KIBOCSÁTÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIBOCSÁTÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára"

Átírás

1 Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára

2 2/17 Tartalomjegyzék Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára... 1 Tartalomjegyzék Dokumentum célja Fogalomtár, jogszabályok Az elektronikus számlakibocsátás folyamata Az elektronikus számlázás Az elektronikus számla adattartalma Elektronikus számla kibocsátása Elektronikus számla kézbesítési csatornái Elektronikus számla kontírozása Elektronikus számla kibocsátó oldali hosszú távú tárolása Kiegészítő lehetőség: papír alapú számla másodpéldányának elektronikus megőrzése Elektronikus számlakibocsátás: előnyök és veszélyek Az elektronikus számla hatósági (APEH) ellenőrzése Hogyan számlázzak elektronikusan? segítség a döntéshez... 15

3 3/17 1. Dokumentum célja A dokumentum célja a jelenleg hatályos, elektronikus számlázásra vonatkozó jogszabályok alapján az elektronikus számlakibocsátás folyamatának bemutatása az elektronikus aláírással ellátott számlák esetében, valamint gyakorlati megközelítésű tájékoztatás adása, mely a számlakibocsátás körüli bizonytalanságokra összpontosítva igyekszik a számlakibocsátók részére segítséget és felvilágosítást adni az elektronikus számlázással kapcsolatban felmerülő kérdések vonatozásában. A dokumentum összeállítása során az Elektronikus Számlakibocsátók Egyesülete bevonásával számos piaci szereplőt számlakibocsátó, számlabefogadó, könyvelő kerestünk meg és a velük folytatott interjúk során feltárt, az elektronikus számlakibocsátással kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdések és arra adandó válaszok megtalálhatók a jelen dokumentum mellékletét képező Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteményben is. Ez a tájékoztató anyag, valamint az elektronikus számlázással foglalkozó további tájékoztatók, hasznos információk, jogszabályok elérhetőek a oldalon. 2. Fogalomtár, jogszabályok elektronikus számla: elektronikus formában kibocsátott számla vagy egyszerűsített számla, mely legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel rendelkezik. (vagy elektronikus adatcsere rendszerben elektronikus adatként lett létrehozva és továbbítva de ez utóbbi megoldás részletes bemutatása nem tárgya a tájékoztatónak) e-számla: lásd elektronikus számla időbélyegző: elektronikus dokumentumhoz kapcsolt adathalmaz, amely igazolja, hogy az elektronikus dokumentum az időbélyegző elhelyezésének időpontjában mit tartalmazott, és kimutatja, ha a tartalom azóta megváltozott. elektronikus aláírás: elektronikus dokumentumhoz kapcsolt adathalmaz, amely bizonyítja, hogy az elektronikusan aláírt dokumentumot az aláíró hozta létre. fokozott biztonságú elektronikus aláírás: az aláíró személy azonosítására alkalmas elektronikus aláírás, amely egyedülállóan az aláíróhoz köthető. Olyan eszközökkel hozták létre, amely egyedül az aláíró befolyása alatt áll, és a dokumentumhoz oly módon kacsoldóik, hogy minden módosítás érzékelhető. minősített elektronikus aláírás: olyan fokozott biztonságú aláírás, amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki, és amely a fokozott biztonságú aláírásnál szigorúbb biztonsági követelményeknek felel meg. archiválási szolgáltató: elektronikus aláírással ellátott dokumentumok tárolását végző olyan szolgáltató, amely megfelel az archiválási szolgáltató törvényi feltételeinek. (2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról) tanúsítvány: a hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott igazolás, amely bizonyítja, hogy az adott személy és az elektronikus aláírás összetartozik. NHH: Nemzeti Hírközlési Hatóság feladata többek között az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat (elektronikus aláíráshoz aláírókulcs és tanúsítvány kibocsátása, időbélyegzés, elektronikus archiválás) nyújtó szolgáltatók tevékenységének engedélyezése, ellenőrzése. az elektronikus aláírással kapcsolatos törvények és rendeletek gyűjtőhelye az NHH oldalán:

4 4/17 Vonatkozó jogszabályok gyűjteménye: SSZ. JOGSZABÁLY évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa törvény.) évi C. törvény a számvitelről évi XCII. törvény az adózás rendjéről 24/1995. (XI.22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített 4. számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról 13/2005. (X.27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról 5. elektronikus úton történő másolat készítésé- nek szabályairól /2007. (XII.29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól 7. 46/2007. (XII.29.) PM rendelet az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről APEH Közlemény az elektronikus úton kibocsátott 8. számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezéséről ( ) évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról ÉRINTETT TERÜLET Elektronikus számla fogalma és kötelező tartalmi elemei Elektronikus számla kontírozása Bizonylat megőrzése Elektronikus számlázás ellenőrzése Elektronikus számla konverziója Elektronikus számlák tárolása Elektronikus számla kibocsátása, EDI mintaszerződés Elektronikus számla adattartalma, formátuma, kontírozása, megőrzése, tárolása Elektronikus aláírás

5 5/17 3. Az elektronikus számlakibocsátás folyamata 3.1. AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS Az elektronikus számlakibocsátás lényege, hogy a számla papírra nyomtatás helyett elektronikus úton kerül kibocsátásra, továbbításra, valamint a befogadó és a kiállító is elektronikus formában tárolja. Az elektronikus számla kibocsátásának lehetőségét az Áfa törvény biztosítja, amely kimondja, hogy a papír alapú számla és az elektronikus számla egyenértékű. Az elektronikus számlát a törvény értelmében kétféle módon lehet kibocsátani (Áfa törvény ). a) Zárt elektronikus adatcsere rendszerben kibocsátott számla (EDI) i) Előzetes írásbeli megállapodás szükséges a kibocsátó és befogadó között ii) Kibocsátónak havonta összesítő listát kell a befogadó részére átadnia b) Elektronikus aláírással hitelesített számla (PKI) i) Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és ii) Minősített időbélyegzés szolgáltató által kibocsátott időbélyeg szükséges a kibocsátáshoz Az EDI rendszer megvalósítása nagytömegű számlakibocsátás esetén általános, komoly informatikai fejlesztést igényel(het) mind a kibocsátó, mind a befogadó oldalán. Jelen tájékoztatóban a PKI típusú elektronikus számlával kívánunk részletesen foglalkozni. SZÁMÍTÓGÉPPEL KIÁLLÍTOTT KÉZZEL KIÁLLÍTOTT SZÁMLA SZÁMLA Számítógéppel előállított és kinyomtatott számla (számlázó PAPÍR ALAPON MEGKÜLDÖTT Számlatömbben kézzel kiállított SZÁMLA számla szoftver segítségével) ELEKTRONIKUS FORMÁBAN Nincs ilyen Elektronikus számla MEGKÜLDÖTT SZÁMLA 1. táblázat: elektronikus és papír alapú számlatípusok 3.2. AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA ADATTARTALMA Számlában feltüntetett adatok előállítása Az elektronikus számla kötelező adattartalma teljes mértékben megegyezik a papír alapú számla kötelező adattartalmával. Ezt az Áfa törvény a szabályozza, ez alapján jelenleg egy átlagos szolgáltatás esetén a számla akár papír alapú, akár elektronikus a következő adatokat kell hogy tartalmazza:

6 6/17 a számla kibocsátásának kelte; a számla sorszáma; a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma; a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették; a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; az értékesített termék megnevezése; az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; az alkalmazott adó mértéke; az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól, vagy utána a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett Elektronikus számlázás esetén a számlázó rendszerből származó számlaadatok nem a nyomtatóba kerülnek, hanem az elektronikus adatok biztonságát jelentő dobozba zárást követően elektronikus formát nyernek. Ez az elektronikus formában megjelenített adat maga az elektronikus számla. 1. ábra: A papír alapú és az elektronikus számla adattartalmának egyezősége Az elektronikus számlaadatok dobozba zárását, azaz az adatok eredetiségének és sértetlenségének biztosítását a törvényi szabályozás azért írja elő, mert a számlakiállító személye és a számlában foglalt adatok módosíthatatlanságát elektronikus úton is garantálni kell.

7 7/ Számla elektronikus úton történő elkészítésének előfeltétele Számlát elektronikus úton kibocsátani akkor lehetséges, ha a számla adattartalmának sértetlenségét és eredetiségének hitelességét biztosítani tudja a számlakibocsátó. Ezeket a hatályos jogszabályok szerint a következő eszközök garantálják: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás időbélyegző 2. ábra: elektronikus aláírás és időbélyegző, mint az elektronikus számla biztonsági elemei 3.3. ELEKTRONIKUS SZÁMLA KIBOCSÁTÁSA Az elektronikus aláírás és elektronikus időbélyegző Elektronikus aláírás Az elektronikus számla elkészítéséhez a 3.2 értelmében a számla adattartalmán felül szükséges elektronikus aláírás és időbélyegző is. Az elektronikus aláírás azt jelenti, hogy egy, az elektronikus dokumentumhoz (pl. számlához) kapcsolt adathalmaz tanúsítja, hogy ki az, aki azt az adathalmazt hozzáfűzte a dokumentumhoz, vagyis ki írta alá az elektronikusan kiállított számlát. Az aláírás elkészítéséhez egy aláírói tanúsítvány szükséges: ez a tanúsítvány mutatja meg, hogy az adott elektronikus aláírásnak (mely aláírás ténylegesen nem hasonlít a kézi aláírásra, hanem egy alfanumerikus aláírási kódot jelent) ki a tulajdonosa. Az elektronikus aláírás minőségét tekintve a következő lehet: fokozott biztonságú: egyszerű magánokirat esetén szükséges minősített: teljes bizonyító erejű magánokirat esetén szükséges Az elektronikus számla kibocsátásához fokozott biztonságú elektronikus aláírás elegendő. Az elektronikus aláírást magánszemélyként, és egy adott szervezethez kötődően, a szervezet nevében eljáróként is lehet igényelni. Az elektronikus aláírás szervezeti besorolását tekintve a következő lehet: személyes munkatársi szervezeti

8 8/17 Az elektronikus aláírás alapját képező tanúsítványt egy igénylőlap segítségével lehet a tanúsítvány kibocsátásra engedéllyel rendelkező szolgáltatóktól igényelni. Ezen törvényi felhatalmazással működő szolgáltatók nyilvántartást vezetnek az általuk kibocsátott tanúsítványok aktuális állapotáról (érvényes, lejárt, visszavont), és rendelik hozzá a tanúsítványokhoz az egyediségét biztosító magánkulcsot (ez a kulcs hozza létre az elektronikus aláírást). Az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány igénylése és fenntartása éves szinten pár tízezer forintos költséget jelent a számlakibocsátó számára. SZOLGÁLTATÓ WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK Microsec Kft. NetLock Kft. MÁV Informatika Zrt. Magyar Nyrt. Telekom táblázat: az elektronikus aláírás alapját képező tanúsítvány kibocsátásra engedéllyel rendelkező szolgáltatók Az elektronikus aláírás tehát nem a papír alapú, kézzel írt aláírás direkt módon elektronizált változata (pl. annak beszkennelése által) hanem egy, az aláíró adatait tartalmazó tanúsítvány és ahhoz kapcsolódó kódolási eljárás kombinációja, amely egyértelműen megmutatja az aláíráshoz tartozó személyt. Az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges: tanúsítvány, magánkulcs (tipikusan: chipkártya tartalmazza ezeket) az aláírást létrehozó hardver eszköz (tipikusan: chipkártya és az ahhoz tartozó olvasó) az aláírást létrehozó szoftver (alkalmazás) A tanúsítvány kibocsátója valamennyi fenti eszközt az igénylő rendelkezésére bocsátja, azaz a tanúsítvány megrendelése útján az aláíráshoz szükséges összes eszközt is megkapja a megrendelő. Elektronikus időbélyegző Az elektronikus időbélyegzőt az elektronikus számlán ez elektronikus aláírást követően helyezik el, így ez azt bizonyítja, hogy az adott dokumentum az időbélyegzés időpontban már létezett. Az időbélyegzés szolgáltatást időbélyegzés szolgáltató nyújtja (az időbélyegzés az aláírás szolgáltatással együtt, általában csomagban is vásárolható.) Az elektronikus időbélyegzőt mindig az időbélyegzést nyújtó szolgáltató hozza létre (általában az adott dokumentum egy lenyomatának a szolgáltató részére történő megküldése révén). Segítségével az elektronikus számla kapcsán már nem csak a kiállító személye azonosítható, hanem az az időpont is, amikor a számlát időbélyegezte, tehát amikor a számla már ebben a formában létezett. (Ez fontos lehet pl. akkor, ha az aláíró tanúsítványt

9 9/17 időközben visszavonják. Ebben az esetben az időbélyegző segítségével egyértelműen eldönthető, hogy a számlát a tanúsítvány visszavonása előtt vagy után bocsátották-e ki.) Biztonság Az elektronikus számlán elhelyezett elektronikus aláírás és elektronikus időbélyegző az elektronikus számla tartamának sértetlenségét és hitelességét garantálja. Ezáltal az elektronikus számla kibocsátása a papír alapú számla kibocsátásához képest biztonsági szempontból nem tekinthető kockázatosabb folyamatnak, sőt, egy elektronikus számla nehezebben hamisítható, mint egy papír alapú számla. Technikai háttér Az elektronikus számlakibocsátás technikai igénye alapvetően a kibocsátott számlák függvénye. Alacsony számú elektronikus számla kibocsátásának semmilyen különleges hardver igénye nincsen, nagyobb számú számla kibocsátása esetén lehet szükség beruházásra Az elektronikusan kibocsátott számla formátumai Az elektronikus számla kibocsátási formátumát jogszabály nem határozza meg, vagyis az bármi lehet, ami a kibocsátónak és a befogadónak megfelel. Az ellenőrzés megkönnyítése érdekében azt azonban előírja a 46/2007. (XII.29.) PM rendelet és az adózás rendjéről szóló törvény, hogy az elektronikus számlákat az APEH által közleményben előírt formátumban kell bemutatni az adóhatóságnak. Az elektronikus számlákat vagy eleve e formátumok valamelyikében (is) el kell készíteni, vagy e formátumok valamelyikébe utólag át kell tudni konvertálni. Ezek a formátumok a következők: a. txt formátum b. print formátum: (i) nem formázott szöveget, karaktereket tartalmaz (ii) utasításmentes fájl (kivéve: oldalkezdés, sortörés) (iii) fájl tartalom egyértelműen megfeleltethető a kinyomtatott adatoknak c. csv formátum d. dbf formátum e. mdb formátum f. xls formátum g. xml (APEH közlemény által definiált) formátum

10 10/ ELEKTRONIKUS SZÁMLA KÉZBESÍTÉSI CSATORNÁI Az elektronikus számla kibocsátója a számla előállítását követően elküldi a számlát a címzettnek. A kézbesítési csatorna a papír alapú számla esetében a postai levél, vagy kézi kézbesítés, elektronikus számla esetén azonban mindez kizárólag elektronikus úton történhet meg. Az elektronikus számlakibocsátók jellemzően a következő megoldások közül választanak, amikor a befogadóhoz szeretnék a számlát eljuttatni: 1) a számlát ben csatolmányként küldik meg; 2) egy saját honlapot üzemeltetnek, ahol a számlákat prezentálják. Itt a számlák megtekinthetők, letölthetők, rendezhetők. A befogadó jellemzően értesítést kap arról, hogy számlája érkezett; 3) a kibocsátó a kézbesítéssel egy külső szereplőt ( konszolidátor ) bíz meg, akinek a számlaadatokat átadja. A konszolidátor ezt követően gondoskodik a számlák előállításáról és bemutatásáról az általa üzemeltetett weboldalon keresztül. Itt a számlabefogadó autentikált belépést követően a saját fiókjában az összes, részére ezen a konszolidátoron keresztül beérkezett számlát megnézheti, letöltheti, rendezheti. A konszolidátorok jellemzően nagy mennyiségű elektronikus számla előállítását, kibocsátását, ügyfélhez való eljuttatását vállalják, és fizetési csatornákat is biztosítanak ehhez. Ma a hazai piacon két konszolidátor működik: SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETŐ WEBOLDAL Díjnet Díjnet Zrt. Távszámla (Magyar Telekom Nyrt.) 3. táblázat: Hazai konszolidátorok 3.5. ELEKTRONIKUS SZÁMLA KONTÍROZÁSA Az elektronikus számla kontírozásánál két fontos szabályt kell szem előtt tartani: 1. Az elektronikus számla csak és kizárólag elektronikus formában létezik, papírra nyomtatott képe már nem tekinthető számlának. 2. Az elektronikus számlák alaki és tartalmi kellékeire ugyanúgy vonatkozik a számviteli törvény, mint a papír alapú számlákra, tehát az elektronikus számlák esetében is el kell végezni a kontírozást a számlakibocsátó részéről is, méghozzá úgy, hogy a kontírozási adatok egyértelmű hozzárendeléssel, elválaszthatatlan módon, az utólagos módosítás lehetőségét kizárva kerüljenek csatolásra (számviteli törvény 167 ).

11 11/17 A fenti két szabályból és az elektronikus számla technikai sajátosságaiból következik, hogy elektronikus számla esetén: a) a kontírozási adatokat elektronikus formában kell létrehozni b) a kontírozási adatokat a számlán nem lehet feltüntetni c) a kontírozási adatok és a számla egyértelmű, elválaszthatatlan módon történő hozzárendeléséről, az utólagos módosítás lehetőségének kizárásáról a kontírozást végzőnek kell gondoskodnia. Ennek törvényben meghatározott kizárólagos formája, technikai előírása nincsen, azt a szervezet belső működési rendjében foglaltak szerint kell végrehajtani. Az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezéséről szóló APEH közlemény több olyan megoldást is felsorol, amellyel az elektronikus számlák kontírozása végezhető: - A kontírozási információkat egy csatolt mellékletben hozzá lehet rendelni az eredeti számlához. A csatolás módjának technikai részletei nincsenek megszabva, a lényeg az, hogy a csatolás egyértelmű és elválaszthatatlan legyen, valamint az utólagos módosítás lehetőségét kizárva történjen. (Ennek egyik - de nem kizárólagos - megvalósítási lehetősége, ha a kontírozást végző a kontírozási információkat egy arra alkalmas szoftver segítségével egy csatolt mellékletben az elektronikus számlához rendeli, majd az egészet fokozott biztonságú elektronikus aláírással, valamint minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel látja el.) - A kontírozás követelményei teljesíthetők elektronikus könyvelési rendszer alkalmazásával is, amennyiben az elektronikus számla hozzárendelése a könyveléshez a számla sorszáma (azonosítója) alapján visszakereshető módon, a könyvelésben történt rögzítés időpontját megőrizve és az utólagos módosítás lehetőségét kizárva történik. - A kontírozásra alkalmas lehet egy iktatóprogram, mely a számlához iktatószámot rendel, egyúttal ehhez az iktatószámhoz kapcsolódik a könyvelési információ. Az iktatószám alapján tehát mind a számla, mind a könyvelési információ megismerhető, azok egyértelműen egymáshoz rendelhetők, elválaszthatatlanok. Ez esetben is gondoskodni kell az utólagos módosítás lehetőségének megakadályozásáról. A fentiek csak lehetséges jó megoldások. Ezeken kívül más olyan módszerek is alkalmazhatóak, amelyekkel az egyértelmű hozzárendelés és az elválaszthatatlanság biztosítható, valamint az utólagos módosítás lehetősége kizárható ELEKTRONIKUS SZÁMLA KIBOCSÁTÓ OLDALI HOSSZÚ TÁVÚ TÁROLÁSA Az elektronikus formában kiállított számlákat, számviteli bizonylatokat elektronikus formában kell a 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet szerint megőrizni. Általános szabály és ez a papírszámlákra is igaz, hogy a megőrzés során védeni kell az elektronikus számlákat a törlés, megsemmisülés, sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés és módosítás ellen, valamint biztosítani kell, hogy olvashatóak maradjanak. Mivel a számlákat a számviteli előírások szerint tipikusan 8 évig kell megőrizni, és az elektronikus számlákra már az elkészítésükkor rákerül az elektronikus aláírás és az időbélyegző, a GKM rendelet speciális szabályai az elektronikus számlákat nem érintik, azok tárolása nem jár külön gonddal.

12 12/17 A megőrzés többféle módon is végezhető: 1. Saját tárolás Ez esetben a megőrzést a számlakibocsátó saját maga végzi, például saját számítógépén/szerverén, vagy bármilyen adathordozó eszközön (pl. CD, DVD). 2. Tárolás kiszervezése Ha a megőrzést a számlakibocsátó nem saját maga kívánja végezni, igénybe vehet ezzel foglalkozó szolgáltatót is. Amennyiben az igénybe vett szolgáltató nem a törvény szerinti minősített archiválási szolgáltató, a feleknek szerződésben kell megállapodniuk, hogy a szolgáltató milyen tevékenységet végez a megőrzés során, és ezért milyen felelősséget vállal. 3. Tárolás archiválási szolgáltatónál Amennyiben a számlakibocsátó a számlái megőrzését egy törvény szerinti minősített archiválási szolgáltatóra bízza, úgy ez esetleg magasabb költséggel járhat, azonban a megőrzés folyamatát és törvényszerűségét ebben az esetben teljes körűen az archiválási szolgáltató biztosítja, és az ilyen szolgáltatók működését az NHH rendszeresen ellenőrzi. SZOLGÁLTATÓ WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK Microsec Kft. Siemens Zrt táblázat: minősített archiválási szolgáltatók Elektronikus számla másodpéldánya Az elektronikus számla esetében nincs olyan másodpéldány, mint ami a papírszámla esetében létezik. Az elektronikus számláról bármennyi másolat készíthető, azok ugyanazt az információhalmazt tartalmazzák, azaz ugyanúgy eredeti számlának minősülnek. Az elektronikus archiválásról bővebben az NHH publikációjában olvashat.

13 13/17 4. Kiegészítő lehetőség: papír alapú számla másodpéldányának elektronikus megőrzése A számlakibocsátó akkor is tud élni az elektronikus út által nyújtott előnyökkel, ha az üzleti partnerei csak papírszámlát képesek vagy kívánnak befogadni. A 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet alapján egyfajta átmenetként a papír alapú számla és az elektronikus számla között lehetőség van arra, hogy a kibocsátó csak a befogadónak (vevőnek) szánt számlapéldányt nyomtassa ki, és a saját maga által megőrzendő számlapéldányt elektronikus formában, jogilag rendezett és szabályos módon tárolja. Ennek lényege, hogy a számlázó program a számla kibocsátónál maradó példányát nem nyomtatja ki, hanem a nyomtatott változattal megegyező elektronikus számlaképet elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el. Fontos kiemelni, hogy bár technikailag hasonló jogilag ez nem minősül elektronikus számlának, hanem egy papír számla elektronikus másodpéldánya. E megoldás előnye, hogy a címzetthez papíron eljuttatott számlák kibocsátónál maradó példányai nyomtatás nélkül, gazdaságosan, könnyen kezelhetően és szabályszerűen megőrizhetőek. Használatának olyan esetekben van igazán jelentősége, amikor egy számlakibocsátó elektronikusan szeretne számlázni például nagy számlamennyiség esetén a könnyebb kezelhetőség, gazdaságosság miatt, de a számla befogadója csak papírszámlát képes vagy kíván befogadni, ezért a befogadó példányát papíron kell előállítani.

14 14/17 5. Elektronikus számlakibocsátás: előnyök és veszélyek ELŐNYÖK Az elektronikus úton történő számlakibocsátás költséghatékonyabb megoldás, mint a papír alapú számlázás: postaköltség csökkenése nyomtatványköltség csökkenése emberi munkaerő igénybevételének csökkenése közvetve a sárga csekk befizetésével kapcsolatos költség megszűnése KÖLTSÉGTÉTEL PAPÍR ALAPÚ SZÁMLÁZÁS ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS Számla előállítási költsége Ft / db Ft / db Sárga csekk befizetési költsége Postai úton történő kézbesítés költsége Számla kibocsátó oldali hosszú távú tárolási költsége Ft / db Nincs Ft/db Nincs Ft / db 5-10 Ft / db Összesen Ft/db Ft/db Környezettudatos szervezeti gazdálkodás Felgyorsuló fizetés, lerövidülő pénzügyi teljesítések Cash-flow optimalizálás Addicionális kommunikációs csatorna biztosítása Ügyfélszolgálat fejlesztése, interaktív kapcsolat erősítése VESZÉLYEK Az új rendszer implementálásával járó kezdeti nehézségek és zavarok A rendszer technikai feltételeinek megteremetése Elektronikus ügykezeléshez szükséges tudás hiányából eredő bizonytalanságok

15 15/17 6. Az elektronikus számla hatósági (APEH) ellenőrzése 1) Adóhatósági ellenőrzés során az adóalany köteles az adóhatóság részére biztosítani: a számlák olvashatóságához szükséges számítástechnikai eszközöket; az eszközök használatához szükséges dokumentációt és felvilágosítást; valamint a megőrzött számlákat a következő formátumok valamelyikében: (a) txt formátum (b) print formátum (c) csv formátum (d) dbf formátum (e) mdb formátum (f) xls formátum (g) xml (APEH által definiált) formátum 2) Az APEH jogosult az elektronikus számlakibocsátás folyamatának ellenőrzését elvégezni oly módon, hogy a számlakibocsátó az adóhatóság jelenlétében bocsát ki elektronikus számlát. 3) Az APEH az elektronikus számla ellenőrzése során az alábbi területeket vizsgálja kiemelten: a számlák kötelező tartalmi elemei a vevőkkel kötött előzetes írásbeli szerződés és annak tartalma az elektronikus számlázást leíró belső szabályzat az elektronikus számlázási rendszer és könyvelési rendszer kapcsolata elektronikus aláírás és időbélyegző megfelelősége elektronikus számlák szúrópróbaszerű ellenőrzése Az APEH az elektronikus számlázással összefüggő technikai megoldásokat nem önálló, külön eljárás során, hanem kizárólag tényleges adóellenőrzés keretében jogosult vizsgálni. 7. Hogyan számlázzak elektronikusan? segítség a döntéshez Az elektronikus számlázás bevezetéséhez természetesen a cégnek számos kérdést kell átgondolnia. Az alábbi fejezetben ehhez kívánunk segítséget nyújtani. 1. lépés: Szervezeti döntés meghozatala A szervezet döntéshozójának döntése értelmében a cég a papír alapú számlázás mellett vagy helyett bevezeti az elektronikus számlázást. A legfontosabb tisztázandó kérdések az elektronikus számlázás bevezetésével kapcsolatban: Mekkora mennyiségű számlát bocsát ki a cég havonta?

16 16/17 Mekkora összeget költ a következő műveletekre? számla előállítás és borítékolás számla kiküldés számla tárolás számla fizetéshez kapcsolódó indirekt költségek (sárga csekk) Beszállítói vagy vevői vonatkozásban mit jelent a cég számára az elektronikus számlázás?: költségmegtakarítás cégimage építés ügyfélkommunikáció tevékenység kiszervezés A cég maga kívánja előállítani az elektronikus számlákat, vagy kizárólag konoszolidátor megbízásával végzi ezt a feladatot? Rendelkezik-e a cég képviselője legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással? Rendelkezik-e a cég időbélyegzés szolgáltatással? A cég kizárólag elektronikusan kíván számlázni, vagy elektronikusan és papíralapon is? Hogyan kívánja a cég a számlákat tárolni: saját maga, vagy megbíz archiválási szolgáltatót? Amennyiben a cég saját maga kívánja az elektronikus számlákat előállítani, úgy a következő eszközöket kell beszerezni: 1) Elektronikus aláírás kibocsátásához szükséges tanúsítvány 2) Időbélyegzés szolgáltatás 3) Az elektronikus aláírást létrehozó szoftver (ennek segítségével látja el elektronikus aláírással a számlát) és hardver eszköz. Ezen eszközök és szolgáltatások mindegyike beszerezhető a tanúsítványt kibocsátó szolgáltatótól. 2. lépés: Elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítvány igénylése Amennyiben a cég saját szervezetén belül kívánja előállítani az elektronikus számlákat, úgy szükséges a cég nevében számla kibocsátására jogosult személy(ek) részére aláíró tanúsítvány, illetve az aláírás előállításához szükséges eszközök beszerzése. Elektronikus számla kibocsátásához elegendő a fokozott biztonságú elektronikus aláírás, de természetesen minősített elektronikus aláírással is lehet elektronikusan számlázni. A tanúsítványt egy formanyomtatvány kitöltésével, és a személyes, illetve szervezeti adatok megadásával elektronikusan lehet igényelni, majd nap átfutási idő elteltével átvehető a tanúsítványt tartalmazó aláíró eszköz. Az aktuális szolgáltatók listáját a Nemzeti Hírközlési Hatóság weboldalán a oldalon éri el, illetve jelen Tájékoztató pontjában tekintheti meg. 3. lépés: időbélyegzés szolgáltatás igénylése Az elektronikus számlázáshoz az elektronikus aláíráson túlmenően időbélyegző beszerzés is szükséges.

17 17/17 Az időbélyegzés szolgáltatást általában ugyanattól a szolgáltatótól célszerű igényelni, akitől az aláíró tanúsítványt igényli a szervezet. 4. lépés: konszolidátor vagy saját tevékenység Amennyiben az elektronikus számlák kiállításával konszolidátort bíznak meg, úgy a megállapodás értelmében a konszolidátor gondoskodik az elektronikus számlák aláírásról, az időbélyegzésről, továbbá az elektronikus számlák kézbesítéséről is. Amennyiben a cég saját szervezetén belül állítja ki az elektronikus számlákat, gondoskodnia kell a számlák címzettekhezhez való eljuttatásáról is, melynek legegyszerűbb de nem kizárólagos módja a számlák ben való továbbítása. 5. lépés: elektronikus számla tárolása Az elektronikus úton kibocsátott számla tárolása a papír alapú számla tárolásától eltérő folyamatot kíván. Meg kell hozni azt a döntést, hogy a számlát a kibocsátó saját maga kívánja tárolni, vagy saját tárolás keretében egy nem minősített archiválási szolgáltatót kíván vele megbízni, vagy egy minősített archiválási szolgáltatót bíz meg, ezzel a tárolás felelősségét a szolgáltatóra hárítja.

BEFOGADÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlabefogadó oldal számára

BEFOGADÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlabefogadó oldal számára Tájékoztató anyag az elektronikus számlabefogadó oldal számára 2/13 Tartalomjegyzék Tájékoztató anyag az elektronikus számlabefogadó oldal számára... 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Dokumentum célja... 3 2.

Részletesebben

Tanulmány az elektronikus számlázás szélesebb körben való elterjesztéséről

Tanulmány az elektronikus számlázás szélesebb körben való elterjesztéséről Tanulmány az elektronikus számlázás szélesebb körben való elterjesztéséről ELTERJESZTÉSÉRŐL 2/47 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Dokumentum célja és háttere... 7 3. Fogalomtár... 8 4. Az

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 17. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Online - 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet - a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra 1. és oldal az azokhoz tart 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához - 1 - www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az IZYS Önkéntes Kölcsönös Önsegélyező Pénztár (adószám: 18254596-1-43, székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20., PSZÁF engedély:

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban Név: Bán Roland Szak: Forgalmi adó szak Konzulens: Domsa Ágnes Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Jóváhagyta: Név Dátum Aláírás I. Általános rendelkezések I.1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed minden, a Miskolci Magister

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás. A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A SZABÁLYZAT CÉLJA

10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás. A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A SZABÁLYZAT CÉLJA 10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról I. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1 A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának (a továbbiakban: szabályzat)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

2015. évi törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2015. évi törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 2015. évi törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól Az Országgyűlés

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései

Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság Verzió:

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre PREAMBULUM Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (a továbbiakban: KK) és Általános Orvostudományi Kar (a továbbiakban: ÁOK) fontosnak tartja, hogy személyes adatokat csak a törvényes cél eléréséhez

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére ... költségvetési szerv IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. március 01-től 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés A közokiratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata A dokumentum száma: AVSZ - 1 - SZ A 2. kiadású tartalomjegyzéke szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Megbízó a megrendelés aláírásával vagy visszaigazolásával egyúttal elismeri az M- Prospect Kft. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek megismerését és elfogadását,

Részletesebben

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak A www.fizessenmobillal.hu alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban Weboldal) az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékét vezető Cégbíróság: Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában

Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában STEINER István Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc marsi@uni-miskolc.hu A logisztika a nagy megrendelők, ügyfelek mellett egyre inkább a

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés Az Ügyfélkapu

Elektronikus ügyintézés Az Ügyfélkapu Az Elektronikus ügyintézések című előadás és hozzá kapcsolódóan ez a jegyzet is, az emagyarország Centrum támogatásával készült. Összeállította és illusztrálta: Gál Géza Nemesbikk Teleház és Községi Könyvtár

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére Üdvözöljük a IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám:

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET:

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: 2001.XXXV.trv. az elektronikus aláírásról 2.1 b) Fokozott biztonságú elektronikus aláírás Ez olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Webfotel.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Webfotel.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések

Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések EGESIF_14-0012_02 final 2015.9.17. EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai strukturális és beruházási alapok Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések (2014 2020-as programozási időszak) FELELŐSSÉGKIZÁRÓ

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv Pénztári használatra 3.0 verzió Microsoft Windows 98SE, NT 4.0, XP, 2000 operációs rendszerekre 2006. január 20. Tájékoztató a Ingrid Signo felhasználási jogáról A felhasználás

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Magyar Tolkien Társaság és a Tolkien.hu portál Adatvédelmi Nyilatkozata

A Magyar Tolkien Társaság és a Tolkien.hu portál Adatvédelmi Nyilatkozata A Magyar Tolkien Társaság és a Tolkien.hu portál Adatvédelmi Nyilatkozata A Magyar Tolkien Társaság, úgy is mint a www.tolkien.hu weboldal üzemeltetője, kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 1-től Tartalom 1 A kibocsátott kártyák típusai... 2 2 A felhasználás helye... 2 3 Vásárolható

Részletesebben

Informatika biztonsági szabályzat

Informatika biztonsági szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Informatika biztonsági szabályzat (B-13) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A BEMBOZ Biztosítási Alkusz Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

A BEMBOZ Biztosítási Alkusz Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata A BEMBOZ Biztosítási Alkusz Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Adatkezelő adatai BEMBOZ Biztosítási Alkusz Kft. Székhely: 2347 Bugyi, Dr. Abay Frigyes u. 2. Cégjegyzékszám: 13-09-094438 Adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Belts Store ÖvBolt.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2015. Belts Store ÖvBolt.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

Cor@Net Távközlési Zrt.

Cor@Net Távközlési Zrt. Cor@Net Távközlési Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Összefoglaló vélemény

Összefoglaló vélemény Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Joggyakorlat-elemző Csoport 2014.El. II.JGY.1/2. A Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának Az általános forgalmi adó levonhatóságával összefüggő perek gyakorlata

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

Songo online zenebolt adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Songo online zenebolt adatvédelmi és adatkezelési szabályzata Songo online zenebolt adatvédelmi és adatkezelési szabályzata 1. Tájékoztató Az Adatvédelmi Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 24/2014. (II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Adatvédelmi Szabályzata

ÉRTESÍTŐ. 24/2014. (II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Adatvédelmi Szabályzata 24/2014. (II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Adatvédelmi Szabályzata 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Az üzemeltető adatai Cégnév: Tectron Kft. Székhely: 9022 Győr Rákóczi u.24 Hungary. Levelezési cím: 9025 Győr Bálint Mihály u.59 Hungary Adószám: 11139234-2-08 Közösségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

2. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkezı, hagyományos pénztárgépet 2013. december 31-ig üzemeltethet.

2. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkezı, hagyományos pénztárgépet 2013. december 31-ig üzemeltethet. A Magyar Közlöny 2013/24. számában 2013. február 15-én megjelent a pénztárgépek és taxaméterek mőszaki követelményeirıl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben