Demográfia, rétegződés, nyelvhasználat Második hullám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Demográfia, rétegződés, nyelvhasználat Második hullám"

Átírás

1 Max Weber Társadalomkutató Központ Nemzeti Kisebbségkutató Intézet ISPMN KSH Népességtudományi Kutató Intézet Megye kódja Település neve magyarul Település neve románul Településkód Címsorszám A kérdező kódja A kérdezés ideje: hónap nap A kérdezés kezdete: óra perc A kérdezés vége: óra perc A válaszadás önkéntes! Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! Demográfia, rétegződés, nyelvhasználat Kérdőív Chestionar A kérdőívet ellenőrizte Az átvétel időpontja Megjegyzés 2008

2 2 Kedves Munkatársunk! A szervező intézmények A felmérést a Max Weber Társadalomkutató Alapítvány végzi a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet megbízásából. A kutatásban részt vesz a KSH Népességtudományi Kutató Intézet. A vizsgálat során egyrészt olyanokat kérdezünk meg, akiket 2006-ban az Életünk Fordulópontjai Erdély vizsgálat során már felkerestünk. E mellett az idős és fiatal népesség, valamint azok vonatkozásában, akik 2006-ban külföldön tartózkodtak kiegészítettük a mintát. Így összesen személyt keresünk fel, akik közül a magyarul tudókkal szeretnénk kérdőívet kitölteni. Név szerint megadott személyeket kérdezünk. A család (háztartás) más tagjával nem szabad kitölteni a kérdőívet! A kutatás célja A felmérés által a népesség demográfiai magatartását, rétegződési helyzetét és nyelvhasználatát próbáljuk megvizsgálni. A kérdőív kitöltése Az alábbiakban néhány pontban összefoglaljuk a kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó szabályokat. A kérdőívben lévő utasítások önmagukban is jól eligazítanak, azonban érdemes néhány általános szabályt előre megismerni. Ez nagymértékben megkönnyíti, gyorsítja az interjút. Reméljük, nem bántó, hogy a kérdezőbiztosnak szóló belső utasításokat TEGEZŐ FORMÁBAN fogalmaztuk. Ennek az a célja, hogy az instrukciókat jól meg lehessen különböztetni a magázó/önöző formában megfogalmazott kérdésektől. A kérdőív tartalma érdekes, életszerű, de a szerkezete az első kitöltések alkalmával elég bonyolultnak tűnhet. A kérdőív készítői azonban törekedtek arra, hogy a kérdezést logikus jelölések és utasítások segítsék a kérdőívben. Ezek egy-két kérdőív lekérdezése után már automatikussá válhatnak. Ilyen jelölések az alábbiak: RE! A vonal jelentése, hogy eddig olvassuk fel a kérdéseket. Az alatta levő részt nem szabad felolvasni, csak jelölni benne a válaszokat. Válasz után tovább a jelzett kérdésre. Ebben a keretben azok a személyek szerepelnek, akikre a következő kérdések vonatkoznak. Pl.: CSAK HÁZASOKTÓL vagy MINDENKITŐL Ebben a keretben valamilyen kérdezési utasítás szerepel. Pl.: TÖBB VÁLASZ IS LEHET! Jó munkát kívánunk!

3 3 I. Kezdjük az Ön családi körülményeivel! 1. A kérdezett neme: 1 férfi 2 nő 2. Mikor született Ön? év Hónap 2.b. Ön hol nevelkedett 18 éves koráig? 1 ezen településen (ahol a lekérdezés történik) 2 máshol Megye Település 3. Mi az Ön családi állapota? 1 nőtlen, hajadon 2 házas, és együtt élnek 3 házas, külön élnek Mióta élnek külön? 4 özvegy 5 elvált év hó 5 RE! 4. Van-e Önnek élettársa vagy partnere? 1 igen, élettársa van 2 partnere van, de nem élnek partnere együtt 3 nincs se élettársa, se 4.a. Mióta élnek együtt? 8888 NV év hó 4.b. Megmondaná, mi az Ön élettársának a nemzetisége? 1 magyar 2 román 3 egyéb 8 nem kíván válaszolni HA A KÉRDEZETT NŐTLEN/HAJADON, FOLYTASD A 7. KÉRDÉSSEL! 5-6. KÉRDÉST: HÁZAS, ÖZVEGY ÉS ELVÁLT CSALÁDI ÁLLAPOTÚAKTÓL (3. kérdés: 2,3,4,5 kód) 5. Élete folyamán hány házasságot kötött? házasságot

4 4 6. Néhány dolgot kérdeznék a házasságáról (házasságairól). HA TÖBB MINT 5 HÁZASSÁGA VOLT, AKKOR AZ ELSŐ NÉGYET KÓDOLJUK (IDŐRENDI SORRENDBEN), AZ ÖTÖDIK PEDIG AZ UTOLSÓ HÁZASSÁGA! A házasság sorszáma A. Mikor kötötték a házasságot? (DÁTUM) év hó B. A házasság megkötése előtt élte együtt házastársával, ha igen mennyi ideig? (IDŐTARTAM) 1 igen HA IGEN: 0 nem év hó C. Házastársa nemzetisége? 1 - magyar 2 - román 3 - egyéb D. Fennáll-e a házasság? 1 fennáll 2 megözvegyült 3 elvált E. Az özvegyülés, a válás időpontja: (DÁTUM) A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! F. A házastárs iskolai végzettsége G. A házastárs vallása év hó KÓD KÓD nem járt iskolába 2 kevesebb, mint 8 általános 3 8 osztály 4 szakmunkásképző (10 osztály) 5 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉG KÓDJAI (6.F.): A VALLÁS KÓDJAI (6.G.): 6 elméleti líceumi érettségi 7 középiskola utáni posztliceális szakképzés (nem főiskola!) 8 főiskolai diploma, felsőfokú technikum 9 egyetemi diploma 10 egyetem utáni képzés (magiszteri, PhD.) 1 római katolikus 2 református (kálvinista) 3 evangélikus 4 görög katolikus 5 unitárius 6 ortodox 7 baptista 8 adventista 9 pünkösdista 10 Jehova Tanúja 11 izraelita, zsidó 12 egyéb vallású 13 nem tartozik felekezethez 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT

5 5 7. Most csak arról a háztartásról kérdezném, ahol Ön mostanában folyamatosan ténylegesen él, ahol a legtöbb időt tölti. Ez egy. 1 magánháztartás, vagy 8 RA! 2 intézményi háztartás (kollégium, nővér, ill. munkásszállás, katonaság, idősek otthona stb.)? Akkor most arról a magánháztartásról kérdezzük, amelyhez leginkább kapcsolódik (pl. kollégiumban, munkásszálláson élők esetén az otthoni háztartásról): MINDENKITŐL KÉRDEZNI! 8. Önnel együtt hányan élnek ebben a háztartásban? BESZÁMOLVA A KOLLÉGISTA, SORKATONA, INGÁZÓ CSALÁDTAGOKAT IS! fő 9. Kérem, mondjon nekem róluk néhány adatot: A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! A. Ki ő? B. Neme: Milyen C. Születési D. Mivel 1 férfi (fiú) rokonságban áll dátuma foglalkozik? 2 nő (leány) Önnel? KÓD: év hó KÓD: 1. a kérdezett 2. háztartástag 3. háztartástag 4. háztartástag 5. háztartástag 6. háztartástag 7. háztartástag 8. háztartástag 9. háztartástag 10. háztartástag 11. háztartástag 12. háztartástag A ROKONSÁGI VISZONY KÓDJAI: 01 házastársa 02 élettársa 03 a jelenlegi (vagy elhalt) házas vagy élettárssal közös gyerek 04 a kérdezett saját gyereke egy korábbi partnertől 05 házastárs/élettárs korábbi kapcsolatából származó gyermek 06 örökbe fogadott gyermek 07 más rokon gyermeke 08 szülője 09 anyósa apósa (élettársnál is) 10 gyermekének házas-, élettársa (menye, veje) 11 unokája 12 édestestvére 13 testvére (fél, mostoha is) 14 nevelőszülő 15 nagyszülő 16 egyéb rokona 17 nem rokona AZ AKTIVITÁS KÓDJAI: 1 alkalmazott 2 önálló, vállalkozó 3 szövetkezeti tag 4 munkanélküli 5 gyermeknevelési, szülési szabadság 6 nyugdíjas, betegnyugdíjas 7 háztartásbeli 8 tanuló, óvodás, vagy még nem iskolás korú 9 egyéb

6 6 10. Született-e Önnek olyan gyermeke, akivel jelenleg nem él közös háztartásban? 1 igen Hány ilyen gyermeke született? gyermek 2 nem 11. Kérem, közöljön róluk is egy-két adatot! 1. gyermek 2. gyermek 3. gyermek 4. gyermek 5. gyermek 6. gyermek 7. gyermek A. Születési Év hó B. Neme: 1 férfi 2 nő C. Mióta nem élnek közös háztartásban? év 12 RE! hó A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! D. Hol él ma a E. HA MEGHALT: gyermek? Mikor? 1 itt a településen 2 máshol az országban 3 Magyaro.-n év hó 4 máshol (külföldön) 5 meghalt II. Most az iskolai végzettségről, foglalkozásról, munkavállalásról érdeklődnék. 12. Mi az Ön legmagasabb, befejezett iskolai végzettsége? HA TÖBB VÉGZETTSÉGE VAN, A MAGASABB KÓDSZÁMOT JELÖLJÜK! 1 nem járt iskolába 2 kevesebb, mint 8 általános 3 8 osztály 4 szakmunkásképző (10 osztály) 5 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 13. Legmagasabb iskolai végzettségét melyik évben szerezte? évben 9999 NT 6 elméleti líceumi érettségi 7 középiskola utáni posztliceális szakképzés (nem főiskola!) 8 főiskolai diploma, felsőfokú technikum 9 egyetemi diploma 10 egyetem utáni képzés (magiszteri, PhD.) 14. Jár-e Ön jelenleg valamilyen iskolába? (Folytat-e tanulmányokat az iskolarendszerű oktatás keretében?) igen 4 nem jár 1 nappali, 2 esti, vagy 3 levelező (távoktatás) szakra jár? 16 RA!

7 7 15. Milyen típusú iskolába jár, mit tanul? 1 általános iskola 2 szakmunkásképző 3 szakközépiskola 4 elméleti líceum 5 középiskola utáni posztliceális szakképzés (nem főiskola) 6 főiskola, 7 egyetem 8 egyetem utáni képzés (magiszteri, PhD) 16. Ön milyen nyelvű csoportban/osztályban végezte, végzi a tanulmányait! Magyar Román Magyar és román Más nyelvű Nem járt 1. az óvodában? az 1 4 osztályban? az 5 8 osztályban? a középiskolában? a főiskolán, egyetemen? NT 17. Jelenleg dolgozik-e, végez-e valamilyen kereső tevékenységet? 1 igen 2 nem Hogyan, milyen formában? TÖBB VÁLASZ ESETÉN A LEGFONTOSABB! 01 alkalmazott állandó munkaviszonyban 02 alkalmazott szerződéses munkaviszonyban 03 önálló, vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos 04 társasvállalkozás tagja 05 nyugdíjas, és kereső munkát is végez (részmunkaidős, alkalmi m. stb. is) 06 nappali tagozaton tanul, és mellette rendszeres munkát végez 07 nappali tagozaton tanul, és mellette alkalmi munkát végez 08 alkalmi munkákból él (fizikai) 09 megbízásból él (szellemi) 10 segítő családtag HA NEM DOLGOZIK: VÁLASZ UTÁN A 19-RE! Miért nem? 01 saját jogon öregségi nyugdíjas 02 rokkant nyugdíjas (leszázalékolt) 03 özvegyi nyugdíjas 04 szülési szabadságon van 05 gyermeknevelési szabadságon van 06 katona 07 háztartásbeli 08 tanuló 09 első ízben állást kereső 10 munkanélküli 11 egyéb HA VAN MUNKAHELYE: Ön szerint korábbi munkahelyén számítanak-e Önre a gyermeknevelési (szülési) szabadság után? 1 igen 2 nem, megszűnt a munkahelye 3 nem, nem számítanak rá 4 egyéb 18. KÉRDÉS: HA DOLGOZIK! DOLGOZÓ NYUGDÍJASTÓL IS! 18. Végez-e Ön más kereső tevékenységet is? 1 igen 2 nem 19. KÉRDÉS: HA NEM DOLGOZIK! 19. Tervezi-e, hogy a jövőben munkát vállal? 1 igen, jelenleg is keres munkát, és ha megfelelőt talál, akkor munkába is állna a jövő héten, 2 szándékában áll munkát vállalni, de csak a távolabbi jövőben, vagy 3 nem tervezi, hogy a jövőben munkát vállal? 9 NT

8 MINDENKITŐL Kérem mondja meg, mi az Ön jelenlegi / utolsó foglalkozása! Ön ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végzi (végezte)? A FOGLALKOZÁS MEGNEVEZÉSE: HA NYUGDÍJ, GYERMEKNEVELÉSI MELLETT DOLGOZIK: A NYUGDÍJAZÁS, MUNKANÉLKÜLISÉG, SZÜLÉSI SZABADSÁG ELŐTTI UTOLSÓ FOGLALKOZÁS! HA TÖBB DOLGOT CSINÁL EGYSZERRE, GONDOLJON A LEGFONTOSABBRA! ALÁHUZÁSSAL HALADJ A NYILAK MENTÉN A VÉGSŐ KÓDIG! INDÍTÓ KÉRDÉS: Alkalmazott vagy önállóként dolgozik? A FOGLALKOZÁS VÉGSŐ KÓDJA. EZT IS KELL JELÖLNI! Önálló (Tulajdonos vagy résztulaj- gazdálkodó (mezőgazdaságban) 01 gazdálkodó iparos (termelő tevékenységet folytat) 02 iparos kereskedő 03 kereskedő szolgáltató 04 szolgáltató donos?) szellemi szabadfoglalkozású 05 szellemi van 06 közvetlen termelésirányító Fizikai Szakmunkát végez? van 07 szakmunkás Van-e Van-e a munkához Beosztottja való szakmai biz.?? nincs nincs Betanított munkát végez? 08 betanított munkás Segédmunkát végez? 09 segédmunkás Alkalmazott Felső vezető (oszt. vez. felett Fizikai vagy irányít, dönt, szankcionál) szellemi van munkát Milyen szintű Közép vezető (oszt. vez. irányít végez? vezető? szankcionál) Szellemi Van-e beosztottja? Alsó vezető (oszt. vez. alatt munkát oszt, közvetít) 10 felső vezető 11 közép vezető 12 alsó vezető nincs Van-e egyetemi diplomája? van nincs van-e érettségije? Szellemi 13 beosztott diplomás szellemi van 14 beosztott érettségizett szellemi 15 beosztott nem nincs érettségizett szellemi 16 alkalmi szellemi Kizárólag alkalmi munkát végez (végzett) ez szellemi vagy fizikai munka (volt)? Fizikai 17 alkalmi fizikai 98 SOHA NEM DOLGOZOTT 26 RA!

9 9 ÖNÁLLÓTÓL, VEZETŐTŐL(előző kérdés 01-06, kódok): 21. Hány alkalmazottja, beosztottja van (volt)? fő 8888 nincs alkalmazottja / beosztottja 9999 NT A KÉRDÉSEKET CSAK JELENLEG KERESŐ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐKTŐL (17. K./1)! 22. Az Ön munkahelye, vállalata: 1 teljes mértékben vagy többségében állami vagy önkormányzati tulajdonban van 2 csak kisebb részben van állami vagy önkormányzati tulajdonban 3 nincs benne állami vagy önkormányzati tulajdon 9 NT 23. Hány órát dolgozott az elmúlt héten? Kérem, csak a jövedelmet biztosító tevékenységekre gondoljon! órát 99 NT 24. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mennyire elégedett a munkájával. A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Skálaérték: 99 NT MINDENKITŐL, AKI VALAMIKOR IS DOLGOZOTT! 25. Hány éves volt, amikor elkezdett rendszeres pénzkereső munkát végezni? Éves 99 NT 26. Előfordult-e már Önnel, hogy munkanélküli volt? HA VISSZAKÉRDEZ: LEGALÁBB 3 HÓNAPIG 1 egyszer volt már munkanélküli Összesen mennyi ideig? 2 többször volt már munkanélküli 3 nem volt munkanélküli hónap III. Néhány egyéni véleményre vonatkozó kérdés következik. 27. Kérem, mondja meg, hogy mely vallási felekezethez tartozónak érzi magát? 1 római katolikus 9 pünkösdista 2 református (kálvinista) 10 Jehova tanúja 3 evangélikus 11 izraelita, zsidó 4 görög katolikus 12 egyéb vallású 5 unitárius 6 ortodox 13 nem tartozik felekezethez 7 baptista 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 8 adventista 99 NT

10 10 HA VAN GYERMEKE! 28. Kérjük, mondja meg, hogy (ha van) milyen vallásban keresztelték meg az Ön legidősebb gyermekét? 1 római katolikus 2 református (kálvinista) 3 evangélikus 4 görög katolikus 5 unitárius 6 ortodox 7 baptista 8 adventista 9 pünkösdista 10 Jehova tanúja 11 izraelita, zsidó 12 egyéb vallású 13 nem tartozik felekezethez 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT MINDENKITŐL KÉRDEZNI! 29. Sajátmagát a következő kijelentések közül melyikkel tudná legjobban jellemezni? 1 vallásos vagyok, az egyház tanítását követem, 2 vallásos vagyok a magam módján, 3 nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e, 4 nem vagyok vallásos. 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9 NT 30. Esküvőkön, temetéseken kívül, Ön milyen gyakran jár templomba/gyülekezetbe? 1 hetente többször 5 más vallási ünnepek alkalmával 2 hetente egyszer 6 évente egyszer 3 havonta egyszer 7 ritkábban mint évente 4 Karácsonykor/Húsvétkor 8 soha, gyakorlatilag soha 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT 31. A hitbeli kérdésekkel kapcsolatban mi jellemző Önre? Hisz- e? Hisz Nem hisz NT 1. Istenben Halál utáni életben Pokolban Bűnben Reinkarnációban (hogy halálunk után ebben a világban újjászületünk) Angyalokban Telepátiában Az alábbi kijelentések közül melyik áll közel az Ön hitéhez? 1 létezik egy személyes Isten, 2 létezik valamilyen szellem vagy életerő, 3 nem tudom mit higgyek 4 nem hiszem, hogy létezik Isten vagy valamilyen szellem 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9 NT 33. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire fontos Isten az Ön életében! A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, a 10-es pedig azt, hogy nagyon fontos. Skálaérték: 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT

11 Szokott-e időnként imádkozni vagy elmélkedni (meditálni), mert úgy érzi, hogy szüksége van rá? 1 vannak 2 nincsenek 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9 NT 35. A templomi vagy gyülekezeti szertartáson kívül Ön milyen gyakran szokott imádkozni? 1 minden nap 5 évente többször 2 több mint egyszer hetente 6 ritkábban 3 hetente egyszer 7 soha 4 havonta legalább egyszer 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9 NT 36. Ön milyen mértékben ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Teljes Inkább mértékben igen 1. Az olyan politikust, aki nem hisz Istenben, nem lenne szabad a parlamentbe engedni. 2. Nem lenne szabad, hogy a papok beleszóljanak abba, hogy az emberek kire szavazzanak. 39. Kérem, mondja meg, hogy mi az Ön nemzetisége. 1 magyar 2 román 3 roma, cigány 4 német, sváb, szász 5 ukrán 6 szlovák 7 zsidó 40. Kérem, mondja meg, hogy mi az Ön anyanyelve. 1 magyar 2 román 3 roma, cigány 4 német, sváb, szász 5 ukrán 6 szlovák 7 jiddis Inkább nem Egyáltalán nem NT NV örmény 9 csángó 10 egyéb 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT 8 örmény 9 csángó 10 egyéb 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 99 NT 41. Ön szerint manapság hány éves korban legjobb házasságot kötni A. egy nőnek? B. és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI, KÉRDEZZ RÁ! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 88 inkább 25 év felett? 88 inkább 25 év felett? 99 NT 99 NT

12 És manapság hány éves korban a legjobb, hogy megszülessen az első gyermeke A. egy nőnek? B. és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI, KÉRDEZZ RÁ! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 77 Inkább 25 éves kora előtt, vagy 88 inkább 25 év felett? 88 inkább 25 év felett? 99 NT 99 NT 43. Az Ön szüleinek mi (volt) a nemzetisége? Mi (volt) a nemzetisége Magyar Román Egyéb NT 1. az édesapjának? az édesanyjának? IV. A családtámogatásokról, családtervezésről, gyermeknevelésről szóló kérdések következnek. 44. Ön szerint ma hány gyermek a legjobb, ha van egy erdélyi magyar családban? gyermek 00 egy sem 88 nem számot mond (pl. amennyi sikerül, amennyit az Isten ad, stb.) 99 NT 45. Az állam többféle pénzbeli támogatást ad a gyermeket vállalóknak, a gyermeket nevelő családoknak. Tud Ön ilyen támogatásokat mondani? ELŐSZÖR NE OLVASS SEMMIT, CSAK JELÖLD AMIT MOND A 46-os TÁBLÁZAT ELSŐ VAGY MÁSODIK OSZLOPÁBAN (ATTÓL FÜGGŐEN, HOGY MAGYARUL VAGY ROMÁNUL EMLÍTI)! 46. És hallott-e már a következőkről? SOROLD FEL AZOKAT, AMELYEKET ELŐBB NEM EMÍTETT, ÉS JELÖLD HOGY HALLOTT-E MÁR RÓLA! Kérdés nélkül magyarul említette Kérdés nélkül románul említette Hallott róla 1. gyermeknevelési szabadság / concediul pentru îngrijirea copilului egyszeri szülési támogatás / alocaţia pentru copii nou-nascuţi gyermekpénz / alocaţia de copil családi pótlék / alocaţia complementară szülési szabadság / concediu de maternitate az Iskola Alapítvány forintos oktatási-nevelési támogatása hogy fiatal házasok ANL lakásokat iigényelhetnek Mást említett 1 2 Nem hallott még róla

13 13 V. A kivándorlással, külföldre költözéssel kapcsolatos kérdések következnek! 47. Van olyan személy az Önök háztartásából, aki jelenleg külföldön él? 1 igen 2 nem 48. Kérem, sorolja fel őket, és mondjon róluk néhány adatot! Ki ő? Milyen rokonságban áll Önnel? KÓD: Neme 1 - férfi 2 - nő Életkora Melyik ország ban él? Mióta él ott? 49 RE! Állampolgá ra ő már annak az országnak?... év KÓD: /NT: 9999/ 1 - igen, 2 - nem, 9 - NT A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Miért van abban az országban? HA DOLGOZIK, milyen ágazatban? Milyen gyakran szokott hazalátogatni? KÓD KÓD KÓD A ROKONSÁGI VISZONY KÓDJAI: 1 szülő 2 nagyszülő 3 gyermek 4 testvér 5 házastárs 6 élettárs 7 após, anyós 8 más rokon 9 más nem rokon AZ ORSZÁG KÓDJAI: 1 Magyarország 2 Olaszország 3 Németország, Ausztria 4 Spanyolország 5 Franciaország 6 USA, Kanada 7 Izrael 8 Anglia 9 más ország 0 NT TARTÓZKODÁSI CÉL KÓDJAI 1 végleg kivándorolt 2 munkavállalás 3 tanulás 4 egyéb MUNKAHELY 1 mezőgazdaság 2 építőipar 3 feldolgozóipar 4 vendéglátóipar 5 egészségügy 6 szolgáltatás 7 házimunka, személygondozás 8 egyéb HAZALÁTOGATÁS 1 havonta többször 2 havonta 3 két-három havonta 4 évente néhányszor 5 évente egyszer 6 ennél is ritkábban, vagy 7 egyáltalán nem szokott 0 NT 49. És a tágabb családból, rokonságból él-e valaki külföldön? 1 igen 2 nem 51 RE!

14 Kérem, sorolja fel őket, és mondjon róluk néhány adatot! Ki ő? Milyen rokonságban áll Önnel? KÓD: Neme 1 - férfi 2 - nő Életkora Melyik ország ban él? Mióta él ott? Állampolgá ra ő már annak az országnak?... év KÓD: /NT: 9999/ 1 - igen, 2 - nem, 9 - NT A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Miért van abban az országban? HA DOLGOZIK, milyen ágazatban? Milyen gyakran szokott hazalátogatni? KÓD KÓD KÓD A ROKONSÁGI VISZONY KÓDJAI: 1 szülő 2 nagyszülő 3 gyermek 4 testvér 5 házastárs 6 élettárs 7 após, anyós 8 más rokon 9 más nem rokon AZ ORSZÁG KÓDJAI: 1 Magyarország 2 Olaszország 3 Németország, Ausztria 4 Spanyolország 5 Franciaország 6 USA, Kanada 7 Izrael 8 Anglia 9 más ország 0 NT TARTÓZKODÁSI CÉL KÓDJAI 1 végleg kivándorolt 2 munkavállalás 3 tanulás 4 egyéb MUNKAHELY 1 mezőgazdaság 2 építőipar 3 feldolgozóipar 4 vendéglátóipar 5 egészségügy 6 szolgáltatás 7 házimunka, személygondozás 8 egyéb HAZALÁTOGATÁS 1 havonta többször 2 havonta 3 két-három havonta 4 évente néhányszor 5 évente egyszer 6 ennél is ritkábban, vagy 7 egyáltalán nem szokott 0 NT 51. Élt-e Ön huzamosabb ideig (legalább három hónapig folyamatosan) külföldön 1989 után? 1 igen 2 nem 59 RE! 9 NV

15 Ön hol (milyen országban, településen) élt külföldön, mennyi ideig és milyen célból tartózkodott ott? A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Melyik országban élt? Milyen településen? Mikortól? Év, hónap Meddig? Év, hónap Milyen célból volt abban az országban? KÓD: KÓD: /NT: 9999/ /NT: 9999/ KÓD AZ ORSZÁG KÓDJAI: 1 Magyarország 2 Olaszország 3 Németország, Ausztria 4 Spanyolország 5 Franciaország 6 USA, Kanada 7 Izrael 8 Anglia 9 más ország 0 NT TELEPÜLÉS KÓDJAI 1 főváros 2 város 3 falu, község KÉRDEZŐ: HA ÉLETVITELSZERŰEN MOST IS KÜLFÖLDÖN ÉL, KÓDOLJ T! TARTÓZKODÁSI CÉL KÓDJAI 1 szeretett volna letelepedni 2 munkavállalás 3 tanulás 4 gyógykezelés 5 ott élő családtagok látogatása 6 egyéb 53. És ez idő alatt dolgozott Ön külföldön? 1 igen 2 nem 9 NV 58 RA!

16 16 Ha dolgozott külföldön! 54. Kérem, mondja meg, legutóbb mit dolgozott külföldön? Részletesen írd le, és a válasz alapján a helyszínen tisztázd a besorolást! A FOGLALKOZÁS MEGNEVEZÉSE: Ön ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végezte? ÖNÁLLÓKÉNT, VÁLLALKOZÓKÉNT (tulajdonos, vagy résztulajdonos) RENDSZERES MUNKÁT VÉGZETT ALKALMAZOTTKÉNT (nem a saját vállalkozásában dolgozik) 01 gazdálkodó (mezőgazdaságban) VEZETŐ: 06 felső vezető (oszt. vez. felett) 02 iparos (termelő tevékenységet folytat) 07 középszintű vezető (oszt. vez.) 03 kereskedő 08 alsó vezető (oszt. vez. alatt) 04 szolgáltató 09 közvetlen termelésirányító 05 szellemi szabadfoglalkozású ( kék galléros, fizikai beosztottakkal, pl. művezető) SZELLEMI: 10 diplomához kötött ALKALMI MUNKÁT VÉGZETT: 11 egyéb szellemi (diploma nélkül) 16 alkalmi szellemi munkát végzett FIZIKAI: 12 szakmunkás (nem mezőgazdasági) 17 alkalmi fizikai munkát végzett 13 betanított munkás (nem mezőgazdasági) 14 segédmunkás (nem mezőgazdasági) 99 nem válaszol 15 mezőgazdasági fizikai 55. Milyen jellegű volt a munkaviszonya? 1 határozatlan idejű munkaszerződés 2 határozott idejű munkaszerződés 3 egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos volt 4 havonta számlát adott 5 egy adott megbízásra szólt 6 AM (alkalmi munkavállalói) könyvvel volt foglalkoztatva 7 nem volt írásos szerződése 8 NT 9 NV 55.a. Mikor kezdte ezt a munkát? év hó (9999 NT, 99 NT) 55.b. És meddig tartott ez a munka? év hó (9999 NT, 99 NT) 56. Miért szűnt meg az utolsó munkája? NE OLVASD FEL A VÁLASZLEHETŐSÉGET, CSAK JELÖLD! 1 ennyi időre szólt a szerződés, a megállapodás 2 megszűnt az állás 3 a munkáltató felmondott 4 a kérdezett otthagyta, vállalkozását feladta 5 a vállalkozás tönkrement 6 nyugdíjazás miatt 7 egyéb, éspedig:..

17 17 Ha saját döntése nyomán szűnt meg a munkája (előző kérdés 4-es kód)! 57. Miért döntött úgy, hogy abbahagyja ezt a munkát? TÖBB VÁLASZ LEHET! 1 kevés volt a fizetés 2 nem szerette a munkát 3 rosszak voltak a munkakörülmények 4 nehezen jött ki a munkatársaival 5 kevés volt a szabadidő 6 egészségi ok miatt 7 tanulás, képzésben való részvétel miatt 8 egyéb, éspedig: 58. Miért döntött úgy, hogy visszatér Romániába? JEGYEZD LE A VÁLASZT SZÓ SZERINT MAJD AZ ALÁBBI KÓDOK KÖZÜLVÁLASZD KI A MEGFELELŐT! KARIKÁZD BE, MAJD IRD BE A KÓDKOCKÁBA! 1 a gazdasági helyzet változása miatt 2 itthoni jobb munkahelyi kilátások miatt 3 nehéz anyag helyzet miatt 4 rossz lakáshelyzet miatt 5 egészségi állapot miatt 6 itthon élő családtagok miatt 7 itthon élő barátok miatt 8 szülőföldhöz való kötődés miatt 9 egyéb Minden esetben ellenőrizni! 59. A CÍMLISTA ALAPJÁN VÁLASZD KI MELYIK ALÁBBI KATEGÓRIÁBA TARTOZIK A KÉRDEZETT! KARIKÁZD BE! ban tervezett külföldi munkavállalást ban tervezte, hogy végleg külföldre települ 59.a.-t kérdezd! 59.b.-t kérdezd! ban külföldi munkavállalást és kivándorlást is tervezett 4 egyiket sem tervezte 60 RA! 59.a.-t és 59.b.-t is kérdezd! 59.a ban, mikor a kollégám elbeszélgetett Önnel, Ön külföldön szeretett volna munkát vállalni. Ezt a tervét tehát Ön 1 megvalósította 2 csak részben valósította meg (dolgozott külföldön, de a tervezettnél kevesebbet) 3 még nem valósította meg 2-es vagy 3-as válasz esetén kérdezd: Mi ennek az oka? JEGYEZD LE A VÁLASZT SZÓ SZERINT!

18 18 59.b ban, mikor a kollégám elbeszélgetett Önnel, Ön külföldre szeretett volna települni. Ezt a tervét tehát Ön 1 még nem valósította meg, de már folyamatban van 2 próbálta megvalósítani, de nem sikerült 3 még egyáltalán nem próbálta megvalósítani 2-es vagy 3-as válasz esetén kérdezd: Mi ennek az oka? JEGYEZD LE A VÁLASZT SZÓ SZERINT! MINDENKITŐL KÉRDEZNI! 60. Tegyük fel, hogy az elkövetkező 3 évben ön kivándorol Romániából. Kérem, a 2. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy ez hogyan hatna A kivándorlás hogyan hatna Sokkal rosszabb lenne Rosszab b lenne Sem jobb, sem rosszabb Jobb lenne Sokkal jobb lenne 1. munkahelyi kilátásaira? HA VAN: Ön és a partnere közti kapcsolatra? HA VAN: partnere munkahelyi kilátásaira? anyagi helyzetére? a környezete, barátai Önről alkotott véleményére? arra, hogy boldog és elégedett legyen az életben? arra, hogy időskorában nyugodt, és kiegyensúlyozott élete legyen? HA VANNAK: az Ön és szülei közötti kapcsolatra? arra, hogy megőrizhesse magyarságát (anyanyelvét, kultúráját)? arra, hogy szabadon megtehesse, amit akar? NT

19 61. Tervezi-e 19 Tervezi-e Igen Nem NT 1. hogy egy pár hétre vagy hónapra külföldre menjen dolgozni? hogy egy pár évre külföldre menjen dolgozni? HA IGEN: Melyik országra gondolt (KÓD!) elsősorban? másodsorban? elsősorban? másodsorban? 3. hogy végleg külföldre telepedjen? elsősorban? másodsorban? AZ ORSZÁG KÓDJAI: 1 Magyarország 2 Olaszország 3 Németország, Ausztria 4 Spanyolország 5 Franciaország 6 USA, Kanada 7 Izrael 8 Anglia 9 más ország 0 NT 62. Kérem, osztályozzon 1-től 5-ig, ahol az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem igaz, az ötös, hogy teljesen igaz. Mennyire igaz az Ön helyzetére, hogy Mennyire igaz az Ön helyzetére, Egyáltalán nem Teljesen Nem hogy Igaz igaz érinti 1. a legtöbb barátja szerint Önnek ki kellene vándorolnia? 2. a szülei szerint Önnek ki kellene vándorolnia? 3. a legtöbb rokona szerint Önnek ki kellene vándorolnia? Ön mit tanácsolna egy 18 éves erdélyi magyar fiatalnak? Milyen életformát válasszon? 1 maradjon Erdélyben 2 költözzön át Magyarországra, 3 vagy pedig költözzön más országba? 9 NT NT

20 20 VI. Most néhány kérdés jön az anyagi helyzetről és a lakáskörülményekről. 64. Kérem, a 3. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, melyek azok a dolgok, amelyeket Ön megtesz, megvalósít, és melyek azok, amelyeket nem. És ha nem teszi, akkor szeretné, de nem telik rá, vagy nincs szüksége rá? HA NEM TESZI: Ön megteszi, megvalósítja-e azt, hogy Megteszi Szeretné, Nem teszi, mert de nem nincs rá egyéb telik rá szüksége okból 1. évente egyszer legalább egy hétre elmegy üdülni? rendszeresen vásárol új ruhákat? lecseréli elöregedett bútorait? naponta egy tányér meleg ételt elfogyaszt? 5. havonta egyszer meghívja barátait vacsorára? 6. havonta egyszer vendéglőben ebédel a családjával? 7. havonta legalább 500 ezer régi lejt félre tesz? Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mennyire elégedett az életszínvonalával. A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Skálaérték: 99 NT 66. Átlagosan mennyi az ön havi jövedelme, amit kézhez is kap? RON / hó 8888 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9999 NT 68 RA! HA NEM TUDJA / NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI: 67. A kérdőív adatait név nélkül, statisztikai módszerekkel dolgozzuk fel. Azt megmondaná-e, hogy a 4. VÁLASZLAPON lévő kategóriák közül melyikbe tartozik? 1. kevesebb mint 200 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON fölött 88 Nem tudja 99 Nem válaszol HA EGYEDÜL ÉL 70 - RE!

21 Az Ön jövedelmével együtt mennyit kapnak kézhez havonta összesen az Ön háztartásában? AZOK TARTOZNAK A HÁZTARTÁSBA, AKIKET A 9. KÉRDÉSNÉL FELSOROLT! RON / hó 8888 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 9999 NT 70 RE! HA NEM TUDJA / NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI: 69. A kérdőív adatait név nélkül, statisztikai módszerekkel dolgozzuk fel. Azt megmondaná-e, hogy a 4. VÁLASZLAPON lévő kategóriák közül melyikbe tartozik? 1. kevesebb mint 200 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON fölött 88 Nem tudja 99 Nem válaszol MINDENKITŐL: 70. Mit mondana, hogyan tud, hogyan tudnak kijönni ebből a (háztartási) jövedelemből? 1 nélkülözések között élnek, 2 hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak, 3 beosztással épphogy kijönnek a pénzükből, 4 elfogadhatóan élnek, vagy 5 gondok nélkül élnek? 9 NT 70a. Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy nem tudták időben kifizetni. Előfordult-e, hogy nem tudták kifizetni Igen Nem Nem érinti Nem kíván válaszolni NT 1. a rezsiköltséget? HA VAN: a lakás bérleti díját, az albérletet 3. HA VAN: a lakáshitel törlesztőrészletét 4. HA VAN: a vásárlási/fogyasztói hitel törlesztőrészletét Foglalkozik-e Ön vagy valaki az Ön családjából zöldség- vagy gyümölcstermesztéssel? 1 igen, saját fogyasztásra és eladásra 2 igen, csak saját fogyasztásra 3 nem 9 NT 72. Tartanak-e (haszon)állatokat? 1 igen, saját fogyasztásra és eladásra 2 igen, csak saját fogyasztásra 3 nem 9 NT

22 22 73: HA A 71. VAGY 72. KÉRDÉSRE IGENNEL VÁLASZOLT! 73. Mekkora részét teszi ki a mezőgazdaságból származó jövedelem a háztartás jövedelmének?(nem csak pénzbeli jövedelemről van szó) 1 A nagyobb részét, vagy 2 csak a kisebb részét? 9 NT MINDENKITŐL! 74. Ez a ház/lakás, ahol Ön lakik, kié? HA MAGÁNTULAJDONOS(OK) HA ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSBÉRLŐ(K) 1 tulajdonos 3 tulajdonos élettársa 5 főbérlő 7 főbérlő élettársa 2 tulajdonos házastársa 4 tulajdonos egyéb családtagja 6 főbérlő házastársa 8 főbérlő egyéb családtagja HA SZOLGÁLATI LAKÁS(UK) VAN HA MAGÁNSZEMÉLYTŐL, CÉGTŐL BÉREL(NEK) HA EGYÉB 99 NT 9 szolgálati lakás saját jogon 11 élettárs szolgálati lakása 13 bérlő (teljes lakást) 15 albérlő(k) (szobát, lakrészt bérel(nek) más háztartásban) 17 eltartási szerződés 19 intézményi háztartás (pl.: kollégium) 10 házastárs szolgálati lakása 12 egyéb családtag szolgálati lakása 14 társbérlő (több háztartás bérel teljes lakást) 16 ágybérlő 78 RA! 75. Hány m²-es a lakás hasznos alapterülete? m² 999 NT 76. Hány szobás ez a lakás? A konyhát, előteret, ne számítsa a szobák közé! db 99 NT 18 szívességi lakáshasználat 20 egyéb 77. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mennyire van megelégedve a lakásával, házával. A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Skálaérték: 99 NT

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY Megye kódja Település neve magyarul Település neve románul Településkód Címsorszám Az összeíró kódja A kérdezés ideje: hónap nap A kérdezés kezdete: óra perc A kérdezés vége: óra perc A válaszadás önkéntes!

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

Életünk fordulópontjai

Életünk fordulópontjai NKI KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓIÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU Engedélyezési száma:

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

OMNIBUSZ 2006/04. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2006... hó... nap... óra... perctől. fős ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2006/04. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2006... hó... nap... óra... perctől. fős ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? sorszám ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? fős A KÉRDEZETT 1957 ÉS 1988 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem OMNIBUSZ 2006/04 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc 2 KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002.... hó... nap... óra... perc A1 1. VÁLASZLAP Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja ezt az 1. válaszlapot a válaszadáshoz! Semennyit Kevesebbet,

Részletesebben

A hátrányos helyzetű kistelepülések kutatás módszertana és kérdőívei 1

A hátrányos helyzetű kistelepülések kutatás módszertana és kérdőívei 1 TÁRKI REGIONÁLIS MŰHELYTANULMÁNYOK 2014/6. SZÁM A hátrányos helyzetű kistelepülések kutatás módszertana és kérdőívei 1 Összeállította: Simonovits Bori (TÁRKI) és Sik Endre (TÁRKI) TÁRKI, 2014. március

Részletesebben

Budapesti romák 2010

Budapesti romák 2010 A kérdőív sorszáma Kérdező sorszáma Ajánló sorszáma Budapesti romák 2010 ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja Lebonyolító: ELTE TáTK Módszertani Kutatóközpont A VÁLASZADÁS

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002 The original language version of the CEU-Medián post-election study questionnaire in Hungary in 2002 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 K É R D Ő Í V 2002 ÁPRILIS Település:... MEGYE 9 10 Mintakód:

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2005 2. sorozat

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2005 2. sorozat sorszám Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2005 2. sorozat A válaszadás önkéntes! MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Szociológiai Kutatóintézet EUTE_ESS kérdőív 2005 2 MTA PTI_ SZKI Tartalomjegyzék

Részletesebben

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és Tartalomjegyzék 1. Bevezető...2 2. Országjelentések 2.1. Csata Zsombor - Kiss Dénes - Veres Valér: Románia (Erdély)...5 2.2. Lampl Zsuzsanna: Felvidék (Szlovákia)...65 2.3. Gábrityné Molnár Irén - Rác

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV. Verzió A. Versio A

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV. Verzió A. Versio A EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV Verzió A QUESTIONNAIRE CONTENTS Versio A 1 A kérdés száma Témák Alap A1 A5 Médiák; szociális biztonság Alap B1 B34 Politika, belefoglalva a politika iránti érdeklődést,

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV 1,3,5 QUESTIONNAIRE CONTENTS

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV 1,3,5 QUESTIONNAIRE CONTENTS EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV 1,3,5 QUESTIONNAIRE CONTENTS Kérdés száma Témák Alap A1 A10 Médiák; szociális biztonság Alap Alap Változó modul Változó modul Alap B1 B40 C1 C36 D1-D55 E1-E55 F1 F73 Politika,

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

M2. melléklet: A határ mint komplex rendszer kutatás módszertana 1

M2. melléklet: A határ mint komplex rendszer kutatás módszertana 1 M2. melléklet: A határ mint komplex rendszer kutatás módszertana 1 1 Mint azt a bevezetőben írtuk, a kötetben szereplő tanulmányok két kutatás eredményeit ötvözik. Ennek megfelelően a módszertani melléklet

Részletesebben

ÉRTÉKEK 1990 MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET ÉRTÉKSZOCIOLÓGIAI MŰHELYE ÉS MAGYAR GALLUP INTÉZET

ÉRTÉKEK 1990 MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET ÉRTÉKSZOCIOLÓGIAI MŰHELYE ÉS MAGYAR GALLUP INTÉZET MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET ÉRTÉKSZOCIOLÓGIAI MŰHELYE ÉS MAGYAR GALLUP INTÉZET ÉRTÉKEK 1990 VILÁGKUTATÁS KÉRDEZTE: ELLENŐRIZTE: KÓDOLTA: RÖGZÍTETTE: KÉRDEZÉS IDŐPONTJA: KÉRDEZÉS IDŐTARTAMA (PERCBEN): TELEPÜLÉS:

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 (XXXXXX) Település:... MEGYE 9 10 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZŐ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16 DÁTUM KÉRDEZÉS

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2005. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/05 BUDAPEST,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2006. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/06 BUDAPEST,

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen!

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen! Település:... Iskola:... Osztály:... Profil/tagozat/szak/szakma:... Kérdőív középiskolások részére A válaszadás önkéntes és névtelen! Kolozsvár, 1997 1. Születési éved:..., hónap:... 2. Születési helyed:...város

Részletesebben

Csernicskó István Soós Kálmán MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS KÁRPÁTALJA

Csernicskó István Soós Kálmán MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS KÁRPÁTALJA Csernicskó István Soós Kálmán MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS KÁRPÁTALJA Tartalom A minta leírása, szocio-demográfiai jellemzõk...95 A mintavétel szempontjai, a felhasznált adatok....95 Amintaleírása...97 Oktatás,

Részletesebben

1 SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 5 1 6 2 3 4

1 SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 5 1 6 2 3 4 SORSZÁM 3 4 BLOKKSZÁM 0 5 6 0 Csatlakozás idpontja, népszavazás SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 3 4 5 6. Mint bizonyára tudja, az Európai Unió döntött arról, hogy Magyarországot tagjai közé fogadja, azaz hazánk hamarosan

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Sásdi kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011.

Sásdi kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Sásdi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2011. MTA TK Budapest 2011.

Részletesebben