A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01"

Átírás

1 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

2 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok

3 Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi határrendészeti igazgatásrendészeti közlekedésrendészeti közrendvédelmi Személy- és objektumvédelmi terror-elhárítási kommunikációs

4 Szolgálatok Állami futárszolgálat bevetési Bűnügyi technikai és szakértői légirendészeti Rendőri csapaterő Repülőtéri rendőri tűzszerész ügyeleti Védelmi igazgatási vízirendészeti Légiközlekedés védelmi tanúvédelmi

5 Szakszolgálatok ellenőrzési gazdasági hivatali humánigazgatási

6 Szolgálati formák

7 A rendőrség szolgálati formái A rendőrök a szolgálati feladataikat külön végrehajtási rendelkezések alapján, különböző szolgálati formákban, a szakmai szabályzatokban meghatározott módon hajtják végre, amely elírásokat az adott feladat végrehajtására kijelölt rendőr szolgálati beosztásától függetlenül köteles betartani. A szolgálati elöljáró az alárendelt rendőr részére elrendelheti a feladat meghatározott szolgálati formában történ végrehajtását.

8 A rendőrség szolgálati formái Ügyeleti szolgálati forma Körzeti megbízotti szolgálati forma Járőr szolgálati forma Útlevélkezelői szolgálati forma Őrszolgálati formák Személyvédelmi szolgálati forma Pénzkísérő szolgálati forma Vonatkísérő szolgálati forma Védelmi ellenőrzési és felügyeleti szolgálati forma Készenléti szolgálati forma Felügyeleti szolgálati forma

9 Ügyeleti szolgálati forma Ügyeletet kell biztosítani : A rendőrségi feladatok végrehajtásának, a szervezet működésének, valamint irányításának és vezetésének, a rendőri munka folyamatosságának biztosítása, az együttműködő szervekkel való kapcsolat állandó fenntartása, a rendkívüli eseményekkel összefüggő halaszthatatlan intézkedések megtétele, az intézkedésre jogosult és köteles szervek, személyek értesítése, a vezetők tájékoztatása érdekében

10 Ügyeleti szolgálati forma állandó vagy ideiglenes jelleggel ügyeletet kell biztosítani: A rendőrségi feladatok végrehajtásának, a szervezet működésének, valamint irányításának és vezetésének biztosítására a rendőri munka folyamatosságának biztosítása, az együttműködő szervekkel való kapcsolat állandó fenntartása, a rendkívüli eseményekkel összefüggő halaszthatatlan intézkedések megtétele, az intézkedésre jogosult és köteles szervek, személyek értesítése, illetve a vezetők tájékoztatása érdekében

11 Ügyeleti szolgálati forma Az ügyeletet ellátó személy a hivatali munkaidőn kívül a szerv vezetőjének jogkörét a részére meghatározott mértékben gyakorolja. Az ügyeletes részére biztosítani kell azokat az eszközöket, amelyek a feladat zavartalan ellátásához és a hatáskörébe utalt intézkedések megtételéhez szükségesek. Az ügyeletest a feladatának teljesítésétől elvonni, más feladatra igénybe venni nem lehet.

12 Körzeti megbízotti szolgálati forma A körzeti megbízott az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetője által meghatározott körzetben teljesít szolgálatot, tevékenységét önállóan szervezi.

13 Körzeti megbízotti szolgálati forma alapvető feladatai: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a lakosság kapcsolatának fenntartása, bűnmegelőzési tevékenység ellátása, nyomozások elvégzése, a működési területét érintő körözési eljárás lefolytatása vasúti, légi és vízi rendészeti rendőri feladatok ellátása.

14 Járőr szolgálati forma A járőrözés: a közterületek és nyilvános helyek, a határterület és jogszabályban meghatározott esetekben a határterületen kívüli területek rendőri vagy határrendészeti ellenőrzésének, továbbá a határőrizetnek az egyik formája.

15 Járőr szolgálati forma A járőrözés során: egy vagy több rendőr előre meghatározott körzetben, területen vagy útvonalon, valamint menetvonalon bűnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti, közlekedési, továbbá vízi rendészeti feladatot lát el, ellenőrzi a jogszabályok betartását, végzi a jogellenes cselekmények megelőzését, felderítését, megszakítását és az elkövetők elfogását.

16 A járőr lehet : Járőr szolgálati forma bűnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti, közlekedési forgalomellenőrző

17 Útlevélkezelői szolgálati forma Útlevélkezelői szolgálati formát alkalmaz az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határforgalom ellenőrzés végrehajtására, amelynek során az útlevélkezelő: a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben, valamint a Határőrök gyakorlati kézikönyvében (Schengeni kézikönyv) meghatározottakat hajtja végre. Útlevélkezelésre megnövekedett forgalom esetén forgalmi sávonként két rendőrt kell vezényelni.

18 Őrszolgálati formák Az őrszolgálat az a szolgálati forma, amelynek során a rendőr: a kijelölt őrhelyén, mozgási körzetében állandó vagy ideiglenes jelleggel személyt, meghatározott területet, létesítményt vagy értéket véd, őriz, közbiztonsági szempontból ellenőriz vagy protokolláris feladatot lát el.

19 Őrszolgálati formák Az őrszolgálat formája lehet: - mozgóőr, - objektumőr, - fogdaőr, - kísérő őr, - rendkívüli őr, - díszőr szolgálat.

20 Személyvédelmi szolgálati forma A személyvédelmi szolgálat célja: a személybiztosítás, a lakásbiztosítás, a programhely biztosítás, az útvonal-biztosítás, a védett személy biztonságos közúti szállítása, A védett személlyel kapcsolatos nyílt és operatív biztosítás ellátása.

21 Pénzkísérő szolgálati forma a Magyar Nemzeti Bank és más pénzintézetek nagy összegű pénz- és értékszállításainak kísérése végrehajtás során a pénzkísérő járőrcsoport vezetője folyamatos rádióösszeköttetést tart a területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjával.

22 Pénzkísérő szolgálati forma A pénzkísérő járőrcsoport vezetője a pénzkíséret végrehajtása során kizárólag a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető magatartás észlelése esetén köteles intézkedést kezdeményezni. Ebben az esetben a területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központja köteles soron kívül segítséget nyújtani a pénzkísérő járőrcsoport részére. Ebben az esetben a pénzkísérő járőrcsoport a pénzkísérési feladatát csak az intézkedés átadása után folytathatja.

23 Vonatkísérő szolgálati forma A személyszállító vonatok, valamint a pályaudvarok és vasútállomások rendőri ellenőrzése a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság feladata. Azt a vonatot, amelynek rendőri ellenőrzése közbiztonsági szempontból különösen indokolt, a rendőr-főkapitányság intézkedése alapján közrendvédelmi állománnyal a megye (főváros) területén kísérni kell. A vonatkísérési feladatok végrehajtása mellett, azzal összhangban meg kell szervezni a pályaudvarok és vasútállomások rendőri ellenőrzését.

24 Védelmi ellenőrzési és felügyeleti szolgálati forma A védelmi ellenőrzési és felügyeleti feladatra beosztott rendőr nemzetközi repülőtéren felügyeli az utasok és kézipoggyászaik, a nem utas személyek és személyes tárgyaik, a szigorított védelmi területre (SRA) belépő járművek, valamint a feladott poggyász, áru és postaküldemény, a légifuvarozói postaküldemény és a anyag, a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek védelmi ellenőrzését.

25 Védelmi ellenőrzési és felügyeleti szolgálati forma A védelmi ellenőrzési és felügyeleti feladatra beosztott rendőr nemzetközi repülőtéren ellátja a repülőtér szigorított védelmi területeinek rendőri felügyeletét, valamint közreműködik a repülőtér területén a közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény elhárításában, továbbá az elhagyott, gazdátlan csomagokkal kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásában.

26 Készenléti szolgálati forma Készenlétet az alábbi vezetők rendelhetnek el kizárólag az irányítása alatt álló szerv, szervezeti egység vagy szervezeti elem vonatkozásában:

27 Készenléti szolgálati forma Készenlétet elrendelhet: az országos rendőrfőkapitány, a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a rendészeti országos rendőrfőkapitányhelyettes, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója,

28 Készenléti szolgálati forma Készenlétet elrendelhet: a Készenléti Rendőrség parancsnoka, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója,

29 Készenléti szolgálati forma Készenlétet elrendelhet: a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, a rendőrkapitány és a határrendészeti kirendeltség vezetője

30 Felügyeleti szolgálati forma A felügyeleti szolgálatra beosztottak feladata: a közrendet, közbiztonságot veszélyeztető cselekményeket megelőzzék, megszakítsák, a szükséges rendőri intézkedéseket megtegyék, a rend fenntartása érdekében segítséget nyújtsanak a rendezőknek.

31 Felügyeleti szolgálati forma Felügyeleti szolgálatot olyan, nagyobb számú közönséget vonzó rendezvényeken, kulturális és egyéb létesítményekben lehet szervezni, ahol a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében az ilyen szolgálat ellátása szükséges.

32 Felügyeleti szolgálati forma A rendőrkapitányság vezetője a helyi viszonyoknak megfelelően dönti el, hogy mely létesítményekben, milyen alkalomból indokolt felügyeleti szolgálatot elrendelni, valamint meghatározza azokat a létesítményeket, amelyekben e feladatot járőr hajtja végre.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r. alezredes

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGA BIZOTTSÁG

RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGA BIZOTTSÁG RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGA BIZOTTSÁG Szerző: Szakmai lektor: Pedagógiai lektor: Szerkesztő: Készült: dr. Biró Attila r. alezredes Dobák István c. r. alezredes Ferenc Róbert r. ezredes Tóth Attila r.

Részletesebben

Magyar joganyagok - Készenléti Rendőrség - alapító okirata, módosításokkal egysége 2. oldal 6. A KR illetékessége az ország egész területére kiterjed.

Magyar joganyagok - Készenléti Rendőrség - alapító okirata, módosításokkal egysége 2. oldal 6. A KR illetékessége az ország egész területére kiterjed. Magyar joganyagok - Készenléti Rendőrség - alapító okirata, módosításokkal egysége 1. oldal Készenléti Rendőrség alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

A belügyminiszter./2011. ( ) BM. rendelete

A belügyminiszter./2011. ( ) BM. rendelete 1 A belügyminiszter./2011. ( ) M rendelete a elügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék /2013. (III. 29.) ORFK utasítás a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék /2013. (III. 29.) ORFK utasítás a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról 2013/8. szám Budapest, 2013. április 3. Szám: 13962../2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás a fegyelemkezelő

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. a szakterminológiai kutatásról. Készítette: dr. Szabó Henrik. 2014. december 4.

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. a szakterminológiai kutatásról. Készítette: dr. Szabó Henrik. 2014. december 4. KUTATÁSI BESZÁMOLÓ a szakterminológiai kutatásról Készítette: dr. Szabó Henrik 2014. december 4. Bevezetés A BM Oktatási, Képzési- és Tudományszervezési Főigazgatóság felkérésére a szakterminológia kutatás

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22 NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 23-22 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/18. szám Budapest, 2012. október 16. Szám: 34370/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 17/2012. (X. 12.) ORFK utasítás az Európa

Részletesebben

20/2012. (XI. 30.) ORFK utasítás. a Tevékenység-irányítási Központok átmeneti működéséről és egyes ORFK utasítások módosításáról I.

20/2012. (XI. 30.) ORFK utasítás. a Tevékenység-irányítási Központok átmeneti működéséről és egyes ORFK utasítások módosításáról I. 20/2012. (XI. 30.) ORFK utasítás a Tevékenység-irányítási Központok átmeneti működéséről és egyes ORFK utasítások módosításáról Szám: 20/2012. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 1 A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján kiadom a Komárom-Esztergom

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK VENDÉGEINKET!

ÜDVÖZÖLJÜK VENDÉGEINKET! ÜDVÖZÖLJÜK VENDÉGEINKET! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2. sz. Tel. BM: (03/32) 30-00, 30-01 Városi: (06/42) 524-601 Fax. BM: (03/32) 30-02 Városi: (06/42)

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ALAPOKMÁNYA. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság azonosító adatai

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ALAPOKMÁNYA. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság azonosító adatai A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ALAPOKMÁNYA I. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság azonosító adatai Költségvetési szerv megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Magyar joganyagok - 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás - egyes ORFK utasításoknak a sze 2. oldal c) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szol

Magyar joganyagok - 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás - egyes ORFK utasításoknak a sze 2. oldal c) az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szol Magyar joganyagok - 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás - egyes ORFK utasításoknak a sze 1. oldal 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás egyes ORFK utasításoknak a szervezeti változásokkal kapcsolatos módosításáról

Részletesebben

Magyar joganyagok - 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás - a Járőr- és Őrszolgálati Szabá 2. oldal dc) más állam területén végrehajtott nemzetközi közös

Magyar joganyagok - 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás - a Járőr- és Őrszolgálati Szabá 2. oldal dc) más állam területén végrehajtott nemzetközi közös Magyar joganyagok - 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás - a Járőr- és Őrszolgálati Szabá 1. oldal 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról 1 A jogalkotásról szóló 2010. évi

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK MINTAFELADATOK BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Fontos tudnivalók Válaszai legyenek lényegre törők, ne lépje túl a rendelkezésére álló helyet! Törekedjék egyértelműségre mind

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Arcvonal tagjaival szemben folytatott nyomozás. Opauszki András r. alezredes főosztályvezető Budapest, december 08.

A Magyar Nemzeti Arcvonal tagjaival szemben folytatott nyomozás. Opauszki András r. alezredes főosztályvezető Budapest, december 08. A Magyar Nemzeti Arcvonal tagjaival szemben folytatott nyomozás Opauszki András r. alezredes főosztályvezető Budapest, 2017. december 08. A nyomozás adatai A nyomozás elrendelésének időpontja: 2015. augusztus

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG *4400 Nyíregyháza, Bujtos u.2. ( Tel. BM: (03/32)36-11 ( Városi: (06/42) 524-600 + Fax. BM: (03/32)35-05 + Városi: (06/42) 524-666 Száma:. -2009. A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Frissítve: 08. december 4. 4:6 Hatály: 08.I VI.7. Magyar joganyagok - 30/05. (VI. 6.) BM rendelet - a belügyminiszter irányítása al. oldal bg)

Frissítve: 08. december 4. 4:6 Hatály: 08.I VI.7. Magyar joganyagok - 30/05. (VI. 6.) BM rendelet - a belügyminiszter irányítása al. oldal bg) Frissítve: 08. december 4. 4:6 Hatály: 08.I.. - 08.VI.7. Magyar joganyagok - 30/05. (VI. 6.) BM rendelet - a belügyminiszter irányítása al. oldal 30/05. (VI. 6.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása

Részletesebben

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7465 5. datbiztonsági intézkedések 9. z Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok

Részletesebben

ÁBTL /1977 /1 SZIGORÚAN TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM II. Főcsoportfőnökség. Szám: 50-76/1977. VEZETŐI ÁLTAL évben

ÁBTL /1977 /1 SZIGORÚAN TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM II. Főcsoportfőnökség. Szám: 50-76/1977. VEZETŐI ÁLTAL évben BELÜGYMINISZTÉRIUM II. Főcsoportfőnökség SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 50-76/1977. A BM II. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K S É G VEZETŐI ÁLTAL 1976. évben KIADOTT ÉRVÉNYES ÉS HATÁLYÁT VESZTETT UTASÍTÁSOK CÍMGYŰJTEMÉNYE

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet

Rendészeti igazgatás. Rendészet Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 2015. évi XLII.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/3. szám Budapest, 2011. április 13. Szám: 11529/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 5/2011. (IV. 08.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE

DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE A SZOLGÁLATTELJESÍTÉS KÖZBEN, A SZOLGÁLATI KÖTELMEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGSÉRÜLT AKTÍV HIVATÁSOS ÉS NYUGÁLLOMÁNYÚ RENDŐRÖKNEK, HATÁRŐRÖKNEK, TŰZOLTÓKNAK,

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. törzskönyvi nyilvántartási szám: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. törzskönyvi nyilvántartási szám: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 1. Fejezet száma, megnevezése: XI. Belügyminisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

A Rendőrs. rség g feladatai a katasztrófav. favédelemben. rnagy védelmi kiemelt főreferensf. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

A Rendőrs. rség g feladatai a katasztrófav. favédelemben. rnagy védelmi kiemelt főreferensf. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság A Rendőrs rség g feladatai a katasztrófav favédelemben Herczig Imre r.őrnagy rnagy védelmi kiemelt főreferensf A rendőrség rség g feladatköre Magyarország Alaptörvénye.a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények

Részletesebben

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete 2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 38,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

Frissítve: 09. január 4. :55 Hatály: 07.VII VII.3. Magyar joganyagok - 30/05. (VI. 6.) BM rendelet - a belügyminiszter irányítása al. oldal bg)

Frissítve: 09. január 4. :55 Hatály: 07.VII VII.3. Magyar joganyagok - 30/05. (VI. 6.) BM rendelet - a belügyminiszter irányítása al. oldal bg) Frissítve: 09. január 4. :55 Hatály: 07.VII.. - 07.VII.3. Magyar joganyagok - 30/05. (VI. 6.) BM rendelet - a belügyminiszter irányítása al. oldal 30/05. (VI. 6.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

RENDÉSZETI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

RENDÉSZETI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA RENDÉSZETI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: XI. fejezet, Belügyminisztérium Költségvetési szerv megnevezése: Rendészeti Biztonsági Szolgálat Törzskönyvi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi)

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - Törzskönyvi

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

2016. december 7-én óra BM márványaula TISZTELT MINISZTERHELYETTES ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM!

2016. december 7-én óra BM márványaula TISZTELT MINISZTERHELYETTES ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM! 2016. december 7-én 11.00 óra BM márványaula TISZTELT MINISZTERHELYETTES ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM! DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE A SZOLGÁLATTELJESÍTÉS KÖZBEN, A SZOLGÁLATI

Részletesebben

XXI. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban

XXI. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban XXI. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban A katasztrófavédelem szerepe a közúti, vasúti, vízi szállítások felügyeletében Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes 217. február 23. A katasztrófavédelem

Részletesebben

A belügyminiszter /2012. (...) BM. utasítása

A belügyminiszter /2012. (...) BM. utasítása T E R V E Z E T A belügyminiszter /2012. (......) BM utasítása a rendőrség különleges foglalkoztatási állományának tagjai által ellátható feladatokról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.

Részletesebben

22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás. a Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata kiadásáról

22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás. a Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata kiadásáról 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/22/1997. TÜK A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (2) bekezdés c)

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD. Ügyszám: /1-1/2013. ált. Jóváhagyom: Kaposvár, NAGYATÁD RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD. Ügyszám: /1-1/2013. ált. Jóváhagyom: Kaposvár, NAGYATÁD RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD Cím: 7500 Nagyatád, Zrínyi u. 7. / Pf.:14. Tel: 82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050-119/1-1/2013. ált. Jóváhagyom: Kaposvár, 2013.

Részletesebben

30/2010. (OT 16.) ORFK utasítás. a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására. I. Általános feladatok

30/2010. (OT 16.) ORFK utasítás. a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására. I. Általános feladatok 30/2010. (OT 16.) ORFK utasítás Szám: 30/2010. a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására Minden év június 1-jétől augusztus 31-ig, a fővárosban június 1-jétől szeptember 30-ig, valamint a

Részletesebben

INTÉZKEDÉSE. 3/1978. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁG VEZETŐJÉNEK. Budapest, évi október hó 18-án. TITKÁRSÁGA /3/1978.

INTÉZKEDÉSE. 3/1978. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁG VEZETŐJÉNEK. Budapest, évi október hó 18-án. TITKÁRSÁGA /3/1978. BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA BELSŐ HASZNÁLATRA! 10 205/3/1978. A BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁG VEZETŐJÉNEK 3/1978. számú INTÉZKEDÉSE Budapest, 1978. évi október hó 18-án. ÁBTL - 4.2-1 0-205/3/1978 / 1

Részletesebben

T/3408. számú. törvényjavaslat

T/3408. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3408. számú törvényjavaslat a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés Pozsonyban, 2006. október

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 19. RENDÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 19. 8:00. Időtartam: 120 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 19. RENDÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 19. 8:00. Időtartam: 120 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. október 19. RENDÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. október 19. 8:00 Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA írásbeli

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet - a rendőrség szolgálati szabályz 2. oldal 6. előállító helyiség: az előállító egység azon helyiség

Magyar joganyagok - 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet - a rendőrség szolgálati szabályz 2. oldal 6. előállító helyiség: az előállító egység azon helyiség Magyar joganyagok - 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet - a rendőrség szolgálati szabályz 1. oldal 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2016.

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2016. A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 216. Rendőri eljárásban regisztrált 1 ezer lakosra jutó bűncselekmények megoszlása országtérkép A regisztrált összes bűncselekmény számának alakulása

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II.

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II. 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás Szám: 43/2010. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.

Részletesebben

8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás. a sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról

8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás. a sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás Szám: 8/2010. a sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.), továbbá a sportrendezvények biztonságáról

Részletesebben

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete Melléklet a BM/13590/2014. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Részletesebben

Frissítve: január :10 Magyar joganyagok 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a Járőr és Őrszolgálati Szabályzatról 2. oldal

Frissítve: január :10 Magyar joganyagok 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a Járőr és Őrszolgálati Szabályzatról 2. oldal Magyar joganyagok 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a Járőr és Őrszolgálati Szabá 1. oldal 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a Járőr és Őrszolgálati Szabályzatról 1 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

2016. április 22-én óra

2016. április 22-én óra 2016. április 22-én 11.00 óra TISZTELT MINISZTERHELYETTES ÚR! ÁLLAMTITKÁR URAK, ELNÖK ÚR, KABINETFŐNÖK ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK! BEJELENTEM, HOGY ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Magyar joganyagok - 34/2018. (XII. 20.) BM rendelet - a rendvédelmi feladatokat ellá 2. oldal a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellát

Magyar joganyagok - 34/2018. (XII. 20.) BM rendelet - a rendvédelmi feladatokat ellá 2. oldal a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellát Magyar joganyagok - 34/2018. (XII. 20.) BM rendelet - a rendvédelmi feladatokat ellá 1. oldal 34/2018. (XII. 20.) BM rendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet - a rendőrség szolgálati szabályz 2. oldal 6. előállító helyiség: az előállító egység azon helyiség

Magyar joganyagok - 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet - a rendőrség szolgálati szabályz 2. oldal 6. előállító helyiség: az előállító egység azon helyiség Magyar joganyagok - 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet - a rendőrség szolgálati szabályz 1. oldal 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 16., kedd Tartalomjegyzék 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék. 1. 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás a rendőrség áldozatsegítő feladatairól

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék. 1. 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás a rendőrség áldozatsegítő feladatairól 2013/3. szám Budapest, 2013. február 1. Szám: 5531/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Belügyi rendészeti ismeretek középszint 1713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 18. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. Szám: 6024/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2012. (II. 02.) ORFK utasítás a turisztikai

Részletesebben

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról Szám: 7/2012. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A-18/E.

Részletesebben

2011. évi. törvény a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény módosításáról

2011. évi. törvény a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény módosításáról 2011. évi. törvény a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 2. g) pontja helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Belügyminisztérium. S t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s - s t a t i s z t i k a i a d a t á t v é t e l a d a t k ö r. c í m.

Belügyminisztérium. S t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s - s t a t i s z t i k a i a d a t á t v é t e l a d a t k ö r. c í m. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26.. bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29.. bekezdés szerinti statisztikai

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 202/6. szám Budapest, 202. szeptember. Szám: 29568/202.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások:. 6/202. (VIII. 3.) ORFK utasítás az általános rendőrségi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

2018. április 20-án óra TISZTELT MINISZTER ÚR! ÁLLAMTITKÁR ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK!

2018. április 20-án óra TISZTELT MINISZTER ÚR! ÁLLAMTITKÁR ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK! 2018. április 20-án 11.00 óra TISZTELT MINISZTER ÚR! ÁLLAMTITKÁR ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK! DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február havi ülésére 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013-02-27.. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

2. oldal (2) A rendőr-főkapitányságok elnevezését és székhelyét az 1. melléklet állapítja meg. 4. (1) A rendőrkapitányságok az illetékes rendőr-főkapi

2. oldal (2) A rendőr-főkapitányságok elnevezését és székhelyét az 1. melléklet állapítja meg. 4. (1) A rendőrkapitányságok az illetékes rendőr-főkapi 1. oldal 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 100. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 28/2011. (IX.2.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség területén ellátandó közterületfelügyeletről Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 28/2011. (IX.2.) számú rendelete a 19/2012.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás - a körzeti megbízotti szabályza 2. oldal c) körzeti megbízotti iroda: az a helyiség, ahol a körz

Magyar joganyagok - 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás - a körzeti megbízotti szabályza 2. oldal c) körzeti megbízotti iroda: az a helyiség, ahol a körz Magyar joganyagok - 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás - a körzeti megbízotti szabályza 1. oldal 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás a körzeti megbízotti szabályzatról 1 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Magyar joganyagok - 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás - az általános rendőrségi felad 2. oldal Munkakörök Megnevezés menny e. viselési ideje évben ala

Magyar joganyagok - 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás - az általános rendőrségi felad 2. oldal Munkakörök Megnevezés menny e. viselési ideje évben ala Magyar joganyagok - 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás - az általános rendőrségi felad 1. oldal 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám:19010-119/ 3 /2016. ált. Jóváhagyom: Veszprém, 2016. június 07. dr. Töreki Sándor r. dandártábornok sk. rendőrségi főtanácsos főkapitány A Veszprémi Rendőrkapitányság Vezetőjének

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

A megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számai

A megyei, fővárosi rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számai M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2018. évi 207. szám 35897 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba. 7. E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően indult

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG BARCS. Jóváhagyom: Kaposvár, 2013. BARCS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK 1/2013. (VIII. 12.) SZÁMÚ INTÉZKEDÉSE

RENDŐRKAPITÁNYSÁG BARCS. Jóváhagyom: Kaposvár, 2013. BARCS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK 1/2013. (VIII. 12.) SZÁMÚ INTÉZKEDÉSE RENDŐRKAPITÁNYSÁG BARCS 7570 Barcs, Köztársaság u. 4. Tel.: 82/463-002, 82/463-085 Fax: 82/463-085 BM: 23/5411 Fax: 23/5437 e-mail: barcsrk@somogy.police.hu Szám: 14020-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Kaposvár,

Részletesebben

Frissítve: november : Magyar joganyagok - 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet - a Nemzeti Adó- és Vámhivata 2. oldal tájékoztatási kiemelt 75

Frissítve: november : Magyar joganyagok - 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet - a Nemzeti Adó- és Vámhivata 2. oldal tájékoztatási kiemelt 75 Frissítve: 2018. november 30. 11: Magyar joganyagok - 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet - a Nemzeti Adó- és Vámhivata 1. oldal 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

TERVEZET. A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete. a rendőrség szolgálati szabályzatáról

TERVEZET. A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete. a rendőrség szolgálati szabályzatáról TERVEZET A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a rendőrség szolgálati szabályzatáról A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/12. szám Budapest, 2013. május 21. Szám: 19723/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a Magyarország

Részletesebben

A CSORNAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J É N E K. 1/2015. (I.12.) RK intézkedése. A Csornai Rendőrkapitányság Ügyrendjéről. i n t é z k e d é s t :

A CSORNAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J É N E K. 1/2015. (I.12.) RK intézkedése. A Csornai Rendőrkapitányság Ügyrendjéről. i n t é z k e d é s t : CSORNAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Levélcím: 9300 Csorna, Eötvös József utca 3. Postacím: Pf:1. 9301 Telefon: 96/263-270 Telefax: 96/263-270/42-42 BM: 21/42-40 BM telefax: 21/42-42 e-mail: csornark@gyor.police.hu

Részletesebben

31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről. I. Általános rendelkezések

31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről. I. Általános rendelkezések 31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről Szám: 5-1/31/2008. TÜK A Rendőrség által nyújtott szolgáltatásoktól elvárható, hogy a kor fejlettségének megfelelő színvonalon valósuljanak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Beszámoló a Mezei őrszolgálat évi tevékenységéről

Beszámoló a Mezei őrszolgálat évi tevékenységéről Beszámoló a Mezei őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről Létszám: 3 Fő Az közalkalmazottak neve: Magyar Zoltán, Holecz Róbert, Suhajda Attila A közalkalmazottak beosztása: Mezei őrszolgálat Szervezeti egység

Részletesebben

2. oldal (2) A rendőr-főkapitányságok elnevezését és székhelyét az 1. melléklet állapítja meg. 4. (1) A rendőrkapitányságok az illetékes rendőr-főkapi

2. oldal (2) A rendőr-főkapitányságok elnevezését és székhelyét az 1. melléklet állapítja meg. 4. (1) A rendőrkapitányságok az illetékes rendőr-főkapi 1. oldal 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 100. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben