Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 69. és 70. -a, valamint 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az alábbiak szerint terjesztem elő a évi belső ellenőrzési tevékenységről készült éves ellenőrzési jelentést és összefoglaló ellenőrzési jelentést. Szentes Város Önkormányzata az általa működtetett intézmények, és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ellenőrzési feladatainak ellátását a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás útján biztosítja. A belső ellenőrzés függetlensége biztosított, a belső ellenőrök közvetlenül Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez tartoznak. A megbízóleveleket is a Jegyző adja a belső ellenőröknek a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. A Belső Ellenőrzési Társulásban 2 fő belső ellenőr látja el a kistérséghez tartozó 8 településnél a belső ellenőrzést. Mindketten rendelkeznek a jogszabályban előírt felsőfokú végzettséggel, mérlegképes könyvelői képesítéssel, gyakorlattal, regisztrációval. Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre álltak. A belső ellenőrök szakmai továbbképzése az éves képzési tervnek megfelelően történt, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 12. k) pontja, valamint a 18/2009. (XI. 6.) PM rendelet (7) -a alapján évben az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzés elnevezésű kötelező szakmai továbbképzésen (ÁBPE) részt vettek és vizsgáztak. A Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása keretében évben Szentes Város Önkormányzatához tartozó intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

2 2 végzett pénzügyi jellegű ellenőrzésekről készült éves ellenőrzési jelentés valamint az intézmények éves ellenőrzési jelentései alapján elkészített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására: /2012. Tárgy: évre vonatkozó ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás keretében évben Szentes Város Önkormányzata intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzésekről szóló, ezen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett Osztály és Irodavezetők Szentes, február 07. Szirbik Imre

3 Szentes Város Önkormányzata Éves ellenőrzési jelentés a évben végzett ellenőrzésekről A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. a./ pontja alapján a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása: a.a.) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése: évben az ellenőrzési tervben jóváhagyott valamennyi ellenőrzés végrehajtásra került. A szentesi intézmények és a Hivatal ellenőrzésére 246 ellenőrzési nap került felhasználásra. Egyéb munkára (ellenőrzési terv éves ellenőrzési jelentés készítés, jogszabályok, helyi rendeletek tanulmányozása) 17 napot, szakmai továbbképzésre 4 napot fordítottak a belső ellenőrök. A tervezett ellenőrzéseken felül is történtek ellenőrzések, mivel a Belső Ellenőrzési Társulásban résztvevő községek kevesebb ellenőrzést kértek, így az ott felszabadult ellenőrzési napokból 49 napot Szentesen teljesített a belső ellenőr. Így a tervezett ellenőrzéseken felül soron kívüli ellenőrzések lefolytatására is lehetőség adódott. A jelentéshez csatolt 1. számú kimutatás a évre tervezett és ténylegesen elvégzett ellenőrzéseket tartalmazza ellenőrzési fajták és a ráfordított idő szerinti megbontásban. A 2. számú kimutatás a évre tervezett és végrehajtott ellenőrzések számát és az ellenőrzésekre fordított ellenőrzési napok számát részletezi. A évi ellenőrzések során a belső ellenőrök az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartási működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV törvény, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásait a 41/1994. (IV. 22.) Kt. számú határozatban foglaltakat, a helyi önkormányzati rendeletekben foglaltakat tartották szem előtt. Belső ellenőrzési feladatellátás a jogszabályi követelményeknek megfelelően az ellenőrzési tervek, a nemzetközi ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók, valamint az ellenőrzéshez kiadott megbízólevelek, ellenőrzési programok szerint történt. Minden ellenőrzést kockázatelemzés alapján végeztek a belső ellenőrök. A végzett ellenőrzések fajtáját tekintve az alábbiak voltak: - rendszerellenőrzés, mely a Képviselő-testület döntésének megfelelően az intézményi működés 3 éves átfogó vizsgálatát jelentette - szabályszerűségi ellenőrzés, melynek során az ellenőrzés azt vizsgálta, hogy az intézmény működése megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és a vezetői rendelkezések előírásai a gyakorlatban - pénzügyi ellenőrzés során a gazdálkodó szervezet pénzügyi elszámolásait,

4 2 valamint ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartásokat vizsgálta a belső ellenőrzés. A évben végzett ellenőrzések legnagyobb része szabályszerűségi ellenőrzés volt, 11 vizsgálat során 136 ellenőrzési napot fordítottak a belső ellenőrök ezekre az ellenőrzésekre. Átfogó jellegű rendszerellenőrzésre 3 intézmény esetében került sor, 84 ellenőrzési nap felhasználásával. Pénzügyi ellenőrzés 4 esetben történt, 26 ellenőrzési nappal. A évben végzett ellenőrzések között 5 soron kívüli ellenőrzés történt 64 ellenőrzési nap felhasználásával, ebből 3 szabályszerűségi ellenőrzés volt 48 ellenőrzési nappal, 2 pénzügyi ellenőrzés 16 ellenőrzési nap ráfordítással. Az ellenőrzési jelentésekben rögzített megállapításokat az ellenőrzött szervek, intézmények elfogadták. Az ellenőrzési jelentések hibák, hiányosságok feltárása esetén minden esetben tartalmaztak javaslatot azok megszüntetésére vonatkozóan. A hibák, hiányosságok felszámolása legtöbb esetben már az ellenőrzés ideje alatt elkezdődött. A javaslatok hasznosulását a következő évben végzett hasonló tárgyú ellenőrzések alkalmával lehet lemérni. Valamennyi ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordított a belső ellenőrzés a pénzkezelések szabályosságára, a be- és kifizetések megfelelő dokumentálására, valamint arra, hogy a gazdasági folyamatok bizonylatolásánál zárt rendszer kerüljön kialakításra, kizárva ezzel a visszaélések lehetőségét. a.b.) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, eredményességét növelje, A belső ellenőrzés az ellenőrzött szerv céljainak elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szerv belső kontrollrendszerének, eljárásainak hatékonyságát. A belső ellenőrök ellenőrzési feladataik ellátása során elemzéseket készítenek, információkat gyűjtenek és értékelnek, ajánlásokat tesznek és tanácsokat adnak a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan. A belső ellenőrzési feladatok végrehajtása során a vizsgálattevők feladata volt annak ellenőrzése, hogy a vezetés által kialakított és működtetett belső kontrollrendszerek és eljárások megfelelnek-e az alábbi követelményeknek. Ehhez az ellenőrzési módszerek megfelelő kiválasztásával elegendő bizonyítékkal alátámasztva, megfelelő bizonyosságot kell adni a hibás gyakorlat megszüntetésére. A belső kontrollrendszernek és eljárásoknak az alábbi követelménynek kell megfelelni: - A szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a szervezet kockázatkezelési rendszere képes felismerni és azokat megfelelően kezelni;

5 3 - Az egyes vezetők és beosztott dolgozók közötti együttműködés megfelelő; - A pénzügyi-, irányítási és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók pontosak, megbízhatóak és megfelelő időben rendelkezésre állnak; - Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban, szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek (beleértve mind a hazai, mind az EU jogszabályok által előírt beszámolási kötelezettséget is) valamint összhangban van a nemzetközileg elfogadott standardokkal és a szakminiszter által közzétett iránymutatásokkal és módszertani útmutatókkal; - Az eszközökkel és forrásokkal takarékosan, hatékonyan gazdálkodnak, valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak; - A kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak; - A költségvetési szerv munkafolyamataiban a belső kontroll rendszer minősége megfelelő és folyamatos frissítése biztosított; - A rendszerek és eljárások beleértve a fejlesztés alatt állókat is teljesek és biztosítják, hogy az ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek elkerülésére, valamint biztosítják, hogy az eljárások összhangban vannak a szervezet átfogó céljaival és célkitűzéseivel; - Az adott költségvetési szervet érintő jogszabályok illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira a költségvetési szerv időben és megfelelően reagál. A belső ellenőrzés végrehajtása során a feltárt, a belső kontrollrendszer hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó változtatást igénylő tennivalókról a vezetést minden esetben tájékoztatta vizsgálattevő. A belső ellenőrzés mint vezetést támogató tevékenység nem mentesíti az intézményvezetőket azon felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a belső kontrollrendszert működtessék. A belső ellenőrzés javaslatot tesz, a szervezet belső kontrollrendszerének javítása érdekében, viszont a javaslatotok alapján az intézkedések kezdeményezése a vezetők felelősségi körébe tartozik. Az ellenőrzések végrehajtását segítette az intézményvezetők pozitív hozzáállása az ellenőrzések során. A belső ellenőrök által kért anyagokat, szabályzatokat rendelkezésre bocsátották. Kivétel ez alól a Hajléktalan Segítő Központ, ahol a volt intézményvezető semmilyen anyagot nem tudott a vizsgálattevők részére átadni, ezzel akadályozta az ellenőrzés lefolytatását. Itt súlyos pénzügyi szabálytalanságot tárt fel a belső ellenőrzés a pályázati pénzek felhasználásával kapcsolatban, a rendőrségi feljelentés megtörtént, a Képviselő-testület felmentette a volt vezetőt a munkavégzés alól. A munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőek, a jogszabályok értelmezésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal jogászai minden esetben készséggel segítették a belső ellenőröket. A belső ellenőrzést végző dolgozók rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel, mérlegképes könyvelői képesítéssel, szerepelnek a Pénzügyminisztérium nyilvántartásában, regisztrációs számuk van. Mindketten részt vettek az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés (ÁBPE) elnevezésű kötelező szakmai továbbképzésen, sikeresen vizsgáztak, melyről tanúsítványt kaptak. Az itt elsajátított tananyag nagyban segíti a gyakorlati munkavégzést.

6 4 a.c.) a tanácsadó tevékenység bemutatása Az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőrök minden esetben támogatták a vezetőket a helyes döntéshozatalban, javaslatok megfogalmazásával, több megoldási lehetőség kockázatának becslésével igyekeztek a legmegfelelőbb döntés kiválasztására irányítani a vezetők figyelmét. A döntést azonban a vezetésnek kell meghozni, mérlegelve a lehetőségeket. A pénzügyi-, tárgyi eszközökkel, humán erőforrás kapacitásokkal való racionálisabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás rendszeresen előfordult. Az intézményi szabályzatok és az alkalmazott gyakorlat összhangjának megteremtésére minden esetben javaslatot tettek a belső ellenőrök az érintett intézményvezetők felé. Az ellenőrzési nyomvonalak és a munkaköri leírások összhangjára nemcsak a gazdálkodással összefüggő munkakörök esetében többször felhívták a belső ellenőrök az érintett vezetők figyelmét. b.) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint: b.a.) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Az intézményi szabályzatokat a jogszabályi változások miatt folyamatosan aktualizálni kell. Gondoskodni kell az intézményi szabályzatok és az alkalmazott gyakorlat összhangjának megteremtéséről. A működéssel összefüggő szakmai és pénzügyi folyamatokhoz tartozó ellenőrzési nyomvonalak munkaköri leírásokkal való összhangja még nem teljes, ezen a téren valamennyi intézménynél van tennivaló, a szabályozás kidolgozása folyamatban van. A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő főbb célokat: - a tevékenységeket szabályszerűen, a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre - teljesítse az éves költségvetésben meghatározott feladatait - megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól. b.b.) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő, megfelelő - kontrollkörnyezetet - kockázatkezelési rendszert - kontrolltevékenységeket - információs és kommunikációs rendszert - monitoring rendszert kialakítani és működtetni. A költségvetési intézmények esetében a gazdálkodással összefüggő munkafolyamatok egymásra épülve zárt rendszert alkotva biztosítják a tevékenység minden fázisában az ellenőrzést. A munkaköri leírásokban konkretizálták, hogy az

7 5 adott dolgozó pontosan milyen feladatokat köteles elvégezni, milyen ellenőrzési feladatai vannak. A kontrollkörnyezet szabályozása elkészült, a kockázatkezelési rendszer kialakítását az intézményvezetők elvégezték. Folyamatban van a kontroll tevékenységek kialakítása és gyakorlati működtetése, mely minden dolgozótól szemléletváltást és nagyfokú figyelmet igényel. A kontrollkörnyezetnél az intézmények szervezeti struktúrája, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek. Az etikai elvárások a szervezet minden szintjén meghatározottak, átlátható a humánerőforráskezelés. A kockázatkezelés a kockázati tényezők figyelembevételével készített kockázatelemzéssel történik. Felmérésre kerültek az intézmények tevékenységében rejlő kockázatok, külső környezetből eredő kockázatok, tervezéssel, emberi erőforrásokkal összefüggő kockázatok, törvényességi és szabályszerűségi kockázatok, kommunikáció és információ kockázatai. Az intézmények a működésben rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert alkalmaznak. A kontrolltevékenységek az intézmények belső szabályzataiban szabályozottak szerint az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés módja, az intézmény eszközeihez való hozzáférés lehetősége, az intézményi tevékenységről a beszámolási eljárások során valósulnak meg. Az információ és kommunikáció terén meghatározásra került az információ szükséglet és az informálandók köre, a napi működéshez szükséges információk belső frissítésének folyamata, annak érdekében, hogy azok hatékonyan megbízhatóan, pontosan segítsék a vezetés munkáját. A monitoring tevékenység során az adott aktuális eredményeket és a kitűzött célokat vetik össze teljesítményértékelés formájában, lehetővé téve az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. Ehhez az Alapító Okiratok, Szervezeti és Működési Szabályzatok és az intézményi szabályzatok folyamatos aktualizálása, összhangjának megteremtése szükséges. c.) az intézkedési tervek megvalósítása Az érintett intézmények az intézkedési tervekben rögzített feladatokat végrehajtották. Legtöbb esetben a hibák kijavítását, hiányosságok pótlását még a vizsgálat ideje alatt elkezdték. A évben végzett rendszerellenőrzések évekre vonatkozó gazdálkodás átfogó ellenőrzését végezték. Ebben az évben a Városellátó Intézménynél, a Városi Intézmények Gazdasági Irodájánál és a Terney Béla Kollégiumnál került sor rendszerellenőrzésre. A Városellátó Intézmény gazdálkodását a szabályosságra való törekvés jellemzi. Gazdasági munkája jó színvonalú, kellőképpen segíti a szakmai munkát. A bizonylati és okmányfegyelem jó, az analitikus és főkönyvi könyvelés adatai egyezőek, a leltárak alátámasztották a mérleg adatait. A gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálásra szorultak a jogszabályi változtatások miatt. Biztosítani kell a szabályzatok és az alkalmazott gyakorlat összhangját. A munkaruha juttatásnál a lejárt kihordási idejű munkaruhák pótlását meg kell oldani. A benzin üzemű járművekhez javasolta a vizsgálattevő tankolási kártya használatát.

8 6 Intézkedési terv készült a feltárt hiányosságok megszüntetésére, melynek alapján a hiányosságokat felszámolták. A Terney Béla Kollégium gazdálkodása megfelelő színvonalú. Az analitikus és főkönyvi könyvelés reális és valós képet mutat az intézmény vagyoni helyzetéről. Az intézmény gazdálkodását a takarékosság jellemzi. A gazdálkodáshoz szükséges szabályzatokat aktualizálni szükséges. A jelenléti íveken a dolgozók nem minden esetben dokumentálták a munkában töltött időt, melyet még a vizsgálat ideje alatt pótoltak. Intézkedési terv készült a hiányosságok megszüntetésére, melyek alapján a hiányosságokat felszámolták. A Városi Intézmények Irodájának pénzügyi gazdasági munkája jó színvonalú. A gazdasági munka megfelelően segítette a szakmai munkát. A gazdálkodáshoz szükséges szabályzatokat aktualizálni kell. A kiselejtezett eszközök nyilvántartásból történő kivezetése csak a vizsgálat ideje alatt történt meg. A menetlevelek vezetésénél szabálytalan javítások fordultak elő, ezzel kapcsolatban az érintett dolgozók figyelmét még a vizsgálat ideje alatt felhívták a szabályos javításra. A feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készítettek, a hiányosságokat felszámolták. A szabályszerűségi ellenőrzések között utóvizsgálat és egyéb szabályszerűségi ellenőrzés, valamint soron kívüli szabályszerűségi ellenőrzés fordult elő. Az előző évben végzett rendszerellenőrzéshez kapcsolódóan két intézménynél került sor utóvizsgálatra, 6 ellenőrzési nap felhasználásával. - A Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál végzett utóvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a évek gazdálkodására vonatkozó rendszerellenőrzés által feltárt hiányosságokat megszüntették, a szabályzatokat aktualizálták. - A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál a évek gazdálkodására vonatkozó rendszerellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése megtörtént. A szabályzatokat aktualizálták, a normázáshoz kapcsolódó kimutatások adatait pontosították. A tárgyieszköz nyilvántartás adatait pontosították. Soronkívüli ellenőrzésként került lefolytatásra az alábbi utóvizsgálat a szabályszerűségi ellenőrzések között 5 ellenőrzési nap felhasználásával: - A Kossuth utcai, Klauzál utcai, Dr. Mátéffy utcai, Köztársaság utcai tagóvodák esetében, a évi étkezési térítési díjak beszedésénél előfordult hiányosság felszámolására végzett utóvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a hibásan kiállított nyugták helyett szabályosan állították ki a nyugtákat, így a kiszámlázott és befolyt étkezési térítési díj összege megegyezett. Egyéb tervezett szabályszerűségi ellenőrzés 82 ellenőrzési nappal az alábbi témákban fordult elő: - Leltározási tevékenység végrehajtásának ellenőrzése a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, a Szentesi Művelődési Központ, a Központi Gyermekélelmezési Konyha, a Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a Szentes Kistérség Többcélú Társulása esetében. Megállapítást nyert, hogy szabályosan történt a leltározás végrehajtása és dokumentálása, hiányosság, hogy

9 7 az idegentulajdonú eszközöket, adományokat, nem vételezték be és nem leltározták pl. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon esetében, melyet pótolni kell. - A Klauzál Gábor Általános Iskola felújításával összefüggő közbeszerzés ellenőrzése Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájánál történt. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy betartották a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. tv. és a helyi Közbeszerzési Szabályzat előírásait. A nyertes ajánlat kihirdetését követően a második legkedvezőbb ajánlattevő beadványa és figyelemfelkeltő levele alapján az önkormányzat ismételten megvizsgálta a nyertes ajánlatot és megállapította, hogy az ajánlat értékelést nem kellő alapossággal végezte, viszont saját döntését jogszabályi lehetőség hiányában nem korrigálhatta. Jogorvoslati eljárást kellett kezdeményezni a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, amely megsemmisítette az önkormányzati eljárást lezáró döntést. A nyertessel a szerződést megkötötték, a kivitelezés megtörtént. A belső ellenőr javasolta, hogy a beérkezett dokumentációk részletes vizsgálatát és értékelését az ajánlati dokumentáció szerkezetének megfelelően teljesen végig ellenőrizve értékeljék annyi személy bevonásával, ahány ajánlat érkezett. Egyszerre értékelve valamennyit, nem egymástól elkülönülve. Így kiszűrhető, ha valamelyik ajánlatból hiányzik valamilyen tartalmi adat, amely befolyásolja a nyertesként kiválasztott ajánlatot. A közbeszerzési referens kérte a Közbeszerzési Szabályzat módosítását a Jogi Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Elnökétől. - A bizonylati fegyelem betartásának vizsgálatára a Szentesi Művelődési Központ, a Központi Gyermekélelmezési Konyha, Szentes Város Gondozási Központja, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon esetében került sor. Megállapítást nyert, hogy valamennyi kiadás és bevétel esetében a bizonylatolás megtörtént, mind a készpénzes, mind a banki forgalmat illetően. Az alapbizonylatok csatolása megtörtént. Az utalványrendeleteken a szükséges aláírások megtalálhatók voltak. - A függő bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásainak ellenőrzését a Központi Gyermekélelmezési Konyha, a Szentesi Művelődési Központ, Szentes Város Gondozási Központja és a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon esetében vizsgálta, a belső ellenőrzés. A vizsgált intézmények között a Szentesi Művelődési Központ és a Központi Gyermekélelmezési Konyha esetében volt rendezetlen függő bevétel. A belső ellenőrzés javasolta, hogy a függő bevételek rendezését mielőbb tegyék meg az érintett intézmények, annak érdekében, hogy ne kössenek le feleslegesen önkormányzati pénzeket. Erre intézkedések történtek. - Az élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálatát a Központi Gyermekélelmezési Konyhánál és Szentes Város Bölcsődéjénél végezte a belső ellenőr. A Bölcsődének nem volt érvényes élelmezési szabályzata, ezzel kapcsolatban a belső ellenőr javasolta, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül készítsék el a szabályzatot. Az élelmezési nyersanyagnormák mérsékelt emelését javasolta a belső ellenőr az élelmiszerek áremelése miatt. A Képviselő testület határozatban rögzítette a normaemelést. - Az étkezési térítési díjak beszedésének vizsgálatát az ételt kiszolgáló önkormányzati fenntartású óvodák és iskolák esetében vizsgálta a belső ellenőr. A

10 8 beszedett pénzt a VIGI Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően az óvoda és iskolatitkárok a beszedés napján vagy a következő munkanapon befizetik a Konyha bankszámlájára. Szabálytalan gyakorlatot tapasztaltam a Koszta József Általános Iskolánál, a beszedett pénzből váltópénz címén kinn tartottak az iskolánál egy bizonyos összeget. Ezt a helytelen gyakorlatot a vizsgálatot követően megszüntették. A beszedett pénzt befizetik a konyha bankszámlájára. Szintén szabálytalan volt a Deák Ferenc Általános Iskola gyakorlata, mivel októberben nem adott nyugtát egy befizetőnek a befizetett összegről. A nyugtát pótlólag a vizsgálat ideje alatt kiállították és eljuttatták a befizetőnek. Ugyanennél az intézménynél az étkezési térítési díj kiegyenlítéséhez fizetőeszközként elfogadott melegétel utalványokat nem juttatták el a tárgyhóban a Konyhához, az analitikus nyilvántartást nem megfelelően vezették A feltárt hiányosságot felszámolták, az intézmény vezetője rendszeresen ellenőrzi az étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos analitikus nyilvántartást. A többi intézménynél rendben találta a belső ellenőr az étkezési térítési díjak beszedésének rendszerét, a nyugták szerinti beszedett pénz és melegétel utalványok összege megegyezett a Konyha bankszámlájára befizetett és befolyt pénz összegével, valamint a Konyhának átadott melegétel utalványok értékének összegével. Az étkezőkről vezetett analitikus nyilvántartások és az intézmények által készített és a Konyhához eljuttatott havi jelentések adatai egyezőséget mutattak. Soronkívüli ellenőrzésként került lefolytatásra az alábbi két szabályszerűségi ellenőrzés 43 ellenőrzési nap felhasználásával: - Intézményi nyilvántartások naprakészségének, valódiságának ellenőrzése melynek során különösen az intézményi létszámnyilvántartások adattartalmának, az adatszolgáltatások pontosságának, dokumentumokkal történő alátámasztottságának meglétét vizsgálta a belső ellenőrzés. Javasolták a vizsgálattevők, hogy egységes nyilvántartást vezessenek az intézmények a fenti témák esetében. - A Dózsa-ház felújításával kapcsolatos DAOP pályázat ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeket teljesítette az önkormányzat. A szakmai és pénzügyi teljesítések összhangban voltak, a projektre vonatkozóan biztosították az elkülönített nyilvántartást az önkormányzat könyvelésében. A pénzügyi ellenőrzések lefolytatására 26 ellenőrzési napot használt fel a belső ellenőrzés 4 vizsgálat esetében. Tervezett ellenőrzésre 2 vizsgálat esetében 10 napot fordított a belső ellenőrzés: - A távhő szolgáltatás költségeinek vizsgálatát a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél ellenőrizte a belső ellenőr. A távhő szolgáltatással kapcsolatos költségek és bevételek könyvelése pontos, naprakész adatokat tartalmaz, a Kft. alkalmazza a helyi rendeletben meghatározott alapdíjat és hődíjat. Az üzemi általános költség felosztása a költségfelosztás alapelvei szerint történt. - Az önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre elszámolt kiadások vizsgálata során a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelését, bérbeadását, társasházak bevételeinek és kiadásainak alakulását vizsgálta a belső ellenőr. A lakbér hátralékok összege emelkedett, án 18,8 M Ft volt. Ennek 26,6 %-a egy éven túli kintlévőség. A bérleti díj

11 9 hátralékok összege 10,7 M Ft volt án, ennek 4,2 %-a egy éven túl fennálló kintlévőség. A hátralékok beszedésére intézkednek, jogász által peren kívüli fizetési megállapodást, végrehajtást kezdeményeznek. A lakók kihasználják a helyi rendelet azon hiányosságát, hogy nem tartalmaz szankciókat arra az esetre, ha a bérlő nem fizet, magas hátralékot halmoz fel pl. a kilakoltatás e tekintetben visszatartó erejű lenne. A vizsgálattevő javaslata, hogy a bérleti szerződéseket csak egy éves időtartamra kössék meg, meghosszabbítani csak abban az esetben lehessen, ha nincs hátraléka a bérlőnek. Így csökkennének a hátralékok. Soronkívüli ellenőrzés keretében került sor a következő pénzügyi ellenőrzésekre 16 ellenőrzési nap felhasználásával: - A Hajléktalan Segítő Központnál pályázati pénzek felhasználását vizsgálta a belső ellenőrzés. Megállapítást nyert, hogy az intézményvezető súlyos pénzügyi szabálytalanságot követett el, a rendőrségi feljelentés megtörtént, a Képviselőtestület felmentette az intézményvezetőt a munkavégzés alól. Azóta szigorúbb belső kontroll működik a pályázati pénzek felhasználását illetően. - A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi bevételeit, kiadásait költségeinek alakulását vizsgálta a belső ellenőr. Az ügyvezetői hatáskörbe tartozó gazdálkodási feladatok egyértelmű lezárásának biztosításához a munkakör átadás-átvételhez kapcsolódóan a tényleges könyvelési adatok szerinti eredmény kimutatásához a ig beérkezett és kibocsátott számlák adatait lehetett figyelembe venni. A belső ellenőr megállapította a főkönyvi és az analitikus könyvelés adatainak egyezőségét. A Polgármesteri Hivatal nagyértékű és kisértékű tárgyi eszközeiről készült leltár évvégén, szükséges viszont a Kft. készletei vonatkozásában is az analitikus nyilvántartás adataira támaszkodó leltár készítése is, hogy az új vezető pontos képet kapjon a Kft. eszközállományáról. c.) Az intézkedési tervek megvalósítása Azon esetekben, amikor a belső ellenőrzés hibát, hiányosságot tárt fel, az érintett vezetők intézkedési tervet készítettek a negatívumok felszámolására vonatkozóan, felelősök és határidő megjelölésével. Az intézkedési tervekben foglaltakat végrehajtották. A vizsgálattevők az ellenőrzések során segítő szándékkal tárták fel a hibákat, hiányosságokat, hogy a jövőben ezek előfordulásának elkerülésével a gazdálkodás színvonala javuljon. A vizsgált szervek vezetői minden esetben elfogadták az ellenőrzési jelentés tartalmát, intézkedtek a hibák és hiányosságok felszámolására. Szentes, február 08. Mellékletek: 2 db kimutatás Gyovainé Némedi Anna belső ellenőr

12 10 1. számú melléklet Szentes Város Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal évi tervezett és tényleges ellenőrzései MEGNEVEZÉS I. Rendszerellenőrzés - Városellátó Intézmény - Városi Intézmények Gazdasági Irodája - Terney Béla Kollégium Tervezett ellenőrzési napok száma (nap) Tényleges ellenőrzés i napok száma Összesen: II. Szabályszerűségi ellenőrzések Utóvizsgálatok - Központi Gyermekélelmezési Konyha - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Egyéb szabályszerűségi ellenőrzések - Leltározási tevékenység végrehajtásának ellenőrzése Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha, Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Szentes Kistérség Többcélú Társulása esetében - Klauzál Gábor Általános Iskola felújításával összefüggő közbeszerzés ellenőrzése. - Bizonylati fegyelem betartásának vizsgálata a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, Szentes Művelődési Központja Központi Gyermekélelmezési Konyha esetében

13 11 - Függő bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásainak ellenőrzése Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja Szentesi Művelődési Központ, Központi Gyermekélelmezési Konyha esetében Élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata Étkezési térítési díjak beszedésének vizsgálata az önkormányzati fenntartású óvodák, iskolák esetében Soron kívüli ellenőrzés - Óvodáknál a évi étk.tér.díjak beszedésénél előfordult hiányosságok felszámolásának vizsgálatára utóellenőrzés 5 - Intézményi nyilvántartás naprakészségének, valódiságának ellenőrzése 35 - Dózsa-ház felújításával kapcsolatos DAOP-pályázat ellenőrzése 8 Szabályszerűségi ellenőrzés összesen: III. Pénzügyi ellenőrzés - Hajléktalan Segítő Központ pályázati pénzek felhasználása 12 - Üdülőközpont Nonprofit Kft évi kiadások, bevételek ellenőrzése 4 - A távhő szolgáltatás költségeinek vizsgálata a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél Az önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre elszámolt kiadások vizsgálata a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél 5 5 Pénzügyi ellenőrzés összesen: IV.Soron kívüli ellenőrzés (tényleges 64 nap a fentiek 22 - szerint részletezve) Ellenőrzés összesen:

14 12 V. Egyéb feladatok /jogszabályok, helyi rendeletek tanulmányozása, testületi anyag, terv, beszámoló készítés stb./ szakmai továbbképzés Összesen: Mindösszesen: A évi tervezett és tényleges ellenőrzések száma és ellenőrzés napjainak alakulása Megnevezés Rendszerellenőrz és Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Soron ellenőrzés kívüli Ellenőrzések száma (db) Terv Ellenőrzések száma (db) Tény Tervezett ellenőrzési nap Összesen: számú kimutatás Tényleges ellenőrzési nap

15 Szentes Város Önkormányzata Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés A 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 49. -a (3) bekezdése alapján Szentes Város Önkormányzatához tartozó intézmények által megküldött éves ellenőrzésekből készült összefoglaló a következő: Szentes Város Önkormányzatához tartozó intézmények vezetői az alábbi területeken végeztek, illetve végeztettek a belső kontrollrendszer működése keretében vezetői ellenőrzéseket évben: Városi Intézmények Gazdasági Irodája kötelezettségvállalások nyilvántartásainak ellenőrzése jelenléti ív vezetésének ellenőrzései üzemanyag elszámolások vizsgálata házi pénztár ellenőrzései szabályzatok ellenőrzései létszám és bérgazdálkodás ellenőrzései előirányzatmódosítások ellenőrzései leltárak, tárgyieszköz nyilvántartások ellenőrzései intézmény összevonással, megszünéssel kapcsolatos dokumentációk ellenőrzései fizetési előleg nyilvántartás ellenőrzései számlák kifizetési jogosságának ellenőrzései a normatíva igénylés, elszámolás ellenőrzései Az intézmény foglalkoztat belső ellenőrt, aki éves munkaterv alapján végzi munkáját évben a GYES-en levő belső ellenőr helyett szerződéssel alkalmaztak dolgozót az első félévben, a visszajött dolgozó folytatta a munkatervben szereplő ellenőrzések végrehajtását. Városellátó Intézmény a Városellátó Intézmény által végzett beruházás (hulladékudvar, válogató, szociális épület), valamint a pályázati forrásból megvalósult Szentes belterületi csapadékvízhálózat földfeltöltések eltávolítása és a nem megfelelő lakossági kapubejáró átereszek átépítése munkáinak, a felújítása munkák és azok dokumentumentálásának ellenőrzése. Intézményi belső szabályzatok betatásának ellenőrzései kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellenőrzései jelentléti ívek szabadság nyilvántartások ellenőrzései hóügyelet nyilvántartás és a hóeltakarítás ellenőrzései raktári készlet tárolás szakszerűségének, a készletmozgások dokumentálásának ellenőrzései közfoglalkoztatottak nyilvántartásának ellenőrzései gépjárművek üzemanyag felhasználásának ellenőrzései

16 2 Szentes Város Gondozási Központja házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékkal élők és pszichiátriai megbetegedésben szenvedők nappali ellátásának feladatához szükséges rászorultsági kritériumok és az állami normatíva felhasználásának ellenőrzése ugyanezen szakfeladatok ellátásához a jogszabály által előírt dokumentációk (felvételi kérelem és adatlap, gondozási tervek, megállapodások, gondozási napló, látogatási és eseménynapló) vezetésének időbeni és tartalmi ellenőrzései házipénztár pénzkészletének ellenőrzései üzemanyag felhasználásának és a gépkocsivezetők menetlevél vezetésének ellenőrzései jelentléti ívek és szolgálati beosztások ellenőrzései szociális továbbképzések és nyilvántartások (továbbképzési terv) ellenőrzése Szentes Művelődési Központ - belső szabályzatok ellenőrzése - kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése - előirányzat módosítások ellenőrzése - jelentléti ívek beosztások ellenőrzése - művelődésszervezők szakmai munkájának ellenőrzése az éves munkaterv alapján - figyelemmel kísérte az intézményvezető a rendezvények költségeinek alakulását, a rendezvények lebonyolítását, valamint a klubok, szakkörök munkáját - év folyamán két munkaértekezletet tartott az intézményvezető az összes dolgozó részére, a szakmai dolgozóknak heti rendszerességgel tartott munkaértekezletet. Terney Béla Kollégium - gazdasági program végrehajtása - adminisztrációs munka: csoportnaplók ellenőrzése mulasztási naplók ellenőrzése - munkatervben foglaltak megvalósulásának ellenőrzése - gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység ellenőrzése - készletnyilvántartás ellenőrzése - létszám és bérgazdálkodás ellenőrzése - belső szabályzatok ellenőrzése - közcélú foglalkoztatottak nyilvántartásának ellenőrzése - kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellenőrzése - jelenléti ív, szolgálati beosztások ellenőrzése - előirányzat módosítások ellenőrzése

17 3 Központi Gyermekélelmezési Konyha - HACCP előírásainak betartása - étkezésekkel kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése - nyersanyagnorma betartásának ellenőrzése - gépjármű üzemanyag fogyasztás ellenőrzése - kiszolgált ételadagok ellenőrzése - raktári készletek tárolásának ellenőrzése - jelenléti ív, munkabeosztások ellenőrzése - kötelezettségvállalás ellenőrzése Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - igénybevételi eljárás folyamatának ellenőrzése - ellátottak nyilvántartásának ellenőrzése - intézményi szabályzatok betatásának ellenőrzése - betéti pénzkezelés ellenőrzése - gondozási feladatok kivitelezésének ellenőrzése - elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés ellenőrzése - gyógyszer nyilvántartás, számlázás ellenőrzése - háziorvosi és szakorvosi vizitek ellenőrzése - napirend betartásának ellenőrzése - takarítási rend betartásának ellenőrzése - élelmezés, étkeztetés ellenőrzése - foglalkoztatási tervek megvalósításának ellenőrzése - gondozási tervek - szolgálati beosztások, jelenléti ívek vezetésének ellenőrzése - szabadságok engedélyezésének, nyilvántartásának ellenőrzése - kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellenőrzése - szociális továbbképzések támogatása nyilvántartásának ellenőrzése - üzemanyag felhasználás szabályszerű elszámolásának ellenőrzése - nappali ellátás dokumentációjának ellenőrzése - szociális étkeztetés dokumentációjának ellenőrzése - normatíva igénylés megalapozottsága dokumentumainak ellenőrzése Az intézményeknél külső szervek az alábbi ellenőrzéseket végezték: Szentes Város Gondozási Központjánál: - A Magyar Államkincstár a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi pszichiátriai ellátás mutatószámait vizsgálta, hiányosság nem merült fel. - A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrizte a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot. Az alábbi hiányosságot tárta fel: - 2 fő esetében az ellátotti dokumentáció nem tartalmazta a szociális rászorultságot alátámasztó szakorvosi dokumentumokat - az önkormányzat a térítési díjakat április 1-től módosította, azonban az ezt megalapozó önkormányzati határozat április 12-én lépett hatályba, mivel az intézmény új térítési díjakat április 1-től alkalmazta, vissza kellett fizetni az ellátottaknak a térítési díj többletet. Intézkedések: - a szakorvosi dokumentumokat beszerezték - a térítési díj többleteket visszafizették a számlákat módosították

18 4 A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál: - A Csongrád Megyei kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Munkavédelmi Felügyelősége munkavédelmi ellenőrzést tartott. Megállapította, hogy a Romitex típusú varrógép kézi kerekének forgásirány jelöléséről gondoskodni kell, valamint szerszámtartót kell felszerelni. A karbantartó műhelyben a köszörűgépnél a köszörűorsó fogásirányát jelölni kell. A kézi kenyérszeleteléshez fogazott pengéjű kenyérvágókést kell biztosítani. Gondoskodni kell a villamos kéziszerszámok éves szerelői ellenőrzéséről. Intézkedés: Az intézmény megszüntette a hiányosságokat - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális Gyámhivatala a működési engedély kapcsán helyszíni szemlét tartott hiányosságot nem állapított meg. - A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartott. Megállapította, hogy a létesítmény füstmentes lépcsőházaiban levezető rendszert szükséges létesíteni annak érdekében, hogy a ventilátorok által előállított túlnyomás nem akadályozza a füstmentes lépcsőházak ajtóinak nyitását, az azokon történő menekülést, illetve menekítést. Intézkedés: az épület kivitelezője a hiányosságot megszüntette A Terney Béla Kollégiumnál - Az önkormányzat könyvvizsgálója évi egyszerűsített beszámoló könyvvizsgálatához kapcsolódó ellenőrzés keretében vizsgálta: - az intézmény működését - a mérleg, pénzmaradvány helyességét - a pénzforgalmi jelentést - a kiegészítő melléklet adattartalmának számszaki helyességét, a kötelező kötelező egyezőségek meglétét. Hiányosság nem merült fel. A Szentesi Művelődési Központnál: - Az érintésvédelmi felülvizsgálat során hiányosságokat tárt fel az ezt végző vállalkozó, ezt a minőségi iratban rögzítette. Ezt követően a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes tartott ugyanebben a témában ellenőrzést, a már előzőekben megállapított hiányosságok kijavítását írta elő. Intézkedés: a feltárt hibát kijavították saját szakképzett dolgozóik közreműködésével A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál: - Az ÁNTSZ étrend vizsgálatot végzett a kalória és tápanyag összetétel vonatkozásában az idősek és szociális ellátottak, valamint a népkonyhán étkezők esetében. Megállapította, hogy a napi tápanyag és kalória értékek eltérést mutattak, amely az étlapszerkesztés szerint teljesen elfogadható, mivel az egyik nap felhasznált nemesebb és drágább nyersanyagot másik napon olcsóbb nyersanyag felhasználásával kompenzálták. Intézkedés: az étlapszerkesztésnél minden nap ügyelnek az előírt kalória

19 5 és tápanyag bevitele - A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes, két alkalommal ellenőrizte a tűzoltó berendezések állapotát, a tűzvédelemmel kapcsolatos adminisztrációt. Hiányosság nem merült fel. A Városellátó Intézménynél: - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézet ellenőrzésének célja a Tiszai szabad strand fürdőhelyként történő kijelölése, engedély megadása volt, mely megtörtént. Szintén ez a szerv ellenőrizte a Tiszai strand üzemeltetését, hiányosságot nem tapasztalt. - A Nemzeti adó- és Vámhivatal végzett ellenőrzést egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló (ÁFA) befizetésekre vonatkozóan. Megállapította, hogy az intézmény lezárt könyvelése megfelel az ÁFA törvény ában foglaltaknak. Eltérést nem állapított meg a vizsgálat. - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Szentesi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal hatósági ellenőrzést tartott a gyepmesteri telepen. A működéssel kapcsolatos hiányosság nem merült fel, adminisztratív hiba a vizsgálat ideje alatt kijavításra került. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (jelenleg Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentes Hivatásos Tűzoltóság): - A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság célellenőrzést tartott a szakmai munkavégzéssel kapcsolatban, hiányosság nem fordult elő. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó intézményeknél a külső szervek által végzett ellenőrzéseket táblázatba összegezve tartalmazza a jelentés, amely mellékletként került csatolásra. Általánosan megállapítható, hogy az intézményeknél azon ellenőrzések esetében, amelyeknél hiányosság került megállapításra, az érintett intézményvezetők intézkedtek a hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan ezzel a gazdasági és szakmai munka színvonalát javították. Szentes, február 10. Gyovainé Némedi Anna belső ellenőr Melléklet: 1 db kimutatás

20 6 A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó intézményeknél küldő szervek által végzett ellenőrzések az alábbiak voltak évben Kertvárosi Óvoda 1. sz. kimutatás Sorszám Egyéb ellenőrzés Ellenőrzést végző szervezet neve Hiv. Önk. Tűzoltóság Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügy i Intézet Jegyzőkönyv száma L-24/1/ /2011 Ellenőrzés Témája Megállapítások Intézkedés Tűzvédelmi utóellenőrzés hatósági Közegészségügyi ellenőrzés a Dr Mátéffy F.u-i és a Rákóczi F.u.-i Óvodákban án kelt L-182/3/2010. sz. tűzvédelmi hatósági felhívás pontjaiban előírtakat az intézmény haladéktalanul teljesítette. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak mindkét intézményben A Damjanich U. Tagóvoda villamos berendezéseinek szabványossági felülvizsgálata során feltárt hiányosságok ig javítása megtörtént. Nincs

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve 2. Napirend belső ellenőrzési terv 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2012. április 26. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Belső ellenőrzési csoport Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2011. Az éves összefoglaló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 29. melléklet 2012. év folyamán a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás településein, így Pakson is a belső ellenőrzési feladatokat, feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Polgármesteri

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 1 A 16/2009. (IV. 28.) Többcélú Társ. hat. melléklete ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő költségvetési szervek és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

ELŐTERJESZTÉS Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 6. Napirend Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 6. Napirend ELŐTERJESZTÉS Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tisztelt Képviselő-testület! 1. Előzmények Bánk Község

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

JELENTÉS. 13122 2013. november

JELENTÉS. 13122 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Visegrád 13122 2013. november Állami Számvevőszék

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben