Márai Sándor. T é m a : Adventtől Karácsonyig. Az alsó tagozatos tanulók. Időkeret: december december 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Márai Sándor. T é m a : Adventtől Karácsonyig. Az alsó tagozatos tanulók. Időkeret: 2011. december 16. 2011. december 21."

Átírás

1 PROJEKT Tudtad, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában. Nemcsak Te és Én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni. Márai Sándor T é m a : Adventtől Karácsonyig Csoportok: Az alsó tagozatos tanulók Időkeret: december december 21. Munkaformák: egyéni munka páros munka differenciált csoportmunka kutató tevékenységek, versenyek Feltételek: tárgyi feltételek anyaggyűjtés Szervezeti keret: tanórai könyvek, újságcikkek, filmek, képek tanórán kívüli versenyek.

2 CÉLOK Beszédkészség, kreatív gondolkodás fejlesztése Az ünnepekhez köthető hagyományok megismertetése a gyerekekkel. a szociális képességek fejlesztése az ünnepre hangolódással. az Adventi időszak hagyományainak ápolása a foglalkozásokon, játékokban a gyerekek találják meg az egyéni képességeiknek, fejlettségi szintjüknek, érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet szemléletformálás, ismeretszerzés ismeretbővítés. erősítjük az egy közösségbe tartozás érzését Közös programokkal meghitté tenni az ünnepeket. Fejlesztési célok Tudásuk továbbfejlesztése, figyelembe véve az előzetes ismereteket és a tanulók egyéni képességeit. A tanulásnál fő hangsúlyt kap az információk feldolgozása aktív tevékenykedéssel. Szociális kompetenciák fejlesztése (együttműködés, együttérzés) Az alkotó munka folyamán érvényesüljön az alkotás öröme Gondolkodási képesség fejlesztése: a tanítás folyamatát kibővítjük a szerzett új információk feldolgozásával. Főszerepet kap a verbális kommunikáció (beszélgetés beszéltetés) Ismeretszerzés: a projekt a meglévő ismeretekre épít, kibővítve új információkkal, összefüggések megláttatásával. Érintett műveltségi területek magyar nyelv és irodalom környezetismeret életvitel és gyakorlati ismeretek (technika) rajz

3 ének zene testnevelés idegen nyelv hittan (egyházi énekek) Projekt szükségessége Segítse elő az egyéni élmények megszerzését, az egyéni képességek kibontakoztatását. Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását. Törekednünk kell azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyerekek szociokulturális környezetéből fakadnak. Önállóság, öntevékenység fejlesztése Megvalósítás helyszínei: Az iskola tantermei, aulája, tornaterme, ebédlője. A projekt intézményi előélete: Fontos a közösség, a család összetartó ereje. Az osztályokban minden évben együtt készülünk advent idején a karácsonyra. A projekt rövid bemutatása Az advent és a karácsony különböző szokásaival, hagyományaival ismerkedhetnek meg a tanulók. A pedagógusok a koordinátor szerepét betöltve felügyelik a munka menetét, javítják a hibákat, segítenek a célok elérésében, ellenőrzik az elvégzett munkát, biztosítják a szükséges eszközöket. A munkákról fénykép készül.

4 A projekt várható eredményei: A változatos programok során a gyermekek megismerik az ünnepi hagyományokat, szokásokat (adventi koszorú, betlehemezés, kántálás, új év köszöntése), alkalmuk nyílik közösségformáló tevékenységekre. Ezek a közös programok erősítik a szeretet, megbecsülés érzését, egymással szembeni toleranciát, a gyermek személyiségének fejlődését, Saját ötleteik, munkájuk révén megörvendeztetik a társaikat, megismerik az örömszerzés örömét: Jobb adni, mint Kapni. A projekt előzményei: 1. Beszélgetés a téli ünnepekről, emlékképek felidézésével. 2. Advent jelentésének, adventi naptár, adventi koszorú, betlehemezés történetének ismertetése. 3. Gyümölcsök, termések fogyasztásának hagyományai: alma az összetartozást, a dió és a mogyoró az egészséget jósolta. FELADATOK 1. Változatos tevékenységek közben új ismeretek nyújtása, hagyomány ápolása, nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése (szuókincsbővítés) 2. Várakozás előkészítése, ünnepi hangulat kiteljesítése közös tevékenykedéssel. Karácsonyi díszek, kellékek elkészítésével új, vizuális technikák elsajátításával ízlésormálás, fantázia, finommotorika fejleszthető. 3. Jézus születésének történeti megismerése, hagyományápolás. 4. A dramatizálással egyéni képességfejlesztés, egíüttmáködési készségfejlesztés valósul meg. A projekt tevékenységei csoportmunka ajándékkészítés

5 egyéni munka versenyek (rajz) szabadidős foglalkozások süteménysütés kézügyességet, finommotorikát fejlesztő foglalkozások frontális osztálymunka dekoráció készítése Gondolatok, lehetőségek: Ápoljuk a hagyományokat Ünnep, család szeretete, annak fontossága Az ajándékozás öröme az ünnepi várakozásban fejlődik a tanulók képzelőereje, kommunikációs képessége Bővül a szókincsük, fejlődik a gondolkodásuk, emlékezetük, figyelmük. Témalista (választható) Beszélgetés az ünnepről Hóemberépítés, téli játékok: hógolyózás, szánkózás Fenyőfaállítás fenyődíszítés Fogalmazások, versek írása a téli ünnepről Adventi csillag és koszorú készítése Mézeskalács készítés sütés díszítés cukormázzal Karácsonyi képeslap tervezése Ajándékkísérő kártya készítése Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó képek festése Téli rajzok készítése a jelképekhez kapcsolódva: alma, dió,mogyoró, betlehemi csillag) Kántálás Zenehallgatás: egyházi énekek

6 Szalvétagyűrű készítése az ünnepi asztalra Hószobrászat Csutkabábok készítése / a Szent család megformálása) Betlehemi játékok Tanterem díszítése Ablakdíszek készítése Kvízjátékok, fogalmazás írása a télről. Az állatok élete télen A tél hatása az élőlényekre Vivaldi: Négy évszak Tél tétel lejátszás CD-ről Az időjárás változása Más népek hagyományainak megismertetése Bibliai események színhelyeinek megkeresése térképen Hópihék készítése, hajtogatása, vágása Családi fotók nézegetésével, beszélgetés a családi összetartozásról Fejlesztendőterületek alapkompetenciák Nyitottság hagyományainkra, értékeinkre Olvasóvá nevelés Szocializáció, kooperatív együttműködés Konfliktushelyeztek megoldása Kombinatív és szervezőkészség, rendszerezőkészség Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás Ismeretforrások keresése Értő olvasás Előzetesen szerzett ismeretek bővítése Alkotókedv fejlesztése

7 Önismeret, saját lehetőségek felmérése, tudatosítása Koncentárciós készség fejlesztése, mozgás Logikus gondolkodás, szabályismeret, számolási készség, szabályalkotás fejlesztése Kommunikációs készség fejlesztése Elemi számolási készség Érzelmi intelligencia Sikerélmény Empátia Szükséges erőforrások Humán: A gyerekek érdeklődése, előzetes tapasztalatai, ismeretei. A pedagógus szaktudása, beállítódása. Családi háttér. Tárgyi: CD, DVD, könyvek, újságcikkek, internetes adatbázis, szülői segítség. ritmushangszerek, dekorációs anyagok, forgatókönyv, műsor. Rajzolási és technikai kellékek. Produktumok: karácsonyi díszek adventi koszorú ünnepi műsor kiállítás a rajzverseny alkotásaiból mozi és színházlátogatás, klubdélutánok 1. A projekt során elkészült produktumok láthatóvá tétele, prezentálás A projekt feltétlenül valamilyen produktummal, produkcióval zárul. A cél, hogy ezek minél szélesebb körben legyenek láthatók, azaz minden érdeklődő számára hozzáférhetővé kell tenni. Az elkészült munkákat lefotózzuk, feltesszük a képeket az iskola honlapjára. A rajzversenyen készült munkákból

8 minikiállítást tervezünk. A tantermek falai is szolgálhatnak kiállítóhelyként, valamint a folyosókon elhelyezett falirácsok. A Vállalt feladatok ismeretében olyan produktumra is számíthatunk, amit meg is lehet enni. Csak remélni tudjuk, hogy az elkészült mézeskalács figurákat mi, tanítók is megkóstolhatjuk. Az elkészült süteményekről fotókat kell készítenünk, mert ezeket a süteményeket a gyerekek semmiféleképpen sem kívánják kiállítani. 2. Az ünneplés, finálé A projektet befejező gyerekeknek és nevelőknek lehetőséget kell adnunk, hogy fáradságos, jól végzett, produktumokkal záró munkájukat kellőképpen megünnepelhessék. A gyerekek részéről a finálé a projekt záró akkordja. Az ünneplésre én kerül sor, amikor is Karácsonyi Műsoron veszünk részt. 3. A projekt zárása A projekt akkor tekinthető befejezettnek, amikor a teljes projektmunka, a tanítási szerep önértékelése megtörténik. Figyelembe vesszük a tanulási visszajelzéseket, levonjuk a tanulságokat. 4. Művészeti élmény Zenei élmény: Schubert Ave Maria Bach Ave Maria Albinoni Adagio Vivaldi: Négy évszak Tél-Largo Gryllus Vilmos: Fehér karácsony CD Kaláka: Karácsony Irodalmi élmény Rilke Advent

9 Hárs Ernő Karácsony Fésűs Éva Karácsonykor Radó Lili A három fenyőfa Vizuális élmény: Molnár C. Pál: A szent család Dürer: Királyok imádása Mizsei K. Ferenc: téli este Kerényi Jenő: Szent család-szobor MIT VÁRUNK A PROJEKTTŐL? Aktív érdeklődő gyermekközösséget Szeretnénk mozgósítani az osztályok minden tanulóját Mivel fiatal korosztályról van szó, fontos szerepe van az érzelmi ráhangolásnak, amely felkészít az ünnep mélyebb tartalmának, erkölcsi tanulásainak befogadására. Kapjon hangsúlyt az egymás felé fordulás, a figyelem, szeretet, a jó cselekedetek, a megbocsátás, az önzetlen segítségnyújtás. Karácsony készül, Emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, Csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek hogy: emberek lehessetek

10 Vass Albert

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi

Részletesebben

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek Napközis projektek Készítették: Dobó Gyöngyi Leléné Gonda Irén Magosi Krisztina Pallagi Anna Újra együtt (Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava) Újra együtt (projekt tervezet) Szeptember Szűz, avagy

Részletesebben

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Témahét az iskola névadó hetének rendezvényeire 1 2 Témahét az iskola névadó hetének rendezvényeire Projektterv Iskolánkat

Részletesebben

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Készítették: Csekő Katalin Vassné Csontos Etelka Óvodapedagógusok TÉLI ÜNNEPKÖR PROJEKTTERV ADVENT ELSŐ NAPJÁTÓL, VÍZKERESZTIG CÉL A kompetencia alapú

Részletesebben

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG ADVENTTŐL KARÁCSONYIG Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! Wass Albert HÁROMHETES PROJEKT-TERV

Részletesebben

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől karácsonyig Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze a köd és hó fátylai mögött írta Márai Sándor a decemberről

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34 Ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születtünk, itt pihenünk meg. Kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy féltsed, kapaszkodva bele az élet erejével, a szeretetünk ezernyi gyökerével. Hogy örömmel töltse el

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam Vizuális kultúra Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: Nagyvázsony, Iskola u.1 Intézmény OM azonosítója: 037131 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY PROJEKT GYŰJTEMÉNY A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE TÉMAKÖRBEN. - Innováció - Készítette: Horváth Jánosné Madarászné Bognár Tímea Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 A projekt gyűjtemény

Részletesebben

ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/

ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/ ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/ Tartalom 1. Óvodánk bemutatása 4. oldal 2. Az óvoda objektív feltételrendszere 5. Oldal 3.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben