítás, ezért is jó lenne, ha pozitívan bírálnák el a város módosítás i kéreimét. Szavazáskorjelen volt 4 fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az aláhbi határozatot hozta: NYÍREGYHÁZA MEGYEI.TOGÚ VÁROS 24/2012. (II.21.) számú a "KuItúrsziget" Agóra Nyíregyháza c. pályázati program érvényben lévő Támogatási Szerződésének módosításáról egyetéli az előteljesztés Közgyűlés elé teljesztésével, és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 10./ Előterjesztés a Közgyűléshez a kulturális intézményrendszer átszervezésére, racionálisabb működtetésére (A napirend tárgyalásánál jelen volt Köhegyi Edit az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője és Béda Zsuzsa kulturális referens) Kőhegyi Edit: szóbeli kiegészítésében elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a Jogi Ügyrendi és Etikai Bizottság, az Intézményvezetők érdekvédök véleménye, észrevétele alapján nagyon sok módosító javaslatot fogadott be az előterjesztő. A módosításokat az előterjesztésen átvezették és a honlapon megtekinthető. Mikó Dániel: az anyagban az szerepel, hogy külső fúggetlen szakértőt bízott meg az osztály ennek a munkának az előkészítésével. Kérdése, mennyibe került és hol lehet megtekinteni a szakértői anyagot? Ismeretei szerint a Butykai Közösségi Ház és Szabadidőközpont épületében nem csak közművelődési tevékenység folyik. Kérdése, hogyan lehet megoldani az időszakos működést úgy, hogy az egyéb szervezetek tovább tudjanak tevékenykedni? Az álláshelyekkel, létszám előirányzatokkal kapcsolatban is talált ellentmondást, kérte pontosítani. Kőhegyi Edit: válasza, az álláshelyeknél azt kell figyelembe venni, hogy az álláshelyek és a természetes személyek nem ugyanazok. A zárolás február 23-val történik, ez nem az átszervezéssel kapcsolatos, hanem a feladatellátás csökkenéséből eredő csökkentés. Az átszervezéssel kapcsolatos álláshely csökkentést március l-től, a feladatellátás megváltozása miatt kell végrehajtani. A művelődési intézmény esetében 7,5, a könyvtár esetében pedig 8 álláshelyet kívánnak megszüntetni, ez azonban nem jelent feltétlenül számszerinti ember elbocsátást, az intézményvezető dönti el, hogyan oldja meg a feladatot. A külső szakértő Filep Miklós közművelődési szakember volt. A törvény nem kötelezően írja elő a szakértő felkérését, mivel a közművelődési törvény elég rövid és nem konkrétumokkal ellátott, szükségesnek tartották olyan szakember bevonását, aki többszörösen látott már el ilyen átszervezéssel kapcsolatos feladatot. Filep úr 150 eftlíntézményenként látta el a feladatot, a szakéliői vélemények az Oktatási Osztályon Béda Zsuzsánál megtekinthetők. A minisztériumi vélemények - melyeket kötelezően kértek meg a Minisztériumtól - a mellékletekben láthatók. Az átszervezés kidolgozásánál Alpolgármester Asszonnyal végigjárták az intézményhálózatot, beszéltek az intézményvezetőkkel, külön írásbeli javaslatot kértek tölük az átszervezésre vonatkozóan, amit beépítettek az előterjesztésbe, a Minisztérium által megfogalmazott véleménnyel együtt. Az időszakos működtetés több közművelődési házra vonatkozik, a Butykai Közösségi Házban működik orvosi rendelő és posta. A VagyongazdáJkodási Osztály segítségével meg fogják nézni, az egész épület fűtési rendszerét hogyan lehetne leválasztani. Az is megoldás lehet, hogy az egészet lekapcsolva más fűtési módot valósítsanak meg. 9

10 Kósa Tímea: megjegyezte, egyfajta szemléletváltást szeretne a közművelődés területén kialakítani. Ne az üres ingatlan fenntartása vigye el az egyébként is szűkösen rendelkezésre álló forrást, hanem legyenek rendezvények, s azokhoz biztosítsa az Önkormányzat az infrastruktúrát. Az előteljesztéssel nem az a cél, hogyaközművelődésből vonjanak ki pénzt - hiszen nem nagyon van mit kivonni illetve elvonják az intézménynél ebből fakadó megtakarítást, hanem hogy a közművelődési feladatra szánt pénz ne rezsi köitségekre, vagyongazdálkodási feladatokra fordítódjon. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: a Jósavárosban két Művelődési Ház is van. Kérdése, most hány fő lá~ja el az ott jelentkező feladatokat? A Május 1 téri épület bezárása után hányan fognak dolgozni az Ungvár sétányi Művelődési Házban? Kőhegyi Edit: válasza, a létszám a fő intézménynek van biztosítva. Az intézményvezető feladata, hogy újrastrukturálja ezt és megnézze, hogy az ott jelentkező feladatokat hány fővel tudja ellátni. Mikó Dániel: megjegyezte, áttanulmányozva az előteljesztés 1. módosított változatát örömmel tapasztalta - amit Alpolgármester Asszony szóban is megerősített - hogy nem az volt az átszervezés célja, hogy lehetőleg minél több ingatlant zárjanak be és más célra hasznosítsák, hanem benne hagyták a rendszerbe. Jó iránynak tartja, hogy ahol iskola működik, oda beviszik a kultúrát. El tudja fogadni a Jósaváros egyik Művelődési Házának a megszüntetés ét is. Az időszakos működtetéssel egyetért, szerinte is először programot kell generálni és ahhoz biztosítani a feltételeket. Kérte, hogy a Butykai ingatlan időszakos működtetését gondolják át, hogyan lehet a működését gazdaságossá tenni, mert egy akkora ingatlan felesleges fiitése tényleg rengeteg pénzbe kerül. Kiemelten kezelné, mindenképpen funkciót kellene találni neki. Úgy gondolja, ideális hely lenne arra a céh'a, amire korábban használták (nyári táborozásra, egyéb programok szervezésére). A létszámmal kapesolatban nem tud állást foglalni, de az irányt jónak tartja. S'zavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában 3 igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város 25/2012. (II.21.) számú a kulturális intézményrendszer átszervezéséről, racionálisabb működtetéséről egyetért az előteljesztés Közgyűlés elé teljesztésével, és javasolja a pontosított határozat-tervezet elfogadását. 10

11 Il.A. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 225/2010. (IX.20.) számú határozat módosítására (A napirend tárgyalásánál jelen volt Dr. Mester Enikő Dr. Kovács Ádám közbeszerzési referensek) Dr. Mester Enikő: jelezte, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság megtárgyalta az előteljesztést, az ott elhangzott javaslatokat előteijesztőként befogadták, és az előterjesztés szövegét pontosították. A honlapon a pontosított előteljesztés látható. Kósa Tímea: megjegyezte, többször változott a közbeszerzési törvény, igen nehéz követni esetenként az időben viszonylag gyors változásait. A helyi szabályzatnak természetesen követnie kell a törvény módosításait, ezért azt gondolja, ideje volt, hogya közbeszerzési szabályzat, illetve a helyi határozatok módosításra kerüljenek. Nem ez lesz a végleges megoldás, mégis jónak tartja, hogy napirenden maradt, mert annyira elavult. Ezzel - még ha nem is tökéletesen - közelebb kerül a hatályos törvényi szabályozáshoz. Mikó Dániel: megállapítása szerint tetemes változáson ment át az előterjesztés eredeti szövege, amiből azt is kiolvasta, hogy még több dolga lesz a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak ebben a témában. Azt gondolja, amikor az egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot megkapják, és lesz idejük áttanulmányozni, esetleg kezdeményeznek még benne módosítást, de szerinte nincs akadálya, hogy most elfogadják ajavaslatot. Dr. Mester Enikő: újabb pontosítást ismertetett az anyaghoz (még nem került fel a hon lapra), miszerint a pótmunka kérdésében a Bíráló Bizottság javaslata, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleménye alapján a Polgármester dönt. Kósa Tímea: úgy gondolja, a szabályzatra pontosan az élet hozta kihívás miatt kell visszatérni. Most jogilag próbálják helyre tenni, hogy a hatályos törvénye knek megfelelő legyen, de az életszerű működés ezen belül még elmozdulásokat eredményezhet. Mikó Dániel: kifogásolta a meghívásos pályázatra vonatkozó azon szabályozást, hogy a meghívottak személyéről polgármesteri hatáskörbe kerül a döntés. Dr. Mester Enikő: megjegyezte, ez korábban is polgármesteri hatáskörben volt. Kósa Tímea: javasolta kiegészíteni ezt a pontot azzal, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleménye alapján dönt a polgármester a felkérni kívánt személyekről, szervezetekről. Szavazáskorjelen volt 4fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS (II.21.) számú Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 225/2010. (IX.20.) számú határozat módosításáról egyetért az előteljesztés Közgyűlés elé terjesztésével, és javasolja a határozat-tervezet, illetve a kiegészített Közbeszerzési Szabályzat elfogadását. II

12 11.B Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatáról szóló 336/2004. (XII.1S.) számú határozat módosítására Dr. Mester Enikő: jelezte, a bizottsági üléseken elhangzott módosításokat befogadva, pontosított előterjesztés kelült fel ahonlapra. Szavazáskor jelen volt 4fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 26-2/2012. (11.21.) számú Nyíregyháza lvlegyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatáról szóló 336/2004. (XII.IS.) számú határozat módosításáról egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével, és javasolja a módosított határozat-tervezet elfogadását. 12./ Előterjesztés a Közgyűléshez önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésre történő kijelölésére, licit induló árának meghatározására, illetve módosítására Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: kérdése, az elidegenítés re kijelölendő esetleg lakott, a bérlőnek van-e elővásárlási joga? lakások üresek, vagy ha Dr. Kása Brigitta: válasza, használaton kívüli ingatlanok eladására tett az elöterjesztő javaslatot. Mikó Dániel: hiányosnak tartja az előterjesztést, ennek a feloldása érdekében kétszer is konzultált a Vagyongazdálkodási OsztáIlyal és megkapta azt a segítséget, ami szükséges volt az álláspontja kialakításához, amit ezúton is megköszönt. Számára kiolvasható az elöterjesztésböl, hogy a NYÍRVV azokat az ingatlanokat, melyekkel nem tudott mit kezdeni, visszaadta avagyongazdálkodási Osztályra. Véleménye szerint ez nem helyes eljárás. Kezdeményezte, hogy a Bizottság egyenként döntsön az ingatlanok sorsáról, mert van amelyik mellé nyugodt szívvel adja a szavazatát, de van olyan is, amit nem fog támogatni. Egyes ingatlanokról szerinte most nem kellene dönteni, további tájékozódást és előkészítő munkát igényeine a megalapozott döntés. Szóvá tette, korábban volt egy rendezési elv, ami mentén az előző Testület haladt, ha a piac nem igazolta vissza a értékbecslö által megállapított licit induló árat (20 %-al mérsékelték az árat, esetleg többször is, ha sikertelen volt a pályáztatás). Ebben az elöterjesztésben egyes ingatlanoknál egyszerre nagymértékű a javasolt árcsökkentés, ami nem igazán felel meg annak az elvárásnak, amit a költségvetés készítése során megfogalmaztak "áron alul ingatlant nem adnak el". Ismertette az egyes ingatlanok áraival kapcsolatos véleményét. Többek között elmondta, Azoknak az ingatlanoknak az értékesítését, amin romos épület van azt követően tartja célszeríínek, ha a romos épületet előbb lebonlja az Önkonnányzat. A Tompa Mihály utcai ingatlan környezetének szabályozását előbb módosítani kellene, mert így nagyon szerencsétlen a beépíthetősége. Az osztatlan közös tulajdonú ingatlanokban előbb megszüntetné a tulajdonközösséget, s csak utána hírdetné az éltékesítési. Kovácsné Szatai Ágnes: reagálásában elmondta, a Vagyongazdálkodási Osztály körbejárta azokat az ingatlanokat, melyek jelenleg üresen állnak, és állapotuk miatt nem adhatók bérbe. Mikó úr felvetéseire reagálva elmondta, az értékbecslésre pályázatot írtak ki, s a kiválasztásnál nagyon figyeltek arra, hogy olyan kolléga végezze ezt a feladatot, aki szakmailag megbízható. Az Önkormányzatnak sok gondot okoznak ezek az ingatlanok, tartani kell attól, hogy hajléktalanok 12

13 elfoglalják azokat. Feltörések miatt több rendőrségi ügy van jelenlege is, arról nem beszélve, hogy kártérítési kötelezettsége is keletkezhet az Önkormányzatnak abból, ha rádől valakire, vagy valamire a romos épület fala. Összegezve, az Önkormányzatnak az az érdeke, hogy ezeket az ingatlanokat minél előbb hasznosítsa. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: megjegyezte, mivel nem ismeri az ingatlanokat, csak a szakéltői véleményre és az itt elhangzott érvekre hagyatkozhat. Ezek alapján támogatja az előterjesztés elfogadását. Lipták Lajos: egyetért azzal, ami az előteljesztésben le van írva annál is inkább, mivel több bizottsági ülésen is elhangzott már, hogy a licit induló ár megállapítása során a piaci viszonyokhoz kell igazodni. Úgy gondolja, az előteljesztésben javasolt árak - a mai piaci viszonyokhoz képest reálisak. Dr. Adorján Gusztáv: szavazásra bocsátotta Mikó úrnak azt a javaslatát, hogy az egyes ingatlanokról külön-külön szavazzanak. Szavazáskorjelen volt 4fő bizottsági tag. 1 igen, 3 nem szavazattal nem támogatta az egyenkénti szavazással. Az előterjesztés tárgyában 3 igen szavazattal1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 27/2012. (II.2l.) számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítés re történő kijelöléséről, licit induló árának meghatározásáról, illetve módosításáról egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével, és javasolja a határozat-tervezet elfogadását Előterjesztés a Közgyiíléshez Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. törzstőkéjének felemelésére a napirendet zárt ülésen tárgyalta meg Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (1.20.) önkormányzati rendelet módosítására (A napirend tárgyalásánáljelen volt Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője) Patóné Nagv Magdolna: szóbeli kiegészítés ében elmondta, jelen módosítással a szennyvízprogram átvezetése történik meg a pénzügyi terven. &avazásk01-jelen volt 4 fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú S7-8vazással az alábbi határozatot hozta: 13

14 l'1ryíregyháza MEGYEI JOGÚ város KÖZGYlJLÉSE 29/2012. (II.21.) számú Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (1.20.) önkormányzati rendelet módosításáról egyetért az előteljesztés Közgyűlés elé terjesztésével, és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 15.! Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/20n. (II.n.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: jelezte, az előterjesztés meg, hogy a tervezetthez képest javult a költségvetés hiánya. áttanulmányozása során azt állapította Patóllé Nagy Magdolna: reagálásában elmondta, ez az előirányzatok alapján számított hiány, a tényadatokkal történő zárás az áprilisi Közgyűlésre kerül be. Most technikai dolgot kellett végrehajtani, központi előírások alapján. Szavazáskorjelen volt 4fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 30/2012. (II.2I.) számú Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/20n. (II.n.) önkormányzati rendelet módosításáról egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével, és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 21/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására Szavazás kor jelen volt 4 fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú sz.3vazással az alábbi határozatot hozta: JA

15 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 31/2012. (ll.2l.) számú Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 21/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról egyetélt az előterjesztés Közgyíílés elé teljesztésével, és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz az Agora Transz-F'Air Kft. albérletbe adási kéreime tárgyában Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin: arra kérdezett rá, mit módosított a bérlő leíltakhoz képest? az eredeti kéreimében Virágh Zoltán: válasza, az eredeti kérelemben csak a 31,2 m 2 -es üzlet albérletbe adásához kérte a bérlő a hozzájárulást. Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 32/2012. (U2!.) számú az Agora Transz-F'Air Kft. albérletbe adási kéreiméről Nyíregyháza Megyei logú Város Kőzgyűlésének 9/2011.(III.lO.) - a Megyei Jogú Város Közgyülése és Szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló - rendelete 26.. (1) bekezdésében foglaltak, illetve a 21/2004. (IV. L) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Nyíregyháza, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti 202 hrsz-ú ingatlanból, 31,2 m 2 alapterületű üzlet-, és 14,3 m 2 alapterületű egyéb helyiség bérlője az Agora Transz F'Air Kft. részére Nyíregyháza Megyei logú Város Polgármesteri Hivatala hozzájárulását adja ahhoz, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2003.(V.29.) önkormányzati rendelete 19. -a alapján legfeljebb 3 év határozott időtartamra albérletbe adja a fenti 31,2 m 2 alapterületű üzlet-, és 14,3 m 2 alapterületű egyéb helyiséget a HOKAT Kft. (2030 Érd, Bagoly u. 143.) részére. Az üzlethelyiség bérleti díja: havi , Ft. (üzlethelyiség) + havi , Ft. (egyébhelyiség) + ÁFA. Utasítja: Felelős: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 15

16 Határidő: március Ol. Nyíregyháza, február 21. A határozatot kapják: 1.1 A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2.1 A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tagjai 3.1 Nyíregyháza Megyei logú Város Polgármestere 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 5.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 18./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a SPONDIAS KFT. és PRO- TEAM KFT (Bessenyei Könyvesbolt üzemeltetői) bérleti,jog átruházási kérelmére Szavazáskor jelen volt 4fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város 33/2012. (II.21.) számó A SPONDIAS KFT. és PRO- TEAM KFT. (Bessenyei Könyvesbolt üzemeltetői) bérleti jog átruházási kéreiméről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének (III.10.) - a Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei szervezeti és müködési szabályzatáról szóló - rendelete 26, (l) bekezdésében foglaltak, illetve a 21/2004. (lv.l.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: a Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. alatti 119 m2-es üzlethelyiség bérleti jogának két részben (57 m m 2 ) történő átruházásával egyetért. A bérleti jogot átvevő felek kötelesek továbbá a hoz7~járulási díjon felül a helyiségbérleti szerződés aláírását megelőzően 2 havi bérleti díjnak megfelelő összeget kaució eimén bérbeadónak megfizetni. Utasítia: Felelős: a Vagyongazdálkodási Osztályát a szükséges intézkedések megtételére Vagyon gazdálkodási Osztály vezetqje Határidő: március 1. Nyíregyháza, február 21. A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei logó Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei logó Város Címzetes FőjegyzQje 4./ Nyíregyháza Megyei logú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 16

17 19.1 Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyírfa tér 6. szám alatti pavilonhelyiség vonatkozásában történő helyiség bérleti szerződés megkötésére Dr. Kása Brigitta: szóbeli kiegészítésében elmondta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előteljesztést, és a kedvezményes bérleti díj megállapítása mellett új bérleti szerződés megkötését javasolta. Dr. Horvátimé dr. Veisz Katalin: megjegyezte, az alapítvány a város kulturális életét segítő tevékenységet végez, ezéli támogatja a kedvezményes bérleti díj megállapítását. Szavazáskorjelen volt 4fő bizottsági tag. az előterjesztés tárgyában egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: ~'YÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város 34/2012. (ll.21.) számú A Nyírfa tér 6. szám alatti pavilonhelyiség vonatkozásában történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2011.(IILlO.) - a Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló - rendelete 26.. (1) bekezdésében foglaltak, illetve a 21/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: a Nyíregyháza, Nyírfa tér 6. szám alatti 28 m 2 alapterületű pavilonhe1yiség bérleti díját 70%-ka1 mérsékli. Az Art Misszió Alapítvánnyal (Nyíregyháza, Hősök tere 6. VI.) történő bérleti szerződés megkötésével, március 1. napjától 3 év határozott időre, Ft/m 2 /év + ÁFA bérleti díjon, kizárólag közhasznú tevékenység céljára egyetért. Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályát a szükséges intézkedések megtéte1ére Felelős: Vagyon gazdálkodási Osztály vezetője Határidő: március 1. Nyíregyháza, február 21. A határozatot kapják: 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal VagyongazdáJkodási Osztály 17

18 20./ Előterjesztés a Közgyűléshez az ÉAOP-3.1.3/A-1l azonosítószámú "Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése" CÍm ű pályázat megvalósításához magántulajdonban lévő ingatlan részek megszerzésére az előterjesztést zárt ülésen tárgyalta meg. Nyíregyháza, március 5. ".I l' ~J l 'fg~1'.ü -- /../ól..."'-'-", j,j "-(\':~'-"'-'~ ',' r.. ~ Heg dűs Ferencné Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság titkára Dr. Adorján G~ztáv Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke 18

19 JELENLÉTI ÍV a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság február 21-Í üléséről Dr. Adorján Gusztáv... VO(U ~ ~... Dr. Tirpák György Lipták Lajos Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin Mikó Dániel Szlovenszki Lászlóné civil szervezet által delegált Hegedűs Ferencné titkár Faragóné Széles Andrea a Jogi és Önkormányzati csoport részéről Meghívottak: Dr. Kovács Ferenc polgármester Kósa Tímea alpolgármester Jászai Menyhért alpolgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Dr. Gál György aljegyző Dr. Kása Brigitta Kovácsné Szatai Ágnes Virágh Zoltán J.]..~.l:~. 0..: ~::... 4.~~~::::...0./-:1.::. Q.e?t! a~ L-~'0 ~; '\ "-\>-'-.~~ ":> S~ ",'D~ [C" \J;,\~~. f v\ ~ * * J/(~ tas i J.l; Sk.... A.~:.(, l!-:.p... ~ ~"'l:.o t ~"'VA to.l~.~~a:cs...4..'!.g P~...d..~.l:..~:D... f l/ Cr 'NL :2tJ t2([;~c [/1/ {/ltol~~... J./:.~.'....!...:... W. i~~rk1...~... ~...~...\... j'l '~Y";1-...v..\... ~.;~,...ifjjjx.~... r ~ HHl/~~~~"'HHHH,;;JfFj..::..:.:....J.LL ) r~(...~:~ :.1..~...~:::0... H.HHr;J~ X~iH

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 2610 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ határozatok:231-251/2011. c./ rendeletei: 43-56/2011. Napirend:

Részletesebben

A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről. meghívottak: Kósa Tímea alpolgármester és Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási

A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről. meghívottak: Kósa Tímea alpolgármester és Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASAGI ÉS TULAJDONOSI BIZOrrsAGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Ebesi Polgármesteri Hivatal, tanácsterem (Ebes,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 555 PH-18850/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

1150-18/2015. 1. sz. példány

1150-18/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-18/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv lakossági fórumról

Jegyzőkönyv lakossági fórumról Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telephely: 2040 Budaörs, Szabadság út 133. fszt. 6. Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-109561; Adószám: 13799676-2-13

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

Jelen vannak: 3 fő bizottsági tag, napirendi pontok előadói és a meghívottak (jelenléti ív mellékelve)

Jelen vannak: 3 fő bizottsági tag, napirendi pontok előadói és a meghívottak (jelenléti ív mellékelve) JEGYZŐKÖNYV amely készült a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci Mihály termében, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2013. augusztus 27-én tartott nyílt űléséről. Jelen vannak: 3

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010./SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Fekete

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Szám: IV/B/20-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. március 8-án (kedden) 8 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-3/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. október 22-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. október 22-én megtartott üléséről NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. október 22-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. április 2-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei

Részletesebben

Készült: 2016. március 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Készült: 2016. március 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. március 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2014. június 03-án 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Bugyiné Kökény Gizella

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-12/2013/JT. 108/2013. (V.30.) sz. határozat 112-122/2013. (V.30.) sz. határozat 123-125/2013. (VI.4.) sz. határozat 130-141/2013. (VI.4.)

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17-én - pénteken - de. 8,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a Megyeháza I.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

293-298, 304-314 /2010. sz. határozat 22, 23/2010. sz. rendelet

293-298, 304-314 /2010. sz. határozat 22, 23/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-47/2010/JT 293-298, 304-314 /2010. sz. határozat 22, 23/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 28-án 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben