EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEGYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEGYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 3."

Átírás

1 EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEGYSÉG DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 3. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Intézmény vezetője: Sitku Pál főigazgató Intézményegység vezető: Holló Márta Intézményegység vezető helyettes: Klinger Erika

2 TARTALOM AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG BEMUTATÁSA AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGPOLITIKÁJA - minőségpolitikai nyilatkozat - a fenntartói minőségpolitika intézményegységünkre vonatkozó része - pedagógiai minőségcéljaink - szervezeti minőségcéljaink AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE - a vezetés szerepe - jogszerűség - tervezés - vezetői ellenőrzés, értékelés o a pedagógus teljesítményértékelés általános elvei o a közalkalmazott minősítésének szempontjai o a teljesítményértékelés eljárásrendje - partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése o kommunikáció a külső partnerekkel o külső partneri igény- és elégedettségmérés 2

3 o kommunikáció a belső partnerekkel - emberi erőforrás - az intézményegység mérési és értékelési rendszere 1. Az intézményegység bemutatása Az intézményegység elnevezése: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Székhelye: Dorog, Mátyás király utca 3. Működési körzete: Dorog város és 13 vonzáskörzeti település: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny Szakszolgálatunk szolgáltatásait Dorog város és 13 vonzáskörzeti település gyermekei számára nyújtja. Az ellátásra jogosultak (3 éves kortól addig a korig, amíg nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytatnak) létszáma kb fő. Intézményegységünkben működik nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 2000-től a profilunk a gyógytestnevelés szakszolgálati feladattal, majd 2009-ben pályaválasztási tanácsadással egészült ki. Az intézményegység a Mátyás király utca 3. sz. alatti épületben működik. Az épület egy csendes, de mégis központi, a vidékről beutazók számára is könnyen megközelíthető utcában található. Felújításánál figyelembe vették a szakszolgálatokra irányadó rendeletet, így 1 alkalmazotti iroda, 5 vizsgáló és terápiás ellátásra is megfelelő helyiség, orvosi szoba, tornaszoba, megfelelő vizesblokk, váró, irattár és raktárhelyiségek állnak rendelkezésre. Ennek köszönhetően esztétikus, megfelelő méretű helyen dolgozhatunk, fogadhatjuk a hozzánk fordulókat. Nagy udvar is tartozik az épülethez. A gyógytestneveléshez szükséges tornaterem és öltözők számára az udvarban különálló épületet építettek fel. Rendelkezünk az előírt és szükséges szakmai és irodatechnikai eszközökkel. 3

4 Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatai: Feladatainkat a Közoktatási törvény és a 4/2010 OM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról határozza meg. 1. Nevelési tanácsadás Feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a szülő és a pedagógus bevonásával, továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, valamint amit ezenkívül a Közoktatási törvény és a 4/2010 OM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról előír. Ellátási körzete: Dorog és a kistérségi települések 2. Logopédiai ellátás: A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és kezelése. Ellátási körzete: Dorog város 3. Gyógytestnevelés: Feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógy-vagy könnyített testnevelésre utalja. Ellátási körzete: Dorog és a kistérségi települések közül: Bajna, Nagysáp, Piliscsév, Kesztölc, Leányvár, Tokodaltáró, Tokod, Tokod-Üveggyár 4. Pályaválasztási tanácsadás: Feladata a tanuló személyes adottságainak és érdeklődésének megismerésével tájékoztatás, tanácsadás nyújtása a továbbtanulással, szakma-, hivatás választással kapcsolatban. Ellátási körzete: Dorog és a kistérségi települések 4

5 Ügyfélforgalom: Évente fő nevelési tanácsadásban, fő iskolaérettségi vizsgálatban, fő logopédiai ellátásban, fő gyógytestnevelés ellátásban, kb. 400 fő pályaválasztási tanácsadásban részesül. Munkatársaink, jelenlegi létszámadatok: 1 fő intézményegység vezető, gyógypedagógus, tanácsadó szakpszichológus, 1 fő intézményegység vezető helyettes, gyógypedagógus 2 fő gyógypedagógus 2 fő logopédus 1 fő gyógytestnevelő, és 3 óraadó tanár 1 fő pszichológus 1 fő ügyviteli alkalmazott 1 fő gyermekpszichiáter (óraadó) Munkatársaink rendelkeznek a munkakörükre előírt szakképesítéssel. A Pedagógiai Szakszolgálat folyamatosan tevékenykedik, működése a tanév rendjéhez igazodik, a tanítási szünetek ideje alatt is biztosítja a szakellátásra jelentkezés, a diagnosztika, illetve az ellátás lehetőségét. Nagy súlyt fektetünk arra, hogy intézményünkbe a gyerekek és szülők szívesen jöjjenek, legyen a környezet és a foglalkozás hangulatos és gyermekbarát. Karácsonyváró Játszóházunkba változatos kézműves foglalkozásokkal várjuk minden évben növendékeinket és szüleiket. 5

6 2. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat minőségpolitikája 2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat Nevünkből Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - kitűnik, hogy intézményünk fő feladata szolgáltatások nyújtása. E szolgáltatások elsősorban a különböző problémákkal hozzánk forduló gyermekek és szüleik megsegítését, tanácsokkal való ellátását, valamint a velük foglalkozó pedagógusok munkájának segítését jelentik. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat minőségfejlesztési munkája azt jelenti, hogy e szolgáltatások színvonalát, minőségét, ezáltal munkánk hatékonyságát folyamatosan emeljük. Ennek érdekében tervszerűen törekszünk partnereink elvárásai, igényei megismerésére, és igyekszünk minél szakszerűbben, a jogszabályi kereteket megtartva megfelelni azoknak. Szolgáltatásaink így tudják elérni legteljesebben a céljukat: a gyermekek problémáinak megelőzését ill. enyhítését, megszüntetését. Szakmai közösségünk elkötelezett a minőségfejlesztési munka irányában. Az itt dolgozók mind "segítő" szakmát választottak hivatásul, így jól tudják, hogy segíteni azokon lehet, akik a segítséget kérik, elfogadják. Ezért szeretnénk munkánkat úgy végezni, hogy partnereink még nagyobb bizalommal forduljanak hozzánk, és úgy érezzék, mindent megtettünk az érdekükben. E célunk elérése érdekében törekszünk még szorosabb kapcsolattartásra közvetlen és közvetett partnereinkkel. A kapcsolattartást kétoldalúnak képzeljük el: mi is találkozást, megbeszélést kezdeményezünk a gyermek, a család érdekében, ugyanakkor nyitottak vagyunk partnereink kezdeményezéseire. 6

7 Folytonosan változó, fejlődő szűkebb és tágabb társadalmi környezetünkben egyre több új kívánalom fogalmazódik meg felénk. Ha igényesek vagyunk munkánkkal, arra kell törekednünk, hogy az új elvárásoknak megfeleljünk, ennek érdekében rendszeresen meg kell újítanunk ismereteinket, továbbképzéseken, szakmai megbeszéléseken kell részt vennünk. Célunk egy olyan nyitott, segítőkész, partneri igényekre fogékony intézményben dolgozni, ahová a gyermekek, szülők, pedagógusok szívesen fordulnak, ahol jól érzik magukat, és ahonnan elégedetten távoznak A fenntartói minőségpolitika intézményegységünkre vonatkozó része Fordítson kiemelt figyelmet a működési körzetéből érkező beilleszkedési, tanulási, magatartási és beszédbeli nehézségekkel küzdő gyermekek rehabilitációs célú foglalkoztatásának minél teljesebb körű ellátására. Minél hatékonyabban működjön együtt az érintett szülőkkel, az óvodai, ill. iskolai intézményegységgel és a szakértői és rehabilitációs bizottsággal a gyermek érdekeit, állapotát veszélyeztető problémák feltárásában és megoldásában Pedagógiai minőségcéljaink 1. Célunk, hogy törvényes keretek között minél szakszerűbben, színvonalasabban, hatékonyabban és humánusabban tudjunk segíteni a különböző problémákkal hozzánk forduló szülőknek, gyerekeknek. 2. Törekszünk arra, hogy minél szélesebb körben megismerjék intézményünk munkáját, tudjanak arról, hogy milyen jellegű problémákkal fordulhatnak hozzánk. 3. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésével, és a pályázati lehetőségek kiaknázásával szeretnénk bővíteni erőforrásainkat a minél teljesebb feladatellátás érdekében. 7

8 4. Fontosnak tartjuk a tárgyi környezet folyamatos fejlesztését, szépítését, eszközellátottságunk bővítését. 5. Szeretnénk elérni, hogy szakvéleményeink a lehető legjobban segítsék a szülők és pedagógusok munkáját a gyermekek támogatásában, minél pontosabban tájékoztassák őket a gyermek állapotáról, a vele kapcsolatos teendőkről, a rá vonatkozó jogszabályokról. 6. Célunk, hogy közreműködjünk a korszerű mentálhigiénés ismeretterjesztésben, a szülők és pedagógusok számára lehetőség szerint előadásokat, megbeszéléseket szervezzünk, ezzel segítséget adjunk számukra a gyermek megértéséhez, neveléséhez Szervezeti minőségcéljaink 1. Törekszünk arra, hogy a vezetés demokratikus szellemben irányítson, a nevelőtestületi légkör mindig jó, kiegyensúlyozott legyen, segítve a hatékony munkavégzést. 2. Ésszerű munkamegosztással igyekszünk a megnövekedett mennyiségű munkát ellátni. 3. Létszámbővítés kezdeményezése a fenntartóknál, mert az egyre több diagnosztikai munkát, és az ezzel együtt növekvő terápiás, fejlesztő munkát csak így tudjuk megfelelő színvonalon elvégezni. 4. Az eredményes munkavégzés céljából folyamatosan részt veszünk továbbképzéseken, az új vizsgálati és fejlesztési módszerek megismerése és alkalmazásának elsajátítása érdekében. 5. Hatékony tájékoztatással biztosítjuk partnereink megfelelő információval ellátását intézményünkben folyó munkáról, elérhetőségéről. 8

9 6. Az intézmények nevelő-oktató munkájának segítését szorosabb kapcsolattartással a jövőben még jobban szeretnénk megoldani. 7. Arra törekszünk, hogy külső partnereinkkel még szorosabb együttműködést, hatékonyabb kommunikációt alakítsunk ki, új kapcsolatokat építsünk ki civil szervezetekkel. 8. Fontos célunk, hogy egymást segítve, együttműködve, rendszeres teammegbeszéléseket tartva dolgozzunk. 9

10 3. Az intézményegység minőségirányítási rendszere A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben A főigazgató és az intézményegység vezetése a minőségfejlesztési munka iránt elkötelezett, biztosítja a hatékony működéshez szükséges humán erőforrásokat, a megfelelő infrastruktúrát, a tisztaságot és a rendet. Jogszerűség Az intézményegység vezető kötelessége az érvényes jogszabályok ismerete, betartása, mivel ez biztosítja az intézmény számára a törvényes működést. Feladata továbbá a jogszabályok és egyéb szabályzók hozzáférhetőségének lehetővé tétele a dolgozók számára. Az intézményegység működését jogszabályok és belső szabályzatok határozzák meg. A legfontosabb jogszabályok listája: - az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, - a 20/1997. sz. végrehajtási utasítás a közoktatási törvényhez - a 11/1994. MKM. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet, - a 4/2010. OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról, - 277/1997. sz. kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a szakvizsgáról, - 3/2002-es OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről, - a tanév rendjéről szóló OM rendelet, - az évi XXII. Tv. A munka törvénykönyve, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény, 10

11 - a Kjt végrehajtásáról szóló 138/1992. rendelet Tervezés Stratégiai tervezés: A fenntartó helyi közoktatási stratégiája, minőségpolitikája, az intézményre vonatkozó minőségi céljai és minőségfejlesztési rendszerében meghatározott feladatok az intézmény stratégiai tervezésének is irányelvei. Az intézményi minőségirányítási programban megfogalmazott küldetésnyilatkozat, pedagógiai és szervezeti célkitűzések jelentik a hosszabb távú tervezés sarkköveit. A tervezés további fő bázisa az intézményegység 5 éves működésére vonatkozó intézményegység-vezetői program. Az éves munkatervekben kidolgozott rövid távú feladatok elvégzése jelenti a hosszú távú célok eléréséhez vezető utat. Az éves munkaterv: E dokumentum határozza meg az intézményegység előtt álló éves feladatokat. A feladatok tartalmuk szerint vonatkoznak - határidők és felelősök megjelölésével-: - a szakmai feladatokra, - a minőségfejlesztési feladatokra, - a nevelés nélküli munkanapok tartalmára, - az ellenőrzésre és értékelésre, - egyéb feladatokra. Az éves munkatervet összhangban kell elkészíteni: - a fenntartó intézményekre vonatkozó éves intézkedési tervével, - az egész intézmény munkatervével, - az intézmény minőségfejlesztési munkájával figyelembe véve a munkaterv elkészítésére vonatkozó fenntartói ajánlást 11

12 Vezetői ellenőrzés és értékelés Az intézményben folyó munka ellenőrzése és értékelése: 1. Az intézményben dolgozó pedagógusok munkájának ellenőrzése szabályozott formában, tervszerűen történik: - hetenkénti megbeszélések a folyamatban lévő esetekről, - az előírt naplók, dokumentációk vezetésének ellenőrzése, félévente - óralátogatás: - pályakezdőnél 3 évig évente - új dolgozónál első alkalommal legalább három hónap elteltével, utána az eredmény szerint: a következő évben vagy kétévente - régi dolgozóknál kétévente - a pszichológusok szakmai ellenőrzése a munka speciális jellege miatt elsősorban dokumentumellenőrzéssel és esetmegbeszéléssel történik. Az óralátogatás esetükben nem célszerű. Az ellenőrzést a főigazgató, az intézményegység vezetője, és helyettese végzi. A főigazgató a dokumentumokat (munkanaplók, forgalmi naplók, gyermekek/tanulók egyéni nyilvántartási lapja ) ellenőrzi. Az intézményegység-vezető és helyettese (belső munkamegosztás szerint) végzi az óralátogatást, dokumentumellenőrzést. A pszichológusokat az intézményegység-vezető ellenőrzi esetmegbeszéléssel, az előírt dokumentációk ellenőrzésével, elemzésével. Az ellenőrzés eredményéről az ellenőrzött dolgozót tájékoztatni kell. Az értékelés megbeszélése során a dolgozónak lehetőséget kell adni véleménye kifejtésére. Az óralátogatás alapján készült értékelést írásban is el kell készíteni. Egy példány irattári elhelyezésre kerül, egy példányát a dolgozónak át kell adni. Az intézményegységvezető a szakmai ellenőrzéshez szakértő segítségét is igénybe veszi, ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 2. Félévi, év végi nevelőtestületi értekezleteken történik az intézményegységben folyó munka értékelése, az éves munkatervben megfogalmazott célok és feladatok ütemezés szerinti megvalósulásának áttekintése. 12

13 3. Beszámolók készítése az intézményegységben folyó szakmai munkáról. E tájékoztatásban a vezető értékeli az intézményegységben folyó munkát. A beszámolókat az alkalmazottakkal ismertetni kell. A vezetők, pedagógusok és más alkalmazottak teljesítmény értékelésének és minősítésének általános elvei 1. Az alkalmazotti teljesítményértékelés célja: Az önértékelés képességének fejlesztése a pedagógusokban Az alkalmazotti teljesítmény megerősítése az egyéni erőfeszítések ösztönzése és jutalmazása A szakmai pályaterv, karriertervezés elősegítése Az egyén és a szervezet teljesítményének javítása Az egyéni és szervezeti célok összehangolása Az intézmény belső kommunikációjának fejlesztése Kommunikációs lehetőség biztosítása az alkalmazott és a vezetés között, az elvárások tisztázása A probléma és konfliktuskezelés javítása 2. Az értékelés, minősítés alapelvei: Az értékelés az érdekeltek által elfogadott normarendszer alapján történjen. Az értékelés személyre szóló és ösztönző, fejlesztő hatású legyen. Az értékelés humánus légkörben történjen. Az értékelés terjedjen ki az intézmény teljes életére. Törekedjen az objektivitásra, komplexitásra, igazságosságra. Az értékelés a munkatárs által ismert és elfogadott eljárásrend alapján történjen. Az értékelés eredménye név szerint nem hozható nyilvánosságra, azonban az intézményi összesített eredményekhez és beszámolókhoz, adatszolgáltatásokhoz felhasználható. Az értékelés alapelveit, eljárásrendjét a munkatársi közösség számára nyilvánossá kell tenni. 3. Az értékelésbe bevont munkatársi kör: 13

14 3.1. Az értékeltek köre: o A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak (pszichológusok, pedagógusok) o ügyviteli alkalmazott 3.2 Az értékelés elvégzésére jogosultak: o Az intézményegység vezetője és helyettese o Az intézményegység-vezetőt a főigazgató értékeli 4. Az értékelés, minősítés gyakorisága: A munkatársak ellenőrzésére, értékelésére, minősítésére 3 évente kerül sor, kivéve a törvény (KJT) által meghatározott kötelező időpontokat. Első körben az intézményben legrégebb óta dolgozók (leghosszabb munkaviszonnyal rendelkező) minősítése történik, majd az új dolgozókkal zárul. Ezt követően folyamatosan 3 évente. 5. Az értékelés, minősítés módszerei: A munkavégzés ellenőrzése, a foglalkozások meglátogatása Dokumentumelemzés: - munkaköri leírás - munkaterv - értekezletek jegyzőkönyvei - naplók, a gyermekek egyéni dossziéi - intézménylátogatások jegyzőkönyvei Dolgozói önértékelés Vezetői értékelés értékelőlapon Értékelő megbeszélés Team megbeszélések Esetmegbeszélések Félévenkénti írásos beszámoló a szakmai munkáról Egyéni nyilvántartási lapok 14

15 6. Az értékelés, minősítés indikátorai: - munkaköri leírás - munkaterv, SZMSZ - belső ellenőrzések jegyzőkönyvei - értekezletek jegyzőkönyvei - naplók, gyermekdossziék - intézménylátogatások jegyzőkönyvei - az intézmény vezetőségéhez érkezett jelzések - önértékelés - vezetői értékelés - távollét nyilvántartása A közalkalmazott minősítésének szempontjai 1) A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 1.1 Továbbképzések Ebből szakirányú továbbképzés (szakvizsga) 1.2 Szakirodalomban való jártasság 1.3 Törvények, jogszabályok ismerete 2) A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 2.1 Képességeinek, adottságainak, szükségleteinek megfelelő fejlesztésben/terápiás ellátásban részesíti a gyermekeket, tanulókat. Módszertani kultúrája széles Differenciál a foglalkozásokon Motivál, támogató környezetet biztosít 2.2 Felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azt 2.3 Visszajelez a gyermekek, tanulók teljesítményéről Folyamatosan visszajelez a tanulóknak és a szülőknek a gyermek haladásáról A gyermek szempontjából fontos információkat 2.4 Intézmény és családlátogatás 15

16 2.5 Diagnosztikai munkában való részvétel Ismeri, használja a diagnosztikai eljárásokat Vizsgálati eredmények kiértékelése pontos A szakvéleményei szakmailag korrektek, megfogalmazásuk közérthető, árnyalt, személyre szóló 2.6 Ismeri a klienseket Név szerint ismeri őket, megfelelő módon szólítja őket Ismeri adottságaikat, képességeiket, érdeklődésüket, egyéni problémáikat stb 2.7 Szakmai szolgáltatások Szülők, pedagógusok számára csoportokat szervez/tart Műhelymunkák Előadások, ismeretterjesztés 2.8 Részt vesz a nevelőtestület munkájában Értekezletek Fogadóóra Szabályzatok kidolgozása Programok kidolgozása IMIP végrehajtása 2.9 Részt vesz az intézményegység dokumentumainak készítésében 2.10 Adminisztráció Haladási és forgalmi napló vezetése Kimutatások, statisztikák elkészítése Gyermek dossziéjának vezetése Intézmény- és családlátogatásokról feljegyzés 3) A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség A váratlan helyzeteket jól kezeli Önálló döntéshozatalra képes 16

17 4) A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat Munkáját elhivatottan, legjobb tudása szerint végzi Felelősségteljes, érett munkavégzés jellemzi 5) A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 5.1 Részt vesz a feltételek megteremtésében Részt vesz pályázatok írásában Részt vesz pályázatok megvalósításában Részt vesz pedagógiai innovációban stb. 5.2 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak fogadása, gyakorlatvezetés. 5.3 Helyettesítési feladatot vállal, (pl: távollévő kollégája helyett diagnosztikai munkát vállal). 5.4 Megbízatások vállalása, végzése (tűz- és balesetvédelmi felelősség, minőségfejlesztési csoport-tagság, alkalmazotti érdekképviselet stb.) 5.5 Munkafegyelem (pontos megjelenés, időben jelzés távolmaradásról, munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenés) 5.6 Személyes vonások Ismeri adottságait, lehetőségeit, korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásban aktív, empatikus stb.) 5.7 Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülők, kollégák) emberi méltóságát Beszédmodor, megszólítás A kommunikációban meghallgatás párbeszéd 5.8 Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás 17

18 Képviseli az intézményt más szervezetekben, szakmai programokban Szakmai szervezeti tagság, részvétel szakmai szervezetekben, fórumokon Szakértői tevékenység Publikációk stb. Az értékelés eljárásrendje 1. A tanévindító szakalkalmazotti értekezleten az intézményegység vezető tájékoztat az éves értékelés tervezett rendjéről. 2. Az értékelést előkészítő személyes megbeszélés lefolytatása október végéig. Az értékelést megelőzően az értékelendő pedagógus és az értékelő személy megbeszélést tart. A megbeszélés célja, hogy a pedagógus tudja, az értékelés során mi vár rá, ki és milyen módon, mikor fogja végezni az ellenőrzéseket, valamint milyen következményekkel jár az értékelése. Egyeztetésre kerül az is, hogy az adott értékelendő terület milyen részterületeket foglal magában. 3.A munkavállaló ellenőrzése a megállapodás szerint, az értékelés általános elvei részben megfogalmazott módszerekkel. Az ellenőrzési időszak április közepéig tart. 4.A munkatárs értékelése Lépései: 4.1 Munkatársi önértékelés Az értékelt személy kitölti az önértékelő lapját (lásd. 1. sz. melléklet) az adott tanév áprilisában. 4.2 Vezetői értékelés A vezetői, pedagógust értékelő lapot az értékelésre jogosultak konzultálva töltik ki (lásd. 2. sz. melléklet) szintén az adott tanév áprilisában. 4.3 Értékelő megbeszélés A megbeszélésre a pedagógus és az értékelését végző személyek magukkal viszik a kitöltött értékelő lapokat és pontról pontra megbeszélik és összevetik a megjelenő eredményeket. A megbeszélés írásbeli 18

19 megállapodás rögzítésével zárul (lásd. 3. sz. melléklet: Teljesítményértékelés-megállapodás). A értékelést végző kiszámolja az értékelt pedagógusok teljesítménymutatóit (lásd. 4. sz. melléklet: A teljesítménymutatók számításának menete). Az értékelő megbeszélésre és a megállapodás megkötésére az adott tanév májusában, egyéni időpont-egyeztetéssel kerül sor. Az értékelés dokumentációját és a megállapodást névre szóló külön dossziéban helyezzük el. 5 Az egyéni teljesítménymutatók összesítése alapján intézményi szintű összegző értékelést készítenek az értékelést végzők. 6. Tájékoztatás az értékelés eredményéről: Az intézményegységvezető a tanévzáró értekezleten tájékoztatja az alkalmazotti kört az értékelés globális eredményeiről, az értékelés során szerzett tapasztalatokról. 19

20 Az intézményegység működésének belső rendje Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése A minőségbiztosítási programban alapvető fontosságú az intézményegység partneri körének pontos meghatározása. A partneri kör meghatározásakor megkülönböztetjük 1. közvetlen partnereinket, akikkel a mindennapi munkánk során találkozunk, 2. közvetett partnereink körét, akik nem vesznek részt személyesen a nevelésioktatási folyamatban. A partneri kör meghatározása belső kommunikációs folyamat, mert saját intézményegységünk munkatársai tudhatják pontosan, hogy kik a szolgáltatásunk együttműködő partnerei. A partnerlista összeállításánál azon szervezetek, csoportok, személyek körét határozzuk meg, akik igényeket fogalmaznak meg az intézmény működésével kapcsolatban. A partneri kör összeállítása a gyakorlatban partneri lista elkészítésével valósul meg. Olyan listát kell készíteni, amelyen szerepelnek az azonosított közvetlen és közvetett partnerek és az őket képviselő személyek. Ha már elkészült a partneri kör, fontossági sorrendbe állítva az intézmény, a partnercsoport megnevezésével, a képviselő személy nevével, a szükséges adatokkal, és elérhetőséggel a legcélszerűbb összefoglalni az adatokat. A felállított partnerlistát évente felülvizsgáljuk, mert ez nemcsak adatfrissítést jelent, hanem a lista változtatásának lehetőségét, illetve a fontossági rend időközbeni módosulását is. A lista felülvizsgálatát egyúttal összhangba hozzuk a partneri elégedettség és igény mérés szabályozásával. A partnerlista összeállítása, megújítása a minőségfejlesztési csoport tagjának feladata. 20

21 Belső partnerek: - az intézmény dolgozói, - a gyermekek és fiatalok - gyermekek hozzátartozói, Külső partnerek: - az intézménnyel kapcsolatban lévő hivatalok, - nevelési-oktatási intézmények - egészségügyi intézmények - gyermekvédelem intézményei - szakszolgálati intézmények - magánszemélyek és civil szervezetek. Kommunikáció a külső partnerekkel I. Szakmai ügyek: 1. Az esetfelelős feladata, hogy a gyermek érdekében tartson kapcsolatot a gyermek pedagógusaival, nevelőivel, esetleg orvossal, védőnővel, családgondozóval, és kövesse nyomon a gyermek fejlődési útját, tegye meg a szükséges intézkedéseket. A kapcsolattartás módjai konkrét ügyekben: - telefon vagy levél útján történő kapcsolattartás - személyes találkozások, megbeszélések, - intézménylátogatás. 2. Általánosabb, nagyobb csoportot érintő ügyekben a kapcsolattartás lehetséges módjai: - részvétel a nevelési-oktatási intézmények nevelőtestületi értekezletein, - szülői értekezletein - előadás tartása szakmai kompetenciánkba tartozó témákban - csoportos esetmegbeszélés - intézményünk bemutatása és tájékoztatás meghatározott célcsoportoknak - nyílt napok, szakmai bemutatók 21

22 Intézményünk szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikáció: 1. Szűrővizsgálatok: - iskolák 1. osztályaiban olvasási nehézség felderítése a 2. félév végén - a szülők, igazgatók és a pedagógusok tájékoztatása a szűrővizsgálatok eredményéről, írásban és személyesen 2. Diagnosztikai tevékenység - a szakvélemény megküldése a gyermek intézményének, az érintett pedagógusok tájékoztatása, - szükség esetén további vizsgálatok kezdeményezése más szakértő intézménynél 3. Gyógytestnevelés szakszolgálattal összefüggő kapcsolattartás Személyes vagy telefonos kapcsolattartás: - iskolaorvossal - iskolai védőnővel - szakorvosokkal A nevelési-oktatási intézményekkel a kapcsolattartás összetettebb: - pedagógusokkal személyes megbeszélések, tájékoztatás általános kérdésekben - az igazgatók tájékoztatása a gyógytestnevelésre utalt gyermekekről - tájékoztató füzettel osztályfőnök, testnevelő tanár: hiányzások, gyakorlási anyagok - félévente a jegyekre vonatkozó javaslatok megküldése írásban az intézménynek - havonta az igazgatók írásos tájékoztatása azokról a tanulókról, akik nem jelentkeztek a gyógytestnevelés foglalkozás megkezdésére Külső partneri igény- és elégedettségmérés Külső partnereink véleményének felmérése történhet: 22

23 - kérdőívekkel - interjúkkal. Külső partnereinktől azt célszerű megkérdezni, hogyan összegzik véleményüket intézményegységünkről és a nyújtott szolgáltatásainkról. Az első alkalommal feltett kérdések arra irányulhatnak, hogy a partner: - mennyire ismeri az intézményegységett, - annak működését, - tud-e érdemben javaslatot, véleményt alkotni az intézményegység munkájával kapcsolatban. A kérdőíveket értékelni kell. Ugyancsak elemezni, értékelni kell a szóban (interjú) felett kérdésekre kapott válaszokat is. A visszaérkező kérdőívek válaszait összesíteni kell. Az összehasonlító elemzés során kell elvégezni a nyitott önértékelést és a partnerek véleményének összegzését. Az elemzést elsősorban írásban kell elvégezni, amit az elemzés változatosabbá tétele érdekében- grafikonokkal, diagrammokkal is célszerű kiegészíteni. Az első értékelés elvégzése után képet lehet kapni arról, hogy: 1. kik azok, akinek a véleményére a továbbiakban is lehet számítani, 2. a többségi vélemény alapján melyek az intézményegységben fellelhető hiányosságok, illetve kedvezőtlen jelenségek, 3. melyek az egyes partnerek igényeinek fontossági sorrendje, 4. melyek a külső, illetve belső partnerek közti lényeges véleményazonosságok, 5. melyek a külső, illetve belső partnerek közti lényeges véleménykülönbségek. 6. Az elvégzett elemzések alapján lehet elkészíteni az igény, elégedettség és problémalistát. A válaszok és azok összegzéseiből lehet következtetéseket tenni, amelyeket a célmeghatározás, célmódosítás, kiindulási pontjaként fogjuk felhasználni. 7. Az intézkedési terv elkészítése C. Kommunikáció a belső partnerekkel A nyújtott szolgáltatás színvonalának felmérése érdekében meg kell ismerni az intézményegység alkalmazottainak, az intézményegységhez forduló és ott 23

24 szolgáltatást igénybe vevő gyermekeknek, tanulóknak, illetve azok hozzátartozóinak véleményét, észrevételeit igényeit és javaslatait. Saját dolgozóinktól azt célszerű megtudni, - hogyan összegzik munkahelyük jelenlegi helyzetét, - hogyan látják az intézményben a kedvező és kedvezőtlen jelenségeket, - melyek a terveik a jövőre vonatkozóan, - hogyan vélekednek a tervek megvalósíthatóságáról. Kommunikáció saját dolgozóinkkal: 1. Évente - a munkatervben is előre eltervezve - legalább négy alkalommal nevelőtestületi értekezletet tartunk, amelyeken addigi munkánkat értékeljük, és kijelöljük a további tennivalókat, feladatokat. 2. Rendkívüli nevelőtestületi vagy alkalmazotti értekezleteket tartunk aktuális ügyekben (programok, szabályzatok, stb. elfogadása, tisztségviselők, megbízottak megválasztása, szakmai képzések, megbeszélések, viták). 3. Heti rendszerességgel, előre meghatározott időpontban team megbeszéléseket tartunk, melyeken a főállású pedagógusok, pszichológusok vesznek részt esetmegbeszélések, aktuális heti feladatok megtárgyalásának céljából. 4. A minőségbiztosítással kapcsolatos eredmények, teendők megbeszélésére kéthetente munkaértekezleten kerül sor. 5. Munkatársaink az intézményegységgel kapcsolatos aktuális ügyekről az irodában lévő faliújságról is tájékozódhatnak. 6. Ugyancsak az irodában elhelyezett névre szóló fakkokban találják meg az intézményegység dolgozói személyes üzeneteiket, a nekik szánt dokumentumokat, aláírnivaló iratokat. 7. Az intézmény alapdokumentumai minden dolgozó számára elérhető helyen, az orvosi szobában található dokumentációs szekrényben vannak elhelyezve. Belső partnereink továbbá az intézményegységbe járó növendékeink és szüleik. Ügyfeleinktől azt kívánjuk megtudni, - hogyan vélekednek az intézményegységben kapott szolgáltatás színvonaláról 24

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU A DIAGNOSZTIKA SZERVEZÉSE A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU 1 JOGSZABÁLYOK Szűrés Vizsgálat jogszabályi kötelezettség g jogszabályi kötelezettség További

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B)

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) Szitó Imre fejlesztéskoordinátor, főmunkatárs EDUCATIO nkft A szakmai protokoll definíciója olyan eljárásokról

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben