EMLÉKEZTETŐ a október 08-i RÉT ülésről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMLÉKEZTETŐ a 2012. október 08-i RÉT ülésről"

Átírás

1 Szám: 27006/ 26 / ált. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT :1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 : Fax: vezetői: BM: Titkárság: : EMLÉKEZTETŐ a október 08-i RÉT ülésről Az ülés helye: ORFK RIK földszint - Auditórium. Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint. NAPIREND: 1. Az augusztusi RÉT ülésen felmerült, de válaszadást, rendezést igénylő kérdésekre, valamint az ülésre írásban megküldött kérdésekre adott szakterületi válaszok megbeszélése. 2. Egyebek. - Üdvözölte a jelenlévőket, megnyitotta az ülést, ismertette és elfogadtatta a napirendi pontokat. - Tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy a napirend előtt a Rendőrség átszervezésével kapcsolatos kérdések kerülnek megtárgyalásra, amelyre meghívta Papp Károly r. vezérőrnagy urat, akit üdvözölt az ülésen, valamint szintén napirend előtt szeretne tájékoztatást adni a RÉT résztvevőit is érintő személyi változásokról. - A szeptember 01-én és október 01-én személyi változások következtek be, melyek közül a főkapitányok személyében bekövetkezett változások a jelen lévők előtt már ismertek. Ismert, hogy a fórumon résztvevők személyében is változás következett be, mert Dr. Gömbös Sándor r. ezredes, aki folyamatosan részt vett a RÉT munkájában és segítette annak tevékenységét, az ORFK Hivatalának vezetője lett, utóda a Jogi Főosztály vezetői beosztásban Dr. Boros Gábor r. ezredes lett. Változás következett be az ORFK Humánigazgatási Szolgálat élén is, mert Bartos László r. vezérőrnagy úr a Belügyminisztériumba került beosztásba és az oktatás területén folytatja a tevékenységét, utóda Dr. Pozsgai Zsolt r. ezredes lett, aki a szakterületét érintő kérdések tárgyalásakor ígérete szerint jelen lesz a RÉT ülésein. Továbbra is változatlan az a korábbi döntés, hogy a gazdasági főigazgató akadályoztatása esetén az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője tehát Dr. Pozsgai ezredes úr fogja a RÉT ülést levezetni, majd átadta a szót Dr. Gömbös ezredes úrnak. Dr. Gömbös Sándor r. ezredes, hivatalvezető: - Csak azért jött el a RÉT ülésére, hogy megköszönje a jelenlévőknek az érdekegyeztető tevékenység során a munkájához nyújtott segítséget. Megítélése szerint a közös munka eredményes volt, voltak benne természetesen zökkenők is, de nagyon sok kérdésben sikerült eredményeket elérni. Bízik abban, hogy az új beosztásában is lesz lehetőség az együttes munkavégzésre, amelynek során kéri és számít is a szakszervezetek segítségére és kérte, hogy munkához a támogatást Dr. Boros ezredes úr részére is adják meg.

2 2 - Megköszönte Dr. Gömbös ezredes úrnak a közös tevékenységet és a végzett munkát, majd átadta a szót Dr. Boros ezredes úrnak. Dr. Boros Gábor r. ezredes, jogi főosztályvezető: - A jelenlévőknek nagyon nem kell bemutatkozni, mert a rendészetért felelős minisztérium érdekegyeztető fórumán már sikerült a szakszervezetek képviselőivel találkozni, és együttesen részt venni ezeken a fórumokon és ugyanolyan konstruktivitást ígért, mint ezeken a fórumokon tanúsított korábban is. Igyekszik az igen magasra tett jogi főosztályvezetői szintet is megugrani és kéri a munkájához a szakszervezetek támogatását is. Kérte, hogy ha a munka során bármilyen jogi probléma merül fel, akkor lehetőleg minél előbb zárják rövidre a problémát a megoldás érdekében. - Megköszönte a megnyilatkozásokat, tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendőrség átszervezéséről egy átfogó tájékoztatást fogunk hallani, és elhangzanak mindazok az információk, amelyek a rendőrség vezetésének a rendelkezésére állnak, majd átadta a szót Papp vezérőrnagy úrnak. Papp Károly r. vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány általános helyettese: - Köszöntötte a jelenlévőket, majd javasolta, hogy először kerüljön áttekintésre a Rendőrség átalakításának kronológiája, ami 2011 őszén kezdődött. A belügyminiszter úr ekkor határozta meg a Belügyminisztériumhoz tartozó szervek vezetőinek, hogy tekintsék át az általuk vezetett szervezetek működésének hatékonyságát, struktúráját és tegyenek javaslatot a hatékonyság növelését szolgáló változtatásokra, és ennek határidejét a 2011-es év végében határozta meg január 17-én volt egy kibővített vezetői értekezlet a Belügyminisztériumban, ahol az országos hatáskörű belügyi szervek vezetői és helyettesei vettek részt, és ezen az értekezleten az országos rendőrfőkapitány úr előterjesztette a Rendőrség hatékonyságának javítását szolgáló szervezeti elgondolásait. - Április 13-a a következő emblematikus dátum ebben a folyamatban, amikor az ORFK éves beszámoló és feladat-meghatározó értekezletén a belügyminiszter úr a helyi szervek vezetői szintjéig tájékoztatta a rendőrség vezetői állományát, hogy átalakítás, átszervezés fog bekövetkezni és a szervezeti értékelések végrehajtása után személyi változtatásokra is sor fog kerülni. Meghatározta az országos rendőrfőkapitány úrnak, hogy ezeknek a személyi változásoknak a keretében a Rendőrség területi és helyi szervei vezetőit érintő változtatásaira tegye majd meg a javaslatait. - A belügyminiszter úr az éves parlamenti bizottsági meghallgatása keretében ez év május én a parlament Honvédelmi és rendészeti, - valamint az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság ülésén tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012-ben sor fog kerülni az ORFK és területi szerveinek szervezeti átalakítására, amely együtt fog járni a szervezeti értékelés végrehajtása után személyi változásokkal is, ha ezt az értékelések indokolttá fogják tenni. - A Belügyminisztériumban július 06-án és július 28-án volt egy szűkebb vezetői értekezlet, ahol már csak kimondottan az ORFK és alárendelt szervei vonatkozásában születtek meg a döntések az átszervezés végrehajtásának vonatkozásában. Tehát ez az a rövid időszak, amit egyes sajtóorgánumok rövid idejű, átgondolatlan, előkészületlen átszervezésnek mondtak, holott tavaly ősz óta folynak az előkészítő munkálatai. A július elején nyilvánosságra került korrupciós ügy és a szervezeti átalakítás időbeni egybeesése a véletlennek köszönhető, tehát nem gyorsította fel az esemény a folyamatot, mert annak végrehajtása eredetileg is a nyár végére volt meghatározva. - Miniszteri biztosnak július 16-án került kinevezésre az átszervezést illetően. A munkához létrehoztak egy operatív vezetői munkacsoportot, amelyik felkészült rendőri vezetőkből tevődött össze. Alapvető feladat volt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Készenléti Rendőrség (KR) szervezetébe történő beintegrálásának és a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályának megszüntetése. Mivel meglehetősen kényes területről volt szó, ahol bűnügyi operatív feladatok végrehajtása is történik, ezért nagyon alapos és gyors előkészítésre volt szükség. Három munkacsoportülést tartottak, és kialakították, elfogadták azt az ütemtervet, amelynek alapján a fent

3 3 nevezett szervezeti átalakítást végre lehetett hajtani, olyat is, ahol bűnügyi terület átalakítását kellett végrehajtani. Elsődleges cél volt, hogy a bűnügyi érdekek ne sérüljenek, mondhatni a kár minimalizálása volt. Előzetes tanulmányokat végeztek arról, hogy a két szervezetnél milyen folyamatban lévő titkos és nyílt nyomozások, titkos adatgyűjtések vannak folyamatban, hány együttműködő személyt foglalkoztatnak. Lefolytatták a konzultációkat az ügyekben felügyeletet gyakorló ügyészi szervekkel, kikérték a véleményüket, és senki nem támasztott kifogást az átalakítással kapcsolatban. - Augusztus 04-én az NNI-nél és a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán állománygyűlés került végrehajtásra. Az NNI állománygyűlésén az országos rendőrfőkapitány úrral együtt személyesen ő is részt vett. Az állománygyűlésen tájékoztatást kapott az állomány a végrehajtás feladatairól, folyamatáról. Szeptember 01-én az NNI igazgatósági jogállással a KR szervezetébe került, vezetője igazgató, a KR parancsnokának helyettese, tábornoki besorolású vezető. - Az átalakítás főbb elvei voltak, hogy az ORFK-n kizárólag stratégiai döntések szülessenek, az irányító és ellenőrző funkciójának tegyen eleget. Területi szinten kerüljön sor az operatív munkavégzésre, az operatív tevékenység irányítására, a párhuzamosságok kerüljenek megszüntetésre, mert az NNI-re működésének évei alatt sok olyan feladat rárakódott, ami párhuzamosságokat idézett elő a Terrorelhárítási Központtal és a Készenléti Rendőrséggel. A szervezet átalakítással visszatérés történt az NNI eredeti tevékenységéhez, vagyis a bűnüldöző, a bűnügyi operatív munkával, a nemzetközi kapcsolattartással összefüggően végzik a feladatukat. Tehát azok a sajtóhírek, hogy a gazdaságvédelmi tevékenység is szervezett bűnözés elleni tevékenység, munka megszűnt, az nem felel meg a valóságnak, az e feladatot ellátó szervezetek más megnevezéssel, más struktúrában tovább végzik a feladatukat. Az NNI jelenlegi rendszeresített létszáma 371 fő, 96 %-os feltöltöttséggel kezdte meg a működését, mely remélhetőleg rövid időn belül 100 %-os lesz. Az átalakítás után heti rendszerességgel monitorozni kellett a bűnügyi tevékenységet a KR és a BRFK bevonásával és megállapítást nyert, hogy a bűnügyi tevékenység alapvető mutatóiban egyik helyen sem csökkent a hatékonyság, az eredményesség, sőt bizonyos területeken nőtt az eredményesség. A kiemelt ügyek még a sajtó szerint sem szenvedtek csorbát, az ügyek felderítése, az eljárások lefolytatása, az őrizetbe vételek ugyanabban az ütemben történtek, mint ahogyan a korábbi időszakban. - Az átalakítás eredményességére tekintettel az átszervezéshez rezsim intézkedéseket is hoztak, és ezek is azt szolgálták, hogy minél eredményesebben és zökkenőmentesen történjen meg a feladatok átadás-átvétele. Sikerességét bizonyítja, hogy 24 órán belül minden ügy az új előadójához került mindkét helyen, és a titkos együttműködők is vagy átadásra, vagy kizárásra kerültek. Áttekintették a mennyiség mellett az egyes ügyek feldolgozottságát is, és természetesen nem egy vakrepülés történt a feladatok átadás-átvétele tekintetében. - A szervezet-átalakítás e feladatai mellett végrehajtásra került a rendőri szervek tipizálása is. A rendőr-főkapitányságok vonatkozásában két típust, egy nagy és egy kis vegyes típust alakítottak ki. A rendőrkapitányságoknál: a szárazföldi rendőrkapitányságoknál öttel megemelték a kiemelt rendőrkapitányságok számát (ezek a megyei jogú városok rendőrkapitányságai), a határrendészeti kirendeltségek közül három kiemelt határrendészeti kirendeltséggé lett minősítve a belügyminiszter úr által. A rendőrkapitányságoknál, a határrendészeti kirendeltségeknél, és azoknál a rendőrkapitányságoknál, ahol megtörtént a RK és a HRK integrálása (elsősorban a Baranya,- és Somogy MRFK), szintén végrehajtásra került a szervezetek tipizálása. - Megkezdődött a Rendőrség létszámának az egyeztetése, amit a humánigazgatási szolgálatok két körben hajtottak végre a területi rendőri szervekkel együtt annak tisztázása érdekében, hogy mennyi a Rendőrség létszáma, és szeretnék rendezni a felgyülemlett problémákat, például azt, hogy egy státuszon ne több kolléga, vagy kolléganő legyen, és érvényesüljön, hogy egy munkáltató egy státusz, valamint az eltérő státuszon történő foglalkozás megszüntetése. Ezeknek az előkészítő munkálatai folynak, szeptember 25-ére a területi rendőri szervek vezetői felterjesztették az átalakításra vonatkozó javaslataikat, amelyek október 25-ig visszaigazolásra kerülnek és eldől, hogy mely rendőri szervek, milyen struktúrában és milyen létszámmegoszlásban végzik a további tevékenységüket. Nem vesznek el státuszt, és nem terveznek elvenni létszámot, de az anomáliákat szeretnék megszüntetni. - A miniszter úr döntése alapján január 01-étől minden járási székhelyen rendőrőrsnek kell működni, jelenleg két olyan tervezett járási székhely van, ahol egyik sem működik, ezeken a

4 4 helyeken osztály jogállású rendőrőrsök lesznek létrehozva. Azokon a településeken, ahol működik jelenleg rendőrkapitányság, vagy rendőrőrs, de nem lettek járási székhelyek, a rendőri szervek megmaradnak. - A kommunikációs szakterületen is lett szervezet-átalakítás végrehajtva, az ORFK-n létrehozásra került a Kommunikációs Szolgálat, amelybe 36 fő került beosztásba. Ebbe a szervezetbe az ORFK, a BRFK és Pest MRFK kommunikációs szakterülete lett összevonva és ez a szervezet végzi a budapesti székhelyű rendőri szervezetek kommunikációs tevékenységét amellett, hogy az ORFK-n, a BRFK-n és a PMRFK-n is van alkalmazásban egy szóvivő a kommunikációs szakterületen. Az új szervezet egy támadóbb, a Rendőrség igényeit jobban kielégítő feladatrendszerrel és struktúrával került létrehozásra, mint az elmúlt időszakban volt, és nagyon feszes szakirányítást gyakorol az ORFK e területen a területi rendőri szervek irányába. A területi rendőri szerveknek minden nap óráig sajtótájékoztató anyagot kell kiadni a helyi médiumok részére az elmúlt 24 óra eseményeiről. Ennek egy hónap után már az lett az eredménye, hogy a sajtó, az újságírók a híradásoknál már 50 %-os arányban azokat az információkat használják fel a tudósításaikban, amit a rendőrség kommunikációs szakterületétől kaptak. Meg kell változtatni azt a képet, hogy a híradásokban csak az jelenjen meg, hogy megölték, felgyújtották, stb., mert sok nagyon jó intézkedést foganatosítanak a kollégák. Alulról kell építkezni, vagyis, ha valahol történik valami, akkor elsősorban a történés helye szerinti médiumokat kell megcélozni a rendőrségi tájékoztatással, ami egy idő után átlép egy küszöböt és a nagyobb, az országos médiák is innen fogják venni a híreiket. Az, hogy egy-egy hétvégén 8-10 esetben is kaszára, kapára, botokra kapnak az emberek és garázdaságokat követnek el, az nem a rendőrség hibája. De lényeges az, hogy néhány órán belül a tetteseket a rendőrség elfogja, előállítja, és megindítja ellenük az eljárást, egy részüket személyes szabadságában is korlátozza és megindítja ellenük a büntetőeljárást, és ez is megjelenik és jelenjen is meg a hírekben. - A Budapest rendőrfőkapitánya szeptember 02-án terjesztett elő a BRFK átszervezési elgondolását, amit az országos rendőrfőkapitány úr jóváhagyott, és megkezdődött a szervezet átalakítása. Ennek lényege, hogy a területi szervek terhére, megerősítésre kerülnek a kerületi rendőrkapitányságok, és van, ahol ez a feladat átadásával együtt valósul meg, Főosztályok kerülnek összevonásra, párhuzamosságok kerülnek megszüntetésre, mert pl. nem jó az, ha a szervezett bűnözés elleni területnek is van egy körözési részlege, és a bűnügyi részlegnek is van egy ugyanilyen részlege, a kettőből egyet kell létrehozni. November 01-el remélhetőleg ezek a szervezési állománytáblák jóváhagyásra kerülnek és december 01-el már mindenki az új helyén, és beosztásában tudná a feladatokat végrehajtani. - A szervezetértékelés következményeként személyi változások kerültek végrehajtásra a területi és helyi vezetői szinten. A megyei rendőrfőkapitányok részére az országos rendőrfőkapitány úr és a belügyminiszter úr megfelelő beosztásokat ajánlott fel és biztosított, amit az érintettek elfogadtak, voltak megyék, ahol oldalmozgások voltak, és volt olyan megye (pl. Zala), ahol már hosszabb ideje nem volt kinevezett megyei rendőrfőkapitány. Az ORFK-n új bűnügyi főigazgató, új hivatalvezető és humánigazgatási szolgálatvezető van, új vezetője lett a Bűnügyi Ellátó Igazgatóságnak, amely területi szervként az ORFK bűnügyi főigazgató alárendeltségébe került. Új vezetője van a Bűnügyi Együttműködési Központnak, és Budapest rendőrfőkapitányának is két új szakmai helyettese van. Ezek voltak azok a fő kérdések, amelyekről tájékoztatni kívánta a RÉT résztvevőit, időt hagyva az esetleges kérdésekre is. Dr. Bárdos Judit asszony, BRDSZ: - Megköszönte a tájékoztatást, mert a szakszervezetük volt a kezdeményezője ennek a tájékoztatónak, de nem szakmai ügy, amit szeretne kérdezni. Akiket az átszervezés, az integráció érintett, azok alacsonyabb beosztásba kerültek, ezáltal a normatív beosztási illetményük csökkent, hogyan történik ennek az áthidalása? -Az illetménytáblákat átalakítják a kis és nagy kapitányságok esetében is, a feladatok csökkennek, vagy nőnek, ahol csökkennek, azok alacsonyabb rendű kapitányságokká válnak, ezért mások lesznek az illetmények, ezek hogyan érintik a munkavállalókat? -Örül, hogy átalakítják a kommunikációs szakterületet, de néha érdemes rátekinteni a honlapra, ahol nem a kornak megfelelő információk vannak sem formai, sem tartalmi szempontból, és az átlag állampolgár ezen a honlapon keresztül tájékozódik a szervezetről.

5 5 -A TV-k híradásain nem lehet mást látni főleg egy hétvége után mint, hogy megölték, elgázolták, kirabolták, stb. és ez igen elharapódzott. - Akiket a KR nem tudott befogadni az NNI integrációja során, azok alacsonyabb beosztásba kerültek, azoknak hogyan alakult az illetménye, hány főt érint országosan ez az átszervezés, és hogyan fog alakulni az illetményük. Köszöni még egyszer a tájékoztatást és elmondta, hogy ha hamarabb kapják meg a tájékoztatást, akkor valószínű, hogy más szemmel figyelik az eseményeket. -A tömegtájékoztatásból értesültek arról, hogy a közszolgálatban megszüntetik a nyugdíj melletti foglalkoztatást, és az érintetteknek választani kell majd. Kérdezte, hogy mennyiben érinti ez a rendőrséget? Dr. Magyar Erzsébet kisasszony, TMRSZ: - A BTO állományában jelenleg 170 státusz van, ebből 100 van betöltve, erről tud-e valamit mondani? - Tervezik-e, hogy a BTO állománya a közlekedési baleseteknél is köteles legyen helyszínelni? -Hol kívánnak a BTO állományának beosztást felajánlani és tervezik-e a jelenlegi munkarendjük megváltoztatását? - Bárdos főtitkár asszony utolsói kérdésére nem fognak tudni most válaszolni, mert ők is most értesültek erről a bejelentésről a híradásokból, de a kérdést jegyezte. Papp Károly r. vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány általános helyettese: - Az NNI vonatkozásában a tényleges bűnügyi tevékenységet végző 373 fő került be a KR állományába, 240 fő került a Bűnügyi Ellátó Igazgatósághoz, 30 státusszal megerősítették a NEBEK-et, tehát nagyon kis létszám az, ami máshova került, mint a régi szervezetben volt, mert összesen 748 fő volt az integráció előtt az NNI állománya. Akik alacsonyabb beosztásba kerültek, azok esetében a Hszt. szerint jár el a munkáltató. A BRFK esetében, akik a kerületekhez kerülnek, azok korrekciós illetménykiegészítésben fognak részesülni, tehát az illetményük nem fog csökkeni. Az illetménytáblák kötöttek, a Hszt. módosítására nem került sor. A rendőrkapitányságok besorolásával a kategóriák kialakítása úgy történt meg, hogy főig egy kategória, 121 főtől a kiemelt kategóriáig egy kategória, és vannak a kiemelt rendőrkapitányságok. A határrendészeti kirendeltségeknél ez úgy változik, hogy van a 18 nem kiemelt kategóriába tartozó és van a 3 kiemelt kategóriájú határrendészeti kirendeltség és az egyes beosztásokba a besorolások a Hszt. vonatkozó előírásai szerint történnek meg. -A kommunikációhoz új honlapot kívánnak január 01-étől indítani, a stúdió felszereltségét meg kívánják újítani, áttérni a digitális technika alkalmazására. A hírek tekintetében teljesen egyetértett Bárdos főtitkár asszonnyal, és a cél, hogy az esetek kriminalizálásakor a pozitív hírek irányába legyen eltolva a kommunikáció. Ennek az a lényege, hogy minden hírnél legyen elmondva, hogy mi lett az elkövetőkkel, vagyis, ha bemondják, hogy megöltek valakit, akkor mondják be azt is, hogy elfogták a tettest, ha kiraboltak valakit, akkor azt is mondják be, hogy a rendőrség kézre kerítette az elkövetőt, vagyis derüljön ki a hírből az, hogy az üggyel kapcsolatban a rendőrség tette a dolgát. Megvizsgáltatta a csoportosan elkövetett garázdaságokat és kiderült, hogy az esetek 80 %-ában a rendőrség elfogta a tetteseket, a hírverseny befolyásolja a médiák kommunikációját. -Az NNI vonatkozásában valóban volt kiválasztás 784 fő volt az, aki az NNI és a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztálya átszervezése, illetve megszüntetése kapcsán érintve volt. A BRFK-n 46 fő volt az osztály állománya, 44-en elfogadták a beosztást, 2 fő távozott a szervezetből. Az NNI-nél 515 főből 92 százalék elfogadta a beosztást (ez a BEI állománnyal történt elbeszélgetés előtti helyzet), 20 fő nem fogadata el, 16 fő más rendőri szervnél, vagy más társszervnél folytatja a munkáját, és voltak, akik az 5 napos gondolkodási lehetőséggel éltek. -A BTO ez a BRFK BTO kerületi rendőrkapitányságok visszakapják azt a lehetőséget, hogy a helyszíni tevékenységet ők végezzék mint volt három évvel ezelőtt is ugyanakkor a BRFK Központi Bűnügyi Technikai Osztálya továbbra is megmarad. Közúti közlekedési baleseteknél, ha halálos kimenetelű baleset van, a bűnügyi technikusokat most is be kell vonni a helyszínelésbe, az ország minden részében, de ha van egy koccanás, akkor nem kell bűnügyi technikus, és a helyszíni bírságolás gyakorlatára külön is kaptak képzést a kerületek járőrei. Az, hogy a bűnügyi technikusok

6 6 milyen munkarendben dolgoznak, illetve az üres státuszok feltöltésével mi az elgondolás, az Budapest rendőrfőkapitányának a kompetenciájába tartozik.. - A BTO-tól a kerületekhez kerülő állomány bére is megmarad a többiekéhez hasonlóan, vagy csökkeni fog? Papp Károly r. vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány általános helyettese: - Úgy lett jóváhagyva, hogy a kompenzációt az átszervezésben érintett teljes állományra vonatkoztatják, függetlenül attól, hogy melyik szervezeti elemnél dolgozott. - Megköszönte Papp tábornok úrnak a tájékoztatót, Dr. Gömbös ezredes úrnak az érdekegyeztetés terén végzett munkáját (majd mindketten távoztak az ülésről). -Megkérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, vagy felvetés, de nem volt, ezért a RÉT megkezdte a napirend szerinti munkáját és átadta a szót a kérdésre adott válaszokhoz a véleménynyilvánításra a BRDSZ főtitkár asszonyának. 1. Napirend: Dr. Bárdos Judit asszony, BRDSZ: - Összekötőt kérne a BRDSZ annak a kérdésnek a megbeszélésére, hogy milyen informatikai lehetőséget tud térítés ellenében adni a munkáltató a szakszervezeteknek, mert komoly költségkihatása lenne rájuk nézve, ha a válaszokban szereplő lehetőségek valósulnának meg. Utánanéztek az Interneten ezeknek az eszközöknek és olcsóbban is megvásárolhatók, mint az ORFK javaslatában feltüntetett árak. Ha saját maguknak veszik meg és átadják ezt a Rendőrségnek, akkor negyed áron ki tudják hozni a költséget. Kérdése, hogy csak a Rendőrség által beszerzett eszközt lehet beszerelni, vagy azt is, amelyeket ők megvesznek, a Rendőrség szakemberei megvizsgálják, hogy beszerelhető-e és azok is beépíthetők? - Ha valaki biztosítja az eszközt, akkor azt fogják bekötni, lényeg, hogy a Rendőrség csak a közbeszerzési pályázaton tender győztestől vásárolhat és nem az a cél, hogy a megoldás minél drágább legyen, a szakszervezetek nem alanyai a közbeszerzésnek, így őket ez nem köti. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Draskóczi József úr az illetékese a kérdésnek, akinek ő erre vonatkozóan feladatot fog meghatározni. Dr. Bárdos Judit asszony, BRDSZ: - Az MRK tagjával szemben nem volt etikai eljárás tartalmú válaszhoz a választ teljes egészében így nem tudja elfogadni (Összesített szakterületi válaszok 5. oldal), mert ha valaki etikai vétséget követ el, akkor az eljárást le kell folytatni, bárkinek az illetékességébe tartozik, e téren lesz még gondja a Jogi Főosztály újonnan kinevezett vezetőjének, míg jogilag az ilyen kérdések tisztázásra kerülnek. - A közszolgálatban végrehajtandó létszámleépítéssel kapcsolatban elfogadja, hogy még nem lehet tudni, hogy a Rendőrséget hogyan érinti, de a megnyilatkozásokból úgy tűnik számára, hogy az a nem hivatásos állományúakat érintheti elsősorban, de még nem tudni, hogy hogyan és ugyanez vonatkozik a nyugdíj mellett foglalkoztatottakra is. - A Honvéd Kórházhoz információjuk szerint január 01-étől teljes egészében visszaszerveződik a régi Honvéd Kórház, és az összes többi ellátás az ÁEK területi ellátásához kerül. Megkeresték az összes rendvédelmi szervet és a MÁV-osokat, és 1 millió fő ellátásáról beszélnek a területi ellátási kötelezettségen felül, amit felül kívánnak vizsgálni és kérik a vezetést, hogy figyeljenek oda az ellátási kör kialakítására, mert a felülvizsgálatot a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezni fogja. A hozzátartozói kategóriában kártyarendszert kívánnak bevezetni, de hogy milyen technikával, az még nem ismert. Úgy tudják, hogy csökkeni fog a Hévízi Szanatóriumhoz tartozók ellátandói köre, mert miután a Belügyminisztérium úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja az intézményt átvenni, meg

7 7 fogják szüntetni az igénybe vehető ágyak OEP finanszírozását, azt piaci szférába helyezik át, és pénzért lehet majd igénybe venni a kórházi szolgáltatásokat. Az OEP finanszírozási ellátás lehetőségét máshova fogják valószínű áthelyezni, és ez csökkenti a lehetőségek számát. - A rendőrségi egészségügyi szakterületen dolgozók nem minősülnek egészségügyi szakdolgozóknak. A kórházakban dolgozók illetményemeléséhez hasonló, annak megfelelő illetményemelés végrehajtásától a rendészeti szerveknél dolgozó egészségügyi munkatársak esetében a munkáltató elzárkózott. A kapott illetményemelés a kórházakban sem épült be az illetménybe, azt kiegészítésként kapják (mint a rendőrségnél a tiszthelyettesek). Kérik a Rendőrség vezetését, hogy vizsgálja meg, hogy a szervezetnél dolgozó egészségügyi szakterületi munkatársak hogyan kaphatnák meg a kórházi dolgozók részére biztosított illetménykiegészítést. - A kérdésükre adott válaszokat elfogadják, az új Hszt-re is az új jogszabályokra vonatkozó kérdésüket a BÉT ülésen fogják felvetni. Pach Dániel úr, RSZV: - Az eltérő bérezésre vonatkozó kérdésükhöz (összesített szakterületi válaszok 2. oldal) már szolgálati panaszokat adtak be az érintettek az ügyben. - Részükre az a válasz megnyugtató, hogy a BRFK-n nincs olyan hivatásos állományú, akinek iskolai végzettség megszerzése lenn előírva, bár őket olyan kollégák keresték meg, akik ilyen papírral rendelkeznek, ezért valószínű, hogy valami adminisztrációs hiba történt. Az érintett kollégák akkor megnyugodhatnak, hogy nem nekik kell jelentkezni a beiskolázásért, hanem a munkáltató fogja beiskolázni őket. Dr. Magyar Erzsébet kisasszony, TMRSZ: - A Pest MRFK állományának ruházati ellátásához az érintett állomány 2002-ben kapott utoljára téli motoros ruházatot - később miért nem, mert nem volt igény rá, ezt a választ nem tudták értelmezni, vehetik-e úgy, hogy a probléma meg fog oldódni? - Az ideiglenes szálláshelyekre vonatkozó szerződések az év végével megszűnnek, hogyan tervezi ennek a további biztosítását a munkáltató? - A Honvéd Kórházzal kapcsolatban mindenképpen időt kér, és írásban lesz rá válasz, mert több kérdésben nincs autentikus információja, és nem szeretne a válaszban falst fogni. - Az egészségügyiek illetménykiegészítése azokra vonatkozik, akik csakis és kizárólag csak azt a tevékenységet végzik, mert a nálunk dolgozó asszisztensek például nem azt a bért kapják, mint amit kapnak a körzeti orvos mellet az asszisztensek, erre a Rendőrség nem kapott pénzügyi fedezetet, de ennek is utána kell járni. Amíg volt BM Kórház, addig arra fel lehetett fűzni az egészségügyet a minisztériumhoz tartozó szerveknél is, ami része is volt a rendszernek, itt más volt az elbírálás alapja, amelynek alapján ma nem tud a Rendőrség sorban állni de megnézik, hogy mit lehet tenni, de nagy sikert nem tud jósolni. Dr. Bárdos Judit asszony, BRDSZ: - Információja szerint a BM OKF miután nem tudott megegyezni az orvosi ellátás tekintetében a Rendőrséggel, ezért - kiépítette a saját egészségügyi hálózatát. Kérdés, hogy nem lehetett volna megállapodni abban, hogy megyei szinten a Rendőrség ellássa az ő dolgozóikat is, ez a párhuzamosság nem luxus? - Nem tudja, hogy kivel nem állapodtak meg, de ő arról nem tud, hogy ebben a kérdésben a Rendőrséget megkeresték volna, ahol megkerestek bennünket, ott mi látjuk el az állomány tagjait, és a térítési díjak megállapításában is megállapodás van. Arról, hogy mi történik a Katasztrófavédelemnél, arról nem neki kell számot adnia.

8 8 - A TMRSZ-nek a RÉT munkáltatói oldala rajparancsnoki feladatot nem lát el, tehát ha az ORFK-tól nem igényel a megye motoros ruhát, akkor az ORFK nem fog beszereztetni, és világosan leírták, hogy nem volt ilyen igény. - A szálláshelyekhez a jelenlegi szerződések lejáratban vannak, az új közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van és nem csak Pest megyére vonatkozik ez. Zakor Sándor ka.: - Egy kiegészítés lenne az írásos válaszhoz kérdés volt, hogy hogyan áll a rendőrség a szakszervezetekkel kötött együttműködési megállapodáshoz való csatlakozással - a válaszban az van, hogy még nincs csatlakozás, de a válaszok megküldése után a Zala MRFK megküldte a megállapodáshoz való csatlakozásának hivatalos csatlakozási nyilatkozatát, amelyben jelezték, hogy a BRDSZ-el, FRSZ-el és az RSZV-vel együttesen csatlakoztak a megállapodáshoz. - A nyugdíjas foglalkoztatással kapcsolatosan még nincs autentikus forrás a rendezéséről, de ami információ a rendelkezésre áll, abban nincs benne, hogy kivéve a Rendőrség, tehát ha ilyen intézkedés lesz, akkor ez a szigorítás ránk is ki fog terjedni. A rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy a tervezett intézkedések még túlságosan hátrányosan nem érintik a rendőrség érdekeit és köreit, de az érintettek számára ez kellemetlen. Az tudott volt, hogy valamilyen szigorítás lesz a költségvetés területén, de a jelenleg ismert tervek még a Rendőrség számára nem a legkellemetlenebb kihatást fogják eredményezni, hiszen az érintettek mindegyikének van egy ellátása. - Tudható-e, hogy melyik az a három területi szerv, amelyik a szakszervezetekkel nem kíván megállapodást kötni? Zakor Sándor ka.: - Igen, ismert és a levezető elnök felhatalmazásával ismerteti a három területi rendőri szervet, ezek a Készenléti Rendőrség, a Fejér MRFK és a Veszprém MRFK. (A szakszervezetek a válaszokhoz adott munkáltatói szóbeli kiegészítéssel elfogadták a válaszokat.) 2. Napirend - Megadta a szót Dr. Pozsgai Zsolt r. ezredesnek, az ORFK új humánigazgatási szolgálatvezetőjének egy bemutatkozás lehetőségére. Dr. Pozsgai Zsolt r. ezredes, ORFK humánigazgatási szolgálatvezető: - Tájékoztatta az ülés résztvevőit a rendőri pályafutásának állomásairól és az elvégzett iskoláiról, megszerzett képesítéseiről. - Megköszönte a bemutatkozást és eredményes szakmai munkát és együttműködést kívánt, majd a kérdések feltételére átadta a szót az FRSZ főtitkárának. - Rendészeti alapvizsga kérnének egy felmérést, hogy hány embernek kell ezt letenni az állományból? - Heves megyei túlórák, benne a Gyöngyöspata-i eseményekhez kapcsolódó túlórák. Hány főt érintenek, hány órában, mennyi nem lett kifizetve ezekből és mikor lesz kifizetve? - A közalkalmazotti és a munkavállalói réteg mikor kapja meg a délutáni pótlékmegvonásokért a kompenzációt? (Megjegyzés: a válasz az írásos kérdésekre adott válaszokban benne van.) - Határőrségi zöld buszai kik fogják ezeket megkapni, a központi szervek, vagy a megyei főkapitányságok?

9 január 01-vel ezek is vagyonba kerültek, amit a megyék megkaptak. - Elküldték az informatikai igényeiket, kérdezné, hogy ez ügyben nekik be kell-e várni a többi szakszervezetet és együtt lesz rendezve? - Ahogyan az igény megfogalmazódik, úgy fog az informatika rendelni. - Egyszemélyes járőrözés, ami a BRFK-n van lesz-e a megyéknél ebből oktatás, mert ez más munkamódszert kíván az állománytól, mint az eddigi? (A BRFK-n ez a felkészítés megvolt.) - Egyen ruházat a 2011-es ruházati utánpótlási keret terhére meg kellett vásárolni a nyári bevetési ruházatot az állománynak. Egyes megyéknél kérik, hogy mutassa be az állomány ennek a bevetési ruházatnak a téli verzióját is (pl. molinó, bőrkesztyű, stb.) Kérdése, hogy ez egyes parancsnokok egyéni akciója, vagy központilag volt elrendelve? Kéri ennek tisztázását, és ez a civil ruhásokra is vonatkozik. Az idén nem került levonásra az utánpótlási pénzből. Lassan be kell mutatni azokat a számlákat, amelyek igazolják a ruházati pénz szabályos felhasználását, és akik a civil ruhások közül már ezt a pénzt elköltötték civil ruhára, akkor nehezen fogják tudni a jelzett bevetési ruhát megvásárolni. - A civil ruhás állománynak 1 db. 10 mintájú gyakorlóval (bevetési ruhával kell rendelkezni), amit a miniszter úr egyértelműen rögzített. Ezt a ruhát megkapta mindenki, a molinó nincs is rendszerben, de talán még raktáron sincs. A civil ruhás állománynak más egyenruházati termékkel nem kell rendelkezni. Aki viszont egyenruhás, vagy egyenruhásnak átsorolt, annak minden ruhával rendelkezni kell, ami a korábbi ellátási rendszerben benne volt. Ebben van egy évfolyam kikerült állomány, akinek nem lett átadva az új típusú bevetési ruházat. Fölösleges lett volna, mert december 31-ig mindenki megkapja, ezért, akik tavaszán léptek be a rendszerbe, azok nem kapták meg a régi változatú ruhát, úgy nekik még ezzel sem kell rendelkezni. A ruha szemlének tehát arra kel kiterjedni, ami rendszeresítve van az adott állománykategóriának, és ami biztosítva lett az első felszerelésnél. Aki már nem első felszerelő és nem tartozik az előző kivétel alá, annak rendelkezni kell minden rendszeresített ruházati cikkel. - Megköszönte a választ, ami egyértelmű és a saját csatornáikon továbbítani fogják, de jelezte, hogy ezt konkrétan a Baranya MRFK-nál tapasztalták, amit felvetettek, itt kérték a jelzett ruházati termékeket a polgári ruhás bűnügyi állománytól. Dávid Tibor úr, FRSZ: - A 12/A számú mellékletből sorolták fel a tételeket, hogy minek kell lenni és lehet, hogy ez az egyenruhás állományra vonatkozik, de a nyomozóktól is ezt kérték. - Visszatérő probléma, de nem értik, hogy a civil életből bekerült közalkalmazottak miért kapnak több bért, mint akik már állományban vannak több évtizede a szervezetnél. Lehet-e tenni valamit feszültség oldására? - Ügyeletesek az ügyeletek átszervezésre kerülnek, mi várható ebben, lesz-e minden főkapitányságon ügyelet, vagy lesz-e olyan, amely nagyobb földrajzi területet fog át, az e területeken dolgozók kapnának-e megfelelő beosztást az átszervezéskor, fog-e kereset csökkenéssel járni?

10 10 - Aláírta ugyan az országos rendőrfőkapitány az Együttműködési megállapodást, de úgy tapasztalják, hogy az utóbbi időben nem tudnak olyan kicsit kérni, ami ne kerülne elutasításra, pedig ők igyekeznek betartani a megváltozott, beszűkült lehetőségeket. Most legutóbb az országos rendőrfőkapitány úr elutasította azt a kérésüket, hogy a kongresszusukra ami ötévente van a műszaki munkarendben dolgozó kollégáikat a munkaidő terhére elengedték volna, mert szándékosan a hét végére tervezték a kongresszust, hogy a többieket ne kelljen elkérni, de a kérésüket az országos rendőrfőkapitány úr elutasította. Azt ugyan nem tudják pontosan, hogy ez hány főt érintett volna, de nem lett volna egy nagy szám. Gondolja, hogy a főkapitány úrnak ez a döntése végleges, de a jövőre nézve érdemes rajta elgondolkodni, mert ők a jogszabály szerint kötelesek kongresszust tartani, mert különben nem végezhetik az érdekvédelmi munkájukat. - Ügyeletesek most van kidolgozás alatt a bevetés-irányítási szervek tevékenysége, szervezete, állománytáblája, a tevékenységre vonatkozó szabályozók kidolgozása is, ezért nem szeretne előreszaladni, de a lényeg az, hogy több ember kellene a területre, mint ami jelenleg ott van, ez azt jelenti, hogy nem neki kellene munkát keresni, hanem a munkáltatónak kell embert keresni az új helyekre. - Közalkalmazotti bér az újonnan felvetteknél az illetménytáblázat van, és csak azt a bért lehet adni, ami abban szerepel, de akinek a végzettsége magasabb, annak magasabb bér jár. Eltérítések lehetségesek, de olyannal nem nagyon találkozott, hogy nagy elétérítésekre tettek volna indítványt, mert a bérek tekintetében ugyancsak alaplángon égnek mindenhol, mert nincs nagy mozgástér ebben. - Egy autó - egy járőr szolgálat csak oktatás után lehet, ami nélkül nem mehet ki, mert tudnia kell, hogy szükség esetén ki fog neki segíteni, hogyan érhető el az ügyelet, stb. Ennek már kialakult gyakorlata van a BRFK n, de hasonlóan kellő oktatás és felkészítés után mentek ki szolgálatba a Győri MRFK-n is. Érvényes intézkedés, hogy ahol ilyen átállás van, ott erre a feladatra fel kell készíteni az állományt, mert a rendőri képzés nem erről szól, hanem arról, hogy van egy járőr pár, és ők hogyan dolgoznak, működnek együtt szolgálatban. - Heves megyét felmérette, tisztában van vele, hogy mi történt, és ez a parancsnoki mulasztások tömkelege röviden összefoglalva. Szeretné, ha december 31-ig rendezhető lenne, és meg tudják teremteni hozzá a pénzügyi feltételeket, mert ennek a kihatása 14 millió forint, ami nem egy kis parancsnoki tévedés. Ő sejt szándékosságot is, feltételezi az ügyben, hogy nem adták ki a szabadnapot, holott lehetőség lett volna rá, így ki kell fizetni. - Rendészeti alapvizsga választ fog adni a munkáltató akkor, ha pontos száma meglesz, mert tervbe van véve a felmérése, amire már intézkedés is történt. Zakor Sándor ka.: - Heves megyével kapcsolatban azt a kiegészítést tette, hogy az adatok, amelyek feljöttek, meglehetősen eklektikus állapotot tükröznek, és a válasz előkészítése során egyeztetett a főkapitányság Ellenőrzési Szolgálatának a vezetőjével, aki tájékoztatta, hogy személyre szólóan újra fogják vizsgálni ezt a kérdést, és annak az eredményéről tájékoztatják az ORFK-t, és a végleges választ ez után lehetne megadni a RÉT ülésen. - A témával kapcsolatos jogszabályi környezet és előírás egyértelmű, hogy van egy nyitva álló idő, melyen belül ki kell adni a szabadnapot, amennyiben ezt nem lehet végrehajtani, akkor ezt pénzben meg kell váltani. A főkapitányságnak hihetetlen erő lett biztosítva a feladat végrehajtásához pontosan azért, hogy ezeket a szabadnapokat ki lehessen váltani. A kialakult helyzetben az ORFK elsődleges kötelessége, hogy fizessen, utána folytassa le az eljárást azokkal szemben, akik ebben mulasztottak. Annak idején a forrás központilag lett biztosítva a főkapitányságnak a Gyöngyöspata-i esemény teljes egészére. Arra sem voltak képesek az illetékes vezetők, hogy normálisan felmérjék, hogy mit rendeltek el, hogy normálisan szolgáltassanak adatokat, és hogy az állomány érdekében eljárjanak. És akkor marad az, hogy széttárják a kezüket, hogy ők ezt most nem tudják biztosítani, mert kell hozzá 14 millió forint akkor, amikor tudja mindenki, hogy az utolsó negyedévben élére van állítva minden forint annak érdekében, hogy a jogos járandóságokat mindenki számára határidőre

11 11 lehessen biztosítani. Hangsúlyozta, hogy az ORFK lelkiismerete tiszta ebben az ügyben, és azok forgolódjanak éjszakánként, akik a szükséges intézkedéseket nem tették meg. - Az utolsó felvetésre nem tud reagálni, mert az ügyben nem volt benne, valószínű, hogy az országos főkapitány úr a Hivatallal vizsgáltatta, rendezte a kérdést, de nem vonja kétségbe az országos rendőrfőkapitány egyetlen intézkedésének jogszerűségét sem, így ezt sem. Pack Dániel úr, RSZV: - A BRFK állományából a kapitányságokra került állománnyal kapcsolatban elmondta, hogy a vezetők tájékoztatták az érintett állományt, és megpróbáltak valamilyen megnyugtatást adni részükre, ami abból állt, hogy azt mondták nekik, hogy nyugodjanak meg, és ezt azért mondták, mert meghatározták részükre, hogy nyugtassák meg az állományt. Kéri, hogy az elhangzottakról kapjon tájékoztatást az állomány (amit Papp tábornok úr is elmondott a bérükkel kapcsolatban), mert ez valóban megnyugtatná az állományt. - Az állományból korábban közös megegyezéssel eltávozottak testülethez történő visszakerülésével kapcsolatban jeleztek problémákat, amelynek az a lényege, hogy jelentkeznek, megcsináltatják velük az alkalmassági vizsgálatot, majd tájékoztatják őket, hogy nincs mód a felvételükre. Problémás ez, mert vagy a legelején közölnék vele, hogy nem tudják alkalmazni, és nem csinálja végig az alkalmasságit, vagy ha végigcsinálta és megfelel, akkor átirányítanák más rendőri szervhez, ha a régi szervezete nem tudja fogadni. Van köztük olyan, aki rendészeti szakközépiskolát végzett, külföldi munkavállalás után van, és rájött az életben, hogy az eredeti munkája nagyobb biztonságot ad a megélhetéshez, ez az ember vélhetően jobban megbecsülné az új lehetőséget, amivel a szervezet is jól járna. Hallottak olyan pletykát, hogy volt olyan rendőri vezető, aki úgy nyilatkozott, hogy aki egyszer elment, az nem jöhet vissza, hogy ilyen vélemény esetén van-e értelme annak, hogy a jelentkező fölöslegesen dolgoztassa a rendszert? voltak konkrétan ilyen esetek, amikor ezek a felvételi kérelmek nem realizálódtak. - Téli ruházat minden évben gondot jelentett a hiányos téli ruházati ellátás, az utóbbi időszakban nagy volt az állománymozgás az átszervezések és egyéb okok miatt és félő, hogy novemberdecember hónapjában fognak kiderülni ismét e téren a problémák. Úgy, hogy tulajdonképpen senki nem hibázott akkor, ha olyan beosztásokba kerültek emberek az előbbi okok miatt, ahol erre a ruházatra szükség lesz. Nem tudja, hogy a ruhaszemlét központilag elrendelték-e el, vagy helyi kezdeményezések voltak, de ez által kiderülhet még ha októberben végrehajtják, akkor kiderül hogy kinek kell még pótolni a téli ruházati termékeit, hogy a szolgálatot az állomány egy része téli ruházatban tudja ellátni. - A zászlósi, tiszthelyettesi állomány, valamint a közalkalmazotti állomány eladósodása a különböző hitelek miatt meglehetősen nagy, de a belügyminiszter úr a Hszt. módosításakor elmondta, hogy erre nem fog kiterjedni a kifogástalan életvitelnek való megfelelésre irányuló vizsgálat. A pénzintézet egy idő után a nem fizetők listáját kiadja egy behajtó cégnek, ami lehet a saját tartozás rendező szervezete is, akik inkorrekt módon fenyegetik a kollégákat azzal, hogy tudják, hogy rendőr, és ezért a tartozás fizetés elmulasztásáért ki fogják rúgatni a szervezetből. A kollégák most el vannak bizonytalanodva, mert nem azért nem fizettek, mert nem akartak, hanem azért, mert nem tudtak. Kérdése, hogy van-e félnivalójuk ezeknek a kollégáknak? Történt-e a kérdésben jelzés, vagy feljelentés a Rendőrséghez, ha igen, akkor várhatóan mit fog tenni a szervezet? Volt olyan, aki újabb kölcsönt vett fel az előző törlesztésére, és ezzel egy olyan adósságspirálba került be, amelyikből igen nehéz lesz kikeveredni. - Albérleti hozzájárulás, számlakésés kaptak arra jelzést, hogy az albérletben lakó kolléga számlát kért a főbérlőtől, aki közölte vele, hogy ha ragaszkodik ehhez, akkor ő feljelenti a rendőr kollégát, hogy eddig számlakérés nélkül fizetett. Ő ki fogja fizetni az elmaradt adóját, de a rendőrt ki fogják rúgni, mert azzal, hogy nem kért számlát, a fekete gazdaságot erősítette. Ez az, ami pánikot váltott ki az érintett állománynál. Kérdezi, hogy nem lehetne-e egy tájékoztató anyagot kiadni (amilyen volt a Határőrségnél), hogy mi a bérbeadó kötelessége és mi a bérbevevő dolgozó kötelessége az ilyen ingatlan bérbevételekor? Úgy tudja, hogy ezért egyszerűbb az ingatlanok (ingatlanrészek) bérbevétele, mint korábban. Mit csináljon a dolgozó a bérbevételkor, vagy mit tegyen az, aki már ilyen helyzetbe került, hogy ne lehessen megvádolni bűncselekmény elkövetésével?

12 12 - Az első három felvetés inkább intézkedést, mint választ igényel, de az, hogy mi van akkor, ha valaki vissza akar jönni. Egy kicsit ismét csodálkozik, ugyanis ismerete szerint még egy kérelmet nem utasítottak vissza, ami az ORFK-ra fel lett terjesztve, hogy egy megfelelő beosztásban kívánják foglalkoztatni, pontosan azért, mert az állam azért költött rá, hogy rendőr legyen, hacsak nem fegyelmi, vagy más olyan ok miatt, ment el, amiért a visszavétele nem kívánatos. Több helyre volt ilyen felvétel, a legtöbb Bács-Kiskun MRFK állományába történt ismeretei szerint, és egyet sem adtak vissza. A BRFK-ról ilyen javaslattal ismereti, emlékezete szerint nem is találkozott, de nem véletlen dolog az, hogy a BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetői beosztásban változás történt, akkor ez az egyik adaléka lehet ennek a vezető váltásnak. Dr. Pozsgai Zsolt r. ezredes, ORFK humánigazgatási szolgálatvezető: - A BRFK-t illetően a végrehajtandó átszervezésekhez a szervezési intézkedések kidolgozás alatt vannak, az állománytábla jóváhagyás előtt van, és ameddig ezek meg nem történnek, addig az állományt nem lehet tájékoztatni, mert még nincs miről. Ennek van egy protokollja, amely szerint a folyamat az állománygyűléssel kezdődik, ahol tájékoztatást kapnak az átszervezés céljáról, arról, hogy milyen állománycsoportot érint, milyen változások lesznek. Kompenzációs illetménykiegészítés - és nem bérkeret a pontos megnevezése annak a korrekciós lehetőségnek, amelyet akkor lehet alkalmazni, ha a belügyminiszter, országos rendőrfőkapitány rendel el olyan átszervezést, amelynek következtében az egyes állománycsoportok jogállása szerinti illetménybeosztása megváltozik, például területi szervtől helyi szervhez kerül. Az, hogy ilyen esetekben a képzettségének, végzettségének megfelelő beosztást kell az érintett hivatásos állományú részére felajánlani, az a Hszt-ben rögzített jogintézmény, és arról szó sem volt, hogy rendőrök munka nélkül maradjanak. - A visszavételekhez a visszavétel nem azt jelenti, hogy aki elment közös megegyezéssel, mindenkit vissza kell venni, mert ezen túlmenően még több feltételnek is meg kell felelnie a jelentkezőnek, mint személyügyi feltételek, orvosi alkalmasság. A közös megegyezéssel elmentek nem mindegyike szociális okból távozott a szervezetből, és ezeket az okokat a személyügyi szerveknek körültekintően kell megvizsgálni és lehet, hogy a felvételi eljárás közben kerül felszínre olyan ok, ami miatt a felvételt le kell állítani. - Téli ruházat át kell tekinteni, mert amint jelezte van egy köztes állomány, amelyiknek még nincs meg a téli ruházata. A gond az, hogy azt sem tudja mondani, hogy menjen be az egyenruházati boltba és vásárolja meg azt, ami kell. A bőrkabát változatot nem akarták már senkire sem ráerőszakolni, azért, hogy felvehesse novemberben és decemberben, mert már rendszeresítve van a 12 mintájú szolgálati öltözet, amelynek a téli változata egy új megjelenést biztosít és nem alkalmaz semmit a régi cikkekből, benne a ezer forintos bőrdzsekit sem. Erre való tekintettel központilag kell lépni ebben e tekintetben, mert nem véletlen az, hogy nincs visszavonva a bevetési ruhában való szolgálat ellátás, ugyanis azt mindenki megkapta téliben is, és abban ki tud menni szolgálatba, míg a szolgálatiban nem. Amikor megkapja mindenki az új szolgálati ruhát, csak akkor lesz a bevetési ruha mint általános szolgálat ellátási ruha visszavonva. - Eladósodás nem végeztek ilyen vizsgálatot és meggyőződése, hogy a szervezet nem is akar ilyet végezni. Ezek a fenyegetések alaptalanok, ezeket azért kell elviselni, mert kialakult egy szűkös családi kassza, amiből mindig van, akinek tartoznak. Ez természetesen a jelenlegi jogszabályi környezetre vonatkozik, és elvárható egy etikai magatartás mindenkitől, de az említett kérdésnek a vizsgálata nem alapfeladata a munkáltatónak. - Albérleti hozzájárulás ez egy kicsit bonyolultabb. Kollégánk nekiszaladnak, hogy amit választanak, az jó, az nagyon olcsó, de jó tudni, hogy szerződés nélkül semmilyen hozzájárulást nem lehet biztosítani. A szerződés mögött számlaadás van, de ha nincs, akkor a kiadónak személyi jövedelemadó bejelentési kötelezettsége van. A szerződés alapján a Rendőrség a ráeső hozzájárulási részt megadja, ezután neki a bérleti díjat ki kell fizetni, de ott van a gond, hogy ha ennek megtörténtéről semmilyen elismervény nincs, akkor ez a befizetés nem igazolható. Márpedig bizonylat csak olyan gazdasági társaságnál, vagy olyan vállalkozónak bejelentett természetes személynél lehet, aki az adóhatóságnál adószámmal rendelkezik. Tehát ezek a bizonylatok labilisak, ha nincs egyértelmű számlázás. Ezért azt kérjük a kollégáktól, hogy legalább szerződése legyen és

13 13 ez a szerződés mindenben feleljen meg a jogszabályi előírásoknak ha albérletben kíván élni, lakni, és kellőképpen járja körbe az ezzel kapcsolatos kötelezettséget. Mindenképpen a törvényes út betartását javasolja mindenki számára ebben a kérdésben is. Pach Dániel úr, RSZV: - A BRFK 800 fős áthelyezésével az a gond, hogy mielőtt beindult volna a protokoll szerinti tevékenység, benne az állomány tájékoztatása, ezt a kommunikáció megelőzte, a sajtó felkapta, mert akkor célszerű lett volna a kommunikációt is később indítani. Tehát célszerű lett volna a kommunikáció indítása előtt legalább egy általános tájékoztatót adni az érintett állománynak, hogy ne a sajtóból értesüljön róla, többen munkahelyet keresnek közülük, mert nem tudják, hogy mi lesz velük. Lajtár József r. vörgy. gazdasági főigazgató, levezető elnök: - A híradásokra ha visszaemlékeznek a jelen lévők úgy kezdődtek, hogy a belügyminisztériumi forrásokra hivatkozva hozta le a tömegkommunikáció a BRFK átszervezésének megindítását, és az ORFK is innen szerzett tudomást erről, majd két hét múlva kidolgozásra került egy anyag, amit a szakma is véleményezett, amelynek alapján megkezdődött a kidolgozó munka. Ez a jólértesűltség zavarja a munkát, ez eddig is így volt, hogy ha a miniszter úr aláírt egy ilyen okmányt, és ezután volt egy kompetens személy, aki erről nyilatkozott. Amíg nem volt ott a Papp tábornok úr neve a feladat miniszteri biztosaként, addig fenntartással fogadtak minden ilyen hírt. Amikor már ő nyilatkozott a kérdésben, akkor már tudták, hogy mi van, mert addigra már az ORFK is véleményezte az ezzel kapcsolatban készített anyagot. Dr. Bárdos Judit asszony: - A Rendőrség rendelkezésére áll az Intranet, a kapitányságok besorolásával kapcsolatos munka beindult, és az állomány különböző helyekről fals információkat kap a kérdéssel kapcsolatban. Miért nem lehet megtenni azt, hogy az Intraneten keresztül kap az állomány egy alaptájékoztatást erről, az állományt meg kellene nyugtatni, hogy a bére nem fog változni, hogy nem fog kevesebbet keresni. - Úgy emlékszik, hogy az augusztusban aláírt Együttműködési megállapodásban szerepel az, hogy azokra az országos rendőr-főkapitányi értekezletekre, ahol az állomány élet, -szolgálati körülményeivel kapcsolatos napirend kerül megtárgyalásra, oda az érdekképviseleteket meghívják. Az elmúlt időszakban viszont nem kaptak ilyen meghívást, lehet, hogy nem is volt főkapitányi értekezlet, vagy nem tárgyaltak ilyen tartalmú napirendet? - Tudja, hogy nem a Rendőrség a kompetens az új Hszt-ben, de ők feketén megszerezték a legutóbbi változatot, amelyben az szerepel, hogy újfajta teljesítményértékelést vezetnek be a rendőrségen, amely szerint plusz eltérítés nem lehet, de -20% lehet, és nincs ellene jogorvoslat. Ezzel meg lehetne teremteni azt a forrást, amit oda lehet másnak adni majd. - A 39/1997. BM rendelet (szociális és kegyeleti gondoskodás) még mindig nem került módosításra. Kérdése, hogy a Rendőrség kezdeményezte-e ennek a rendeletnek a módosítását, mert ez vonatkozna a szolgálati járandóságos volt kollégák szociális és kegyeleti járandóságaira is, amelyet most senki nem kezel, és ha meghal egy ilyen kolléga, akkor ügyét csak méltányosságból lehet rendezni. - Nagyon csodálkozik azon, hogy a Rendőrség vidéken is áttér az egyszemélyes járőrszolgálatra, de mi a biztosíték arra, hogy semmi nem fog történni velük szolgálatban, mert járőr párban csak jobban tudtak vigyázni egymásra, de még ilyenkor is történtek kedvezőtlen dolgok. Jogászként kíváncsi lenne arra, hogy miként fog történni ez az egyszemélyes járőrszolgálat. - December hónapban kétszer fognak pénzt kapni a kollégák, az egyiket december 05-én, a másikat szilveszter előtt, vagy a januári bért januárban fogják megkapni? Ez azért is kérdezi, mert a tagok nagy része a bankon keresztül fizeti a tagsági díjat, és tudni szeretnék, hogy mikor lehet lehívni nekik ezeket a befizetéseket. Lajtár József r. vörgy. gazdasági főigazgató, levezető elnök:

14 14 - A bérfizetéssel kapcsolatban még nem tudott választ adni, mert a Kincstárral még nem egyeztettek. Amikor ebben egyértelmű lesz a megoldás, akkor azt közkinccsé fogják tenni. - Az egy autó egy járőr felvetés szerinte a legalaptalanabb, ugyanis a járőr egész tevékenysége képen lesz rögzítve, és ellenőrizhető, az ügyészség előtt is vélhetően védhető bizonyíték lesz. Amit a járőr intézkedik az a kocsi előtt lesz, a kocsiban bent van kamera, az ügyeleten is lehet majd látni, hogy mit, és hogyan intézkedik a járőr, kell-e neki segítséget küldeni, és mi az intézkedés vége. Ezzel az egész folyamat ellenőrizhetőbb, az, hogy ez mikor lesz általános, az nem a Rendőrségen múlik, de ezt előtte meg fogja előzni egy miniszteri döntés. - A 39/1997. BM rendelet módosítását az ORFK kezdeményezte, hogy hányszor, arra nem merne tippelni, de mindig azt kapjuk vissza, hogy folyamatban van, és addig alkalmazni kell a szolgálati járandóságosokra is azt, ami a rendeletben a nyugdíjasokra vonatkozóan megfogalmazásra került. Felmerülhet a kérdés a fog-és szemüvegpótlások esetében is, de a kegyeleti kérdéseknél még nem merült fel annak a kérdése, hogy a járandóságosok esetében ne kerüljön alkalmazásra. - Teljesítményértékelés amikor az előkészítés olyan stádiumban lesz, hogy az megtehető, akkor az érdekegyeztető fórum akár önálló napirendi pont keretében is tájékoztatást fog kapni a kérdésről. Ez az értékelés nem rendőrségi specialitású lesz, mivel Hszt. módosításról van szó, így ez minden rendvédelmi szervre ki fog terjedni, ezért javasolja, hogy ez egy BÉT ülés keretében kerüljön napirendre, hiszen a Rendőrség csak egy szereplője ennek a kérdésnek. - Nem volt egyetlen olyan napirendje sem az országos rendőr-főkapitányi értekezletnek, amelyekben a felvetett kérdések szerepeltek volna, így az országos rendőrfőkapitány úr nem mulasztott, amikor nem küldött meghívást ezekre az értekezletekre. A főkapitányi értekezletek napirendi pontjai publikusak, így kontrolálható, hogy nem kerültek itt olyan témák napirendre, amelyek egyeztetést igényeltek volna. Bodnár József úr, TMRSZ: - A próbaidős rendőrök szolgálati igazolványa az Adyligeti RSZKI-ban a próbaidős rendőrök (a másodévesek) 10 hónapja nem rendelkeznek szolgálati igazolvánnyal, és nem tudják felmutatni, amikor ez szükségessé válik. - Egyenruha 2 db. pólót kérnek a bevetési ruhához, de csak egyet kaptak, de ugyanez a helyzet a fehér inggel is. Fekete bőrkesztyűt kérnek tőlük, holott ismerete szerint a Rendőrségnél csak barna és szürke színű van rendszeresítve. - A BRFK-nál divat volt, hogy csak úgy lehetett tőlük valakinek elmenni, hogy lemondott a szolgálati viszonyáról, és ha vissza akar jönni, akkor nem lehet, mert amikor elment, akkor mindenről lemondott. Lajtár József r. vörgy. gazdasági főigazgató, levezető elnök: - Ruházati ellátás úgy látszik, hogy senkit nem zavar, hogy a ruházati utánpótlási illetménynek csak a felét tartották vissza. Az egyik feléből megvan, hogy mit kapott, a másik feléből, pedig a pótlást kell megvásárolni. Lehet már pólót és fehéringet is venni, mindkettőből kapott egyet mindenki, a többit meg kell vásárolni. A szakterület igyekszik biztosítani azt, hogy az egyenruházati boltban minden elérhető legyen, ha zavar van és jelzést kapnak erről, akkor tud a GF intézkedni annak a megszüntetésére most ilyen volt a póló, ami nem csak az Adyligeti RSZKI-nek volta problémája. Amikor el lett rendelve a parancsnokim továbbképzés, akkor gyorsan kiderült, hogy ki, mit nem vett meg. A pólók ügyében megállapodás született a BV-vel, hogy ami szükséges mennyiség, azt december 31-ig legyártják, amiből 1200 db. már rendelkezésre áll. Egyébként mindig tájékoztatva van az állomány arról, hogy ami visszatartásra került a ruházati utánpótlási illetményből, abba mi fér bele, ami soha nem azonos a rendszeresített mennyiséggel, vagyis azzal, amennyinek lenni kell. Amin húzni szoktak azok az olcsóbb ruházati termékek, például a póló, amiből nincs benne kettő, hiába van kettő rendszeresítve. Az ellátási cél, a visszatartott ruházati utánpótlási illetményből, hogy mindenből legyen legalább egy darab, hogy ha elrendelnek valamit, akkor legalább egyszer meg tudjon jelenni a dolgozó. - A szemlék végrehajtásához nem volt véletlen a tól-ig határidő, egyszerre kellet alaki szemlét és anyagszemlét tartani, és mindenkinek egyszerre kellet kivonulni az alakuló térre, így nem lehetett az egyes cikkeket csereberélni.

15 15 Dr. Magyar Erzsébet kisasszony, TMRSZ: - Igaz-e, hogy a Készenléti Rendőrségnél létszámstop van, mert hallották, hogy valaki át akart oda menni, és erről tájékoztatták? Lajtár József r. vörgy. gazdasági főigazgató, levezető elnök: - A KR-nél nincs létszámstop, az a döntés született az egész Rendőrségre vonatkozóan, hogy csak engedélyhez kötötten lehet létszámot felvenni, mert ki kell, hogy legyen fizetve mindenkinek az elrendelt túlórája, és mindenki megkapja a jogos járandóságát. Tekintettel arra, hogy a Rendőrségtől 3,6 milliárd forint került elvonásra a bérelőirányzatból és a járulékaiból, ezért nem lehet kockáztatni, hogy új felvételek miatt ne legyen meg a bérkeret, ha ezt másként csinálná az ORFK, akkor az felelőtlen gazdálkodás volna. Ennek végrehajtására az országos rendőrfőkapitány úr aláírásával kiment egy körirat, amelyben az szerepel, hogy csak a legszükségesebb felvételeket lehet kezdeményezni, mert ezek teljesíthetők. Ha egy kis létszámú szervezetnél kiesik öt fő, akkor a szervezet működésképtelen, ha kiesik egy vezető, akkor azt pótolni kell, mert nem érvényesíthető a vezetői felelősség, és nem működtethető az jól a rendszer. Ezek általában nem nyugdíjazással ürülnek meg, mert napjainkban ez nem jellemző, hanem ezek a fluktuációból adódó állománymozgások, amelyek nem befolyásolhatják a szervezet működőképességét, ezeket pótolni kell, mert ezekre az elmenők után ott van a bér, de olyat, hogy fejleszteni valahol, azt a jelen helyzetben nem lehet vállalni. Ez az ő személyes felelőssége, és úgy látja, hogy jól áll a Rendőrség ebben a tekintetben, mert mindenkinek megvan a bére, és december 31-ig minden jogos járandóságot ki tud a Rendőrség fizetni. - A KR-nél van egy feladat bővülés, mert őrzés-védelmi szempontból minisztériumokat vett át a Rendőrség. Ezért ez lesz az a kivétel, amikor felvételt kell majd biztosítani ha nem is 100 főt, de legalább 50 főt ahhoz, hogy a feladatot biztonságosan lehessen ellátni, tehát pont itt van a legnagyobb engedékenység. - Megköszönte az ülésen résztvevők aktivitását, a végzett munkát, és bejelentette, hogy a következő RÉT ülésre december 10-én kerül sor, majd bezárta az ülést. Budapest november 05. A hangfelvétel alapján: Zakor Sándor ka. RÉT titkár s.k. Láttam: Dr. Pozsgai Zsolt r. ezredes rendőrségi főtanácsos szolgálatvezető s.k.

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Az érdekegyeztető ülésen a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) nem képviselte tagságát.

Az érdekegyeztető ülésen a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) nem képviselte tagságát. Az Országos Rendőr-főkapitányságon május 4-én tartott Rendőrségi Érdekegyeztető Tanácsülés egy mondatos összefoglalója szerepel a címben, amit az ülés munkáltatói oldalán dr. Sipos Gyula rendőr dandártábornok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2016. (I. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2016. 01.

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2016. (I. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2016. 01. FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

A belügyminiszter /2012. (...) BM. utasítása

A belügyminiszter /2012. (...) BM. utasítása T E R V E Z E T A belügyminiszter /2012. (......) BM utasítása a rendőrség különleges foglalkoztatási állományának tagjai által ellátható feladatokról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2015. (I. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2015. (I. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

2) A rendvédelmi területen alkalmazott közalkalmazottak és kormánytisztviselők helyzetének bemutatása, a velük kapcsolatos bérrendezés lehetőségei.

2) A rendvédelmi területen alkalmazott közalkalmazottak és kormánytisztviselők helyzetének bemutatása, a velük kapcsolatos bérrendezés lehetőségei. Szám: 29000/9329-29 /2016. ált. ORSZÁGOS RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT EMLÉKEZTETŐ A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2016. március 07-én tartott üléséről Az ülés helye: ORFK RIK földszint

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2004. július 26-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó termében. Jelen vannak:

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésére Készítette: Oláh Istvánné közrend-és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 1.M.407/2007/15 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság által képviselt felperesnek által képviselt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II.

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II. 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás Szám: 43/2010. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők:

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-5/2015. iktatószám 5.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel. 18 / 2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-én 17,45 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.hu J a v a s l a t o k a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 20-i közmeghallgatásán, mely 18.00 órakor kezdődik a Községháza tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/1083- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V P O L G Á R I V É D E L M I D O L G O Z Ó K É R D E K V É D E L M I S Z Ö V E T S É G E O R S Z Á G O S E L N Ö K S É G Nyt. sz.: 59-3 /2010 Cím: 1105. Budapest, Ihász utca 13. Levelezési cím : 1903. Budapest,

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA HK: 10-123/83. gy. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/33/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 33/1980. számú PARANCSA a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői II. országos

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-ei ülésére Tárgy: A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587 Szám: 291-58/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: 2015. évi.. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. február 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ számú PARANCSA. a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ számú PARANCSA. a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 0-2 2 / 2 / 1 9 7 9. Hatályonkívülhelyezve:10-123/83gy. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ 1979... számú PARANCSA a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi)

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - Törzskönyvi

Részletesebben

a Belügyminisztériumban 2012. január 18.-án tartott szakszervezeti konzultáción elhangzottakról

a Belügyminisztériumban 2012. január 18.-án tartott szakszervezeti konzultáción elhangzottakról T Á J É K O Z T A T Ó a Belügyminisztériumban 2012. január 18.-án tartott szakszervezeti konzultáción elhangzottakról Az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 2012. január 1.-jei hatályú módosulása következtében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/99-4/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Telefon:06 49/411-346; Fax:06 49/500-170 E-mail:kovesdi12@t-online.hu Bankszámla szám: 55100162-12001462 Honlap:http://msmke.atw.hu Levél:3400 Mezőkövesd Abkarovits

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben