LECKETERVEK. 1. lecketerv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LECKETERVEK. 1. lecketerv"

Átírás

1 LECKETERVEK Szintén az ötletadás szándékával egész órát kitöltő beszédfejlesztési terveket is mellékelünk, melyeket tanítójelöltek alkottak és tanítottak a gyakorlatot vezető tanítóik segítségével. Ezek a tervek arra adnak mintát, hogyan lehet rövid terjedelmű irodalmi alkotást feldolgozni beszédfejlesztés céljából. Vannak olyanok is, amelyek dramatizálva dolgozzák fel a megadott irodalmi művet. Az órák első része minta a beszédtechnika javítását, fejlesztését célzó tanítói tevékenységre. 1. lecketerv A tanítás időpontja: akár az előkészítés, akár a betűtanítás időszakában. Osztály: I. osztály Tantárgy: beszédfejlesztés Az óra tárgya: Az erdei házikó című mese Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó Az óra célja: a) Általános célok: az élőbeszéd ; a beszéd tudatosítása a nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesejtési szabályok alkalmazásával; a kommunikációs szabályok alkalmazásával kommunikációs biztonság. b) Műveletesített célok: óra végére a tanulók képesek legyenek: a mese szövegét szép, tiszta kiejtéssel, a gondolati érzelmi tartalomhoz igazodó beszédlégzéssel, a szövegfonatikai eszközök helyes alkalmazásával elmondani; a barátság, az összetartás, a kölcsönös segítés iránti elismerés formálódjék tudatukban, s erről megfelelő nyelvi formában beszéljenek. Módszerek, eljárások: megbeszélés, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás. Didaktikai eszközök: a kisegér, béka néne, tapsifüles, a rőt róka, a medve kivágott papírfigurája, a fazék-házikó és két fa papírfigurája, mágneses tábla. Óramozzanatok I. Az óra szervezett megkezdése II. Bemelegítés Nevelési, oktatási és képzési feladatok A tevékenységhez szükséges feltételek megteremtése a helyes beszédlégzés alakítása a vegyes mélylégzés készségszintre emelése a kilégzés időtartamának növelése Didaktikai feldolgozás rendtartó intézkedések; a szükséges taneszközök elővétetése. Kényelmesen dőljetek hátra, lábatokat tegyétek egymás mellé a padlóra! Egyetlen izmotokat se feszítsétek meg! A jobb kezeteket úgy tegyétek a hasatokra, ahogy mutatom! (A hüvelykujj a mellcsontot éri.) Bal kezeteket helyezzétek lazán a bal combotokra! Szájatok legyen enyhén nyitva! Közben majd halkan mondjátok az s hangot! Amikor kettőt tapsolok, vissza kell tartanotok a tüdőben a levegőt. Majd ismét kettőt tapsolok, s akkor ki kell fújnotok a tüdőből a levegőt. (Megmutatom, hogyan kell a gyakorlatot végezni.) Ismételjük meg háromszor, négyszer.

2 III. Előkészítés IV. A téma feldolgozása a helyes hangképzés a laza állejtés alakítása a tanulók érdeklődésének felkeltése néhány, környezetünkben élő állattal kapcsolatos ismeretek felidézésével és bővítésével szókincsfejlesztés a tanulók logikus gondolkodásának és szövegalkotásának a nyelvhasználat kommunikációs szempontjainak tudatosítása beszélésre késztetés és a gondolkodás Kilégzéskor a következőt mondjuk, amíg kettőt tapsolok: Hej, danárom, / danárom, / Most a kilégzéskor a következőt kell mondanunk. Kapunk előtt / kicsi patak / Meg nem állna, / folyton szalad / (ezt 4 tapsolásra kell elmondaniuk a tanulóknak) 2-szer, 3-szor ismételjük. Mondjuk egymás után a következő magánhangzókat: e é ö i ü i ö é e. 3-szor, 4-szer ismételjük. Mondjátok a következő szópárokat a tanító néni után! sirály Ádi király nádi virág gáti diák bácsi szitát bágyi szikrát vári 2-szer, 3-szor ismételjük! Elhoztam magammal néhány állat rajzát. Ismerkedjünk meg velük sorban. Az egérke bemutatása. Milyen hangot ad? cincog cincogó kisegér Elhelyezem a mágneses táblán. A béka bemutatása. Milyen hangot ad? vartyog béka néne vartyogó. Elhelyezem a mágneses táblán. A nyuszi bemutatása. Milyen a füle? tapsifüles nyuszika. Elhelyezem a mágneses táblán. A róka bemutatása. A lompos (nagy bozontos) farka rőt színű (pirosas barna) lompos farkú rőt róka. A medve bemutatása medve koma. A fenti állatok a szereplői egy történetnek, amely az erdő mellett játszódik. Ezért két fa rajzát is elhelyezem a mágneses táblán. A cincogó kisegér az erdő szélén meglátott egy felfordult fazekat. (Ennek rajza is a mágneses táblára kerül). Odament és megkérdezte: Ki lakik a házacskában, Ici-pici mesevárban? Kórusban elmondjuk egyszer-kétszer. Nem válaszolt senki, az egérke bement. (Szemléltetem: az egérkét beteszem a fazék ajtaján.) 183

3 V. Értékelés VI. Az óra szervezett befejezése a beszéd kommunikációs tényezőinek tudatosítása a nem-verbális kommunikáció helyesejtés-képzés a beszéd érzelemkifejező szerepének tudatosítása beszédtevékenységre késztetés szereplésre ösztönzéssel az értékelő és az önértékelő képesség fegyelmezett magatartásra szoktatás Ezután jött a... Ki jött? (A kezemben tartom a békát). Ő is megkérdezte, amikor meglátta a fazakat. Vajon mit kérdezett? Ki lakik a házacskában, Ici-pici mesevárban? Az egérke válaszolt: Kisegér, cincogó. Hát te ki vagy? Béka néne, vartyogó. Ő is bement a házacskába. Szemléltetem. A tapsifüles nyuszika és a lompos farkú rőt róka ugyanúgy jutnak be a házikóba. Egyszer csak jött medve koma. Ő is megkérdezte. Vajon mit kérdezett? Ki lakik a házacskában, Ici-pici mesevárban? Vajon mit válaszoltak az állatok? Kisegér, cincogó, Béka néne, vartyogó, Tapsifüles nyuszika, Lompos farkú, rőt róka. Hát te ki vagy? kérdezték az állatok. Én vagyok a medve koma, Nem férnék be én is oda? Már hogy eresztenénk be, hisz mi is alig férünk válaszolták az állatok. A medve azonban addig siránkozott, amíg a jószívű állatok őt is beengedték. De nem maradhattak együtt, mert: Recseg-ropog a házacska, Mindjárt kidől az oldala. Sokáig már nem bírják, Kinyitják az ajtaját. Kibújnak a házacskából, Ici-pici mesevárból. Ugrándoznak, táncot járnak, Továbbra is jó barátok. a mese előadása a tanulók által; az osztály segíti a szereplőket; a nagyon jó teljesítményt tapssal jutalmazzák. A tanulók a tanító vezetésével közösen értékelik a szereplők tevékenységét. a tanszerek elrakása, fegyelmezett távozás szünetre. Somodi Éva tanítójelölt 184

4 2. lecketerv A tanítás időpontja: I. félév vége (mert decemberhez kapcsolódik) Osztály: II. osztály Tantárgy: beszédfejlesztés Az óra tárgya: December című versike Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó Az óra céljai: a) Általános célok: az élőbeszéd tovább; a nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesejtési szabályok alkalmazásával a beszéd tudatosítása; a kommunikációs szabályok alkalmazásával a kommunikációs biztonság. b) Műveletesített célok: az óra végére a tanulók képesek legyenek a vers szövegét szép, tiszta kiejtéssel, helyes beszédlégzéssel, a szövegfonetikai eszközök és nyelvtani szabályok alkalmazásával elmondani; a hóemberrel kapcsolatos ismereteiket és élményeiket tudják megfelelő nyelvi formában kifejezni. Módszerek és eljárások: megbeszélés, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás. Didaktikai eszközök: téli kép központi szemléltetésre vagy diapozitívek, vázlatos rajz a hóemberről, bábu. Óramozzanatok I. Az óra szervezett megkezdése Nevelési, oktatási, képzési feladatok a tevékenységhez szükséges feltételek megteremtése Didaktikai feldolgozás rendtartó intézkedések; a szükséges eszközök elővétele. II. Bemelegítés a helyes beszédlégzés alakítása (gyors, észrevétlen belégzés, lassú kilégzés) a helyes hangképzés alakítása (tiszta, erőteljes artikuláció) ajakrés, ajakkerekítés csiszolása Gyermekek, ahhoz, hogy minél szebben és tisztábban tudjunk beszélni, be kell melegítenünk beszélőszerveinket. Gyakorlatokat végzünk. Képzeljük el, hogy édesanyánk nagyon forró tejeskávét adott a csészénkbe. Próbáljuk kanalanként hűteni! Fújjuk, de óvatosan, nehogy kiloccsanjon. (ĺgy lassú lesz a kilégzés.) Most vegyünk mély lélegzetet, majd, amíg tapsolok, mondjátok: egy, kettő, három, négy! Ismét kettőt tapsolok, mondjátok: Kicsi kutya hová mégy? Megismételjük néhányszor. Az á a é hangsort bemutatjuk, s a tanulókkal ugyanebben a sorrendben utánmondatjuk. Majd hangosság nélkül, az ajkak eltúlzott formában való nagyra nyitásával mondatjuk. 185

5 III. Előkészítés IV. A téma feldolgozása a hátul képzett magánhangzósor ejtésének alakítása (a legalsótól a legfelsőig és vissza) tálé sétál gáté szénát málé répát vágyé Rékát a beszélőkedv felkeltése, hangulatte- Még kétszer elismételjük. remtés a tél jellegzetességeiről való be- Milyen évszak van? Milyen a tél? szélgetéssel Mondjunk olyan találós kérdéseket, amelyek a téllel kapcsolatosak! a téllel kapcsolatos ismeretek, érzelmek mozgósítása a beszélőkedv felkeltése. a rajz és a szöveg játékos jellegével a beszélőkedv fokozása a közlőképesség a szövegmegértés A sorrend megtartásával a lassú beszédtempótól a nagyon gyorsig gyakoroljuk többször elmondva. Most a következő magánhangzókat mondjuk hangosan, abban a sorrendben, ahogy a táblán láthatók: á a o u o a á. Még kétszer megismételjük erőteljes artikulációval. Mondjuk jó hangosan a következő szópárokat: * Madarak szállnak szárnyak nélkül, Fára ülnek lábak nélkül, Jön egy király napkeletről, Mind megeszi szája nélkül. ( a hópelyhek és a Nap) * Egy kis házban öt kis szoba, Öt kis testvér bújik oda. ( kesztyű ) * Virág, télen virágzik, kisüt a nap, elázik. ( jégvirág ) * Tiszta, fényes születése lucskos, sáros temetése. ( a tél ) Most képzeletben elutazunk Hókirálynő birodalmába, ahol minden hóból van. Következik a kép szemléltetése, majd olvasása. A birodalom őre egy hóember. Ma vele fogunk megismerkedni. Ezt a hóembert úgy hívják, hogy DECEMBER. Ha megtanulunk egy versikét, akkor már meg is ismerkedtünk a hóemberrel. A verstanulásban segít minket egy rajz, amelyet itt láthatunk. 186

6 képességének a logikus gondolkodás a beszédszerep alakítása V. Értékelés VI. Az óra szervezett befejezése az értékelő és önértékelő képesség fegyelmezett magatartásra nevelés A versike szövegének mondatása néhányszor a központi kép szemléltetésével párhuzamosan. A számozás segíti a vers szövegének elsajátítását. December Nézzétek csak, hóember! Hóból van a kabátja. Hóból van a nadrágja. Hóból van a keze-lába. Hóból van a nyaka, válla, Hóból van a füle, szája, Csak az orra répa, Csak a szeme szén, S egy nagy lyukas lábas Csücsül a fején. Minden tanuló a kiosztott lapra elkészíti DECEMBER rajzát. Közben ellenőrzöm munkájukat, segítek. 2 3 tanuló bemutatja majd rajzát, és ezzel párhuzamosan mondja a versikét. A legügyesebbeket megdicsérem. Végül megjelenik DECEMBER bábu. Köszönti a gyermekeket, és kifejezi örömét, hogy ilyen sok jó ismerősre tett szert. Rögtönzött párbeszéd a gyermekek és a bábu között. Önként jelentkező tanuló kérdést intézhet a bábuhoz. DECEMBER megdicséri őket, s megígéri, hogy még eljön ide. A tanító értékeli a gyermekek tevékenységét: dicséri vagy elmarasztalja a tevékenység végzését. A tanulók elpakolják tanszereiket, előveszik tízóraijukat, és szünetre mennek. 187

7 3. lecketerv Készítette: Száva Vera tanítójelölt Osztály: I. Tantárgy: beszédfejlesztés Az óra tárgya: Alekszej Tolsztoj: A róka meg a nyúl című mese Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó Az óra célja: a) Általános célok: az élőbeszéd ; a nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesejtési szabályok alkalmazásával a beszéd tudatosítása; a kommunikációs biztonság. b) Műveletesített célok: az óra végére a tanulók képesek legyenek: a mesét saját képzeletviláguknak megfelelően kiegészítve szép, tiszta kiejtéssel, a gondolati-érzelmi tartalomhoz igazodó beszédlégzéssel, a szövegfonetikai eszközök és nyelvtani szabályok helyes alkalmazásával elmondani; a szereplők viselkedésében megnyilvánuló pozitív magatartásformák (jószívűség, bátorság, segítőkészség) iránti érdeklődésre, elismerésre, a negatív magatartásformák (szemtelenség, gonoszság, gyávaság) elítélésére. Módszerek, eljárások: megbeszélés, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás. Didaktikai eszközök: a mese szereplőit, valamint a róka és a nyúl házát szemléltető képek. Didaktikai egységek I. A óra szervezett megkezdése II. Bemelegítés III. Előkészítés Nevelési, oktatási, képzési feladatok a tevékenységhez szükséges feltételek megteremtése a helyes beszédlégzés alakítása a hangképzés a nyúllal és a rókával kapcsolatos ismeretek felelevenítése 188 Didaktikai - módszertani feldolgozás rendtartó intézkedések; a szükséges tanfelszerelések előkészítése. A szép és tiszta beszéd titka a helyes légzés. Melegítsük be a torkunkat! * Fújjuk el a gyertya lángját a születésnapi tortáról! (Mély légzés, gyors, erőteljes kilégzés.) * Képzeljük el, hogy előttünk van egy tányér forró leves, vegyünk ki egy kanállal, és fújjuk (mély belégzés, hosszú, egyenletes kilégzés). * Most egy kanál teát szeretnénk meghűteni (a kilégzés lassúbb). Óvatosan fújjuk, nehogy kilocscsantsuk! * Középhangerővel, fokozatosan gyorsítva mondjuk: be-de-be-de-ba be-de-be-de-bá be-de-be-de-bó be-de-be-de-bú * A különböző állatmesékből milyennek ismertük meg a rókát? (Ravasz, szemtelen.) Hát a nyulat? (Félénk, bátortalan.)

8 IV. A téma feldolgozása az érdeklődés felkeltése a felfogó és közlőképesség a szövegmegértés a beleélési képesség alakítása a tanulói aktivitásra való ösztönzéssel a játékos szerepjátszásra késztetés a közlőképesség a mesei igazságszolgáltatás örömének megéreztetése a tanulókkal a helyes, logikus és * Egy mesét fogok elmondani, mely a nyúlról és a rókáról szól. Figyeljétek meg, milyen más szereplői vannak a mesének! Hogyan viselkednek ők? Volt egyszer egy róka meg egy nyúl. A róka jégből épített házikót magának, a nyúl hársgyökérből. (Szemléltetés rajzzal.) Elérkezett a tavasz. A róka házikója elolvadt, de a nyúlé megmaradt, amilyen volt. A róka bekéredzett a nyúl házába, aztán kikergette a gazdát a házikójából. Bandukolt a nyúl az úton, sírdogált. (Megfelelő szemléltető kép kifüggesztése.) Szembe jött vele a kutya: Vak-vak-vak! Miért sírdogálsz nyulacska? (Próbáljuk csak utánozni a kutyus hangját! Hogyan ugathat még a kutya? vau-vau). Hogyne sírdogálnék! Hársgyökérből fontam házat, a róka meg jégből épített magának. Házikómba kéredzkedett, házikómból kikergetett. Mondjuk együtt! (Vajon, hogy sírt a nyulacska? brü-hü-hü-hü-hü mondjuk együtt.) Mentek a házikóhoz, bevakkantott a kutya: Vakk-vakk-vakk! Róka, takarodj! A róka lekiáltott a kemencéről a kutyának: Ha kiugrom, megtépázlak, szétszaggatom az irhádat! Mondjuk együtt. Megijedt a kutya és elinalt. Találkozott a nyuszi egy medvével. Neki is elsírta bánatát. A medve így kiáltott: Döm-döm-döm! Róka, takarodj! A róka ismét lekiáltott: Ha kiugrom, megtépázlak, szétszaggatom az irhádat! Mondjuk együtt! A nyulacska a kakassal találkozott utoljára: Kukurikú! Miért sírsz, nyulacska? Hogyne sírnék, kezdte rá a kisnyúl, és elpanaszolta a bánatát neki is. Odamentek a házikóhoz, a kakas rákezdte a mondókát: Kukurikú! Itt vagyok! Éles kaszát markolok! Bújj ki, róka, mert megbánod, hord el tüstént az irhádot! Róka, takarodj! Mondjuk mi is hangosan! A megrémült róka kifutott a házból. A hársgyökér házikóban attól fogva együtt élt a nyúl a kakassal. Vígan éltek, amíg csak meg nem haltak. 189

9 V. Az értékelés VI. Az óra szervezett befejezése választékos alakítása beszéd a nem-verbális kommunikáció a tanulók stílusérzékének a kommunikációs biztonság a beszéd érzelemkifejező szerepének az önértékelés és értékelés képességének Fegyelmezett magatartásra nevelés. Most én leszek a mesélő, ti pedig a többi állat, úgy, hogy az egyik padsor lesz a kutya, a másik a medve, a harmadik a róka. A nyulacska az egyik önként jelentkező tanuló lesz. Gondoljunk arra, hogy nagyon csúnya lenne úgy mesélni, hogy: a kutya azt mondta, a róka azt mondta. Úgy lesz szép, hogy a kutya vakkantotta, a medve brummogta, a kakas kukorékolta. Kijelölök egy tanulót mesélőnek. Hasonlóan az előzőhöz, közösen elmondják a mesét. Ezután következik a mese eljátszása. A szereplők saját szavaikkal kibővítik a szöveget. A tanulók azt a feladatot kapják, hogy a kiosztott papírlapra rajzolják le a kedvenc mesehősüket, s szóban tudják megindokolni választásukat. A tanító dicsérettel vagy elmarasztalással értékeli az órán végzett munkát. A tanulók elpakolják tanszereiket; fegyelmezetten mennek szünetre. Készítette: Vajda Márta tanítójelölt 4. lecketerv A tanítás időpontja: betűtanítás utáni időszak Osztály: I. o. Tantárgy: beszédfejlesztés Az óra tárgya: megkezdett történet folytatása Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó Az óra céljai: a) Általános célok: az élőbeszéd tovább; a nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási szabályok alkalmazásával a beszéd tudatosítása; a kommunikációs szabályok alkalmazásával a kommunikációs biztonság. b) Műveletesített célok: az óra végére a tanulók képesek legyenek: a választott történetet saját képzeletviláguknak megfelelően kiegészítve szép, tiszta kiejtéssel, helyes beszédlégzéssel, a szövegfonetikai eszközök és a nyelvtani szabályok helyes alkalmazásával társaiknak elmondani; indokolják a szófogadás fontosságát, s erről megfelelő nyelvi formában beszéljenek. Módszerek, eljárások: megbeszélés, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás. 190

10 Didaktikai eszközök: bizonyos madarakról készített rajzok, mágneses tábla, szókártyák, három történetmozzanatot ábrázoló kép. 191

11 Óramozzanatok I. Az óra szervezett megkezdése II. Bemelegítés III. Előkészítés Nevelési, oktatási, képzési feladatok a tevékenység megkezdéséhez szükséges feltételek megteremtése a helyes beszédlégzés kialakítása, a tüdő levegőbefogadó-képességének növelése A vegyes mélylégzés készségszintre emelése a kilégzés időtartamának növelése, a folyamat lassítása az ajkak és a nyelv mozgásának csiszolása Didaktikai feldolgozás rendtartó intézkedések; szükséges tanfelszerelések előkészítése. Kényelmesen dőljetek hátra, lábatokat tegyétek egymás mellé a padlóra! Egyetlen izmotokat se feszítsétek meg! A jobb kezeteket úgy tegyétek a hasatokra, ahogy mutatom: (a hüvelykujj a mellcsontot éri). Bal kezeteket helyezzétek lazán a bal combotokra! Szájatok legyen enyhén nyitva! Közben majd halkan mondjátok az s hangot! Amikor kettőt tapsolok, vissza kell tartanotok a tüdőben a levegőt. Majd ismét kettőt tapsolok, s akkor ki kell fújnotok a tüdőből a levegőt. (Megmutatom, hogyan kell a gyakorlatot végezni.) 3 4-szer ismételjük. Kilégzéskor a következőt mondjuk: Jön a tavasz,/ megy a tél, 1 mp. 1 mp. Öreg mackó/ üldögél 1 mp. 1 mp. Most a kilégzéskor a következőt kell mondaniuk a tanulóknak: Ha kibújok/ vacogok,/ Ha bebújok/ hortyogok./ Kibújás/ vagy bebújás, Ez a gondom/ óriás./ A 8 mp.-es szöveget 3-szor, 4-szer ismételjük Mondjuk egymás után a következő magánhangzókat: á a é. Először lassan, majd gyorsabban ejtsük ki! Most mondjuk hangtalanul, de erőteljes artikulációval. Mondjuk a következő szavakat! (Ezekben az i...á, majd az á...i magánhangzók fordulnak elő.) vidám házi király nádi sirály gáti diák báli stb. Ismételjük 3-szor, 4-szer. Beszélgetés a tavaszról, arról, hogy a vidám, hangoskodó madárkák milyen nagyon megszépítik az életünket. A madarak is beszélgetnek, jellegzetes hangokat adnak. Figyeljétek meg a következő versszakot! 192

12 a környezetünkben élő madarakkal kapcsolatos ismeretek felidézése, bővítése az érdeklődés felkeltése a szókincs gazdagítása fogalomalkotással a tanulók stílusérzékének Még nem vonult fel magas erdejébe, Ott fuvolázgat még a halk pirók, Szól az ökörszem cserregő zenéje, Rajban cincognak még az őszapók. (Áprily Lajos: Koncert) A gyermekeknek fel kell ismerniük a versben szereplő madarakat és hangjukat. pirók fuvolázgat ökörszem cserreg őszapó cincog Szokás a madarak szólását az általuk hallatott hang utánzásával megnevezni. Próbáljuk a környezetünkben élő madarak közül az alábbiaknak a hangját találóan kifejezni! a veréb csiripel a szarka csörög a bagoly huhog a rigó fütyül a varjú károg a vadgalamb turbékol A madarakról készített rajzokat sorban a mágneses táblára rakjuk. (A madárhangot jelölő igéket szókártyára írtam.) A tanulók társítják a képek mellé a megfelelő szókártyát. IV. A téma feldolgozása az érdeklődés felkeltése a közlőképesség modellnyújtással a problémamegoldó A mai órán egy történetet fogtok hallani egy madárfiókáról. Csak egy részét mondom el, a befejezést nektek kell kitalálnotok. Az imént említett madarak nevét és hangjuknak a megnevezését is bele kell szőnünk ebbe a történetbe. (Természetesem segít a képsor.) Figyeljétek csak a történetet! Ökörszemék megreggeliztek. Ízlett a csemetéknek a kiadós reggeli. De a madármama ökörszemanyó már az ebéd beszerzésére készült. Figyelmeztette fiókáit, hogy amíg ő távol lesz, maradjanak csendben, ne próbáljanak a fészek széléhez közeledni. De az egyik kis fióka rá sem hederített az anyai szóra. Ahogy madármama tovaröppent, ő a fészek szélén termett. Egy óvatlan mozdulat, s máris kezdett zuhanni a tátogó zöld mélységbe. Szerencsére éppen a legközelebbi öreg tölgy ágain üldögéltek a mi kedves ismerőseink : a veréb, a szarka, a bagoly, a rigó, a vadgalamb. A tanulók szövegalkotását segítem a történet három fontos mozzanatát ábrázoló képpel: 1. Ökörszem-anyó beszél a fészekben ülő 193

13 V. Értékelés VI. Az óra szervezett befejezése gondolkodás, a képzelőerő és a szövegszerkesztés a szófogadás fontosságának tudatosítása az önértékelő és az értékelő képesség fegyelemre nevelés fiókáinak; 2. az egyik fióka a fészek szélén van; 3. az ökörszem-fióka zuhan lefelé. Több tanuló is befejezi a történetet, ezután a történet dramatizálása következik, amelyben a mesélő, I. madár, II. madár szerepelnek. Úgy irányítom őket, hogy felhasználják az újonnan tanult hangutánzó szavakat. (csörögte a szarka, fütyülte a rigó, huhogta a bagoly stb.) Az osztály, a nézőközönség a jókat tapssal jutalmazza. A történet tanulságának megbeszélésekor levonjuk közösen a következtetést : önmagunk érdekében fegyelmezetteknek kell lennünk. Óra végén a jó szereplésért jutalmul éneklünk egy szép dalt a tavaszról. Fegyelmezetten mennek ki szünetre a tanulók. Készítette: Lay Réka tanítójelölt 5. lecketerv A tanítás időpontja: Osztály: I. osztály Tantárgy: beszédfejlesztés Az óra tárgya: Gazdag Erzsi Álmomban című versének feldolgozása Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó Az óra célja: a) Általános célok: az élőbeszéd tovább; a nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesejtési szabályok alkalmazásával a beszéd tudatosítása; a kommunikációs szabályok alkalmazásával a kommunikációs biztonság. b) Műveletesített célok: óra végére a tanulók képesek lesznek: Gazdag Erzsi Álmomban című versének a szövegét szép, tiszta kiejtéssel, helyes beszédlégzéssel, a szövegfonetikai eszközök és nyelvtani szabályok helyes alkalmazásával elmondani; választékos nyelvi formában beszámolni a tanult versről megadott szempont szerint. Módszerek, eljárások: megbeszélés, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, leírás. Didaktikai eszközök: kartonra rajzolt és kivágott figurák (két nyúl, két szarka, egy harkály); Pom-pom bábu, a versnek megfelelő illusztráció. 194

14 Óramozzanatok I. Az óra szervezett megkezdése II. Bemelegítés III. Előkészítés Nevelési, oktatási, képzési feladatok a tevékenységhez szükséges feltételek megteremtése a helyes beszédlégzés alakítása a vegyes mélylégzés készségszintre emelése a kilégzés időtartamának növelése a beszédhangok helyes időtartamának tudatosítása az érdeklődés felkeltése Didaktikai feldolgozás rendtartó intézkedések; a szükséges taneszközök elővétele. Kényelmesen dőljetek hátra! Gyermekek, be kell melegítenünk beszélőszerveinket! Képzeljük el, hogy az erdőben vagyunk! Lélegezzük be a jó friss levegőt! Jó mélyeket, hosszú ideig tartókat lélegezzünk! Szedjünk a sok szép virágból! Szagoljuk őket, szívjuk be finom illatukat. Hoztunk magunkkal léggömböket. Fújjuk őket fel jó nagyra! Ezért először jó mélyeket kell lélegeznünk, hogy a tüdőnkben minél több levegő legyen. A gyakorlatot a tanító tapsolással irányítja: 3 tapsolásra belégzés, 2-re visszatartás, 6-ra kilégzés, 5-re belégzés, 3-ra visszatartás, 10- re kilégzés. Kilégzéskor a következőket mondjuk : Rege rege/ rajszom. Béni buli/ bajszom. ( Ezt 4 tapsolásra kell mondaniuk.) Megismételjük 2-szer, 3-szor. A következő szöveget 8 tapsolásra kell mondjuk! Hóvilágon mezitláb mendegél a hóvilág. Sompolyog, lopakodik Jár ablaktól ablakig. Az első oszlopba írt szavak kiemelt magánhangzója rövid, a másodiké hosszú. Ejtsük helyesen : tanulok tanulók írok írók hozok hozók hordok hordók költök költők Ti tudnátok-e ilyen szópárokat alkotni? Ejtsük helyesen! Alkossunk velük mondatokat! Elhoztam nektek a barátomat, Pom-pomot. Szervusztok, gyermekek! Álmodtam valamit az éjjel! Hogy mit? Azt nem akarom elárulni a tanító néninek. De elhoztam nektek egy verset, abból megtudjátok, mit álmodtam. 195

15 a beszélőkedv felkeltése a képzelőerő mozgósítása Először is elárulom nektek, hogy rengeteg érdekes dolog történt velem álomvilágomban. Hallgassuk csak meg a verset! Bemutató olvasás: Álmomban Gazdag Erzsi verse IV. A téma feldolgozása a szókincs a felfogó és közlőképesség az I. gondolati egység tartalmi, formai sajátosságainak megismertetése a szövegmegértés Álmomban hol jártam? Erdőben. S mit láttam? Két nyulat, két szarkát, kop-kop-kop, víg harkályt. A nyulak füleltek, két lábra leültek. A szarkák csörögtek, csörögve pöröltek. A harkály, kop-kop-kop koppantott egy nagyot. Elillant az álmom, még most is sajnálom. Igaz, milyen színes világot álmodott Pompom? Nézzük csak, hol járt álmában? Szemléltetek egy illusztrációval, ami erdőt ábrázol. Kivel találkozott álmában Pom-pom az erdőben? Nyúllal, szarkával, harkállyal. Először a két nyúllal találkozott. Majd a szarkával, utána pedig a harkállyal. szemléltetés: először két nyúl, utána két szarka, majd a harkály figurája kerül a mágneses táblára. (Ezek rendre kartonra rajzolt és kivágott figurák.) Nézzétek, tehát kiket is lehet látni? Két nyulat, két szarkát, kop-kop-kop víg harkályt. Elmondjuk együtt! Hogy csinált a harkály? Kop-kop-kop! Mondjuk mi is! Milyen volt a harkály? Víg. Szómagyarázat: A víg szó annyi jelent, hogy vidám, jókedvű, boldog. Nézzük tehát, kik a szereplői az álomnak? Mondjuk el kórusban az első szakaszt! Közben szemléltetés a képekkel. Ki próbálná meg egyedül elmondani az első szakaszt? 196

16 a reprodukáló szövegmondás a II. gondolati egység tartalmi, formai sajátosságainak megismertetése szókincsfejlesztés fogalomalkotással a szövegmegértés alakítása a közlőképesség a megjelenítésre ösztönzéssel és szövegreprodukálással a nem-verbális kommunikáció nyelvtani, helyesejtési kommunikációs szabályok alkalmazására késztetés Most jöjjön egy másik tanuló. Mikor odaér a versmondással, hogy kopkop-kop elnémul, az osztály mondja kórusban, és mindenki egyet koppant a padjára. Eddig kiket ismertünk meg? Megismerhettük az álom szereplőit! De lássuk csak, mit csináltak ők? A nyulak füleltek, két lábra leültek, A szarkák csörögtek, csörögve pöröltek. Azt mondja a versben a költő, hogy a nyulak füleltek. Mit jelent ez? A nyulak hallgatóztak. Leültetem a két nyulat a katedrára. Így hallgatóznak a nyulak. Utánozzuk őket! Füleljünk! Mit csináltak a szarkák? Pöröltek ez azt jelenti, hogy veszekedtek, vitatkoztak. Szembeállítom a két szarkát, akik vitatkoznak, pörölnek. De vajon csendben vitatkoztak? Nem! Csörögve pöröltek. Tehát zajosan, csörögve. Lehet, hogy erre figyelt fel a két nyúl is, és ezért hallgatóztak. Kijön két gyermek az osztály elé és csörögve pörölnek. A padtársak párosan utánozzák! Próbáljuk most elmondani a második szakaszt közösen. Közben szemléltetem a figurákat. Most kijön két gyermek : az egyik fogja a nyúlfigurákat, akik hallgatóznak, fülelnek. A másik pedig fogja a két szarkafigurát, akik pörölnek. Közben az osztály mondja a verset. Ki tudná elmondani, elmesélni, hogy mi történt eddig Pom-pom álmában? Az első két szakasz elmondatása a gyermekekkel. Eközben Pom-pom kiáll az osztály elé és bólint, hogy helyesen mondja-e az illető tanuló a verset, így történt-e az álmában? Igen, eddig pontosan így történt minden. Figyeljük a továbbiakban az álom folytatását: elmondom a vers III. szakaszát. Mi történt? A harkály koppantott, és az álom elillant. 197

17 V. Értékelés VI. Az óra szervezett befejezése a III. gondolati egység tartalmi, formai sajátosságainak kiemelése a szövegmegértés a játékos és aktív tanulói részvételre késztetés a közlőképesség képelemzéssel az értékelő és önértékelő képesség a fegyelmezett magatartás alakítása Mit jelent, hogy elillant az álom? Hogyan mondhatjuk még? Eltűnt, és Pom-pom felébredt. Hogy koppantott a harkály? A tanulók kopognak a padon. Most hunyjátok be a szemeteket! A harkály koppant, és ekkor ti kinyitjátok a szemeteket! Így ébredt fel Pom-pom is. Figyeljetek! Most Pom-pom elmondja ezt a részt, ti behunyjátok a szemeteket. De jól figyeljetek: mikor a harkály koppant, ti is kinyitjátok a szemeteket, mert felébredtetek. Ki mondaná el ezt a részt? Pom-pom segít, javít. Most mutatok egy képet. Mit fedeztek fel benne? Épp a vers, vagyis az álom tartalmát. Az illusztráció (szemléltető kép) bemutatása. Elmondjuk együtt a verset, én mutatom a képet. Most egy gyermek mondja el, és mikor a kop-kop-kop -hoz ér, elhallgat, az osztály mondja és kopog. Kihívok egy gyermeket, mutatja a versszövegnek megfelelő illusztrációt, miközben egy másik gyermek mondja a verset. Tetszett Pom-pom álma? Elénekelem a vers szövegét. Ezt még gyakorolhatják együtt. Ha van idő, együtt is elénekelhetjük. Lássuk csak, ki tudná pontosan elmondani a verset? Pom-pom hallgatja. Az osztály megtapsolja. Pom-pom kiértékeli az órát! Még eljövök majd hozzátok sok érdekes dolgot mesélni. A gyermekek kimennek szünetre. Készítette: Makó Andrea tanítójelölt 198

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Tanítás helye: Osztály: Tanító: Tantárgy: Téma: A gólya Célok: Műveletesített feladatok:

Tanítás helye: Osztály: Tanító: Tantárgy: Téma: A gólya Célok: Műveletesített feladatok: Lecketerv Tanítás helye: Gáspár András Általános Iskola Osztály: II. Tanító: Oros Erika Tantárgy: Környezetismeret Téma: A költöző madarak A gólya Célok: - feladatmegoldó gondolkodás, megfigyelőképesség,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Nt/. ~,:..-'. _/ www.edums.ro

Nt/. ~,:..-'. _/ www.edums.ro MINISTERUL,, I!NSiC~~J~UL $COLAR JUDE'fEAN MURE$ Nt/. ~,:..-'. _/ www.edums.ro Nr.lnreg. 9784 /04.11.2013 EDUCATIEI NATIONALE Tanar: Iskola: Osztaly: el6keszit6 Idopont: december MiiveItscgi teriiletek:

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő Felszerelések előkészítése szünetben. (Csoportok megszervezése; keresztrejtvények kiosztása; számítógép és projektor bekapcsolása, beállítása.) Óra eleji szervezési feladatok Képek, keresztrejtvény, számítógép,

Részletesebben

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki!

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! Kérdések és feladatok 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! A költő a szobában látott szól. 2. Hogyan nevezzük azt, ha a versben a költő emberi tulajdonságokkal ruház fel állatokat?

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 Matematika A 1. évfolyam ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 10. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 10. modul ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE

1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE ENERGIA MEDICINA GIMNASZTIKAI GYAKORLATOK Dr. Lángfy György www.medandlife.hu info@viofor.hu 1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE KETYEGŐ ÓRA cél: - csípőízület ki- és be-forgatásának megőrzése

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Mozaikozás szabadon és másolással

Mozaikozás szabadon és másolással Matematika A 1. évfolyam Mozaikozás szabadon és másolással 39. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 39. modul mozaikozás szabadon és másolással modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Néha nehéz dönteni SZKB104_12

Néha nehéz dönteni SZKB104_12 Néha nehéz dönteni SZKB104_12 TANULÓI NÉHA NEHÉZ DÖNTENI 4. ÉVFOLYAM 115 D1 Feladatkártya 1. Mutassatok be olyan helyzeteket, amelyekben dönthettetek! Mutassátok be a helyzet előzményeit, a döntést magát

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: 2011. február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

Az óra menete. Beszívjuk a levegőt, 2 másodpercig benntartjuk, majd kilégzéskor következő hangokat hangoztassuk:

Az óra menete. Beszívjuk a levegőt, 2 másodpercig benntartjuk, majd kilégzéskor következő hangokat hangoztassuk: Az óra feladatai, idő I. Előkészítés.00 1. Köszönés 1 Az óra menete Eszközök, módszerek helyes artikuláció.01 helyes testtartás Forduljatok a vendégeink felé! Köszöntsétek őket: csak fejbólintással csak

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

Fejléc Hely: Idő: Osztály: Tantárgy: Témakör: Tananyag: Oktatási, képzési, nevelési feladatok: Eszközök: Óra típusa: Tanít: Felkészítő tanár

Fejléc Hely: Idő: Osztály: Tantárgy: Témakör: Tananyag: Oktatási, képzési, nevelési feladatok: Eszközök: Óra típusa: Tanít: Felkészítő tanár Fejléc Hely: Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Idő: 2012. október 26. Osztály: 4. Tantárgy: Magyar nyelv Témakör: A főnév Tananyag: A személynevek Oktatási, képzési, nevelési feladatok:

Részletesebben

Oktatási feladatok: Képzési feladatok:

Oktatási feladatok: Képzési feladatok: Hely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola Idő: 2013. március 22. Osztály: 3. Tantárgy: Magyar nyelv Témakör: Az ige Tananyag: Az igeidők (jelen idejű, múlt idejű, jövő idejű igék) Oktatási feladatok:

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése.

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. KÖRNYEZETI NEVELÉS Őszi természet megfigyelése, Falevelek, termések

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben