2.1. Jelátalakítás és kódolás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.1. Jelátalakítás és kódolás"

Átírás

1 2.1. Jelátalakítás és kódolás Digitalizálás Az információ hordozója a jel, amely más-más formában kell, hogy megjelenjen az ember illetve a számítógép számára. Az ember alapvetően en a természetes környezetéből érkező analóg jelek érzékelésével tájékozódik, jut információhoz. Az analóg (folytonos) jel jellemzői: két határ között tetszőleges értékeket vehet fel, a jelszintek száma végtelen sokféle lehet, folyamatosan együtt változik azzal, amit jelöl, értelmezési tartománya és értékkészlete ékkészlete is folytonos, a valóság pontos leírására alkalmas. Az analóg jelek egy folyamatos(an változó) eseményt fo- lyamatosan ábrázolnak, tehát időben és értékben folyamato- sak. Ilyen pl. a hagyományos óra (a mutatók állása az idővel együtt változik), hagyományos sebességmérő (a mutató állása a gázpedál nyomásával együtt változik), hagyományos hőmérő (a higanyszál a hőmérséklettel együtt emelkedik). A számítógép bináris digitális jeleket képes feldolgozni, tárolni és továbbítani. A jelet digitálisnak nevezzük, ha számokkal leírható, bináris digitális jelnek nevezzük, ha két számjegy a 0 és az 1 kombinációival írjuk le. A digitális jel jellemzői: két határ közötti meghatározott értékeket vehet fel, a különböző jelszintek száma véges, a változást csak bizonyos lépésközzel követi, értelmezési tartománya és értékkészlete is diszkrét, a valóság meghatározott pontosságúságú leírására alkal- mas. A digitális jelek időben és értékben elkülönülnek, diszkrét mintákból állnak. Ilyen pl.: digitális óra, digitális hőmérő, ő, digitális sebességmérő. Az analóg jeleket a számítógépen történő feldolgozáshoz digitalizálni kell. A digitalizálás két fő lépése a mintavételezés és a kvantálás. A mintavételezés során a folytonosan változó jel jellemzőit meghatározott idő- vagy térközönként rögzítik (ld. hangok illetve képek). Minél nagyobb a mintavételezés gyakorisága, annál nagyobb pontossággal írható le az eredeti jel, de annál nagyobb lesz a kezelendő és tárolandó adatmennyiség is. A mintavételezés tehát az értelmezé-ési tartomány felosztását jelenti. A kvantálás folyamán a mért értékek tartományát, vagyis az értékkészletet osztjuk fel egyenlő részekre, majd a mintavételezett adatokat az osztásokhoz kerekítjük. Minél nagyobb a felosztás finomsága, annál nagyobb pontossággal írható le az eredeti jel, de annál nagyobb lesz a kezelendő ő és tárolandó adatmennyiség is. Végül a digitalizálás eredménye egy bináris jelfolyam lesz. 1

2 Kettes számrendszer A számítógép minden műveletet számokkal végez, melyre a kettes (bináris) számrendszer használatos. Miért éppen a bináris számrendszer? A kétféle számjegy fizikailag egyszerűen megvalósítható: a számítástechnika kezdetein az adatokat lyukkártyán tárolták, aminek két állapot felelt meg: van lyuk / nincs lyuk, az áramkörök esetében is két állapot van: folyik áram / nem folyik áram, a feszültségszintek esetén is két állapot van: magas feszültség / alacsony feszültség. A bináris jelek nagyfokú hibatűréssel bírnak. Ez azt jelenti, hogy a továbbítás és a feldolgozás során előforduló torzulá- sok a két jelszint éles elkülönítésével, illetve különböző hibaellenőrző és -javító módszerekkel (pl. paritásbit) jó eséllyel kiküszöbölhetőek. Ugyancsak előnyös, hogy a bináris számokkal elvégzendő aritmetikai műveletek (összeadás, kivonás, ) visszavezethetők logikai műveletekre (AND, OR, NOT), melyek logikai áramkörökkel (kapukkal) megvalósíthatóak. Ennek megfelelően a számítógépekben az adatokat olyan elemek segítségével tárolják, amelyeknek két állapotuk van. Ez a két állapot megfelel a kettes (bináris) számrendszer 0 és 1 számjegyeinek. A bináris számok számjegyeit biteknek nevezzük: binary digit : kettes számrendszerbeli számjegy. Értéke 1 vagy 0 lehet. A bit a bináris számábrázolás és egyúttal az információ legkisebb egysége. Átváltás decimális számrendszerből bináris számrendszerbe A számítógépen leggyakrabban nyolc számjegyből álló bináris számok- kal találkozhatunk. A nyolc számjegyen ábrázolható legnagyobb érték a 255=( ). A tízes (decimális) számrendszerbeli számokat kettővel való maradékos osztással tudjuk a legegyszerűbben bináris számrendszerbeli számmá alakítani. Az átalakítandó számot osszuk el kettővel. Minden osztásnál jegyezzük fel a maradékot. Folytassuk az egészrésszel való osztást, amíg nullát nem kapunk. Lássunk erre egy példát! Az átváltandó szám: 81 Az így kapott maradékokat lentről l felfelé olvasva kapjuk meg a bináris számot: Átváltás bináris számrendszerből decimális számrendszerbe A bináris számrendszerbeli számokat úgy válthatjuk át decimális számrendszerbe, hogy a bináris szám egyes számje- gyeit megszorozzuk a hozzájuk tartozó helyi értékekkel, majd az így kapott értékeket összeadjuk. Például az bináris szám decimális értékét az alábbi módon számíthatjuk ki: Adatmennyiségek Az adatábrázoláshoz, a digitalizált jelek leírásához a bitek tömegeit használjuk. Például ha egy 9cm x 12cm méretű ű papírképet 300 dpi-s felbontás (mintavételezés) és 32 bites színmélység (kvantálás) mellett lapolvasó segítségével digitalizálunk, akkor (9/2,54*300)*(12/2,54*300)* bit adatmennyiséget kapunk. A biteket a könnyebb kezelhetőség érdekében nyolcasával csoportosítva jutunk el a bájt (byte) fogalmához: by eight. A számítógép tárolóeszközei (memóriák, háttértárak) bájtos szervezésűek, ek, azaz a felhasználói programok által írható és olvasható ató legkisebb egység a bájt (= 8 bit). A fenti példában szereplő bitmennyiség ennek megfelelően bájtnak felel meg. A természettudományokban használatos mértékegységek esetén is használhatunk prefixumokat a nagyobb mennyiségek kifejezéséhez (pl g = 1 kg; 1000 kw = 1MW; stb. ). Az adatmennyiség esetén mindez hasonlóan alakul: 1000 bájt = 1 kb (kilobájt) 1000 KB = 1 MB (MegaBájt) 1000 MB = 1 GB (GigaBájt) 1000 GB = 1 TB (TeraBájt) 1000 TB = 1 PB (PetaBájt) 1000 PB = 1 EB (ExaBájt) 2

3 A fenti példában szereplő adatmennyiség tehát bájt /1000/1000 = 6, MB, kerekítve ~ 6 MB. Ahogy látható, a különböző prefixumokkal kialakított szomszédos egységek között 1000, azaz 10 3 a váltószám, ami kereknek mondható a mindennapi életben használatos decimális számrendszerben. A számítástechnikában alkalmazott bináris számrendszer esetén a 2 hatványai számítanak kereknek, közülük is a 2 10 értéke esik a legközelebb hez (1024). Korábban az előbbiekben ismertetett mértékegységek között alkalmazták az 1024-es váltószámot, ez azonban félreértésekre adhat okot. Az ellentmondásos helyzet feloldása érdekében a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 1998-ban kidolgozott egy új mértékrendszert. Ebben az 1024 váltószám teljes joggal használható, azonban átalakított, ún. bináris prefixumokkal: 1024 bájt = 1 kib (kibibájt) 1024 KiB = 1 MiB (MebiBájt) 1024 MiB = 1 GiB (GibiBájt) 1024 GiB = 1 TiB (TebiBájt) 1024 TiB = 1 PiB (PebiBájt) 1024 PiB = 1 EiB (ExbiBájt) A fenti példában szereplő adatmennyiség bájt /1024/1024 = 5, MiB, kerekítve ~ 5,7 MiB. Kódolások Számok kódolása A számok kódolása a korábban ismertetett módon, decimális számrendszerből binárissá való átalakítással történik. A matematikában használatos számhalmazok természetes számok, valós számok, végtelen eleműek, vagyis bármely szám esetén létezik még kisebb vagy nagyobb érték. A számítógépes adattárolásban és feldolgozásban használt digitális jelek azonban a jel természetéből adódóan csak véges számosságúak lehetnek. Ennek megfelelően számtartományokról beszélhetünk, melyek elemszáma a tároláshoz használt bitek számától függ. Előjel nélküli (nem negatív) egész számok: A bináris alak képzése a korábban megismert módon történik, amit fixpontos számábrázolásnak is neveznek. Idegen név Magyar név Tárolási helyigény Számtartomány byte bájt 8 bit word szó 16 bit doubleword duplaszó 32 bit 0..4 milliárd Előjeles egész számok: quadword négyszeres szó 64 bit trillió Pozitív egész szám esetén a bináris alakot a korábban megismert módon képezzük. A negatív egész számok bináris ábrázolása un. kettes komplemens módban történik. Ennek képzése során a szám abszolút értékének bináris alakjában invertáljuk a biteket, majd az eredményhez 1-et adunk. A tárolási helyigényen túlcsorduló bitet a szám elejéről elhagyjuk. A módszerből adódóan egy negatív szám első bitje 1-es értékű lesz, a pozitívé 0-s marad. Emiatt az első bitet előjelbitnek is nevezik. Megfigyelhető, hogy az előbbi számtartományok számossága megmarad, viszont 0-középponttúra tolódik el, emiatt az ábrázolható legnagyobb érték feleződik. Idegen név Magyar név Tárolási helyigény Számtartomány shortint rövid egész 8 bit integer egész 16 bit longint hosszú egész 32 bit -2 milliárd..2 milliárd quad négyszeres 64 bit -9 trillió..9 trillió Előjeles valós számok (egészrész és törtrész): A valós számok bináris ábrázolása lebegőpontos formában történik, az m 2 k alaknak megfelelően (mantissza, karakterisztika). Mindez hasonló a matematikában megismert normál alakhoz. Példa: előjelbit karakterisztika mantissza Idegen név Magyar név Tárolási helyigény Számtartomány Pontosság single egyszeres 32 bit -3, , double dupla 64 bit -1, ,

4 Szövegek kódolása A szöveg építőeleme a karakterek, amely lehet betű, számjegy vagy egyéb jel (írásjel, műveleti jel, ). Minden egyes karakternek megfeleltethetünk egy bináris kódot. Az így kapott karakter és kód párosokat először az ASCII szabvány rögzítette (American Standard Codes for Information Interchange). A szabványban rögzített kódok kezdetben 7 bitesek voltak, amit hálózati adatátvitelhez terveztek. A 7 bit 2 7, azaz 128 féle karakter megkülönböztetését tette lehetővé. A 0-31 tartományba tartozó kódok vezérlőkaraktereket jelképeznek, ezeknek nincs nyomtatható képe (pl. Enter: 13 - kocsi vissza soremelés). A tartományban kaptak helyet az angol ABC betűi, a számjegyek és írásjelek. Az USA-ból induló szabvány akkor vált nemzetközivé, amikor 8 bitesre bővülve a tartományban helyet kaptak más országok speciális nemzeti karakterei is (pl. ñ, ä, ö, ). Így már 2 8, azaz 256 féle karakter vált kódolhatóvá. Az ASCII tábla felső 128 helye sem volt elegendő az egyes országok sajátos karaktereinek kódolásához, így nemzetenkénti kódlapok jöttek létre, melyek az alsó 128 kódban egységesek, a fölött azonban nemzetfüggőek (pl. 437 amerikai, 852 magyar, ). A 8 bitesre bővített ASCII-tábla sem válhatott nemzetközileg egységessé. Például egy 852-es kódlapot használó környezetben elmentett szövegfájl egy másik kódlapot használó környezetben megnyitva teljesen eltérő képet mutat. Ennek oka, hogy a fájlban a karakterkódok tárolódnak, amelyek másik kódlap alapján visszafejtve más karaktereket eredményeznek. Az egységesítésre törekedve a Xerox cég 1987-ben kifejlesztette a Unicode kódrendszert. Az ebben szereplő 16 bites kódok 2 16, azaz féle karakter kódolását tették lehetővé. A Microsoft Office 97 irodai programcsomagja volt az első jelentős szoftver, ami beépítve tartalmazott Unicode-támogatást. Az ázsiai nyelvek sokféle írásjelének számítógépes ábrázolását a Unicode rendszer 32 bitessé bővítésével sikerült megoldani. Az így kialakult UTF-8 kódolás 2 32, azaz több, mint 4 milliárd különféle kódot kínál. Napjainkban a legtöbb szövegekkel dolgozó programban, így a böngészőprogramokban is e kódolás használata az alapértelmezett. Képek kódolása A képek számítógépen történő tárolására leginkább két módszer használatos: vektrografikus illetve ponttérképes ábrázolás. A vektorgrafikus ábrázolás a képet geometriai alakzatokra (egyenes, téglalap, kör, görbe, ) bontja. Az egyes alakzatokhoz a következő információkat rendeli: - az alakzatot leíró matematikai formula (függvény) - az alakzat helyére vonatkozó információ (koordináták) - az alakzat stílusjellemzői: vonaltípus, vonalvastagság, vonalszín, kitöltő szín, Ezek az információk binárisan kódolva kerülnek a képfájlba. Ezt a képábrázolási módot vonalas ábrák, számítógépen szerkesztett képek, betűformák esetében használják. Nem alkalmas környező világunk valósághű leképezésére, így pl. fényképek kódolására sem. A kis fájlméret miatt célszerű dekorációs elemei lehetnek dokumentumoknak (pl.office Clipart). Vektoros képformátumok és rajzoló programok: WMF Microsoft Office; CDR Corel Draw. A ponttérképes képábrázolás a képet sorokba és oszlopokba rendezett pontokra (pixel) bontja, majd az egyes pontok színét bitsorozattal kódolja. A számítógépen szerkesztett képek mellett alkalmas a környező világunk valósághű leképezésre, azaz digitalizálásra. Ezen az elven működik a digitális fényképezőgép és a lapolvasó is. A kép pontokra bontását úgy is elképzelhetjük, mintha egy rácsot fektetnénk a képre, majd a rácspontokban látszó színeket binárisan kódoljuk. Az analóg kép megközelítése annál pontosabb, minél apróbb a rács, illetve minél több elemű a színek megadásához használt paletta. Ennek megfelelően a képek digitalizálásának két fő jellemzője a mintavételezéshez alkalmazott felbontás, és a kvantáláshoz használt színmélység (bithossz). A mintavételezés képek esetében a távolság függvényében történik. A felbontás mértékegysége a dpi (dot per inch = pont per hüvelyk), ami megmutatja, hogy 1 inch (2,54 cm) távolságot mennyi pontra bontunk. Lapolvasó használata során általában a 150, 300 vagy 600 dpi-s felbontást alkalmazunk, de professzionális célra készült szkennerek akár 9600 dpi valós felbontásra is képesek. A kvantálás képek esetében a mintavételezés során kapott pontok színének egy színskálához való igazítását jelenti. A skála elemszámát, vagyis a színmélységet a színek kódolásához használt bithossz határozza meg. A jellemző értékeket az alábbi táblázat mutatja. 1 bit 2 szín (2 1 =2) 2 bit 4 szín (2 2 =4) 4 bit 16 szín (2 4 =16) 8 bit 256 szín (2 8 =256) 16 bit 65ezer szín ( ezer) 24 bit 16millió szín ( millió) 4

5 Színkeverési módszerek: Az additív (összeadó) színkeverést RGB kódolásnak is nevezik, mivel a Red, Green, Blue alapszínek keverésével állítja elő a több mint 16 millió féle árnyalatot. Mind a három alapszín egy-egy 8 bites jelsorozattal képviselteti magát a keverékben. Így állítják elő a színeket a fénykibocsátással működő megjelenítő eszközök (monitor, projektor), mivel az egymáshoz közeli apró ponthármasok színes fényét szemünk nem külön-külön, hanem azok keverékeként érzékeli. Példa: red green blue teljes kód bináris decimális (178,224,38) hexadecimális B2 F0 26 #B2F026 További példák: (0,0,0) fekete; (255,255,255) fehér; (255,255,0) sárga; (255,0,255) lila; A számítógépes képszerkesztés újabb lehetősége az RGBA kódolás. Az A rövidítés az alfa-csatorna kifejezésre utal, ami lehetővé teszi a pontok átlátszóságának egy terjedő skálán való megadását. Így az egyes képpontok kódja 4 8=32 bitesre duzzad. Ezt a kódolást a PNG formátum is támogatja. A szubsztarktív (kivonó) színkeverést CMYK kódolásnak is nevezik, mivel a Cyan, Magenta, Yellow alapszínek keverésével állítja elő az árnyalatokat. A Key a kulcsszín, ami fekete. Szükség esetén ezzel tehető sötétebbé az árnyalat. Így állítják elő a színeket a nyomtatók. A nyomtatott papír ugyanis a külső fényforrásból ráeső fényt visszaverve válik láthatóvá. A szemünkbe jutó visszavert fényből hiányoznak azok a színösszetevők, amelyeket a festék elnyel. Innen ered a kivonó elnevezés. Az ember színérzékelése eltér az előbbiektől, hiszen egy színt látva nem az azt alkotó komponensek jutnak eszünkbe. Egy színt úgy jellemzünk, hogy megmondjuk annak árnyalatát (piros, kék, ), telítettségét (mennyire erőteljes vagy tompa) illetve fényességét (mennyire világos vagy sötét). Ennek megfelelően az emberi színérzékelést leginkább a HSB kódolás közelíti meg: Hue árnyalat Saturation telítettség Brightness - fényerő Ponttérképes képformátumok: Színmélység Tömörítés Áttetszőség Teljes név Alkalmazás Példa* BMP 24 bit nincs nincs Bit Map Picture ábrák, fotók KB JPG 24 bit veszteséges nincs Joint Photographic Expert Group fotók 8 KB GIF 8 bit veszteségmentes van Graphic Interchange Format ábrák 2 KB PNG 24 bit veszteségmentes van Portable Network Graphic ábrák, fotók 5 KB *Példa: MS Paint programban mentett méretű tiszta fehér kép helyfoglalása. A tömörítés nélküli ponttérképes állományban (pl. BMP) minden képpont színkódja egyenként kerül rögzítésre, még akkor is, ha az összes egyszínű. Például, ha elmentünk BMP formátumban egy méretű üres fehér hátteret, akkor a keletkező állományban = szer kerül tárolásra ugyan az a színkód. A maximális 24 bites színmélységgel számolva a képfájl helyfoglalása KB lesz. A JPG tömörítés elve: A mellékelt példában kiragadtuk egy BMP formátumú kép egy pontsorának egy részletét. A színeket a példa kedvéért most a nevük kezdőbetűivel jelöljük. A tömörítés első lépéseként az azonos színű pontsorokat (futamokat) helyettesítjük a darabszám-színkód párosokkal. Ez a futamhossz kódolásnak nevezett eljárás még nem okoz információ-veszteséget, mégis észrevehetően csökkenti a kód hosszát. Rontja azonban a tömörítés hatékonyságát, hogy az egy elemű futamok leírása terjedelmesebbé vált. Mivel ezek a környezetüktől eltérő színű apró pontok nem hordoznak 3F5K2Z5S lényeges információt, hiányuk nem csökkenti számottevően a kép információ-értékét. Az említett pontokat nem éri meg tárolni, így hozzáadhatóak a mellettük lévő hosszabb egyszínű futamokhoz. Ez az eljárás a színveszteséggel járó beolvasztás, melynek mértéke több grafikai programban is beállítható. A tömörítés mértékének növelése csökkenti a képfájl helyfoglalását, azonban bizonyos határon túl látható képminőségromlást okoz. A határ megítélése szubjektív tényezőktől és a kép jellegétől is függ. 5 FFFPKKKKZZFSSSS 3F1P4K2Z1F4S futamhossz-kódolás beolvasztás

6 Hangok kódolása A hang anyagi közegben, hosszanti hullámokban terjedő mechanikus rezgés. A hangrezgések frekvenciájukkal, hangszínükkel, hangerejükkel és terjedési sebességükkel jellemezhetőek. A hangok frekvencia szerinti felosztása: Hz infrahangok - 20 Hz.. 20 khz hallható hangok o beszédhangok: 80 Hz Hz o zenei hangok: 30 Hz Hz - 20 khz.. 1 GHz ultrahang - 1 GHz.. 10 THz - hiperhang A hangok digitalizálása is a már megismert két lépésben történik. Mintavételezés során meghatározott időközönként megmérik az időben változó hangjel erősségét, intenzitását. Ez az érték a hangrezgés pillanatnyi amplitúdója, tehát a hangerővel van összefüggésben. Míg a képek esetén a mintavételezés gyakoriságát egységnyi hosszra, addig hangok esetében egységnyi időre vonatkoztatjuk, ezért Hertz-ben fejezzük ki és mintavételezési frekvenciának nevezzük. A mintavételezés alaptörvénye szerint a megfelelő minőség érdekében legalább kétszer akkorára kell választani a mintavételezési frekvenciát, mint amekkora a digitalizálandó hanganyagban előforduló legnagyobb frekvenciaérték. A fenti felsorolás alapján az ember számára hallható legmagasabb frekvencia kb. 20 khz, így a hang analóg-digitális átalakítása akkor lesz valósághű, ha a mintavételezés legalább 40 khz-es frekvenciával történik. A CD-DA (szabványos audió-cd formátumú) lemez 44,1 khz-es mintavételezéssel készül, ami azt jelenti, hogy az analóg hangforrás jeléből minden másodpercben szor vesz mintát az AD-átalakító. A következő lépésben kerül sor a mérési tartomány felosztására. Mivel az emberi fül sokkal érzékenyebb az alacsony frekvenciás hangokra, ezért a felosztás nem egyenletesen, hanem logaritmikusan történik. Vagyis az alacsonyabb frekvenciatartományban sűrűbbek az osztások, felfelé haladva pedig ritkulnak. Ez a folyamat a kvantálás, melynek során a mintavételezett értékeket a kialakított skálához igazítják, majd bináris számként kódolva tárolják. A már említett CD-DA lemez esetében a kvantálás16 bitre történik, vagyis minden minta-értéket egy-egy 2 bájtos kód képvisel. Így 2 16 = féle különböző érték fordulhat elő (ennyi fokozatú a skála). A mintavételezési és a kvantálási paraméterek alapján kiszámítható 1 percnyi CD-DA formátumban rögzített sztereó hanganyag helyfoglalása: minta/sec. 2 bájt/minta 2 csatorna 60 sec. = bájt = 10,5 MB A digitalizálás paramétereit mindig annak függvényében kell megválasztanunk, hogy milyen célra szánjuk a hanganyagot. Kisebb helyen tárolhatjuk, továbbá hálózaton keresztül rövidebb idő alatt átküldhetjük a digitalizált hangot, ha nem választunk indokolatlanul magas mintavételezési és kvantálási értékeket. Néhány jellemző példa: Hz 8 bit: emberi hang (szöveg) érthető ábrázolására alkalmas (telefon) Hz 16 bit: középhullámú rádióadás minősége Hz 16 bit: CD minőség - az általánosan elterjedt formátum Hz 24 bit: fél-professzionális stúdió Hz 24 bit: DVD-Audio Hz 32 bit: professzionális stúdió 6

Analóg és digitális jelek. Az adattárolás mértékegységei. Bit. Bájt. Nagy mennyiségû adatok mérése

Analóg és digitális jelek. Az adattárolás mértékegységei. Bit. Bájt. Nagy mennyiségû adatok mérése Analóg és digitális jelek Analóg mennyiség: Értéke tetszõleges lehet. Pl.:tömeg magasság,idõ Digitális mennyiség: Csak véges sok, elõre meghatározott értéket vehet fel. Pl.: gyerekek, feleségek száma Speciális

Részletesebben

INFORMATIKA MATEMATIKAI ALAPJAI

INFORMATIKA MATEMATIKAI ALAPJAI INFORMATIKA MATEMATIKAI ALAPJAI Készítette: Kiss Szilvia ZKISZ informatikai szakcsoport Az információ 1. Az információ fogalma Az érzékszerveinken keresztül megszerzett új ismereteket információnak nevezzük.

Részletesebben

Színelméleti alapok: 10. Tétel

Színelméleti alapok: 10. Tétel 10. Egy internetes portál fejlesztése során együttműködik a portál arculatát tervező grafikusokkal, Ön fogja meghatározni, hogy milyen formátumban készüljenek el a grafikai megjelenéshez szükséges forrásanyagok.

Részletesebben

Informatikai alapismeretek II.

Informatikai alapismeretek II. Informatikai alapismeretek II. (PF30IF211) Kérdések és válaszok 1. Milyen veszteségmentes kódolási lehetıségeket ismersz? Különbségi kódolás, határoló vonal kódolás, homogén foltok kódolása, entrópia kódolás.

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai. Készítette: Dr. Antal Péter

A digitális képfeldolgozás alapjai. Készítette: Dr. Antal Péter A digitális képfeldolgozás alapjai Készítette: Dr. Antal Péter Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLATOK. Multimédia eszközök és szoftver II. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András

ELŐADÁS VÁZLATOK. Multimédia eszközök és szoftver II. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András 126 ELŐADÁS VÁZLATOK Multimédia eszközök és szoftver II. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András GDF MULTIMÉDIA VEZETŐTANÁR: CSÁNKY LAJOS és DR: NÁDASI ANDRÁS 128 Hang, hangmagasság A hang anyagi közegben

Részletesebben

Elemek a kiadványban. Tervez grafika számítógépen. A képek feldolgozásának fejl dése ICC. Kép. Szöveg. Grafika

Elemek a kiadványban. Tervez grafika számítógépen. A képek feldolgozásának fejl dése ICC. Kép. Szöveg. Grafika Elemek a kiadványban Kép Tervez grafika számítógépen Szöveg Grafika A képek feldolgozásának fejl dése Fekete fehér fotók autotípiai rács Színes képek megjelenése nyomtatásban: CMYK színkivonatok készítése

Részletesebben

Audio-video tartalom-előállítás 2. kis ZH tananyag (részlet) 2015/16 ősz

Audio-video tartalom-előállítás 2. kis ZH tananyag (részlet) 2015/16 ősz Audio-video tartalom-előállítás 2. kis ZH tananyag (részlet) 2015/16 ősz Disclaimer Feldolgozott témák: állóképek, vektorgrafikus képek/fontok, DVD Nagyon vázlatos, érdemes a leírt dolgoknak utánajárni!

Részletesebben

Multimédiás alkalmazások

Multimédiás alkalmazások Multimédiás alkalmazások A multimédia olyan általános célú alkalmazások összessége, amelyek az információ valamennyi megjelenési formáját integrált módon kezelik. Tágabb értelemben ide soroljuk a hangés

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01

Digitális technika VIMIAA01 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 Fehér Béla BME MIT Digitális Rendszerek Számítógépek

Részletesebben

A szem a fény hullámhossz szerinti összetételét a szem színérzet formájában érzékeli.

A szem a fény hullámhossz szerinti összetételét a szem színérzet formájában érzékeli. Érzékelés ULátás Az elektromágneses sugárzás intenzitását a szem fényerősség formájában érzékeli. A fényerősség növekedésekor a szem pupillája összehúzódik, emiatt a szem rendkívüli dinamikával rendelkezik.

Részletesebben

SZÍNES KÉPEK FELDOLGOZÁSA

SZÍNES KÉPEK FELDOLGOZÁSA SZÍNES KÉPEK FELDOLGOZÁSA Színes képek feldolgozása Az emberi szem többezer színt képes megkülönböztetni, de csupán 20-30 különböző szürkeárnyalatot A színes kép feldolgozása két csoportba sorolható -

Részletesebben

Informatikai Rendszerek Alapjai

Informatikai Rendszerek Alapjai Informatikai Rendszerek Alapjai Egész és törtszámok bináris ábrázolása http://uni-obuda.hu/users/kutor/ IRA 5/1 A mintavételezett (egész) számok bináris ábrázolása 2 n-1 2 0 1 1 0 1 0 n Most Significant

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Adobe Photoshop CS Képmanipuláció

Dr. Pétery Kristóf: Adobe Photoshop CS Képmanipuláció 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

16. Tétel. Hangkártya szabványok. Hangállományok tömörítése, szabványok, kódolási módszerek Az MPEG Audio. Egyéb állományformátumok (PCM, WMA, OGG).

16. Tétel. Hangkártya szabványok. Hangállományok tömörítése, szabványok, kódolási módszerek Az MPEG Audio. Egyéb állományformátumok (PCM, WMA, OGG). 16. Ön részt vesz egy internetes zenei-album megvalósításában. A tervezett alkalmazás lehetővé teszi a zenei hanganyagok adatbázisában való keresést, zenei hanganyagok, narrációk feltöltését, lejátszását.

Részletesebben

Mintavételezés: Kvantálás:

Mintavételezés: Kvantálás: Mintavételezés: Időbeli diszkretizálást jelent. Mintavételezési törvény: Ha a jel nem tartalmaz B-nél magasabb frekvenciájú komponenseket, akkor a jel egyértelműen visszaállítható a legalább 2B frekvenciával

Részletesebben

Multimédia az oktatásban

Multimédia az oktatásban Multimédia az oktatásban 1. BEVEZETÉS...3 2. MULTIMÉDIA ÁLTALÁNOSSÁGBAN...4 3. A MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK TERVEZÉSÉNEK KRITÉRIUMAI...5 3.1 Szöveges rész kritériumai... 5 3.1.1 A szöveges anyagoknak több

Részletesebben

1.4 fejezet. RGB színrendszerek

1.4 fejezet. RGB színrendszerek 1 1.4 fejezet. RGB színrendszerek 1. sz. ábra. Számítógépes monitorról készült nagyítás Az RGB színrendszer a katódsugárcso képernyo összeadó színképzéséhez igazodik, amely a vörös, zöld és kék színeket

Részletesebben

GRAFIKA. elméleti tudnivalók

GRAFIKA. elméleti tudnivalók GRAFIKA elméleti tudnivalók 1. A digitális képalkotás - bevezető A "digitális" szó egyik jelentése: számjegyet használó. A digitális adatrögzítés mindent számmal próbál meg leírni. Mivel a természet végtelen,

Részletesebben

JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I.

JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I. JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I. Jel Kódolt formában információt hordoz. Fajtái informatikai szempontból: Analóg jel Digitális jel Analóg jel Az analóg jel két érték között bármilyen tetszőleges értéket felvehet,

Részletesebben

A szerzői jogra vonatkozó általános jogszabályok Szoftverlicenszek Szerzői jogi kérdések az interneten Creative Commons

A szerzői jogra vonatkozó általános jogszabályok Szoftverlicenszek Szerzői jogi kérdések az interneten Creative Commons 1. Ön részt vesz egy online multimédia adatbázis megvalósításában. A fejlesztés előkészítéseként tekintse át a multimédia rendszerek sajátosságait, a multimédia rendszerekre vonatkozó követelményeket,

Részletesebben

Elektromágneses hullámok, a fény

Elektromágneses hullámok, a fény Elektromágneses hullámok, a fény Az elektromos töltéssel rendelkező testeknek a töltésük miatt fellépő kölcsönhatását az elektromos és mágneses tér segítségével írhatjuk le. A kölcsönhatás úgy működik,

Részletesebben

Corel PHOTO-PAINT X5 Maszkolástól nyomtatásig

Corel PHOTO-PAINT X5 Maszkolástól nyomtatásig 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ Budapest, Pázmány P. sétány 1.

ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ Budapest, Pázmány P. sétány 1. Számítógépes prezentáció Prezentáció (bemutató) alatt vizuális segédeszköz felhasználásával történő információ átadására irányuló tevékenységet értünk. A bemutatókat az alábbi csoportokba soroljuk Előadás

Részletesebben

ECDL Képszerkesztés, syllabus 1.0

ECDL Képszerkesztés, syllabus 1.0 2014 ECDL Foundation (ECDL-F) és Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Minden jog fenntartva. Jelen kiadványt, ill. annak részeit tilos reprodukálni, bármilyen formában vagy eszközzel közölni

Részletesebben

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Matematika A 1. évfolyam 4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 4. modul: POLIÉDEREK FELSZÍNE, TÉRFOGATA Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

Matematikai alapok. Dr. Iványi Péter

Matematikai alapok. Dr. Iványi Péter Matematikai alapok Dr. Iványi Péter Számok A leggyakrabban használt adat típus Egész számok Valós számok Bináris számábrázolás Kettes számrendszer Bitek: 0 és 1 Byte: 8 bit 128 64 32 16 8 4 2 1 1 1 1 1

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA III. (országos) forduló 2006. március 24. Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakiskola Eger Versenyző Pontszám

Részletesebben

Helyzet: 1853, London, Soho, kolerajárvány, 700 halott Kérdés: honnan ered a járvány? Adatok: az elhunytak neve, lakhelye Megoldás dr.

Helyzet: 1853, London, Soho, kolerajárvány, 700 halott Kérdés: honnan ered a járvány? Adatok: az elhunytak neve, lakhelye Megoldás dr. Alapfogalmak... - az információáradat idejét éljük - az összes információ több mint 2/3-a valamilyen módon helyhez kötött - a mindennapi életben feltett kérdések nagy része helyhez kötött Hol van a legjobb

Részletesebben

INFO1 Számok és karakterek

INFO1 Számok és karakterek INFO1 Számok és karakterek Wettl Ferenc 2014. szeptember 9. Wettl Ferenc INFO1 Számok és karakterek 2014. szeptember 9. 1 / 17 Tartalom 1 Bináris számok, kettes komplemens számábrázolás Kettes számrendszer

Részletesebben

Beviteli perifériák. b) vezérlőbillentyűk,

Beviteli perifériák. b) vezérlőbillentyűk, Beviteli perifériák A számítógéphez kapcsolt eszközöket perifériáknak nevezzük. Ezek többsége maga is speciális célú számítógépnek tekinthető, saját célprocesszorral, és kisebb-nagyobb saját tárolóval

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: CorelPHOTO-PAINT 12 Kezdő lépések

Dr. Pétery Kristóf: CorelPHOTO-PAINT 12 Kezdő lépések 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

6. Háttértárak. Mágneses elvű háttértárak. Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú.

6. Háttértárak. Mágneses elvű háttértárak. Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. 6. Háttértárak Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. Miért van rájuk szükség? Belső memória bővítése Programok és adatok tárolása, rögzítése Meglévő programok, adatok

Részletesebben

LCD kijelzők működése és típusai

LCD kijelzők működése és típusai LCD kijelzők működése és típusai Fotonikai eszközök BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY Alapvető fizikai mennyiségek Teljesítmény: energia adott idő alatt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szűcs Tibor. A művészeti tevékenység dokumentációja és közreadása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szűcs Tibor. A művészeti tevékenység dokumentációja és közreadása. A követelménymodul megnevezése: Szűcs Tibor A művészeti tevékenység dokumentációja és közreadása A követelménymodul megnevezése: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat A követelménymodul száma: 0980-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

Jegyzetelési segédlet 6.

Jegyzetelési segédlet 6. Jegyzetelési segédlet 6. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Rögzítés nélküli megjelenítés eszköze a képernyő (a display, monitor, TV képernyő) fizikai alapelv

Részletesebben

Corel PHOTO-PAINT 12 Biblia

Corel PHOTO-PAINT 12 Biblia 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Kódolás, hibajavítás. Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 2002

Kódolás, hibajavítás. Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 2002 Kódolás, hibajavítás Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 2002 Jelkapcsolat A jelkapcsolatban van a jelforrás, amely az üzenő, és a jelérzékelő (vevő, fogadó), amely az értesített. Jelforrás üzenet

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Egy asztal körül 24-en ülnek, mindannyian mindig igazat mondanak. Minden lány azt mondja, hogy a közvetlen szomszédjaim közül pontosan az egyik fiú, és minden fiú azt mondja, hogy mindkét közvetlen

Részletesebben

Számrendszerek. Átváltás a számrendszerek között: Általában 10-es számrendszerből váltunk tetszőlegesre és tetszőlegest 10-esre.

Számrendszerek. Átváltás a számrendszerek között: Általában 10-es számrendszerből váltunk tetszőlegesre és tetszőlegest 10-esre. Számrendszerek Tízes számrendszer: Ez az általános, informatikán kívül is használt legelterjedtebb számrendszer. Alapja 10 szám 0,1,2,3 9. Decimális számrendszernek is nevezzük. Egyik felhasználása az

Részletesebben

A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai

A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai MÛSORSZÓRÁS A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai LOIS LÁSZLÓ, SEBESTYÉN ÁKOS Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék {lois,

Részletesebben

Digitális hangtechnika. Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához

Digitális hangtechnika. Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához Digitális hangtechnika Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához Miért digitális? A hangminőség szempontjából: a minőség csak az A/D D/A átalakítástól függ, a jelhordozó médiumtól független a felvételek

Részletesebben

Számítógép perifériák I.

Számítógép perifériák I. Perifériák csoportosítása I. Output perifériák: monitor nyomtató plotter hangszóró Számítógép perifériák I. II. Input perifériák: billentyűzet egér szkenner kamerák mikrofon III. Háttértárak Pl: Mágneses

Részletesebben

Énekes Ferenc. Becsapjuk magunkat. Szemünk korlátai, avagy a pixel tulajdonságai

Énekes Ferenc. Becsapjuk magunkat. Szemünk korlátai, avagy a pixel tulajdonságai Énekes Ferenc Becsapjuk magunkat Szemünk korlátai, avagy a pixel tulajdonságai Énekes Ferenc A kiadványszerkesztés 1 Alapok Énekes Ferenc A kiadványszerkesztés 2 Szöveg Énekes Ferenc A kiadványszerkesztés

Részletesebben

NEURONHÁLÓS HANGTÖMÖRÍTÉS. Áfra Attila Tamás

NEURONHÁLÓS HANGTÖMÖRÍTÉS. Áfra Attila Tamás NEURONHÁLÓS HANGTÖMÖRÍTÉS Áfra Attila Tamás Tartalom Bevezetés Prediktív kódolás Neuronhálós prediktív modell Eredmények Források Bevezetés Digitális hanghullámok Pulzus kód moduláció Hangtömörítés Veszteségmentes

Részletesebben

Csere-bere. 2. modul. Készítette: KÖVES GABRIELLA

Csere-bere. 2. modul. Készítette: KÖVES GABRIELLA Csere-bere 2. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Csere-bere A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE:

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE: 41. FELADAT Nyissa meg az M6-41 nevű prezentációt! 1. Állítsa be a hátteret papírmintázatúra a bemutató mindegyik diáján! [1 pont] 2. A diakockák bal szélén lévő téglalap kitöltőszíne legyen sárga! [1

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu 2.Előadás Generalizálás Hagyományos és

Részletesebben

A magyarok vándorlása és a honfoglalás. Készítette: OD SZ 00

A magyarok vándorlása és a honfoglalás. Készítette: OD SZ 00 A magyarok vándorlása és a honfoglalás Készítette: OD SZ 00 i.sz. V. század előtt i.sz. V. század előtt i.sz. V. század i.sz. V. század i.sz. V. század i.sz. X. század eleje i.sz. X. század eleje i.sz.

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ A konfokális mikroszkóp fluoreszcensen jelölt minták vizsgálatára alkalmas. Jobb felbontású képeket ad, mint a hagyományos fluoreszcens mikroszkópok, és képes

Részletesebben

i4x50 sorozatú szkennerek

i4x50 sorozatú szkennerek i4x50 sorozatú szkennerek Szkennelésbeállítási útmutató TWAIN alkalmazásokhoz A-61839_hu A TWAIN adatforrás használata A szkennelést ellenőrző eszköz elindítása... 2 A szkennelést ellenőrző eszköz párbeszédpanele...

Részletesebben

A TWAIN adatforrás használata

A TWAIN adatforrás használata A TWAIN adatforrás használata A szkennelést ellenőrző eszköz elindítása... 2 A szkennelést ellenőrző eszköz párbeszédpanele... 2 A TWAIN adatforrás használata... 4 Hogyan fogjak hozzá?... 4 Beállítási

Részletesebben

A PC vagyis a személyi számítógép. XII. rész

A PC vagyis a személyi számítógép. XII. rész ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép XII. rész 1. Monitorok és megjelenítésvezérlõ kártyák A monitor a számítógép egyik legszembetûnõbb része. Ezen követhetjük nyomon a gép mûködését, a programok

Részletesebben

Corel PHOTO-PAINT X5 Képmanipuláció

Corel PHOTO-PAINT X5 Képmanipuláció 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Az első oldalon 1-gyel kezdve egyesével beszámozták egy könyv összes oldalát. Hány oldalas ez a könyv, ha ehhez 55 számjegyet használtak fel? Az első 9 oldalhoz 9 számjegyet használtak, a további

Részletesebben

Bináris egység: bit (binary unit) bit ~ b; byte ~ B (Gb Gigabit;GB Gigabyte) Gb;GB;Gib;GiB mind más. Elnevezés Jele Értéke Elnevezés Jele Értéke

Bináris egység: bit (binary unit) bit ~ b; byte ~ B (Gb Gigabit;GB Gigabyte) Gb;GB;Gib;GiB mind más. Elnevezés Jele Értéke Elnevezés Jele Értéke Kódolások Adatok kódolása Bináris egység: bit (binary unit) bit ~ b; byte ~ B (Gb Gigabit;GB Gigabyte) Gb;GB;Gib;GiB mind más. Elnevezés Jele Értéke Elnevezés Jele Értéke Kilo K 1 000 Kibi Ki 1 024 Mega

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szőcs Endre. Csatornák típusai. Csatornák segítségével elvégezhető műveletek. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás

MUNKAANYAG. Szőcs Endre. Csatornák típusai. Csatornák segítségével elvégezhető műveletek. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás Szőcs Endre Csatornák típusai. Csatornák segítségével elvégezhető műveletek A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás A követelménymodul száma: 0972-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Informatika elméleti alapjai. January 17, 2014

Informatika elméleti alapjai. January 17, 2014 Szám- és kódrendszerek Informatika elméleti alapjai Horváth Árpád January 17, 2014 Contents 1 Számok és ábrázolásuk Számrendszerek Helyiérték nélküliek, pl római számok (MMVIIII) Helyiértékesek a nulla

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

7.2.2. A TMS320C50 és TMS320C24x assembly programozására példák

7.2.2. A TMS320C50 és TMS320C24x assembly programozására példák 7.2.2. A TMS320C50 és TMS320C24x assembly programozására példák A TMS320C50 processzor Ez a DSP processzor az 1.3. fejezetben lett bemutatva. A TMS320C50 ##LINK: http://www.ti.com/product/tms320c50## egy

Részletesebben

Táblás játékok 2. 1. modul

Táblás játékok 2. 1. modul Táblás játékok 2 1. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Táblás játékok 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése

Részletesebben

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat 4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat M(W) - a munka tárgya, u. n. munkadarab, E - a munkaeszközök,

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése Németh Krisztián BME TMIT 2015. szept. 14, 21. A tárgy felépítése 1. Bevezetés Bemutatkozás, játékszabályok, stb. Történelmi áttekintés

Részletesebben

Dr. Bakó András MULTIMÉDIA ALAPJAI

Dr. Bakó András MULTIMÉDIA ALAPJAI Dr. Bakó András MULTIMÉDIA ALAPJAI 1 1. Bevezetés Köznapi értelemben a média tág területet ölel fel. Ide tartozik az írott és elektronikus sajtó, a rádió, a TV. Tágabb értelemben ide soroljuk az Internet

Részletesebben

ScopeImage 9.0. Kamera és képfeldolgozó szoftver. Felhasználói kézikönyv

ScopeImage 9.0. Kamera és képfeldolgozó szoftver. Felhasználói kézikönyv ScopeImage 9.0 Kamera és képfeldolgozó szoftver Felhasználói kézikönyv Tisztelt felhasználó! Engedje meg, hogy először is gratuláljunk az általunk gyártott termék megvásárlásához. A helytelen használat

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub 2. A projekt átfogó célja: A projekt általános céljának megfogalmazása. A KLUB elsődleges célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőséget

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával megvalósuló KKC-2008-V-08-08-101 számú projekt B2CR ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával megvalósuló KKC-2008-V-08-08-101 számú projekt B2CR ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ azaz, hogyan használjuk fel az internet lehetőségeit cégünk sikerei érdekében. MarkCon előadó: Vendler Balázs, ügyvezető TARTALOM (1) Az internetről általában (2) Webes megjelenések

Részletesebben

INFO1 Számok és karakterek

INFO1 Számok és karakterek INFO1 Számok és karakterek Wettl Ferenc 2015. szeptember 29. Wettl Ferenc INFO1 Számok és karakterek 2015. szeptember 29. 1 / 22 Tartalom 1 Bináris számok, kettes komplemens számábrázolás Kettes számrendszer

Részletesebben

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai A VETÜLETEK ALAP- ÉS KÉPFELÜLETE Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai A geodézia, a térinformatika és a térképészet a görbült földfelületen elhelyezkedő geometriai alakzatokat

Részletesebben

Komputer statisztika gyakorlatok

Komputer statisztika gyakorlatok Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Tómács Tibor Komputer statisztika gyakorlatok Eger, 2010. október 26. Tartalomjegyzék Előszó 4 Jelölések 5 1. Mintagenerálás 7 1.1. Egyenletes

Részletesebben

Adattárolók. Így néz ki egy lyukkártya

Adattárolók. Így néz ki egy lyukkártya Adattárolók KEZDETEK Az első informatikai vonatkozású gépet 1890-ben egy Hermann Hollerith nevű ember találta fel, aki az Amerikai népszámlálási hivatalban dolgozott. Ez az eszköz a lyukkártya. Működésének

Részletesebben

5-6. ea Created by mrjrm & Pogácsa, frissítette: Félix

5-6. ea Created by mrjrm & Pogácsa, frissítette: Félix 2. Adattípusonként különböző regisztertér Célja: az adatfeldolgozás gyorsítása - különös tekintettel a lebegőpontos adatábrázolásra. Szorzás esetén karakterisztika összeadódik, mantissza összeszorzódik.

Részletesebben

Corel PHOTO-PAINT X4 Biblia

Corel PHOTO-PAINT X4 Biblia 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Régi, statikus adatok élővé tétele és vizsgálata

Régi, statikus adatok élővé tétele és vizsgálata Informatika Régi, statikus adatok élővé tétele és vizsgálata Az előző feladatok esetében már említésre került, hogy minden kor a saját technikai szintjén igyekezett megkönnyíteni a számításokat. Egy lábon

Részletesebben

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer DENK ATTILA Orion ÉH ÖSSZEFOGLALÁS A közlemény 13 GHz-es frekvenciasávban működő DRF 13/03 06 típusú rádiórelé rendszert ismerteti. A berendezés

Részletesebben

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA A PC FIZIKAI KIÉPÍTÉSÉNEK ALAPELEMEI Chip (lapka) Mikroprocesszor (CPU) Integrált áramköri lapok: alaplap, bővítőkártyák SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Fixpontos számok Pl.: előjeles kétjegyű decimális számok : Ábrázolási tartomány: [-99, +99]. Pontosság (két szomszédos szám különbsége): 1. Maximális hiba: (az ábrázolási tartományba eső) tetszőleges valós

Részletesebben

Készítette: niethammer@freemail.hu

Készítette: niethammer@freemail.hu VLogo VRML generáló program Készítette: Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu 2008 Bevezetés A VLogo az általános iskolákban használt Comenius Logo logikájára épülő programozási nyelv. A végeredmény

Részletesebben

DMX Analyser. DMX-512 jel és kábel teszter, Recorder, Repeater. Kezelési útmutató

DMX Analyser. DMX-512 jel és kábel teszter, Recorder, Repeater. Kezelési útmutató DMX Analyser DMX-512 jel és kábel teszter, Recorder, Repeater Kezelési útmutató Tartsa meg a dokumentumot, a jövőben is szüksége lehet rá! Rev 2 2009.09.15 DEZELECTRIC DMX Analyser ISMERTETÉS...3 ÜZEMBEHELYEZÉS...3

Részletesebben

A számítóőép Őelépítése Kiviteli eőyséőek: nyomtatók és csatlakoztatásuk

A számítóőép Őelépítése Kiviteli eőyséőek: nyomtatók és csatlakoztatásuk Békési Ferenc A számítóőép Őelépítése Kiviteli eőyséőek: nyomtatók és csatlakoztatásuk A követelménymodul meőnevezése: Számítóőép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Fájl rendszer

Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Fájl rendszer 1 Fájl rendszer Terminológia Fájl és könyvtár (mappa) koncepció Elérési módok Fájlattribútumok Fájlműveletek, fájlszerkezetek ----------------------------------------- Könyvtár szerkezet -----------------------------------------

Részletesebben

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

Képek kódolása. Vektorgrafika. Bittérképes grafika (raszter/pixelgrafika)

Képek kódolása. Vektorgrafika. Bittérképes grafika (raszter/pixelgrafika) Képek kódolása A számítógépes grafika körébe soroljuk a grafikus objektumok (képek, rajzok, diagramok) előállítását, tárolását, a számítógép számára feldolgozható formává alakítását (képdigitalizálás),

Részletesebben

1. A számítógépek kialakulása:

1. A számítógépek kialakulása: Bevezetés az informatikába I. évfolyam, 1. félév (2003) 1/11 1. A számítógépek kialakulása: 1.1. Elızmények: A számítógépek kialakulásának elızményeit vizsgálva egészen az abakusz kb. 3000 évvel ezelıtti

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Corel PHOTO-PAINT X3 Képmanipuláció

Dr. Pétery Kristóf: Corel PHOTO-PAINT X3 Képmanipuláció 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Számítógépes grafika. Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12.

Számítógépes grafika. Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12. Számítógépes grafika Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12. Az emberi látás Jellegzetességei: az emberi látás térlátás A multimédia alkalmazások az emberi érzékszervek összetett használatára építenek.

Részletesebben

Tamás Péter (D. 424) Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (D 407)

Tamás Péter (D. 424) Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (D 407) Tamás Péter (D. 424) Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (D 407) 1 Előadás Bevezetés az informatikába Adatszerkezetek Algoritmusok, programozási technológiák Számítástudomány alapjai

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

Multimédia eszközök és szoftver I. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András

Multimédia eszközök és szoftver I. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András Multimédia eszközök és szoftver I. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András 2 Témák (1) 1. A multimédiarendszerek működése és összeállítása 2. Optikai tárolók: CD, DVD 3. Szöveges alkalmazások: OCR,

Részletesebben

Környezet. A. Fizikai környezet. A munkakörnyezet ergonómiai értékelése

Környezet. A. Fizikai környezet. A munkakörnyezet ergonómiai értékelése A munkakörnyezet ergonómiai értékelése Területei: (Munkatevékenység) (Munkahely-elrendezés) (Használati eszközök) A. Fizikai környezet B. Szociális környezet Környezet A. Fizikai környezet 1. Világítás

Részletesebben

Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában

Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában Elek István Klinghammer István Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, MTA Térképészeti és Geoinformatikai

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2016.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2016. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2016. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 0620-537-33-21 E-mail: Iglu@t-online.hu www.iglu.hu MEDIALIB ÁLTALÁNOS KATALOGIZÁLÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ IRODAI PROGRAM KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (v 2.3.1-2003.10)

Részletesebben