Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak"

Átírás

1 MMKK KK SS ZZ MM AA GG YYAA RR ÁÁ LL LL AA MM KK II NN CC SS TTÁÁ RR II DD OO LL GG OO ZZ ÓÓ KK OO RR SS ZZ ÁÁ GGOO SS SS ZZ AA KK MMAA II TT AA NN ÁÁ CC SS AA BUDAPEST Levélcím: Magyar Államkincstár Dél alföldi Regionális Igazgatósága 6720 Szeged Széchenyi tér 9. Tel: (06) 62/ , 62/ Fax: 62/ Emlékeztető a MKKSZ MÁK OSZT jjúúnni j iiuuss 33.. aai ii üül lléésséér rőől ll A meghívó: AZ MKKSZ MÁK OSZT soros ülését áá r aa 1 00 óó r aa ii i kezdettel összehívom. A rendezvényre tisztelettel meghívlak Az értekezlet helyszíne: MÁK Vadász u. 16. II. e Tervezett napirend: 1. Aktuális szakszervezetpolitikai kérdések: Árva János 2. Az elmúlt időszak aktuális kérdései a MÁK nál: Dr Dobóczky Károly 3. Szabályzatok 4. Tisztségviselők választása 5. Tagdíjfizetés, anomáliák 6. Beszámoló az OV ülésen elhangzottakról 7. Alkossunk Együtt Programot 8. Egyebek A tanácskozás befejezésének várható időpontja 14 óra. Megjelenésedre feltétlenül számítok, akadályoztatásod esetén azonnal értesítsd alelnök urat címen. Helyettesről légy szíves gondoskodni. Szeged, Üdvözlettel: Dr Dobóczky Károly s.k. OSZT elnök Az értekezlet helyszíne: MÁK Vadász u e. 26 os tárgyalója Jelen vannak: jelenléti ív szerinti OSZT tagok Meghívott: Árva János MKKSZ elnök 1

2 Dr. Dobóczky Károly: megnyitja az OSZT értekezletet, köszönti a résztvevőket, külön Árva elnököt. Ismerteti a napirendet. A javasolt napirendet egyhangú szavazással az OSZT elfogadja. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Békési József alelnököt. Bevezetőjében beszélt többek között a választásokról, annak eredményéről. 42 új államtitkár kezdte meg működését. Új struktúrával lát a kormányzásnak a kormány. Megszűnt a PM, újra van BM. Meghívtuk Kis Ágnest is, de nem élt vele. A folyamatos bizonytalanságban tartás megkezdődött. Naszvady államtitkárral fel kell venni a kapcsolatot, már csak azért is, mert fontos tudni hogy fog működni pl. a KPÉT? Önálló képviselői indítványként beadták a kormányzati tisztviselők munkaviszonyával kapcsolatos tervezetet. Ezt követően felkéri Árva elnököt tájékoztatója megtartására. Az elnök Aktuális szakszervezet politikaikérdések ről tartott tájékoztatójában többek között az alábbiakra tért ki: Liga és FLDSZ közötti feszültségről Kormányzati tisztviselők jogállását módosító tervezetről, annak előzményeiről. Cél: indokolás nélkül lehessen elbocsátani a tv. hatálya alá tartozókat. Példátlan a munkajogban ez az intézkedés. Nincs csoportos létszámleépítés sem. A végkielégítés intézménye megmaradt. Milyen lépéseket szabad megtenni? Mi nyugodt átállásra számítottunk. Levelet is írtak a kormánynak. Azt ígérték nem csorbul a szakszervezeti jog. Kire terjed ki a tervezet? Nem lesz pályáztatás, versenyvizsga sem. A továbbiakban arról adott tájékoztatást, hogy milyen válaszintézkedéseket tett az MKKSZ. Sajnos nem tárgyal a kormányzat senkivel. Szociális párbeszéd nem várható. Kérdés: nemzetközi területen történjen e lépés? Levél ment a köztársasági elnökhöz. Az elmúlt időszak aktuális kérdései a MÁK nál: Dr Dobóczky Károly Perge Lóránt helyzete szerencsére megoldódott Beszélt a legutóbbi MKKSZ elnökségi ülésről tagtoborzás szükségességéről A MÁK OSZT létszáma ezer fő alá csökkent. A tagdíjfizetés probléma köre (az alapszabály az OV alá utalja a tagdíjkérdést. Vannak szabálytalanságok. Gozmanné bizottsága valamennyi szabályzatot elkészítette, minden alapszervezetnek ezt adaptálni kell. A pénzkezelési szabályzat is elkészült. A MÁK OSZT Működési Szabályzatot készít (Minta az 1.sz. mellékletben látható) Működésünket csak szabályozott keretek között folytathatjuk. Nyomatékkal hívja fel a figyelmet a helyi szabályzatok elkészítésére. Fontos hogy legyen elfogadva! Az eddigi humánpolitikai főosztályvezető elhagyta a területet. A relatív kapcsolattartásunk a MÁK vezetésével is új lesz. Új elnöke és két új alelnöke lesz a MÁK nak.. Választást kell tartani Nyíregyházán és a fővárosi lapszervezetnél. 2

3 Ehhez kapcsolódva Békési József alelnök a szabályzatokkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókra hívta fel a figyelmet, különös tekintettel az OSZT Működési Szabályzatára. Az OSZT MSZ ét minden tag áttekinti, kiegészíti, majd azt a soron következő OSZT megtárgyalja. Tisztségviselők választása Az Országos Választmány munkájában 1 mandátummal vehetünk részt. Három tagot kértünk fel arra, hogy a képviseletet ellássa. Sajnos többször kerültünk olyan helyzetbe, hogy nem volt képviseletünk. Ennek kiküszöbölésére, valamint a kialakult helyzet (üres posztok) miatt az OSZT elnöksége nevében Békési alelnök személycserékre vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztette az OSZT elé: Elnökségi tagnak javasolja Perge Lórántot, A PEB tagjának: Apró Máriát és Török Józsefnét. Az OSZT elnöke javasolja az OV munkájába bekapcsolni Békési alelnököt. Az OSZT egyhangú szavazással (16 igen, 1 1 tartózkodás mellett) mind a négy jelölést elfogadta. Ennek megfelelően a MÁK OSZT elnöksége : Dr Dobóczky Károly OSZT elnök Békési József OSZT alelnök Perge Lóránt alapszervezeti titkár Susztek Istvánné alapszervezeti titkár Szarvas Lászlóné alapszervezeti titkár Dr Tóth Gellért alapszervezeti titkár Tradler Ildikó alapszervezeti titkár A MÁK OSZT PEB tagjai: Kárpáti Jánosné elnök Apró Mária PEB tag Török Józsefné PEB tag OV résztvevők 1 mandátummal: Vezérképviselő: Szarvas Lászlóné Képviselők: Tradler Ildikó és Békési József 3

4 Beszámoló az OV ülésen elhangzottakról Falrengető döntéseket az OV nem hozott. Fő téma a ház kérdés volt. Az MKKSZ új székházát a KSZSZ és az MKKSZ közösen vásárolta meg, többségi tulajdonos az MKKSZ. A kft tevékenységéről 162 oldalas beszámoló készült Beszámoló a 2009 es év gazdálkodásáról Beszámoló a és hó közötti elnökségi munkáról A 2009 évi központi költségvetés végrehajtásáról beszámoló hangzott el Üdülőhasznosításról (Tóth Gellért bizottsági tag lett) Országos tagszervezési munkáról beszámoló Egymásért Alapítvány gazdálkodásáról Alapító okirat módosításáról Alkossunk Együtt Programot Programfüzet a megyetitkárok rendelkezésére bocsátották. Június 9. én Akadémia soros rendezvényére kerül sor a Duna Palotában. Ötleteket, javaslatokat lehet tenni továbbra is. Egyebek Támogatást nem kaptunk már két éve az éves Szakszervezeti Akadémia megrendezéséhez, annak ellenére, hogy pályáztunk. Elutasítás sem érkezett. Június ifjúsági tagozat újra alakításához rendezvény lesz. kmf Békési József Jkv vezető Dr Dobóczky Károly elnök 4

5 1.sz. Melléklet: MÁK OSZT Működési Szabályzat tervezete MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) Magyar Államkincstári Dolgozók ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (OSZT) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tervezete (MSZ) Elfogadta az Országos Szakmai Tanács a. számú határozatával Év hó nap elfogadta 5

6 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az MKKSZ Alapszabálya alapján a szakmai érdekképviselet megjelenítésére a Magyar Államkincstár szakmai, foglalkoztatási csoporthoz tartozó munkahelyi szervezetek a megyei, fővárosi területi szervezethez tartozás mellett Országos Szakmai Tanácsot hoztak létre. (Alapszabály 50. pont) 2. A Magyar Államkincstári Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa teljesíti a létrehozásának feltételeit, mely szerint az egész országra kiterjedő szakmai szerveződési köre van, a szakszervezeti tagok száma eléri a 200 főt, kialakítja működési szabályait (MSZ) és megfogalmazza az érdekképviseleti tevékenységi területének feladatait (Program). (Alapszabály 50. a-c/ pont) 3. A szakmai érdekképviseleti szerv neve: Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Magyar Államkincstári Dolgozók. Országos Szakmai Tanácsa 4. A szakmai érdekképviseleti szerv székhelye: 1146.(irányítószám) Budapest,(helység) Abonyi.(utca) 46. (szám). A szakmai érdekképviseleti szerv levelezési címe: 6720.(irányítószám) Szeged,(helység) Széchenyi tér 9 (szám). 5. Az MKKSZ Magyar Államkincstári Dolgozók. Országos Szakmai Tanácsa (továbbiakban OSZT) által használatos bélyegző készítéséről, a használati jogosultságáról és nyilvántartásáról az MKKSZ Országos Iroda rendelkezik. (MKKSZ-SZMSZ 2. pont) II. AZ OSZT SZERVEZŐDÉSE, MŰKÖDÉSE 6. Az OSZT tagjai a Magyar Államkincstár szakmai szerveződése szerinti munkahelyi szervezetek, melyeket a szervezetek választott vezetői (munkahelyi szervezetek titkárai, delegáltjai) képviselnek. (Alapszabály 50. pont) 7. Az OSZT tagjai (a tagszervezetek vezetői) sorából vezetőséget (elnökséget), elnököt, kongresszusi küldötteket és OV tagokat választ. (Alapszabály 50. pont) 8. Az OSZT a tagjai sorából az elnök választása után alelnököt és tagokat is választ. Az elnökség 7 tagú, mely az elnökből, 1 fő alelnökből és 5 tagból áll. 9. Az OSZT elnöke, alelnöke, és elnöksége tagjai mandátuma az MKKSZ kongresszusi ciklusára szól. Választásukra, a kongresszusra készülő OSZT tanácskozáson kerül sor. Ezen kívül lemondás, visszahívás, egyéb ok alapján erre egyéb időpontban is sor kerülhet. 10. Az elnök megbízatása megszűnhet lemondással és felmentéssel is. A felmentésre vagy visszahívásra irányuló javaslatot az OSZT tagjainak legalább egyharmada írásos indokolás alapján kezdeményezheti. (Alapszabály 14. pont, 77. pont) 11. Az OSZT az MKKSZ Alapszabálynak és az SZMSZ -ének megfelelően, működését működési szabályzatban (MSZ) szabályozza, melyet az OSZT tanácskozása fogad el. (Alapszabály 50. c/ pont) 6

7 12. Az OSZT nem önálló jogi személy, ennek megfelelően jogot és kötelezettséget önállóan nem vállalhat. Az OSZT működési költségeit az MKKSZ éves költségvetéséből, - valamint a Magyar Államkincstár által nyújtott OSZT támogatásból - a pénzügyi feltételektől függően az Elnökség biztosítja. (Alapszabály 53. pont) 13. Az OSZT részére más szervek az MKKSZ költségvetésén keresztül anyagi támogatást nyújthatnak. Az ilyen pénzeszközök felhasználása az OSZT működési céljai érdekében történhet; ellenőrzése az MKKSZ más költségvetési előirányzataival megegyezően történik melyre a PEB hatásköre is kiterjed. (Alapszabály 53. pont) 14. Az OSZT számára külső forrásból biztosított befizetések az MKKSZ központi költségvetésének részét képezik, de azt elkülönítetten kell kezelni és abból csak az OSZT illetékes vezetőjének (vezetőség, elnökség) hozzájárulásával lehet kifizetéseket teljesíteni. (MKKSZ-SZMSZ 30. pont) III. AZ OSZT FŐ FELADATA 15. Az OSZT tagjai érdekében érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységet fejt ki, lehetőségeit meghaladó esetekben az MKKSZ Elnökségéhez fordul. (Alapszabály 51. pont) 16. Az OSZT feladata a tagjai szakmai szinten megjelenő érdekeinek feltárása, képviselete és védelme. Az OSZT segíti a MKKSZ munka- és életkörülményeket befolyásoló országos, ágazati döntésekben való közreműködését. Az OSZT részt vesz a szakmai területéhez kapcsolódó jogalkotás előkészítésben, a jogalkalmazás szakmai feltételeinek kialakításában. (Alapszabály 7. pont) 17. Az OSZT feladata az általa képviselt foglalkozási csoportok és szakmai területek sajátos érdekeinek összehangolása és képviselete. Az OSZT segíti az MKKSZ-nek a szakmapolitikai döntések előszítésében való részvételét. (Alapszabály 8. pont) 18. Az OSZT csak a nem közvetlenül munkahelyi vagy nem területi (megyei) érdekegyeztető, érdekképviseleti körben jár el, működik közre. 19. Az OSZT szükség esetén tájékoztatást kér a kormányzati szervektől, a munkáltatói jogkör gyakorlójától minden olyan kérdésben, amely a munkavállaló érdekeket, a munkafeltételeket és az ezzel összefüggő szakmai érdekekei érint. 20. Az OSZT felkérésre tájékoztatást ad az Országos Választmánynak vagy az MKKSZ Elnökségének. Munkájáról az OSZT-hez tartozó munkahelyi szervezeteknek évente köteles beszámolni. (Alapszabály 52. pont) 21. Az OSZT a javaslataival, kezdeményezéseivel részt vesz az Országos Választmány és az Elnökség határozatainak, állásfoglalásainak kialakításában. (Alapszabály 51. pont) 22. Az OSZT segíti különböző rendezvényekre, akciókra történő mozgósítást, segíti a tájékoztatást és a tájékozódást valamint a továbbképzéseket. (Alapszabály 11., 15., 19.g/ pont) 23. Az OSZT szükség szerint konzultációs fórumot szervez a tagságot érintő egyes intézkedések véleményezésére, az ezekkel kapcsolatos szakszervezeti feladatokra ajánlásokat tesz a munkahelyi szervezeteknek. IV. AZ OSZT TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 7

8 24. Az OSZT feladatkörébe tartozó ügyekben állásfoglalásra, intézkedés megtárgyalására, illetve határozathozatalra irányuló kezdeményezést az MKKSZ tagja a munkahelyi szervezetén (OSZT tagszervezetén) keresztül terjesztheti elő. (MKKSZ-SZMSZ 4. pont) 25. Az egyéni tagi kezdeményezést a tagszervezet vezetője véleményével kiegészítve az átvételtől számított 15 munkanapon belül köteles az OSZT elnökéhez, vezetőségéhez továbbítani. (MKKSZ-SZMSZ 4. pont c/) 26. Az MKKSZ tagjai által az OSZT-hez eljuttatott szakszervezeti ügyben feltett kérdések, felvetések, észrevételek, javaslatok tárgyában az OSZT elnök 30 napon belül válaszolni köteles.(alapszabály 19. c/, MKKSZ-SZMSZ 4. pont a/, 10.pont) 27. A tagszervezetet panaszjog illeti meg, mely szerint, ha az OSZT elnöke nem válaszol határidőben, a tagszervezet ezt jelzi az MKKSZ főtitkárának. 28. Az OSZT tagjának (a tagszervezetek vezetőinek) feladata az együttműködés az OSZT elnökével, a tanácskozásokon segíteni véleményével az OSZT álláspontjának kialakítását, a kapott információk továbbítása a saját munkahelyi szervezete tagjainak, az országos szervek döntései következtében kapott feladatok végrehajtása, a helyi kérdések, igények, problémák továbbítása az OSZT vezetése felé. (Alapszabály 8., 11., 20. pont) 29. Az OSZT tagját (a tagszervezet vezetőjét) elháríthatatlan akadály esetén a tanácskozáson teljes jogú eseti megbízott képviseli a tagszervezeti SZMSZ-ben szabályozottak szerint (helyettesítés) V. AZ OSZT MŰKÖDÉSE 30. Az OSZT tevékenységét alapvetően a tagszervezetek vezetőinek tanácskozása keretében gyakorolja. 31. Az OSZT eljárhat minden olyan ügyben, amely az OSZT programjában foglalt célkitűzések megvalósítását szolgálja, és nem tartozik más szakszervezeti testület hatáskörébe. 32. Az OSZT a munkahelyi szervezetekre (a tagszervezetekre) kötelező határozatot hozhat.nem hoz. Álláspontja kialakításához a távollevők akadályoztatásuk esetén írásban is adhatnak javaslatot.? 33. A döntések a többségi elv alapján születnek. Az OSZT minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Az OSZT határozatképes amennyiben a testület eredeti összlétszámának több mint fele jelen van. A szavazás módjáról (nyílt vagy titkos) a tanácskozás a téma tárgyalását megelőzően dönt. Egyszerű többség: a jelenlévők 50%-a+1 azonos tartalmú szavazat. Minősített többség: az OSZT eredeti összlétszámának 50%-a + 1 azonos tartalmú szavazat. (Alapszabály 12. pont, MKKSZ-SZMSZ 6. pont) 34. Az OSZT programjának elfogadásához, módosításához és az MSZ jóváhagyásához, módosításához minősített többség szükséges. 35. Az OSZT tanácskozásáról, üléseiről emlékeztető készül. Az emlékeztetőt az elnök és az emlékeztetőt készítő tag írja alá. Az emlékeztetőben a tanácskozásra vonatkozó alapvető tényeket kell rögzíteni. Szó szerint kell tartalmazni a döntések és a döntés alapjául szolgáló szavazati eredményt. Az emlékeztető melléklete a jelenléti ív. Az elnök az emlékeztető egy példányát megküldi az MKKSZ Országos Irodájának. 36. Az OSZT üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. A munkavállalók, a tagszervezetek nagy részét érintő kérdésekben, valamint a tagszervezetek 1/4-dének kezdeményezésére az ülést össze kell hívni. 8

9 37. Az OSZT ülései ettől eltérő döntés hiányában nyilvánosak. Ennek alapján a tagszervezet képviselője a munkahelyi szervezetéből előzetes bejelentés alapján érdeklődő tagot meghívhat, aki tanácskozási joggal rendelkezik. (Alapszabály 19. f/ pont) 38. Az OSZT dönt az egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontjának nyilvánosságra hozataláról, és annak módjáról. 39. Az OSZT elnök, alelnök és az elnökség tagjai munkajogi védelmével kapcsolatos szakszervezeti jogokat az OSZT gyakorolja. (MKKSZ-SZMSZ 12. f/ pont) 40. Az OSZT szükség esetén dönt állandó és eseti munkabizottság létrehozásáról. Feladatairól, létszámáról, személyi összetételéről valamint beszámoltatásáról az OSZT dönt. A munkabizottságok működési rendjüket az OSZT elnökével történő egyeztetést követően maguk határozzák meg. VI. AZ OSZT ELNÖKSÉGÉNEK FELADATAI 41. Az OSZT Elnökségét az elnök hívja össze, üléseit szükség szerint tartja. Az Elnökség üléseiről emlékeztető készül. Az emlékeztetőt az elnök és az emlékeztetőt készítő tag írja alá. Az emlékeztetőben a tanácskozásra vonatkozó alapvető tényeket kell rögzíteni. Szó szerint kell tartalmazni a döntések és a döntés alapjául szolgáló szavazati eredményt. Az emlékeztető melléklete a jelenléti ív. Az emlékeztető egy példányát megküldi az MKKSZ Országos Irodájának. 42. Az OSZT Elnöksége véleményezi a szakterület működésére és gazdálkodási rendjére vonatkozó kormányzati, ágazati, tagszervezeti javaslatokat. 43. Az OSZT Elnöksége tájékoztatást kér az állami és társadalmi szervezetek vezetőitől szakmai és érdekvédelem körébe tartozó kérdésekben. 44. Az OSZT Elnöksége kezdeményezi az MKKSZ Elnökségénél a munkavállalói érdekvédelem szempontjából fontos közös javaslat kialakítását és a közös fellépést. 45. Az OSZT Elnöksége ajánlásokat tesz a munkahelyi szervezetek érdekegyeztető, érdekvédő, érdekképviseleti feladatai segítésére. 46. Az OSZT Elnöksége segíti és szervezi a központi testületek döntéseinek előkészítését és a döntések végrehajtását. 47. Az OSZT Elnöksége előkészíti az OSZT döntéseit, javaslatot tesz az egyes döntések, álláspontok nyilvánosságra hozatalára, szervezi és ellenőrzi OSZT döntéseinek végrehajtását, valamint a tanácskozáson beszámol tevékenységéről. VII. AZ OSZT ELNÖK FELADATAI 48. Az elnök képviseli az OSZT-t a különböző állami szervekkel folytatott szakmai tárgyalásokon, a MKKSZ vezetői értekezletein és az egyéb külső kapcsolatokban. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök jár el, ezen kívül az alelnök ellátja mindazokat a feladatokat, amivel az elnök megbízza. 49. Az OSZT tevékenységét az MKKSZ főtitkára hangolja össze a megyei (fővárosi) területi szervekkel. (Alapszabály 47. l/ pont) 9

10 50. Az OSZT üléseit az elnök hívja össze. A meghívóban a napirendet meg kell határozni, azt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a meghívottaknak. A meghívó elektronikus levél formájában (levelezőrendszer) is kiküldhető. 51. Az OSZT elnök részt vesz a vezetői értekezleteken, ahol a munkájáról szükség szerint beszámol, az ott kapott feladatokat, információkat továbbítja az OSZT tagjai számára. Nyilvántartja az tagszervezetek vezetőinek (szakmai tanács tagjainak) nevét és elérhetőségét. Karbantartja és kezeli a levelezőrendszert. 52. Az OSZT elnök gondoskodik az OSZT dokumentumainak az MKKSZ honlapján való közzétételéről. 53. Az OSZT elnök együttműködik az MKKSZ tisztségviselőivel. 54. Az OSZT elnök együttműködik a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökével és az állandó és eseti munkabizottságok vezetőivel. 55. Az OSZT elnök az OSZT elnöksége egyetértésével javaslatot tehet kitüntetésre. 56. Az OSZT elnök segíti az új munkahelyi szervezetek létrehozását, segíti a taglétszám bővítését. (Alapszabály 8. pont) VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 57. Azokban a kérdésekben, amelyekről az MSZ nem rendelkezik, az MKKSZ Alapszabálya és az MKKSZ-SZMSZ-e szerint kell eljárni. 58. Az Országos Választmány a Magyar Államkincstári Dolgozók OSZT megalakulását a.. tanácskozásán hitelesítette. (Alapszabály. 50. pont c/ pont) 59. Az MKKSZ...OSZT az MSZ-t a hó..napján tartott ülésén minősített többséggel elfogadta. Az OSZT MSZ-e egyben az MKKSZ-SZMSZ melléklete (MKKSZ-SZMSZ 29. pont /c pont) 60. Az MSZ hatályba lépésének időpontja: napja, egyidejűleg az előző, 20..hó.napján elfogadott szabályozás hatályát veszti. Budapest, 2010 Június 3. PH. OSZT elnöke Záradék: Az MKKSZ Elnöksége az OSZT Működési Szabályzatát hó..napon tartott ülésén az Alapszabály 33. c/ pontja alapján jóváhagyta. 10

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

Emlékeztető. Az értekezlet helyszíne: MÁK Vadász u. 16. IV. emeleti tárgyalója

Emlékeztető. Az értekezlet helyszíne: MÁK Vadász u. 16. IV. emeleti tárgyalója MMKK KK SS ZZ MM AA GG YYAA RR ÁÁ LL LL AA MM KK II NN CC SS TTÁÁ RR II DD OO LL GG OO ZZ ÓÓ KK OO RR SS ZZ ÁÁ GGOO SS SS ZZ AA KK MMAA II TT AA NN ÁÁ CC SS AA BUDAPEST Levélcím: Magyar Államkincstár Dél

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Általános alapelvek A Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Egyesület) olyan önálló, független szakmai társadalmi szervezet, amely az érdekképviseleti,

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 21. (1) bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE BUDAPEST TERÜLETI KÉPVISELET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 Tárgyalja: A Területi Bizottság 2007. december hó 14-én. Elfogadja: A Titkári Testület 2007. december hó 18-án.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kaposvár, 2004. november 29. 2 1. Általános rendelkezések 1.1. A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA, az 5/2009(XI.20) sz. Kongresszusi határozattal módosított változtatásokkal egységes szerkezetben.

A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA, az 5/2009(XI.20) sz. Kongresszusi határozattal módosított változtatásokkal egységes szerkezetben. A HVDSZ 2000 ALAPSZABÁLYA, az 5/2009(XI.20) sz. Kongresszusi határozattal módosított változtatásokkal egységes szerkezetben. 1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1.1. A szakszervezet neve: Helyiipari és Városgazdasági

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány 7100 Szekszárd, Wosinsky M. ltp. 36. Szervezeti Működési Szabályzat Készült: Molnárné Szalai Edit kuratórium elnöke 2 Az Alapítvány adatai Az Alapítvány

Részletesebben

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Hatályos: 2012. november 17-étől A 2008. december 1-jétől hatályos

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének A L A P S Z A B Á L Y A

Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének A L A P S Z A B Á L Y A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének A L A P S Z A B Á L Y A I. fejezet 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezet neve MÉRNÖKÖK és TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE (röviden: MTSZSZ, a továbbiakban

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben