Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet)"

Átírás

1 Lellei ú ság XXI. évfolyam, 1 szám január Új év Ilyenkor az a szokás, hogy pár bíztató szóval köszöntjük a nyájas olvasót, egy boldogabb, új esztend eljövetelének reményében. Egy éve arra bíztattam Önöket, hogy kapjuk össze magunkat, és másszunk ki ebb l a depressziós állapotból, mert nem jó ez nekünk. Aki elhagyja magát, az nem tud kikeveredni a bajból, márpedig nagyon úgy néz ki, hogy van bel le elég. Sajnos most sem tudok ennél okosabbat mondani, mert a dolgok állása nem változott, s t. Viszont összeszedtem egy adag idézetet, amit külhoniak mondtak rólunk. Tessenek végigolvasni ket. Ne egyszerre, és ha lehet többször is. Aztán el lehet gondolkodni. Mert nincs vége a világnak, és hiszem, hogy nem is lesz. Lotharingiai Regino apát (908): A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen. Karddal csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen l nek ki szaruikból, hogy lövéseik ellen aligha lehet védekezni. Természetük dölyfös, lázadozó. Hallgatagok, készebbek a cselekvésre, mint a beszédre. Fruili Berengár lombardiai követ a magyarokról 921-ben: Gazdagságuk pazar és szembet n. Hatalmas sereget tudnak kiállítani! Kürtszóra indul, fordul az egész sereg. Napokig lovagolnak váltó lovaikon. Ha megindulnak, megmozdul ég és föld alattuk. Harciasságuk és bátorságuk egyedülálló. Nem félnek, mosolyogva halnak meg! Legy zhetetlenek. Bernardusi Ayglier Monte Cassino-I apát 1269: (Folytatás a 2. oldalon) Nyolc és fél kérdés Bór Norbert építész. az alma, amely nem esett messze a fájától. Édesapja kiváló k m ves mester volt, aki visszaállította a Vízm oldalába a Patróna Hungária szobrot annak idején. A Városüzemeltetési Szervezetnél kezdett, mint m szaki vezet, melynek kés bb az igazgatója lett. Nemrég lemondott posztjáról, jelenleg építési vállalkozó. Felesége, és három gyermeke van. Kihagytam valami fontosat? Ne t njék nagykép ségnek, de 17 éves munkám alatt sok olyan beruházásnak vagyok alkotó részese, amire büszke vagyok. Remélni szeretném, hogy ezeknek a fejlesztéseknek is köszönhet, hogy napjainkra Balatonlelle a déli-part egyik legkedveltebb üdül helye lett. Ön Balatonlelle megbecsült polgára. Ha ezt így szemébe mondják, illik elhárítani, úgyhogy most az elején kérem a menteget zést kihagyni. Nos, mi az amire leginkább büszke, amit a város érdekében tett? Hogy folytassam az el z válaszommal, 2001 és 2004 között, kollégáim; Novákné Boros Éva, és Csonták Ferenc segítségével 20 pályázatot készítettünk el és nyújtottunk be különböz helyekre, melynek eredményeképpen a VÜSZ 600 millió forint, leginkább idegenforgalmi fejlesztést tudott végrehajtani. Ekkor épült többek között a fizet strandon a gyermek és feln tt élménymedence, úszómedence, és a négypályás hullámcsúszda. Különösen büszke vagyok a Szent István térre, melynek színvilága a tervekkel ellentétben, (Folytatás a 3. oldalon) Jeles napok Január 6. Vízkereszt A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi id szak kezdete. A napkeleti bölcsekre, és Jézus megkeresztelkedésére emlékezünk. E napon szenteli a vizet az egyház. A házszentelés napja. Január 22. A Magyar Kultúra Napja A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc január 22- én fejezte be a Himnusz megírását. Február 2. Gyertyaszentel Boldogasszony Az egyház Sz z Mária megtisztulására emlékezik. A népi hiedelem szerint, ha ezen a napon kisüt a nap, a medve meglátja az árnyékát, akkor viszszamegy, és még negyven napig tart a tél. Február 14. Bálint, és Valentin napja Bálint napján ha hideg, száraz az id, akkor jó lesz a termés. Valentin napján az angolszász hagyományok szerint illik egymást kedves üdvözlettel, aprócska ajándékkal meglepni. Radnóti Miklós: Január (részlet) Késõn kel a nap, teli van még csordúltig az ég s r sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben. Lellei ujsag - Januar.indd :01:57

2 2 XXXXXXX ÜNNEP Lellei újság Januári jegyzet A legutóbbi testületi ülésen megszavazták a város elöljárói, hogy épüljön egy két foglalkoztatós, korszer bölcs de az óvoda telkén. Pontosabban a pályázat beadásának utolsó részleteir l számolt be az el készít, a testület a pályázat beadásáról döntött. Úgy t nik, a vállalkozó akit l az árajánlatot kérték, nem helyi cég volt. Nem el ször történne ez meg, pedig több szempontból jó lenne, ha így lenne. A helyi iparosok, ha otthonukban építenek valamit, azt nem csak a bevétel reményében teszik, hanem mert tudják, hogy eljön majd az id, amikor mutogathatják az unokáiknak, hogy kisfiam, ezt én építettem, ez az én kezem munkája. A helyi iparos ha dolgozik, jövedelmet termel, mely után az ipar zési adót a város kasszájába fizeti be, ami bevétel és csökkenti a beruházás költségeit. A helyi iparos nem tud a megrendel b l hülyét csinálni, itt fog dolgozni, mert könnyen megtalálható. A helyi iparosnak ha van munkája, embereket foglalkoztat, akiknek addig nem kell szociális segélyt adni, vagy alibi munkát keresni. A másik, hogy annak a 25-30, minden évben kevesebb gyereknek, akik mostanság évente születnek érdemes bölcs dét építeni? S miel tt kapok a fejemre, azt mondom én is, hogy igen. Csak akkor a helyi munkaképes embereknek kellene adni a munkát, hogy legyen nekik kedvük itt maradni, házasodni, s gyermekeket nemzeni. (lig) (Folytatás az 1. oldalról) A magyar király hatalmas, amikor megindítja seregeit, északon, keleten mozdulni senki nem mer. II. Murad szultán ( ): Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak. Galeotto Marcio ( ) olasz humanista: Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lév gazdagságot, ezért gy lölet veszi ket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, b a hal-áldás, nagymennyiség a kenyérgabona, a bor pedig kiváló. Robert Johnson angol publicista 1616: Ez az egy királyság többet tett az ottomán ambíciók csökkentésére és az ottomán szerencse megakasztására, mint a többi összes keresztény államok együttvéve. Eduard Sayous (1838): A nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Magyarország tett a civilizációnak, el ször, amikor testével vetett gátat a barbarizmusnak, majd mid n tántoríthatatlan bátorsággal ragaszkodott szabadságához, és a vallási türelemhez. Saint René Tailladier ( ): A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, el bb-utóbb fel fog támadni. Victor Hugo ( ): Magyarország a h sök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dics séget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a h siesség megtestesülése. Bismarck német kancellár ( ): Különös nép a magyar, de nekem nagyon tetszik. Elisée Reclus ( ): Magyarország rendkívüli el nye, hogy szoros értelemben vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefügg bb területe. Bármint alakuljon is a közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában. D Annunzio olasz költ 1926: Mindaddig, amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot, a Duna-medence kérdéseit nem lehet véglegesen rendezni. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország. Új év I. Garvin angol publicista 1925: Valamennyi legy zött nép közül a tehetséges, fels bbséges magyar népnek jutott a leggonoszabb sors. Egy ezer éves egységes országra er szakolni, elfogadtatni ilyen elrendezést, mint véglegest, a jöv t gy löletre, harcra és viszályra kárhoztatná, valószín sítené egy katonai jelleg konfrontáció létrejöttét belátható id n belül. Ismail Gallal szomáliai költ 1962: Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak. A Dalai Láma üzente 2006: Magyarok! Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehet ség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményez képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk! Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc, 9 próbálkozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jöv el tt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem el tt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Joachim Meisner bíboros 2009: Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben meger södött népre, amely soha nem hagyta magát legy zni... Szent István államfelfogásában soha nem tudott az a nyugat-európai abszolutizmus kialakulni, ahol a király azt mondja: Az állam én vagyok. országát Mária oltalmába ajánlotta. Királyságát úgy fogta fel, hogy csak gondozója és nem tulajdonosa azoknak az embereknek, akiket rá, mint intéz re bíztak. Ha ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól az újkorig, akkor az európai kontinens sok szenvedést l és nélkülözést l menekült volna. Szent István királyi házába vette Máriát. Ez Magyarországnak olyan méltóságot kölcsönzött, amely nem veszett el soha. (X) Lellei ujsag - Januar.indd :02:06

3 Lellei újság INTERJÚ 3 Beszélgetés: Bór Norberttel (Folytatás az 1. oldalról) az én elképzeléseim szerint valósult meg, ami szépen harmonizál nemcsak a környezettel, de a szintén pályázatból épült szök kúttal is. Külön szeretném megköszönni munkatársaimnak a Napospart utca, Móló sétány térburkolatainak el készítésénél és kivitelezésénél végzett kiváló munkájukat, no meg, hogy ötleteikkel több millió forintot takarítottak meg. Büszke vagyok arra, hogy a Fizet strand irányításom alatt már két ízben túllépte a 100 millió forint éves bevételt, mely nem elhanyagolható tétel a város költségvetésében. A falu sem maradt el a fejlesztések között. A már említett pályázatokból a Vágóhíd utca fels részén 12 önkormányzati lakást építettünk, parkjainkba pedig 10 új berendezéssel felszerelt játszóteret helyeztünk ki. Van amire nem ennyire büszke? Amire nem vagyok büszke, nem sikerült megvalósítani azt, hogy borús id esetén vendégeink tartalmas szórakozást, elfoglaltságot találjanak maguknak. A Balatonon kívül, a többi természeti értékünket lenne jó el térbe helyezni, gondolok itt az irmapusztai horgászturizmusra, és a gyönyör fekvés Kishegy színvonalasabb bemutatására. Ön sok évet megélt Balatonlellén. Mi az, ami tetszik, ami fejl dött Városunkban? Ami leginkább fejl dött, az a város idegenforgalmi központja. A Szent István tér, Móló sétány, Fizet strand, Vitorláskiköt. Nagy fejl dés volt a Városháza megépítése, az Iskola átépítése, és a környezetük igényes kialakítása. És mit mond a kisördög, mi az, ami nem tetszik? Általánosságban az nem tetszik, hogy megszakadt az idegenforgalmi fejlesztések folyamata. A homokos parton kívül 8 éve látványos fejlesztés nem történt. Konkrétan gondolok a szabadstrandon végigvezet sétány, és térvilágítás cseréjére, amik már nem illenek bele Balatonlelle arculatába. S ami a legelgondolkodtatóbb, hogy mert városunkban rövid és hosszú távú tervek nincsenek, nem látszik milyen irányba halad tovább Lelle fejl dése. Nyolc és fél kérdés Ha most önre szakadna az államkaszsza, mi lenne az, amire legel ször költene a város érdekében? Új idegenforgalmi fejlesztésekre. Tudom, hogy mekkora szükség lenne az utak és járdák javítására, látom milyen állapotban vannak. Mégis, ennek ellenére új idegenforgalmi attrakciók létrehozására költenék, mert pillanatnyilag és azt hiszem még egy jó darabig, ez lesz a legfontosabb bevételi forrásunk. Balatonlelle és az idegenforgalom. Azt hiszem szétválaszthatatlanok, mint a sziámi ikrek. Mi a véleménye, jó ez nekünk, vagy rossz? Nálam Balatonlelle és az idegenforgalom, szétválaszthatatlanok. Ezt a családommal én is tapasztalom. Sok balatonlellei emberhez hasonlóan mi is foglalkozunk szobakiadással. De hiába próbálunk mi mindent megtenni a vendégekért, ha nem tudunk nekik megfelel programokat kínálni. A városunkba látogatók zöme keresi az ingyenesen látogatható, tömegeket befogadó programokat. A Borhét színes forgataga, a Rendezvénypark, és a Szabadtéri színpad programjai jó lehet ségek, de nem elegend ek, s ami a nagyobb baj, hogy nem tudjuk mikor, mi fog történni. Ilyenkor már megkezd dik a levelezés, és a vendégek igényelnék amikor a szállásról tájékozódnak, tudják mire számíthatnak. Kíváncsiak a programokra, a vendégl i árakra is. Sajnos ez nem m ködik, nem tudunk mit mondani. Nekünk lelleieknek rá kellene jönnünk, hogy csak az összefogás visz el re. Az irigység és az egymásra mutogatás nem. Mi a kedvenc helye Balatonlellén? Ez nehéz kérdés, mint ahogy arra sem tud egy szül válaszolni, hogy melyik a kedvenc gyereke. Munkámból adódóan jól ismerem a várost, minden egyes szegletét. Ebben a városban sok szépség, és érték van. Ha mégis muszáj, a Fizet strandot választom, ahhoz tettem a legtöbbet, ebbe fektettem a legtöbb munkát és energiát. Végül. Van-e olyan kérdés, amit nem tettem fel? Igen, van. Ez alatt a 17 esztend alatt nem egyedül dolgoztam a VÜSZ-nél. Sokat köszönhetek kollégáimnak, akik minden esetben mellettem álltak. Köszönöm nekik ezt a csaknem két évtizedet. Ligeti Gábor Háziorvosok Balatonlelle, Szövetség u. 3. Dr Bitz Mária belgyógyász Hétf t l péntekig: 8 11 Tel.: Dr Bíró Tamás szülész-n gyógyász Hétf t l péntekig: Tel.: Dr Illés Huba belgyógyász, szülész-n gyógyász Hétf t l péntekig: 8 11 Tel.: Dr Novák László ortopédus Minden pénteken: Tel.: / Balatonlelle, Szövetség u. 7. Dr Baron Katalin gyermekorvos Hétf, kedd, csütörtök, péntek: 9 12, szerda: Tel.: Dr Tóth Péter fogorvos Hétf : 12 18, kedd péntek: 8 13 Tel.: Balatonlelle, Kossuth L. u. 4. Dr Balázs Lajos sebész Hétf, csütörtök: Sürg s esetben azonnal Tel.: Orvosi Ügyelet Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. Minden nap, délután 16 reggel 07-ig Tel.: Dr Gaál Antal állatorvos Balatonlelle, Dobó Katalin u. 6. Tel.: / Dr Mészáros László állatorvos Balatonlelle, Rákóczi u Tel.: / Gyógyszertárak Mária Gyógyszertár Balatonlelle, Móra Ferenc u. 2. Tel.: Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle, Rákóczi u. 208/B. Tel.: Lellei ujsag - Januar.indd :02:07

4 4 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lellei újság A. László lellei lakos Kedves Városlakók! Most azokért a szép ezüstfeny kért szeretnék szót emelni, akik minden évben a Körforgalomban végzik be életüket. Az idei, közel 40 éves fának az volt a balszerencséje, hogy a város legszebb feny je volt. Senkinek nem volt útjában, senkit nem bántott, csak díszítette a Szövetség utcát s tisztította a környék leveg jét. Talán okosabb lenne egy konténeres fát ültetni végre, akkor nem kellene minden évben megölni egy egészséges fát. Jöv re is lesz karácsony, meg utána is. Elég lenne egyszer költeni rá, s utána nem lenne rá gond. Z. Elemér lellei lakos A legutóbbi testületi ülésen az Alpolgármester úr nagyon helyesen, felszólalt annak érdekében, hogy a tárgyalt napirendi pontokat pár mondatban össze kellene foglalni, hogy az érdekl d tévénéz k is értsék, hogy tulajdonképpen mir l is van szó. Különösen kíváncsi lettem volna az els napirendi pontok között alig észrevehet en megbújó, vita nélküli szavazás részleteire, ami a képvisel k tiszteletdíjáról szólt. Sz cs László, hegyközségi elnök Sokak kérésére tesszük közzé, hogy ebben az évben a Lellei Borhét augusztus 3, és augusztus 12 között kerül megrendezésre. Mivel sokak ehhez igazítják a szabadságukat, a szobakiadók figyelmébe ajánljuk ezt a hírt. Balatonlelle Város Önkormányzat Jegyz je mint önkormányzati adóhatóság a jogszabályi feltételeknek megfelel en szeptember 15-ig felhívta az Adózók figyelmét a második félévi adó rendezésére decemberében fizetési felhívást kaptak azon Adózók, akik szeptember 15-ig nem rendezték hátralékaikat. Fizetési felhívás határideje január 15-én lejár. Balatonlelle Város Önkormányzata december 19-ei képvisel -testületi ülésén csatlakozott a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz. Felhívom a figyelmét azon adóhátralékkal rendelkez Adózóknak, akik nem rendezik január 15-ig a hátralékukat, hogy a hátralékaik behajtása a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás részére átadásra kerül. A végrehajtó az adóhátralékot és a végrehajtás során keletkezett végrehajtási költséget az Adózótól szedi be, mely számottev en megnövelheti az Adózó adón felüli tartozását. Adózók figyelmébe Képvisel -testületi ülés Fent leírtak alapján felhívom az Adózók figyelmét, hogy az adóhátralék kifizetésér l legkés bb január 15-ig szíveskedjenek gondoskodni, valamint a jöv ben a fizetési felhívásokon szerepl határid ket szigorúan betartani szíveskedjenek. Azon Adózó, aki anyagi helyzete miatt nem tudja adóhátralékát határid ben rendezni, Balatonlelle Város Önkormányzatának Adócsoportjától (85/ telefonon, vagy Balatonlelle, Pet fi u. 2. I. emelet 21. szobában) kérhet felvilágosítást a méltányosság lehet ségeir l. A méltányossági kérelmek a helyi adókról, és az adózás rendjér l szóló 25/2011.(XII.20.) rendelet 3. -ban foglaltak szerint kerülnek elbírálásra. A méltányossági kérelem illetékköteles, melynek mértéke az illetékekr l szóló évi XCIII. törvény alapján január 1-jét l 3000 Ft, mely összeget csekken kell feladni. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyz Balatonlelle Város Önkormányzatának Képvisel -testülete soros ülését január 26- án (csütörtökön) órai kezdettel tartja a Városháza dísztermében, melyre tisztelettel várunk minden érdekl d t. F bb napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. 2. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének els fordulós tárgyalása. 3. A Képvisel -testület évre szóló munkatervének elfogadása. 4. Beszámoló a városi honlap évi üzemeltetésér l. 5. Beszámoló az átadott pénzeszközök felhasználásáról Kenéz István polgármester Véleményem az épít ipari szakképzés átalakításáról Évtizedek óta egyre nagyobb gondot okoz a szakmunkások képzése, különösen az épít ipari szakmák gyakorlati oktatása. Most végre, jelenlegi kormányunk érzékeli az eddigi képzési rendszer súlyos hiányosságait és hála Isten, bevezeti az általános iskola utáni három éves gyakorlati képzést. Eddig öt éves id alatt képezték a szakmunkásokat. Az els két évben a tanulók parkoló pályán voltak, mert általános szakmai képzésben nem részesültek, általános ismereti tárgyakat tanultak, amit addigra a hivatalos tanrend szerint, már korábban megtanultak. A szakmunkásképz intézetekben is az általános iskola tananyagát ismételgették. A következ probléma az, hogy a rendeletek nem különböztetik meg az épít ipari szakmákat a többi telepített üzemekben végezhet szakmáktól, melyek állandó munkahelyen, üzemekben végezhet k. Az épít ipari szakmák, úgymint k m ves, ács-állványozó, vasbetonszerel, épületasztalos, szobafest -mázoló, épületbádogos, vízvezeték szerel, épületvillamossági szerel szakmákat tanm helyekben oktatni nem lehet. Ezeket a szakmákat csak úgy lehet elsajátítani, ha a tanuló azt élesben tanulja, gyakorolja az épül létesítményeken. Aki már látott építkezést, fel tudja mérni, hogy a folyamatosan változó id járás miatt, instabil terepviszonyokhoz kell alkalmazkodni, amit egy f tött tanm helyben, nem lehet elsajátítani. A legtöbb szakmunkásképz ben az egy hét gyakorlati oktatást, egy hét elméleti képzés követi, ezért a diák sem az elméleti, sem pedig a gyakorlati oktatásban nem tud elmélyedni. A helyes módszer az lenne, ha az általános Lellei ujsag - Januar.indd :02:07

5 Lellei újság ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5 iskolát azonnal követné a három éves szakmunkás képzés és a tanuló azonnal részt venne a gyakorlati képzésben. Tényleges munka által sajátítaná azt el, egy építkezésen, folyamatában a szakma fortélyait. A fiatalok ebben a korban a legfogékonyabbak. A kézügyességet igényl feladatokat ilyenkor sajátíthatják el legkönnyebben. Nem utolsó sorban, ebben a korban nevelhet k leginkább a munkára. Tekintettel arra, hogy az épít ipari szakmák idényjelleg ek, a téli hónapokban legtöbbször nem gyakorolhatók. Ezért a szakmák elméleti részét a téli hónapokban, december, január, február hónapokban, egész napos foglalkozásokon sajátíthatnák el a szakmunkás tanulók. A meleg hónapok pedig folyamatosan maradnának a manuális munkára. Országunkban l948-ig ilyen szisztéma szerint képezték ki a tanoncokat. Ráadásul ebben az id ben 6 elemi iskola volt a kötelez, tehát inasnak már l2 éves korban leszerz dtették a diákokat. Ezekb l váltak azok a kiváló szakemberek, akik után ma már csak sóvároghatunk. Sajnos már csak néhány aggastyán él közülük, 85 év felett. További nagy baj, hogy nem érdekeltek az iparengedélyes épít iparosok, vállalkozók a tanulók képzésében. Ha megérné, akkor szívesen alkalmaznának tanoncot, mint azt külföldi példák is bizonyítják. Véleményem szerint a tanulót alkalmazó iparos egy jól megszerkesztett szerz dés alapján, az els naptól hasznot termel en foglalkoztathatná a rábízott leend szakembert. A következ lépés, a technikus képzés. Jelenleg a szakközépiskolai tanulók az ötödik évben, ha technikusi min sít vizsgát tesznek, akkor megkapják a technikusi oklevelet. Ez a képzés is teljesen elhibázott. Vissza kell állítani a négy éves technikumokat tapasztalataim szerint. Az épít ipari technikumba csak olyan tanulót vehetnének fel, aki valamelyik épít ipari mesterségb l a szakmunkásvizsgát, sikeresen letette. Ennek az eljárásnak az lenne az óriási el nye, hogy a technikumi tanuló a választott szakmában már gyakorlattal rendelkezne, és könnyedén elsajátíthatja, magas fokon megtanulhatja a szaktantárgyakat, most már elméletben is. Jelenleg a szakközépiskolai tanuló a négy év után ugyanazokból a tantárgyakból érettségizik, mint a gimnáziumi tanuló. Itt van a hiba. A technikumokban a szaktárgyaknak kellene els dlegesnek lennie. Érettségi tárgy lehetne az épület-szerkezettan, szilárdságtan, vasbetonszerkezetek, matematika, építészeti szakrajz. Az általános m veltséget adó tantárgyakból, mint például a magyarnyelv és irodalom, történelem, csak vizsga lenne. Az itt fel nem sorolt további szakmai tárgyak, mint talajmechanika, geodézia, anyagtan, számítástechnika stb., ezek is csak vizsgatárgyak lennének. Az épül MABI (Giuseppe) üdül Mivel a technikumi tanuló a jöv ben, már rendelkezne szakmunkás bizonyítvánnyal, ezért meg kell szüntetni a szakközép iskolai tanm hely rendszert. Ezek szükségtelenné válnak, meg különben is csak langyos fürd k. A technikumi hallgató a nyolcadik félévben az érettségire való felkészüléssel egy id ben elkészíti a képesít rajzot, (diplomatervet) mely egy családi ház engedélyezési kiviteli tervezését jelenti. Az oklevél megszerzése után a technikusoknak három év gyakorlati id elteltével, meg kell engedni a családi házak tervezését. Ez által is vonzóbbá tehetnénk fiataljaink számára az épít ipari szakmát. Az egyetemi képzést, ha azt akarjuk, hogy világszínvonalú mérnökeink legyenek, akkor legyünk következetesek, és csak olyan hallgató jelentkezhessen egyetemi tanulmányokra, aki technikusi oklevéllel rendelkezik. Az egyetemre való bejutást írásbeli és szóbeli felvételi vizsgával is ki kell egészíteni. Az ilyen diák, aki a szakmunkás tanulótól kezdve, a technikumon keresztül jutott a mérnöki diplomájához, stabil alapokkal rendelkezik és könnyedén megállja a helyét, akár a tervezés, akár a kivitelezés vonalán is. MV L. Gábor lellei lakos Néhány hete városunkban megritkították azokat a fákat, amelyek a villamos légvezetéket veszélyeztetik. Nagyon helyesen, mert ezek a fák nem csak az állandó áramszolgáltatást veszélyeztetik, de párás id ben, szerencsétlen esetben áramütést is okozhatnak, ha az ágak hozzáérnek a vezetékhez. Tehát a fák visszametszését el kell végezni, ez ellen nem lehet kifogásom. Eddig is rendszeresen elvégezték. Azonban nem mindegy, hogy ez hogyan történik. Különösen a Város küls részein, konkrétan a szúnyogtelepen term gyümölcsfákat, motoros f résszel egyszer en lefejeztek. Szó sem volt visszavágásról, hanem, mint a buxust egy vonal mentén lemetszették, gyakorlatilag a fa egész koronáját, a vezeték alatt 3-4 méterre, hogy ne kelljen magasra felmászni gondolom. Ezek az urak valószín leg nem szeretik a megygyet, mert ha egyáltalán túlélik a szerencsétlen fák e barbarizmust, teremni jó darabig nem fognak. Tudom, a munkájukat végezték, s ha szakszer en csinálták volna a fáknak is jót tettek volna. Kedves Uraim! Képzeljék el, hogy orvos vagyok és megel z kezelésben részesítem önöket. A saját módszerükkel. Levágtam volna a kezeiket, mert biztosan találtam volna rajtuk veszélyes karcolásos sebeket, és ezeket fert zés ellen amputálással örökre gyógyítottam volna meg, az terápiájukkal. Biztosan jó lenne? Lellei ujsag - Januar.indd :02:07

6 6 ISKOLAI HÍREK Lellei újság Nálam okosabbaktól Manuel Scorza: Így van ez rendjén; becsületes emberek közt nincs szükség lakatra. Raana Raas: Az a becsületes ember, aki úgy él, ahogyan gondolkodik is. Mindegy, hogy vallásos vagy vallástalan. Leonov: Ha elemelsz egy rubelt, azt mondják rád, tolvaj. De ha sokat vágsz zsebre, akkor szorgalmas, ügyes ember leszel. A szív bajnokai c. film: Néha azt sem tudjuk, hogy mit miért csinálunk. Bármelyik bolond lehet bátor, de a becsület más. Az az igazi oka annak, hogy valamit megteszünk vagy nem; megmutatja, kik vagyunk, és talán azt is, kik akarunk lenni. Beach c. film: Akkor nincs félelem, ha valaki várja, hogy elárulják. Az igazán borzalmas az, amikor az árulás váratlanul jön. Gárdonyi Géza: Milyen az, aki tiszta lelk? Aki ugye nem b nös. Aki mindig vigyáz arra, hogy piszok a lelkére ne tapadjon. A piszok más néven b n. Moldova György: A becsület olyan, mint a gyufa, csak egyszer lehet felhasználni. Dosztojevszkij: A legnehezebb az életben: élni és nem hazudni. Ingmar Bergman: Ha igaz úton jársz, er s leszel. Ha az igazságot választod, megoldhatod, ami megoldhatatlan. Sally Hunter: Van itt valami, amit többre tartok (...): a tisztességet. Inkább hagyom elkallódni az értékeket, amelyek bennem vannak, ha azok csak olyan úton teljesednének ki, amit nem tartok becsületesnek. Természetismereti csapatverseny Minden év szén nagy megmérettetést jelent az iskola diákjai közt a természetismereti csapatverseny, amelyben 4 f s különböz korú tanulókból álló csapatok mérk znek egymással. Az idei évben kiemelt feladatként a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a gyógynövények szerepeltek. A verseny során Kovács Gyula a Madártani Egyesület Dél-Balatoni Csoportjának vezet je tartott el adást, majd mérte fel a diákok tájékozottságát a halastavak él világának témaköréb l. Ez a megmérettetés nem csak az ismeretek, hanem az ötletesség és a kreativitás mércéje is. A gyerekek között Karácsonyi technika pályázat Az idei évi technika pályázat témája a karácsonyhoz kapcsolódó sütemény és tortakészítés volt. Gyönyör, ötletes és finom munkák születtek a pályázatra. Élvezet volt az iskola aulájában kiállított pályamunkák látványa és illata. Sokan sokféleképpen közelítették meg a feladatot. Készültek torták, kiflik, mézeskalács házikók, mézeskalács koszorúk és kockacukorból összeállított pazar remekm vek. Nyelvi verseny Fonyódon Adventi vetélked nagyon népszer ez a verseny, hiszen az els 3 helyezett csapat kiránduláson vehet részt, amelyhez Kenéz István polgármester úr ad segítséget, valamint minden versenyz ajándékkal búcsúzott a végén. Összesen 130 tanuló vett részt, és a következ helyezések születtek: I. helyezett csapat: Kácsor Andrea, Kácsor Judit, Szabó Donát, Tuli Martin II. helyezett csapat: Gréczi Bence, Maxmilián Bence, Androsovits Brigitta, Novák Bence III. helyezett csapat: Mészáros Eszter, Nyakas Viktória, Pers Mónika, Farkas Kyra Természetismeretet tanító pedagógusok Összesen 36 gyerek indult a versenyen. Nagyon nehéz helyzetben voltunk, amikor rangsorolni kellett a munkákat, ezért úgy döntöttünk, hogy nem rangsort állítunk, hanem az idei évben ARANY FAKANÁL díjjal jutalmaztuk a gyerekeket. Gratulálunk minden indulónak, és köszönjük a Lellei Iskoláért és Tanulókért Alapítvány anyagi segítségét, amelyb l a jutalmazás megvalósult. Technika tanárok A Mátyás király Gimnáziumban december 5-én rendezték meg a területi idegen nyelvi versenyt a 8. évfolyam részére. Angol és német nyelvb l írásbeli és szóbeli fordulókon keresztül adtak számot tudásukról tanulóink. Kiváló eredményeket értek el versenyz ink. Angol nyelv: II. helyezés: Mészáros Eszter 8.b, III. helyezés: Csutorás Beatrix 8.b Német nyelv: I. helyezés: Bárány Dóra 8.b, III. helyezés: Katona Eszter 8.b Felkészít tanáraik: Gombos Filoména angol, Kácsorné Kálóczi Hilda angol, Kovácsné Ágoston Ilona német. Gratulálunk a helyezetteknek! (X) December 14-én délután került megrendezésre iskolánkban a németesek ország-ismereti vetélked jére. Ezt a kezdeményezést az el z tanévben indítottuk el, akkor témánk a Márton-nap volt. Idén az advent és a karácsony témakörét választottuk. Célunk, hogy tanulóink megismerkedhessenek a célország hagyományaival, szokásaival. Olyan kellemes légkör, sokrét feladatokat tartalmazó vetélked t állítottunk össze, ahol nem csak az elméleti tudás számított. Tanulóink izgatottan és önállóan szervezték meg csapataikat. El zetes feladatként projektmunkát kellett készíteniük, melyek az ünnepi id szakban a tárlókat ékesítették. Rengetegen mutattak érdekl dést, alig fértünk el az aulában. Közösen énekeltünk német karácsonyi dalokat, a csapatoknak tesztet kellett megoldani az adott ünnepek kapcsán, vershez készítettek a gyerekek csodálatos illusztrációkat, végül karácsonyi üdvözl lapot készítettek szalvétatechnikával. Természetesen a jutalmazás sem maradt el: édességet kaptak a helyezettek és minden résztvev t vendégül láttunk sütivel és teával. Reméljük, diákjaink jól érezték magukat és hasznos ismeretekkel gyarapodtak! A rendezvény szervez i voltak: Geleta Gyöngyi igazgatóhelyettes, Balogh Sabine és Kovácsné Ágoston Ilona (X) Lellei ujsag - Januar.indd :02:07

7 Lellei újság HÍREK 7 Városi karácsonyi pályázat Balatonlelle Város Önkormányzata 5. alkalommal hirdette meg a városi karácsonyi pályázatot, amelyre a város lakosai saját készítés pályamunkákkal nevezhettek. A pályázat témája a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó ajándékkészítés volt. A saját készítés ajándék mindig értékesebb és igazibb. Ezekbe az ajándékokba beleadjuk egy kis darabját a szívünknek, szeretetünknek is. Adni jó, és a magunk készítette figyelmességek különleges értéket képviselnek. Az idei évben különösen szép munkák gazdagították a karácsonyi m sor kiállítását, amelyet a sportcsarnokban tekinthettek meg az ünnepl balatonlelleiek. Szeretnénk köszönetet mondani minden pályázónak, aki az egyedi, igényes karácsonyi ajándékötletét megosztotta mindenkivel. A változatos technikával készült pályamunkákból a következ ket emelnénk ki: Lukácsa Gézáné és Rugovics Istvánné keresztszemes munkákat készített. Harcsáné Lieber Éva és Bertalan Zoltánné karácsonyi, Szekeres Istvánné pedig mézeskalácsból készített asztali díszeket. Szabó Lívia ötletes, gyönyör üveggyertyatartóit csodálhattuk meg Nagyné Kovács Bernadett gobelinképeivel, Szabó Leventéné pedig kisfiának készített mellényével aratott sikert. Nagy Lászlóné süteményes doboza és Kerékné Tóth Piroska különleges színekkel összeállított terít i méltó dísze volt a karácsonynak. Magyari Tamás fából készült szánnal, a Pro Future Egyesület közös munkával készített gyönyör terít vel vett részt a pályázaton. Vidovszky Józsefné filcanyagból ajándéktárgyakat, Kelemen Erzsébet és Juhászné Gádor Médea pedig igényesen megmunkált takarókat készítettek a karácsonyi versenyre. Bagi Krisztina és Gáspárné Szijj Noémi gyermekeiknek készült ágytakarói és ajándékai biztosan nagy örömet szereztek a kicsiknek. Az Önkormányzat f díját az idei évben Péntek Attiláné kapta a különleges színösszeállítású foltvarrásáért (képünkön) és az ötletes télapóval díszített takaróért. Az általános iskola különdíját Boda Jen né kapta csipkéb l készült horgolt díszekért. A M vel dési Ház különdíját Krista Mónika a gyermekeinek készített karácsonyi textilfigurákért nyerte el. A N k a Balatonért Egyesület Balatonlellei Csoportja Bosnyákné Miklovitz Piroskának adott át különdíjat a sok ötletes, egyedi ajándékért. Köszönjük minden pályázónak, hogy megosztotta velünk azt az élményt, hogy megcsodálhattuk a sok elkészült m remeket. További munkájukhoz sok sikert kívánunk, és a következ évben várjuk az újabb, egyedi karácsonyi ajándékötletet. Szentesné Szekér Piroska Az Ex Librisr l Kiállítás a M vel dési Házban A könyvet a filoszok mindig szentként tisztelték. Rendszerint drága volt, olyan értéket képviselt, melyet jellel látták el, hogy tudassa, kinek a könyvtárából való. Kezdetben, mikor a kézzel írott kódexek rizték a hitet és tudományt, lánccal rögzítették az olvasópadhoz, melyre örökid kig odatették ket. A láncon, vagy a borítójukon címer jelezte, hogy milyen egyházi vagy világi méltóság könyvtára birtokolja. Mikor a nyomtatás m vészetére Gutenberg rátalált, a lánc lekerült a fóliánsokról, és bár a címlapra minden felkerült, amit a könyv írójáról, kiadójáról, és tartalmáról tudni illik, a könyvtárak címere elt nt a könyvtestb l. Nem lehetett ugyanis tudni, hogy kinek a birtokába fog az kerülni. Mivel a könyvtárak mindig is szerették jelezni, hogy mi az övék, a festett címer helyett más módszereket kerestek. Egységes, címeres b rkötéseket csináltattak, vagy éppen a lapszélre festették rajzolták a tulajdonos címerét. A könyvtárak egyre n ttek, így hát megszületett a legegyszer bb megoldás, az Ex Libris; magyarul könyvjegy. A már sokszorosított emblémát bef zték vagy ragasztották a könyvtestbe. Ilyen könyvjegyekb l állítottunk össze egy kis kollekciót a m vel dési ház nagytermében. A kiállítás március közepéig látható. (X) Nálam okosabbaktól Vitéz Erdélyi Béla: A becsület mindennél er sebb! (...) Vajon ott van a becsület mellett az igazság is? A szerelem gy r je c. film: Az ember sosem szabadul meg az általa tett ígéretekt l. Még ha meg is szegi ket, akkor sem szabadul meg. Csontos Márta: A becsületességet nem lehet kerül úton megközelíteni. Wass Albert: Az ember szava nem szél, ami jön és elmegy. (...) Amit az ember mond, az úgy is kell legyen. Nem csuda ez, hanem becsület. Raana Raas: Szólj, ha úgy érzed, szólnod kell, de semmiképpen ne hallgass, amikor senki más nem áll fel azok érdekében, akiknek nincs szavuk. Agatha Christie: Te bízol bennem. Legalábbis ezt állítottad... Én csak arról biztosítalak, hogy igyekezni fogok rászolgálni a bizalmadra. Aszlányi Károly: Az a politikus, aki nem vallja be a balsikereit: megtéveszti az utána következ ket. Kevés olyan jellem ember van, aki leleplezi önmagát, hogy mások tisztába jöjjenek a veszéllyel. Karen Joy Fowler: Egyetlen igazán becsületes ember sem akar meggy zni másokat a becsületességér l. Az igazán becsületes emberek jóformán észre sem veszik, hogy azok. Talpuk alatt fütyül a szél c. film: Becsületen nyugszik a pusztai békesség. Elmer G. Letterman: Az ember sokszor bukik el, de nem hibáztatható, amíg azt nem mondja, hogy valaki ellökte t. Lellei ujsag - Januar.indd :02:08

8 8 HÍREK Lellei újság Hány éves Lelle? Legutóbb arról meséltem, hogy Lelle születése 865-re tehet hivatalosan, mert egy templom már meghatároz egy helységet. Az tudnivaló, hogy a város közigazgatási területén az ember megjelenése óta minden erre vet d kultúra népei megtelepedtek, err l tanúskodnak a nagy számban talált régészeti leletek. Földrajzilag adódott ez így, mert a Balatonból és annak lápvilágából kiemelked szigeteken, nagyon nagy biztonságban lehetett élni, mert ezt a környéket nem zaklatták rabló népek, mert az itt él k az els neszre elt ntek a lápvilágban, s ahova csak öngyilkosjelöltek próbálkoztak üldözéssel. Nos, 865-ben a településnek k b l épült keresztény temploma volt, ami nem akármi. Ennek több írásos emléke van, hiszen a templomalapító Ciril és Metód életét több kódexb l ismerhetjük, s mind megemlékezik arról, hogy keresztel bazilikákat építettek. Hogy a miénk megmaradt, a Tihanyi Apátság ben kelt alapítóleveléb l tudjuk, ahol mint meghatározó sarokpont szerepel Szent Kelemen bazilikája. Utána még több birtoklevélben szerepel a templom, mert a török id kig a környék az Apátság birtoka volt. A Lelle név írásos alakban el ször 1334-ben a pápa adószed inek tizedjegyzékében szerepel. Kés bb találjuk Lellye, Belya, Lölle, Lelya alakban. Eredetére nézve, három feltételezést ismerek. De ezekr l majd a következ számban mesélek. A Magyar Vöröskereszt Balatonlellei Szervezete a karácsony ünnepének méltó megünnepléséhez 20 lellei családhoz és egyedül él id s emberhez juttatott el ajándékcsomagot. Újságunk szeptemberi számában írtunk arról a német lelkipásztorról, Paul-Gerhard Gleinigerr l, akinek Kenéz István polgármester úr 2011 nyarán Balatonlelle tiszteletbeli polgára címet adományozott. Abban a cikkben már több mindent megtudhattunk róla. Úgy gondolom, hogy érdemes lesz városunk német tiszteletbeli polgárának még néhány figyelemre méltó tulajdonságával megismerkednünk. Nemcsak ötven évvel ezel tt, els útjuk alkalmával választották Magyarországot úticélul, hanem akkor is, amikor nyugati irányba már megnyílt az utazás lehet sége. Ekkor is rendszeresen, évenként jöttek hazánkba. Ennek pedig nyilvánvaló célja az volt, hogy ahol lehet segítségére legyenek magyar ismer seiknek, barátaiknak és gyülekezeteknek. Tanúsíthatják ezt a balatonfenyvesi református gyülekezet tagjai, akik 1974-ben imaházat építettek. Nyugat-német ismeretségét használta fel, hogy segítséget nyújthasson a fenyvesi építkezéshez Az adományokat nyugat-német egyházi vezet emberek juttatták el hozzánk. Ez az összeg az építkezés egyötöd részét fedezte. Balatonlellei gyülekezetünk számára Németország keleti részén rendezett gy jtést és maga személyesen hozta el a jelent s adományt. Ez az adomány az Ady E. utcai Gyülekezeti Házunk megépítését segítette 1995-ben. Két esetben jó állapotú használt autóval, legutóbb pedig új személygépkocsival ajándékozott meg, hogy a nagy kiterjedés területen végzett szolgálatomat segítse. Sohasem érkeztek hozzánk adomány nélkül, amikkel életkörülményeinken is igyekeztek könnyíteni. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy barátságunkat nem az anyagi segítség-nyújtás alapozta meg. Adományukat sohasem kértem, és nem is igényeltem. Azt sem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az igazi barátság a szükség idején, a segítségre utaltság napjaiban mutatkozik meg els sorban. Kívülállónak talán megmosolyogni való, hogy amikor nyaranként nálunk tartózkodott és vasárnap öt istentiszteletet tartottam, eljött velem mind az öt helyre. Pedig fürödhetett volna legalább délután a Balaton vizében. Vöröskeresztes hír Sajnos évr l-évre egyre több család kerül olyan helyzetbe, hogy örülnek az ilyen figyelmességeknek. Boldog, békés új esztend t kívánunk! Visszavárjuk Balatonlelle tiszteletbeli polgárát A múlt évben írta egyik levelében: Egy-egy (német) újságot olvasva csóválom sokszor a fejemet azokon, amiket újságíróink hazátokról írnak. Rövid cikkeik egyoldalúan szemlélik az ottani eseményeket, és én tudom, hogy ezek sok esetben távol állnak az igazságtól. Amikor tehetem tiltakozom ezek ellen szóban vagy írásban. Szeretném nekik ilyenkor megmutatni azokat a fényképeket is, amelyeket magyarországi útjaim alkalmával készítettem. Virág leányunknak k a keresztszülei, s Anne lányuk nekünk keresztgyermekünk. Anne fiatal korában ötször olvasta el Gárdonyi Géza: Az egri csillagok c. könyvét német fordításban. Ezen a nyáron ellátogattunk velük az egri várba, ahol jeleneteket idézett a könyvb l, amely jól mutatta, hogy mélyen átélte a vár ostromának minden részletét. Régi ismer seiként sorolta a regény legf bb szerepl it. Kilenc éves fia is felidézett egy-egy csatajelenetet és büszkén f zte hozzá: Ugye itt is a magyarok gy ztek? Utaztak hozzánk az évtizedek során vonattal, Trabanttal, repül géppel vagy kés bb Peugeot autóval, mint például 2011 nyarán is leányával és két unokájával. Nagy örömmel jött most is, mint amikor esküv, keresztelés alkalmával érkezett hozzánk, pedig már a tavasz folyamán betöltötte 84. életévét és több betegségben is szenved. Kitüntetését szinte szerénységgel fogadta: Nem vagyok én olyan fontos személyiség, hogy ezt a tiszteletbeli polgári címet kiérdemeljem, s hogy rólam még a Lellei Újságban is írtál. Kett nk kapcsolatát úgy jellemezte, mint ami jele lehetne annak, hogy a nemzetek között is kialakulhat ilyen összefogás, amilyen szinte a mi barátságunk. A karácsony is ilyesmire tanít bennünket. Hiszen Jézus Krisztus is azért jött közénk, hogy err l tanítson és erre nézve példát adjon. Most is tervezi évi útjukat, amit még szívesen vállal: Ha az Úr engedi és élünk. Családunk és gyülekezetünk tagjai örülnének, ha ismét köszönthetnék a Magyar Tenger partján barátunkat, lellei polgártársunkat, Paul-Gerhard Gleinigert. Szabó Lajos Lellei ú ság A Lellei Újság az önkormányzat havonta 2600 példányban megjelen ingyenes, közéleti, információs lapja. Kiadja: Balatonlelle Város. Üzemeltet : Ligeti Gábor EV, Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 35. Szerkeszti: Ligeti Gábor, 20/ Tördel szerkeszt : Nagy Andrea. Készült a Poremba Nyomdában, Budapesten. Terjeszti a Magyar Posta ZRt. ISSN Lellei ujsag - Januar.indd :02:08

9 Lellei újság SPORT 9 Éremes a lellei karatésoknál Amíg a kezd karatésok november 22-én Budapesten vettek részt a Kodomo Kupán, addig a Sensei Kötél Henrietta a nagyokkal Barcsra utazott a III. Dráva Kupára. Csapatunkból 8 f vett részt a versenyen, ahol a térségb l tíz csapat indult 110 versenyz vel. Büszkék lehetünk versenyz inkre, név szerint az alábbi eredményeket érték el: Vass Lili: Kata (formagyakorlat) 1. hely, Kumite 2. hely Tóth Krisztina: Kata 3. hely Eppli Olivér: Kata 3. hely Kertész Bálint: Kata 1. hely, Kumite 2. hely Lenner Vilmos: Kata 2. hely Locker Barnabás: Kata 3. hely Berki Bence: Kata 1. hely, Kumite 2. hely Bálint az utolsó 2 másodpercben kapott fejrúgás miatt csúszott le a dobogó fels fokáról, nem sokon múlott a tavalyi dupla aranyos szereplés megismétlése. Az egyik legtehetségesebb tanítványunk, Lelkes Laura, nagyon er s ágon szerepelt, ezért kivételesen most nem sikerült neki a dobogóra állni október 29-én rendezték meg Mogyoródon XII. Céhmester Kupát. A Spirit KSE-t Balatoni Horgászok! négy versenyz képviselte. Asztalos Eliza Fanni, Lelkes Laura, Tóth Krisztina, Kertész Bálint A Diákolimiára készülve egy nagyon jó szintfelmérésen vagyunk túl. A hazai élcsapatok megjelenésén túl a válogatott tagjai is képviseltették magukat. Nagyon magas szint és rendkívül nehéz versenyen kellett bizonyítanunk. Azt már korábban is tudtuk, hogy a éves lányok mez nye kiemelked en er s országos viszonylatban, és nagyon nehéz jó eredményt elérni. Kata versenyszámban a lányok nem értek el dobogós helyezést, Tóth Krisztina lett az ötödik. Haladó Kumitében Lelkes Laura ezüstérmet szerzett. Az országos bajnoktól kapott ki, de végig nagyon harciasan, támadóan fellépve hozta le a küzdelmét. A fiúknál bíztunk Kertész Bálintban, aki a haladó Kumite versenyszámot megnyerte, és aranyéremmel térhetett haza. Nagyon sokat fejl dve, ügyesen versenyeztek. Gratulálunk a versenyz knek! Rólunk b vebbet a honlapon talál minden kedves érdekl d. Kötél Henrietta, Sensei A Somogy Megyei Kormányhivatal Földm velésügyi Igazgatósága Halászati Hatósága, a Família Horgász Egyesületben hivatalos Horgászvizsga Bizottságot nevezett ki. Minden új horgásznak és a 14. életévüket betöltött gyerekhorgásznak vizsgát kell tenni a horgászati alapismeretekb l. A tananyagról és a vizsga feltételeir l érdekl dni, Osztopáni Istvánnál az egyesület elnökénél lehet, a / es telefonon, vagy a Família Horgászboltban, Balatonlelle Hortenzia u. 4-ben (az OTP-vel szemben, a vasúti átjárónál). Ugyanitt megvásárolható a évi állami horgászjegy, és a területi horgászengedélyek is. Osztopáni István elnök Decemberi Gyermekszületés Botos Ádám Flaska Dániel Botos Tibor László Botos Dorottya Flaska Viktor Vári Edit Siófok 3850 g Kaposvár 3260 g DSE hírek Úszás A DSE Lazac Úszóiskola növendékei az utóbbi id ben számos versenyen méretették meg magukat, melyeken kiváló id eredmények születettek, így bizakodva várják versenyz ink a Diákolimpia megyei dönt jét. Marcaliban Mikulásnapi versenyen vettek részt. Kiemelked eredmények: Szentpéteri Patrik 3 aranyérem, Kerék Levente 3 aranyérem, Baky Bence 2 ezüstérem ( egy korosztállyal feljebb versenyzett). A fiúváltó I. helyezést ért el (Baky-Meiszter-Szentpétery). A lányváltó II. helyezést ért el (Milkovics-Tóth-Valkó). A diákolimpia megyei dönt jébe jutottak a területi versenyr l: II. kcs 50 m mell: Baky Bence, 50 m gyors: Szentpétery Patrik, 4x50 m gyors fiúváltó: Baky-Szentpétery-Bór- Meiszter. III. kcs 4x50m gyors lányváltó: Milkovics-Valkó-Tóth- Kelemen. IV. kcs fiú 100 m mell: Kerék Levente, 100 m gyors: Bolla Péter. IV. kcs lány 100 m mell+ gyors: Veréb Aliz. December 18-án rendeztük a házi úszóversenyünket a Balatonboglári Urányi sportcentrumban, ahol közel nyolcvan gyermek indult összesen 12 korcsoportban. ÉRTESÍTÉS Értesítem a tisztelt Olvasókat, hogy Balatonlellén, a háziorvosi rendel ben Szövetség u. 4. minden pénteken óra között ORTOPÉDIAI és TRAUMATOLÓGIAI magán rendelést tartok bármely mozgásszervi betegség: térd, csípő, derék, háti, gerinc, boka, láb, váll, kéz, stb. krónikus gyulladásos ízületi betegség fejlődési rendellenesség izom fájdalmak esetében. M TÉTI ELLÁTÁST egy hónapon belül biztosítani tudom. Telefon: / dr Novák László, ortopéd-traumatológus f orvos Lellei ujsag - Januar.indd :02:08

10 10 Lellei újság azután a tizenkét apostol, és a tanítványok, széjjelszéledtek a világban, hogy hirdessük a Mester tanításait. A szentlélek csodája mint azt hallhattátok, megadta nekünk a szétszórt népek nyelveinek tudását, és az ékes beszéd adományát, hogy ne essen nehezetekre hallgatni a történeteinket, és okulhassatok bel le. És imígyen Mi van? Hogy ez így ebben a formában dogmatikus? Hogy a mai világban ez már nehezen elképzelhet? Hogy az öregek tokossága miatt már nem is m ködik? No, idefigyelj édes fiam. Mi emberek különböz ek vagyunk. Sokféle családból származunk, akik más és más tálentummal születtünk. Az egyik nagyszer korsókat tud készíteni, de a piacon minden vev becsapja. A keresked nek fakeze van, de a törött fazekat is eladja. Aztán van aki irányításra termett, mert széles látókört, és kreatív gondolkodást adott neki a teremt. Van aztán olyan, aki szívesen végrehajtja az utasításokat, mert szorgalmas, kitartó, és h séges természet. Mindenkinek megvan a helye a világban, és ha szerencséje van, és olyan tanítóra akad, aki elvezetgeti t arra a helyre, mely ki van neki jelölve a nap alatt. Aztán az egyszem ember élete is, korszakokra oszlik. A gyermekkor a maga játékaival, az élet felfedezésének, és az abban való eligazodás felismerésének ideje. Az ifjúnak már élnie kell az életet, és a megtanult tudományát tovább kell gondolnia, mert csak abban a korban születnek új gondolatai. Harminc éves korod után, már megállapodtál. Ez a kor, Nemzedékek a munkáé, az utódok felneveléséé. Aztán megöregedsz, és az életed kevéssé lesz látványos. Új gondolatod már nem igen születik, de ha szerencséd van, és nem felejtetted el a régieket, azok egésszé csiszolódnak össze. Ezt nevezik tapasztalatnak, nagykép bben bölcsességnek. Mármost, ahogyan a fazekas nem tud meglenni a keresked nélkül, és az úr sem a szolgája nélkül, a különböz korú emberi lények sem tudnak meglenni a másik korosztály segítsége nélkül. Az öregnek szüksége van a fiatal dinamizmusára, az ifjú a vének bölcsessége nélkül pedig eltékozolja valamennyi jó ötletét, anélkül, hogy tudná, hogy van neki olyan. Ezért választott a Mester maga köré annyi féle korú és származású tanítványt. Szívesen látta asztalánál a városi kézm vest, a halászt és a parasztot. Az adószed t, és a tisztességes embert. Mert tudta, hogy a sokféle ember kiegészíti egymást, ha barátsággal közelednek egymáshoz. Vitáznak, tanulnak egymástól, és úgy javítják ki a másik hibáját, hogy az észre sem veszi. Mert a bölcs tudja, hogy egymásra vagyunk utalva, és egyedül gyengék és sebezhet k vagyunk. S ha ezt nem tanuljátok meg, akkor vegetálásra, majd pusztulásra vagyunk, vagytok ítélve mindnyájan. Így hangzott Lukács evangélista utolsó tanítása, mely után egy nevét megnevezni nem kívánó férfiember bejelentésére el nem vitte két légionárius, hogy aztán vértanú legyen bel le is. Fáskerti Gróf Lászlóné, Erzsike emlékére ( ) t, ki küzdve tört a jobbra, nem kelti fel se könny, se szó Mégis, a fájdalom, a megdöbbenés grádicsain kapaszkodva, emlékezzünk rá. Valójában úgy vett részt 20 évvel ezel tt Lelle önállóvá válásának küzdelmében, hogy nem volt t sgyökeres lellei, csak h társa férjének és érz lélek. Betegségéhez feltehet en hozzájárult az itt végzett embert próbáló munka, s az ellenfelek szüntelen támadásai. Aztán fogyó erejével is sikeresen navigálta a Lila ABC-t a multik diktálta embertelen versenyben. Gyakran találkozhattunk a boltban vele, amint unokáit sétáltatta. Kedves, mosolygós lénye mindig jó kedvre derített bennünket. Biztos pont volt Lelle életében, ha jó ügy érdekében kellett támogatókat keresni, nehéz sorsú embereken kellett segíteni. Utoljára az önálló várossá válás húszéves évfordulóján beszélgettünk. Jól éreztük magunkat, jó volt emlékezni a nemes küzdelemre. Ekkor még nem sejtettük, hogy betegsége váratlan fordulatot vesz. Szerencse, hogy meg rizhettük arcát, mozdulatát az utókornak. Annak az embernek az emlékét, aki nélkül talán ma nincs Balatonlelle. Mi, akik tudjuk, hogy mekkora háttérmunkát végzett a szétválási harc idején, a lellei emberek érdekében, amíg élünk, nem feledjük. Nyugodj békében Erzsike, a lelleiek szeretete kisér utadon. Ambrus Judit Lellei ujsag - Januar.indd :02:09

11 Lellei újság HIRDETÉSEK 11 Dr. Kozma Ágota ügyvéd Balatonboglár, Erzsébet u. 73. Tel.: 06-85/ , minden jogterület kivéve büntetőjog GRÁNITSZIGET Márvány, gránit, m k SÍREMLÉKEK Lépcs k, pultok, párkányok, járólapok, korlátok NAGY VÁLASZTÉKBAN! Bels berendezések Balatonlelle, Ipartelep 27. Bemutatótelep: Balatonszemes, Nagy I. u. 56. (7-es út mellett) Tel.: 20/ Timi Cukrászda Torta, sütemény, pogácsa, apr sütemény, rétes esküvokre, rendezvényekre megrendelheto Tortarendelés: (85) Nyitva minden nap. INGATLAN- KÖZVETÍTŐ IRODA Balatonlelle, Rákóczi Ferenc utca 164. (A körforgalomtól, SPAR-tól, 300 m-re SIÓFOK irányában) Eladó ingatlanokat keresünk-kínálunk - Teljes körű ügyintézés - Internetes hirdetés több adatbázisban - Közvetítői díj bruttó 3% Előre nem fizet és akkor sem fizet, ha közreműködésünk nélkül a tulajdonos ad el Telefon: / , Szabó Tibor (volt fényképész) Rákóczi úton, a Mc Donalds-szal szemben ÚJ! inforealbeton.hu PINCÉSZET Balatonlelle, Kishegy BORKÓSTOLÁS pince látogatás telefonos egyeztetéssel Min ségi fehér, rosé és vörösbor értékesítés Éttermeknek, vendégl knek kiszállítás tel.: / , / Balatonlelle, Ipartelep tel.: 85/ mobil: / Hivatalos építési és bontási nem veszélyes hulladék lerakás és újrahasznosítás! Reálbeton Kft.-nél Balatonlellén az Ipartelepen Térburkolatotok készítése Kert és mélyépítés Épületbontása Földmunka Házfelújítás Magasépítés Sóder, murva stb. állandóan kapható - Hitachi márkakereskedésés szerviz - Honda ipari motorok márkaszerviz LANCSALICS AUTÓSZERVIZ 8630 Balatonboglár-Szőlőskislak, Fő u. 38/a. - gépkocsi és motorkerékpár műszaki vizsgáztatása helyben - eredetvizsgálat - gumiszerelés, centrírozás - szélvédő javítás-csere - motordiagnosztika - karosszéria javítás - kipufogó javítás - futómű állítás Telefon/fax: 85/ Mobil: 06-20/ Lellei ujsag - Januar.indd :02:10

12 12 XXXXXXX KULTÚRA Lellei újság KIÁLLÍTÁSOK VÁROSI M VEL DÉSI HÁZ (Balatonlelle, Kossuth L. u. 2.) Kiállítási nyitva tartás: munkanapokon 9-16 óráig Magyar alkotók könyvjegyei kisgrafikai tablókiállítás VÁROSI KÖNYVTÁR (Balatonlelle, Kossuth L. u. 4.) Könyvtári nyitva tartási id ben Magyar H sök arcképcsarnoka Somogyi Gy z kiállítása KAPOLI MÚZEUM ÉS GALÉRIA (Balatonlelle, Kossuth L. u. 35.) Nyitva bejelentkezésre: / Id. és Ifj. Kapoli Antal somogyi pásztorfaragók és Ligeti Miklós szobrászm vész állandó kiállítása AFRIKA MÚZEUM (Balatonlelle, Kossuth L. u. 2.) Nyitva: munkanapokon 9-15 óráig Afrikai trófea- és folklórkiállítás Gróf Somssich Pongrácz és Soltész István gy jteménye STOTZ M TEREMGALÉRIA (Balatonlelle, Rákóczi u. 222.) Nyitva bejelentkezésre: / Stotz Mihály grafikusm vész alkotásai A m sorváltoztatás jogát az intézmény fenntartja! Részletes programkínálat folyamatosan a muvhaz. balatonlelle.hu honlapon. Városi M vel dési Ház és Könyvtár 8638 Balatonlelle, Kossuth L. u Telefon: KULTURÁLIS PROGRAMOK A csillaggal jelölt rendezvények ingyenesen látogathatók! Január 19. (csütörtök) óra * Hommage Filmklub el adás és filmvetítés a m vel dési házban Dyga Zsombor: Köntörfalak magyar filmdráma Január 20. (péntek) óra * Irodalmi est a Magyar Kultúra Napja alkalmából Lackó András szerz i estje a könyvtárban Január 21. (szombat) óra * Folklór Táncház kicsiknek és nagyoknak a Magyar Kultúra Napján a m vel dési házban Január 27. (péntek) óra * Polgári esték ismeretterjeszt el adás-sorozat a m vel dési házban Regényes barangolás történelmi ösvényeken Somogyban Gyócsi László el adása A Budapesti Corvinus Egyetem, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszéke és további hét közép-európai partner nemzetközi Interreg projektjének célja a közép-európai tájak meg rzése, kezelése. A hazai projektrész kiemelt mintaterülete a Somogy megyei Nagyberek, mely Lellénél kezd dik. A projekt alapvet célja, hogy a tájegység értékeire, sajátosságaira felhívjuk a figyelmet! Segítsük el közösen a természeti adottságoknak és társadalmi elvárásoknak megfelel, a gazdasági realitásokhoz igazodó Január 28. (szombat) 9.00 óra * Bakancsos és kerékpáros túra Kishegyre indulás a Nepomuki Szent János szobortól Február 2. (csütörtök) óra * Hommage Filmklub el adás és filmvetítés a m vel dési házban Stéphane Brizé: Tétova tangó francia romantikus film Február 3. (péntek) óra * Budai M vészképz zenekarainak félévi koncertje a m vel dési házban Február 16. (csütörtök) óra * Hommage Filmklub el adás és filmvetítés a m vel dési házban Lisa Cholodenko: A gyerekek jól vannak amerikai vígjáték A Nagyberek Február 17. (péntek) óra Spencer Hill Magic Band koncert Eredeti Bud Spencer Terence Hill filmzenék él ben a m vel dési házban kezelést és fejlesztést a Berekben! Tegyük lehet vé ennek megvalósítását, biztosítsuk közös egyeztetések, döntések kereteit mind a civil lakosság, mind a helybéli gazdálkodók, mind a döntéshozók számára! Corvinus Vital.uni-corvinus.hu Lellei ujsag - Januar.indd :02:18

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

BUDAPESTEN VERSENYEZTÜNK SIKER

BUDAPESTEN VERSENYEZTÜNK SIKER Á G F A L V I K R Ó N I K A X. évfolyam 6. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2009. június SIKER Iskolánk Patakugró Néptánc Csoportja 2009. május 15-16.-án Solymáron rendezett Német Nemzetiségi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

Visszaemlékezés. Gulyás Sarolta Aranka

Visszaemlékezés. Gulyás Sarolta Aranka IX. ÉVFOLYAM 2.SZÁM A KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2015. december Visszaemlékezés Gulyás Sarolta Aranka Folyvást rohanunk, soha meg nem állunk. Még arra sincs időnk néhanap, hogy a tenyerünkbe rejtsük

Részletesebben

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS Magyarbánhegyesi HAVILAP III. évfolyam 1. szám - 2015.január MOTTÓ: A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében. - ELEANOR ROOSEVELT - Minden kedves magyarbánhegyesi lakosnak egészségben,

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA. XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA. XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév KESZÜI HÍREK XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév Keszü Község Önkormányzata 2015. december 4-én tartotta meg 2015. évi Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös közmeghallgatását, alacsony lakossági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2011. november 24. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2011. november 24. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről TÁJÉKOZTATÓ a 2011. november 24. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről Ó z d, 2012. február 16. Osztályok jelentései alapján összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Oktatási,

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1038 Budapest, Valéria u. 4-6. Tel.: 240-9065 Számlaszám: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. szám: 9236

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL 1 KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL Tartalom: Don-kanyar hősi áldozataira emlékezünk Városbál 2015 Hagyományos disznóvágás, disznótor Pátzay János Zenei Alapítvány

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja 21078-7 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke

Részletesebben

IFELORE Hírlevél 2012. április.30

IFELORE Hírlevél 2012. április.30 0 Előszó-Visszaemlékezés 2008-ban, majdnem pontosan négy éve az alábbi sorokkal búcsúzott a hírlevél akkori szerkesztője, Netti. Azóta szunnyadt a toll, várta, hogy valaki újra elővegye. Úgy gondolom,

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport

Részletesebben

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok KERESZTÚRI KISOKOS Közérdekű adatok, címek, telefonszámok RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.) Telefon: 25/517-900, 25/517-902 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu Honlap:

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Résztvevő települések: Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany Projektidőszak:

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Civil hetilap 2009. 8. szám

Civil hetilap 2009. 8. szám Civil hetilap 2009. 8. szám Ügyészség, Bíróság és a szocialisták Gyurcsány Ferenc miniszterelnök távoztában, még regnálásának egyik utolsó aktusaként megtámadta a Magyar Köztársaság ügyészeit és bíráit.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA Április 1. Czina Sándor Tagintézmény MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA A Művészeti Szemle után évente gálaműsort rendezünk a legjobb produkciókból, ez is motiválja tanulóinkat a felkészülés során. A zsűri és

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 24-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP-2.4.5.-12/3-2012-0036 Nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden I. évfolyam 2. szám. Tűzifa Támogatás VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Részletesebben

Észak-Alföld. Közel 4 milliárd a Sárrét fejlesztésére. Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba. Falunap-2009. pályázatok

Észak-Alföld. Közel 4 milliárd a Sárrét fejlesztésére. Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba. Falunap-2009. pályázatok Falunap-2009. pályázatok Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba II. Gyermek és Családi Nap Nagyhegyesen III. Sárrét Expo 1-3 7 4 8 2009 Észak-Alföld Csaknem 4 milliárd forintra pályáz-hatnak Hajdú-Bihar

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei 2015 KEDVES SZÜLŐK! Kiadványunkkal iskolánk életéről, az elmúlt év eredményeiről és az előttünk álló tanév eseményeiről kívánjuk tájékoztatni Önöket. Iskolánk statisztikai adatai Tanulók létszáma: 400

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR 120 év százhúsz érv! Ezt a szlogent választottuk 2016-os évfordulóink megünnepléséhez. Nem okoz komoly problémát, ha fel kell soroljuk

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Tanulói kérdőívek értékelése, 2012 Az értékelés során a tavalyi évhez hasonlóan különválasztottam az alsó

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem)

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) EMLÉKEZTETŐ Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) Napirend előtt Fazekas Károly helyett Kertesi Gábor vezeti a kerekasztal ülését. Köszönti a kerekasztal tagjait

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek!

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek! Tavaszi Kiállítás és Fesztivál Április 25-én szombaton és 26-án vasárnap ismét megrendezésre kerül a Sportcsarnokban a Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. A szokásos termék- és árubemutatókon kívül állandó

Részletesebben

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Tartalom Helyzetelemzés... 3 Szociális helyzet a településen... 3 Közszolgáltatások

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében.

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Ügyiratszám: 1228/2007. Jegyzőkönyv Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Tárgy: Nyergesújfalu, Holcim Zrt. új cementgyárának környezetvédelmi

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZ KÖNYV Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak : Kómár Jánosné polgármester Baranyi Gusztáv képvisel Cselovszki

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Orci Hírmondó 2008. június 19. Az önkormányzat hírlevele 3. évfolyam 2. szám Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Községünk ismét gazdagabb lett: szobrot állítottunk Kunffy Lajos festőművész

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Molnár Katalin. Egy sikertörténet a rendészeti képzés területéről Országos Rendészeti Középiskolai Tanulmányi Verseny (I.

Molnár Katalin. Egy sikertörténet a rendészeti képzés területéről Országos Rendészeti Középiskolai Tanulmányi Verseny (I. Molnár Katalin Egy sikertörténet a rendészeti képzés területéről Országos Rendészeti Középiskolai Tanulmányi Verseny (I. kategória) Bevezető gondolatok Amikor 2009 januárjában felkérést kaptam az Országos

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Összefoglaló az FFE 2011. januári felnőttképzési kerekasztal-beszélgetésén elhangzottakról

Összefoglaló az FFE 2011. januári felnőttképzési kerekasztal-beszélgetésén elhangzottakról Összefoglaló az FFE 2011. januári felnőttképzési kerekasztal-beszélgetésén elhangzottakról Téma: Az Állami Számvevőszék 1035 sz. jelentése a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás)

2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás) 2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás) Urbanovich Andrásné: Belső kommunikáció A/ Általános megjegyzések Egy iskola életét, arculatát, tevékenységének eredményességét alapvetően meghatározza a

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben