Az ösztöndíj program értékelése ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ösztöndíj program értékelése (2013 2014)"

Átírás

1 Az ösztöndíj program értékelése ( ) Készítette: Pecsenya Edit OSZÖ PMK Békéscsaba 2014

2 Bevezetés A kisebbségi nevelés oktatás különleges súlyát és kivételes jelentőségét szlovák közösségeink felbomlása és az ezzel együtt járó gyors nyelvvesztés adja. A család nyelvátörökítő szerepe megszűnőben van, az idősebb generáció egy szűk közegben tájnyelvet beszél, a középgeneráció zömmel már csak érti, de nem beszéli a nyelvet, az iskoláskorú fiatalok számára pedig az ősök nyelve már nem anyanyelv, hanem iskolában tanult nyelv. Az egyén szintjén az ősök anyanyelve újratanulható, ahhoz azonban, hogy szlovák közösségünk is fennmaradjon egy másfajta minőségű, közösségi akaratra van szükség. A kisebbségi képviselőket, az iskolákban dolgozó pedagógusokat az foglalkoztatja, hogy hogyan tehetnénk hatékonyabbá az anyanyelv újratanulását, és mindez iskolai keretekben hogyan valósítható meg? Hogyan tudjuk növelni a nyelvtanulási motivációt? Ilyen és ehhez hasonló gondolatok segítették létrehozni az Országos Szlovák Önkormányzat ösztöndíjprogramját, amely 2006 óta szolgálja, segíti az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóit a pályaválasztásban, valamint a szlovák nyelv színvonalas elsajátításában. A tehetséggondozó programunk a tanulók öntevékenységi formáira, nemzetiségi közéletünkben való aktív részvételre ösztönzi a tanulókat, a mentor és a tanuló együttműködése pedig a hatékony nyelvtanulást segíti. Az asszimiláció olyan erőteljesen van jelen mindennapjainkban, hogy komoly kihívást jelent az iskolákban dolgozó pedagógusok számára. A nemzedékek közötti átjárhatóság megszűnőben van, felnőtt már és dolgozik az az értelmiségi generáció, amely a szlovák nyelvet már az intézmény rendszer keretében, nem pedig a családjában tanulta meg. A nyelv elvesztése és a kultúrától történő eltávolodás, elszakadás, gyakran időben is egybeesik. A tehetséggondozó program egyik fontos eleme a hagyományok, szokások rendszerének megélt vagy könyvekből megismert felelevenítése. A szlovák nyelvtanár/mentor tanár nem csupán utolsó közvetítője a nyelvnek, hanem ápolója az egészséges öntudatnak és a szlovák nyelv iránti büszkeségnek. A tehetséggondozó program keretében a mentor tanár közvetlenül tud hatni tanítványára, így a megvalósuló program iskolai keretek között is hatékony munkavégzést tesz lehetővé ban a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium nevelőtestületének javaslata az Országos Szlovák Önkormányzat és bizottságai elé került. A javaslat tartalmazta egy lehetséges tehetséggondozó program vázlatát, megvalósítási formáit. Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése és illetékes bizottságai a javaslatot kedvezően fogadták, s ezután sor kerülhetett a program részletes kidolgozására. Az általános iskolák osztályos tanulói számára készült program vitájára széles körben került sor, gyakorló pedagógusok, munkaközösség vezetők, intézményvezetők fogalmazták meg észrevételeiket, javaslataikat. A program vitájában résztvevők egyetértettek abban, hogy a szlovák gimnáziumi képzésbe jelentkező tanulók alacsony száma cselekvésre kell hogy sarkallja intézményeinket, keresnünk kell azokat a hatékonyságot és minőséget előtérbe

3 helyező oktatási formákat amelyek a többnyelvűség fejlesztését valósítják meg közösségünkben. A szlovák nyelv megtanulása ma Magyarországon döntően a közoktatási intézményekben valósul meg. A közoktatási intézmények feltételrendszere azonban nagyon eltérő, a kistelepülések iskolái, a városok, megyeszékhely, főváros általános iskoláiban nagy különbségek vannak a szlovák nyelvtanulás feltételeit illetően s ezek a különbségek tetten érhetőek a hatékonyság, eredményesség terén is. Ilyen környezetben az esélyegyenlőség megteremtése, mint legfontosabb feltétel látszott célszerűnek, egy olyan program elkészítése, amely nyitott minden résztvevő felé és a meglevő személyi feltételek hatékony kihasználására törekszik, olyan nyelvtanulási környezetet teremt, ahol a tanórákon, a tanórákon kívül és az iskolán túl is biztosított a szlovák nyelv megfelelő szintű elsajátítása. A létrejött Tehetséges Tanulókért ösztöndíjprogram legfontosabb célkitűzése azonban a szlovák nyelvű középfokú oktatásba való továbblépés ösztönzése, a kétnyelvű szlovák nemzetiségi érettségi bizonyítványt megszerzők számának növelése. Az ösztöndíjprogram értékelése Az Országos Szlovák Önkormányzat évben indította a most értékelésre kerülő programot. A tehetséggondozó programba az adott időszakban 22 tanuló kapcsolódott be 6 intézményből, 16 tanuló teljesítette eredményesen a programot és beiratkozott a békéscsabai ill. a budapesti gimnáziumokba az alábbiak szerint: Sorszám ISKOLÁK Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békéscsaba Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Budapest Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Bükkszentkereszt Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Dunaegyháza TANULÓK SZÁMA MENTOROK GIMNÁZIUM 8 fő István Mária Békéscsaba 2 fő 1 fő 1 fő Liptay Katalin Somogyi Marcella Molnárné Mátrai Judit Kollárné Kara Éva Budapest Budapest Budapest

4 Sorszám ISKOLÁK Pilisi Általános Iskolák Közössége Piliscsévi Tagiskolája Piliscsév Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon Szarvas TANULÓK SZÁMA 2 fő MENTOROK Pintérné Dr. Jurkovics Mária GIMNÁZIUM Budapest 2 fő Bíró Pálné Békéscsaba A programot eredményesen befejezők 12 fő 4 fő Nyelvoktató isk. Egynyelvű vagy kétnyelvű isk. 1. sz. ábra Az elmúlt tanévekhez viszonyítva (vö.: Ösztöndíjprogramok értékelése) nőtt a nyelvoktató általános iskolákból az eredményesen teljesítők aránya, ez a vizsgált időszakban 4 fő, 25%! A programot eredményesen befejezők iskolánként 8 fő 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő 2.sz. ábra

5 A programot eredményesen befejezők által teljesített félévek 10 fő 5 fő 1 fő 2 félévet teljesített 3 félévet teljesített 4 félévet teljesített 3.sz. ábra A programot eredményesen befejezők által teljesített félévek iskolánként 6 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Bükkszentkereszt Békéscsaba Szarvas Piliscsév Békéscsaba Szarvas Békéscsaba Budapest Dunaegyháza 2 félév 3 félév 4 félév 4.sz. ábra

6 A korábbi értékelések tekintetében nem vizsgáltuk részletesen a tanulók által teljesített féléveket, ezt az elemzést a években végeztük el. (lásd 3. sz. és 4. sz. ábra) 10 tanuló, az eredményes teljesítők 62 %-a a teljes programot, tehát 4 félévet teljesített, 5 fő, 31 % 2 2 félévet, 1 fő, 7 % pedig 3 félévet teljesített a teljes programból. Az ösztöndíjprogram 4 félévre épül, de rugalmasan lehetőséget ad a tanulók számára a programba történő bekapcsolódáshoz. A fenti ábrák (lásd 3. sz. ábra, 4. sz. ábra) a tanulói aktivitásról és az általános iskolák beiskolázási tevékenységéről egyaránt nyújtanak információt. A programból lemorzsolódott tanulók iskolánként Sorszám ISKOLÁK Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békéscsaba Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Bükkszentkereszt Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon Szarvas TANULÓK SZÁMA MENTOROK TELJESÍTETT FÉLÉVEK SZÁMA 2 fő István Mária 3 félév 1 fő Molnárné Mátrai Judit 2 félév 2 fő Frankó Anna 2 félév 1 fő Bíró Pálné 4 félév A programban résztvevő tanulók száma: 22 fő 16 fő 6 fő Eredményes Kimaradt 6. sz. ábra

7 A nemzetiségi gimnázium a szabad iskolaválasztás rendszerében, a közoktatási intézmények versenyében kell, hogy helytálljon. Az iskolaválasztás szempontrendszere a szülők részéről sokrétű. Helyet kap benne a származástudat, a nyelvtudás kulcsfontosságú szerepének felismerése, az, hogy a megszerzett tudásnak milyen a piaci értéke, a használhatósága (ez elsősorban az angol nyelvnek kedvez), mekkora a várható helyi piaci előnyök megszerzésének lehetősége, stb. A szülők számára fontos szempont lehet az is, hogy mi a helyi kínálat, hogy a helyi vagy környékbeli iskolákban mire adottak a személyi és tárgyi feltételek. A település nagysága sem mellékes körülmény, hiszen pl. a városban a sokféle közoktatási intézmény sokféle szülői igényt ki tud elégíteni, tehát a nemzetiségi iskola folyamatosan versenyhelyzetben van. Az ideális az lenne, ha a szlovák nyelv tanulása önmagában is, a jelen társadalmi gazdasági környezetben is, az érvényesülés perspektíváját adhatná. Ez azonban nincs így, tehát a középiskoláknak kell megoldásokat kínálnia a családok felé: a szlovák nyelv mellett az angol nyelv, az informatikai ismeretek magas színvonalú tanítását, és a továbbtanulási irányok sokszínűségét. A tanulmányi munka értékelése A programot teljesítő tanulók tanulmányi átlagát az összes tantárgy tekintetében a időszakban nem vizsgáltuk. Döntésünket az indokolja, hogy a tanulmányi átlagok az elmúlt 7 év során gyakorlatilag állandóak, az összehasonlítható tantárgyak, tantárgyi modulok pedig az oktatási reformoknak megfelelően változnak, nőnek vagy csökkennek. Pl. a Népismeret tantárgy a időszakban, 8. osztályban integráltan nem jelenik meg a tantárgyi értékeléskor. (vö.: , Ösztöndíjprogram értékelése, tanulmányi átlagok:): ,59 4,41 4,45 4,48 n.a. n.a. 4,4 A tanulók szorgalma a program indulásától napjainkig a következőképpen alakult: ,71 4,5 4,53 4,58 n.a. 4,5 4,72 4,4 A vizsgált, években a tanulók szorgalma romlott, a program egészét tekintve ez a leggyengébb átlag. A tanulók magatartása 4,66 átlagú. (lásd 8. sz. ábra)

8 Tantárgyi átlagok, 8. osztály - évvégi eredmények 4,00 4,46 4,00 4,26 4,83 4,46 4,34 3,86 4,86 3,86 4,00 4,00 4,26 4,14 Magyar ny. Magyar ir. Történelem Szlovák ny. Szlovák ir. Angol ny. HUMÁN TÁRGYAK Matematika Informatika Fizika Biológia 7. sz. ábra Kémia Földrajz REÁL TÁRGYAK Magatartás és szorgalom jegyek 4,66 4,40 Magatartás Szorgalom 8. sz. ábra

9 A tehetséggondozó program szigorú követelményeket támaszt a tanulókkal szemben, a jó képességű, jó teljesítményt nyújtó diákok jelentkeznek, a program a tehetséges tanulók munkáját jutalmazza. A tantárgyi teljesítmények tekintetében jól látható (lásd 7. sz. ábra), hogy a tanulók teljesítménye a humán tantárgyakból jobb: Humán és reál tárgyak átlaga 4,34 4,14 Humán Reál A tanulók az abszolút legjobb informatikát (4,86) leszámítva a reál tantárgyakból gyengébben teljesítenek. (lásd 7. sz. ábra) Matematikából és fizikából a tantárgyi átlag (3,86) erős közepes, a gimnáziumi elvárt legalább jó eredménytől elmarad. A vizsgált időszakban is nagyon jól látható (lásd 9. sz. és 10. sz. ábra) a nyelvek, (szlovák nyelv/angol nyelv), valamint a matematika és a nyelvek (szlovák nyelv/angol nyelv) szoros összefüggése. A nyelvek tanulásához szorgalomra és jó gondolkodási képességre egyaránt szükség van. Pontosabb képet a tanulók tanulmányi képességéről akkor szerezhetünk, ha tantárgyanként is megvizsgáljuk a tanulók eredményeit. (lásd 11. sz. ábra) Két tantárgyból, szlovák irodalomból (83 %) és informatikából (86 %) a tanulók jeles eredménnyel rendelkeznek, ezek a legkedveltebb tantárgyak. A humán tárgyak tekintetében a korábbi évek tendenciája folytatódik: magyar nyelvből csak a tanulók 26 %-a, történelemből pedig csak a tanulók 20 %-a rendelkezik jeles eredménnyel. (lásd 11. sz. ábra) Magyar irodalomból, szlovák és angol nyelvből a tanulók fele jeles érdemjeggyel rendelkezik, tehát a gimnáziumi magasabb elvárásoknak megfelelően teljesít. A reál tárgyak esetében az említett informatika kivételével sajnos gyengébb eredményeket látunk mind a tantárgyi átlagokat, mind pedig a tantárgyanként jeles (5) érdemjegyet elérők aránya tekintetében. (lásd 7. sz. és 11. sz. ábra) A tanulók fizikából és matematikából egyaránt 3,86-os tantárgyi átlagot értek el, és csak a tanulók 20 % ill. 26 %-a ért el ebből a két tantárgyból jeles (5) eredményt.

10 Nyelvek és szorgalomjegyek 4,40 4,46 4,26 Szorgalom Szlovák ny. Angol ny. 9. sz. ábra A matematika és a nyelvek átlagának összehasonítása 4,40 4,46 4,26 Matematika Szlovák ny. Angol ny. 10. sz. ábra

11 Tantárgyanként jeles (5) érdemjegyet elérők aránya 83% 86% 26% 53% 20% 53% 60% 26% 20% 26% 26% 40% Magyar ny. Magyar ir. Történelem Szlovák ny. Szlovák ir. Angol ny. Matematika Informatika Fizika Biológia Kémia Földrajz 11. sz. ábra A tehetséggondozó program tartalmi elemeinek vizsgálata A programban résztvevő tanulók a Kuratórium döntése alapján választanak témát, amelyet aztán a projektdolgozatokban, mentortanáraik segítségével dolgoznak ki. A téma megválasztásakor nagy szerepet kap a mentortanár, hiszen ő ismeri a tanuló érdeklődési körét, munkához való hozzáállását, tudja, hogy miként kell a tanulót ösztönözni, hogyan kell őt segíteni, az önálló feladatmegoldásra biztatni. A projektdolgozatok készítésekor a mentortanár jelen van, de a szerepét nagyon körültekintően kell meghatároznia önmaga számára, jó pedagógiai érzékkel a tanítvány önállóságát erősítve, a tanuló kreativitásának fejlesztésén kell munkálkodnia. A program szellemiségét követve, az a munka egy-egy féléves folyamat eredményeként valósul meg. A időszakban a tanulók az alábbi témákban nyújtották be projektdolgozataikat: év Ja a moja rodina (7. o.) Čitateľský denník Mentesség: 7 tanuló vett részt országos versenyek döntőin az alábbiak szerint: OÁTV országos döntő szlovák nyelv és irodalomból: 3 fő OÁTV országos döntő szlovák népismeretből: 3 fő A Szlovák Kutatóintézet népismereti versenyén: 1 fő

12 A tanulók a Tehetséggondozó program kiírásának megfelelően, rugalmasan kapcsolódnak be a programba. (lásd. 4. sz. ábra) év Moje zážitky zo Slovenska (8. o.) Lesná škola v Starom Smokovci Významné dni a sviatky v kruhu Slovákov v Maďarsku / Mikuláš a Deň Lucie / Sobáš / Veľkonočné obdobie / Festivál klobás / Fašiangy / Život starých rodičov / 15 rokov speváckeho zboru Orgován / Reportáž s pani učiteľkou Evou Tóthovou Čitateľský denník Mentesség: 10 tanuló vett részt országos versenyek döntőin az alábbiak szerint OÁTV országos döntő szlovák nyelv és irodalomból: 6 fő OÁTV országos döntő szlovák népismeretből: 3 fő A Szlovák Kutatóintézet népismereti versenyén: 1 fő A 8. osztályos tanulók a különböző versenykategóriákban szép eredményeket értek el, a Tehetséggondozó programot eredményesen befejezők közül került ki az OÁTV szlovák nyelv és irodalom kategóriájának győztese, ill. a Szlovák népismeret országos döntőjének 2. helyezettje is. A programban eredményesen teljesítő tanulók 62 %-a vett részt a fentebb felsorolt versenyek országos döntőin! Az alábbiakban a projektdolgozatokra vonatkozóan az alábbi megállapításokat tesszük: Ja a moja rodina (7. o.) Nagyon szép megoldások születtek, a tanulók szépen illusztrálták dolgozataikat, gazdag szókinccsel fogalmazták meg mondanivalójukat. A család, a családtagok bemutatásán túl, írtak lakóhelyük szlovák nevezetességeiről és hagyományairól, a szlovák nyelv használatáról. A tanulók nem feledkeztek meg a lakóhelyükön működő szlovák nyelvet tanító óvodákról és iskolákról sem. A tanulók munkái jól tükrözik a családi élet fontosságát, a családtagokat összekötő szeretetteljes kapcsolatokat és a tanulók dicséretes lokálpatriotizmusát. A projektdolgozatok megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak, pozitív érzéseket, sok-sok kedves megjegyzést tartalmaznak. Čitateľský denník (7. o.) A tanulók 7. osztályos olvasónaplói az alábbi művek feldolgozását tartalmazzák: Jozef Gregor-Tajovský: Do konca Horký chlieb Mamka Pôstková Charlotte Bronte: Jana Eyerová

13 Az elbeszélések feldolgozása a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, az olvasónapló formailag is tükrözi, hogy a tanulók az elbeszéléseket kisebb részekre bontva olvasták el, tehát folyamatosan dolgoztak a művekkel. 7. osztályban az elbeszélések megértésére a cselekmény követésére kell fókuszálni, a tanulóktól a nyelvi tudásuk miatt nem várható el, hogy klasszikus műelemzést végezzenek. A tanulók szépen illusztrálták munkáikat, így lányosan kedves olvasónaplókat alkottak. Jozef Gregor-Tajovský a mai napig nagyon népszerű író tanítványaink körében, hiszen elbeszélései közül jó néhány kötődik a dél-alföldi szlovákok tradicionális életmódjához és gondolatvilágához, de a 19. század realista prózája nyelvileg kissé távol áll a mai modern szlovák nyelvhasználattól, ezért a jövőben talán megfontolandó ilyen műveket is keresni a tanulók számára. Zážitky zo Slovenska (8. o.) A korábbi évek gyakorlatához viszonyítva, a időszakban élményszerű dolgozatok születtek, amelyekben olvashatunk mindarról amit a tanulók szlovákiai táborozásuk, vagy iskolai, családi kirándulásaik során átéltek, de a munkák között találhatunk olyanokat is, amelyek egy-egy a tanulók szívéhez közel álló, szlovákiai település történetét, nevezetességeit, híres személyiségeit dolgozzák fel. (Levice, Trenčín) Významné dni a sviatky v kruhu Slovákov v Maďarsku (8. o.) Nagyon ötletes megoldásokkal találkoztunk a tanulók dolgozataiban. Egy-két munka egy kissé könyvízűre sikeredett, de a tanulók többsége kiválóan oldotta meg a feladatát. Minden dolgozat egyedi, személyes megközelítésű: egy egy tradicionális ünnepet mutat be (Mikuláš, Deň Lucie, sobáš, Veľká noc, Fašiangy) vagy a modern világ új hagyományait (Festivál klobás, 15 rokov speváckeho zboru Orgován) vagy éppen riport formájában beszélnek a magyarországi szlovákság hagyományairól (Reportáž s pani učiteľkou Evou Tóthovou). Čitateľský denník (8. o.) A tanulók 8. osztályos olvasónaplói az alábbi művek feldolgozását tartalmazzák: Poviedky Janka Jesenského Poviedky Jozefa Gregora-Tajovského A két nyolcadikos tanuló példamutató munkát végzett, nagyon színvonalas olvasónaplót alkotott. A jövőre nézve, itt is megfogalmazzuk azt a véleményünket, hogy az irodalmi művek kiválasztásakor a modern szlovák nyelvhasználat is szempont legyen.

14 Összegzés A ben a Tehetséggondozó program eredményes volt, 16 tanuló folytatja tanulmányait a két magyarországi gimnáziumban, Békéscsabán, ill. Budapesten. Javaslatok az ösztöndíj program működtetéséhez: Az ösztöndíj program népszerűsítése a Ľudové noviny a Slovenčinár és az elektronikus médiák és a nemzetiségi önkormányzatok segítségével Az eredmények közzététele Konzultáció biztosítása a programban résztvevő mentortanároknak, a jó gyakorlatok bemutatása Az iskolák, mentor tanárok segítése a mai szlovák ifjúsági irodalmi alkotások biztosításával és bemutatásával A programban résztvevő tanulók nyomonkövetése A Tehetséggondozó Program dokumentumainak folyamatos karbantartása

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére Tárgy: Tehetséggondozó program indítása a Dombóvári Illyés Gyula

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ VARGA KATALIN GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. OM azonosító: 035990 (www.varga-szolnok.sulinet.hu)

Részletesebben

A kolozsvári Babe -Bolyai Tudományegyetemen folyó tanárképzésről

A kolozsvári Babe -Bolyai Tudományegyetemen folyó tanárképzésről Székely Noémi A kolozsvári Babe -Bolyai Tudományegyetemen folyó tanárképzésről Sokak véleménye, hogy a hazai tanárképzés a pedagógia képviselői részéről évtizedenként felemlegetett s ugyanakkor agyontárgyalt

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Pedagógiai program 2016 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék Előszó 1 Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika Göllöntné Kiss Annamára. o. Matematika Matematika Matematika Matematika Göllöntné K. Annam. Szollárné V. Ilona Göllöntné K. Annam. Göllöntné K. Annam. Magyar (O) Matematika Magyar (O) Magyar (O) Magyar

Részletesebben

Az ösztöndíj program értékelése (2011 2012)

Az ösztöndíj program értékelése (2011 2012) Az ösztöndíj program értékelése (2011 2012) Szlovák Pedagógiai Módszertani Központ Békéscsaba Bevezetés Az Országos Szlovák Önkormányzat Magyarországon a 2006/2007 tanévben indította a tehetséggondozó

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 1. A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II.1.i struktúra II.1.1. Általános iskola 1-4. (Újszász utca) II.1.2. Általános iskola

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ Kedves Diákok! A tagozatos és fakultációs órák célja, hogy felkészítsen az emelt szintű, vagy a középszintű

Részletesebben

Az ösztöndíj program értékelése ( )

Az ösztöndíj program értékelése ( ) Az ösztöndíj program értékelése (2011 2012) Szlovák Pedagógiai Módszertani Központ Békéscsaba Bevezetés Az Országos Szlovák Önkormányzat Magyarországon a 2006/2007 tanévben indította a tehetséggondozó

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Székesfehérvár, 2004. KÉSZÍTETTÉK: 2, 3, fejezet Virágné Sziládi Judit 1, 5, 7, fejezet Nagy Sándorné 6, 11, fejezet Árkiné Tóth Judit 7.7, fejezet

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016.

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. tanévre A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium felvételt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény

2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény 2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény Osztály Téma Projekt jellege Megvalósult projektek száma: 8 Részt vevő pedagógusok száma: 21 Projektbe bevont tanuló száma: 317

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

Tájékoztató Diakóniai szakközépiskolai, és szakképzős osztályok A diakóniai szakmákban

Tájékoztató Diakóniai szakközépiskolai, és szakképzős osztályok A diakóniai szakmákban Tájékoztató Diakóniai szakközépiskolai, és szakképzős osztályok.a diakóniai szakmákban is alapvető követelmény: - a megfelelő elméleti tudás megszerzése készség szintjén valamennyi szakmai tárgyból; -

Részletesebben

UNESCO ASP VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM Arculata, szellemisége

UNESCO ASP VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM Arculata, szellemisége Az 1989-ben alapított Vetési Albert Gimnázium fiatal intézmény, de már vannak szép és megszilárduló tradíciói. Színvonalas, eredményekben megnyilvánuló egyre igényesebb munkájával rugalmasan képes lépést

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2013.09.01-jétől 2014.08.31-ig Nevelőtestület

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Hátrányos helyzetûek esélyteremtése a szakképzésben

Hátrányos helyzetûek esélyteremtése a szakképzésben Szakiskolai Fejlesztési Program Minõségfejlesztési terület Hátrányos helyzetûek esélyteremtése a szakképzésben Módszertani kiadvány Nemzeti Szakképzési Intézet Budapest, 2006 Írta: Nagyné Román Margit

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tanulmányi versenyek 2010/2011 SZMPSZ, P.O.Box 49, 945 01 Komárno 1 Tel.: 00421/35/7713 572, 7714 755, Fax: 00421/35/7714 756, e-mail: szmpsz@szmpsz.sk SZMPSZ,

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2016/2017-es tanévben

Részletesebben

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS JÖVŐTERVEI 1 A cigányság a magyar társadalom legnagyobb létszámú etnikai csoportjává vált az elmúlt évtizedekben. (VALUCH,

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében Márton János Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében 1. Bevezető, előzmények A kisebbségi iskolaválasztás kérdéskörét egy 2012-ben készült kutatás keretében már vizsgáltuk:

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben A 2009/2010. tanévben az ÖMIP-ben megfogalmazott fenntartói elvárásokat beépítettük

Részletesebben

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program Helyi tanterv TARTALOMJEGYZÉK 1.Az intézmény helyi tanterve... 2 1.1. A választott kerettanterv megnevezése (EMMI 7.& ba)...

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Célnyelvi Civilizáció Helyi tanterv 9-2.évfolyam Budapest, 20. május. TARTALOMJEGYZÉK. A tantárgy tanulásának célja 2.. Követelmények. Ellenőrzés,

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

I. Tanulói jogviszonyban álló vizsgázók:

I. Tanulói jogviszonyban álló vizsgázók: A vizsgabizottság neve: 12.B A vizsgabizottság jegyzıje: Szabó István befejezık utasítottak kényszerülık K 24 24 23 1 0 9 10 4 0 1 E 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 matematika K 25 25 25 0 0 2 6 7 10 0 K 24 24 24

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN dr. jur. Ábrahám Katalin Témavezetők: Prof. Dr. Baranyi Béla az

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2016/2017. tanévre Kedves Érettségizı! A Nyíregyházi SZC

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

1. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

1. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola intézményi közzétételi listája tagintézményenként 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (3) alapján

Részletesebben

A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI TANTERVE

A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI TANTERVE A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI TANTERVE Az általános iskola 1-8. és a gimnáziumok 9-13. évfolyama számára 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 Waldorf-pedagógia

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

2.b osztályfőnök 2.b osztálytanító, közalk. tanácstag

2.b osztályfőnök 2.b osztálytanító, közalk. tanácstag Iványiné Jeles Tünde Tanító, testnevelés spec.koll. Tóthné Mikó Klára Tanító, pedagógia spec.koll. 1.a osztályfőnök 1.a osztálytanító Somogyiné Víg Éva Tanító, ének-népműves spec.koll. Pindzsujáné Sőrés

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A kétszintű érettségi vizsga. 2014/2015. tanév május- júniusi vizsgaidőszak

A kétszintű érettségi vizsga. 2014/2015. tanév május- júniusi vizsgaidőszak A kétszintű érettségi vizsga 2014/2015. tanév május- júniusi vizsgaidőszak MÉG MIELŐTT JELENTKEZNÉL Átgondolásra javasoljuk: A pályaválasztás a 4 lábú szék: Mi az ami érdekel? Mitől csillan fel a szem?

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős 2015. AUGUSZTUS Feladat, rendezvény, esemény Résztvevők Tanítási nap Aug. 24. H. Tájékoztató értekezlet, Munka- és balesetvédelmi oktatás, Tantestület, vizsgáztató javítóvizsgák előkészítése, Javítóvizsgák.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK Melléklet a kari Záróvizsga Szabályzathoz DIPLOMAMUNKAKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ A mérnök- és gazdaságinformatikus alap- és mesterképzést lezáró

Részletesebben

Tanulmányi területek:

Tanulmányi területek: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola 9300 Csorna, Kórház u. 28. Tel: 96/261-255, 96/593-253 E-mail: titkarsag@csukas.eu Honlap: http://www.csukas.sulinet.hu Igazgató: Perlaki Sándor Pályaválasztási

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Az ösztöndíj program értékelése (2012 2013)

Az ösztöndíj program értékelése (2012 2013) Az ösztöndíj program értékelése (2012 2013) Készítette: Pecsenya Edit Békéscsaba 2013 Bevezetés A kisebbségi nevelés oktatás különleges súlyát és kivételes jelentőségét szlovák közösségeink felbomlása

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának. Pedagógiai Programja. 1. sz melléklet

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának. Pedagógiai Programja. 1. sz melléklet Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának Pedagógiai Programja 1. sz melléklet 2013 1. INTÉZMÉNYÜNK ÓRATERVE A 2013/2014-ES TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN Érvényes: 2013/2014-es tanévben a

Részletesebben

Pontszámítás alapjai:

Pontszámítás alapjai: Pontszámítás alapjai: 1. tanulmányi pontok (maximum 200 pont), a. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9 12. (nyelvi előkészítő esetén 9 13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) 1. magyar nyelv

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Frissítve: 2015. november 12.

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Frissítve: 2015. november 12. GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Frissítve: 2015. november 12. 0. Kérdés: Igaz-e, hogy a Boronkayban nem lesz gimnáziumi képzés? Válasz: NEM!!! A 2016-2017-es tanévben az alábbi gimnáziumi képzések indulnak:

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Statisztika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Statisztika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Statisztika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tartalomjegyzék I. Projekt témája... 3 II. A projekt célja... 3 III. A projekt adatai... 4 IV. Projekt megvalósításának ütemterve...

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium pedagógiai programja

A Herman Ottó Gimnázium pedagógiai programja A Herman Ottó Gimnázium pedagógiai programja 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban 2. rész Pedagógusképzések, katonai szakközépiskolák a honvédelmi-katonai nevelés szolgálatában A 2011. CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM A LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM TÁJÉKOZTATÓJA A 2005. ÉVI FELVÉTELIKRŐL Leövey Klára Gimnázium OM azonosító: 035235 Budapest, IX. Vendel u. 1. Tel: 215-9590, Fax: 215-6258 E-mail: naptitkar@leovey.hu Honlap:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév

Különös közzétételi lista. 2015/2016. tanév Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév Tartalom A felvétel lehetőségei... 1 Térítési díj, tandíj mértéke... 2 Fenntartói értékelés, megállapítás:... 2 Nyitva tartás:... 2 Tanévi eseménynaptár:... 3

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben