EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEGYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEGYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 3."

Átírás

1 EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYEGYSÉG DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 3. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Intézmény vezetője: Sitku Pál főigazgató Intézményegység vezető: Holló Márta Intézményegység vezető helyettes: Klinger Erika

2 TARTALOM AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG BEMUTATÁSA AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGPOLITIKÁJA - minőségpolitikai nyilatkozat - a fenntartói minőségpolitika intézményegységünkre vonatkozó része - pedagógiai minőségcéljaink - szervezeti minőségcéljaink AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE - a vezetés szerepe - jogszerűség - tervezés - vezetői ellenőrzés, értékelés o a pedagógus teljesítményértékelés általános elvei o a közalkalmazott minősítésének szempontjai o a teljesítményértékelés eljárásrendje - partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése o kommunikáció a külső partnerekkel o külső partneri igény- és elégedettségmérés 2

3 o kommunikáció a belső partnerekkel - emberi erőforrás - az intézményegység mérési és értékelési rendszere 1. Az intézményegység bemutatása Az intézményegység elnevezése: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Székhelye: Dorog, Mátyás király utca 3. Működési körzete: Dorog város és 13 vonzáskörzeti település: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny Szakszolgálatunk szolgáltatásait Dorog város és 13 vonzáskörzeti település gyermekei számára nyújtja. Az ellátásra jogosultak (3 éves kortól addig a korig, amíg nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytatnak) létszáma kb fő. Intézményegységünkben működik nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 2000-től a profilunk a gyógytestnevelés szakszolgálati feladattal, majd 2009-ben pályaválasztási tanácsadással egészült ki. Az intézményegység a Mátyás király utca 3. sz. alatti épületben működik. Az épület egy csendes, de mégis központi, a vidékről beutazók számára is könnyen megközelíthető utcában található. Felújításánál figyelembe vették a szakszolgálatokra irányadó rendeletet, így 1 alkalmazotti iroda, 5 vizsgáló és terápiás ellátásra is megfelelő helyiség, orvosi szoba, tornaszoba, megfelelő vizesblokk, váró, irattár és raktárhelyiségek állnak rendelkezésre. Ennek köszönhetően esztétikus, megfelelő méretű helyen dolgozhatunk, fogadhatjuk a hozzánk fordulókat. Nagy udvar is tartozik az épülethez. A gyógytestneveléshez szükséges tornaterem és öltözők számára az udvarban különálló épületet építettek fel. Rendelkezünk az előírt és szükséges szakmai és irodatechnikai eszközökkel. 3

4 Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatai: Feladatainkat a Közoktatási törvény és a 4/2010 OM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról határozza meg. 1. Nevelési tanácsadás Feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a szülő és a pedagógus bevonásával, továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, valamint amit ezenkívül a Közoktatási törvény és a 4/2010 OM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról előír. Ellátási körzete: Dorog és a kistérségi települések 2. Logopédiai ellátás: A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és kezelése. Ellátási körzete: Dorog város 3. Gyógytestnevelés: Feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógy-vagy könnyített testnevelésre utalja. Ellátási körzete: Dorog és a kistérségi települések közül: Bajna, Nagysáp, Piliscsév, Kesztölc, Leányvár, Tokodaltáró, Tokod, Tokod-Üveggyár 4. Pályaválasztási tanácsadás: Feladata a tanuló személyes adottságainak és érdeklődésének megismerésével tájékoztatás, tanácsadás nyújtása a továbbtanulással, szakma-, hivatás választással kapcsolatban. Ellátási körzete: Dorog és a kistérségi települések 4

5 Ügyfélforgalom: Évente fő nevelési tanácsadásban, fő iskolaérettségi vizsgálatban, fő logopédiai ellátásban, fő gyógytestnevelés ellátásban, kb. 400 fő pályaválasztási tanácsadásban részesül. Munkatársaink, jelenlegi létszámadatok: 1 fő intézményegység vezető, gyógypedagógus, tanácsadó szakpszichológus, 1 fő intézményegység vezető helyettes, gyógypedagógus 2 fő gyógypedagógus 2 fő logopédus 1 fő gyógytestnevelő, és 3 óraadó tanár 1 fő pszichológus 1 fő ügyviteli alkalmazott 1 fő gyermekpszichiáter (óraadó) Munkatársaink rendelkeznek a munkakörükre előírt szakképesítéssel. A Pedagógiai Szakszolgálat folyamatosan tevékenykedik, működése a tanév rendjéhez igazodik, a tanítási szünetek ideje alatt is biztosítja a szakellátásra jelentkezés, a diagnosztika, illetve az ellátás lehetőségét. Nagy súlyt fektetünk arra, hogy intézményünkbe a gyerekek és szülők szívesen jöjjenek, legyen a környezet és a foglalkozás hangulatos és gyermekbarát. Karácsonyváró Játszóházunkba változatos kézműves foglalkozásokkal várjuk minden évben növendékeinket és szüleiket. 5

6 2. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat minőségpolitikája 2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat Nevünkből Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - kitűnik, hogy intézményünk fő feladata szolgáltatások nyújtása. E szolgáltatások elsősorban a különböző problémákkal hozzánk forduló gyermekek és szüleik megsegítését, tanácsokkal való ellátását, valamint a velük foglalkozó pedagógusok munkájának segítését jelentik. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat minőségfejlesztési munkája azt jelenti, hogy e szolgáltatások színvonalát, minőségét, ezáltal munkánk hatékonyságát folyamatosan emeljük. Ennek érdekében tervszerűen törekszünk partnereink elvárásai, igényei megismerésére, és igyekszünk minél szakszerűbben, a jogszabályi kereteket megtartva megfelelni azoknak. Szolgáltatásaink így tudják elérni legteljesebben a céljukat: a gyermekek problémáinak megelőzését ill. enyhítését, megszüntetését. Szakmai közösségünk elkötelezett a minőségfejlesztési munka irányában. Az itt dolgozók mind "segítő" szakmát választottak hivatásul, így jól tudják, hogy segíteni azokon lehet, akik a segítséget kérik, elfogadják. Ezért szeretnénk munkánkat úgy végezni, hogy partnereink még nagyobb bizalommal forduljanak hozzánk, és úgy érezzék, mindent megtettünk az érdekükben. E célunk elérése érdekében törekszünk még szorosabb kapcsolattartásra közvetlen és közvetett partnereinkkel. A kapcsolattartást kétoldalúnak képzeljük el: mi is találkozást, megbeszélést kezdeményezünk a gyermek, a család érdekében, ugyanakkor nyitottak vagyunk partnereink kezdeményezéseire. 6

7 Folytonosan változó, fejlődő szűkebb és tágabb társadalmi környezetünkben egyre több új kívánalom fogalmazódik meg felénk. Ha igényesek vagyunk munkánkkal, arra kell törekednünk, hogy az új elvárásoknak megfeleljünk, ennek érdekében rendszeresen meg kell újítanunk ismereteinket, továbbképzéseken, szakmai megbeszéléseken kell részt vennünk. Célunk egy olyan nyitott, segítőkész, partneri igényekre fogékony intézményben dolgozni, ahová a gyermekek, szülők, pedagógusok szívesen fordulnak, ahol jól érzik magukat, és ahonnan elégedetten távoznak A fenntartói minőségpolitika intézményegységünkre vonatkozó része Fordítson kiemelt figyelmet a működési körzetéből érkező beilleszkedési, tanulási, magatartási és beszédbeli nehézségekkel küzdő gyermekek rehabilitációs célú foglalkoztatásának minél teljesebb körű ellátására. Minél hatékonyabban működjön együtt az érintett szülőkkel, az óvodai, ill. iskolai intézményegységgel és a szakértői és rehabilitációs bizottsággal a gyermek érdekeit, állapotát veszélyeztető problémák feltárásában és megoldásában Pedagógiai minőségcéljaink 1. Célunk, hogy törvényes keretek között minél szakszerűbben, színvonalasabban, hatékonyabban és humánusabban tudjunk segíteni a különböző problémákkal hozzánk forduló szülőknek, gyerekeknek. 2. Törekszünk arra, hogy minél szélesebb körben megismerjék intézményünk munkáját, tudjanak arról, hogy milyen jellegű problémákkal fordulhatnak hozzánk. 3. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésével, és a pályázati lehetőségek kiaknázásával szeretnénk bővíteni erőforrásainkat a minél teljesebb feladatellátás érdekében. 7

8 4. Fontosnak tartjuk a tárgyi környezet folyamatos fejlesztését, szépítését, eszközellátottságunk bővítését. 5. Szeretnénk elérni, hogy szakvéleményeink a lehető legjobban segítsék a szülők és pedagógusok munkáját a gyermekek támogatásában, minél pontosabban tájékoztassák őket a gyermek állapotáról, a vele kapcsolatos teendőkről, a rá vonatkozó jogszabályokról. 6. Célunk, hogy közreműködjünk a korszerű mentálhigiénés ismeretterjesztésben, a szülők és pedagógusok számára lehetőség szerint előadásokat, megbeszéléseket szervezzünk, ezzel segítséget adjunk számukra a gyermek megértéséhez, neveléséhez Szervezeti minőségcéljaink 1. Törekszünk arra, hogy a vezetés demokratikus szellemben irányítson, a nevelőtestületi légkör mindig jó, kiegyensúlyozott legyen, segítve a hatékony munkavégzést. 2. Ésszerű munkamegosztással igyekszünk a megnövekedett mennyiségű munkát ellátni. 3. Létszámbővítés kezdeményezése a fenntartóknál, mert az egyre több diagnosztikai munkát, és az ezzel együtt növekvő terápiás, fejlesztő munkát csak így tudjuk megfelelő színvonalon elvégezni. 4. Az eredményes munkavégzés céljából folyamatosan részt veszünk továbbképzéseken, az új vizsgálati és fejlesztési módszerek megismerése és alkalmazásának elsajátítása érdekében. 5. Hatékony tájékoztatással biztosítjuk partnereink megfelelő információval ellátását intézményünkben folyó munkáról, elérhetőségéről. 8

9 6. Az intézmények nevelő-oktató munkájának segítését szorosabb kapcsolattartással a jövőben még jobban szeretnénk megoldani. 7. Arra törekszünk, hogy külső partnereinkkel még szorosabb együttműködést, hatékonyabb kommunikációt alakítsunk ki, új kapcsolatokat építsünk ki civil szervezetekkel. 8. Fontos célunk, hogy egymást segítve, együttműködve, rendszeres teammegbeszéléseket tartva dolgozzunk. 9

10 3. Az intézményegység minőségirányítási rendszere A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben A főigazgató és az intézményegység vezetése a minőségfejlesztési munka iránt elkötelezett, biztosítja a hatékony működéshez szükséges humán erőforrásokat, a megfelelő infrastruktúrát, a tisztaságot és a rendet. Jogszerűség Az intézményegység vezető kötelessége az érvényes jogszabályok ismerete, betartása, mivel ez biztosítja az intézmény számára a törvényes működést. Feladata továbbá a jogszabályok és egyéb szabályzók hozzáférhetőségének lehetővé tétele a dolgozók számára. Az intézményegység működését jogszabályok és belső szabályzatok határozzák meg. A legfontosabb jogszabályok listája: - az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, - a 20/1997. sz. végrehajtási utasítás a közoktatási törvényhez - a 11/1994. MKM. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet, - a 4/2010. OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról, - 277/1997. sz. kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a szakvizsgáról, - 3/2002-es OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről, - a tanév rendjéről szóló OM rendelet, - az évi XXII. Tv. A munka törvénykönyve, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény, 10

11 - a Kjt végrehajtásáról szóló 138/1992. rendelet Tervezés Stratégiai tervezés: A fenntartó helyi közoktatási stratégiája, minőségpolitikája, az intézményre vonatkozó minőségi céljai és minőségfejlesztési rendszerében meghatározott feladatok az intézmény stratégiai tervezésének is irányelvei. Az intézményi minőségirányítási programban megfogalmazott küldetésnyilatkozat, pedagógiai és szervezeti célkitűzések jelentik a hosszabb távú tervezés sarkköveit. A tervezés további fő bázisa az intézményegység 5 éves működésére vonatkozó intézményegység-vezetői program. Az éves munkatervekben kidolgozott rövid távú feladatok elvégzése jelenti a hosszú távú célok eléréséhez vezető utat. Az éves munkaterv: E dokumentum határozza meg az intézményegység előtt álló éves feladatokat. A feladatok tartalmuk szerint vonatkoznak - határidők és felelősök megjelölésével-: - a szakmai feladatokra, - a minőségfejlesztési feladatokra, - a nevelés nélküli munkanapok tartalmára, - az ellenőrzésre és értékelésre, - egyéb feladatokra. Az éves munkatervet összhangban kell elkészíteni: - a fenntartó intézményekre vonatkozó éves intézkedési tervével, - az egész intézmény munkatervével, - az intézmény minőségfejlesztési munkájával figyelembe véve a munkaterv elkészítésére vonatkozó fenntartói ajánlást 11

12 Vezetői ellenőrzés és értékelés Az intézményben folyó munka ellenőrzése és értékelése: 1. Az intézményben dolgozó pedagógusok munkájának ellenőrzése szabályozott formában, tervszerűen történik: - hetenkénti megbeszélések a folyamatban lévő esetekről, - az előírt naplók, dokumentációk vezetésének ellenőrzése, félévente - óralátogatás: - pályakezdőnél 3 évig évente - új dolgozónál első alkalommal legalább három hónap elteltével, utána az eredmény szerint: a következő évben vagy kétévente - régi dolgozóknál kétévente - a pszichológusok szakmai ellenőrzése a munka speciális jellege miatt elsősorban dokumentumellenőrzéssel és esetmegbeszéléssel történik. Az óralátogatás esetükben nem célszerű. Az ellenőrzést a főigazgató, az intézményegység vezetője, és helyettese végzi. A főigazgató a dokumentumokat (munkanaplók, forgalmi naplók, gyermekek/tanulók egyéni nyilvántartási lapja ) ellenőrzi. Az intézményegység-vezető és helyettese (belső munkamegosztás szerint) végzi az óralátogatást, dokumentumellenőrzést. A pszichológusokat az intézményegység-vezető ellenőrzi esetmegbeszéléssel, az előírt dokumentációk ellenőrzésével, elemzésével. Az ellenőrzés eredményéről az ellenőrzött dolgozót tájékoztatni kell. Az értékelés megbeszélése során a dolgozónak lehetőséget kell adni véleménye kifejtésére. Az óralátogatás alapján készült értékelést írásban is el kell készíteni. Egy példány irattári elhelyezésre kerül, egy példányát a dolgozónak át kell adni. Az intézményegységvezető a szakmai ellenőrzéshez szakértő segítségét is igénybe veszi, ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 2. Félévi, év végi nevelőtestületi értekezleteken történik az intézményegységben folyó munka értékelése, az éves munkatervben megfogalmazott célok és feladatok ütemezés szerinti megvalósulásának áttekintése. 12

13 3. Beszámolók készítése az intézményegységben folyó szakmai munkáról. E tájékoztatásban a vezető értékeli az intézményegységben folyó munkát. A beszámolókat az alkalmazottakkal ismertetni kell. A vezetők, pedagógusok és más alkalmazottak teljesítmény értékelésének és minősítésének általános elvei 1. Az alkalmazotti teljesítményértékelés célja: Az önértékelés képességének fejlesztése a pedagógusokban Az alkalmazotti teljesítmény megerősítése az egyéni erőfeszítések ösztönzése és jutalmazása A szakmai pályaterv, karriertervezés elősegítése Az egyén és a szervezet teljesítményének javítása Az egyéni és szervezeti célok összehangolása Az intézmény belső kommunikációjának fejlesztése Kommunikációs lehetőség biztosítása az alkalmazott és a vezetés között, az elvárások tisztázása A probléma és konfliktuskezelés javítása 2. Az értékelés, minősítés alapelvei: Az értékelés az érdekeltek által elfogadott normarendszer alapján történjen. Az értékelés személyre szóló és ösztönző, fejlesztő hatású legyen. Az értékelés humánus légkörben történjen. Az értékelés terjedjen ki az intézmény teljes életére. Törekedjen az objektivitásra, komplexitásra, igazságosságra. Az értékelés a munkatárs által ismert és elfogadott eljárásrend alapján történjen. Az értékelés eredménye név szerint nem hozható nyilvánosságra, azonban az intézményi összesített eredményekhez és beszámolókhoz, adatszolgáltatásokhoz felhasználható. Az értékelés alapelveit, eljárásrendjét a munkatársi közösség számára nyilvánossá kell tenni. 3. Az értékelésbe bevont munkatársi kör: 13

14 3.1. Az értékeltek köre: o A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak (pszichológusok, pedagógusok) o ügyviteli alkalmazott 3.2 Az értékelés elvégzésére jogosultak: o Az intézményegység vezetője és helyettese o Az intézményegység-vezetőt a főigazgató értékeli 4. Az értékelés, minősítés gyakorisága: A munkatársak ellenőrzésére, értékelésére, minősítésére 3 évente kerül sor, kivéve a törvény (KJT) által meghatározott kötelező időpontokat. Első körben az intézményben legrégebb óta dolgozók (leghosszabb munkaviszonnyal rendelkező) minősítése történik, majd az új dolgozókkal zárul. Ezt követően folyamatosan 3 évente. 5. Az értékelés, minősítés módszerei: A munkavégzés ellenőrzése, a foglalkozások meglátogatása Dokumentumelemzés: - munkaköri leírás - munkaterv - értekezletek jegyzőkönyvei - naplók, a gyermekek egyéni dossziéi - intézménylátogatások jegyzőkönyvei Dolgozói önértékelés Vezetői értékelés értékelőlapon Értékelő megbeszélés Team megbeszélések Esetmegbeszélések Félévenkénti írásos beszámoló a szakmai munkáról Egyéni nyilvántartási lapok 14

15 6. Az értékelés, minősítés indikátorai: - munkaköri leírás - munkaterv, SZMSZ - belső ellenőrzések jegyzőkönyvei - értekezletek jegyzőkönyvei - naplók, gyermekdossziék - intézménylátogatások jegyzőkönyvei - az intézmény vezetőségéhez érkezett jelzések - önértékelés - vezetői értékelés - távollét nyilvántartása A közalkalmazott minősítésének szempontjai 1) A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 1.1 Továbbképzések Ebből szakirányú továbbképzés (szakvizsga) 1.2 Szakirodalomban való jártasság 1.3 Törvények, jogszabályok ismerete 2) A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 2.1 Képességeinek, adottságainak, szükségleteinek megfelelő fejlesztésben/terápiás ellátásban részesíti a gyermekeket, tanulókat. Módszertani kultúrája széles Differenciál a foglalkozásokon Motivál, támogató környezetet biztosít 2.2 Felkészül a foglalkozásokra, előkészíti azt 2.3 Visszajelez a gyermekek, tanulók teljesítményéről Folyamatosan visszajelez a tanulóknak és a szülőknek a gyermek haladásáról A gyermek szempontjából fontos információkat 2.4 Intézmény és családlátogatás 15

16 2.5 Diagnosztikai munkában való részvétel Ismeri, használja a diagnosztikai eljárásokat Vizsgálati eredmények kiértékelése pontos A szakvéleményei szakmailag korrektek, megfogalmazásuk közérthető, árnyalt, személyre szóló 2.6 Ismeri a klienseket Név szerint ismeri őket, megfelelő módon szólítja őket Ismeri adottságaikat, képességeiket, érdeklődésüket, egyéni problémáikat stb 2.7 Szakmai szolgáltatások Szülők, pedagógusok számára csoportokat szervez/tart Műhelymunkák Előadások, ismeretterjesztés 2.8 Részt vesz a nevelőtestület munkájában Értekezletek Fogadóóra Szabályzatok kidolgozása Programok kidolgozása IMIP végrehajtása 2.9 Részt vesz az intézményegység dokumentumainak készítésében 2.10 Adminisztráció Haladási és forgalmi napló vezetése Kimutatások, statisztikák elkészítése Gyermek dossziéjának vezetése Intézmény- és családlátogatásokról feljegyzés 3) A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség A váratlan helyzeteket jól kezeli Önálló döntéshozatalra képes 16

17 4) A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat Munkáját elhivatottan, legjobb tudása szerint végzi Felelősségteljes, érett munkavégzés jellemzi 5) A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 5.1 Részt vesz a feltételek megteremtésében Részt vesz pályázatok írásában Részt vesz pályázatok megvalósításában Részt vesz pedagógiai innovációban stb. 5.2 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak fogadása, gyakorlatvezetés. 5.3 Helyettesítési feladatot vállal, (pl: távollévő kollégája helyett diagnosztikai munkát vállal). 5.4 Megbízatások vállalása, végzése (tűz- és balesetvédelmi felelősség, minőségfejlesztési csoport-tagság, alkalmazotti érdekképviselet stb.) 5.5 Munkafegyelem (pontos megjelenés, időben jelzés távolmaradásról, munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenés) 5.6 Személyes vonások Ismeri adottságait, lehetőségeit, korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásban aktív, empatikus stb.) 5.7 Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülők, kollégák) emberi méltóságát Beszédmodor, megszólítás A kommunikációban meghallgatás párbeszéd 5.8 Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás 17

18 Képviseli az intézményt más szervezetekben, szakmai programokban Szakmai szervezeti tagság, részvétel szakmai szervezetekben, fórumokon Szakértői tevékenység Publikációk stb. Az értékelés eljárásrendje 1. A tanévindító szakalkalmazotti értekezleten az intézményegység vezető tájékoztat az éves értékelés tervezett rendjéről. 2. Az értékelést előkészítő személyes megbeszélés lefolytatása október végéig. Az értékelést megelőzően az értékelendő pedagógus és az értékelő személy megbeszélést tart. A megbeszélés célja, hogy a pedagógus tudja, az értékelés során mi vár rá, ki és milyen módon, mikor fogja végezni az ellenőrzéseket, valamint milyen következményekkel jár az értékelése. Egyeztetésre kerül az is, hogy az adott értékelendő terület milyen részterületeket foglal magában. 3.A munkavállaló ellenőrzése a megállapodás szerint, az értékelés általános elvei részben megfogalmazott módszerekkel. Az ellenőrzési időszak április közepéig tart. 4.A munkatárs értékelése Lépései: 4.1 Munkatársi önértékelés Az értékelt személy kitölti az önértékelő lapját (lásd. 1. sz. melléklet) az adott tanév áprilisában. 4.2 Vezetői értékelés A vezetői, pedagógust értékelő lapot az értékelésre jogosultak konzultálva töltik ki (lásd. 2. sz. melléklet) szintén az adott tanév áprilisában. 4.3 Értékelő megbeszélés A megbeszélésre a pedagógus és az értékelését végző személyek magukkal viszik a kitöltött értékelő lapokat és pontról pontra megbeszélik és összevetik a megjelenő eredményeket. A megbeszélés írásbeli 18

19 megállapodás rögzítésével zárul (lásd. 3. sz. melléklet: Teljesítményértékelés-megállapodás). A értékelést végző kiszámolja az értékelt pedagógusok teljesítménymutatóit (lásd. 4. sz. melléklet: A teljesítménymutatók számításának menete). Az értékelő megbeszélésre és a megállapodás megkötésére az adott tanév májusában, egyéni időpont-egyeztetéssel kerül sor. Az értékelés dokumentációját és a megállapodást névre szóló külön dossziéban helyezzük el. 5 Az egyéni teljesítménymutatók összesítése alapján intézményi szintű összegző értékelést készítenek az értékelést végzők. 6. Tájékoztatás az értékelés eredményéről: Az intézményegységvezető a tanévzáró értekezleten tájékoztatja az alkalmazotti kört az értékelés globális eredményeiről, az értékelés során szerzett tapasztalatokról. 19

20 Az intézményegység működésének belső rendje Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése A minőségbiztosítási programban alapvető fontosságú az intézményegység partneri körének pontos meghatározása. A partneri kör meghatározásakor megkülönböztetjük 1. közvetlen partnereinket, akikkel a mindennapi munkánk során találkozunk, 2. közvetett partnereink körét, akik nem vesznek részt személyesen a nevelésioktatási folyamatban. A partneri kör meghatározása belső kommunikációs folyamat, mert saját intézményegységünk munkatársai tudhatják pontosan, hogy kik a szolgáltatásunk együttműködő partnerei. A partnerlista összeállításánál azon szervezetek, csoportok, személyek körét határozzuk meg, akik igényeket fogalmaznak meg az intézmény működésével kapcsolatban. A partneri kör összeállítása a gyakorlatban partneri lista elkészítésével valósul meg. Olyan listát kell készíteni, amelyen szerepelnek az azonosított közvetlen és közvetett partnerek és az őket képviselő személyek. Ha már elkészült a partneri kör, fontossági sorrendbe állítva az intézmény, a partnercsoport megnevezésével, a képviselő személy nevével, a szükséges adatokkal, és elérhetőséggel a legcélszerűbb összefoglalni az adatokat. A felállított partnerlistát évente felülvizsgáljuk, mert ez nemcsak adatfrissítést jelent, hanem a lista változtatásának lehetőségét, illetve a fontossági rend időközbeni módosulását is. A lista felülvizsgálatát egyúttal összhangba hozzuk a partneri elégedettség és igény mérés szabályozásával. A partnerlista összeállítása, megújítása a minőségfejlesztési csoport tagjának feladata. 20

21 Belső partnerek: - az intézmény dolgozói, - a gyermekek és fiatalok - gyermekek hozzátartozói, Külső partnerek: - az intézménnyel kapcsolatban lévő hivatalok, - nevelési-oktatási intézmények - egészségügyi intézmények - gyermekvédelem intézményei - szakszolgálati intézmények - magánszemélyek és civil szervezetek. Kommunikáció a külső partnerekkel I. Szakmai ügyek: 1. Az esetfelelős feladata, hogy a gyermek érdekében tartson kapcsolatot a gyermek pedagógusaival, nevelőivel, esetleg orvossal, védőnővel, családgondozóval, és kövesse nyomon a gyermek fejlődési útját, tegye meg a szükséges intézkedéseket. A kapcsolattartás módjai konkrét ügyekben: - telefon vagy levél útján történő kapcsolattartás - személyes találkozások, megbeszélések, - intézménylátogatás. 2. Általánosabb, nagyobb csoportot érintő ügyekben a kapcsolattartás lehetséges módjai: - részvétel a nevelési-oktatási intézmények nevelőtestületi értekezletein, - szülői értekezletein - előadás tartása szakmai kompetenciánkba tartozó témákban - csoportos esetmegbeszélés - intézményünk bemutatása és tájékoztatás meghatározott célcsoportoknak - nyílt napok, szakmai bemutatók 21

22 Intézményünk szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikáció: 1. Szűrővizsgálatok: - iskolák 1. osztályaiban olvasási nehézség felderítése a 2. félév végén - a szülők, igazgatók és a pedagógusok tájékoztatása a szűrővizsgálatok eredményéről, írásban és személyesen 2. Diagnosztikai tevékenység - a szakvélemény megküldése a gyermek intézményének, az érintett pedagógusok tájékoztatása, - szükség esetén további vizsgálatok kezdeményezése más szakértő intézménynél 3. Gyógytestnevelés szakszolgálattal összefüggő kapcsolattartás Személyes vagy telefonos kapcsolattartás: - iskolaorvossal - iskolai védőnővel - szakorvosokkal A nevelési-oktatási intézményekkel a kapcsolattartás összetettebb: - pedagógusokkal személyes megbeszélések, tájékoztatás általános kérdésekben - az igazgatók tájékoztatása a gyógytestnevelésre utalt gyermekekről - tájékoztató füzettel osztályfőnök, testnevelő tanár: hiányzások, gyakorlási anyagok - félévente a jegyekre vonatkozó javaslatok megküldése írásban az intézménynek - havonta az igazgatók írásos tájékoztatása azokról a tanulókról, akik nem jelentkeztek a gyógytestnevelés foglalkozás megkezdésére Külső partneri igény- és elégedettségmérés Külső partnereink véleményének felmérése történhet: 22

23 - kérdőívekkel - interjúkkal. Külső partnereinktől azt célszerű megkérdezni, hogyan összegzik véleményüket intézményegységünkről és a nyújtott szolgáltatásainkról. Az első alkalommal feltett kérdések arra irányulhatnak, hogy a partner: - mennyire ismeri az intézményegységett, - annak működését, - tud-e érdemben javaslatot, véleményt alkotni az intézményegység munkájával kapcsolatban. A kérdőíveket értékelni kell. Ugyancsak elemezni, értékelni kell a szóban (interjú) felett kérdésekre kapott válaszokat is. A visszaérkező kérdőívek válaszait összesíteni kell. Az összehasonlító elemzés során kell elvégezni a nyitott önértékelést és a partnerek véleményének összegzését. Az elemzést elsősorban írásban kell elvégezni, amit az elemzés változatosabbá tétele érdekében- grafikonokkal, diagrammokkal is célszerű kiegészíteni. Az első értékelés elvégzése után képet lehet kapni arról, hogy: 1. kik azok, akinek a véleményére a továbbiakban is lehet számítani, 2. a többségi vélemény alapján melyek az intézményegységben fellelhető hiányosságok, illetve kedvezőtlen jelenségek, 3. melyek az egyes partnerek igényeinek fontossági sorrendje, 4. melyek a külső, illetve belső partnerek közti lényeges véleményazonosságok, 5. melyek a külső, illetve belső partnerek közti lényeges véleménykülönbségek. 6. Az elvégzett elemzések alapján lehet elkészíteni az igény, elégedettség és problémalistát. A válaszok és azok összegzéseiből lehet következtetéseket tenni, amelyeket a célmeghatározás, célmódosítás, kiindulási pontjaként fogjuk felhasználni. 7. Az intézkedési terv elkészítése C. Kommunikáció a belső partnerekkel A nyújtott szolgáltatás színvonalának felmérése érdekében meg kell ismerni az intézményegység alkalmazottainak, az intézményegységhez forduló és ott 23

24 szolgáltatást igénybe vevő gyermekeknek, tanulóknak, illetve azok hozzátartozóinak véleményét, észrevételeit igényeit és javaslatait. Saját dolgozóinktól azt célszerű megtudni, - hogyan összegzik munkahelyük jelenlegi helyzetét, - hogyan látják az intézményben a kedvező és kedvezőtlen jelenségeket, - melyek a terveik a jövőre vonatkozóan, - hogyan vélekednek a tervek megvalósíthatóságáról. Kommunikáció saját dolgozóinkkal: 1. Évente - a munkatervben is előre eltervezve - legalább négy alkalommal nevelőtestületi értekezletet tartunk, amelyeken addigi munkánkat értékeljük, és kijelöljük a további tennivalókat, feladatokat. 2. Rendkívüli nevelőtestületi vagy alkalmazotti értekezleteket tartunk aktuális ügyekben (programok, szabályzatok, stb. elfogadása, tisztségviselők, megbízottak megválasztása, szakmai képzések, megbeszélések, viták). 3. Heti rendszerességgel, előre meghatározott időpontban team megbeszéléseket tartunk, melyeken a főállású pedagógusok, pszichológusok vesznek részt esetmegbeszélések, aktuális heti feladatok megtárgyalásának céljából. 4. A minőségbiztosítással kapcsolatos eredmények, teendők megbeszélésére kéthetente munkaértekezleten kerül sor. 5. Munkatársaink az intézményegységgel kapcsolatos aktuális ügyekről az irodában lévő faliújságról is tájékozódhatnak. 6. Ugyancsak az irodában elhelyezett névre szóló fakkokban találják meg az intézményegység dolgozói személyes üzeneteiket, a nekik szánt dokumentumokat, aláírnivaló iratokat. 7. Az intézmény alapdokumentumai minden dolgozó számára elérhető helyen, az orvosi szobában található dokumentációs szekrényben vannak elhelyezve. Belső partnereink továbbá az intézményegységbe járó növendékeink és szüleik. Ügyfeleinktől azt kívánjuk megtudni, - hogyan vélekednek az intézményegységben kapott szolgáltatás színvonaláról 24

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya OM azonosító: 200199 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon/fax

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat alakulása A korábbi széttagolt és hiányos intézményi hálózat alapjain kellett létrehozni, képlékeny jogszabályi környezetben, a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben