Életünk fordulópontjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életünk fordulópontjai"

Átírás

1 NKI KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓIÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) , (36-1) FAX: (36-1) Engedélyezési száma: 1961/04 Régi kódszám: Új kódszámok: A Megye B Településkód C Címsorszám D Az összeíró kódja A válaszadás önkéntes! Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! Életünk fordulópontjai (Társadalmi, demográfiai panelfelvétel) 2. hullám Területi igazgatóságon Központban A kérdőívet ellenőrizte: Az ellenőrzés időpontja: Az ellenőrző megjegyzései november január

2 2 A VÁLASZADÓ TÁJÉKOZTATÁSÁRA Ez a kérdőíves felmérés, amelyet a KSH Népességtudományi Kutatóintézete végez egy nemzetközi demográfiai kutatás keretében, folytatása annak, amely három évvel ezelőtt, 2001/2002 fordulóján zajlott, és amelyben Ön is részt vett. Talán emlékszik arra is, hogy az elmúlt 3 évben két alkalommal is megkerestük Önt levélben: először 2002 végén, amikor a felmérés eredményeiről számoltunk be röviden (egy kék brosúrán), és egy ajándéksorsoláson is részt vehetett, ha visszaküldte néhány kérdést tartalmazó kis kérdőívünket. Ezután 2003 Karácsonyán küldtünk Önnek üdvözletet, egy (kék) naptárfüzet kíséretében. Ezúton is még egyszer köszönjük eddigi közreműködését. A felmérés érdekessége, hogy megkísérli hosszú időn át nyomon követni ember életének alakulását, ezért most is ugyanazokhoz a személyekhez mennek el a kérdezők, mint három évvel ezelőtt. A vizsgálat célja az emberek, a családok mindennapjainak, életkörülményeinek, véleményének megismerése, továbbá az, hogy milyen tényezők befolyásolják a családalapítást, a gyermekvállalást, a nyugdíjas korra való felkészülést, a fiatalabb és az idősebb generációk életét. A mostani felmérés eredményei arra is választ adnak majd, hogy miként változtak az elmúlt három évben az emberek élet- és családi körülményei, és hogy mi okozza az esetleges változásokat vagy éppen a változatlanságot. Minden felkeresett személy válaszai nagyon fontosak a számunkra, mert mindenki akár fiatal, akár idős, városban vagy falun él, egyedül vagy nagy családban társadalmunk egy csoportjának sajátos problémáit képviseli. A vizsgálatban szereplőket ezért, igaz, véletlenszerűen, de úgy választották ki három évvel ezelőtt a kutatók, hogy az ország valamennyi lakosát megfelelő arányban képviseljék. És ezért fontos, hogy most is ugyanaz a személy válaszoljon a kérdéseinkre. Az Ön nevét és címét az országos lakónyilvántartásból véletlenszerűen választották ki 3 évvel ezelőtt. Adatait az eltelt időben az Adatvédelmi és a Statisztikai Törvény előírásainak megfelelően bizalmasan kezeltük, és csak tudományos célokra használtuk fel. A kapcsolattartás miatt továbbra is megőrizzük nevét és címét. Az adatok feldolgozása azonban már név nélkül történik, az eredmények már összesítve kerülnek nyilvánosságra. A múltkori felmérés eredményeit megismerték és sokféleképpen hasznosították azok a szakemberek, akiknek hivatása, feladata, hogy az ifjúság nevelésével, a családok szociális helyzetével, az idősek gondjaival foglalkozzanak. A mostani felmérés eredményei is fontos, országot érintő döntések megalapozását szolgálják. Szeretnénk, ha e célok megvalósítását Ön is elősegítené azzal, hogy most és 3 év múlva ismét részt vesz a felmérésben. A Népességtudományi Kutatóintézet azt tervezi, hogy az eredményekről most is folyamatosan tájékoztatja Önt, hiszen bizonyára érdekelni fogja, hogy mások milyen válaszokat adtak a kérdőív egy-egy kérdésére. A kérdőív kitöltése kb. 1 órát vesz igénybe. KÉRDEZÉSTECHNIKAI ALAPSZABÁLYOK A kérdéseket és a válaszlehetőségeket mindig szó szerint kell felolvasni! A kérdéseket csak a vonalig szabad felolvasni, a vonal alatt szereplő válaszlehetőségeket már nem! RE! A VONAL jelentése, hogy eddig olvassuk fel a kérdéseket. Az alatta levő részt nem szabad felolvasni, csak jelölni benne a válaszokat. Ugratási jelzés: válasz után TOVÁBB a jelzett kérdésre. Ebben a keretben valamilyen KÉRDEZÉSI UTASÍTÁS szerepel, nyomtatott nagy, dőlt betűkkel. Pl.: CSAK HÁZASOKTÓL.

3 3 A kérdezett neme: 1 férfi 2 nő A1 A2. KÉRDÉSEK A KALENDÁRIUMBÓL! A1. Tehát Önnek az élete során gyermeke született. A2. Tehát az Ön családi állapota jelenleg: 1 nőtlen, hajadon 2 házas, és együtt élnek 3 házas, külön élnek 4 özvegy 5 elvált A. Kezdjük az Ön családi körülményeivel! A3. Pontosan mikor született Ön? év hónap nap A4. Önnel együtt hányan élnek ebben a háztartásban? (kollégista, sorkatona, ingázó is) fő

4 4 A5. Kérem, közöljön róluk néhány adatot: KÉRDEZŐ! A PARTNER ÉS A GYERMEKEK NEME, SZÜLETÉSI ADATA A KALENDÁRIUMBAN IS SZEREPEL, DE ITT IS KÉRDEZD MEG ÚJRA! A TÁBLÁZATBAN KÓDOLD! Milyen keresőtevékenységet végez? Sorszám KÓD 1 kérdezett 2 partnere (KÓD: 01 v. 02) gyermekek (saját vagy partneré: KÓD: 03 06) más háztartástagok (KÓD: 07 17) Milyen rokonságban áll Önnel? Neme: 1 férfi 2 nő Születési dátuma Mióta élnek közös háztartásban? KÓD: év hó év KÓD: A ROKONSÁGI VISZONY KÓDJAI: 01 házastársa 02 élettársa 03 a jelenlegi házas- vagy élettárssal közös gyermek 04 a kérdezett saját gyereke egy korábbi partnertől 05 házastárs/élettárs korábbi kapcsolatából származó gyermek 06 örökbe fogadott gyermek 07 más rokon gyermeke 08 szülője 09 anyósa apósa (élettársnál is) 10 gyermekének házas-, élettársa (menye, veje) 11 unokája, dédunokája 12 édestestvére 13 testvére (fél-, mostoha) 14 nevelőszülő 15 nagyszülő 16 egyéb rokona 17 nem rokona AZ AKTIVITÁS KÓDJAI: 1 alkalmazott 2 önálló, vállalkozó 3 munkanélküli 4 gyed, gyes, gyet 5 nyugdíjas 6 HTB 7 tanuló, óvodás vagy még nem iskoláskorú 8 egyéb aktív 9 egyéb inaktív

5 5 A6. Van-e ennek a háztartásnak olyan tagja, beleértve Önt is, akit mindennapi tevékenységében gátol valamilyen egészségi probléma, betegség, rokkantság? 1 van ilyen 2 nincs A7 - RE! HA VAN ILYEN: MÁSOLD ÁT A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT AZ A5. KÉRDÉS TÁBLÁZATA ELSŐ OSZLOPÁBÓL. A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A háztartástag sorszáma: A7. Van-e ennek a háztartásnak olyan tagja, beleértve Önt is, aki jellemzően legalább heti három napot nem tölt a háztartásban? Ha igen, mit csinál, hol lakik, amikor távol van? 1 van ilyen 2 nincs A8 - RA! HA VAN ILYEN: MÁSOLD ÁT A HÁZTARTÁSTAG SORSZÁMÁT AZ A5. KÉRDÉS TÁBLÁZATA ELSŐ OSZLOPÁBÓL, MAJD A TÁVOLLÉT OKÁT! Háztartástag sorszáma: Háztartástag sorszáma: Háztartástag sorszáma: A távollét oka: A távollét oka: A távollét oka: A TÁVOLLÉT OKA 01 kollégiumban lakik 08 szülői háztartásban 02 albérletben lakik 09 büntetés-végrehajtó intézményben van 03 másutt is van lakása 10 nevelőotthonban van 04 munkás-, nővérszállón lakik 11 kórházban, ápolási otthonban van 05 más rokonnál lakik 12 idősek otthonában van 06 sorkatona 13 külföldön van 07 másik szülőnél van (külön élő szülők 14 egyéb helyen van esetében)

6 6 A8. A11. HA VAN A HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ 14 ÉV ALATTI GYERMEKE A KÉRDEZETTNEK VAGY PARTNERÉNEK (LÁSD A SOR) HA NINCS: A12-RE! A8. Felsorolok a gyerekneveléssel összefüggő néhány feladatot, kötelezettséget. Kérem, mondja meg, hogy Önöknél ki szokta végezni ezeket a feladatokat? Válaszoljon az 1. VÁLASZLAP segítségével! Mindig a kérdezett Általában a kérdezett HA VAN PARTNERE Kérdezett és partnere megosztva Általában Mindig a a partner partner Mindig vagy általában valaki más a háztartásból. Mindig/ általában valaki más, de nem a háztartásból A gyerekek megcsinálják maguk Nem érinti 1. Ki szokta felöltöztetni a gyermekeket vagy ellenőrizni, hogy felöltöztek-e megfelelően? 2. Ki szokta lefektetni a gyermekeket vagy ellenőrizni, hogy lefeküdtek-e? 3. Ki szokott otthon maradni a beteg gyermekekkel? 4. Ki szokott játszani a gyermekekkel? 5. Ki szokott segíteni a házi feladat elkészítésében? 6. Ki szokta elvinni/elhozni a gyermekeket az iskolából, óvodából? A9.:HA VAN EGYÜTTÉLŐ HÁZAS- VAGY ÉLETTÁRSA: A9. Kérem, a 2. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mindent egybevetve mennyire elégedett az Ön és házastársa/élettársa között kialakult, a gyerekneveléssel kapcsolatos munkamegosztással? A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Skálaérték: 9 A10. Igénybe vesz-e Ön vagy családja Igénybe vesz-e Igénybe vesz Nem vesz igénybe HA IGEN: hetente általában hányszor? 1. bébiszittert, fizetett gyermekgondozót? bölcsődét? óvodát? napközit (iskolában)? önszerveződő baba-mama klubot? 1 2

7 7 A11. Szokott-e szívességből segítséget kapni a gyereknevelésben Önnel nem egy háztartásban élő személyektől (pl. rokonok, barátok stb.)? 1 igen, kap 2 nem kap A12 - RE! A11.a. Segít-e a gyermek vér szerinti külön élő szülője a gyermeknevelésben? Segít-e segít nem segít nem érinti HA IGEN: havonta általában hányszor? 1. a gyermek vér szerinti külön élő szülője? az Ön külön élő szülője? az Ön külön élő apósa, anyósa? külön élő egyéb rokona? barátja? szomszédja? más személy? ÉRTELEMSZERŰEN! A12. Van-e Önnek unokája? 1 van A12a.Hány unokája van? 2 nincs A13: HA EGY UNOKÁJA VAN! A13. Mikor született az unokája? év hónap B1 - RE! A14.a A14.b: HA TÖBB UNOKÁJA VAN! A14.a. Mikor született a legidősebb unokája? év hónap A14.b. Mikor született a legfiatalabb unokája? év hónap A15. Milyen gyakran, havonta általában hány alkalommal segít Ön az unokák gondozásában? havi alkalommal 00 nem segít 9 A16. Van-e Önnek dédunokája? 1 van A16a. Hány dédunokája van? 2 nincs

8 8 B. Most az iskolai végzettségről, foglalkozásról, munkavállalásról érdeklődnék. B1. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? HA TÖBB VÉGZETTSÉGE VAN, A MAGASABB KÓDSZÁMOT JELÖLJÜK! 1 nem járt iskolába 2 kevesebb mint 8 általános (4, 6 elemi) 3 8 általános (4 elemi + 4 polgári) 4 szakmunkásképző (szakiskola, tanonciskola,) 5 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 6 gimnáziumi érettségi 7 középiskola utáni felsőfokú szakképzés (nem főiskola!) 8 főiskolai diploma, felsőfokú technikum 9 egyetemi diploma B2. Mi (volt) az Ön édesapja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 1 nem járt iskolába 2 kevesebb mint 8 általános (4, 6 elemi) 3 8 általános (4 elemi + 4 polgári) 4 szakmunkásképző (szakiskola, tanonciskola,) 5 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 6 gimnáziumi érettségi 7 középiskola utáni felsőfokú szakképzés (nem főiskola!) 8 főiskolai diploma, felsőfokú technikum 9 egyetemi diploma 99 nem tudja, nem ismerte B3. Mi (volt) az Ön édesanyja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 1 nem járt iskolába 2 kevesebb mint 8 általános (4, 6 elemi) 3 8 általános (4 elemi + 4 polgári) 4 szakmunkásképző (szakiskola, tanonciskola,) 5 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 6 gimnáziumi érettségi 7 középiskola utáni felsőfokú szakképzés (nem főiskola!) 8 főiskolai diploma, felsőfokú technikum 9 egyetemi diploma 99 nem tudja, nem ismerte

9 9 MINDENKITŐL B4. Mi volt az Ön első tartós (legalább három hónapig tartó) foglalkozása? 0000: MÉG NEM VOLT TARTÓS FOGLALKOZÁSA B9 - RE! FEOR B4.a. Mikor kezdett ezen a munkahelyen dolgozni? év hó B4.b. Ön ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végezte? ALÁHUZÁSSAL HALADJ A NYILAK MEÉN! gazdálkodó (mezőgazdaságban) iparos (termelőtevékenységet folytat) kereskedő szolgáltató szellemi szabadfoglalkozású A FOGLALKOZÁS VÉGSŐ KÓDJA. EZT IS KELL JELÖLNI! 01 gazdálkodó 02 iparos 03 kereskedő 04 szolgáltató 05 szellemi Önálló (Tulajdonos vagy résztulajdonos) volt 06 közvetlen termelésirányító Fizikai Szakmunkát végezett? volt 07 szakmunkás Volt-e Volt-e a munkához beosztottja? való szakmai biz.? nem volt nem volt Betanított munkát végzett? 08 betanított munkás Segédmunkát végezett? 09 segédmunkás Alkalmazott Felsővezető (oszt. vez. felett Fizikai vagy irányít, dönt, szankcionál) szellemi volt munkát Milyen szintű Középvezető (oszt. vez. irányít végezett? vezető volt? szankcionál) Szellemi Volt-e beosztottja? Alsóvezető (oszt. vez. alatt munkát oszt, közvetít) 10 felsővezető 11 középvezető 12 alsóvezető nem volt Kizárólag alkalmi munkát végezett volt 13 beosztott diplomás szellemi 14 beosztott érettségizett Volt-e diplomája? volt nem volt szellemi Volt-e érettségije? nem volt 15 beosztott nem érettségizett szellemi szellemi 16 alkalmi szellemi Ez szellemi vagy fizikai munka volt? fizikai 17 alkalmi fizikai 9

10 10 B5. Mi (volt) az Ön (legutolsó) pontos foglalkozása? Ha több is van (volt), kérem, gondoljon a legfontosabbra! HA NYUGDÍJ, GYES, GYET, GYED MELLETT DOLGOZIK: A NYUGDÍJAZÁS, MUNKANÉLKÜLISÉG, GYES, GYET, GYED ELŐTTI UTOLSÓ FOGLALKOZÁS! 0000: HA MOST IS UGYANABBAN A MUNKAKÖRBEN DOLGOZIK B5.a. Ön ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végzi (végezte)? B6 - RA! FEOR Önálló (Tulajdonos vagy résztulajdonos) ALÁHUZÁSSAL HALADJ A NYILAK MEÉN! gazdálkodó (mezőgazdaságban) iparos (termelőtevékenységet folytat) kereskedő szolgáltató szellemi szabadfoglalkozású A FOGLALKOZÁS VÉGSŐ KÓDJA. EZT IS KELL JELÖLNI! 01 gazdálkodó 02 iparos 03 kereskedő 04 szolgáltató 05 szellemi Alkalmazott Felsővezető (oszt. vez. felett Fizikai vagy irányít, dönt, szankcionál) szellemi van munkát Milyen szintű Középvezető (oszt. vez. irányít végez? vezető? szankcionál) Szellemi van 06 közvetlen termelésirányító Fizikai Szakmunkát végez? van 07 szakmunkás Van-e Van-e a munkához beosztottja? való szakmai biz.? nincs nincs Betanított munkát végez? 08 betanított munkás Segédmunkát végez? 09 segédmunkás Van-e beosztottja? Alsóvezető (oszt. vez. alatt munkát oszt, közvetít) 10 felsővezető 11 középvezető 12 alsóvezető nincs van 13 beosztott diplomás szellemi 14 beosztott érettségizett Van-e diplomája? van nincs szellemi van-e érettségije? 15 beosztott nem nincs érettségizett szellemi szellemi 16 alkalmi szellemi Kizárólag alkalmi munkát végez (végzett) Ez szellemi vagy fizikai munka (volt)? fizikai 17 alkalmi fizikai 9

11 11 ÖNÁLLÓTÓL, VEZETŐTŐL( B5.A.: 01 06, kódok): B6. Hány alkalmazottja, beosztottja van (volt)? fő 8888 nincs alkalmazottja / beosztottja 999 AZOKTÓL, AKIK NEM ALKALMI MUNKÁT VÉGEZNEK! B7. Az Ön munkahelye, vállalata: 1 teljes mértékben állami vagy önkormányzati tulajdonban van 2 csak részben van állami vagy önkormányzati tulajdonban 3 nincs benne állami vagy önkormányzati tulajdon B januárja óta volt-e olyan időszak, amikor Ön nem dolgozott? Kérem, ne a hivatalos munkaviszonyt, a valóságot vegye figyelembe! MUNKÁNAK SZÁMÍT MINDEN IDŐSZAK, AMIKOR DOLGOZOTT ÉS EZÉRT PÉNZ KAPOTT! MEGSZAKÍTÁSNAK SZÁMÍT MINDEN HÁROM HÓNAPNÁL HOSSZABB IDŐSZAK! A MUNKAVISZONY MELLETTI ANYASÁGI ELLÁTÁS (pl. szülési szabadság, gyed) MEGSZAKÍTÁSNAK SZÁMÍT, HA KÖZBEN TÉNYLEGESEN NEM DOLGOZOTT! 1 igen, volt ilyen időszak 2 nem, folyamatosan dolgozott B11 - RE! B9. Haladjunk végig, 1989 januárjától kezdve Ön, milyen okból és mettől meddig nem dolgozott? Használja a 3. VÁLASZLAPON szereplő kategóriákat! A TÁBLÁZATBAN KÓDOLD!! Miért nem dolgozott? év hó év Kezdete Vége hó MIÉRT NEM DOLGOZOTT: 01 saját jogon öregségi nyugdíjas volt 02 rokkantnyugdíjas (leszázalékolt) volt 03 özvegyi nyugdíjas volt 04 gyeden volt 05 gyesen volt 06 gyeten volt 07 háztartásbeli volt 08 tanuló volt 09 munkanélküli volt 10 hosszabb betegállományban volt (legalább 3 hónapig) 11 egyéb

12 12 HA JELENLEG NEM VÉGEZ SEMMILYEN PÉNZKERESŐ TEVÉKENYSÉGET! B10. Tervezi-e, hogy a jövőben munkát vállal? 1 igen, már meg is találta és rövidesen munkát vállal, 2 igen, jelenleg is munkát keres, és ha megfelelőt talál, akkor munkába is állna a jövő héten, 3 szándékában áll munkát vállalni, de csak a távolabbi jövőben, vagy 4 nem tervezi, hogy a jövőben munkát vállal? VÁLASZ UTÁN B15-RE! B11. B14. HA JELENLEG AKÁRMILYEN PÉNZKERESŐ TEVÉKENYSÉGET VÉGEZ! B11. Hány órát dolgozott az elmúlt héten? Kérem, csak a jövedelmet biztosító tevékenységekre gondoljon! 9 B12. Kérem, a 2. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mennyire elégedett a munkájával. A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megelégedve, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett. Ha több munkahelye is van, kérem, a legfontosabbra gondoljon! Skálaérték: 9 B13. Tervezi-e, hogy az elkövetkező 3 évben munkát, munkahelyet változtat? Ha több munkahelye is van, kérem, a legfontosabbra gondoljon! 1 igen 2 nem B14. Kérem, a 4. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy az elmúlt 3 hónapban milyen gyakran történt meg Önnel, hogy Milyen gyakran történt, hogy 1. mikor megjött a munkából, túl fáradt volt ahhoz, hogy elvégezze az otthoni tennivalókat? 2. nehéz volt teljesíteni a családi kötelezettségeit, mert túl sok időt töltött a munkájával? 3. nem tudta rendesen ellátni a munkáját, mert fáradt volt az előző napi sok otthoni tennivaló miatt? 4. a családi kötelezettségei miatt nehéz volt a munkájára koncentrálni? Hetenként többször is Havonta néhányszor Ritkábban Nem fordult elő Nem tudja

13 13 MINDENKITŐL! B15. Az 5. VÁLASZLAPON a munkával kapcsolatos igények szerepelnek. Kérem, nézze meg ezeket, és mondja meg, hogy Ön melyiket tartja a legfontosabbnak. Válassza ki először az első, majd a második, végül a harmadik legfontosabbat! 01 jó fizetés 02 nem túl nagy megterhelés 03 a munkahely biztonsága 04 presztízs 05 megfelelő munkaidő-beosztás 06 lehessen kezdeményezni A legfontosabb: A második legfontosabb: A harmadik legfontosabb: 07 sok szabadnap 08 lehessen érezni, van értelme a munkának 09 felelősségteljes munka 10 érdekes munka 11 képességeknek megfelelő munka B16. Mennyire ért egyet a következő állításokkal? Kérem, osztályozzon egytől ötig, mint az iskolában! Az 5-ös azt jelenti, hogy teljesen egyetért, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem ért egyet. Természetesen használhatja a közbülső fokozatokat is! Ha kevés a munkalehetőség, jogos lenne, Egyáltalán nem Teljesen hogy ért egyet egyetért 1. inkább a férfiak kapjanak munkát, nem pedig a nők 2. inkább a fiatalok kapjanak munkát, nem pedig az idősek 3. inkább a gyermeket nevelő szülők kapjanak munkát, nem pedig a gyermektelenek

14 14 C. A házassággal, együttéléssel kapcsolatos kérdések következnek. C1. Tisztázd! A kérdezett jelenleg: 1 együtt él a házastársával 2 együtt él az élettársával 3 van partnere, de nem él vele együtt 4 nincs sem élettársa, sem partnere C2. Mi az Ön élettársának családi állapota? 1 nőtlen, hajadon 2 házas (nem él a házastársával) 3 özvegy 4 elvált C4 - RE! C15 - RE! C16 - RA! C3. Tervezik-e, hogy összeházasodnak? 1 igen 2 talán, nem döntöttek 3 nem C4. Házastársának/élettársának mi a legmagasabb iskolai végzettsége? 1 nem járt iskolába 2 kevesebb mint 8 általános 3 8 általános (4 elemi + 4 polgári) 4 szakmunkásképző (szakiskola, tanonciskola) 5 szakközépiskolai érettségi, középfokú technikum 6 gimnáziumi érettségi 7 középiskola utáni felsőfokú szakképzés (nem főiskola!) 8 főiskolai diploma, felsőfokú technikum 9 egyetemi diploma C5. Házastársa/élettársa jelenleg dolgozik-e, végez-e valamilyen keresőtevékenységet? 1 igen 2 nem Hogyan, milyen formában? TÖBB VÁLASZ ESETÉN A LEGFOOSABB! 01 alkalmazott, állandó munkaviszonyban 02 alkalmazott, szerződéses munkaviszonyban 03 önálló, vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos 04 társasvállalkozás tagja 05 nyugdíjas, és kereső munkát is végez (részmunkaidős, alkalmi m. stb. is) 06 nappali tagozaton tanul, és mellette rendszeres munkát végez 07 nappali tagozaton tanul, és mellette alkalmi munkát végez 08 gyes, gyet igénybevétele melletti munkát vállal 09 alkalmi munkákból él (fizikai) 10 megbízásból él (szellemi) 11 segítő családtag Miért nem? 01 saját jogon öregségi nyugdíjas 02 rokkantnyugdíjas (leszázalékolt) 03 özvegyi nyugdíjas 04 gyeden van 05 gyesen van 06 gyeten van 08 háztartásbeli 09 tanuló 10 első ízben állást kereső 11 munkanélküli 12 egyéb HA NEM DOLGOZIK: VÁLASZ UTÁN A C8-RA! C6. Végez-e házastársa/élettársa más keresőtevékenységet is? 1 igen 2 nem

15 15 C7. Házastársa/élettársa hány órát dolgozott az elmúlt héten? (Csak a jövedelmet biztosító tevékenységére gondoljon!) órát 9 C8. Mi (volt) a házastársa/élettársa (legutolsó) pontos foglalkozása? HA NYUGDÍJ, GYES, GYET MELLETT DOLGOZIK: A NYUGDÍJAZÁS, MUNKANÉLKÜLISÉG, GYES, GYET ELŐTTI UTOLSÓ FOGLALKOZÁS! FEOR 0000 SOHA NEM DOLGOZOTT C9 - RE! C8.a. A házastársa/élettársa ezt a munkát önállóan vagy alkalmazottként végzi (végezte)? Önálló (Tulajdonos vagy résztulajdonos) ALÁHUZÁSSAL HALADJ A NYILAK MEÉN! gazdálkodó (mezőgazdaságban) iparos (termelőtevékenységet folytat) kereskedő szolgáltató szellemi szabadfoglalkozású A FOGLALKOZÁS VÉGSŐ KÓDJA. EZT IS KELL JELÖLNI! 01 gazdálkodó 02 iparos 03 kereskedő 04 szolgáltató 05 szellemi Alkalmazott Felsővezető (oszt. vez. felett Fizikai vagy irányít, dönt, szankcionál) szellemi van munkát Milyen szintű Középvezető (oszt. vez. irányít végez? vezető? szankcionál) Szellemi van 06 közvetlen termelésirányító Fizikai Szakmunkát végez? van 07 szakmunkás Van-e Van-e a munkához beosztottja? való szakmai biz.? nincs nincs Betanított munkát végez? 08 betanított munkás Segédmunkát végez? 09 segédmunkás Van-e beosztottja? Alsóvezető (oszt. vez. alatt munkát oszt, közvetít) 10 felsővezető 11 középvezető 12 alsóvezető nincs van 13 beosztott diplomás szellemi 14 beosztott érettségizett Van-e diplomája? van nincs szellemi Van-e érettségije? 15 beosztott nem nincs érettségizett szellemi szellemi 16 alkalmi szellemi Kizárólag alkalmi munkát végez (végzett) Ez szellemi vagy fizikai munka (volt)? fizikai 17 alkalmi fizikai 9

16 16 C9. Kérem, a következő dolgokról mondja meg, mennyire jellemző az Önök kapcsolatára! Osztályozzon 1-től 5-ig. Mennyire jellemző az Önök jelenlegi kapcsolatában Mennyire jellemző az Önök jelenlegi kapcsolatában jellemző jellemző Egyáltalán nem Nagyon 1. kölcsönös megbecsülés, tisztelet? 2. a közös ízlés és érdeklődés? 3. az, hogy saját, egyéni életcéljaikat is meg tudják valósítani? C10. Kérem, a 2. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire elégedett a házasságával/élettársi kapcsolatával? 0-tól 10-ig értékeljen, ahol a 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig azt, hogy teljes mértékben elégedett! Skálaérték: 9 C11. A 6. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy Önök a következők miatt milyen gyakran vitatkoznak? Milyen gyakran vitatkoznak a 1. házimunka megosztása miatt? Sohasem Ritkán Elég gyakran Nagyon gyakran Nem érinti anyagi ügyek miatt? szabadidő eltöltésén? 4. HA VAN: barátokkal való kapcsolat miatt? 5. HA VAN: szülőkkel való kapcsolat miatt? 6. HA VAN: a gyermeknevelés dolgában? 7. gyermekvállalás miatt? 8. közös célok, tervek miatt? 9. alkoholfogyasztás miatt? féltékenység miatt?

17 17 C12. Kérem, a 7. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy amikor nézeteltérés van Önök között, mi a legjellemzőbb? 1 Megtartja magának a véleményét, hogy elkerüljék a nagyobb vitát, 2 nyugodtan megbeszélik a nézeteltérést, 3 valamelyikük sértődötten hallgat, 4 veszekednek, kiabálnak egymással, vagy 5 tettlegességig fajul a dolog? 6 egyéb, éspedig:. 7 soha nincs nézeteltérés C13. Az elmúlt egy év során felmerült-e Önben a válás, a kapcsolat megszakításának a gondolata? 1 nem merült fel 2 igen, gondolt rá 3 igen, mindketten gondoltak rá 4 igen, komolyan foglalkoznak a válás, a kapcsolat megszakításának a lehetőségével 5 a válás már folyamatban van VÁLASZ UTÁN C18-RA! C14. Tervezi-e, hogy összeköltöznek vagy összeházasodnak? 1 igen, tervezi, hogy összeköltöznek, de házasságot nem terveznek 2 igen, először összeköltöznek, s majd aztán valamikor össze is házasodnak 3 igen, összeházasodnak, de előzetes együttélés nélkül 4 nem terveznek sem összeköltözést, sem házasságot 5 talán, nem döntöttek VÁLASZ UTÁN C16-RA! C15. Szándékában áll-e az elkövetkező 3 évben összeköltözni egy partnerrel? 1 semmiképp 2 inkább nem 3 inkább igen 4 mindenképp

18 18 C16. Tegyük fel, hogy az elkövetkező három évben Ön összeköltözik egy partnerrel. A 8. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon, ha együtt élne valakivel, az hogyan hatna Ha együtt élne valakivel, az hogyan hatna 1. arra, hogy szabadon megtehesse, amit akar? Sokkal rosszabb lenne Rosszabb lenne Sem jobb, sem roszszabb Jobb lenne Sokkal jobb lenne 2. a munkahelyi kilátásaira? 3. az anyagi helyzetére? 4. a szexuális életére? 5. a környezete, barátai önről alkotott véleményére? 6. arra, hogy boldog és elégedett legyen az életben? C17. Kérem, a 9. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, abban a döntésben, hogy összeköltözik-e valakivel, mennyire játszana szerepet Egyáltalán nem Kis mértékben Eléggé Nagy mértékben Nem érinti 1. az Ön anyagi helyzete? HA VAN: az Ön munkája? az Ön lakáshelyzete? az Ön egészségi állapota? MINDENKITŐL! C18. Most pedig arra lennék kíváncsi, hogy kinek mi a feladata az Önök háztartásában. Kérem, mondja el a 10. VÁLASZLAP segítségével, hogy a felsorolt feladatokat ki végzi Önöknél. Mindig a kérdezett Általában A kérdezett és a kérdezett partnere megosztva HA VAN PARTNERE Általában a partner Mindig a partner Mindig vagy általában valaki más Mindig/általában valaki más, de nem a háztartásból 1. Főzés Mosogatás Bevásárlás Takarítás Kisebb javítások a házban és a ház körül 6. A kiadások bevételek figyelemmel követése 7. Közös programok szervezése

19 19 HA VAN EGYÜTT ÉLŐ HÁZASTÁRSA, ÉLETTÁRSA! C19. Kérem, a 2. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire elégedett az Ön és házastársa/élettársa közötti munkamegosztással? 0-tól 10-ig értékeljen, ahol a 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig azt, hogy teljes mértékben elégedett! Skálaérték: 9 MINDENKITŐL! C20. Ön mit tanácsolna a fiatal nőknek és férfiaknak? Milyen életformát válasszanak? 1 Egyedül, önállóan éljenek, 2 élettársi kapcsolatban éljenek, 3 először éljenek együtt, majd kössenek házasságot, vagy pedig 4 kössenek házasságot előzetes együttélés nélkül? C21. Ön szerint mennyire fontos a házasság megkötése, ha egy élettársi kapcsolatban a nő terhes lesz, és szeretnék megtartani a gyermeket? 4 Nagyon fontos, 3 elég fontos, 2 nem különösebben, vagy 1 egyáltalán nem fontos házasságot kötni? C22. Véleménye szerint manapság hány éves korban a legjobb házasságot kötni egy nőnek? egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI, KÉRDEZZ RÁ! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 66 inkább 25 éves kora előtt, vagy 66 inkább 25 éves kora előtt, vagy éves kor között, vagy éves kor között, vagy 88 inkább 30 éves kor fölött? 88 inkább 30 éves kor fölött? 9 9 C23. És manapság hány éves korban a legjobb, hogy megszülessen az első gyermeke egy nőnek? egy férfinak? éves korban éves korban 00 soha 00 soha HA NEM TUD ÉLETKORT MONDANI, KÉRDEZZ RÁ! Mégis mit gondol: Mégis mit gondol: 66 inkább 25 éves kora előtt, vagy 66 inkább 25 éves kora előtt, vagy éves kor között, vagy éves kor között, vagy 88 inkább 30 éves kor fölött? 88 inkább 30 éves kor fölött? 9 9

20 20 C24. Felolvasok néhány véleményt. Kérem, mondja meg, mennyire ért egyet a következőkkel? Osztályozzon, mint az iskolában! 1. Egy pár tagjai közül a férfinak kell idősebbnek lennie. 2. Nem tesz jót a kapcsolatnak, ha a nő többet keres, mint a férfi. 3. Általában a férfiak jobb politikai vezetők, mint a nők. 4. A nőknek nem kell társuk beleegyezését kérniük ahhoz, hogy mire költsék el keresetüket. 5. A háztartási munka ugyanannyit ér, mint a fizetett munka 6. Hároméves kor előtt a gyermekek megsínylik, ha az anyjuk eljár dolgozni 7. A gyermekek megsínylik, ha az apjuk túl sokat foglalkozik a munkájával 8. Ha a szülők elválnak, a gyereknek jobb, ha az anyjával marad Egyáltalán nem Teljesen ért egyet egyetért C25. A családi élettel, gyerekneveléssel kapcsolatban olvasnék fel néhány véleményt. Arra kérem, mindegyikről mondja meg, hogy Ön egyetért vele, vagy pedig nem ért egyet. Egyetért Nem ért Bizonytalan egyet 1. Az a helyes, ha a férj számára a munka a fontosabb, a feleség számára pedig az otthon és a gyermekek, még akkor is, ha mindketten dolgoznak. 2. Egy gyermek mindenben engedelmeskedjen a szüleinek és tisztelje őket, még akkor is, ha a szülők nem szolgálnak rá. 3. Jó szakma, jó állás mellett igazuk van a nőknek, ha fontosabb a munkájuk, mint az, hogy több gyermekük legyen. 4. Vannak ugyan szülői kötelességek, de az életcélokról nem kell lemondani a gyermekek miatt

21 21 D. A családtervezésről, gyermeknevelésről szóló kérdések következnek. A 45 ÉVES ÉS FIATALABB NŐKTŐL, ILL. AZ 50 ÉVES ÉS FIATALABB FÉRFIAKTÓL. LÁSD A3. KÉRDÉS (1959-ben v. ezután született nők, ill ben v. utána született férfiak)! IDŐSEBBEK D9-RE! D1. Szeretné, ha (a meglévőkön kívül) születne (még) gyermeke? 1 igen D3 - RA! 2 jelenleg terhes 3 nem szeretne 4 nem lehet több gyermeke D9 - RE! D2. Kérem, a következő okok közül válassza ki azokat, ami miatt Ön nem kíván több gyermeket? TÖBB VÁLASZ IS LEHET! Választotta Nem választotta 01 ennyi gyereket szeretett volna, és nem többet anyagilag nem engedhetik meg maguknak lakáshelyzetük nem megfelelő meg akarja őrizni szabadidejét, nyugalmát a terhesség, szülés sok nehézséggel jár a gyermekgondozással járó fizikai, idegi megterhelés miatt szakmai fejlődését hátráltatná gyermek mellett nehezebben kapna munkát a saját vagy férje/élettársa egészségi állapota miatt házasságát (párkapcsolatát) nem érzi elég stabilnak nincs megfelelő családi háttér, segítség túl idősnek tartja magát (férjét/élettársát) bizonytalanak tartja a jövőt a szülők, rokonok befolyásolják férje/élettársa nem akarja, ellenzi 1 2 D3. Hány gyermeket szeretne (még)? GYERMEKET VÁRÓKNÁL A JELENLEGI TERHESSÉGET IS SZÁMÍTSD BELE! gyermek 88 nem számot mond (pl. amennyi sikerül, amennyit az Isten ad stb.) 9 D4. Inkább lányt vagy inkább fiút szeretne? 1 fiút 2 lányt 3 teljesen mindegy 4 leányt is, fiút is VÁLASZ UTÁN D6 - RA!

22 22 D5. Hány éves korában szeretné, hogy a (következő) gyermeke megszülessen? éves korában 88 nem számot mond 9 D6. Tegyük fel, hogy az elkövetkező 3 évben születik (még) egy gyereke. Kérem, a 11. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy ez hogyan hatna Egy (újabb) gyermek hogyan hatna Sokkal rosszabb lenne Rosszabb lenne Sem jobb, sem roszszabb Jobb lenne Sokkal jobb lenne 1. a munkahelyi kilátásaira? 2. az anyagi helyzetére? 3. a szexuális életére? 4. a környezete, barátai önről alkotott véleményére? 5. arra, hogy boldog és elégedett legyen az életben? 6. Ön és a partnere közti kapcsolatra? 7. a partnere munkahelyi kilátásaira 8. arra, hogy időskorában mennyire fogja biztonságban érezni magát? 9. az Ön és szülei közötti kapcsolatra? 10. arra, hogy élete harmonikus legyen? 11. arra, hogy szabadon megtehesse, amit akar? D7. Kérem, a 12. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, abban a döntésben, hogy vállal-e gyermeket vagy sem, mennyire játszana szerepet Mennyire játszana szerepet Egyáltalán nem Kis mértékben Eléggé Nagymértékben Nem érinti 1. az Ön anyagi helyzete? HA VAN: az Ön munkája? az Ön lakáskörülményei? az Ön egészségi állapota? hogy van-e megfelelő partnere? HA VAN: a partnere munkája? HA VAN: a partnere egészségi állapota? az, hogy van-e a bölcsőde, óvoda a közelben? hogy Ön vagy partnere elmehet gyedre?

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY Megye kódja Település neve magyarul Település neve románul Településkód Címsorszám Az összeíró kódja A kérdezés ideje: hónap nap A kérdezés kezdete: óra perc A kérdezés vége: óra perc A válaszadás önkéntes!

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

Budapesti romák 2010

Budapesti romák 2010 A kérdőív sorszáma Kérdező sorszáma Ajánló sorszáma Budapesti romák 2010 ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja Lebonyolító: ELTE TáTK Módszertani Kutatóközpont A VÁLASZADÁS

Részletesebben

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002 The original language version of the CEU-Medián post-election study questionnaire in Hungary in 2002 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 K É R D Ő Í V 2002 ÁPRILIS Település:... MEGYE 9 10 Mintakód:

Részletesebben

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc 2 KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002.... hó... nap... óra... perc A1 1. VÁLASZLAP Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja ezt az 1. válaszlapot a válaszadáshoz! Semennyit Kevesebbet,

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 (XXXXXX) Település:... MEGYE 9 10 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZŐ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16 DÁTUM KÉRDEZÉS

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2006. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/06 BUDAPEST,

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS Kérdőív 2009. szeptember október

EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS Kérdőív 2009. szeptember október KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás nem kötelező! Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! Nyilvántartási szám: 2201/09 EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS Kérdőív 2009. szeptember október

Részletesebben

Gyermekes családok helyzete 2009

Gyermekes családok helyzete 2009 A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I Gyermekes családok helyzete 009 A kutatás teljes dokumentációja 009 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Zoványi Petra

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ! AZ ADATGYJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ! AZ ADATGYJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539 A/ LAKOS-azonosító L KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma C/ Megye: D/ Terület: MUNKAER-FELMÉRÉS E/ A számlálókörzet száma: ADATLAP F/ A lakás sorszáma: 2012 G/ A háztartás sorszáma: H/

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2009. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/09 BUDAPEST, 2008

Részletesebben

M2. melléklet: A határ mint komplex rendszer kutatás módszertana 1

M2. melléklet: A határ mint komplex rendszer kutatás módszertana 1 M2. melléklet: A határ mint komplex rendszer kutatás módszertana 1 1 Mint azt a bevezetőben írtuk, a kötetben szereplő tanulmányok két kutatás eredményeit ötvözik. Ennek megfelelően a módszertani melléklet

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013

Bátonyterenyei kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 TÁMOP-5.2.1 Bátonyterenyei kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Összeállította: Bass László, GYERE, Gyerekesély Egyesület

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

A mélyszegénységben szegregáltan élő népesség egészséghez, betegséghez, egészségügyi ellátáshoz való viszonya 1. Bass László, Gyerekesély Egyesület

A mélyszegénységben szegregáltan élő népesség egészséghez, betegséghez, egészségügyi ellátáshoz való viszonya 1. Bass László, Gyerekesély Egyesület A mélyszegénységben szegregáltan élő népesség egészséghez, betegséghez, egészségügyi ellátáshoz való viszonya 1 Bass László, Gyerekesély Egyesület Budapest, 2013. 1 A tanulmány a Magyar Hospice Alapítvány

Részletesebben

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron -

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - - Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - Kérdőíves felmérés a székesfehérvári 60 év feletti lakosság körében 2005 július - 2005 november A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI

AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI Budapest, 2004. Az összefoglalás a Központi Statisztikai Hivatal közelmúltban megjelent kiadványainak felhasználásával készült. Az összefoglalást

Részletesebben

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL VÁLASZADÁS ÖNKÉES! Az adatgyőjtés statisztikai célra történik! OSAP szám: 1968/06 Régió Megye Településkód (kerület) A háztartás sorszáma HREGIO HMEGYE HTERUL06 HAZTART HFIXAZON

Részletesebben

Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében

Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében in: Szerepváltozások. Jelentés

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben?

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben? Társadalomtudományi Intézet Kérdőív Kedves Megkérdezett! Intézetünk kutatást folytat arról, hogy néhány társadalmi problémával kapcsolatban milyen a hazai közvélemény. Kérjük, segítse elő munkánkat azzal,

Részletesebben