ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY"

Átírás

1 Megye kódja Település neve magyarul Település neve románul Településkód Címsorszám Az összeíró kódja A kérdezés ideje: hónap nap A kérdezés kezdete: óra perc A kérdezés vége: óra perc A válaszadás önkéntes! Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! ÉLETÜNK FORDULÓPOJAI ERDÉLY Kérdőív Chestionar 2006

2 2 Kedves Munkatársunk! A szervező intézmények A felmérést a Max Weber Társadalomkutató Alapítvány, az Etnikumközi Kapcsolatok Kutató Intézete (CCRIT), és az RMDSZ Demográfiai Munkacsoportja végzi a BBTE Szociológia Karral és a KSH Népességtudományi Kutató Intézetével együttműködésben, a év közötti erdélyi magyar nyelvű népesség 11 ezer fős elméleti mintáján. Ezúttal nem háztartásokat kérdezünk, hanem név szerint megadott személyeket. A család (háztartás) más tagjával nem szabad kitölteni a kérdőívet! A kutatás célja A felmérés által a népesség demográfiai magatartását próbáljuk megvizsgálni, beleértve a párkapcsolatokkal, házasságkötéssel, gyermekvállalással, vándorlási szándékokkal kapcsolatos kérdéseket. A kérdőív kitöltése Az alábbiakban néhány pontban összefoglaljuk a kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó szabályokat. A kérdőívben lévő utasítások önmagukban is jól eligazítanak, azonban érdemes néhány általános szabályt előre megismerni. Ez nagymértékben megkönnyíti, gyorsítja az interjút. Reméljük, nem bántó, hogy a kérdezőbiztosnak szóló belső utasításokat TEGEZŐ FORMÁBAN fogalmaztuk. Ennek az a célja, hogy az instrukciókat jól meg lehessen különböztetni a magázó/önöző formában megfogalmazott kérdésektől. A kérdőív tartalma érdekes, életszerű, de a szerkezete az első kitöltések alkalmával elég bonyolultnak tűnhet. A kérdőív készítői azonban törekedtek arra, hogy a kérdezést logikus jelölések és utasítások segítsék a kérdőívben. Ezek egy-két kérdőív lekérdezése után már automatikussá válhatnak. Ilyen jelölések az alábbiak: RE! A vonal jelentése, hogy eddig olvassuk fel a kérdéseket. Az alatta levő részt nem szabad felolvasni, csak jelölni benne a válaszokat. Válasz után tovább a jelzett kérdésre. Ebben a keretben azok a személyek szerepelnek, akikre a következő kérdések vonatkoznak. Pl.: CSAK HÁZASOKTÓL Ebben a keretben valamilyen kérdezési utasítás szerepel. Pl.: TÖBB VÁLASZ IS LEHET! A szürkén bekeretezett utasítások egy része a MINDENKINEK szóló kérdésekre utal, másik része pedig olyan kérdésekre, amelyeket CSAK EGY MEGHATÁROZOTT CÉLCSOPORTHOZ TARTOZÓKNAK kell feltenni. Ez a korlátozás egyúttal azt is jelenti, hogy a kérdőív nem olyan hosszú, mint amilyennek látszik, mivel nem minden kérdésblokkot kell mindenkinek megválaszolnia! Jó munkát kívánunk!

3 3 I. Kezdjük az Ön családi körülményeivel! A kérdezett neme: 1 férfi 2 nő 1. Mikor született Ön? év hónap HA A KÉRDEZETT NEM TUDJA MAGYARUL MEGMONDANI A SZÜLETÉSI DÁTUMÁT, HAGYD ABBA AZ IERJÚT!! 2. Mi az Ön családi állapota? 1 nőtlen, hajadon 2 házas, és együtt élnek 3 házas, külön élnek Mióta élnek külön? év 4 özvegy hó 5 elvált 4 RE! 3. Van-e Önnek élettársa vagy partnere? 1 igen, élettársa van 2 partnere van, de nem élnek Együtt 3 nincs se élettársa, se partnere Mióta élnek együtt? év hó Mi az Ön élettársának családi állapota? 1 nőtlen, hajadon 2 házas (nem él a házastársával) 3 özvegy 4 elvált Tervezik-e hogy összeházasodnak? 1 igen 2 talán, nem döntöttek 3 nem Tervezi-e hogy összeköltöznek vagy összeházasodnak? 1 igen, tervezi, hogy összeköltöznek, de házasságot nem terveznek 2 igen, először összeköltöznek, s majd aztán valamikor össze is házasodnak 3 igen, összeházasodnak, de előzetes együttélés nélkül 4 nem terveznek sem összeköltözést, sem házasságot 5 talán, nem döntöttek HA A KÉRDEZETT NŐTLEN/HAJADON, FOLYTASD A 6. KÉRDÉSSEL! 4-5. KÉRDÉST: HÁZAS, ÖZVEGY ÉS ELVÁLT CSALÁDI ÁLLAPOTÚAKTÓL (2. kérdés: 2,3,4,5 kód) 4. Élete folyamán hány házasságot kötött? házasságot

4 4 5. Néhány dolgot kérdeznék a házasságáról (házasságairól). HA TÖBB MI 5 HÁZASSÁGA VOLT, AKKOR AZ ELSŐ NÉGYET KÓDOLJUK, AZ ÖTÖDIK PEDIG AZ UTOLSÓ HÁZASSÁGA! A házasság sorszáma Mikor kötötték a házasságot? év (DÁTUM) hó A házasság megkötése előtt élt-e együtt házastársával, ha igen milyen hosszan? (IDŐTARTAM) HA IGEN: 1 igen 0 nem év hó Házastársa nemzetisé ge? 1 - magyar 2 - román 3 - egyéb Fennáll-e a házasság? 1 fennáll 2 megözvegyült 3 elvált A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Az özvegyülés, a válás időpontja: (DÁTUM) év hó MINDENKITŐL! 6. Élt-e Ön valakivel együtt legalább három hónapig élettársi kapcsolatban úgy, hogy abból nem lett házasság? (A mostani élettársi kapcsolatát ne vegyük számításba!) 1 igen Hány ilyen kapcsolata volt: kapcsolat 2 nem 7 RE! HÁRMAT REGISZTRÁLUNK: IDŐRENDBEN AZ ELSŐT ÉS KÉT TOVÁBBIT, A KÉRDEZETT SZÁMÁRA JELEŐSET! Első élettársi kapcsolat A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Az együttélés Az élettárs nemzetisége? Kezdete megszűnése 1 - magyar 2 - román év hó év hó 3 - egyéb T 9 Egyéb élettársi kapcsolat 9 Egyéb élettársi kapcsolat 9 7. Most csak arról a háztartásról kérdezném, ahol Ön mostanában folyamatosan életvitelszerűen él, ahol a legtöbb időt tölti. Ez egy. 1 magánháztartás, vagy 9 RE! 2 intézményi háztartás (kollégium, nővér, ill. munkásszállás, katonaság, idősek otthona stb.)?

5 5 8. Van-e olyan háztartás, ahol emellett rendszeresen lakni szokott? 1 van 2 nincs 12 RE! Akkor most erről a háztartásról kérdezzük: 9. Önnel együtt hányan élnek ebben a háztartásban? BESZÁMOLVA A KOLLÉGISTA, SORKATONA, INGÁZÓ CSALÁDTAGOKAT IS! fő 10. Kérem, közöljön róluk néhány adatot: A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Ki ő? Milyen kereső tevé- Neme: Milyen rokonságban áll dátuma kenységet Születési 1 férfi, fiú 2 nő, leány Önnel? végez? KÓD: év hó KÓD: 1. a kérdezett 2. háztartástag 3. háztartástag 4. háztartástag 5. háztartástag 6. háztartástag 7. háztartástag 8. háztartástag 9. háztartástag 10. háztartástag 11. háztartástag 12. háztartástag A ROKONSÁGI VISZONY KÓDJAI: 01 házastársa 02 élettársa 03 a jelenlegi házas vagy élettárssal közös gyerek 04 a kérdezett saját gyereke egy korábbi partnertől 05 házastárs/élettárs korábbi kapcsolatából származó gyermek 06 örökbe fogadott gyermek 07 más rokon gyermeke 08 szülője 09 anyósa apósa (élettársnál is) 10 gyermekének házas-, élettársa (menye, veje) 11 unokája 12 édestestvére 13 testvére (fél, mostoha is) 14 nevelőszülő 15 nagyszülő 16 egyéb rokona 17 nem rokona AZ AKTIVITÁS KÓDJAI: 1 alkalmazott 2 önálló, vállalkozó 3 szövetkezeti tag 4 munkanélküli 5 gyermeknevelési, szülési szabadság 6 nyugdíjas, betegnyugdíjas 7 háztartásbeli 8 tanuló, óvodás, vagy még nem iskolás korú 9 egyéb

6 6 11. Van-e ennek a háztartásnak olyan tagja, beleértve Önt is, aki jellemzően legalább heti három napot nem tölt a háztartásban? Ha igen, hol lakik, mit csinál, amikor távol van? 1 van ilyen 2 nincs 12 RE! HA VAN ILYEN: JELÖLD A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT A 10. KÉRDÉS TÁBLÁZATÁBÓL, MAJD A KÓDOLD TÁVOLLÉT HELYÉT ÉS OKÁT! Háztartástag sorszáma A távollét helye: A távollét oka: Háztartástag sorszáma A távollét helye: A távollét oka: Háztartástag sorszáma A távollét helye: A távollét oka: A TÁVOLLÉT HELYE 1 másutt Erdélyben 3 Magyarországon 2 másutt Romániában Erdélyen kívül 4 másutt külföldön A TÁVOLLÉT OKA 01 bennlakásban (kollégiumban) lakik 08 szülői háztartásban 02 albérletben lakik 09 büntetés-végrehajtó intézményben van 03 másutt is van lakása 10 nevelő otthonban van 04 munkás-, nővérszállón lakik 11 kórházban, ápolási otthonban van 05 más rokonnál lakik 12 idősek otthonában van 06 katona 13 egyéb helyen van 07 másik szülőnél van (külön élő szülők esetében) 12. Született-e Önnek olyan gyermeke, akivel jelenleg nem él közös háztartásban? 1 igen Hány ilyen gyermeke született? gyermek 2 nem Kérem, közöljön róluk is egy-két adatot! 1. gyermek 2. gyermek 3. gyermek 4. gyermek 5. gyermek 6. gyermek 7. gyermek Születési év hó 13 RA! Mióta nem élnek közös háztartásban? Neme: 1 férfi 2 nő Év hó A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Hol él ma a HA MEGHALT: gyermek? Mikor? 1 itt a településen 2 máshol az országban év hó 3. Magyaro.-n 4 máshol (külföld) 5 meghalt

7 7 13. Élete folyamán nevelt-e Ön más, nem saját gyermeket, akivel jelenleg már nem él közös háztartásban (pl. házastársa/élettársa gyermeke vagy nevelt gyermek)? HA HIVATÁSOS NEVELŐSZÜLŐKÉ NEVELT GYERMEKET! 14 RE! 1 igen Hány ilyen gyermeket nevelt? gyermeket 1. gyermek 2 nem Kérem, közöljön róluk is egy-két adatot! Születési év hó Neme: 1 férfi 2 nő 14 RE! kezdete Mikor nevelte? A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! vége Év hó év hó Hol él ma a gyermek? 2. gyermek 3. gyermek 4. gyermek 5. gyermek 6. gyermek 7. gyermek 8. gyermek 9. gyermek HOL ÉL MA A GYERMEK KÓDJAI: 1 itt a településen 2 másutt az országban 3 Magyarországon 4 másutt külföldön 5 meghalt 9 nem tud róla

8 8 II. Most az iskolai végzettségről, foglalkozásról, munkavállalásról érdeklődnék. 14. Mi az Ön legmagasabb, befejezett iskolai végzettsége? HA TÖBB VÉGZETTSÉGE VAN, A MAGASABB KÓDSZÁMOT JELÖLJÜK! 1 nem járt iskolába 2 kevesebb, mint 8 általános 3 8 osztály 4 szakmunkásképző (10 osztály) 5 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 15. Legmagasabb iskolai végzettségét melyik évben szerezte? évben elméleti líceumi érettségi 7 középiskola utáni posztliceális szakképzés (nem főiskola!) 8 főiskolai diploma, felsőfokú technikum 9 egyetemi diploma 10 egyetem utáni képzés (magiszteri, PhD.) 16. Jár-e Ön jelenleg iskolába? (Folytat-e tanulmányokat az iskolarendszerű oktatás keretében?) igen 4 nem jár 1 nappali, 2 esti, vagy 3 levelező(távoktatás) szakra jár? 19 RA! 17. Milyen típusú iskolába jár, mit tanul? 1 általános iskola 2 szakmunkásképző 3 szakközépiskola 4 elméleti líceum 5 középiskola utáni posztliceális szakképzés (nem főiskola) 6 főiskola, 7 egyetem 8 egyetem utáni képzés (magiszteri, PhD) 18. Kérem tekintsük át, hogy Ön milyen nyelven végezte, végzi a tanulmányait! Milyen nyelven tanult Magyarul Románul Vegyes, más stb. Nem járt 1. az óvodában? az 1-4 osztályban? az 5-8 osztályban? a középiskolában? a főiskolán, egyetemen?

9 9 19. Jelenleg dolgozik-e, végez-e valamilyen kereső tevékenységet? 1 igen 2 nem Hogyan, milyen formában? TÖBB VÁLASZ ESETÉN A LEGFOOSABB! 01 alkalmazott állandó munkaviszonyban 02 alkalmazott szerződéses munkaviszonyban 03 önálló, vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos 04 társasvállalkozás tagja 05 nyugdíjas, és kereső munkát is végez (részmunkaidős, alkalmi m. stb. is) 06 nappali tagozaton tanul, és mellette rendszeres munkát végez 07 nappali tagozaton tanul, és mellette alkalmi munkát végez 08 alkalmi munkákból él (fizikai) megbízásból él (szellemi) 10 segítő családtag Miért nem? 01 saját jogon öregségi nyugdíjas 02 rokkant nyugdíjas (leszázalékolt) 03 özvegyi nyugdíjas 04 szülési szabadságon van 05 gyermeknevelési szabadságon van 06 katona 07 háztartásbeli 08 tanuló 09 első ízben állást kereső 10 munkanélküli 11 egyéb HA VAN MUNKAHELYE: Ön szerint korábbi munkahelyén számítanak-e Önre a gyermeknevelési (szülési) szabadság után? 1 igen 2 nem, megszűnt a munkahelye 3 nem, nem számítanak rá 4 egyéb KÉRDÉSEK: HA DOLGOZIK! DOLGOZÓ NYUGDÍJASTÓL IS! 20. Tervezi-e, hogy az elkövetkező 3 évben munkát, munkahelyet változtat? Ha több munkahelye is van, kérem, a legfontosabbra gondoljon! 1 igen Miért? 2 nem Miért nem? TÖBB VÁLASZ IS LEHET! 01 több pénzt szeretne keresni 01 jelenlegi munkahelyén jók a karrierlehetőségei 02 lakásához közelebbi munkahelyet szeretne 02 nincs esélye máshol munkát találni 03 olyan munkahelyre lenne szüksége, amely jobban összeegyeztethető családi elfoglaltságaival 03 szereti a munkáját 04 nem szereti munkáját 04 munkahelye közel van 05 rövidebb munkaidőt szeretne 05 munkabeosztása jól összeegyeztethető családi feladataival 06 több szabadidőt szeretne 06 szereti munkatársait, kollégáit 07 nehezen jön ki munkatársaival, kollégáival 07 sok a szabadideje 08 mellékállást is szeretne 08 munkáját maga osztja be, független 09 jobb munkakörülményeket szeretne 09 egyéb 10 szakmai fejlődés, karrier érdekében 9 11 egyéb Végez-e Ön más kereső tevékenységet is? 1 igen 2 nem HA NEM DOLGOZIK: VÁLASZ UTÁN A 22-RE!

10 KÉRDÉS: HA NEM DOLGOZIK! 22. Tervezi-e, hogy a jövőben munkát vállal? 1 igen, jelenleg is keres munkát, és ha megfelelőt talál, akkor munkába is állna a jövő héten, 2 szándékában áll munkát vállalni, de csak a távolabbi jövőben, vagy 3 nem tervezi, hogy a jövőben munkát vállal? MINDENKITŐL 23. Kérem mondja meg, mi az Ön jelenlegi / utolsó foglalkozása! Ön ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végzi (végezte)? A FOGLAKOZÁS MEGNEVEZÉSE: HA NYUGDÍJ, GYERMEKNEVELÉSI MELLETT DOLGOZIK: A NYUGDÍJAZÁS, MUNKANÉLKÜLISÉG, SZÜLÉSI SZABADSÁG ELŐTTI UTOLSÓ FOGLALKOZÁS! HA TÖBB DOLGOT CSINÁL EGYSZERRE, GONDOLJON A LEGFOOSABBRA! ALÁHUZÁSSAL HALADJ A NYILAK MEÉN A VÉGSŐ KÓDIG! INDÍTÓ KÉRDÉS: Alkalmazott vagy önállóként dolgozik? A FOGLALKOZÁS VÉGSŐ KÓDJA. EZT IS KELL JELÖLNI! gazdálkodó (mezőgazdaságban) 01 gazdálkodó Önálló iparos (termelő tevékenységet folytat) 02 iparos (Tulajdonos vagy kereskedő 03 kereskedő résztulaj- szolgáltató 04 szolgáltató donos?) szellemi szabadfoglalkozású 05 szellemi van 06 közvetlen termelésirányító Fizikai Szakmunkát végez? van 07 szakmunkás Van-e Van-e a munkához beosztottja való szakmai biz.?? nincs nincs Betanított munkát végez? 08 betanított munkás Segédmunkát végez? 09 segédmunkás Alkalmazott Felső vezető (oszt. vez. felett Fizikai vagy irányít, dönt, szankcionál) szellemi van munkát Milyen szintű Közép vezető (oszt. vez. irányít végez? vezető? szankcionál) Szellemi Van-e beosztottja? Alsó vezető (oszt. vez. alatt munkát oszt, közvetít) 10 felső vezető 11 közép vezető 12 alsó vezető nincs Van-e egyetemi diplomája? van nincs van-e érettségije? Szellemi 13 beosztott diplomás szellemi van 14 beosztott érettségizett szellemi 15 beosztott nem nincs érettségizett szellemi 16 alkalmi szellemi Kizárólag alkalmi munkát végez (végzett) ez szellemi vagy fizikai munka (volt)? Fizikai 17 alkalmi fizikai 98 SOHA NEM DOLGOZOTT 29 RE!

11 11 ÖNÁLLÓTÓL, VEZETŐTŐL(előző oldal 01-06, kódok): 24. Hány alkalmazottja, beosztottja van (volt)? fő 8888 nincs alkalmazottja / beosztottja 999 A KÉRDÉSEKET CSAK JELENLEG KERESŐ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐKTŐL (19. K./1)! 25. Az Ön munkahelye, vállalata: 1 teljes mértékben vagy többségében állami vagy önkormányzati tulajdonban van 2 csak kisebb részben van állami vagy önkormányzati tulajdonban 3 nincs benne állami vagy önkormányzati tulajdon 26. Hány órát dolgozott az elmúlt héten? Kérem, csak a jövedelmet biztosító tevékenységekre gondoljon! órát Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mennyire elégedett a munkájával. A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Skálaérték: 9 MINDENKITŐL, AKI VALAMIKOR IS DOLGOZOTT! 28. Hány éves volt, amikor elkezdett rendszeres pénzkereső munkát végezni? éves Előfordult-e már Önnel, hogy munkanélküli volt? HA VISSZAKÉRDEZ: LEGALÁBB 3 HÓNAPIG 1 egyszer volt már munkanélküli 2 többször volt már munkanélküli 3 nem volt munkanélküli Összesen mennyi ideig? hónap

12 CSAK HA VAN HÁZAS- VAGY ÉLETTÁRSA! (2. kérd. 2-es, ill. 3. kérd. 1-es kód) 30. Házastársának/élettársának mi a legmagasabb iskolai végzettsége? HA TÖBB VÉGZETTSÉGE VAN, A MAGASABB KÓDSZÁMOT JELÖLJÜK! 1 nem járt iskolába 2 kevesebb, mint 8 általános 3 8 osztály 4 szakmunkásképző (10 osztály) 5 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 6 elméleti líceumi érettségi 7 középiskola utáni posztliceális szakképzés (nem főiskola!) 8 főiskolai diploma, felsőfokú technikum 9 egyetemi diploma 10 egyetem utáni képzés (magiszteri, PhD.) 31. Kérem tekintsük át, hogy házastársa / élettársa milyen nyelven végezte a tanulmányait! Milyen nyelven tanult Magyarul Románul Vegyes, más stb. Nem járt 1. az óvodában? az 1-4 osztályban? az 5-8 osztályban? a középiskolában? a főiskolán, egyetemen? Kérem, a 2. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy házastársa/élettársa mely vallási felekezethez tartozik? 1 római katolikus 2 kálvinista (református) 3 evangélikus 4 görög katolikus 5 unitárius 6 ortodox 7 baptista 8 adventista 9 pünkösdista 10 Jehova Tanúja 11 izraelita, zsidó 12 egyéb vallású 13 nem tartozik felekezethez 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI Házastársa/élettársa jelenleg dolgozik-e, végez-e valamilyen kereső tevékenységet? 1 igen 2 nem Hogyan, milyen formában? TÖBB VÁLASZ ESETÉN A LEGFOOSABB! 01 alkalmazott állandó munkaviszonyban 02 alkalmazott szerződéses munkaviszonyban 03 önálló, vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos 04 társasvállalkozás tagja 05 nyugdíjas, és kereső munkát is végez (részmunkaidős, alkalmi m. stb. is) 06 nappali tagozaton tanul, és mellette rendszeres munkát végez 07 nappali tagozaton tanul, és mellette alkalmi munkát végez 08 alkalmi munkákból él (fizikai) 09 megbízásból él (szellemi) 10 segítő családtag Miért nem? 01 saját jogon öregségi nyugdíjas 02 rokkant nyugdíjas (leszázalékolt) 03 özvegyi nyugdíjas 04 szülési szabadságon van 05 gyermeknevelési szabadságon van 06 katona 07 háztartásbeli 08 tanuló 09 első ízben állást kereső 10 munkanélküli 11 egyéb

13 Kérem gondoljon az házastársa / élettársa jelenlegi / utolsó foglalkozására! Ő ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végzi (végezte)? HA NYUGDÍJ, GYERMEKNEVELÉSI MELLETT DOLGOZIK: A NYUGDÍJAZÁS, MUNKANÉLKÜLISÉG, SZÜLÉSI SZABADSÁG ELŐTTI UTOLSÓ FOGLALKOZÁS! HA TÖBB DOLGOT CSINÁL EGYSZERRE, GONDOLJON A LEGFOOSABBRA! ALÁHUZÁSSAL HALADJ A NYILAK MEÉN! A FOGLALKOZÁS VÉGSŐ KÓDJA. EZT IS KELL JELÖLNI! Önálló (Tulajdonos vagy résztulaj- gazdálkodó (mezőgazdaságban) 01 gazdálkodó iparos (termelő tevékenységet folytat) 02 iparos kereskedő 03 kereskedő szolgáltató 04 szolgáltató donos) szellemi szabadfoglalkozású 05 szellemi van 06 közvetlen termelésirányító Fizikai Szakmunkát végez? Van 07 szakmunkás Van-e Van-e a munkához beosztottja Való szakmai biz.?? Nincs nincs Betanított munkát végez? 08 betanított munkás Segédmunkát végez? 09 segédmunkás Alkalmazott Felső vezető (oszt. vez. felett Fizikai vagy irányít, dönt, szankcionál) szellemi van munkát Milyen szintű Közép vezető (oszt. vez. irányít végez? vezető? Szankcionál) Szellemi Van-e beosztottja? Alsó vezető (oszt. vez. alatt Munkát oszt, közvetít) 10 felső vezető 11 közép vezető 12 alsó vezető nincs van 13 beosztott diplomás szellemi 14 beosztott érettségizett Van-e diplomája? Van Nincs szellemi van-e érettségije? 15 beosztott nem nincs érettségizett szellemi Szellemi 16 alkalmi szellemi Kizárólag alkalmi munkát végez (végzett) ez szellemi vagy fizikai munka (volt)? Fizikai 17 alkalmi fizikai 98 SOHA NEM DOLGOZOTT 9 HA HÁZASTÁRSA/ÉLETTÁRSA JELENLEG DOLGOZIK: 35. Házastársa/élettársa hány órát dolgozott az elmúlt héten? (Csak a jövedelmet biztosító tevékenységére gondoljon!) órát 9 36 RA!

14 14 III. Néhány egyéni véleményre vonatkozó kérdés következik. 36. Kérem, a 2. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mely vallási felekezethez tartozónak érzi magát? 1 római katolikus 2 kálvinista (református) 3 evangélikus 4 görög katolikus 5 unitárius 6 ortodox 7 baptista 8 adventista 9 pünkösdista 10 Jehova Tanúja 11 izraelita, zsidó 12 egyéb vallású 13 nem tartozik felekezethez 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI Sajátmagát a következő kijelentések közül melyikkel tudná legjobban jellemezni? 1 Vallásos vagyok, az egyház tanítását követem, 2 vallásos vagyok a magam módján, 3 nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e, 4 nem vagyok vallásos. 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 38. A hitbeli kérdésekkel kapcsolatban mi jellemző Önre? 1 Istenhívő, 2 hisz valamilyen felső hatalomban, 3 nem foglalkozik ilyen kérdésekkel, vagy 4 ateista? 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 39. Ön mennyire tartja fontosnak a következő dolgokat? Osztályozzon: az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon fontosnak tartja, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem tartja fontosnak. Természetesen a közbülső fokozatokat is használhatja! Egyáltalán nem nagyon Tehát Ön mennyire tartja fontosnak azt, hogy. fontos? 1. az újszülöttet az egyház megkeresztelje (vagy a megfelelő egyházi szertartás szerint bejegyezze)? 2. aki házasságot köt, egyházi esküvőt is tartson? 3. a temetésen egyházi szertartás legyen? 40. Kérem, a 3. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy az utolsó népszámláláskor Ön mely nemzetiséghez tartozóként lett regisztrálva? 1 magyar 2 román 3 roma, cigány 4 német, sváb, szász 5 ukrán 6 szlovák 7 zsidó 8 örmény 9 csángó 10 egyéb 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9

15 Kérem, a 4. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy ezek az állítások Önre nézve mennyire igazak! Teljesen Inkább Inkább nem Egyáltalán nem I G A Z 1. Bízom a jövőben Mindennapi dolgaimat nem tudom befolyásolni. 3. Manapság annyira komplikált az élet, hogy leggyakrabban nem is tudom, mitévő legyek. 4. Aki vinni akarja valamire az életben, rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat áthágjon. 5. A munkában általában nem lelem örömömet. 6. Senki sem törődik azzal, hogy mi történik a másik emberrel IV. Az Ön gyermekkori családjáról kérdeznék néhány dolgot. 42. Él az édesanyja? 1 Igen 2 Nem Mikor halt meg? Évben 3 Nem ismeri az édesanyját Él az édesapja? 1 Igen 2 Nem Mikor halt meg? Évben 3 - Nem ismeri az édesapját Kérem tekintsük át, az Ön szüleinek, nagyszüleinek mi (volt) a nemzetisége? Mi (volt) a nemzetisége Magyar Román Egyéb 1. az édesapjának? az édesanyjának? az apai nagyapjának? az apai nagyanyjának? az anyai nagyapjának? az anyai nagyanyjának?

16 Az Ön szülei, amikor Ön megszületett, 1 házasságban éltek, 2 élettársként éltek együtt, vagy 3 nem éltek együtt? 4 egyik szülőjét sem ismerte 48 RA! 51 RE! 50 RE! 46. HA MINDKÉT SZÜLŐJE ÉLETBEN VAN: HA EGYIK, VAGY MINDKÉT SZÜLŐ MEGHALT: Ma is együtt élnek a szülei? 1 igen 50 RE! Mindvégig együtt éltek a szülei? 1 igen 50 RE! 2 nem, elváltak vagy megszakították kapcsolatukat 2 nem, elváltak vagy megszakították kapcsolatukat 47. Ön hány éves volt, amikor szülei szétváltak? Éves Az édesanyja kötött-e utána (újabb) házasságot vagy élettársi kapcsolatot? 1 (újabb) házasságot kötött 2 élettársi kapcsolatot létesített 3 egyiket sem, egyedül maradt 49. És az édesapja kötött-e utána (újabb) házasságot vagy élettársi kapcsolatot? 1 (újabb) házasságot kötött 2 élettársi kapcsolatot létesített 3 egyiket sem, egyedül maradt 50. Édesanyjának Önnel együtt hány gyermeke született? Gyermek Végül is Ön hány testvérrel, fél-, illetve mostohatestvérrel nevelkedett együtt önmagát is beleszámítva? Gyermek 9

17 17 V. A házassággal, együttéléssel kapcsolatos kérdések következnek. 52. Kérem, az 5. VÁLASZLAPON lévő dolgokról mondja meg, Ön ezeket mennyire tartja fontosnak ahhoz, hogy egy házasság jó legyen. Az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon fontosnak tartja, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem tartja fontosnak. Természetesen használhatja a közbülső fokozatokat is! Tehát: mennyire fontos a jó házassághoz egyáltalán nem fontos nagyon 1. a hűség? 2. a megfelelő anyagi körülmények? 3. a kölcsönös megbecsülés, tisztelet? 4. a közös vallásfelekezet? 5. a közös nemzetiség? 6. a jól vezetett háztartás? 7. az örömteli szexuális élet? 8. a közös ízlés és érdeklődés? 9. az egymás iránti szeretet, szerelem? 10. az egymásért való áldozatvállalás? 11. az, hogy semmiféle titok ne legyen a házastársak között? 12. az, hogy mindkét fél a saját, egyéni céljait is megvalósíthassa? 13. az, hogy közös gyerekük legyen? 53: HA EMLÉKSZEL: NE KÉRDEZD, CSAK JELÖLD! 53. Elnézést, megmondaná még egyszer: Ön házastárssal/ élettárssal él, vagy sem? 1 Házastársával él együtt 55 RE! 2 Élettársával él együtt 3 Sem házastárssal, sem élettárssal nem él együtt 60 RA! CSAK ÉLETTÁRSI KAPCSOLATBAN ÉLŐKTŐL! 54. Megmondaná, mi az Ön élettársának a nemzetisége? 1 magyar 2 román 3 egyéb 8 nem kíván válaszolni

18 18 CSAK HÁZASSÁGBAN VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLATBAN ÉLŐKTŐL! 55. Kérem, megint osztályozzon 1-től 5-ig. Mennyire jellemző az Önök jelenlegi kapcsolatában egyáltalán nem jellemző nagyon 1. a hűség? 2. megfelelő anyagi körülmények? 3. a kölcsönös megbecsülés, tisztelet? 4. a jól vezetett háztartás? 5. az örömteli szexuális élet? 6. a közös ízlés és érdeklődés? 7. az egymás iránti szeretet, szerelem? 8. az egymásért való áldozatvállalás? 9. az, hogy semmiféle titok nincs Önök között? 10. az, hogy saját, egyéni életcéljaikat is meg tudják valósítani? 56. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire elégedett a házasságával/élettársi kapcsolatával? 0-tól 10-ig értékeljen, ahol a 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig azt, hogy teljes mértékben elégedett! Skálaérték: Kérem, a 6. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy Önök a következők miatt milyen gyakran vitatkoznak? Milyen gyakran Soha- Elég Nagyon Nem Ritkán vitatkoznak a sem gyakran vitatkoznak érinti 1. házimunka megosztása miatt? 2. anyagi ügyek miatt? szabadidő eltöltésén? 4. HA VAN: barátokkal való kapcsolat miatt? 5. HA VAN: szülőkkel való kapcsolat miatt? 6. HA VAN: a gyermeknevelés dolgában? 7. gyermekvállalás miatt? 8. közös célok, tervek miatt? 9. alkoholfogyasztás miatt? féltékenység miatt?

19 A 7. VÁLASZLAP segítségével kérem, mondja meg, hogy amikor nézeteltérés van Önök között, mi a legjellemzőbb? 1 Megtartja magának a véleményét, hogy elkerüljék a nagyobb vitát, 2 nyugodtan megbeszélik a nézeteltérést, 3 valamelyikük sértődötten hallgat, 4 veszekednek, kiabálnak egymással, vagy 5 tettlegességig fajul a dolog? 6 egyéb, éspedig:. 7 soha nincs nézeteltérés 59. Az elmúlt egy év során felmerült-e Önben a válás, a kapcsolat megszakításának a gondolata? 1 nem merült fel, 2 igen, gondolt rá, 3 igen, mindketten gondoltak rá, 4 igen, komolyan foglalkoznak a válás, a kapcsolat megszakításának a lehetőségével, 5 a válás már folyamatban van KÉRDÉS: CSAK AZOKTÓL, AKIKNEK NINCS EGYÜTTÉLŐ PARTNERE! 60. Szándékában áll-e az elkövetkező 3 évben összeköltözni egy partnerrel? 1 semmiképp 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképp 61. Tegyük fel, hogy az elkövetkező három évben Ön összeköltözik egy partnerrel. A 8. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon, ha együtt élne valakivel, az hogyan hatna Sokkal Sem jobb, Sokkal Ha együtt élne valakivel, az Rosszabb Jobb rosszabb sem jobb hogyan hatna lenne lenne lenne rosszabb lenne 1. arra, hogy szabadon megtehesse, amit akar? 2. a munkahelyi kilátásaira? 3. az anyagi helyzetére? 4. a szexuális életére? 5. a környezete, barátai önről alkotott véleményére? 6. arra, hogy boldog és elégedett legyen az életben? 62. Kérem, a 9. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, abban a döntésben, hogy összeköltözik-e valakivel, mennyire játszana szerepet Mennyire játszana szerepet Egyáltalán nem Kis mértékben Eléggé Nagy mértékben Nem érinti 1. az Ön anyagi helyzete? HA VAN: az Ön munkája? az Ön lakáshelyzete? az Ön egészségi állapota?

20 20 MINDENKITŐL! 63. Ön mit tanácsolna a fiatal nőknek és férfiaknak? Milyen életformát válasszanak? 1 Egyedül, önállóan éljenek, 2 élettársi kapcsolatban éljenek, 3 először éljenek együtt, majd kössenek házasságot, vagy pedig 4 kössenek házasságot előzetes együttélés nélkül? 64. Ön szerint mennyire fontos a házasság megkötése, ha egy élettársi kapcsolatban a nő terhes lesz, és szeretnék megtartani a gyermeket? 4 Nagyon fontos, 3 elég fontos, 2 nem különösebben, vagy 1 egyáltalán nem fontos házasságot kötni? 65. Véleménye szerint manapság hány éves korban legjobb házasságot kötni egy nőnek? és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI, KÉRDEZZ RÁ! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 88 inkább 25 év felett? 88 inkább 25 év felett? És manapság hány éves korban a legjobb, hogy megszülessen az első gyermeke egy nőnek? és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI, KÉRDEZZ RÁ! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 88 inkább 25 év felett? 88 inkább 25 év felett? Ön szerint Inkább a(z) a házasság vagy az élettársi kapcsolat biztosítja jobban házasság élettársi kapcsolat Mindegy, nem a jogi formától függ 1. az anyagi biztonságot? a gyermekvállalást, a gyermekek jövőjének megalapozását? Nem tudja a kapcsolat tartósságát? a partnerek, társak közötti ellentétek, konfliktusok rendezését? 5. azt, hogy a partnerek, a társak egyéni céljaikat is meg tudják valósítani? 6. a szülői ház, a rokonság rokonszenvét, támogatását? És mikor kellene megkötni a házasságot? 1 Feltétlenül a gyermek megszületése előtt, vagy 2 elegendő a gyermek megszületése után?

21 21 VI. A családtámogatásokról, családtervezésről, gyermeknevelésről szóló kérdések következnek. 68. Ön szerint általánosságban hány gyermek ideális ma egy erdélyi magyar családban? gyermek 00 egy sem 88 nem számot mond (pl. amennyi sikerül, amennyit az Isten ad, stb.) Felolvasok néhány véleményt. Kérem, mondja meg, mennyire ért egyet a következőkkel? Osztályozzon,1-től 5-ig! Adjon 1-est ha egyáltalán nem ért egyet és 5-öst ha teljesen egyetért! 1. Egy pár tagjai közül a férfinak kell idősebbnek lennie. 2. Nem tesz jót a kapcsolatnak, ha a nő többet keres, mint a férfi. 3. Általában a férfiak jobb politikai vezetők, mint a nők. 4. A nőknek nem kell társuk beleegyezését kérniük ahhoz, hogy mire költsék el keresetüket. 5. A háztartási munka ugyanannyit ér, mint a fizetett munka 6. Hároméves kor előtt a gyermekek megsínylik, ha az anyjuk eljár dolgozni 7. A gyermekek megsínylik, ha az apjuk túl sokat foglalkozik a munkájával 8. Ha a szülők elválnak, a gyereknek jobb, ha az anyjával marad Egyáltalán nem Teljesen ért egyet egyetért 70. A családi élettel, gyerekneveléssel kapcsolatban olvasnék fel néhány véleményt. Arra kérem, mindegyikről mondja meg, hogy Ön egyetért vele, vagy pedig nem ért egyet. Egyetért Nem ért Bizonytalan egyet 1. Az a helyes, ha a férj számára a munka a fontosabb, a feleség számára pedig az otthon és a gyermekek, még akkor is, ha mindketten dolgoznak. 2. Egy gyermek minden körülmények között engedelmeskedjen a szüleinek és tisztelje őket. 3. Jó szakma, jó állás mellett igazuk van a nőknek, ha fontosabb a munkájuk, mint az, hogy több gyerekük legyen. 4. Vannak ugyan szülői kötelességek, de az életcélokról nem kell lemondani a gyermekek miatt Szeretné, ha (a meglévőkön kívül) születne még gyermeke? 1 igen 74 RE! 2 igen, jelenleg (is) terhes 3 nem szeretne 72 RE! 4 nem lehet több gyermeke 0 RE!

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc 2 KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002.... hó... nap... óra... perc A1 1. VÁLASZLAP Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja ezt az 1. válaszlapot a válaszadáshoz! Semennyit Kevesebbet,

Részletesebben

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002 The original language version of the CEU-Medián post-election study questionnaire in Hungary in 2002 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 K É R D Ő Í V 2002 ÁPRILIS Település:... MEGYE 9 10 Mintakód:

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 (XXXXXX) Település:... MEGYE 9 10 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZŐ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16 DÁTUM KÉRDEZÉS

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és Tartalomjegyzék 1. Bevezető...2 2. Országjelentések 2.1. Csata Zsombor - Kiss Dénes - Veres Valér: Románia (Erdély)...5 2.2. Lampl Zsuzsanna: Felvidék (Szlovákia)...65 2.3. Gábrityné Molnár Irén - Rác

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2006. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/06 BUDAPEST,

Részletesebben

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen!

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen! Település:... Iskola:... Osztály:... Profil/tagozat/szak/szakma:... Kérdőív középiskolások részére A válaszadás önkéntes és névtelen! Kolozsvár, 1997 1. Születési éved:..., hónap:... 2. Születési helyed:...város

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben?

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben? Társadalomtudományi Intézet Kérdőív Kedves Megkérdezett! Intézetünk kutatást folytat arról, hogy néhány társadalmi problémával kapcsolatban milyen a hazai közvélemény. Kérjük, segítse elő munkánkat azzal,

Részletesebben

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 TÁMOP-5.2.1 Bátonyterenyei kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Összeállította: Bass László, GYERE, Gyerekesély Egyesület

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai

Részletesebben

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan Kisközösség-fejlesztési módszertan kialakítása

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN A kórházban ápolt időskorúak mentálhigiénés gondozása az élet értelméről való időskori vélekedések tükrében Szakdolgozat Szociális munkás szak Levelező

Részletesebben

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron -

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - - Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - Kérdőíves felmérés a székesfehérvári 60 év feletti lakosság körében 2005 július - 2005 november A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Egymásra hangolva című pályázati

Részletesebben

Írországi Népszámlálás

Írországi Népszámlálás Írországi Népszámlálás 2011. április 10. vasárnap Hungarian Fordított változat Népszámlálás 2011 Ez az angol nyelvű népszámlálási kérdőív fordított változata. Kérjük, ezt a népszámlálási kérdőív kitöltésekor

Részletesebben

Módszertani megjegyzések, fogalmak

Módszertani megjegyzések, fogalmak Módszertani megjegyzések, fogalmak A 2011. évi népszámlálás eszmei időpontja... 2 Területi egységek... 2 Népesség, népmozgalom... 3 Eltérés az előzetes és a végleges népességszám között... 3 A népesség

Részletesebben

A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA

A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA Gipsy students in secondary schools No. 268 RESEARCH RESEARCH Liskó Ilona A roma tanulók középiskolai továbbtanulása

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-417-0 Készült a Központi Statisztikai

Részletesebben