Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet)"

Átírás

1 Lellei ú ság XXI. évfolyam, 1 szám január Új év Ilyenkor az a szokás, hogy pár bíztató szóval köszöntjük a nyájas olvasót, egy boldogabb, új esztend eljövetelének reményében. Egy éve arra bíztattam Önöket, hogy kapjuk össze magunkat, és másszunk ki ebb l a depressziós állapotból, mert nem jó ez nekünk. Aki elhagyja magát, az nem tud kikeveredni a bajból, márpedig nagyon úgy néz ki, hogy van bel le elég. Sajnos most sem tudok ennél okosabbat mondani, mert a dolgok állása nem változott, s t. Viszont összeszedtem egy adag idézetet, amit külhoniak mondtak rólunk. Tessenek végigolvasni ket. Ne egyszerre, és ha lehet többször is. Aztán el lehet gondolkodni. Mert nincs vége a világnak, és hiszem, hogy nem is lesz. Lotharingiai Regino apát (908): A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen. Karddal csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen l nek ki szaruikból, hogy lövéseik ellen aligha lehet védekezni. Természetük dölyfös, lázadozó. Hallgatagok, készebbek a cselekvésre, mint a beszédre. Fruili Berengár lombardiai követ a magyarokról 921-ben: Gazdagságuk pazar és szembet n. Hatalmas sereget tudnak kiállítani! Kürtszóra indul, fordul az egész sereg. Napokig lovagolnak váltó lovaikon. Ha megindulnak, megmozdul ég és föld alattuk. Harciasságuk és bátorságuk egyedülálló. Nem félnek, mosolyogva halnak meg! Legy zhetetlenek. Bernardusi Ayglier Monte Cassino-I apát 1269: (Folytatás a 2. oldalon) Nyolc és fél kérdés Bór Norbert építész. az alma, amely nem esett messze a fájától. Édesapja kiváló k m ves mester volt, aki visszaállította a Vízm oldalába a Patróna Hungária szobrot annak idején. A Városüzemeltetési Szervezetnél kezdett, mint m szaki vezet, melynek kés bb az igazgatója lett. Nemrég lemondott posztjáról, jelenleg építési vállalkozó. Felesége, és három gyermeke van. Kihagytam valami fontosat? Ne t njék nagykép ségnek, de 17 éves munkám alatt sok olyan beruházásnak vagyok alkotó részese, amire büszke vagyok. Remélni szeretném, hogy ezeknek a fejlesztéseknek is köszönhet, hogy napjainkra Balatonlelle a déli-part egyik legkedveltebb üdül helye lett. Ön Balatonlelle megbecsült polgára. Ha ezt így szemébe mondják, illik elhárítani, úgyhogy most az elején kérem a menteget zést kihagyni. Nos, mi az amire leginkább büszke, amit a város érdekében tett? Hogy folytassam az el z válaszommal, 2001 és 2004 között, kollégáim; Novákné Boros Éva, és Csonták Ferenc segítségével 20 pályázatot készítettünk el és nyújtottunk be különböz helyekre, melynek eredményeképpen a VÜSZ 600 millió forint, leginkább idegenforgalmi fejlesztést tudott végrehajtani. Ekkor épült többek között a fizet strandon a gyermek és feln tt élménymedence, úszómedence, és a négypályás hullámcsúszda. Különösen büszke vagyok a Szent István térre, melynek színvilága a tervekkel ellentétben, (Folytatás a 3. oldalon) Jeles napok Január 6. Vízkereszt A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi id szak kezdete. A napkeleti bölcsekre, és Jézus megkeresztelkedésére emlékezünk. E napon szenteli a vizet az egyház. A házszentelés napja. Január 22. A Magyar Kultúra Napja A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc január 22- én fejezte be a Himnusz megírását. Február 2. Gyertyaszentel Boldogasszony Az egyház Sz z Mária megtisztulására emlékezik. A népi hiedelem szerint, ha ezen a napon kisüt a nap, a medve meglátja az árnyékát, akkor viszszamegy, és még negyven napig tart a tél. Február 14. Bálint, és Valentin napja Bálint napján ha hideg, száraz az id, akkor jó lesz a termés. Valentin napján az angolszász hagyományok szerint illik egymást kedves üdvözlettel, aprócska ajándékkal meglepni. Radnóti Miklós: Január (részlet) Késõn kel a nap, teli van még csordúltig az ég s r sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben. Lellei ujsag - Januar.indd :01:57

2 2 XXXXXXX ÜNNEP Lellei újság Januári jegyzet A legutóbbi testületi ülésen megszavazták a város elöljárói, hogy épüljön egy két foglalkoztatós, korszer bölcs de az óvoda telkén. Pontosabban a pályázat beadásának utolsó részleteir l számolt be az el készít, a testület a pályázat beadásáról döntött. Úgy t nik, a vállalkozó akit l az árajánlatot kérték, nem helyi cég volt. Nem el ször történne ez meg, pedig több szempontból jó lenne, ha így lenne. A helyi iparosok, ha otthonukban építenek valamit, azt nem csak a bevétel reményében teszik, hanem mert tudják, hogy eljön majd az id, amikor mutogathatják az unokáiknak, hogy kisfiam, ezt én építettem, ez az én kezem munkája. A helyi iparos ha dolgozik, jövedelmet termel, mely után az ipar zési adót a város kasszájába fizeti be, ami bevétel és csökkenti a beruházás költségeit. A helyi iparos nem tud a megrendel b l hülyét csinálni, itt fog dolgozni, mert könnyen megtalálható. A helyi iparosnak ha van munkája, embereket foglalkoztat, akiknek addig nem kell szociális segélyt adni, vagy alibi munkát keresni. A másik, hogy annak a 25-30, minden évben kevesebb gyereknek, akik mostanság évente születnek érdemes bölcs dét építeni? S miel tt kapok a fejemre, azt mondom én is, hogy igen. Csak akkor a helyi munkaképes embereknek kellene adni a munkát, hogy legyen nekik kedvük itt maradni, házasodni, s gyermekeket nemzeni. (lig) (Folytatás az 1. oldalról) A magyar király hatalmas, amikor megindítja seregeit, északon, keleten mozdulni senki nem mer. II. Murad szultán ( ): Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak. Galeotto Marcio ( ) olasz humanista: Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lév gazdagságot, ezért gy lölet veszi ket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, b a hal-áldás, nagymennyiség a kenyérgabona, a bor pedig kiváló. Robert Johnson angol publicista 1616: Ez az egy királyság többet tett az ottomán ambíciók csökkentésére és az ottomán szerencse megakasztására, mint a többi összes keresztény államok együttvéve. Eduard Sayous (1838): A nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Magyarország tett a civilizációnak, el ször, amikor testével vetett gátat a barbarizmusnak, majd mid n tántoríthatatlan bátorsággal ragaszkodott szabadságához, és a vallási türelemhez. Saint René Tailladier ( ): A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, el bb-utóbb fel fog támadni. Victor Hugo ( ): Magyarország a h sök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dics séget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a h siesség megtestesülése. Bismarck német kancellár ( ): Különös nép a magyar, de nekem nagyon tetszik. Elisée Reclus ( ): Magyarország rendkívüli el nye, hogy szoros értelemben vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefügg bb területe. Bármint alakuljon is a közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában. D Annunzio olasz költ 1926: Mindaddig, amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot, a Duna-medence kérdéseit nem lehet véglegesen rendezni. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország. Új év I. Garvin angol publicista 1925: Valamennyi legy zött nép közül a tehetséges, fels bbséges magyar népnek jutott a leggonoszabb sors. Egy ezer éves egységes országra er szakolni, elfogadtatni ilyen elrendezést, mint véglegest, a jöv t gy löletre, harcra és viszályra kárhoztatná, valószín sítené egy katonai jelleg konfrontáció létrejöttét belátható id n belül. Ismail Gallal szomáliai költ 1962: Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak. A Dalai Láma üzente 2006: Magyarok! Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehet ség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményez képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk! Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc, 9 próbálkozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jöv el tt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem el tt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Joachim Meisner bíboros 2009: Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben meger södött népre, amely soha nem hagyta magát legy zni... Szent István államfelfogásában soha nem tudott az a nyugat-európai abszolutizmus kialakulni, ahol a király azt mondja: Az állam én vagyok. országát Mária oltalmába ajánlotta. Királyságát úgy fogta fel, hogy csak gondozója és nem tulajdonosa azoknak az embereknek, akiket rá, mint intéz re bíztak. Ha ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól az újkorig, akkor az európai kontinens sok szenvedést l és nélkülözést l menekült volna. Szent István királyi házába vette Máriát. Ez Magyarországnak olyan méltóságot kölcsönzött, amely nem veszett el soha. (X) Lellei ujsag - Januar.indd :02:06

3 Lellei újság INTERJÚ 3 Beszélgetés: Bór Norberttel (Folytatás az 1. oldalról) az én elképzeléseim szerint valósult meg, ami szépen harmonizál nemcsak a környezettel, de a szintén pályázatból épült szök kúttal is. Külön szeretném megköszönni munkatársaimnak a Napospart utca, Móló sétány térburkolatainak el készítésénél és kivitelezésénél végzett kiváló munkájukat, no meg, hogy ötleteikkel több millió forintot takarítottak meg. Büszke vagyok arra, hogy a Fizet strand irányításom alatt már két ízben túllépte a 100 millió forint éves bevételt, mely nem elhanyagolható tétel a város költségvetésében. A falu sem maradt el a fejlesztések között. A már említett pályázatokból a Vágóhíd utca fels részén 12 önkormányzati lakást építettünk, parkjainkba pedig 10 új berendezéssel felszerelt játszóteret helyeztünk ki. Van amire nem ennyire büszke? Amire nem vagyok büszke, nem sikerült megvalósítani azt, hogy borús id esetén vendégeink tartalmas szórakozást, elfoglaltságot találjanak maguknak. A Balatonon kívül, a többi természeti értékünket lenne jó el térbe helyezni, gondolok itt az irmapusztai horgászturizmusra, és a gyönyör fekvés Kishegy színvonalasabb bemutatására. Ön sok évet megélt Balatonlellén. Mi az, ami tetszik, ami fejl dött Városunkban? Ami leginkább fejl dött, az a város idegenforgalmi központja. A Szent István tér, Móló sétány, Fizet strand, Vitorláskiköt. Nagy fejl dés volt a Városháza megépítése, az Iskola átépítése, és a környezetük igényes kialakítása. És mit mond a kisördög, mi az, ami nem tetszik? Általánosságban az nem tetszik, hogy megszakadt az idegenforgalmi fejlesztések folyamata. A homokos parton kívül 8 éve látványos fejlesztés nem történt. Konkrétan gondolok a szabadstrandon végigvezet sétány, és térvilágítás cseréjére, amik már nem illenek bele Balatonlelle arculatába. S ami a legelgondolkodtatóbb, hogy mert városunkban rövid és hosszú távú tervek nincsenek, nem látszik milyen irányba halad tovább Lelle fejl dése. Nyolc és fél kérdés Ha most önre szakadna az államkaszsza, mi lenne az, amire legel ször költene a város érdekében? Új idegenforgalmi fejlesztésekre. Tudom, hogy mekkora szükség lenne az utak és járdák javítására, látom milyen állapotban vannak. Mégis, ennek ellenére új idegenforgalmi attrakciók létrehozására költenék, mert pillanatnyilag és azt hiszem még egy jó darabig, ez lesz a legfontosabb bevételi forrásunk. Balatonlelle és az idegenforgalom. Azt hiszem szétválaszthatatlanok, mint a sziámi ikrek. Mi a véleménye, jó ez nekünk, vagy rossz? Nálam Balatonlelle és az idegenforgalom, szétválaszthatatlanok. Ezt a családommal én is tapasztalom. Sok balatonlellei emberhez hasonlóan mi is foglalkozunk szobakiadással. De hiába próbálunk mi mindent megtenni a vendégekért, ha nem tudunk nekik megfelel programokat kínálni. A városunkba látogatók zöme keresi az ingyenesen látogatható, tömegeket befogadó programokat. A Borhét színes forgataga, a Rendezvénypark, és a Szabadtéri színpad programjai jó lehet ségek, de nem elegend ek, s ami a nagyobb baj, hogy nem tudjuk mikor, mi fog történni. Ilyenkor már megkezd dik a levelezés, és a vendégek igényelnék amikor a szállásról tájékozódnak, tudják mire számíthatnak. Kíváncsiak a programokra, a vendégl i árakra is. Sajnos ez nem m ködik, nem tudunk mit mondani. Nekünk lelleieknek rá kellene jönnünk, hogy csak az összefogás visz el re. Az irigység és az egymásra mutogatás nem. Mi a kedvenc helye Balatonlellén? Ez nehéz kérdés, mint ahogy arra sem tud egy szül válaszolni, hogy melyik a kedvenc gyereke. Munkámból adódóan jól ismerem a várost, minden egyes szegletét. Ebben a városban sok szépség, és érték van. Ha mégis muszáj, a Fizet strandot választom, ahhoz tettem a legtöbbet, ebbe fektettem a legtöbb munkát és energiát. Végül. Van-e olyan kérdés, amit nem tettem fel? Igen, van. Ez alatt a 17 esztend alatt nem egyedül dolgoztam a VÜSZ-nél. Sokat köszönhetek kollégáimnak, akik minden esetben mellettem álltak. Köszönöm nekik ezt a csaknem két évtizedet. Ligeti Gábor Háziorvosok Balatonlelle, Szövetség u. 3. Dr Bitz Mária belgyógyász Hétf t l péntekig: 8 11 Tel.: Dr Bíró Tamás szülész-n gyógyász Hétf t l péntekig: Tel.: Dr Illés Huba belgyógyász, szülész-n gyógyász Hétf t l péntekig: 8 11 Tel.: Dr Novák László ortopédus Minden pénteken: Tel.: / Balatonlelle, Szövetség u. 7. Dr Baron Katalin gyermekorvos Hétf, kedd, csütörtök, péntek: 9 12, szerda: Tel.: Dr Tóth Péter fogorvos Hétf : 12 18, kedd péntek: 8 13 Tel.: Balatonlelle, Kossuth L. u. 4. Dr Balázs Lajos sebész Hétf, csütörtök: Sürg s esetben azonnal Tel.: Orvosi Ügyelet Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. Minden nap, délután 16 reggel 07-ig Tel.: Dr Gaál Antal állatorvos Balatonlelle, Dobó Katalin u. 6. Tel.: / Dr Mészáros László állatorvos Balatonlelle, Rákóczi u Tel.: / Gyógyszertárak Mária Gyógyszertár Balatonlelle, Móra Ferenc u. 2. Tel.: Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle, Rákóczi u. 208/B. Tel.: Lellei ujsag - Januar.indd :02:07

4 4 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lellei újság A. László lellei lakos Kedves Városlakók! Most azokért a szép ezüstfeny kért szeretnék szót emelni, akik minden évben a Körforgalomban végzik be életüket. Az idei, közel 40 éves fának az volt a balszerencséje, hogy a város legszebb feny je volt. Senkinek nem volt útjában, senkit nem bántott, csak díszítette a Szövetség utcát s tisztította a környék leveg jét. Talán okosabb lenne egy konténeres fát ültetni végre, akkor nem kellene minden évben megölni egy egészséges fát. Jöv re is lesz karácsony, meg utána is. Elég lenne egyszer költeni rá, s utána nem lenne rá gond. Z. Elemér lellei lakos A legutóbbi testületi ülésen az Alpolgármester úr nagyon helyesen, felszólalt annak érdekében, hogy a tárgyalt napirendi pontokat pár mondatban össze kellene foglalni, hogy az érdekl d tévénéz k is értsék, hogy tulajdonképpen mir l is van szó. Különösen kíváncsi lettem volna az els napirendi pontok között alig észrevehet en megbújó, vita nélküli szavazás részleteire, ami a képvisel k tiszteletdíjáról szólt. Sz cs László, hegyközségi elnök Sokak kérésére tesszük közzé, hogy ebben az évben a Lellei Borhét augusztus 3, és augusztus 12 között kerül megrendezésre. Mivel sokak ehhez igazítják a szabadságukat, a szobakiadók figyelmébe ajánljuk ezt a hírt. Balatonlelle Város Önkormányzat Jegyz je mint önkormányzati adóhatóság a jogszabályi feltételeknek megfelel en szeptember 15-ig felhívta az Adózók figyelmét a második félévi adó rendezésére decemberében fizetési felhívást kaptak azon Adózók, akik szeptember 15-ig nem rendezték hátralékaikat. Fizetési felhívás határideje január 15-én lejár. Balatonlelle Város Önkormányzata december 19-ei képvisel -testületi ülésén csatlakozott a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz. Felhívom a figyelmét azon adóhátralékkal rendelkez Adózóknak, akik nem rendezik január 15-ig a hátralékukat, hogy a hátralékaik behajtása a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás részére átadásra kerül. A végrehajtó az adóhátralékot és a végrehajtás során keletkezett végrehajtási költséget az Adózótól szedi be, mely számottev en megnövelheti az Adózó adón felüli tartozását. Adózók figyelmébe Képvisel -testületi ülés Fent leírtak alapján felhívom az Adózók figyelmét, hogy az adóhátralék kifizetésér l legkés bb január 15-ig szíveskedjenek gondoskodni, valamint a jöv ben a fizetési felhívásokon szerepl határid ket szigorúan betartani szíveskedjenek. Azon Adózó, aki anyagi helyzete miatt nem tudja adóhátralékát határid ben rendezni, Balatonlelle Város Önkormányzatának Adócsoportjától (85/ telefonon, vagy Balatonlelle, Pet fi u. 2. I. emelet 21. szobában) kérhet felvilágosítást a méltányosság lehet ségeir l. A méltányossági kérelmek a helyi adókról, és az adózás rendjér l szóló 25/2011.(XII.20.) rendelet 3. -ban foglaltak szerint kerülnek elbírálásra. A méltányossági kérelem illetékköteles, melynek mértéke az illetékekr l szóló évi XCIII. törvény alapján január 1-jét l 3000 Ft, mely összeget csekken kell feladni. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyz Balatonlelle Város Önkormányzatának Képvisel -testülete soros ülését január 26- án (csütörtökön) órai kezdettel tartja a Városháza dísztermében, melyre tisztelettel várunk minden érdekl d t. F bb napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. 2. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének els fordulós tárgyalása. 3. A Képvisel -testület évre szóló munkatervének elfogadása. 4. Beszámoló a városi honlap évi üzemeltetésér l. 5. Beszámoló az átadott pénzeszközök felhasználásáról Kenéz István polgármester Véleményem az épít ipari szakképzés átalakításáról Évtizedek óta egyre nagyobb gondot okoz a szakmunkások képzése, különösen az épít ipari szakmák gyakorlati oktatása. Most végre, jelenlegi kormányunk érzékeli az eddigi képzési rendszer súlyos hiányosságait és hála Isten, bevezeti az általános iskola utáni három éves gyakorlati képzést. Eddig öt éves id alatt képezték a szakmunkásokat. Az els két évben a tanulók parkoló pályán voltak, mert általános szakmai képzésben nem részesültek, általános ismereti tárgyakat tanultak, amit addigra a hivatalos tanrend szerint, már korábban megtanultak. A szakmunkásképz intézetekben is az általános iskola tananyagát ismételgették. A következ probléma az, hogy a rendeletek nem különböztetik meg az épít ipari szakmákat a többi telepített üzemekben végezhet szakmáktól, melyek állandó munkahelyen, üzemekben végezhet k. Az épít ipari szakmák, úgymint k m ves, ács-állványozó, vasbetonszerel, épületasztalos, szobafest -mázoló, épületbádogos, vízvezeték szerel, épületvillamossági szerel szakmákat tanm helyekben oktatni nem lehet. Ezeket a szakmákat csak úgy lehet elsajátítani, ha a tanuló azt élesben tanulja, gyakorolja az épül létesítményeken. Aki már látott építkezést, fel tudja mérni, hogy a folyamatosan változó id járás miatt, instabil terepviszonyokhoz kell alkalmazkodni, amit egy f tött tanm helyben, nem lehet elsajátítani. A legtöbb szakmunkásképz ben az egy hét gyakorlati oktatást, egy hét elméleti képzés követi, ezért a diák sem az elméleti, sem pedig a gyakorlati oktatásban nem tud elmélyedni. A helyes módszer az lenne, ha az általános Lellei ujsag - Januar.indd :02:07

5 Lellei újság ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5 iskolát azonnal követné a három éves szakmunkás képzés és a tanuló azonnal részt venne a gyakorlati képzésben. Tényleges munka által sajátítaná azt el, egy építkezésen, folyamatában a szakma fortélyait. A fiatalok ebben a korban a legfogékonyabbak. A kézügyességet igényl feladatokat ilyenkor sajátíthatják el legkönnyebben. Nem utolsó sorban, ebben a korban nevelhet k leginkább a munkára. Tekintettel arra, hogy az épít ipari szakmák idényjelleg ek, a téli hónapokban legtöbbször nem gyakorolhatók. Ezért a szakmák elméleti részét a téli hónapokban, december, január, február hónapokban, egész napos foglalkozásokon sajátíthatnák el a szakmunkás tanulók. A meleg hónapok pedig folyamatosan maradnának a manuális munkára. Országunkban l948-ig ilyen szisztéma szerint képezték ki a tanoncokat. Ráadásul ebben az id ben 6 elemi iskola volt a kötelez, tehát inasnak már l2 éves korban leszerz dtették a diákokat. Ezekb l váltak azok a kiváló szakemberek, akik után ma már csak sóvároghatunk. Sajnos már csak néhány aggastyán él közülük, 85 év felett. További nagy baj, hogy nem érdekeltek az iparengedélyes épít iparosok, vállalkozók a tanulók képzésében. Ha megérné, akkor szívesen alkalmaznának tanoncot, mint azt külföldi példák is bizonyítják. Véleményem szerint a tanulót alkalmazó iparos egy jól megszerkesztett szerz dés alapján, az els naptól hasznot termel en foglalkoztathatná a rábízott leend szakembert. A következ lépés, a technikus képzés. Jelenleg a szakközépiskolai tanulók az ötödik évben, ha technikusi min sít vizsgát tesznek, akkor megkapják a technikusi oklevelet. Ez a képzés is teljesen elhibázott. Vissza kell állítani a négy éves technikumokat tapasztalataim szerint. Az épít ipari technikumba csak olyan tanulót vehetnének fel, aki valamelyik épít ipari mesterségb l a szakmunkásvizsgát, sikeresen letette. Ennek az eljárásnak az lenne az óriási el nye, hogy a technikumi tanuló a választott szakmában már gyakorlattal rendelkezne, és könnyedén elsajátíthatja, magas fokon megtanulhatja a szaktantárgyakat, most már elméletben is. Jelenleg a szakközépiskolai tanuló a négy év után ugyanazokból a tantárgyakból érettségizik, mint a gimnáziumi tanuló. Itt van a hiba. A technikumokban a szaktárgyaknak kellene els dlegesnek lennie. Érettségi tárgy lehetne az épület-szerkezettan, szilárdságtan, vasbetonszerkezetek, matematika, építészeti szakrajz. Az általános m veltséget adó tantárgyakból, mint például a magyarnyelv és irodalom, történelem, csak vizsga lenne. Az itt fel nem sorolt további szakmai tárgyak, mint talajmechanika, geodézia, anyagtan, számítástechnika stb., ezek is csak vizsgatárgyak lennének. Az épül MABI (Giuseppe) üdül Mivel a technikumi tanuló a jöv ben, már rendelkezne szakmunkás bizonyítvánnyal, ezért meg kell szüntetni a szakközép iskolai tanm hely rendszert. Ezek szükségtelenné válnak, meg különben is csak langyos fürd k. A technikumi hallgató a nyolcadik félévben az érettségire való felkészüléssel egy id ben elkészíti a képesít rajzot, (diplomatervet) mely egy családi ház engedélyezési kiviteli tervezését jelenti. Az oklevél megszerzése után a technikusoknak három év gyakorlati id elteltével, meg kell engedni a családi házak tervezését. Ez által is vonzóbbá tehetnénk fiataljaink számára az épít ipari szakmát. Az egyetemi képzést, ha azt akarjuk, hogy világszínvonalú mérnökeink legyenek, akkor legyünk következetesek, és csak olyan hallgató jelentkezhessen egyetemi tanulmányokra, aki technikusi oklevéllel rendelkezik. Az egyetemre való bejutást írásbeli és szóbeli felvételi vizsgával is ki kell egészíteni. Az ilyen diák, aki a szakmunkás tanulótól kezdve, a technikumon keresztül jutott a mérnöki diplomájához, stabil alapokkal rendelkezik és könnyedén megállja a helyét, akár a tervezés, akár a kivitelezés vonalán is. MV L. Gábor lellei lakos Néhány hete városunkban megritkították azokat a fákat, amelyek a villamos légvezetéket veszélyeztetik. Nagyon helyesen, mert ezek a fák nem csak az állandó áramszolgáltatást veszélyeztetik, de párás id ben, szerencsétlen esetben áramütést is okozhatnak, ha az ágak hozzáérnek a vezetékhez. Tehát a fák visszametszését el kell végezni, ez ellen nem lehet kifogásom. Eddig is rendszeresen elvégezték. Azonban nem mindegy, hogy ez hogyan történik. Különösen a Város küls részein, konkrétan a szúnyogtelepen term gyümölcsfákat, motoros f résszel egyszer en lefejeztek. Szó sem volt visszavágásról, hanem, mint a buxust egy vonal mentén lemetszették, gyakorlatilag a fa egész koronáját, a vezeték alatt 3-4 méterre, hogy ne kelljen magasra felmászni gondolom. Ezek az urak valószín leg nem szeretik a megygyet, mert ha egyáltalán túlélik a szerencsétlen fák e barbarizmust, teremni jó darabig nem fognak. Tudom, a munkájukat végezték, s ha szakszer en csinálták volna a fáknak is jót tettek volna. Kedves Uraim! Képzeljék el, hogy orvos vagyok és megel z kezelésben részesítem önöket. A saját módszerükkel. Levágtam volna a kezeiket, mert biztosan találtam volna rajtuk veszélyes karcolásos sebeket, és ezeket fert zés ellen amputálással örökre gyógyítottam volna meg, az terápiájukkal. Biztosan jó lenne? Lellei ujsag - Januar.indd :02:07

6 6 ISKOLAI HÍREK Lellei újság Nálam okosabbaktól Manuel Scorza: Így van ez rendjén; becsületes emberek közt nincs szükség lakatra. Raana Raas: Az a becsületes ember, aki úgy él, ahogyan gondolkodik is. Mindegy, hogy vallásos vagy vallástalan. Leonov: Ha elemelsz egy rubelt, azt mondják rád, tolvaj. De ha sokat vágsz zsebre, akkor szorgalmas, ügyes ember leszel. A szív bajnokai c. film: Néha azt sem tudjuk, hogy mit miért csinálunk. Bármelyik bolond lehet bátor, de a becsület más. Az az igazi oka annak, hogy valamit megteszünk vagy nem; megmutatja, kik vagyunk, és talán azt is, kik akarunk lenni. Beach c. film: Akkor nincs félelem, ha valaki várja, hogy elárulják. Az igazán borzalmas az, amikor az árulás váratlanul jön. Gárdonyi Géza: Milyen az, aki tiszta lelk? Aki ugye nem b nös. Aki mindig vigyáz arra, hogy piszok a lelkére ne tapadjon. A piszok más néven b n. Moldova György: A becsület olyan, mint a gyufa, csak egyszer lehet felhasználni. Dosztojevszkij: A legnehezebb az életben: élni és nem hazudni. Ingmar Bergman: Ha igaz úton jársz, er s leszel. Ha az igazságot választod, megoldhatod, ami megoldhatatlan. Sally Hunter: Van itt valami, amit többre tartok (...): a tisztességet. Inkább hagyom elkallódni az értékeket, amelyek bennem vannak, ha azok csak olyan úton teljesednének ki, amit nem tartok becsületesnek. Természetismereti csapatverseny Minden év szén nagy megmérettetést jelent az iskola diákjai közt a természetismereti csapatverseny, amelyben 4 f s különböz korú tanulókból álló csapatok mérk znek egymással. Az idei évben kiemelt feladatként a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a gyógynövények szerepeltek. A verseny során Kovács Gyula a Madártani Egyesület Dél-Balatoni Csoportjának vezet je tartott el adást, majd mérte fel a diákok tájékozottságát a halastavak él világának témaköréb l. Ez a megmérettetés nem csak az ismeretek, hanem az ötletesség és a kreativitás mércéje is. A gyerekek között Karácsonyi technika pályázat Az idei évi technika pályázat témája a karácsonyhoz kapcsolódó sütemény és tortakészítés volt. Gyönyör, ötletes és finom munkák születtek a pályázatra. Élvezet volt az iskola aulájában kiállított pályamunkák látványa és illata. Sokan sokféleképpen közelítették meg a feladatot. Készültek torták, kiflik, mézeskalács házikók, mézeskalács koszorúk és kockacukorból összeállított pazar remekm vek. Nyelvi verseny Fonyódon Adventi vetélked nagyon népszer ez a verseny, hiszen az els 3 helyezett csapat kiránduláson vehet részt, amelyhez Kenéz István polgármester úr ad segítséget, valamint minden versenyz ajándékkal búcsúzott a végén. Összesen 130 tanuló vett részt, és a következ helyezések születtek: I. helyezett csapat: Kácsor Andrea, Kácsor Judit, Szabó Donát, Tuli Martin II. helyezett csapat: Gréczi Bence, Maxmilián Bence, Androsovits Brigitta, Novák Bence III. helyezett csapat: Mészáros Eszter, Nyakas Viktória, Pers Mónika, Farkas Kyra Természetismeretet tanító pedagógusok Összesen 36 gyerek indult a versenyen. Nagyon nehéz helyzetben voltunk, amikor rangsorolni kellett a munkákat, ezért úgy döntöttünk, hogy nem rangsort állítunk, hanem az idei évben ARANY FAKANÁL díjjal jutalmaztuk a gyerekeket. Gratulálunk minden indulónak, és köszönjük a Lellei Iskoláért és Tanulókért Alapítvány anyagi segítségét, amelyb l a jutalmazás megvalósult. Technika tanárok A Mátyás király Gimnáziumban december 5-én rendezték meg a területi idegen nyelvi versenyt a 8. évfolyam részére. Angol és német nyelvb l írásbeli és szóbeli fordulókon keresztül adtak számot tudásukról tanulóink. Kiváló eredményeket értek el versenyz ink. Angol nyelv: II. helyezés: Mészáros Eszter 8.b, III. helyezés: Csutorás Beatrix 8.b Német nyelv: I. helyezés: Bárány Dóra 8.b, III. helyezés: Katona Eszter 8.b Felkészít tanáraik: Gombos Filoména angol, Kácsorné Kálóczi Hilda angol, Kovácsné Ágoston Ilona német. Gratulálunk a helyezetteknek! (X) December 14-én délután került megrendezésre iskolánkban a németesek ország-ismereti vetélked jére. Ezt a kezdeményezést az el z tanévben indítottuk el, akkor témánk a Márton-nap volt. Idén az advent és a karácsony témakörét választottuk. Célunk, hogy tanulóink megismerkedhessenek a célország hagyományaival, szokásaival. Olyan kellemes légkör, sokrét feladatokat tartalmazó vetélked t állítottunk össze, ahol nem csak az elméleti tudás számított. Tanulóink izgatottan és önállóan szervezték meg csapataikat. El zetes feladatként projektmunkát kellett készíteniük, melyek az ünnepi id szakban a tárlókat ékesítették. Rengetegen mutattak érdekl dést, alig fértünk el az aulában. Közösen énekeltünk német karácsonyi dalokat, a csapatoknak tesztet kellett megoldani az adott ünnepek kapcsán, vershez készítettek a gyerekek csodálatos illusztrációkat, végül karácsonyi üdvözl lapot készítettek szalvétatechnikával. Természetesen a jutalmazás sem maradt el: édességet kaptak a helyezettek és minden résztvev t vendégül láttunk sütivel és teával. Reméljük, diákjaink jól érezték magukat és hasznos ismeretekkel gyarapodtak! A rendezvény szervez i voltak: Geleta Gyöngyi igazgatóhelyettes, Balogh Sabine és Kovácsné Ágoston Ilona (X) Lellei ujsag - Januar.indd :02:07

Csodára várva. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Karinthy Frigyes: Karácsonyi karének (részlet)

Csodára várva. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Karinthy Frigyes: Karácsonyi karének (részlet) Lellei ú ság XX. évfolyam, 12 szám. 2011. december Csodára várva A világ keresztény kultúrkörében élő emberek így, vagy úgy, de ezekben a hetekben készülnek valamire. Hogy mire, azt sajnos a döntő többség

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

Lellei ú ság. Volt egyszer egy rendszerváltás. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Csokonai Vitéz Mihály: November

Lellei ú ság. Volt egyszer egy rendszerváltás. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Csokonai Vitéz Mihály: November Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 11 szám. 2009. november Volt egyszer egy rendszerváltás Egy politikai vezetést hat nap alatt le lehet váltani, egy gazdasági rendszert hat hónap alatt át lehet alakítani,

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

Gyermeknapra. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Weöres Sándor: Bolygó zápor

Gyermeknapra. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Weöres Sándor: Bolygó zápor Lellei ú ság XIX. évfolyam, 5 szám. 2010. május Gyermeknapra A gyermeknapi rendezvények bizonyára sok kedves órát szereznek majd kicsiknek, nagyoknak. Talán leszünk is páran, akik elgondolkodunk a kicsik,

Részletesebben

Mindenütt szeretek játszani...

Mindenütt szeretek játszani... Lellei XXIII. évfolyam 1. szám Újság 2014. január Ha karácsony, akkor Sotto Voce koncert, ha Sotto Voce, akkor pedig neves fellépő művészek Lellén. Így volt ez decemberben is, amikor Illényi Katica fogadta

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince Lellei XXIII. évfolyam 2. szám Újság 2014. február Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén Az a kijelentés, hogy Magyarországon 1989-ben valóságos rendszerváltás történt több mint 20 év után képezheti

Részletesebben

8 óra munka, 8 óra pihenés

8 óra munka, 8 óra pihenés Lellei XXII. évfolyam 4. szám 8 óra munka, 8 óra pihenés Újság 2013. április Május 1-je a Gergely-naptár szerint az év 121. napja, amikor nemzeti ünnepek, valamint világ- és emléknapok mozdítják ki az

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.)

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.) VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam 1. szám 2011. január Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke (Firenze 1984. X. 12.) Egyik olaszóra során, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar,

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

Részletesebben

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ?

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ? I V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. OKTÓBER 28. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KOSZORÚZÁSSAL ÉS ÜNNEPI M SORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 5. szám 2013. május Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA Jékely Zoltán: BARNA, MÉLY SZEMEK Néztek szemembe, barna, mély szemek, de mindegyikb l Anyám

Részletesebben

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 11. szám 2008. november November 11-én a naptár Márton napját mutatja, mely a Pannoniában (Savariában, a mai Szombathely területén)

Részletesebben

ID SEK VILÁGNAPJA 2009

ID SEK VILÁGNAPJA 2009 XII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. OKTÓBER-NOVEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Orvosi hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Szatmári kirándulás 7. oldal: Kéz a kézben 8-9. oldal: Id

Részletesebben

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE I II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. JÚNIUS 5. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

Mesék és táncok napja áprilisban

Mesék és táncok napja áprilisban 2010. április hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Mesék és táncok napja áprilisban Amint ígértük, megtartottuk áprilisban is rendezvényünket a Légy része a történetnek

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Légy része a történetnek!

Légy része a történetnek! Légy része a történetnek! Els találkozó Kedves Diósjen i Polgárok! Amikor e sorokat olvassák, már a 2010-es év els hónapjának a végén járunk, vagy talán a második elején. Megkezd dött tehát egy új év,

Részletesebben

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok: 2012. július 5 6 7 8.

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok: 2012. július 5 6 7 8. XXVIII. évfolyam 6. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. június Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok: 2012. július 5 6 7 8. Eltelt egy év, és ennek megfelel en július második hétvégéjén immáron

Részletesebben

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében 2007. november hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja VIII. évfolyam 11. szám Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében A szeretet soha sem leereszked, a jótékonyság pedig

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

Ne hagyjátok a templomokat. Annak, aki szeret

Ne hagyjátok a templomokat. Annak, aki szeret Lellei XXIX. évfolyam 2. szám Ne hagyjátok a templomokat Szinte észrevétlenül, fényes átadóünnepség nélkül újult meg Lelle egyik, a városközponttól távolabb lévő nevezetessége, a kishegyi kápolna. A felújítás

Részletesebben

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!!

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!! XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2010. JÚLIUS Tartalomból: 2-3 oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Ovi hírek 5. oldal: Közérdek hírek 6-7. oldal: Református hírek 8. oldal: Jeles napok 9. oldal: Életmód 10. oldal:

Részletesebben