TÉLI PIKOPLANKTON TÖMEGPRODUKCIÓK SZIKES TAVAINKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉLI PIKOPLANKTON TÖMEGPRODUKCIÓK SZIKES TAVAINKBAN"

Átírás

1 TÉLI PIKOPLANKTON TÖMEGPRODUKCIÓK SZIKES TAVAINKBAN SOMOGYI BOGLÁRKA 1 FELFÖLDI TAMÁS 2 SOLYMOSI KATALIN 2 BÖDDI BÉLA 2 MÁRIALIGETI KÁROLY 2 VÖRÖS LAJOS MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 2 - Eötvös Loránd Tudományegyetem, 3 - Babes-Bolyai Tudományegyetem 1. Bevezetés A Duna-Tisza közi fehér vizű szikes tavak kutatásának sok évtizedes hagyománya van Magyarországon, nem jelent ez alól kivételt algaviláguk sem. Első ízben Schmidt (1999) hívta fel a figyelmet (adatok közlése nélkül) a bakteriális méretű fotoautotróf szervezetek (pikoalgák) jelenlétére a felső-kiskunsági szikes tavakban. Majd 21-ben Vörös és mtsai. végezték el először a pikoalgák mennyiségi és minőségi vizsgálatát fehér vizű szikes tavakban, mely során kiderült, hogy e tavak fitoplanktonja gyakran 1% pikoalga dominanciát mutat (Vörös et al., 25). A szikes tavakban a pikoalgák tanulmányozása azonban ez idáig elsősorban a jégolvadás előtti és utáni időszakokra korlátozódott, így téli algaközösségük jószerével teljesen ismeretlen maradt Az autotróf pikoplankton Az autotróf pikoplankton (APP) megnevezést olyan pro- és eukarióta fotoautotróf mikroorganizmusok megjelölésére használják, melyek átmérője nem haladja meg a két (egyes szerzőknél három) mikrométert (Stockner & Antia, 1986). A fotoautotróf pikoplankton széleskörű tengeri elterjedtségét a hetvenes évek végén, édesvízi elterjedtségüket pedig a nyolcvanas évek elején fedezték fel (Johnson & Sieburth, 1979; Waterbury et al., 1979; Vörös, 1991; Stockner, 1988). Felfedezésük jelentős paradigmaváltáshoz vezetett a limnológiában, teljesen átalakítva a vízi táplálékhálózatokról és anyagforgalomról alkotott képet. A közönséges fénymikroszkóppal detektálható és vizsgálható algák több mint évszázados kutatása során pl. a Balatonban mintegy másfélezer taxon előfordulását közölték a kutatók, a legalább ugyanakkora jelentőséggel bíró pikoalgák diverzitásáról viszont elenyésző információval rendelkezünk. Ezen algák mennyiségi meghatározását az epifluoreszcens mikroszkópia ugyan lehetővé teszi, pontos filogenetikai azonosításukhoz azonban a molekuláris biológiai eszköztár elengedhetetlen (Callieri, 27). Csak az elmúlt évtizedekben vált ismertté, hogy az autotróf pikoplankton a mérsékelt éghajlati övben sajátságos évszakos dinamikát mutat: nyáron pikocianobaktériumok () uralkodnak, míg ősztől tavaszig pikoeukarióta algák () fordulnak elő jelentős számban (Søndergaard, 1991; Malinsky-Rushansky és mtsai., 1995). A Balatonban először 23 telén figyelték meg, hogy az alacsony hőmérséklet és fényszegény környezet ellenére pikoeukarióta algák jelentek meg a jéggel fedett tóban (Mózes et al., 26). Az eukarióta pikoalgák télen, illetve tavasszal fordultak elő jelentősebb mennyiségben. A jégborítás megszűntével fokozatosan eltűntek, a 6-7ºC-nál melegebb vízből már teljesen hiányoztak, helyüket pedig átvették az év túlnyomó részében domináns, fikocianin és fikoeritrin pigment dominanciájú pikocianobaktériumok (Mózes et al., 26) A pikoeukarióta algák Míg számos tanulmány foglalkozik a pikocianobaktériumok ökológiájával és taxonómiájával, addig a pikoeukarióta csoport tagjairól kontinentális vizekben mindmáig keveset tudunk. Édes- és sósvizű tavakban a pikoeukarióta algák mennyisége (abundanciája) általában egy

2 nagyságrenddel múlja alul a pikocianobaktériumok mennyiségét, ugyanakkor nagyobb sejtméretük eredményeként biomasszájuk tekintetében már nem találunk ilyen nagy különbséget (Callieri, 27). Sajátságos szezonális megjelenésüket (téli dominancia) és mély tavakban megfigyelhető vertikális eloszlásukat (dominancia az eufotikus réteg határán) az alacsonyabb hőmérséklettel és/vagy alacsonyabb fényintenzitással hozzák összefüggésbe (Malinsky-Rushansky et al. 1995, Jasser & Arvola 23, Callieri et al. 27, Vörös et al., 29). A pikoeukarióta algák alacsonyabb hőmérséklethez és fényintenzitáshoz való jobb alkalmazkodóképességét izolált algatörzsekkel végzett ökofiziológiai vizsgálatok is alátámasztják (Malinsky-Rushansky et al. 22, Somogyi et al. 29). A pikoeukarióta algák pontos rendszertani meghatározása kicsiny sejtméretük és szegényes morfológiai karaktereik miatt hagyományos mikroszkópos módszerekkel nem kivitelezhető. Ugyanakkor a tenyésztéses eljárásokra alapozott illetve tenyésztéstől független molekuláris taxonómiai módszerek napjainkban már lehetővé teszik a pontos azonosításukat (Callieri, 27, Vaulot et al., 28). Az elmúlt évek kutatásai igazolták, hogy a pikoeukarióta algák hasonló morfológiai karaktereik ellenére különböző rendszertani csoportokhoz tartoznak. Tengerekben és óceánokban a Chlorophyta, Cryptophyta, Haptophyta és Heterokontophyta törzsből írtak le piko méretű képviselőket (Vaulot et al., 28). Az édesvizekben illetve sós tavakban a pikoeukarióta csoport tagjairól mindmáig keveset tudunk, az eddig vizsgált pikoeukarióták többsége a Chlorophyta törzsbe tartozónak bizonyult (Callieri, 27). 2. Célkitűzés Vizsgálataink célja a pikoalgák szezonális dinamikájának és összetételének megismerése volt a Duna-Tisza közi szikes tavakban, különös tekintettel a téli, kevésbé produktívnak feltételezett időszakra. A téli pikoeukarióta algaközösség diverzitását tenyésztésen alapuló módszerek segítségével kívántuk jellemezni. 3. Anyagok és módszerek 26. július és 27. május között havi/kéthavi rendszerességgel vizsgáltuk az autotróf pikoplankton összetételét a Büdös-székből (Szabadszállás), a Kelemen-székből valamint a Zab-székből merítéses módszerrel vett vízmintákban. A pikoplankton vizsgálatára epifluoreszcens mikroszkópot (Nikon Optiphot 2) használtunk kékesibolya (BV-2A) és zöld (G-2A) gerjesztőfény alkalmazásával a pikoeukarióták és pikocianobaktériumok elkülönítése céljából (MacIsaac & Stockner, 1993). A preparátumokról digitális kamerával (Spot RT) felvételeket készítettünk, amelyek kiértékelésével meghatároztuk a pikoplankton abundanciáját és pigment típusát. A minták pigment tartalmát forró metanolban extraháltuk, majd HITACHI F45 fluoreszcens spektrofotométerrel meghatároztuk a klorofill-a koncentrációt (Wetzel & Likens, 1991). A pikoeukarióta algatörzsek izolálásához a vízmintavétel 25. december 12-én történt a Böddi-székből valamint a Zab-székből. Az izolált algatörzsek fenntartása 21 C hőmérsékleten, 6 µmol m -2 sec -1 fényintenzitáson történik 14:1 órás világos:sötét ciklusban. Az izolált algatörzsek morfológiai vizsgálata differenciál interferencia kontraszt mikroszkóp (Olympus BX51), illetve transzmissziós elektron mikroszkóp (Hitachi 71) segítségével történt. Az algatörzsek molekuláris filogenetikai vizsgálatát 18S rdns szekvenciájuk alapján végeztük 18SrRNA-5 -PCR3 és 18SrRNA-3 -PCR3 primerek segítségével (Yamamoto et al. 23). A kapott szekvenciákat a GenBank nukleotid adatbázissal hasonlítottuk össze (Altschul és mtsai, 1997). 2

3 a-klorofill (µg l -1 ) 4. Eredmények és következtetések A mélyebb tavakkal ellentétben sekély (<,5 m) szikes tavaink az időjárási körülményeknek nagyobb mértékben kitettek, 26 nyarán a déli órákban a vízhőmérséklet C között volt. A közeledő téllel a víz hőmérséklete a levegő lehűlésének megfelelően csökkent, ugyanakkor az enyhe időjárási körülmények következtében 26/27 telén a tavak nem fagytak be (a vízhőmérséklet 6-7 C között volt). 26 júliusában az a-klorofill koncentráció a Büdös-székben 31 µg l -1, a Kelemen-székben 5 µg l -1, a Zab-székben pedig 2 µg l -1 volt (1. ábra). A vízhőmérséklet csökkenése ellenére ősszel az a-klorofill koncentráció növekedni kezdett és egy téli alga tömegprodukciót figyeltünk meg mindhárom vizsgált tó esetében. 27 elején (január-február) az a-klorofill koncentráció a Büdös székben µg l -1 között, a Kelemen-székben µg l -1 között, a Zab-székben pedig 2-25 µg l -1 között változott. A tavasz közeledtével a melegedő vízzel az a-klorofill koncentráció tovább növekedett a Büdös-székben és a Zab-székben (3 µg l -1 maradt a Kelemen-székben) 27 áprilisában elérve maximum értékét, amely 797 µg l -1 volt a Büdös-székben és 3 µg l -1 a Zab-székben. 27 májusában mindhárom tó esetén az algák mennyisége csökkent (85 µg l -1 volt a Büdös-székben, 97 µg l -1 a Kelemen-székben és 5 µg l -1 a Zab-székben). 8 6 Büdös-szék 4 Kelemen-szék 2 Zab-szék VII IX XI XII I II IV V 1. ábra. Az a-klorofill koncentráció változása a vizsgált szikes tavakban 26 júliusa és 27 májusa között A vizsgált időszakban a tavak fitoplanktonját kizárólag magányos, fikocianin pigment dominanciájú pikocianobaktériumok és szintén magányos pikoeukarióta algák alkották (nagyobb méretű algákat nem figyeltünk meg). Szignifikáns pozitív összefüggést találtunk az a-klorofill koncentráció és a pikoalgák mennyisége (abundanciája) között (r 2 =.94, p <.1). A pikocianobaktériumok abundanciája a Büdös-székben 1.1 x 1 6 és 6.7 x 1 6 sejt ml -1 között, a pikoeukarióták abundanciája.15 x 1 6 és 18 x 1 6 sejt ml -1 között változott (2. ábra). A Kelemen-székben a pikocianobaktériumok mennyisége.1 x 1 6 és 4.6 x 1 6 sejt ml -1, a pikoeukarióták mennyisége pedig and 5 x 1 6 sejt ml -1 között változott (2. ábra). A Zab-székben a pikocianobaktériumok abundanciája and.8 x 1 6 sejt ml -1, a pikoeukarióták abundanciája pedig and 47 x 1 6 sejt ml -1 között volt (2. ábra). 26 júliusában pikocianobaktériumok domináltak mindhárom tó esetében, majd a hőmérséklet csökkenésével a pikoeukarióta algák lassan átvették a pikocianobaktériumok helyét és dominánsak maradtak az egész téli-tavaszi időszakban (2. ábra). 27 májusában a Büdös-székben újra a pikocianobaktériumok váltak dominánssá, míg a másik két tó esetében a pikoeukarióták 3

4 APP abundancia (x 1 6 sejt ml -1 ) APP részesedés (%) APP abundancia (x 1 6 sejt ml -1 ) APP részesedés (%) APP abundancia (x 1 6 sejt ml -1 ) APP részesedés (%) Hõmérséklet ( C) Hõmérséklet ( C) Hõmérséklet ( C) megőrizték domináns szerepüket a vizsgált időszakban (2. ábra). Szignifikáns negatív összefüggést figyeltünk meg a pikoeukarióták részesedése és a víz hőmérséklete között (r 2 =.6, p <.1). 12 Büdös-szék 12 Büdös szék T VII XI XII I II IV V VII XI XII I II IV V Kelemen-szék 12 Kelemen-szék T VII IX XI XII I II IV V VII IX XI XII I II IV V Zab-szék 12 Zab-szék T 1 5 VII XI I II IV V VII XI I II IV V 2. ábra. A pikoeukarióták () és pikocianobaktériumok () abundanciájának és százalékos részesedésének változása, valamint a terepen mért vízhőmérséklet a vizsgált fehér vizű szikes tavakban 26 júliusa és 27 májusa között. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált szikes tavakban a pikoplankton szezonális dinamikája megfelel a más sekély és mély tavakban megfigyelteknek (a mérsékelt éghajlati övben), mely szerint nyáron pikocianobaktériumok uralkodnak, míg a téli időszakban pikoeukarióta algák dominálnak a pikoplankton frakción belül (Callieri, 27). A kapott maximális abundancia értékek a legmagasabbak, amelyeket az irodalomban ez idáig közöltek (1. táblázat). Ezek a magas abundancia értékek ellentmondanak annak a világszerte elfogadott nézetnek, mely szerint a pikoeukarióták abundanciája általában egy nagyságrenddel alulmúlja a pikocianobaktériumok mennyiségét (Callieri, 27), ugyanakkor minden bizonnyal a tavak igen sajátságos, szélsőséges viszonyaival (<,5 m vízmélység, 1-2 cm Secchi-átlátszóság, magas lebegőanyag koncentráció) állnak összefüggésben (ahol a növényi tápanyagok nem limitálnak, Boros et al. 28). 4

5 1. táblázat. Az irodalomban közölt maximális pikoeukarióta abundancia értékek Lake abundancia (1 6 sejt ml -1 ) Referencia Balaton, Keszthelyi-medence.3 Mózes et al. 26 Lake Mono.5 Roesler et al. 22 Lake Kinneret.65 Malinsky-Rushansky et al Lake Bastrup.7 Sondergaard 199 Hipertróf sekély tó (Prosigk) 6.6 Hepperle and Krienitz 21 Zab-szék 23 Vörös et al. 28 Büdös-szék 18 jelen dolgozat Kelemen-szék 5 jelen dolgozat Zab-szék 47 jelen dolgozat 25 decemberében a Böddi-székből, valamint a Zab-székből összesen tizenhárom pikoeukarióta algatörzset izoláltunk. Az izolált algatörzsek kisméretű (1 3 µm), magányos vagy éppen sejtláncokat, kisebb-nagyobb sejtcsoportokat alkotó sejtekkel voltak jellemezhetőek. Molekuláris vizsgálatok alapján (18S rdns szekvencia analízis) az izolált törzsek mindegyike zöldalgának bizonyult, három jól elkülönülő taxont azonosítottunk. Mindhárom alga a hazai flórára nézve új fajnak bizonyult. Az ACT617-es és az ACT619-es számú törzs a Pseudodictyosphaerium/Mychonastes csoporthoz, az ACT61-es számú törzs a Choricystis genuszhoz tartozott, az ACT68, az ACT622 és az ACT62-es számú algatörzsek pedig egy új, eddig nem ismert zöldalga nemzetséget képviseltek. Az új alganemzetség morfológiáját transzmissziós elektron mikroszkópos (TEM) felvételek segítségével írtuk le (3. ábra). A sejtek átmérője átlagosan 1,1-1.6 mikrométer között változott, de nagyobb (2,2 µm), osztódás előtt álló anyasejteket is megfigyeltünk. A sejtekben csésze-alakú kloroplasztiszt találtunk, melyben keményítőt (tartalék tápanyag) tartalmazó képletet (pirenoid) valamint olajcseppet (plastoglubulus) figyeltünk meg. Láthatóvá vált ezen kívül, hogy ezek a parányi algasejtek igen vastag, többrétegű sejtfallal rendelkeznek, sőt, az osztódás után az anyasejt felszakadt sejtfala még egy darabig beburkolja a leánysejteket. 3. ábra. Az ACT68 pikoeukarióta algatörzs (új alganemzetség) transzmissziós elektron mikroszkópos képe. Rövidítések: SF-sejtfal, SM-sejtmembrán, PL-kloroplasztisz, Pi-pirenoid, Pg-plasztoglobulus (skála:,5 µm). 5

6 5. Összefoglalás Összegzésül elmondhatjuk, hogy télen hazai szikes tavainkban az alacsony hőmérséklet és fényszegény viszonyok ellenére igen jelentős mennyiségű alga fordulhat elő. A 26/27 telén észlelt pikoeukarióta abundancia értékek az irodalomban ez idáig közölt adatok tükrében különösen magasnak tekinthetőek. A vizsgált szikes tavak téli pikoeukarióta algaközössége a szélsőséges viszonyok ellenére (ph, vezetőképesség) gazdagnak és diverznek bizonyult. Az izolált algatörzsek a zöldalgák (Chlorophyta) csoportjának Chlorophyceae és Trebouxiophyceae osztályába tartoztak, amely összhangban áll az édesvízi pikoeukarióta algákkal kapcsolatos korábbi eredményekkel (Vaulot et al. 28, Callieri, 27). Eredményeink révén a zöldalgák Trebouxiophyceae családja nem csak egy új taggal bővül, de a kapott eredmények hozzájárulnak a pikoeukarióta zöldalgák filogenetikai viszonyainak tisztázásához, amely hagyományos módszerekkel nem kivitelezhető. 6. Köszönetnyilvánítás A munka az OTKA K73369 támogatásával készült. A szerzők köszönettel tartoznak Németh Balázsnak a terepi mintavételek során nyújtott segítségéért. 6

7 IRODALOM Altschul, S. F., Madden, T. L., Schäffer,A. A., Zhang, J., Zhang, Z., Miller, W. & Lipman, D. J. (1997) Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs. Nucleic. Acids. Res. 25: Callieri, C., Modenutti, B., Queimalinos, C., Bertoni, R., Baleiro, E. (27) Production and biomass of picophytoplankton and larger autotrophs in Andean ultraoligotrophic lakes: differences in light harvesting efficiency in deep layers. Aquat. Ecol. 41: Hepperle, D. & Krienitz, L. (21) Systematics and ecology of chlorophyte picoplankton in German inland waters along a nutrient gradient. Int. Rev. ges. Hydrobiol. 86: Jasser, I. & Arvola, L. (23) Potential effects of abiotic factors on the abundance of autotrophic picoplankton in four boreal lakes. J. Plankton. Res. 25: Johnson, P. W. & J. McN. Sieburth (1979) Chroococcoid cyanobacteria in the sea: a ubiquitous and diverse phototrophic biomass. Limnol. Oceanogr. 24: MacIsaac, E. A. & Stockner, J. G. (1993) Enumeration of Phototrophic Picoplankton by Autofluorescence Microscopy. In: Kemp, PF, Sherr BF, Sherr EB, Cole JJ(Eds): Handbook of methods in aquatic microbial ecology, Lewis Publishers, Boca Raton, Ann Arbor, London, Tokyo: pp Malinsky-Rushansky, N., Berman, T. & Dubinsky, Z.(1995) Seasonal dynamics of picophytoplankton in Lake Kinneret, Israel. Freshw. Biol. 34: Malinsky-Rushansky, N., Berman, T. & Dubinsky, Z. (1997) Seasonal photosynthetic activity of autotrophic picoplankton in Lake Kinneret, Israel. J. Plankton. Res. 19: Malinsky-Rushansky, N., Berman, T., Berner, T., Yacobi, Y. Z. & Dubinsky, Z. (22) Physiological characteristics of picophytoplankton, isolated from Lake Kinneret: response to light and temperature. J. Plankton. Res. 24: Mózes, A., Présing, M. & Vörös, L. (26) Seasonal dynamics of picocyanobacteria and picoeukaryotes in a large shallow lake (Lake Balaton, Hungary). Int. Rev. ges. Hydrobiol. 91:38-5. Roesler, C. S., Culbertson, C. W., Etheridge, S. M., Goericke, R., Kiene, R. P., Miller, L. G. & Oremland, R. S. (22) Distribution, production and ecophysiology of Picocystis strain ML in Mono Lake, California. Limnol. Oceanogr. 47: Schmidt, A. (1999) Két kiszáradt szikes tó: Szappanos-szék és Kondor-tó. Acta. Biol. Debr. Oecol. Hung. 9: Søndergaard, M.(199) Picophytoplankton in Danish lakes. Verh. Int. Verein. Limnol. 24: Søndergaard, M. (1991) Phototrophic picoplankton in temperate lakes: Seasonal abundance and importance along a trophic gradient. Int. Rev. Ges. Hydrobiol. 76: Stockner, J. G. & Antia, N. J. (1986) Algal picoplankton from marine and freshwater ecosystems: a multidisciplinary perspective. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 43: Stockner, J. G. (1988) Phototrophic picoplankton: An overview from marine and freshwater ecosystems. Limnol. Oceanogr. 33: Vaulot, D., Eikrem, W., Viprey, M. & Moreau, H. (28) The diversity of small eukaryotic phytoplankton ( 3 µm) in marine ecosystems. FEMS Microbiol Rev 32: Vörös, L. (1991) Importance of picoplankton in Hungarian shallow lakes. Verh. Internat. Verein. Limnol. 24: Vörös, L., Somogyi, B., Boros, E. (28) Birds cause net heterotrophy in shallow lakes. Acta Zool. Hung. 54: Vörös, L., V.-Balogh, K. & Boros, E. (25) Pikoplankton dominancia szikes tavakban. Hidrológiai Közlöny 85: Waterbury, J. B., Watson, S. W., Guillard, R. R. & Brand, L. E. (1979) Widespread occurence of a unicellular, marine, planktonic cyanobacterium. Nature 277:

8 Wetzel, R. G. & Likens, G. E. (1991) Limnological Analyses. 2nd Ed. Springer-Verlag New York. Pp 391. Yamamoto, M., Nozaki, H., Miyazawa, Y., Koide, T. & Kawano, S. (23) Relationship between presence of a mother cell wall and speciation in the unicellular microalga Nannochloris (Chlorophyta). J. Phycol. 39:

AZ EUKARIÓTA ÉS PROKARIÓTA

AZ EUKARIÓTA ÉS PROKARIÓTA IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2006 november 25-26 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, BIOLÓGIA-GEOLÓGIA KAR, BIOLÓGIA SZAK, KOLOZSVÁR MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET, TIHANY AZ

Részletesebben

A BALATON PLANKTONIKUS ÉS ÜLEDÉKLAKÓ ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE ÉS SZABÁLYOZÓ TÉNYEZŐI

A BALATON PLANKTONIKUS ÉS ÜLEDÉKLAKÓ ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE ÉS SZABÁLYOZÓ TÉNYEZŐI A BALATON PLANKTONIKUS ÉS ÜLEDÉKLAKÓ ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE ÉS SZABÁLYOZÓ TÉNYEZŐI Vörös Lajos, Somogyi Boglárka, V.-Balogh Katalin és Németh Balázs MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás.

Részletesebben

A fitoplankton diverzitásának vizsgálata

A fitoplankton diverzitásának vizsgálata A fitoplankton diverzitásának vizsgálata A projekt célkitűzéseinek megfelelően Intézetünk algológiai kutatócsoportja a fitoplankton biodiverzitását, illetve különböző vízkémiai és fizikai paraméterek diverzitásra

Részletesebben

A BALATON ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE A TÓ VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN

A BALATON ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE A TÓ VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN A BALATON ALGAEGYÜTTESEINEK SZEREPE A TÓ VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN Vörös Lajos 1, Somogyi Boglárka 1, Bányász Dorottya 2 és Németh Balázs 1 1 MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany 2 Babes-Bolyai

Részletesebben

SZIKES TAVAINK KÜLÖNLEGES ÉLŐVILÁGA ÉS ÖKOLÓGIAI RENDSZERE

SZIKES TAVAINK KÜLÖNLEGES ÉLŐVILÁGA ÉS ÖKOLÓGIAI RENDSZERE SZIKES TAVAINK KÜLÖNLEGES ÉLŐVILÁGA ÉS ÖKOLÓGIAI RENDSZERE VÖRÖS LAJOS 1 BOROS EMIL 2 V.-BALOGH KATALIN 1 NÉMETH BALÁZS 1 SOMOGYI BOGLÁRKA 1 1 - MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 2 - MHT Szikes Vízi

Részletesebben

"Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében"

Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében "Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében" Dr. Boros Emil vizes élőhelyeinken 2016. május 20. 1 A vizes élőhelyek kritériumai (Dévai, 2000) középvízállás

Részletesebben

Szikes tavak védelme a Kárpátmedencében. Szikes tavak ökológiai állapota és természetvédelmi helyzete a Kárpátmedencében

Szikes tavak védelme a Kárpátmedencében. Szikes tavak ökológiai állapota és természetvédelmi helyzete a Kárpátmedencében Szikes tavak védelme a Kárpátmedencében LIFE + Action D5. Szikes tavak ökológiai állapota és természetvédelmi helyzete a Kárpátmedencében (előzetes eredmények) [LIFE07NAT/H/000324)] 2009-2013 Boros Emil

Részletesebben

A CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII NITROGÉNKÖTŐ KÉKALGA SZAPORODÁSA KÜLÖNBÖZŐ NITROGÉNFORRÁSOKON

A CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII NITROGÉNKÖTŐ KÉKALGA SZAPORODÁSA KÜLÖNBÖZŐ NITROGÉNFORRÁSOKON A CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII NITROGÉNKÖTŐ KÉKALGA SZAPORODÁSA KÜLÖNBÖZŐ NITROGÉNFORRÁSOKON Présing Mátyás 1, Kenesi Gyöngyi 1, Hesham M. Shafik 1,2, Kovács W. Attila 1 és Herodek Sándor 1 1 MTA Balatoni

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

Bentonikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézis karakterisztikái. Üveges Viktória

Bentonikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézis karakterisztikái. Üveges Viktória Bentonikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézis karakterisztikái Doktori (PhD) értekezés tézisei Üveges Viktória Témavezetı: Prof. Dr. Padisák Judit, intézetigazgató egyetemi tanár, az MTA doktora

Részletesebben

Fotoautotróf pikoplankton közösségek diverzitásának molekuláris biológiai vizsgálata és a populációk szezonális dinamikájának felmérése

Fotoautotróf pikoplankton közösségek diverzitásának molekuláris biológiai vizsgálata és a populációk szezonális dinamikájának felmérése E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r B i o l ó g i a D o k t o r i I s k o l a E l m é l e t i é s E v o l ú c i ó b i o l ó g i a D o k t o r

Részletesebben

EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA

EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA VIDA-VARGA ÉVA 1,2, MÁTRAI ILDIKÓ 2, LAKATOS GYULA 1 1 - DE TTK Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 2 - Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási

Részletesebben

A FITOPLANKTON NAPI GYAKORISÁGÚ MONITOROZÁSA A BALATON KESZTHELYI- MEDENCÉJÉBEN ÉS A FITOPLANKTON DINAMIKA MODELLEZÉSE

A FITOPLANKTON NAPI GYAKORISÁGÚ MONITOROZÁSA A BALATON KESZTHELYI- MEDENCÉJÉBEN ÉS A FITOPLANKTON DINAMIKA MODELLEZÉSE A FITOPLANKTON NAPI GYAKORISÁGÚ MONITOROZÁSA A BALATON KESZTHELYI- MEDENCÉJÉBEN ÉS A FITOPLANKTON DINAMIKA MODELLEZÉSE Istvánovics Vera és Honti Márk MTA Vízgazdálkodási Kutatócsoport BME Víziközmű és

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 76-84.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 76-84. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 76-84. VÍZALATTI FÉNYVISZONYOK A BALATONBAN Vörös Lajos* MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany,

Részletesebben

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Péteri Adrienn Zsanett Témavezetők: Dr. Varga János, Egyetemi docens Dr. Vágvölgyi Csaba, Tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

OTKA - zárójelentés (2005-2008)

OTKA - zárójelentés (2005-2008) OTKA - zárójelentés (2005-2008) 1. Bevezetés és célkitűzések Az oligotrofizációs folyamatok stabilitása, a külső rehabilitációs beavatkozások eredményessége szempontjából döntő jelentőségű a tápanyagok,

Részletesebben

ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN

ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN V.-Balogh Katalin és Vörös Lajos MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás. 26-ban munkánk célja az

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN Doktori (PhD) értekezés tézisei Sipkay Csaba Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

A vízi ökoszisztémák

A vízi ökoszisztémák A vízi ökoszisztémák Az ökoszisztéma Az ökoszisztéma, vagy más néven ökológiai rendszer olyan strukturális és funkcionális rendszer, amelyben a növények, mint szerves anyag termelők, az állatok mint fogyasztók,

Részletesebben

Patogén amőbák és szimbiontáiknak vizsgálata magyarországi termál- és gyógyfürdőkben

Patogén amőbák és szimbiontáiknak vizsgálata magyarországi termál- és gyógyfürdőkben Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Doktori Iskola Patogén amőbák és szimbiontáiknak vizsgálata magyarországi termál- és gyógyfürdőkben Kiss Csaba III.éves PhD hallgató

Részletesebben

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban Készítette: Kovács Tamás Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó adjunktus

Részletesebben

2012.11.27. Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I

2012.11.27. Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai Sejtszintű elektrofiziológia 1.: csatornák funkcionális Sejtszintű elektrofiziológia 2.: izolált/sejtkultúrában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban

Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban Horváth Zsófia 1 Vad Csaba Ferenc 1,2 - Vörös Lajos 3 Boros Emil 4 1

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

A BHTWaQe modell vízminv

A BHTWaQe modell vízminv A BHTWaQe modell vízminv zminőségi moduljának alkalmazási lehetőségei Vízminőség g modellezés Dr. Kutics Károly K Balatoni Integráci ciós s Kht. felkért szakért rtője K+F Consulting Kft. Siófok 2006. június

Részletesebben

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN 207 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 207 211, 2005 TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1

Részletesebben

Real time PCR módszerrel végzett patogén vizsgálatok tapasztalati

Real time PCR módszerrel végzett patogén vizsgálatok tapasztalati Real time PCR módszerrel végzett patogén vizsgálatok tapasztalati Zoller Linda, Rohonczy Kata, Fodor Andrea, Tabajdiné dr. Pintér Vera FoodMicro Kft. Célkitűzés Élelmiszerekben és takarmányokban előforduló

Részletesebben

Stenger-Kovács Csilla és Lengyel Edina. A Magyar Hidrológiai Társaság Szikes Vízi Munkacsoportjának éves találkozója 2011. június 17-18.

Stenger-Kovács Csilla és Lengyel Edina. A Magyar Hidrológiai Társaság Szikes Vízi Munkacsoportjának éves találkozója 2011. június 17-18. Hazai és s osztrák k kis szikes vízterek v kovaalga összetételetele Stenger-Kovács Csilla és Lengyel Edina A Magyar Hidrológiai Társaság Szikes Vízi Munkacsoportjának éves találkozója 2011. június 17-18.

Részletesebben

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kis Ágnes 1,2, Laczi Krisztián, Tengölics Roland 1, Zsíros Szilvia 1, Kovács L. Kornél 1,2, Rákhely Gábor 1,2, Perei Katalin 1 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése

Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése Doktori értekezés tézisei Szabó Zsolt Témavezető: Dr. Bihari Zoltán vezető kutató

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS 209 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 209 213, 2008 A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Biológia Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a

Részletesebben

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA. Molnár Marianna Témavezetők: Dr. Medzihradszky Zsófia Dr. Horváth Erzsébet

A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA. Molnár Marianna Témavezetők: Dr. Medzihradszky Zsófia Dr. Horváth Erzsébet A FEJÉR MEGYEI SÁRRÉT NEGYEDIDŐSZAKI VEGETÁCIÓJA Molnár Marianna Témavezetők: Dr. Medzihradszky Zsófia Dr. Horváth Erzsébet Vázlat Kutatás célja Sárrét kutatása Mintavétel Kutatási eredmények Korábbi eredményekkel

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Tárgyszavak: városökológia; növényvédelem; ózon.

Tárgyszavak: városökológia; növényvédelem; ózon. A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.5 6.2 Urbanizációs hatások a fák fejlődésére New York környékén Tárgyszavak: városökológia; növényvédelem; ózon. Világszerte egyre gyorsul az urbanizáció, amely

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE Vizi Gergely Klímaváltozásról Magyarországon Építményeket érő hatások

Részletesebben

Mikroalga szaporítás lehetőségei Laboratóriumtól a terepi megvalósításig

Mikroalga szaporítás lehetőségei Laboratóriumtól a terepi megvalósításig Mikroalga szaporítás lehetőségei Laboratóriumtól a terepi megvalósításig Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Intézet Koós Ákos A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. A FITOPLANKTON DIVERZITÁSA A BALATONBAN: A FAJÖSSZETÉTELTŐL A FUNKCIONÁLIS DIVERZITÁSIG Pálffy Károly*,

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A BALATON KUTATASANAK 2008. EVI EREDMENYEI

A BALATON KUTATASANAK 2008. EVI EREDMENYEI A BALATON KUTATASANAK 2008. EVI EREDMENYEI r A BALATON KUTATASANAK 2008. EVI EREDMENYEI szerkesztettek: BIRO PETER BANCZEROWSKI JANUSZNE MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA Budapest 2009 A Nemzeti Fejlesztesi es

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata

KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata KUTATÁSI JELENTÉS A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet e részére DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata. E z ü s t k o l l o

Részletesebben

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Rohonczy Kata, Zoller Linda, Fodor Andrea, Tabajdiné, dr. Pintér Vera FoodMicro Kft. Célkitűzés Élelmiszerekben és takarmányokban

Részletesebben

Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon

Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon 1/12 Készítette: VARGA ATTILA ELTE-TTK. KÖRNYEZETTAN BSC Témavezető: MÁDLNÉ DR. SZŐNYI JUDIT EGYETEMI DOCENS ELŐADÁS

Részletesebben

Opponensi vélemény. Ördög Vince MIKROALGÁK BIOTECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSA A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN ÉS NÖVÉNYVÉDELEMBEN c. doktori értekezéséről

Opponensi vélemény. Ördög Vince MIKROALGÁK BIOTECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSA A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN ÉS NÖVÉNYVÉDELEMBEN c. doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ördög Vince MIKROALGÁK BIOTECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSA A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN ÉS NÖVÉNYVÉDELEMBEN c. doktori értekezéséről Az algák az egyik legrégebbi földi életformát képviselik, legalább

Részletesebben

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék Endoszimbiotikus gén-transzfer (Timmis et al., 2004, Nat Rev Gen) Endoszimbiotikus

Részletesebben

Bakteriális partnerek által elősegített fotofermentatív hidrogéntermelés Chlamydomonas algában

Bakteriális partnerek által elősegített fotofermentatív hidrogéntermelés Chlamydomonas algában Bakteriális partnerek által elősegített fotofermentatív hidrogéntermelés Chlamydomonas algában Ph.D. Tézisek Készítette: Lakatos Gergely Témavezető: Dr. Maróti Gergely Biológia Doktori Iskola MTA SZBK

Részletesebben

A Kelemen-széki élőhely-rekonstrukció főbb hidrológiai vonatkozásai

A Kelemen-széki élőhely-rekonstrukció főbb hidrológiai vonatkozásai A Kelemen-széki élőhely-rekonstrukció főbb hidrológiai vonatkozásai Unyi Miklós 1, Dóka Richárd 1 unyim@knp.hu, dokar@knp.hu 1 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1. Bevezetés A Duna-Tisza közén a tájátalakítások

Részletesebben

SZERVESANYAG VIZSGÁLATOK A DUNA KÖZÉPSÔ SZAKASZÁN

SZERVESANYAG VIZSGÁLATOK A DUNA KÖZÉPSÔ SZAKASZÁN SZERVESANYAG VIZSGÁLATOK A DUNA KÖZÉPSÔ SZAKASZÁN Tóth Bence 1, Bódis Erika, Kiss Keve Tihamér és Oertel Nándor Kivonat Vízi ökoszisztémákban a partikulált szervesanyag vizsgálata elengedhetetlen az anyagforgalmi

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE a 10-12. évfolyamok számára közgazdaság

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. január - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Dr. Zsuga Katalin jártassági vizsgálati szakértő

Dr. Zsuga Katalin jártassági vizsgálati szakértő QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: 06-1-272-2128 Fax: 06-1-272-2126 E-mail: info@qualcoduna.hu Web: www.qualcoduna.hu

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai

A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai Bíróné Kircsi Andrea László Elemér Debreceni Egyetem UHI workshop Budapest, 2013.09.24. Mi a városklíma? Mezoléptékű klimatikus jelenség Mérhető,

Részletesebben

2012. évi jártassági vizsgálati program biológiai program összefoglaló. 2013. évi program. Dr. Zsuga Katalin

2012. évi jártassági vizsgálati program biológiai program összefoglaló. 2013. évi program. Dr. Zsuga Katalin QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: 06-1-272-2128 Fax: 06-1-272-2126 E-mail: info@qualcoduna.hu Web: www.qualcoduna.hu

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Doktori értekezés. Kiss Áron Keve

Doktori értekezés. Kiss Áron Keve A Duna planktonjában található kisméretû protozoonok alkotta közösségek mennyiségi és diverzitásviszonyai, különös tekintettel a heterotróf ostorosokra Doktori értekezés Kiss Áron Keve Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Zárójelentés. Gabonafélék stresszadaptációját befolyásoló jelátviteli folyamatok tanulmányozása. (K75584 sz. OTKA pályázat)

Zárójelentés. Gabonafélék stresszadaptációját befolyásoló jelátviteli folyamatok tanulmányozása. (K75584 sz. OTKA pályázat) Zárójelentés Gabonafélék stresszadaptációját befolyásoló jelátviteli folyamatok tanulmányozása (K75584 sz. OTKA pályázat) A tervezett kísérletek célja, hogy jobban megértsük a növények változó környezetre

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Varga Dóra Környezettudomány

Részletesebben

III. ATK Tudományos Nap

III. ATK Tudományos Nap Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont III. ATK Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette JANDA TIBOR 2014. november 13. Martonvásár Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

Készítette: Dr. Ács Éva Kutatóhelyi témavezető

Készítette: Dr. Ács Éva Kutatóhelyi témavezető Dunakutató Intézet részjelentése a A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak

Részletesebben

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 49 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 49 53, 2005 A BÖRZSÖNYI-PATAK KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK VIZSGÁLATA CSER BALÁZS PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. INVESTIGATION ON

Részletesebben

EGY MAGYARORSZÁGI ERİMŐ VÍZELİKÉSZÍTİ ÜZEMÉNEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

EGY MAGYARORSZÁGI ERİMŐ VÍZELİKÉSZÍTİ ÜZEMÉNEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA EGY MAGYARORSZÁGI ERİMŐ VÍZELİKÉSZÍTİ ÜZEMÉNEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Kéki Zsuzsa Környezettudományi Doktori Iskola Környezetbiológia Program Témavezetı: Majorosné Dr. Tóth Erika ELTE Mikrobiológiai

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából

Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából Fazekas Flóra Franciska SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Bevezetés Világ

Részletesebben

Agrometeorológiai összefoglaló

Agrometeorológiai összefoglaló Agrometeorológiai összefoglaló A 2008. szeptember és 2009. március között lehullott csapadék mennyiség területi eloszlását az 1. ábra szemlélteti. Az ország egyes tájai között jelentős különbségek adódtak.

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés

Hidrometeorológiai értékelés Hidrometeorológiai értékelés 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le az igazgatóság területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le (sok éves januári

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

Tócsarákok (Crustacea: Anostraca) elterjedése. és s trofikus szerepe a KárpK medencei asztatikus szikes tavakban

Tócsarákok (Crustacea: Anostraca) elterjedése. és s trofikus szerepe a KárpK medencei asztatikus szikes tavakban Tócsarákok (Crustacea: Anostraca) elterjedése és s trofikus szerepe a KárpK rpát- medencei asztatikus szikes tavakban Horváth Zsófia ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék Vörös Lajos MTA Balatoni

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

BALATON ÉS BEFOLYÓI HALÁLLOMÁNYÁNAK MONITOROZÁSA AZ EU VKI IRÁNYELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

BALATON ÉS BEFOLYÓI HALÁLLOMÁNYÁNAK MONITOROZÁSA AZ EU VKI IRÁNYELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL BALATON ÉS BEFOLYÓI HALÁLLOMÁNYÁNAK MONITOROZÁSA AZ EU VKI IRÁNYELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL Specziár András és Takács Péter MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany Összefoglalás. Vizsgálataink

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN Készítette: KLINCSEK KRISZTINA környezettudomány szakos hallgató Témavezető: HORVÁTH ÁKOS egyetemi docens ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Részletesebben

Terepi felmérési protokoll a kockás sikló (Natrix tessellata) állományainak monitorozására

Terepi felmérési protokoll a kockás sikló (Natrix tessellata) állományainak monitorozására Természetvédelmi Információs Rendszer Központi protokoll Verzió: 2016. június 9. Terepi felmérési protokoll a kockás sikló (Natrix tessellata) állományainak monitorozására Készítette: Halpern Bálint, Konrad

Részletesebben

Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) nemesítését megalapozó vizsgálatok

Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) nemesítését megalapozó vizsgálatok Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) nemesítését megalapozó vizsgálatok Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) igen nagy gazdasági jelentőséggel bíró, számottevő hagyományokkal rendelkező gyógynövényünk,

Részletesebben

Biológia - Egészségtan helyi tanterv

Biológia - Egészségtan helyi tanterv Biológia - Egészségtan helyi tanterv I. Célok és feladatok A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek

Részletesebben

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezet-földtudomány szakirány 2009.06.15. A téma

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN Móra Arnold MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás. 2006-ban a Balaton környéki befolyók makroszkópikus

Részletesebben

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Ardó László 1, Rónyai András 1, Feledi Tibor 1, Yin Guojun 2, Neill J. Goosen 3, Lourens de Wet 3, Jeney Galina

Részletesebben

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Natura Somogyiensis 27 107-114 Ka pos vár, 2015 A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Lanszki

Részletesebben

A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1

A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1 Földrajzi Értesítő 2002. LI. évf. 1-2. füzet, pp. 31-39. A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1 LOVÁSZ GYÖRGY 2 The reconstruction of holocene géomorphologie processes in

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ 197 Budapest, Gyáli út 2 6. Levélcím: 1437 Budapest Pf. 839. Telefon: (6-1) 476-12-83 Fax: (6-1) 215-246 igazgatosag@oki.antsz.hu Összefoglaló A 212. évi

Részletesebben

Radon a felszín alatti vizekben

Radon a felszín alatti vizekben Radon a felszín alatti vizekben A bátaapáti kutatás adatai alapján Horváth I., Tóth Gy. (MÁFI) Horváth Á. (ELTE TTK Atomfizikai T.) 2006 Előhang: nem foglalkozunk a radon egészségügyi hatásával; nem foglalkozunk

Részletesebben

1./ A neuron felépítése. Típusai. A membrán elektromos tulajdonságai: a nyugalmi és akcióspotenciál kialakulása. Idegrostok és típusai.

1./ A neuron felépítése. Típusai. A membrán elektromos tulajdonságai: a nyugalmi és akcióspotenciál kialakulása. Idegrostok és típusai. PTE biológiatanár felvételi 1/7 PTE biológiatanár - első szakképzettség - FELVÉTELI tételek 1./ A neuron felépítése. Típusai. A membrán elektromos tulajdonságai: a nyugalmi és akcióspotenciál kialakulása.

Részletesebben

A halastavak környezeti hatása a befogadó víztestekre

A halastavak környezeti hatása a befogadó víztestekre A halastavak környezeti hatása a befogadó víztestekre Gál Dénes és Kerepeczki Éva NAIK Halászati Kutatóintézet Szarvas XXXIII. Országos Vándorgyűlés, Szombathely 2015. július 1-3. Tartalom Halastavi termelés

Részletesebben