ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI"

Átírás

1 NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) , (36-1) FAX: (36-1) WEB: Engedélyezési száma: 1961/08 Kódszám: Megyekód Településkód Kérdező kódja A válaszadás önkéntes! Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI (Társadalmi, demográfiai panelfelvétel) 3. HULLÁM Debrecen/Budapest NKI A kérdőívet ellenőrizte: Az ellenőrzés időpontja: Az ellenőrző megjegyzései 2008 / 2009

2 2 A VÁLASZADÓ TÁJÉKOZTATÁSA Ezt a kérdőíves felmérést a KSH Népességtudományi Kutató Intézete végzi, és Ön már két alkalommal vett részt benne (2001/2-ben és 2004/5-ben) óta ugyanis 3 4 évente keresünk fel mintegy 15 ezer személyt, hogy megvizsgáljuk: hogyan alakulnak életkörülményeik, milyen tényezők befolyásolják a családalapítást, a munkavállalást, a nyugdíjas korra való felkészülést és az idősebb emberek életét. Néhány hónapja levélben jeleztük Önnek, hogy 2008 vége felé újra felkeressük kérdőívünkkel. Mivel a cél az elmúlt 7 esztendő változásainak megismerése, nagyon fontos, hogy a kérdőívre mindig ugyanaz a személy válaszoljon! Az Ön nevét és címét az országos lakónyilvántartásból véletlenszerűen választották ki 2001-ben. Adatait az eltelt időben az Adatvédelmi és a Statisztikai Törvény előírásainak megfelelően bizalmasan kezeltük, és csak tudományos célokra használtuk fel. A kapcsolattartás miatt továbbra is megőrizzük nevét és címét. Az adatok feldolgozása azonban már név nélkül történik, az eredmények már összesítve kerülnek nyilvánosságra. Korábbi levelünkhöz mellékeltünk egy kis kiadványt a 4 évvel ezelőtti felmérés főbb eredményeiről. Ezt a mostani kérdezés után is szeretnénk megtenni. A felmérés eredményeit sokféleképpen hasznosítják azok a szakemberek, akiknek hivatása, feladata, hogy az ifjúság nevelésével, a családok helyzetével, az idősek gondjaival foglalkozzanak. Szeretnénk, ha e célok megvalósítását Ön is elősegítené azzal, hogy most is részt vesz a felmérésben. A kérdőív kitöltése kb. 1 órát vesz igénybe. KÉRDEZÉSTECHNIKAI ALAPSZABÁLYOK A kérdéseket mindig szó szerint kell felolvasni! A vonal jelentése, hogy eddig olvassuk fel a kérdéseket. Az alatta levő részt nem szabad felolvasni, csak jelölni benne a válaszokat., 9, 999 Akkor jelöljük, ha a kérdezett nem tud az adott kérdésre válaszolni. Ha nincs előre nyomtatva, akkor is be lehet írni. 8, 88 nem kíván válaszolni Az adott kérdésre nem kíván a kérdezett válaszolni. Ez néhány kényesebb kérdésnél előre nyomtatva van a kérdőívben, ha máshol is előfordulna, kézzel kell beírni. - RE! Ugratási jelzés, válasz után tovább a jelzett kérdésre. 421.: HA HÁZASTÁRSÁVAL ÉL! Szürke háttérrel olyan utasítások vannak jelölve, amelyek csak TÖBBIEK 501-RE! egy-egy csoportra vonatkoznak. CSAK EGY OK VÁLASZTHATÓ! Ebben a keretben valamilyen a kérdezőnek szóló utasítás szerepel.

3 3 Kezdjük Önnel és az Ön családi körülményeivel! 101. A kérdezett neme 1 férfi 2 nő 102. Hol született Ön? Kérem azt a települést mondja, ahol édesanyja élt, amikor Ön született! (Ne a kórház szerinti települést!) IRD BE! KÓDLISTÁS RÖGZÍTÉS 102a 102b.: HA NEM A MAI MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN SZÜLETETT, TÖBBIEK 103 -RA 102a. Ma melyik ország területén van ez a település? Országkód: ORSZÁGKÓD: 1 Románia 6 más EU tagország 2 Szlovákia 7 más nem EU tagország 3 Szerbia 4 Ukrajna 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI 5 Németország 102b. Mióta él Magyarországon? év hó 103. Pontosan mikor született Ön? év hónap nap 104. Mi az Ön hivatalos családi állapota? 1 Nőtlen, hajadon, 2 házas és együtt élnek, 3 házas, külön élnek, 4 özvegy, vagy 5 elvált? 105. Önnel együtt hányan élnek ebben a háztartásban? (kollégista, ingázó is) fő HA EGYEDÜL ÉL: 120- RA!

4 Beszéljünk most róluk! Kezdjük a házastársával, élettársával, ha van A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Sorsz. Milyen rokonságban áll Önnel? Neme: Mikor született Ő? Mióta él Önnel együtt, egy 1=férfi háztartásban? 2=nő év hó év hó 1. kérdezett A KÉRDEZETT ESETÉN NEM KELL KITÖLTENI! 2. partnere 3. Mivel foglalkozik, mit csinál? gyermekek (saját vagy partneré) (Rokonsági KÓD: 03 06) más háztartástagok (Rokonsági. KÓD: 07 16) A ROKONSÁGI VISZONY KÓDJAI: PARTNER: 01 házastársa 02 élettársa GYERMEK: 03 a jelenlegi házastárssal, élettárssal közös gyermek 04 a kérdezett saját gyermeke egy korábbi partnertől 05 házas/élettárs korábbi kapcsolatából származó gyermek 06 örökbe fogadott gyermek MÁS HÁZTARTÁSTAG: 07 szülője 08 nevelőszülő, nem vér szerinti szülő 09 anyósa apósa (élettársnál is) 10 gyermekének házas-, élettársa (menye, veje) 11 unokája, dédunokája 12 édestestvére 13 testvére (fél-. mostoha ) 14 nagyszülő, dédszülő, partner nagyszülője, dédszülője 15 egyéb rokona 16 nem rokona A TEVÉKENYSÉG KÓDJAI: 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó 03 munkanélküli 04 anyasági ellátáson (gyed, gyes, gyet) 05 nyugdíjas 06 háztartásbeli (HTB) 07 még nem iskoláskorú 08 tanuló, diák 09 egyéb aktív 10 egyéb inaktív

5 Van-e a háztartásnak olyan tagja, akit mindennapi tevékenységében gátol valamilyen egészségi probléma, betegség, rokkantság? 1 van ilyen 2 nincs 108-RA! HA VAN ILYEN: MÁSOLD ÁT A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT A 106. KÉRDÉS TÁBLÁZATÁNAK ELSŐ OSZLOPÁBÓL! 107a. Ki(k) ő(k)? A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: 108. Van-e a háztartásnak olyan tagja, aki jellemzően legalább heti három napot nem tölt a háztartásban, például mert kollégista, vagy mert másutt is van lakása? 1 van ilyen 2 nincs HA VAN ILYEN: MÁSOLD ÁT A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT A 106. KÉRDÉS TÁBLÁZATÁNAK ELSŐ OSZLOPÁBÓL! 108a. Ki(k) ő(k)? A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A 106-OS TÁBLÁZAT ALAPJÁN ÁLLAPÍTSD MEG, HOGY A KÉRDEZETTNEK MELYIK ÉVBEN SZÜLETETT A HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ LEGFIATALABB SAJÁT, NEVELT VAGY ÖRÖKBE FOGADOTT GYERMEKE (3-6-OS ROKONSÁGI KÓD)! ben vagy később született közötti születésű 3 nincs gyereke vagy 1995 előtt született FOLYTASD: RE! HA VAN PARTNERE: 118- RA! HA NINCS PARTNERE: 120- RA! 109. Kérem, gondoljon a 6 év alatti gyermek(ek)re! Kizárólag otthon nevelkedik/nek, vagy pedig be van(nak) íratva bölcsődébe, óvodába, vagy egyéb intézménybe? MÁSOLD ÁT A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT A 106. KÉRDÉS TÁBLÁZATÁNAK ELSŐ OSZLOPÁBÓL! A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A nevelkedés kódja: A nevelkedés kódja: A nevelkedés kódja: A nevelkedés kódja: A NEVELKEDÉS KÓDJAI: 1 nincs beíratva sehová, otthon van 2 bölcsődébe jár 3 óvodába jár 4 egyéb intézménybe jár (pl. családi napközi)

6 Most a legfiatalabb, még nem iskoláskorú gyermekéről kérdezném! E gyermek után kapott-e a gyermeket gondozó személy GYED-et (gyermekgondozási díjat)? GYED: A SZÜLÉS ELŐTTI FIZETÉS ÖSSZEGÉTŐL FÜGGŐ, BŐKEZŰBB JUTTATÁS : NŐKNÉL AZ ÖN, FÉRFIAKNÁL A GYERMEK ÉDESANYJA SZÖVEGET HASZNÁLD! TÖBB GYERMEK ESETÉN A LEGFIATALABBAT VEDD FIGYELEMBE! 111. Ön / a gyermek édesanyja 1 még otthon van a gyermekkel, vagy 114- RE! 2 már visszament dolgozni? 112. Mennyi idős volt a gyermekük, amikor Ön / az édesanya visszament dolgozni? éves és hónapos 9 HA PONTOSAN A GYERMEK HÁROM ÉVES KORÁBAN MENT VISSZA 114-RE! HA A GYERMEK 3 ÉVES KORA ELŐTT MENT VISSZA: 113a. Mi volt a legfőbb oka annak, hogy Ön / a gyermek édesanyja munkát vállalt a gyermek 3 éves kora előtt? Kérem, ha többféle ok is szerepet játszott, a legfontosabbat jelölje! 1 Anyagi ok miatt; 2 szeretett volna mással is foglalkozni a gyermeknevelés mellett; vagy 3 a későbbi munkavállalás miatt volt erre szükség? 7 egyéb ok HA A GYERMEK 3 ÉVES KORA UTÁN MENT VISSZA: 113b. Mi volt a legfőbb oka annak, hogy Ön / a gyermek édesanyja a gyermek 3 éves kora után is otthon maradt a gyerekkel? Kérem, a legfontosabbat jelölje! 1 Dolgozni akart, de nem kapott rögtön munkát 2 dolgozni akart, de nem tudta elhelyezni a gyermeket 3 nem akart még dolgozni a gyermek érdekében 4 nem akart még dolgozni, de más okból? 7 egyéb ok 114. Végzett-e Ön / a gyermek édesanyja bármiféle kereső tevékenységet, mialatt otthon volt a gyermekével (amióta otthon van a gyermekével)? 8 NEM KÍVÁN VÁLASZOLNI

7 : HA VAN A HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ 1995-BEN VAGY AZÓTA SZÜLETETT GYERMEKE A KÉRDEZETTNEK VAGY PARTNERÉNEK (LD KÉRDÉS) HA NINCS 118 -RA! 115. Felsorolok a gyerekneveléssel összefüggő néhány feladatot, kötelezettséget. Kérem, mondja meg, hogy Önöknél ki szokta végezni ezeket a feladatokat! Válaszoljon a 2. VÁLASZLAP segítségével! Általában Mindig a a kérdezett kérdezett HA VAN HÁZASTÁRSA / ÉLETTÁRSA Kérdezett és partnere megosztva Általában Mindig a a partner partner Mindig/ Mindig vagy általában általában valaki más, valaki más a de nem a háztartásból háztartásból A gyerekek megcsinálják maguk Nem érinti a./ Ki szokta felöltöztetni a gyermekeket vagy ellenőrizni, hogy felöltöztek-e megfelelően? b./ Ki szokta lefektetni a gyermekeket vagy ellenőrizni, hogy lefeküdtek-e? c./ Ki szokott otthon maradni a beteg gyermekekkel? d./ Ki szokott játszani a gyermekekkel? e./ Ki szokott segíteni a házi feladat elkészítésében? f./ Ki szokta elvinni/elhozni a gyermekeket az iskolából, óvodából? : HA VAN EGYÜTTÉLŐ HÁZAS- VAGY ÉLETTÁRSA, HA NINCS 117-RE! 116. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mindent egybevetve mennyire elégedett az Ön és házastársa/élettársa között kialakult, a gyerekneveléssel kapcsolatos munkamegosztással? A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Skálaérték: 9

8 Szokott-e szívességből segítséget kapni a gyerekek ellátásában, felügyeletében Önnel nem egy háztartásban élő személyektől (pl. rokonok, barátok stb.)?, kap kap 118- RA! 117a. Kitől, kiktől kapja ezt a segítséget? A KÓDJÁT ÍRD A KITŐL ROVATBA! 117b. Havonta általában hányszor kapja tőle ezt a segítséget? Kitől? Havonta általában hányszor? 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT SEGÍTŐ SZEMÉLYEK KÓDJA EZEKET ÍRD A KITŐL ROVATBA 01 külön élő házas-, élettársa, partnere 09 fiútestvére 02 anyja 10 nagymamája 03 apja 11 nagypapája 04 anyósa 12 unokája 05 apósa 13 egyéb rokona 06 fia 14 barátja 07 lánya 15 szomszédja 08 lánytestvére 16 más személy HA VAN EGYÜTT ÉLŐ HÁZASTÁRSA, ÉLETTÁRSA! HA NINCS 120 -RA 118. Most pedig arra lennék kíváncsi, hogy kinek mi a feladata az Önök háztartásában. Kérem, mondja el a 3. VÁLASZLAP segítségével, hogy a felsorolt feladatokat ki végzi Önöknél! Mindig a kérdezett Általában a Kérdezett kérdezett és partnere megosztva HA VAN HÁZASTÁRSA /ÉLETTÁRSA Általában a partner Mindig a partner Mindig vagy általában valaki más a háztartásból Mindig / általában valaki más, de nem NT a./ Főzés b./ Mosogatás c./ Bevásárlás d./ Takarítás e./ Kisebb javítások a házban és a ház körül f./ A kiadásokbevételek figyelemmel követése g./ Közös programok szervezése

9 Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire elégedett az Ön és házastársa/élettársa közötti munkamegosztással? 0-tól 10-ig értékeljen, ahol a 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig azt, hogy teljes mértékben elégedett! Skálaérték: 9 MINDENKITŐL! 120. Szokott-e Ön segíteni valaki másnak gyermekek ellátásában, felügyeletében? Csak olyan személyekre gondoljon, akikkel nem él együtt, nem tagjai a háztartásának és nem fizetnek Önnek ezért!, 121- RE! 120a. Kinek, kiknek adja ezt a segítséget? A KÓDJÁT ÍRD A KINEK ROVATBA! 120b. Havonta általában hányszor nyújt neki segítséget? Kinek? Havonta általában hányszor? 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT 00 ritkábban, mint havonta 99 NT SEGÍTETT SZEMÉLYEK KÓDJA EZEKET ÍRD A KINEK ROVATBA 01 külön élő házas-, élettársa, partnere 09 fiútestvére 02 anyja 10 nagymamája 03 apja 11 nagypapája 04 anyósa 12 unokája 05 apósa 13 egyéb rokona 06 fia 14 barátja 07 lánya 15 szomszédja 08 lánytestvére 16 más személy 121. Szokott-e igénybe venni fizetett segítséget a háztartási munkák ellátásában? 121a. Havonta átlagosan hány alkalommal? : ÉRTELEMSZERŰEN! HA BIZTOSAN NINCS UNOKÁJA 201-RE! 122. Van-e Önnek unokája? HA VISSZAKÉRDEZ: MINDENKI UNOKA, AKIT ANNAK TEKINT! 1 van 122a. Hány unokája van? 122b. Közülük hány vér szerinti? 2 nincs 201- RE! 123. Van-e Önnek dédunokája? 1 van 123a. Hány dédunokája van? 2 nincs

10 10 Partnerkapcsolatra vonatkozó kérdések MINDENKITŐL! 201. Együtt élt-e Ön valakivel 2004 novemberében? (Az előző kérdezés idején?), házasságban 203- RA! 2 igen, élettársi kapcsolatban 3 nem 207- RE! 202. Összeházasodtak azóta? 202a. Mikor? év hó 205- RE! 203. Ma is fennáll ez a házasság?, mindmáig együtt élnek 2 igen, de szétköltöztek 3 nem, azóta már elváltak 4 megözvegyült 223- RA! 204. Mikor történt mindez? év hó RE! 205. Ma is fennáll ez a kapcsolat?, mindmáig tart, ez a kapcsolat megszűnt 3 élettársa meghalt 209- ELSŐ OSZLOPRA! 206. Mikor történt mindez? év hó 207. Élt-e Ön azóta együtt legalább három hónapig élettársi kapcsolatban, házasságban? 208- RA!

11 11 207a. Néhány dolgot szeretnék kérdezni erről a kapcsolatáról! HALADJ VÉGIG AZ ÖSSZES KAPCSOLATON, AMÍG EL NEM ÉRKEZTEK A KÉRDEZÉS IDŐPONTJÁIG! A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Mikor költöztek össze? év hó Össze is házasod tak? HA MEGHÁZASODTAK Mikor kötötték a házasságot? év hó Fennáll-e a kapcsolat? 1 máig tart 2 felbomlott, szétköltöztek 3 felbomlott, elváltak 4 megözvegyült, élettársa meghalt HA FELBOMLOTT Mikor történt ez? év hó 208. Tehát Ön jelenleg HA BIZTOSAN TUDOD: NE KÉRDEZD, CSAK JELÖLD! 1 házastársával él, 223- RA! 2 élettársával él, 3 állandó partnere van, de nem él vele együtt, vagy 4 nincs állandó partnere? ÉLETTÁRSA VAN KÜLÖNÉLŐ PARTNERE VAN NINCS ÁLLANDÓ PARTNERE 209a. Szándékában áll-e összeházasodni az élettársával az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 210a. Élettársa szeretne összeházasodni önnel? 3 bizonytalan (a partner) 9 (a kérdezett) nem tudja 209. b. Szándékában áll-e összeházasodni a partnerével az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 210. b. A partnere szeretne összeházasodni önnel? 1 Igen 2 Nem 3 bizonytalan (a partner) 9 (a kérdezett) nem tudja 211. b. Szándékában áll-e összeköltözni a partnerével az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 212. b. Partnere szeretne összeköltözni önnel? 3 bizonytalan (a partner) 9 (a kérdezett) nem tudja 209c. Szándékában áll-e összeházasodni valakivel az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 211c. Szándékában áll-e összeköltözni valakivel az elkövetkező 3 évben? 1 semmiképpen 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképpen 223- RA! FOLYTASD A 213- MAL! 221- RE!

12 Mikor kezdődött ez a kapcsolat? év hó 214. Éltek-e már együtt tartósan, legalább három hónapot jelenlegi partnerével? 215. Mikor született a partnere? év hó 216. Önnek mennyi ideig tart az út az Ő otthonáig? óra perc 217. Havonta átlagosan hány alkalommal találkoznak egymással személyesen? -ször 00 ritkábban, mint havonta Miért nem laknak együtt? Mi a legfőbb ok? CSAK EGY OK VÁLASZTHATÓ! 1 Ön akarja így, 2 mindketten így akarják, 3 a partnere akarja így, vagy pedig 4 külső akadályok miatt nem tudnak együtt lakni? 219- RE! 220- RA! 219. Miért nem akar (akarnak) együtt lakni? Kérem, a 4. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mi a legfőbb ok! CSAK EGY OK VÁLASZTHATÓ! 1 nem elég stabil a kapcsolat az együttéléshez 2 az önállóság, függetlenség megőrzése miatt 3 anyagi megfontolásból 4 a gyermekek miatt nem megoldható az együtt lakás 5 a felsoroltak közül egyik sem; egyéb fő ok áll fenn VÁLASZ UTÁN 221- RE! 220. Milyen külső akadályra gondol? Kérem, a 5. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, melyik a legfőbb ok! CSAK EGY OK VÁLASZTHATÓ! 1 lakásproblémájuk van 2 munkakörülményeik miatt nem megoldható 3 anyagi problémák állnak fenn 4 partnerének családi kötöttsége van (pl. házas, válófélben van) 5 egyéb jogi problémák vannak 6 a felsoroltak közül egyik sem; egyéb fő ok áll fenn

13 A 6. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon, ha együtt élne valakivel, az hogyan hatna? Ha együtt élne valakivel, az hogyan hatna a./ arra, hogy szabadon megtehesse, amit akar? Sokkal rosszabb lenne Rosszabb lenne Sem jobb sem rosszabb Jobb lenne Sokkal jobb lenne Nem érinti NT b./ a munkahelyi kilátásaira? c./ az anyagi helyzetére? d./ a szexuális életére? e./ a szülei önről alkotott véleményére? f./ a környezete, barátai önről alkotott véleményére? g./ arra, hogy boldog és elégedett legyen az életben? Kérem, osztályozzon 1-től 5-ig, mint az iskolában. Mennyire igaz az Ön helyzetére, hogy Mennyire igaz, az Ön helyzetére, hogy a./ a legtöbb barátja szerint Önnek együtt kellene élnie partnerével / valakivel? b./ a szülei szerint Önnek együtt kellene élnie partnerével / valakivel? c./ a legtöbb rokona szerint Önnek együtt kellene élnie partnerével / valakivel? Egyáltalán nem igaz Teljesen Nem érinti NT HA VAN HÁZAS-, ÉLETTÁRSA, VAGY KÜLÖN ÉLŐ PARTNERE! HA NINCS SEMMIFÉLE KAPCSOLATA 301-RE! 223. Kérem, az 1. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire elégedett a partnerkapcsolatával! 0-tól 10-ig értékeljen, ahol a 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig azt, hogy teljes mértékben elégedett! Skálaérték: 9

14 A 7. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy Önök a következők miatt milyen gyakran vitatkoznak! Milyen gyakran vitatkoznak a a./ házimunka megosztása miatt? Sohasem Ritkán Elég gyakran Nagyon gyakran Nem érinti b./ anyagi ügyek miatt? c./ szabadidő eltöltésén? d./ HA VAN: barátokkal való kapcsolat miatt? e./ HA VAN: szülőkkel való kapcsolat miatt? f./ HA VAN: a gyermeknevelés dolgában? g./ gyermekvállalás miatt? h./ közös célok, tervek miatt? i./ alkoholfogyasztás miatt? j./ féltékenység miatt? NT 225. Amikor Önnek komolyabb nézeteltérése támad párjával, milyen gyakran történik a következő? Kérem, a 8. VÁLASZLAPRÓL válasszon! a./ Megtartja magának a véleményét, hogy elkerüljék a nagyobb vitát. b./ Nyugodtan megbeszélik a problémát. c./ Veszekednek, kiabálnak egymással. Sohasem Ritkán Néha Elég gyakran Nagyon gyakran Nem kíván vál d./ Tettlegességig fajul a dolog NT 226. Az elmúlt egy év során felmerült-e Önben a válás, a kapcsolat megszakításának a gondolata? 1 Nem merült fel; 2 igen, gondolt rá; 3 igen, mindketten gondoltak rá; 4 igen, komolyan foglalkoznak a válás, a kapcsolat megszakításának a lehetőségével, vagy 5 a válás már folyamatban van?

15 15 CSALÁDI TERVEK, GYERMEKEK MINDENKITŐL! 301. Most néhány állítást olvasnék föl. Mennyire ért egye ezekkel? Az 1-es jelenti azt, hogy egyáltalán nem ért egyet, az 5-ös pedig azt, hogy teljesen egyetért. A közbülső osztályzatokat is használhatja. Mennyire ért egyet azzal, hogy Egyáltalán nem ért egyet Teljesen egyetért NT a./ A házasság idejétmúlt intézmény b./ Nincs semmi rossz abban, ha egy férfi és egy nő házasságkötés nélkül kíván együtt élni. c./ A házasság élethosszig tartó kapcsolat, és nem érhet véget. d./ Ha egy házasság boldogtalanná válik, jobb ha elválnak, még ha gyermekük van is e./ Egy nőnek szüksége van gyerekre a teljes élethez f./ Egy férfinak szüksége van gyerekre a teljes élethez g./ Egy gyereknek mindkét szülőjére szüksége van ahhoz, hogy boldogan nőjön fel. h./ Egy nőnek joga van egyedül is gyereket vállalni, még akkor is, ha nem akar párkapcsolatban élni. i./ Ha a gyerekek elérték a éves kort, el kell kezdeniük a szülőktől függetlenül élni. j./ A homoszexuális pároknak ugyanolyan jogokat kellene adni, mint a heteroszexuálisoknak Véleménye szerint manapság hány éves korban a legjobb, hogy megszülessen az első gyermeke egy nőnek? és egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! CSAK HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy 66 inkább 25 éves kor előtt, vagy éves kor között, vagy éves kor között, vagy 88 inkább 30 éves kor fölött? 88 inkább 30 éves kor fölött? 9 9

16 16 A 303. KÉRDÉS MEGKÉRDEZÉSE ELŐTT ÁLLAPÍTSD MEG ÉS JELÖLD, HOGY MELYIK KATEGÓRIÁBA TARTOZIK A KÉRDEZETT! SZÜKSÉG ESETÉN KÉRDEZZ RÁ, ILLETVE ELLENŐRIZD A KORÁBBI KÉRDÉSEK ALAPJÁN! VAN-E PARTNERE: 208. kérdés KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 103. kérdés A KÉRDEZETT FÉRFI HÁZAS, ÉLETTÁRSÁNAK SZÜLETÉSI ÉVE: 106. kérdés A KÉRDEZETT FÉRFI KÜLÖN ÉLŐ PARTNERÉNEK SZÜLETÉSI ÉVE: 215. kérdés Melyik kategóriába tartozik a kérdezett? 1 Nő, aki 1959-ben vagy azután született 2 Nő, aki 1958-ban vagy korábban született 303a- RA! 312- RE! 3 Férfi, akinek van házastársa, élettársa vagy külön élő partnere és a partner 1959-ben vagy azután született 4 Férfi, akinek van házastársa, élettársa, vagy külön élő partnere és a partner 1958-ban vagy korábban született 303b- RE! 312- RE! 5 Férfi, akinek nincs semmilyen partnere és ő maga 1949-ben vagy azután született 6 Férfi, akinek nincs semmilyen partnere és ő maga 1948-ban vagy korábban született 303c- RE! 312- RE! 303. a. Tudomása szerint terhes Ön jelenleg? AZ 1. KATEGÓRIA KÉRDÉSE! 303b. Tudomása szerint partnere terhes jelenleg? AZ 3. KATEGÓRIA KÉRDÉSE! 303c. Ha nincs is állandó partnere, van olyan hölgy ismerőse, aki tudomása szerint jelenleg Öntől terhes? AZ 5. KATEGÓRIA KÉRDÉSE! 3 talán 4 neki vagy a partnerének nem lehet (már) gyermeke 312- RE! HA A KÉRDEZETT VAGY PARTNERE TERHES, ÍGY KÉRDEZD: 304a. Szeretnénk megtudni néhány adatot a terhességgel kapcsolatban. Mivel ezek a kérdések érzékenyek lehetnek, ha kívánja, a válaszokat a mellékelt lapon maga is bejelölheti. ADD ÁT A CSALÁDTERVEZÉSI LAPOT, ÚGY, HOGY A PIROS SZÖVEG LEGYEN FELÜL! A lapnak csak ezt az oldalát kell kitölteni. Válaszait ezután borítékba tesszük és leragasztjuk, mivel nekem ezt zárt borítékban kell leadnom. A TÖBBIEKTŐL ÍGY: 304b. Szeretnénk megtudni néhány adatot a családtervezéssel kapcsolatban. Mivel ezek a kérdések érzékenyek lehetnek, ha kívánja, a válaszokat a mellékelt lapon maga is bejelölheti. ADD ÁT A CSALÁDTERVEZÉSI LAPOT, ÚGY, HOGY A FEKETE SZÖVEG LEGYEN FELÜL! A lapnak csak ezt az oldalát kell kitölteni. Válaszait ezután borítékba tesszük és leragasztjuk, mivel nekem zárva kell leadnom.

17 17 ERRE AZ OLDALRA VAN BERAGASZTVA AZ A5-ÖS BORÍTÉK, BENNE AZ ÖSSZEHAJTOTT A4-ES CSALÁDTERVEZÉSI LAPPAL

18 18

19 19 Köszönöm a válaszait, most térjünk vissza a hagyományos kérdőívhez! 305. Van-e olyan terve, elképzelése, hogy az elkövetkező három éven belül (újabb) gyermeket vállal?, mindenképpen 2 inkább igen 3 inkább nem 4 semmiképpen sem 306. Feltéve, hogy a következő 3 éven belül nem születik gyermeke, valamikor később szeretne-e még gyermeket? 310- RE! 307. Hány éves korában szeretné, hogy a (következő) gyermeke megszülessen? éves korában 88 nem számot mond Lányt vagy fiút szeretne (első) következő gyermekének? 1 lányt 2 fiút 3 mindegy a gyermek neme 309. Mindent egybevetve Ön hány további gyermeket szeretne (még, a meglévőkön kívül)? HA A VÁLASZADÓ VAGY PARTNERE TERHES, ÍGY KÉRDEZD: Nem számítva a jelenlegi terhességet, mennyi további gyermeket szeretne még? gyermek 88 nem számot mond (pl. amennyi sikerül, amennyit az Isten ad stb.) 9 VÁLASZ UTÁN 311- RE! 310. El tudna-e képzelni olyan változást, körülményt az életében, hogy mégis vállalkozna (még egy) gyermekre? 2 talán 3 nem 311. Volt-e az életének olyan szakasza, amikor több gyermeket tervezett, mint ahányat végül mostanáig vállalt? 8 nem kívánja megmondani 9 nem emlékszik, NT 311a. Annak, hogy gyermekvállalási tervei végül módosultak, elsősorban 1 családi, 2 anyagi, 3 munkahelyi karrierjével kapcsolatos, vagy 4 egészségügyi okai voltak? 7 más okot mond 8 nem kívánja megmondani CSALÁDI OK: PL. HÁZASSÁGA MEGROMLOTT ANYAGI OK: PL. KICSI VOLT A LAKÁS

20 Van-e Önnek olyan gyermeke, akivel jelenleg nem él közös háztartásban? Kérem, csak a vér szerinti és az örökbe fogadott gyermekeket vegye figyelembe. A nevelt gyermekeket most ne sorolja fel. 313 RA! 1. gy. 2. gy. 3. gy. 4. gy. 5. gy. 6. gy. 7. gy. 8. gy. 9. gy. 10. gy. 312a. Kérem, közöljön róluk egy-két adatot! A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Örökbe Születési Neme: fogadott gyerek? év hó 1 férfi 2 nő Vér szerinti gyermeke jelenlegi társának? HA IGEN, ÍRJ 1-T, MÁS ESETBEN 2-T! Mióta nem élnek közös háztartásban? év hó Hol él ma a gyermek? 1 itt a településen 2 másutt az országban UTOLSÓ 3 külföldön OSZLOP 4 meghalt RA! 9 nem tudja, hol óta nevelt-e Ön más, nem saját gyermeket, akivel jelenleg már nem él közös háztartásban (pl. házastársa/élettársa gyermeke)? HIVATÁSOS NEVELŐSZÜLŐKÉNT NEVELT GYERMEKET NE SZÁMÍTSA IDE! 401 RE! 313a. Kérem, közöljön róluk is egy-két adatot! Születési év hó Neme: 1 férfi 2 nő Ő vér szerinti gyermeke jelenlegi társának? HA IGEN, ÍRJ 1-T, MÁS ESETBEN 2-T! Mikortól éltek együtt? év Mióta nem élnek együtt? év Hol él Ő ma? 1 itt a településen 2 másutt az országban 3 külföldön 4 meghalt 9 nem tudja, hol UTOLSÓ OSZLOP RA!

21 21 Önnek mennyi ideig tart az út a gyermeke otthonáig? óra perc Havonta átlagosan hány alkalommal találkoznak egymással személyen? 00 ritkábban, mint havonta Mennyire elégedett a gyermekével való kapcsolatával? 1. VÁLASZLAP HA MEGHALT: Mikor? év hó 1. gy. folyt. 2. gy. folyt. 3. gy. folyt. 4. gy. folyt. 5. gy. folyt. 6. gy. folyt. 7. gy. folyt. 8. gy. folyt. 9. gy. folyt. 10. gy. folyt. Mennyi ideig tart az út az Ő otthonáig? óra perc Havonta átlagosan hány alkalommal találkoznak egymással személyen? 00 ritkábban, mint havonta Mennyire elégedett a vele való kapcsolatával? 1. VÁLASZLAP HA MEGHALT: Mikor? év hó 1. gy. folyt. 2. gy. folyt. 3. gy. folyt. 4. gy. folyt.

22 22 A válaszadóra vonatkozó kérdések 401. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? ADD ÁT A 12. VÁLASZLAPOT. TÖBB VÉGZETTSÉG ESETÉN A MAGASABBAT JELÖLD! 01 nem járt iskolába 02 kevesebb, mint 8 általános (4-6 elemi) 03 8 általános (4 elemi, 4 polgári) 04 szakmunkásképző (szakiskola, tanonciskola) 05 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 06 gimnáziumi érettségi 07 középiskola utáni, felsőfokra nem akkreditált szakképzés 08 felsőfokú, akkreditált szakképzés 09 főiskolai diploma 10 egyetemi diploma 11 tudományos fokozat (PhD, DLA) 403- RA! 403- RA! 402. Milyen területen, milyen szakmában szerezte legmagasabb iskolai végzettségét? NYITOTT KÉRDÉS, EGYSZERŰEN ÍRD BE, AMIT MOND! 403. Kérem, tekintsük át, Ön mettől meddig, milyen tanulmányokat végzett iskolarendszerű oktatás keretében! Kezdjük alapfokon, az általános iskolával! A TÁBLÁZATBAN KÓDOLJUK! Iskola Tanulmányok típusa kezdete (év) Tanulmányok vége (év) Tagozat AZ ISKOLATÍPUS KÓDJAI: 01 általános iskola 8 osztályig (elemi, polgári) osztály 03 szakmunkásképző, szakiskola, tanoncisk. 04 szakközépiskola 05 gimnázium 06 technikum 07 felsőfokra nem akkreditált szakképzés 08 felsőfokú, akkreditált szakképzés 09 főiskolai képzés 10 egyetem 11 doktori képzés, (PHD, DLA) A TAGOZAT KÓDJAI: 1 nappali 2 esti 3 levelező 4 távoktatás 5 egyéb

23 Jelenleg Ön dolgozik-e, végez-e bármilyen kereső tevékenységet? 404a. Hogyan, jellemzően milyen formában?válaszoljon a 13. VÁLASZLAP segítségével! TÖBB VÁLASZ ESETÉN A LEGFONTOSABB! 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos 03 szövetkezet, társas vállalkozás tagja 04 közmunkás, közcélú, közhasznú munkát végez 05 nyugdíjas, és kereső munkát is végez (részmunkaidős, alkalmi m. stb. is) 06 nappali tagozaton tanul, és rendszeres munkát végez 07 nappali tagozaton tanul, és alkalmi munkát végez 08 gyes, gyed, gyet igénybevétele mellett dolgozik 09 alkalmi munkákat vállal 10 segítő családtag 404b. Miért nem? Hogyan jellemzi helyzetét? 01 saját jogon öregségi nyugdíjas 02 rokkant nyugdíjas (leszázalékolt) 03 özvegyi nyugdíjas 04 gyed-en van 05 gyes-en van 06 gyet-en van 07 háztartásbeli 08 tanuló 09 munkanélküli 10 egyéb 404c. Mennyire elégedett ezzel a helyzettel? Használja az 1. VÁLASZLAPOT! Skálaérték: 9 VÁLASZ UTÁN 408- RA! : HA GYED-EN, GYES-EN, GYET-EN VAN ÉS NEM DOLGOZIK!, TÖBBIEK: HA NEM DOLGOZIK 407-RE, HA DOLGOZIK 408-RA 405. Van-e lehetősége arra, hogy közvetlenül az anyasági ellátások lejárta után munkát vállaljon? 406. Szándékában áll-e Önnek közvetlenül az anyasági ellátások lejárta után munkát vállalni? 1 mindenképpen 2 inkább igen 3 inkább nem 4 semmiképpen 407.: CSAK AZOKTÓL, AKIK MOST NEM VÉGEZNEK SEMMILYEN KERESŐ TEVÉKENYÉGET! 407. Melyik évben hagyta abba a munkavégzést? 999 Ha 2003-ban vagy korábban: 420 RA! 0000: SOHA NEM DOLGOZOTT

24 : CSAK AZOKTÓL, AKIK JELENLEG DOLGOZNAK VAGY 2003 UTÁN HAGYTÁK ABBA A MUNKAVÉGZÉST, TÖBBIEK 420-RA! 408. Mi (volt) az Ön (legutolsó) pontos foglalkozása? Ha több is van (volt), kérem, gondoljon a legfontosabbra! 408a. Ön ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végzi (végezte)? ALÁHUZÁSSAL HALADJ A NYILAK MENTÉN! A FOGLALKOZÁS VÉGSŐ KÓDJA. EZT IS KELL JELÖLNI! Önálló (Tulajdonos vagy résztulaj- gazdálkodó (mezőgazdaságban) 01 gazdálkodó iparos (termelő tevékenységet folytat) 02 iparos kereskedő 03 kereskedő szolgáltató 04 szolgáltató donos) szellemi szabadfoglalkozású 05 szellemi FEOR van 06 közvetlen termelésirányító Fizikai Szakmunkát végez? van 07 szakmunkás Van-e Van-e a munkához beosztottja való szakmai biz.?? nincs nincs Betanított munkát végez? 08 betanított munkás Segédmunkát végez? 09 segédmunkás Alkalmazott Felső vezető (oszt. vez. felett, Fizikai vagy irányít, dönt, szankcionál) szellemi van munkát Milyen szintű Közép vezető (oszt. vez. irányít végez? Vezető? szankcionál) Szellemi Van-e beosztottja? Alsó vezető (oszt. vez. alatt munkát oszt, közvetít) 10 felső vezető 11 közép vezető 12 alsó vezető nincs van 13 beosztott diplomás szellemi 14 beosztott érettségizett Van-e diplomája? van nincs szellemi Van-e érettségije? 15 beosztott nem nincs érettségizett szellemi Szellemi 16 alkalmi szellemi Kizárólag alkalmi munkát végez (végzett) Ez szellemi vagy fizikai munka (volt)? Fizikai 17 alkalmi fizikai 9

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY Megye kódja Település neve magyarul Település neve románul Településkód Címsorszám Az összeíró kódja A kérdezés ideje: hónap nap A kérdezés kezdete: óra perc A kérdezés vége: óra perc A válaszadás önkéntes!

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 (XXXXXX) Település:... MEGYE 9 10 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZŐ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16 DÁTUM KÉRDEZÉS

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2006. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/06 BUDAPEST,

Részletesebben

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc 2 KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002.... hó... nap... óra... perc A1 1. VÁLASZLAP Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja ezt az 1. válaszlapot a válaszadáshoz! Semennyit Kevesebbet,

Részletesebben

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002 The original language version of the CEU-Medián post-election study questionnaire in Hungary in 2002 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 K É R D Ő Í V 2002 ÁPRILIS Település:... MEGYE 9 10 Mintakód:

Részletesebben

Gyermekes családok helyzete 2009

Gyermekes családok helyzete 2009 A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I Gyermekes családok helyzete 009 A kutatás teljes dokumentációja 009 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Zoványi Petra

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében

Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében in: Szerepváltozások. Jelentés

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 TÁMOP-5.2.1 Bátonyterenyei kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Összeállította: Bass László, GYERE, Gyerekesély Egyesület

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Megjegyzés [vzs1]: évszám-csere DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2012 Megjegyzés [vzs2]: évszám-csere [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:]

Részletesebben

AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI

AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI Budapest, 2004. Az összefoglalás a Központi Statisztikai Hivatal közelmúltban megjelent kiadványainak felhasználásával készült. Az összefoglalást

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

2014_EJF-DPR_Alap_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 106. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2014_EJF-DPR_Alap_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 106. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0_EJF-DPR_Alap_vegzettek_09-- Válaszadók száma = 06 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL VÁLASZADÁS ÖNKÉES! Az adatgyőjtés statisztikai célra történik! OSAP szám: 1968/06 Régió Megye Településkód (kerület) A háztartás sorszáma HREGIO HMEGYE HTERUL06 HAZTART HFIXAZON

Részletesebben

Munkakalauz. a dolgozó szülőknek

Munkakalauz. a dolgozó szülőknek Munkakalauz a dolgozó szülőknek 1 József Attila Nem tud úgy szeretni Nem tud úgy szeretni a világon senki Mint az édesanyám tud engem szeretni. Akármit kivántam megtette egy szóra, Még a csillagot is reám

Részletesebben

Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete

Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete 2009. Országos Piackutató Intézet H-1055 Budapets, Szent István krt. 17. Telefon: 332 9909 Fax: 331 6343 E-mail: info@marketingcentrum.hu

Részletesebben

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0.

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0. Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben