Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma"

Átírás

1 383/2015. (XI. 19.) Kt. határozat melléklete Okirat száma: CSSK-2015./2 Megszüntető okirat Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (7) bekezdése alapján Rákoskeresztúri Családsegítő Központ megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 1173 Budapest-Rákoskeresztúr, Újlak utca A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: A megszűnő költségvetési szerv adószáma: A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: december A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutóddal történő megszűnés (beolvadással) 2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: az évi III. törvény 136. (8) bekezdése értelmében január 1. napjától a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető A jogutód költségvetési szerv: 1 megnevezése Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ székhelye 1173 Budapest-Rákoskeresztúr, Újlak utca 106.

2 2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: a közfeladatokat a Rákosmenti Család-és Gyermekjóléti Központ biztosítja az alapellátás keretében. 3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések 3.1. A kötelezettségvállalás rendje A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: a megszűnő költségvetési szerv vezetője december 31-én átnyúló kötelezettségvállalásra nem jogosult december 15-ig a tárgyévi előirányzatok erejéig kötelezettséget vállalhat. Kelt: Budapest, november 19. P.H. Riz Levente polgármester 2

3 384/2015. (XI. 19.) Kt. határozat 1./a melléklete Okirat száma: GYEJÓ-MÓD-2015./2. Módosító okirat A Gyermekjóléti Központ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által március 19. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 384/2015. (XI. 19.) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat bevezető szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Rákosmenti Család-és Gyermekjóléti Központ rövidített neve: RCSGYK 1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Újlak utca telephelye(i): telephely megnevezése Rákosmenti Család-és Gyermekjóléti Központ telephely címe 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Pesti út Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165.

4 2.2 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének megnevezése székhelye Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest-Rákoskeresztúr 1 Újlak utca Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete székhelye: 1173 Budapest, Pesti út Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: gyermek-és ifjúságvédelmi közszolgáltatás, szociális közszolgáltatás 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: családsegítő-és gyermekjóléti központ működtetése, folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, szervezi a helyettes szülői hálózatot, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 2

5 a területi gyermekvédelmi szolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást szervezi, családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldására, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez, tanácsadást végez a tartós munkanélkülieknek, fiatal munkanélkülieknek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdődnek, a fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére, a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat szervez, működtet, segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, a meglévő képességeik és készségeik megtartásában illetve fejlesztésében, elősegíti e betegeknek a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldását és problémáik megoldását, továbbá a szociális és mentális gondozásukat és az egészségügyi ellátásához való hozzájutásukat, ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját elsősorban a pszichiátriai beteg otthonában, illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Gyermekek átmeneti ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Családsegítés 4.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVII. kerület 6. Az alapító okirat pontja elhagyásra kerül. 7. Jelen módosító okiratot január 1. napjától kell alkalmazni. Kelt: Budapest, november 19. P.H. Riz Levente polgármester 3

6 384/2015. (XI. 19.) Kt. határozat 1./b melléklete Okirat száma: RCSGYK-2015./2 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Rákosmenti Családés Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ rövidített neve: RCSGYK 1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1173 Budapest Rákoskeresztúr, Újlak utca telephelye(i): telephely megnevezése Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ telephely címe 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Pesti út A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének megnevezése székhelye Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest-Rákoskeresztúr 1 Újlak utca 106.

7 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete székhelye: 1173 Budapest, Pesti út A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: gyermek-és ifjúságvédelmi közszolgáltatás, szociális közszolgáltatás 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: családsegítő-és gyermekjóléti központ működtetése, folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, szervezi a helyettes szülői hálózatot, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, a területi gyermekvédelmi szolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást szervezi, 2

8 családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldására, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez, tanácsadást végez a tartós munkanélkülieknek, fiatal munkanélkülieknek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdődnek, a fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére, a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat szervez, működtet, segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, a meglévő képességeik és készségeik megtartásában illetve fejlesztésében, elősegíti e betegeknek a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldását és problémáik megoldását, továbbá a szociális és mentális gondozásukat és az egészségügyi ellátásához való hozzájutásukat, ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját elsősorban a pszichiátriai beteg otthonában, illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Gyermekek átmeneti ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Családsegítés 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVII. kerület 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: - A megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete - A megbízás időtartama: határozott idejű - A megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 közalkalmazotti jogviszony évi XXXIII. törvény 3

9 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv augusztus 29. napján kelt Alapító okiratát visszavonom. Kelt: Budapest, november 19. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 5. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Rákosmenti Család-és Gyermekjóléti Központ október 22. napján kelt,.. napjától alkalmazandó GYEJÓ-MÓD-2015./2. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerint tartalmának. Kelt: Budapest, P.H. Magyar Államkincstár 4

10 387/2015. (XI. 19.) Kt. határozat melléklete Tárgy lista 1. számú melléklet Nyilvántartási szám Megnevezés (a vagyon leltár szerint) Mennyiség Mecseki Hargita: Bronz dombormű 1 db 1/1

11 388/2015. (XI. 19.) Kt. határozat melléklete Szolgáltatástervezési Koncepció Budapest XVII. kerület Rákosmente 2015.

12 Bevezető I. A Szolgáltatástervezési Koncepció készítésének és felülvizsgálatának jogi alapjai A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 92. (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A Szoctv. 92. (4) bekezdése alapján a koncepció tartalmazza különösen a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A települési önkormányzat által elkészített koncepciót az intézményvezetők és a nemzetiségi önkormányzatok véleményezik. 2. A Szolgáltatástervezési Koncepció elvi alapjai A évben megfogalmazott alapelveket megtartva, a szociális szolgáltatások működésével és fejlesztésével összefüggésben ki kell emelni: - a szociális biztonság megőrzését, - a szociális ellátórendszerhez való hozzáférést, annak működési átláthatóságát, - az esélyegyenlőség érvényesülését, - az egyének és családok védelmét. 3. A Szolgáltatástervezési Koncepció célja A koncepció megalkotásának célja, egy olyan alapdokumentum létrehozása a döntéshozók számára, mely átfogó képet nyújt a kerületi szociális ellátások helyzetéről, a kerületben élők szociális szükségleteiről, a rendelkezésre álló lehetőségekről, azok fejleszthetőségének, bővíthetőségének irányairól. Meghatározásra kell, hogy kerüljenek azok az alapelvek, irányok, célok melyek mentén a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése megvalósulhat. Az ellátórendszer hiányosságainak feltérképezését, a közös feladatokat ellátó intézmények kihasználtságának és finanszírozásának javítását szintén célként szükséges megfogalmazni. A kitűzött cél érdekében biztosítani szükséges: - az információkezelést, információáramlást, - a szakmai és intézményi szabályozott kapcsolatrendszert, - az ágazatok közötti együttműködést, - a pénzügyi- és humán erőforrások hatékony felhasználását, - a szakmai és intézményi feltételrendszer fejlesztését, - minőségi szolgáltatásokat a szociális és gyermekjóléti alapellátások területén. 2/61

13 4. A Szolgáltatástervezési Koncepció feladata A Szolgáltatástervezési Koncepció feladata a főváros szolgáltatástervezéséhez igazodva kijelölni a szociális biztonsághoz vezető utat úgy, hogy a különböző szociális szolgáltatások egymáshoz illeszkedve, szükség esetén egymásra épülve biztosítsanak olyan védelmi rendszert, mely hathatós segítséget tud nyújtani azon rászorulóknak, akiknek az adott helyzetben anyagi, fizikai, mentális vagy egyéb, a szociális ellátórendszerben fellelhető segítségnyújtásra van szükségük. 5. Célterületek meghatározása A célterületek meghatározása a szolgáltatástervezési koncepció készítésének strukturális eleme, amely felvázolja azokat a témákat, amelyek a szolgáltatások fejlesztése során közvetlenül vagy közvetve beavatkozási lehetőséget jelenthetnek számunkra. Célterületek: - a szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozásai (az alapelveknek és megfogalmazott értékeknek megfelelő, minden szociális jellegű ellátás és juttatás kritériumait, jellemzőit tartalmazó szabályozás kialakítása); - fenntartói működtetési szabályok és eljárások; - intézményi szabályozás (pl.: az egyes szociális intézmények belső és egymás közötti működésére vonatkozó szabályok egységesítése úgy, hogy az ágazatra vonatkozó jogszabályokban, helyi rendeletekben előírt ellátásokban és szolgáltatásokban ne alakulhassanak ki párhuzamosságok, illetve lehetőség nyíljon az egyes intézményekben rendelkezésre álló erőforrások megosztására); - intézményi struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése, az integrációs lehetőségek áttekintése; - humán- és pénzügyi erőforrás fejlesztés a helyi szociális szolgáltatásokban; - információkezelés, információáramlás, kapcsolatok a potenciális ellátotti körrel, kapcsolatok a lakossággal, szakmai és intézményi kapcsolatrendszer, más ágazatokkal való együttműködés; - szakmai és intézményi feltételrendszer; - minőség kérdése a szociális szolgáltatásokban; - az ellátások társadalmasítása (participáció-részvétel); - szerződéses ellátások, szolgáltatások, rész-szolgáltatások kiajánlása. 6. Célcsoportok meghatározása A célcsoport meghatározása a szolgáltatástervezési koncepció készítésének azon eleme, mely meghatározza a fejlesztés humán irányvonalát. gyermekek; családok; időskorúak, nyugdíjasok, egyedülállók; marginalizálódott csoportok (pl.: krízishelyzetben lévő anyák), speciális csoportok (itt további differenciálás lehetséges) 3/61

14 7. A jövőkép meghatározása A jövőkép, olyan hosszabb távlatra szóló állapotábrázolás, amely elsősorban a célrendszer megfogalmazásában lehet segítségünkre, így a koncepció készítését alapozza meg. Nem más, mint a szociális szolgáltatások fejlesztési irányainak értékközpontú rendszere, amit a konkrét célok és eszközök kidolgozása során kell érvényre juttatni. Az összetett jövőkép felrajzolása lehetőséget nyújt a szociális szolgáltatásokra közvetlen vagy közvetett hatást gyakorló mutatók számbavételére, illetve a helyzetképből következő teendők "előrevetítésére". A jövőkép meghatározásához szükséges mutatók: - a település demográfiai helyzete (adott időintervallumban hogy alakul majd a népesség száma, a korcsoportok, az aktív korúak és az eltartottak aránya, a válások száma és aránya) - a lakáshelyzet, - az egészségügy kapacitása, - az önkormányzat szociális intézményi kapacitásának változásai (milyen területeken lehet számítani növekedéssel, illetve esetleges csökkenéssel), - a legkedvezőtlenebb csoportok helyzete, - milyen módon kapcsolhatók be a szolgáltatások biztosításába nem önkormányzati (pl. egyházi, karitatív, civil) szervezetek, személyek, vagy önkéntesek, - a szociális ágazaton belüli illetve az ágazatközi együttműködés helyzete a településen, - a szociális szolgáltatásokra fordítható források tendenciái. Az összegző helyzetelemzés a jövő felrajzolásának kiindulópontja, azaz egy olyan - viszonylag reális alapokon álló - vízió kerül meghatározásra, amely átgondoltabb alapokon nyugszik. 8. Kerületünk jellemzői A XVII. kerület január 1-jén jött létre az addig önálló Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Északnyugatról a XVI. kerület, nyugatról a X. kerület, délnyugatról a XVIII. kerület határolja. Délkeleti szomszédos települése: Ecser, Maglód és Vecsés, keleti szomszédja Pécel, északi szomszédja Nagytarcsa. A főváros legnagyobb kerülete: 54,83 km2, Budapest területének 10,44 %-a. A XVII. kerület (Rákosmente) 9 városrészből áll. Központja Rákoskeresztúr, északra Rákosliget és Rákoscsaba-Újtelep, keletre Rákoscsaba és Rákoskert, nyugatra Madárdomb, az Akadémiaújtelep és a Régiakadémiatelep, délre Rákoshegy, városrészek találhatók. Főváros egyik külső kerülete, mely agglomerációs vonzerőt is kifejt, így a környező települések számára is ellát térségi központi feladatokat. Lakosságszáma folyamatosan növekszik, a december 31-i állapot szerint főt tartottak nyilván december havi adatok alapján 1908 fő szerepelt regisztrált álláskeresőként, ami az összlakosság megközelítőleg 2%-a. A kerületben a munkahelyi ellátottság a lakosság számához viszonyítva alacsony, a lakosság jelentős része ingázik. Ez elsősorban a kerület kertvárosi jellegéből ered. Foglalkoztatási szempontból a kerület a szolgáltató kereskedelmi szektorban jelentősnek, az iparimezőgazdasági szektorban alacsony intenzitásúnak tekinthető. Rákosmente helyi gazdaságának fő adottságai a kiskereskedelem, a logisztika és a közlekedés szegmenséből állnak össze. 4/61

15 Az életminőséget a megszerzett javak mellett más természetű tartalmak is befolyásolják. Ezek lehetnek környezeti, szociális-szolidáris, politikai, lelki és etikai tartalmak. Az életminőség változásait befolyásolják az egészség testi-lelki tényezői, a motivációs készlet, a biztonság, s az is, hogy az élettervek milyen szerves kapcsolatban állnak az egyének családi, szűkebb csoportbeli és a helyi (vagy tágabb) közösségben gyökerező értékrendjével. A kerületben élők szubjektíven átélt életminőségének javításához és az objektív adottságok, a törvényes lehetőségek használatához járul hozzá a helyi szociálpolitika. Fontos feladata a kirívó egyenlőtlenségek mérséklése, valamint az ebből fakadó társadalmi feszültségek (a marginalizálódás, a kirekesztettség) csökkentése, a szegénységben élők esélyeinek, önálló boldogulási lehetőségeinek javítása. Ezen problémák kezelése a rendelkezésre álló források célzott felhasználását kívánja. A helyi szociálpolitikának közre kell működnie abban, hogy megelőzze a polgárok kisodródását a társadalom perifériájára. II. Demográfiai adatok XVII. kerület korcsopartos bontás - állandó lakosság 0-14 éves éves éves éves éves Év Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő XVII. kerület korcsopartos bontás (2014) 2014 Korcsoport (év) Férfi Nő Együtt 0-14 éves éves éves éves éves /61

16 XVII. kerület korcsopartos bontás (2013) 2013 Korcsoport (év) Férfi Nő Együtt 0-14 éves éves éves éves éves /61

17 Rákosmente kiváló fekvése, fejlődése miatt lakosságának száma évről évre emelkedik december 31-ei állapot szerint Budapest Főváros XVII. kerületének állandó lakosságszáma fő volt, a év december 31-ei állapot szerint a lakosságszám fő volt. A növekedés nagymértékben köszönhető a beköltözéseknek, amelyek jellemzőek a közeli agglomerációból éppúgy, mint Budapest kevésbé jó életminőséget biztosító kerületeiből. A beköltözők aránya magas a környező településekről. Ugyanakkor figyelemre méltó az utóbbi időszakban bekövetkezett demográfiai változás, miszerint az időskorú lakosok száma növekvő tendenciát mutat. Bár 2014-ben az összlakosság száma 319 fővel nőtt évhez képest, a 60 éven aluliak száma 2014-re több mint 550 fővel csökkent, míg a 60 éven felüliek száma közel 850 fővel emelkedett ban 22%, 2014-ben 23% volt a 60 éven felüliek aránya az összlakossághoz viszonyítva. Kerületi lakosok száma (fő) Kerületi lakosok száma /61

18 év 60 éven felüliek aránya az összlakossághoz képest összes 60-on felüliek 60-on aluliak /61

19 III. A kerületi szociális ellátórendszer részei Kerületi intézmények: Településszociológiai szempontból a kerület két fő részre bontható: egy centrális elhelyezkedésű lakótelepi, valamint a lakótelepet gyakorlatilag minden oldalról körülölelő, a fővároshoz csatolt kistelepülések arculatát és hangulatát a mai napig őrző kertvárosi területre. Fontos megjegyezni, hogy a fejlett országok nagyvárosaira jellemző szuburbanizációs tendencia kerületünkben különösen jól megfigyelhető. Ennek hatására a kertváros területe folyamatosan növekszik, a kerület lakossága pedig fiatalodik, mivel az újonnan beépült részekre jellemzően fiatal, kisgyermekes családok költöznek. A kerületben tizenegy alap-, illetve középfokú oktatási intézmény található a következő megoszlásban: nyolc általános iskola, valamint egy általános iskola és gimnázium, egy nyolc évfolyamos gimnázium, valamint egy szakközépiskola. A kerületben működő egészségügyi ellátások: 32 háziorvos, 18 gyermekorvos, szakrendelés, gyermek és felnőtt fogászat, valamint mentőállomás működik. Mindezeket 15 gyógyszertár és 4 gyógyászati segédeszköz bolt segíti. Rákosmente Önkormányzata a szenvedélybetegek nappali ellátását a Félúton Alapítvány, Félút Centrum" - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, a pszichiátriai betegek nappali ellátását a Félúton Alapítvány, Your Self Centrum" - Pszichiátriai betegek Integrált Intézménye által biztosítja. Az átmeneti idősotthoni elhelyezést 10 fő XVII. kerületi lakos részére a Budapest Főváros Önkormányzata Idősek Otthona biztosítja. A lakhatás nélkül maradt kisgyermekes családok a RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány, Családok Átmeneti Otthonában találhatnak átmeneti szállást. A fogyatékkal élők, értelmi sérültek segítése érdekében működik a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Virágoskert Értelmi Sérültek Napközi és Átmeneti Otthona. A település önkormányzati fenntartású szociális intézményrendszere december 31. napjáig 3 intézménycsoportra különíthető el. Ezek az alábbiak: a Rákoskeresztúri Családsegítő Központ (a továbbiakban még CSSK) a Gyermekjóléti Központ a legtöbb intézményt, szolgáltatást magába foglaló Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 136. (8) bekezdése értelmében január 1. napjától a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető, ezért Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 350/2015. (IX. 24.) határozatával úgy döntött, hogy a Rákoskeresztúri Családsegítő Központot a XVII. kerületi Gyermekjóléti Központba történő beolvadásával, december 31. napjával megszünteti, a jogutód intézményt pedig Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központnak nevezte el. 9/61

20 1. Családsegítő Központ A CSSK a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szoctv.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelete, valamint a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete alapján működik. A családsegítő intézmény olyan általános és speciális személyes segítő szolgáltatást végez, amelynek célja elősegíteni és hozzájárulni a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával az egyének, a családok, valamint különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. A közösségi pszichiátriai ellátás célja pedig, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. 1.1 Az intézmény neve: Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1.2 Az intézmény székhelye, telefonszáma, címe: 1173 Budapest, Újlak u Telefonszám: Fax,telefon: Web: Az intézmény telephelye, telefonszáma, címe: Közösségi Pszichiátriai Ellátás 1173 Budapest, Pesti út 29. Telefonszám: Fax: Az intézmény fenntartója: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165. Telefon: Az intézmény működési területe/ közigazgatási behatárolása: Budapest Főváros XVII. kerülete A CSSK 1989-ben alakult és jelenleg is önálló intézményként működik a lakótelep belső részén. Elnevezése ellenére nemcsak Rákoskeresztúrt, hanem az egész kerületet ellátja. Az intézményben jelenleg tizenöt családgondozó ebből ketten munkavállalási tanácsadást is végeznek, három 10/61

21 adósságkezelő, egy pszichológus, két külsős (szerződéses) jogász tanácsadó, valamint az intézményvezető dolgozik szakmai munkakörben. A családgondozók közül hárman, továbbá a pszichológus és a jogászok is részmunkaidőben foglalkoztatottak. Az intézményben az egyéni esetkezelések túlnyomó részét a díjhátralékkal, illetve a munkavállalással kapcsolatos ügyek teszik ki. A kliensek lakóhelytípus szerinti megoszlását tekintve a lakótelepről érkezők aránya a nagyobb. (Ez amellett, hogy számukra egyszerűbben megközelíthető az intézmény a lakótelepen élők fent leírt problémáival magyarázható.) A családsegítő központ életében az egyéni esetkezelés mellett fontos szerepet kap a csoportos szociális munka is. Az intézmény rugalmasságát mutatja, hogy a profiljába vágó csoportok mellett a helyi szükségletekre reagálva időszakosan olyan szolgáltatásokat, programokat is felvállal, melyek nem tartoznak a törvény által előírt kötelezettségei közé. A Közösségi pszichiátriai ellátás a fenntartó döntése alapján július 01-től a Családsegítő Központ feladatköréhez tartozik, ott önálló szakmai egységként továbbra is a korábbi telephelyén működik. 1.5 Az intézmény szakfeladati besorolása, a szolgáltató tevékenység formája, típusa: A szolgáltató tevékenység formája: alapszolgáltatás (Szoctv. 57. (1) bek. e) pont) Típusa: családsegítés (Szoctv.64. ) Bejegyzett szolgáltatás, kormányzati funkciószám: - pszichiátriai betegek közösségi alapellátása (101143) - családsegítés (107054) Alapító Okiratot jóváhagyó Kt. határozat száma, kelte: CSSK-2015/1 ; 213/2015.(V. 28.) A tevékenység sajátosságai: CSSK - tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, - segítséget nyújt az egyéneknek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyeik vitelében, - meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében, - családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok illetve konfliktusok megoldását. Közösségi pszichiátriai ellátás (a továbbiakban még KPE) - segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik és készségeik megtartásával illetve fejlesztésével, - továbbá a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában, - valamint a szociális és mentális gondozásukban és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. 1.6 Ellátottak köre Az ellátási terület a teljes XVII. kerület. 11/61

22 CSSK Az ellátottak köre nincsen külön meghatározva, mindazok taroznak ebbe a körbe, akik a kerület területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, továbbá krízishelyzetben a kerületi lakcímmel nem rendelkezők és hajléktalanok. Az ellátandó célcsoportok a teljes (fenti) ellátotti kör életkori korlátozás nélkül, továbbá egyes problémák esetén a vonatkozó törvényben (Szoctv.) meghatározottak szerint. KPE A szolgáltatás elsősorban azon kerületi lakosok, illetve az ellátáshoz irányított pszichés problémákkal küzdők számára biztosított, akik a közösen kialakított csoportnormákkal azonosulni tudnak. Saját otthonukban élő pszichiátriai betegek vagy olyan egyének, akik eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álltak, de érintettségük feltételezhető. 1.7 Ellátás igénybevételének módja CSSK - Alapvetően önkéntes megkeresés alapján. - A törvény szerinti jelzőrendszer jelzése alapján. - Együttműködésre kötelezés esetén (a Szoctv. és a kerületi szociális rendeletben meghatározottak szerint pl. adósságkezelési szolgáltatás) A kliensek a családsegítő intézmény szolgáltatásainak igénybevétele előtt az ügyeletes családgondozóval találkoznak, amelynek célja az első interjú- és a jogszabályban meghatározott esetnapló, valamint az adatlap felvétele. KPE - A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére, és pszichiáter és/vagy neurológus szakorvosának javaslata alapján. A személyesen, telefonon, levélben, ben történő igénybejelentést követő legkésőbb 3 napon belül (ha szükséges úgy azonnal) az ellátás koordinátora előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró klienst. Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe. Az ellátást igénybe vevő, valamint törvényes képviselője megállapodást köt a szolgáltatást nyújtóval. A Rákoskeresztúri Családsegítő Központ valamennyi saját szolgáltatása ingyenesen vehető igénybe. 2. Az intézmény szervezetére vonatkozó információk: A vonatkozó jogszabályok által részletezett feladatokat az intézményi munkacsoportok a mellékletben csatolt organogram szerinti kapcsolatrendszerben látják el. 2.1 Az intézmény vezetőjének jogállása: A Családsegítő Központ vezetője feletti munkáltatói jogkört a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete, illetve közvetlenül a Polgármester gyakorolja. Az intézményvezetőt távolléte esetén az állandó helyettese vagy írásban megbízott főállású munkatárs helyettesíti. 12/61

23 A közösségi ellátás telephelynek ( ellátottak számára nyitva álló helyiségnek ) szakmai és gazdálkodási munkáját a telephelyvezető közösségi koordinátor irányítja, felügyeli. A telephelyvezető felett a munkáltatói és felügyeletei jogkört a székhely intézmény vezetője vagy távollétében állandó helyettese látja el. 2.2 Az intézmény munkatársainak jogállása, munkaviszonyával kapcsolatos kérdések: A dolgozók felett a munkáltatói jogokat a Rákoskeresztúri Családsegítő Központ vezetője gyakorolja. CSSK A központ kinevezett (közalkalmazotti státuszú) dolgozói a szakmai feladatokat (jelenleg) a következő munkakörökben látják el: CSSK családgondozó adósságkezelési tanácsadó egyéb szaktanácsadó (pszichológus) nem közalkalmazottként szerződéses szaktanácsadó (jogász) Nem szakmai munkakörben: adminisztrátor-asszisztens technikai dolgozó (takarító) A felsorolt munkakörök elsősorban fő- illetve részfoglalkozás keretében tölthetők be. KPE közösségi koordinátor (telephelyvezető) közösségi gondozó Meghatározott feladatok ellátására megbízási szerződés formájában is lehetőség van, az egyik külsős jogi tanácsadó, továbbá a KPE orvos konzulense vállalkozói szerződés alapján végzi a munkáját. A társadalmi laikus- valamint a tiszteletdíjas segítők bevonása munkaviszonyt nem keletkeztet. 3. Az intézmény működési rendje 3.1 Az intézmény nyitva tartása : CSSK A nyitva tartás teljes időtartama alatt az ügyeleti szolgálat folyamatos. Nyitvatartási rend Hétfő: 9 órától 18 óráig Kedd: 9 órától 18 óráig 13/61

24 Szerda: 9 órától 18 óráig Csütörtök: 13 órától 18 óráig délelőtt óra között heti munkaértekezlet (team) Péntek: 9 órától 18 óráig ügyelet. (hetente összesen 41 órában működik ügyfélfogadás) A szaktanácsadások és jogsegélyszolgálat, valamint támogató csoportok pontos időpontja az ügyeleti időn belül külön kerül meghirdetésre. KPE A közösségi ellátás nyitva tartása: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8-16 óráig, csütörtök: óráig (csütörtökön az önálló szakmai egységként működő közösségi ellátás munkatársai is részt vesznek a heti munkaértekezleten). Személyesen, telefonon, ben vagy levélben lehet bejelentkezni az ellátáshoz. 3.2 Intézményen belüli szakmai információcsere, valamint a vezetői beszámoltatás rendje: Team - Heti rendszerességgel, csütörtöki napokon team-értekezletet tart az intézményvezető vagy távolléte esetén a helyettese irányításával a szakmai stáb. - A team-értekezletek állandó napirendi feladata a következő heti ügyeleti beosztás egyeztetése, az aktuális szakmai feladatok áttekintése, az előző munkahét eseteinek valamint eseményeinek értékelése, szakmai esetbeszámolók megvitatása, egyebek. - A team egyúttal a vezetői szóbeli beszámoltatás és munkaértékelés eszközéül is szolgál. - A teameken a minden szakmai egység főállású munkatársának részvétele kötelező, a részmunkaidősök a vezető által kijelölt alkalmakon számolnak be a szakmai munkájukról a stábnak. - A team napok délelőttjén az intézmény nem tart nyitva, a félfogadás szünetel. Sürgős esetben a stáb egy kijelölt tagja az értekezlet alatt a kliensek rendelkezésére áll (telefonon és/vagy személyesen). Referáló - A vezető ügyeleti időben alkalmanként, de előre kihirdetett napon óra között max. félórás tervezett időtartamban un. referáló-értekezletet hívhat össze, amelyen az adott napon szolgálatot ellátó munkatársak (fő és részmunkaidős is) megjelenése kötelező. - A napi referálók feladata az előző délutáni illetve aznap délelőtti stábtagok ügyeleti és szolgáltató munkájának rövid ismertetése, napi információcsere. - A referáló értekezleteket a vezető vagy távollétében a megbízott helyettese felügyeli. Beszámoló - Az intézményvezető szükség szerint az általa megjelölt időpontban (de évente legalább egy alkalommal) szóban részletesen, valamennyi segítő tevékenységre kiterjedően beszámoltatja az intézmény alkalmazottait. Negyedévente ellenőrzi a munkatársak esetkezelési dokumentációit (esetnaplók, forgalmi naplók). 3.3 Az intézmény dolgozóinak munkarendje a vonatkozó jogszabályokra utalva: 14/61

25 A Családsegítő Központ főállású dolgozóinak heti munkaideje 40 óra, amely a családgondozói és adósságkezelő-tanácsadói munkakörökben: - heti 20 órában kötött - heti 20 órában rugalmas időbeosztású. Kötött munkaidő keretén belül látják el az ügyeleti szolgálatot, tanácsadói munkát. A rugalmas munkaidőt a főállású családgondozók, tanácsadók saját körzetüknek, a családok igényeinek, az általuk ellátandó feladatok jellegének megfelelően osztják be. Az intézmény egyéb szolgáltatásai, csoport- és közösségi programjai szintén a rugalmas munkaidőkeretben végezendők. Ugyancsak a rugalmas munkaidőn belül vesznek részt a munkatársak a heti esetmegbeszéléseken. A belső vagy külső továbbképzéseken, egyéb szakmai rendezvényeken való részvétel elsősorban a rugalmas munkaidő terhére szervezhető. A munkatársak a végzett tevékenységükről az intézmény vezetőjének szóban és/vagy írásban rendszeresen beszámolni kötelesek. A részfoglalkozású dolgozók munkaideje konkrét megállapodás alapján a munka- vagy megbízási szerződésben kerül rögzítésre. Azokban a munkakörökben, amelyekhez területi munkavégzés nem tartozik (így munkavállalási tanácsadó, pszichológus, szociális asszisztens, technikai dolgozók) a napi munkaidőt az intézményen belül kell letölteni. A Közösségi pszichiátriai ellátásban dolgozók heti munkaideje 40 óra, a koordinátor irányításával rugalmas időbeosztású. 3.4 Kliensek alapvető tájékoztatása a szolgáltatásokról: CSSK A bejövő új kliensek részére az elsődleges tájékoztatást a folyamatos szolgálatban működő ügyfélfogadó-pultos rendszer biztosítja. Az e feladatot ellátó információs családgondozó valamennyi, a családsegítős működést, ellátást, illetve szolgáltatást érintő kérdésre tájékoztatással szolgál, egyes esetekben ehhez az ügyeletes családgondozóktól, tanácsadóktól illetve az intézményvezetőtől kérve kiegészítést. Az intézményi szolgáltatásokról, programokról a kliensváróban több helyen megtalálható információs táblák, szórólapok is tájékoztatnak. A CSSK működésével kapcsolatos valamennyi információ az intézmény honlapján ( is hozzáférhető KPE Tájékoztatás módszerei: beszélgetések (egyéni, csoportos), közvetett megkeresés: egészségügyi, oktatási, közművelődési, nevelési intézményeken, továbbá a gyámhivatalon, munkaügyi kirendeltségeken és egyéb szociális szolgáltató intézményeken keresztül. 15/61

26 Az intézmény alapvető ügyfélfogadási és szolgáltatási szabályait a Házirend tartalmazza, amely a több helyen kifüggesztve a székhelyen és telephelyen a kliensek számára is hozzáférhető. 4. A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: CSSK A családsegítés szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy közötti együttes munkafolyamat, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. A családsegítés keretében az intézmény biztosítja: a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését. KPE A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. A közösségi pszichiátriai ellátás keretében az intézmény biztosítja: 16/61

27 problémaelemzés, problémamegoldás, készségfejlesztés, pszicho-szociális rehabilitáció. Családsegítés 4.1. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás A feladatellátás tartalma: A szociális, mentális vagy életvezetési problémákkal küzdő személyek, családok részére tanácsadásokat szervez, illetve tart. A vonatkozó jogszabályok (Szoctv. és helyi rendelet) egyes kiemelt problémacsoportok kezelését és a kapcsolódó szolgáltatások működtetését a családsegítő intézményhez rendeli. Ilyen speciális tanácsadás, szolgáltatás az előbbieknek megfelelően az adósságkezelési tanácsadás, továbbá a munkavállalási tanácsadás működtetése. A szociális tanácsadás során: - tájékoztatást nyújt az egyes szociális és jóléti ellátások formáiról, intézményrendszeréről, funkcióiról és igénybevételének módjáról, - információt szolgáltat az egyes ellátási formák előnyeiről, hátrányairól, - segítséget nyújt - az önálló döntés lehetőségének megtartása mellett - az ellátásban részesülő számára legmegfelelőbb ellátási forma kiválasztásában. Az életvezetési tanácsadás keretében: - segítséget nyújt az életpályán, életútban való elakadás, illetve megtorpanás feloldásában, - segítséget nyújt a probléma feldolgozásában és a megoldási stratégia kidolgozásában, - az egészséges életmódra nevelő tanácsadásokat szervez. A mentálhigiénés tanácsadás keretében segítséget nyújt: - a mentálhigiénés problémák feltárásában, kezelésében, - a családon belüli konfliktusok feltárásában, a kapcsolatok helyreállításában. A feladatellátás módja: Az ellátás módja a feladatellátás tartalmától függ. A feladatellátás rendszeressége: A feladatellátás történhet: - rendszeresen és - esetenként. 4.2 A szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése A feladatellátás tartalma: 17/61

28 Megszervezi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást. A feladatellátás során segítséget nyújt: - az ellátás igényléséhez szükséges dokumentumok beszerzésében, - a kérelem és a hozzá csatolandó dokumentumok kitöltésében, - az ellátásban részesülő kérésére érdekeit képviseli, - az elutasított kérelmek jogorvoslati kérelme benyújtásában, - a pénzbeli ellátás felhasználásához. A feladatellátás módja: Az ellátás módja a feladatellátás tartalmától függ. A feladatellátás rendszeressége: A feladatellátás történhet: - rendszeresen és - esetenként. 4.3 Családgondozás biztosítása A feladatellátás tartalma: Segítségnyújtás a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásában. A családgondozás során: - segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családok számára, - meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolatot alakít ki és tart fenn annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylő fél problémái feltárhatókká, megfogalmazhatókká, ezáltal megoldási lehetőségeik kialakíthatóvá váljanak. - a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat szervez. A feladatellátás rendszeressége: - folyamatosan. 4.4 A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszerrel kapcsolatos feladatok A feladatellátás tartalma: A családok segítése érdekében a CSSK veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. 18/61

29 A vonatkozó jogszabály (Szoctv.64. (2) bek.) előírásai szerint a jegyző, továbbá a szociális- és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, valamint a Gyermekjóléti Központ (központ), a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítő intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. Ennek megfelelően a CSSK: - a jelzésre köteles szerveket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, - tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, - fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, - a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, - az intézkedések megtételéről tájékoztatja a jelzést tevőt, - folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális szolgáltatások iránti szükségleteit. Az előbbiekhez kapcsolódóan: A kapott jelzés alapján a CSSK munkatársa felveszi a kapcsolatot a szociális és/vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő családdal, személlyel (a bejelentés alanyával) és tájékoztatja a vonatkozó problémára a családsegítés körében nyújtható szolgáltatásokról. Tekintettel arra, hogy a szakmai módszertani szabályok szerint a bejelentésnek mindig írásban is meg kell történni, ezért a jelzőrendszer tagjai számára a CSSK bejelentő nyomtatványt biztosít. A feladatellátás rendszeressége: A feladatellátás történhet: - rendszeresen és - esetenként A jelzőrendszer működtetésén túl a családsegítő intézmény a konkrét esetek, kliensproblémák hatékony kezelése és megoldása érdekében szükség szerint munkakapcsolatot épít ki és tart fent elsősorban az alábbi szervekkel: a kerületi szociális gondozás intézményeivel, a kerületi egészségügyi hálózattal, az oktatási-nevelési intézményekkel, a kerületi gyermekjóléti szolgáltatóval, az önkormányzati illetékes bizottságokkal, a polgármesteri hivatali irodákkal és azok munkatársaival, a fogyatékosok oktató, nevelő és gondozó intézményeivel, egyéb önkormányzati intézményekkel, a rendőrséggel, foglalkoztatási szolgáltatókkal, 19/61

30 a működő egyházakkal és szociális intézményeivel, különböző elsősorban szociális célokra szervezett civil szerveződésekkel, alapítványokkal, az országgyűlési és önkormányzati képviselőkkel, más fővárosi családsegítő intézményekkel. Az együttműködés keretében biztosítani kell a szükséges információk átadását a titoktartási szabályok figyelembe vételével, továbbá a kölcsönös konzultációkat és tapasztalatcserét. 4.5 Egyéb szolgáltatások Szaktanácsadásokat nyújt és közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos segítő programokat szervez a működési területén élők számára, így: - pszichológiai tanácsadást, - jogi tanácsadást, - fejlesztőpedagógiai tanácsadást, - szülőknek, magányos időseknek közösségi programokat, - párkapcsolati konzultációt, - mediációt, - egészségnevelési és életmódprogramokat, - munkavállalási tanácsadást. Segíti a speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését. Közösségi ellátás 4.6 Problémaelemzés, problémamegoldás A feladatellátás tartalma: Pszichés állapot és életvitel felmérése. A személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések. Egyéni gondozási terv készítése. A feladatellátás módja: Az ellátás módja a feladatellátás tartalmától függ. A feladatellátás rendszeressége: A feladatellátás történhet: - rendszeresen és - esetenként. 4.7 Készségfejlesztés A feladatellátás tartalma: 20/61

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 45/2016. (II. 18.) KÖKT határozat a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 205.november 9.-i ülésére Iktató szám: 22/205. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a családsegítés, illetve

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 0. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! /0. (IV..) ÖH. A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) 1 Jóváhagyott változat! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 4.4. pontja - helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 4.4. pontja - helyébe a következő rendelkezés lép: Okirat száma: 1/142/2016. Módosító okirat A Balatonfüredi Városi Bölcsőde Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által,201.július 23. napján kiadott 1/3727-18/201. számú alapító okiratát

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013.

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. 1 Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény Házi segítségnyújtás SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben