JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram"

Átírás

1 A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! /2013/NAKVI Beadási határidő: október JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram Pályázatot nyújthat be Magyarország területén működő felsőoktatási intézménybe alap-, mester vagy osztatlan nappali képzésben résztvevő magyar állampolgárságú roma származású hallgató, amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt. Tehát például mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel és nem is vesz részt más ilyen végzettséget adó képzésben. Nem pályázhat felsőfokú szakképzésre felvételt nyert jelentkező. A felvétel három részben zajlik. Az első részben a beküldött dokumentumokat értékeli a felvételi bíráló bizottság. A második részben a pályázati kiírásnak megfelelt és a bíráló bizottság által kiválasztott fiatalok részt vesznek egy rövid, szóbeli meghallgatáson. A szóbeli meghallgatás alkalmával sikeres felvételit tett hallgatók a harmadik részben egy három napos programon vesznek részt, ezután alakul ki a felvételt elnyert támogatott hallgatók listája. A kitöltött adatlaphoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat! fényképes europass önéletrajz (http://www.europass.hu/pages/main) kitöltött jelentkezési lap felsőoktatási tanulmányaikat a 2013/2014-es tanév őszi félévében kezdőktől érettségi bizonyítványuk és felsőoktatási felvételi értesítésük másolata, hallgatói jogviszony igazolása. a felsőoktatásban jelenleg már tanulóktól (magasabb évfolyamosoktól) a legutolsó aktív félév indexmásolata vagy ETR/NEPTUN kivonata (Az előző félév teljesítését igazoló, a Tanulmányi Osztály által hitelesített (bélyegző, aláírás) hallgatói törzslap, hallgatói jogviszony igazolása aláírt motivációs levél, melynek legfontosabb tartalmi elemei: adatok: életkor, iskolai végzettség. kompetenciák, érdeklődés, hobbi 1

2 közéleti-közösségépítői tapasztalat javaslatainak megfogalmazása a cigány telepeken élők élethelyzetének javítása érdekében (max.1 oldal) motiváció, a jelentkezés oka, célja. személyi igazolvány másolata lakcímkártya másolata nyelvtudást igazoló dokumentum (nyelvvizsga bizonyítvány, érettségi bizonyítvány) Jövedelemigazolások, amely az egy háztartásban élőket érinti csatolható valamely roma civil szervezet ajánlása (ez csak javasolt, de nem kötelező) 1.) A pályázó adatai: Pályázó neve:. Anyja neve:. Apja neve:. Születési hely, idő:. Állandó lakcíme:. Értesítési címe:. Telefonszáma: ) Tanulmányok 2013/2014-es tanévben az alábbi típusú intézményben az alábbi évfolyamon folytatom tanulmányaimat: (a megfelelő választ kérjük kitölteni) a) Főiskola évfolyam b) Egyetem. évfolyam félév félév A felsőoktatási intézmény képzési éveinek száma a szakon, amelyre jár:.. év A végzés várható ideje (húzza alá a megfelelő évszámot): 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; Ha költségtérítéses képzés, a tandíj összege: Ft/félév 2

3 c) Az oktatási intézmény adatai: Az intézmény teljes neve: Intézmény címe:... Telefonszáma:... címe:. d) Tanulmányi eredménye Tanult szak: 2012/2013. II. félévben elért tanulmányi eredménye Kreditpontok:... Tanulmányi átlag:... e) Első évfolyamos hallgatók esetében az érettségi vizsga eredménye: 3.) Családi és szociális háttér A pályázó Önellátó: igen nem Amennyiben önellátó, akkor Diákmunkát/alkalmi munkát végez-e: igen nem Állandó munkahellyel rendelkezik-e: igen nem Egyéb, éspedig:. A pályázó nem önellátó, eltartója Szülők: igen nem Nagyszülők: igen nem Nevelő / örökbefogadó szülők: igen nem Házastárs /élettárs: igen nem Egyéb eltartó megnevezése (pl: egyéb rokon, testvér, gyám stb.):. 3

4 Szülők adatai: Édesanyja leánykori neve: Roma / cigány származású-e? igen nem Családi állapota: házas elvált özvegy egyedülálló Iskolai végzettsége: Foglalkozása/szakmája: Jelenlegi munkahelye: 8 általánosnál kevesebb; 8 általános; szakmunkásképző; szakközép/gimnázium érettségi; főiskola; egyetem; egyéb:..... Édesapja neve:. Roma / cigány származású-e? igen nem Családi állapota: házas elvált özvegy egyedülálló Iskolai végzettsége: Foglalkozása/szakmája: Jelenlegi munkahelye: 8 általánosnál kevesebb; 8 általános; szakmunkásképző; szakközép/gimnázium érettségi; főiskola; egyetem; egyéb:

5 Pályázó: Roma / cigány származású-e? igen nem Családi állapota: házas elvált özvegy egyedülálló Iskolai végzettsége: Foglalkozása/szakmája: Jelenlegi munkahelye: 8 általánosnál kevesebb; 8 általános; szakmunkásképző; szakközép/gimnázium érettségi; főiskola; egyetem; egyéb:..... Közös háztartásban élők száma összesen:.. fő, részletezve: Szülő:. fő Nagyszülő: fő Testvér:. Fő Házastárs: fő Egyéb:.. fő, részletezve: Közös háztartásban élők munkaviszonya, jövedelme: (amennyiben a pályázó önellátó, vagy házastárssal, vagy egyéb eltartóval él, az arra vonatkozó részt töltse ki!) a) édesanya státusza, jövedelme X Alkalmazott státusz Alkalmi munkás Vállalkozó Háztartásbeli Nyugdíjas 5 ebből származó jövedelme / Ft

6 Rokkantnyugdíjas GYES/GYED/GYET-en van Munkanélküli / álláskereső Ellátatlan Egyéb, éspedig: b) édesapa státusza, jövedelme X státusz Alkalmazott Alkalmi munkás Vállalkozó Háztartásbeli Nyugdíjas Rokkantnyugdíjas GYES/GYED/GYET-en van Munkanélküli / álláskereső Ellátatlan Egyéb, éspedig: ebből származó jövedelme / Ft c) egyéb eltartó és/vagy egy háztartásban élő státusza, jövedelme: testvér, nagyszülő, házastárs/élettárs;egyéb (az egyéb megnevezendő): X státusz Alkalmazott Alkalmi munkás Vállalkozó Háztartásbeli Nyugdíjas Rokkantnyugdíjas GYES/GYED/GYET-en van Munkanélküli / álláskereső 6 ebből származó jövedelme / Ft

7 Ellátatlan Egyéb, éspedig: További jövedelemmel rendelkezők esetén kérjük, az adatlap végén az egyéb fontos információ résznél részletezze! A pályázó, amennyiben önellátó, jövedelme: X státusz Alkalmazott Alkalmi munkás Diákmunkás Egyéb ösztöndíj Diákhitel Iskolai szociális juttatások GYES/GYED/GYET-en van Egyéb, éspedig: ebből származó jövedelme / Ft A pályázó ill. a család egyéb havi jövedelme: Családi Pótlék (CSP... Ft Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény: igen nem Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:... Ft Árvasági segély:... Ft Gyermektartási díj:... Ft Ápolási díj:... Ft Rendszeres szociális segély:... Ft Munkanélküli / álláskeresési segély:... Ft Álláskeresési járadék:... Ft Egyéb,.:... Ft d) A család lakáshelyzete: (a megfelelő aláhúzandó) Lakás/Ház alapterülete: m² 7

8 Lakás típusa: saját tulajdon (valamely családtag tulajdona) hitellel terhelt saját lakás önkormányzati lakás; szolgálati lakás; albérlet; családtag, ismerős lakása Amennyiben a pályázó egyéb helyen lakik, annak típusa: Állami Kollégium; Utógondozói otthon, lakásotthon; gondozási intézet; Anyaotthon; Átmeneti otthon; Bármilyen szociális elhelyezés: Havonta fizetendő lakbér, közös költség vagy törlesztő részlet: Ft Havonta fizetendő kollégiumi vagy egyéb díj:. Ft Egyéb ösztöndíjak: Iskolai Tanulmányi:.. Ft/hó; Szociális iskolai:.. Ft/hó Útravló-MACIKA:.. Ft/félév Roma Szakkolégium (egyházi):.. Ft/fő Romaversitas:.. Ft/hó Kerületi/települési:.. Ft/hó Bursa hungarica:.. Ft/hó OSI (Open Society Institute Soros Alapítvány):.. Ft/hó Roma Oktatási Alap:.. Ft/hó Lippai Balázs:.. Ft/hó Egyéb ösztöndíj:.. 4. A pályázó érdeklődési köre Rendelkezik-e nyelvvizsgával? igen nem (kérem, hogy a nyelvtudását igazoló dokumentum másolatát csatolja!) Nyelvvizsga és annak típusa:... Jelenleg milyen nyelvet tanul?.. 5. Anyanyelve a cigány? igen nem 6. Anyanyelve a beás? igen nem (amennyiben cigány vagy beás nyelven tett nyelvvizsgát, kérem csatolja az ezt igazoldó dokumentum másolatát) 8

9 Egyéb fontos információ, amit a pályázó fontosnak tart magáról, családjáról: Kelt:.., hó. nap Kijelentem, hogy a leírt adatok a valóságnak megfelelnek! Vállalom, hogy a NAKVI munkatársai előzetes egyeztetés alapján családlátogatást kezdeményezhetnek nálunk! Hozzájárulok, hogy a NAKVI számára szolgáltatott személyes és különleges adataimat az Intézmény kezelje a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályozások szerint. pályázó aláírása A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot 2 példányban magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani. Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet EPIR 1211, Budapest Park u. 2. Borítékra írják rá: Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram További információ: Lócskai Terézia Tel.: Rézműves Melinda Tel.: A határidő után benyújtott pályázatokat nem értékeljük! 9

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szociális támogatás igénylőlap 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Javította: Dátum: 2011. 09.. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! (Az űrlapot nyomtatott

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre Az Oktatásért Közalapítvány támogatást kíván nyújtani azoknak a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat

Részletesebben

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA A KÉRVÉNYEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: BEKÜLDÉSI CÍMEK: Felsőbb évesek: 2012. június 15. Leendő első évesek: 2012. augusztus

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: Kérelmező neve (leánykori név): Anyja neve:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

A) lap. I)Személyi adatok

A) lap. I)Személyi adatok Makói Polgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 (átvétel: szignó: ) PTR Etikett helye F O R M A N Y O M T A T V Á N Y rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

8. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet az 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály 1153 Bp., Bocskai

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során)

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) irányadó kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások

Részletesebben

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazolás lista A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk a figyelmet,

Részletesebben

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM (A pályázat kódja: UTR-UF-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben