Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy"

Átírás

1 Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mády Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet április 25. Mády Mmmh ém kv április / 16

2 Nyelvi innova cio Lehet Nyugatina l veszek valami kaja t. Ma dy Mmmh e m kv a prilis / 16

3 Nyelvi innova cio Lehet Nyugatina l veszek valami kaja t. Ma dy Mmmh e m kv a prilis / 16

4 Nyelvi innova cio Ko rha zban van, a llı to lag idego sszeroppant. Ma dy Mmmh e m kv a prilis / 16

5 Nyelvi innova cio Ko rha zban van, a llı to lag idego sszeroppant. Ma dy Mmmh e m kv a prilis / 16

6 Nyelvi innováció Nyelvi innováció Nyelvi innováció: a köznyelvben eddig nem használt forma. Használata többnyire egy bizonyos csoporthoz köthető szociális markerként is működik. Nyelvi innovációt vezető csoport lehet: egy adott korosztály (jellemzően fiatalok), egy adott nem (gyakran nők), egy adott szociális osztály (jellemzően felső középosztály). Innovatív jelenség megítélése, ill. aktív használata függ a nyelvi attitűdtől. Mády Mmmh ém kv április / 16

7 Attitűd Nyelvi innováció Attitűd mérése? 1. lehetőség: kérdőív Mennyire ért egyet az alábbi álĺıtásokkal? 1: egyáltalán nem, 5: teljes mértékben. Szerintem az emberek régen szebben beszéltek, mint ma. Megüti a fülemet, ha valakitől ezt hallom: Tegnap voltam egy buliba. Mády Mmmh ém kv április / 16

8 Nyelvi innováció Attitűd Attitűd mérése? 1. lehetőség: kérdőív Mennyire ért egyet az alábbi álĺıtásokkal? 1: egyáltalán nem, 5: teljes mértékben. Szerintem az emberek régen szebben beszéltek, mint ma. Megüti a fülemet, ha valakitől ezt hallom: Tegnap voltam egy buliba. DE: A nyelvi tudatosság nem feltétlenül terjed ki a saját nyelvhasználat megfigyelésére. Megkérdezettek gyakran a szerintük elvárt választ adják. Mády Mmmh ém kv április / 16

9 Nyelvi innováció Explicit és implicit attitűd Pantos (2010): amerikai angol anyanyelvű és koreai akcentussal beszélő orvosok vitatkoztak egy rádióműsorban (valójában színészek). Explicit kérdés: Melyik orvos mellé állna a vitában? külföldi akcentus preferenciája (amerikai szociolingvisztika hallgatóktől elvárt viselkedésnek való megfelelés). Implicit kérdés: Ki hitelesebb/megbízhatóbb/kompetensebb/ barátságosabb...? anyanyelvi beszélő preferenciája. Magyar kísérlet: a -ba/-be használata -ban/-ben helyett a kérdőív eredménye alapján 44%-ot zavar. Implicit tesztben csak 24%-ban vették észre más beszédében ugyanezt. Pantos, A. (2010): Measuring implicit and explicit attitudes toward foreign accented speech. PhD thesis, Rice University, Houston. Mády Mmmh ém kv április / 16

10 Magánhangzók Egy példa: magánhangzók Mády Mmmh ém kv április / 16

11 Magánhangzók Szociális markerek Magdics (1960): hangsúlytalan í, ú, ű rövidülése 50 év alattiak beszédében. Kassai (1991): felső nyelvállású í, ú, ű rövidülése szakmunkástanulók beszédében (szemben a tanárokéval). Gósy (2012): á hang palatalizálódása mai fiatal nők ejtésében. Bóna (2012): rövid és hosszú magánhangzók minősége fiatalok beszédében jobban különbözik, mint időseknél. Magdics, K. (1960): A szóvégi magánhangzók rövidülése a köznyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 62 (2), Kassai, I. (1991): Hol tart a magyar magánhangzók időtartamának ingadozása? Magyar Nyelvőr 115, Gósy, M. (2012): Az alsóbb nyelvállású magyar magánhangzók formánsszerkezete. In Gósy, M. (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Budapest, Akadémiai Kiadó Bóna, J. (2012): A rövid-hosszú magánhangzók realizációi idősek spontán beszédében. Beszédkutatás 2012, Mády Mmmh ém kv április / 16

12 Magánhangzók Vizsgált anyag és módszer Felvételek (5 ismétléssel): Kitartott magánhangzók í é á ó ú, alveoláris mássalhangzók között előforduló hangsúlyos és hangsúlytalan /a o u/. Kor: 14 fiatal (18 20 éves) és 11 idősebb (> 50 év) beszélő, nők és férfiak aránya nagyjából kiegyenĺıtett. Implicit attitűd vizsgálata: hibák keresése spontán megnyilatkozásokban. Kategorizálás alapja: hibaként jelölt szociális markerek száma (pl. -ban/ben helyett -ba/be, megérkezek stb.). konzervatív liberális idős 5 6 fiatal 7 7 Mády Mmmh ém kv április / 16

13 Magánhangzók Magánhangzótér: kitartott magánhangzók Magánhangzók és kor Magánhangzók és attitüd F1 (Hz) i i e e a a u u o o F1 (Hz) i e i e a a u o idös fiatal F2 (Hz) konzervatív liberális F2 (Hz) x tengely: első hátsó nyelvállás y tengely: felső alsó nyelvállás Mády Mmmh ém kv április / 16

14 További eredmények Magánhangzók Beágyazott magánhangzók: idősebbek magánhangzói zártabbak és hátrébb képzettek, korcsoporton belül konzervatív beszélők magánhangzói zártabbak. Harrington, Palethorpe & Watson (2007): négy angol közéleti beszélő longitudinális vizsgálata éven keresztül. A magánhangzók egyazon beszélő ejtésében idős korban zártabbak és hátrébb képzettek. Imitáció? Fiatalabb konzervatív beszélő idősebbnek akar hangzani, és fordítva. Harrington, J., Palethorpe, S. & Watson, C. (2007): Age-related changes in fundamental frequency and formants: a longitudinal study of four speakers. Proc. ICPhS Saarbrücken. Mády Mmmh ém kv április / 16

15 Percepció és változás Magánhangzók Mi az összefüggés a hangváltozási folyamatokkal? Egy releváns eset: Magyar hangsúlytalan ó és ő ejtése gyakran rövid (kettö, folyo). A magánhangzók sokszor a rövid o és ö minőségét veszik fel. Kérdés: befolyásolja-e a kor és az attitűd a hosszú hangsúlytalan ó és ő percepcióját? Mády Mmmh ém kv április / 16

16 Percepciós kísérlet Magánhangzók Anyag: szélsőségesen zárt és szélsőségesen nyílt /o/ hangok közötti kontinuum előálĺıtása formánsmanipulálással, kilenc lépésben. Feladat: eredeti mondatokba visszahelyezett manipulált hangokról eldönteni, hogy a rövid vagy a hosszú magánhangzót tartalmazó célszót hallották-e. Résztvevők: a produkciós kísérlet beszélői. Elemzés: logisztikus regresszió (generalized linear models), ún. S-görbére modellezett válaszok. Mády Mmmh ém kv április / 16

17 Magánhangzók Hangsúlytalan /o/ percepciója /o/ percepciója /o/ percepciója RÖVID válaszok valószínüsége idös fiatal RÖVID válaszok valószínüsége konzervatív liberális F2 F2 Idős és konzervatív résztvevők nagyobb nyíltsági foknál kezdik az /o/-t rövid hangzóként hallani, mint fiatal és liberális résztvevők. Különbség csak a hangsúlytalan /o/-nál szignifikáns! Mády Mmmh ém kv április / 16

18 Magánhangzók Összegzés 1 A konzervatív beszélők hajlamosak az idős beszélők mintáját követni, a liberálisak pedig a fiatalabbakéhoz igazodni. 2 A különbség a produkcióban és percepcióban egyaránt megjelenik. 3 A liberális attitűdű beszélők feltehetőleg hozzájárulnak a változási folyamat más csoportokra való átterjesztéséhez. Mády Mmmh ém kv április / 16

19 Magánhangzók Mády Mmmh ém kv április / 16

A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban

A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban Tatár Zoltán ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola tatarkan@freemail.hu Kivonat: Korábbi kutatások gyakran foglalkoznak év alatti, illetve

Részletesebben

Beszédpercepció és pszicholingvisztika

Beszédpercepció és pszicholingvisztika Beszédpercepció és pszicholingvisztika Mády Katalin A pszicholingvisztikai modellek többsége a nyelvi feldolgozás legkisebb egységeként a beszédhangok szintjét teszi fel. A modellek a hagyományos nyelvészeti

Részletesebben

A GLOTTALIZÁCIÓ SZEREPE A BESZÉLŐ SZEMÉLY FELISMERÉSÉBEN. Bőhm Tamás

A GLOTTALIZÁCIÓ SZEREPE A BESZÉLŐ SZEMÉLY FELISMERÉSÉBEN. Bőhm Tamás 197 A GLOTTALIZÁCIÓ SZEREPE A BESZÉLŐ SZEMÉLY FELISMERÉSÉBEN Bőhm Tamás Bevezetés A magánhangzók és zöngés mássalhangzók artikulációjának alapja a zönge (Gósy 2004: 28). A zöngeképzés, a fonáció során

Részletesebben

Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi

Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi 510 Imre Angéla Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi Bevezetés Mindennapos tapasztalat, hogy egy elhangzott szövegrészletrl viszonylag rövid id alatt el tudjuk dönteni, milyen mfajú szöveget

Részletesebben

Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1

Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1 Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1 KONTRA MIKLÓS Angelusz Róbert (1939 1) emlékének Ebben a cikkben folyamatban levő kutatásaimból adok egy mustrát, olyan kutatásokról

Részletesebben

A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Gósy Mária Gyarmathy Dorottya

A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Gósy Mária Gyarmathy Dorottya 173 A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Bevezetés A beszédképzés és a beszédmegértés zavara számos betegséghez kapcsolódóan jelenik meg, adott esetben vezető tünet lehet.

Részletesebben

A nyelvi változás mechanizmusáról

A nyelvi változás mechanizmusáról WILLIAM LABOV A nyelvi változás mechanizmusáról I. BEVEZETÉS E tanulmánya nyelvi változás magyarázatána~ - a beszélőközösséggel kapcsolatos vizsgálatunkban követett megközelítését fejti ki. Az ma már világos,

Részletesebben

Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára

Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára Csernicskó István Hires Kornélia Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

A nyelvtudomány mőhelyébıl

A nyelvtudomány mőhelyébıl A nyelvtudomány mőhelyébıl Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban * Bevezetés Az anyanyelv-elsajátítás folyamata több mint egy évszázada foglalkoztatja a kutatókat; a kezdetekben a hangsúly

Részletesebben

KONTRA MIKLÓS. Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1

KONTRA MIKLÓS. Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1 KONTRA MIKLÓS Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) 1 Angelusz Róbert (1939 21) emlékének This paper is an interim report on the author s studies of ongoing changes in

Részletesebben

Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325

Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325 Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325 SCHIRM ANITA Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 1. Bevezetés: előzmények és a dolgozat tartalmi kérdései A diskurzusjelölők újabban a nyelvészeti kutatások

Részletesebben

A kérdés-válasz fordulók dallamszerkezetének fonetikai vizsgálata magyar nyelvű társalgásokban rádiós anyag felhasználásával

A kérdés-válasz fordulók dallamszerkezetének fonetikai vizsgálata magyar nyelvű társalgásokban rádiós anyag felhasználásával A kérdés-válasz fordulók dallamszerkezetének fonetikai vizsgálata magyar nyelvű társalgásokban rádiós anyag felhasználásával Beke András 29 1. Bevezetés A társalgás az egyik legalapvetőbb és legtöbbet

Részletesebben

a bécsi magyarok pl. a kivándorlás ideje, oka és a kibocsátó ország alapján rendívül heterogén csoportjai között?

a bécsi magyarok pl. a kivándorlás ideje, oka és a kibocsátó ország alapján rendívül heterogén csoportjai között? Csiszár Rita A kétnyelvű családi kommunikáció különböző típusai a migráns eredetű bécsi magyar diaszpóra és az alsóőri (Burgenland) őshonos magyar kisebbség körében A kisebbségi anyanyelv átörökítésében

Részletesebben

A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI

A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI MAGYAR PEDAGÓGIA 105. évf. 1. szám 29 40. (2005) A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI Kormos Judit és Csizér Kata ELTE, Angol

Részletesebben

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 231 264. (2002) KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Minden felmérés célja, hogy egy átfogó

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására?

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Dr. Molnár Csikós László Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Bevezetés Az utóbbi időben olyan elmarasztaló vélemények hangzanak el, hogy fölösleges a magyar nyelvtant tanítani az iskolában,

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

Hiányosan dokumentált nyelvek relevanciája a lexikai szemantikai kutatásokban, avagy meddig ér a nganaszan takaró?

Hiányosan dokumentált nyelvek relevanciája a lexikai szemantikai kutatásokban, avagy meddig ér a nganaszan takaró? Hiányosan dokumentált nyelvek relevanciája a lexikai szemantikai kutatásokban, avagy meddig ér a nganaszan takaró? Szeverényi Sándor SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék Összefoglaló Az előadás elsősorban

Részletesebben

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Bernát Anikó 1. Bevezető A magyarországi roma 1 népesség kedvezőtlen társadalmi és gazdasági helyzete és ebből fakadóan leszakadása gyakori

Részletesebben

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Budapest, 2007. augusztus 31. A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére

Részletesebben

NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n

NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, 1. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 91-98. NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n D o b o s C s i l l a Miskolci Egyetem,

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ)

A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ) Bálint Emese (Babes Bolyai Egyetem, Kolozsvár) A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ) Disszertációmban

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben