Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak"

Átírás

1 MMKK KK SS ZZ MM AA GG YYAA RR ÁÁ LL LL AA MM KK II NN CC SS TTÁÁ RR II DD OO LL GG OO ZZ ÓÓ KK OO RR SS ZZ ÁÁ GGOO SS SS ZZ AA KK MMAA II TT AA NN ÁÁ CC SS AA BUDAPEST Levélcím: Magyar Államkincstár Dél alföldi Regionális Igazgatósága 6720 Szeged Széchenyi tér 9. Tel: (06) 62/ , 62/ Fax: 62/ Emlékeztető a MKKSZ MÁK OSZT jjúúnni j iiuuss 33.. aai ii üül lléésséér rőől ll A meghívó: AZ MKKSZ MÁK OSZT soros ülését áá r aa 1 00 óó r aa ii i kezdettel összehívom. A rendezvényre tisztelettel meghívlak Az értekezlet helyszíne: MÁK Vadász u. 16. II. e Tervezett napirend: 1. Aktuális szakszervezetpolitikai kérdések: Árva János 2. Az elmúlt időszak aktuális kérdései a MÁK nál: Dr Dobóczky Károly 3. Szabályzatok 4. Tisztségviselők választása 5. Tagdíjfizetés, anomáliák 6. Beszámoló az OV ülésen elhangzottakról 7. Alkossunk Együtt Programot 8. Egyebek A tanácskozás befejezésének várható időpontja 14 óra. Megjelenésedre feltétlenül számítok, akadályoztatásod esetén azonnal értesítsd alelnök urat címen. Helyettesről légy szíves gondoskodni. Szeged, Üdvözlettel: Dr Dobóczky Károly s.k. OSZT elnök Az értekezlet helyszíne: MÁK Vadász u e. 26 os tárgyalója Jelen vannak: jelenléti ív szerinti OSZT tagok Meghívott: Árva János MKKSZ elnök 1

2 Dr. Dobóczky Károly: megnyitja az OSZT értekezletet, köszönti a résztvevőket, külön Árva elnököt. Ismerteti a napirendet. A javasolt napirendet egyhangú szavazással az OSZT elfogadja. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Békési József alelnököt. Bevezetőjében beszélt többek között a választásokról, annak eredményéről. 42 új államtitkár kezdte meg működését. Új struktúrával lát a kormányzásnak a kormány. Megszűnt a PM, újra van BM. Meghívtuk Kis Ágnest is, de nem élt vele. A folyamatos bizonytalanságban tartás megkezdődött. Naszvady államtitkárral fel kell venni a kapcsolatot, már csak azért is, mert fontos tudni hogy fog működni pl. a KPÉT? Önálló képviselői indítványként beadták a kormányzati tisztviselők munkaviszonyával kapcsolatos tervezetet. Ezt követően felkéri Árva elnököt tájékoztatója megtartására. Az elnök Aktuális szakszervezet politikaikérdések ről tartott tájékoztatójában többek között az alábbiakra tért ki: Liga és FLDSZ közötti feszültségről Kormányzati tisztviselők jogállását módosító tervezetről, annak előzményeiről. Cél: indokolás nélkül lehessen elbocsátani a tv. hatálya alá tartozókat. Példátlan a munkajogban ez az intézkedés. Nincs csoportos létszámleépítés sem. A végkielégítés intézménye megmaradt. Milyen lépéseket szabad megtenni? Mi nyugodt átállásra számítottunk. Levelet is írtak a kormánynak. Azt ígérték nem csorbul a szakszervezeti jog. Kire terjed ki a tervezet? Nem lesz pályáztatás, versenyvizsga sem. A továbbiakban arról adott tájékoztatást, hogy milyen válaszintézkedéseket tett az MKKSZ. Sajnos nem tárgyal a kormányzat senkivel. Szociális párbeszéd nem várható. Kérdés: nemzetközi területen történjen e lépés? Levél ment a köztársasági elnökhöz. Az elmúlt időszak aktuális kérdései a MÁK nál: Dr Dobóczky Károly Perge Lóránt helyzete szerencsére megoldódott Beszélt a legutóbbi MKKSZ elnökségi ülésről tagtoborzás szükségességéről A MÁK OSZT létszáma ezer fő alá csökkent. A tagdíjfizetés probléma köre (az alapszabály az OV alá utalja a tagdíjkérdést. Vannak szabálytalanságok. Gozmanné bizottsága valamennyi szabályzatot elkészítette, minden alapszervezetnek ezt adaptálni kell. A pénzkezelési szabályzat is elkészült. A MÁK OSZT Működési Szabályzatot készít (Minta az 1.sz. mellékletben látható) Működésünket csak szabályozott keretek között folytathatjuk. Nyomatékkal hívja fel a figyelmet a helyi szabályzatok elkészítésére. Fontos hogy legyen elfogadva! Az eddigi humánpolitikai főosztályvezető elhagyta a területet. A relatív kapcsolattartásunk a MÁK vezetésével is új lesz. Új elnöke és két új alelnöke lesz a MÁK nak.. Választást kell tartani Nyíregyházán és a fővárosi lapszervezetnél. 2

3 Ehhez kapcsolódva Békési József alelnök a szabályzatokkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókra hívta fel a figyelmet, különös tekintettel az OSZT Működési Szabályzatára. Az OSZT MSZ ét minden tag áttekinti, kiegészíti, majd azt a soron következő OSZT megtárgyalja. Tisztségviselők választása Az Országos Választmány munkájában 1 mandátummal vehetünk részt. Három tagot kértünk fel arra, hogy a képviseletet ellássa. Sajnos többször kerültünk olyan helyzetbe, hogy nem volt képviseletünk. Ennek kiküszöbölésére, valamint a kialakult helyzet (üres posztok) miatt az OSZT elnöksége nevében Békési alelnök személycserékre vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztette az OSZT elé: Elnökségi tagnak javasolja Perge Lórántot, A PEB tagjának: Apró Máriát és Török Józsefnét. Az OSZT elnöke javasolja az OV munkájába bekapcsolni Békési alelnököt. Az OSZT egyhangú szavazással (16 igen, 1 1 tartózkodás mellett) mind a négy jelölést elfogadta. Ennek megfelelően a MÁK OSZT elnöksége : Dr Dobóczky Károly OSZT elnök Békési József OSZT alelnök Perge Lóránt alapszervezeti titkár Susztek Istvánné alapszervezeti titkár Szarvas Lászlóné alapszervezeti titkár Dr Tóth Gellért alapszervezeti titkár Tradler Ildikó alapszervezeti titkár A MÁK OSZT PEB tagjai: Kárpáti Jánosné elnök Apró Mária PEB tag Török Józsefné PEB tag OV résztvevők 1 mandátummal: Vezérképviselő: Szarvas Lászlóné Képviselők: Tradler Ildikó és Békési József 3

4 Beszámoló az OV ülésen elhangzottakról Falrengető döntéseket az OV nem hozott. Fő téma a ház kérdés volt. Az MKKSZ új székházát a KSZSZ és az MKKSZ közösen vásárolta meg, többségi tulajdonos az MKKSZ. A kft tevékenységéről 162 oldalas beszámoló készült Beszámoló a 2009 es év gazdálkodásáról Beszámoló a és hó közötti elnökségi munkáról A 2009 évi központi költségvetés végrehajtásáról beszámoló hangzott el Üdülőhasznosításról (Tóth Gellért bizottsági tag lett) Országos tagszervezési munkáról beszámoló Egymásért Alapítvány gazdálkodásáról Alapító okirat módosításáról Alkossunk Együtt Programot Programfüzet a megyetitkárok rendelkezésére bocsátották. Június 9. én Akadémia soros rendezvényére kerül sor a Duna Palotában. Ötleteket, javaslatokat lehet tenni továbbra is. Egyebek Támogatást nem kaptunk már két éve az éves Szakszervezeti Akadémia megrendezéséhez, annak ellenére, hogy pályáztunk. Elutasítás sem érkezett. Június ifjúsági tagozat újra alakításához rendezvény lesz. kmf Békési József Jkv vezető Dr Dobóczky Károly elnök 4

5 1.sz. Melléklet: MÁK OSZT Működési Szabályzat tervezete MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) Magyar Államkincstári Dolgozók ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (OSZT) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tervezete (MSZ) Elfogadta az Országos Szakmai Tanács a. számú határozatával Év hó nap elfogadta 5

6 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az MKKSZ Alapszabálya alapján a szakmai érdekképviselet megjelenítésére a Magyar Államkincstár szakmai, foglalkoztatási csoporthoz tartozó munkahelyi szervezetek a megyei, fővárosi területi szervezethez tartozás mellett Országos Szakmai Tanácsot hoztak létre. (Alapszabály 50. pont) 2. A Magyar Államkincstári Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa teljesíti a létrehozásának feltételeit, mely szerint az egész országra kiterjedő szakmai szerveződési köre van, a szakszervezeti tagok száma eléri a 200 főt, kialakítja működési szabályait (MSZ) és megfogalmazza az érdekképviseleti tevékenységi területének feladatait (Program). (Alapszabály 50. a-c/ pont) 3. A szakmai érdekképviseleti szerv neve: Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Magyar Államkincstári Dolgozók. Országos Szakmai Tanácsa 4. A szakmai érdekképviseleti szerv székhelye: 1146.(irányítószám) Budapest,(helység) Abonyi.(utca) 46. (szám). A szakmai érdekképviseleti szerv levelezési címe: 6720.(irányítószám) Szeged,(helység) Széchenyi tér 9 (szám). 5. Az MKKSZ Magyar Államkincstári Dolgozók. Országos Szakmai Tanácsa (továbbiakban OSZT) által használatos bélyegző készítéséről, a használati jogosultságáról és nyilvántartásáról az MKKSZ Országos Iroda rendelkezik. (MKKSZ-SZMSZ 2. pont) II. AZ OSZT SZERVEZŐDÉSE, MŰKÖDÉSE 6. Az OSZT tagjai a Magyar Államkincstár szakmai szerveződése szerinti munkahelyi szervezetek, melyeket a szervezetek választott vezetői (munkahelyi szervezetek titkárai, delegáltjai) képviselnek. (Alapszabály 50. pont) 7. Az OSZT tagjai (a tagszervezetek vezetői) sorából vezetőséget (elnökséget), elnököt, kongresszusi küldötteket és OV tagokat választ. (Alapszabály 50. pont) 8. Az OSZT a tagjai sorából az elnök választása után alelnököt és tagokat is választ. Az elnökség 7 tagú, mely az elnökből, 1 fő alelnökből és 5 tagból áll. 9. Az OSZT elnöke, alelnöke, és elnöksége tagjai mandátuma az MKKSZ kongresszusi ciklusára szól. Választásukra, a kongresszusra készülő OSZT tanácskozáson kerül sor. Ezen kívül lemondás, visszahívás, egyéb ok alapján erre egyéb időpontban is sor kerülhet. 10. Az elnök megbízatása megszűnhet lemondással és felmentéssel is. A felmentésre vagy visszahívásra irányuló javaslatot az OSZT tagjainak legalább egyharmada írásos indokolás alapján kezdeményezheti. (Alapszabály 14. pont, 77. pont) 11. Az OSZT az MKKSZ Alapszabálynak és az SZMSZ -ének megfelelően, működését működési szabályzatban (MSZ) szabályozza, melyet az OSZT tanácskozása fogad el. (Alapszabály 50. c/ pont) 6

7 12. Az OSZT nem önálló jogi személy, ennek megfelelően jogot és kötelezettséget önállóan nem vállalhat. Az OSZT működési költségeit az MKKSZ éves költségvetéséből, - valamint a Magyar Államkincstár által nyújtott OSZT támogatásból - a pénzügyi feltételektől függően az Elnökség biztosítja. (Alapszabály 53. pont) 13. Az OSZT részére más szervek az MKKSZ költségvetésén keresztül anyagi támogatást nyújthatnak. Az ilyen pénzeszközök felhasználása az OSZT működési céljai érdekében történhet; ellenőrzése az MKKSZ más költségvetési előirányzataival megegyezően történik melyre a PEB hatásköre is kiterjed. (Alapszabály 53. pont) 14. Az OSZT számára külső forrásból biztosított befizetések az MKKSZ központi költségvetésének részét képezik, de azt elkülönítetten kell kezelni és abból csak az OSZT illetékes vezetőjének (vezetőség, elnökség) hozzájárulásával lehet kifizetéseket teljesíteni. (MKKSZ-SZMSZ 30. pont) III. AZ OSZT FŐ FELADATA 15. Az OSZT tagjai érdekében érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységet fejt ki, lehetőségeit meghaladó esetekben az MKKSZ Elnökségéhez fordul. (Alapszabály 51. pont) 16. Az OSZT feladata a tagjai szakmai szinten megjelenő érdekeinek feltárása, képviselete és védelme. Az OSZT segíti a MKKSZ munka- és életkörülményeket befolyásoló országos, ágazati döntésekben való közreműködését. Az OSZT részt vesz a szakmai területéhez kapcsolódó jogalkotás előkészítésben, a jogalkalmazás szakmai feltételeinek kialakításában. (Alapszabály 7. pont) 17. Az OSZT feladata az általa képviselt foglalkozási csoportok és szakmai területek sajátos érdekeinek összehangolása és képviselete. Az OSZT segíti az MKKSZ-nek a szakmapolitikai döntések előszítésében való részvételét. (Alapszabály 8. pont) 18. Az OSZT csak a nem közvetlenül munkahelyi vagy nem területi (megyei) érdekegyeztető, érdekképviseleti körben jár el, működik közre. 19. Az OSZT szükség esetén tájékoztatást kér a kormányzati szervektől, a munkáltatói jogkör gyakorlójától minden olyan kérdésben, amely a munkavállaló érdekeket, a munkafeltételeket és az ezzel összefüggő szakmai érdekekei érint. 20. Az OSZT felkérésre tájékoztatást ad az Országos Választmánynak vagy az MKKSZ Elnökségének. Munkájáról az OSZT-hez tartozó munkahelyi szervezeteknek évente köteles beszámolni. (Alapszabály 52. pont) 21. Az OSZT a javaslataival, kezdeményezéseivel részt vesz az Országos Választmány és az Elnökség határozatainak, állásfoglalásainak kialakításában. (Alapszabály 51. pont) 22. Az OSZT segíti különböző rendezvényekre, akciókra történő mozgósítást, segíti a tájékoztatást és a tájékozódást valamint a továbbképzéseket. (Alapszabály 11., 15., 19.g/ pont) 23. Az OSZT szükség szerint konzultációs fórumot szervez a tagságot érintő egyes intézkedések véleményezésére, az ezekkel kapcsolatos szakszervezeti feladatokra ajánlásokat tesz a munkahelyi szervezeteknek. IV. AZ OSZT TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 7

8 24. Az OSZT feladatkörébe tartozó ügyekben állásfoglalásra, intézkedés megtárgyalására, illetve határozathozatalra irányuló kezdeményezést az MKKSZ tagja a munkahelyi szervezetén (OSZT tagszervezetén) keresztül terjesztheti elő. (MKKSZ-SZMSZ 4. pont) 25. Az egyéni tagi kezdeményezést a tagszervezet vezetője véleményével kiegészítve az átvételtől számított 15 munkanapon belül köteles az OSZT elnökéhez, vezetőségéhez továbbítani. (MKKSZ-SZMSZ 4. pont c/) 26. Az MKKSZ tagjai által az OSZT-hez eljuttatott szakszervezeti ügyben feltett kérdések, felvetések, észrevételek, javaslatok tárgyában az OSZT elnök 30 napon belül válaszolni köteles.(alapszabály 19. c/, MKKSZ-SZMSZ 4. pont a/, 10.pont) 27. A tagszervezetet panaszjog illeti meg, mely szerint, ha az OSZT elnöke nem válaszol határidőben, a tagszervezet ezt jelzi az MKKSZ főtitkárának. 28. Az OSZT tagjának (a tagszervezetek vezetőinek) feladata az együttműködés az OSZT elnökével, a tanácskozásokon segíteni véleményével az OSZT álláspontjának kialakítását, a kapott információk továbbítása a saját munkahelyi szervezete tagjainak, az országos szervek döntései következtében kapott feladatok végrehajtása, a helyi kérdések, igények, problémák továbbítása az OSZT vezetése felé. (Alapszabály 8., 11., 20. pont) 29. Az OSZT tagját (a tagszervezet vezetőjét) elháríthatatlan akadály esetén a tanácskozáson teljes jogú eseti megbízott képviseli a tagszervezeti SZMSZ-ben szabályozottak szerint (helyettesítés) V. AZ OSZT MŰKÖDÉSE 30. Az OSZT tevékenységét alapvetően a tagszervezetek vezetőinek tanácskozása keretében gyakorolja. 31. Az OSZT eljárhat minden olyan ügyben, amely az OSZT programjában foglalt célkitűzések megvalósítását szolgálja, és nem tartozik más szakszervezeti testület hatáskörébe. 32. Az OSZT a munkahelyi szervezetekre (a tagszervezetekre) kötelező határozatot hozhat.nem hoz. Álláspontja kialakításához a távollevők akadályoztatásuk esetén írásban is adhatnak javaslatot.? 33. A döntések a többségi elv alapján születnek. Az OSZT minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Az OSZT határozatképes amennyiben a testület eredeti összlétszámának több mint fele jelen van. A szavazás módjáról (nyílt vagy titkos) a tanácskozás a téma tárgyalását megelőzően dönt. Egyszerű többség: a jelenlévők 50%-a+1 azonos tartalmú szavazat. Minősített többség: az OSZT eredeti összlétszámának 50%-a + 1 azonos tartalmú szavazat. (Alapszabály 12. pont, MKKSZ-SZMSZ 6. pont) 34. Az OSZT programjának elfogadásához, módosításához és az MSZ jóváhagyásához, módosításához minősített többség szükséges. 35. Az OSZT tanácskozásáról, üléseiről emlékeztető készül. Az emlékeztetőt az elnök és az emlékeztetőt készítő tag írja alá. Az emlékeztetőben a tanácskozásra vonatkozó alapvető tényeket kell rögzíteni. Szó szerint kell tartalmazni a döntések és a döntés alapjául szolgáló szavazati eredményt. Az emlékeztető melléklete a jelenléti ív. Az elnök az emlékeztető egy példányát megküldi az MKKSZ Országos Irodájának. 36. Az OSZT üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. A munkavállalók, a tagszervezetek nagy részét érintő kérdésekben, valamint a tagszervezetek 1/4-dének kezdeményezésére az ülést össze kell hívni. 8

9 37. Az OSZT ülései ettől eltérő döntés hiányában nyilvánosak. Ennek alapján a tagszervezet képviselője a munkahelyi szervezetéből előzetes bejelentés alapján érdeklődő tagot meghívhat, aki tanácskozási joggal rendelkezik. (Alapszabály 19. f/ pont) 38. Az OSZT dönt az egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontjának nyilvánosságra hozataláról, és annak módjáról. 39. Az OSZT elnök, alelnök és az elnökség tagjai munkajogi védelmével kapcsolatos szakszervezeti jogokat az OSZT gyakorolja. (MKKSZ-SZMSZ 12. f/ pont) 40. Az OSZT szükség esetén dönt állandó és eseti munkabizottság létrehozásáról. Feladatairól, létszámáról, személyi összetételéről valamint beszámoltatásáról az OSZT dönt. A munkabizottságok működési rendjüket az OSZT elnökével történő egyeztetést követően maguk határozzák meg. VI. AZ OSZT ELNÖKSÉGÉNEK FELADATAI 41. Az OSZT Elnökségét az elnök hívja össze, üléseit szükség szerint tartja. Az Elnökség üléseiről emlékeztető készül. Az emlékeztetőt az elnök és az emlékeztetőt készítő tag írja alá. Az emlékeztetőben a tanácskozásra vonatkozó alapvető tényeket kell rögzíteni. Szó szerint kell tartalmazni a döntések és a döntés alapjául szolgáló szavazati eredményt. Az emlékeztető melléklete a jelenléti ív. Az emlékeztető egy példányát megküldi az MKKSZ Országos Irodájának. 42. Az OSZT Elnöksége véleményezi a szakterület működésére és gazdálkodási rendjére vonatkozó kormányzati, ágazati, tagszervezeti javaslatokat. 43. Az OSZT Elnöksége tájékoztatást kér az állami és társadalmi szervezetek vezetőitől szakmai és érdekvédelem körébe tartozó kérdésekben. 44. Az OSZT Elnöksége kezdeményezi az MKKSZ Elnökségénél a munkavállalói érdekvédelem szempontjából fontos közös javaslat kialakítását és a közös fellépést. 45. Az OSZT Elnöksége ajánlásokat tesz a munkahelyi szervezetek érdekegyeztető, érdekvédő, érdekképviseleti feladatai segítésére. 46. Az OSZT Elnöksége segíti és szervezi a központi testületek döntéseinek előkészítését és a döntések végrehajtását. 47. Az OSZT Elnöksége előkészíti az OSZT döntéseit, javaslatot tesz az egyes döntések, álláspontok nyilvánosságra hozatalára, szervezi és ellenőrzi OSZT döntéseinek végrehajtását, valamint a tanácskozáson beszámol tevékenységéről. VII. AZ OSZT ELNÖK FELADATAI 48. Az elnök képviseli az OSZT-t a különböző állami szervekkel folytatott szakmai tárgyalásokon, a MKKSZ vezetői értekezletein és az egyéb külső kapcsolatokban. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök jár el, ezen kívül az alelnök ellátja mindazokat a feladatokat, amivel az elnök megbízza. 49. Az OSZT tevékenységét az MKKSZ főtitkára hangolja össze a megyei (fővárosi) területi szervekkel. (Alapszabály 47. l/ pont) 9

10 50. Az OSZT üléseit az elnök hívja össze. A meghívóban a napirendet meg kell határozni, azt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a meghívottaknak. A meghívó elektronikus levél formájában (levelezőrendszer) is kiküldhető. 51. Az OSZT elnök részt vesz a vezetői értekezleteken, ahol a munkájáról szükség szerint beszámol, az ott kapott feladatokat, információkat továbbítja az OSZT tagjai számára. Nyilvántartja az tagszervezetek vezetőinek (szakmai tanács tagjainak) nevét és elérhetőségét. Karbantartja és kezeli a levelezőrendszert. 52. Az OSZT elnök gondoskodik az OSZT dokumentumainak az MKKSZ honlapján való közzétételéről. 53. Az OSZT elnök együttműködik az MKKSZ tisztségviselőivel. 54. Az OSZT elnök együttműködik a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökével és az állandó és eseti munkabizottságok vezetőivel. 55. Az OSZT elnök az OSZT elnöksége egyetértésével javaslatot tehet kitüntetésre. 56. Az OSZT elnök segíti az új munkahelyi szervezetek létrehozását, segíti a taglétszám bővítését. (Alapszabály 8. pont) VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 57. Azokban a kérdésekben, amelyekről az MSZ nem rendelkezik, az MKKSZ Alapszabálya és az MKKSZ-SZMSZ-e szerint kell eljárni. 58. Az Országos Választmány a Magyar Államkincstári Dolgozók OSZT megalakulását a.. tanácskozásán hitelesítette. (Alapszabály. 50. pont c/ pont) 59. Az MKKSZ...OSZT az MSZ-t a hó..napján tartott ülésén minősített többséggel elfogadta. Az OSZT MSZ-e egyben az MKKSZ-SZMSZ melléklete (MKKSZ-SZMSZ 29. pont /c pont) 60. Az MSZ hatályba lépésének időpontja: napja, egyidejűleg az előző, 20..hó.napján elfogadott szabályozás hatályát veszti. Budapest, 2010 Június 3. PH. OSZT elnöke Záradék: Az MKKSZ Elnöksége az OSZT Működési Szabályzatát hó..napon tartott ülésén az Alapszabály 33. c/ pontja alapján jóváhagyta. 10

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (ÖDOSZT)

ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (ÖDOSZT) Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa (ÖDOSZT) 1146 Budapest, Abonyi u. 31. Telefon: 338-4002 Telefax:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

Emlékeztető. Az értekezlet helyszíne: MÁK Vadász u. 16. IV. emeleti tárgyalója

Emlékeztető. Az értekezlet helyszíne: MÁK Vadász u. 16. IV. emeleti tárgyalója MMKK KK SS ZZ MM AA GG YYAA RR ÁÁ LL LL AA MM KK II NN CC SS TTÁÁ RR II DD OO LL GG OO ZZ ÓÓ KK OO RR SS ZZ ÁÁ GGOO SS SS ZZ AA KK MMAA II TT AA NN ÁÁ CC SS AA BUDAPEST Levélcím: Magyar Államkincstár Dél

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vasutasok Szakszervezete Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Szakmai Képviselet Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadva: 2007. december. 06 I. Általános alapfogalmak Név: Vasutasok Szakszervezete

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ÜGYRENDJE (TERVEZET)

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ÜGYRENDJE (TERVEZET) A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ÜGYRENDJE (TERVEZET) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6.. alapján a szociális ágazatban a munkaügyi

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A rendezvényre tisztelettel meghívlak

A rendezvényre tisztelettel meghívlak EEml léékkeezzt teet tőő aa MKKSZ MÁK OSZT 22001100... nnoovveembbeerr 1166...- -aai i üül léésséérrőől l Az értekezlet helyszíne: MÁK Vadász u. 16. 2. e. 26 os tárgyalója Jelen vannak: jelenléti ív szerinti

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Általános alapelvek A Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Egyesület) olyan önálló, független szakmai társadalmi szervezet, amely az érdekképviseleti,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE A u t o n ó m ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt elfogadta a VKDSZ VIII. kongresszusa 2009. március 26-án. 2 1. A szakszervezet neve, célja és feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések 1. Az ŐVSB-t a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Szövetsége (továbbiakban MEOESZ)

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 21. (1) bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE BUDAPEST TERÜLETI KÉPVISELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 Tárgyalja: A Területi Bizottság 2007. december hó 14-én. Elfogadja: A Titkári Testület 2007. december hó 18-án.

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület:

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület: Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Honvédkórház Rövidített megnevezése: Honvédkórház Angol nyelvű megnevezése: Military Hospital Tartalomjegyzék 1. Megnevezés 2. Székhely 3. Tevékenysége

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban rövidítve: OTDT) Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége továbbiakban: a szövetség a közszolgálati dolgozók és nyugdíjasok önálló, egyenjogú szakszervezeteinek

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Kaposvár, 2013 Preambulum A Kaposvári Egyetem a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 60. (2) (2005. évi CXXXIX. törvény 77. (2) ) bekezdése alapján az

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RKH/333/5/2015. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MŰVÉSZETELMÉLETI TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 27/2015. (VI. 1.) számú határozata alapján. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben