ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE"

Átírás

1 NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) , (36-1) FAX: (36-1) WEB: Engedélyezési száma: 1961/08 Kódszám: Megyekód Településkód Kérdező kódja A válaszadás önkéntes! Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE (Társadalmi, demográfiai panelfelvétel) Debrecen/Budapest NKI A kérdőívet ellenőrizte: Az ellenőrzés időpontja: Az ellenőrző megjegyzései 2008 / 2009

2 2 A VÁLASZADÓ TÁJÉKOZTATÁSA Ezt a kérdőíves felmérést a KSH Népességtudományi Kutató Intézete végzi óta 3-4 évente keresünk fel mintegy 15 ezer személyt, hogy megvizsgáljuk: hogyan alakulnak életkörülményeik, milyen tényezők befolyásolják a családalapítást, a gyermeknevelést, a munkavállalást. Az Ön nevét és címét attól a szülőjétől (édesanyjától vagy édesapjától) kaptuk meg, aki már harmadik alkalommal (először 2001-ben, ezt követően ben, legutóbb pedig most, 2008-ban) vett részt felmérésünkben, az Életünk fordulópontjai című kérdőív kitöltésében. Felmérésünket ugyanis szeretnénk kiterjeszteni a fiatal korosztályokra, azokra, akik most lépnek abba a korba, amelyben legtöbbjük tartós párkapcsolatot alakít ki, családot alapít, illetve tanulmányait befejezve munkát vállal, vagyis önálló felnőtté válik. Adatait az Adatvédelmi és a Statisztikai Törvény előírásainak megfelelően bizalmasan kezeljük, és csak tudományos célokra használjuk fel. Az adatok feldolgozása név nélkül történik, az eredmények már összesítve kerülnek nyilvánosságra. A felmérés eredményeit sokféleképpen hasznosítják azok a szakemberek, akiknek feladata, hogy a fiatalok problémáival, a családok helyzetével foglalkozzanak. Szeretnénk, ha e célok megvalósítását Ön is elősegítené azzal, hogy részt vesz a felmérésben. A kérdőív kitöltése kb. 1 órát vesz igénybe. KÉRDEZÉSTECHNIKAI ALAPSZABÁLYOK A kérdéseket mindig szó szerint kell felolvasni! A vonal jelentése, hogy eddig olvassuk fel a kérdéseket. Az alatta levő részt nem szabad felolvasni, csak jelölni benne a válaszokat., 9, 999 Akkor jelöljük, ha a kérdezett nem tud az adott kérdésre válaszolni. Ha nincs előre nyomtatva, akkor is be lehet írni. 8, 88 nem kíván válaszolni Az adott kérdésre nem kíván a kérdezett válaszolni. Ez néhány kényesebb kérdésnél előre nyomtatva van a kérdőívben, ha máshol is előfordulna, kézzel kell beírni. - RE! Ugratási jelzés, válasz után tovább a jelzett kérdésre. 421.: HA HÁZASTÁRSÁVAL ÉL! Szürke háttérrel olyan utasítások vannak jelölve, amelyek csak TÖBBIEK 501-RE! egy-egy csoportra vonatkoznak. CSAK EGY OK VÁLASZTHATÓ! Ebben a keretben valamilyen a kérdezőnek szóló utasítás szerepel.

3 3 Kezdjük Önnel és az Ön családi körülményeivel! 101. A kérdezett neme 1 férfi 2 nő 102. Hol született Ön? Kérem azt a települést mondja, ahol édesanyja élt, amikor Ön született! (Ne a kórház szerinti települést) ÍRD BE! KÓDLISTÁS RÖGZÍTÉS 00 nem a mai Magyarország területén született 103. Pontosan mikor született Ön? év hónap nap 104. Most csak arról a háztartásról kérdezném, ahol Ön mostanában folyamatosan, életvitelszerűen él, ahol a legtöbb időt tölti. Ez egy. 1 magánháztartás, vagy 105-RE! 2 intézményi háztartás? 104a. Milyen jellegű ez az intézmény? 1 kollégium 2 - nővér, ill. munkásszállás 3 egyéb intézmény 105. Önnel együtt hányan élnek ebben a háztartásban? (kollégista, ingázó: abban a magánháztartásban, ahol a legtöbbet szokott tartózkodni) fő HA EGYEDÜL ÉL: 120- RA!

4 Beszéljünk most róluk! Kezdjük a házastársával, élettársával, ha van A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Sorsz. Milyen rokonságban áll Önnel? Neme: Mikor született Ő? Mióta él Önnel együtt, egy 1=férfi háztartásban? 2=nő év hó év hó 1. kérdezett A KÉRDEZETTRŐL NEM KELL KITÖLTENI! 2. partnere 3. Mivel foglalkozik, mit csinál? gyermekek (saját vagy partneré: (Rokonsági KÓD: 03 06) más háztartástagok (Rokonsági KÓD: 07 16) A ROKONSÁGI VISZONY KÓDJAI: PARTNER: 01 házastársa 02 élettársa GYERMEK: 03 a jelenlegi házastárssal, élettárssal közös gyermek 04 a kérdezett saját gyermeke egy korábbi partnertől 05 házas/élettárs korábbi kapcsolatából származó gyermek 06 örökbe fogadott gyermek MÁS HÁZTARTÁSTAG: 07 szülője 08 nevelőszülő, nem vér szerinti szülő 09 anyósa apósa (élettársnál is) 10 gyermekének házas-, élettársa (menye, veje) 11 unokája, dédunokája 12 édestestvére 13 testvére (fél-. mostoha) 14 nagyszülő, dédszülő, partner nagyszülője, dédszülője 15 egyéb rokona 16 nem rokona A TEVÉKENYSÉG KÓDJAI: 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó 03 munkanélküli 04 anyasági ellátáson (gyed, gyes, gyet) 05 nyugdíjas 06 háztartásbeli (HTB) 07 még nem iskoláskorú 08 tanuló, diák 09 egyéb aktív 10 egyéb inaktív

5 Van-e a háztartásnak olyan tagja, akit mindennapi tevékenységében gátol valamilyen egészségi probléma, betegség, rokkantság? 1 van ilyen 2 nincs 108-RA! HA VAN ILYEN: MÁSOLD ÁT A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT A 106. KÉRDÉS TÁBLÁZATA ELSŐ OSZLOPÁBÓL! 107a. Ki(k) ő(k)? A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: 108. Van-e a háztartásnak olyan tagja, aki jellemzően legalább heti három napot nem tölt a háztartásban, például, mert kollégista, vagy mert másutt is van lakása? 1 van ilyen 2 nincs HA VAN ILYEN: MÁSOLD ÁT A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT A 106. KÉRDÉS TÁBLÁZATA ELSŐ OSZLOPÁBÓL! 108a. Ki(k) ő(k)? A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A 106-OS TÁBLÁZAT ALAPJÁN ÁLLAPÍTSD MEG, HOGY VAN-E A KÉRDEZETTNEK VELE EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ, SAJÁT, NEVELT VAGY ÖRÖKBE FOGADOTT GYERMEKE. (3-6- OS ROKONSÁGI KÓD)! 1 van gyermeke FOLYTASD: nincsen gyermeke HA VAN PARTNERE: 118-RA! HA NINCS PARTNERE: 120-RA! 109. Kérem, gondoljon az Önnel együtt élő gyermekére / gyermekeire! Kizárólag otthon nevelkedik/nek, vagy pedig be van(nak) íratva bölcsődébe, óvodába, iskolába, vagy egyéb intézménybe? MÁSOLD ÁT A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT A 106. KÉRDÉS TÁBLÁZATA ELSŐ OSZLOPÁBÓL! A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A nevelkedés kódja: A nevelkedés kódja: A nevelkedés kódja: A nevelkedés kódja: A NEVELKEDÉS KÓDJAI: 1 nincs beíratva sehová, otthon van 2 bölcsődébe jár 3 óvodába jár 4 iskolába jár 5 egyéb intézménybe jár (pl. családi napközi)

6 Most a legfiatalabb gyermekéről kérdezném! E gyermek után kapott-e a gyermeket gondozó személy GYED-et (gyermekgondozási díjat)? GYED: SZÜLÉS ELŐTTI FIZETÉS ÖSSZEGÉTŐL FÜGGŐ, BŐKEZŰBB JUTTATÁS 1 igen 2 nem : NŐKNÉL AZ ÖN, FÉRFIAKNÁL A GYERMEK ÉDESANYJA SZÖVEGET HASZNÁLD! TÖBB GYERMEK ESETÉN A LEGFIATALABBAT VEDD FIGYELEMBE! 111. Ön / a gyermek édesanyja 1 - még otthon van a gyermekkel, vagy 114- RE! 2 - már visszament dolgozni? 112. Mennyi idős volt a gyermekük, amikor Ön / az édesanya visszament dolgozni? éves és hónapos 9 - NT 9 HA PONTOSAN A GYERMEK HÁROM ÉVES KORÁBAN MENT VISSZA 114-RE! HA A GYERMEK 3 ÉVES KORA ELŐTT MENT VISSZA: 113. Mi volt a legfőbb oka annak, hogy Ön / a gyermek édesanyja munkát vállalt a gyermek 3 éves kora előtt? Kérem, ha többféle ok is szerepet játszott, a legfontosabbat jelölje! 1 Anyagi ok miatt; 2 szeretett volna mással is foglalkozni a gyermeknevelés mellett; vagy 3 a későbbi munkavállalás miatt volt erre szükség? 7 egyéb ok HA A GYERMEK 3 ÉVES KORA UTÁN MENT VISSZA: 113b. Mi volt a legfőbb oka annak, hogy Ön / a gyermek édesanyja a gyermek 3 éves kora után is otthon maradt a gyermekkel? Kérem, a legfontosabbat jelölje! 1 dolgozni akart, de nem kapott rögtön munkát 2 dolgozni akart, de nem tudta elhelyezni a gyermeket 3 nem akart még dolgozni a gyermek érdekében 4 nem akart még dolgozni, de más okból? 7 egyéb ok 114. Végzett-e Ön / a gyermek édesanyja bármiféle kereső tevékenységet, mialatt otthon volt a gyermekével (amióta otthon van a gyermekével)? 1 igen 2 nem 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI

7 Felsorolok a gyermekneveléssel összefüggő néhány feladatot, kötelezettséget. Kérem, mondja meg, hogy Önöknél ki szokta végezni ezeket a feladatokat! Válaszoljon a 2. VÁLASZLAP segítségével! Általában Mindig a a kérdezett kérdezett HA VAN HÁZASTÁRSA / ÉLETTÁRSA Kérdezett és partnere megosztva Általában Mindig a a partner partner Mindig/ Mindig vagy általában általában valaki más, valaki más a de nem a háztartásból háztartásból A gyermekek megcsinálják maguk Nem érinti a./ Ki szokta felöltöztetni a gyermekeket vagy ellenőrizni, hogy felöltöztek-e megfelelően? b./ Ki szokta lefektetni a gyermekeket vagy ellenőrizni, hogy lefeküdtek-e? c./ Ki szokott otthon maradni a beteg gyermekekkel? d./ Ki szokott játszani a gyermekekkel? e./ Ki szokott segíteni a házi feladat elkészítésében? f./ Ki szokta elvinni/elhozni a gyermekeket az iskolából, óvodából? : HA VAN EGYÜTTÉLŐ HÁZAS- VAGY ÉLETTÁRSA, HA NINCS 117-RE! 116. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mindent egybevetve mennyire elégedett az Ön és házastársa/élettársa között kialakult, a gyermekneveléssel kapcsolatos munkamegosztással? A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Skálaérték: 9

8 Szokott-e szívességből segítséget kapni a gyermekek ellátásában, felügyeletében Önnel nem egy háztartásban élő személyektől (pl. rokonok, barátok stb.)? 1 igen, kap 2 nem kap 118- RA! 117a. Kitől, kiktől kapja ezt a segítséget? A KÓDJÁT ÍRD A KITŐL ROVATBA! 117b. Havonta általában hányszor kapja tőle ezt a segítséget? Kitől? Havonta általában hányszor? 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT SEGÍTŐ SZEMÉLYEK KÓDJA EZEKET ÍRD A KITŐL ROVATBA 01 külön élő házas-, élettársa, partnere 09 fiútestvére 02 anyja 10 nagymája 03 apja 11 nagypapája 04 anyósa 12 unokája 05 apósa 13 egyéb rokona 06 fia 14 barátja 07 lánya 15 szomszédja 08 lánytestvére 16 más személy : HA VAN EGYÜTT ÉLŐ HÁZASTÁRSA, ÉLETTÁRSA! HA NINCS 120 -RA 118. Most pedig arra lennék kíváncsi, hogy kinek mi a feladata az Önök háztartásában. Kérem, mondja el a 3. VÁLASZLAP segítségével, hogy a felsorolt feladatokat ki végzi Önöknél. Mindig a kérdezett Általában a A kérdezett kérdezett és partnere megosztva HA VAN HÁZASTÁRSA /ÉLETTÁRSA Általában a partner Mindig a partner Mindig vagy általában valaki más Mindig/ általában valaki más, de nem a háztartásból NT a./ Főzés b./ Mosogatás c./ Bevásárlás d./ Takarítás e./ Kisebb javítások a házban és a ház körül f./ A kiadásokbevételek figyelemmel követése g./ Közös programok szervezése

9 Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire elégedett az Ön és házastársa/élettársa közötti munkamegosztással? 0-tól 10-ig értékeljen, ahol a 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig azt, hogy teljes mértékben elégedett! Skálaérték: 9 MINDENKITŐL! 120. Szokott-e Ön segíteni valaki másnak gyermekek ellátásában, felügyeletében? Csak olyan személyekre gondoljon, akikkel nem él együtt, nem tagjai a háztartásának és nem fizetnek ezért Önnek. 1 igen, 2 nem 121- RE! 120a. Kinek, kiknek adja ezt a segítséget? A KÓDJÁT ÍRD A KINEK ROVATBA! 120b. Havonta általában hányszor nyújt neki segítséget? Kinek? Havonta általában hányszor? 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT SEGÍTETT SZEMÉLYEK KÓDJA EZEKET ÍRD A KINEK ROVATBA 01 külön élő házas-, élettársa, partnere 09 fiútestvére 02 anyja 10 nagymája 03 apja 11 nagypapája 04 anyósa 12 unokája 05 apósa 13 egyéb rokona 06 fia 14 barátja 07 lánya 15 szomszédja 08 lánytestvére 16 más személy 121. Szokott-e igénybe venni fizetett segítséget a háztartási munkák ellátásában? 1 igen 121a. Havonta átlagosan hány alkalommal? 2 nem

10 10 Partnerkapcsolatra vonatkozó kérdések MINDENKITŐL! 201. Mi az Ön hivatalos családi állapota? 1 nőtlen, hajadon 2 házas, és együtt élnek 3 házas, külön élnek Mióta élnek külön? év 4 özvegy hó 5 elvált 203-RA 202. Néhány dolgot kérdeznék a házasságáról. A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Mikor kötötték a házasságot? év (DÁTUM) hó A házasság megkötése előtt élt-e együtt házastársával, ha igen milyen hosszan? (IDŐTARTAM) 1 igen 0 nem év hó Fennáll-e a házasság? 1 máig tart 2 felbomlott, szétköltöztek 3 felbomlott, elváltak 4 megözvegyült Az özvegyülés, szétköltözés vagy válás időpontja: (DÁTUM) év hó MINDENKITŐL! 203. Élt-e Ön valakivel együtt legalább három hónapig élettársi kapcsolatban úgy, hogy abból nem lett házasság? (A mostani élettársi kapcsolatát ne vegyük számításba!) 1 igen Hány ilyen kapcsolata volt: kapcsolat 2 nem 204 RE! HÁRMAT REGISZTRÁLUNK: IDŐRENDBEN AZ ELSŐT ÉS KÉT TOVÁBBIT, A KÉRDEZETT SZÁMÁRA JELENTŐSET! A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Az együttélés kezdete megszűnése év hó év hó NT Első élettársi kapcsolat 9 Egyéb élettársi kapcsolat 9 Egyéb élettársi kapcsolat 9 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 204. Tehát Ön jelenleg HA BIZTOSAN TUDOD NE KÉRDEZD, CSAK JELÖLD! 1 házastársával él, 220- RA! 2 élettársával él, 3 állandó partnere van, de nem él vele együtt, vagy 4 nincs állandó partnere?

11 11 ÉLETTÁRSA VAN! KÜLÖNÉLŐ PARTNERE VAN NINCS ÁLLANDÓ PARTNERE 205. Mióta élnek együtt? év hó 206. Mi az Ön élettársának családi állapota? 1 nőtlen, hajadon 2 házas (nem él a házastársával) 3 özvegy 4 elvált 207a. Szándékában áll-e összeházasodni az élettársával az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 208a. Élettársa szeretne összeházasodni önnel? 1 Igen 2 Nem 3 bizonytalan (partner) 9 (a kérdezett) nem tudja 207b. Szándékában áll-e összeházasodni a partnerével az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 208b. A partnere szeretne összeházasodni önnel? 1 Igen 2 Nem 3 bizonytalan (partner) 9 (a kérdezett) nem tudja 207c. Szándékában áll-e összeházasodni valakivel az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 209b. Szándékában áll-e összeköltözni a partnerével az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 210b. Partnere szeretne összeköltözni önnel? 1 Igen 2 Nem 3 bizonytalan (partner) 9 (a kérdezett) nem tudja 209c. Szándékában áll-e összeköltözni valakivel az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 220- RA! 301- RA! FOLYTASD 211-EL! 211. Mikor kezdődött ez a kapcsolat? év hó 212. Éltek-e már együtt tartósan, legalább három hónapot jelenlegi partnerével? 1 igen 2 nem

12 Mikor született a partnere? év hó 214. Önnek mennyi ideig tart az út az Ő otthonáig? óra perc 215. Havonta átlagosan hány alkalommal találkoznak egymással személyesen? -ször 00 ritkábban, mint havonta Miért nem laknak együtt? Mi a legfőbb ok? CSAK EGY OK VÁLASZTHATÓ! 1 Ön akarja így, 2 mindketten így akarják, 3 a partnere akarja így, vagy pedig 4 külső akadályok miatt nem tudnak együtt lakni? 217. Miért? Kérem, mondja el részletesen, hogy milyen okok miatt nem laknak együtt! NYITOTT KÉRDÉS, EGYSZERŰEN ÍRD BE, AMIT MOND! 218. A 6. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon: ha együtt élne partnerével/ valakivel, az hogyan hatna? Ha együtt élne valakivel, az hogyan hatna a./ arra, hogy szabadon megtehesse, amit akar? Sokkal rosszabb lenne Rosszabb lenne Sem jobb sem rosszabb Jobb lenne Sokkal jobb lenne NT b./ a munkahelyi kilátásaira? c./ az anyagi helyzetére? d./ a szexuális életére? e./ szülei önről alkotott véleményére? f./ a környezete, barátai önről alkotott véleményére? g./ arra, hogy boldog és elégedett legyen az életben?

13 Kérem osztályozzon 1-től 5-ig mint az iskolában. Mennyire igaz az Ön helyzetére, hogy Mennyire igaz, az Ön helyzetére, hogy a./ a legtöbb barátja szerint Önnek együtt kellene élnie partnerével / valakivel. b./ a szülei szerint Önnek együtt kellene élnie partnerével / valakivel. c./ a legtöbb rokona szerint Önnek együtt kellene élnie partnerével / valakivel. Egyáltalán nem igaz Teljesen Nem érinti NT MINDENKITŐL, AKINEK VAN HÁZAS-, ÉLETTÁRSA, VAGY KÜLÖN ÉLŐ PARTNERE! AKINEK NINCS SEMMIFÉLE KAPCSOLATA 301-RE! 220. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire elégedett a partnerkapcsolatával? 0-tól 10-ig értékeljen, ahol a 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig azt, hogy teljes mértékben elégedett! Skálaérték: A 7. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy Önök a következők miatt milyen gyakran vitatkoznak? Milyen gyakran vitatkoznak a a./ házimunka megosztása miatt? Sohasem Ritkán Elég gyakran Nagyon gyakran Nem érinti b./ anyagi ügyek miatt? c./ szabadidő eltöltésén? d./ HA VAN: barátokkal való kapcsolat miatt? e./ HA VAN: szülőkkel való kapcsolat miatt? f./ HA VAN:a gyermeknevelés dolgában? g./ gyermekvállalás miatt? h./ közös célok, tervek miatt? i./ alkoholfogyasztás miatt? j./ féltékenység miatt? NT

14 Amikor Önnek komolyabb nézeteltérése támad párjával, milyen gyakran történik a következő? Kérem, a 8. VÁLASZLAPRÓL válasszon! a./ Megtartja magának a véleményét, hogy elkerüljék a nagyobb vitát b./ Nyugodtan megbeszélik a problémát. c./ Veszekednek, kiabálnak egymással Sohasem Ritkán Néha Elég gyakran Nagyon gyakran Nem kíván vál d./ Tettlegességig fajul a dolog NT 223. Az elmúlt egy év során felmerült-e Önben a válás, a kapcsolat megszakításának a gondolata: 1 nem merült fel; 2 igen, gondolt rá; 3 igen, mindketten gondoltak rá; 4 igen, komolyan foglalkoznak a válás, a kapcsolat megszakításának a lehetőségével, vagy 5 a válás már folyamatban van?

15 15 CSALÁDI TERVEK 301. Most néhány állítást olvasnék föl. Mennyire ért egyet ezekkel? Az 1-es jelenti azt, hogy egyáltalán nem ért egyet, az 5-ös pedig azt, hogy teljesen egyetért. A közbülső osztályzatokat is használhatja. Mennyire ért egyet azzal, hogy Egyáltalán nem ért egyet Teljesen egyetért a./ A házasság idejétmúlt intézmény NT b./ Nincs semmi rossz abban, ha egy férfi és egy nő házasságkötés nélkül kíván együtt élni. c./ A házasság élethosszig tartó kapcsolat és nem érhet véget. d./ Ha egy házasság boldogtalanná válik, jobb ha elválnak, még ha gyermekük van is e./ Egy nőnek szüksége van gyermekre a teljes élethez f./ Egy férfinak szüksége van gyermekre a teljes élethez g./ Egy gyermeknek mindkét szülőjére szüksége van ahhoz, hogy boldogan nőjön fel. h./ Egy nőnek joga van egyedül is gyermeket vállalni, még akkor is, ha nem akar párkapcsolatban élni. i./ Ha a gyermekek elérték a éves kort, el kell kezdeniük a szülőktől függetlenül élni. j./ A homoszexuális pároknak ugyanolyan jogokat kellene adni, mint a heteroszexuálisoknak Ön mit tanácsolna a fiatal nőknek és férfiaknak? Milyen életformát válasszanak? 1 Egyedül, önállóan éljenek, 2 élettársi kapcsolatban éljenek, 3 először éljenek együtt, majd kössenek házasságot, vagy pedig 4 kössenek házasságot előzetes együttélés nélkül? 303. Véleménye szerint manapság hány éves korban legjobb először összeköltözni egy partnerrel egy nőnek? és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy éves kor között, vagy éves kor között, vagy 88 inkább 30 éves kor fölött? 88 inkább 30 éves kor fölött? 9 9

16 És véleménye szerint manapság hány éves korban legjobb házasságot kötni egy nőnek? és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy éves kor között, vagy éves kor között, vagy 88 inkább 30 éves kor fölött? 88 inkább 30 éves kor fölött? Véleménye szerint manapság hány éves korban a legjobb, hogy megszülessen az első gyermeke egy nőnek? és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy éves kor között, vagy éves kor között, vagy 88 inkább 30 éves kor fölött? 88 inkább 30 éves kor fölött? Ön szerint mennyire fontos a házasság megkötése, ha egy élettársi kapcsolatban a nő terhes lesz, és szeretnék megtartani a gyermeket? 4 Nagyon fontos, 3 elég fontos, 2 nem különösebben, vagy 1 egyáltalán nem fontos házasságot kötni? 306a. És mikor kellene megkötni a házasságot? 1 Feltétlenül a gyermek megszületése előtt, vagy 2 elegendő a gyermek megszületése után? 307. Ön szerint általánosságban hány gyermek ideális egy mai magyar családban? gyermek 00 egy sem 88 nem számot mond (pl. amennyi sikerül, amennyit az Isten ad, stb.) 9

17 A családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatban olvasnék fel néhány véleményt. Arra kérem, mindegyikről mondja meg, hogy Ön egyetért vele, vagy pedig nem ért egyet. a./ Az a helyes, ha a férj számára a munka a fontosabb, a feleség számára pedig az otthon és a gyermekek, még akkor is, ha mindketten dolgoznak. b./ Egy gyermek mindenben engedelmeskedjen a szüleinek és tisztelje őket, még akkor is, ha a szülők nem szolgálnak rá. c./ Jó szakma, jó állás mellett igazuk van a nőknek, ha fontosabb a munkájuk, mint az, hogy több gyermekük legyen. d./ Vannak ugyan szülői kötelességek, de az életcélokról nem kell lemondani a gyermekek miatt. Egyetért Nem ért egyet Bizonytalan NT A 9. VÁLASZLAPON olyan dolgok szerepelnek, amelyekre az ember a gyermekeit nevelheti. Kérem, válassza ki közülük azt az ÖTÖT, amelyeket különösen fontosnak tart! 01 engedelmesség 08 következetesség 02 függetlenség 09 nemzeti érzés 03 humanizmus 10 önzetlenség 04 jó modor 11 szorgalom, kitartás 05 kemény munka 12 takarékosság 06 képzelőerő 13 türelem, megértés mások iránt 07 kötelességtudat 14 vallási meggyőződés 9

18 18 A 310. KÉRDÉS ELŐTT ÁLLAPÍTSD MEG ÉS JELÖLD, HOGY AZ ALÁBBIAK KÖZÜL MELYIK KATEGÓRIÁBA TARTOZIK A KÉRDEZETT! SZÜKSÉG ESETÉN KÉRDEZZ RÁ, ILLETVE ELLENŐRIZD A KORÁBBI VÁLASZA ALAPJÁN! VAN-E PARTNERE: 204. kérdés 1 Nő 310a- RA! 3 Férfi, akinek van házastársa, élettársa vagy külön élő partnere 310b- RE! 5 Férfi, akinek nincs semmilyen partnere 310c- RE! 310a. Tudomása szerint terhes Ön jelenleg? 310b. Tudomása szerint partnere terhes jelenleg? 310c. Ha nincs is állandó partnere, van olyan hölgy ismerőse, aki tudomása szerint jelenleg Öntől terhes? 1 igen 2 nem 3 talán 4 neki vagy a partnerének nem lehet (már) gyermeke 401- RE! HA A KÉRDEZETT VAGY PARTNERE TERHES ÍGY KÉRDEZD: 311a. Szeretnénk megtudni néhány adatot a terhességgel kapcsolatban. Mivel ezek a kérdések érzékenyek lehetnek, ha kívánja, a válaszokat a mellékelt lapon maga is bejelölheti. ADD ÁT A CSALÁDTERVEZÉSI LAPOT, ÚGY, HOGY A PIROS SZÖVEG LEGYEN FELÜL! A lapnak csak ezt az oldalát kell kitölteni. Válaszait ezután borítékba tesszük és leragasztjuk, mivel nekem ezt zárt borítékban kell leadnom. A TÖBBIEKTŐL ÍGY: 311b. Szeretnénk megtudni néhány adatot a családtervezéssel kapcsolatban. Mivel ezek a kérdések érzékenyek lehetnek, ha kívánja, a válaszokat a mellékelt lapon maga is bejelölheti. ADD ÁT A CSALÁDTERVEZÉSI LAPOT, ÚGY, HOGY A FEKETE SZÖVEG LEGYEN FELÜL! A lapnak csak ezt az oldalát kell kitölteni. Válaszait ezután borítékba tesszük és leragasztjuk, mivel nekem zárva kell leadnom.

19 19 ERRE AZ OLDALRA VAN BERAGASZTVA AZ A5-ÖS BORÍTÉK, BENNE AZ ÖSSZEHAJTOTT A4-ES CSALÁDTERVEZÉSI LAPPAL

20 20

21 21 Köszönöm a válaszait, most térjünk vissza a hagyományos kérdőívhez! 312. Van-e olyan terve, elképzelése, hogy az elkövetkező három éven belül (újabb) gyermeket vállal? 1 igen, mindenképpen 2 inkább igen 3 inkább nem 4 semmiképpen sem 313. Feltéve, hogy a következő 3 éven belül nem születik gyermeke, valamikor később szeretne-e még gyermeket? 1 igen 2 nem 401- RE! 314. Hány éves korában szeretné, hogy a (következő) gyermeke megszülessen? éves korában 88 nem számot mond Lányt vagy fiút szeretne (első) következő gyermekének? 1 lányt 2 fiút 3 mindegy a gyermek neme 316. Mindent egybevetve Ön hány további gyermeket szeretne (még, a meglévőkön kívül)? HA A VÁLASZADÓ VAGY PARTNERE TERHES, ÍGY KÉRDEZD: Nem számítva a jelenlegi terhességet, mennyi további gyermeket szeretne még? gyermek 88 nem számot mond (pl. amennyi sikerül, amennyit az Isten ad stb.) 9

22 22 A válaszadóra vonatkozó kérdések 401. Kérem, a 10. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mely vallási felekezethez tartozónak érzi magát! 01 római katolikus 08 izraelita (zsidó) 02 kálvinista (református) 09 muzulmán 03 evangélikus 10 hindu 04 görög katolikus 11 buddhista 05 unitárius 12 egyéb vallás 06 Hit gyülekezete 13 nem tartozik felekezethez 07 görögkeleti (ortodox) 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI Saját magát a következő kijelentések közül melyikkel tudná legjobban jellemezni? 1 Vallásos vagyok, az egyház tanítását követem, 2 vallásos vagyok a magam módján, 3 nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e, 4 nem vagyok vallásos. 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 403. Kérem, a 11. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy Ön mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát! 01 Bolgár 10 Román 02 Cigány 11 Ruszin 03 Cigány származású magyar 12 Szerb 04 Görög 13 Szlovák 05 Horvát 14 Szlovák származású magyar 06 Lengyel 15 Szlovén 07 Német 16 Ukrán 08 Német származású magyar 17 Magyar 09 Örmény 18 Egyéb 88 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? ADD ÁT A 12. VÁLASZLAPOT. TÖBB VÉGZETTSÉG ESETÉN A MAGASABBAT JELÖLD! 01 nem járt iskolába 02 kevesebb, mint 8 általános (4-6 elemi) 03 8 általános (4 elemi, 4 polgári) 04 szakmunkásképző (szakiskola, tanonciskola) 05 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 06 gimnáziumi érettségi 07 középiskola utáni, felsőfokra nem akkreditált szakképzés 08 felsőfokú, akkreditált szakképzés 09 főiskolai diploma 10 egyetemi diploma 11 tudományos fokozat (PhD, DLA) 406- RA! 406- RA!

23 Milyen területen, milyen szakmában szerezte legmagasabb iskolai végzettségét? NYITOTT KÉRDÉS, EGYSZERŰEN ÍRD BE, AMIT MOND! 406. Kérem, tekintsük át, Ön mettől meddig, milyen tanulmányokat végzett iskolarendszerű oktatás keretében! Kezdjük alapfokon, az általános iskolával! HA JELENLEG IS TANUL, AKKOR A TÁBLÁZATBAN A JELENLEGI TANULÁNYOKNAK MEGFELELŐ, UTOLSÓ SORBAN A TANULMÁNYOK VÉGE KÓDKOCKÁKAT HAGYD ÜRESEN! A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Iskola Tanulmányok típusa kezdete (év) Tanulmányok vége (év) Tagozat AZ ISKOLATÍPUS KÓDJAI: 01 általános iskola 8 osztályig (elemi, polgári) osztály 03 szakmunkásképző, szakiskola, tanonciskola 04 szakközépiskola 05 gimnázium 06 technikum 07 felsőfokra nem akkreditált szakképzés 08 felsőfokú, akkreditált szakképzés 09 főiskolai képzés 10 egyetem 11 doktori képzés, (PHD, DLA) A TAGOZAT KÓDJAI: 1 nappali 2 esti 3 levelező 4 távoktatás 5 egyéb

24 Jelenleg Ön dolgozik-e, végez-e bármilyen kereső tevékenységet? 1 igen 2 nem 407a. Hogyan, jellemzően milyen formában? Válaszoljon a13. VÁLASZLAP segítségével! TÖBB VÁLASZ ESETÉN A LEGFONTOSABB! 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos 03 szövetkezet, társas vállalkozás tagja 04 közmunkás, közcélú, közhasznú munkát végez 05 nyugdíjas, és kereső munkát is végez (részmunkaidős, alkalmi m. stb. is) 06 nappali tagozaton tanul, és rendszeres munkát végez 07 nappali tagozaton tanul, és alkalmi munkát végez 08 gyes, gyed, gyet igénybevétele mellett dolgozik 09 alkalmi munkákat vállal 10 segítő családtag 407b. Miért nem? Hogyan jellemzi helyzetét? 01 saját jogon öregségi nyugdíjas 02 rokkant nyugdíjas (leszázalékolt) 03 özvegyi nyugdíjas 04 gyed-en van 05 gyes-en van 06 gyet-en van 07 háztartásbeli 08 tanuló 09 munkanélküli 10 egyéb 407c. Mennyire elégedett ezzel a helyzettel? Használja az 1. VÁLASZLAPOT! Skálaérték: 9 VÁLASZ UTÁN 410- RE! : HA GYED-EN, GYES-EN, GYET-EN VAN ÉS NEM DOLGOZIK!, TÖBBIEK 410-RE Van-e lehetősége arra, hogy közvetlenül az anyasági ellátások lejárta után munkát vállaljon? 1 igen 2 nem 409. Szándékában áll-e Önnek közvetlenül az anyasági ellátások lejárta után munkát vállalni? 1 mindenképpen 2 inkább igen 3 inkább nem 4 semmiképpen

25 Mi (volt) az Ön (legutolsó) pontos foglalkozása? Ha több is van (volt), kérem, gondoljon a legfontosabbra! 0000: SOHA NEM DOLGOZOTT 422- RE! FEOR 410a. Ön ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végzi (végezte)? ALÁHUZÁSSAL HALADJ A NYILAK MENTÉN! A FOGLALKOZÁS VÉGSŐ KÓDJA. EZT IS KELL JELÖLNI! Önálló (Tulajdonos vagy résztulaj- gazdálkodó (mezőgazdaságban) 01 gazdálkodó iparos (termelő tevékenységet folytat) 02 iparos kereskedő 03 kereskedő szolgáltató 04 szolgáltató donos) szellemi szabadfoglalkozású 05 szellemi Alkalmazott Felső vezető (oszt. vez. felett, Fizikai vagy irányít, dönt, szankcionál) szellemi van munkát Milyen szintű Közép vezető (oszt. vez. irányít végez? Vezető? szankcionál) Szellemi van 06 közvetlen termelésirányító Fizikai Szakmunkát végez? van 07 szakmunkás Van-e Van-e a munkához beosztottja? való szakmai biz.? nincs nincs Betanított munkát végez? 08 betanított munkás Segédmunkát végez? 09 segédmunkás Van-e beosztottja? Alsó vezető (oszt. vez. alatt munkát oszt, közvetít) 10 felső vezető 11 közép vezető 12 alsó vezető nincs van 13 beosztott diplomás szellemi 14 beosztott érettségizett Van-e diplomája? van nincs szellemi Van-e érettségije? 15 beosztott nem nincs érettségizett szellemi Szellemi 16 alkalmi szellemi Kizárólag alkalmi munkát végez (végzett) Ez szellemi vagy fizikai munka (volt)? Fizikai 17 alkalmi fizikai 9

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez VÁLASZLAP FÜZET az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez 1. VÁLASZLAP 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nincs megelégedve 2. VÁLASZLAP Mely vallási felekezethez tartozik? 1 római

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6320, (36-1) FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Helyettesítő kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek 1. Neme: férfi nő 2. Születési ideje: év hónap nap 3.1. Állampolgársága: magyar magyar és külföldi, mégpedig: magyar,

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében a kérdőív sorszáma Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Kérdező aláírása:... A kérdezés kezdete: 2001. 01. hó... nap...

Részletesebben

Életünk fordulópontjai

Életünk fordulópontjai NKI KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓIÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU Engedélyezési száma:

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

AZ ADATGYŰJTÉS CSAK MOBIL ESZKÖZ SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNHET!

AZ ADATGYŰJTÉS CSAK MOBIL ESZKÖZ SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNHET! NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6320, (36-1) FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Az adatszolgáltatás a 2015. évi X. törvény alapján kötelező. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl sorszám UNICEF 2012. december Település neve:. Budapesten kerület: A kérdezı aláírása:...... KÉRDEZÉS KEZDETE: 2012. december hó... nap... óra... perctıl igazolványszám Jó napot kívánok! vagyok, a TÁRKI

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív sorszám OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív Település neve:... Budapesten kerület: A kérdező aláírása:...igazolványszáma: KÉRDEZÉS KEZDETE: 2004....hónap... nap... óra... perctől 1. Megítélése szerint az Ön jelenlegi

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY Megye kódja Település neve magyarul Település neve románul Településkód Címsorszám Az összeíró kódja A kérdezés ideje: hónap nap A kérdezés kezdete: óra perc A kérdezés vége: óra perc A válaszadás önkéntes!

Részletesebben

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni)

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) SZŰRŐKÉRDŐíV SORSZÁM: I. Azonosító adatok: Kitöltés időpontja: Kitöltés helye: Kitöltő neve: II. Kérdezett adatai: 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) 2. Neme 1 férfi 2 nő 3. Születési helye:... 4.

Részletesebben

SORSZÁM A CÍMLAPRÓL 0 2

SORSZÁM A CÍMLAPRÓL 0 2 2 családi adatok 1 SORSZÁM A CÍMLAPRÓL 2 1 2 3 4 5 6 Jó napot kívánok, Y vagyok, a Szonda Ipsos közvélemény-kutató intézet munkatársa. A KSH Népességtudományi Kutató Intézetének megbízásából országos adatgyűjtést

Részletesebben

OMNIBUSZ 2011/11. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása... kérdezői igazolványszám

OMNIBUSZ 2011/11. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása... kérdezői igazolványszám s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? fős A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 OMNIBUSZ 2011/11 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

KUTATÓINTÉZET NÉPESSÉGTUDOMÁNYI NKI DEMOGRAPHIC BEVÁNDORLÓK. kérdőív. 2002 június. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

KUTATÓINTÉZET NÉPESSÉGTUDOMÁNYI NKI DEMOGRAPHIC BEVÁNDORLÓK. kérdőív. 2002 június. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET NKI DEMOGRAPHIC RESEARCH INSTITUTE BEVÁNDORLÓK kérdőív 2002 június A válaszadás önkéntes! Melyik országból érkezett Magyarországra a válaszoló?

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

AZ ADATGYŰJTÉS CSAK MOBIL ESZKÖZ SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNHET!

AZ ADATGYŰJTÉS CSAK MOBIL ESZKÖZ SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNHET! NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6320, (36-1) FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

Piliscsaba szociális térkép

Piliscsaba szociális térkép HÁZTARTÁS sorszáma Piliscsaba szociális térkép 2 0 1 6. A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom

Részletesebben

OMNIBUSZ 2002/12/B. A válaszadás önkéntes! Készült a KSH Népességtudományi Kutatóintézete megbízásából. sorszám. 1 főcím 2 pótcím

OMNIBUSZ 2002/12/B. A válaszadás önkéntes! Készült a KSH Népességtudományi Kutatóintézete megbízásából. sorszám. 1 főcím 2 pótcím 1 főcím 2 pótcím sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő OMNIBUSZ 2002/12/B Készült a KSH Népességtudományi Kutatóintézete megbízásából A válaszadás

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Kérdõív Az adatszolgáltatás nem kötelezõ! Nevet felírni nem kell! Település: 1. Az adatszolgáltató neme: 1-férfi 2. Az adatszolgáltató családi állapota: 0-nõtlen, hajadon

Részletesebben

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2006 F A kikérdezés

Részletesebben

NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor

NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor I. Projektgazda tölti ki A projekt azonosítója: A projektbe történő belépés dátuma: (együttműködési megállapodás, támogatás vagy szolgáltatás

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

ISSP kérdőív. A válaszadás önkéntes! Kulcs: sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

ISSP kérdőív. A válaszadás önkéntes! Kulcs: sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám Kulcs: 1 2 3 4 5 6 ISSP 1998 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2000. október-november Egészségfejlesztési Kutatóintézet Magyar Gallup Intézet A-82/2000 1 A kérdőív kitöltésekor

Részletesebben

AZ 5. KÉRDÉSRE! egyéb (8), éspedig:...

AZ 5. KÉRDÉSRE! egyéb (8), éspedig:... A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2008 F A kikérdezés

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása HELYZETKÉP 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet MTA, 2014. január 20. 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 A teljes első női házasságkötési

Részletesebben

Gyermek. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Gyermek. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Gyermek kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Hungary FL08 European Youth HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett neme Férfi Nő D Hány éves

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON s o r s z á m PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON SZAKISKOLA_2009 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született?

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

AZONOSÍTÓ: 1 1. A CSALÁDI ÁLLAPOT KÖVETÉSE: 2001 év végén Ön házas volt, de külön élt

AZONOSÍTÓ: 1 1. A CSALÁDI ÁLLAPOT KÖVETÉSE: 2001 év végén Ön házas volt, de külön élt AZONOSÍTÓ: 1 1 2001 év végén Ön házas volt, de külön élt házastársától és élettársa volt Házas X 2001 év végén Ön 0 saját gyerekével élt egy háztartásban, 1 gyermekével nem élt együtt. Neme Születési dátuma

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2005. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Kérdőív a képviselőjelöltekről

Kérdőív a képviselőjelöltekről Központi Statisztikai Hivatal Kérdőív a képviselőjelöltekről Az adatszolgáltatás önkéntes! 0. Melyik megyében és mely listán vesz részt a választásokon? Ha többfajta listán indul, valamennyit jelölje meg!

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 97 Magyar Háztartás Panel VÁLASZLAP FÜZET A Magyar Háztartás Panel kutatás Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 1997. 2 1. VÁLASZLAP Háztartási eszköz (mosó-, mosogatógép, hûtõ, mélyhûtõ) Szórakoztató elektronikai

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2003 október A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben

Budai Allergiaközpont

Budai Allergiaközpont Kitöltés dátuma:... Kitöltő neve:... Tisztelt Hölgyem / Uram! Az alábbi kérdőívvel allergiás betegsége esetleges pszichoszociális tényezőit (stressz, megküzdés) szeretnénk vizsgálni. Kérjük, a kérdőív

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/9. A válaszadás önkéntes!

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/9. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve...

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve... KÉRDŐÍV 1. SZEMÉLYES ADATOK 1/1. Születési éve... 1/2. Neme férfi nő 1/3. Legmagasabb iskolai végzettsége egyetem főiskola tanítóképző érettségi 1/4. Milyen tagozaton szerezte a végzettségét nappali esti,

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Sorszám. Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak. A válaszadás önkéntes!

Sorszám. Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak. A válaszadás önkéntes! Sorszám Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak A válaszadás önkéntes! Abortusz 1. A terhesség megszakításához, a művi abortuszhoz hivatalos

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben