Demográfia, rétegződés, nyelvhasználat Második hullám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Demográfia, rétegződés, nyelvhasználat Második hullám"

Átírás

1 Max Weber Társadalomkutató Központ Nemzeti Kisebbségkutató Intézet ISPMN KSH Népességtudományi Kutató Intézet Megye kódja Település neve magyarul Település neve románul Településkód Címsorszám A kérdező kódja A kérdezés ideje: hónap nap A kérdezés kezdete: óra perc A kérdezés vége: óra perc A válaszadás önkéntes! Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! Demográfia, rétegződés, nyelvhasználat Kérdőív Chestionar A kérdőívet ellenőrizte Az átvétel időpontja Megjegyzés 2008

2 2 Kedves Munkatársunk! A szervező intézmények A felmérést a Max Weber Társadalomkutató Alapítvány végzi a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet megbízásából. A kutatásban részt vesz a KSH Népességtudományi Kutató Intézet. A vizsgálat során egyrészt olyanokat kérdezünk meg, akiket 2006-ban az Életünk Fordulópontjai Erdély vizsgálat során már felkerestünk. E mellett az idős és fiatal népesség, valamint azok vonatkozásában, akik 2006-ban külföldön tartózkodtak kiegészítettük a mintát. Így összesen személyt keresünk fel, akik közül a magyarul tudókkal szeretnénk kérdőívet kitölteni. Név szerint megadott személyeket kérdezünk. A család (háztartás) más tagjával nem szabad kitölteni a kérdőívet! A kutatás célja A felmérés által a népesség demográfiai magatartását, rétegződési helyzetét és nyelvhasználatát próbáljuk megvizsgálni. A kérdőív kitöltése Az alábbiakban néhány pontban összefoglaljuk a kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó szabályokat. A kérdőívben lévő utasítások önmagukban is jól eligazítanak, azonban érdemes néhány általános szabályt előre megismerni. Ez nagymértékben megkönnyíti, gyorsítja az interjút. Reméljük, nem bántó, hogy a kérdezőbiztosnak szóló belső utasításokat TEGEZŐ FORMÁBAN fogalmaztuk. Ennek az a célja, hogy az instrukciókat jól meg lehessen különböztetni a magázó/önöző formában megfogalmazott kérdésektől. A kérdőív tartalma érdekes, életszerű, de a szerkezete az első kitöltések alkalmával elég bonyolultnak tűnhet. A kérdőív készítői azonban törekedtek arra, hogy a kérdezést logikus jelölések és utasítások segítsék a kérdőívben. Ezek egy-két kérdőív lekérdezése után már automatikussá válhatnak. Ilyen jelölések az alábbiak: RE! A vonal jelentése, hogy eddig olvassuk fel a kérdéseket. Az alatta levő részt nem szabad felolvasni, csak jelölni benne a válaszokat. Válasz után tovább a jelzett kérdésre. Ebben a keretben azok a személyek szerepelnek, akikre a következő kérdések vonatkoznak. Pl.: CSAK HÁZASOKTÓL vagy MINDENKITŐL Ebben a keretben valamilyen kérdezési utasítás szerepel. Pl.: TÖBB VÁLASZ IS LEHET! Jó munkát kívánunk!

3 3 I. Kezdjük az Ön családi körülményeivel! 1. A kérdezett neme: 1 férfi 2 nő 2. Mikor született Ön? év Hónap 2.b. Ön hol nevelkedett 18 éves koráig? 1 ezen településen (ahol a lekérdezés történik) 2 máshol Megye Település 3. Mi az Ön családi állapota? 1 nőtlen, hajadon 2 házas, és együtt élnek 3 házas, külön élnek Mióta élnek külön? 4 özvegy 5 elvált év hó 5 RE! 4. Van-e Önnek élettársa vagy partnere? 1 igen, élettársa van 2 partnere van, de nem élnek partnere együtt 3 nincs se élettársa, se 4.a. Mióta élnek együtt? 8888 NV év hó 4.b. Megmondaná, mi az Ön élettársának a nemzetisége? 1 magyar 2 román 3 egyéb 8 nem kíván válaszolni HA A KÉRDEZETT NŐTLEN/HAJADON, FOLYTASD A 7. KÉRDÉSSEL! 5-6. KÉRDÉST: HÁZAS, ÖZVEGY ÉS ELVÁLT CSALÁDI ÁLLAPOTÚAKTÓL (3. kérdés: 2,3,4,5 kód) 5. Élete folyamán hány házasságot kötött? házasságot

4 4 6. Néhány dolgot kérdeznék a házasságáról (házasságairól). HA TÖBB MINT 5 HÁZASSÁGA VOLT, AKKOR AZ ELSŐ NÉGYET KÓDOLJUK (IDŐRENDI SORRENDBEN), AZ ÖTÖDIK PEDIG AZ UTOLSÓ HÁZASSÁGA! A házasság sorszáma A. Mikor kötötték a házasságot? (DÁTUM) év hó B. A házasság megkötése előtt élte együtt házastársával, ha igen mennyi ideig? (IDŐTARTAM) 1 igen HA IGEN: 0 nem év hó C. Házastársa nemzetisége? 1 - magyar 2 - román 3 - egyéb D. Fennáll-e a házasság? 1 fennáll 2 megözvegyült 3 elvált E. Az özvegyülés, a válás időpontja: (DÁTUM) A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! F. A házastárs iskolai végzettsége G. A házastárs vallása év hó KÓD KÓD nem járt iskolába 2 kevesebb, mint 8 általános 3 8 osztály 4 szakmunkásképző (10 osztály) 5 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉG KÓDJAI (6.F.): A VALLÁS KÓDJAI (6.G.): 6 elméleti líceumi érettségi 7 középiskola utáni posztliceális szakképzés (nem főiskola!) 8 főiskolai diploma, felsőfokú technikum 9 egyetemi diploma 10 egyetem utáni képzés (magiszteri, PhD.) 1 római katolikus 2 református (kálvinista) 3 evangélikus 4 görög katolikus 5 unitárius 6 ortodox 7 baptista 8 adventista 9 pünkösdista 10 Jehova Tanúja 11 izraelita, zsidó 12 egyéb vallású 13 nem tartozik felekezethez 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT

5 5 7. Most csak arról a háztartásról kérdezném, ahol Ön mostanában folyamatosan ténylegesen él, ahol a legtöbb időt tölti. Ez egy. 1 magánháztartás, vagy 8 RA! 2 intézményi háztartás (kollégium, nővér, ill. munkásszállás, katonaság, idősek otthona stb.)? Akkor most arról a magánháztartásról kérdezzük, amelyhez leginkább kapcsolódik (pl. kollégiumban, munkásszálláson élők esetén az otthoni háztartásról): MINDENKITŐL KÉRDEZNI! 8. Önnel együtt hányan élnek ebben a háztartásban? BESZÁMOLVA A KOLLÉGISTA, SORKATONA, INGÁZÓ CSALÁDTAGOKAT IS! fő 9. Kérem, mondjon nekem róluk néhány adatot: A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! A. Ki ő? B. Neme: Milyen C. Születési D. Mivel 1 férfi (fiú) rokonságban áll dátuma foglalkozik? 2 nő (leány) Önnel? KÓD: év hó KÓD: 1. a kérdezett 2. háztartástag 3. háztartástag 4. háztartástag 5. háztartástag 6. háztartástag 7. háztartástag 8. háztartástag 9. háztartástag 10. háztartástag 11. háztartástag 12. háztartástag A ROKONSÁGI VISZONY KÓDJAI: 01 házastársa 02 élettársa 03 a jelenlegi (vagy elhalt) házas vagy élettárssal közös gyerek 04 a kérdezett saját gyereke egy korábbi partnertől 05 házastárs/élettárs korábbi kapcsolatából származó gyermek 06 örökbe fogadott gyermek 07 más rokon gyermeke 08 szülője 09 anyósa apósa (élettársnál is) 10 gyermekének házas-, élettársa (menye, veje) 11 unokája 12 édestestvére 13 testvére (fél, mostoha is) 14 nevelőszülő 15 nagyszülő 16 egyéb rokona 17 nem rokona AZ AKTIVITÁS KÓDJAI: 1 alkalmazott 2 önálló, vállalkozó 3 szövetkezeti tag 4 munkanélküli 5 gyermeknevelési, szülési szabadság 6 nyugdíjas, betegnyugdíjas 7 háztartásbeli 8 tanuló, óvodás, vagy még nem iskolás korú 9 egyéb

6 6 10. Született-e Önnek olyan gyermeke, akivel jelenleg nem él közös háztartásban? 1 igen Hány ilyen gyermeke született? gyermek 2 nem 11. Kérem, közöljön róluk is egy-két adatot! 1. gyermek 2. gyermek 3. gyermek 4. gyermek 5. gyermek 6. gyermek 7. gyermek A. Születési Év hó B. Neme: 1 férfi 2 nő C. Mióta nem élnek közös háztartásban? év 12 RE! hó A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! D. Hol él ma a E. HA MEGHALT: gyermek? Mikor? 1 itt a településen 2 máshol az országban 3 Magyaro.-n év hó 4 máshol (külföldön) 5 meghalt II. Most az iskolai végzettségről, foglalkozásról, munkavállalásról érdeklődnék. 12. Mi az Ön legmagasabb, befejezett iskolai végzettsége? HA TÖBB VÉGZETTSÉGE VAN, A MAGASABB KÓDSZÁMOT JELÖLJÜK! 1 nem járt iskolába 2 kevesebb, mint 8 általános 3 8 osztály 4 szakmunkásképző (10 osztály) 5 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 13. Legmagasabb iskolai végzettségét melyik évben szerezte? évben 9999 NT 6 elméleti líceumi érettségi 7 középiskola utáni posztliceális szakképzés (nem főiskola!) 8 főiskolai diploma, felsőfokú technikum 9 egyetemi diploma 10 egyetem utáni képzés (magiszteri, PhD.) 14. Jár-e Ön jelenleg valamilyen iskolába? (Folytat-e tanulmányokat az iskolarendszerű oktatás keretében?) igen 4 nem jár 1 nappali, 2 esti, vagy 3 levelező (távoktatás) szakra jár? 16 RA!

7 7 15. Milyen típusú iskolába jár, mit tanul? 1 általános iskola 2 szakmunkásképző 3 szakközépiskola 4 elméleti líceum 5 középiskola utáni posztliceális szakképzés (nem főiskola) 6 főiskola, 7 egyetem 8 egyetem utáni képzés (magiszteri, PhD) 16. Ön milyen nyelvű csoportban/osztályban végezte, végzi a tanulmányait! Magyar Román Magyar és román Más nyelvű Nem járt 1. az óvodában? az 1 4 osztályban? az 5 8 osztályban? a középiskolában? a főiskolán, egyetemen? NT 17. Jelenleg dolgozik-e, végez-e valamilyen kereső tevékenységet? 1 igen 2 nem Hogyan, milyen formában? TÖBB VÁLASZ ESETÉN A LEGFONTOSABB! 01 alkalmazott állandó munkaviszonyban 02 alkalmazott szerződéses munkaviszonyban 03 önálló, vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos 04 társasvállalkozás tagja 05 nyugdíjas, és kereső munkát is végez (részmunkaidős, alkalmi m. stb. is) 06 nappali tagozaton tanul, és mellette rendszeres munkát végez 07 nappali tagozaton tanul, és mellette alkalmi munkát végez 08 alkalmi munkákból él (fizikai) 09 megbízásból él (szellemi) 10 segítő családtag HA NEM DOLGOZIK: VÁLASZ UTÁN A 19-RE! Miért nem? 01 saját jogon öregségi nyugdíjas 02 rokkant nyugdíjas (leszázalékolt) 03 özvegyi nyugdíjas 04 szülési szabadságon van 05 gyermeknevelési szabadságon van 06 katona 07 háztartásbeli 08 tanuló 09 első ízben állást kereső 10 munkanélküli 11 egyéb HA VAN MUNKAHELYE: Ön szerint korábbi munkahelyén számítanak-e Önre a gyermeknevelési (szülési) szabadság után? 1 igen 2 nem, megszűnt a munkahelye 3 nem, nem számítanak rá 4 egyéb 18. KÉRDÉS: HA DOLGOZIK! DOLGOZÓ NYUGDÍJASTÓL IS! 18. Végez-e Ön más kereső tevékenységet is? 1 igen 2 nem 19. KÉRDÉS: HA NEM DOLGOZIK! 19. Tervezi-e, hogy a jövőben munkát vállal? 1 igen, jelenleg is keres munkát, és ha megfelelőt talál, akkor munkába is állna a jövő héten, 2 szándékában áll munkát vállalni, de csak a távolabbi jövőben, vagy 3 nem tervezi, hogy a jövőben munkát vállal? 9 NT

8 MINDENKITŐL Kérem mondja meg, mi az Ön jelenlegi / utolsó foglalkozása! Ön ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végzi (végezte)? A FOGLALKOZÁS MEGNEVEZÉSE: HA NYUGDÍJ, GYERMEKNEVELÉSI MELLETT DOLGOZIK: A NYUGDÍJAZÁS, MUNKANÉLKÜLISÉG, SZÜLÉSI SZABADSÁG ELŐTTI UTOLSÓ FOGLALKOZÁS! HA TÖBB DOLGOT CSINÁL EGYSZERRE, GONDOLJON A LEGFONTOSABBRA! ALÁHUZÁSSAL HALADJ A NYILAK MENTÉN A VÉGSŐ KÓDIG! INDÍTÓ KÉRDÉS: Alkalmazott vagy önállóként dolgozik? A FOGLALKOZÁS VÉGSŐ KÓDJA. EZT IS KELL JELÖLNI! Önálló (Tulajdonos vagy résztulaj- gazdálkodó (mezőgazdaságban) 01 gazdálkodó iparos (termelő tevékenységet folytat) 02 iparos kereskedő 03 kereskedő szolgáltató 04 szolgáltató donos?) szellemi szabadfoglalkozású 05 szellemi van 06 közvetlen termelésirányító Fizikai Szakmunkát végez? van 07 szakmunkás Van-e Van-e a munkához Beosztottja való szakmai biz.?? nincs nincs Betanított munkát végez? 08 betanított munkás Segédmunkát végez? 09 segédmunkás Alkalmazott Felső vezető (oszt. vez. felett Fizikai vagy irányít, dönt, szankcionál) szellemi van munkát Milyen szintű Közép vezető (oszt. vez. irányít végez? vezető? szankcionál) Szellemi Van-e beosztottja? Alsó vezető (oszt. vez. alatt munkát oszt, közvetít) 10 felső vezető 11 közép vezető 12 alsó vezető nincs Van-e egyetemi diplomája? van nincs van-e érettségije? Szellemi 13 beosztott diplomás szellemi van 14 beosztott érettségizett szellemi 15 beosztott nem nincs érettségizett szellemi 16 alkalmi szellemi Kizárólag alkalmi munkát végez (végzett) ez szellemi vagy fizikai munka (volt)? Fizikai 17 alkalmi fizikai 98 SOHA NEM DOLGOZOTT 26 RA!

9 9 ÖNÁLLÓTÓL, VEZETŐTŐL(előző kérdés 01-06, kódok): 21. Hány alkalmazottja, beosztottja van (volt)? fő 8888 nincs alkalmazottja / beosztottja 9999 NT A KÉRDÉSEKET CSAK JELENLEG KERESŐ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐKTŐL (17. K./1)! 22. Az Ön munkahelye, vállalata: 1 teljes mértékben vagy többségében állami vagy önkormányzati tulajdonban van 2 csak kisebb részben van állami vagy önkormányzati tulajdonban 3 nincs benne állami vagy önkormányzati tulajdon 9 NT 23. Hány órát dolgozott az elmúlt héten? Kérem, csak a jövedelmet biztosító tevékenységekre gondoljon! órát 99 NT 24. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mennyire elégedett a munkájával. A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Skálaérték: 99 NT MINDENKITŐL, AKI VALAMIKOR IS DOLGOZOTT! 25. Hány éves volt, amikor elkezdett rendszeres pénzkereső munkát végezni? Éves 99 NT 26. Előfordult-e már Önnel, hogy munkanélküli volt? HA VISSZAKÉRDEZ: LEGALÁBB 3 HÓNAPIG 1 egyszer volt már munkanélküli Összesen mennyi ideig? 2 többször volt már munkanélküli 3 nem volt munkanélküli hónap III. Néhány egyéni véleményre vonatkozó kérdés következik. 27. Kérem, mondja meg, hogy mely vallási felekezethez tartozónak érzi magát? 1 római katolikus 9 pünkösdista 2 református (kálvinista) 10 Jehova tanúja 3 evangélikus 11 izraelita, zsidó 4 görög katolikus 12 egyéb vallású 5 unitárius 6 ortodox 13 nem tartozik felekezethez 7 baptista 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 8 adventista 99 NT

10 10 HA VAN GYERMEKE! 28. Kérjük, mondja meg, hogy (ha van) milyen vallásban keresztelték meg az Ön legidősebb gyermekét? 1 római katolikus 2 református (kálvinista) 3 evangélikus 4 görög katolikus 5 unitárius 6 ortodox 7 baptista 8 adventista 9 pünkösdista 10 Jehova tanúja 11 izraelita, zsidó 12 egyéb vallású 13 nem tartozik felekezethez 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT MINDENKITŐL KÉRDEZNI! 29. Sajátmagát a következő kijelentések közül melyikkel tudná legjobban jellemezni? 1 vallásos vagyok, az egyház tanítását követem, 2 vallásos vagyok a magam módján, 3 nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e, 4 nem vagyok vallásos. 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9 NT 30. Esküvőkön, temetéseken kívül, Ön milyen gyakran jár templomba/gyülekezetbe? 1 hetente többször 5 más vallási ünnepek alkalmával 2 hetente egyszer 6 évente egyszer 3 havonta egyszer 7 ritkábban mint évente 4 Karácsonykor/Húsvétkor 8 soha, gyakorlatilag soha 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT 31. A hitbeli kérdésekkel kapcsolatban mi jellemző Önre? Hisz- e? Hisz Nem hisz NT 1. Istenben Halál utáni életben Pokolban Bűnben Reinkarnációban (hogy halálunk után ebben a világban újjászületünk) Angyalokban Telepátiában Az alábbi kijelentések közül melyik áll közel az Ön hitéhez? 1 létezik egy személyes Isten, 2 létezik valamilyen szellem vagy életerő, 3 nem tudom mit higgyek 4 nem hiszem, hogy létezik Isten vagy valamilyen szellem 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9 NT 33. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire fontos Isten az Ön életében! A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, a 10-es pedig azt, hogy nagyon fontos. Skálaérték: 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT

11 Szokott-e időnként imádkozni vagy elmélkedni (meditálni), mert úgy érzi, hogy szüksége van rá? 1 vannak 2 nincsenek 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9 NT 35. A templomi vagy gyülekezeti szertartáson kívül Ön milyen gyakran szokott imádkozni? 1 minden nap 5 évente többször 2 több mint egyszer hetente 6 ritkábban 3 hetente egyszer 7 soha 4 havonta legalább egyszer 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9 NT 36. Ön milyen mértékben ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Teljes Inkább mértékben igen 1. Az olyan politikust, aki nem hisz Istenben, nem lenne szabad a parlamentbe engedni. 2. Nem lenne szabad, hogy a papok beleszóljanak abba, hogy az emberek kire szavazzanak. 39. Kérem, mondja meg, hogy mi az Ön nemzetisége. 1 magyar 2 román 3 roma, cigány 4 német, sváb, szász 5 ukrán 6 szlovák 7 zsidó 40. Kérem, mondja meg, hogy mi az Ön anyanyelve. 1 magyar 2 román 3 roma, cigány 4 német, sváb, szász 5 ukrán 6 szlovák 7 jiddis Inkább nem Egyáltalán nem NT NV örmény 9 csángó 10 egyéb 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT 8 örmény 9 csángó 10 egyéb 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT 41. Ön szerint manapság hány éves korban legjobb házasságot kötni A. egy nőnek? B. és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI, KÉRDEZZ RÁ! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 88 inkább 25 év felett? 88 inkább 25 év felett? 99 NT 99 NT

12 És manapság hány éves korban a legjobb, hogy megszülessen az első gyermeke A. egy nőnek? B. és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI, KÉRDEZZ RÁ! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 88 inkább 25 év felett? 88 inkább 25 év felett? 99 NT 99 NT 43. Az Ön szüleinek mi (volt) a nemzetisége? Mi (volt) a nemzetisége Magyar Román Egyéb NT 1. az édesapjának? az édesanyjának? IV. A családtámogatásokról, családtervezésről, gyermeknevelésről szóló kérdések következnek. 44. Ön szerint ma hány gyermek a legjobb, ha van egy erdélyi magyar családban? gyermek 00 egy sem 88 nem számot mond (pl. amennyi sikerül, amennyit az Isten ad, stb.) 99 NT 45. Az állam többféle pénzbeli támogatást ad a gyermeket vállalóknak, a gyermeket nevelő családoknak. Tud Ön ilyen támogatásokat mondani? ELŐSZÖR NE OLVASS SEMMIT, CSAK JELÖLD AMIT MOND A 46-os TÁBLÁZAT ELSŐ VAGY MÁSODIK OSZLOPÁBAN (ATTÓL FÜGGŐEN, HOGY MAGYARUL VAGY ROMÁNUL EMLÍTI)! 46. És hallott-e már a következőkről? SOROLD FEL AZOKAT, AMELYEKET ELŐBB NEM EMÍTETT, ÉS JELÖLD HOGY HALLOTT-E MÁR RÓLA! Kérdés nélkül magyarul említette Kérdés nélkül románul említette Hallott róla 1. gyermeknevelési szabadság / concediul pentru îngrijirea copilului egyszeri szülési támogatás / alocaţia pentru copii nou-nascuţi gyermekpénz / alocaţia de copil családi pótlék / alocaţia complementară szülési szabadság / concediu de maternitate az Iskola Alapítvány forintos oktatási-nevelési támogatása hogy fiatal házasok ANL lakásokat iigényelhetnek Mást említett 1 2 Nem hallott még róla

13 13 V. A kivándorlással, külföldre költözéssel kapcsolatos kérdések következnek! 47. Van olyan személy az Önök háztartásából, aki jelenleg külföldön él? 1 igen 2 nem 48. Kérem, sorolja fel őket, és mondjon róluk néhány adatot! Ki ő? Milyen rokonságban áll Önnel? KÓD: Neme 1 - férfi 2 - nő Életkora Melyik ország ban él? Mióta él ott? 49 RE! Állampolgá ra ő már annak az országnak?... év KÓD: /NT: 9999/ 1 - igen, 2 - nem, 9 - NT A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Miért van abban az országban? HA DOLGOZIK, milyen ágazatban? Milyen gyakran szokott hazalátogatni? KÓD KÓD KÓD A ROKONSÁGI VISZONY KÓDJAI: 1 szülő 2 nagyszülő 3 gyermek 4 testvér 5 házastárs 6 élettárs 7 após, anyós 8 más rokon 9 más nem rokon AZ ORSZÁG KÓDJAI: 1 Magyarország 2 Olaszország 3 Németország, Ausztria 4 Spanyolország 5 Franciaország 6 USA, Kanada 7 Izrael 8 Anglia 9 más ország 0 NT TARTÓZKODÁSI CÉL KÓDJAI 1 végleg kivándorolt 2 munkavállalás 3 tanulás 4 egyéb MUNKAHELY 1 mezőgazdaság 2 építőipar 3 feldolgozóipar 4 vendéglátóipar 5 egészségügy 6 szolgáltatás 7 házimunka, személygondozás 8 egyéb HAZALÁTOGATÁS 1 havonta többször 2 havonta 3 két-három havonta 4 évente néhányszor 5 évente egyszer 6 ennél is ritkábban, vagy 7 egyáltalán nem szokott 0 NT 49. És a tágabb családból, rokonságból él-e valaki külföldön? 1 igen 2 nem 51 RE!

14 Kérem, sorolja fel őket, és mondjon róluk néhány adatot! Ki ő? Milyen rokonságban áll Önnel? KÓD: Neme 1 - férfi 2 - nő Életkora Melyik ország ban él? Mióta él ott? Állampolgá ra ő már annak az országnak?... év KÓD: /NT: 9999/ 1 - igen, 2 - nem, 9 - NT A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Miért van abban az országban? HA DOLGOZIK, milyen ágazatban? Milyen gyakran szokott hazalátogatni? KÓD KÓD KÓD A ROKONSÁGI VISZONY KÓDJAI: 1 szülő 2 nagyszülő 3 gyermek 4 testvér 5 házastárs 6 élettárs 7 após, anyós 8 más rokon 9 más nem rokon AZ ORSZÁG KÓDJAI: 1 Magyarország 2 Olaszország 3 Németország, Ausztria 4 Spanyolország 5 Franciaország 6 USA, Kanada 7 Izrael 8 Anglia 9 más ország 0 NT TARTÓZKODÁSI CÉL KÓDJAI 1 végleg kivándorolt 2 munkavállalás 3 tanulás 4 egyéb MUNKAHELY 1 mezőgazdaság 2 építőipar 3 feldolgozóipar 4 vendéglátóipar 5 egészségügy 6 szolgáltatás 7 házimunka, személygondozás 8 egyéb HAZALÁTOGATÁS 1 havonta többször 2 havonta 3 két-három havonta 4 évente néhányszor 5 évente egyszer 6 ennél is ritkábban, vagy 7 egyáltalán nem szokott 0 NT 51. Élt-e Ön huzamosabb ideig (legalább három hónapig folyamatosan) külföldön 1989 után? 1 igen 2 nem 59 RE! 9 NV

15 Ön hol (milyen országban, településen) élt külföldön, mennyi ideig és milyen célból tartózkodott ott? A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Melyik országban élt? Milyen településen? Mikortól? Év, hónap Meddig? Év, hónap Milyen célból volt abban az országban? KÓD: KÓD: /NT: 9999/ /NT: 9999/ KÓD AZ ORSZÁG KÓDJAI: 1 Magyarország 2 Olaszország 3 Németország, Ausztria 4 Spanyolország 5 Franciaország 6 USA, Kanada 7 Izrael 8 Anglia 9 más ország 0 NT TELEPÜLÉS KÓDJAI 1 főváros 2 város 3 falu, község KÉRDEZŐ: HA ÉLETVITELSZERŰEN MOST IS KÜLFÖLDÖN ÉL, KÓDOLJ T! TARTÓZKODÁSI CÉL KÓDJAI 1 szeretett volna letelepedni 2 munkavállalás 3 tanulás 4 gyógykezelés 5 ott élő családtagok látogatása 6 egyéb 53. És ez idő alatt dolgozott Ön külföldön? 1 igen 2 nem 9 NV 58 RA!

16 16 Ha dolgozott külföldön! 54. Kérem, mondja meg, legutóbb mit dolgozott külföldön? Részletesen írd le, és a válasz alapján a helyszínen tisztázd a besorolást! A FOGLALKOZÁS MEGNEVEZÉSE: Ön ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végezte? ÖNÁLLÓKÉNT, VÁLLALKOZÓKÉNT (tulajdonos, vagy résztulajdonos) RENDSZERES MUNKÁT VÉGZETT ALKALMAZOTTKÉNT (nem a saját vállalkozásában dolgozik) 01 gazdálkodó (mezőgazdaságban) VEZETŐ: 06 felső vezető (oszt. vez. felett) 02 iparos (termelő tevékenységet folytat) 07 középszintű vezető (oszt. vez.) 03 kereskedő 08 alsó vezető (oszt. vez. alatt) 04 szolgáltató 09 közvetlen termelésirányító 05 szellemi szabadfoglalkozású ( kék galléros, fizikai beosztottakkal, pl. művezető) SZELLEMI: 10 diplomához kötött ALKALMI MUNKÁT VÉGZETT: 11 egyéb szellemi (diploma nélkül) 16 alkalmi szellemi munkát végzett FIZIKAI: 12 szakmunkás (nem mezőgazdasági) 17 alkalmi fizikai munkát végzett 13 betanított munkás (nem mezőgazdasági) 14 segédmunkás (nem mezőgazdasági) 99 nem válaszol 15 mezőgazdasági fizikai 55. Milyen jellegű volt a munkaviszonya? 1 határozatlan idejű munkaszerződés 2 határozott idejű munkaszerződés 3 egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos volt 4 havonta számlát adott 5 egy adott megbízásra szólt 6 AM (alkalmi munkavállalói) könyvvel volt foglalkoztatva 7 nem volt írásos szerződése 8 NT 9 NV 55.a. Mikor kezdte ezt a munkát? év hó (9999 NT, 99 NT) 55.b. És meddig tartott ez a munka? év hó (9999 NT, 99 NT) 56. Miért szűnt meg az utolsó munkája? NE OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGET, CSAK JELÖLD! 1 ennyi időre szólt a szerződés, a megállapodás 2 megszűnt az állás 3 a munkáltató felmondott 4 a kérdezett otthagyta, vállalkozását feladta 5 a vállalkozás tönkrement 6 nyugdíjazás miatt 7 egyéb, éspedig:..

17 17 Ha saját döntése nyomán szűnt meg a munkája (előző kérdés 4-es kód)! 57. Miért döntött úgy, hogy abbahagyja ezt a munkát? TÖBB VÁLASZ LEHET! 1 kevés volt a fizetés 2 nem szerette a munkát 3 rosszak voltak a munkakörülmények 4 nehezen jött ki a munkatársaival 5 kevés volt a szabadidő 6 egészségi ok miatt 7 tanulás, képzésben való részvétel miatt 8 egyéb, éspedig: 58. Miért döntött úgy, hogy visszatér Romániába? JEGYEZD LE A VÁLASZT SZÓ SZERINT MAJD AZ ALÁBBI KÓDOK KÖZÜLVÁLASZD KI A MEGFELELŐT! KARIKÁZD BE, MAJD IRD BE A KÓDKOCKÁBA! 1 a gazdasági helyzet változása miatt 2 itthoni jobb munkahelyi kilátások miatt 3 nehéz anyag helyzet miatt 4 rossz lakáshelyzet miatt 5 egészségi állapot miatt 6 itthon élő családtagok miatt 7 itthon élő barátok miatt 8 szülőföldhöz való kötődés miatt 9 egyéb Minden esetben ellenőrizni! 59. A CÍMLISTA ALAPJÁN VÁLASZD KI MELYIK ALÁBBI KATEGÓRIÁBA TARTOZIK A KÉRDEZETT! KARIKÁZD BE! ban tervezett külföldi munkavállalást ban tervezte, hogy végleg külföldre települ 59.a.-t kérdezd! 59.b.-t kérdezd! ban külföldi munkavállalást és kivándorlást is tervezett 4 egyiket sem tervezte 60 RA! 59.a.-t és 59.b.-t is kérdezd! 59.a ban, mikor a kollégám elbeszélgetett Önnel, Ön külföldön szeretett volna munkát vállalni. Ezt a tervét tehát Ön 1 megvalósította 2 csak részben valósította meg (dolgozott külföldön, de a tervezettnél kevesebbet) 3 még nem valósította meg 2-es vagy 3-as válasz esetén kérdezd: Mi ennek az oka? JEGYEZD LE A VÁLASZT SZÓ SZERINT!

18 18 59.b ban, mikor a kollégám elbeszélgetett Önnel, Ön külföldre szeretett volna települni. Ezt a tervét tehát Ön 1 még nem valósította meg, de már folyamatban van 2 próbálta megvalósítani, de nem sikerült 3 még egyáltalán nem próbálta megvalósítani 2-es vagy 3-as válasz esetén kérdezd: Mi ennek az oka? JEGYEZD LE A VÁLASZT SZÓ SZERINT! MINDENKITŐL KÉRDEZNI! 60. Tegyük fel, hogy az elkövetkező 3 évben ön kivándorol Romániából. Kérem, a 2. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy ez hogyan hatna A kivándorlás hogyan hatna Sokkal rosszabb lenne Rosszab b lenne Sem jobb, sem rosszabb Jobb lenne Sokkal jobb lenne 1. munkahelyi kilátásaira? HA VAN: Ön és a partnere közti kapcsolatra? HA VAN: partnere munkahelyi kilátásaira? anyagi helyzetére? a környezete, barátai Önről alkotott véleményére? arra, hogy boldog és elégedett legyen az életben? arra, hogy időskorában nyugodt, és kiegyensúlyozott élete legyen? HA VANNAK: az Ön és szülei közötti kapcsolatra? arra, hogy megőrizhesse magyarságát (anyanyelvét, kultúráját)? arra, hogy szabadon megtehesse, amit akar? NT

19 61. Tervezi-e 19 Tervezi-e Igen Nem NT 1. hogy egy pár hétre vagy hónapra külföldre menjen dolgozni? hogy egy pár évre külföldre menjen dolgozni? HA IGEN: Melyik országra gondolt (KÓD!) elsősorban? másodsorban? elsősorban? másodsorban? 3. hogy végleg külföldre telepedjen? elsősorban? másodsorban? AZ ORSZÁG KÓDJAI: 1 Magyarország 2 Olaszország 3 Németország, Ausztria 4 Spanyolország 5 Franciaország 6 USA, Kanada 7 Izrael 8 Anglia 9 más ország 0 NT 62. Kérem, osztályozzon 1-től 5-ig, ahol az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem igaz, az ötös, hogy teljesen igaz. Mennyire igaz az Ön helyzetére, hogy Mennyire igaz az Ön helyzetére, Egyáltalán nem Teljesen Nem hogy Igaz igaz érinti 1. a legtöbb barátja szerint Önnek ki kellene vándorolnia? 2. a szülei szerint Önnek ki kellene vándorolnia? 3. a legtöbb rokona szerint Önnek ki kellene vándorolnia? Ön mit tanácsolna egy 18 éves erdélyi magyar fiatalnak? Milyen életformát válasszon? 1 maradjon Erdélyben 2 költözzön át Magyarországra, 3 vagy pedig költözzön más országba? 9 NT NT

20 20 VI. Most néhány kérdés jön az anyagi helyzetről és a lakáskörülményekről. 64. Kérem, a 3. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, melyek azok a dolgok, amelyeket Ön megtesz, megvalósít, és melyek azok, amelyeket nem. És ha nem teszi, akkor szeretné, de nem telik rá, vagy nincs szüksége rá? HA NEM TESZI: Ön megteszi, megvalósítja-e azt, hogy Megteszi Szeretné, Nem teszi, mert de nem nincs rá egyéb telik rá szüksége okból 1. évente egyszer legalább egy hétre elmegy üdülni? rendszeresen vásárol új ruhákat? lecseréli elöregedett bútorait? naponta egy tányér meleg ételt elfogyaszt? 5. havonta egyszer meghívja barátait vacsorára? 6. havonta egyszer vendéglőben ebédel a családjával? 7. havonta legalább 500 ezer régi lejt félre tesz? Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mennyire elégedett az életszínvonalával. A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Skálaérték: 99 NT 66. Átlagosan mennyi az ön havi jövedelme, amit kézhez is kap? RON / hó 8888 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9999 NT 68 RA! HA NEM TUDJA / NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI: 67. A kérdőív adatait név nélkül, statisztikai módszerekkel dolgozzuk fel. Azt megmondaná-e, hogy a 4. VÁLASZLAPON lévő kategóriák közül melyikbe tartozik? 1. kevesebb mint 200 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON fölött 88 Nem tudja 99 Nem válaszol HA EGYEDÜL ÉL 70 - RE!

21 Az Ön jövedelmével együtt mennyit kapnak kézhez havonta összesen az Ön háztartásában? AZOK TARTOZNAK A HÁZTARTÁSBA, AKIKET A 9. KÉRDÉSNÉL FELSOROLT! RON / hó 8888 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9999 NT 70 RE! HA NEM TUDJA / NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI: 69. A kérdőív adatait név nélkül, statisztikai módszerekkel dolgozzuk fel. Azt megmondaná-e, hogy a 4. VÁLASZLAPON lévő kategóriák közül melyikbe tartozik? 1. kevesebb mint 200 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON fölött 88 Nem tudja 99 Nem válaszol MINDENKITŐL: 70. Mit mondana, hogyan tud, hogyan tudnak kijönni ebből a (háztartási) jövedelemből? 1 nélkülözések között élnek, 2 hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak, 3 beosztással épphogy kijönnek a pénzükből, 4 elfogadhatóan élnek, vagy 5 gondok nélkül élnek? 9 NT 70a. Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy nem tudták időben kifizetni. Előfordult-e, hogy nem tudták kifizetni Igen Nem Nem érinti Nem kíván válaszolni NT 1. a rezsiköltséget? HA VAN: a lakás bérleti díját, az albérletet 3. HA VAN: a lakáshitel törlesztőrészletét 4. HA VAN: a vásárlási/fogyasztói hitel törlesztőrészletét Foglalkozik-e Ön vagy valaki az Ön családjából zöldség- vagy gyümölcstermesztéssel? 1 igen, saját fogyasztásra és eladásra 2 igen, csak saját fogyasztásra 3 nem 9 NT 72. Tartanak-e (haszon)állatokat? 1 igen, saját fogyasztásra és eladásra 2 igen, csak saját fogyasztásra 3 nem 9 NT

22 22 73: HA A 71. VAGY 72. KÉRDÉSRE IGENNEL VÁLASZOLT! 73. Mekkora részét teszi ki a mezőgazdaságból származó jövedelem a háztartás jövedelmének?(nem csak pénzbeli jövedelemről van szó) 1 A nagyobb részét, vagy 2 csak a kisebb részét? 9 NT MINDENKITŐL! 74. Ez a ház/lakás, ahol Ön lakik, kié? HA MAGÁNTULAJDONOS(OK) HA ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSBÉRLŐ(K) 1 tulajdonos 3 tulajdonos élettársa 5 főbérlő 7 főbérlő élettársa 2 tulajdonos házastársa 4 tulajdonos egyéb családtagja 6 főbérlő házastársa 8 főbérlő egyéb családtagja HA SZOLGÁLATI LAKÁS(UK) VAN HA MAGÁNSZEMÉLYTŐL, CÉGTŐL BÉREL(NEK) HA EGYÉB 99 NT 9 szolgálati lakás saját jogon 11 élettárs szolgálati lakása 13 bérlő (teljes lakást) 15 albérlő(k) (szobát, lakrészt bérel(nek) más háztartásban) 17 eltartási szerződés 19 intézményi háztartás (pl.: kollégium) 10 házastárs szolgálati lakása 12 egyéb családtag szolgálati lakása 14 társbérlő (több háztartás bérel teljes lakást) 16 ágybérlő 78 RA! 75. Hány m²-es a lakás hasznos alapterülete? m² 999 NT 76. Hány szobás ez a lakás? A konyhát, előteret, ne számítsa a szobák közé! db 99 NT 18 szívességi lakáshasználat 20 egyéb 77. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mennyire van megelégedve a lakásával, házával. A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Skálaérték: 99 NT

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez VÁLASZLAP FÜZET az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez 1. VÁLASZLAP 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nincs megelégedve 2. VÁLASZLAP Mely vallási felekezethez tartozik? 1 római

Részletesebben

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében a kérdőív sorszáma Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Kérdező aláírása:... A kérdezés kezdete: 2001. 01. hó... nap...

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY Megye kódja Település neve magyarul Település neve románul Településkód Címsorszám Az összeíró kódja A kérdezés ideje: hónap nap A kérdezés kezdete: óra perc A kérdezés vége: óra perc A válaszadás önkéntes!

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Helyettesítő kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív sorszám OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív Település neve:... Budapesten kerület: A kérdező aláírása:...igazolványszáma: KÉRDEZÉS KEZDETE: 2004....hónap... nap... óra... perctől 1. Megítélése szerint az Ön jelenlegi

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

KUTATÓINTÉZET NÉPESSÉGTUDOMÁNYI NKI DEMOGRAPHIC BEVÁNDORLÓK. kérdőív. 2002 június. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

KUTATÓINTÉZET NÉPESSÉGTUDOMÁNYI NKI DEMOGRAPHIC BEVÁNDORLÓK. kérdőív. 2002 június. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET NKI DEMOGRAPHIC RESEARCH INSTITUTE BEVÁNDORLÓK kérdőív 2002 június A válaszadás önkéntes! Melyik országból érkezett Magyarországra a válaszoló?

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni)

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) SZŰRŐKÉRDŐíV SORSZÁM: I. Azonosító adatok: Kitöltés időpontja: Kitöltés helye: Kitöltő neve: II. Kérdezett adatai: 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) 2. Neme 1 férfi 2 nő 3. Születési helye:... 4.

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%):

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek 1. Neme: férfi nő 2. Születési ideje: év hónap nap 3.1. Állampolgársága: magyar magyar és külföldi, mégpedig: magyar,

Részletesebben

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl sorszám UNICEF 2012. december Település neve:. Budapesten kerület: A kérdezı aláírása:...... KÉRDEZÉS KEZDETE: 2012. december hó... nap... óra... perctıl igazolványszám Jó napot kívánok! vagyok, a TÁRKI

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

SORSZÁM A CÍMLAPRÓL 0 2

SORSZÁM A CÍMLAPRÓL 0 2 2 családi adatok 1 SORSZÁM A CÍMLAPRÓL 2 1 2 3 4 5 6 Jó napot kívánok, Y vagyok, a Szonda Ipsos közvélemény-kutató intézet munkatársa. A KSH Népességtudományi Kutató Intézetének megbízásából országos adatgyűjtést

Részletesebben

OMNIBUSZ 2011/11. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása... kérdezői igazolványszám

OMNIBUSZ 2011/11. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása... kérdezői igazolványszám s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? fős A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 OMNIBUSZ 2011/11 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően

Részletesebben

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Kérdõív Az adatszolgáltatás nem kötelezõ! Nevet felírni nem kell! Település: 1. Az adatszolgáltató neme: 1-férfi 2. Az adatszolgáltató családi állapota: 0-nõtlen, hajadon

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

Életünk fordulópontjai

Életünk fordulópontjai NKI KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓIÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU Engedélyezési száma:

Részletesebben

Piliscsaba szociális térkép

Piliscsaba szociális térkép HÁZTARTÁS sorszáma Piliscsaba szociális térkép 2 0 1 6. A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

ISSP kérdőív. A válaszadás önkéntes! Kulcs: sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

ISSP kérdőív. A válaszadás önkéntes! Kulcs: sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám Kulcs: 1 2 3 4 5 6 ISSP 1998 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Az adatszolgáltatás a 2015. évi X. törvény alapján kötelező. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 97 Magyar Háztartás Panel VÁLASZLAP FÜZET A Magyar Háztartás Panel kutatás Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 1997. 2 1. VÁLASZLAP Háztartási eszköz (mosó-, mosogatógép, hûtõ, mélyhûtõ) Szórakoztató elektronikai

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Kérdőív a képviselőjelöltekről

Kérdőív a képviselőjelöltekről Központi Statisztikai Hivatal Kérdőív a képviselőjelöltekről Az adatszolgáltatás önkéntes! 0. Melyik megyében és mely listán vesz részt a választásokon? Ha többfajta listán indul, valamennyit jelölje meg!

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

OMNIBUSZ 2002/12/B. A válaszadás önkéntes! Készült a KSH Népességtudományi Kutatóintézete megbízásából. sorszám. 1 főcím 2 pótcím

OMNIBUSZ 2002/12/B. A válaszadás önkéntes! Készült a KSH Népességtudományi Kutatóintézete megbízásából. sorszám. 1 főcím 2 pótcím 1 főcím 2 pótcím sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő OMNIBUSZ 2002/12/B Készült a KSH Népességtudományi Kutatóintézete megbízásából A válaszadás

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született?

Részletesebben

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Hungary

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Hungary ZA780 Flash Eurobarometer (Accessibility) Country Questionnaire Hungary EB FLASH - Accessibility - HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett neme Férfi Nő KÉRDEZD

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Hungary FL08 European Youth HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett neme Férfi Nő D Hány éves

Részletesebben

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Hungary

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Hungary ZA79 Flash Eurobarometer 6 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Hungary EB FLASH 6 - Perceptions of Europeans about general issues at regional level - HU D Hány éves Ön?

Részletesebben

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Hungary

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Hungary ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Hungary FL European Youth - HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2005. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve...

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve... KÉRDŐÍV 1. SZEMÉLYES ADATOK 1/1. Születési éve... 1/2. Neme férfi nő 1/3. Legmagasabb iskolai végzettsége egyetem főiskola tanítóképző érettségi 1/4. Milyen tagozaton szerezte a végzettségét nappali esti,

Részletesebben

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen.

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. SORSZÁM... KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. A válaszok feldolgozásánál a személyre vonatkozó adatokat titkosan

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

Erdélyi fiatalok közvélemény-kutatás -

Erdélyi fiatalok közvélemény-kutatás - Kvantum Research KFT, Kolozsvár Cluj-Napoca, Str. George Enescu, Nr. 5 Erdélyi fiatalok 2013 - közvélemény-kutatás - Kérdőív A válaszadás önkéntes és névtelen! Kérdezőbiztos neve:... Kérdezés dátuma:...

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok

TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok Születési ideje (N=80) 11,25% 1,25% 2,50% 31,25% 23,75% 3 1941-1950 között született

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON s o r s z á m PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON SZAKISKOLA_2009 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam

Részletesebben

SZAKSZERVEZETEK ELMÉLETI KUTATÓ INTÉZETE. Közvélemény kutatás KÉRDŐÍV

SZAKSZERVEZETEK ELMÉLETI KUTATÓ INTÉZETE. Közvélemény kutatás KÉRDŐÍV SZAKSZERVEZETEK ELMÉLETI KUTATÓ INTÉZETE Közvélemény kutatás KÉRDŐÍV A vezetés számára, a reális döntések kialakítása érdekében szükséges a társadalmi gazdasági elégedettség vizsgálata Kérjük, hogy minden

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2000. október-november Egészségfejlesztési Kutatóintézet Magyar Gallup Intézet A-82/2000 1 A kérdőív kitöltésekor

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Kérdőív. A település adatlapja. A helyi tanács összetétele (nem kell kitölteni)

Kérdőív. A település adatlapja. A helyi tanács összetétele (nem kell kitölteni) A válaszadás önkéntes és névtelen. Kérdőív A kérdezőbiztos neve A kérdezés dátuma Kezdés időpontja óra perc A kérdezőbiztos kódja A település neve A település megyéje Befejezés időpontja óra perc A település

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyéni aktív hallgatói kérdőív 2011 I. blokk: motiváció és elégedettség QM01/x Milyen ok(ok) játszottak szerepet, amikor úgy döntött, hogy tanulmányait a ZMNE-n fogja

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

A vidéki fiatalok életkörülményei c. kutatáshoz

A vidéki fiatalok életkörülményei c. kutatáshoz Társadalomtudományi Intézet Ifjúsági és Társadalom Csoport 1063 Benczúr u. 33. KÉRDŐÍV A vidéki fiatalok életkörülményei c. kutatáshoz A kérdező neve:... A kérdezés időpontja:... A kérdezés helye:... Budapest

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

Sorszám. Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak. A válaszadás önkéntes!

Sorszám. Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak. A válaszadás önkéntes! Sorszám Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak A válaszadás önkéntes! Abortusz 1. A terhesség megszakításához, a művi abortuszhoz hivatalos

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6320, (36-1) FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37 A felmérésben részt vevő intézetek: Fórum Intézet - Somorja, Regionális és Antropológiai Kutatások Központja - Csíkszereda, Max Weber Kollégium Kolozsvár, Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/9. A válaszadás önkéntes!

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/9. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18

Részletesebben

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Hungary

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Hungary ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Hungary FL - Attitudes towards food waste HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

REFORM KUTATÁS. FELKÉSZÜLÉS kérdőív. A válaszadás önkéntes!

REFORM KUTATÁS. FELKÉSZÜLÉS kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám Válaszoló sorszáma a családi táblában: REFORM KUTATÁS FELKÉSZÜLÉS kérdőív A válaszadás önkéntes! Kérdezett: a Leslie Kish kulccsal kiválasztott 44-54 év közötti nő, vagy 49-59 év közötti férfi

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: év hó nap. Partner cég neve: Partner cég címe:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: év hó nap. Partner cég neve: Partner cég címe: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve Partner cég neve: Partner cég címe: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@monor.tksz.hu

Részletesebben