Intézményvezetői pályázat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményvezetői pályázat"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: /2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményvezetői pályázat Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Jenei Andrea 1132 Budapest, Visegrádi u. 52/b

2 Jenei Andrea okleveles gyógypedagógus, oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatási vezető megpályázom az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, az Oktatási és Kulturális Közlönyben közzétett Budapest XIII. Kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői állását. Pályázatom benyújtásakor rendelkezem az álláspályázati felhívásban rögzített feltételekkel, befejezett felsőoktatási és egyetemi tanulmányokkal (88/1992. oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, 983/2003. speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, ELTE-BGGYK-2018/2010. szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterület)), pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel (PTD023916), szakmai (21 év) gyakorlattal, valamint érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal. 2

3 Tartalom 1. Motivációim Helyzetelemzés XIII. kerület és a főváros gyógypedagógiai intézményrendszerének vázlatos oktatáspolitikai helyzetelemzése Óvodák Általános iskolák Gimnáziumok Szakiskolai oktatás Szakközépiskola Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai-szakmai szolgáltatás A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény helyzetelemzése A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban Prizma EGYMI) története Az intézményi feladatellátás jogi és szervezeti keretei Az intézmény típus szerinti besorolása Az intézmény vezetése Az intézmény feladat- és hatásköri diagramja Az intézmény szervezeti egységei, felépítése Az intézmény szervezeti diagramja Infrastrukturális háttér és humán erőforrás Gyermek- és tanuló létszámok alakulása Uniós és egyéb pályázatok a Prizma EGYMI-ben A Prizma EGYMI jó gyakorlatai és akkreditált továbbképzései Intézményvezetői stratégia Törvényi héttér Óvoda, általános Iskola Utazó gyógypedagógiai hálózat EGYMI Pedagógiai szakszolgálatok Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Vezetői koncepció

4 3.3 Intézményfejlesztési stratégia Intézményfejlesztési stratégia Intézményi struktúra átalakítására vonatkozó tervek Szakmai megújulásra vonatkozó tervek Szervezetfejlesztésre vonatkozó tervek Ellenőrzés, értékelés tervezése A Prizma EGYMI belső és külső együttműködési lehetőségei Infrastrukturális fejlesztés Intézményfejlesztési stratégiai tervek intézményegységenként Nevelési-oktatási intézményegység Tankerületi Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Kabinet Utazó Gyógypedagógiai Hálózat Óvoda-és iskolapszichológiai Hálózat Nyilatkozat Nyilatkozat Szakmai önéletrajz Diplomamásolatok Tanfolyamok, továbbképzések listája Publikációk Hatósági erkölcsi bizonyítvány Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum Ajánlások Kitüntetés

5 1. Motivációim Koordinációs tapasztalataim 1997 óta, 16 éve dolgozom a Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben ig logopédusként dolgoztam, majd utazó gyógypedagógusként az utazó gyógypedagógusok hálózatának vezetője lettem, igazgató-helyettesi pozícióban től a logopédiai szakszolgálat vezetése is az én feladatom lett ben az intézményhez delegálták a kerületben a gyógytestnevelői is az óvoda-iskolapszichológiai feladatokat. Ekkor a gyógytestnevelők, 2010/2011. tanévtől az óvoda-és iskolapszichológusok szervezeti koordinációja és irányítása is az én feladatom lett tól az intézmény HEFOP és TÁMOP pályázatainak aktív megvalósítója vagyok, téma-és szakmai vezetői pozícióban. Pozícióm szerint szak-és gyógypedagógiai-szakmai szolgáltatói koordinátor vagyok. Feladatom a logopédiai, gyógytestnevelői és óvoda-és iskolapszichológiai pedagógiai szakszolgálat, valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat koordinációja, szakmai és szervezeti irányítása, az intézmény gyógypedagógiai-szakmai szolgáltatásainak megszervezése, lebonyolítása, pl. jó gyakorlat átadások, akkreditált továbbképzések, workshopok, konferenciák, stb. szervezése. Több mint 40 fő munkatárs napi tevékenységének koordinálása, folyamatos együttműködés a XIII. kerület 35 intézményével, valamint a pedagógiai területtel foglalkozó különböző intézményekkel, FPPTI, OFI, FSZK, Óvoda-és iskolapszichológusok Módszertani Bázisa, szakértői bizottságok, Fővárosi Beszédjavító Intézet stb. Az intézmény fejlesztéseiben, innovációiban az intézmény minden területét érintően aktívan veszek részt. Koordinátori pozícióm lehetőséget ad arra, hogy az intézmény többi területének szakmai tevékenységeibe is bepillantást kapjak, ezért úgy érzem, az intézmény működését, dolgozóit, hagyományait, jó gyakorlatait jól ismerem. Innováció iránti elköteleződésem Munkacsoportjaim tagjai számos intézményi innovációt valósítottak meg. Jó gyakorlatainkat leírtuk, minősítettük, akkreditált továbbképzéseket fejlesztettünk ki, konferenciákon, workshopokon, nevelőtestületi értekezleteken, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók fogadása során adtuk át az intézményben felhalmozódott gyógypedagógiai, logopédiai és intézménypszichológiai ismereteinket, tapasztalatainkat. Kreatív feladataim 8 év középvezetői munkám során a hozzám csatlakozó munkacsoportok összhangjának, team munkájának megvalósítása volt legfőbb célom annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók komplex gyógypedagógiai ellátása optimálisan valósuljon meg. Országosan elismert hálózatot építettünk ki munkatársaimmal, melynek eredményeit 5

6 több alkalommal is publikáltuk. Intézményünk egyik referencia területe is éppen ennek a modellnek a bemutatása. Tudásgyarapítás iránti nyitottságom Az intézményi feladatok mellett, mint közoktatási szakértő (pl. Budapest Főváros Kormányhivatalának, és az Oktatási Hivatalnak), tréner, szaktanácsadó és mentor is tevékenykedem. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványnál az egyéni fejlesztési tervek készítésének technikájához, és a befogadó pedagógiai gyakorlat kutatásához kapcsolódó megvalósítási lehetőségek feltérképezésének is részese lehettem. Ezek a kutatások képezik tanulmányaim/publikációim gyakorlati hátterét. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (továbbiakban EGYMI) működésével kapcsolatos tapasztalataim ezeknek a feladatoknak az ellátása során megsokszorozódtak. Szerencsém volt, mert különböző fenntartású, más-más szervezeti keretek között működő EGYMI-k működésébe nyertem bepillantást. Részese lehettem több mint tíz EGYMI-ben (pl. Mohács, Barcs, Pesterzsébet, stb.) az utazó gyógypedagógusok továbbképzésének. Segítettem az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények standardjának kidolgozását és adaptálását. Adaptációs szaktanácsadóként EGYMI-kben és befogadó intézményekben segítettem az együttnevelés, a kompetenciafejlesztés lehetőségeinek megteremtését. Elköteleződésem Munkámban fontosnak tartom a gyógypedagógiai hagyományok ápolását, ugyanakkor a változó köznevelési feltételekhez való rugalmas alkalmazkodást is. Proaktív, kezdeményező és innovatív vezetőnek tartom magam. Fontosnak tarom kollégáim motiváltságának fenntartását, szakmai munkájuk támogatását, emberi, személyes problémáik megoldásában is, amennyiben igénylik a segítségnyújtást. Elkötelezett vagyok a Prizma Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény iránt. Ehhez az intézményhez kapcsolódnak szakmai szocializációm legjelentősebb lépései, és hiszem azt, hogy intézményvezetői pozícióban képes leszek az intézmény törvények és rendeletek szerinti működtetésére a változó körülmények között is. A megpályázatott munkakörömben fontosnak tartom, hogy innovatív szemléletemmel továbbvigyem a Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény hagyományainak és intézményi tevékenységeinek megőrzését, és elősegítsem azok továbbfejlesztését. 6

7 2. Helyzetelemzés 2.1 XIII. kerület és a főváros gyógypedagógiai intézményrendszerének vázlatos oktatáspolitikai helyzetelemzése A helyzetelemzés elkészítése során azon speciális szempontok szerint válogattam az adatokat, melyek az intézményvezetői pályázatom megírása szempontjából lényegesek lehetnek. Úgy gondolom, egy intézmény stratégiáját csak szélesebb körű helyzetelemzés és szélesebb összefüggések feltérképezésével érdemes elkészíteni. Éppen ezért a helyzetelemzést a Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv. Budapest alapján készítettem. A legtöbb adatot, tényt, gondolatot ennek alapján vázoltam fel Óvodák Budapest Főváros XIII. kerület tankerületében 6 köznevelési intézmény 23 feladatellátási helyen biztosítja az óvodáskorú gyermekek nevelését. Ebből 3 állami/önkormányzati és 3 magán fenntartású intézmény. Az állami fenntartású PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 16 férőhelyén 11 fő gyermek gyógypedagógiai ellátása folyik. Az állami/önkormányzati fenntartású intézményekben 3163 fő, a magán fenntartású intézményekben 77 fő az ellátott gyermeklétszám. Az 55 fő 2 integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermek ellátását a kerületi önkormányzat által fenntartott óvoda biztosítja 3. Arányuk kerület tankerületi szinten az összlétszámhoz viszonyítva 1,74% Általános iskolák A XIII. kerület tankerületében a fenntartó típusa szerint alapítvány (Borostyánkő Alapítvány), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, egyházi jogi személy összesen 16 feladatellátási helyen működtet 16 általános iskolát. A kerület általános iskoláiban integráltan oktatott gyermeklétszám 269 fő, az összlétszám 5,43%-a. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményekben az integráltan oktatott tanulók százalékos megoszlása 0 és 7,66% között változik, a 14 feladatellátási helyen számuk 152 fő 4 a tanulólétszám 3,23%-át teszik ki. 1 Megjegyzés: A tényleges (intézményünk által vezetett adatok) és a Feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és köznevelés-fejlesztési terv. Budapest ben megadott adatok gyakran nem egyeznek. 2 Jelenleg a Prizma EGYMI utazó gyógypedagógusai 64, fővárosi, országos speciális EGYMI-k statisztikáink szerint 4 gyermek habilitációs-rehabilitációs ellátását végzik. 3 Megjegyzés: A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációs-rehabilitációs ellátását a Prizma EGYMI utazó gyógypedagógusai biztosítják a kerület Önkormányzat által fenntartott óvodáiban. 4 Jelenleg a Prizma EGYMI utazó gyógypedagógusai 175, fővárosi, országos speciális EGYMI-k statisztikáink szerint 8 tanulóhabilitációs-rehabilitációs ellátását végzik. 7

8 A speciális feladatokat ellátó PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, alacsony az átlaglétszám 9, Gimnáziumok A XIII. kerület tankerületében 9 köznevelési intézmény 9 feladatellátási helyen 2547 tanuló (a fővárosban tanuló gimnazisták 4,53%-a) vesz részt a gimnáziumi nevelés-oktatásban. 6 intézményben január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alatt, illetve 5 intézmény 6 feladatellátási helyen, állami fenntartásban folyik a nevelésoktatás, 1 intézményben egyházi fenntartással, 2 intézményben pedig magán fenntartásban végeznek gimnáziumi képzést. Az állami fenntartásban lévő intézményekben 18 fő 6 tanulók száma. az integráltan nevelt, oktatott Szakiskolai oktatás Budapest fővárosban az állami fenntartású intézményekben összesen 391 fő integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulót képeznek. Ez mindösszesen a tanulólétszám 3,7%-a. A XIII. kerület tankerületében az állami fenntartásban lévő szakiskolákban integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma 38 fő Szakközépiskola Budapesten az állami fenntartású intézményekben összesen 1140 fő integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulót oktatnak. Ez mindösszesen a tanulólétszám 3%-a. A XIII. kerületben az állami fenntartású szakközépiskolákban 58 fő az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma Pedagógiai szakszolgálat A XIII. kerületben fő a pedagógiai szakszolgálatokat igényelhető gyermekek/tanulók száma. Őket négyféle pedagógiai szakszolgálati tevékenységkörbe tartozó pedagógusok látják el, a logopédiai, gyógytestnevelői, óvoda-és iskolapszichológiai, valamint a nevelési tanácsadás keretében kaphatnak segítséget, fejlesztést. A XIII. kerületben egy állami fenntartású intézmény, a Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény látja le a pedagógiai szakszolgálati feladatokat. Logopédiai ellátásban 711, nevelési tanácsadásban 1063, gyógytestnevelésben 136, óvoda-és iskolapszichológiai ellátásban 438 gyermek részesült. 5 Megjegyzés: Minden tanuló sajátos nevelési igényű 6 Jelenleg a Prizma EGYMI utazó gyógypedagógusai 5, fővárosi, országos speciális EGYMI-k statisztikáink szerint 5 tanuló habilitációs-rehabilitációs ellátását végzik. 8

9 2.1.7 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás A XIII. kerületben egy állami fenntartású intézmény, a Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény látja el a pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatait. A PRIZMA Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény mind a hét szolgáltatási terület feladatait ellátja. A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendeletben meghatározott szolgáltatási területeken kívül egyéb feladatok 2013-ban: a pedagógiai szakkönyvtár működtetése. 2.2 A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény helyzetelemzése A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban Prizma EGYMI) története A Prizma EGYMI-t 1951-ben alapították, majd 1960-ban kapott önálló iskola-épületrészt a több helyen működő szórvány osztály számára tól kezdve megindult a kerületi logopédiai ellátás is ben az iskola alaptevékenysége kibővült az értelmileg akadályozott tanulók ellátásával ban gyógypedagógiai óvoda beindítására került sor és 1990-ben speciális fejlesztő csoport is megkezdte a működését ig az iskola szerves részeként működött kerületi fenntartással a Fővárosi 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság is től kezdve az intézmény újabb telephellyel bővült lehetőséget teremtve ezáltal az egyre differenciáltabb gyógypedagógiai munka elvégzéséhez. A feladatok bővülésével nőtt és differenciálódott a gyógypedagógusi státuszok száma is ben a Soros Alapítvány Modellintézményi címének elnyerésével megkezdődött a tanulásban akadályozott tanköteles korú gyermekek együttnevelésének előkészítése, és megvalósítása. Így az intézményünk ellátandó telephelyeinek száma évről-évre növekedett, hiszen az együttnevelés elterjedésével a XIII. kerület valamennyi közoktatási intézménye, óvodák és általános iskolák bekapcsolódott a fenntartó által is támogatott programba január 1-jével intézményünk hivatalosan is egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény lett. Hatóköre és működési területe Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területe 35 feladatellátási hellyel. Szabad férőhely esetében szívesen fogadjuk mind a kerületben dolgozók, mind egyéb megfontolásból az intézményünket választók más kerületekből illetve Budapest környékéről is. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának támogatásával és az utazó gyógypedagógusi hálózat bővülésével jelentős mértékben felértékelődött és átalakult az intézmény szerepe és feladata a XIII. kerületben. Az új feladatokhoz szükséges új gyógypedagógusi kompetenciák kialakítása is megkezdődött, amely hatással volt az intézmény szervezeti struktúrájára is. A hagyományos gyógypedagógiai munka mellett egyre nagyobb teret hódított intézményünkben a szak- és szakmai szolgáltatói tevékenység. E tartalmi és szemléletbeli átszerveződést követően szeptemberétől az addig önálló 9

10 intézményként működő Nevelési Tanácsadó, valamint az elszórtan működő gyógytestnevelői munkatársak és a kerületben működő óvoda- és iskolapszichológiai munkacsoport is a Prizma EGYMI szervezeti keretei közé került át július 01-től a XIII. kerületben működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó Pedagógiai Szolgáltató Központ is a Prizma EGYMI intézményegységévé vált. Sajátos helyzetű intézmény a Prizma EGYMI a tankerületben, mivel állami fenntartású intézményként nem csak az állami fenntartású, hanem az önkormányzat, alapítványok és egyházak által fenntartott köznevelési intézményekben is ellát alapfeladatokat, sőt a kerület területén élő gyermekek ellátása is feladata pl. a nevelési tanácsadónak,a logopédiai és a gyógytestnevelői pedagógiai szakszolgálatnak (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szerint is) Az intézményi feladatellátás jogi és szervezeti keretei A Budapest XIII. Tankerülete Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fenntartója Klebelsberg Intézményfenntartó Központ; 1055 Budapest, Szalay utca Az intézmény többcélú intézmény. Egy székhely intézményben (1134 Budapest, Váci út 57.), egy tagintézményben (1133 Budapest, Pannónia utca 81.), egy telephelyen (1135 Budapest, Lomb u. 20.), valamint a 35 állami fenntartású intézményben lát el közfeladatot. Alap szakfeladata a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, valamint a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-8. évfolyamon. Az alap szakfeladathoz kapcsolódóan az intézmény az alábbi feladatokat látja el: - sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése, - sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, - szakmai továbbképzések, máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás, - pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai szolgáltatás, gyógypedagógiai tanácsadás, utazó gyógypedagógiai szolgáltatás, nevelési tanácsadó alapfeladatának ellátása, gyógytestnevelés, óvoda- és iskolapszichológiai ellátás, tanköteles korú képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítése), - pedagógiai-szakmai szolgáltatások (nevelési, nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkájának segítése szaktanácsadással, pedagógiai értékeléssel, pedagógiai tájékoztatással; szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás integrált nevelést, oktatást végző pedagógusok részére; pedagógusok, diák-önkormányzati tanárok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése; tantárgyi és tehetséggondozó versenyek szervezésének összehangolása, tanácsadó szolgáltatás nyújtása tanulóknak, diákönkormányzatoknak, a jogérvényesítéshez szükséges ismeretek, információk közvetítésével), - könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, könyvtári szolgáltatások, - fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása, 10

11 - óvodai intézményi étkeztetés, - iskolai intézményi étkeztetés, - rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Az intézmény típus szerinti besorolása A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciók alapján: részben önállóan működő. A támogató tevékenységet, különösen az egyes pénzügyi, gazdasági, munkaügyi feladatok ellátására, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Magyar Államkincstár végzi Az intézmény vezetése A köznevelési intézmény felelős vezetője az intézményvezető, aki a hatályos jogszabályok alapján végzi munkáját. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Munkáltatói jogkört nem gyakorol, kivéve azokat az eseteket, amelyeket jogszabály vagy KIK SZMSZ a hatáskörébe utal. Dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy Kollektív Szerződés nem utal más hatáskörbe. Felel továbbá a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért, előkészíti a Tanácsadó Testület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat. Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Közvetlen munkatársak: - intézményvezető helyettes, - tagintézmény-vezető, - szakmai koordinátorok (gyógypedagógiai szak- és szakmai szolgáltatói koordinátor, pedagógiai-szakmai szolgáltatói koordinátor) - iskolatitkár. A közvetlen munkatársak munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik munkájukat. 11

12 2.2.5 Az intézmény feladat- és hatásköri diagramja 12

13 2.2.6 Az intézmény szervezeti egységei, felépítése 7 Az intézményben az alábbi öt intézményegység működik: - óvoda - általános iskola o tanulásban akadályozottak iskolája o értelmileg akadályozottak iskolája o autista tanulók iskolája - pedagógiai szakszolgálat o logopédia o utazó gyógypedagógia 8 o gyógytestnevelés o óvoda- és iskolapszichológia - szakmai szolgáltatások o pedagógiai-szakmai szolgáltató o gyógypedagógiai-szakmai szolgáltató - nevelési tanácsadó Telephelyként működnek az értelmileg akadályozott óvodások és az értelmileg akadályozott tanulók iskolájának részlegei. Tagintézményként működik a nevelési tanácsadó. Az intézmény szervezeti egységeinek munkáját az intézményvezető helyettes, a tagintézmény-vezető, a szakmai koordinátorok és a munkaközösség-vezetők segítik májusában hatályban lévő Prizma EGYMI SZMSZ alapján 8 A 2012/2013. tanév végéig még pedagógiai szakszolgálatként működik 13

14 2.2.7 Az intézmény szervezeti diagramja 14

15 2.2.8 Infrastrukturális háttér és humán erőforrás Az intézmény működési feltételei, eszközellátottsága Ingatlan: Budapest Főváros XIII. kerület vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2003. (III. 17.) önkormányzati rendelete és módosításai szerint az intézmény használatában lévő vagyon feletti rendelkezési jogot az önkormányzat gyakorolja. A 27817/5, 27817/9, és a 25564/4 helyrajzi számú korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használati joga a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot illeti meg. Az intézmény épületének belső terei felújítottak. Az intézmény akadálymentesítése nem megoldott. Az intézmény épületének homlokzata romos, felújításra szorul. Ingó vagyon: A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat IMFK által vezetett leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. A Prizma EGYMI rendelkezik a törvények és rendeletek által előírt tárgyi feltételekkel és taneszközökkel. Az amortizálódott eszközök pótlásáról folyamatosan gondoskodunk. Az intézmény összesen 80 számítógéppel rendelkezik (ebből 19 laptop), melyek egyrészt a szakmai munkát segítik a székhely intézményben, a tagintézményben és a 35 telephelyen, másrészt a tanulók IKT kompetenciája fejlesztésének eszközei. Az intézmény munkáját, 5 projektor, 23 fénymásoló, 1 scanner, és 1 digitális videokamera támogatja. A tanulásban akadályozottak 4 csoportjában aktív tábla található, melynek alkalmazását a gyógypedagógusok beépítik a mindennapi fejlesztő munkába. Az intézmény dolgozói kb. 8 millió Ft értékű fejlesztő eszközt alkalmaznak csoportjaikban, az ambuláns fejlesztések során, a szakszolgálat által ellátott telephelyeken, valamint az eszközkölcsönzőből kölcsönözve. Ezen kívül az alkalmazott tornaszerek, - eszközök értéke kb. 1,5 millió Ft. Az intézmény humán erőforrás kapacitása Intézményünkben 3 státuszban az értelmileg akadályozott tanulók szegregált óvodai nevelését, 24 státuszban a tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint autista tanulók szegregált iskolai oktatását, 1 státuszban a könyvtári szolgáltatást, 15 státuszban a logopédiai ellátást, 11 státuszban a nevelési tanácsadást, 17 státuszban az utazó gyógypedagógiai ellátást, 2 státuszban a gyógytestnevelést, 7 státuszban az óvoda- és iskolapszichológiai ellátást, és 5 státuszban a pedagógiai-szakmai szolgáltatást biztosítjuk. Mind a 85 kolléga rendelkezik a munkakörének megfelelő felsőfokú végzettséggel. 65 fő gyógypedagógus, 12 fő pszichológus, 8 fő egyéb végzettségű. 11 státuszban gyógypedagógiai asszisztensek segítik a pedagógiai munkát. A gyógypedagógusok tanári és/vagy terapeuta végzettséggel rendelkeznek 24 gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus, míg 5 pszichológus klinikai szakpszichológus végzettségű. A 85 felsőfokú végzettségű kolléga közül 32 fő többdiplomás, 18 15

16 gyógypedagógus rendelkezik másoddiplomaként egyetemi végzettséggel. Nem szakvizsga szakirányú továbbképzésen 10 fő vett részt. Posztgraduális képzések és akkreditált tanfolyamok elvégzése révén kollégáink többsége rendelkezik a következő - a gyógypedagógusi/pszichológusi kompetenciákat kiegészítő ismeretekkel: ECDL végzettség és más IKT kompetencia; alapozó és komplex terápiák; mozgásterápiák; mérő és fejlesztő módszerek terápiái (Sindelar-Zsoldos; Meixner); a kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptációinak kompetenciái; mérés-értékelés; a tanulók hatékony megismerésének kompetenciái; kooperatív és más hatékony tanulásszervezési technikák; új tevékenységalapú metodikák és eljárások (projekt, témahét, stb); konfliktuskezelési (resztoratív) technikák. Felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel 10 pedagógiai munkát segítő alkalmazottunk rendelkezik Gyermek- és tanuló létszámok alakulása Óvoda, értelmileg akadályozottak iskolája, tanulásban akadályozottak iskolája, autista tanulók iskolája A Prizma EGYMI-ben az óvodában a gyermekek száma a 2012/2013. tanévig stagnált, átlagosan 8 fővel működött az óvodai csoport. A 2012/2013. tanévben 11 gyermek óvodai nevelése valósul meg, 2 óvodai csoportban elkülönített óvodai nevelésben. A foglalkoztató tagozat három osztályában viszonylag állandó a tanulók száma, évek óta nincs jelentősebb változás. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók száma az intézményben évről évre csökken. Igen érdekes diagnosztikai kérdést vet fel azonban, hogy enyhén értelmi fogyatékosság diagnózissal a kerület befogadó általános iskoláiban is csak nagyon kis számban találunk tanulókat (6 tanuló 1-8. évfolyamon). Az intézményben tanulók száma egyre kevesebb (1. sz. ábra), ugyanakkor az évfolyamokra lebontott adatok az 1. és 2. évfolyam kivételével azt mutatják, hogy nem olyan nagy a tanulólétszámok évfolyamok közötti különbsége (2. sz. ábra). Fogyatékossági típus szerint látható, hogy kb. egyenlő az értelmileg (38 fő) és a tanulásban akadályozott (40 fő) gyermek/tanuló aránya. Hozzájuk képest kevesebb az autizmus spektrum zavarral küzdő (6 fő) gyermekek/tanulók száma (3. sz. ábra). Egyéb statisztikákból látható, hogy autizmus diagnózissal egyre több gyermek/tanuló rendelkezik a kerületben. 16

17 1. sz. ábra: Tanulói létszámok alakulása az 1998/1999-es tanévtől a Prizma EGYMI gyógypedagógiai tagozatán 2. sz. ábra: Tanulók megoszlása a Prizma EGYMI gyógypedagógiai tagozatán évfolyamonként (2012. október 1-jei állapot) 3. sz. ábra: Gyermekek megoszlása a Prizma EGYMI gyógypedagógiai tagozatán a fogyatékosság típusának megfelelően 17

18 Integráció az utazó gyógypedagógiai hálózat által ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók számának alakulása Az együttnevelésben a sajátos nevelési igényű tanulók száma nő (melléklet: 4. sz. ábra). A tankerület területén jelentősen több a pszichés fejlődés zavaraival (128 fő), és a beszédfogyatékossággal (73 fő) küzdő gyermekek/tanulók száma, mint az egyéb diagnózissal rendelkezők száma, valamint az elmúlt évekhez képest kiugróan megnőtt az autista gyermekek/tanulók száma, 2010/2011. tanévben 4 fő volt, 2012/2013. tanévben 19 fő (melléklet: 5. sz. ábra) / / / / / / / /2013 óvoda általános iskola gimnázium összesen 4. sz. ábra: Az együttnevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók számának változása a XIII. kerület befogadó intézményeiben sz. ábra: Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma fogyatékossági típusonként A XIII. kerület befogadó intézményeiben a 2012/2013. tanévben 18

19 Pedagógiai szakszolgálatok által ellátott gyermekek/tanulók száma A Nevelési Tanácsadó által ellátott gyermekek száma a 2012/2013. félévi statisztika szerint 402 fő volt. A logopédiai ellátásba kerülő gyermekek és tanulók száma jelentősen nem változik évek óta, fő (az ellátottak száma nem tartalmazza a beszédfogyatékos gyermekek számát). Tapasztalataink szerint a logopédiai ellátásba kerülő gyermekek beszéd-és nyelvi zavarai egyre súlyosabbak, emiatt az kevésbé súlyos beszédhibával küzdő gyermekeket a logopédusok nem tudják felvenni. Az előjegyzett, de ellátásba nem kerülő gyermekek/tanulók száma több, mint az ellátásba kerülőké, a 2012/2013. tanév 1. félévében 785 fő volt (melléklet: 6. sz. ábra). 2011/2012. tanév vége 2012/2013. tanév 1 félév Összes ellátott száma Összesenből intenzív kezelés Előjegyzettek száma Előjegyzettekből súlyos eset 6. sz. ábra: Logopédiai ellátásba került és előjegyzett gyermekek/tanulók száma a XIII. kerületben A gyógytestnevelői pedagógiai szakszolgálat munkatársai évente kb tanuló gyógytestnevelését látják el tantermi és uszodai órák keretében. Az óvoda-és iskolapszichológusok ellátási körébe tartozó gyermekek/tanulók száma, valamint a pszichológusokhoz forduló pedagógusok és szülők száma is egyre több (melléklet: 7. sz. ábra). 19

20 2010/2011. tanév vége 2011/2012. tanév vége 2012/ félév vége Szülőkonzultáció Egyéni tanácsadás Pedagógus konzultáció Hospitálás Csoportfoglakozás 7. sz. ábra: Az óvoda-és iskolapszichológusok főbb tevékenység-csoportjai/óra a XIII. kerületben Uniós és egyéb pályázatok a Prizma EGYMI-ben Az együttnevelés megvalósítását támogató befejezett intézményi pályázataink: Kulcs-projekt (FÁPI-PB-2747/2004/OBmB) Mentálhigiénés és konfliktuskezelési, valamint módszer-specifikus csoportos tréningek és foglalkozások szervezése sajátos nevelési igényű gyermekek és velük foglalkozó gyógypedagógusok, szakemberek, egyéb alkalmazottak számára. lezárult pályázat Messzelátó -projekt (HEFOP P /1.0) Sajátos nevelési igényű, elsősorban tanulásban akadályozott gyermekek kéttanáros modellben történő integrált együttnevelése-oktatása lezárult pályázat HÍD -projekt (HEFOP-2-1-6/05/ /1.0) Módszertani fejlesztés, kapcsolódás, tudás áramlás sajátos nevelési igényű, elsősorban tanulásban akadályozott gyermekek együttnevelése-oktatása lezárult pályázat Kaptár-projekt (TÁMOP-3-1-6/08/ ) Együttműködés Szolgáltatásbővítés Hálózatépítés fenntartási időszakban van FSZK autizmus pályázat 3033 kód lezárult pályázat Szervezeti tudás, intézményi implementáció, új szolgáltatások a Prizma EGYMI-ben. (TÁMOP /A ) Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) fenntartási időszakban van PRIZMA REFERENCIA TÁMOP / fenntartási időszakban van 20

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében 2013. április 29. Pomáz épület átadásának 10. évfordulója Jogszabályi

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által működtetett, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Egyéni fejlesztési lehetőségek az együttnevelésben Habilitációs-rehabilitációs ellátás formái Jó gyakorlatok Termékek Szakmai

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma

Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1790 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 12. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 8/2014. (I. 30.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Részletesebben

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2010-2011.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése. Oktatási Hivatal

Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése. Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése Oktatási Hivatal Az Országgyűlés és a Kormány döntései kijelölték az intézményi átszervezések irányát (Nkt., Nftv., 209/2015. (VII. 23.)

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben