A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium"

Átírás

1 A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta a szakmai tanácsadó testület Budapest, június 11. Magyarkúti József SZTT elnöke

2 A Szakmai Tanácsadó Testület működési rendje A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium a évi CI. Törvény a felnőttképzésről 14. a alapján létrehozza a felnőttképzési tagozatának szakmai tanácsadó testületét. Szabályzatát a következőkben fogalmazza meg. A Szakmai tanácsadó testület megalakulása: 1. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium felnőttképzési tagozatának szakmai tanácsadó testületét az intézmény saját képviselőinek megbízásával, a felnőttképzésben érintett szakmai szervezetek illetve a munkáltatók képviselőinek felkérésével azért hozat létre, hogy biztosítsa a szervezet működést és ellássa annak törvényes felügyeletét. 2. A Szakmai Tanácsadó Testület szervezte négy főből áll, melyre az intézmény vezetője kéri fel a képviselőket. 2.1 Tagjai: 1 fő az intézmény oktatóinak képviselői, 3 fő az iskola fő képzési profiljának megfelelő szakmai és munkaadók képviselői. 2.2 A testület tagjai közül titkos szavazással elnököt választ. Azonos szavazatszám esetén a szakmában eltöltött több idő dönt a jelölt javára. 2.3 A szakmai tanácsadó testületben minden tagnak egy szavazat van. Nem vehet részt a szavazásban a szakmai tanácsadó testületnek azon tagja, akinek a döntésből előnye származna, illetve a jogügyletben érdekelt. 2.4 Az intézmény felnőttképzéséért felelős vezetője és igazgatója tanácskozási joggal állandó meghívottja a szakmai tanácsadó testület üléseinek. 3. A szakmai tanácsadó testület működése 3.1 Meghatározza ügyrendjét, 3.2 Véleményezi és elfogadja a felnőttképzést folytató intézmény Éves képzési tervét, az előző éves képzési terv teljesülését Kétéves beszámolóját (nyilvántartással kapcsolatos) 3.3 Közreműködik a felnőttképzést folytató intézmény minőségbiztosítási rendszerének javításában, a tárgyévi minőségpolitikai célok megfogalmazásában, valamint az önértékelési rendszer alapján kidolgozott fejlesztési tervének kidolgozásában.

3 3.4 Segít a felnőttképzést folytató intézmény szakmai nyilvánosságának, valamint közönségkapcsolatainak kialakítását. 3.5 A szakmai tanácsadó testülethatározatait, állásfoglalásait, döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A személyi kérdésekben a döntéseket titkos szavazással kell meghozni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt. 3.6 A szakmai tanácsadó testület határozatképes, ha tagjai közül legalább három fő jelen van a megbeszélésen. 3.7 A szakmai tanácsadó testület évente háromszor az elnök hívja össze előre meghatározott terv szerinti ülésezésre (szeptember, január, június), de az elnök szükség esetén máskor is összehívhatja a testületet. Az ülés előtt a napirendet tartalmazó meghívókat legalább nyolc nappal ki kell küldeni a szakmai tanácsadó testület tagjainak, A szakmai tanácsadó testület üléseiről jegyzőkönyvet készít (maximum nyolc napon belül), A szakmai tanácsadó testület állásfoglalásait határozat formájában rögzíti, A szakmai tanácsadó testület ülései nyilvánosak, azon megfigyelőként bármely érintett részt vehet, A szakmai tanácsadó testület határozatait meg kell őrizni, és úgy kell irattárózni azokat, hogy az érintettek betekinthessenek azokba, A szakmai tanácsadó testület módosíthatja működési rendjét, de arról tájékoztatni kell a nyilvánosságot, az érintetteket, Az érintettek számára fontos dokumentumokat az intézmény weblapján a felnőttképzés alatt jelenteti meg. 3.8 A szakmai tanácsadó testület legfőbb döntési fóruma a testületi ülés. A testületi ülés hatásköre: Az állásfoglalások kialakítása, A testület összetételének megváltozatására javaslattétel az intézmény igazgatójának, Az elnök feladatinak, jog. És hatáskörének rögzítése. 3.9 Az elnök: A szakmai tanácsadó testület hivatalos képviselője, Összehívja és vezeti az elnökség üléseit, Tevékenységéért az iskola tantestületének felel, Az elnököt a szakmai tanácsadó testület három éves időtartamra választja tagjai köréből, aki újraválasztható mandátuma lejárta után, Az elnöki megbízatás bármely okból történő megszűnése esetén az SZTT a soros ülésén új elnököt választ Hitelesíti a jegyzőkönyveket, határozatokat,

4 Két ülés között képviseli a testületet és szükség szerint kapcsolatot tart az intézménnyel, a felnőttképzésben érintett szakmai szervezettekkel és munkaadókkal Tagok A SZTT i tagságáról az SZTT elnökének, illetve az intézmény vezetésének egyidejű írásban tájékoztatása mellett a legközelebbi ülésen mondhat le. Ekkor az intézmény vezetője gondoskodik az új SZTT tag felkéréséről Testületi feladataikkal összefüggő jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatják Ha az ülésen nem tud megjelenni véleményét írásban is leadhatja a napirendekről az SZTT elnökének Az itt szerzett információkat, értesüléseket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni A tagok jogai és kötelezettségei Az SZTT bármely tagja a meghatározott feladatok ellátásához bármikor felvilágosítást és segítséget kérhet az intézmény vezetőjétől, illetve az adott szakterületi vezetőktől. Az SZTT tagjai igény szerint kapcsolatot tartanak az intézmény minőségirányítási rendszer működtetéséért felelős vezetőjével Az SZTT tagjai egyéb kapcsolataikban is elősegítik az intézmény szakmai és üzleti érdekeinek lehetőség szerinti érvényre juttatását a korrekt üzleti magatartás szabályainak figyelembevételével Az SZTT tagjai e munkájuk során tudomásukra jutott információkat kötelesek bizalmasan kezelni, az intézmény gazdálkodásával, üzleti ügyeivel kapcsolatos adatokat, tényeket megőrizni és megtartani Az SZTT tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg. 4. A szakmai tanácsadó testület megszűnése 4.1 A szakmai tanácsadó testület megszűnik, ha: Az intézmény megszűnteti a felnőttképzését A felügyeleti szerv az intézmény felnőttképzési tevékenységét megszünteti Záró rendelkezések: A szakmai tanácsadó testület illetve az elnök (a felnőttképzési szervezetre nézve) nem vállalhat jogérvényes kötelezettséget és nem felelős annak kötelezettségeikért. A szakmai tanácsadó testület döntései a felnőttképzést folytató szervezet önrendelkezési jogait nem korlátozzák.

5 A szakmai tanácsadó testület ügyrendjét az SZTT alakuló ülésén maga hagyja jóvá. Az SZTT az ügyrendjét bármikor módosíthatja. Minderről az intézmény vezetőjét az SZTT elnöke nyolc napon belül értesíti. Az ügyrend az elfogadás napjától lép életbe. Budapest, június 11. Hitelesítette: A jegyzőkönyvet hitelesíti: Szikora Mária KHVT Kht. Sárközi Tamás CASCADE Engineering Europe Kft. Schlett Zoltán Csepel Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Magyarkúti József elnök

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA I. Általános rendelkezések 1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések l. (1) A társadalmi szervezet neve: Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

MÁRIAREMETE-HIDEGKÚTI ÖKUMENIKUS ISKOLASZÉK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012.

MÁRIAREMETE-HIDEGKÚTI ÖKUMENIKUS ISKOLASZÉK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012. A MÁRIAREMETE-HIDEGKÚTI ÖKUMENIKUS ISKOLASZÉK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012. A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Iskolaszék Egyesület (a továbbiakban: "Egyesület") Közgyűlése 2012. január 13. napján az alábbi

Részletesebben

Golden Retriever Kör

Golden Retriever Kör Golden Retriever Kör a l a p s z a b á l y a Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Golden Retriever Kör 2. Az Egyesület székhelye: 2030 Érd, Bokor u. 28. 3. Az Egyesület önkormányzati elven működő

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben)

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) Általános rész 1.1. Az egyesület neve: Az egyesület neve: Magyarországi Agrárvállalkozók Egyesülete Az egyesület rövidített elnevezése: MAGRE 1.2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt a módosításokkal, egységes szerkezetben a 2013. május 21-én tartott Közgyűlés elfogadta. 2 I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete Alapszabály

Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete Alapszabály Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete Alapszabály I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület elnevezése: Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete

Részletesebben

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület Az Egyesület székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u.

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2013. 1 1. cikk: Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület a. neve: Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) b. rövidített neve: RVE

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I. fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesületet

Részletesebben