WALKY 1024 és 1024C Szárnyas kapunyitó Szerelési leírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WALKY 1024 és 1024C Szárnyas kapunyitó Szerelési leírás"

Átírás

1 WALKY 1024 és 1024C Szárnyas kapunyitó Szerelési leírás Termék leírás Az eszközök, melyeket e termék magában foglal egy illetve kétszárnyú kapuk automatizálására lettek tervezve. Az automata rendszer alap összetev i magában foglalnak egy vagy két motort (az automatizálni kívánt kapuszárnyak számától függ en), mindegyik közvetlen áramellátással és epiciklikus csökkent fogaskerékkel van felszerelve. Az egyik motor (WL1024C) tartalmazza a vezérl egységet. A vezérlés tartalmazza vezérl panelt és a rádióvev t. A vezérlést úgy tervezték, hogy csatlakoztatni lehessen rá számos eszközt, melyek az Opera rendszerhez, a BlueBus rendszerhez és a Solemyo által táplált rendszerhez tartoznak. Ha hálózatról van táplálva a rendszer, csatlakoztatni lehet hozzá egy tartalék akkumulátort (PS424, opcionális kiegészít ), ami áramszünet esetén biztosítja, hogy az automatizált eszközök bizonyos man vereket végrehajtsanak ez id alatt is. Áramszünet esetén a kapuszárnyak úgy is mozgathatók, hogy kulccsal kioldja a motort. További kiegészít tartozék az SM csatlakozású vev (SMXI, OXI, stb.) A motorhoz, ami a vezérlést tartalmazza, hozzá lehet illeszteni egy többfunkciós lámpát, a WLT-t, ami funkcionálhat biztonsági figyelmeztet lámpaként vagy kiegészít világításként, a vezérlés programozásától függ en. Ezen kívül egy beépített fényszenzor aktiválásával használható éjszakai világításként is, ld. a WLT technikai leírásában. Telepítés Telepítés el tti ellen rzések Miel tt hozzáfog a telepítéshez, ellen rizze a termék összetev inek sértetlenségét, és bizonyosodjon meg róla, hogy a kiválasztott modell alkalmas-e a szándékozott felszanálásra és megfelel -e a környezet, ahová telepíteni szeretné. - Ellen rizze, hogy minden használandó anyag kiváló állapotban van, és megfelel a tervezett használatra. - Ellen rizze, hogy a földbe rögzített mechanikus ütköz k az automata rendszer nyitásánál és zárásánál is jelen vannak. - Ellen rizze, hogy a kapu mechanikus felépítése alkalmas-e az automatika telepítésére és megfelel-e a helyi hatályos jogszabályoknak. Ezt a terméket nem lehet olyan kapu automatizálására használni, ami már nincs megfelel en biztonságos m ködési állapotban, sem pedig olyanra, melyre való rögzítéssel a helytelen telepítés vagy a kapu karbantartásának hiánya miatt hibák keletkezhetnek. - Ellen rizze, hogy az eszközök m ködési feltételei kompatibilisek-e a meghatározott m ködési határoknak. - Mozgassa a kapuszárnyakat mindkét irányba, és gy djön meg arról, hogy a kapu ellenállása a teljes út során állandó (nincs olyan pont, amikor nagyobb vagy kisebb er kifejtésére van szükség) - Vigye a kapuszárnyakat egy véletlenszer pozícióba, majd engedje el, és ellen rizze, hogy mozdulatlanok maradnak-e. - Ellen rizze, hogy a motor rögzítési zónája megfelel-e a teljes méreteknek (1. ábra) - Ellen rizze, hogy azon a helyen, ahová a motort telepíteni szeretné, van elég hely a motor karjának ahhoz, hogy végrehajtson egy teljes mozgást. - Ellen rizze, hogy van-e elegend tér ahhoz a motor körül, hogy szükség esetén manuálisan ki lehessen oldani. - Bizonyosodjon meg róla, hogy azok a felületek, melyekre a különböz eszközöket kívánja telepíteni er sek és szilárd tartást tudnak biztosítani. - Bizonyosodjon meg arról, hogy minden telepített eszköz védett helyen van, és nem okozhat esetleges ütközéseket. - Bizonyosodjon meg róla, hogy az 1. táblázatban található kábel típusokat használja.

2 1. táblázat: Az elektromos kábelek technikai karakterisztikája Csatlakozás Kábel típusa Maximálisan engedélyezett hossz A: Tápkábel 1 db 3 x 1,5 mm 2 kábel 30 m (1. megjegyzés) B: Elektromos zár kábele 1 db 2 x 1 mm 2 kábel 6 m C: BlueBus eszközök kábele 1 db 2 x 0,5 mm 2 kábel 20 m (2. megjegyzés) D: Kulcsos kapcsoló kábele 2 db 2 x 0,5 mm 2 kábel (3. megjegyzés) 50 m E: Motor tápkábel 1 db 3 x 1,5 mm 2 kábel 6 m Küls antenna kábele (opcionális) 1 db RG58 típusú árnyékolt kábel 20 m (5 m-nél ne legyen kevesebb) 1. megjegyzés: ha a tápkábel hosszabb, mint 30 méter, szélesebb keresztmetszet kábelt kell használnia (3 x 1,25 mm 2 ), és telepítenie kell az automatika közelében biztonsági földelést. 2. megjegyzés: ha a BlueBus kábel hosszabb, mint 20 méret, de maximum 40 méter, használjon szélesebb keresztmetszet kábelt (2 x 1mm 2 ) 3. megjegyzés: ezt a két kábelt helyettesítheti 1 db 4 x 0,5mm 2 kábellel Fontos! A kábeleknek megfelel eknek kell lenni ahhoz a környezethez, ahová telepítve lesznek. ködési határok A motor telepítése el tt ellen rizze, hogy annak adatai megfelelnek-e az alábbi m ködési határoknak, és a Termék technikai specifikációi fejezetben rögzített értékek közé esnek-e. Teljes motor karral (ahogy gyárilag van): - maximális kapuszárny szélesség: 1,6 m (= maximális kapuszárny hossz: 110 kg) - maximális kapuszárny magasság: 2 m Rövidebb motor karral (ha a szerel levágja): - maximális kapuszárny szélesség: 1,6 m (= maximális kapuszárny hossz: 100 kg) - maximális kapuszárny magasság: 2 m (Weight =súly, Width = hossz, Full length arm = teljes hosszúságú kar, Shortened arm = rövidített kar)

3 - Ellen rizze: az 1 grafikon vonatkozásában a kapuszárny súlyát és hosszát. Szerkesszen két vonalat ezekb l a pontokból, és ellen rizze, hogy ezek metszéspontja valamelyik szürke területre esik-e a grafikonban. Fontos! Ha a vonalat a fehér területen metszik egymást, ez a termék nem használható az adott kapu esetében. - Ahhoz, hogy fel tudja szerelni a kaput, az oszlop szélességének minimum 80 mm-nek kell lennie. - A motor karját a kapuszárny fels részéhez kell rögzíteni Fontos! A motort ne rögzítse fejjel lefelé, vagyis úgy, hogy a karok lefelé álljanak. - A karok rögzít tartóit a kapuszárny egyik leger sebb pontjához kell rögzíteni (pl. a kerethez), hogy szilárd és biztonságos tartást biztosítson - Ellen rizze az E távolságot a 7. ábrán o Ha az E távolság 80mm és 299 mm közé esik, a motor karját le kell vágni. Ebben az esetben a kapuszárny csak 90 -ban tud majd kinyílni. o Ha az E távolság nagyobb, mint 300mm, nincs szükség a kar lerövidítésére. Ekkor a kapu 110 -ban tud kinyílni. El készületi munka a telepítés el tt A 2. ábra egy példát mutat egy automatizált rendszerre, Nice komponensek felhasználásával: a.motor vezérléssel WL1024C b.motor vezérlés nélkül WL1024 c.multifunkciós lámpa WLT (a WL1024C-re szerelhet ) d.fotocellapár MOFB e. Számkódos beléptet (MOTB) Kártyás beléptet (MOMB) Kulcsos kapcsoló (MOSE) f. Fotocella oszlopok g.nyitási és zárási mechanikus ütköz k h.elektromos zár Ezek a komponensek egy tipikus elrendezés szerint helyezkednek el. A 2. ábra alapján állapítsa meg a hozzávet leges pozíciót, ahová telepíteni kívánja az egyes komponenseket. Fontos! Miel tt elkezdi a telepítést, készítse el a szükséges kábeleket a 2.a. ábra és az 1. táblázat alapján. Fontos! Amíg lefekteti a csöveket a kábelek számára, bizonyosodjon meg róla, hogy megfelel a víz felépítése a vízvezetékekben, a csatlakozó csövek okozhatnak kondenzációt, átformálhatják a vezérlést és tönkretehetik az elektromos áramköröket. A WL1024C és WL1024 motorok telepítése Szerelje össze a motor karjának alkatrészeit a 3. ábra alapján. Ne helyezze be a Benzing tartó gy t ebben a helyzetben (4. ábra). Megjegyzés: a hajlított kart a hajlított felével a kapu felé kell elhelyezni, ld. 5. ábra

4 A motorkar hosszának megállapítása 1. A motor függ leges pozíciójának meghatározása: rajzoljon egy vízszintes vonalat az oszlopra, ugyanabban a magasságban, ahol a kar rögzít tartója van a kapuszárnyon. 2. A motor vízszintes pozíciójának meghatározása: a. A kapuszárny maximális nyitási pozíciójának meghatározása (max 110 ) b. A B távolság lemérése és az A távolság meghatározása: I. Mérje le a B távolságot az oszlopon (5. ábra). Ez a távolság a kapuszárny forgáspontja és az oszlop széle között, ahol a motort rögzít hátszó tartó helyezkedik el. II. A 2A grafikonon (6. ábra) jelölje be a B távolságot, amit az imént megmért, és húzzon egy függ leges vonalat ebb l a pontból, míg nem metszi azt a területet, ami tartalmazza az a. pontban lemért szögnek megfelel értéket. III. Azokból a pontokból, ahol a függ leges vonal metszi a területe, húzzon egy vízszintes vonalat, keresztül az A oszlopon, hogy meghatározza, mely értékeket használhat az A távolsághoz. Ezután válasszon egy A értéket ebb l a skálából, a lehet legkisebb értéket, ami csak lehetséges. IV. Jelölje be az A távolságot az oszlopon, és húzzon egy vízszintes vonalat bel le (6. ábra) V. Ha fal vagy más mozdíthatatlan akadály van a vízszintes vonalhoz közel, mérje meg a távolságot ezen vonal és az akadály között (7. ábra): ez az E távolság. Fontos! - Ha az E távolság 80 mm és 299 mm közé esik, a motor karját le kell vágni. - Ha az E távolság nagyobb, mint 300 mm, nincs szükség a kar lerövidítésére. VI. Oldja ki a motort a kulccsal A motor telepítése normál karhosszúsággal 1. A motor rögzítése az oszlophoz (9. ábra): a.tartsa a motort az oszlophoz (*), úgy hogy annak a függ leges középponti vonala megfeleljen a korábban meghúzott függ leges vonalnak (A távolság), és a karja pedig a vízszintes vonalnak. Ekkor bizonyosodjon

5 meg róla, hogy a motor teljesen kiegyenlített: ha kívül esik a tengelyen, az az automatika hibás m ködését eredményezheti. (*) Megjegyzés: ha az oszlop felületének szélessége 80 és 135 mm között van, miel tt folytatná a telepítést, a motor hátsó rögzít tartóját el kell forgatni 90 -ban. A tartó elforgatását lásd 8. ábra. b.jelölje be a rögzítési pontokat, fúrja ki a szükséges lyukakat az oszlop felületén, és helyezze be a tipliket. Ezután rögzítse a motort csavarokkal. 2. A motor karjának rögzítése a kapuszárnyhoz (9. ábra) a.állítsa a kapuszárnyat teljesen csukott pozícióba b.nyissa ki a motor karját annak maximális kiterjedésére

6 c.vigye a kart a kapuszárnyig és tartsa a rögzít tartót a kapuszárnyhoz d.bizonyosodjon meg róla, hogy a kar megfelel en kiegyenlített, és egy ceruzával jelölje meg a profil közepét a tartón, hogy lehet vé tegye a megfelel beállítást a szárny zárási kiegyenlítéséhez a jöv ben. e.tartsa oda az egyik kezével a tartót a kapuszárnyhoz, próbálja meg kinyitni és becsukni teljesen a kaput, egészen a mechanikus ütköz kig. Fontos! Ha a kar mozgása a teszt alatt akadályozva van fal vagy más rögzített tárgy által, hagyja abba itt a munkát, és ugorjon a következ részhez (A motor telepítése lerövidített karral) f. Fúrjon lyukakat a kapuszárnyba, a megjelölt pontokon, majd vegye le a tartót a karról, és csavarozza a kapuszárnyra. g.er sítse rá a kart a tartóra a csapok és a Benzing tartó gy beillesztésével. Lazítsa meg a tartó csavarjait és állítsa be, ahogy azt a kiegyenlítés megkívánja. h.rögzítse ideiglenesen a végállás ütköz ket a földhöz, abba a pozícióba, melyeket a m velet elején meghatározott. Fontos! Ellen rizze, hogy a kapuszárny teljesen rácsuk-e a végállás ütköz re. i. Végül vigye kézzel a kaput körülbelül a nyitási távolság közepére, és zárja vissza a kaput a kulccsal. majd nyissa kézzel a kaput egy pár centivel. 3. Ha két kapuszárnyat szeretne automatizálni, a másik motor telepítéséhez hajtsa végre a fentieket ismét.

7 A motor telepítése lerövidített karral 1.A kapuszárny új maximális nyitási szögének meghatározása (max. 90 ): Az el eljárásban megállapított maximális nyitási pozíciót figyelmen kívül hagyva, vigye a szárnyat az új maximális nyitási pozícióba, bizonyosodjon meg róla, hogy a szög nem nagyobb, mint 90. ezután tartsa a kapuszárnyat ideiglenesen ebben a pozícióban, a földhöz rögzített mechanikus ütköz használatával. 2.A-B-C távolságok meghatározása: a. Mérje meg a B távolságot (10. ábra) az oszlopon. Ez a távolság a kapuszárny forgáspontja és az oszlop széle között, ahol a motort rögzít hátszó tartó helyezkedik el. b. A 2B grafikonon jelölje be a lemért B távolságot, és húzzon egy függ leges vonalat ebb l a pontból. c. Határozza meg az A távolság értékét az oszlopon, amelyikre a motor hátsó tartóját rögzíti (ld. 11. ábra). Megjegyzés: válasszon egy értéket az A-nak, a legkisebb a legjobb, hogy a motor szabadon maradjon az akadálytól. d. A 2B grafikonon jelölje be az A távolságot, amit az imént lemért, és húzzon egy vízszintes vonalat ebb l a pontból, amíg az nem metsz a korábban meghúzott függ leges vonalat. Ezek metszéspontja határozza meg a C pontot, vagyis a két csap közötti távolságot a karon (12. ábra)

8 3. A motor rögzítése az oszlopra (13. ábra): a.tartsa a motort az oszlophoz (*), úgy hogy annak a függ leges középponti vonala megfeleljen a korábban meghúzott függ leges vonalnak (A távolság), és a karja pedig a vízszintes vonalnak. Ekkor bizonyosodjon meg róla, hogy a motor teljesen kiegyenlített: ha kívül esik a tengelyen, az az automatika hibás m ködését eredményezheti. (*) Megjegyzés: ha az oszlop felületének szélessége 80 és 135 mm között van, miel tt folytatná a telepítést, a motor hátsó rögzít tartóját el kell forgatni 90 -ban. A tartó elforgatását lásd 8. ábra. b. Jelölje be a rögzítési pontokat, fúrja ki a szükséges lyukakat az oszlop felületén, és helyezze be a tipliket. Ezután rögzítse a motort csavarokkal. 4.A kar lerövidítése (14. ábra): Ahhoz, hogy lerövidítse a kart a C értékre, amit a 2.d. pontban határozott meg, csavarozza ki a nútot, távolítsa el a végállást, állítsa be a két csapot arra a távolságra, amit a C érték meghatároz, majd ideiglenesen rögzítse abban a pozícióban a nútot.

9 5.A kar C hosszának ellen rzése ebben az összefüggésben ( ábra): a.állítsa a kapuszárnyat teljesen csukott pozícióba b.nyissa ki teljesen a motor karját amennyire csak az engedi (ld. 15. ábra 1. fázis) c.vigye a kart a kapuszárnyig és tartsa a rögzít tartót a kapuszárnyhoz. Fontos! Nyomja a hajlított kart a kapuszárnyhoz, amíg az rögzül (maximális nyitás ld. 15. ábra 1.a. fázis) d.bizonyosodjon meg róla, hogy kar megfelel en kiegyenlített, és egy ceruzával jelölje meg a profil közepét a tartón, hogy lehet vé tegye a megfelel beállítást a szárny zárási kiegyenlítéséhez a jöv ben. e. Ideiglenesen csatlakoztassa a tartók a kapuszárnyhoz, és vigye a szárnyat annak maximális nyitási pozíciójába, a földhöz rögzített mechanikus ütköz kig. f. Ebben a pozícióban a kapuszárnnyal hajtsa végre a 16. ábrán látható ellen rzést (húzzon egy drótot a kar két csapja között, egészen a kapu zsanérjáig). Fontos! Ha, a zsanér vonatkozásában a BB pozíció mutatkozik, növelnie kell a C távolságot néhány milliméterrel. Ezt addig kell ismételnie, míg a drót pozíciója el nem éri az AA-t, és a kart nem gátolja fal vagy más rögzített akadály. 6.A kar levágása (17. ábra) Miután ellen rizte, hogy a csatlakozás helyesen m ködik, vágja le a kart a következ módszerrel: a.húzzon egy vonalat a karon pont abban a pozícióban, amit a 23. ábra 1. fázisa mutat. Ezután vegye le a kart a tartóról, és vágja le azt a részét, amire nincs szükség. b.szerelje újra össze a kar elemeit (3. ábra)

10 7.A motor rögzítése a kapuszárnyhoz (18. ábra) a.fúrjon lyukakat a kapuszárnyba a megjelölt pontokban. b. Vegye le a tartót a karról, és csavarozza a kapuszárnyra. c.csatlakoztassa rá a kart a tartóra a csapok és a Benzing tartó gy beillesztésével. Fontos! ellen rizze, hogy a tartó és a kar teljesen kiegyenlített. Lazítsa meg a tartó csavarjait és állítsa be, ahogy azt a kiegyenlítés megkívánja. d. Rögzítse ideiglenesen a végállás ütköz ket a földhöz, abba a pozícióba, melyeket a m velet elején meghatározott. Fontos! Ellen rizze, hogy a kapuszárny teljesen rácsuk-e a végállás ütköz re. e.végül vigye kézzel a kaput körülbelül a nyitási távolság közepére, és zárja vissza a kaput a kulccsal. majd nyissa kézzel a kaput egy pár centivel. 8.Ha két kapuszárnyat szeretne automatizálni, a másik motor telepítéséhez hajtsa végre a fentieket ismét A WLT multifunkciós lámpa telepítése a WL1024C motorra A WLT lámpa, a vezérlés programozásának függvényében m ködhet biztonsági figyelmeztet lámpaként és kiegészít világításként is. Kövesse a 21. ábrán bemutatott lépéseket, gy djön meg róla, hogy a helyes sorrendet követi, és a következ figyelmeztetéseket betartja: - 4. lépéshez: fordítsa el a tápegységet a nyíl irányába. Figyeljen a kábelekre, melyek a motorhoz csatlakoznak.

11 - 7. lépéshez: Nyissa ki a kábeleket teljesen és illessze a csatlakozót a FLASH kimenetre az ábra szerint. Majd biztosítsa a kábeleket a kábel rögzít elem alá történ bef zéssel lépéshez: Helyezze a vezérl panelt az alapon lév csapra, attól függ en, hogy mire kívánja használni: A=diffúz világítás; B=irányt jelz fénysugár (ebben az esetben a fénysugár irányítható azáltal, hogy az alapon lév lyukak egyikét lezárjuk) lépéshez: Nyissa szét teljesen a kábeleket, vágja le a többlet részt és helyezze a kábeleket el úgy, hogy ne vessenek árnyékot a LED-ekre, és a panel hátuljára rögzített fényérzékel re lépéshez: A borításon és az alapon lév nyíl essen egybe. Biztosítsa, hogy a 4 fog az alapon beleilleszkedjen a borítás belsején lév mélyedésekbe.

12 A vezérl egység eltávolítása 1.Vegye le a motor alsó borítását (19. ábra) 2.Csavarja ki a kábel borító tartó 4 csavarját, és vegye ki ket (24. ábra 1-2. fázis) 3.Emelje ki a vezérlést kb. 4 centire, a nyíl által mutatott iránynak megfelel en, és vegye le a motor csatlakozót (24. ábra 3-4. fázis) 4.Végül vegye ki az egész vezérlést Fontos! Amikor visszaköti a motort a vezérlésre, figyeljen oda a csatlakozó polaritására (csak egy féleképpen lehet rácsatlakoztatni!). A kapuszárnyak kiegyenlítésének beállítása csukott állapotban 1.Vegye le a kart a kapuszárnyon lév rögzít tartóról 2.Lazítsa meg a csavarokat a tartón, és mozgassa el egy pár milliméterrel a motor felé 3.Amikor visszahelyezi a kart a tartóba, csukja be a kapuszárnyat, és ellen rizze, hogy összhangban van a másik szárnnyal és érintkezik a mechanikus ütköz vel is. Fontos! Ha szükséges ismételje meg a 2. pontot addig, amíg el nem éri az optimális kiegyenlítést. 4.Fúrjon lyukat a kapuszárnyba, ami megfelel a rögzít tartó középpontjának, majd illesszen bele egy csavart. Ezután rögzítse a tartót ideiglenesen oda a három csavar meghúzásával. 5.Végül csatlakoztassa a kart a tartóhoz a csapok és a Benzing tartó gy behelyezésével.

13 A motor kézi kioldása és visszazárása A motor fel van szerelve egy mechanikus rendszerrel, ami lehet vé teszi a kézi nyitást és zárása. A kézi m ködtetés áramszünet, m ködési hibák és a telepítés esetén lehet szükséges. A kioldás a 22-A. ábrán, a visszazárás a 22-B. ábrán látható. Elektronikus csatlakozások Az automata rendszer különböz eszközeinek (fotocella, számkódos beléptet, kártya olvasó, stb.) elektronikus csatlakoztatása a vezérléshez a Nice BlueBus rendszeren keresztül történik. Ez a rendszer lehet vé teszi, hogy elvégezzük az elektronikus csatlakozásokat mindössze 2 vezeték felhasználásával, melyeken keresztül kapja az áramellátást és a kommunikációs jeleket is. Az elektronikus csatlakozások párhuzamosan történnek, és nem kell tör dni a polaritással sem. A tanulási fázis alatt minden, a vezérléshez csatlakoztatott eszköz egyenként fel lesz ismerve egy egyértelm kódnak köszönhet en. Minden esetben, amikor egy eszközt hozzáadunk, vagy eltávolítunk, újra végre kell hajtani a felismerési fázist. Az elektronikus csatlakozások leírása (23. ábra) M1 Motor kimenet 1. ELS Kimenet a 12 Vac elektromos zárhoz (max 15 VA) (*) BLUEBUS Kompatibilis eszközök bemenete (MOFB, MOFOB, MOMB, MOTB) STOP Azon eszközök bemenete, melyek, ha aktívak, a folyamatban lév man ver azonnali megállását eredményezik, egy rövid ellenirányú mozgás után; NO, NC csatlakozások és a 8,2 kohm állandó ellenállású eszközök (pneumatikus érzékel ) csatlakoztatása lehetséges. Minden eszközt, ami erre a bemenetre van

14 kötve, a vezérlés egyenként felismer a felismerési fázis alatt. Ha ezután a vezérlés bármilyen változást érzékel ezek állapotában, az megállást eredményez. Egy vagy több eszköz akár különböz ek is csatlakoztatható ehhez a bemenethez: - számos NO eszköz párhuzamosan, mennyiségi korlát nélkül - számos NC eszköz párhuzamosan, mennyiségi korlát nélkül - 2 db 8,2 kohm állandó ellenállású kimenettel rendelkez eszköz csatlakoztatható párhuzamosan. Ha több mint 2 eszköz van, kaszkád konfigurációban kell csatlakoztatni, egy 8,2 kohm végellenállással. - 2 db NO és NC eszközt párhuzamosan kell csatlakoztatni, az NC eszközzel sorosan csatlakoztatva egy 8,2 kohm ellenállást (ez lehet vé teszi 3 NO NC és 8,2 kohm eszköz kombinációjának csatlakoztatását) P.P. Azon vezérl eszközök bemenete, melyek, mikor aktívak, a lépésr l lépésre man vert eredményezik. Lehet ség van NO kapcsolók csatlakoztatására. AERIAL (antenna) A rádióvev antennájának bemenete (*) Az ELS kimenet további funkciókra is programozható az O-View programozó egység segítségével. A tápkábel csatlakoztatása Figyelmeztetés: Az áram ellátó vezetéknek fel kell szerelve lenni egy berendezéssel, ami lehet vé teszi az automata rendszer teljes lekapcsolását a hálózatról. A lecsatlakoztató berendezések csatlakozásainak rendelkeznie kell egy nyitási távolsággal, ami megfelel ahhoz, hogy megvalósítsa a teljes lecsatlakoztatást III. kategóriás túláram esetén, ami a telepítési szabályokkal konform. Amikor ez felmerül, ez a berendezés lehet vé teszi azt, hogy gyorsan és biztonságosan lekapcsolódjon az áramellátásról. Ezért ezt oda kell helyezni, ahol az látható az automata rendszert l. Ha azonban nem látható helyre pozícionáljuk, biztosítani kell egy olyan rendszert, ami megel zi azt, hogy az áramellátás ideiglenesen vagy engedély nélkül visszakapcsolódjon, a kockázatok elkerülése végett. A termék nincs felszerelve ilyen szétkapcsoló berendezéssel. 1.Tegye hozzáférhet vé a tápot azáltal, hogy kicsavarozza a 3 csavart a motor fels borításán, és lassan fordítsa el a borítást a nyíl által meghatározott irányba (24. ábra). Figyeljen oda az alsó kábelekre. 2.Csatlakoztassa a fázis és a semleges vezetékeket a tápegység sorkapcsához, a cimkén lév utasítások figyelembevételével. Zárja a föld kábelt a f lyukba a csavar használatával (25. ábra): Figyeljen oda! A sorkapocsnak a nyitás irányába kell mutatnia onnan, ahol a tápkábel jön. 3.ezután húzza a tápkábelt a vezérlés felé, úgy hogy az elég hosszú legyen ahhoz, hogy a tápegységet megfordítsa, és a borítást lecsukja 4.Csukja le a tápegység borítását, szorítsa meg a csavarokat, tegye vissza a vezérlést a helyére, és rögzítse a kábel hüvely tartóját. Fontos! A tápegység borítását az összes csavarral rögzítse, és bizonyosodjon meg róla, hogy a tömítés megfele- es van elhelyezve. Ha a tömítés vagy egy csavar is hiányzik, az veszélyeztetheti a bels elektronikát. A WL1024 vezérlés nélküli motor csatlakoztatása 1.Távolítsa el a vezérlés nélküli motor alsó borítását a 19. ábra szerint. 2.Egy Philips csavarhúzóval csavarja ki a kábel hüvely tartó 4 csavarját és vegye ki azt, (Fontos! Ne veszítse el a két alátétet) 3.Lazítsa meg a kábel szorító két csavarját és vezesse át rajta a csatlakozó kábelt. Csatlakoztassa a 3 kábelt a sorkapocshoz, a címkén látható szimbólumok figyelembe vételével, majd szorítsa meg a kábelszorító csavarjait. 4.Állítsa be a két lábat a motor belsejében egy imbusz kulccsal, amíg azok teljesen az oszlopnak nem támaszkodnak (20. ábra 7. fázis) 5.Helyezze be a 6 gumitömítést (a kisebb alkatrészeket tartalmazó csomagban található) a kábel hüvely tartó lyukaiba, vágja le a kábel hüvely tartó szélét (20. ábra 8. fázis), tegye vissza a két alátétet a helyére, rögzítse a kábel hüvely tartót és tegye vissza a motor alsó burkolatát.

15 Egyéb eszközök csatlakoztatása Ha további eszközök táplálására is szükség van a rendszerben, mint pl. kártyaolvasó vagy a kulcsos kapcsoló világítása, ezeket az eszközöket a vezérlés P.P. (pozitív) és a STOP (negatív) sorkapcsához csatlakoztathatja (26. ábra). A feszültség Vdc, amikor a hálózatról vagy Solemyo-ról m ködik, és Vdc, amikor a PS424 tartalék akkumulátorról. A maximálisan elérhet áram 200 ma. Megjegyzés: a feszültség akkor érhet el a P.P. és a STOP sorkapcsokon, ha a Stand By (Készenlét) funkció aktív. A csatlakoztatott eszközök címzése Ahhoz, hogy a vezérlés fel tudja ismerni a BlueBus rendszerhez csatlakoztatott eszközöket, szükség van ezen eszközök címzésére. Ezt az egyes eszközök elektronikus jumpereinek megfelel elhelyezésével teheti meg, mely- l információt az adott eszköz telepítési leírásában talál. Inicializálás és a csatlakozások ellen rzése Amikor megtáplálta a vezérlést, ellen rizze a következ ket: - Néhány másodperc után ellen rizze, hogy a BlueBus LED (26. ábra) szabályosan villog-e 1 villogás per másodperc gyakorisággal - Ellen rizze, hogy a fotocellák LED-jei, az RX és a TX is, villognak. A kibocsátott villogás típusa ennél a pontnál nem lényeges.

16 - Ellen rizze, hogy a WLT multifunkciós lámpa kialszik (villogás funkció van beállítva), és az áramellátáson a FLASH kimenethez van csatlakoztatva. Ha mindez nem így történik, áramtalanítsa a vezérlést és ellen rizze a különböz elektronikus csatlakozásokat. 1. Akkumulátor / Solemyo napelem csatlakása 2. A vezérlés biztosítéka 3. Motor csatlakozás 4. L1 LED 5. L2 LED 6. L3 LED 7. L4 LED 8. A vev csatlakozása 9. T4 BUS csatlakozó 10. JA jumper 11. JB jumper 12. Lépésr l lépésre LED 13. Stop LED 14. BlueBus LED A csatlakoztatott eszközök felismerése Amikor a telepítés befejez dött, a vezérlésnek fel kell ismernie a BlueBus és a Stop bemenetekre csatlakoztatott eszközöket. Fontos! A felismer fázist akkor is végre kell hajtani, ha nem csatlakoztattunk egyetlen eszközt sem, A vezérlést úgy tervezték, hogy egyenként felismerje a csatlakoztatott eszközöket a felismer eljárásnak köszönhet en, és ez az nagyfokú precizitással észlel bármilyen lehetséges problémát is. Tehát az eszközök felismerését minden alkalommal végre kell hajtani, amikor egy eszközt csatlakoztat vagy eltávolít. Az L1 és L2 LED a vezérlésen (26. ábra) lassú villogásokat bocsát ki, ami azt jelzi, hogy szükséges a felismerést végrehajtani. 1.Nyomja meg és tartsa lenyomva a és a Set gombokat (26. ábra) egyszerre 2.Engedje el a gombokat, amikor az L1 és L2 LED gyorsan kezd villogni (kb. 3 mp után) 3.Várjon néhány másodpercet, hogy a vezérlés befejezze az eszköz felismer fázist 4.E fázis végén a Stop LED kigyullad és az L1 és L2 LED kialszik (az L3 és L4 Led is villogni kezdhet) A mechanikus ütköz k helyzetének felismerése Az eszközök felismerése után a vezérlésnek fel kell ismernie a mechanikus ütköz k helyét (maximális nyitás és maximális zárás) Ezen fázis alatt a kapu nyílási szögét ismeri fel a zárási mechanikus ütköz l a nyitási mechanikus ütköz kig. Lényeges, hogy a mechanikus ütköz k rögzítettek és elég er sek legyenek. 1.Azonosítsa a rendszert a 2. táblázatban található ábrák alapján, rögzítse a JA és JB jumpereket a vezérlésen az ábra alapján 2.Oldja ki a motorokat kulccsal és vigye a kapuszárnyakat a mozgási út feléig, hogy szabadon tudjanak nyílni és csukódni is, majd zárja vissza a motorokat. 3.Nyomja meg a vezérlésen a Set és a gombokat egyszerre. 4.Amikor az L3 és L4 LED gyorsan villogni kezd (kb. 3 mp múlva), engedje el a gombokat 5.Ellen rizze, hogy az automatizált rendszer a következ man verek sorozatát hajtja-e végre: a.m1 motor lassú zárása a mechanikus ütköz ig b.m2 motor lassú zárása a mechanikus ütköz ig c.m2 és M1 motor lassú nyitása a mechanikus ütköz ig d.m1 és M2 motor teljes gyors zárása

17 - Ha az egyik vagy mindkét szárny els man vere nem a zárás, nyomjon meg egy tetsz leges gombot, hogy megállítsa a felismerési fázist, és ellen rizze a JA és JB elektronikus jumperek elhelyezkedését a 2. táblázat alapján. Egyéb esetben ellen rizze a vezérlés nélküli motor polaritását (WL1024) - Ha az els motor, ami megkezdi a zárási mozgást nem az M1, nyomjon meg egy tetsz leges gombot, hogy megállítsa a felismerési fázist, és ellen rizze a JA és JB elektronikus jumperek elhelyezkedését a 2. táblázat alapján. - Ha egy eszköz a felismerési fázis alatt aktivizálódik (fotocella, kulcsos kapcsoló, gomb megnyomása, stb.), a felismerési fázis azonnal megáll. Azt teljesen el lr l kell kezdeni. 6.Mindkét motor zárási man verének végeztével (d) az L3 és L4 LED kialszik, ezzel jelezve, hogy az eljárás sikeresen befejez dött. Control unit = vezérlés, Overlapping leaf = átfed szárny A kapuszárnyak mozgásának ellen rzése A mechanikus ütköz k helyzetének felismerése után azt javasoljuk, hogy hajtson végre néhány nyitási és zárási man vert, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a kapu megfelel en mozog, és hogy ellen rizze, hogy nincs semmi összeszerelési és beállítási hiba, vagy más egyéb probléma. 1.Nyomja meg az Open ( ) gombot (26. ábra), és ellen rizze, hogy a nyitási man ver tartalmaz-e egy gyorsulási fázist, egy állandó sebesség fázist, egy lassítási fázist és a kapuszárnyak megállását a nyitási mechanikus ütköz knél.

18 2.Nyomja meg a Close ( ) gombot (26. ábra), és ellen rizze, hogy a zárási man ver tartalmaz-e egy gyorsulási fázist, egy állandó sebesség fázist, egy lassítási fázist és a kapuszárnyak megállását a zárási mechanikus ütköz knél. 3.Ellen rizze a man verek alatt, hogy a villogó 0,5 másodperces intervallumokban villog. Tesztelés és üzembe helyezés Ezek az automata rendszer telepítésének legfontosabb fázisai annak érdekében, hogy a rendszer maximális biztonságát garantálhassuk. A tesztelés alaposan leellen rzi az automata rendszerben lév berendezéseket. A tesztelés és üzembe helyezést csak tapasztalt szakember végezheti, és figyelemmel kell lenni a jogszabályi kötelezettségekre is, legf képp az EN12445 szabványra. A kiegészít eszközöket alá kell vetni specifikus tesztelésnek (ezeket az adott eszköz saját leírásában találja), a WALKY-val való megfelel kölcsönhatás érdekében Tesztelés A következ lépések sorozata egy tipikus rendszerre (2. ábra) vonatkozik 1.Oldja ki kézzel a motorokat és ellen rizze, hogy amikor m ködteti a kapuszárnyat, annál a pontnál, ami kifejezetten a kézi man verre vonatkozik, a kapuszárnyak nyitásához és zárásához kevesebb, mint 390N er re van szükség. 2.Ellen rizze, hogy a kapuszárnya, amikor elhagynak egy pozíciót az útjuk során, nem mozognak 3.Zárja vissza a motorokat 4.Ellen rizze, hogy a csavarozások elég feszesek-e 5.Az irányító eszközök használatával (távirányító, vezérl gomb, kulcsos kapcsoló, stb.) hajtson végre néhány nyitási, zárási és megállási tesztet, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a kapuszárnyak mozgása megfelel az adott tesztnek. Jó ötlet végrehajtani számos tesztet azért, hogy kielemezze a kapuszárnyak mozgását, és pontosan megállapítson bármely összeszerelési vagy beállítási hibát, valamint hogy ellen rizzen bizonyos súrlódási pontokat. 6.Ellen rizze egyesével, hogy a rendszerben lév biztonsági berendezések megfelel en m ködnek (fotocellák, pneumatikus érzékel k, stb.). H egy eszköz aktiválódik a BlueBus LED a vezérlésen két gyors villogást bocsát ki, meger sítve, hogy a felismerés megtörtént. 7.Tegyen ki az automatika mellé egy feliratot ideiglenesen arról, hogy hogyan kell kioldani kézzel a motort. A vezérlés programozása Van 3 gomb a vezérlésen. Ezek az Open ( ), a Stop (Set) és a Close ( ), melyekkel a vezérlést irányíthatja a tesztelési fázis alatt, valamint az elérhet funkciók programozásához. Az elérhet programozható funkciók 2 szinten rendez dnek el, és azok m ködési állapotát 4 LED (L1-L4) jelzi a vezérlésen (LED be = funkció aktív; LED ki = funkció inaktív) Programozó gombok használata (26. ábra): Open ( ): ez a gomb irányítja a kapu nyitását; kiválasztó gomb a programozási fázis alatt Stop (Set): ez a gomb megállítja a man vert; ha több mint 5 másodpercig nyomva tartja, lehet vé teszi, hogy belépjen a programozási fázisba Close ( ):ez a gomb irányítja a kapu zárását; kiválasztó gomb a programozási fázis alatt 1. szint programozása (BE-KI): Az összes els szint funkció gyárilag ki van kapcsolva, és bármikor megváltoztatható. A különböz funkciók ellen rzéséhez nézze meg az 5. táblázatot. A programozási eljárást a 6. táblázatban találja. Megjegyzés: ezeket az eljárásokat bármikor újra végrehajthatja, azután is, ha egy új eszközt csatlakoztat a vezérléshez. Fontos! A programozási eljárásban a két gomb megnyomása közötti maximális id 10 másodperc. Ez id eltelte után az eljárás automatikusan befejez dik, eltárolja az addig megtett változtatásokat. 5. táblázat: 1. szint funkciók LED Funkció Leírás L1 Automata zárás Funkció aktív: egy nyitási man ver után van egy szünetid (ez egyen a programozott szünetid vel), ami után a vezérlés automatikusan végrehajt egy zárási man vert. Szünetid gyári beállítása 30 mp. Funkció inaktív: félautomata üzemmód L2 Zárás fotocella után Funkció aktív: ha a fotocellák a nyitási vagy zárási man ver alatt aktiválódnak, a szünetid 5 mp-re csökken, függetlenül a programozott szünetid l. Ha az automata zárás funkció inaktív, és a fotocellák a nyitási vagy zárási

19 man ver alatt aktiválódnak, aktiválódik az automata zárás a programozott szünetid vel L3 Mindig zárva Funkció aktív: áramszünet esetén, még ha rövid is, amikor visszajön az áram, a vezérlés érzékeli a nyitott kaput, és automatikusan egy zárási man verbe kezd, 5 mp-es el villogás után Funkció inaktív: amikor visszajön az áram, a kapu marad ott, ahol van L4 Készenlét (BlueBus) Funkció aktív: a man ver befejezése után 1 perccel a vezérlés kikapcsolja a BlueBus kimenetet (az arra csatlakoztatott eszközöket), és az összes LEDet, a BlusBus LED-et kivéve, ami lassabban villog. amikor a vezérlésre parancs érkezik, visszaáll a normál m ködés (egy kis késleltetéssel). Ezt a funkciót a fogyasztás csökkentésére találták ki, ami kulcsfontosságú akkumulátor vagy napelem használata esetén. 6. táblázat: 1. szint programozási eljárás 1.Nyomja meg és tartsa lenyomva a Set gombot kb. 3 másodpercig 2.Engedje el a gombot, amikor az L1 LED villogni kezd 3.Nyomja meg a vagy gombot, és mozgassa a villogó LED-et a változtatni kívánt funkciónak megfelel LED-re 4.Nyomja meg a Set gombot, hogy megváltoztassa a funkció állapotát (rövid villogás = KI; hosszú villogás = BE) 5.Várjon 10 másodpercet (maximum), hogy kilépjen a programozási módból Megjegyzés: Ha más funkciókat is Ki vagy Be szeretne kapcsolni, amíg az eljárás tart, ismételje meg a 3. és a 4. lépést. 2. szint programozása (állítható paraméterek) Az összes második szint programozható paraméter gyárilag a szürkével jelzett érték 8. táblázatban. Ezek bármikor módosíthatók a 7. táblázatban leírt eljárással. A paraméterek 4 érték fokozatban állíthatók be. Az egyes értékeknek megfelel LED-eket a 8. táblázatban találja. Fontos! A programozási eljárásban a két gomb megnyomása közötti maximális id 10 másodperc. Ez id eltelte után az eljárás automatikusan befejez dik, eltárolja az addig megtett változtatásokat. 7. táblázat: 2. szint programozási eljárás 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Set gombot kb. 3 másodpercig 2. Engedje el a gombot, amikor az L1 LED villogni kezd 3. Nyomja meg a vagy gombot, és mozgassa a villogó LED-et a változtatni kívánt paraméternek megfelel LED-re 4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Set gombot egészen a 6. lépésig 5. Várjon kb. 3 másodpercet, amíg a LED a változtatni kívánt paraméter jelenlegi szintjét nem mutatja. 6. Nyomja meg a vagy gombot, és mozgassa a LED-et a kívánt paraméter értékre. 7. Engedje el a Set gombot 8. Várjon 10 másodpercet (maximum), hogy kilépjen a programozási módból Megjegyzés: Ha több paramétert is be szeretne programozni, amíg az eljárás tart, ismételje meg a 3-7. lépést. 8. táblázat: 2. szint funkciók Bemeneti paraméter LED Érték Leírás LED (szint) L1 Szünetid L1 5 másodperc Szünetid beállítása, az az id tartam, L2 30 másodperc miután a kapu automatiku- L3 60 másodperc san becsukódik. Csak akkor érvényes, L4 120 másodperc ha a zárás aktív. L2 Lépésr l lépésre L1 Nyit Stop Zár Stop Parancsok sorozatának beállítása, funkció L2 Nyit Stop Zár Nyit melyek a Lépésr l lépésre bemenethez L3 Nyit Zár Nyit Zár vagy rádió parancshoz L4 Társasház funkció: - ha a nyitási man ver alatt Lépésr l lépésre vagy Nyitás parancs érkezik, nem lesz semmi hatása; másrészr l viszont Zárás parancs esetén a mozgás megfordul, azaz a kapuszárnyak becsukódnak vannak társítva Megjegyzés: amikor az L4 van beállítva a nyitási és zárási parancsok viselkedése megváltozhat.

20 - ha a zárási man ver alatt Lépésr l lépésre vagy Nyitás parancs érkezik, a mozgás megfordul, azaz a kapuszárnyak kinyílnak; másrészr l viszont Zárás parancsnak nincs semmi hatása L3 Motor sebesség L1 Lassú A motorok sebességének beállítása L2 Közepes normál út alatt L3 Gyors L4 Nagyon gyors L4 Motorer L1 1. szint minimum er Mindkét motor erejének beállítása L2 2. szint L3 3. szint L4 4. szint maximum e Memória törlése A vezérlés memóriájának törléséhez és a gyári beállítások visszaállításához a következ ket tegye: nyomja meg és tartsa lenyomva a és gombokat, amíg az L1 és L2 LED villogni nem kezd. Speciális funkciók: Mindenképpen mozog funkció Ez a funkció lehet vé teszi, hogy az automatikus rendszer akkor is m ködjön, ha a biztonsági berendezés nem megfelel en m ködik vagy rossz. Az automata rendszer a nyomd hogy menjen móddal irányítható a követke- k szerint: 1.Küldjön egy parancsot a kapu m ködtetésére egy távirányító vagy kulcsos kapcsoló, stb. használatával. Ha minden megfelel en m ködik, a kapu normál módon fog mozogni, egyéb esetben a következ ket tegye: 2.3 másodpercen belül küldjön egy újabb parancsot, és tartsa azt aktívan 3.Kb. 2 másodperc után a kapu végrehajtja a kívánt man vert nyomd hogy menjen módban; azaz a kapu addig folytatja csak a mozgást, amíg a parancs aktív. Ha a biztonsági berendezés nem m ködik, a villogó lámpa néhány villogást bocsát ki, mellyel a hiba típusát jelzi (ld. 10. táblázat) Hibaelhárítás Egyes eszközök úgy vannak tervezve, hogy jeleket bocsássanak ki, melyek segítenek felismerni m ködési állapotukat vagy az esetleges hibákat. Ha WLT multifunkciós lámpa van csatlakoztatva a FLASH kimenetre, és villogási funkcióra van beállítva, a ma- ver végrehajtása alatt minden másodpercben villogó fényt bocsát ki. Ha bármi probléma adódik, rövidebb villogásokat bocsát ki, amit kétszer megismétel 1 másodperces szünettel elválasztva. A 10. táblázat írja le az okokat és a megoldásokat minden jeltípusnál. A vezérlésen lév LED-ek is jeleket bocsátanak ki. A 11. táblázat írja le az okokat és a megoldásokat minden jeltípusnál. 2 rövid villogás 1 mp. szünet 2 rövid villogás 3 rövid villogás 1 mp. szünet 3 rövid villogás Fotocella aktiválódás Akadályérzékel aktiválódása az er határoló berendezés által 10. táblázat: A villogó lámpa jelei (FLASH) Villogások Probléma Megoldás 1 rövid villogás 1 mp. szünet 1 rövid villogás Hiba a BlueBus rendszerben A BlueBus rendszerhez csatlakozatott eszközök ellen rzése, amit a man ver kezdetén hajt végre, nem felel meg azoknak az eszközöknek, melyeket a felismerési fázis alatt tárolt. Lehet olyan eszköz, ami szétcsatlakozott, vagy rossz, tehát ellen riznie kell, és szükség esetén kicserélni ket. Ha a módosítás megtörtént, meg kell ismételnie az eszközök felismerését. Egy vagy több fotocella nem engedélyezi a mozgást, vagy az út során megfordítják a mozgást. Ellen rizze, hogy van-e valami akadály. A mozgás során a motorok nagyobb er kifejtéssel találkoznak. Azonosítsa az okot és szükség esetén növelje a motorer t.

21 4 rövid villogás 1 mp. szünet 4 rövid villogás 5 rövid villogás 1 mp. szünet 5 rövid villogás 6 rövid villogás 1 mp. szünet 6 rövid villogás 7 rövid villogás 1 mp. szünet 7 rövid villogás 8 rövid villogás 1 mp. szünet 8 rövid villogás 9 rövid villogás 1 mp. szünet 9 rövid villogás STOP bemenet aktiválódása Hiba van a vezérlés bels paramétereiben Túllépte az egymást követ man verek maximumát vagy az egy órában végrehajtott man verek maximális számát Elektronikus áramköri hiba Egy korábban fogadott parancs nem engedélyez más parancsok végrehajtását Az automata rendszer az Automatika védelme parancs védelme alatt áll A man ver kezdetén vagy a mozgás alatt a STOP bemenetre csatlakoztatott eszközök egyike aktiválódott. Ellen rizze, mi az ok. Várjon legalább 30 másodpercet, és próbálja megismételni a parancsot, ha szükséges, kapcsolja le a tápellátást. Ha továbbra is fennáll az állapot, komoly hibának kell lennie és a vezérl panelt ki kell cserélni. Várjon néhány percet, hogy engedélyezze a man verkorlátozó berendezés, hogy visszatérjen a maximum limit alá. Várjon legalább 30 másodpercet, és próbálja megismételni a parancsot, ha szükséges, kapcsolja le a tápellátást. Ha továbbra is fennáll az állapot, komoly hibának kell lennie és a vezérl panelt ki kell cserélni. Ellen rizze a folyamatban lév parancs természetét. Ez a parancs származhat pl. egy órától a Nyitás bemeneten. Oldja ki az automata rendszert az Automatika feloldása paranccsal 11. táblázat: A vezérlés LED-jeinek jelei (23. ábra) LED Probléma Megoldás BLUEBUS Mindig Ki Hiba Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezérlés áram alatt van. ellen rizze, hogy ki van-e égve a biztosíték. Ebben az esetben ellen rizze a hiba okát, és cserélje ki ket ugyanolyanokra Mindig Be Komoly hiba Komoly hiba áll fenn: próbálja meg lekapcsolni az áramot a vezérlésr l, és ha továbbra is fennáll az állapot, ki kell cserélnie a vezérl panelt. 1 villogás másodpercenként Minden OK A vezérlés normál m ködése 2 gyors villogás A bemenetek állapota megváltozott Villogások sorozata 1 mp-es szünettel elválasztva STOP Mindig Ki Más Normális, ha változás történik az egyik bemeneten (PP, STOP): fotocella aktiválódik vagy parancs továbbítódik egy távirányítóról. Ld. 10. táblázat A Stop bemenetre csatlakoztatott Ellen rizze a Stop bemenet eszközeit eszközök aktiválódása Mindig Be Minden OK Stop bemenet aktiválva P.P. Mindig Ki Minden OK P.P. bemenet inaktív Mindig Be A P.P. bemenet aktiválódása Normális, ha a P.P. bemenetre csatlakoztatott eszköz aktív L1 L2: lassú villogás L3 L4: lassú villogás Változás történt a BlueBus-hoz csatlakoztatott eszközök számában, vagy az eszköz felismerés nem lett végrehajtva Nem lett végrehajtva a mechanikus ütköz k helyzetének felismerése Végre kell hajtani az eszközök felismerését Hajtsa végre a felismerési eljárást

22 További információk A következ kiegészít k képzelhet k el a WALKY-hoz (rádióvev ): Oview programozó, Solemyo napenergia rendszer és a PS424 tartalék akkumulátor OXI rádióvev csatlakoztatása Az OXI vev csatlakoztatásához el ször is áramtalanítsa a vezérlést, és hajtsa végre a 27. ábrán leírtakat. A 12. és 13. táblázat mutatja azokat a parancsokat, melyek a vezérlés kimeneteinek felelnek meg. 12. táblázat: SMXI/SMXIS vagy OXI/OXIFM/OXIT/OXITFM I vagy II. módban Kimenet 1 P.P. (lépésr l lépésre) parancs Kimenet 2 Részleges nyitás 1 parancs Kimenet 3 Nyitás parancs Kimenet 4 Zárás parancs 13. táblázat: OXI/OXIFM/OXIT/OXITFM II. kiterjesztett módban Parancs Leírás 1 Lépésr l lépésre P.P. (lépésr l lépésre) parancs 2 Részleges nyitás 1 Részleges nyitás 1 parancs 3 Nyitás Nyitás parancs 4 Zárás Zárás parancs 5 Stop Man ver megáll 6 Lépésr l lépésre Társasház funkció Parancs Társasház üzemmódban 7 Lépésr l lépésre magas prioritás Parancs, ha az automata rendszer le van zárva, vagy parancsok aktívak 8 Részleges nyitás 2 Részleges nyitás (az M2 szárny félig nyílik ki) 9 Részleges nyitás 3 Részleges nyitás (mindkét szárny félig nyílik ki) 10 Nyit és lezárja az automata rendszert Egy nyitási man vert eredményez, melynek a végén a rendszer lezár, a vezérlés nem fogad egyetlen parancsot sem, kivéve a Lépésr l lépésre magas prioritással, az automata rendszer feloldása (csak Oview-ról) parancsokat: Felold és zár vagy Felold és nyit 11 Zár és lezárja az automata rendszert Egy zárási man vert eredményez, melynek a végén a rendszer lezár, a vezérlés nem fogad egyetlen parancsot sem, kivéve a Lépésr l lépésre magas prioritással, az automata rendszer feloldása (csak Oview-ról) parancsokat: Felold és zár vagy Felold és nyit 12 Lezárja az automata rendszert A man ver megállását eredményezi, majd a rendszer lezár, a vezérlés nem fogad egyetlen parancsot sem, kivéve a Lépésr l lépésre magas prioritással, az automata rendszer feloldása (csak Oview-ról) parancsokat: Felold és zár vagy Felold és nyit 13 Feloldja az automata rendszert Az automata rendszer feloldását eredményezi, és visszaáll a normál m ködés 14 Bekapcsoló id zít kiegészít világításnál 15 Ki-be kapcsoló id zít kiegészít világításnál A kiegészít világítás kimenete egy id zít kapcsolóval kapcsol be A kiegészít világítás kimenete ki és bekapcsol Ki-Be módban

23 A PS424 tartalék akkumulátor csatlakoztatása és telepítése Fontos! Az akkumulátort csak azután csatlakoztassa a vezérléshez, miután befejezte a telepítési fázisokat és a programozást, mivel az akkumulátorban alapvet en csak tartalék áramforrás. Az akkumulátor csatlakoztatásához kövesse a 28. ábra lépéseit. Az Oview programozó egység csatlakoztatása A vezérlésen van BusT4 csatlakozó, ahová az Oview programozó egységet csatlakoztatni lehet. Ez az egység lehet vé teszi a telepítési és karbantartási fázisok teljes és gyors irányítását, valamint az egész automata rendszer diagnosztikáját. A csatlakozóhoz való hozzáféréshez hajtsa végre a 29. ábrán bemutatottakat, és csatlakoztassa a csatlakozót a megfelel helyre. Az Oview-t egyszerre több vezérléshez is lehet csatlakoztatni (5 db-ig minden el vigyázatosság nélkül, és 60 db-ig figyelembe véve a megfelel figyelmeztetéseket), és csatlakoztatva maradhat az automata rendszer normál m ködése alatt is. Ebben az esetben az egység használható arra, hogy közvetlen parancsokat küldjön a vezérlésnek a speciális user (felhasználó) menü segítségével. A gyári beállításokat is felül lehet írni vele. Ha az OXI családba tartozó rádióvev van csatlakoztatva a vezérléshez, az Oview-t arra is lehet használni, hogy a vev ben tárolt távirányítók paramétereibe beléphessen. További információkért olvassa el az Oview leírását.

24 Solemyo napenergia rendszer csatlakoztatása Fontos! Ha az automata rendszer a Solemyo-val van megtáplálva, nem szabad egyidej leg rácsatlakoztatni a hálózati áramra. További információkért olvassa el a Solemyo leírását. A Solemyo csatlakoztatásához kövesse a 30. ábrán bemutatott lépéseket. A Solemyo és a motor közti csatlakozáshoz használja a megfelel adapter kábelt. A termék karbantartása Annak érdekében, hogy a biztonsági szint állandó maradjon és garantálja az automata rendszer maximális élettartamát, rendszeres karbantartás szükséges. Minden karbantartási munkát ezen leírás biztonsági rendelkezései és a vonatkozó jogszabályok értelmében hajtson végre. A termék rendszeres vizsgálatot igényel, ellen rizze a kiegyensúlyozatlanságot, a használat jeleit, a kábelek és rugók rongálódásait. Ne használja a terméket, ha beállítások vagy javítások szükségesek. Fontos! A termék karbantartása és tisztítása alatt áramtalanítsa a vezérlést. A rendszerben található egyéb eszközök tekintetében, kövesse azok saját leírásában szerepl karbantartási útmutatót. A WL1024C, WL1024 és a WL2024 motorok esetében a karbantartást legalább 6 havonta vagy man ver után szükséges végrehajtani. A karbantartást a következ képpen hajtsa végre: 1. Távolítson el minden áramforrást, a tartalék akkumulátort is. 2. Ellen rizze a motort felépít minden anyag állapotát és használtságát, fordítson külön figyelmet az erózióra és a rozsdásodásra. Cseréljen ki minden olyan alkatrészt, ami nem biztosítja a megfelel garanciákat.

25 3. Csatlakoztassa vissza az áramforrásokat, és hajtsa végre az összes ellen rzést, ami a Tesztelés fejezetben található. A termék technikai specifikációja Figyelem! Az összes technikai specifikáció szobah mérsékletre vonatkozik (20 C; +- 5 C) Típus Elektronikus motor kapuk és ajtók automatizálására, közvetlen redukciós fogaskerékkel és mechanikus kioldó szerkezettel. Csak a WL1024C motor tartalmazza a beépített vezérlést és az OXI vev t. Maximális forgatónyomaték 100 Nm Névleges forgatónyomaték 50 Nm Üres sebesség 0,20 rad/s 0,3 rad/s Névleges forgatónyomaték sebessége 0,16 rad/s 0,24 rad/s Maximális ciklus gyakoriság 100 komplett ciklus naponta (a WL1024C vezérlése kb. 50-nél limitálja) Maximális folyamatos ciklus id Kb. 10 perc Felhasználási határok A termék max 180 kg súlyú kapuszárnyra (0,8m) használható, vagy 1,6m-es kapuszárnyra, ahol a nyílási szög max 110. Tápellátás WL1024C: 230 Vac (+10% -15%), 50/60 Hz; WL1024: 24 Vdc (50%); WL1024C/V1: 120 Vac (+10% -15%), 50/60 Hz Tartalék áramforrás PS424 tartalék akkumulátor Szolár panel áramforrás SOLEMYO kit Névleges áramfelvétel a hálózati áramról (WL1024C) 120 W Névleges áramfelvétel (WL1024) 2 A, áramfelvételkor 3 A max 2 másodpercig A hálózatról felvett áram, amikor a Stanby 3 W All (1) funkció aktív (beleértve az OXI vev t) Tartalék akkumulátorról vagy Solemyo-ról Kevesebb mint 100 mw (beleértve az OXI vev t) felvett áram, amikor a Stanby All (1) funkció aktív Elektromos zár kimenet [*] 12 Vac, max 15 VA elektromos zár Villogó lámpa kimenet [*] WLT villogó lámpa vagy 12 Vdc lámpa, max 21 W BlueBus kimenet A kimenetre max 15 BlueBus egységet lehet csatlakoztatni (max 6 pár MOFB vagy MOFOB fotocella + 2 pár MOFB vagy MOFOB fotocella nyitási eszköznek címezve + max 4 db MOMB vagy MOTB vezérl berendezés) STOP bemenet Normál zárás vagy nyitás csatlakozásokhoz vagy 8,2 kohm állandó ellenállással; a csatlakozások típusának kiválasztását az auto-felismerés látja el, és a variációt összehasonlítja a tárolt állapottal, ami Stop parancsot fog eredményezni PP bemenet Normál nyitási csatlakózáshoz (a csatlakozás lezárása a Lépés- l lépésre parancsot eredményezi) Rádió csatlakozó SM csatlakozás az SMXI, OXI, OXIFM vev khöz Rádió antenna bemenet 50-es RG58 típus vagy hasonló kábel Programozható funkciók 4 Ki-Be típusú funkció (5. táblázat), és 4 állítható funkció (8. táblázat) Funkciók az auto-felismerésnél - a BlueBus kimenetre csatlakoztatott eszközök felismerése - a STOP sorkapocshoz csatlakoztatott eszközök típusának felismerése (NO, NC, 8,2 kohm ellenállású csatlakozás) - a kapuszárnyak útjának felismerése, és a lassítási és a részleges nyitási pontok automatikus kiszámítása - 1 vagy 2 motoros m ködés felismerése Összeszerelés Függ legesen, a hosszá tartozó rögzít tartóval ködési h mérséklet -20 C-tól +50 C-ig (alacsony h mérsékletnél a motor hatásfoka csökken Használat savas, sós vagy potenciálisan robbanásveszélyes környezetben NEM Védelmi szint IP44 (ép borítással) Méretek (mm) 90 x 125 x 385 h Tömeg (kg) (WL1024C) 4,8; (WL1024) 4,3

26 Megjegyzés: (1) Ez a funkció az Oview programozó egységgel aktiválható [*] A sorkapcsok kimenetei a vezérlésen (elektromos zár) és a tápegységen (villogó lámpa) más funkciókra is programozhatók az Oview programozó segítségével. E két kimenet technikai karakterisztikája függ attól, hogy milyen típusú funkciót választott: - elektromos zár funkció: 12 Vac, max 15 VA - villogó lámpa funkció: WLT multifunkciós lámpa vagy 12 Vdc lámpa, max 21 W - más típusú funkciók: lámpa vagy relé 24 Vdc (-30 és +30%), 4 W, ha a vezérlés a hálózatról van táplálva; vagy lámpa vagy relé 12 Vdc (-10 és +25%), 4 W, ha a vezérlés a PS424 tartalék akkumulátorról van táplálva A termék élettartama A termék élettartamának értékét nagyban befolyásolja a végrehajtott man verek indexe, vagyis minden tényez összessége, ami hozzájárul a termék használatához (ld. 14. táblázat). Az automata rendszer hozzávet leges élettartamának meghatározásához hajtsa végre a következ ket: 1.Számítsa ki az indexet úgy, hogy összeadja a 14. táblázatban található adatok százalékos értékeit. 2.Az A grafikonon húzzon egy függ leges vonalat attól az értékt l, amit az imént kikalkulált, addig, míg nem metszi a görbét. Ebb l a pontból húzzon egy vízszintes vonalat, míg az nem metszi a man ver ciklusok tengelyt. Az így kapott érték határozza meg a termék élettartamát. Az élettartam kiszámítása a tervezési számításokon és a prototípussal végrehajtott teszteken alapul. Ez csupán egy hozzávet leges számítás, és nem garantálja az adott termék tényleges élettartamát. 14. táblázat Index Walky teljes karral Walky lerövidített karral Kapuszárny súlya < 100 kg kg 30% 30% kg 40% 40% kg 45% 45% Kapuszárny hossza 1,2-1,6 m 20% 0% 0,8-1,2 m 10% 10% < 0,8 m - 5% Szobah mérséklet 40 C felett vagy 0 C 20% 20% alatt vagy 80% páratartalom felett Vak szárny 15% 15% Telepítés szeles környezetben 15% 15% Példa: ha a kapuszárny 50kg (index: 20%), 1,6m hosszú (index: 20%), és más tényez nincs: teljes index: 40% A hozzávet leges élettartam man ver ciklus

Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója

Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója Nice Wingo 3524 szett telepítési útmutatója Tipikus Elrendezés: A: Wingo motor E: Villogó B: Küls fotocella F: Kulcsos, mágneskártya vagy kódzáras kapcsoló C: Mechanikus végállás ütköz G: Vezérlés D: Bels

Részletesebben

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató Moon MC824H vezérlőegység Telepítési és használati útmutató 1 A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATA Az MC824H egy elektromos vezérlőegység lengőkapuk automatizálásához. FIGYELMEZTETÉS! Ebben a kézikönyvben

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül.

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. CTR 31 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 KIT-ASTER-Q36 új 1. oldal, összesen: 24 KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 Q36A vezérléssel Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

Használati és telepítési útmutató

Használati és telepítési útmutató Mhouse_WU2_20031210 Használati és telepítési útmutató ELÉRHETÕSÉGÜNK A gyártó és az importõr nem vállalnak felelõsséget a nem megfelelõ használatból eredõ anyagi és személyi károkért! A gyártó az adatok

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató KS4F Tolókapu szett 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával.

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával. UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ UNIK2E 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ FIGYELEM!! Telepítés elott olvassa el ezt a kézikönyvet, mely a termék szerves részét képezi. N.B. - A Prastel nem vállal

Részletesebben

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Garázskapu működtető rendszer

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Garázskapu működtető rendszer Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Garázskapu működtető rendszer H Name XXX Bezeichnung Beépítési és kezelési kézikönyv 1. Rajzjel-magyarázat Vezérlés és motor-aggregát szimbólumai Fénysorompó Kapupozíció

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

FAAC/740&741_24V. 1.oldal

FAAC/740&741_24V. 1.oldal FAAC/740&741_24V 1.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 2.oldal 1) Figyelem! A személyi biztonság érdekében nagyon fontos az alábbi utasítások elolvasása és követése.

Részletesebben

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése 1 Figyelem! A helytelen szerelés ill. üzemeltetés komoly baleseteket és károkat okozhat! A helyes szerelés ill. üzemeltetés érdekében feltétlenül be kell tartani az

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezérlőegység 900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...3 MUNKAESZKÖZÖK...3 TECHNIKAI ADATOK...4 ÁTTENTŐ ÁBRA...5 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK...6 PROGRAMOZÁS...7 PROGRAMOZÁSI FUNKCIÓK...8

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Útmutató 3

Tartalomjegyzék. 1. Útmutató 3 1 Tartalomjegyzék Oldal 1. Útmutató 3 2. Termékleírás és alkalmazás 4 2.1 Alkalmazási korlátok 4 2.2 Tipikus berendezés 4 2.3 Kábellista 4 3. Telepítés 7 3.1 Előzetes vizsgálatok 7 3.2 A kapunyitó felerősítése

Részletesebben

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1 Tartalom 1 Biztonságtechnikai javaslatok 2 A készlet tartalma 3 Beszerelés előtt ellenőrizendő 4 Összeszerelés

Részletesebben

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett 1 KIT-UNDERGROUND Földbe rejtett kapumozgató szett 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá terméket választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz

Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz MASCO KFT. CHAMBERLAIN CRXxxxF csőmotorok 1 Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz Chamberlain GmbH Alfred-Nobel-Str. 4 D-66793

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató 73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval Szerelési útmutató - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ez a szerelési utasítás csak

Részletesebben

H-1 FIGYELEM MŰSZAKI ADATOK. Fogyasztás max.: Tartozékok feszültségellátása: 24 Vdc / 0,5 A max.

H-1 FIGYELEM MŰSZAKI ADATOK. Fogyasztás max.: Tartozékok feszültségellátása: 24 Vdc / 0,5 A max. FIGYELEM FONTOS TUDNIVALÓK A SZERELÉSHEZ ÉS A HASZNÁLATHOZ KEZDJE EZEN FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK OLVASÁSÁVAL. Az ilyen figyelmeztető jelzés jelentése "Vigyázat!, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv KIT BATTENTE Felszerelési és használai kézikönyv 1 Szárnyas ajtó muködési terve 2. Leírás 3. Meghajtó motor 4. Ellenorzo egység 5. Adó, vevo fotócella 6. Antenna 7. Rádióvevo 8. Villogó fény 9. Automata

Részletesebben

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal SOROMPÓ Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 2. oldal VE.650 sorompó 1. Általános jellemzők A VE.500 sorompó

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás

BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás Köszönjük, hogy a BFT gyár termékét vásárolta, cégünk biztos abban, hogy több mint elégedett lesz a teljesítményével. Minden gyártmányunkhoz mellékelünk

Részletesebben

REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA

REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA Változat: 04/2002 Dátum: Összeállította: 2002 március Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz.

MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz. KIT-MOVER5 Q36 új 1. oldal, összesen: 1 MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz. A leírás fontossági és bonyolultsági

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

KIT-KMB Csuklókaros kapumozgató szett. Üzembe helyezési kézikönyv

KIT-KMB Csuklókaros kapumozgató szett. Üzembe helyezési kézikönyv KMB csuklókaros szett 1. oldal KIT-KMB Csuklókaros kapumozgató szett Üzembe helyezési kézikönyv KMB csuklókaros szett 2. oldal Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca terméket választotta. A

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

KIT-TECNO EUROMATIC. Kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz. Üzembe helyezési és használati utasítás

KIT-TECNO EUROMATIC. Kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz. Üzembe helyezési és használati utasítás 1. oldal EUROMATIC KIT-TECNO Kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések

Részletesebben

LUXO kapunyitó automaták

LUXO kapunyitó automaták LUXO kapunyitó automaták Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 04/2010 Rev 2009-11-11 alapján Dátum: 2010 január Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

DIVO KITB 12 Vdc SZÁRNYASKAPUKHOZ

DIVO KITB 12 Vdc SZÁRNYASKAPUKHOZ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DIVO KITB 12 Vdc 12 VDC MOZGATÓMOTOR SZÁRNYASKAPUKHOZ FIGYELEM!! Telepítés elott olvassa el ezt a kézikönyvet, mely a termék szerves részét képezi. N.B. - A Prastel nem vállal felelosséget

Részletesebben

KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági

Részletesebben

VEZÉRLŐPANEL GÖRDÜLŐKAPUKHOZ

VEZÉRLŐPANEL GÖRDÜLŐKAPUKHOZ VEZÉRLŐPNEL GÖRDÜLŐKPUKHOZ Használati útmutató Többfunkciós vezérlőpanel gördülőkapukhoz 0 Vac Programkijelző Motor munkaidejének elektronikus beállítása utomatikus programozási eljárás akadályérzékeléssel

Részletesebben

AZ EURÓPAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELÉSI TANUSÍTVÁNY...

AZ EURÓPAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELÉSI TANUSÍTVÁNY... AZ EURÓPAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELÉSI TANUSÍTVÁNY... A Hunter Industries cég kijelenti, hogy az EC típusú vezérlőautomatikák megfelelnek az elektromágneses zavarokról szóló 87/336/EEC és az alacsony feszültségű

Részletesebben

S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8. berendezésekhez

S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8. berendezésekhez AUTÓRIASZTÓK S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8 berendezésekhez Szerelési útmutató 2 AZ EGYES CSOMAGOK TARTALMA 3868 3863 3861 Kompakt egység Saját akku BEVEZETÉS A riasztó

Részletesebben

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG TETEJE Akkumulátor töltő kapcsolat kivezetés. 24 V motor kivezetés. Kiegészítő külső áramforrás kimenet. Villogó kimenet (15 W max., 12 V AC) ; a villogást

Részletesebben

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV PC10 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. PC10 Vezérlés 2. Beállítás 2.1 SW1 Dip kapcsoló beállítása 2.2 Funkció kapcsolók és LED jelzések magyarázata 2.3 Távirányító

Részletesebben

MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés

MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés Telepítői és használati utasítás 1.) Biztonsági előírások: FIGYELMEZTETÉS: Bármely felszerelést, javítást bízzon szakemberre. Mindíg kövesse a telepítési útmutatóban foglaltakat

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer A vásárolt terméket csak megfelelı

Részletesebben

ZL 80. Általános leírás

ZL 80. Általános leírás KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu Magyarországi Képviselet ZL 80 Vezérlıpanel CBXE-24 motorhoz A

Részletesebben

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D SMD Kiforrasztó Állomás Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D Figyelem! A fúvóka hőmérséklete 400 C, ezért nem megfelelő használat esetén sérülést, tüzet vagy egyéb veszélyt

Részletesebben

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A HU MAGYAR törzsfájl g60 TEN, TEL K085109A 0814 Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék klalakitésa és épitési módja alapján, valamint az általunk forgalmezott kivitelben megfelel az idevágó,

Részletesebben

7430E Rádiós Vevő LIFT-MASTER

7430E Rádiós Vevő LIFT-MASTER 1.oldal 7430E Rádiós Vevő LIFT-MASTER Telepítői leírás 2.oldal Figyelem! Ha több rádiós eszközt akar működtetni ugyanabban a helységben, kérjük, legalább 3 méternél nagyobb távolságban helyezze el azokat

Részletesebben

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-1666 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás Magyarországi képviselet Általános leírás Ez a kapuhajtás alkalmas

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1.

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1. Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ 1. oldal A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A főmenü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 1. BEVEZETÉS Ezzel a töltővel Ön egy kiváló Voltcraft termék birtokába jutott.

Részletesebben

B-TEL99 KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. Felszerelési és Felhasználási útmutató

B-TEL99 KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. Felszerelési és Felhasználási útmutató KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. B-TEL99 Felszerelési és Felhasználási útmutató K.0.HUNG 00006 a V4. BUS FirmWare változathoz az. 07099 angol nyelvű leírás alapján . TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ Általános

Részletesebben

KIT-TECNO4 1. oldal, összesen: 1 KIT-TECNO. Kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz. Üzembe helyezési és használati utasítás

KIT-TECNO4 1. oldal, összesen: 1 KIT-TECNO. Kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz. Üzembe helyezési és használati utasítás KIT-TECNO4 1. oldal, összesen: 1 EUROMATIC KIT-TECNO Kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket.

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR

Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR MAGYAR Ez az utasítás szerzœi jogi védelem alatt áll. Utánnyomás, akár kivonatosan is, csak a mi engedélyünkkel. A mıszaki haladást szolgáló változtatások jogát fenntartjuk. H Control 45-FU Üzembe helyezési

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1) Figyelem! A személyi biztonság érdekében nagyon fontos az alábbi utasítások elolvasása és követése. A termék helytelen telepítése

Részletesebben

NAPELEMES AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

NAPELEMES AKKUMULÁTOR TÖLTŐ NAPELEMES AKKUMULÁTOR TÖLTŐ NAPSUGÁRZÁS NAPELEM TÖLTÉS VEZÉRLŐ AKKUMULÁTOR Szerelési útmutató Encase Kft. info@encase.hu 06-30-39 45 456 www.zöldleszek.hu Biztonsági előírások Amennyiben a DC feszültség

Részletesebben

MŐSZAKI TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ÖNMŐKÖDİ KAPUKHOZ. Star 230 - DOBOZ (TELJES) Star 230 S (DOBOZ ÉS TRANSZFORMÁTOR NÉLKÜL) KING gates. Star 230 BOX IP 54

MŐSZAKI TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ÖNMŐKÖDİ KAPUKHOZ. Star 230 - DOBOZ (TELJES) Star 230 S (DOBOZ ÉS TRANSZFORMÁTOR NÉLKÜL) KING gates. Star 230 BOX IP 54 Star 230 KING gates Star 230 - DOBOZ (TELJES) BOX IP 54 Star 230 S (DOBOZ ÉS TRANSZFORMÁTOR NÉLKÜL) MŐSZAKI TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ÖNMŐKÖDİ KAPUKHOZ FIGYELEM! Telepítés elıtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet,

Részletesebben

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL170 N Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz Általános leírás - A vezérlés 24V-os

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

Kültéri időjárásálló kódkapcsoló DK-2861K és DK-2865K Használati utasítás (MK-II)

Kültéri időjárásálló kódkapcsoló DK-2861K és DK-2865K Használati utasítás (MK-II) Kültéri időjárásálló kódkapcsoló DK-2861K és DK-2865K Használati utasítás (MK-II) Elektromos zárakhoz és vagyonvédelmi rendszerekhez Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Jellemzők... 4 Választható eszközök a

Részletesebben

QIK80EH Elektromechanikus sorompó

QIK80EH Elektromechanikus sorompó QIK80EH Elektromechanikus sorompó Szerelési utasítása Verzió: 01/2010 Fordította: Dvorák László Dátum: 2010 március (Rev: 2013-01-18) - 2 - TARTALOMJEGYZÉK Tárgy Oldal 1. Általános biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

CLIMBER BEÁLLÍTÁSI FÜZET CLIMBER - ROBO PLUSZ HAJTÓMÜ ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐKÁRTYA

CLIMBER BEÁLLÍTÁSI FÜZET CLIMBER - ROBO PLUSZ HAJTÓMÜ ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐKÁRTYA CLIMBER BEÁLLÍTÁSI FÜZET CLIMBER - ROBO PLUSZ HAJTÓMÜ ELEKTRIKUS VEZÉRLŐKÁRTYA GYORS TÁJÉKOZTATÓ Nem szabad felszerelni a motort futamvégi mechanikus megállítók nélkül! Felszerelni a motort, az irányító

Részletesebben

ELEKTRONIKUS VEZÉRL KÁRTYA BEÁLLÍTÁS FÜZET

ELEKTRONIKUS VEZÉRL KÁRTYA BEÁLLÍTÁS FÜZET ELEKTRONIKUS VEZÉRL KÁRTYA BEÁLLÍTÁS FÜZET LEÍRÁS: A kártya engedélyezi a hajtóm henger mozgását manuális, félautomata és automata módban egyidej leg egy végkapcsoló vezérlés segít vel a biztonsági berendezések

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! eco1 kapuvezérlő eco1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

PAX - 104 HOME LINE KEZELŐI / TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

PAX - 104 HOME LINE KEZELŐI / TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV PAX - 104 HOME LINE KEZELŐI / TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV PAX - 104 HOME LINE KEZELŐI / TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV Bevezetés Telepítés Jellemzők/szolgáltatások Rendszerprogramozás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

Panel bekötési pontok:

Panel bekötési pontok: Panel bekötési pontok: 1-2- Közös pont minden be és kimenethez 3. 24Vac, 7W terhelhetőségű kimenet külső eszközök táplálásához 4.-5. Közös pont minden be és kimenethez 6. 24Vac 10W kimenet figyelmeztető

Részletesebben

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása ZC3 vezérlőpanel Általános jellemzők A vezérlőpanel leírása A ZC3 elektromos vezérlőpanel a C és az F3000 sorozatba tartozó 230 V-os automatikus ipari tolókapuk vezérlésére alkalmas 600 W teljesítményig,

Részletesebben

A 5 ELEKTROMOS VEZÉRLŐKÖZPONT EGYFÁZISÚ HÁROMFÁZISÚ MOTORHOZ

A 5 ELEKTROMOS VEZÉRLŐKÖZPONT EGYFÁZISÚ HÁROMFÁZISÚ MOTORHOZ A 5 ELEKTROMOS VEZÉRLŐKÖZPONT EGYFÁZISÚ ÉS HÁROMFÁZISÚ MOTORHOZ SWITCH 1: KI Automata Zárás aktiválva SWITCH 1: BE Automata Zárás kiiktatva SWITCH 2: KI Jelzőidő kiiktatva SWITCH 2: BE Jelzőidő aktiválva

Részletesebben

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 HU MAGYAR 1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nem tartják be pontosan

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

Alkotórészek. Hogyan mőködik a rendszer?

Alkotórészek. Hogyan mőködik a rendszer? Tartalomjegyzék Alkotórészek...3 Hogyan mőködik a rendszer?...3 Kulcs definíciók...4 A Távirányító elıkészítése...5 A Nyakörv elıkészítése... 6 A Nyakörv felpróbálása... 8 Találja meg a legkedvezıbb Impulzusszintet

Részletesebben

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 FIGYELEM! Fontos telepítési és biztonsági utasítások! Olvassa el gondosan! Az AXO kapunyitó automatika feladata, hogy automatizáljon

Részletesebben

ACTIVE-A. RoHS A502/A1004/A1506/A2008/A505/A1010/A1515/A2020. Felhasználói, és telepítési kézikönyv

ACTIVE-A. RoHS A502/A1004/A1506/A2008/A505/A1010/A1515/A2020. Felhasználói, és telepítési kézikönyv Kétsugaras, oszlopos infrasorompó, fekete, vagy fehér, aluminium, polikarbonát burkolattal. Optikai szinkronizálás, 3 hatótávolsági szint, megfelel az EN előírásoknak. Tápfeszültség: 12VAC/VDC. A502/A1004/A1506/A2008/A505/A1010/A1515/A2020

Részletesebben

KIT-BOB24 1 KIT-BOB24. Használati és üzembe helyezési utasítás

KIT-BOB24 1 KIT-BOB24. Használati és üzembe helyezési utasítás KIT-BOB24 1 KIT-BOB24 Használati és üzembe helyezési utasítás KIT-BOB24 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választáshoz és köszönjük a vásárlást. Az Ön új gépkocsiját a RENAULT munkatársai úgy alakították ki, hogy megfeleljen a hétköznapok

Részletesebben

A824 vezérlőegység 2db 24Vdc mozgásérzékelővel ellátott motor vezérlésére

A824 vezérlőegység 2db 24Vdc mozgásérzékelővel ellátott motor vezérlésére A824 vezérlőegység 2db 24Vdc mozgásérzékelővel ellátott motor vezérlésére Ezt a kézikönyvet csak olyan személyek használhatják, akik szakképzettek az installációhoz. Tartalom: Gyors segítség 1 Bemutatás

Részletesebben

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 09/2013 Dátum: 2013 szeptember Készítette: Kovács Attila -2- -3- - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI

Részletesebben

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv H A M B U R G Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv Hő- és füstelvezető kompakt központok Típusok: EL 24a/1 /2 /3 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben