A deixis megjelenési formái a prozódiában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A deixis megjelenési formái a prozódiában"

Átírás

1 A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

2 Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok - személy-, hely- és idődeixis (Tátrai) - mód- és minőségdeixis (Tolcsvai) Levinson: szöveg- és szociális deixis

3 Bevezetés személydeixis 1. A deiktikus elemek egocentrikus módon szerveződnek. deiktikus centrum központi személy a beszélő Kanonikus és nem kanonikus szituációk.

4 Bevezetés személydeixis 2. A deiktikus elemek nem minden esetben a beszélőt teszik a megnyilatkozás középpontjába. Lyons: deiktikus kivetítés. A rámutatás eszközei: - névmások (személyes, mutató, határozószói) - határozószók - lexikai és grammatikai lehetőségek pl. igei személyrag, birt. személyjel stb.

5 Deixis és prozódia A deixis művelete során a beszélők folyamatosan elemzik, értelmezik a környezetüket, ezt beépítik a szövegvilágba, általában a nézőpont nyelvi reprezentáció által. (Tolcsvai) Milyen prozódiai eszközökkel segíti a beszélő a gyorsabb és hatékonyabb információfeldolgozást?

6 Nemzetközi szakirodalom Dansellar és Lentz 1994: van összefüggés az információ jellege és a dallmastruktúra között Rump és Collier: összefüggés a dallamcsúcsok és a fókuszok között Birch és Clifton: dallam és diskurzus, régi és új ellentétpárja, fókusz Cornish: a deixis prototipikus célja, hogy a hallgató figyelmét új információra vagy a már ismert egy új aspektusára irányítsa. Kleibert, Bardovi és Harling: nyomaték jelentésmódosító szerepe, ha változik a beszéd ágense hangsúlyosabban ejtett személyes névmás

7 Cutler, Dahan és van Danselaar 1. Univerzális és nyelvspecifikus jegyek, de nem sikerült még kimutatni olyan szisztematikusan működő jegyet, ami egyértelműen mutatja a fókusz és a prozódia közti kapcsolatot. 2. A beszélő az új információt hordozó elemet igyekszik kiemelni, amit leggyakrabban a hangsúllyal fejez ki. 3. Régi-új ellentétpár alapján hangsúlyoz, a hallgató számára könnyebb megértés. 4. A hangsúly kiemeli a fontos információkat, de rejtett tartalmakra is utalhat.

8 Magyar szakirodalom É. Kiss 1992.: ige előtt állhat fókusz, főhangsúly helye Koutny 1998.: fókuszhelyek a magyarban Péteri 2006.: konvencionális intonációs minták, de pragmatikai szándék szerint variálható szupraszegmentumok Bóna és Imre 2007.: hangsúlyeltolódás nem feltétlenül zavarja a hallgatót Tátrai: deiktikus elem anaforikus funkcióban is

9 A vizsgálat célja szupraszegmentumok univerzális funkciói Hogyan jelölik a magyar beszélők a személydeixist?

10 Hipotézisek 1. A deiktikus helyzetben lévő elem a nemzetközi szakirodalom eredményeinek megfelelően realizálódik a kiejtésben. 2. A hallgató figyelmének adott információra irányításakor a beszélő egyszerre több prozódiai elemet is használhat.

11 Anyag, módszer, adatközlők 10 felvétel a Beszélt nyelvi Adatbázisból: - 20 és 30 év közötti ép halló nők perc hosszú spontán dialógusok - a beszélgetések témái: aktualitások A megnyilatkozások elemzéséhez: PRAAT Személydeixist kifejező elemek vizsgálata

12 Erdemények 1. A deiktikus elemek megoszlása a deixis iránya szerint db db E/1.sz E/2.sz E/3.sz T/1.sz T/2.sz T/3.sz A beszélő szignifikánsan többször utal E/1.sz-re és E/3.sz-re.

13 Eredmények 2. Hangsúlyos és hangsúlytalan elemek aránya Hangsúlyos (db) Hangsúlytalan (db) Nincs szignifikáns különbség az elemek megoszlásában, de tendenciaszerűen több a hangsúlytalan.

14 Eredmények 3. Kiemelt elemek száma típusonként nyomaték dallamcsúcs szünet előtte szünet utána szünet összes nyújtás A beszélő leggyakrabban hangsúllyal emeli ki a deiktikus elemet.

15 Eredmények 4. Kiemelt elemek megoszlása grammatikai kategóriák szerint névmás igei személyrag személyjel egyéb deiktikus elem

16 Eredmények 5. Hangsúlytalan elemek megoszlása grammatikai kategóriák szerint névm ás igei szem élyrag szem élyjel egyéb deiktikus elem

17 Következtetések Igazolódtak a hipotézisek - leggyakrabban hangsúly - régi-új információ szerinti kiemelés - A beszélő egyszerre több prozódiai elemet is használhat a deiktikus elem kiemelésére

18

19 Összefoglalás A magyar beszélők a nemzetközi eredményekhez hasonlóan jelölik a deixist és a hangsúly mellett változatosan alkalmazzák a prozódiai eszközöket. A beszéd spontán jellegéből adódóan megfigyelhető, volt, hogy az artikuláció akkor vált élénkebbé, ha a beszélő olyan témáról beszélt, mely személyesen érintette. (emfatikus hangsúly) Jelen eredmények hasznosak lehetnek a prozódia szerepének mélyebb megértéséhez és olyan jelenségek, mint az új-régi információ ellentétének, fókusz, deixis és az irónia tanulmányozásához.

20 Köszönöm a figyelmet.

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében 436 Boronkai Dóra Horváth László 2002. Az Ómagyar Mária-siralom etimológiai statisztikája. Magyar Nyelv 98: 265 82. Horváth László 2004. Két Halotti beszéd az etimológia tükrében. Előadás. MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben *

Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben * Veszelszki Ágnes: Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben 235 Egy beszélt nyelvi jellemzı: a témaismétlı szerkezet csevegésszövegekben * 1. Bevezetı gondolatok Dolgozatomban

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban

A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban Tatár Zoltán ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola tatarkan@freemail.hu Kivonat: Korábbi kutatások gyakran foglalkoznak év alatti, illetve

Részletesebben

Németh T. Enikő szerk., Ember gép kapcsolat A multimodális ember gép kommunikáció modellezésének alapjai

Németh T. Enikő szerk., Ember gép kapcsolat A multimodális ember gép kommunikáció modellezésének alapjai Szemle 239 Németh T. Enikő szerk., Ember gép kapcsolat A multimodális ember gép kommunikáció modellezésének alapjai Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011. 208 lap El lehet-e érni, hogy az ember és gép közötti

Részletesebben

Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében

Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében Zs. Sejtes Györgyi SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Szeged sejtes@hung.u-szeged.hu Problémafelvetés A hazai OKM

Részletesebben

Nyelv és iskola. A tanári beszéd kérdésalakzatai 1 I. Bevezet gondolatok

Nyelv és iskola. A tanári beszéd kérdésalakzatai 1 I. Bevezet gondolatok Nyelv és iskola A tanári beszéd kérdésalakzatai 1 I. Bevezet gondolatok Jól kérdezni annyi, mint jól tanítani De Garmo, 1914 Aki pedagógusként a retorikai hagyományok végtelen világába mélyed, számos hasonlóságra

Részletesebben

Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi

Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi 510 Imre Angéla Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi Bevezetés Mindennapos tapasztalat, hogy egy elhangzott szövegrészletrl viszonylag rövid id alatt el tudjuk dönteni, milyen mfajú szöveget

Részletesebben

NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n

NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, 1. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 91-98. NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n D o b o s C s i l l a Miskolci Egyetem,

Részletesebben

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 Schirm Anita Szegedi Tudományegyetem A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 1. Bevezetés Tanulmányomban a retorikai kérdésekben megjelenő diskurzusjelölők jellegzetességeit és funkcióit mutatom be.

Részletesebben

A kérdések pragmatikája

A kérdések pragmatikája A kérdések pragmatikája Schirm Anita Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 6720, Egyetem utca 2. schirm@hung.u-szeged.hu Kivonat A kérdések osztályozásánál pragmatikai szempontból

Részletesebben

Rész-műhelymunka típusok

Rész-műhelymunka típusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel

Részletesebben

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Nagy C. Katalin MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Összefoglaló Jelen írás a történeti pragmatika, ezen belül a grammatikalizációs

Részletesebben

A dialógus mint különbözı szövegek közötti párbeszéd

A dialógus mint különbözı szövegek közötti párbeszéd Boronkai Dóra: A dialógus mint különbözı szövegek közötti párbeszéd 73 Wath. = Wathay Ferenc önéletírása. In: RMKT. XVII/1. Sajtó alá rend.: Bisztray Gyula e. a. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959. ZLev.

Részletesebben

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek én-történeteinek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ)

A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ) Bálint Emese (Babes Bolyai Egyetem, Kolozsvár) A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ) Disszertációmban

Részletesebben

Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325

Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325 Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325 SCHIRM ANITA Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 1. Bevezetés: előzmények és a dolgozat tartalmi kérdései A diskurzusjelölők újabban a nyelvészeti kutatások

Részletesebben

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos Szabó Tamás Péter Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében Dunaszerdahely, 2012 SZABÓ TAMÁS PÉTER KIRAKUNK TÁBLÁKAT, HOGY CSÚNYÁN

Részletesebben

A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Gósy Mária Gyarmathy Dorottya

A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Gósy Mária Gyarmathy Dorottya 173 A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Bevezetés A beszédképzés és a beszédmegértés zavara számos betegséghez kapcsolódóan jelenik meg, adott esetben vezető tünet lehet.

Részletesebben

Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja*

Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja* MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 51 (2013): 129 140. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja* RESZEGI KATALIN 1. Írásom tárgyának kijelölésében

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E MIT MÉR A STANAG 2 HALLÁSÉRTÉS VIZSGA? WHAT IS ASSESSED AT THE STANAG 2 LISTENING COMPREHENSION EXAM? Minden nyelvtanár és nyelvvizsgáztató tisztában van vele, hogy a beszédkészség fejlettségét erősen

Részletesebben

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

A MAGYAR BESZÉLT NYELV SAJÁTOSSÁGAI

A MAGYAR BESZÉLT NYELV SAJÁTOSSÁGAI Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar nyelv és Irodalom Tanszéke Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra maďarského jazyka a literatúry A MAGYAR BESZÉLT NYELV SAJÁTOSSÁGAI Charakteristiky

Részletesebben

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN A Roles & Relationships távoktatási kurzus anyagának magyar adaptációja (British Open University) Az eredeti anyag készítői: A tananyagfejlesztő csoport tagjai:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben