Az ökológia tárgya A környezet és élőlények kapcsolatával foglalkozó tudományág, vizsgálja a környezet élőlényekre gyakorolt hatását

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ökológia tárgya A környezet és élőlények kapcsolatával foglalkozó tudományág, vizsgálja a környezet élőlényekre gyakorolt hatását"

Átírás

1 Az ökológia tárgya A környezet és élőlények kapcsolatával foglalkozó tudományág, vizsgálja a környezet élőlényekre gyakorolt hatását A hatás lehet: közvetlen, közvetett. Az ökológia megismerésének legkisebb egysége az ökoszisztéma (A. G. Tansley, 1935): az élőlények és élettelen környezetük teljes kapcsolatrendszere, mely nyílt, önszabályozó rendszer.

2

3 Az ökológia részterületei Autökológia: az egyedi szervezetek és a környezeti tényezők kapcsolata Demökológia: a populációk és a környezeti tényezők kapcsolata Szünökológia: az életközösségek és a környezeti tényezők kapcsolata

4 Az állatok autökológiája Tárgya: az egyedi szervezetek reagálása a környezeti tényezőkre A környezeti tényezők: Abiotikus (élettelen) környezeti tényezők Biotikus (élő) környezeti tényezők Átmeneti (vegyes) környezeti tényezők Antropogén hatások

5 Abiotikus környezeti tényezők FÉNY HŐMÉRSÉKLET VÍZ KÖZEG

6 A fény hatásai Fizikai hatások Biológiai hatások Élettani, biokémiai hatások Egyéb hatások

7 A fényérzékelés, látás Fizikai hatás elemi fényészlelés (földigiliszta) fény illetve sötétség érzékelése (szkototaxis) (egyes rovarok, pl. cserebogarak) éleslátás (számtalan rovar és gerinces állatcsoport) a színérzékelés (színlátás): monokromatikus, színeket megkülönböztetni nem képes, általában éjjel aktív (nokturnalis) állatok, dikromatikus, korlátolt színérzékelőképességű szürkületkor és éjjel aktív állatok, trikromatikus, jó színlátó, többnyire nappal aktív un. diurnalis állatokat (számos madárcsoport és az emberszabású főemlősök).

8 A fény, mint energiaforrás Fizikai hatás a fotoszintézis energiaforrása (napfény) a hőhatás forrása (az infravörös sugárzás) az élénkítő hatás kiváltója

9 A fény biológiai jelentősége Lehetővé teszi a biomassza termelését Autotrófia producens szervezetek fitomasszát állítanak elő Heterotrófia konzumens szervezetek zoomasszát állítanak elő

10 A fény élettani - biokémiai hatása cirkadián hatás: a nappal és az éjszaka hosszának, arányának változása cirkannuális hatás: az évszakok változása

11 A fény egyéb hatásai a testalakulás (alak, színezet, mintázat) változása az egyedfejlődés alakulása irányító hatás fotótropizmus v. heliotropizmus - a fényforrás (nap) által befolyásolt helyzetváltozás fototaxis - a fényforrás által indukált helyváltoztatás, ami lehet menekülés is (a giliszta már a 0,3 lux erősségű fényre is reagál) menotaxis az a mozgás (haladási irány), amikor a rovar a fényforrás felé igyekszik skototaxis, amikor pl. a cserebogár a fák (erdőfolt) sötét foltja irányába repül

12 A hő hatásai A hőmérsékleti viszonyok meghatározói: Napsugárzás (infravörös) Helyi hatások (vulkáni tevékenység, hőforrás, meleg áramlás, a geológiai- a talaj-, a víz- és a növényzeti viszonyok)

13 A hőviszonyokhoz való alkalmazkodás poikilothermia változó testhőmérséklet részben vagy egészben külső környezeti hőszabályozás homoiothermia állandó testhőmérséklet maghőmérséklet, nyúlványok hőmérséklet

14 Tűréshatárok (tolerancia) Alsó határ Vitális (komfort) zóna Euriök fajok Sztenök fajok Felső határ euritermia sztenotermia

15 Az élőhely hőmérséklet viszonyai befolyásolják az állat alakját, a kültakaró színezetét az aktivitás napi ritmusát egyedfejlődését (közvetlenül a változó hőmérsékletűeknél, illetve közvetve az állandó hőmérsékletűeknél) termékenységét / szaporodását (gerinctelenek ivaros szaporodás és szűznemzés váltakozása; gerinceseknél utódok ivararánya, ill. ivarérettségi kor)

16

17 A víz (légnedvesség, csapadék) hatásai A test vízmérlege Védekezési mechanizmusok (alak és színezet; az aktivitás periódussága) a vízzel szemben a víz megtartásáért Szaporodás Egyedfejlődés Orientáció

18 A közeg hatása Levegő Talaj (és más szilárd anyagok) Talajhoz kötöttek Talajban úszók Talajban mászók Talajban ásók Víz (és más folyadékok)

19 Biotikus környezeti tényezők Homotipikus hatások Heterotipikus hatások

20 Homotipikus hatások Időzítés, ivari szinkronizáció (időbeli egymásra találás) Helyi egymásra találás Kopulációs hatások Csoporthatás Konkurencia (Interferencia)

21 Homotipikus állatcsoportok Alkalmi csoportosulás (aggregátum) Valódi csoportok Ideiglenes csoportok alvócsoportok áttelelő-csoportok vadászó (halászó) csoport vándorló csoport Szaporodási csoportok Családi csoportok Állattelepek Állatállamok

22 Heterotipikus hatások Probiózis (parökia együttlakás; entökia bentlakás; epökia rátelepedés; szünökia beköltözés; forézis szállítás) Parabiózis - komenzalizmus Metabiózis (ráutaltság) Szimbiózis (aliancia bolházás ; mutualizmus függőség; morfofiziológiai összekapcsolódás; ektoszimbiózis; endoszimbiózis) Parazitizmus Antibiózis (ölés, elpusztítás, megbetegítés)

23

24

25 Átmeneti (vegyes) környezeti tényezők Táplálék A táplálék minősége és mennyisége (táplálékspektrum) Táplálék-keresés A táplálék hatása A táplálék-minőség módosító hatása Táplálékhasznosítás, raktározás, kiválasztás Szervetlen (ásványi) anyagok tárolása Búvóhely

26

27 Antropogén tényezők a növénytakaró megváltoztatása: nagykiterjedésű erdőírtások, helyükön mezőgazdasági kúltúrák (esetleg sivatagok) kialakulása, mesterséges élőhelyek kialakulása: emberkedvelő, illetve emberhez kötődő (szünantróp) állatfajok/fauna kialakulása, állatfajok betelepítése és behurcolása: pl. haszonés szünantrop állatok, egzotikus állatok, kártevők, környezetszennyezés: a talaj, a víz és a levegő szennyezése káros (toxikus) szervetlen, szerves, szintetikus és sugárzó anyagokkal, élőhelyek feldarabolódása (metapopulációk).

28 A környezeti tényezők autökológiai hatásai irányító hatás megváltoztató hatás korlátozó (limitáló) hatás

29 A környezeti tényezők irányító hatásai Helyzetváltoztató mozgások tropizmus Helyváltoztató mozgások Kisléptékű mozgások Nagyléptékű mozgások

30 Kisléptékű mozgások termo-taxis foto-taxis oxigén taxis szélirány vezérelte mozgás vízáramlás vezérelte mozgás

31 Nagyléptékű mozgások Rátalálás, menekülés irányító ingerek: kémiai (íz-, szaganyagok, feromonok) optikai (látás) hősugárzás akusztikai (hallás) rezgés, vibráció (bőrérzékelés) földmágnesség

32 Nagyléptékű mozgások Vonulás (vándorlás) Szaporodási célból történő vonulás Áttelelési, túlélési, táplálkozási célból történő vonulás Szaporodást és túlélést egyaránt szolgáló vonulás

33 Vonulás (vándorlás) Szaporodási célból történő vonulás a. kisebb távolságra: b. egyes rovarok rajzása, egyes halak ivóhelyekre való vonulása, egyes kígyók pl.: keresztes, párzó helyre vonulása, egyes gyíkok, tojásrakó helyekre vonulása. nagyobb távolságra: egyes rovarok, pl. egyes lepkék egyes halak, pl. lazacok, angolnák, halálfejes szender, cápák, tokfélék? egyes hüllők, pl. tengeri teknősök számos költöző madár tavasszal, egyes emlősök, pl. számos tengeri emlős, rénszarvasok.

34 Vonulás (vándorlás) Áttelelési, túlélési, táplálkozási célból történő vonulás egyes rovarok, pl. sáskák, kolumbácsi legyek számos halfaj (téli elvermelés) egyes kígyófélék, pl. kockás sikló, keresztes vipera, egyes nem költöző vízi madár vagy magashegységi egyes szárazföldi emlősök (pl. zerge, szibériai őz, öszvér-szarvas)

35 A mozgások iránya horizontális (a távolság a lényeges nem a szintkülönbség) kisebb léptékben a telelésre vonuló halaknál, hüllőknél közepes léptékben a sivatagi sztyeppen, tajgai-tundrai patások vonulásakor; nagy léptékben egyes halaknál, teknősöknél, vízi emlősöknél, költöző madaraknál, rénszarvasoknál; vertikális (a szintkülönbség fontosabb a távolságnál): egyes magashegységi madaraknál és emlősöknél, akár szezonálisan (telelés), akár napszak szerint (pl.: táplálkozási pihenőhely). vízáramlás irányához képest: - anadrom (áramlással szemben) vonulásúak, pl. a tok- és a lazacfélék. - katadrom (áramlással megegyező) vonulású az angolna szárazföld - víz viszonylatban is vannak eltérő vonulási szakaszok (ösztönök): vízhez vonulnak a párzáshoz, peterakáshoz készülő szárazföldi kétéltűek (pl. varangyok, szalamandra); szárazföldi (szigeti) tradicionális tojásrakó helyeikhez vándorolnak a tengeri teknősök, szaporodási (párzó és ellő) helyeikre a fókák, rozmárok. interkontinentális vonulás

36 A környezeti tényezők megváltoztató hatásai Modifikáció nem genetikailag rögzült, megváltozott tolerancia- (preferencia) és optimumtartomány Adaptáció genetikailag is rögzült alkalmazkodás, ami egyes tényezőkkel szemben fokozott tűrőképességben (toleranciában) nyilvánul meg Emancipáció függetlenné válás bizonyos környezeti tényezőkkel szemben

37

38 A környezeti tényezők megváltoztató hatásai Divergencia (eltérési) szabályok: Bergmann-szabály (méret-szabály): a különböző éghajlati viszonyok között élő rokon fajok, illetve egy fajon belüli különböző populációk testnagysága a hidegebb viszonyok felé haladva növekszik; Allen-szabály (testarány-szabály): az előbbihez kapcsolódva a rokon fajok, illetve populációk egyes testfüggelékei a hidegebb viszonyok felé haladva rövidül a testnagysághoz viszonyítva; Hesse-szabály (szívsúly-szabály): egy fajon belül a hidegebb éghajlat alatt élő populációkban a szív relatív súlya nagyobb; Gloger-szabály (szín-szabály): meleg - nedves klíma a (barnás) fekete szín (eumelanin), hideg - száraz a sárgásbarna szín (feomelanin) kialakulásának, illetve a megfelelő színű egyedek nagyobb gyakoriságának kedvez.

39

40

41 A környezeti tényezők megváltoztató hatásai Konvergencia (hasonlósági) szabályok: ásólábak: lótücsök, vakond; aktív repülésre alkalmas szárnyak: rovarok, repülőhalak, madarak, denevérek és un. repülőkutyák; fogazat: fejlett szemfoga van a fogassüllőnek, a pézsma- és muntyákszarvasnak, a vízilónak és az emlős ragadozóknak. nagy (éjjellátó) szemek: pl. pele, sivatagi ugróegér, dikdik antilop, makifélék (félmajmok).

42 A környezeti tényezők korlátozó (limitáló) hatásai Abiotikus (élettelen) tényezők: maximum- minimum, toleranciatartomány Biotikus (élő) tényezők: egyirányú korlátozó hatás Több tényező együttes hatása: additív hatás gátló hatás fokozó hatás

43 Az állatok önvédelme, védekezési mechanizmusok Élettelen környezeti tényezők elleni védekezés csökkent anyagcsere-intenzitás (alvás, szunyókálás, téli csökkent aktivitás) nem valódi téli álom (pl. madarak közül a lappantyú, emlősök közül a mókus, borz, medve, stb), igazi téli álom (pl. a hörcsögök, pelék, ürgék, a sünök, a denevérek, stb), nyári álom (pl. a peléknél), éjszakai vagy időjárás-függő "hideg-álom" (pl. a kolibrik, sarlósfecskék, lappantyú), hibernáció, elvermelés (pl. halak, kétéltűek, hüllők télen), esztiváció (szárazság idején egyes halak, kétéltűek), késleltetett megtermékenyülés (spermaraktározás, pl. egyes kígyóknál, alvó denevéreknél), késleltetett embriófejlődés (petenyugvás, pl. egyes denevéreknél, menyétféléknél, medvéknél, fókáknál és az őznél).

44 Az állatok önvédelme, védekezési mechanizmusok Élő környezeti tényezők elleni védekezési mechanizmusok ragadozás: mechanikai, kémiai, álcázás, utánzás, védő testhelyzet, rejtőzködés, menekülés, aktív önvédelem Élő környezeti tényezők elleni védekezési mechanizmusok parazitózisok, mikróbák: specifikus belső védekezés: aktív immunreakciók, passzív immunitás (madárfiókák szikimmunitása, emlős újszülöttek placenta- és föccstej-eredetű immunvédelme), természetes szelekció, illetve az ún. koevolúció és koadaptáció is elősegítheti az előbbiek hatékonyságát nem specifikus belső védekezés: gyulladásos reakciók (heveny és idült, beleértve a tokképződést is) mechanikai védekezés: tisztálkodás, rágicsálás, vakarózás, fürdés, dagonyázás kémiai védekezés: féregűző növények ösztönös fogyasztása

45 Állat környezet összefüggések: az élőhely Habitat (élőhely) az a térrész, ahol az adott faj él, azon környezeti források és környezeti feltételek összessége, amelyek meghatározzák valamely populáció jelenlétét, túlélését és szaporodását Monotóp (élőhely) - azon szűkebb környezet (faktoregyüttes) amelyben az állategyed ideiglenesen vagy tartósan él

46 Az élőhely jellemzői kiterjedés környezeti adottságok összessége és összefüggése (valencia tartomány a környezeti tényezők azon tartománya, amelyen belül a faj életképes; több tényező együtthatásaként jön létre, pl. hőmérséklet, légnedvesség) korlátozó tényezők (optimum, alsó- és felső pesszimum) minimális környezet (Liebig-féle minimumtörvény) dinamika

47

48 Az ökológiai niche Az egyes fajok környezettel szemben támasztott igényeinek összessége. A törzsfejlődés során genetikai, morfológiai, ökológiai (etológiai) tulajdonságaik tekintetében elkülönült, de földrajzi elterjedés, illetve szűkebb élőhely (biotóp) szerint együtt maradt rokon rajok eltérő adaptációja "szakosodását". Az egyes fajok nemcsak méreteikben, színezetükben, hanem életmódjukban, az egyes környezeti adottságok (források) hasznosításában is többé-kevésbé eltérnek egymástól. Így pl. másmás részt, sávot, "fiókot" használnak táplálkozásuk, rejtőzködésük, szaporodásuk során horizontálisan (erdőszéli vagy vízparti sávok) és/vagy vertikálisan (erdőben a különböző szintek).

Állatökológia. autökológia - állatok egyedi szintű környezeti kapcsolata. demökológia vagy populációökológia - állatpopulációkon belüli kapcsolatok

Állatökológia. autökológia - állatok egyedi szintű környezeti kapcsolata. demökológia vagy populációökológia - állatpopulációkon belüli kapcsolatok Állatökológia Az ökológia a biológia egy sajátos részterülete, amely az élőlényekre ható környezeti tényezőkkel, környezeti kapcsolataikkal foglalkozik. E tényezők, illetve kapcsolatok igen sokfélék, különösen

Részletesebben

12 Fodorpataki Szigyártó: A növények ökofiziológiájának alapjai

12 Fodorpataki Szigyártó: A növények ökofiziológiájának alapjai 11 1. A növényi ökofiziológia tárgya és alkalmazási területei A környezethez való alkalmazkodás élettani alapjai Környezeti tényezők kölcsönhatása az életműködések szintjén A növényi ökofiziológia a növényélettan

Részletesebben

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK Az élõvilág csoportjai és a vírusok... 10 A sejtmag nélküli élõlények... 13 Az egysejtû sejtmagvasok országa... 16 A gombák teste és élete... 18 A fertõzõ betegségek...

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára 709 HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos

Részletesebben

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett 2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 7 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források

POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források Potenciális vs. tényleges kényszerfeltételek az előbbiek azok, amelyek akkor lehetnek effektíve ható feltételek, ha valamilyen deviációs alapkérdés

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Célok, feladatok Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5 6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy

Részletesebben

2005/2006 tanév őszi szemeszter

2005/2006 tanév őszi szemeszter Széchenyi István Egyetem Műszaki tudományi kar Környezetmérnöki Tanszék Sarkvidék Írta : Bognár Árpád Giczi Zoltán Török András 2005/2006 tanév őszi szemeszter TARTALOMJEGYZÉK SARKVIDÉKEK...1 KIALAKÍTÓ

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

A GERINCESEK TÖRZSE GERINCESEK

A GERINCESEK TÖRZSE GERINCESEK GERINCESEK A GERINCESEK TÖRZSE A legkorábbi gerincesek kövületei mintegy 450 millió évesek, valamennyien tengeriek voltak. Az embert is beleértve minden olyan élõlény a gerincesek törzsébe tartozik, amelynek

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. alapján 7-8. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága Hazánk 17%-át borítják erdők. 1/3-a természetes állapotú erdő, amely önmagát fenntartja, megújítja; 2/3-a telepített erdő, melynek életét az ember szabályozza. Középhegységeinkben,

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra)

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) 7. évfolyam Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) Előzetes tudás: Az éghajlat elemei, a talaj (humusz), az éghajlati övezetek jellemzői.

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Dr.

Részletesebben

BIOLÓGIA HELYI TANTERV

BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia

Részletesebben

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kisállattenyésztési Tanszék Ökológiai Munkacsoport RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK Oktatási segédanyag Összeállította: Dr. Lanszki József Lektorálta: Dr.

Részletesebben

HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE:

HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE: HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE: DR. HANCZ CSABA KAPOSVÁR 2007 LEKTORÁLTÁK: Bíró Péter, akadémikus Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens Rácz Béla, halászati szakmérnök 2 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam Biológia-egészségtan 7 8. évfolyam 1 Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Fejlesztési követelmények A tanuló legyen nyitott, tanúsítson

Részletesebben

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának:

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉTAN 7-8.OSZTÁLY 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Részletesebben

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette:

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette: MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV 2013 Készítette: 1 Helyi tanterv biológia Célok és feladatok Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a

Részletesebben

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a Biológia - egészségtan tantárgy oktatása

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Biológia 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A biológia tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének átdolgozott változata. Az

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás ja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember a természetben KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok

Részletesebben