Intézményvezetői pályázat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményvezetői pályázat"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: /2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményvezetői pályázat Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Jenei Andrea 1132 Budapest, Visegrádi u. 52/b

2 Jenei Andrea okleveles gyógypedagógus, oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatási vezető megpályázom az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, az Oktatási és Kulturális Közlönyben közzétett Budapest XIII. Kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői állását. Pályázatom benyújtásakor rendelkezem az álláspályázati felhívásban rögzített feltételekkel, befejezett felsőoktatási és egyetemi tanulmányokkal (88/1992. oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, 983/2003. speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, ELTE-BGGYK-2018/2010. szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterület)), pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel (PTD023916), szakmai (21 év) gyakorlattal, valamint érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal. 2

3 Tartalom 1. Motivációim Helyzetelemzés XIII. kerület és a főváros gyógypedagógiai intézményrendszerének vázlatos oktatáspolitikai helyzetelemzése Óvodák Általános iskolák Gimnáziumok Szakiskolai oktatás Szakközépiskola Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai-szakmai szolgáltatás A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény helyzetelemzése A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban Prizma EGYMI) története Az intézményi feladatellátás jogi és szervezeti keretei Az intézmény típus szerinti besorolása Az intézmény vezetése Az intézmény feladat- és hatásköri diagramja Az intézmény szervezeti egységei, felépítése Az intézmény szervezeti diagramja Infrastrukturális háttér és humán erőforrás Gyermek- és tanuló létszámok alakulása Uniós és egyéb pályázatok a Prizma EGYMI-ben A Prizma EGYMI jó gyakorlatai és akkreditált továbbképzései Intézményvezetői stratégia Törvényi héttér Óvoda, általános Iskola Utazó gyógypedagógiai hálózat EGYMI Pedagógiai szakszolgálatok Pedagógiai-szakmai szolgáltatás Vezetői koncepció

4 3.3 Intézményfejlesztési stratégia Intézményfejlesztési stratégia Intézményi struktúra átalakítására vonatkozó tervek Szakmai megújulásra vonatkozó tervek Szervezetfejlesztésre vonatkozó tervek Ellenőrzés, értékelés tervezése A Prizma EGYMI belső és külső együttműködési lehetőségei Infrastrukturális fejlesztés Intézményfejlesztési stratégiai tervek intézményegységenként Nevelési-oktatási intézményegység Tankerületi Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Kabinet Utazó Gyógypedagógiai Hálózat Óvoda-és iskolapszichológiai Hálózat Nyilatkozat Nyilatkozat Szakmai önéletrajz Diplomamásolatok Tanfolyamok, továbbképzések listája Publikációk Hatósági erkölcsi bizonyítvány Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum Ajánlások Kitüntetés

5 1. Motivációim Koordinációs tapasztalataim 1997 óta, 16 éve dolgozom a Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben ig logopédusként dolgoztam, majd utazó gyógypedagógusként az utazó gyógypedagógusok hálózatának vezetője lettem, igazgató-helyettesi pozícióban től a logopédiai szakszolgálat vezetése is az én feladatom lett ben az intézményhez delegálták a kerületben a gyógytestnevelői is az óvoda-iskolapszichológiai feladatokat. Ekkor a gyógytestnevelők, 2010/2011. tanévtől az óvoda-és iskolapszichológusok szervezeti koordinációja és irányítása is az én feladatom lett tól az intézmény HEFOP és TÁMOP pályázatainak aktív megvalósítója vagyok, téma-és szakmai vezetői pozícióban. Pozícióm szerint szak-és gyógypedagógiai-szakmai szolgáltatói koordinátor vagyok. Feladatom a logopédiai, gyógytestnevelői és óvoda-és iskolapszichológiai pedagógiai szakszolgálat, valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat koordinációja, szakmai és szervezeti irányítása, az intézmény gyógypedagógiai-szakmai szolgáltatásainak megszervezése, lebonyolítása, pl. jó gyakorlat átadások, akkreditált továbbképzések, workshopok, konferenciák, stb. szervezése. Több mint 40 fő munkatárs napi tevékenységének koordinálása, folyamatos együttműködés a XIII. kerület 35 intézményével, valamint a pedagógiai területtel foglalkozó különböző intézményekkel, FPPTI, OFI, FSZK, Óvoda-és iskolapszichológusok Módszertani Bázisa, szakértői bizottságok, Fővárosi Beszédjavító Intézet stb. Az intézmény fejlesztéseiben, innovációiban az intézmény minden területét érintően aktívan veszek részt. Koordinátori pozícióm lehetőséget ad arra, hogy az intézmény többi területének szakmai tevékenységeibe is bepillantást kapjak, ezért úgy érzem, az intézmény működését, dolgozóit, hagyományait, jó gyakorlatait jól ismerem. Innováció iránti elköteleződésem Munkacsoportjaim tagjai számos intézményi innovációt valósítottak meg. Jó gyakorlatainkat leírtuk, minősítettük, akkreditált továbbképzéseket fejlesztettünk ki, konferenciákon, workshopokon, nevelőtestületi értekezleteken, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók fogadása során adtuk át az intézményben felhalmozódott gyógypedagógiai, logopédiai és intézménypszichológiai ismereteinket, tapasztalatainkat. Kreatív feladataim 8 év középvezetői munkám során a hozzám csatlakozó munkacsoportok összhangjának, team munkájának megvalósítása volt legfőbb célom annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók komplex gyógypedagógiai ellátása optimálisan valósuljon meg. Országosan elismert hálózatot építettünk ki munkatársaimmal, melynek eredményeit 5

6 több alkalommal is publikáltuk. Intézményünk egyik referencia területe is éppen ennek a modellnek a bemutatása. Tudásgyarapítás iránti nyitottságom Az intézményi feladatok mellett, mint közoktatási szakértő (pl. Budapest Főváros Kormányhivatalának, és az Oktatási Hivatalnak), tréner, szaktanácsadó és mentor is tevékenykedem. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványnál az egyéni fejlesztési tervek készítésének technikájához, és a befogadó pedagógiai gyakorlat kutatásához kapcsolódó megvalósítási lehetőségek feltérképezésének is részese lehettem. Ezek a kutatások képezik tanulmányaim/publikációim gyakorlati hátterét. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (továbbiakban EGYMI) működésével kapcsolatos tapasztalataim ezeknek a feladatoknak az ellátása során megsokszorozódtak. Szerencsém volt, mert különböző fenntartású, más-más szervezeti keretek között működő EGYMI-k működésébe nyertem bepillantást. Részese lehettem több mint tíz EGYMI-ben (pl. Mohács, Barcs, Pesterzsébet, stb.) az utazó gyógypedagógusok továbbképzésének. Segítettem az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények standardjának kidolgozását és adaptálását. Adaptációs szaktanácsadóként EGYMI-kben és befogadó intézményekben segítettem az együttnevelés, a kompetenciafejlesztés lehetőségeinek megteremtését. Elköteleződésem Munkámban fontosnak tartom a gyógypedagógiai hagyományok ápolását, ugyanakkor a változó köznevelési feltételekhez való rugalmas alkalmazkodást is. Proaktív, kezdeményező és innovatív vezetőnek tartom magam. Fontosnak tarom kollégáim motiváltságának fenntartását, szakmai munkájuk támogatását, emberi, személyes problémáik megoldásában is, amennyiben igénylik a segítségnyújtást. Elkötelezett vagyok a Prizma Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény iránt. Ehhez az intézményhez kapcsolódnak szakmai szocializációm legjelentősebb lépései, és hiszem azt, hogy intézményvezetői pozícióban képes leszek az intézmény törvények és rendeletek szerinti működtetésére a változó körülmények között is. A megpályázatott munkakörömben fontosnak tartom, hogy innovatív szemléletemmel továbbvigyem a Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény hagyományainak és intézményi tevékenységeinek megőrzését, és elősegítsem azok továbbfejlesztését. 6

7 2. Helyzetelemzés 2.1 XIII. kerület és a főváros gyógypedagógiai intézményrendszerének vázlatos oktatáspolitikai helyzetelemzése A helyzetelemzés elkészítése során azon speciális szempontok szerint válogattam az adatokat, melyek az intézményvezetői pályázatom megírása szempontjából lényegesek lehetnek. Úgy gondolom, egy intézmény stratégiáját csak szélesebb körű helyzetelemzés és szélesebb összefüggések feltérképezésével érdemes elkészíteni. Éppen ezért a helyzetelemzést a Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv. Budapest alapján készítettem. A legtöbb adatot, tényt, gondolatot ennek alapján vázoltam fel Óvodák Budapest Főváros XIII. kerület tankerületében 6 köznevelési intézmény 23 feladatellátási helyen biztosítja az óvodáskorú gyermekek nevelését. Ebből 3 állami/önkormányzati és 3 magán fenntartású intézmény. Az állami fenntartású PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 16 férőhelyén 11 fő gyermek gyógypedagógiai ellátása folyik. Az állami/önkormányzati fenntartású intézményekben 3163 fő, a magán fenntartású intézményekben 77 fő az ellátott gyermeklétszám. Az 55 fő 2 integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermek ellátását a kerületi önkormányzat által fenntartott óvoda biztosítja 3. Arányuk kerület tankerületi szinten az összlétszámhoz viszonyítva 1,74% Általános iskolák A XIII. kerület tankerületében a fenntartó típusa szerint alapítvány (Borostyánkő Alapítvány), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, egyházi jogi személy összesen 16 feladatellátási helyen működtet 16 általános iskolát. A kerület általános iskoláiban integráltan oktatott gyermeklétszám 269 fő, az összlétszám 5,43%-a. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményekben az integráltan oktatott tanulók százalékos megoszlása 0 és 7,66% között változik, a 14 feladatellátási helyen számuk 152 fő 4 a tanulólétszám 3,23%-át teszik ki. 1 Megjegyzés: A tényleges (intézményünk által vezetett adatok) és a Feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és köznevelés-fejlesztési terv. Budapest ben megadott adatok gyakran nem egyeznek. 2 Jelenleg a Prizma EGYMI utazó gyógypedagógusai 64, fővárosi, országos speciális EGYMI-k statisztikáink szerint 4 gyermek habilitációs-rehabilitációs ellátását végzik. 3 Megjegyzés: A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációs-rehabilitációs ellátását a Prizma EGYMI utazó gyógypedagógusai biztosítják a kerület Önkormányzat által fenntartott óvodáiban. 4 Jelenleg a Prizma EGYMI utazó gyógypedagógusai 175, fővárosi, országos speciális EGYMI-k statisztikáink szerint 8 tanulóhabilitációs-rehabilitációs ellátását végzik. 7

8 A speciális feladatokat ellátó PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, alacsony az átlaglétszám 9, Gimnáziumok A XIII. kerület tankerületében 9 köznevelési intézmény 9 feladatellátási helyen 2547 tanuló (a fővárosban tanuló gimnazisták 4,53%-a) vesz részt a gimnáziumi nevelés-oktatásban. 6 intézményben január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alatt, illetve 5 intézmény 6 feladatellátási helyen, állami fenntartásban folyik a nevelésoktatás, 1 intézményben egyházi fenntartással, 2 intézményben pedig magán fenntartásban végeznek gimnáziumi képzést. Az állami fenntartásban lévő intézményekben 18 fő 6 tanulók száma. az integráltan nevelt, oktatott Szakiskolai oktatás Budapest fővárosban az állami fenntartású intézményekben összesen 391 fő integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulót képeznek. Ez mindösszesen a tanulólétszám 3,7%-a. A XIII. kerület tankerületében az állami fenntartásban lévő szakiskolákban integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma 38 fő Szakközépiskola Budapesten az állami fenntartású intézményekben összesen 1140 fő integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulót oktatnak. Ez mindösszesen a tanulólétszám 3%-a. A XIII. kerületben az állami fenntartású szakközépiskolákban 58 fő az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma Pedagógiai szakszolgálat A XIII. kerületben fő a pedagógiai szakszolgálatokat igényelhető gyermekek/tanulók száma. Őket négyféle pedagógiai szakszolgálati tevékenységkörbe tartozó pedagógusok látják el, a logopédiai, gyógytestnevelői, óvoda-és iskolapszichológiai, valamint a nevelési tanácsadás keretében kaphatnak segítséget, fejlesztést. A XIII. kerületben egy állami fenntartású intézmény, a Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény látja le a pedagógiai szakszolgálati feladatokat. Logopédiai ellátásban 711, nevelési tanácsadásban 1063, gyógytestnevelésben 136, óvoda-és iskolapszichológiai ellátásban 438 gyermek részesült. 5 Megjegyzés: Minden tanuló sajátos nevelési igényű 6 Jelenleg a Prizma EGYMI utazó gyógypedagógusai 5, fővárosi, országos speciális EGYMI-k statisztikáink szerint 5 tanuló habilitációs-rehabilitációs ellátását végzik. 8

9 2.1.7 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás A XIII. kerületben egy állami fenntartású intézmény, a Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény látja el a pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatait. A PRIZMA Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény mind a hét szolgáltatási terület feladatait ellátja. A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendeletben meghatározott szolgáltatási területeken kívül egyéb feladatok 2013-ban: a pedagógiai szakkönyvtár működtetése. 2.2 A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény helyzetelemzése A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban Prizma EGYMI) története A Prizma EGYMI-t 1951-ben alapították, majd 1960-ban kapott önálló iskola-épületrészt a több helyen működő szórvány osztály számára tól kezdve megindult a kerületi logopédiai ellátás is ben az iskola alaptevékenysége kibővült az értelmileg akadályozott tanulók ellátásával ban gyógypedagógiai óvoda beindítására került sor és 1990-ben speciális fejlesztő csoport is megkezdte a működését ig az iskola szerves részeként működött kerületi fenntartással a Fővárosi 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság is től kezdve az intézmény újabb telephellyel bővült lehetőséget teremtve ezáltal az egyre differenciáltabb gyógypedagógiai munka elvégzéséhez. A feladatok bővülésével nőtt és differenciálódott a gyógypedagógusi státuszok száma is ben a Soros Alapítvány Modellintézményi címének elnyerésével megkezdődött a tanulásban akadályozott tanköteles korú gyermekek együttnevelésének előkészítése, és megvalósítása. Így az intézményünk ellátandó telephelyeinek száma évről-évre növekedett, hiszen az együttnevelés elterjedésével a XIII. kerület valamennyi közoktatási intézménye, óvodák és általános iskolák bekapcsolódott a fenntartó által is támogatott programba január 1-jével intézményünk hivatalosan is egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény lett. Hatóköre és működési területe Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területe 35 feladatellátási hellyel. Szabad férőhely esetében szívesen fogadjuk mind a kerületben dolgozók, mind egyéb megfontolásból az intézményünket választók más kerületekből illetve Budapest környékéről is. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának támogatásával és az utazó gyógypedagógusi hálózat bővülésével jelentős mértékben felértékelődött és átalakult az intézmény szerepe és feladata a XIII. kerületben. Az új feladatokhoz szükséges új gyógypedagógusi kompetenciák kialakítása is megkezdődött, amely hatással volt az intézmény szervezeti struktúrájára is. A hagyományos gyógypedagógiai munka mellett egyre nagyobb teret hódított intézményünkben a szak- és szakmai szolgáltatói tevékenység. E tartalmi és szemléletbeli átszerveződést követően szeptemberétől az addig önálló 9

10 intézményként működő Nevelési Tanácsadó, valamint az elszórtan működő gyógytestnevelői munkatársak és a kerületben működő óvoda- és iskolapszichológiai munkacsoport is a Prizma EGYMI szervezeti keretei közé került át július 01-től a XIII. kerületben működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó Pedagógiai Szolgáltató Központ is a Prizma EGYMI intézményegységévé vált. Sajátos helyzetű intézmény a Prizma EGYMI a tankerületben, mivel állami fenntartású intézményként nem csak az állami fenntartású, hanem az önkormányzat, alapítványok és egyházak által fenntartott köznevelési intézményekben is ellát alapfeladatokat, sőt a kerület területén élő gyermekek ellátása is feladata pl. a nevelési tanácsadónak,a logopédiai és a gyógytestnevelői pedagógiai szakszolgálatnak (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szerint is) Az intézményi feladatellátás jogi és szervezeti keretei A Budapest XIII. Tankerülete Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fenntartója Klebelsberg Intézményfenntartó Központ; 1055 Budapest, Szalay utca Az intézmény többcélú intézmény. Egy székhely intézményben (1134 Budapest, Váci út 57.), egy tagintézményben (1133 Budapest, Pannónia utca 81.), egy telephelyen (1135 Budapest, Lomb u. 20.), valamint a 35 állami fenntartású intézményben lát el közfeladatot. Alap szakfeladata a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, valamint a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-8. évfolyamon. Az alap szakfeladathoz kapcsolódóan az intézmény az alábbi feladatokat látja el: - sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése, - sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, - szakmai továbbképzések, máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás, - pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai szolgáltatás, gyógypedagógiai tanácsadás, utazó gyógypedagógiai szolgáltatás, nevelési tanácsadó alapfeladatának ellátása, gyógytestnevelés, óvoda- és iskolapszichológiai ellátás, tanköteles korú képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítése), - pedagógiai-szakmai szolgáltatások (nevelési, nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkájának segítése szaktanácsadással, pedagógiai értékeléssel, pedagógiai tájékoztatással; szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás integrált nevelést, oktatást végző pedagógusok részére; pedagógusok, diák-önkormányzati tanárok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése; tantárgyi és tehetséggondozó versenyek szervezésének összehangolása, tanácsadó szolgáltatás nyújtása tanulóknak, diákönkormányzatoknak, a jogérvényesítéshez szükséges ismeretek, információk közvetítésével), - könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, könyvtári szolgáltatások, - fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása, 10

11 - óvodai intézményi étkeztetés, - iskolai intézményi étkeztetés, - rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Az intézmény típus szerinti besorolása A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciók alapján: részben önállóan működő. A támogató tevékenységet, különösen az egyes pénzügyi, gazdasági, munkaügyi feladatok ellátására, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Magyar Államkincstár végzi Az intézmény vezetése A köznevelési intézmény felelős vezetője az intézményvezető, aki a hatályos jogszabályok alapján végzi munkáját. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Munkáltatói jogkört nem gyakorol, kivéve azokat az eseteket, amelyeket jogszabály vagy KIK SZMSZ a hatáskörébe utal. Dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy Kollektív Szerződés nem utal más hatáskörbe. Felel továbbá a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért, előkészíti a Tanácsadó Testület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat. Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Közvetlen munkatársak: - intézményvezető helyettes, - tagintézmény-vezető, - szakmai koordinátorok (gyógypedagógiai szak- és szakmai szolgáltatói koordinátor, pedagógiai-szakmai szolgáltatói koordinátor) - iskolatitkár. A közvetlen munkatársak munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik munkájukat. 11

12 2.2.5 Az intézmény feladat- és hatásköri diagramja 12

13 2.2.6 Az intézmény szervezeti egységei, felépítése 7 Az intézményben az alábbi öt intézményegység működik: - óvoda - általános iskola o tanulásban akadályozottak iskolája o értelmileg akadályozottak iskolája o autista tanulók iskolája - pedagógiai szakszolgálat o logopédia o utazó gyógypedagógia 8 o gyógytestnevelés o óvoda- és iskolapszichológia - szakmai szolgáltatások o pedagógiai-szakmai szolgáltató o gyógypedagógiai-szakmai szolgáltató - nevelési tanácsadó Telephelyként működnek az értelmileg akadályozott óvodások és az értelmileg akadályozott tanulók iskolájának részlegei. Tagintézményként működik a nevelési tanácsadó. Az intézmény szervezeti egységeinek munkáját az intézményvezető helyettes, a tagintézmény-vezető, a szakmai koordinátorok és a munkaközösség-vezetők segítik májusában hatályban lévő Prizma EGYMI SZMSZ alapján 8 A 2012/2013. tanév végéig még pedagógiai szakszolgálatként működik 13

14 2.2.7 Az intézmény szervezeti diagramja 14

15 2.2.8 Infrastrukturális háttér és humán erőforrás Az intézmény működési feltételei, eszközellátottsága Ingatlan: Budapest Főváros XIII. kerület vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2003. (III. 17.) önkormányzati rendelete és módosításai szerint az intézmény használatában lévő vagyon feletti rendelkezési jogot az önkormányzat gyakorolja. A 27817/5, 27817/9, és a 25564/4 helyrajzi számú korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használati joga a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot illeti meg. Az intézmény épületének belső terei felújítottak. Az intézmény akadálymentesítése nem megoldott. Az intézmény épületének homlokzata romos, felújításra szorul. Ingó vagyon: A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat IMFK által vezetett leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. A Prizma EGYMI rendelkezik a törvények és rendeletek által előírt tárgyi feltételekkel és taneszközökkel. Az amortizálódott eszközök pótlásáról folyamatosan gondoskodunk. Az intézmény összesen 80 számítógéppel rendelkezik (ebből 19 laptop), melyek egyrészt a szakmai munkát segítik a székhely intézményben, a tagintézményben és a 35 telephelyen, másrészt a tanulók IKT kompetenciája fejlesztésének eszközei. Az intézmény munkáját, 5 projektor, 23 fénymásoló, 1 scanner, és 1 digitális videokamera támogatja. A tanulásban akadályozottak 4 csoportjában aktív tábla található, melynek alkalmazását a gyógypedagógusok beépítik a mindennapi fejlesztő munkába. Az intézmény dolgozói kb. 8 millió Ft értékű fejlesztő eszközt alkalmaznak csoportjaikban, az ambuláns fejlesztések során, a szakszolgálat által ellátott telephelyeken, valamint az eszközkölcsönzőből kölcsönözve. Ezen kívül az alkalmazott tornaszerek, - eszközök értéke kb. 1,5 millió Ft. Az intézmény humán erőforrás kapacitása Intézményünkben 3 státuszban az értelmileg akadályozott tanulók szegregált óvodai nevelését, 24 státuszban a tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint autista tanulók szegregált iskolai oktatását, 1 státuszban a könyvtári szolgáltatást, 15 státuszban a logopédiai ellátást, 11 státuszban a nevelési tanácsadást, 17 státuszban az utazó gyógypedagógiai ellátást, 2 státuszban a gyógytestnevelést, 7 státuszban az óvoda- és iskolapszichológiai ellátást, és 5 státuszban a pedagógiai-szakmai szolgáltatást biztosítjuk. Mind a 85 kolléga rendelkezik a munkakörének megfelelő felsőfokú végzettséggel. 65 fő gyógypedagógus, 12 fő pszichológus, 8 fő egyéb végzettségű. 11 státuszban gyógypedagógiai asszisztensek segítik a pedagógiai munkát. A gyógypedagógusok tanári és/vagy terapeuta végzettséggel rendelkeznek 24 gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus, míg 5 pszichológus klinikai szakpszichológus végzettségű. A 85 felsőfokú végzettségű kolléga közül 32 fő többdiplomás, 18 15

16 gyógypedagógus rendelkezik másoddiplomaként egyetemi végzettséggel. Nem szakvizsga szakirányú továbbképzésen 10 fő vett részt. Posztgraduális képzések és akkreditált tanfolyamok elvégzése révén kollégáink többsége rendelkezik a következő - a gyógypedagógusi/pszichológusi kompetenciákat kiegészítő ismeretekkel: ECDL végzettség és más IKT kompetencia; alapozó és komplex terápiák; mozgásterápiák; mérő és fejlesztő módszerek terápiái (Sindelar-Zsoldos; Meixner); a kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptációinak kompetenciái; mérés-értékelés; a tanulók hatékony megismerésének kompetenciái; kooperatív és más hatékony tanulásszervezési technikák; új tevékenységalapú metodikák és eljárások (projekt, témahét, stb); konfliktuskezelési (resztoratív) technikák. Felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel 10 pedagógiai munkát segítő alkalmazottunk rendelkezik Gyermek- és tanuló létszámok alakulása Óvoda, értelmileg akadályozottak iskolája, tanulásban akadályozottak iskolája, autista tanulók iskolája A Prizma EGYMI-ben az óvodában a gyermekek száma a 2012/2013. tanévig stagnált, átlagosan 8 fővel működött az óvodai csoport. A 2012/2013. tanévben 11 gyermek óvodai nevelése valósul meg, 2 óvodai csoportban elkülönített óvodai nevelésben. A foglalkoztató tagozat három osztályában viszonylag állandó a tanulók száma, évek óta nincs jelentősebb változás. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók száma az intézményben évről évre csökken. Igen érdekes diagnosztikai kérdést vet fel azonban, hogy enyhén értelmi fogyatékosság diagnózissal a kerület befogadó általános iskoláiban is csak nagyon kis számban találunk tanulókat (6 tanuló 1-8. évfolyamon). Az intézményben tanulók száma egyre kevesebb (1. sz. ábra), ugyanakkor az évfolyamokra lebontott adatok az 1. és 2. évfolyam kivételével azt mutatják, hogy nem olyan nagy a tanulólétszámok évfolyamok közötti különbsége (2. sz. ábra). Fogyatékossági típus szerint látható, hogy kb. egyenlő az értelmileg (38 fő) és a tanulásban akadályozott (40 fő) gyermek/tanuló aránya. Hozzájuk képest kevesebb az autizmus spektrum zavarral küzdő (6 fő) gyermekek/tanulók száma (3. sz. ábra). Egyéb statisztikákból látható, hogy autizmus diagnózissal egyre több gyermek/tanuló rendelkezik a kerületben. 16

17 1. sz. ábra: Tanulói létszámok alakulása az 1998/1999-es tanévtől a Prizma EGYMI gyógypedagógiai tagozatán 2. sz. ábra: Tanulók megoszlása a Prizma EGYMI gyógypedagógiai tagozatán évfolyamonként (2012. október 1-jei állapot) 3. sz. ábra: Gyermekek megoszlása a Prizma EGYMI gyógypedagógiai tagozatán a fogyatékosság típusának megfelelően 17

18 Integráció az utazó gyógypedagógiai hálózat által ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók számának alakulása Az együttnevelésben a sajátos nevelési igényű tanulók száma nő (melléklet: 4. sz. ábra). A tankerület területén jelentősen több a pszichés fejlődés zavaraival (128 fő), és a beszédfogyatékossággal (73 fő) küzdő gyermekek/tanulók száma, mint az egyéb diagnózissal rendelkezők száma, valamint az elmúlt évekhez képest kiugróan megnőtt az autista gyermekek/tanulók száma, 2010/2011. tanévben 4 fő volt, 2012/2013. tanévben 19 fő (melléklet: 5. sz. ábra) / / / / / / / /2013 óvoda általános iskola gimnázium összesen 4. sz. ábra: Az együttnevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók számának változása a XIII. kerület befogadó intézményeiben sz. ábra: Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók száma fogyatékossági típusonként A XIII. kerület befogadó intézményeiben a 2012/2013. tanévben 18

19 Pedagógiai szakszolgálatok által ellátott gyermekek/tanulók száma A Nevelési Tanácsadó által ellátott gyermekek száma a 2012/2013. félévi statisztika szerint 402 fő volt. A logopédiai ellátásba kerülő gyermekek és tanulók száma jelentősen nem változik évek óta, fő (az ellátottak száma nem tartalmazza a beszédfogyatékos gyermekek számát). Tapasztalataink szerint a logopédiai ellátásba kerülő gyermekek beszéd-és nyelvi zavarai egyre súlyosabbak, emiatt az kevésbé súlyos beszédhibával küzdő gyermekeket a logopédusok nem tudják felvenni. Az előjegyzett, de ellátásba nem kerülő gyermekek/tanulók száma több, mint az ellátásba kerülőké, a 2012/2013. tanév 1. félévében 785 fő volt (melléklet: 6. sz. ábra). 2011/2012. tanév vége 2012/2013. tanév 1 félév Összes ellátott száma Összesenből intenzív kezelés Előjegyzettek száma Előjegyzettekből súlyos eset 6. sz. ábra: Logopédiai ellátásba került és előjegyzett gyermekek/tanulók száma a XIII. kerületben A gyógytestnevelői pedagógiai szakszolgálat munkatársai évente kb tanuló gyógytestnevelését látják el tantermi és uszodai órák keretében. Az óvoda-és iskolapszichológusok ellátási körébe tartozó gyermekek/tanulók száma, valamint a pszichológusokhoz forduló pedagógusok és szülők száma is egyre több (melléklet: 7. sz. ábra). 19

20 2010/2011. tanév vége 2011/2012. tanév vége 2012/ félév vége Szülőkonzultáció Egyéni tanácsadás Pedagógus konzultáció Hospitálás Csoportfoglakozás 7. sz. ábra: Az óvoda-és iskolapszichológusok főbb tevékenység-csoportjai/óra a XIII. kerületben Uniós és egyéb pályázatok a Prizma EGYMI-ben Az együttnevelés megvalósítását támogató befejezett intézményi pályázataink: Kulcs-projekt (FÁPI-PB-2747/2004/OBmB) Mentálhigiénés és konfliktuskezelési, valamint módszer-specifikus csoportos tréningek és foglalkozások szervezése sajátos nevelési igényű gyermekek és velük foglalkozó gyógypedagógusok, szakemberek, egyéb alkalmazottak számára. lezárult pályázat Messzelátó -projekt (HEFOP P /1.0) Sajátos nevelési igényű, elsősorban tanulásban akadályozott gyermekek kéttanáros modellben történő integrált együttnevelése-oktatása lezárult pályázat HÍD -projekt (HEFOP-2-1-6/05/ /1.0) Módszertani fejlesztés, kapcsolódás, tudás áramlás sajátos nevelési igényű, elsősorban tanulásban akadályozott gyermekek együttnevelése-oktatása lezárult pályázat Kaptár-projekt (TÁMOP-3-1-6/08/ ) Együttműködés Szolgáltatásbővítés Hálózatépítés fenntartási időszakban van FSZK autizmus pályázat 3033 kód lezárult pályázat Szervezeti tudás, intézményi implementáció, új szolgáltatások a Prizma EGYMI-ben. (TÁMOP /A ) Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) fenntartási időszakban van PRIZMA REFERENCIA TÁMOP / fenntartási időszakban van 20

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI mileaniko@gmail.com I. JOGOK Alaptörvény, XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével

Részletesebben

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg.

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg. I. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2014. július 24. napján hatályba

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? Mindenkinek, aki szeretne új ismeretekkel, új tapasztalatokkal gazdagodva hozzájárulni a befogadó közoktatási rendszer alakításához a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák!

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák! Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest Kedves Kollégák! A köznevelés átalakítása, a Nemzeti Köznevelési Törvény (Nkt) az óvoda-, és iskolapszichológia

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám 39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja Abony Város Önkormányzata Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Abony, Bicskei u. 2. Tel.: 06-53/360-133 06-53/562-132 E-mail: suli@montagh-abony.sulinet.hu Weboldal: montagh.abony.hu Az intézmény nevelési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014

S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 (TERVEZET) Hivatal Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Humánszolgáltatási Főosztályának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben