ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE"

Átírás

1 NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) , (36-1) FAX: (36-1) WEB: Engedélyezési száma: 1961/08 Kódszám: Megyekód Településkód Kérdező kódja A válaszadás önkéntes! Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE (Társadalmi, demográfiai panelfelvétel) Debrecen/Budapest NKI A kérdőívet ellenőrizte: Az ellenőrzés időpontja: Az ellenőrző megjegyzései 2008 / 2009

2 2 A VÁLASZADÓ TÁJÉKOZTATÁSA Ezt a kérdőíves felmérést a KSH Népességtudományi Kutató Intézete végzi óta 3-4 évente keresünk fel mintegy 15 ezer személyt, hogy megvizsgáljuk: hogyan alakulnak életkörülményeik, milyen tényezők befolyásolják a családalapítást, a gyermeknevelést, a munkavállalást. Az Ön nevét és címét attól a szülőjétől (édesanyjától vagy édesapjától) kaptuk meg, aki már harmadik alkalommal (először 2001-ben, ezt követően ben, legutóbb pedig most, 2008-ban) vett részt felmérésünkben, az Életünk fordulópontjai című kérdőív kitöltésében. Felmérésünket ugyanis szeretnénk kiterjeszteni a fiatal korosztályokra, azokra, akik most lépnek abba a korba, amelyben legtöbbjük tartós párkapcsolatot alakít ki, családot alapít, illetve tanulmányait befejezve munkát vállal, vagyis önálló felnőtté válik. Adatait az Adatvédelmi és a Statisztikai Törvény előírásainak megfelelően bizalmasan kezeljük, és csak tudományos célokra használjuk fel. Az adatok feldolgozása név nélkül történik, az eredmények már összesítve kerülnek nyilvánosságra. A felmérés eredményeit sokféleképpen hasznosítják azok a szakemberek, akiknek feladata, hogy a fiatalok problémáival, a családok helyzetével foglalkozzanak. Szeretnénk, ha e célok megvalósítását Ön is elősegítené azzal, hogy részt vesz a felmérésben. A kérdőív kitöltése kb. 1 órát vesz igénybe. KÉRDEZÉSTECHNIKAI ALAPSZABÁLYOK A kérdéseket mindig szó szerint kell felolvasni! A vonal jelentése, hogy eddig olvassuk fel a kérdéseket. Az alatta levő részt nem szabad felolvasni, csak jelölni benne a válaszokat., 9, 999 Akkor jelöljük, ha a kérdezett nem tud az adott kérdésre válaszolni. Ha nincs előre nyomtatva, akkor is be lehet írni. 8, 88 nem kíván válaszolni Az adott kérdésre nem kíván a kérdezett válaszolni. Ez néhány kényesebb kérdésnél előre nyomtatva van a kérdőívben, ha máshol is előfordulna, kézzel kell beírni. - RE! Ugratási jelzés, válasz után tovább a jelzett kérdésre. 421.: HA HÁZASTÁRSÁVAL ÉL! Szürke háttérrel olyan utasítások vannak jelölve, amelyek csak TÖBBIEK 501-RE! egy-egy csoportra vonatkoznak. CSAK EGY OK VÁLASZTHATÓ! Ebben a keretben valamilyen a kérdezőnek szóló utasítás szerepel.

3 3 Kezdjük Önnel és az Ön családi körülményeivel! 101. A kérdezett neme 1 férfi 2 nő 102. Hol született Ön? Kérem azt a települést mondja, ahol édesanyja élt, amikor Ön született! (Ne a kórház szerinti települést) ÍRD BE! KÓDLISTÁS RÖGZÍTÉS 00 nem a mai Magyarország területén született 103. Pontosan mikor született Ön? év hónap nap 104. Most csak arról a háztartásról kérdezném, ahol Ön mostanában folyamatosan, életvitelszerűen él, ahol a legtöbb időt tölti. Ez egy. 1 magánháztartás, vagy 105-RE! 2 intézményi háztartás? 104a. Milyen jellegű ez az intézmény? 1 kollégium 2 - nővér, ill. munkásszállás 3 egyéb intézmény 105. Önnel együtt hányan élnek ebben a háztartásban? (kollégista, ingázó: abban a magánháztartásban, ahol a legtöbbet szokott tartózkodni) fő HA EGYEDÜL ÉL: 120- RA!

4 Beszéljünk most róluk! Kezdjük a házastársával, élettársával, ha van A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Sorsz. Milyen rokonságban áll Önnel? Neme: Mikor született Ő? Mióta él Önnel együtt, egy 1=férfi háztartásban? 2=nő év hó év hó 1. kérdezett A KÉRDEZETTRŐL NEM KELL KITÖLTENI! 2. partnere 3. Mivel foglalkozik, mit csinál? gyermekek (saját vagy partneré: (Rokonsági KÓD: 03 06) más háztartástagok (Rokonsági KÓD: 07 16) A ROKONSÁGI VISZONY KÓDJAI: PARTNER: 01 házastársa 02 élettársa GYERMEK: 03 a jelenlegi házastárssal, élettárssal közös gyermek 04 a kérdezett saját gyermeke egy korábbi partnertől 05 házas/élettárs korábbi kapcsolatából származó gyermek 06 örökbe fogadott gyermek MÁS HÁZTARTÁSTAG: 07 szülője 08 nevelőszülő, nem vér szerinti szülő 09 anyósa apósa (élettársnál is) 10 gyermekének házas-, élettársa (menye, veje) 11 unokája, dédunokája 12 édestestvére 13 testvére (fél-. mostoha) 14 nagyszülő, dédszülő, partner nagyszülője, dédszülője 15 egyéb rokona 16 nem rokona A TEVÉKENYSÉG KÓDJAI: 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó 03 munkanélküli 04 anyasági ellátáson (gyed, gyes, gyet) 05 nyugdíjas 06 háztartásbeli (HTB) 07 még nem iskoláskorú 08 tanuló, diák 09 egyéb aktív 10 egyéb inaktív

5 Van-e a háztartásnak olyan tagja, akit mindennapi tevékenységében gátol valamilyen egészségi probléma, betegség, rokkantság? 1 van ilyen 2 nincs 108-RA! HA VAN ILYEN: MÁSOLD ÁT A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT A 106. KÉRDÉS TÁBLÁZATA ELSŐ OSZLOPÁBÓL! 107a. Ki(k) ő(k)? A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: 108. Van-e a háztartásnak olyan tagja, aki jellemzően legalább heti három napot nem tölt a háztartásban, például, mert kollégista, vagy mert másutt is van lakása? 1 van ilyen 2 nincs HA VAN ILYEN: MÁSOLD ÁT A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT A 106. KÉRDÉS TÁBLÁZATA ELSŐ OSZLOPÁBÓL! 108a. Ki(k) ő(k)? A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A 106-OS TÁBLÁZAT ALAPJÁN ÁLLAPÍTSD MEG, HOGY VAN-E A KÉRDEZETTNEK VELE EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ, SAJÁT, NEVELT VAGY ÖRÖKBE FOGADOTT GYERMEKE. (3-6- OS ROKONSÁGI KÓD)! 1 van gyermeke FOLYTASD: nincsen gyermeke HA VAN PARTNERE: 118-RA! HA NINCS PARTNERE: 120-RA! 109. Kérem, gondoljon az Önnel együtt élő gyermekére / gyermekeire! Kizárólag otthon nevelkedik/nek, vagy pedig be van(nak) íratva bölcsődébe, óvodába, iskolába, vagy egyéb intézménybe? MÁSOLD ÁT A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT A 106. KÉRDÉS TÁBLÁZATA ELSŐ OSZLOPÁBÓL! A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A nevelkedés kódja: A nevelkedés kódja: A nevelkedés kódja: A nevelkedés kódja: A NEVELKEDÉS KÓDJAI: 1 nincs beíratva sehová, otthon van 2 bölcsődébe jár 3 óvodába jár 4 iskolába jár 5 egyéb intézménybe jár (pl. családi napközi)

6 Most a legfiatalabb gyermekéről kérdezném! E gyermek után kapott-e a gyermeket gondozó személy GYED-et (gyermekgondozási díjat)? GYED: SZÜLÉS ELŐTTI FIZETÉS ÖSSZEGÉTŐL FÜGGŐ, BŐKEZŰBB JUTTATÁS 1 igen 2 nem : NŐKNÉL AZ ÖN, FÉRFIAKNÁL A GYERMEK ÉDESANYJA SZÖVEGET HASZNÁLD! TÖBB GYERMEK ESETÉN A LEGFIATALABBAT VEDD FIGYELEMBE! 111. Ön / a gyermek édesanyja 1 - még otthon van a gyermekkel, vagy 114- RE! 2 - már visszament dolgozni? 112. Mennyi idős volt a gyermekük, amikor Ön / az édesanya visszament dolgozni? éves és hónapos 9 - NT 9 HA PONTOSAN A GYERMEK HÁROM ÉVES KORÁBAN MENT VISSZA 114-RE! HA A GYERMEK 3 ÉVES KORA ELŐTT MENT VISSZA: 113. Mi volt a legfőbb oka annak, hogy Ön / a gyermek édesanyja munkát vállalt a gyermek 3 éves kora előtt? Kérem, ha többféle ok is szerepet játszott, a legfontosabbat jelölje! 1 Anyagi ok miatt; 2 szeretett volna mással is foglalkozni a gyermeknevelés mellett; vagy 3 a későbbi munkavállalás miatt volt erre szükség? 7 egyéb ok HA A GYERMEK 3 ÉVES KORA UTÁN MENT VISSZA: 113b. Mi volt a legfőbb oka annak, hogy Ön / a gyermek édesanyja a gyermek 3 éves kora után is otthon maradt a gyermekkel? Kérem, a legfontosabbat jelölje! 1 dolgozni akart, de nem kapott rögtön munkát 2 dolgozni akart, de nem tudta elhelyezni a gyermeket 3 nem akart még dolgozni a gyermek érdekében 4 nem akart még dolgozni, de más okból? 7 egyéb ok 114. Végzett-e Ön / a gyermek édesanyja bármiféle kereső tevékenységet, mialatt otthon volt a gyermekével (amióta otthon van a gyermekével)? 1 igen 2 nem 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI

7 Felsorolok a gyermekneveléssel összefüggő néhány feladatot, kötelezettséget. Kérem, mondja meg, hogy Önöknél ki szokta végezni ezeket a feladatokat! Válaszoljon a 2. VÁLASZLAP segítségével! Általában Mindig a a kérdezett kérdezett HA VAN HÁZASTÁRSA / ÉLETTÁRSA Kérdezett és partnere megosztva Általában Mindig a a partner partner Mindig/ Mindig vagy általában általában valaki más, valaki más a de nem a háztartásból háztartásból A gyermekek megcsinálják maguk Nem érinti a./ Ki szokta felöltöztetni a gyermekeket vagy ellenőrizni, hogy felöltöztek-e megfelelően? b./ Ki szokta lefektetni a gyermekeket vagy ellenőrizni, hogy lefeküdtek-e? c./ Ki szokott otthon maradni a beteg gyermekekkel? d./ Ki szokott játszani a gyermekekkel? e./ Ki szokott segíteni a házi feladat elkészítésében? f./ Ki szokta elvinni/elhozni a gyermekeket az iskolából, óvodából? : HA VAN EGYÜTTÉLŐ HÁZAS- VAGY ÉLETTÁRSA, HA NINCS 117-RE! 116. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mindent egybevetve mennyire elégedett az Ön és házastársa/élettársa között kialakult, a gyermekneveléssel kapcsolatos munkamegosztással? A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Skálaérték: 9

8 Szokott-e szívességből segítséget kapni a gyermekek ellátásában, felügyeletében Önnel nem egy háztartásban élő személyektől (pl. rokonok, barátok stb.)? 1 igen, kap 2 nem kap 118- RA! 117a. Kitől, kiktől kapja ezt a segítséget? A KÓDJÁT ÍRD A KITŐL ROVATBA! 117b. Havonta általában hányszor kapja tőle ezt a segítséget? Kitől? Havonta általában hányszor? 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT SEGÍTŐ SZEMÉLYEK KÓDJA EZEKET ÍRD A KITŐL ROVATBA 01 külön élő házas-, élettársa, partnere 09 fiútestvére 02 anyja 10 nagymája 03 apja 11 nagypapája 04 anyósa 12 unokája 05 apósa 13 egyéb rokona 06 fia 14 barátja 07 lánya 15 szomszédja 08 lánytestvére 16 más személy : HA VAN EGYÜTT ÉLŐ HÁZASTÁRSA, ÉLETTÁRSA! HA NINCS 120 -RA 118. Most pedig arra lennék kíváncsi, hogy kinek mi a feladata az Önök háztartásában. Kérem, mondja el a 3. VÁLASZLAP segítségével, hogy a felsorolt feladatokat ki végzi Önöknél. Mindig a kérdezett Általában a A kérdezett kérdezett és partnere megosztva HA VAN HÁZASTÁRSA /ÉLETTÁRSA Általában a partner Mindig a partner Mindig vagy általában valaki más Mindig/ általában valaki más, de nem a háztartásból NT a./ Főzés b./ Mosogatás c./ Bevásárlás d./ Takarítás e./ Kisebb javítások a házban és a ház körül f./ A kiadásokbevételek figyelemmel követése g./ Közös programok szervezése

9 Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire elégedett az Ön és házastársa/élettársa közötti munkamegosztással? 0-tól 10-ig értékeljen, ahol a 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig azt, hogy teljes mértékben elégedett! Skálaérték: 9 MINDENKITŐL! 120. Szokott-e Ön segíteni valaki másnak gyermekek ellátásában, felügyeletében? Csak olyan személyekre gondoljon, akikkel nem él együtt, nem tagjai a háztartásának és nem fizetnek ezért Önnek. 1 igen, 2 nem 121- RE! 120a. Kinek, kiknek adja ezt a segítséget? A KÓDJÁT ÍRD A KINEK ROVATBA! 120b. Havonta általában hányszor nyújt neki segítséget? Kinek? Havonta általában hányszor? 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT SEGÍTETT SZEMÉLYEK KÓDJA EZEKET ÍRD A KINEK ROVATBA 01 külön élő házas-, élettársa, partnere 09 fiútestvére 02 anyja 10 nagymája 03 apja 11 nagypapája 04 anyósa 12 unokája 05 apósa 13 egyéb rokona 06 fia 14 barátja 07 lánya 15 szomszédja 08 lánytestvére 16 más személy 121. Szokott-e igénybe venni fizetett segítséget a háztartási munkák ellátásában? 1 igen 121a. Havonta átlagosan hány alkalommal? 2 nem

10 10 Partnerkapcsolatra vonatkozó kérdések MINDENKITŐL! 201. Mi az Ön hivatalos családi állapota? 1 nőtlen, hajadon 2 házas, és együtt élnek 3 házas, külön élnek Mióta élnek külön? év 4 özvegy hó 5 elvált 203-RA 202. Néhány dolgot kérdeznék a házasságáról. A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Mikor kötötték a házasságot? év (DÁTUM) hó A házasság megkötése előtt élt-e együtt házastársával, ha igen milyen hosszan? (IDŐTARTAM) 1 igen 0 nem év hó Fennáll-e a házasság? 1 máig tart 2 felbomlott, szétköltöztek 3 felbomlott, elváltak 4 megözvegyült Az özvegyülés, szétköltözés vagy válás időpontja: (DÁTUM) év hó MINDENKITŐL! 203. Élt-e Ön valakivel együtt legalább három hónapig élettársi kapcsolatban úgy, hogy abból nem lett házasság? (A mostani élettársi kapcsolatát ne vegyük számításba!) 1 igen Hány ilyen kapcsolata volt: kapcsolat 2 nem 204 RE! HÁRMAT REGISZTRÁLUNK: IDŐRENDBEN AZ ELSŐT ÉS KÉT TOVÁBBIT, A KÉRDEZETT SZÁMÁRA JELENTŐSET! A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Az együttélés kezdete megszűnése év hó év hó NT Első élettársi kapcsolat 9 Egyéb élettársi kapcsolat 9 Egyéb élettársi kapcsolat 9 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 204. Tehát Ön jelenleg HA BIZTOSAN TUDOD NE KÉRDEZD, CSAK JELÖLD! 1 házastársával él, 220- RA! 2 élettársával él, 3 állandó partnere van, de nem él vele együtt, vagy 4 nincs állandó partnere?

11 11 ÉLETTÁRSA VAN! KÜLÖNÉLŐ PARTNERE VAN NINCS ÁLLANDÓ PARTNERE 205. Mióta élnek együtt? év hó 206. Mi az Ön élettársának családi állapota? 1 nőtlen, hajadon 2 házas (nem él a házastársával) 3 özvegy 4 elvált 207a. Szándékában áll-e összeházasodni az élettársával az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 208a. Élettársa szeretne összeházasodni önnel? 1 Igen 2 Nem 3 bizonytalan (partner) 9 (a kérdezett) nem tudja 207b. Szándékában áll-e összeházasodni a partnerével az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 208b. A partnere szeretne összeházasodni önnel? 1 Igen 2 Nem 3 bizonytalan (partner) 9 (a kérdezett) nem tudja 207c. Szándékában áll-e összeházasodni valakivel az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 209b. Szándékában áll-e összeköltözni a partnerével az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 210b. Partnere szeretne összeköltözni önnel? 1 Igen 2 Nem 3 bizonytalan (partner) 9 (a kérdezett) nem tudja 209c. Szándékában áll-e összeköltözni valakivel az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 220- RA! 301- RA! FOLYTASD 211-EL! 211. Mikor kezdődött ez a kapcsolat? év hó 212. Éltek-e már együtt tartósan, legalább három hónapot jelenlegi partnerével? 1 igen 2 nem

12 Mikor született a partnere? év hó 214. Önnek mennyi ideig tart az út az Ő otthonáig? óra perc 215. Havonta átlagosan hány alkalommal találkoznak egymással személyesen? -ször 00 ritkábban, mint havonta Miért nem laknak együtt? Mi a legfőbb ok? CSAK EGY OK VÁLASZTHATÓ! 1 Ön akarja így, 2 mindketten így akarják, 3 a partnere akarja így, vagy pedig 4 külső akadályok miatt nem tudnak együtt lakni? 217. Miért? Kérem, mondja el részletesen, hogy milyen okok miatt nem laknak együtt! NYITOTT KÉRDÉS, EGYSZERŰEN ÍRD BE, AMIT MOND! 218. A 6. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon: ha együtt élne partnerével/ valakivel, az hogyan hatna? Ha együtt élne valakivel, az hogyan hatna a./ arra, hogy szabadon megtehesse, amit akar? Sokkal rosszabb lenne Rosszabb lenne Sem jobb sem rosszabb Jobb lenne Sokkal jobb lenne NT b./ a munkahelyi kilátásaira? c./ az anyagi helyzetére? d./ a szexuális életére? e./ szülei önről alkotott véleményére? f./ a környezete, barátai önről alkotott véleményére? g./ arra, hogy boldog és elégedett legyen az életben?

13 Kérem osztályozzon 1-től 5-ig mint az iskolában. Mennyire igaz az Ön helyzetére, hogy Mennyire igaz, az Ön helyzetére, hogy a./ a legtöbb barátja szerint Önnek együtt kellene élnie partnerével / valakivel. b./ a szülei szerint Önnek együtt kellene élnie partnerével / valakivel. c./ a legtöbb rokona szerint Önnek együtt kellene élnie partnerével / valakivel. Egyáltalán nem igaz Teljesen Nem érinti NT MINDENKITŐL, AKINEK VAN HÁZAS-, ÉLETTÁRSA, VAGY KÜLÖN ÉLŐ PARTNERE! AKINEK NINCS SEMMIFÉLE KAPCSOLATA 301-RE! 220. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire elégedett a partnerkapcsolatával? 0-tól 10-ig értékeljen, ahol a 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig azt, hogy teljes mértékben elégedett! Skálaérték: A 7. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy Önök a következők miatt milyen gyakran vitatkoznak? Milyen gyakran vitatkoznak a a./ házimunka megosztása miatt? Sohasem Ritkán Elég gyakran Nagyon gyakran Nem érinti b./ anyagi ügyek miatt? c./ szabadidő eltöltésén? d./ HA VAN: barátokkal való kapcsolat miatt? e./ HA VAN: szülőkkel való kapcsolat miatt? f./ HA VAN:a gyermeknevelés dolgában? g./ gyermekvállalás miatt? h./ közös célok, tervek miatt? i./ alkoholfogyasztás miatt? j./ féltékenység miatt? NT

14 Amikor Önnek komolyabb nézeteltérése támad párjával, milyen gyakran történik a következő? Kérem, a 8. VÁLASZLAPRÓL válasszon! a./ Megtartja magának a véleményét, hogy elkerüljék a nagyobb vitát b./ Nyugodtan megbeszélik a problémát. c./ Veszekednek, kiabálnak egymással Sohasem Ritkán Néha Elég gyakran Nagyon gyakran Nem kíván vál d./ Tettlegességig fajul a dolog NT 223. Az elmúlt egy év során felmerült-e Önben a válás, a kapcsolat megszakításának a gondolata: 1 nem merült fel; 2 igen, gondolt rá; 3 igen, mindketten gondoltak rá; 4 igen, komolyan foglalkoznak a válás, a kapcsolat megszakításának a lehetőségével, vagy 5 a válás már folyamatban van?

15 15 CSALÁDI TERVEK 301. Most néhány állítást olvasnék föl. Mennyire ért egyet ezekkel? Az 1-es jelenti azt, hogy egyáltalán nem ért egyet, az 5-ös pedig azt, hogy teljesen egyetért. A közbülső osztályzatokat is használhatja. Mennyire ért egyet azzal, hogy Egyáltalán nem ért egyet Teljesen egyetért a./ A házasság idejétmúlt intézmény NT b./ Nincs semmi rossz abban, ha egy férfi és egy nő házasságkötés nélkül kíván együtt élni. c./ A házasság élethosszig tartó kapcsolat és nem érhet véget. d./ Ha egy házasság boldogtalanná válik, jobb ha elválnak, még ha gyermekük van is e./ Egy nőnek szüksége van gyermekre a teljes élethez f./ Egy férfinak szüksége van gyermekre a teljes élethez g./ Egy gyermeknek mindkét szülőjére szüksége van ahhoz, hogy boldogan nőjön fel. h./ Egy nőnek joga van egyedül is gyermeket vállalni, még akkor is, ha nem akar párkapcsolatban élni. i./ Ha a gyermekek elérték a éves kort, el kell kezdeniük a szülőktől függetlenül élni. j./ A homoszexuális pároknak ugyanolyan jogokat kellene adni, mint a heteroszexuálisoknak Ön mit tanácsolna a fiatal nőknek és férfiaknak? Milyen életformát válasszanak? 1 Egyedül, önállóan éljenek, 2 élettársi kapcsolatban éljenek, 3 először éljenek együtt, majd kössenek házasságot, vagy pedig 4 kössenek házasságot előzetes együttélés nélkül? 303. Véleménye szerint manapság hány éves korban legjobb először összeköltözni egy partnerrel egy nőnek? és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy éves kor között, vagy éves kor között, vagy 88 inkább 30 éves kor fölött? 88 inkább 30 éves kor fölött? 9 9

16 És véleménye szerint manapság hány éves korban legjobb házasságot kötni egy nőnek? és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy éves kor között, vagy éves kor között, vagy 88 inkább 30 éves kor fölött? 88 inkább 30 éves kor fölött? Véleménye szerint manapság hány éves korban a legjobb, hogy megszülessen az első gyermeke egy nőnek? és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy éves kor között, vagy éves kor között, vagy 88 inkább 30 éves kor fölött? 88 inkább 30 éves kor fölött? Ön szerint mennyire fontos a házasság megkötése, ha egy élettársi kapcsolatban a nő terhes lesz, és szeretnék megtartani a gyermeket? 4 Nagyon fontos, 3 elég fontos, 2 nem különösebben, vagy 1 egyáltalán nem fontos házasságot kötni? 306a. És mikor kellene megkötni a házasságot? 1 Feltétlenül a gyermek megszületése előtt, vagy 2 elegendő a gyermek megszületése után? 307. Ön szerint általánosságban hány gyermek ideális egy mai magyar családban? gyermek 00 egy sem 88 nem számot mond (pl. amennyi sikerül, amennyit az Isten ad, stb.) 9

17 A családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatban olvasnék fel néhány véleményt. Arra kérem, mindegyikről mondja meg, hogy Ön egyetért vele, vagy pedig nem ért egyet. a./ Az a helyes, ha a férj számára a munka a fontosabb, a feleség számára pedig az otthon és a gyermekek, még akkor is, ha mindketten dolgoznak. b./ Egy gyermek mindenben engedelmeskedjen a szüleinek és tisztelje őket, még akkor is, ha a szülők nem szolgálnak rá. c./ Jó szakma, jó állás mellett igazuk van a nőknek, ha fontosabb a munkájuk, mint az, hogy több gyermekük legyen. d./ Vannak ugyan szülői kötelességek, de az életcélokról nem kell lemondani a gyermekek miatt. Egyetért Nem ért egyet Bizonytalan NT A 9. VÁLASZLAPON olyan dolgok szerepelnek, amelyekre az ember a gyermekeit nevelheti. Kérem, válassza ki közülük azt az ÖTÖT, amelyeket különösen fontosnak tart! 01 engedelmesség 08 következetesség 02 függetlenség 09 nemzeti érzés 03 humanizmus 10 önzetlenség 04 jó modor 11 szorgalom, kitartás 05 kemény munka 12 takarékosság 06 képzelőerő 13 türelem, megértés mások iránt 07 kötelességtudat 14 vallási meggyőződés 9

18 18 A 310. KÉRDÉS ELŐTT ÁLLAPÍTSD MEG ÉS JELÖLD, HOGY AZ ALÁBBIAK KÖZÜL MELYIK KATEGÓRIÁBA TARTOZIK A KÉRDEZETT! SZÜKSÉG ESETÉN KÉRDEZZ RÁ, ILLETVE ELLENŐRIZD A KORÁBBI VÁLASZA ALAPJÁN! VAN-E PARTNERE: 204. kérdés 1 Nő 310a- RA! 3 Férfi, akinek van házastársa, élettársa vagy külön élő partnere 310b- RE! 5 Férfi, akinek nincs semmilyen partnere 310c- RE! 310a. Tudomása szerint terhes Ön jelenleg? 310b. Tudomása szerint partnere terhes jelenleg? 310c. Ha nincs is állandó partnere, van olyan hölgy ismerőse, aki tudomása szerint jelenleg Öntől terhes? 1 igen 2 nem 3 talán 4 neki vagy a partnerének nem lehet (már) gyermeke 401- RE! HA A KÉRDEZETT VAGY PARTNERE TERHES ÍGY KÉRDEZD: 311a. Szeretnénk megtudni néhány adatot a terhességgel kapcsolatban. Mivel ezek a kérdések érzékenyek lehetnek, ha kívánja, a válaszokat a mellékelt lapon maga is bejelölheti. ADD ÁT A CSALÁDTERVEZÉSI LAPOT, ÚGY, HOGY A PIROS SZÖVEG LEGYEN FELÜL! A lapnak csak ezt az oldalát kell kitölteni. Válaszait ezután borítékba tesszük és leragasztjuk, mivel nekem ezt zárt borítékban kell leadnom. A TÖBBIEKTŐL ÍGY: 311b. Szeretnénk megtudni néhány adatot a családtervezéssel kapcsolatban. Mivel ezek a kérdések érzékenyek lehetnek, ha kívánja, a válaszokat a mellékelt lapon maga is bejelölheti. ADD ÁT A CSALÁDTERVEZÉSI LAPOT, ÚGY, HOGY A FEKETE SZÖVEG LEGYEN FELÜL! A lapnak csak ezt az oldalát kell kitölteni. Válaszait ezután borítékba tesszük és leragasztjuk, mivel nekem zárva kell leadnom.

19 19 ERRE AZ OLDALRA VAN BERAGASZTVA AZ A5-ÖS BORÍTÉK, BENNE AZ ÖSSZEHAJTOTT A4-ES CSALÁDTERVEZÉSI LAPPAL

20 20

21 21 Köszönöm a válaszait, most térjünk vissza a hagyományos kérdőívhez! 312. Van-e olyan terve, elképzelése, hogy az elkövetkező három éven belül (újabb) gyermeket vállal? 1 igen, mindenképpen 2 inkább igen 3 inkább nem 4 semmiképpen sem 313. Feltéve, hogy a következő 3 éven belül nem születik gyermeke, valamikor később szeretne-e még gyermeket? 1 igen 2 nem 401- RE! 314. Hány éves korában szeretné, hogy a (következő) gyermeke megszülessen? éves korában 88 nem számot mond Lányt vagy fiút szeretne (első) következő gyermekének? 1 lányt 2 fiút 3 mindegy a gyermek neme 316. Mindent egybevetve Ön hány további gyermeket szeretne (még, a meglévőkön kívül)? HA A VÁLASZADÓ VAGY PARTNERE TERHES, ÍGY KÉRDEZD: Nem számítva a jelenlegi terhességet, mennyi további gyermeket szeretne még? gyermek 88 nem számot mond (pl. amennyi sikerül, amennyit az Isten ad stb.) 9

22 22 A válaszadóra vonatkozó kérdések 401. Kérem, a 10. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mely vallási felekezethez tartozónak érzi magát! 01 római katolikus 08 izraelita (zsidó) 02 kálvinista (református) 09 muzulmán 03 evangélikus 10 hindu 04 görög katolikus 11 buddhista 05 unitárius 12 egyéb vallás 06 Hit gyülekezete 13 nem tartozik felekezethez 07 görögkeleti (ortodox) 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI Saját magát a következő kijelentések közül melyikkel tudná legjobban jellemezni? 1 Vallásos vagyok, az egyház tanítását követem, 2 vallásos vagyok a magam módján, 3 nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e, 4 nem vagyok vallásos. 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 403. Kérem, a 11. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy Ön mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát! 01 Bolgár 10 Román 02 Cigány 11 Ruszin 03 Cigány származású magyar 12 Szerb 04 Görög 13 Szlovák 05 Horvát 14 Szlovák származású magyar 06 Lengyel 15 Szlovén 07 Német 16 Ukrán 08 Német származású magyar 17 Magyar 09 Örmény 18 Egyéb 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? ADD ÁT A 12. VÁLASZLAPOT. TÖBB VÉGZETTSÉG ESETÉN A MAGASABBAT JELÖLD! 01 nem járt iskolába 02 kevesebb, mint 8 általános (4-6 elemi) 03 8 általános (4 elemi, 4 polgári) 04 szakmunkásképző (szakiskola, tanonciskola) 05 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 06 gimnáziumi érettségi 07 középiskola utáni, felsőfokra nem akkreditált szakképzés 08 felsőfokú, akkreditált szakképzés 09 főiskolai diploma 10 egyetemi diploma 11 tudományos fokozat (PhD, DLA) 406- RA! 406- RA!

23 Milyen területen, milyen szakmában szerezte legmagasabb iskolai végzettségét? NYITOTT KÉRDÉS, EGYSZERŰEN ÍRD BE, AMIT MOND! 406. Kérem, tekintsük át, Ön mettől meddig, milyen tanulmányokat végzett iskolarendszerű oktatás keretében! Kezdjük alapfokon, az általános iskolával! HA JELENLEG IS TANUL, AKKOR A TÁBLÁZATBAN A JELENLEGI TANULÁNYOKNAK MEGFELELŐ, UTOLSÓ SORBAN A TANULMÁNYOK VÉGE KÓDKOCKÁKAT HAGYD ÜRESEN! A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Iskola Tanulmányok típusa kezdete (év) Tanulmányok vége (év) Tagozat AZ ISKOLATÍPUS KÓDJAI: 01 általános iskola 8 osztályig (elemi, polgári) osztály 03 szakmunkásképző, szakiskola, tanonciskola 04 szakközépiskola 05 gimnázium 06 technikum 07 felsőfokra nem akkreditált szakképzés 08 felsőfokú, akkreditált szakképzés 09 főiskolai képzés 10 egyetem 11 doktori képzés, (PHD, DLA) A TAGOZAT KÓDJAI: 1 nappali 2 esti 3 levelező 4 távoktatás 5 egyéb

24 Jelenleg Ön dolgozik-e, végez-e bármilyen kereső tevékenységet? 1 igen 2 nem 407a. Hogyan, jellemzően milyen formában? Válaszoljon a13. VÁLASZLAP segítségével! TÖBB VÁLASZ ESETÉN A LEGFONTOSABB! 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos 03 szövetkezet, társas vállalkozás tagja 04 közmunkás, közcélú, közhasznú munkát végez 05 nyugdíjas, és kereső munkát is végez (részmunkaidős, alkalmi m. stb. is) 06 nappali tagozaton tanul, és rendszeres munkát végez 07 nappali tagozaton tanul, és alkalmi munkát végez 08 gyes, gyed, gyet igénybevétele mellett dolgozik 09 alkalmi munkákat vállal 10 segítő családtag 407b. Miért nem? Hogyan jellemzi helyzetét? 01 saját jogon öregségi nyugdíjas 02 rokkant nyugdíjas (leszázalékolt) 03 özvegyi nyugdíjas 04 gyed-en van 05 gyes-en van 06 gyet-en van 07 háztartásbeli 08 tanuló 09 munkanélküli 10 egyéb 407c. Mennyire elégedett ezzel a helyzettel? Használja az 1. VÁLASZLAPOT! Skálaérték: 9 VÁLASZ UTÁN 410- RE! : HA GYED-EN, GYES-EN, GYET-EN VAN ÉS NEM DOLGOZIK!, TÖBBIEK 410-RE Van-e lehetősége arra, hogy közvetlenül az anyasági ellátások lejárta után munkát vállaljon? 1 igen 2 nem 409. Szándékában áll-e Önnek közvetlenül az anyasági ellátások lejárta után munkát vállalni? 1 mindenképpen 2 inkább igen 3 inkább nem 4 semmiképpen

25 Mi (volt) az Ön (legutolsó) pontos foglalkozása? Ha több is van (volt), kérem, gondoljon a legfontosabbra! 0000: SOHA NEM DOLGOZOTT 422- RE! FEOR 410a. Ön ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végzi (végezte)? ALÁHUZÁSSAL HALADJ A NYILAK MENTÉN! A FOGLALKOZÁS VÉGSŐ KÓDJA. EZT IS KELL JELÖLNI! Önálló (Tulajdonos vagy résztulaj- gazdálkodó (mezőgazdaságban) 01 gazdálkodó iparos (termelő tevékenységet folytat) 02 iparos kereskedő 03 kereskedő szolgáltató 04 szolgáltató donos) szellemi szabadfoglalkozású 05 szellemi Alkalmazott Felső vezető (oszt. vez. felett, Fizikai vagy irányít, dönt, szankcionál) szellemi van munkát Milyen szintű Közép vezető (oszt. vez. irányít végez? Vezető? szankcionál) Szellemi van 06 közvetlen termelésirányító Fizikai Szakmunkát végez? van 07 szakmunkás Van-e Van-e a munkához beosztottja? való szakmai biz.? nincs nincs Betanított munkát végez? 08 betanított munkás Segédmunkát végez? 09 segédmunkás Van-e beosztottja? Alsó vezető (oszt. vez. alatt munkát oszt, közvetít) 10 felső vezető 11 közép vezető 12 alsó vezető nincs van 13 beosztott diplomás szellemi 14 beosztott érettségizett Van-e diplomája? van nincs szellemi Van-e érettségije? 15 beosztott nem nincs érettségizett szellemi Szellemi 16 alkalmi szellemi Kizárólag alkalmi munkát végez (végzett) Ez szellemi vagy fizikai munka (volt)? Fizikai 17 alkalmi fizikai 9

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 TÁMOP-5.2.1 Bátonyterenyei kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Összeállította: Bass László, GYERE, Gyerekesély Egyesület

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen!

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen! Település:... Iskola:... Osztály:... Profil/tagozat/szak/szakma:... Kérdőív középiskolások részére A válaszadás önkéntes és névtelen! Kolozsvár, 1997 1. Születési éved:..., hónap:... 2. Születési helyed:...város

Részletesebben

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL VÁLASZADÁS ÖNKÉES! Az adatgyőjtés statisztikai célra történik! OSAP szám: 1968/06 Régió Megye Településkód (kerület) A háztartás sorszáma HREGIO HMEGYE HTERUL06 HAZTART HFIXAZON

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez

ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez Nyilvántartási szám: 2154 1968 Központi Statisztikai Hivatal ÚTMUTATÓ a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez KSH Életmód,- foglalkoztatás- és

Részletesebben

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és Tartalomjegyzék 1. Bevezető...2 2. Országjelentések 2.1. Csata Zsombor - Kiss Dénes - Veres Valér: Románia (Erdély)...5 2.2. Lampl Zsuzsanna: Felvidék (Szlovákia)...65 2.3. Gábrityné Molnár Irén - Rác

Részletesebben

Módszertani megjegyzések, fogalmak

Módszertani megjegyzések, fogalmak Módszertani megjegyzések, fogalmak A 2011. évi népszámlálás eszmei időpontja... 2 Területi egységek... 2 Népesség, népmozgalom... 3 Eltérés az előzetes és a végleges népességszám között... 3 A népesség

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

Munkakalauz. a dolgozó szülőknek

Munkakalauz. a dolgozó szülőknek Munkakalauz a dolgozó szülőknek 1 József Attila Nem tud úgy szeretni Nem tud úgy szeretni a világon senki Mint az édesanyám tud engem szeretni. Akármit kivántam megtette egy szóra, Még a csillagot is reám

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében

Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében in: Szerepváltozások. Jelentés

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben?

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben? Társadalomtudományi Intézet Kérdőív Kedves Megkérdezett! Intézetünk kutatást folytat arról, hogy néhány társadalmi problémával kapcsolatban milyen a hazai közvélemény. Kérjük, segítse elő munkánkat azzal,

Részletesebben

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Kapitány Balázs A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Tanulmányunk központi kérdése a különféle hátrányos helyzetek generációk

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA

A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA Gipsy students in secondary schools No. 268 RESEARCH RESEARCH Liskó Ilona A roma tanulók középiskolai továbbtanulása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Harmadrészt - Magyar Ifjúság 2012

Harmadrészt - Magyar Ifjúság 2012 Harmadrészt - Magyar Ifjúság 2012 ISBN 978-963-89861-3-9 Kiadó: ISZT Alapítvány - UISZ Alapítvány - Excenter Kutatóközpont Szerzők: Bogáromi Eszter, Csizmadia Zoltán, Domokos Tamás, Fazekas Anna, Nagy

Részletesebben