TÉLI PIKOPLANKTON TÖMEGPRODUKCIÓK SZIKES TAVAINKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉLI PIKOPLANKTON TÖMEGPRODUKCIÓK SZIKES TAVAINKBAN"

Átírás

1 TÉLI PIKOPLANKTON TÖMEGPRODUKCIÓK SZIKES TAVAINKBAN SOMOGYI BOGLÁRKA 1 FELFÖLDI TAMÁS 2 SOLYMOSI KATALIN 2 BÖDDI BÉLA 2 MÁRIALIGETI KÁROLY 2 VÖRÖS LAJOS MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 2 - Eötvös Loránd Tudományegyetem, 3 - Babes-Bolyai Tudományegyetem 1. Bevezetés A Duna-Tisza közi fehér vizű szikes tavak kutatásának sok évtizedes hagyománya van Magyarországon, nem jelent ez alól kivételt algaviláguk sem. Első ízben Schmidt (1999) hívta fel a figyelmet (adatok közlése nélkül) a bakteriális méretű fotoautotróf szervezetek (pikoalgák) jelenlétére a felső-kiskunsági szikes tavakban. Majd 21-ben Vörös és mtsai. végezték el először a pikoalgák mennyiségi és minőségi vizsgálatát fehér vizű szikes tavakban, mely során kiderült, hogy e tavak fitoplanktonja gyakran 1% pikoalga dominanciát mutat (Vörös et al., 25). A szikes tavakban a pikoalgák tanulmányozása azonban ez idáig elsősorban a jégolvadás előtti és utáni időszakokra korlátozódott, így téli algaközösségük jószerével teljesen ismeretlen maradt Az autotróf pikoplankton Az autotróf pikoplankton (APP) megnevezést olyan pro- és eukarióta fotoautotróf mikroorganizmusok megjelölésére használják, melyek átmérője nem haladja meg a két (egyes szerzőknél három) mikrométert (Stockner & Antia, 1986). A fotoautotróf pikoplankton széleskörű tengeri elterjedtségét a hetvenes évek végén, édesvízi elterjedtségüket pedig a nyolcvanas évek elején fedezték fel (Johnson & Sieburth, 1979; Waterbury et al., 1979; Vörös, 1991; Stockner, 1988). Felfedezésük jelentős paradigmaváltáshoz vezetett a limnológiában, teljesen átalakítva a vízi táplálékhálózatokról és anyagforgalomról alkotott képet. A közönséges fénymikroszkóppal detektálható és vizsgálható algák több mint évszázados kutatása során pl. a Balatonban mintegy másfélezer taxon előfordulását közölték a kutatók, a legalább ugyanakkora jelentőséggel bíró pikoalgák diverzitásáról viszont elenyésző információval rendelkezünk. Ezen algák mennyiségi meghatározását az epifluoreszcens mikroszkópia ugyan lehetővé teszi, pontos filogenetikai azonosításukhoz azonban a molekuláris biológiai eszköztár elengedhetetlen (Callieri, 27). Csak az elmúlt évtizedekben vált ismertté, hogy az autotróf pikoplankton a mérsékelt éghajlati övben sajátságos évszakos dinamikát mutat: nyáron pikocianobaktériumok () uralkodnak, míg ősztől tavaszig pikoeukarióta algák () fordulnak elő jelentős számban (Søndergaard, 1991; Malinsky-Rushansky és mtsai., 1995). A Balatonban először 23 telén figyelték meg, hogy az alacsony hőmérséklet és fényszegény környezet ellenére pikoeukarióta algák jelentek meg a jéggel fedett tóban (Mózes et al., 26). Az eukarióta pikoalgák télen, illetve tavasszal fordultak elő jelentősebb mennyiségben. A jégborítás megszűntével fokozatosan eltűntek, a 6-7ºC-nál melegebb vízből már teljesen hiányoztak, helyüket pedig átvették az év túlnyomó részében domináns, fikocianin és fikoeritrin pigment dominanciájú pikocianobaktériumok (Mózes et al., 26) A pikoeukarióta algák Míg számos tanulmány foglalkozik a pikocianobaktériumok ökológiájával és taxonómiájával, addig a pikoeukarióta csoport tagjairól kontinentális vizekben mindmáig keveset tudunk. Édes- és sósvizű tavakban a pikoeukarióta algák mennyisége (abundanciája) általában egy

2 nagyságrenddel múlja alul a pikocianobaktériumok mennyiségét, ugyanakkor nagyobb sejtméretük eredményeként biomasszájuk tekintetében már nem találunk ilyen nagy különbséget (Callieri, 27). Sajátságos szezonális megjelenésüket (téli dominancia) és mély tavakban megfigyelhető vertikális eloszlásukat (dominancia az eufotikus réteg határán) az alacsonyabb hőmérséklettel és/vagy alacsonyabb fényintenzitással hozzák összefüggésbe (Malinsky-Rushansky et al. 1995, Jasser & Arvola 23, Callieri et al. 27, Vörös et al., 29). A pikoeukarióta algák alacsonyabb hőmérséklethez és fényintenzitáshoz való jobb alkalmazkodóképességét izolált algatörzsekkel végzett ökofiziológiai vizsgálatok is alátámasztják (Malinsky-Rushansky et al. 22, Somogyi et al. 29). A pikoeukarióta algák pontos rendszertani meghatározása kicsiny sejtméretük és szegényes morfológiai karaktereik miatt hagyományos mikroszkópos módszerekkel nem kivitelezhető. Ugyanakkor a tenyésztéses eljárásokra alapozott illetve tenyésztéstől független molekuláris taxonómiai módszerek napjainkban már lehetővé teszik a pontos azonosításukat (Callieri, 27, Vaulot et al., 28). Az elmúlt évek kutatásai igazolták, hogy a pikoeukarióta algák hasonló morfológiai karaktereik ellenére különböző rendszertani csoportokhoz tartoznak. Tengerekben és óceánokban a Chlorophyta, Cryptophyta, Haptophyta és Heterokontophyta törzsből írtak le piko méretű képviselőket (Vaulot et al., 28). Az édesvizekben illetve sós tavakban a pikoeukarióta csoport tagjairól mindmáig keveset tudunk, az eddig vizsgált pikoeukarióták többsége a Chlorophyta törzsbe tartozónak bizonyult (Callieri, 27). 2. Célkitűzés Vizsgálataink célja a pikoalgák szezonális dinamikájának és összetételének megismerése volt a Duna-Tisza közi szikes tavakban, különös tekintettel a téli, kevésbé produktívnak feltételezett időszakra. A téli pikoeukarióta algaközösség diverzitását tenyésztésen alapuló módszerek segítségével kívántuk jellemezni. 3. Anyagok és módszerek 26. július és 27. május között havi/kéthavi rendszerességgel vizsgáltuk az autotróf pikoplankton összetételét a Büdös-székből (Szabadszállás), a Kelemen-székből valamint a Zab-székből merítéses módszerrel vett vízmintákban. A pikoplankton vizsgálatára epifluoreszcens mikroszkópot (Nikon Optiphot 2) használtunk kékesibolya (BV-2A) és zöld (G-2A) gerjesztőfény alkalmazásával a pikoeukarióták és pikocianobaktériumok elkülönítése céljából (MacIsaac & Stockner, 1993). A preparátumokról digitális kamerával (Spot RT) felvételeket készítettünk, amelyek kiértékelésével meghatároztuk a pikoplankton abundanciáját és pigment típusát. A minták pigment tartalmát forró metanolban extraháltuk, majd HITACHI F45 fluoreszcens spektrofotométerrel meghatároztuk a klorofill-a koncentrációt (Wetzel & Likens, 1991). A pikoeukarióta algatörzsek izolálásához a vízmintavétel 25. december 12-én történt a Böddi-székből valamint a Zab-székből. Az izolált algatörzsek fenntartása 21 C hőmérsékleten, 6 µmol m -2 sec -1 fényintenzitáson történik 14:1 órás világos:sötét ciklusban. Az izolált algatörzsek morfológiai vizsgálata differenciál interferencia kontraszt mikroszkóp (Olympus BX51), illetve transzmissziós elektron mikroszkóp (Hitachi 71) segítségével történt. Az algatörzsek molekuláris filogenetikai vizsgálatát 18S rdns szekvenciájuk alapján végeztük 18SrRNA-5 -PCR3 és 18SrRNA-3 -PCR3 primerek segítségével (Yamamoto et al. 23). A kapott szekvenciákat a GenBank nukleotid adatbázissal hasonlítottuk össze (Altschul és mtsai, 1997). 2

3 a-klorofill (µg l -1 ) 4. Eredmények és következtetések A mélyebb tavakkal ellentétben sekély (<,5 m) szikes tavaink az időjárási körülményeknek nagyobb mértékben kitettek, 26 nyarán a déli órákban a vízhőmérséklet C között volt. A közeledő téllel a víz hőmérséklete a levegő lehűlésének megfelelően csökkent, ugyanakkor az enyhe időjárási körülmények következtében 26/27 telén a tavak nem fagytak be (a vízhőmérséklet 6-7 C között volt). 26 júliusában az a-klorofill koncentráció a Büdös-székben 31 µg l -1, a Kelemen-székben 5 µg l -1, a Zab-székben pedig 2 µg l -1 volt (1. ábra). A vízhőmérséklet csökkenése ellenére ősszel az a-klorofill koncentráció növekedni kezdett és egy téli alga tömegprodukciót figyeltünk meg mindhárom vizsgált tó esetében. 27 elején (január-február) az a-klorofill koncentráció a Büdös székben µg l -1 között, a Kelemen-székben µg l -1 között, a Zab-székben pedig 2-25 µg l -1 között változott. A tavasz közeledtével a melegedő vízzel az a-klorofill koncentráció tovább növekedett a Büdös-székben és a Zab-székben (3 µg l -1 maradt a Kelemen-székben) 27 áprilisában elérve maximum értékét, amely 797 µg l -1 volt a Büdös-székben és 3 µg l -1 a Zab-székben. 27 májusában mindhárom tó esetén az algák mennyisége csökkent (85 µg l -1 volt a Büdös-székben, 97 µg l -1 a Kelemen-székben és 5 µg l -1 a Zab-székben). 8 6 Büdös-szék 4 Kelemen-szék 2 Zab-szék VII IX XI XII I II IV V 1. ábra. Az a-klorofill koncentráció változása a vizsgált szikes tavakban 26 júliusa és 27 májusa között A vizsgált időszakban a tavak fitoplanktonját kizárólag magányos, fikocianin pigment dominanciájú pikocianobaktériumok és szintén magányos pikoeukarióta algák alkották (nagyobb méretű algákat nem figyeltünk meg). Szignifikáns pozitív összefüggést találtunk az a-klorofill koncentráció és a pikoalgák mennyisége (abundanciája) között (r 2 =.94, p <.1). A pikocianobaktériumok abundanciája a Büdös-székben 1.1 x 1 6 és 6.7 x 1 6 sejt ml -1 között, a pikoeukarióták abundanciája.15 x 1 6 és 18 x 1 6 sejt ml -1 között változott (2. ábra). A Kelemen-székben a pikocianobaktériumok mennyisége.1 x 1 6 és 4.6 x 1 6 sejt ml -1, a pikoeukarióták mennyisége pedig and 5 x 1 6 sejt ml -1 között változott (2. ábra). A Zab-székben a pikocianobaktériumok abundanciája and.8 x 1 6 sejt ml -1, a pikoeukarióták abundanciája pedig and 47 x 1 6 sejt ml -1 között volt (2. ábra). 26 júliusában pikocianobaktériumok domináltak mindhárom tó esetében, majd a hőmérséklet csökkenésével a pikoeukarióta algák lassan átvették a pikocianobaktériumok helyét és dominánsak maradtak az egész téli-tavaszi időszakban (2. ábra). 27 májusában a Büdös-székben újra a pikocianobaktériumok váltak dominánssá, míg a másik két tó esetében a pikoeukarióták 3

4 APP abundancia (x 1 6 sejt ml -1 ) APP részesedés (%) APP abundancia (x 1 6 sejt ml -1 ) APP részesedés (%) APP abundancia (x 1 6 sejt ml -1 ) APP részesedés (%) Hõmérséklet ( C) Hõmérséklet ( C) Hõmérséklet ( C) megőrizték domináns szerepüket a vizsgált időszakban (2. ábra). Szignifikáns negatív összefüggést figyeltünk meg a pikoeukarióták részesedése és a víz hőmérséklete között (r 2 =.6, p <.1). 12 Büdös-szék 12 Büdös szék T VII XI XII I II IV V VII XI XII I II IV V Kelemen-szék 12 Kelemen-szék T VII IX XI XII I II IV V VII IX XI XII I II IV V Zab-szék 12 Zab-szék T 1 5 VII XI I II IV V VII XI I II IV V 2. ábra. A pikoeukarióták () és pikocianobaktériumok () abundanciájának és százalékos részesedésének változása, valamint a terepen mért vízhőmérséklet a vizsgált fehér vizű szikes tavakban 26 júliusa és 27 májusa között. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált szikes tavakban a pikoplankton szezonális dinamikája megfelel a más sekély és mély tavakban megfigyelteknek (a mérsékelt éghajlati övben), mely szerint nyáron pikocianobaktériumok uralkodnak, míg a téli időszakban pikoeukarióta algák dominálnak a pikoplankton frakción belül (Callieri, 27). A kapott maximális abundancia értékek a legmagasabbak, amelyeket az irodalomban ez idáig közöltek (1. táblázat). Ezek a magas abundancia értékek ellentmondanak annak a világszerte elfogadott nézetnek, mely szerint a pikoeukarióták abundanciája általában egy nagyságrenddel alulmúlja a pikocianobaktériumok mennyiségét (Callieri, 27), ugyanakkor minden bizonnyal a tavak igen sajátságos, szélsőséges viszonyaival (<,5 m vízmélység, 1-2 cm Secchi-átlátszóság, magas lebegőanyag koncentráció) állnak összefüggésben (ahol a növényi tápanyagok nem limitálnak, Boros et al. 28). 4

5 1. táblázat. Az irodalomban közölt maximális pikoeukarióta abundancia értékek Lake abundancia (1 6 sejt ml -1 ) Referencia Balaton, Keszthelyi-medence.3 Mózes et al. 26 Lake Mono.5 Roesler et al. 22 Lake Kinneret.65 Malinsky-Rushansky et al Lake Bastrup.7 Sondergaard 199 Hipertróf sekély tó (Prosigk) 6.6 Hepperle and Krienitz 21 Zab-szék 23 Vörös et al. 28 Büdös-szék 18 jelen dolgozat Kelemen-szék 5 jelen dolgozat Zab-szék 47 jelen dolgozat 25 decemberében a Böddi-székből, valamint a Zab-székből összesen tizenhárom pikoeukarióta algatörzset izoláltunk. Az izolált algatörzsek kisméretű (1 3 µm), magányos vagy éppen sejtláncokat, kisebb-nagyobb sejtcsoportokat alkotó sejtekkel voltak jellemezhetőek. Molekuláris vizsgálatok alapján (18S rdns szekvencia analízis) az izolált törzsek mindegyike zöldalgának bizonyult, három jól elkülönülő taxont azonosítottunk. Mindhárom alga a hazai flórára nézve új fajnak bizonyult. Az ACT617-es és az ACT619-es számú törzs a Pseudodictyosphaerium/Mychonastes csoporthoz, az ACT61-es számú törzs a Choricystis genuszhoz tartozott, az ACT68, az ACT622 és az ACT62-es számú algatörzsek pedig egy új, eddig nem ismert zöldalga nemzetséget képviseltek. Az új alganemzetség morfológiáját transzmissziós elektron mikroszkópos (TEM) felvételek segítségével írtuk le (3. ábra). A sejtek átmérője átlagosan 1,1-1.6 mikrométer között változott, de nagyobb (2,2 µm), osztódás előtt álló anyasejteket is megfigyeltünk. A sejtekben csésze-alakú kloroplasztiszt találtunk, melyben keményítőt (tartalék tápanyag) tartalmazó képletet (pirenoid) valamint olajcseppet (plastoglubulus) figyeltünk meg. Láthatóvá vált ezen kívül, hogy ezek a parányi algasejtek igen vastag, többrétegű sejtfallal rendelkeznek, sőt, az osztódás után az anyasejt felszakadt sejtfala még egy darabig beburkolja a leánysejteket. 3. ábra. Az ACT68 pikoeukarióta algatörzs (új alganemzetség) transzmissziós elektron mikroszkópos képe. Rövidítések: SF-sejtfal, SM-sejtmembrán, PL-kloroplasztisz, Pi-pirenoid, Pg-plasztoglobulus (skála:,5 µm). 5

6 5. Összefoglalás Összegzésül elmondhatjuk, hogy télen hazai szikes tavainkban az alacsony hőmérséklet és fényszegény viszonyok ellenére igen jelentős mennyiségű alga fordulhat elő. A 26/27 telén észlelt pikoeukarióta abundancia értékek az irodalomban ez idáig közölt adatok tükrében különösen magasnak tekinthetőek. A vizsgált szikes tavak téli pikoeukarióta algaközössége a szélsőséges viszonyok ellenére (ph, vezetőképesség) gazdagnak és diverznek bizonyult. Az izolált algatörzsek a zöldalgák (Chlorophyta) csoportjának Chlorophyceae és Trebouxiophyceae osztályába tartoztak, amely összhangban áll az édesvízi pikoeukarióta algákkal kapcsolatos korábbi eredményekkel (Vaulot et al. 28, Callieri, 27). Eredményeink révén a zöldalgák Trebouxiophyceae családja nem csak egy új taggal bővül, de a kapott eredmények hozzájárulnak a pikoeukarióta zöldalgák filogenetikai viszonyainak tisztázásához, amely hagyományos módszerekkel nem kivitelezhető. 6. Köszönetnyilvánítás A munka az OTKA K73369 támogatásával készült. A szerzők köszönettel tartoznak Németh Balázsnak a terepi mintavételek során nyújtott segítségéért. 6

7 IRODALOM Altschul, S. F., Madden, T. L., Schäffer,A. A., Zhang, J., Zhang, Z., Miller, W. & Lipman, D. J. (1997) Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs. Nucleic. Acids. Res. 25: Callieri, C., Modenutti, B., Queimalinos, C., Bertoni, R., Baleiro, E. (27) Production and biomass of picophytoplankton and larger autotrophs in Andean ultraoligotrophic lakes: differences in light harvesting efficiency in deep layers. Aquat. Ecol. 41: Hepperle, D. & Krienitz, L. (21) Systematics and ecology of chlorophyte picoplankton in German inland waters along a nutrient gradient. Int. Rev. ges. Hydrobiol. 86: Jasser, I. & Arvola, L. (23) Potential effects of abiotic factors on the abundance of autotrophic picoplankton in four boreal lakes. J. Plankton. Res. 25: Johnson, P. W. & J. McN. Sieburth (1979) Chroococcoid cyanobacteria in the sea: a ubiquitous and diverse phototrophic biomass. Limnol. Oceanogr. 24: MacIsaac, E. A. & Stockner, J. G. (1993) Enumeration of Phototrophic Picoplankton by Autofluorescence Microscopy. In: Kemp, PF, Sherr BF, Sherr EB, Cole JJ(Eds): Handbook of methods in aquatic microbial ecology, Lewis Publishers, Boca Raton, Ann Arbor, London, Tokyo: pp Malinsky-Rushansky, N., Berman, T. & Dubinsky, Z.(1995) Seasonal dynamics of picophytoplankton in Lake Kinneret, Israel. Freshw. Biol. 34: Malinsky-Rushansky, N., Berman, T. & Dubinsky, Z. (1997) Seasonal photosynthetic activity of autotrophic picoplankton in Lake Kinneret, Israel. J. Plankton. Res. 19: Malinsky-Rushansky, N., Berman, T., Berner, T., Yacobi, Y. Z. & Dubinsky, Z. (22) Physiological characteristics of picophytoplankton, isolated from Lake Kinneret: response to light and temperature. J. Plankton. Res. 24: Mózes, A., Présing, M. & Vörös, L. (26) Seasonal dynamics of picocyanobacteria and picoeukaryotes in a large shallow lake (Lake Balaton, Hungary). Int. Rev. ges. Hydrobiol. 91:38-5. Roesler, C. S., Culbertson, C. W., Etheridge, S. M., Goericke, R., Kiene, R. P., Miller, L. G. & Oremland, R. S. (22) Distribution, production and ecophysiology of Picocystis strain ML in Mono Lake, California. Limnol. Oceanogr. 47: Schmidt, A. (1999) Két kiszáradt szikes tó: Szappanos-szék és Kondor-tó. Acta. Biol. Debr. Oecol. Hung. 9: Søndergaard, M.(199) Picophytoplankton in Danish lakes. Verh. Int. Verein. Limnol. 24: Søndergaard, M. (1991) Phototrophic picoplankton in temperate lakes: Seasonal abundance and importance along a trophic gradient. Int. Rev. Ges. Hydrobiol. 76: Stockner, J. G. & Antia, N. J. (1986) Algal picoplankton from marine and freshwater ecosystems: a multidisciplinary perspective. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 43: Stockner, J. G. (1988) Phototrophic picoplankton: An overview from marine and freshwater ecosystems. Limnol. Oceanogr. 33: Vaulot, D., Eikrem, W., Viprey, M. & Moreau, H. (28) The diversity of small eukaryotic phytoplankton ( 3 µm) in marine ecosystems. FEMS Microbiol Rev 32: Vörös, L. (1991) Importance of picoplankton in Hungarian shallow lakes. Verh. Internat. Verein. Limnol. 24: Vörös, L., Somogyi, B., Boros, E. (28) Birds cause net heterotrophy in shallow lakes. Acta Zool. Hung. 54: Vörös, L., V.-Balogh, K. & Boros, E. (25) Pikoplankton dominancia szikes tavakban. Hidrológiai Közlöny 85: Waterbury, J. B., Watson, S. W., Guillard, R. R. & Brand, L. E. (1979) Widespread occurence of a unicellular, marine, planktonic cyanobacterium. Nature 277:

8 Wetzel, R. G. & Likens, G. E. (1991) Limnological Analyses. 2nd Ed. Springer-Verlag New York. Pp 391. Yamamoto, M., Nozaki, H., Miyazawa, Y., Koide, T. & Kawano, S. (23) Relationship between presence of a mother cell wall and speciation in the unicellular microalga Nannochloris (Chlorophyta). J. Phycol. 39:

AZ EUKARIÓTA ÉS PROKARIÓTA

AZ EUKARIÓTA ÉS PROKARIÓTA IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2006 november 25-26 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, BIOLÓGIA-GEOLÓGIA KAR, BIOLÓGIA SZAK, KOLOZSVÁR MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET, TIHANY AZ

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. A FITOPLANKTON DIVERZITÁSA A BALATONBAN: A FAJÖSSZETÉTELTŐL A FUNKCIONÁLIS DIVERZITÁSIG Pálffy Károly*,

Részletesebben

A FITOPLANKTON ELSŐDLEGES TERMELÉSÉNEK FÉNYINTENZITÁS- FÜGGÉSE

A FITOPLANKTON ELSŐDLEGES TERMELÉSÉNEK FÉNYINTENZITÁS- FÜGGÉSE IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2006 november 25-26 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, BIOLOGIA-GEOLOGIA KAR, BIOLOGIA SZAK KOLOZSVÁR MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET TIHANY A FITOPLANKTON

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. ÁTTEKINTÉS A BALATON ÉS BEFOLYÓI MAKROZOOBENTOSZÁN VÉGZETT VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEIRŐL (1996 2008) Móra Arnold*,

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás DE TTK 1949 A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken Egyetemi doktori

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély

Részletesebben

Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés DE TTK 1949 Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés SZABÓ GITTA Témavezetők: Dr. Borsodi Andrea, egyetemi

Részletesebben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Doktori (PhD) értekezés tézisei György Ágnes Irma Témavezetők: Dr. Tátrai

Részletesebben

Hírlevél. Témáink. 2014. tavasz. III. évfolyam 1. szám - 1 - Pályázataink, témáink... 13 ÖK mobilitás pályázat... 13

Hírlevél. Témáink. 2014. tavasz. III. évfolyam 1. szám - 1 - Pályázataink, témáink... 13 ÖK mobilitás pályázat... 13 2014. tavasz Hírlevél III. évfolyam 1. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Tovább folytatódik a kutatási infrastruktúra megújítása az akadémiai kutatóintézet-hálózatban... 2 Tudománykommunikációs

Részletesebben

EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA

EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA VIDA-VARGA ÉVA 1,2, MÁTRAI ILDIKÓ 2, LAKATOS GYULA 1 1 - DE TTK Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 2 - Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Baranyai Eszter

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Baranyai Eszter KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE Doktori (PhD) értekezés tézisei Baranyai Eszter Témavezető: Prof. Dr. Padisák Judit Intézetigazgató, egyetemi tanár, az MTA doktora Pannon Egyetem,

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2014. 2(1): 51-61. A BALATONI AMURI KAGYLÓ (SINANODONTA WOODIANA) ÉS A KIS TAVI KAGYLÓ (ANODONTA ANATINA) SZŰRÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Részletesebben

Kivonatfüzet. 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days. Kolozsvár Cluj-Napoca. 2012 március 30 31. Abstracts

Kivonatfüzet. 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days. Kolozsvár Cluj-Napoca. 2012 március 30 31. Abstracts Kivonatfüzet Abstracts 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days Kolozsvár Cluj-Napoca 2012 március 30 31. Kivonatfüzet Kolozsvár 2012 március 30 31. Szervezők: Babeş-Bolyai TE, Magyar Biológiai

Részletesebben

ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN

ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN V.-Balogh Katalin és Vörös Lajos MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás. 26-ban munkánk célja az

Részletesebben

III. Herpetológiai Előadóülés

III. Herpetológiai Előadóülés A Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya és a Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya szervezésében III. Herpetológiai

Részletesebben

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél I. évfolyam 3. szám 2012. ősz Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Honlapunk és az Ökológia blog... 2 Megújítás 2012... 3 Fiatal kutatók... 3 Az MTA ÖK megjelenése

Részletesebben

EGYES MAGYARORSZÁGI ERDŐK EKTOMIKORRHIZÁI. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Növényszervezettani Tanszék, 2010

EGYES MAGYARORSZÁGI ERDŐK EKTOMIKORRHIZÁI. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Növényszervezettani Tanszék, 2010 Mikológiai Közlemények, Clusiana 49(1 2): 167 175. (2010) TUDOMÁNYOS MŰHELY SCIENTIFIC WORKSHOP EGYES MAGYARORSZÁGI ERDŐK EKTOMIKORRHIZÁI MTA doktori értekezés tézisei JAKUCS Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Természettudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Természettudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI Természettudományi kutatóintézetek Budapest 2006 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 97 106 Kaposvár, 2002 A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése MAJER JÓZSEF M. BORDÁCS MARGIT BORHIDI ATTILA MAJER, J, M. M. BORDÁCS and A, BORHIDI: Water quality

Részletesebben

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú Tájökológiai Lapok 12 (1): 75 93. (2014) 75 A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú bemutatása hidrológiai adatok alapján TÓTH Zsolt Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-,

Részletesebben

Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történések a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben Árvaszúnyog-rajzások

Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történések a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben Árvaszúnyog-rajzások Act Sci Soc 39 (2013): 75 81 Társadalmi konfliktusokat generáló ökológiai történések a Balaton életében az utóbbi néhány évtizedben Árvaszúnyog-rajzások Móra Arnold * Abstract Social Conflict Generating

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2011 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 014. (1): 13-4. A BALATON ENERGIAHÁZTARTÁSÁNAK MODELLEZÉSE STANDARD METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ALAPJÁN Kugler Szilvia 1,, Weidinger

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH

PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH PANNON EGYETEM, MÉRNÖKI KAR, LIMNOLÓGIA INTÉZETI TANSZÉK ALKALMI KIADÓ 2011 A Kiadásért felel a Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa Szerkesztı: Dr. Üveges

Részletesebben

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés Sekélyviző tavak vízminıség-vizsgálata, állapotfelmérése mőholdas távérzékelés segítségével Sváb Emese Doktori (Ph. D) értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori

Részletesebben

Témáink. 2013. nyár. II. évfolyam 2. szám - 1 -

Témáink. 2013. nyár. II. évfolyam 2. szám - 1 - Hírlevél 2013. nyár II. évfolyam 2. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Árvízi védekezés... 2 Árvíz után: feladatok és lehetőségek az MTA Ökológiai Kutatóközpontjában... 2 Trópusi harcsafajt mutattak

Részletesebben