SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi területen (felügyelőségek, nemzeti park igazgatóságok, minisztérium és háttérintézményei) dolgozó munkavállalók a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete tagjaiként általános munkavállalói érdekeik védelme és képviselete keretében sajátos foglalkozási és szakmai érdekérvényesítés céljából létrehozzák a MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCS-át továbbiakban: MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT 1. A MKKSZ Környezet- és Természetvédelmi OSZT székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u A MKKSZ Környezet- és Természetvédelmi OSZT (továbbiakban: Tanács) feladatai: - A nem közvetlenül munkahelyi, vagy területi érdekegyeztető és érdekvédelmi tevékenység körébe tartozó, a környezet- és természetvédelem területén dolgozók anyagi és szociális érdekeit, valamint élet- és munkakörülményeit meghatározó intézkedések előkészítése során az alapszervezeti álláspontok összegyűjtése, összegzése és a megfelelő állami szerv felé való közvetítése. - Javaslatok, észrevételek tétele a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakminisztérium (továbbiakban: Minisztérium) felé és az MKKSZ vezető szervei részére a képviselt dolgozókat érintő kérdésekben.

2 2 - Tájékoztatást kér a Minisztériumtól minden olyan kérdésben, amely a munkavállalói érdekeket, a munkafeltételeket és az ezekkel összefüggő szakmai érdekeket érinti. - Konzultációs fórumot szervez a tagságot érintő egyes intézkedések véleményezésére, az ezekkel kapcsolatos szakszervezeti feladatokra ajánlásokat tesz az alapszervezeteknek. - Dönt a tagság, illetve a Tanács egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontjának nyilvánosságra hozataláról. 3. A Tanács összetétele A Tanács a környezetvédelmi és természetvédelmi szervek szakszervezeti szervezeteinek képviselőiből áll. Neve: Képviselők Tanácsa. A Tanács önálló apparátussal, költségvetéssel nem rendelkezik. A működés feltételeit a MKKSZ központilag biztosítja a költségvetése terhére. Üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja, melyet az Elnökség hív össze. A Tanács számára érkező támogatások felhasználásáról a Képviselők Tanácsa saját hatáskörben dönthet. 4. A Képviselők Tanácsának működése a./ A környezetvédelmi és természetvédelmi dolgozók egészét érintő, általános érvényű intézkedés állami kezdeményezése esetén az ülést mindenképpen össze kell hívni az intézkedéssel kapcsolatos álláspont kialakítása érdekében. b./ Az MKKSZ középtávú programja alapján, illetve a tényleges szükségleteknek megfelelően alakítja ki a környezetvédelmi és természetvédelmi dolgozókat érintő kérdésekre vonatkozó álláspontját. c./ A Képviselők Tanácsa egyes kérdésekkel kapcsolatban alkalmi bizottságot hozhat létre. d./ Összehívja a cikluszáró- és szükség szerint a Kongresszusi és Országos Választmányi ülésekre a küldöttválasztó értekezletet. e./ Konkrét napirend meghatározásával a képviselők 1/3-ának írásos kezdeményezésére össze kel hívni a Képviselők Tanácsa ülését. 5. A Képviselők Tanácsának tagjai (képviselők) - Rendszeresen részt vesznek a Képviselők Tanácsa ülésein, elháríthatatlan akadály esetén a képviselőt az ülésen teljes jogú eseti megbízott helyettesíti. - Képviselik a munkahelyi szervezet tagságát a Képviselők Tanácsa munkájában, és erről rendszeresen tájékoztatást adnak tagságuknak. - Segítik a Képviselők Tanácsa álláspontjának kialakítását, munkájában aktívan közreműködnek.

3 3 - A tagság által szükségesnek ítélt témában javaslatot, beszámolót, intézkedést kezdeményezhetnek. - A Képviselők Tanácsa tagjai folyamatosan beszámolnak az alapszervezetük vezető testületének, illetve tagságának tevékenységükről, az érdekérvényesítés terén elért eredményeikről. 6. A Képviselők Tanácsa ajánlásait, állásfoglalásait a résztvevők egyszerű többséggel, szavazással alakítják ki. Amennyiben a Képviselők Tanácsa a környezet- és természetvédelmi szakszervezeti tagok nevében képviselendő általános állásfoglalást alakít ki, ennek elfogadásához a tagok 2/3-os szavazata szükséges (minősített többség). A Képviselők Tanácsában minden tagnak (tagszervezetnek) szavazati joga van. 7. A Képviselők Tanácsa a tagságra kötelező határozatot nem hoz. Álláspontja kialakításához a távollévők írásban is adhatnak javaslatot, ha akadályoztatásuk esetén alapszervezetük másik képviselőt nem küld. 8. Az Elnökség Az Elnökség kettő társelnökből és három alelnökből áll. Az Elnökséget a Képviselők Tanácsa választja minősített többséggel. Az elnökség képviseletét a társelnökök látják el, akadályoztatásuk és speciális szakkérdések tárgyalásakor az alelnökök teljes joggal járhatnak el. 9. Az Elnökség feladatai - Elemzi a tagság élet- és munkakörülményeinek alakulását, javasolja a Tanácsnak a szükséges intézkedések megtételét. - Véleményezi a szakterület működési és gazdálkodási rendjére vonatkozó javaslatokat. - Tájékoztatást kér (és ad) az állami és társadalmi szervezetek vezetőitől a szakmai és anyagi érdekvédelmi kérdésekben. - Kezdeményezi a MKKSZ-nél a munkavállalói érdekvédelem szempontjából fontos közös kérdések vonatkozásában a közös javaslat kialakítását és a közös fellépést. - Az alapszervezetek közvetlen munkahelyi érdekegyeztető, érdekvédő, érdekképviseleti és érdekérvényesítő munkájára ajánlásokat tesz. - Szervezi és végzi a döntések előkészítését, végrehajtását és ellátja az érdekképviselettel kapcsolatos feladatokat. - Részt vesz a MKKSZ, vagy a munkáltatók képviselőjével, illetve egyes tagjaival tartott megbeszéléseken képviselője útján, ha a tárgyalandó téma a szakma dolgozóira, vagy jelentős mértékben rájuk is vonatkozik.

4 4 - A munkáltatók képviselőjével, vagy más társadalmi szervekkel a szakmai szervezet dolgozói nevében az Elnökség képviselője önállóan tárgyalhat. - A Munka Törvénykönyve 28. -ában foglalt felsőbb szakszervezeti szervnek a Környezet- és Természetvédelmi OSZT Elnöksége minősül. 10. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. 11. A Társelnökök feladata és jogköre - Összehívják és vezetik az Elnökség üléseit. - Közvetlenül képviselik a Képviselők Tanácsát, és erről rendszeresen tájékoztatják az Elnökséget és a Tanács tagjait. - Részt vesznek a tagságot érintő kérdések megtárgyalásában, illetve a szakma dolgozóit érintő kérdésekben önállóan tárgyalnak. Képviseleti megbízásukat a Tanács, illetve az Elnökség határozza meg. Tanácskozási joggal, vagy küldöttként képviselik a Tanácsot a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Országos Választmányában. - A Társelnökök feladataik elvégzésébe az Elnökség tagjait bevonják, ennek keretében az Elnökség tagjai eseti megbízások alapján önállóan tárgyalási, képviseleti joggal rendelkeznek. - A Tanács képviseletével megbízott személy az állami szervekkel folytatott megbeszélésekről, egyeztetésekről az Elnökséget, illetve a Tanácsot köteles tájékoztatni. A Társelnökök amennyiben szükségesnek látják az általános tájékoztatás céljára a Képviselők Tanácsának ülését is összehívhatják. Budapest, május 27. ZÁRADÉK: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat az MKKSZ SZMSZ-nek mellékletét képezi.

5 5

Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak

Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak MMKK KK SS ZZ MM AA GG YYAA RR ÁÁ LL LL AA MM KK II NN CC SS TTÁÁ RR II DD OO LL GG OO ZZ ÓÓ KK OO RR SS ZZ ÁÁ GGOO SS SS ZZ AA KK MMAA II TT AA NN ÁÁ CC SS AA BUDAPEST Levélcím: Magyar Államkincstár Dél

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES 2009.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES 2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES 2009. EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE SZENTES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet Általános rész

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Alapszabálya Tartalom

Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Alapszabálya Tartalom Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete Alapszabálya Tartalom I. A Szakszervezet működési körének meghatározása és célja... 2 1. A Szakszervezet neve:... 2 2. A Szakszervezet székhelye:... 2 3.

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

II. fejezet: A FUVOSZ célja és feladata

II. fejezet: A FUVOSZ célja és feladata Alapszabály I. fejezet: A Szövetség jogállása 1. A Szövetség neve: Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége Rövidített neve: FUVOSZ 2. A Szövetség székhelye: 1215 Budapest, Duna u. 57. 3. Működési formája:

Részletesebben

TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE

TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A TESZ rendes 2009. október 1-én megtartott Küldöttgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. ALAPSZABÁLY I. Általános meghatározások:

Részletesebben

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Tárgy: Oktatási Kerekasztal létrehozása Tisztelt Képviselő testület! A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Indoklás: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014.

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ALAPSZABÁLY módosítás, egységes szerkezetben 2014. 1. A szövetség elnevezése I. Fejezet A Szövetség elnevezése

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. l./ Az egyesület célja: az egyesületbe tömörült kereskedelmi, vendéglátói

Részletesebben

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA I. Általános rendelkezések 1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános meghatározások:

ALAPSZABÁLY. I. Általános meghatározások: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános meghatározások: Szakszervezeti tömörülés neve: Teherfuvarozók Európai Szakszervezete /rövidített nevén: TESZ/ Székhelye: 1239. Budapest, Nagykőrösi út 351. A TESZ, a Hungarocamion

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2013. 1 1. cikk: Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület a. neve: Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) b. rövidített neve: RVE

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1.) Az Egyesület neve: Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Fürdőszövetség), németül: Ungarischer

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK - mint közhasznú szervezetnek az - ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület adatai (1) Az Egyesület neve: Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete

Részletesebben

T/3359. számú. törvényjavaslat. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

T/3359. számú. törvényjavaslat. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3359. számú törvényjavaslat a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. május 2011. évi törvény a Nemzeti

Részletesebben