EMLÉKEZTETŐ a október 08-i RÉT ülésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMLÉKEZTETŐ a 2012. október 08-i RÉT ülésről"

Átírás

1 Szám: 27006/ 26 / ált. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT :1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 : Fax: vezetői: BM: Titkárság: : EMLÉKEZTETŐ a október 08-i RÉT ülésről Az ülés helye: ORFK RIK földszint - Auditórium. Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint. NAPIREND: 1. Az augusztusi RÉT ülésen felmerült, de válaszadást, rendezést igénylő kérdésekre, valamint az ülésre írásban megküldött kérdésekre adott szakterületi válaszok megbeszélése. 2. Egyebek. - Üdvözölte a jelenlévőket, megnyitotta az ülést, ismertette és elfogadtatta a napirendi pontokat. - Tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy a napirend előtt a Rendőrség átszervezésével kapcsolatos kérdések kerülnek megtárgyalásra, amelyre meghívta Papp Károly r. vezérőrnagy urat, akit üdvözölt az ülésen, valamint szintén napirend előtt szeretne tájékoztatást adni a RÉT résztvevőit is érintő személyi változásokról. - A szeptember 01-én és október 01-én személyi változások következtek be, melyek közül a főkapitányok személyében bekövetkezett változások a jelen lévők előtt már ismertek. Ismert, hogy a fórumon résztvevők személyében is változás következett be, mert Dr. Gömbös Sándor r. ezredes, aki folyamatosan részt vett a RÉT munkájában és segítette annak tevékenységét, az ORFK Hivatalának vezetője lett, utóda a Jogi Főosztály vezetői beosztásban Dr. Boros Gábor r. ezredes lett. Változás következett be az ORFK Humánigazgatási Szolgálat élén is, mert Bartos László r. vezérőrnagy úr a Belügyminisztériumba került beosztásba és az oktatás területén folytatja a tevékenységét, utóda Dr. Pozsgai Zsolt r. ezredes lett, aki a szakterületét érintő kérdések tárgyalásakor ígérete szerint jelen lesz a RÉT ülésein. Továbbra is változatlan az a korábbi döntés, hogy a gazdasági főigazgató akadályoztatása esetén az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője tehát Dr. Pozsgai ezredes úr fogja a RÉT ülést levezetni, majd átadta a szót Dr. Gömbös ezredes úrnak. Dr. Gömbös Sándor r. ezredes, hivatalvezető: - Csak azért jött el a RÉT ülésére, hogy megköszönje a jelenlévőknek az érdekegyeztető tevékenység során a munkájához nyújtott segítséget. Megítélése szerint a közös munka eredményes volt, voltak benne természetesen zökkenők is, de nagyon sok kérdésben sikerült eredményeket elérni. Bízik abban, hogy az új beosztásában is lesz lehetőség az együttes munkavégzésre, amelynek során kéri és számít is a szakszervezetek segítségére és kérte, hogy munkához a támogatást Dr. Boros ezredes úr részére is adják meg.

2 2 - Megköszönte Dr. Gömbös ezredes úrnak a közös tevékenységet és a végzett munkát, majd átadta a szót Dr. Boros ezredes úrnak. Dr. Boros Gábor r. ezredes, jogi főosztályvezető: - A jelenlévőknek nagyon nem kell bemutatkozni, mert a rendészetért felelős minisztérium érdekegyeztető fórumán már sikerült a szakszervezetek képviselőivel találkozni, és együttesen részt venni ezeken a fórumokon és ugyanolyan konstruktivitást ígért, mint ezeken a fórumokon tanúsított korábban is. Igyekszik az igen magasra tett jogi főosztályvezetői szintet is megugrani és kéri a munkájához a szakszervezetek támogatását is. Kérte, hogy ha a munka során bármilyen jogi probléma merül fel, akkor lehetőleg minél előbb zárják rövidre a problémát a megoldás érdekében. - Megköszönte a megnyilatkozásokat, tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendőrség átszervezéséről egy átfogó tájékoztatást fogunk hallani, és elhangzanak mindazok az információk, amelyek a rendőrség vezetésének a rendelkezésére állnak, majd átadta a szót Papp vezérőrnagy úrnak. Papp Károly r. vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány általános helyettese: - Köszöntötte a jelenlévőket, majd javasolta, hogy először kerüljön áttekintésre a Rendőrség átalakításának kronológiája, ami 2011 őszén kezdődött. A belügyminiszter úr ekkor határozta meg a Belügyminisztériumhoz tartozó szervek vezetőinek, hogy tekintsék át az általuk vezetett szervezetek működésének hatékonyságát, struktúráját és tegyenek javaslatot a hatékonyság növelését szolgáló változtatásokra, és ennek határidejét a 2011-es év végében határozta meg január 17-én volt egy kibővített vezetői értekezlet a Belügyminisztériumban, ahol az országos hatáskörű belügyi szervek vezetői és helyettesei vettek részt, és ezen az értekezleten az országos rendőrfőkapitány úr előterjesztette a Rendőrség hatékonyságának javítását szolgáló szervezeti elgondolásait. - Április 13-a a következő emblematikus dátum ebben a folyamatban, amikor az ORFK éves beszámoló és feladat-meghatározó értekezletén a belügyminiszter úr a helyi szervek vezetői szintjéig tájékoztatta a rendőrség vezetői állományát, hogy átalakítás, átszervezés fog bekövetkezni és a szervezeti értékelések végrehajtása után személyi változtatásokra is sor fog kerülni. Meghatározta az országos rendőrfőkapitány úrnak, hogy ezeknek a személyi változásoknak a keretében a Rendőrség területi és helyi szervei vezetőit érintő változtatásaira tegye majd meg a javaslatait. - A belügyminiszter úr az éves parlamenti bizottsági meghallgatása keretében ez év május én a parlament Honvédelmi és rendészeti, - valamint az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság ülésén tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012-ben sor fog kerülni az ORFK és területi szerveinek szervezeti átalakítására, amely együtt fog járni a szervezeti értékelés végrehajtása után személyi változásokkal is, ha ezt az értékelések indokolttá fogják tenni. - A Belügyminisztériumban július 06-án és július 28-án volt egy szűkebb vezetői értekezlet, ahol már csak kimondottan az ORFK és alárendelt szervei vonatkozásában születtek meg a döntések az átszervezés végrehajtásának vonatkozásában. Tehát ez az a rövid időszak, amit egyes sajtóorgánumok rövid idejű, átgondolatlan, előkészületlen átszervezésnek mondtak, holott tavaly ősz óta folynak az előkészítő munkálatai. A július elején nyilvánosságra került korrupciós ügy és a szervezeti átalakítás időbeni egybeesése a véletlennek köszönhető, tehát nem gyorsította fel az esemény a folyamatot, mert annak végrehajtása eredetileg is a nyár végére volt meghatározva. - Miniszteri biztosnak július 16-án került kinevezésre az átszervezést illetően. A munkához létrehoztak egy operatív vezetői munkacsoportot, amelyik felkészült rendőri vezetőkből tevődött össze. Alapvető feladat volt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Készenléti Rendőrség (KR) szervezetébe történő beintegrálásának és a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályának megszüntetése. Mivel meglehetősen kényes területről volt szó, ahol bűnügyi operatív feladatok végrehajtása is történik, ezért nagyon alapos és gyors előkészítésre volt szükség. Három munkacsoportülést tartottak, és kialakították, elfogadták azt az ütemtervet, amelynek alapján a fent

3 3 nevezett szervezeti átalakítást végre lehetett hajtani, olyat is, ahol bűnügyi terület átalakítását kellett végrehajtani. Elsődleges cél volt, hogy a bűnügyi érdekek ne sérüljenek, mondhatni a kár minimalizálása volt. Előzetes tanulmányokat végeztek arról, hogy a két szervezetnél milyen folyamatban lévő titkos és nyílt nyomozások, titkos adatgyűjtések vannak folyamatban, hány együttműködő személyt foglalkoztatnak. Lefolytatták a konzultációkat az ügyekben felügyeletet gyakorló ügyészi szervekkel, kikérték a véleményüket, és senki nem támasztott kifogást az átalakítással kapcsolatban. - Augusztus 04-én az NNI-nél és a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán állománygyűlés került végrehajtásra. Az NNI állománygyűlésén az országos rendőrfőkapitány úrral együtt személyesen ő is részt vett. Az állománygyűlésen tájékoztatást kapott az állomány a végrehajtás feladatairól, folyamatáról. Szeptember 01-én az NNI igazgatósági jogállással a KR szervezetébe került, vezetője igazgató, a KR parancsnokának helyettese, tábornoki besorolású vezető. - Az átalakítás főbb elvei voltak, hogy az ORFK-n kizárólag stratégiai döntések szülessenek, az irányító és ellenőrző funkciójának tegyen eleget. Területi szinten kerüljön sor az operatív munkavégzésre, az operatív tevékenység irányítására, a párhuzamosságok kerüljenek megszüntetésre, mert az NNI-re működésének évei alatt sok olyan feladat rárakódott, ami párhuzamosságokat idézett elő a Terrorelhárítási Központtal és a Készenléti Rendőrséggel. A szervezet átalakítással visszatérés történt az NNI eredeti tevékenységéhez, vagyis a bűnüldöző, a bűnügyi operatív munkával, a nemzetközi kapcsolattartással összefüggően végzik a feladatukat. Tehát azok a sajtóhírek, hogy a gazdaságvédelmi tevékenység is szervezett bűnözés elleni tevékenység, munka megszűnt, az nem felel meg a valóságnak, az e feladatot ellátó szervezetek más megnevezéssel, más struktúrában tovább végzik a feladatukat. Az NNI jelenlegi rendszeresített létszáma 371 fő, 96 %-os feltöltöttséggel kezdte meg a működését, mely remélhetőleg rövid időn belül 100 %-os lesz. Az átalakítás után heti rendszerességgel monitorozni kellett a bűnügyi tevékenységet a KR és a BRFK bevonásával és megállapítást nyert, hogy a bűnügyi tevékenység alapvető mutatóiban egyik helyen sem csökkent a hatékonyság, az eredményesség, sőt bizonyos területeken nőtt az eredményesség. A kiemelt ügyek még a sajtó szerint sem szenvedtek csorbát, az ügyek felderítése, az eljárások lefolytatása, az őrizetbe vételek ugyanabban az ütemben történtek, mint ahogyan a korábbi időszakban. - Az átalakítás eredményességére tekintettel az átszervezéshez rezsim intézkedéseket is hoztak, és ezek is azt szolgálták, hogy minél eredményesebben és zökkenőmentesen történjen meg a feladatok átadás-átvétele. Sikerességét bizonyítja, hogy 24 órán belül minden ügy az új előadójához került mindkét helyen, és a titkos együttműködők is vagy átadásra, vagy kizárásra kerültek. Áttekintették a mennyiség mellett az egyes ügyek feldolgozottságát is, és természetesen nem egy vakrepülés történt a feladatok átadás-átvétele tekintetében. - A szervezet-átalakítás e feladatai mellett végrehajtásra került a rendőri szervek tipizálása is. A rendőr-főkapitányságok vonatkozásában két típust, egy nagy és egy kis vegyes típust alakítottak ki. A rendőrkapitányságoknál: a szárazföldi rendőrkapitányságoknál öttel megemelték a kiemelt rendőrkapitányságok számát (ezek a megyei jogú városok rendőrkapitányságai), a határrendészeti kirendeltségek közül három kiemelt határrendészeti kirendeltséggé lett minősítve a belügyminiszter úr által. A rendőrkapitányságoknál, a határrendészeti kirendeltségeknél, és azoknál a rendőrkapitányságoknál, ahol megtörtént a RK és a HRK integrálása (elsősorban a Baranya,- és Somogy MRFK), szintén végrehajtásra került a szervezetek tipizálása. - Megkezdődött a Rendőrség létszámának az egyeztetése, amit a humánigazgatási szolgálatok két körben hajtottak végre a területi rendőri szervekkel együtt annak tisztázása érdekében, hogy mennyi a Rendőrség létszáma, és szeretnék rendezni a felgyülemlett problémákat, például azt, hogy egy státuszon ne több kolléga, vagy kolléganő legyen, és érvényesüljön, hogy egy munkáltató egy státusz, valamint az eltérő státuszon történő foglalkozás megszüntetése. Ezeknek az előkészítő munkálatai folynak, szeptember 25-ére a területi rendőri szervek vezetői felterjesztették az átalakításra vonatkozó javaslataikat, amelyek október 25-ig visszaigazolásra kerülnek és eldől, hogy mely rendőri szervek, milyen struktúrában és milyen létszámmegoszlásban végzik a további tevékenységüket. Nem vesznek el státuszt, és nem terveznek elvenni létszámot, de az anomáliákat szeretnék megszüntetni. - A miniszter úr döntése alapján január 01-étől minden járási székhelyen rendőrőrsnek kell működni, jelenleg két olyan tervezett járási székhely van, ahol egyik sem működik, ezeken a

4 4 helyeken osztály jogállású rendőrőrsök lesznek létrehozva. Azokon a településeken, ahol működik jelenleg rendőrkapitányság, vagy rendőrőrs, de nem lettek járási székhelyek, a rendőri szervek megmaradnak. - A kommunikációs szakterületen is lett szervezet-átalakítás végrehajtva, az ORFK-n létrehozásra került a Kommunikációs Szolgálat, amelybe 36 fő került beosztásba. Ebbe a szervezetbe az ORFK, a BRFK és Pest MRFK kommunikációs szakterülete lett összevonva és ez a szervezet végzi a budapesti székhelyű rendőri szervezetek kommunikációs tevékenységét amellett, hogy az ORFK-n, a BRFK-n és a PMRFK-n is van alkalmazásban egy szóvivő a kommunikációs szakterületen. Az új szervezet egy támadóbb, a Rendőrség igényeit jobban kielégítő feladatrendszerrel és struktúrával került létrehozásra, mint az elmúlt időszakban volt, és nagyon feszes szakirányítást gyakorol az ORFK e területen a területi rendőri szervek irányába. A területi rendőri szerveknek minden nap óráig sajtótájékoztató anyagot kell kiadni a helyi médiumok részére az elmúlt 24 óra eseményeiről. Ennek egy hónap után már az lett az eredménye, hogy a sajtó, az újságírók a híradásoknál már 50 %-os arányban azokat az információkat használják fel a tudósításaikban, amit a rendőrség kommunikációs szakterületétől kaptak. Meg kell változtatni azt a képet, hogy a híradásokban csak az jelenjen meg, hogy megölték, felgyújtották, stb., mert sok nagyon jó intézkedést foganatosítanak a kollégák. Alulról kell építkezni, vagyis, ha valahol történik valami, akkor elsősorban a történés helye szerinti médiumokat kell megcélozni a rendőrségi tájékoztatással, ami egy idő után átlép egy küszöböt és a nagyobb, az országos médiák is innen fogják venni a híreiket. Az, hogy egy-egy hétvégén 8-10 esetben is kaszára, kapára, botokra kapnak az emberek és garázdaságokat követnek el, az nem a rendőrség hibája. De lényeges az, hogy néhány órán belül a tetteseket a rendőrség elfogja, előállítja, és megindítja ellenük az eljárást, egy részüket személyes szabadságában is korlátozza és megindítja ellenük a büntetőeljárást, és ez is megjelenik és jelenjen is meg a hírekben. - A Budapest rendőrfőkapitánya szeptember 02-án terjesztett elő a BRFK átszervezési elgondolását, amit az országos rendőrfőkapitány úr jóváhagyott, és megkezdődött a szervezet átalakítása. Ennek lényege, hogy a területi szervek terhére, megerősítésre kerülnek a kerületi rendőrkapitányságok, és van, ahol ez a feladat átadásával együtt valósul meg, Főosztályok kerülnek összevonásra, párhuzamosságok kerülnek megszüntetésre, mert pl. nem jó az, ha a szervezett bűnözés elleni területnek is van egy körözési részlege, és a bűnügyi részlegnek is van egy ugyanilyen részlege, a kettőből egyet kell létrehozni. November 01-el remélhetőleg ezek a szervezési állománytáblák jóváhagyásra kerülnek és december 01-el már mindenki az új helyén, és beosztásában tudná a feladatokat végrehajtani. - A szervezetértékelés következményeként személyi változások kerültek végrehajtásra a területi és helyi vezetői szinten. A megyei rendőrfőkapitányok részére az országos rendőrfőkapitány úr és a belügyminiszter úr megfelelő beosztásokat ajánlott fel és biztosított, amit az érintettek elfogadtak, voltak megyék, ahol oldalmozgások voltak, és volt olyan megye (pl. Zala), ahol már hosszabb ideje nem volt kinevezett megyei rendőrfőkapitány. Az ORFK-n új bűnügyi főigazgató, új hivatalvezető és humánigazgatási szolgálatvezető van, új vezetője lett a Bűnügyi Ellátó Igazgatóságnak, amely területi szervként az ORFK bűnügyi főigazgató alárendeltségébe került. Új vezetője van a Bűnügyi Együttműködési Központnak, és Budapest rendőrfőkapitányának is két új szakmai helyettese van. Ezek voltak azok a fő kérdések, amelyekről tájékoztatni kívánta a RÉT résztvevőit, időt hagyva az esetleges kérdésekre is. Dr. Bárdos Judit asszony, BRDSZ: - Megköszönte a tájékoztatást, mert a szakszervezetük volt a kezdeményezője ennek a tájékoztatónak, de nem szakmai ügy, amit szeretne kérdezni. Akiket az átszervezés, az integráció érintett, azok alacsonyabb beosztásba kerültek, ezáltal a normatív beosztási illetményük csökkent, hogyan történik ennek az áthidalása? -Az illetménytáblákat átalakítják a kis és nagy kapitányságok esetében is, a feladatok csökkennek, vagy nőnek, ahol csökkennek, azok alacsonyabb rendű kapitányságokká válnak, ezért mások lesznek az illetmények, ezek hogyan érintik a munkavállalókat? -Örül, hogy átalakítják a kommunikációs szakterületet, de néha érdemes rátekinteni a honlapra, ahol nem a kornak megfelelő információk vannak sem formai, sem tartalmi szempontból, és az átlag állampolgár ezen a honlapon keresztül tájékozódik a szervezetről.

5 5 -A TV-k híradásain nem lehet mást látni főleg egy hétvége után mint, hogy megölték, elgázolták, kirabolták, stb. és ez igen elharapódzott. - Akiket a KR nem tudott befogadni az NNI integrációja során, azok alacsonyabb beosztásba kerültek, azoknak hogyan alakult az illetménye, hány főt érint országosan ez az átszervezés, és hogyan fog alakulni az illetményük. Köszöni még egyszer a tájékoztatást és elmondta, hogy ha hamarabb kapják meg a tájékoztatást, akkor valószínű, hogy más szemmel figyelik az eseményeket. -A tömegtájékoztatásból értesültek arról, hogy a közszolgálatban megszüntetik a nyugdíj melletti foglalkoztatást, és az érintetteknek választani kell majd. Kérdezte, hogy mennyiben érinti ez a rendőrséget? Dr. Magyar Erzsébet kisasszony, TMRSZ: - A BTO állományában jelenleg 170 státusz van, ebből 100 van betöltve, erről tud-e valamit mondani? - Tervezik-e, hogy a BTO állománya a közlekedési baleseteknél is köteles legyen helyszínelni? -Hol kívánnak a BTO állományának beosztást felajánlani és tervezik-e a jelenlegi munkarendjük megváltoztatását? - Bárdos főtitkár asszony utolsói kérdésére nem fognak tudni most válaszolni, mert ők is most értesültek erről a bejelentésről a híradásokból, de a kérdést jegyezte. Papp Károly r. vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány általános helyettese: - Az NNI vonatkozásában a tényleges bűnügyi tevékenységet végző 373 fő került be a KR állományába, 240 fő került a Bűnügyi Ellátó Igazgatósághoz, 30 státusszal megerősítették a NEBEK-et, tehát nagyon kis létszám az, ami máshova került, mint a régi szervezetben volt, mert összesen 748 fő volt az integráció előtt az NNI állománya. Akik alacsonyabb beosztásba kerültek, azok esetében a Hszt. szerint jár el a munkáltató. A BRFK esetében, akik a kerületekhez kerülnek, azok korrekciós illetménykiegészítésben fognak részesülni, tehát az illetményük nem fog csökkeni. Az illetménytáblák kötöttek, a Hszt. módosítására nem került sor. A rendőrkapitányságok besorolásával a kategóriák kialakítása úgy történt meg, hogy főig egy kategória, 121 főtől a kiemelt kategóriáig egy kategória, és vannak a kiemelt rendőrkapitányságok. A határrendészeti kirendeltségeknél ez úgy változik, hogy van a 18 nem kiemelt kategóriába tartozó és van a 3 kiemelt kategóriájú határrendészeti kirendeltség és az egyes beosztásokba a besorolások a Hszt. vonatkozó előírásai szerint történnek meg. -A kommunikációhoz új honlapot kívánnak január 01-étől indítani, a stúdió felszereltségét meg kívánják újítani, áttérni a digitális technika alkalmazására. A hírek tekintetében teljesen egyetértett Bárdos főtitkár asszonnyal, és a cél, hogy az esetek kriminalizálásakor a pozitív hírek irányába legyen eltolva a kommunikáció. Ennek az a lényege, hogy minden hírnél legyen elmondva, hogy mi lett az elkövetőkkel, vagyis, ha bemondják, hogy megöltek valakit, akkor mondják be azt is, hogy elfogták a tettest, ha kiraboltak valakit, akkor azt is mondják be, hogy a rendőrség kézre kerítette az elkövetőt, vagyis derüljön ki a hírből az, hogy az üggyel kapcsolatban a rendőrség tette a dolgát. Megvizsgáltatta a csoportosan elkövetett garázdaságokat és kiderült, hogy az esetek 80 %-ában a rendőrség elfogta a tetteseket, a hírverseny befolyásolja a médiák kommunikációját. -Az NNI vonatkozásában valóban volt kiválasztás 784 fő volt az, aki az NNI és a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztálya átszervezése, illetve megszüntetése kapcsán érintve volt. A BRFK-n 46 fő volt az osztály állománya, 44-en elfogadták a beosztást, 2 fő távozott a szervezetből. Az NNI-nél 515 főből 92 százalék elfogadta a beosztást (ez a BEI állománnyal történt elbeszélgetés előtti helyzet), 20 fő nem fogadata el, 16 fő más rendőri szervnél, vagy más társszervnél folytatja a munkáját, és voltak, akik az 5 napos gondolkodási lehetőséggel éltek. -A BTO ez a BRFK BTO kerületi rendőrkapitányságok visszakapják azt a lehetőséget, hogy a helyszíni tevékenységet ők végezzék mint volt három évvel ezelőtt is ugyanakkor a BRFK Központi Bűnügyi Technikai Osztálya továbbra is megmarad. Közúti közlekedési baleseteknél, ha halálos kimenetelű baleset van, a bűnügyi technikusokat most is be kell vonni a helyszínelésbe, az ország minden részében, de ha van egy koccanás, akkor nem kell bűnügyi technikus, és a helyszíni bírságolás gyakorlatára külön is kaptak képzést a kerületek járőrei. Az, hogy a bűnügyi technikusok

6 6 milyen munkarendben dolgoznak, illetve az üres státuszok feltöltésével mi az elgondolás, az Budapest rendőrfőkapitányának a kompetenciájába tartozik.. - A BTO-tól a kerületekhez kerülő állomány bére is megmarad a többiekéhez hasonlóan, vagy csökkeni fog? Papp Károly r. vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány általános helyettese: - Úgy lett jóváhagyva, hogy a kompenzációt az átszervezésben érintett teljes állományra vonatkoztatják, függetlenül attól, hogy melyik szervezeti elemnél dolgozott. - Megköszönte Papp tábornok úrnak a tájékoztatót, Dr. Gömbös ezredes úrnak az érdekegyeztetés terén végzett munkáját (majd mindketten távoztak az ülésről). -Megkérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, vagy felvetés, de nem volt, ezért a RÉT megkezdte a napirend szerinti munkáját és átadta a szót a kérdésre adott válaszokhoz a véleménynyilvánításra a BRDSZ főtitkár asszonyának. 1. Napirend: Dr. Bárdos Judit asszony, BRDSZ: - Összekötőt kérne a BRDSZ annak a kérdésnek a megbeszélésére, hogy milyen informatikai lehetőséget tud térítés ellenében adni a munkáltató a szakszervezeteknek, mert komoly költségkihatása lenne rájuk nézve, ha a válaszokban szereplő lehetőségek valósulnának meg. Utánanéztek az Interneten ezeknek az eszközöknek és olcsóbban is megvásárolhatók, mint az ORFK javaslatában feltüntetett árak. Ha saját maguknak veszik meg és átadják ezt a Rendőrségnek, akkor negyed áron ki tudják hozni a költséget. Kérdése, hogy csak a Rendőrség által beszerzett eszközt lehet beszerelni, vagy azt is, amelyeket ők megvesznek, a Rendőrség szakemberei megvizsgálják, hogy beszerelhető-e és azok is beépíthetők? - Ha valaki biztosítja az eszközt, akkor azt fogják bekötni, lényeg, hogy a Rendőrség csak a közbeszerzési pályázaton tender győztestől vásárolhat és nem az a cél, hogy a megoldás minél drágább legyen, a szakszervezetek nem alanyai a közbeszerzésnek, így őket ez nem köti. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Draskóczi József úr az illetékese a kérdésnek, akinek ő erre vonatkozóan feladatot fog meghatározni. Dr. Bárdos Judit asszony, BRDSZ: - Az MRK tagjával szemben nem volt etikai eljárás tartalmú válaszhoz a választ teljes egészében így nem tudja elfogadni (Összesített szakterületi válaszok 5. oldal), mert ha valaki etikai vétséget követ el, akkor az eljárást le kell folytatni, bárkinek az illetékességébe tartozik, e téren lesz még gondja a Jogi Főosztály újonnan kinevezett vezetőjének, míg jogilag az ilyen kérdések tisztázásra kerülnek. - A közszolgálatban végrehajtandó létszámleépítéssel kapcsolatban elfogadja, hogy még nem lehet tudni, hogy a Rendőrséget hogyan érinti, de a megnyilatkozásokból úgy tűnik számára, hogy az a nem hivatásos állományúakat érintheti elsősorban, de még nem tudni, hogy hogyan és ugyanez vonatkozik a nyugdíj mellett foglalkoztatottakra is. - A Honvéd Kórházhoz információjuk szerint január 01-étől teljes egészében visszaszerveződik a régi Honvéd Kórház, és az összes többi ellátás az ÁEK területi ellátásához kerül. Megkeresték az összes rendvédelmi szervet és a MÁV-osokat, és 1 millió fő ellátásáról beszélnek a területi ellátási kötelezettségen felül, amit felül kívánnak vizsgálni és kérik a vezetést, hogy figyeljenek oda az ellátási kör kialakítására, mert a felülvizsgálatot a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezni fogja. A hozzátartozói kategóriában kártyarendszert kívánnak bevezetni, de hogy milyen technikával, az még nem ismert. Úgy tudják, hogy csökkeni fog a Hévízi Szanatóriumhoz tartozók ellátandói köre, mert miután a Belügyminisztérium úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja az intézményt átvenni, meg

7 7 fogják szüntetni az igénybe vehető ágyak OEP finanszírozását, azt piaci szférába helyezik át, és pénzért lehet majd igénybe venni a kórházi szolgáltatásokat. Az OEP finanszírozási ellátás lehetőségét máshova fogják valószínű áthelyezni, és ez csökkenti a lehetőségek számát. - A rendőrségi egészségügyi szakterületen dolgozók nem minősülnek egészségügyi szakdolgozóknak. A kórházakban dolgozók illetményemeléséhez hasonló, annak megfelelő illetményemelés végrehajtásától a rendészeti szerveknél dolgozó egészségügyi munkatársak esetében a munkáltató elzárkózott. A kapott illetményemelés a kórházakban sem épült be az illetménybe, azt kiegészítésként kapják (mint a rendőrségnél a tiszthelyettesek). Kérik a Rendőrség vezetését, hogy vizsgálja meg, hogy a szervezetnél dolgozó egészségügyi szakterületi munkatársak hogyan kaphatnák meg a kórházi dolgozók részére biztosított illetménykiegészítést. - A kérdésükre adott válaszokat elfogadják, az új Hszt-re is az új jogszabályokra vonatkozó kérdésüket a BÉT ülésen fogják felvetni. Pach Dániel úr, RSZV: - Az eltérő bérezésre vonatkozó kérdésükhöz (összesített szakterületi válaszok 2. oldal) már szolgálati panaszokat adtak be az érintettek az ügyben. - Részükre az a válasz megnyugtató, hogy a BRFK-n nincs olyan hivatásos állományú, akinek iskolai végzettség megszerzése lenn előírva, bár őket olyan kollégák keresték meg, akik ilyen papírral rendelkeznek, ezért valószínű, hogy valami adminisztrációs hiba történt. Az érintett kollégák akkor megnyugodhatnak, hogy nem nekik kell jelentkezni a beiskolázásért, hanem a munkáltató fogja beiskolázni őket. Dr. Magyar Erzsébet kisasszony, TMRSZ: - A Pest MRFK állományának ruházati ellátásához az érintett állomány 2002-ben kapott utoljára téli motoros ruházatot - később miért nem, mert nem volt igény rá, ezt a választ nem tudták értelmezni, vehetik-e úgy, hogy a probléma meg fog oldódni? - Az ideiglenes szálláshelyekre vonatkozó szerződések az év végével megszűnnek, hogyan tervezi ennek a további biztosítását a munkáltató? - A Honvéd Kórházzal kapcsolatban mindenképpen időt kér, és írásban lesz rá válasz, mert több kérdésben nincs autentikus információja, és nem szeretne a válaszban falst fogni. - Az egészségügyiek illetménykiegészítése azokra vonatkozik, akik csakis és kizárólag csak azt a tevékenységet végzik, mert a nálunk dolgozó asszisztensek például nem azt a bért kapják, mint amit kapnak a körzeti orvos mellet az asszisztensek, erre a Rendőrség nem kapott pénzügyi fedezetet, de ennek is utána kell járni. Amíg volt BM Kórház, addig arra fel lehetett fűzni az egészségügyet a minisztériumhoz tartozó szerveknél is, ami része is volt a rendszernek, itt más volt az elbírálás alapja, amelynek alapján ma nem tud a Rendőrség sorban állni de megnézik, hogy mit lehet tenni, de nagy sikert nem tud jósolni. Dr. Bárdos Judit asszony, BRDSZ: - Információja szerint a BM OKF miután nem tudott megegyezni az orvosi ellátás tekintetében a Rendőrséggel, ezért - kiépítette a saját egészségügyi hálózatát. Kérdés, hogy nem lehetett volna megállapodni abban, hogy megyei szinten a Rendőrség ellássa az ő dolgozóikat is, ez a párhuzamosság nem luxus? - Nem tudja, hogy kivel nem állapodtak meg, de ő arról nem tud, hogy ebben a kérdésben a Rendőrséget megkeresték volna, ahol megkerestek bennünket, ott mi látjuk el az állomány tagjait, és a térítési díjak megállapításában is megállapodás van. Arról, hogy mi történik a Katasztrófavédelemnél, arról nem neki kell számot adnia.

8 8 - A TMRSZ-nek a RÉT munkáltatói oldala rajparancsnoki feladatot nem lát el, tehát ha az ORFK-tól nem igényel a megye motoros ruhát, akkor az ORFK nem fog beszereztetni, és világosan leírták, hogy nem volt ilyen igény. - A szálláshelyekhez a jelenlegi szerződések lejáratban vannak, az új közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van és nem csak Pest megyére vonatkozik ez. Zakor Sándor ka.: - Egy kiegészítés lenne az írásos válaszhoz kérdés volt, hogy hogyan áll a rendőrség a szakszervezetekkel kötött együttműködési megállapodáshoz való csatlakozással - a válaszban az van, hogy még nincs csatlakozás, de a válaszok megküldése után a Zala MRFK megküldte a megállapodáshoz való csatlakozásának hivatalos csatlakozási nyilatkozatát, amelyben jelezték, hogy a BRDSZ-el, FRSZ-el és az RSZV-vel együttesen csatlakoztak a megállapodáshoz. - A nyugdíjas foglalkoztatással kapcsolatosan még nincs autentikus forrás a rendezéséről, de ami információ a rendelkezésre áll, abban nincs benne, hogy kivéve a Rendőrség, tehát ha ilyen intézkedés lesz, akkor ez a szigorítás ránk is ki fog terjedni. A rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy a tervezett intézkedések még túlságosan hátrányosan nem érintik a rendőrség érdekeit és köreit, de az érintettek számára ez kellemetlen. Az tudott volt, hogy valamilyen szigorítás lesz a költségvetés területén, de a jelenleg ismert tervek még a Rendőrség számára nem a legkellemetlenebb kihatást fogják eredményezni, hiszen az érintettek mindegyikének van egy ellátása. - Tudható-e, hogy melyik az a három területi szerv, amelyik a szakszervezetekkel nem kíván megállapodást kötni? Zakor Sándor ka.: - Igen, ismert és a levezető elnök felhatalmazásával ismerteti a három területi rendőri szervet, ezek a Készenléti Rendőrség, a Fejér MRFK és a Veszprém MRFK. (A szakszervezetek a válaszokhoz adott munkáltatói szóbeli kiegészítéssel elfogadták a válaszokat.) 2. Napirend - Megadta a szót Dr. Pozsgai Zsolt r. ezredesnek, az ORFK új humánigazgatási szolgálatvezetőjének egy bemutatkozás lehetőségére. Dr. Pozsgai Zsolt r. ezredes, ORFK humánigazgatási szolgálatvezető: - Tájékoztatta az ülés résztvevőit a rendőri pályafutásának állomásairól és az elvégzett iskoláiról, megszerzett képesítéseiről. - Megköszönte a bemutatkozást és eredményes szakmai munkát és együttműködést kívánt, majd a kérdések feltételére átadta a szót az FRSZ főtitkárának. - Rendészeti alapvizsga kérnének egy felmérést, hogy hány embernek kell ezt letenni az állományból? - Heves megyei túlórák, benne a Gyöngyöspata-i eseményekhez kapcsolódó túlórák. Hány főt érintenek, hány órában, mennyi nem lett kifizetve ezekből és mikor lesz kifizetve? - A közalkalmazotti és a munkavállalói réteg mikor kapja meg a délutáni pótlékmegvonásokért a kompenzációt? (Megjegyzés: a válasz az írásos kérdésekre adott válaszokban benne van.) - Határőrségi zöld buszai kik fogják ezeket megkapni, a központi szervek, vagy a megyei főkapitányságok?

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA

MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2009. JÚLIUS-AUGUSZTUS AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? 4.

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 6/2015. (V. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2015. 05.

F Ő T I T K Á R Á N A K 6/2015. (V. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2015. 05. FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. szeptember 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Jegyzőkönyv EMBCB-17/2011. (EMBCB-50/2010-2014.)

Jegyzőkönyv EMBCB-17/2011. (EMBCB-50/2010-2014.) EMBCB-17/2011. (EMBCB-50/2010-2014.) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2011. július 5-én, kedden, 14 órakor a Képviselői Irodaház I. emelet II. számú

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről. 203 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 01/60-11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről. Az ülés kezdődött: 9 órakor, véget

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

Újabb üdülõket nyitottunk...

Újabb üdülõket nyitottunk... A mi jogaink a ti biztonságotok A FÜGGETLEN RENDÕR SZAKSZERVEZET LAPJA 2006. JANUÁR FEBRUÁR Újabb üdülõket nyitottunk... HAJDÚSZOBOSZLÓ, HARKÁNY EGÉSZ ÉVBEN! Az egészséges élet csak három szó: gyógyvíz,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI.

Részletesebben

A LIGA ELNÖKE SZÁMÍT AZ FRSZ AKTIVISTÁIRA 12. oldal ISMÉT NAPIRENDEN A HSZT. MÓDOSÍTÁSA. MI NEM CSAK BESZÉLÜNK, TESZÜNK IS! 13., 15.

A LIGA ELNÖKE SZÁMÍT AZ FRSZ AKTIVISTÁIRA 12. oldal ISMÉT NAPIRENDEN A HSZT. MÓDOSÍTÁSA. MI NEM CSAK BESZÉLÜNK, TESZÜNK IS! 13., 15. Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2009. MÁJUS ÚJABB KEDVEZMÉNYEK FRSZ TAGOKNAK 7., 17., 21.. oldal A LIGA ELNÖKE SZÁMÍT AZ FRSZ AKTIVISTÁIRA 12. oldal ISMÉT NAPIRENDEN

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-4/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Gál András, Heves

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

AUTÓPÁLYÁN MOTOROZNI VESZÉLYES. TÉRÍTÉSMENTES NYARALÁS FRSZ TAGOK GYERMEKEINEK! 2. oldal. JOGELLENES A HÁZON BELÜLI VEZÉNYLÉS 18. oldal. www.frsz.

AUTÓPÁLYÁN MOTOROZNI VESZÉLYES. TÉRÍTÉSMENTES NYARALÁS FRSZ TAGOK GYERMEKEINEK! 2. oldal. JOGELLENES A HÁZON BELÜLI VEZÉNYLÉS 18. oldal. www.frsz. Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2010. MÁRCIUS AUTÓPÁLYÁN MOTOROZNI VESZÉLYES 20. oldal TÉRÍTÉSMENTES NYARALÁS FRSZ TAGOK GYERMEKEINEK! 2. oldal MI TÖRTÉNT A RÉT-EN?

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. november hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

TARTHATATLAN KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK A HATÁRRENDÉSZEKNÉL 12. oldal ALKOTMÁNYBÍRÓ- SÁGHOZ FORDULUNK A 13. HAVI BÉR MEGVONÁSA MIATT

TARTHATATLAN KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK A HATÁRRENDÉSZEKNÉL 12. oldal ALKOTMÁNYBÍRÓ- SÁGHOZ FORDULUNK A 13. HAVI BÉR MEGVONÁSA MIATT A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2009. MÁRCIUS AZ FRSZ JAVASLATÁRA LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA IS FORDÍTHATÓ A BÉRKOMPENZÁCIÓ SZTRÁJKJOGOT A RENDÕRÖKNEK 8. oldal TARTHATATLAN KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK

Részletesebben

A BRDSZ LAPJA 2010. MÁJUS EGÉSZSÉGÜNKRE!

A BRDSZ LAPJA 2010. MÁJUS EGÉSZSÉGÜNKRE! A BRDSZ LAPJA 2010. MÁJUS EGÉSZSÉGÜNKRE! Biztosítsák a rendõrség mûködési feltételeit! Becsüljék meg a rendõröket! Mûsorvezetõ: Több rendõr, több pénz, nagyobb biztonság, ezt ígéri a Fidesz. Az új kormány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben