A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye III. Az első Orbán-kormány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye III. Az első Orbán-kormány"

Átírás

1 A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye III. Az első Orbán-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1

2 Az 1998-as parlamenti választásokat követően koalíciós kormány alakult Fidesz-FKgP-MDF részvétellel. A jobboldali kormány megalakulását a Fidesz nagyarányú megerősödése (az as választásokon a Fidesz mintegy háromszorosára növelte 1990-hez képest szavazóinak a számát) 1 és a Független Kisgazdapárt jelöltjeinek tömeges visszaléptetése tette lehetővé. Az MSZP az előző választásokon elért eredményéhez képest 300 ezer szavazattal kevesebbet tudott szerezni, az MDF és az SZDSZ számottevően gyengült, utóbbi elveszítette szavazóinak majdnem kétharmad részét. Orbán Viktor már az előző országgyűlési választásokat követően leszűrte a megfelelő tanulságot a szocialisták nagyarányú győzelméből, a korábban radikális antikommunista retorikát folytató SZDSZ gyökeres fordulatából, valamint az MDF után maradt hatalmi vákuum és a jobboldal szétforgácsolódott állapotából. A Fidesz szakítva markánsan liberális karakterével 1994-et követően (ténylegesen 1996-tól) fokozatosan áttért a konzervatív-nemzeti liberális-kereszténydemokrata útra, Orbán Viktor pedig a választások első fordulója után az eredmények tükrében már egyértelműen Horn Gyula méltó kihívójává lépett elő, így sor kerülhetett egy miniszterelnök-jelölti vitára a Közgázon, melynek során Orbán jóval dinamikusabbnak, meggyőzőbbnek bizonyult ellenfelénél. A Fidesz vezette koalíció a polgári Magyarország megvalósításának hívószavával lépett elő, ami már önmagában sugallta az új kormány értékválasztását, a középosztály melletti elkötelezettségét, annak minden ideológiai és gazdasági aspektusával együtt. Az első Orbánkormány első intézkedései között szerepelt többek közt a közbiztonság javítását, a szervezett bűnözés elleni fellépést célzó lépések mellett az ügyészség kormány alá rendelésének előkészítése, az MTV és a Postabank gazdálkodásának ügye, a Bokros-csomag keretében bevezetett tandíj eltörlése, a társadalombiztosítási önkormányzatok feloszlatása és állami felügyelet alá helyezése, a családok támogatására szolgáló adótörvények előkészítése, valamint a NATO-csatlakozásról és a szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat elfogadása. 2 Orbán Viktor a kormányzásban kényszerű együttműködést vállal a Torgyán József vezette párttal, noha a kisgazdákkal való koalíció a Fidesz rémálmai között szerepelt a fennálló jelentős politikai, habitusbeli különbségek miatt, valamint Torgyán személyének köszönhetően. A kormánypártok viszonyát, a politikai pozíciók leosztását koalíciós megállapodás rögzítette, ami azonban ben de facto megszűnt. A Torgyán körüli botrányok és bizalomvesztés végső soron a ciklus második felében a Kisgazdapárt széteséséhez vezettek, a kormány viszont támogatást kapott a Torgyánnal szembehelyezkedő kisgazda képviselők egy csoportjától, illetve az ellenzéki MIÉPtől. 1 Bihari, o. 2 Mit műveltek a kormányok 100 nap alatt?: Kovács János 2

3 Az Orbán-kormány számos tekintetben új képletet vázolt fel a kormányzati hatalmi politika, a gazdaságpolitika, illetve a külpolitikai irányvonal terén. A magyar parlamentáris kormányforma némileg elmozdult a kancellári típusú kormányzás irányába, a kormányfő pozíciói erősödtek a végrehajtó hatalom élén, ami növelte a politikai stabilitást. A kormány összetételében is változások következtek be a korábbi ciklusok gyakorlatához képest: a gazdasági portfoliójú minisztériumok száma csökkent (csúcsminisztériumi összevonás), a humán profilú minisztériumoké pedig bővült. 3 A kormányzás fontos szakmai bázisát a Bogár László vezette Stratégiai Elemző Központ (STRATEK) adta, ami többek között a gazdaságpolitikai döntéselőkészítésben és a társadalompolitikai alternatívák felvázolásában játszott kulcsszerepet. Az első Orbán-kormány társadalompolitikájának főbb pillérei a már említett családtámogatási rendszer bővítése, az támogatási összegek és jogosultságok emelése, a családi adókedvezmény és az otthonteremtési program voltak. A meginduló diákhitel- és ösztöndíjprogram a felsőoktatási intézmények hallgatóinak számára nyújtott támogatási lehetőséget. A gazdaságélénkítés és a vállalkozások támogatása terén fontos megemlíteni a Széchenyi Tervet, ami a gazdasági növekedés dinamizmusát, a különböző szektorok bővülését volt hivatott elősegíteni. A makrogazdasági mutatók összességében pozitív irányban módosultak: az adósságráta fokozatosan csökkent, csakúgy, mint az államháztartási hiány, valamint az infláció szintje és a munkanélküliség, miközben a reálbérek nőttek, a gazdasági növekedés átlaga 1998 és 2002 között 4,6% volt. Az első Orbán-kormány gazdaságpolitikája a számok tükrében sikeres volt, Chikán Attila idővel mégis szembekerült a miniszterelnök által képviselt iránnyal, helyét Matolcsy György foglalta el. Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya csökkenő pályára állt az első Orbán-kormány regnálása alatt, noha a es év ismét az államháztartás hiányának és az államadósság arányának növekedését hozta, de fontos megjegyezni, hogy a polgári kormány az ország irányítását a maastrichti kritériumok között szereplő GDP-arányos 60 százalékos szint alatti államadósság-rátával adta át a szocialista-liberális Medgyessykormánynak 2002-ben. A külpolitika terén a korábbi hármas prioritás továbbra is megmaradt, azonban ismét hangsúlyeltolódás következett be: a NATO-hoz való csatlakozást (amiről 1997 novemberében népszavazás döntött) 1998-ban foglalta határozatba a parlament, március 12-én pedig Magyarország a NATO teljes jogú tagjává vált. Az Európai Unió felé vezető úton tovább haladva az érdemi csatlakozási tárgyalások szintén az Orbán-kormány idején kezdődtek meg Az első főtárgyalói fordulóra hazánk esetében április 24-én került sor. Az Általános Ügyek Tanácsa jóváhagyta, hogy október 10-én kezdődjenek meg az érdemi tárgyalások, illetve felkérte a 3 Debreczeni, o. Kovács János 3

4 Bizottságot, hogy az első hét fejezetről készítse elő a tagországok Közös Álláspontjának (Common Position) tervezeteit. 4 A leghangsúlyosabb váltás az elmúlt évek gyakorlatával szemben a határon túli magyarság kérdésének beemelése a fő külpolitikai csapásirányok körébe. Orbán Viktor visszatérve az Antall József által képviselt ( lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke ) elvhez egyértelművé tette, hogy az állam és a nemzet határainak eltérése szükségessé teszi a magyarság határokon átívelő újraegyesítését. Ennek egyik eszköze volt a sokak által támadott státusztörvény, melyet az Országgyűlés június 19-én fogadott el. A törvény kedvezményeket kívánt nyújtani a határon túl élő magyarságnak, ugyanakkor figyelembe vette a kisebbségek védelmének nemzetközi jogi szabályozási hátterét, gyakorlatát is. A kormány másik nemzetpolitikai jelentőségű lépése volt a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) létrehozása (1999. február 20.), mellyel a magyar-magyar kapcsolatok immár intézményes keretekbe kerültek. A határok feletti újraegyesítést hirdető szimbolikus esemény volt az Esztergom és Párkány közötti Mária Valéria híd átadása. Az Orbán-kormány regnálása alatt határozott, konfrontatív politikát folytat, melynek során gyakran összeütközésbe keveredik a pozícióit védő különböző társadalmi, gazdasági szereplőkkel: A több mint kormányváltás és a kiegyensúlyozás politikája jegyében 1998 végére-1999 elejére a konfrontáció válik a magyar belpolitika meghatározó vonásává. Az Orbánkormány szinte minden lehetséges területen frontot nyit [ ], valamint konfliktusba keveredik a fővárosi önkormányzattal és a parlamenti ellenzékkel, továbbá feszültség keletkezik a bíróságokhoz való viszonyában is, az előző kormányzat alatt létrehozott ítélőtáblák fölállításának elhalasztása miatt. 5 Fontos még megemlíteni a szakszervezetekkel való konfliktus kérdését is, melynek egyig forrása a szakszervezeti vezetők baloldali politikai kötődése (gyakran leplezetlen formában), illetve az érdekegyeztetés mechanizmusának tervezett átalakítása. Az első Orbán-kormány hatalomra kerülése a Horn-éra után valóban több volt, mint kormányváltás, a miniszterelnök új dinamizmust hozott a hazai politikai életbe, miközben megerősítette a jobboldal szellemi és anyagi bázisát, identitását és küldetéstudatát, amit a es választások elvesztése sem tudott megtörni. 4 Németh Péter: Az elmúlt 14 év - Magyarország és az Európai Unió csatlakozási tárgyalásai: 5 Debreczeni, o. Kovács János 4

5 Felhasznált irodalom Kötetek: Bihari Mihály: Magyar politika Politikai és hatalmi viszonyok. Osiris Kiadó, Budapest, Debreczeni József: Orbán Viktor. Osiris Kiadó, Budapest, Internetes hivatkozások: Mit műveltek a kormányok 100 nap alatt?: pjan/ Németh Péter: Az elmúlt 14 év - Magyarország és az Európai Unió csatlakozási tárgyalásai: Kovács János 5

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE PROGRAMOK, PÁRTELITEK ÉS SZAVAZÓTÁBOROK A 2010-ES VÁLASZTÁSOK UTÁN BÍRÓ NAGY ANDRÁS 1. Bevezetés A politikáról szóló közbeszédben 2010-re közhellyé vált a pártrendszer gyökeres

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

A magyar biztonság- és védelempolitika fejlődése és a haderőreformok, 1989 2011 (I.)

A magyar biztonság- és védelempolitika fejlődése és a haderőreformok, 1989 2011 (I.) VÉDELEMPOLITIKA 37 Szenes Zoltán Tálas Péter A magyar biztonság- és védelempolitika fejlődése és a haderőreformok, 1989 2011 (I.) Azt, hogy milyen hadserege legyen egy országnak, alapvetően négy tényező

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe pakol,

Részletesebben

Mi maradt a Jobbiknak?

Mi maradt a Jobbiknak? Mi maradt a Jobbiknak? Belpolitikai háttérelemzés a Jobbik lehetőségeiről a Fidesz kormányzása alatt 2010. december 17. Vezetői összefoglaló A Fidesz 2010-es hatalomra kerülését követően a Jobbik nehéz

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Katonapolitika: prioritás vagy nem? Egy kormányprogram margójára

Katonapolitika: prioritás vagy nem? Egy kormányprogram margójára 74 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. JÚNIUS Kern Tamás Katonapolitika: prioritás vagy nem? Egy kormányprogram margójára A Nemzeti Ügyek Kormánya a honvédelemben, a környezetvédelemben és a kulturális értékek védelmében

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a legutóbbi időben pedig több

Részletesebben

balegyenes most www.balegyenes.info aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták

balegyenes most www.balegyenes.info aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták balegyenes most A www.balegyenes.info aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták 225. szám 2014. február 27. Kéri László Új rendszer kovácsa Tőlem

Részletesebben

A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja

A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja Lentner Csaba A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja Összefoglaló: A magyar települési önkormányzatok a 2002 2008 között felhalmozott adósságállományának teljes mértékű állami konszolidációjára

Részletesebben

Emeld fel a fejed, Magyarország!

Emeld fel a fejed, Magyarország! Emeld fel a fejed, Magyarország! 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 1. NEGYEDSZÁZADOS HINTA MAGYARORSZÁG MAI ROMLÁSA 2. Három év pusztítás alkotmányos és jogállami kudarc 3. Három

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

Baloldal: a bukás valós okai

Baloldal: a bukás valós okai Gazdag László Baloldal: a bukás valós okai A hazai baloldal súlyos választási vereségeinek, valamint hosszan tartó erodálódásának mélyebb okait az alábbiakban lehet tömören összefoglalni: egy ultraliberális,

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék Bevezetés a tanulmány célja 2 Korábbi vs. új magyar választási rendszer kisebb hangsúlyeltolódás a többségi rendszer irányába 3 A rendszerváltozás

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában A 2014-es országgyűlési választások eredményeinek mélyelemzése a baloldali ellenzék szemszögéből 2014. július Vezetői összefoglaló A 2014-es

Részletesebben

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 293 313. (1995) EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet Az első többpárti parlamenti választásokat

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt Körösényi András szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt és Körösényi András editors, 2012 Balázs Zoltán, Boda Zsolt, Csurgó Bernadett, Gallai Sándor, Grajczjár István,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben