Hajnóczy Csaba. Hangkultúra II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajnóczy Csaba. Hangkultúra II."

Átírás

1 Hajnóczy Csaba Hangkultúra II.

2 Hajnóczy Csaba Hangkultúra II. Moholy-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST 2013

3 készült a nemzeti kulturális alap támogatásával Szakmailag ellenőrizte Újházy László Hajnóczy Csaba isbn Bevezető A Hangkultúra tantárgy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Média Intézetének zenei alapképzését szolgálja. Két szemesztert ölel fel. Az egyik történeti bevezetés az európai klasszikus zenébe, némi kitekintéssel az ősi kultúrák, a magyar népzene és a jazz irányaiba. A másik amelynek anyagát ez a kis kötet öszszegzi ismereteket közöl a hang és a zene anyagáról, művészi lehetőségeiről és eszközeiről. Tárgyalja a hang fizikai fogalmát, fizikai paramétereit: a magasságot, hosszt, erősséget és a hangszínt, az ezekből következő, ezekhez kapcsolódó zenei eszközöket és kifejezésmódokat. A hangszerismereti fejezet a Hornbostel-Sachs hangszer-rendszertanra, a négy nagy hangszercsalád ismertetésére (idiofonok, membranofonok, aerofonok és kordofonok) épül. Zene és elektronika viszonylatában az elektronikus hangkeltés, a burkológörbe és az elektronikusan befolyásolható paraméterek (ADSR: attack delay sustain release), valamint az alapvető hangtechnikai eszközök (mikrofon, erősítő, hangszóró) kerülnek bemutatásra. Hang és tér viszonyát történetileg, a fizikai térakusztika felől a virtuális, elektronikus korszak felé haladva vesszük szemügyre. Ez a tananyag a hallgatók stiláris és technikai rálátását, illetőleg esztétikai, történeti és gyakorlati tájékozódását hivatott fejleszteni. A hangkultúra, a hanghoz és a hangzáshoz kapcsolódó tudás nehezen definiálható és sok összetevőt egybegyűjtő fogalom. Ebben a stúdiumban azokat az elemeit emeljük ki, amelyek reményeink szerint leginkább hasznára lehetnek tervező-grafikus, fotográfus, animációs és media design szakos hallgatóinknak. Hajnóczy Csaba Budapest 2013 augusztus

4 Tartalomjegyzék 1. A hang fizikai fogalma > 9 2. A hang fizikai paraméterei és az azokhoz kapcsolódó zenei eszközök, kifejezésmódok > Magasság > 12 A hangmagasságok fizikája > 13 Felhangok > 14 Hangközök > 16 Hangnemek > 17 Hármashangzatok, funkciós rendszer > Hossz > 22 A hang hosszának meghatározottságai > 22 A hang hosszának befolyásolásáról > 23 Staccato, legato > 26 Ritmus lüktetés > 27 Páros, páratlan, asszimetrikus > 27 A beszéd lüktetése parlando, recitativo, rap > 28 Jellegzetes ritmikák > 30 Lüktetés nélküli ritmus > Erősség > 32 Történet > 32 A hangerő mérése > 35 Az elektronikus hangerősítés és a dinamika > 37 Műszavak, fogalmak > Szín > 38 Az éneklés hangszínsajátságairól > 39 Anyagszerű hangzások, hangszeres csoportok > 40 A hangszínek megváltoztatásának mechanikus eszközei > 41 Elektronikus hangszínszabályozás > Hangszerismeret > 47 A Hornbostel-Sachs rendszer > Az idiofonok > A membrafonok > A kordofonok > Az aerofonok > Az elektrofon hangszerek > Az elektronikus hangszerek > Az elektronikus hangforrás > A szintetizátor > Digitális hangszintézis > A hangtechnika alapvető eszközei > Mikrofon > Erősítő, keverőerősítő > Hangszóró > Hangrögzítés > Hang és tér > Valóságos, történeti hangterek > A teremakusztika alapfogalmai > Az elektronikusan létrehozott hangtér > 80 Sztereo > 81 Surround > 82 bibliográfia > 85 irodalomjegyzék > 86

5 1. A hang fizikai fogalma A hang fizikai jelenség: egy rugalmas közeg mechanikai rezgése, illetve e rezgés hullámszerű terjedése. Embertani értelemben a fülünk, hallásunk által érzékelt inger. Alapeleme a beszédnek, a beszélt nyelveknek, valamint a zenének, a zenei hangrendszereknek. Az emberi fül a teljes rezgéstartománynak bizonyos részét, a kb. 20 Hz fölötti, illetve a kb. 20 khz alatti spektrumot képes észlelni. Ennek ellenére a fizikai sajátosságok alapján a zónán kívül eső rezgéseket is hangnak nevezzük: a 20 Hz alattiakat infrahangnak, a 20kHz felettieket ultrahangnak. Rezgés az a folyamat, melynek állapotai időközönként ismétlődnek. Ha az időközök egyenlőek, a rezgés periodikus. Ha az időközök különbözőek, a rezgés nem-periodikus. Az agy a fül közvetítésével a periodikus rezgésekhez hangmagasságképzeteket társít, a nem-periodikusakat zörejként, zajként értelmezi. A hang mindig anyagban terjed, légüres, anyagtalan térben nem. Mindhárom halmazállapot szállíthatja. A részecskék, akár gázról, akár folyadékról, akár szilárd anyagról beszélünk, a hangforrás által keltett inger által elhagyják nyugalmi helyzetüket, és ezáltal továbbadják az ingert. Az így generált mozgás terjedését hullámszerűnek nevezzük. Nem a hangforrásnál jelenlévő anyagi részecskék teszik meg a leírt utat, hanem az általuk átvett és továbbadott rezgés. A közeg egyes pontjaira nem azonnal, hanem bizonyos idő elteltével jut el a rezgés. A hang terjedési sebessége anyagspecifikus, más-más a különböző közegek hordozási sebessége. A levegőben a c = (331,5+(0.6xT) m/sec képlet határozza meg, ahol T a Celsius fokban meghatározott hőmérsékletet jelenti. Tehát +20 C fok esetén másodpercenként méterre jut el a hang. Ugyanilyen hőfokú víz

6 1484 m-re vezeti a hangot 1 sec alatt, míg a gyémánt esetében a mutató m, ezzel ez az anyag a leggyorsabb hangvezető. Mozgó hangforrással kapcsolatos jelenség a hangrobbanás. Ha egy repülőgép sebessége túllépi a hangsebességet, akkor a hangforrással megegyező sebességgel haladó hangrezgések összezsúfolódnak. Ez egy energiatorlódás, amit hangrobbanásként észlelünk. A hangjelenséget párakúp kíséri, a Prandtl- Glauert kondenzáció következtében vékony, fehér felhő alakul ki. A kicsapódó mikroszkopikus méretű vízcseppecskéket két nagynyomású levegőréteg nyomja össze. A levegő nedvességtartalma körülbelül akkor csapódik ki, amikor a rakéta sebessége meghaladja a légkörben érvényes hangsebességet. Infrahangnak az emberi fül számára felfogható tartomány alatti, 20 Hz-nél alacsonyabb frekvenciájú hangokat nevezzük. Ezeknek a rezgéseknek, még ha füllel nem is észlelhetőek, fiziológiai hatásaik lehetnek. A pszichológia számon tart olyan eseteket, amikor a kórosan rossz közérzet, vagy más, megmagyarázhatatlannak tűnő jelenség okát végül valamilyen berendezés, például szagelszívó által keltett infrarezgésekben találták meg. A korszerű hangosítástechika is produkál olyan szubbasszus regiszterű rezgéseket, amelyek valójában már nem a fül útján járulnak hozzá a zenei élményhez. Az infrahangok nagy távolságokat is képesek megtenni. Forrásuk lehet akár a szél, vagy a földrengés egyes fajtái. Az elefántok hangadó szervükkel képesek 2 km-ről is észlelhető alacsony frekvenciájú hanghullámokat kiadni. A Hz-nél magasabb frekvenciájú ultrahangok emberek számára (általában) nem hallhatóak, azonban sok állat észleli őket. A kutyák reagálnak rájuk, a denevérek és a delfinek keltenek is ilyeneket tájékozódásuk során. Felhasználásuk- nak tág tere alakult ki az orvosi, illetve a műszaki gyakorlatban, valamint a kémiában. Kis energiaigényük következtében nincsenek károsító mellékhatásaik, az emberi test belsejébe való betekintés (magzat, belső szervek, stb) egyik legfontosabb eszközévé váltak. Egy másik fontos felhasználási területük is a visszeverődésükkel kapcsolatos. Jól használhatóak távolságmérésre, szilárd testekben, földkéreg és tengerszint alatt elhelyezkedő üregek, alakzatok felderítésére, vagy éppen repülőterek ködmentesítésére. Bár emberi fül általában nem hallja az ultrahangokat, vakság esetén kialakulhat olyan, látást helyettesítő tájékozódás, ami mégis ezen alapszik ben egy amerikai eset, egy kaliforniai kamasz fiú története széles körben ismertté vált. A jelenség a vakság és gyengénlátás terápiájának látómezejébe került. 1 : Sound in a vacuum Hangrobbanás, párakúp Prandtl Glauert kondenzáció Elefántok és infrahang Denevérek, delfin, infrahang Ben Underwood, Példatárunkat a világhálóra alapozzuk. A YouTube és más források bőségesen informálnak a keresések alapján. Egyes esetekben érdemes az angol fordítást használni

7 2. A hang fizikai paraméterei és a belőlük következő zenei fogalmak, eszközök, kifejezésmódok Minden megszólaló hangot négy paraméter jellemez: magassága, hossza, erőssége és hangszíne. Ezek a jellegzetességek a hang fizikai természetéből következnek. Mivel az európai kottázás bár eltérő mértékben, de kialakította lejegyzésüket, sőt ezeknek a rögzítése a lényege, ezért kotta-paramétereknek is szokták őket nevezni. Az itt következő fejezetek azt tárgyalják, hogy ezek a tényezők hogyan jelennek meg a zenében, milyen eszközök, kifejezésmódok, technikák gyökereznek bennük, és alakultak ki általuk. 2.1 Magasság A hang magasságából, illetve különböző magasságú hangok egymásutánjából, vagy éppen egyidejű megszólalásából számos zenei alapelem következik. Áttekintésük egyfajta miniatűr szolfézs-kurzus. Nem véletlenül, hiszen a szakzenészek számára alapvető, hogy e viszonyokat értsék, valamint hallják is. De nincs vész: logikus, rendezett dolgokról van szó, amelyeket azok is könnyen át tudják látni, akiket esetleg gyermekkorukban frusztrált valamely intoleráns zenepedagógus. A hangok első számú velejárói, jellemzői a felhangok. Ezek tárgyalása után a különböző magasságú hangok horizontális, dallamokat képező együttállásai, majd a hangzatokat létrehozó vertikális, egyidejű megszólalásai következnek. Végül a kettő dallam és harmónia egységében kivirágzó dúr-moll hangnemiség következik. A hangmagasságok fizikája A hangmagasság alapfogalma a frekvencia. Minél nagyobb a frekvencia, annál magasabb hangot észlelünk. (NB. A magasmély összevetés nem kizárólagos, vannak kultúrák, amelyek más hasonlattal élnek, pl. éles tompa.) Maga a fogalom a gyakoriságot jelenti, azt, hogy a rezgés hányszor ismétlődik meg 1 sec alatt. Mértékegysége a Hertz (Hz, khz), Heinrich Rudolf Hertz német fizikus ( ) neve után. A hangmagasság érzete a frekvencia logaritmusával arányos. Egy oktáv távolságnak dupla frekvencia felel meg azaz az egyenletes távolságoknak tűnő, egymást követő oktávokban található ugyanolyan hangok (például a zongora C billentyűi) rezgésszámai az eredeti hang rezgésszámának 2-, 4-, 8-, 16-szorosai. Az emberi fül számára hallható hangmagasság-tartomány, amint arról már szó esett, körülbelül a 20 Hz 20 khz közötti intervallumba esik. 2 Az emberi életkor előrehaladtával és a hallás romlásával a magas frekvenciájú hangokat egyre kevésbé érzékeljük. A normál zenei A hang frekvenciája elméletileg 440 Hz, a gyakorlatban legalább 442 Hz. Ez nem mindig volt így, a barokk A hang 415 Hz volt, és manapság is vannak zenészek, csoportok, akik magasabbra, akár 445 Hz-re hangolnak a fényesebb hangzás érdekében. Ha a hanghullámokat vizualizálni tudnánk, meglepő eredményre jutnánk. A mély és a középfekvésben jól látnánk ezeket a rezgéseket. 2 A Brockhaus Riemann Zenei lexikon szerint a határok: 16 Hz és a Hz

8 Egy 100 Hz frekvenciájú hang (a hathúros akusztikus vagy elektromos gitár legmélyebb húrján találjuk) hullámának hosszúsága 3,4 m. A 440 Hz-es A, ami a legtöbb hangszeren és a női énekhangokon is könnyen kiadható hang (férfiaknak kicsit magas), megközelítőleg 78 cm-es hullámokban terjed. Csak az igazán magas zónákban csökken le a hullámhossz néhány cm-re. Európában a váltóáram frekvenciája 50 Hz (a zenei kontra G hanghoz, például a basszusgitár egyik legmélyebb hangjához közeli rezgés), Amerikában 60 Hz. Ezek adott esetben hallhatóak is. Felhangok Joseph Sauveur francia matematikus és akusztikus ( ) fejtette ki először tudományos módon azt a jelenséget, amit már a régi görögök is ismertek: a húrok nem csupán teljes hosszukban, hanem minden maradék nélkül osztható részükben (¹/2, ¹/3, ¹/4 stb.) végeznek rezgéseket. Ezeket az adalékhangokat nevezzük felhangoknak. A felhangok sora a következő: a húr felénél találjuk az alaphang oktávját, harmadánál az oktáv utáni kvintjét, negyedénél a második oktávját, ötödénél a második oktáv utáni nagytercét. A további felhangok közt (oktávokkal magasabban) megjelenik a kisszeptim, a nagyszekund, majd a többi hangköz is. 3 Az első felhangok tehát nagy, de csökkenő távolságra vannak az alaphangtól és egymástól, feljebb pedig besűrűsödnek. A felhangok a húrosok mellett a fúvós és az idiofon hangszerek hangjaiban is jelen vannak. Az alaphanghoz járulva elidegeníthetetlen részei a hallásélménynek, egy hang színét alapvetően meghatározza felhangösszetétele. 3 A hangközök leírását ld. a következő szakaszban. A vokális és a hangszeres kultúrákban egyaránt kialakultak olyan technikák, amelyek a felhangok használatára épülnek. Bár ezek szorosan összefüggenek a hangszín kérdésével is, de a rézfúvós hangszerek, valamint a dorombéneklés, a dorombjáték esetében egyértelmű, hogy a felhangok közül megerősített hangok magassága a legfontosabb, hiszen ezekben az esetekben dallamok interpretációival találkozunk. A felhangsor az alaphang felett 2 3 oktávra sűrűsödik be szomszédos hangokká, úgy, hogy dallamokat is lehessen játszani rajtuk. A dorombjátéknál és a dorombéneklésnél jól hallható a végig kitartott, mély alaphang, aminek a felhangjaiból formál a játékos/énekes magasan szóló dallamokat. A rézfúvós hangszerek (trombita, harsona, kürt) szintén egy mély alaphang magas felhangjaiból tudnak dallamokat szülni. Itt a játéktechnika elrejti az alaphangot, csak a dallamot halljuk. Más hangokat, mint az adott alaphang felhangjait, ezek a hangszerek nem tudtak használni. Ez a XVIII. század során komoly hangszertechnikai akadállyá vált, amit a ventilszerkezet feltalálása oldott meg erről bővebben a Hangszerismeret c. fejezetben. Hasonló elven működnek a felhang-furulyák is, például a magyar tilinkó, a szlovák fujara, és sok más rokonuk a Föld különböző vidékein. Az elv a modern fúvósokon is működik, fuvolán, szaxofon is lehet átfúvásos hangokat játszani. Másfajta üveghangos (= felhangos) technikákat használnak a vonós, illetve pengetős hangszerek. Itt a balkéz ujjaival az alaphangot is lehet változtatni, így kellő virtuozitással bármilyen dallam eljátszható kizárólag üveghangokkal, nem kell az adott alaphang hangkészletéhez alkalmazkodni

9 : Felhangok / Harmonics Doromb. Jew s Harp. Bogár a szájban Dorombéneklés, throat singing, khoomei Tuva, Mongólia. Chirgilchin. Overtone flute. Tilinkó, fujara. Bartók Szigeti: Román népi táncok 3. tétel (Topogó) (Hegedű + zongora változat) Guitar overtones, guitar harmonics Üveghang Hangközök 4 Afrikai terepfelvétel. A doromb működésének elvét figyelhetjük meg, ezúttal egy élő közreműködővel. A szájüreg mozgatásával a játékos állandóan változtatja a felhangtartományt, míg a rezonátor egy szárnyaival verdeső rovar. Reméljük, a produkció után módja volt elrepülni. 5 Végig üveghangokon, azaz felhangokon szól. Az eredetileg csak zongorára írt művet Szigeti József, világhírű hegedűművész, Bartók barátja írta át zongorakíséretes hegedűre. Két hang egymáshoz való magasságbeli viszonyát hangköznek nevezzük. Paradox módon a zeneelmélet két egyforma hangot is besorol, viszonyukat prím -nek (1) tekinti. Két hang nyi távolság (azaz szomszédos hangok) szekundot (2) alkotnak, a harmadik hang a terc (3), majd a kvart (4), a kvint (5), a szext (6), a szeptim (7) és az alaphanggal egybecsengő oktáv (8) következik. A szekundok, tercek és a szextek lehetnek kicsik vagy nagyok, aszerint, hogy több vagy kevesebb félhangot (kisszekundot) tartalmaznak. A hangközök horizontálisan és vertikálisan, dallamként és hangzatként egyaránt jelen vannak a zenében. Minden hangköznek megvan a maga jellegzetessége, funkciója. A legkézenfekvőbbeket példáink illusztrálják. A hangközöket egybecsengésük alapján konszonánsnak vagy disszonánsnak szokták ítélni, ez kultúránként és koronként eltérő lehet. A középkori egyházi ének, a gregorián például gyakorlatilag csak az oktávot és a kvintet fogadta el szép egybehangzásnak, a tritónuszt (f-h) egyenesen az ördög hangközének tartották és tiltották. Unisono: Bach: d-moll csembaloverseny 1. tétel a téma. Mozart: Varázsfuvola (Zauberflöte): Der, welcher wandert diese Strasse Oktáv, kvint: Beethoven: IX. szimfónia (1. tétel kezdete.) LaMonte Young: Study no.7 Kisszekund: Kurtág: Doloroso (solo viola); Silver Apples: A pox on you (New York, 1969), Európa Kiadó: Várna (Budapest, eredetileg 1981) 9 Tritonus: Black Sabbath Black Sabbath Hangnemek A hangok a zenében általában nem izoláltan jelennek meg, hanem más hangokkal együtt konstrukciókat alkotnak, melyeket hangnemeknek nevezünk. A legősibb, legegyszerűbb hangnemek mindössze néhány hangos képletek, szekundokra és tercekre épülnek. 6 Unisononak nevezzük, amikor több (akár az összes) hangszer vagy énekhang ugyanazt a dallamot adja elő prímben, vagy oktávban. Ez erőteljes zenei eszköz, jól megfigyelhető példánkon. 7 Az első 25 másodpercben az alaphang mellett csak a kvint szól. (Nincsen benne terc.) Ez egy olyan korszakban, amelynek alapvető volt a hangnemiség, a dúr-moll kérdés, extrém volt. A zeneesztéták a genezis, az őskáosz -ból való megteremtődés gesztusát látják a IX. szimfónia bevezetőjében. 8 A minimalista szerző ebben a darabban egy tetszőleges ideig kitartott kvint hangközt exponál. 9 Mindkét szám kisszekundingára épül. A kisszekund ( mi-fá vagy ti-dó ) a legkisebb hangközként egyben a legérzékenyebb, legfájdalmasabb tartalmak hordozója is

10 Jellegzetességük, hogy nem érik el az oktáv ambitust (hangterjedelmet). Gyerekdalok, mondókaszerű énekek őrzik őket a folklórban. 10 Jellegzetesek a dó-lá-szó, mi-ré-dó, ré-dó-lá stb képletek, egy-két hang hozzáadásával vagy éppen hiányával. Gyakran találkoznak a beszédszerű éneklés módjaival, ebben a formában a popzene műfajaiban széles körben használatosak a XXI. század elején is. A fejlettebb hangsorok két nagy csoportja az ötfokúak, illetve a hétfokúak. A pentatónia (ötfokúság) az összehasonlító népzenetudomány szerint a világ minden részén kialakult. Alapesete a lá-szó-mi-ré-dó(-lá). Az öt hangból bármelyik lehet az alaphang 11. A lá alapú pentatónia fontos jellemzője a magyar népzene régi stílusrétegének, jellegzetesen jelen van Közép-Ázsia népzenéiben és a Távol-Keleten. Erőteljesen jelen van a pentatónia az afroamerikai folklórban és azon keresztül a bluesban, jazzben, rockban is. A diatónia (hétfokúság) is általánosan jellemzi az emberiség zenéjét. Az európai zenében a középkorban meglehetős egyenrangúság volt a hét fok (dó-ré-mi-fá-szó-lá-ti) között, amennyiben lényegében valamennyire épültek dallamok. (Egy dallam szempontjából meghatározó, hogy milyen hangra végződik a záróhangot tekintjük alaphangnak.) A középkori (modális) hangnemek az alábbiak voltak: dó alapú ión. Ré alapú dór. Mi alapú fríg. Fá alapú lyd. Szó alapú mixolyd. Lá alapú aeol. Ti alapú lokriszi. Minden 10 Zsip-zsup, kenderzsup stb. 11 Alaphang az a hang, amellyel valamely dallam végződik, ahol megnyugvást talál. hangsorban közös elem, hogy az alaphangtól számított oktáv jelen van, és egy (a lokriszi) kivételével a tiszta kvint is tehát a fő konszonanciákat megtaláljuk. A hangsorok elnevezései az antik görög zeneelméletből származnak. 12 A modális skálák Európán kívül is meghatározóak, a klasszikus indiai zene rágáiban rendkívüli gazdagságban jelennek meg, hogy csak egyetlen kultúrát emeljünk ki. A hétfokú dallamoknál gyakori kíséretforma az orgonapont. A hangsor alaphangja hosszan, mindvégig kitartva szól. Ez vokális műfajokban is gyakori, legjobban pedig az így működő hangszereken lehet tanulmányozni: a dudaféleségeken, a tekerőlanton, a magyar citerán. A reneszánsz korszaktól kezdve, egyre fokozódó mértékben, két hangsor emelkedett ki a többi közül: a dó, illetve a lá alapú. Ezek új neveket is kaptak: durus (kemény), és mollis (lágy) lett belőlük. Így született meg a több száz éven át uralkodó és a mai napig fontos szerepet játszó dúr-moll hangnemi rendszer. A hozzájuk tapadt többé-kevésbé sztereotip jelentések szerint a dúr a férfias, a vidám, a táncos, a jang, az erő szimbóluma, míg a moll a nőies, a szomorú, a jin stb. Ez a rendszer szorosan összefügg a hármashangzatok használatával, amellyel a következő fejezet foglalkozik. Orgonapont: tekerőlant, citera, magyar duda hurdy-gurdy, bagpipe. Kis ambitus: Szaha (jakut) tayuk. 13 Pentatónia: Guzheng (Gu-zseng). Fishermen s Song at Eventide Wang Zhongshan Görög törzsek, illetve szigetek nevét hordozzák. Az elnevezések azonban az évszázadok során elcsúsztak, a ma használatos nevek más hangnemeket jelölnek, mint amelyeket a görögök értettek alattuk. 13 Ez a himnikus dal ( A világnak énekelek ) egy tayuk. Fordítás nem áll rendelkezésre. A tayuk félig improvizált műfaj, szólhat valamilyen győzelemről, vagy hordozhat imaszerű spirituális tartalmat. Ennek a konkrét dalnak a hangterjedelme két, néha három hangot ölel fel (dó-ré, néha mi), és gazdagon van díszítve. 14 A gu-zseng a kínai klasszikus zene egyik alaphangszere, citeraféle. Hangolása, repertoárja a pentatóniára épül, bár egyes darabokban a hétfokúság felé tartó vendéghangokat is találhatunk

11 Blues pentatónia: blues pentatonic scale. Oscar Peterson: C Jam Blues 15 Diatónia: Nusrat Fateh Ali Khan / Allah Hoo 16 Hármashangzatok, funkciós rendszer A dúr-moll rendszer megszilárdulásával egyidőben, a barokk korai időszakában (az 1600-as évek eleje táján) váltak jellegzetessé és meghatározóvá az európai zenében a hármashangzatok. A dúr hármashangzat az alaphangra helyezett nagyterc és tiszta kvint (dó-mi-szó, avagy C-E-G) együttese. Ez a három hang egyben az első három felhang is. A moll hármasban (lá dó mi, azaz A-C-E) az alaphangra kisterc rétegződik, majd e fölé kerül a tiszta kvint. Ezek a hármashangzatok és hangnemek egy nagyobb egységet létrehozva lettek a nyugati zene nagy építményének elemei, ez pedig a funkciós rendszer. Az egymást követő akkordokon, illetve a rájuk épülő dallamokon három funkció, háromféle szerep osztozik. A tonika (I. fok) az alaphangot, az alaphangnemet hordozza. A domináns (V. fok), mintegy uralkodva rajta, akusztikai 15 A blues pentatóniában egy adalékhang, a dirty tone a jellegzetes: a félhanggal megemelt kvart. (Szolmizálva ri, avagy abszolút magassággal C alaphang esetén fisz.) 16 A darab hangsora európai fogalmak szerint mixolíd jellegű, azaz szó alaphangú. vonzásával előkészíti, kiköveteli, hogy a tonika zárja le a zenei folyamatokat. A szubdomináns (IV. fok), a domináns alatti fok gördülékenyen jön a tonikából, és előkészíti a dominánst. Ez a hangok közötti vonzásokon alapuló gondolkodás egyre bonyolódó módokon volt jelen az elmúlt 400 év zenéjében. Az érett barokkban már általánosan használatosak a négyeshangzatok, a későbbiekben pedig a képletek tovább bonyolódtak. A harmóniai fejlődés nem állt meg a hármas- és négyeshangzatok, illetve a funkciós rendszer stádiumában. A XIX. században és utána a tendencia, fokozódó módon, a kromatika volt. Ez a félhangok egyre intenzívebb használatát jelenti. Végpontjának az atonalitást, a hangnemi központ megszüntetését tekinthetjük. Ennek elméleti tárgyalása meghaladja lehetőségeinket, a vonatkozó művekkel a zenetörténeti szemeszter során találkozunk. A funkciós rendszer a jazzben kezdettől fogva működött és működik. Itt a legegyszerűbb formája a 12 ütemes blueskör, amely a maga lebutított mivoltában is termékeny talaja az improvizációnak, nem beszélve a benne rejlő harmóniai variációk bőséges lehetőségeiről. A funkciós rendszerben megjelenő vonzásokkal, leegyszeerűsített formában, gyakran találkozhatunk média-zenékben. A megállíthatatlanul egymásba torkolló akkordok, többnyire I-IV-V-I és variánsai sebesen ismétlődve, kézenfekvő zenei megjelenítői a múló időnek, a dolgok folyamatos egymásra következésének. Előszeretettel élnek vele televíziós és rádiós hírműsorok, de filmek is. J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier. C-dúr, illetve c-moll prelúdium és fúga Két Mozart alapmű dúrban, illetve mollban: C-dúr (Jupiter) szimfónia, K 551 (no.41) 1. tétel. d-moll zongoraverseny K 466, 1. tétel The Beatles: Here comes the Sun Kylie Minogue & Nick Cabe: Where the Wild Roses Grow 20 21

12 Beethoven: Hegedűverseny 1. tétel 17 Mikor leány voltam.mod 18 Herman s Hermits: No Milk Today bar blues Hossz A hang hosszának meghatározottságai Az egyes, önmagában álló hang hosszúsága függvénye a hangforrás a hangszer jellegének. A periodikus rezgést (tehát meghatározható hangmagasságot) kibocsátó hangszerek kétfélék: adhatnak folyamatos jeleket, (ezeket a szakirodalom temperált hangforrásoknak is nevezi, ami nem tévesztendő össze a hangolással kapcsolatos temperálás fogalmával), illetve impulzus-jeleket. Folyamatos hangnak tekintjük azt, amely nem veszít erejéből: amíg a vonó ugyanolyan intenzitással zengeti a húrt, amíg a tüdő egyenletesen fújja a levegőt a fúvóshangszerbe, addig a hang ereje (a rezgés amplitúdója) ugyanaz marad. Az emberi hang is ezen az elven működik. 17 Gyakori eszköz, hogy a szerző ugyanazt a témát dúr és moll arccal egyaránt megmutatja. Ezt teszi itt Beethoven a tétel melléktémájával. Kb nál jelenik meg, elöször dúrban, majd közvetlenül utána mollban. Ugyanez történik Smetana: Moldva c. szimfónikus költeményében. A mű elején csak mollban halljuk a közismert témát, számos ismétléssel. 9 és fél perc körül aztán, hosszú kalandok után, amelyek a Moldva (Vlatava) folyó Csehország gyönyörű tájain vezető útját hivatottak ábrázolni, dúrban látjuk viszont. 18 Erre a csángó magyar népdalra így érdemes rákeresni, mert témánk szempontjából értelmezhetetlen változatok is vannak a YouTube-on. Itt is a moll-dúr kettőség az érdekes, a dalon belül váltakozó/felelgető formában. 19 Ugyanez a moll-dúr jelenség, hatvas évekbeli britpopban. 20 A 12 ütemes blueskör felépítése: 4 ütem tonika (I. fok), 2 ütem szubdomináns (IV. fok), 2 ütem tonika, majd a 9. ütem: domináns (V.), 10.: szubdomináns, 11.: tonika, 12.: domináns, és indul elölről. Ezzel szemben az impulzus jellegű hangszerek nem őrzik a hangerőt, hanem előbb vagy utóbb elhalkulnak. Ilyenek a pengetett, ütött húros hangszerek: a hárfa, a gitár, a citerafélék, a cimbalom, és a húros billentyűsök: a zongora, a csembaló. Ezeket a hangokat dinamikus hangoknak is szokás nevezni. Az idiofon hangszerek (amelyeknek önnön anyaga rezeg: a marimba, a xilofon és más hangolt ütősök) esetében a lecsengés még gyorsabb. A hang hosszának befolyásolásáról A temperált (folyamatos) hangok hosszát a hangkeltés módja determinálja. A hegedűs vagy a csellista nem tud hosszabb hangot játszani, mint amit a vonója megenged. Arra van lehetősége, hogy megtanulja beosztani a vonót, annak minden centiméterét, sőt milliméterét. A fúvós sem szakadhat el tüdeje kapacitásától (akárcsak az énekes). A korlátoknak nekifeszülő emberi lelemény megtalálta eszközeit a határok átírására. A tekerőlant korongja, amely körkörösen dörzsöli a húrokat, végtelenített vonóként működik. A fúvósok a körlégzés technikáját fejlesztették ki, amely az ősi/primitív zenekultúrákban éppúgy használatos (didgeridoo), mint a modern irányzatokban és a jazzben. A duda és a levegő befújásával működő sípos hangszerek (sípláda-regál, harmónium, orgona) ugyancsak a végtelenített levegőadagolás elvén működnek. A dinamikus hangszerek a folyamatos jelet adóknál roszszabb pozícióból indulnak, itt nem a végtelenítés, hanem a hangerőveszteség (legalább részleges) visszapótlása lehet a cél. Számos húros hangszer használ rezonánshúrokat. A rezonancia révén ezek átveszik és ezáltal felhangosítják s meghosz

13 szabbítják a megszólaló dallamhangokat. A citera, a szitár rezonátor-húrjai a hangszer alaphangjára, kvintjére, oktávjára vannak hangolva, ezáltal orgonapontként működnek, állandó alaptonalitást adnak. A theorba (basszuslant) rezonátorhúrjai ( burdon-húrok ) teljes 7 fokú hangsort adnak ki, ezáltal bármely dallamhangot megerősítik, nem csak az alaphangokat. Hasonlóképpen igazságosan, félhangonként vannak behangolva a baryton rezgőhúrjai. Ez a mélyhegedűhöz hasonlítható vonós a XVIII. sz. második felében volt divatos bársonyos, meleg tónusa miatt, amit éppen a megnövelt rezgések adtak. Haydn számos művet írt barytonra, mivel alkalmazója, Esterházy Pompakedvelő Miklós kiválóan játszott rajta. Minden hangszertest a rezonátor szerepét tölti be, az íjhoz erősített közönséges kiszárított töktől (berimbau, Afrika Brazília) a bonyolult akusztikai számítások útján épített zongorákig. Látványos példákat találhatunk az idiofon ütőhangszerek hangjait felerősítő testelemekben (xilofon, metallofon, marimba). A zongora (jobb oldali) pedálja is a hang meghosszabbításának kézenfekvő, közismert eszköze, de ez összefügg az ellentétes igénnyel, a hang megrövidítésével is. A megpendített húr, ha idővel el is csendesül, jókora ideig képes zengeni, ahogy a hárfa vagy a cimbalom esetében tapasztalhatjuk. Ez pedig ellentétes azzal a dallameszménnyel, amelynek az emberi énekhangból született. A cimbalmosok és a hárfások, ha rövid hangokat akarnak, manuálisan tompítják húrjaikat. Így tesznek a gitárosok is jellegzetes, emblematikus hangzás a tompított, lefojtott elektromos gitáré. A zongora viszont mechanikus, automatikus tompítórendszerrel van felszerelve. A billentyű elengedésekor a kis filcpárna magától visszaesik a húrra a zengés csak addig tart, amíg a játékos el nem engedi a hangot. Ilyeténképpen megfordul a dolog: ha az automatikus tompítást ki akarjuk iktatni és (a természetes úton keletkező) hosszú hangot akarjuk hallani, a pedálra lépve tehetjük ezt meg. A hang hosszítását elektronikus effektek is szolgálják, úgy az élő előadásokban, mint a felvételkészítés során. A kompresszor a hangkép összenyomásával, a szélső értékek közelítésével éri ezt el a dinamika megnövelődik, a halkabb összetevőket felturbózza, a túl hangosakat visszanyomja az effekt, a keletkező hang erőteljesebb és hosszabb lesz. 21 A reverb (zengető) effektek a kisebb-nagyobb és nagyon tágas belső terek természetes, összemosódó visszaverődéseit szimulálják. A delay (ismétlővisszhang) az egészében visszaverődő hangot imitálja, az eredeti hang egészben csatolódik vissza. A modern gitárkultúra elképzelhetetlen lenne a torzítók széles arzenálja nélkül, amelyek alkalmasint más hangszerekkel is párosulhatnak. How to play didgeridoo Circular breathing Tekerőlant / Hurdy-gurdy Portative organ Bagpipe (Scottish, Irish) How piano pedals work Pt Shivkumar Sharma & Rahul Sharma Santoor duet 21 A kompresszor valójában nem az objektív, mérhető hangerőt növeli, hanem a szubjektív hangérzetet erről bővebben a dinamikáról szóló fejezetben

14 Staccato, legato A klasszikus zenei gyakorlatban a staccato (olaszul: szaggatottan) nagyon rövid, pontszerű, egymástól markánsan elválasztott hangokat jelent. Ellentéte a legato ( kötve ), ez az egymásból szorosan következő, egybeöntött hangokat jelenti. A tenuto ( tartva ) szó szerint az értéke szerint kitartott hangot jelenti, szomszédaitól elválasztva. Az elválasztás mértéke, a hangok közötti mikro-szünetek hossza ugyanannak a műnek a különböző előadásaiban is eltérhet. Mindhárom fogalom alapvető fontosságú a zenei artikulációban. Bach: D-dúr zongorapartita Sarabande BWV (Glenn Gould) 22 Bach: B-dúr zongorapartita Gigue BWV (Dinu Lipatti) Bach Glenn Gould Bach Partita BWV 825 Gigue Henry Purcell King Arthur What Power Art Thou (The Cold Genius) Joan Baez: Sweet Sir Galahad 23 A kötött, legato éneklés példája, ezúttal a folk világából. 22 Glenn Gould a 20. század második felének meghatározó zongoristája volt, kivételes, egyedülálló művész. Játékának jellegzetes eleme, hogy gyakran szokatlanul rövid hangokat, merész staccatókat használt. A B-dúrpartitából kiemelt tételben jól hallható, hogy milyen különbséget jelent egy hagyományosabb, kötött játékhoz képest ez a megközelítés. 23 A kötött, legato éneklés példája, ezúttal a folk világából. Ritmus lüktetés Az eddigiekben az egyes hanggal foglalkoztunk. Mihelyt két, vagy több hang egymásutánjával találkozunk, új jelenségekkel szembesülünk. A ritmus fogalma átfogóbb, általánosabb a zenei jelentésnél, a természet, a mindennapi élet, a művészetek tele vannak ritmikus jelenségekkel. Maga a szó a görög rhüo - (folyó, folyamatos) ból származik. Az időt felbontó nyomatékok, az iktusok arányát jelenti. Páros, páratlan, asszimetrikus A lüktetés alapfogalma a súly a hangsúly. Bizonyos iktusok a többinél hangosabban, azokhoz képest kiemelve szólalnak meg. Ezek egymástól való távolsága alakítja ki a lüktetést. A páros és a páratlan, azaz a kettes, illetve a hármas alapú lüktetések minden kultúrkörben kialakultak és elterjedtek. Legegyszerűbben számolással lehet őket tetten érni (természetesen óvakodni kell attól, hogy a számolásba szüneteket iktassunk, az iktusoknak egyenletes időközökben kell egymásra következniük.) Páros számolások: e-gyet ket-tőt. Egy-két-há-négy. E-gyet ket-tőt hár-mat né-gyet stb. Páratlanok: egy-két-há. E-gyen-ként ket-tőn-ként hár-man-ként né-gyen-ként stb. Ezeket a zenepedagógia is használja. Az asszimetrikus lüktetésekben rövid kettes és hármas csoportok keverednek egymással. Ezt a kiegyenlített, szimmetrikus lüktetésekhez szokott érzet sántának véli (vö. akzak ritmusok, törökül = sánta). Néhány tipikus fajtájuk: 7/8 (egy-két egy-két egy-két-há, 2+2+3), (egy-két-há egy-két-há egykét), vagy 11/8 ( ). Gyakoriak a bolgár és más balkáni népzenékben, valamint az arab muzsikában

15 Páros ütemű példák (2/4, 4/4): Érik a szőlő; Kis kece lányom (nem internet, csak emlékeztető) Mozart: Eine kleine Nachtmusik 1. tétel Jimi Hendrix: The wind Cries Mary Maanam: Raz, dwa Páratlan ütemű példák (3/4, 6/8): Kiskarácsony, nagykarácsony; Sárga csikó (nem internet, csak emlékeztető) Mozart: Eine kleine Nachtmusik K.525 III. Menuetto Animals: The House of the Rising Sun (6/8) Irish Jig Music 24 Asszimetrikus ritmika: A bolhási kertek alatt; Rákóczi kocsmába (nem internet, csak emlékeztető) Dave Brubeck: Take five (3+2/4) Bisserov Sisters Elenko Mome Malenko 1989 (3+2+2/16) Led Zeppelin: Communication breakdown ( /8; a refrén 4/4) Jellegzetes ritmikák A különböző stílusok számos emblematikus ritmusképletet hoztak létre, amelyek elválaszthatatlanul összefonódnak egyegy zsánerrel vagy akár műfajjal. Különösen a tánczenékben figyelhetjük meg ezt gyakran, és ez természetes is, hiszen egyegy tánc lépései és az őket generáló ritmika között erős koherenciának kell lennie. 24 Az ír jig mindig gyors 6/8-ban van. Kezdjük a sort a barokk szvitzenékkel, bármennyire stilizáltak is. A menuett ¾ lüktetése éppoly jellegzetes és gyorsan felismerhető, mint a bourrée negyedfelütéses ⁴/4-e. Kései utóda a keringő (walzer). A siciliano pontozott ⁶/8-a olyan művekben is pregnánsan előjön, amelyeknek konkrétan nincs kapcsolatuk az eredeti tánchoz. Jellegzetesen magyar ritmika és szintén kapcsolódik a tánchoz a verbunkos tipikus éles- és nyújtott ritmusa, bokázója. A mazurka ¾-es pontozott típusa is eltéveszthetetlenül hozza a lengyel karaktert. A XX. századi popzenei ritmikák gazdagon kínálják a típusokat. A blues lassú ⁶/8-a, illetve a szving szinte összefolyó gyors ⁶/8-a az afroamerikai stílusok fő emblémái közé tartoznak. A rock and roll kettő-négy lüktetése, a pergődobon és sokszor más hangszereken is kiemelt második és negyedik negyed minden rockzene alapja. A reggae és a ska esetében a kettőnégyezés, a súlytalan ütemrészek kiemelése még áthatóbb. Menuett (walzer) Bourrée Siciliano: Bach: Erbarme Dich; (Máté passió) Siciliano 2: K Tétel Mozart: A-dúr zongoraverseny / Piano concerto Verbunkos: Kókai Rezső Verbunkos Rhapsody Mazurka Blues Szving Rock and roll Reggae; ska 28 29

16 A beszéd lüktetése parlando, recitativo, rap A beszéd és az éneklés határterülete ősidők óta fontos spirituális és művészeti eszköz. Nem véletlen, hogy a recitálás a legtöbb vallás szent szövegeinek bevett előadásmódja. A kiemelés, a hétköznapiról való leválasztás kézenfekvő módja, amely mindazonáltal a mondanivalót, a jelentést nem homályosítja el cirkalmas dallamokkal, túlzott zeneiséggel. Az énekbeszéd a szent territóriumok mellett a világi művészetekben, a népzenékben, népdalokban is jelen van. Minden földrészen megtalálható. Bár mindig a beszéd lüktetése, a hangzók, szavak hossza határozza meg a hang hosszúságát, mégis láthatunk két alaptípust. A szabad lüktetésekben hiába számolunk, a hosszak következnek ugyan a magánhangzókból és a nyelvből, de lényegében a lélegzet tartja őket kontroll alatt. Ilyen például a gregorián és a régi stílusú magyar népdal. A másik típus az időmértékes itt a hosszú és a rövid matematikailag kifejezhető arányokban állnak. Ilyenek például az antik verslábak 25 amelyeket valaha énekeltek, és a rap. A recitáció az európai zenében az opera kialakulásával kapott új értelmet. A történetek elbeszéléséhez óhatatlanul hozzátartoznak cselekményes részek, szakaszok, amelyekben a szö veg vezet. A megkomponált recitativo a barokk korszaktól kezdve 25 A leggyakoribb verslábak: (y= rövid, 1 mora; X= hosszú, 2 mora) Jambusz (3 mora) yx Trocheus (3 mora) Xy Anapesztus (4 mora) yyx Daktilus (4 mora) Xyy Pyirrichius (2 mora) yy Spondeus (4 mora) XX fontos eleme úgy az operának, mint az oratóriumnak. A későbbiekben sem vesztette el jelentőségét, Wagner operastílusát teljesen áthatja saját énekbeszéd-stílusa, akárcsak Debussy, Bartók, Schoenberg színpadi művészetét. A beszédszerű énekstílus a XX. századi populáris zenékben is alapvető. Az afroamerikai irányzatokban a blues révén kezdettől fogva jelen volt. A rockzene poétikus irányzataiban éppúgy meghatározó, mint a ritmikus költészetben és a kommersz kultúrában is nagy szerepet játszó rap-ben. Inuit (eszkimó) Katajjaq 26 J. S.Bach: Máté Passió részlet 27 Mozart: Don Giovanni temetőjelenet 28 Bob Dylan: It s alright ma (I m only bleedin ) Patti Smith: Birdland Last Poets: Niggers are scared of Revolution 29 Horatius Sebő Ferenc: Lydiához 30 Homérosz Táp Színház: Odysszeisz 31 Lüktetés nélküli ritmus A XX. század második feléig a lüktetések hagyományos modelleket követtek, akár a számolással kontrollálható úton jártak (a modern zenében persze alkalmasint nagyon bonyolult képleteket követve), akár a beszédszerűségben, a lélegzetben gyökerező szabadsággal éltek. A század második felében aztán olyan művek is születtek, úgy a kortárs zenében, mint a jazzben és a szabad improvizációs stílusokban, amelyeknek az időhöz való viszonya radikálisan más. A csend 26 Ez egy sarkvidéki vokális társasjáték. Két nő vagy lány játssza, értelmes szavakat és halandzsát egyaránt használnak. A lüktetés nagyon fontos, a cél a másik megzavarása, az veszít, aki ront. 27 Különösen szép az a recitatívó, amely Péter árulását beszéli el, amikor a kakas kukorékolásáig háromszor tagadta meg Jézust. A végén szólal meg a nevezetes, gyönyörű dallammal felruházott Weinete bitterlich (keserves sírásra fakadt) mondat. 28 Don Giovanni és szolgája véletlenül találkoznak össze szólóban elkövetett csínyjeik után a temetőben, és addig recitálják egymásnak kalandjaikat hangoskodva, amíg a Kormányzó emlékműve közbe nem avatkozik. 29 A Last Poets hetvenes-nyolcvanas évekből való korai felvételei a fekete utcai költészet rap előtti állapotát tükrözik. 30 Az időmértékes ókori verselés és a balkáni (talán ógörög hatásokat tükröző) ritmika találkozása. Lüktetése asszimetrikus, váltakozó. 31 Skandálás kontra rap

17 intenzív beépítése, a korábban elképzelhetetlen, extrém hanghosszak széttördelték az időről és lüktetésről gondolt kereteket. Morton Feldman: Rothko Chapel Erősség Muzikális értelemben a zenei hangerő mértékét nevezzük dinamikának, azaz erősségnek. Ezt a hang-összetevőt nehezebb objektív módon megragadni, mint a magasságot és a hosszt, mert az emberi vételben nagyobb a szubjektív elem. Meg kell különböztetnünk a hangerősség és a hangosság fogalmait. A hallás itt pszichoakusztikusan működik, nem az objektív, decibelben mérhető hangerőt, hanem a szubjektív hangosságot érzékeljük. Ennek a hangerő mellett része a hang magassága, időtartama, illetve szerepet játszanak empatikus tényezők is. Történet A dinamika az európai zenetörténet korábbi évszázadaiban alárendelt szerepet játszott. A kottaírás a hangmagasság és a ritmus esetében már a XII. századtól kezdve kifinomult jelrendszert használt, míg a hangerőket a XVIII. 31 Mark Rothko 1971-ben, felkérésnek eleget téve egy meditatív teret rendezett be, ahol 14 festményét is elhelyezte. Ez a texasi kápolna arra ösztönözte Feldmant, hogy hasonló szellemiségű zeneművet komponáljon. század első felében alkotó barokk mesterek is csak hellyel-közzel közölték. A zeneszerzés oktatásában sem kapott hangsúlyt egészen a XIX. századig. Ennek okai többrétűek. Egyrészt a dinamikával kapcsolatos kérdéseket az előadóművészet felségterületének tekintették, nem pedig a zeneszerzés és a zeneelmélet territóriumának. Másrészt a hangsúlyok, amelyek a dinamikával kapcsolatos legfontosabb jelenségek közé tartoznak, a ritmikával függenek össze. A harmadik ok az észlelés szubjektivitása, relativitása. A XX. század elejéig nem volt lehetőség műszeres mérésre. A barokk korszakot a teraszos dinamika jellemezte, az egymáshoz sokszor szimmetrikus rendben viszonyuló hangos(abb) és halk(abb) részek váltakozása. Ez a zenekari játékban szervesen együttélt a concertálással, hiszen a teljes zenekar és az abból kiemelkedő szólóhangszer(ek) dialógusai szinte automatikusan létrehozták a hangerő-teraszokat. A csembalón választani lehetett, hogy ugyanahhoz a billentyűhöz egy vagy több húr rendelődjön hozzá. A húrokat megszólaltató pengető pedálnyomásra váltott az egy vagy több húr megpendítése a halk és a hangos között. Az orgona hangereje is teraszosan szabályozható volt a különböző regiszterek ki- és bekapcsolása által. A zenekari crescendo (hangosodás) a XVIII. század középső időszakának vívmánya. Kifejlesztésében nagy szerepe volt J.W.A. Stamitz zeneszerző-hegedűművésznek ( ), aki a legendásan kiváló mannheimi udvari zenekar élén állt től fogva. A hosszabb szakaszokra kiterjedő hangosodások, halkulások a születő bécsi klasszikában nem csupán díszítőelem voltak, hanem struktúraalkotó szerepet kaptak. A dinamikai tényezők a barokkot követő új, több témával dolgozó, fejlesztő, variáló stílusban formai szemszögből is aktiválódtak. A zenekar a hangosodása a romantika évszázadában fokozódott. Mindenekelőtt a rézfúvós hangszerek tökéletesedése volt fontos eszköz. A korszakról szólva szimbolikus jelentőségű az a karikatúra, amely Berliozt egy ágyúval megerősített előadóegyüttes élén ábrázolja. De a XIX. század nem csupán hangoso

18 dást hozott. A dinamika egyre pontosabb kottai megjelenítése a XIX. század során része volt az individualizációnak, az egyéni stílusok gazdagságának, ami immár egyre kevesebb részletet bízott a köznyelvre, a közös tudásra és ízlésvilágra. Robert Schumann ( ) például egyenesen a darab második megírásának nevezte a kézirat dinamikai előírásokkal való ellátását. A XX. század ezt a tendenciát folytatta. A hangszerpark szempontjából az ütőhangszerek széles arzenálja jelentett újdonságot. A második világháborút követő időszakban a szerializmus, a zenei konsruktivizmus nagyszabású kísérlete a dinamikára is kiterjesztette a kontrollt. Pierre Boulez (1925 ) és más zeneszerzők hangerő-sorokat állítottak fel a leghalkabbtól a leghangosabbig, és ezeket a magasságokra és időtartamokra vonatkozó sorokhoz ( szériákhoz ) hasonlóan hierarchia nélküli összefüggésekbe ágyazták. Másfelől John Cage ( ) véletlen által generált kompozícióiban is lépcsőzetes sorba állított dinamikai fokozatok szerepelnek. Az eredmény azonban felemás. Az emberi hallás igen pontos tud lenni a hangmagasság és a ritmika vonatkozásában, de a hangerőknél más a helyzet. Bele kell törődnünk abba, hogy hiába próbáljuk a valóságos és»pszichológiai«hangerősséget közös nevezőre hozni 33 fogalmaz Pierre Boulez 1966-ban. 33 Idézi: Brochhaus-Riemann: Zenei lexikon 1. kötet, p436 Bach: d-moll toccata és fúga Handel: Vízizene (szvit) Water Music Haydn: A Teremtés oratórium részlet: És lőn világosság 34 Haydn: fisz-moll ( Búcsú -) szimfónia zárótétel 35 Cage: Music of Changes 36. A zenei dinamikáról folytatott diskurzus következő fejezete az elektronikus hangosítás korszakáról szól, előtte röviden áttekintjük a jelenségek fizikai hátterét. A hangerő mérése A hangnyomás az a konkrét helyen mérhető nyomáseltérés a légkör nyomásától, amit egy hanghullám kelt. Mikrofonnal mérhető, szabványos mértékegysége a Pa (Pascal). Amint már esett róla szó, a hangnyomásszint mérésekor objektív fizikai értéket mérünk, mely nem egyezik az ember által érzékelt szubjektív hangossággal. A hangerő mértékét a gyakorlatban mindazonáltal db-ben (decibelben) szokás kifejezni. A db logaritmus-alapú mértékegység. Ez igen nagy és igen kis értékek összevetését könnyíti meg, a szorzás és osztás helyett elegendő összeadni és kivonni. (Két tízszeres teljesítményű erősítő összekapcsolása 10 10=100-szoros értéket jelentene. db-ben kifejezve 34 Az oratórium ( = a Biblia) kezdete, a világosság megteremtése. 35 A zenetörténet legszebben megkomponált decrescendója. Történt egyszer, hogy Esterházi herceg elfelejtett fizetni a zenekarnak. A házi zeneszerző reakciója egy búcsúzós zárótétel volt, amelyben a zenészek sorban egymás után elhagyják színpadot. Megkomponált halkulás, decrescendo. 36 Cage nevezetes, I Ching-segédlettel alkotott zongoraművében a dinamikát is bevonta a véletlen-műveletekbe. pppp, ppp, pp, p, mf, f, ff, ff, és ffff ezeket a dinamikai szinteket bízta a sors kezére, ennek megfelően elvileg 9 hangerőfokozatot hallhatunk a műben

19 az első erősítő 10-szeres teljesítménye 20 db, az összteljesítmény 40 db.) A logaritmikus mértékegységekről szólván kiemeljük, hogy az emberi hallás és látás egyébként is a logaritmikus skála dimenziójában működik. A csillagászok a fényesség mértékének kifejezésére ugyancsak logaritmikus skálát használnak. A decibel mértékegységet a Bell Telefontársaság vezette be a XX. század elején abból a célból, hogy meghatározza a hangerőcsökkenés arányát kábeleinek 1 mérföld hosszú szakaszában. Eredetileg más volt a neve, később keresztelték át az alapító Alexander Graham Bell tiszteletére. Az értékek nem egyenes arányosságú, hanem logaritmikus skálán való kifejezésének helyességét igazolja, hogy azonos különbségek minden hangerőszinten (lényegében) ugyanolyan pszichoakusztikus érzetet keltenek, például 20 db-ről 25-re, illetve 77 db-ről 82 db-re való növekedés esetében. A hangerőszint egy bizonyos hanghullám hangnyomását, azaz hangerejét fejezi ki egy referenciaértékhez képest. A viszonyítási alap, azaz a 0 db egyenlő 20 μpa (mikropascal). Ez hozzávetőlegesen egy repülő szúnyog hangja 3 méter távolságból az emberi hallás küszöbének tekinthető. Néhány további példa. 10 db: emberi lélegzet 30 méterről. 30 db: színházi csend. 50 db: csendes vendéglő belülről. 70 db: erős forgalom 5 méterről. 100 db: légkalapács 2 méterről. 120 db: fájdalomküszöb; vonatkürt 10 méterről. 194 db: a hangerősség elméleti maximuma. Az emberi hallás szubjektív eleme a frekvenciafüggés. A mély zónában, illetve magasabb sávokban az ugyanazzal a db-értékkel kifejezett hangerőt halkabbnak érzékeljük, mint a középtartományban, 1 3 khz környékén. Az elektronikus hangerősítés és a dinamika Az elektronikusan létrehozott dinamika két fontos új elemet hozott magával. Az egyik a hangerő növelésének az emberi befogadóképesség határáig és azon túl terjedő lehetősége. A másik az egzakt szabályozhatóság. A szerializmus, vagy más, bonyolult dinamikai skálákat használó XX. századi stílusok korábban nem jellemző, extrém feladatokat adtak az élő zenében a hangszeres előadóknak. Az elektronikus zenében viszont mindez csak beállítás kérdése. Ez azonban csak az adás oldaláról jelent bár korántsem bagatellizálható változást. A befogadó ugyanúgy saját szubjektív hallásával tud viszonyulni, akkor is, ha gép biztosítja a szerző szándékának teljes megvalósulását. Következésképpen a kommunikáció nem garantálható, s ezáltal érvénye is csökken. Senki sem tudja, hogy a hallgató azt veszi -e, amit a szerző küldeni szándékozott. Boulez fentebb idézett szavai itt is érvényesek. A hangerő fokozódása a populáris zenékben átütő. Általános értelemben azonban csak mennyiségi változásról beszélhetünk. A hangos még hangosabb lett, a dinamika változatosabbá, gazdagabbá nem vált. A halkság küszöbe is felfelé mozdult. Dinamikailag változatos számokra valósággal vadászni kell. A hangerősítésnek köszönhetően korábban megmutathatatlanul halk hangok, zajok, hangszeres játéktechnikák emelődtek a zenébe az elmúlt évtizedekben. Ezt a hangszedők és erősítők használata tette lehetővé. Cage: Cartridge Music 37 Hangszedőkkel felerősített asztali zajok. Fred Frith: Hello Music 38, és Fred Frith live 37 Hangszedőkkel felerősített asztali zajok. 38 Frith 1971-ben jelentette meg Guitar Solos c. lemezét. A Jimi Hendrixet visszhangzó korszakban úttörő tett volt ez a fajta experimentális gitározás, a mikrohangok kierősítése, a preparáció

20 Műszavak, fogalmak A dinamika legfontosabb klasszikus zenei műszavai, fogalmai: piano (p) halk. Pianissimo (pp): nagyon halk. Forte (f): hangos. Fortissimo (ff): nagyon hangos. Crescendo: hangosodás. Decrescendo: halkulás. Sforzato (sf): nagyon hangosan játszott egyes hang vagy hangzat. Az amplitúdó a hangerősség fizikai alapfogalma: hang hullámgörbéjének legnagyobb kitérése a nyugalmi állapotból. Minél nagyobb az amplitúdó, annál hangosabb a hang. 2.4 Hangszín 39 Más nyelvekben is gyakran körülíró fogalomként használják, például olaszul: timbro di voce, azaz hangbélyeg, hangra pecsételt sajátság. Franciául: timbre, ez az angolban is használatos. Angolul még: tone color, tone quality. A hangszín a hangoknak az a sajátossága, amely által az azonos magasságú hangokat meg tudjuk egymástól különböztetni. A hang paraméterei közül a legkevésbé megfogható, a másik hárommal összehasonlítva kevesebb egzakt fogódzót kínál. Maga a fogalom is nehezebben megragadható, elnevezése (magyarul: hangszín ) ellentmondást rejt magában. 39 A másik három paraméterrel szemben az ide tartozó jelenségek nem alkotnak egy bizonyos logika szerinti sort, skálát. A zenei élményben nagy szerepe van, de hagyományos értelemben nem a teremtés, a darabok megszületése értelmében, hanem másodlagos jelleggel. A tradicionális kottázás egészen a XX. századig lényegében nem foglalkozik a hangszín kérdésével. Két tényező befolyásolja erőteljesen a hangszíneket: a részhangfelépítés, tehát a felhangok arányai, illetve a járulékos zörejek, zajok. Döntő eleme egy hang színének, hogy melyik frekven- ciazónában találjuk formánsait, azaz a legnagyobb hangerejű felhangjait. Az alaphang színéhez járuló egyéb hangok pedig a hangképzéssel függenek össze: például a zongoránál a billentyű kopogása, a vonós hangszereken a vonó szőrének sercegése, az énekhangoknál a belső levegőoszlopot befolyásoló, azzal találkozó fiziológiai tényezők, és így tovább. A hangszínekben, az egyes hangszerek hangjának jellegzetességében komoly szerepet játszanak a tranziensek. Például a klarinét és bizonyos lágy hangú orgonasípok hangszínét így lehet megkülönböztetni: a klarinét attack -ja, a megszólalás felfutása más átmeneti/indítóhangokat, felismerhető tranzienseket tartalmaz. Az éneklés hangszínsajátságairól Az énekhang képzése, az ideális hangszín kialakítása úgy a magasan fejlett, mint az ösztönös zenekultúrák legsajátosabb részéhez tartozik. A vokalitás olyan terep, ahol lényeges megfigyeléseket tehetünk a hangszínekre vonatkozóan. Az európai műzene emblematikus vokális iskolája, az olasz bel canto egyfajta apollói, ideálisan szép, a magas és mély regiszterekben is kiegyenlített, homogén hangzásra törekszik. A jó énekest többek között hangszínének egysége teszi. Minden magasságban felismerhető és egységes. Közhely ugyanakkor, hogy a macskák csak sötétben egyformán feketék: nincs két megegyező hangszínű énekes a képzés és az elsajátított technikák teljes azonossága esetében sem, hiszen a testfelépítés, az arc üregeinek különbségei, az apró fiziológiai eltérések más és más finomszerkezeteket alakítanak ki a részhangok struktúráiban a nagy énekesek azonnal felismerhetőek

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

54 213 02 0000 00 00 Hangtechnikus Hangtechnikus 54 213 02 0100 51 01 Hangmester Hangtechnikus

54 213 02 0000 00 00 Hangtechnikus Hangtechnikus 54 213 02 0100 51 01 Hangmester Hangtechnikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A klasszikus összhangzattan axiomatikája. Tóbiás András. 2014. március 14.

SZAKDOLGOZAT. A klasszikus összhangzattan axiomatikája. Tóbiás András. 2014. március 14. SZAKDOLGOZAT A klasszikus összhangzattan axiomatikája Tóbiás András 2014. március 14. Témavezet : G. Horváth Ákos egyetemi docens BME Matematika Intézet Geometria Tanszék BME 2014 Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam IMPROVIZÁCIÓ Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81 TARTALOM JEGYZÉK Zongora 2 Hegedű 14 Furulya 21 Fagott 25 Fuvola 38 Oboa 49 Klarinét 57 Trombita 66 Kürt 72 Tenor- bariton-harsona 81 Tuba 99 Citera 116 Népi hegedű 126 Népi ének 131 Szolfézs - kötelező

Részletesebben

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ÉNEK-ZENE A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül történő

Részletesebben

HANGTERÁPIA. kialakulása és jelene

HANGTERÁPIA. kialakulása és jelene HANGTERÁPIA kialakulása és jelene Peter Hess német mérnök. Több évtizedes energetikai kutatómunkát végzett Nepálban, Tibetben, Indiában, kidolgozott egy módszert, melynek alapjai már az 5000 évvel

Részletesebben

Környezet. A munkakörnyezet ergonómiai. Területei: (Munkatevékenység) (Munkahely-elrendezés) (Használati eszközök) A. Fizikai környezetk

Környezet. A munkakörnyezet ergonómiai. Területei: (Munkatevékenység) (Munkahely-elrendezés) (Használati eszközök) A. Fizikai környezetk A munkakörnyezet ergonómiai értékelése 2 Környezet Területei: (Munkatevékenység) (Munkahely-elrendezés) (Használati eszközök) A. Fizikai környezet (B. Szociális környezet) A. Fizikai környezetk 3 1.1 Fénytani

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben

XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben Minden kor zenéjét meghatározták azok az instrumentumok, amin a zenét megszólaltatták, vagy amin a zeneszerz otthon kipróbálhatta új alkotását. A középkorban,

Részletesebben

FIZIKA. helyi programja. tantárgy. Készült a Katolikus Pedagógia Szervezési és Továbbképzési Intézet által készített kerettanterv alapján.

FIZIKA. helyi programja. tantárgy. Készült a Katolikus Pedagógia Szervezési és Továbbképzési Intézet által készített kerettanterv alapján. FIZIKA tantárgy helyi programja Készült a Katolikus Pedagógia Szervezési és Továbbképzési Intézet által készített kerettanterv alapján. 2013 Alapóraszámú FIZIKA helyi tanterv a szakközépiskolák számára

Részletesebben

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra 2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve az 1-4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 2 2 2 2 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X írta:

Részletesebben

V-TONE GUITAR PACK 2

V-TONE GUITAR PACK 2 2 TARTALOM A GITÁR FŐBB JELLEMZŐI... 4 BEVEZETÉS... 4 A GITÁR RÉSZEI... 4 A VIBRATO KAR BEHELYEZÉSE... 4 ÉRINTŐLAP-DIAGRAM... 4 BALKEZES POZÍCIÓ... 4 TESTHELYZET... 5 A GITÁR TARTÁSA... 5 PENGETŐK... 5

Részletesebben

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is.

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet 2.2.12. A) változatához Ének-zene az általános iskolák 5-8. évfolyama számára Kerettantervi megfelelés Jelen helyi

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Orgonaépítő)

HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Orgonaépítő) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Orgonaépítő) -1997- I. A mestervizsgára jelentkezés feltételei A jelölt rendelkezzen a mestervizsgához előírt

Részletesebben

AKUSZTIKAI ALAPOK. HANG. ELEKTROAKUSZ- TIKAI ÁTALAKITÓK.

AKUSZTIKAI ALAPOK. HANG. ELEKTROAKUSZ- TIKAI ÁTALAKITÓK. AKUSZTIKAI ALAPOK. HANG. ELEKTROAKUSZ- TIKAI ÁTALAKITÓK. 1. A hang fizikai leírása Fizikai jellegét tekintve a hang valamilyen rugalmas közeg mechanikai rezgéséből áll. Az emberi fül döntően a levegőben

Részletesebben

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008- 0082 Feladatellátási hely: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája SZTE Juhász Gyula Gyakorló

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30.

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30. Részvételi felhívás - A gépjárművezetők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák képességéhez kapcsolódó tananyagok elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Hangszertanítás az értelmileg akadályozott gyermekeknél

Hangszertanítás az értelmileg akadályozott gyermekeknél www.ntk.hu 11 Tanítsunk hangszerjátékot Hangszertanítás az értelmileg akadályozott gyermekeknél Fabényi Réka Egy régebbi tanulmányomban Fejlesztô Pedagógia 17. évf. 2006. 2. számában már írtam az értelmileg

Részletesebben

9. évfolyam. Ének-zene 9-10. évfolyam. ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam. Heti óraszám 1 1. Éves óraszám 36 36. Zenei reprodukció Éneklés 14

9. évfolyam. Ének-zene 9-10. évfolyam. ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam. Heti óraszám 1 1. Éves óraszám 36 36. Zenei reprodukció Éneklés 14 Ének-zene 9-10. évfolyam ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam Heti óraszám 1 1 Éves óraszám 36 36 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés 14 Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel.

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel. Kiadás kelte MAGYAR SZABVÁNY MSZ 21976-1 Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel. Investigation of municipal wastes, Sampling Hivatkozási szám: MSZ 21976-1:2005 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk

A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés c. könyvérıl Sanoma Budapest, Nık Lapja Mőhely, 2007. Kitőnı könyvet ajánlok az olvasó figyelmébe, noha a szerzı

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

. A zaj környezeti hatásai

. A zaj környezeti hatásai . A zaj környezeti hatásai A zaj a XVIII. század, az iparosodás óta életünk állandó kísérıjévé vált. A XX. században a közlekedés fejlıdésével a településeken élık zajterhelése folyamatosan emelkedett.

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében I R Á N Y E LV E K 1. Általános elvek A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Részletesebben

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Albertné Balogh Márta TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Kedves Kollégák! A Harmadik daloskönyv a 2015 2016-es tanévre már megújult formában

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PORTÁL HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI TÁRGYÚ

KÖZÖSSÉGI PORTÁL HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI TÁRGYÚ KÖZÖSSÉGI PORTÁL HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI TÁRGYÚ KÉPZÉSEKBEN Duchon Jenő, duchon.jeno@tmpk.uni-obuda.hu Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Óbudai Egyetem 1. Bevezetés Az ezredforduló óta hazánkban

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői MAKROGAZDASÁGI HELYZETKÉP A távmunka és a távdolgozók jellemzői A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni, hogy elterjedtebb, mint általában gondolják. A cikk szerzői hat ország adatai

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Külső fül: Középfül: Belső fül:

Külső fül: Középfül: Belső fül: Hallási illúziók 1 A hallásról általában Kocsis Zsuzsanna MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet BME Kognitív Tudományi Tanszék Külső fül: fülkagyló, hallójárat irányított mikrofon A hallás

Részletesebben

Kísérletek. 2010.10.17. Készítette: Kiss Anett

Kísérletek. 2010.10.17. Készítette: Kiss Anett Kísérletek A kísérlet ebben a fejezetben úgy jelenik meg, mint a tudományos megfigyelés egyik módja, ahol a társadalomtudósok igyekeznek jelenségeket megérteni, általánosításokhoz jutni. A kísérlet lényege:

Részletesebben

Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása

Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása PEDAGÓGIAI PROGRAM Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Autista

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

MÁSODIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁS A MÁTRÁBAN CLOSE ENCOUNTERS OF THE SECOND KIND IN MÁTRA HILL

MÁSODIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁS A MÁTRÁBAN CLOSE ENCOUNTERS OF THE SECOND KIND IN MÁTRA HILL MÁSODIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁS A MÁTRÁBAN CLOSE ENCOUNTERS OF THE SECOND KIND IN MÁTRA HILL Nagy Péter 1, Pintér István, Bagány Mihály Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 1 az ELTE Fizika Tanítása doktori program

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

A HANG. Készítette: Porkoláb Tamás

A HANG. Készítette: Porkoláb Tamás A HANG 1. A hang mint hullám 2. A hang visszaverődése 3. Hanghullámok interereniája 4. Állóhullámok, rezonania 5. A hangskála és a hangszerek hangja 6. Az ultrahangok 7. A Doppler-eektus Készítette: Porkoláb

Részletesebben

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A Házi dolgozat K É S Z Í T E T T E : Sándor Judit DE-TTK Informatikus-könyvtáros szak I. évfolyam - 2 félév 2004. május 15. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A KULTÚRA SZEREPE... 2 MŐVELİDÉSKUTATÁS,

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Indikátorok

Részletesebben

Hővisszanyerés a sütödékben

Hővisszanyerés a sütödékben BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 9. sz. 2006. p. 61 67. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Hővisszanyerés a sütödékben A kenyérsütés az egyik legenergiaigényesebb

Részletesebben

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX.

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. CIKLUS GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE MESTER: CZIGÁNY TAMÁS REGÉC, A VÁRROM HASZNOSÍTÁSA - ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc Tanszak Ajánlás A helyi tanterv kidolgozását meghatározta 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXIV.törvény a közoktatásról 48, valamint az intézmény

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

6.1.3. A hang terjedés számítása és szemléltetése...47 6.1.4. Irányhallás számítása a vízszintes síkban...48 6.2. Műfejbe épített mikrofonokkal

6.1.3. A hang terjedés számítása és szemléltetése...47 6.1.4. Irányhallás számítása a vízszintes síkban...48 6.2. Műfejbe épített mikrofonokkal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...3 2. Hang...4 2.1. Hangtani alapfogalmak...4 2.1.1. Hanghullám...4 2.1.2. Hangnyomás és intenzitás...4 2.1.3. Terjedési sebesség:...5 2.1.4. Hangforrás...6

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2012. február PREAMBULUM

Részletesebben

ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN

ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN Az embernek a zenével való legközvetlenebb kapcsolata az éneklésben és a zenehallgatásban nyilvánul meg. A zenehallgatás komoly figyelemkoncentrációt igényel, ezért abban az életkorban

Részletesebben

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés 1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 7. és 8. osztály német nemzetiségi tagozatos

Részletesebben

TRAFIC TRAFIC. www.renault.hu. Renault Hungária Kft. Ügyfélszolgálat: 06 40 200 000 (helyi tarifával hívható)

TRAFIC TRAFIC. www.renault.hu. Renault Hungária Kft. Ügyfélszolgálat: 06 40 200 000 (helyi tarifával hívható) TRAFIC www.renault.hu Renault Hungária Kft. Ügyfélszolgálat: 06 40 200 000 (helyi tarifával hívható) FÉNYKÉPEK: RENAULT COMMUNICATION / DR / R. FALCUCCI, A. BERNIER, C. CUGNY, D. DUMAS, O. BANET, P. CURTET

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

1 4. évfolyam. 1. évfolyam

1 4. évfolyam. 1. évfolyam 1 4. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb ja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban kezdődik, ahol a NATban meghatározott

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI KLIK Érdi Tankerület 123002 Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 1 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ANDREETTI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb tudományterületekkel... 4 4. Az informatika ágai... 5 AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Reuven Tsur Esti Kérdés Előadóművészet

Reuven Tsur Esti Kérdés Előadóművészet 1 Reuven Tsur Esti Kérdés Előadóművészet (folyamatban lévő tanulmány) Wellek és Warren szerint, a költői ritmusnak három dimenziója van: a verstani minta, a nyelvi minta és az előadás. A versmérték a gyenge

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

Rövid elméleti összefoglaló összhangzattanból

Rövid elméleti összefoglaló összhangzattanból PETRES CSABA Rövid elméleti összefoglaló összhangzattanból Csíkszereda, 1998. 1 Rövid elméleti összefoglaló összhangzattanból Összeállította Petres Csaba Csíkszereda, 1998. TARTALOM Bevezető, Dúr és összhangzatos

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ISMERETEK MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET

PEDAGÓGIAI ISMERETEK MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET PEDAGÓGIAI ISMERETEK MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET Budapest, 2012 Szerző: Dr. Szilágyi Klára Lektorálta: Dr. Dávid László Kiadja: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A jegyzet kizárólag a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

FIZIKA. 10. évfolyamos vizsga

FIZIKA. 10. évfolyamos vizsga 10. évfolyamos vizsga A vizsga leírása: A vizsga csak szóbeli részből áll. A vizsgán két tételt kell húzni. Az A tétel a 9. évfolyam ismeretanyagára, a B tétel a 10. évfolyam ismeretanyagának a vizsga

Részletesebben

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Művészeti iskola helyi tanterve. Tanszak megnevezése: Orgona A művészeti iskola intézményegység vezetője: Herczeg István Intézményegység

Részletesebben