Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában"

Átírás

1 Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában Bakti Mária SZTE JGYPK Angol Tanszék ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Iskola Kivonat Jelen vizsgálat retrospektív interjúk segítségével arra kereste a választ, hogy a gyakorló szinkrontolmácsok hogyan vélekednek saját célnyelvi beszédprodukciójuk diszharmóniás jelenségeiről, észreveszik-e megakadásaikat, javítják-e őket. A vizsgálatban részt vevő gyakorló szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában a spontán beszédhez hasonlóan fordultak elő megakadások, főleg a téves szótalálás, morfológiai, szintaktikai hibák, illetve újraindítások. A tolmácsolási feladatot követő retrospektív interjúk során a szinkrontolmácsok főleg a forrásnyelvi szöveg megértésével és a célnyelvi szöveg értékelésével kapcsolatos megjegyzéseket tettek, alig említették a megakadásokat. A vizsgált korpuszban csekély számban fordultak elő olyan megakadások, amelyeknek nem definíciós jegye a javítás. A korrekciós folyamatok működésére vonatkozóan nem lehetett általános következtetéseket levonni ebben a vizsgálatban, mivel nagyon kevés volt a nem javított megakadások száma, és a retrospektív interjúkban is csak kevés esetben tudták a szinkrontolmácsok előhívni a megakadáshoz kapcsolódó, a hosszú távú memóriában tárolt információkat. 1 Bevezetés A szinkrontolmácsolás a beszédprodukció és beszédpercepció egy különleges esete, mivel a tolmácsolás során a beszédpercepció és a beszédprodukció nem azonos nyelven zajlik és a két folyamat szinte egy időben történik. A szinkrontolmács nem a saját gondolatait fejezi ki, hanem kívülről megadott program szerint dolgozik. A szinkrontolmács motivációja is közvetett, nem saját kommunikációs igényeit elégíti ki (Klaudy 2004). Számos modell magyarázza ezt a nagyon összetett kognitív folyamatot; Csernov a hosszú- és rövid távú előrejelzés szerepét hangsúlyozza (Chernov 2004), Gile a rendelkezésre álló mentális energiával való gazdálkodás szemszögéből közelíti meg a szinkrontolmácsolás folyamatát (Gile 1995). A szinkrontolmácsolás során lejátszódó folyamatok jobb megértését segíti elő Fabbro és Gran munkája, akik a neurolingvisztika módszereivel vizsgálják a szinkrontolmácsok mentális folyamatait és azt állapították meg, hogy a tanuló és a gyakorló szinkrontolmácsok eltérő tolmácsolási stratégiákat alkalmaznak, a tanulók inkább a szavak szintjén tolmácsolnak, míg a profi tolmácsok a jelentés átadására koncentrálnak. Egy másik kísérletükben azt is megállapították, hogy I. Alknyelvdok Konferencia kötet. Szerk.: Váradi Tamás MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, ISBN

2 Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában 13 szinkrontolmácsolás folyamatában mindkét agyi félteke szerepet játszik (Fabbro és Gran, 1994). 1.1 Introspektív módszerek a kognitív folyamatok kutatásában A kognitív folyamatok megismerésének, jobb megértésének egyik lehetséges módja az introspektív módszerek használata. Jääskeläinen az introspektív módszerek három nagy csoportját különbözteti meg a Routledge Encyclopedia of Translation Studies Think Aloud Protocols szócikkében: az introspekciót, amikor a kísérleti alany önmaga elemzi gondolkodási folyamatait, a retrospektív interjúkat, ahol az adott feladat elvégzése után számol be az alany a feladat megoldása során lejátszódott mentális folyamatokról, illetve a think aloud -típusú vizsgálatokat, amelyek a feladat megoldásával párhuzamosan zajlanak, és nem irányítottak (Jääskeläinen 2001). Az introspektív módszerek szerepét az idegennyelv-tanulásban Gass és Mackey vizsgálta (Gass és Mackey 2000). A kognitív pszichológiában használt verbális jegyzőkönyvek történetét, módszertanát tekinti át Ericson és Simon (Ericson és Simon 1999). Habár a verbális jegyzőkönyvek érvényességét sokan vitatták, Ericson és Simon az introspekciós módszerek használata mellett érvelnek, a jegyzőkönyvekből nyert adatokat hard adatoknak tekintik.(ericson és Simon 1999: 3-4). A megismerésről alkotott általános modelljük alapján Ericson és Simon azt állítják, hogy a kognitív folyamatok nyomán a hosszú távú memóriában megmarad az eredetileg feldolgozott információ egy részegysége, mégpedig egymáshoz kapcsolódó, mozaikszerű előhívható emlékképek formájában (Ericson és Simon 1999: 149). Ha a kísérleti alanyokat megkérik arra, hogy beszéljenek a feladat során lejátszódott kognitív folyamataikról, akkor a mozaikszerű emlékképek nagy részét elő tudják hívni a rövid távú memóriában tárolt információk és nyomok alapján. Nem szabad azonban azt várni, hogy az alanyok minden mozaikszerű információt újra fel tudnak idézni (Ericson és Simon 1999: 151). A szerzők hangsúlyozzák, hogy sokkal sikeresebbek azok a retrospektív interjúk, ahol a retrospekció során az emlékképek előhívásához valamilyen segítséget alkalmaznak (Ericson és Simon 1999: 151). 1.2 Introspektív módszerek a fordítástudományban A think aloud típusú vizsgálatokat az 1980-as évek óta használják a fordítástudományban a fordítók fordítás közben lezajló mentális folyamatainak vizsgálatában (Jääskeläinen 2001). A hangosan gondolkodásos vizsgálatok a fordítási folyamat számos részterületre koncentráltak, például a fordítás során rendelkezésre álló segédanyagok használatára (House 2000), illetve a laikus és professzionális fordítók eltérő fordítási stratégiáira (Lesznyák 2006). 1.3 Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolásban A szinkrontolmácsolás vizsgálatában, a tevékenység természetéből adódóan, a think aloud (azaz a feladat megoldása közben lejátszódó gondolatokat hangosan

3 14 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia megfogalmazó) típusú vizsgálatok nem kivitelezhetőek, itt a retrospektív interjúk használata terjedt el (Ivanova 2000, Vik-Tuovinen 2002). A retrospektív interjúk során, feltéve, hogy az interjú közvetlenül követi az adott feladatot, elő tudjuk hívni azokat a gondolatokat, amelyek a feladat elvégzése során játszódtak le elménkben (Ericson és Simon 1999). A retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolási feladat után zajlanak, a tolmácsok meghallgatják saját teljesítményüket, illetve olvashatják az eredeti szöveget is, ezek alapján tesznek megjegyzéseket, hívják elő a tolmácsolás közben lezajlott folyamatokat a hosszú távú memóriából. Az interjú készítője gyakran nem is tesz fel kérdéseket, csak rögzíti a tolmácsok megnyilatkozásait. Kutatása során Ivanova retrospektív interjúk segítségével azt vizsgálta, hogy milyen kapcsolat lehet a szinkrontolmácsolás során lezajló kognitív folyamatok között (megértés, fordítás, beszédprodukció); kitért továbbá a figyelemmegosztás és a memória szerepének feltérképezésére a szinkrontolmácsolásban. Nem csak azt vizsgálta, hogy a forrásnyelvi szövegből mire emlékeznek a tolmácsok, hanem azt is, hogy felmerülő problémákat hogyan oldják meg, illetve hogy miben különbözik a gyakorló szinkrontolmácsok és a tolmácshallgatók teljesítménye. Ivanova arra az eredményre jut, hogy a tolmácsok főleg a megértés és a produkció során fellépő problémákra emlékeznek, az átváltás során fellépő problémákra azonban nem (Ivanova 2000). Vik Tuovinen vizsgálatában Ivanovához hasonlóan tolmácshallgatók és gyakorló szinkrontolmácsok vettek részt. A vizsgálat arra kereste a választ, hogy milyen mentális folyamatok játszódtak le szinkrontolmácsolás közben, illetve milyen stratégiákat alkalmaztak a szinkrontolmácsok. Vik Touvinen arra az érdekes következtetésre jutott, hogy annak ellenére, hogy a tolmácsolási folyamat a gyakorló szinkrontolmácsoknál már automatizált, mégis ők tudtak több információt nyújtani a szinkrontolmácsolás folyamatáról. Vik Tuovinen ennek két lehetséges okát állapította meg: elsősorban azt, hogy a gyakorló szinkrontolmácsok jobban hozzászoktak teljesítményük elemzéséhez, másodsorban pedig azt, hogy ebben a kutatásban a tolmácshallgatók lényegesen kevesebb célnyelvi szöveget hoztak létre, így kevesebb megjegyzést is tudtak fűzni hozzá (Vik Tuovinen 2002). Vik-Tuovinen meghatározta a retrospektív interjúk korlátait is a szinkrontolmácsolás kutatásában: vagyis azt, hogy bizonyos döntéseket a szinkrontolmácsok nem tudnak utólag megfogalmazni. A tolmácsok nem emlékeznek mindenre, és nem biztos, hogy mindenről be fognak számolni. Éppen ezért hangsúlyozza, hogy a retrospektív interjúk csak kiegészítői legyenek a kutatásoknak, önmagukban ne képezzék vizsgálat tárgyát. Vik Tuovinen azt is hangsúlyozza, hogy a retrospektív interjúk kérdőívekkel, írásos megjegyzésekkel is kiegészíthetők, így átfogóbb képet kaphatunk a szinkrontolmácsolás közben lezajló mentális folyamatokról (Vik Tuovinen 2002). Ivanova és Vik-Tuovinen egyetértenek annak fontosságában, hogy rövid idő teljen el a szinkrontolmácsolási feladat és az interjú között. A másik fontos, gyakorlatból leszűrt következtetésük az, hogy a gondolkodási folyamatok visszaidézését segíti az eredeti szöveg áttanulmányozása, illetve a célnyelvre tolmácsolt szöveg meghallgatása (Ivanova 2000, Vik Tuovinen 2002).

4 Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában 15 2 A kísérlet leírása Jelen vizsgálatnak kettős célja volt. Elsősorban azt vizsgáltam, hogy milyen jellegű információkra emlékeznek a tolmácsok, emellett arra is kíváncsi voltam, hogy hogyan vélekednek a tolmácsok beszédprodukciójuk diszharmóniás jelenségeiről. A vizsgálat során négy gyakorló szinkrontolmácsot kértem meg arra, hogy egy előre rögzített nyolc perc hosszúságú angol beszédet tolmácsoljanak le angolról magyarra. Az előre rögzített szöveg a brit belügyminiszter beszéde volt, az egyházak és vallási csoportok társadalmi szerepéről szólt. A beszédet egy magyar anyanyelvű személy olvasta fel, a felolvasott szöveget rögzítettük, majd a szinkrontolmácsok ezt a szöveget tolmácsolták angolról magyarra. A kísérletben résztvevők több éve dolgoznak szinkrontolmácsként. A résztvevők közül ketten az Európai Unió intézményeinek szabadúszó tolmácsai, ketten pedig Magyarországon dolgoznak szinkrontolmácsként, A nyelvük magyar, B nyelvük angol. A kísérletben egy nő (33) és három férfi (31, 33, 40) vett részt. A felvételek és az interjúk januárjában készültek Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Irinyi épületében, az I. Nyelvi Laborban, TANDBERG EDUCATIONAL Media Centre IS-10 MM felszereléssel, Sony HF 60 típusú kazettákra. Az eredmény összesen 36 percnyi hanganyag. A szinkrontolmácsolási helyzet során a szinkrontolmácsok nem látták az előadót, és egyedül voltak a tolmácsfülkében, nem számíthattak a tolmácskolléga segítségére. Erre azért volt szükség, hogy minden résztvevő számára egyenlő feltételeket tudjunk biztosítani. A szinkrontolmácsolás után azonnal sor került az interjúkra, ahol a szinkrontolmácsok megkapták az angol beszéd írott változatát, és meghallgatták saját szinkrontolmácsolásukat. Ennek fontosságára Ericson és Simon (1999), Ivanova (2000) és Vik Tuovinen (2002) is rávilágított. A tolmácsok saját szinkrontolmácsolásuk hallgatása és az eredeti szöveg követése közben szabadon kommentálhatták teljesítményüket 2.1 A retrospektív interjúk közléseinek kódolása A vizsgálat során az első feladat a retrospektív interjúk közléseinek kódolása volt. A retrospektív interjúkból származó információkat Ivanova és Vik Tuovinen más megközelítésben kódolja. Vik Tuovinen a szinkrontolmácsolási folyamat különböző szakaszai alapján különíti el a retrospektív interjúk közléseit. A közléseket a tolmácsolási folyamat három nagy szakaszához köti: elkülöníti a megértés, a transzfer és a beszédprodukció folyamatához kapcsolódó megjegyzéseket. Negyedik fő kategóriája a háttértudás. A fő kategóriákon belül alkategóriákat is elkülönít; a háttértudáson belül az általános műveltséghez, illetve a felkészüléshez kapcsolódó megjegyzéseket; a megértés csoportján belül a recepció és a jelentéstartalomhoz kapcsolódó megjegyzések alkotják az alcsoportokat. Az átvitelhez kapcsolódó megjegyzéseket Vik Tuovinen a következő négy alcsoportra osztotta fel: az elfogadhatóság, a formai megfelelés, a tartalmi megfelelés, és a tolmácsolási technika. A célnyelvi beszédprodukcióra vonatkozó megjegyzések a nyelvi kifejezés, az ekvivalencia és az előadás alkategóriáiba kerültek (Vik Tuovinen 2002). Az alábbi táblázat Vik Tuovinen kódolási kategóriáit mutatja:

5 16 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Tudás Megértés Átvitel Célnyelvi termék Háttértudás / általános műveltség Felkészülés Recepció (jól hallja-e a tolmács az elhangzottakat?) Tartalom Elfogadhatóság Formai megfelelés Tartalmi megfelelés Tolmácsolási stratégiák Nyelvi kifejezés Ekvivalencia Előadásmód 1. táblázat Vik Tuovinen kódolási kategóriái (Vik Tuovinen 2002: 66) Ivanova megközelítése inkább probléma-orientált, a retrospektív interjúkban megemlített problémák alapján az alábbi négy csoportot különíti el: megértés, fordítás, feladatok egyidejűsége és a monitoring. A megértésen belül a percepció, a lexikai hozzáférés, a szintaktikai feldolgozás, a szövegintegráció, és a háttértudáson alapuló szövegértés kategóriáit különbözteti meg. A fordítás kategória a célnyelvi megfelelő megtalálása és a több célnyelvi megfelelő közüli választás alcsoportjait tartalmazza. A feladatok egyidejűsége csoporton belül is két alkategóriát határoz meg Ivanova: az első a nagyon sűrű forrásnyelvi inputból eredő problémák, a másik a fordítás miatti késések a célnyelvi beszédprodukcióban. Ivanova monitoring kategóriáján belül a következő alcsoportokat különíti el: 1. a fordítás fogalmi szinten egyezik-e az eredetivel, 2. megfelel-e a célnyelvi szöveg a célnyelv szabályainak, 3. milyen a forrásnyelvi szöveg időzítése a célnyelvi produktumhoz képest, 4. a forrásnyelvi szövegre, illetve a forrásnyelvi beszélőre vonatkozó megjegyzések, 5. a tolmácsok teljesítményének értékelése, 6. nem elemzett problémák (Ivanova 2000: 38-39). Vizsgálatom során a négy retrospektív interjúban összesen 71 közlést különítettem el, ezek kódolására Ivanova beosztása bizonyult hatékonyabbnak, azonban Ivanova kategóriáit helyenként módosítottam. Az eredeti rendszerben szerepelt ugyan a tolmácsok teljesítményére vonatkozó kategória, ehhez hozzáadtam a tolmácsok személyes megjegyzéseit, ezek nem feltétlenül a célnyelvi produktumra vonatkoztak, hanem a tolmácsok általános lelkiállapotára. Ivanova kategóriáit emellett a célnyelvi beszédprodukció során felmerülő túlélési stratégiák kategóriával egészítettem ki. Összevontam továbbá Ivanova két időre vonatkozó kategóriáját, és az időzítés nevet adtam neki. Az Ivanova alapján általam használt kategóriákat és a lejegyzett interjúkból vett példákat mutatja a következő táblázat: Megjegyzés típusa Példa % Megértés 1/ Hallja e a tolmács a forrásnyelvi egységet? Megértés 2 / Megérti-e, ismeri-e a tolmács a forrásnyelvi szót Megértés 3 / A forrásnyelvi mondatszerkezetek felismerése, megértése Úgy gondoltam, hogy azt hallottam: black led, de nem voltam benne száz százalékig biztos, hogy az volt. A2 Itt nem értettem, nem tudtam hogy mi ez: here s the rub. A1 Vártam, hogy mi lesz a vége, vártam, hogy mi lesz a tárgy. Hogy ezeknek mit nyújt a vallási közösség. A2 8,4 7 8,4

6 Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában 17 Megjegyzés típusa Példa % Megértés 4 / A forrásnyelvi üzeneten belül a logikai/ kohéziós kapcsolatok felismerése Megértés 5 / Háttérismeretek, általános műveltség szerepe a forrásnyelvi szöveg megértésében Fordítás 1 / A forrásnyelvi megfelelő megtalálása Fordítás 2 / A kontextusba illő forrásnyelvi megfelelő kiválasztása több lehetséges változat közül Folyamatok egyidejűsége 1 / A forrásnyelvi szöveg sűrűsége, sebessége Folyamatok egyidejűsége 2 / Időzítés Monitoring 1 / A fordítás pontos megfelelője-e az eredetinek Monitoring 2 /Megfelel-e a forrásnyelvi megoldás a forrásnyelv szabályainak Monitoring 3 /Megjegyzés a forrásnyelvi szövegről vagy az előadóról. Monitoring 4 / A tolmácsolt célnyelvi szöveg értékelése Beszédprodukció / Túlélési stratégiák Ezt most sem értem: had an internet in Medieval times. A2 Hallottam, hogy Home Secretary, de nem mertem mondani, nem tudtam, hogy tényleg a Belügyminiszterről van szó. Nem jutott eszembe a vicar, de közben ment a többi. A4 Azon gondolkodtam, hogy building blocks. Azt gondoltam először, hogy tégla, de aztán építőkő lett. Hülyén hangzik, hogy a hit tégla. Az tompa, nem olyan emelkedett, míg az építőkő olyan (i.e. emelkedett), más a regisztere. A4 Éreztem, hogy majdnem ledobott a szöveg, félig lent is voltam A4 1,4 2,8 4,5 8,4 2,8 túl közelről követtem, trükközni kellett, 4,2 hogy beszúrjam, hogy a 2000-es népszavazás. A4 Ez a föltétlenül itt rossz helyen van. 1,4 Necessarily- ez utólag jutott eszembe, hogy ez ott volt. Mikor már mondtam, hogy nem, akkor jutott eszembe, hogy a necessarily is ott volt, és az kell, hogy legyen, hogy nem feltétlenül. A Én nem vettem észre, hogy ott volt egy kérdés. Azt hiszem, nem jól hangsúlyozta az előadó, meg nem is igazi kérdés. A4 On behalf of their faith-ennek a fordítása kicsit körülményes, nem szép, de hirtelen nem jutott eszembe jobb. A2 Itt kimaradt az individual spiritualitydirekt hagytam ki, mert hosszú volt a mondat és a lényeget akartam. A1 Személyes megjegyzések A végére elfáradtam. A3 2,8 Nem elemzett probléma A peace-rejtély, hogy miért nem lett meg a 8,4 peace, pedig hallottam. A1 2. táblázat Vizsgálatunk retrospektív interjúiban szereplő közlések kódolása Ivanova alapján (Ivanova 2000: 38-39), saját interjúinkból vett példákkal és a jelen kísérletben szereplő közlések adott kategóriák közötti százalékos eloszlásával. 7 15, 5 17

7 18 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia 2.2 Eredmények A retrospektív interjúk közléseinek kódolása után a legtöbb megjegyzés a túlélési stratégiák kategóriába került. A tolmácsok itt indokolták meg a célnyelvi beszédprodukció során hozott döntéseiket, hogy mit miért áldoztak fel, vagy adtak hozzá az eredetihez. A második helyre a Monitoring 4 kategória került, vagyis a tolmácsolt célnyelvi szöveg értékelése. Ez alátámasztja Vik Tuovinen állítását, mely szerint a gyakorló szinkrontolmácsok jobban megszokták, hogy elemezzék teljesítményüket, illetve a szinkrontolmácsolás során felmerült problémákat. A többi megjegyzés többé-kevésbé egyenletesen oszlott el a fennmaradó kategóriák között. Az eredményeket magyarázhatja, hogy a kísérletben gyakorló szinkrontolmácsok vettek részt, akiknél a tolmácsolási folyamat már automatizálódott, ők inkább a célnyelvi produktumra, illetve annak stílusára is tudtak figyelni, illetve kifejlett túlélési stratégiáik vannak, pontosan tudják, hogy mit miért érdemes feláldozni. Vik Tuovinen szerint a válaszok megoszlása a kísérletben résztvevők speciális problémáit, illetetve prioritásait tükrözik. Nála a legtöbb megjegyzés a transzfer és a produkció kategóriába került (Vik Tuovinen 2002: 68). 3 Retrospektív interjúk és a célnyelvi beszédprodukció diszharmóniás jelenségei A retrospektív interjúkkal kapcsolatos felmérésem másik célja az volt, hogy választ találjak a következő kérdésekre: a szinkrontolmácsolás során előforduló megakadásokat mennyire javítják a tolmácsok, illetve a szinkrontolmácsolási feladat során mire emlékeznek a megakadásokból. 3.1 Megakadásjelenségek a beszédprodukcióban A spontán beszéd megakadásjelenségeit Gósy a következőképpen definiálja: a spontán beszéd artikulációs illetve percepciós folyamatosságát megakasztó, különféle jelenségeket nevezzük összefoglaló néven megakadásjelenségeknek. (Gósy 2004: 7). A megakadásjelenségeket megjelenési formáik alapján Gósy a következő csoportokba sorolja: elszólások, morfológiai, szintaktikai hibák, kontamináció, téves szótalálás, nyelvem hegyén van jelenség, szóváltoztatás, újraindítás, perszeveráció, anticipáció, metatézis és egyszerű nyelvbotlások. (Gósy 2005) A megakadásjelenségek tehát definíció szerint a spontán beszéd jellemzői, vizsgálatuk a beszédprodukció jobb megértését segíti elő. Gósy szerint a kezdeti tervezési szinteken nagyobbak a nehézségek, így ezekhez a beszédtervezési szintekhez több megakadás kapcsolódik. (Gósy 2003). Horváth a beszédprodukció tervezési szintjei felől közelíti meg a megakadások vizsgálatát (Horváth 2004). Szabó nyelvi játék közben vizsgálta a megakadásokat (Szabó 2004), Markó azt vizsgálta, hogy a beszélő tudásállapota illetve a feladat nehézsége befolyásolja-e a beszédprodukcióban előforduló és megakadások számát és eloszlását (Markó 2004). A beszédészlelési folyamat

8 Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában 19 megakadásait térképezte fel Bóna (Bóna 2004). A többnyelvűek és az idegen nyelvet tanulók megakadásait vizsgálva Poulisse arra a következtetésre jutott, hogy felnőtt beszélőknél az idegennyelvi és az anyanyelvi beszédprodukció hasonló; az anyanyelvi megakadásoknál megfigyelt jellegzetességek igazak a második nyelvet tanuló felnőttek nyelvbotlásaira is (Poulisse 1999: 54). 3.2 Megakadások előfordulása szinkrontolmácsolás során Szinkrontolmácsolás során, amikor a beszédpercepció a forrásnyelven, a beszédprodukció a célnyelven, párhuzamosan zajlik, a megakadásjelenségek vizsgálata segíthet közelebb jutni a szinkrontolmácsolási folyamat jobb megértéséhez. A szinkrontolmácsolás során előforduló nyelvbotlásokat vizsgálta Pöchhacker (Pöchhacker 1995). Magyarra szinkrontolmácsolt célnyelvi szövegeknél a megakadások előfordulásait és típusait Bakti vizsgálta (Bakti 2006). A vizsgálat tolmácshallgatók és gyakorló szinkrontolmácsok által szinkrontolmácsolt szövegekben előforduló megakadásokat tekintette át. A tolmácshallgatók munkájában lényegesen gyakoribb volt a megakadások előfordulása, minden megakadástípusból előfordult. A gyakorló szinkrontolmácsok esetén ezzel szemben sokkal ritkábban fordultak elő a nyelvbotlások, és itt túlnyomórészt a morfológiai, szintaktikai hibák és újraindítások fordultak elő. Magyarázat erre az lehet, hogy a gyakorló szinkrontolmácsoknál a tolmácsolási folyamat automatizálódott, a morfológiai hibák előfordulására pedig a fül-száj ívhossz, vagyis a forrásnyelvi tolmácsolási egység észlelése és a célnyelvi megfelelő produkálása között eltelt idő nagysága adhat magyarázatot. Jelen vizsgálat során 36 percnyi angolról magyarra szinkrontolmácsolt szövegben kerestem megakadásjelenségeket. Hasonlóan a 2006-os vizsgálat eredményeihez, itt is téves szótalálás, a morfológiai, szintaktikai hibák, és az újraindítások fordultak elő a leggyakrabban. A leggyakoribb a téves szótalálás előfordulása volt, ez a lexikai hozzáférés szintjéhez kapcsolódó hiba. Második helyen szerepeltek a morfológia / szintaktikai hibák. Ezek a spontán beszédben a nyelvi tervezéshez kapcsolódó hibák, a szinkrontolmácsolás során gyakori előfordulásához a fül- száj ívhossz is hozzájárul. A harmadik leggyakrabban előforduló magakadásjelenség az újraindítás, ez a megakadás a lexikai hozzáférés és az artikulációs tervezés összehangolatlanságából ered. Ezek az eredmények alátámasztják Gósy azon, spontán beszédre vonatkozó állítását, mely szerint a mentális lexikon aktiválása és az artikulációs tervezés közötti részfolyamatban viszonylag nagy a megakadások aránya (Gósy 2003: 265). A megakadások előfordulásához hozzájárulnak a szinkrontolmácsolás természetéből adódó sajátosságok, vagyis a véges mennyiségben rendelkezésre álló mentális energia és az azzal való gazdálkodás (Gile 1995), illetve a korábbi vizsgálatnál már említett fül-száj ívhossz nagysága. Az alábbi táblázat a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában előforduló megakadásokat és gyakoriságukat mutatja.

9 20 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Megakadás típusa Előfordulásának gyakorisága % Példa Morfológiai / 25 amely mindenki számára szintaktikai hiba segítségre segítséget nyújt A1 Téves szótalálás 32 rendkívül elő_e_erős politikai szerepet vállalnak A2 Változtatás 3 Az individuumban és a vall_ a családban meglévő ilyesfajta megalapozottság A3 Újraindítás 21 Azt is f_figyelembe kell vennünk A3 Perszeveráció 3 Például a katolikus egyházban már a középkörben is egyfajta olyan, a középkorban is olyan hálózat alakult ki A4 Metatézis 7 És ezen egyénben található alapból növekszik ki a közösség struktújára.a3 Egyszerű nyelvbotlás 9 azok számára is, akik nem kimondottan vallások A3 3. táblázat A célnyelvi beszédprodukcióban előforduló megakadások és gyakoriságuk 3.3 Megakadások és javításuk szinkrontolmácsolás során A vizsgálat során arra szerettem volna választ kapni, hogy a szinkrontolmácsok mennyire javítják a megakadásaikat, illetve hogy mennyire veszik észre őket. Spontán beszédben a megakadásjelenségek felismerése és ellenőrzése tehát mind a beszélő, mind a hallgató esetében meglehetősen bonyolult működéssorozat eredménye. Ezekről a folyamatokról egyenlőre nem állnak rendelkezésre megbízható, mennyiségi mutatókat is tartalmazó kutatások. (Gósy 2004: 16.) A megakadások javítása estleges (Gósy 2005: 112). Ennek oka Gósy szerint az, hogy a beszélő nem mindig veszi észre a hibát, illetve a hiba észlelése esetén sem javít mindig. Fontos megjegyezni azt is, hogy a megakadások egy része nem is korrigálható, például az ismétlések, vagy éppen a javítás miatt tekintjük őket megakadásnak. (Gósy 2005: 113.) Tehát a javításról csak a következő esetekben beszélhetünk: elszólások, kontamináció, nyelvem hegyén van - jelenség, perszeveráció, anticipáció, metatézis és az egyszerű nyelvbotlások (betoldás, csere, kiesés). Az általam vizsgált korpuszban a fenti nyelvbotlásokból csak elvétve akadt. Az alábbi táblázat néhány példával illusztrálja a megakadásokat, azt, hogy volt- javítás, és hogy mit mondtak erről a szinkrontolmácsok a retrospektív interjúkban.

10 Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában 21 Megakadás Példa Javítás Retrospektív megjegyzés típusa Perszeveráció Például a katolikus Van Középkörben- de javítottam. egyházban már a Egyből két szó után középkörben is egyfajta javítottam; azt gondoltam, olyan, a középkorban is olyan hogy nagyon idétlen. Nem lehet hálózat alakult ki úgy hagyni, főleg ilyen szövegben nem. A4 Metatézis Ironikus módon az Egyesült Nincs Arra emlékszem, hogy Amerikai ö_a_ Államokban Egyesült Államok, de hogy az Amerikai is ment, arra nem. Metatézis Egyszerű nyelvbotlás-kiesés Egyszerű nyelvbotlás-betoldás És ezen egyénben található alapból növekszik ki a közösség struktújára. azok számára is, akik nem kimondottan vallások Arra ösztönözzük őket, hogy tegyék meg hozzájárulásajaikat. A3 Nincs - Nincs - Nincs - 4. táblázat Megakadások típusai, javításuk és a kapcsolódó retrospektív közlések A vizsgálatból látszik, hogy nagyon kevés megakadással kapcsolatban tettek megjegyzést a tolmácsok. Későbbi vizsgálatokban esetleg konkrétabb rákérdezéssel elő lehetne hívni a megakadásjelenségekhez kapcsolódó, a hosszú távú memóriában tárolt információkat. A vizsgálat során felmerültek olyan megakadások is, amelyekre emlékeztek a tolmácsok, és elő is tudták hívni a hozzájuk kapcsolódó hosszú távú memóriában tárolt információkat Például a következő megakadásnál: Itt Yorkshire-ben vannak olyan muzulmán templomok, olyan mecsetek is itt a téves szótalálásra a tolmács is emlékezett, és a következő megjegyzést tette: itt a mecset csak később jutott eszembe. ( A1 ). 4 Összegzés Vizsgálatom során retrospektív interjúk segítségével vizsgáltam azt, hogy szinkrontolmácsolás után a szinkrontolmácsok mennyire emlékeznek a tolmácsolás során előforduló megakadásokra, illetve azok javítására. A retrospektív interjúk közléseit kódoltam, a legtöbb közlés a szinkrontolmácsolt célnyelvi szövegre vonatkozott, ami a célnyelvi produkció elsődlegességét jelezheti a produkció és az átváltás folyamataival szemben. A szinkrontolmácsolt magyar nyelvű szövegben leggyakrabban a téves szótalálás, a morfológiai, szintaktikai hibák és az újraindítások fordultak elő. Ezeket definíció szerint javítjuk. A vizsgált korpuszban csekély számban fordultak elő olyan megakadások, amelyeknek nem definíciós jegye a javítás. A korrekciós folyamatok működésére vonatkozóan nem lehetett általános következtetéseket levonni ebben a vizsgálatban, mivel nagyon kevés volt a nem javított megakadások száma, és a

11 22 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia retrospektív interjúkban is csak kevés esetben tudták a szinkrontolmácsok előhívni a megakadáshoz kapcsolódó, a hosszú távú memóriában tárolt információkat. Irodalom Bakti, M Interferenciális nyelvbotlások a szinkrontolmácsolásban. In: Heltai, P. (szerk.) MANYE XVI. Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő, április MANYE Vol. 3., Bóna, J A beszédészlelési folyamat megakadásai. In: Gósy, M (szerk.) Beszédkutatás Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium Chernov, G. V Inference and Anticipation in Simultaneous Interpreting. A Probability- Prediction Model. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. Ericson, K. A., Simon, H. A Protocol Analysis. Verbal Reports as Data. Revised Edition. Cambridge, Mass. London : The MIT Press. Fabbro, F. and Gran, L Neurological and Neuropsychological Aspects Of Polyglossia and Simultaneous Interpretation. In: Lambert, S., Moser-Mercer, B. (szerk.) Empirical Research in Simultaneous Interpretation. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Gass, S. M., Mackey, A Stimulated Recall Methodology in Second Language Research. Mahaw, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Gile, D Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. Gósy, M A spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek gyakorisága és összefüggései. Magyar nyelvőr Vol Gósy, M A spontán magyar beszéd megakadásainak hallás alapú gyűjteménye. In: Gósy, M. (szerk.) Beszédkutatás Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium Gósy, M Pszicholoingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó. Horváth, V Megakadásjelenségek a párbeszédekben. In: Gósy, M. (szerk.) Beszédkutatás Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium House, J Conscious and Strategic Use of Aids in Translation. In: Tirkkonen-Condit, S., Jääskeläinen, R.. (szerk.) Tapping and Mapping the Process of Translation and Interpreting. Outlooks on Empirical Research. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Ivanova, A The Use of Retrospection in Research on Simultaneous Interpreting. In: Tirkkonen-Condit, S., Jääskeläinen, R. (szerk.) Tapping and Mapping the Process of Translation and Interpreting. Outlooks on Empirical Research. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Jääskeläinen, R Think Aloud Protocols. In: Baker, M (szerk.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London, New York: Routledge Klaudy, K Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica. Lesznyák, M A fordítási folyamat explicit mutatói laikus és professzionális fordítók esetében. Elhangzott: Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő, április Markó, A Megakadások vizsgálat különféle monologikus szövegekben. In: Gósy, M. (szerk.) Beszédkutatás Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. Budapest: MTA Nyelvtdományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium

12 Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában 23 Poulisse, N Slips of the Tongue. Speech Errors in First and Second Language Production. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. Pöchhacker, F Slips and Shifts in Simultaneous Interpreting. In: Tommola, J.(szerk.) Topics in Interpreting Research. Turku: The University of Turku, Centre for Translation and Interpreting Szabó, E Megakadásjelenségek nyelvi játék közben. In: Gósy, M. (szerk.) Beszédkutatás Nyelvbotlás -korpusz, tanulmányok. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium Vik-Tuovinen, G Retrospection as a Method of Studying the Process of Simultaneous Interpreting. In: Garzone, G., Viezzi, U. (szerk.) Interpreting in the 21st Century. Challenges and Opportunities. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins

Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária

Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária 1. Bevezetés Kutatásunk célja az volt, hogy a páros fordítási feladat elvégzése során a fordítók beszédprodukciójában

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában

Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában PhD értekezés tézisei Bakti Mária Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi

Részletesebben

I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2007.02.02.

I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2007.02.02. I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest, 2007.02.02. ISBN 978-963-9074-44-6 Szerk.: Váradi Tamás Technikai szerk.: Kuti Judit Kiadja: MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2007. El

Részletesebben

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mády Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. április 25. Mády (mady.katalin@nytud.hu) Mmmh ém kv 2013. április 25. 1 / 16 Nyelvi innova cio Lehet Nyugatina

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

A beszédszünetek és hezitációk vizsgálata a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában

A beszédszünetek és hezitációk vizsgálata a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában PhD értekezés tézisei Tóth Andrea A beszédszünetek és hezitációk vizsgálata a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi

Részletesebben

A spontán beszéd megakadásjelenségei az életkor függvényében. Menyhárt Krisztina MTA Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium

A spontán beszéd megakadásjelenségei az életkor függvényében. Menyhárt Krisztina MTA Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium A spontán beszéd megakadásjelenségei az életkor függvényében Menyhárt Krisztina MTA Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium Bevezetés Spontán, folyamatos beszédünket a legkülönfélébb

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

INTONÁCIÓ ÉS ANTICIPÁCIÓ A SZINKRONTOLMÁCSOLÁSBAN

INTONÁCIÓ ÉS ANTICIPÁCIÓ A SZINKRONTOLMÁCSOLÁSBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, 1. szám, (2007) pp. 35-42. INTONÁCIÓ ÉS ANTICIPÁCIÓ A SZINKRONTOLMÁCSOLÁSBAN TÓTH ANDREA Dunaújvárosi Főiskola, Nyelvi Intézet 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

1 KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 68. KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS Válogatott fordítástudományi tanulmányok TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

A HANGOK TANÁTÓL A BESZÉDTECHNOLÓGIÁIG. Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium

A HANGOK TANÁTÓL A BESZÉDTECHNOLÓGIÁIG. Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium A HANGOK TANÁTÓL A BESZÉDTECHNOLÓGIÁIG Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium beszédzavarok beszédtechnika beszélő felismerése fonológia fonetika alkalmazott fonetika

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban

A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban Tatár Zoltán ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola tatarkan@freemail.hu Kivonat: Korábbi kutatások gyakran foglalkoznak év alatti, illetve

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15.

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15. A fonetikáról általában 2014. szeptember 15. A félévben előforduló témák: Miben más a fonetika, mint a fonológia? Artikuláció, avagy beszédprodukció. Beszédakusztika. A Praat beszédelemző szoftver használata.

Részletesebben

Szakmai és kommunikatív kompetencia a spontán beszédben

Szakmai és kommunikatív kompetencia a spontán beszédben Szakmai és kommunikatív kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola erdosklaudia@gmail.com Kivonat: Tanulmányunkban a hétköznapi életben fontos szerepet játszó

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

EXPLICITÁCIÓ A LEKTORÁLT FORDÍTÁSOKBAN. ROBIN EDINA ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program 1088 Budapest, Múzeum körút 4. robin@beltav.

EXPLICITÁCIÓ A LEKTORÁLT FORDÍTÁSOKBAN. ROBIN EDINA ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program 1088 Budapest, Múzeum körút 4. robin@beltav. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, V. évfolyam, 1. szám, (2010) pp. 179-182. EXPLICITÁCIÓ A LEKTORÁLT FORDÍTÁSOKBAN ROBIN EDINA ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

Beszédkutatás 2013. Nyelvhasználat és alkalmazások. Programfüzet. 2013. november 14 15.

Beszédkutatás 2013. Nyelvhasználat és alkalmazások. Programfüzet. 2013. november 14 15. BESZÉDKUTATÁS KONFERENCIA 2013 Beszédkutatás 2013 Nyelvhasználat és alkalmazások Programfüzet 2013. november 14 15. Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet, földszinti előadóterem. 1068 Budapest, Benczúr

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Afáziás betegek spontán beszédében előforduló megakadásjelenségek

Afáziás betegek spontán beszédében előforduló megakadásjelenségek 100 Afáziás betegek spontán beszédében előforduló megakadásjelenségek Györfi Annamária 1. Bevezetés Az emberre egyik legjellemzőbb tevékenységet, a beszédprodukciót és ennek folyamatát (folyamatait) a

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

A tábor hivatalos menete

A tábor hivatalos menete A tábor hivatalos menete Első nap (júl 28.): 8:00 óra: Érkezés, regisztráció, reggeli 9:00 óra: Bevezetés, a tábor menetének, szabályainak ismertetése. 9:30 óra: A tanulók 5 csapatot formálnak a későbbi

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés. 2372-06 Audiológia modul. 1. vizsgafeladat. 2011. február 04.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés. 2372-06 Audiológia modul. 1. vizsgafeladat. 2011. február 04. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs Fordító- tolmácsképzés Magyarországon Mesterszakok: Elte (angol,

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Kanyó Réka ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola kanyo.reka@gmail.com Kivonat: A tanulók olvasását és szövegértését vizsgáló

Részletesebben

A tantárgy neve: Holland kultúra: intermedialitás. A tantárgy kódja: NEDD12-112. Tantárgyfelelős: Gera Judit Előfeltétel: Értékelés: gyakorlati jegy

A tantárgy neve: Holland kultúra: intermedialitás. A tantárgy kódja: NEDD12-112. Tantárgyfelelős: Gera Judit Előfeltétel: Értékelés: gyakorlati jegy Holland kultúra: intermedialitás NEDD1-11 Tantárgyfelelős: Gera Judit Előfeltétel: I. i jegy A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek a holland nyelvű irodalom és a holland/flamand képzőművészet párhuzamaival,

Részletesebben

A spontán beszéd kísérőjelenségei

A spontán beszéd kísérőjelenségei 2013. április 25. A spontán beszéd kísérőjelenségei Neuberger Tilda Fonetikai Osztály A beszéd antropofonikus elmélete A beszéd biológiai alapja: azonos hangképző apparátus (Laver 1994) Elsődlegesen nem

Részletesebben

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Csizér Kata, Kontra Edit és Piniel Katalin ELTE OTKA K105095 Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Szabó Ágnes ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola agnes-szabo@caesar.elte.hu Kivonat: A hallássérültek beszédére jellemző a kiejtési

Részletesebben

Olvasástanulás egy életen át

Olvasástanulás egy életen át Kópisné Gerencsér Krisztina Olvasástanulás egy életen át A XXI. század már eddig is több oktatáspolitikai reformelképzelésnek adott utat. Ezek közül az egyik az egész életen át tartó tanulás (azaz a lifelong

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

A hallgatói konferencia programfüzete

A hallgatói konferencia programfüzete ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKEK 4. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 2013. október 28 29. A hallgatói konferencia programfüzete Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Részletesebben

Beszédkutatás a technológiai fejlődés tükrében. Gráczi Tekla Etelka MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai osztály

Beszédkutatás a technológiai fejlődés tükrében. Gráczi Tekla Etelka MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai osztály Beszédkutatás a technológiai fejlődés tükrében Gráczi Tekla Etelka MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai osztály A beszéd Beszédkutatás, fonetika Tárgya: - Beszéd képzése, artikuláció - A beszéd akusztikai

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

Az énekelt magánhangzók észlelése réshangkörnyezetben

Az énekelt magánhangzók észlelése réshangkörnyezetben Az énekelt magánhangzók észlelése réshangkörnyezetben Deme Andrea 2011. Február 4. andrea_deme@hotmail.com Az énekelt beszéd észlelése Szinte mindennapos feladat opera tévé rádió Az énekelt hangok észlelésének

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

Információ megjelenítés Alapok

Információ megjelenítés Alapok Információ megjelenítés Alapok Szavak és képek Duális kódolás elmélete (Paivio) Szerkezetek Vizuális Vizuális Rendszer Képi információ Imagens Nem-verbális válasz Szóbeli Halló Rendszer Információ beszédből

Részletesebben

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra tekintenek vissza. Francois Galton (1883) kezdeti introspektív

Részletesebben

BESZÉDKUTATÁS 2004 NYELVBOTLÁS -KORPUSZ, TANULMÁNYOK

BESZÉDKUTATÁS 2004 NYELVBOTLÁS -KORPUSZ, TANULMÁNYOK BESZÉDKUTATÁS 2004 NYELVBOTLÁS -KORPUSZ, TANULMÁNYOK Szerkesztette: GÓSY MÁRIA MTA Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium Budapest 2004 Az egyes tanulmányokat szakterületi kompetenciával

Részletesebben

Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona

Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona Mgr. Takács Izabella Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona A pilóta-kutatás kérdésfelvetése arra vonatkozik, hogy ugyanazokat a szavakat hívja-e elő mentális

Részletesebben

Szocio- lingvisztikai alapismeretek

Szocio- lingvisztikai alapismeretek Szocio- lingvisztikai alapismeretek 10. A szociolingvisztika kialakulásának okai Hagyományos nyelvészet: A nyelv társadalmi normák strukturált halmaza (invariáns, homogén) Noam Chomsky: A nyelvelmélet

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint MAZSOLA ESZKÖZ A MAGYAR IGÉK BŐVÍTMÉNYSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRA Sass Bálint joker@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai Osztály PPKE ITK, MMT Doktori Iskola, Nyelvtechnológia Doktori

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Érettségi feladatok: Halmazok, logika

Érettségi feladatok: Halmazok, logika Érettségi feladatok: Halmazok, logika 2005. május 10 18. Egy rejtvényújságban egymás mellett két, szinte azonos rajz található, amelyek között 23 apró eltérés van. Ezek megtalálása a feladat. Először Ádám

Részletesebben

1. Bodnár Gábor: Egyetemhez való kötődés - városhoz való kötődés. A város és vidék kapcsolata Békés megyében a felsőoktatás tükrében

1. Bodnár Gábor: Egyetemhez való kötődés - városhoz való kötődés. A város és vidék kapcsolata Békés megyében a felsőoktatás tükrében 1. Bodnár Gábor: Egyetemhez való kötődés - városhoz való kötődés. A város és vidék kapcsolata Békés megyében a felsőoktatás tükrében Abstract I analyze Békés county related data of Szent István University

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Beszámoló a évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről

Beszámoló a évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről Beszámoló a 2016. évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről 2016-ben nyolcadik alkalommal rendeztük meg az Eötvös József országos középiskolai szónokversenyt az ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Gyógyszerészi kommunikáció

Gyógyszerészi kommunikáció Gyógyszerészi kommunikáció Előadás vázlat Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hibás feltételezések a betegek gyógyszerhasználatával kapcsolatban 1. Az orvos már megbeszélte

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz Önálló labor feladatkiírásaim 2016. tavasz (ezekhez kapcsolódó saját témával is megkereshetnek) Mészáros Tamás http://www.mit.bme.hu/~meszaros/ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika

Részletesebben

Asztmatérképet rajzolnak

Asztmatérképet rajzolnak Asztmatérképet rajzolnak Megkérdeznek háromezer szegedi diákot az allergiáról A szegedi gyermekklinika is részt vesz abban a több éve zajló nemzetközi vizsgálatsorozatban, amelynek célja az allergiás betegségekkel

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A szótárhasználat jellegzetességeinek változása a fordítói tapasztalat függvényében

A szótárhasználat jellegzetességeinek változása a fordítói tapasztalat függvényében A szótárhasználat jellegzetességeinek változása a fordítói tapasztalat függvényében Lesznyák Márta Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék 6722 Szeged, Petőfi sgt. 3-34.

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ www.tfk.bme.hu GAZDASÁGI, MŰSZAKI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZAKFORDÍTÓ SZAK (nappali képzés 2017-ben csak angol

Részletesebben

KÁNTOR GYÖNGYI HORVÁTH RÉKA:

KÁNTOR GYÖNGYI HORVÁTH RÉKA: ABSZTRAKTOK Péntek SÁRY GYULA: A beszéd idegélettani vonatkozásai A beszéd és az agy kapcsolatának kutatásakor kezdetben a különféle sérülések következményeit tanulmányozták. Az így kialakult Wernicke-Geschwind

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA TANÍTÁSA

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA TANÍTÁSA VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA TANÍTÁSA A VALÓSZÍNŰSÉGI SZEMLÉLET ALAPOZÁSA 1-6. OSZTÁLY A biztos, a lehetetlen és a lehet, de nem biztos események megkülünböztetése Valószínűségi játékok, kísérletek események

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Milyen tudományokra támaszkodik?

Milyen tudományokra támaszkodik? 3. Újabb eredmények Glosszogenetika Milyen tudományokra támaszkodik? Biológia (szociobiológia), etológia, anatómia Pszichológia Pszicholingvisztika Szemiotika Neurológia (agy evolúciójának kutatása) Nyelvészet

Részletesebben

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ MINT OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZ Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben