I. BELPOLITIKAI TÉMÁJÚ FELADATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. BELPOLITIKAI TÉMÁJÚ FELADATOK"

Átírás

1 I. BELPOLITIKAI TÉMÁJÚ FELADATOK 1. MEDGYESSY-KORMÁNY - MINISZTÉRIUMOK Párosítsd össze a minisztereket az általuk vezetett intézménnyel! 1.Kovács László Igazságügyi Minisztérium (6.) 2. Juhász Ferenc Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (5.) 3. Csehák Judit Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (4.) 4. Csillag István Külügyminisztérium (1.) 5. Kóródi Mária Honvédelmi Minisztérium (2.) 6. Bárándy Péter Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (3.) 2. PARLAMENTI PÁRTOK - FRAKCIÓVEZETŐK A 2002-ben megválasztott Országgyűlésben a korábbi hat párttal szemben most csak négy párt alakíthatott frakciót. Sorold fel ezeket a pártokat és nevezd meg a frakcióvezetőket! MSZP FIDESZ-MPP SZDSZ MDF Lendvai Ildikó Áder János Kuncze Gábor Herényi Károly 3. DEMOKRÁCIATÖRTÉNET - MINISZTERELNÖKÖK Számozással állítsd kronologikus sorrendbe hazánk rendszerváltás utáni miniszterelnökeit! (Figyelem! 1-es számú az első miniszterelnök legyen.) Boross Péter 2. Medgyessy Péter 5. Antall József 1. Horn Gyula 3. Orbán Viktor 4.

2 4. KORMÁNYVÁLTÁS - INTÉZMÉNYTÖRTÉNET Kormányváltások alkalmával nemcsak politikusok cserélnek helyet, hanem megváltozik az egyes intézmények hatásköre, s ennek megfelelően olykor neve is. Hogyan nevezték korábban, illetve hogyan nevezik most a következő szerveket? Ifjúsági- és Sportminisztérium Gazdasági Minisztérium Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Szociális és Családügyi Minisztérium Egészségügyi, Szociális és Családügyi M. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi M. ÉRTÉKELÉS: 3 PONT 5. KORMÁNYVÁLTÁS - POLITIKUSOK A fénykép alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! a) Kit ismersz fel a képen? Lamperth Mónika FÉNYKÉP HELYE b) Melyik pártnak a tagja? MSZP c) Milyen tisztséget tölt be jelenleg? Belügyminiszter ÉRTÉKELÉS: 3 PONT 6. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK - TÉNYEK Az alábbi állítások közül válaszd ki a valóságnak megfelelőket! a/ Magyarországon, a kisebbségi választásokon bárki voksolhat. I b/ Aki indul a kisebbségi választásokon, annak beszélnie kell H az adott kisebbség nyelvét. c/ Az úgynevezett települési kedvezmény révén a kisebbségi képviselők I a helyi képviselőtestület tagjává is válhatnak. d/ A törvény szerint csak a Magyarországon legalább 300 éve honos H nemzetiségek alkothatnak önkormányzatot.

3 II. ALKOTMÁNYOSSÁGI TÉMÁJÚ FELADATOK 1. VÁLASZTÁSOK - VÁLASZTÓJOG 2002-ben önkormányzati és parlamenti választások is voltak hazánkban. Jelöld aláhúzással, mely megállapítás helyes az alábbi választójoggal kapcsolatos szövegben! A választójog egy olyan politikai alapjog, amely a közügyek vitelében való részvételt jelenti. A választójog (1) általános alanyi jog, amely (2) a 18 éven felülieket illeti meg. További feltétel még a (3) magyar állampolgárság, tehát a határon kívül élő magyarok (4) nem szavazhatnak. Szavazni egyébként (5) csak Magyarországon lehet. Alapelv az (6) egyenlőség is. Lényeges továbbá az, hogy a magyar szabályozás szerint a választójog (7) közvetlen és garanciális elem, hogy (8) titkos. 2. ALAPFOGALMAK - DEFINÍCIÓK Definiáld az alábbi fogalmakat! ÉRTÉKELÉS: 8 PONT Alkotmány: Alaptörvény, amelyet az egyes országok parlamentjei csak minősített többséggel (néhol népszavazással is) változtathatnak meg, amely felsorolja az embereket megillető alapvető jogokat és kötelezettségeket, rendezi az ország közjogi struktúráját, intézményeit (Országgyűlés, Kormány, köztársasági elnök, Alkotmánybíróság, stb.), azok egymáshoz való viszonyát s még számos egyéb olyan kérdést, mint az ország fővárosa vagy himnusz. Diszkrimináció: Egy személy vagy csoport megkülönböztetése a többségtől. Két fajtáját ismerjük: a hátrányos megkülönböztetés (negatív diszkrimináció) tiltott módszer, alkalmazását a magyar jogszabályok éppúgy tiltják, mint az Európai Unió normái. A pozitív diszkrimináció ugyanakkor a hátrányos helyzetben lévők segítésénél elfogadott eszköz, ebben az esetben az adott személynek vagy csoportnak nyújtott előny járul hozzá éppen az egyenlő(bb) feltételek kialakulásához. Kisebbségi kormányzás: Az a közjogi állapot és kormányzási mód, amikor a kormánypártok képviselőinek száma nem éri el a parlamentben az egyszerű többséget, az 50% + 1 főt. 3. POZÍCIÓ - MANDÁTUM Párosítsd az alábbi közjogi tisztségeket mandátumuk hosszúságával! Az Országgyűlés elnöke Köztársasági elnök Miniszterelnök Alkotmánybíró A Magyar Nemzeti Bank elnöke Az Állami Számvevőszék elnöke 4 év 5 év 4 év 9 év 6 év 12 év

4 4. ALKOTMÁNYOSSÁG IGAZ/HAMIS Írd az állítás mellé, hogy annak tartalma igaz-e vagy hamis! a / A Magyar Köztársaság Alkotmánya XVI fejezetből áll. HAMIS b / A magyar miniszterelnököt a nép közvetlenül választja. HAMIS c / Magyarországon jelenleg négy ombudsman dolgozik. IGAZ d / Az alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai politikai pártnak. IGAZ e/ A helyi önkormányzatok alapjogai egyenlők. IGAZ 5. JOGFORRÁSOK HIERARCHIA Töltsd ki értelemszerűen a táblázatot úgy, hogy a jogforrási hierarchia magasabb fokától az alacsonyabb fok irányába haladjál! Jogszabályok Jogalkotók 1. ALKOTMÁNY PARLAMENT 2. TÖRVÉNY PARLAMENT 3. KORMÁNY rendelet KORMÁNY 4. MINISZTERI rendelet MINISZTER 5. ÖNKORMÁNYZATI rendelet ÖNKORMÁNYZAT 6. ÁLLAMI ISMERTETŐ JEGYEK JELLEMZŐK Nevezd meg, melyek az Alkotmányban intézményesített állami ismertető jegyek, nemzeti jelképek, majd nevezd meg azokat konkrétan! (Figyelem! A felső táblázatba a nevet, az alsóba a konkrét megjelöléseket írd!) Az állam elnevezése és jellege Himnusz Zászló Címer Főváros Magyar Köztársaság Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével 3 egyenlő széles sávra osztott, felülről lefelé pirosfehér-zöld színű lobogó Kettéosztott pajzs, bal oldalán ezüst-vörös sávok, míg a jobb oldalon zöld hármas halmon kettős kereszt áll. A tetején Szt. István király arany koronája. Budapest

5 III. EURÓPAI UNIÓS TÉMÁJÚ FELADATOK 1. EURÓPAI UNIÓ - ALAPPILLÉREK Nevezd meg, mi az Európai Unió három alappillére! a) az Európai Gazdasági Közösség b) a közös kül- és biztonságpolitika c) a belügyi és igazságügyi együttműködés ÉRTÉKELÉS: 3 PONT 2. SZEMÉLYEK - TISZTSÉGEK Nevezd meg, milyen tisztséget töltenek be a következő személyek az EU-ban! Romano Prodi Anders Fogh Rasmussen Günther Verheugen Javier Solana az EU Bizottság elnöke (dán miniszterelnök) jelenleg az EU soros elnöke az EU bővítési biztosa a közös kül- és biztonságpolitikáért felelős biztos 3. EURÓPAI TÉNYEK IGAZ/HAMIS Jelöld meg, hogy igazak-e az Európai Unióval kapcsolatos következő állítások! a) Az EU hivatalos nyelve az angol, a francia és a német. H b) Az Európai Unió hivatalos zászlója: kék alapon 15 sárga, ötágú csillag. H c) Az EU nem folytat közös agrárpolitikát. H d) Az EU által kibocsátott jogszabályok előnyt élveznek a nemzeti joggal szemben. I e) Az EU Bíróságának székhelye Luxemburgban van. I f) Az Európai Unió Tanácsa mindig Brüsszelben tanácskozik. H 4. SZERVEZETEK - RÖVIDÍTÉSEK Nevezd meg a rövidítések által jelölt szervezet teljes nevét magyarul vagy angolul! NATO Észak-Atlanti Szerződés Szervezete / North Atlantic Treaty Organization EBESZ Európai Biztonság és Együttműködés Szervezete CEI Közép-Európai Kezdeményezés / Central European Initiative EIB Európai Beruházási Bank / European Investment Bank EP Európa Parlament / European Parliament

6 5. EURÓPAI BIZOTTSÁG - KIEGÉSZÍTÉS Egészítsd ki értelemszerűen a mondatokat! Az Európai Bizottságot az EU kormányának is szokták nevezni. Az Európai Bizottság feladata a közösségi érdekek védelme és az EU képviselete a nemzetközi szervezetekben. Az Európai Bizottságnak jelenleg 20 tagja van, akiket a tagállamok jelölnek ki. Minden nagyobb ország két, míg minden kisebb ország egy biztost jelölhet. Az Európai Bizottságot 5 évente választják újra. A Bizottság munkáját elnök irányítja, aki jelenleg Romano Prodi volt olasz miniszterelnök. Az Európai Bizottság székhelye Brüsszelben van. ÉRTÉKELÉS: 8 PONT 6. EURÓPAI UNIÓ - INTERGRÁCIÓS INTÉZMÉNYEK Melyik szervezetre ismersz a következő állításokból? A) 1. A szervezet székhelye Brüsszel. 2. Hivatalos nyelvei az EU tagállamok nyelvei. 3. Tagjai a biztosok, a szervezet vezetője az elnök. az Európai Bizottság B) 1. A szervezet székhelye: Luxembourg, Strasbourg, Brüsszel 2. A szervezetben használt nyelvek, az Unió hivatalos nyelvei. 3. A költségvetése, az EU költségvetésén belül elkülönül tagja van. az Európa Parlament C) 1. Székhelye: Luxembourg 2. Használt munkanyelv: angol, francia. 3. A szervezet tagjai az EU 15 tagállama. 4. Legfőbb szerve a Kormányzótanács. az Európai Beruházási Bank D) 1. A szervezet székhelye: Strasbourg. 2. Hivatalos nyelvei: angol, francia, munkanyelvként használják még a németet és az olaszt is. 3. Tagja Magyarország is. 4. A szervezet célja, hogy megteremtse az európai államok szoros együttműködését azoknak az eszmék és elvek védelmében, amelyek közös örökségeink, valamint gazdasági és szociális előrehaladásukat szolgálják. az Európa Tanács

7 7. EURÓPAI UNIÓ - NATO A sorszámok segítségével csoportosítsd az alábbi állításokat! Európai Unió NATO 1., 3., 5., 6., 8. 2., 4., 7., 9., Katonai szervezet tagja van 3. Főtitkára Lord Robertson 4. Csak európai tagjai vannak. 5. Alapokmányát április 4-én írták alá. 6. Magyarország is a tagja. 7. Hat ország írta alá az alapító szerződését márciusában bővült 19 tagúra. 9. Gazdasági, pénzügyi és politikai együttműködés a célja. 10. Tagjai többsége közös pénzt használ. 8. EURÓPAI UNIÓ - TOTÓ Karikázd be a helyes válaszokat! 1. Hány taggal alakult meg az Európai Gazdasági Közösség? a) 6 b) 5 c) 9 2. Mikortól használják az Európai Unió elnevezést? a) 1992 b) 1991 c) Mikor tartották meg az első közvetlen Európa Parlament választásokat? a) 1969 b) 1979 c) Melyik évben vált Magyarország az Európai Unió társult tagjává? a) 1989 b) 1991 c) Hány évente tartják az Európai Parlamenti választásokat? a) 3 b) 5 c) 4

Egyéb alkotmányos intézmények

Egyéb alkotmányos intézmények Egyéb alkotmányos intézmények Tartalom 1. A bírói szervezet 2. Az ügyészség 3. A Magyar Nemzeti Bank 4. Az országgyűlési biztos intézménye 5. Az Állami Számvevőszék 6. Költségvetési Tanács 7. Az intézmények

Részletesebben

Általános jogi ismeretek

Általános jogi ismeretek Lőrincz Krisztián Általános jogi ismeretek A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI alapvizsga Jegyzet Budapest, 2013 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet)

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése 1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete, és az egyetlen olyan nemzetek feletti intézmény,

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Magyarország Alaptörvénye 1

Magyarország Alaptörvénye 1 Magyarország Alaptörvénye 1 (2011. április 25.) Isten, áldd meg a magyart! NEMZETI HITVALLÁS MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs)

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) Jogi ismeretek 1 A jog fogalma magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) (társadalmi norma: információ a közösség tagjainak, integráció, társadalmi magatartás megítélése) - Gazdasági társadalmi

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE 2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE BEVEZETÉS E fejezet a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerével, az államszervezet felépítésével kapcsolatos fontosabb ismereteket tartalmazza. A tananyag az alkotmányos

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Országgyűlés címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. T.: 441-4000 E-mail: www.mkogy.hu A legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként mint közvádló az állam

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

1949. évi XX. törvény

1949. évi XX. törvény 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya[1] A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG I/3653/2012. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára benyújtott

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

A VIZSGÁLAT METODIKÁJA

A VIZSGÁLAT METODIKÁJA A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorelemző Osztálya folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése, hogy mennyiben érvényesül

Részletesebben

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Szerzők: Fleck Zoltán, Gadó Gábor, Halmai Gábor, Hegyi Szabolcs, Juhász Gábor, Kis János, Körtvélyesi Zsolt, Majtényi Balázs, Tóth Gábor Attila Szerkesztette: Arató

Részletesebben

Nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség az Európai Unióban és Magyarországon

Nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség az Európai Unióban és Magyarországon E ENG M IS ÉRINT Nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség az Európai Unióban és Magyarországon Budapest 2002 Szerzôk: ALBERT LEVENTE GYULAVÁRI TAMÁS NÔK ÉS FÉRFIAK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLÔSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 6. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 0. MÁRCIUS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A PSZ

Részletesebben