Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak"

Átírás

1 MMKK KK SS ZZ MM AA GG YYAA RR ÁÁ LL LL AA MM KK II NN CC SS TTÁÁ RR II DD OO LL GG OO ZZ ÓÓ KK OO RR SS ZZ ÁÁ GGOO SS SS ZZ AA KK MMAA II TT AA NN ÁÁ CC SS AA BUDAPEST Levélcím: Magyar Államkincstár Dél alföldi Regionális Igazgatósága 6720 Szeged Széchenyi tér 9. Tel: (06) 62/ , 62/ Fax: 62/ Emlékeztető a MKKSZ MÁK OSZT jjúúnni j iiuuss 33.. aai ii üül lléésséér rőől ll A meghívó: AZ MKKSZ MÁK OSZT soros ülését áá r aa 1 00 óó r aa ii i kezdettel összehívom. A rendezvényre tisztelettel meghívlak Az értekezlet helyszíne: MÁK Vadász u. 16. II. e Tervezett napirend: 1. Aktuális szakszervezetpolitikai kérdések: Árva János 2. Az elmúlt időszak aktuális kérdései a MÁK nál: Dr Dobóczky Károly 3. Szabályzatok 4. Tisztségviselők választása 5. Tagdíjfizetés, anomáliák 6. Beszámoló az OV ülésen elhangzottakról 7. Alkossunk Együtt Programot 8. Egyebek A tanácskozás befejezésének várható időpontja 14 óra. Megjelenésedre feltétlenül számítok, akadályoztatásod esetén azonnal értesítsd alelnök urat címen. Helyettesről légy szíves gondoskodni. Szeged, Üdvözlettel: Dr Dobóczky Károly s.k. OSZT elnök Az értekezlet helyszíne: MÁK Vadász u e. 26 os tárgyalója Jelen vannak: jelenléti ív szerinti OSZT tagok Meghívott: Árva János MKKSZ elnök 1

2 Dr. Dobóczky Károly: megnyitja az OSZT értekezletet, köszönti a résztvevőket, külön Árva elnököt. Ismerteti a napirendet. A javasolt napirendet egyhangú szavazással az OSZT elfogadja. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Békési József alelnököt. Bevezetőjében beszélt többek között a választásokról, annak eredményéről. 42 új államtitkár kezdte meg működését. Új struktúrával lát a kormányzásnak a kormány. Megszűnt a PM, újra van BM. Meghívtuk Kis Ágnest is, de nem élt vele. A folyamatos bizonytalanságban tartás megkezdődött. Naszvady államtitkárral fel kell venni a kapcsolatot, már csak azért is, mert fontos tudni hogy fog működni pl. a KPÉT? Önálló képviselői indítványként beadták a kormányzati tisztviselők munkaviszonyával kapcsolatos tervezetet. Ezt követően felkéri Árva elnököt tájékoztatója megtartására. Az elnök Aktuális szakszervezet politikaikérdések ről tartott tájékoztatójában többek között az alábbiakra tért ki: Liga és FLDSZ közötti feszültségről Kormányzati tisztviselők jogállását módosító tervezetről, annak előzményeiről. Cél: indokolás nélkül lehessen elbocsátani a tv. hatálya alá tartozókat. Példátlan a munkajogban ez az intézkedés. Nincs csoportos létszámleépítés sem. A végkielégítés intézménye megmaradt. Milyen lépéseket szabad megtenni? Mi nyugodt átállásra számítottunk. Levelet is írtak a kormánynak. Azt ígérték nem csorbul a szakszervezeti jog. Kire terjed ki a tervezet? Nem lesz pályáztatás, versenyvizsga sem. A továbbiakban arról adott tájékoztatást, hogy milyen válaszintézkedéseket tett az MKKSZ. Sajnos nem tárgyal a kormányzat senkivel. Szociális párbeszéd nem várható. Kérdés: nemzetközi területen történjen e lépés? Levél ment a köztársasági elnökhöz. Az elmúlt időszak aktuális kérdései a MÁK nál: Dr Dobóczky Károly Perge Lóránt helyzete szerencsére megoldódott Beszélt a legutóbbi MKKSZ elnökségi ülésről tagtoborzás szükségességéről A MÁK OSZT létszáma ezer fő alá csökkent. A tagdíjfizetés probléma köre (az alapszabály az OV alá utalja a tagdíjkérdést. Vannak szabálytalanságok. Gozmanné bizottsága valamennyi szabályzatot elkészítette, minden alapszervezetnek ezt adaptálni kell. A pénzkezelési szabályzat is elkészült. A MÁK OSZT Működési Szabályzatot készít (Minta az 1.sz. mellékletben látható) Működésünket csak szabályozott keretek között folytathatjuk. Nyomatékkal hívja fel a figyelmet a helyi szabályzatok elkészítésére. Fontos hogy legyen elfogadva! Az eddigi humánpolitikai főosztályvezető elhagyta a területet. A relatív kapcsolattartásunk a MÁK vezetésével is új lesz. Új elnöke és két új alelnöke lesz a MÁK nak.. Választást kell tartani Nyíregyházán és a fővárosi lapszervezetnél. 2

3 Ehhez kapcsolódva Békési József alelnök a szabályzatokkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókra hívta fel a figyelmet, különös tekintettel az OSZT Működési Szabályzatára. Az OSZT MSZ ét minden tag áttekinti, kiegészíti, majd azt a soron következő OSZT megtárgyalja. Tisztségviselők választása Az Országos Választmány munkájában 1 mandátummal vehetünk részt. Három tagot kértünk fel arra, hogy a képviseletet ellássa. Sajnos többször kerültünk olyan helyzetbe, hogy nem volt képviseletünk. Ennek kiküszöbölésére, valamint a kialakult helyzet (üres posztok) miatt az OSZT elnöksége nevében Békési alelnök személycserékre vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztette az OSZT elé: Elnökségi tagnak javasolja Perge Lórántot, A PEB tagjának: Apró Máriát és Török Józsefnét. Az OSZT elnöke javasolja az OV munkájába bekapcsolni Békési alelnököt. Az OSZT egyhangú szavazással (16 igen, 1 1 tartózkodás mellett) mind a négy jelölést elfogadta. Ennek megfelelően a MÁK OSZT elnöksége : Dr Dobóczky Károly OSZT elnök Békési József OSZT alelnök Perge Lóránt alapszervezeti titkár Susztek Istvánné alapszervezeti titkár Szarvas Lászlóné alapszervezeti titkár Dr Tóth Gellért alapszervezeti titkár Tradler Ildikó alapszervezeti titkár A MÁK OSZT PEB tagjai: Kárpáti Jánosné elnök Apró Mária PEB tag Török Józsefné PEB tag OV résztvevők 1 mandátummal: Vezérképviselő: Szarvas Lászlóné Képviselők: Tradler Ildikó és Békési József 3

4 Beszámoló az OV ülésen elhangzottakról Falrengető döntéseket az OV nem hozott. Fő téma a ház kérdés volt. Az MKKSZ új székházát a KSZSZ és az MKKSZ közösen vásárolta meg, többségi tulajdonos az MKKSZ. A kft tevékenységéről 162 oldalas beszámoló készült Beszámoló a 2009 es év gazdálkodásáról Beszámoló a és hó közötti elnökségi munkáról A 2009 évi központi költségvetés végrehajtásáról beszámoló hangzott el Üdülőhasznosításról (Tóth Gellért bizottsági tag lett) Országos tagszervezési munkáról beszámoló Egymásért Alapítvány gazdálkodásáról Alapító okirat módosításáról Alkossunk Együtt Programot Programfüzet a megyetitkárok rendelkezésére bocsátották. Június 9. én Akadémia soros rendezvényére kerül sor a Duna Palotában. Ötleteket, javaslatokat lehet tenni továbbra is. Egyebek Támogatást nem kaptunk már két éve az éves Szakszervezeti Akadémia megrendezéséhez, annak ellenére, hogy pályáztunk. Elutasítás sem érkezett. Június ifjúsági tagozat újra alakításához rendezvény lesz. kmf Békési József Jkv vezető Dr Dobóczky Károly elnök 4

5 1.sz. Melléklet: MÁK OSZT Működési Szabályzat tervezete MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) Magyar Államkincstári Dolgozók ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (OSZT) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tervezete (MSZ) Elfogadta az Országos Szakmai Tanács a. számú határozatával Év hó nap elfogadta 5

6 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az MKKSZ Alapszabálya alapján a szakmai érdekképviselet megjelenítésére a Magyar Államkincstár szakmai, foglalkoztatási csoporthoz tartozó munkahelyi szervezetek a megyei, fővárosi területi szervezethez tartozás mellett Országos Szakmai Tanácsot hoztak létre. (Alapszabály 50. pont) 2. A Magyar Államkincstári Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa teljesíti a létrehozásának feltételeit, mely szerint az egész országra kiterjedő szakmai szerveződési köre van, a szakszervezeti tagok száma eléri a 200 főt, kialakítja működési szabályait (MSZ) és megfogalmazza az érdekképviseleti tevékenységi területének feladatait (Program). (Alapszabály 50. a-c/ pont) 3. A szakmai érdekképviseleti szerv neve: Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Magyar Államkincstári Dolgozók. Országos Szakmai Tanácsa 4. A szakmai érdekképviseleti szerv székhelye: 1146.(irányítószám) Budapest,(helység) Abonyi.(utca) 46. (szám). A szakmai érdekképviseleti szerv levelezési címe: 6720.(irányítószám) Szeged,(helység) Széchenyi tér 9 (szám). 5. Az MKKSZ Magyar Államkincstári Dolgozók. Országos Szakmai Tanácsa (továbbiakban OSZT) által használatos bélyegző készítéséről, a használati jogosultságáról és nyilvántartásáról az MKKSZ Országos Iroda rendelkezik. (MKKSZ-SZMSZ 2. pont) II. AZ OSZT SZERVEZŐDÉSE, MŰKÖDÉSE 6. Az OSZT tagjai a Magyar Államkincstár szakmai szerveződése szerinti munkahelyi szervezetek, melyeket a szervezetek választott vezetői (munkahelyi szervezetek titkárai, delegáltjai) képviselnek. (Alapszabály 50. pont) 7. Az OSZT tagjai (a tagszervezetek vezetői) sorából vezetőséget (elnökséget), elnököt, kongresszusi küldötteket és OV tagokat választ. (Alapszabály 50. pont) 8. Az OSZT a tagjai sorából az elnök választása után alelnököt és tagokat is választ. Az elnökség 7 tagú, mely az elnökből, 1 fő alelnökből és 5 tagból áll. 9. Az OSZT elnöke, alelnöke, és elnöksége tagjai mandátuma az MKKSZ kongresszusi ciklusára szól. Választásukra, a kongresszusra készülő OSZT tanácskozáson kerül sor. Ezen kívül lemondás, visszahívás, egyéb ok alapján erre egyéb időpontban is sor kerülhet. 10. Az elnök megbízatása megszűnhet lemondással és felmentéssel is. A felmentésre vagy visszahívásra irányuló javaslatot az OSZT tagjainak legalább egyharmada írásos indokolás alapján kezdeményezheti. (Alapszabály 14. pont, 77. pont) 11. Az OSZT az MKKSZ Alapszabálynak és az SZMSZ -ének megfelelően, működését működési szabályzatban (MSZ) szabályozza, melyet az OSZT tanácskozása fogad el. (Alapszabály 50. c/ pont) 6

7 12. Az OSZT nem önálló jogi személy, ennek megfelelően jogot és kötelezettséget önállóan nem vállalhat. Az OSZT működési költségeit az MKKSZ éves költségvetéséből, - valamint a Magyar Államkincstár által nyújtott OSZT támogatásból - a pénzügyi feltételektől függően az Elnökség biztosítja. (Alapszabály 53. pont) 13. Az OSZT részére más szervek az MKKSZ költségvetésén keresztül anyagi támogatást nyújthatnak. Az ilyen pénzeszközök felhasználása az OSZT működési céljai érdekében történhet; ellenőrzése az MKKSZ más költségvetési előirányzataival megegyezően történik melyre a PEB hatásköre is kiterjed. (Alapszabály 53. pont) 14. Az OSZT számára külső forrásból biztosított befizetések az MKKSZ központi költségvetésének részét képezik, de azt elkülönítetten kell kezelni és abból csak az OSZT illetékes vezetőjének (vezetőség, elnökség) hozzájárulásával lehet kifizetéseket teljesíteni. (MKKSZ-SZMSZ 30. pont) III. AZ OSZT FŐ FELADATA 15. Az OSZT tagjai érdekében érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységet fejt ki, lehetőségeit meghaladó esetekben az MKKSZ Elnökségéhez fordul. (Alapszabály 51. pont) 16. Az OSZT feladata a tagjai szakmai szinten megjelenő érdekeinek feltárása, képviselete és védelme. Az OSZT segíti a MKKSZ munka- és életkörülményeket befolyásoló országos, ágazati döntésekben való közreműködését. Az OSZT részt vesz a szakmai területéhez kapcsolódó jogalkotás előkészítésben, a jogalkalmazás szakmai feltételeinek kialakításában. (Alapszabály 7. pont) 17. Az OSZT feladata az általa képviselt foglalkozási csoportok és szakmai területek sajátos érdekeinek összehangolása és képviselete. Az OSZT segíti az MKKSZ-nek a szakmapolitikai döntések előszítésében való részvételét. (Alapszabály 8. pont) 18. Az OSZT csak a nem közvetlenül munkahelyi vagy nem területi (megyei) érdekegyeztető, érdekképviseleti körben jár el, működik közre. 19. Az OSZT szükség esetén tájékoztatást kér a kormányzati szervektől, a munkáltatói jogkör gyakorlójától minden olyan kérdésben, amely a munkavállaló érdekeket, a munkafeltételeket és az ezzel összefüggő szakmai érdekekei érint. 20. Az OSZT felkérésre tájékoztatást ad az Országos Választmánynak vagy az MKKSZ Elnökségének. Munkájáról az OSZT-hez tartozó munkahelyi szervezeteknek évente köteles beszámolni. (Alapszabály 52. pont) 21. Az OSZT a javaslataival, kezdeményezéseivel részt vesz az Országos Választmány és az Elnökség határozatainak, állásfoglalásainak kialakításában. (Alapszabály 51. pont) 22. Az OSZT segíti különböző rendezvényekre, akciókra történő mozgósítást, segíti a tájékoztatást és a tájékozódást valamint a továbbképzéseket. (Alapszabály 11., 15., 19.g/ pont) 23. Az OSZT szükség szerint konzultációs fórumot szervez a tagságot érintő egyes intézkedések véleményezésére, az ezekkel kapcsolatos szakszervezeti feladatokra ajánlásokat tesz a munkahelyi szervezeteknek. IV. AZ OSZT TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 7

8 24. Az OSZT feladatkörébe tartozó ügyekben állásfoglalásra, intézkedés megtárgyalására, illetve határozathozatalra irányuló kezdeményezést az MKKSZ tagja a munkahelyi szervezetén (OSZT tagszervezetén) keresztül terjesztheti elő. (MKKSZ-SZMSZ 4. pont) 25. Az egyéni tagi kezdeményezést a tagszervezet vezetője véleményével kiegészítve az átvételtől számított 15 munkanapon belül köteles az OSZT elnökéhez, vezetőségéhez továbbítani. (MKKSZ-SZMSZ 4. pont c/) 26. Az MKKSZ tagjai által az OSZT-hez eljuttatott szakszervezeti ügyben feltett kérdések, felvetések, észrevételek, javaslatok tárgyában az OSZT elnök 30 napon belül válaszolni köteles.(alapszabály 19. c/, MKKSZ-SZMSZ 4. pont a/, 10.pont) 27. A tagszervezetet panaszjog illeti meg, mely szerint, ha az OSZT elnöke nem válaszol határidőben, a tagszervezet ezt jelzi az MKKSZ főtitkárának. 28. Az OSZT tagjának (a tagszervezetek vezetőinek) feladata az együttműködés az OSZT elnökével, a tanácskozásokon segíteni véleményével az OSZT álláspontjának kialakítását, a kapott információk továbbítása a saját munkahelyi szervezete tagjainak, az országos szervek döntései következtében kapott feladatok végrehajtása, a helyi kérdések, igények, problémák továbbítása az OSZT vezetése felé. (Alapszabály 8., 11., 20. pont) 29. Az OSZT tagját (a tagszervezet vezetőjét) elháríthatatlan akadály esetén a tanácskozáson teljes jogú eseti megbízott képviseli a tagszervezeti SZMSZ-ben szabályozottak szerint (helyettesítés) V. AZ OSZT MŰKÖDÉSE 30. Az OSZT tevékenységét alapvetően a tagszervezetek vezetőinek tanácskozása keretében gyakorolja. 31. Az OSZT eljárhat minden olyan ügyben, amely az OSZT programjában foglalt célkitűzések megvalósítását szolgálja, és nem tartozik más szakszervezeti testület hatáskörébe. 32. Az OSZT a munkahelyi szervezetekre (a tagszervezetekre) kötelező határozatot hozhat.nem hoz. Álláspontja kialakításához a távollevők akadályoztatásuk esetén írásban is adhatnak javaslatot.? 33. A döntések a többségi elv alapján születnek. Az OSZT minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Az OSZT határozatképes amennyiben a testület eredeti összlétszámának több mint fele jelen van. A szavazás módjáról (nyílt vagy titkos) a tanácskozás a téma tárgyalását megelőzően dönt. Egyszerű többség: a jelenlévők 50%-a+1 azonos tartalmú szavazat. Minősített többség: az OSZT eredeti összlétszámának 50%-a + 1 azonos tartalmú szavazat. (Alapszabály 12. pont, MKKSZ-SZMSZ 6. pont) 34. Az OSZT programjának elfogadásához, módosításához és az MSZ jóváhagyásához, módosításához minősített többség szükséges. 35. Az OSZT tanácskozásáról, üléseiről emlékeztető készül. Az emlékeztetőt az elnök és az emlékeztetőt készítő tag írja alá. Az emlékeztetőben a tanácskozásra vonatkozó alapvető tényeket kell rögzíteni. Szó szerint kell tartalmazni a döntések és a döntés alapjául szolgáló szavazati eredményt. Az emlékeztető melléklete a jelenléti ív. Az elnök az emlékeztető egy példányát megküldi az MKKSZ Országos Irodájának. 36. Az OSZT üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. A munkavállalók, a tagszervezetek nagy részét érintő kérdésekben, valamint a tagszervezetek 1/4-dének kezdeményezésére az ülést össze kell hívni. 8

9 37. Az OSZT ülései ettől eltérő döntés hiányában nyilvánosak. Ennek alapján a tagszervezet képviselője a munkahelyi szervezetéből előzetes bejelentés alapján érdeklődő tagot meghívhat, aki tanácskozási joggal rendelkezik. (Alapszabály 19. f/ pont) 38. Az OSZT dönt az egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontjának nyilvánosságra hozataláról, és annak módjáról. 39. Az OSZT elnök, alelnök és az elnökség tagjai munkajogi védelmével kapcsolatos szakszervezeti jogokat az OSZT gyakorolja. (MKKSZ-SZMSZ 12. f/ pont) 40. Az OSZT szükség esetén dönt állandó és eseti munkabizottság létrehozásáról. Feladatairól, létszámáról, személyi összetételéről valamint beszámoltatásáról az OSZT dönt. A munkabizottságok működési rendjüket az OSZT elnökével történő egyeztetést követően maguk határozzák meg. VI. AZ OSZT ELNÖKSÉGÉNEK FELADATAI 41. Az OSZT Elnökségét az elnök hívja össze, üléseit szükség szerint tartja. Az Elnökség üléseiről emlékeztető készül. Az emlékeztetőt az elnök és az emlékeztetőt készítő tag írja alá. Az emlékeztetőben a tanácskozásra vonatkozó alapvető tényeket kell rögzíteni. Szó szerint kell tartalmazni a döntések és a döntés alapjául szolgáló szavazati eredményt. Az emlékeztető melléklete a jelenléti ív. Az emlékeztető egy példányát megküldi az MKKSZ Országos Irodájának. 42. Az OSZT Elnöksége véleményezi a szakterület működésére és gazdálkodási rendjére vonatkozó kormányzati, ágazati, tagszervezeti javaslatokat. 43. Az OSZT Elnöksége tájékoztatást kér az állami és társadalmi szervezetek vezetőitől szakmai és érdekvédelem körébe tartozó kérdésekben. 44. Az OSZT Elnöksége kezdeményezi az MKKSZ Elnökségénél a munkavállalói érdekvédelem szempontjából fontos közös javaslat kialakítását és a közös fellépést. 45. Az OSZT Elnöksége ajánlásokat tesz a munkahelyi szervezetek érdekegyeztető, érdekvédő, érdekképviseleti feladatai segítésére. 46. Az OSZT Elnöksége segíti és szervezi a központi testületek döntéseinek előkészítését és a döntések végrehajtását. 47. Az OSZT Elnöksége előkészíti az OSZT döntéseit, javaslatot tesz az egyes döntések, álláspontok nyilvánosságra hozatalára, szervezi és ellenőrzi OSZT döntéseinek végrehajtását, valamint a tanácskozáson beszámol tevékenységéről. VII. AZ OSZT ELNÖK FELADATAI 48. Az elnök képviseli az OSZT-t a különböző állami szervekkel folytatott szakmai tárgyalásokon, a MKKSZ vezetői értekezletein és az egyéb külső kapcsolatokban. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök jár el, ezen kívül az alelnök ellátja mindazokat a feladatokat, amivel az elnök megbízza. 49. Az OSZT tevékenységét az MKKSZ főtitkára hangolja össze a megyei (fővárosi) területi szervekkel. (Alapszabály 47. l/ pont) 9

10 50. Az OSZT üléseit az elnök hívja össze. A meghívóban a napirendet meg kell határozni, azt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a meghívottaknak. A meghívó elektronikus levél formájában (levelezőrendszer) is kiküldhető. 51. Az OSZT elnök részt vesz a vezetői értekezleteken, ahol a munkájáról szükség szerint beszámol, az ott kapott feladatokat, információkat továbbítja az OSZT tagjai számára. Nyilvántartja az tagszervezetek vezetőinek (szakmai tanács tagjainak) nevét és elérhetőségét. Karbantartja és kezeli a levelezőrendszert. 52. Az OSZT elnök gondoskodik az OSZT dokumentumainak az MKKSZ honlapján való közzétételéről. 53. Az OSZT elnök együttműködik az MKKSZ tisztségviselőivel. 54. Az OSZT elnök együttműködik a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökével és az állandó és eseti munkabizottságok vezetőivel. 55. Az OSZT elnök az OSZT elnöksége egyetértésével javaslatot tehet kitüntetésre. 56. Az OSZT elnök segíti az új munkahelyi szervezetek létrehozását, segíti a taglétszám bővítését. (Alapszabály 8. pont) VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 57. Azokban a kérdésekben, amelyekről az MSZ nem rendelkezik, az MKKSZ Alapszabálya és az MKKSZ-SZMSZ-e szerint kell eljárni. 58. Az Országos Választmány a Magyar Államkincstári Dolgozók OSZT megalakulását a.. tanácskozásán hitelesítette. (Alapszabály. 50. pont c/ pont) 59. Az MKKSZ...OSZT az MSZ-t a hó..napján tartott ülésén minősített többséggel elfogadta. Az OSZT MSZ-e egyben az MKKSZ-SZMSZ melléklete (MKKSZ-SZMSZ 29. pont /c pont) 60. Az MSZ hatályba lépésének időpontja: napja, egyidejűleg az előző, 20..hó.napján elfogadott szabályozás hatályát veszti. Budapest, 2010 Június 3. PH. OSZT elnöke Záradék: Az MKKSZ Elnöksége az OSZT Működési Szabályzatát hó..napon tartott ülésén az Alapszabály 33. c/ pontja alapján jóváhagyta. 10