VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez"

Átírás

1 VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

2 2

3 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett egyáltalán nem elégedett 3

4 4

5 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési feladatok ellátása 1 mindig én 2 általában én 3 én és a partnerem megosztva 4 általában a partnerem 5 mindig a partnerem HA VAN HÁZASTÁRSA, ÉLETTÁRSA 6 mindig vagy általában valaki más a háztartásból 7 mindig vagy általában valaki más, de nem a háztartásból 8 a gyerekek megcsinálják maguk 5

6 3. VÁLASZLAP Háztartási, ház körüli feladatok ellátása 1 mindig én 2 általában én 3 én és a partnerem megosztva 4 általában a partnerem 5 mindig a partnerem HA VAN HÁZASTÁRSA, ÉLETTÁRSA 6 mindig vagy általában valaki más a háztartásból 7 mindig vagy általában valaki más, de nem a háztartásból 6

7 4. VÁLASZLAP Különélés legfőbb oka 1 nem elég stabil a kapcsolat az együttéléshez 2 az önállóság, függetlenség megőrzése miatt 3 anyagi megfontolásból 4 a gyermekek miatt nem megoldható az együtt lakás 5 a felsoroltak közül egyik sem; egyéb fő ok áll fenn 7

8 5. VÁLASZLAP Különélés legfőbb külső akadálya 1 lakásproblémánk van 2 munkakörülményeink miatt nem megoldható 3 anyagi problémák állnak fenn 4 partneremnek családi kötöttsége van (pl. házas, válófélben van) 5 egyéb jogi problémák vannak 6 a felsoroltak közül egyik sem; egyéb fő ok áll fenn 8

9 6. VÁLASZLAP Együttélés hatása 1 sokkal rosszabb lenne 2 rosszabb lenne 3 sem jobb, sem rosszabb nem lenne 4 jobb lenne 5 sokkal jobb lenne 9

10 7. VÁLASZLAP Vitatkozás gyakorisága 1 sohasem 2 ritkán 3 elég gyakran 4 nagyon gyakran 10

11 8. VÁLASZLAP Nézeteltérések kezelése 1 sohasem 2 ritkán 3 néha 4 elég gyakran 5 nagyon gyakran 11

12 9. VÁLASZLAP Gyermeknevelési értékek 01 engedelmesség 02 függetlenség 03 humanizmus 04 jó modor 05 kemény munka 06 képzelőerő 07 kötelességtudat 08 következetesség 09 nemzeti érzés 10 önzetlenség 11 szorgalom, kitartás 12 takarékosság 13 türelem, megértés mások iránt 14 vallási meggyőződés 12

13 10. VÁLASZLAP Vallási felekezet 01 római katolikus 02 kálvinista (református) 03 evangélikus 04 görög katolikus 05 unitárius 06 Hit gyülekezete 07 görögkeleti (ortodox) 08 izraelita (zsidó) 09 muzulmán 10 hindu 11 buddhista 12 egyéb vallás 13 nem tartozik felekezethez 13

14 11. VÁLASZLAP Nemzetiség 01 bolgár 02 cigány 03 cigány származású magyar 04 görög 05 horvát 06 lengyel 07 német 08 német származású magyar 09 örmény 10 román 11 ruszin 12 szerb 13 szlovák 14 szlovák származású magyar 15 szlovén 16 ukrán 17 magyar 18 egyéb 14

15 12. VÁLASZLAP Legmagasabb befejezett iskolai végzettség 01 nem járt iskolába 02 kevesebb, mint 8 általános (4-6 elemi) 03 8 általános (4 elemi, 4 polgári) 04 szakmunkásképző (szakiskola, tanonciskola) 05 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 06 gimnáziumi érettségi 07 középiskola utáni, felsőfokra nem akkreditált szakképzés 08 felsőfokú, akkreditált szakképzés 09 főiskolai diploma 10 egyetemi diploma 11 tudományos fokozat (PhD, DLA) 15

16 13. VÁLASZLAP Munkavégzés formája 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos 03 szövetkezet, társas vállalkozás tagja 04 közmunkás, közcélú, közhasznú munkát végez 05 nyugdíjas és kereső munkát is végez (részmunkaidős, alkalmi munka stb. is) 06 nappali tagozaton tanul, és rendszeres munkát végez 07 nappali tagozaton tanul, és alkalmi munkát végez 08 GYES, GYED, GYET igénybevétele mellett dolgozik 09 alkalmi munkákat vállal 10 segítő családtag 16

17 14. VÁLASZLAP Munkaviszony jellege 1 határozatlan idejű munkaszerződés 2 határozott idejű munkaszerződés 3 egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos 4 havonta számlát ad 5 egy adott megbízásra szól 6 AM (alkalmi munkavállalói) könyvvel van foglalkoztatva 7 nincsen írásos szerződése 17

18 15. VÁLASZLAP Munkavégzés jellemző időbeosztása Rendszeresen 01 nappal, szokásos/normál munkarendben 02 esténként 03 éjszaka 04 korán reggel / délelőtt 05 hétvégén 06 több műszakban (időről-időre változóan, a nap különböző időszakában) 07 munkanaponként 2 vagy több egymástól elváló időszakban/munka-periódusban 08 24x48 Rendszertelenül 09 ha hívják 10 hétről-hétre megegyezés szerint 11 nem szabályozott munkarendben 12 más munkarendben 18

19 16. VÁLASZLAP Munka, munkahely biztonsága 10 teljesen biztos egyáltalán nem biztos 19

20 17. VÁLASZLAP Gyakoriság az elmúlt 3 hónapban 1 hetenként többször is 2 havonta néhányszor 3 ritkábban 4 nem fordult elő 20

21 18. VÁLASZLAP Munkával kapcsolatos igények 01 jó fizetés 02 nem túl nagy megterhelés 03 a munkahely biztonsága 04 elismertség, presztízs 05 megfelelő munkaidő-beosztás 06 lehessen kezdeményezni 07 sok szabadnap 08 lehessen érezni, van értelme a munkának 09 felelősségteljes munka 10 érdekes munka 11 képességeknek megfelelő munka 21

22 19. VÁLASZLAP Tevékenységtípusok DOLGOZTAM: 01 alkalmazott voltam 02 önálló voltam 03 segítő családtag voltam 04 alkalmi munkákat végeztem NEM DOLGOZTAM: 05 öregségi (özvegyi) nyugdíjas voltam 06 rokkantsági nyugdíjas voltam 07 anyasági ellátásban részesültem (TGYÁS, GYES, GYED, GYET) 08 tanuló voltam 09 munkanélküli voltam 10 háztartásbeli voltam 11 sorkatona voltam 12 egyéb inaktív voltam 22

23 20. VÁLASZLAP Nyugdíjazás előtti munkahely fő tevékenysége 01 mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 02 bányászat 03 (egyéb) nehézipar 04 építőipar 05 egyéb ipar 06 kereskedelem, vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 07 szállítás, posta és távközlés, raktározás 08 számítástechnika, kutatás, fejlesztés 09 pénzügyi tevékenység (bank, biztosítás) 10 közigazgatás, társadalombiztosítás 11 oktatás 12 kultúra, szórakozás, sport 13 egészségügyi és szociális ellátás 14 egyéb szolgáltatás 23

24 21. VÁLASZLAP Jövedelmi kategóriák ezer Ft vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft és felette 24

25 22. EMLÉKEZTETŐ Háztartástagok jövedelmi forrásai 01 munkajövedelem (főállásból, mellékállásból, alkalmi munkából) 02 vagyonból, bérbeadásból, egyéb forrásból származó jövedelem 03 ösztöndíj 04 anyasági ellátások (TGYÁS, GYED, GYES, GYET) 05 családi pótlék 06 munkanélküli ellátások (álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék) 07 nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások (öregségi, rokkantsági vagy özvegyi nyugdíj, rehabilitációs járadék, árvaellátás, házastársi pótlék, jövedelempótlék) 08 tartósan betegek, fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek ellátásai (közgyógyellátás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, rokkantsági vagy baleseti járadék, megváltozott munkaképességűek járadékai, közlekedési támogatás) 09 szociális ellátások (rendszeres szociális segély, idős-korúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) 10 más magánháztartástól származó rendszeres támogatás 25

26 23. VÁLASZLAP Háztartási jövedelmi kategóriák ezer Ft vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft és felette 26

27 24. VÁLASZLAP Jövedelmi helyzet megítélése 1 nélkülözések között élünk 2 hónapról-hónapra anyagi gondjaink vannak 3 beosztással épphogy kijövünk a pénzünkből 4 elfogadhatóan élünk 5 gondok nélkül élünk 27

28 25. VÁLASZLAP Háztartási javak 1 megvan 2 szeretném, de nem telik rá 3 nincs rá szükség 3 nincs, egyéb okból 28

29 26. VÁLASZLAP Különféle tevékenységek 1 megteszem, megvalósítom 2 szeretném, de nem telik rá 3 nem teszem meg, mert nincs rá szükségem 4 nem teszem meg, egyéb okból 29

30 27. VÁLASZLAP Különköltözés hatása 1 sokkal rosszabb lenne 2 rosszabb lenne 3 sem jobb, sem rosszabb nem lenne 4 jobb lenne 5 sokkal jobb lenne 30

31 28. VÁLASZLAP A döntésben játszott szerep 1 egyáltalán nem 2 kis mértékben 3 eléggé 4 nagy mértékben 31

32 29. VÁLASZLAP Édesanya életkörülményei a. Egyedül, egyszemélyes háztartásban él VAGY Nem egyedül él, hanem : (TÖBB VÁLASZT IS MEGADHAT!) b. Partnerével / férjével él c. Fiával / fiaival él d. Lányával / lányaival él e. Unokájával / unokáival vagy dédunokájával / dédunokáival él f. Saját édesanyjával vagy édesapjával él g. Más rokonnal él h. Egy barátjával él, aki nem a partnere / férje i. Idősek otthonában, idősek ellátására szakosodott intézményben él j. Egyéb intézményben él 32

33 30. VÁLASZLAP Édesapa életkörülményei a. Egyedül, egyszemélyes háztartásban él VAGY Nem egyedül él, hanem : (TÖBB VÁLASZT IS MEGADHAT!) b. Partnerével / feleségével él c. Fiával / fiaival él d. Lányával / lányaival él e. Unokájával / unokáival vagy dédunokájával / dédunokáival él f. Saját édesanyjával vagy édesapjával él g. Más rokonnal él h. Egy barátjával él, aki nem a partnere / férje i. Idősek otthonában, idősek ellátására szakosodott intézményben él j. Egyéb intézményben él 33

34 31. VÁLASZLAP Közérzet megítélése 1 egyáltalán nem igaz 2 inkább nem igaz 3 inkább igaz 4 teljesen igaz 34

35 32. VÁLASZLAP Gyakoriság az elmúlt héten 1 ritkán vagy soha 2 néha 3 gyakran 4 legtöbbször vagy állandóan 35

36 33. VÁLASZLAP Életkörülmények megítélése 10 az elképzelhető legjobb életkörülmény az elképzelhető legrosszabb életkörülmény 36

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc 2 KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002.... hó... nap... óra... perc A1 1. VÁLASZLAP Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja ezt az 1. válaszlapot a válaszadáshoz! Semennyit Kevesebbet,

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében

Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében in: Szerepváltozások. Jelentés

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 (XXXXXX) Település:... MEGYE 9 10 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZŐ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16 DÁTUM KÉRDEZÉS

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

Nevet felírni nem kell! 1-férfi. 4-elvált. 3-szakmunkásképzõ v. szakiskola. 5-fõiskola, egyetem. 7-pénzügyi tevékenység. 9-oktatás

Nevet felírni nem kell! 1-férfi. 4-elvált. 3-szakmunkásképzõ v. szakiskola. 5-fõiskola, egyetem. 7-pénzügyi tevékenység. 9-oktatás Bodrogköz Kérdõív Az adatszolgáltatás nem kötelezõ! Nevet felírni nem kell! Település: 1.Az adatszolgáltató neme: 2-nõ 2. Az adatszolgáltató családi állapota: 1-nõtlen, hajadon 2-házas 1-férfi 3-özvegy

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: Kérelem beiskolázási támogatás megállapításához (benyújtható minden évben augusztus 1. - november 30. között, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 21. életévét betölti!) 1. Személyes adatok Név: Születési

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez 1. Kérelmező adatai: Név :... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám: e-mail:...

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

Kérelem önkormányzati segély megállapítása iránt

Kérelem önkormányzati segély megállapítása iránt Kérelem önkormányzati segély megállapítása iránt betegség, elemi kár, nem várt többletkiadás miatt gyermekre tekintettel temetési költségekre gyógyszer költségekre egyéb 1. Személyes adatok Név: Születési

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ Tisztelt Ügyfelünk! A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény. 54.. (1) bekezdése

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

4. Az OEP, az OnyF és a MÁK kezelésében lévő adatbázisok

4. Az OEP, az OnyF és a MÁK kezelésében lévő adatbázisok 4. Az OEP, az OnyF és a MÁK kezelésében lévő adatbázisok Elek Péter Osztotics Attila Scharle Ágota Szabó Bálint Szabó Péter András Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONyF), az Országos Egészségpénztár

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Egymásra hangolva című pályázati

Részletesebben

Módszertani megjegyzések, fogalmak

Módszertani megjegyzések, fogalmak Módszertani megjegyzések, fogalmak A 2011. évi népszámlálás eszmei időpontja... 2 Területi egységek... 2 Népesség, népmozgalom... 3 Eltérés az előzetes és a végleges népességszám között... 3 A népesség

Részletesebben