Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 69. és 70. -a, valamint 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az alábbiak szerint terjesztem elő a évi belső ellenőrzési tevékenységről készült éves ellenőrzési jelentést és összefoglaló ellenőrzési jelentést. Szentes Város Önkormányzata az általa működtetett intézmények, és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ellenőrzési feladatainak ellátását a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás útján biztosítja. A belső ellenőrzés függetlensége biztosított, a belső ellenőrök közvetlenül Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez tartoznak. A megbízóleveleket is a Jegyző adja a belső ellenőröknek a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. A Belső Ellenőrzési Társulásban 2 fő belső ellenőr látja el a kistérséghez tartozó 8 településnél a belső ellenőrzést. Mindketten rendelkeznek a jogszabályban előírt felsőfokú végzettséggel, mérlegképes könyvelői képesítéssel, gyakorlattal, regisztrációval. Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre álltak. A belső ellenőrök szakmai továbbképzése az éves képzési tervnek megfelelően történt, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 12. k) pontja, valamint a 18/2009. (XI. 6.) PM rendelet (7) -a alapján évben az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzés elnevezésű kötelező szakmai továbbképzésen (ÁBPE) részt vettek és vizsgáztak. A Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása keretében évben Szentes Város Önkormányzatához tartozó intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

2 2 végzett pénzügyi jellegű ellenőrzésekről készült éves ellenőrzési jelentés valamint az intézmények éves ellenőrzési jelentései alapján elkészített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására: /2012. Tárgy: évre vonatkozó ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás keretében évben Szentes Város Önkormányzata intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzésekről szóló, ezen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett Osztály és Irodavezetők Szentes, február 07. Szirbik Imre

3 Szentes Város Önkormányzata Éves ellenőrzési jelentés a évben végzett ellenőrzésekről A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. a./ pontja alapján a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása: a.a.) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése: évben az ellenőrzési tervben jóváhagyott valamennyi ellenőrzés végrehajtásra került. A szentesi intézmények és a Hivatal ellenőrzésére 246 ellenőrzési nap került felhasználásra. Egyéb munkára (ellenőrzési terv éves ellenőrzési jelentés készítés, jogszabályok, helyi rendeletek tanulmányozása) 17 napot, szakmai továbbképzésre 4 napot fordítottak a belső ellenőrök. A tervezett ellenőrzéseken felül is történtek ellenőrzések, mivel a Belső Ellenőrzési Társulásban résztvevő községek kevesebb ellenőrzést kértek, így az ott felszabadult ellenőrzési napokból 49 napot Szentesen teljesített a belső ellenőr. Így a tervezett ellenőrzéseken felül soron kívüli ellenőrzések lefolytatására is lehetőség adódott. A jelentéshez csatolt 1. számú kimutatás a évre tervezett és ténylegesen elvégzett ellenőrzéseket tartalmazza ellenőrzési fajták és a ráfordított idő szerinti megbontásban. A 2. számú kimutatás a évre tervezett és végrehajtott ellenőrzések számát és az ellenőrzésekre fordított ellenőrzési napok számát részletezi. A évi ellenőrzések során a belső ellenőrök az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartási működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV törvény, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásait a 41/1994. (IV. 22.) Kt. számú határozatban foglaltakat, a helyi önkormányzati rendeletekben foglaltakat tartották szem előtt. Belső ellenőrzési feladatellátás a jogszabályi követelményeknek megfelelően az ellenőrzési tervek, a nemzetközi ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók, valamint az ellenőrzéshez kiadott megbízólevelek, ellenőrzési programok szerint történt. Minden ellenőrzést kockázatelemzés alapján végeztek a belső ellenőrök. A végzett ellenőrzések fajtáját tekintve az alábbiak voltak: - rendszerellenőrzés, mely a Képviselő-testület döntésének megfelelően az intézményi működés 3 éves átfogó vizsgálatát jelentette - szabályszerűségi ellenőrzés, melynek során az ellenőrzés azt vizsgálta, hogy az intézmény működése megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és a vezetői rendelkezések előírásai a gyakorlatban - pénzügyi ellenőrzés során a gazdálkodó szervezet pénzügyi elszámolásait,

4 2 valamint ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartásokat vizsgálta a belső ellenőrzés. A évben végzett ellenőrzések legnagyobb része szabályszerűségi ellenőrzés volt, 11 vizsgálat során 136 ellenőrzési napot fordítottak a belső ellenőrök ezekre az ellenőrzésekre. Átfogó jellegű rendszerellenőrzésre 3 intézmény esetében került sor, 84 ellenőrzési nap felhasználásával. Pénzügyi ellenőrzés 4 esetben történt, 26 ellenőrzési nappal. A évben végzett ellenőrzések között 5 soron kívüli ellenőrzés történt 64 ellenőrzési nap felhasználásával, ebből 3 szabályszerűségi ellenőrzés volt 48 ellenőrzési nappal, 2 pénzügyi ellenőrzés 16 ellenőrzési nap ráfordítással. Az ellenőrzési jelentésekben rögzített megállapításokat az ellenőrzött szervek, intézmények elfogadták. Az ellenőrzési jelentések hibák, hiányosságok feltárása esetén minden esetben tartalmaztak javaslatot azok megszüntetésére vonatkozóan. A hibák, hiányosságok felszámolása legtöbb esetben már az ellenőrzés ideje alatt elkezdődött. A javaslatok hasznosulását a következő évben végzett hasonló tárgyú ellenőrzések alkalmával lehet lemérni. Valamennyi ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordított a belső ellenőrzés a pénzkezelések szabályosságára, a be- és kifizetések megfelelő dokumentálására, valamint arra, hogy a gazdasági folyamatok bizonylatolásánál zárt rendszer kerüljön kialakításra, kizárva ezzel a visszaélések lehetőségét. a.b.) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, eredményességét növelje, A belső ellenőrzés az ellenőrzött szerv céljainak elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szerv belső kontrollrendszerének, eljárásainak hatékonyságát. A belső ellenőrök ellenőrzési feladataik ellátása során elemzéseket készítenek, információkat gyűjtenek és értékelnek, ajánlásokat tesznek és tanácsokat adnak a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan. A belső ellenőrzési feladatok végrehajtása során a vizsgálattevők feladata volt annak ellenőrzése, hogy a vezetés által kialakított és működtetett belső kontrollrendszerek és eljárások megfelelnek-e az alábbi követelményeknek. Ehhez az ellenőrzési módszerek megfelelő kiválasztásával elegendő bizonyítékkal alátámasztva, megfelelő bizonyosságot kell adni a hibás gyakorlat megszüntetésére. A belső kontrollrendszernek és eljárásoknak az alábbi követelménynek kell megfelelni: - A szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a szervezet kockázatkezelési rendszere képes felismerni és azokat megfelelően kezelni;

5 3 - Az egyes vezetők és beosztott dolgozók közötti együttműködés megfelelő; - A pénzügyi-, irányítási és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók pontosak, megbízhatóak és megfelelő időben rendelkezésre állnak; - Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban, szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek (beleértve mind a hazai, mind az EU jogszabályok által előírt beszámolási kötelezettséget is) valamint összhangban van a nemzetközileg elfogadott standardokkal és a szakminiszter által közzétett iránymutatásokkal és módszertani útmutatókkal; - Az eszközökkel és forrásokkal takarékosan, hatékonyan gazdálkodnak, valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak; - A kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak; - A költségvetési szerv munkafolyamataiban a belső kontroll rendszer minősége megfelelő és folyamatos frissítése biztosított; - A rendszerek és eljárások beleértve a fejlesztés alatt állókat is teljesek és biztosítják, hogy az ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek elkerülésére, valamint biztosítják, hogy az eljárások összhangban vannak a szervezet átfogó céljaival és célkitűzéseivel; - Az adott költségvetési szervet érintő jogszabályok illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira a költségvetési szerv időben és megfelelően reagál. A belső ellenőrzés végrehajtása során a feltárt, a belső kontrollrendszer hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó változtatást igénylő tennivalókról a vezetést minden esetben tájékoztatta vizsgálattevő. A belső ellenőrzés mint vezetést támogató tevékenység nem mentesíti az intézményvezetőket azon felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a belső kontrollrendszert működtessék. A belső ellenőrzés javaslatot tesz, a szervezet belső kontrollrendszerének javítása érdekében, viszont a javaslatotok alapján az intézkedések kezdeményezése a vezetők felelősségi körébe tartozik. Az ellenőrzések végrehajtását segítette az intézményvezetők pozitív hozzáállása az ellenőrzések során. A belső ellenőrök által kért anyagokat, szabályzatokat rendelkezésre bocsátották. Kivétel ez alól a Hajléktalan Segítő Központ, ahol a volt intézményvezető semmilyen anyagot nem tudott a vizsgálattevők részére átadni, ezzel akadályozta az ellenőrzés lefolytatását. Itt súlyos pénzügyi szabálytalanságot tárt fel a belső ellenőrzés a pályázati pénzek felhasználásával kapcsolatban, a rendőrségi feljelentés megtörtént, a Képviselő-testület felmentette a volt vezetőt a munkavégzés alól. A munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőek, a jogszabályok értelmezésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal jogászai minden esetben készséggel segítették a belső ellenőröket. A belső ellenőrzést végző dolgozók rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel, mérlegképes könyvelői képesítéssel, szerepelnek a Pénzügyminisztérium nyilvántartásában, regisztrációs számuk van. Mindketten részt vettek az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés (ÁBPE) elnevezésű kötelező szakmai továbbképzésen, sikeresen vizsgáztak, melyről tanúsítványt kaptak. Az itt elsajátított tananyag nagyban segíti a gyakorlati munkavégzést.

6 4 a.c.) a tanácsadó tevékenység bemutatása Az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőrök minden esetben támogatták a vezetőket a helyes döntéshozatalban, javaslatok megfogalmazásával, több megoldási lehetőség kockázatának becslésével igyekeztek a legmegfelelőbb döntés kiválasztására irányítani a vezetők figyelmét. A döntést azonban a vezetésnek kell meghozni, mérlegelve a lehetőségeket. A pénzügyi-, tárgyi eszközökkel, humán erőforrás kapacitásokkal való racionálisabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás rendszeresen előfordult. Az intézményi szabályzatok és az alkalmazott gyakorlat összhangjának megteremtésére minden esetben javaslatot tettek a belső ellenőrök az érintett intézményvezetők felé. Az ellenőrzési nyomvonalak és a munkaköri leírások összhangjára nemcsak a gazdálkodással összefüggő munkakörök esetében többször felhívták a belső ellenőrök az érintett vezetők figyelmét. b.) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint: b.a.) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Az intézményi szabályzatokat a jogszabályi változások miatt folyamatosan aktualizálni kell. Gondoskodni kell az intézményi szabályzatok és az alkalmazott gyakorlat összhangjának megteremtéséről. A működéssel összefüggő szakmai és pénzügyi folyamatokhoz tartozó ellenőrzési nyomvonalak munkaköri leírásokkal való összhangja még nem teljes, ezen a téren valamennyi intézménynél van tennivaló, a szabályozás kidolgozása folyamatban van. A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő főbb célokat: - a tevékenységeket szabályszerűen, a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre - teljesítse az éves költségvetésben meghatározott feladatait - megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól. b.b.) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő, megfelelő - kontrollkörnyezetet - kockázatkezelési rendszert - kontrolltevékenységeket - információs és kommunikációs rendszert - monitoring rendszert kialakítani és működtetni. A költségvetési intézmények esetében a gazdálkodással összefüggő munkafolyamatok egymásra épülve zárt rendszert alkotva biztosítják a tevékenység minden fázisában az ellenőrzést. A munkaköri leírásokban konkretizálták, hogy az

7 5 adott dolgozó pontosan milyen feladatokat köteles elvégezni, milyen ellenőrzési feladatai vannak. A kontrollkörnyezet szabályozása elkészült, a kockázatkezelési rendszer kialakítását az intézményvezetők elvégezték. Folyamatban van a kontroll tevékenységek kialakítása és gyakorlati működtetése, mely minden dolgozótól szemléletváltást és nagyfokú figyelmet igényel. A kontrollkörnyezetnél az intézmények szervezeti struktúrája, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek. Az etikai elvárások a szervezet minden szintjén meghatározottak, átlátható a humánerőforráskezelés. A kockázatkezelés a kockázati tényezők figyelembevételével készített kockázatelemzéssel történik. Felmérésre kerültek az intézmények tevékenységében rejlő kockázatok, külső környezetből eredő kockázatok, tervezéssel, emberi erőforrásokkal összefüggő kockázatok, törvényességi és szabályszerűségi kockázatok, kommunikáció és információ kockázatai. Az intézmények a működésben rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert alkalmaznak. A kontrolltevékenységek az intézmények belső szabályzataiban szabályozottak szerint az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés módja, az intézmény eszközeihez való hozzáférés lehetősége, az intézményi tevékenységről a beszámolási eljárások során valósulnak meg. Az információ és kommunikáció terén meghatározásra került az információ szükséglet és az informálandók köre, a napi működéshez szükséges információk belső frissítésének folyamata, annak érdekében, hogy azok hatékonyan megbízhatóan, pontosan segítsék a vezetés munkáját. A monitoring tevékenység során az adott aktuális eredményeket és a kitűzött célokat vetik össze teljesítményértékelés formájában, lehetővé téve az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. Ehhez az Alapító Okiratok, Szervezeti és Működési Szabályzatok és az intézményi szabályzatok folyamatos aktualizálása, összhangjának megteremtése szükséges. c.) az intézkedési tervek megvalósítása Az érintett intézmények az intézkedési tervekben rögzített feladatokat végrehajtották. Legtöbb esetben a hibák kijavítását, hiányosságok pótlását még a vizsgálat ideje alatt elkezdték. A évben végzett rendszerellenőrzések évekre vonatkozó gazdálkodás átfogó ellenőrzését végezték. Ebben az évben a Városellátó Intézménynél, a Városi Intézmények Gazdasági Irodájánál és a Terney Béla Kollégiumnál került sor rendszerellenőrzésre. A Városellátó Intézmény gazdálkodását a szabályosságra való törekvés jellemzi. Gazdasági munkája jó színvonalú, kellőképpen segíti a szakmai munkát. A bizonylati és okmányfegyelem jó, az analitikus és főkönyvi könyvelés adatai egyezőek, a leltárak alátámasztották a mérleg adatait. A gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálásra szorultak a jogszabályi változtatások miatt. Biztosítani kell a szabályzatok és az alkalmazott gyakorlat összhangját. A munkaruha juttatásnál a lejárt kihordási idejű munkaruhák pótlását meg kell oldani. A benzin üzemű járművekhez javasolta a vizsgálattevő tankolási kártya használatát.

8 6 Intézkedési terv készült a feltárt hiányosságok megszüntetésére, melynek alapján a hiányosságokat felszámolták. A Terney Béla Kollégium gazdálkodása megfelelő színvonalú. Az analitikus és főkönyvi könyvelés reális és valós képet mutat az intézmény vagyoni helyzetéről. Az intézmény gazdálkodását a takarékosság jellemzi. A gazdálkodáshoz szükséges szabályzatokat aktualizálni szükséges. A jelenléti íveken a dolgozók nem minden esetben dokumentálták a munkában töltött időt, melyet még a vizsgálat ideje alatt pótoltak. Intézkedési terv készült a hiányosságok megszüntetésére, melyek alapján a hiányosságokat felszámolták. A Városi Intézmények Irodájának pénzügyi gazdasági munkája jó színvonalú. A gazdasági munka megfelelően segítette a szakmai munkát. A gazdálkodáshoz szükséges szabályzatokat aktualizálni kell. A kiselejtezett eszközök nyilvántartásból történő kivezetése csak a vizsgálat ideje alatt történt meg. A menetlevelek vezetésénél szabálytalan javítások fordultak elő, ezzel kapcsolatban az érintett dolgozók figyelmét még a vizsgálat ideje alatt felhívták a szabályos javításra. A feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készítettek, a hiányosságokat felszámolták. A szabályszerűségi ellenőrzések között utóvizsgálat és egyéb szabályszerűségi ellenőrzés, valamint soron kívüli szabályszerűségi ellenőrzés fordult elő. Az előző évben végzett rendszerellenőrzéshez kapcsolódóan két intézménynél került sor utóvizsgálatra, 6 ellenőrzési nap felhasználásával. - A Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál végzett utóvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a évek gazdálkodására vonatkozó rendszerellenőrzés által feltárt hiányosságokat megszüntették, a szabályzatokat aktualizálták. - A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál a évek gazdálkodására vonatkozó rendszerellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése megtörtént. A szabályzatokat aktualizálták, a normázáshoz kapcsolódó kimutatások adatait pontosították. A tárgyieszköz nyilvántartás adatait pontosították. Soronkívüli ellenőrzésként került lefolytatásra az alábbi utóvizsgálat a szabályszerűségi ellenőrzések között 5 ellenőrzési nap felhasználásával: - A Kossuth utcai, Klauzál utcai, Dr. Mátéffy utcai, Köztársaság utcai tagóvodák esetében, a évi étkezési térítési díjak beszedésénél előfordult hiányosság felszámolására végzett utóvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a hibásan kiállított nyugták helyett szabályosan állították ki a nyugtákat, így a kiszámlázott és befolyt étkezési térítési díj összege megegyezett. Egyéb tervezett szabályszerűségi ellenőrzés 82 ellenőrzési nappal az alábbi témákban fordult elő: - Leltározási tevékenység végrehajtásának ellenőrzése a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, a Szentesi Művelődési Központ, a Központi Gyermekélelmezési Konyha, a Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a Szentes Kistérség Többcélú Társulása esetében. Megállapítást nyert, hogy szabályosan történt a leltározás végrehajtása és dokumentálása, hiányosság, hogy

9 7 az idegentulajdonú eszközöket, adományokat, nem vételezték be és nem leltározták pl. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon esetében, melyet pótolni kell. - A Klauzál Gábor Általános Iskola felújításával összefüggő közbeszerzés ellenőrzése Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájánál történt. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy betartották a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. tv. és a helyi Közbeszerzési Szabályzat előírásait. A nyertes ajánlat kihirdetését követően a második legkedvezőbb ajánlattevő beadványa és figyelemfelkeltő levele alapján az önkormányzat ismételten megvizsgálta a nyertes ajánlatot és megállapította, hogy az ajánlat értékelést nem kellő alapossággal végezte, viszont saját döntését jogszabályi lehetőség hiányában nem korrigálhatta. Jogorvoslati eljárást kellett kezdeményezni a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, amely megsemmisítette az önkormányzati eljárást lezáró döntést. A nyertessel a szerződést megkötötték, a kivitelezés megtörtént. A belső ellenőr javasolta, hogy a beérkezett dokumentációk részletes vizsgálatát és értékelését az ajánlati dokumentáció szerkezetének megfelelően teljesen végig ellenőrizve értékeljék annyi személy bevonásával, ahány ajánlat érkezett. Egyszerre értékelve valamennyit, nem egymástól elkülönülve. Így kiszűrhető, ha valamelyik ajánlatból hiányzik valamilyen tartalmi adat, amely befolyásolja a nyertesként kiválasztott ajánlatot. A közbeszerzési referens kérte a Közbeszerzési Szabályzat módosítását a Jogi Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Elnökétől. - A bizonylati fegyelem betartásának vizsgálatára a Szentesi Művelődési Központ, a Központi Gyermekélelmezési Konyha, Szentes Város Gondozási Központja, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon esetében került sor. Megállapítást nyert, hogy valamennyi kiadás és bevétel esetében a bizonylatolás megtörtént, mind a készpénzes, mind a banki forgalmat illetően. Az alapbizonylatok csatolása megtörtént. Az utalványrendeleteken a szükséges aláírások megtalálhatók voltak. - A függő bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásainak ellenőrzését a Központi Gyermekélelmezési Konyha, a Szentesi Művelődési Központ, Szentes Város Gondozási Központja és a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon esetében vizsgálta, a belső ellenőrzés. A vizsgált intézmények között a Szentesi Művelődési Központ és a Központi Gyermekélelmezési Konyha esetében volt rendezetlen függő bevétel. A belső ellenőrzés javasolta, hogy a függő bevételek rendezését mielőbb tegyék meg az érintett intézmények, annak érdekében, hogy ne kössenek le feleslegesen önkormányzati pénzeket. Erre intézkedések történtek. - Az élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálatát a Központi Gyermekélelmezési Konyhánál és Szentes Város Bölcsődéjénél végezte a belső ellenőr. A Bölcsődének nem volt érvényes élelmezési szabályzata, ezzel kapcsolatban a belső ellenőr javasolta, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül készítsék el a szabályzatot. Az élelmezési nyersanyagnormák mérsékelt emelését javasolta a belső ellenőr az élelmiszerek áremelése miatt. A Képviselő testület határozatban rögzítette a normaemelést. - Az étkezési térítési díjak beszedésének vizsgálatát az ételt kiszolgáló önkormányzati fenntartású óvodák és iskolák esetében vizsgálta a belső ellenőr. A

10 8 beszedett pénzt a VIGI Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően az óvoda és iskolatitkárok a beszedés napján vagy a következő munkanapon befizetik a Konyha bankszámlájára. Szabálytalan gyakorlatot tapasztaltam a Koszta József Általános Iskolánál, a beszedett pénzből váltópénz címén kinn tartottak az iskolánál egy bizonyos összeget. Ezt a helytelen gyakorlatot a vizsgálatot követően megszüntették. A beszedett pénzt befizetik a konyha bankszámlájára. Szintén szabálytalan volt a Deák Ferenc Általános Iskola gyakorlata, mivel októberben nem adott nyugtát egy befizetőnek a befizetett összegről. A nyugtát pótlólag a vizsgálat ideje alatt kiállították és eljuttatták a befizetőnek. Ugyanennél az intézménynél az étkezési térítési díj kiegyenlítéséhez fizetőeszközként elfogadott melegétel utalványokat nem juttatták el a tárgyhóban a Konyhához, az analitikus nyilvántartást nem megfelelően vezették A feltárt hiányosságot felszámolták, az intézmény vezetője rendszeresen ellenőrzi az étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos analitikus nyilvántartást. A többi intézménynél rendben találta a belső ellenőr az étkezési térítési díjak beszedésének rendszerét, a nyugták szerinti beszedett pénz és melegétel utalványok összege megegyezett a Konyha bankszámlájára befizetett és befolyt pénz összegével, valamint a Konyhának átadott melegétel utalványok értékének összegével. Az étkezőkről vezetett analitikus nyilvántartások és az intézmények által készített és a Konyhához eljuttatott havi jelentések adatai egyezőséget mutattak. Soronkívüli ellenőrzésként került lefolytatásra az alábbi két szabályszerűségi ellenőrzés 43 ellenőrzési nap felhasználásával: - Intézményi nyilvántartások naprakészségének, valódiságának ellenőrzése melynek során különösen az intézményi létszámnyilvántartások adattartalmának, az adatszolgáltatások pontosságának, dokumentumokkal történő alátámasztottságának meglétét vizsgálta a belső ellenőrzés. Javasolták a vizsgálattevők, hogy egységes nyilvántartást vezessenek az intézmények a fenti témák esetében. - A Dózsa-ház felújításával kapcsolatos DAOP pályázat ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeket teljesítette az önkormányzat. A szakmai és pénzügyi teljesítések összhangban voltak, a projektre vonatkozóan biztosították az elkülönített nyilvántartást az önkormányzat könyvelésében. A pénzügyi ellenőrzések lefolytatására 26 ellenőrzési napot használt fel a belső ellenőrzés 4 vizsgálat esetében. Tervezett ellenőrzésre 2 vizsgálat esetében 10 napot fordított a belső ellenőrzés: - A távhő szolgáltatás költségeinek vizsgálatát a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél ellenőrizte a belső ellenőr. A távhő szolgáltatással kapcsolatos költségek és bevételek könyvelése pontos, naprakész adatokat tartalmaz, a Kft. alkalmazza a helyi rendeletben meghatározott alapdíjat és hődíjat. Az üzemi általános költség felosztása a költségfelosztás alapelvei szerint történt. - Az önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre elszámolt kiadások vizsgálata során a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelését, bérbeadását, társasházak bevételeinek és kiadásainak alakulását vizsgálta a belső ellenőr. A lakbér hátralékok összege emelkedett, án 18,8 M Ft volt. Ennek 26,6 %-a egy éven túli kintlévőség. A bérleti díj

11 9 hátralékok összege 10,7 M Ft volt án, ennek 4,2 %-a egy éven túl fennálló kintlévőség. A hátralékok beszedésére intézkednek, jogász által peren kívüli fizetési megállapodást, végrehajtást kezdeményeznek. A lakók kihasználják a helyi rendelet azon hiányosságát, hogy nem tartalmaz szankciókat arra az esetre, ha a bérlő nem fizet, magas hátralékot halmoz fel pl. a kilakoltatás e tekintetben visszatartó erejű lenne. A vizsgálattevő javaslata, hogy a bérleti szerződéseket csak egy éves időtartamra kössék meg, meghosszabbítani csak abban az esetben lehessen, ha nincs hátraléka a bérlőnek. Így csökkennének a hátralékok. Soronkívüli ellenőrzés keretében került sor a következő pénzügyi ellenőrzésekre 16 ellenőrzési nap felhasználásával: - A Hajléktalan Segítő Központnál pályázati pénzek felhasználását vizsgálta a belső ellenőrzés. Megállapítást nyert, hogy az intézményvezető súlyos pénzügyi szabálytalanságot követett el, a rendőrségi feljelentés megtörtént, a Képviselőtestület felmentette az intézményvezetőt a munkavégzés alól. Azóta szigorúbb belső kontroll működik a pályázati pénzek felhasználását illetően. - A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi bevételeit, kiadásait költségeinek alakulását vizsgálta a belső ellenőr. Az ügyvezetői hatáskörbe tartozó gazdálkodási feladatok egyértelmű lezárásának biztosításához a munkakör átadás-átvételhez kapcsolódóan a tényleges könyvelési adatok szerinti eredmény kimutatásához a ig beérkezett és kibocsátott számlák adatait lehetett figyelembe venni. A belső ellenőr megállapította a főkönyvi és az analitikus könyvelés adatainak egyezőségét. A Polgármesteri Hivatal nagyértékű és kisértékű tárgyi eszközeiről készült leltár évvégén, szükséges viszont a Kft. készletei vonatkozásában is az analitikus nyilvántartás adataira támaszkodó leltár készítése is, hogy az új vezető pontos képet kapjon a Kft. eszközállományáról. c.) Az intézkedési tervek megvalósítása Azon esetekben, amikor a belső ellenőrzés hibát, hiányosságot tárt fel, az érintett vezetők intézkedési tervet készítettek a negatívumok felszámolására vonatkozóan, felelősök és határidő megjelölésével. Az intézkedési tervekben foglaltakat végrehajtották. A vizsgálattevők az ellenőrzések során segítő szándékkal tárták fel a hibákat, hiányosságokat, hogy a jövőben ezek előfordulásának elkerülésével a gazdálkodás színvonala javuljon. A vizsgált szervek vezetői minden esetben elfogadták az ellenőrzési jelentés tartalmát, intézkedtek a hibák és hiányosságok felszámolására. Szentes, február 08. Mellékletek: 2 db kimutatás Gyovainé Némedi Anna belső ellenőr

12 10 1. számú melléklet Szentes Város Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal évi tervezett és tényleges ellenőrzései MEGNEVEZÉS I. Rendszerellenőrzés - Városellátó Intézmény - Városi Intézmények Gazdasági Irodája - Terney Béla Kollégium Tervezett ellenőrzési napok száma (nap) Tényleges ellenőrzés i napok száma Összesen: II. Szabályszerűségi ellenőrzések Utóvizsgálatok - Központi Gyermekélelmezési Konyha - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Egyéb szabályszerűségi ellenőrzések - Leltározási tevékenység végrehajtásának ellenőrzése Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha, Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Szentes Kistérség Többcélú Társulása esetében - Klauzál Gábor Általános Iskola felújításával összefüggő közbeszerzés ellenőrzése. - Bizonylati fegyelem betartásának vizsgálata a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, Szentes Művelődési Központja Központi Gyermekélelmezési Konyha esetében

13 11 - Függő bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásainak ellenőrzése Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja Szentesi Művelődési Központ, Központi Gyermekélelmezési Konyha esetében Élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata Étkezési térítési díjak beszedésének vizsgálata az önkormányzati fenntartású óvodák, iskolák esetében Soron kívüli ellenőrzés - Óvodáknál a évi étk.tér.díjak beszedésénél előfordult hiányosságok felszámolásának vizsgálatára utóellenőrzés 5 - Intézményi nyilvántartás naprakészségének, valódiságának ellenőrzése 35 - Dózsa-ház felújításával kapcsolatos DAOP-pályázat ellenőrzése 8 Szabályszerűségi ellenőrzés összesen: III. Pénzügyi ellenőrzés - Hajléktalan Segítő Központ pályázati pénzek felhasználása 12 - Üdülőközpont Nonprofit Kft évi kiadások, bevételek ellenőrzése 4 - A távhő szolgáltatás költségeinek vizsgálata a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél Az önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre elszámolt kiadások vizsgálata a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél 5 5 Pénzügyi ellenőrzés összesen: IV.Soron kívüli ellenőrzés (tényleges 64 nap a fentiek 22 - szerint részletezve) Ellenőrzés összesen:

14 12 V. Egyéb feladatok /jogszabályok, helyi rendeletek tanulmányozása, testületi anyag, terv, beszámoló készítés stb./ szakmai továbbképzés Összesen: Mindösszesen: A évi tervezett és tényleges ellenőrzések száma és ellenőrzés napjainak alakulása Megnevezés Rendszerellenőrz és Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Soron ellenőrzés kívüli Ellenőrzések száma (db) Terv Ellenőrzések száma (db) Tény Tervezett ellenőrzési nap Összesen: számú kimutatás Tényleges ellenőrzési nap

15 Szentes Város Önkormányzata Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés A 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 49. -a (3) bekezdése alapján Szentes Város Önkormányzatához tartozó intézmények által megküldött éves ellenőrzésekből készült összefoglaló a következő: Szentes Város Önkormányzatához tartozó intézmények vezetői az alábbi területeken végeztek, illetve végeztettek a belső kontrollrendszer működése keretében vezetői ellenőrzéseket évben: Városi Intézmények Gazdasági Irodája kötelezettségvállalások nyilvántartásainak ellenőrzése jelenléti ív vezetésének ellenőrzései üzemanyag elszámolások vizsgálata házi pénztár ellenőrzései szabályzatok ellenőrzései létszám és bérgazdálkodás ellenőrzései előirányzatmódosítások ellenőrzései leltárak, tárgyieszköz nyilvántartások ellenőrzései intézmény összevonással, megszünéssel kapcsolatos dokumentációk ellenőrzései fizetési előleg nyilvántartás ellenőrzései számlák kifizetési jogosságának ellenőrzései a normatíva igénylés, elszámolás ellenőrzései Az intézmény foglalkoztat belső ellenőrt, aki éves munkaterv alapján végzi munkáját évben a GYES-en levő belső ellenőr helyett szerződéssel alkalmaztak dolgozót az első félévben, a visszajött dolgozó folytatta a munkatervben szereplő ellenőrzések végrehajtását. Városellátó Intézmény a Városellátó Intézmény által végzett beruházás (hulladékudvar, válogató, szociális épület), valamint a pályázati forrásból megvalósult Szentes belterületi csapadékvízhálózat földfeltöltések eltávolítása és a nem megfelelő lakossági kapubejáró átereszek átépítése munkáinak, a felújítása munkák és azok dokumentumentálásának ellenőrzése. Intézményi belső szabályzatok betatásának ellenőrzései kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellenőrzései jelentléti ívek szabadság nyilvántartások ellenőrzései hóügyelet nyilvántartás és a hóeltakarítás ellenőrzései raktári készlet tárolás szakszerűségének, a készletmozgások dokumentálásának ellenőrzései közfoglalkoztatottak nyilvántartásának ellenőrzései gépjárművek üzemanyag felhasználásának ellenőrzései

16 2 Szentes Város Gondozási Központja házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékkal élők és pszichiátriai megbetegedésben szenvedők nappali ellátásának feladatához szükséges rászorultsági kritériumok és az állami normatíva felhasználásának ellenőrzése ugyanezen szakfeladatok ellátásához a jogszabály által előírt dokumentációk (felvételi kérelem és adatlap, gondozási tervek, megállapodások, gondozási napló, látogatási és eseménynapló) vezetésének időbeni és tartalmi ellenőrzései házipénztár pénzkészletének ellenőrzései üzemanyag felhasználásának és a gépkocsivezetők menetlevél vezetésének ellenőrzései jelentléti ívek és szolgálati beosztások ellenőrzései szociális továbbképzések és nyilvántartások (továbbképzési terv) ellenőrzése Szentes Művelődési Központ - belső szabályzatok ellenőrzése - kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése - előirányzat módosítások ellenőrzése - jelentléti ívek beosztások ellenőrzése - művelődésszervezők szakmai munkájának ellenőrzése az éves munkaterv alapján - figyelemmel kísérte az intézményvezető a rendezvények költségeinek alakulását, a rendezvények lebonyolítását, valamint a klubok, szakkörök munkáját - év folyamán két munkaértekezletet tartott az intézményvezető az összes dolgozó részére, a szakmai dolgozóknak heti rendszerességgel tartott munkaértekezletet. Terney Béla Kollégium - gazdasági program végrehajtása - adminisztrációs munka: csoportnaplók ellenőrzése mulasztási naplók ellenőrzése - munkatervben foglaltak megvalósulásának ellenőrzése - gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység ellenőrzése - készletnyilvántartás ellenőrzése - létszám és bérgazdálkodás ellenőrzése - belső szabályzatok ellenőrzése - közcélú foglalkoztatottak nyilvántartásának ellenőrzése - kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellenőrzése - jelenléti ív, szolgálati beosztások ellenőrzése - előirányzat módosítások ellenőrzése

17 3 Központi Gyermekélelmezési Konyha - HACCP előírásainak betartása - étkezésekkel kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése - nyersanyagnorma betartásának ellenőrzése - gépjármű üzemanyag fogyasztás ellenőrzése - kiszolgált ételadagok ellenőrzése - raktári készletek tárolásának ellenőrzése - jelenléti ív, munkabeosztások ellenőrzése - kötelezettségvállalás ellenőrzése Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - igénybevételi eljárás folyamatának ellenőrzése - ellátottak nyilvántartásának ellenőrzése - intézményi szabályzatok betatásának ellenőrzése - betéti pénzkezelés ellenőrzése - gondozási feladatok kivitelezésének ellenőrzése - elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés ellenőrzése - gyógyszer nyilvántartás, számlázás ellenőrzése - háziorvosi és szakorvosi vizitek ellenőrzése - napirend betartásának ellenőrzése - takarítási rend betartásának ellenőrzése - élelmezés, étkeztetés ellenőrzése - foglalkoztatási tervek megvalósításának ellenőrzése - gondozási tervek - szolgálati beosztások, jelenléti ívek vezetésének ellenőrzése - szabadságok engedélyezésének, nyilvántartásának ellenőrzése - kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellenőrzése - szociális továbbképzések támogatása nyilvántartásának ellenőrzése - üzemanyag felhasználás szabályszerű elszámolásának ellenőrzése - nappali ellátás dokumentációjának ellenőrzése - szociális étkeztetés dokumentációjának ellenőrzése - normatíva igénylés megalapozottsága dokumentumainak ellenőrzése Az intézményeknél külső szervek az alábbi ellenőrzéseket végezték: Szentes Város Gondozási Központjánál: - A Magyar Államkincstár a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi pszichiátriai ellátás mutatószámait vizsgálta, hiányosság nem merült fel. - A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrizte a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot. Az alábbi hiányosságot tárta fel: - 2 fő esetében az ellátotti dokumentáció nem tartalmazta a szociális rászorultságot alátámasztó szakorvosi dokumentumokat - az önkormányzat a térítési díjakat április 1-től módosította, azonban az ezt megalapozó önkormányzati határozat április 12-én lépett hatályba, mivel az intézmény új térítési díjakat április 1-től alkalmazta, vissza kellett fizetni az ellátottaknak a térítési díj többletet. Intézkedések: - a szakorvosi dokumentumokat beszerezték - a térítési díj többleteket visszafizették a számlákat módosították

18 4 A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál: - A Csongrád Megyei kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Munkavédelmi Felügyelősége munkavédelmi ellenőrzést tartott. Megállapította, hogy a Romitex típusú varrógép kézi kerekének forgásirány jelöléséről gondoskodni kell, valamint szerszámtartót kell felszerelni. A karbantartó műhelyben a köszörűgépnél a köszörűorsó fogásirányát jelölni kell. A kézi kenyérszeleteléshez fogazott pengéjű kenyérvágókést kell biztosítani. Gondoskodni kell a villamos kéziszerszámok éves szerelői ellenőrzéséről. Intézkedés: Az intézmény megszüntette a hiányosságokat - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális Gyámhivatala a működési engedély kapcsán helyszíni szemlét tartott hiányosságot nem állapított meg. - A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartott. Megállapította, hogy a létesítmény füstmentes lépcsőházaiban levezető rendszert szükséges létesíteni annak érdekében, hogy a ventilátorok által előállított túlnyomás nem akadályozza a füstmentes lépcsőházak ajtóinak nyitását, az azokon történő menekülést, illetve menekítést. Intézkedés: az épület kivitelezője a hiányosságot megszüntette A Terney Béla Kollégiumnál - Az önkormányzat könyvvizsgálója évi egyszerűsített beszámoló könyvvizsgálatához kapcsolódó ellenőrzés keretében vizsgálta: - az intézmény működését - a mérleg, pénzmaradvány helyességét - a pénzforgalmi jelentést - a kiegészítő melléklet adattartalmának számszaki helyességét, a kötelező kötelező egyezőségek meglétét. Hiányosság nem merült fel. A Szentesi Művelődési Központnál: - Az érintésvédelmi felülvizsgálat során hiányosságokat tárt fel az ezt végző vállalkozó, ezt a minőségi iratban rögzítette. Ezt követően a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes tartott ugyanebben a témában ellenőrzést, a már előzőekben megállapított hiányosságok kijavítását írta elő. Intézkedés: a feltárt hibát kijavították saját szakképzett dolgozóik közreműködésével A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál: - Az ÁNTSZ étrend vizsgálatot végzett a kalória és tápanyag összetétel vonatkozásában az idősek és szociális ellátottak, valamint a népkonyhán étkezők esetében. Megállapította, hogy a napi tápanyag és kalória értékek eltérést mutattak, amely az étlapszerkesztés szerint teljesen elfogadható, mivel az egyik nap felhasznált nemesebb és drágább nyersanyagot másik napon olcsóbb nyersanyag felhasználásával kompenzálták. Intézkedés: az étlapszerkesztésnél minden nap ügyelnek az előírt kalória

19 5 és tápanyag bevitele - A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes, két alkalommal ellenőrizte a tűzoltó berendezések állapotát, a tűzvédelemmel kapcsolatos adminisztrációt. Hiányosság nem merült fel. A Városellátó Intézménynél: - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézet ellenőrzésének célja a Tiszai szabad strand fürdőhelyként történő kijelölése, engedély megadása volt, mely megtörtént. Szintén ez a szerv ellenőrizte a Tiszai strand üzemeltetését, hiányosságot nem tapasztalt. - A Nemzeti adó- és Vámhivatal végzett ellenőrzést egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló (ÁFA) befizetésekre vonatkozóan. Megállapította, hogy az intézmény lezárt könyvelése megfelel az ÁFA törvény ában foglaltaknak. Eltérést nem állapított meg a vizsgálat. - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Szentesi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal hatósági ellenőrzést tartott a gyepmesteri telepen. A működéssel kapcsolatos hiányosság nem merült fel, adminisztratív hiba a vizsgálat ideje alatt kijavításra került. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (jelenleg Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentes Hivatásos Tűzoltóság): - A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság célellenőrzést tartott a szakmai munkavégzéssel kapcsolatban, hiányosság nem fordult elő. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó intézményeknél a külső szervek által végzett ellenőrzéseket táblázatba összegezve tartalmazza a jelentés, amely mellékletként került csatolásra. Általánosan megállapítható, hogy az intézményeknél azon ellenőrzések esetében, amelyeknél hiányosság került megállapításra, az érintett intézményvezetők intézkedtek a hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan ezzel a gazdasági és szakmai munka színvonalát javították. Szentes, február 10. Gyovainé Némedi Anna belső ellenőr Melléklet: 1 db kimutatás

20 6 A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó intézményeknél küldő szervek által végzett ellenőrzések az alábbiak voltak évben Kertvárosi Óvoda 1. sz. kimutatás Sorszám Egyéb ellenőrzés Ellenőrzést végző szervezet neve Hiv. Önk. Tűzoltóság Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügy i Intézet Jegyzőkönyv száma L-24/1/ /2011 Ellenőrzés Témája Megállapítások Intézkedés Tűzvédelmi utóellenőrzés hatósági Közegészségügyi ellenőrzés a Dr Mátéffy F.u-i és a Rákóczi F.u.-i Óvodákban án kelt L-182/3/2010. sz. tűzvédelmi hatósági felhívás pontjaiban előírtakat az intézmény haladéktalanul teljesítette. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak mindkét intézményben A Damjanich U. Tagóvoda villamos berendezéseinek szabványossági felülvizsgálata során feltárt hiányosságok ig javítása megtörtént. Nincs

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-25828/2014. Témafelelős:

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Melléklet: 1 db beszámoló, 10 kimutatás

Melléklet: 1 db beszámoló, 10 kimutatás Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Elnökétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Gyovainé Tárgy: Beszámoló a Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás keretében 006.

Részletesebben

Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre álltak.

Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre álltak. Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-16628/2010. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi ellenőrzésekről Melléklet: 2 db kimutatás

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőr 2220 Vecsés, Szent István tér 1. : :

Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőr 2220 Vecsés, Szent István tér 1. : : Vecsés Város Polgármesteri Hivatal 2220 Vecsés, Szent István tér 1. :06 29 352-000 : 06 29 352-009 e-mail: elekes@vecses.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 24-i ülésére Éves belső ellenőrzési

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselőtestület! A 193/2003. (XI.26) Korm. Rendelet (Ber.) 31. -a éves ellenőrzési jelentés elkészítését írja elő. Az összefoglaló jelentés

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla megbízott belső ellenőr (Reg. sz.: 5113853) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól A Képviselő-testület 2010. május

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-387-22/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak

Részletesebben

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Vezetői összefoglaló Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2012.

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések évi tapasztalatai

Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések évi tapasztalatai Felügyeleti és belső ellenőrzések, adóellenőrzések 2007. évi tapasztalatai Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola 2007. évben iskolánknál felügyeleti ellenőrzés nem történt. Az OKMT megbízásából az

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Beszámoló a évi belső ellenőrzésekről. Bodorkós Ferenc polgármester. Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőr Dr. Görög István jegyző

Beszámoló a évi belső ellenőrzésekről. Bodorkós Ferenc polgármester. Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőr Dr. Görög István jegyző Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésekről Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőr Dr. Görög István jegyző Éves ellenőrzési jelentés és évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés évre

Éves ellenőrzési jelentés évre Intézményi Gondnokság melléklet 2. számú 9400 Sopron, Halász u.46. Ikt.szám: 28 /2008. Éves ellenőrzési jelentés 2007. évre 2 I.A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Az Intézményi Gondnokság

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Szám: 1- /2014. Előterjesztés

Szám: 1- /2014. Előterjesztés Szám: 1- /2014. Monorierdő Község Önkormányzat Jegyzője 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.. Telefon: 06-29-419-103 Fax: 06-29-619-390 E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól

B E S Z Á M O L Ó a évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Vinczlér Attila Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezető B E S Z Á M O L Ó a 2013. évben végzett

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2015. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Beszámoló. a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló. a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső ellenőrzési csoport Ózd, 2011. április 21. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-24627/2013. Témafelelős: Polyák Sándorné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben