Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság"

Átírás

1 ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét a határidő pontos betartására! A határidőn túli, vagy igazolások nélkül beadott pályázat automatikusan érvénytelen! Leadási határidő: A KOLLÉGIUMI DIÁKBIZOTTSÁG TÖLTI KI! Árv 1 főre eső jövedelem: Érkezett:.. Összpontszám Fogyatékossággal élő HHH Nagycsaládos Árva Családfenntartó Javította:.... HH Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Félárva Ellenőrizte:. Hitelesítette:... (A) Pályázó adatai: (Kérjük adatait nyomtatott betűkkel töltse ki!) Név: Neptun kód: Szül.hely,idő:.. Állampolgárság:.. Finanszírozási forma/tagozat/ Szak/Évf./Csoport cím:... Telefonszám:.... Állandó lakcím:. Ideiglenes lakcím:. Pályázó jár-e másik felsőoktatási intézménybe államilag támogatott képzésre? igen/nem Ha igen, melyik felsőoktatási intézménybe?... (B). Pályázóra vonatkozó rendkívüli szociális körülmények: (Kérjük, karikázza be az Ön szociális helyzetére vonatkozó valós megállapításokat!) Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább Halmozottan hátrányos helyzetű az, akit családi körülményei,szociális helyzet miatt a jegyző védelembe vett, illetve akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és akinek mindkét szülője legfeljebb az általános iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. Családfenntartó Nagycsaládos Árva az, akinek legalább egy gyermeke van vagy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult. az, aki legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja. az, a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe. Hátrányos helyzetű az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Félárva az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

2 (C) Pályázó lakhelyére vonatkozó adatok: (Kérjük, karikázza be az Ön lakhelyére vonatkozó megállapításokat!) Albérlet Budapesten. Szülő (eltartó) lakása... Saját tulajdonú lakás... Egyéb:. A hallgató állandó lakhelyéről vidékről- naponta bejár a képzési helyre : A hallgató állandó lakhelyének a képzési helytől való távolsága:. km,. Ft/csak oda út (D) Eltartókra vonatkozó adatok: (Kérjük, karikázza be az Ön eltartóira vonatkozó megállapításokat!) Eltartók elváltak? És / Vagy Eltartó egyedül neveli eltartottakat: Vagy Eltartó egy háztartásban él élettársával (E) Öneltartókra vonatkozó adatok: (Kérjük, karikázza be házastársára/élettársára vonatkozó megállapításokat!) Életvitelszerűen élettársi / házastársi kapcsolatban él Ha igen: házastársa /élettársa munkajogviszonyban áll házastársa / élettársa hallgatói jogviszonnyal rendelkezik igen/ nem házastársa /élettársa regisztrált munkanélküli házastársa /élettársa munkanélküli igen/ nem Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy öneltartónak csak a munkaviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkező hallgatók számítanak!

3 (F) A pályázó és vele egy háztartásban élők (szülő(k), testvér(ek),nagyszülő(k),házastárs,élettárs stb.-adatai (Kérjük töltse ki a táblázatot, az útmutatóban szereplő példa alapján) NÉV ROKONI FOK 3 HAVI NETTÓ ÁTLAG jövedelme (pontos összeg feltüntetése!!!) pályázó Mindenki, akivel a pályázó egy háztartásban él (nem albérlet, nem kollégium), akik a pályázó eltartói által vezetett háztartásban élnek, oda vannak bejelentve, vagy a pályázó nyilatkozatában szerepelnek, családtagnak minősülnek. (Önkormányzati igazolás szükséges)! Amennyiben nem fér ki a család, akkor külön lapon kérjük a nevek, a rokoni fok, foglalkozás és nettó havi jövedelem felsorolását, melyet az összes melléklettel együtt kérünk hozzátűzni az adatlaphoz!. pontszám (G) Egy főre jutó jövedelem kiszámítása: TÁMOGATÁSI FORMA Családi pótlék (összes gyermek után) Árvaellátás összege (eltartó+eltartottak) GYES/GYED/GYET összege Gyermektartás összege (összes gyermek után) Szociális/Munkaügyi segély Lakásfenntartási támogatás Egyéb bevételek:.. EGY FŐRE ESŐ JÖVEDELEM KISZÁMÍTÁSÁHOZ SEGÉDLET 3Havi átlag nettó jövedelem összesen (Kérjük adja össze IV-es táblázatból családtagok jövedelmét!) Támogatási forma összesen Összesen Családtagok száma (egy háztartásban élők száma) 1 főre eső jövedelem (összesen/ családtagok száma) HAVI NETTÓ PÉNZÖSSZEG (Ft/hó) HAVI NETTÓ PÉNZÖSSZEG (Ft/hó) A pályázó háztartásában az egészségi állapot miatt rendszeresen felmerülő költségek-kiadások:..ft csatolandó dokumentum: orvosi igazolás a rendszeres gyógyszeres kezelésről)

4 II. A pályázó tanulmányi eredményei: Felvételi pontszám:.. IV. Sporteredmény igazolása: Legjobb eredmény(ek) (fontossági sorrendben, max.: 3) (2014 szeptember 1-től 2015 Július 23.-ig) (idő, hely, eredmény): 1)... 2) )..... Csatolandó dokumentumok: IGAZOLÁS: Melyet a sportági szakszövetség vezetősége állít ki. hivatalos formanyomtatvány EREDETI példányban, nem fénymásolat-! Mellékletek megnevezése: (Kérjük, hogy minden mellékletet számozzon meg, és írja le az alábbi sorokba Mellékletek száma ÖSSZESEN: db

5 Figyelem! o A pályázathoz csatolt igazolásokat, dokumentumokat minden évben be kell nyújtani! o A pályázat aláírás, dátum, Neptun kód, nyilatkozat nélkül érvénytelen o Az igazolások nélküli, illetve határidőn túl beadott pályázat automatikusan érvénytelen! o NEPTUNOS JELENTKEZÉS KÖTELEZŐ! Ellenkező esetben a pályázat érvénytelenné válik! PÁLYÁZAT POSTÁZÁSÁNAK HATÁRIDEJE: Nyilatkozat: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy hamis adatok közlése esetén fegyelmi eljárás indul, mely hallgatói jogviszonyom jogi úton történő megszűnését eredményezheti. Kelt:., év hónap. nap... A pályázó aláírása A pályázatban közölt adatokat a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumának Diákbizottsága bizalmasan kezeli, és csak ezen pályázat elbírálásához használja fel. A Diákbizottság tudomására jutott információkat harmadik fél részére(az adatvédelmi jogszabályok betartásával), csak az érintett előzetes írásos beleegyezésével adhatja ki. Érkezett:... Átvette:... A.. tölti ki! Kategória::... Számolta:... Ellenőrizte:... Megjegyzés:...

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ Ha eltartód keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik Eltartók jövedelmének APEH által történő igazolása. A 2008. évről szóló APEH

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szociális támogatás igénylőlap 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Javította: Dátum: 2011. 09.. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! (Az űrlapot nyomtatott

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez

Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez Tartalomjegyzék 1. Általános Információk 3 2. Elfogadott dokumentumok 3 2.1. Lakhatási

Részletesebben

A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE

A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE 1/A. sz. melléklet A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE Ha a pályázó - vidéki és kollégista... 5 pont - vidéki és albérletben lakik...

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

a KHJT 1. sz.melléklete "Huncut a jóság, ha szégyent hoz a jóra - Minek jóság-festék a jót akaróra?" (József Attila) A SZIE YMÉK DJB

a KHJT 1. sz.melléklete Huncut a jóság, ha szégyent hoz a jóra - Minek jóság-festék a jót akaróra? (József Attila) A SZIE YMÉK DJB "Huncut a jóság, ha szégyent hoz a jóra - Minek jóság-festék a jót akaróra?" (József Attila) a KHJT 1. sz.melléklete A SZIE YMÉK DJB Rendszeres, rendkívüli szociális (ösztöndíj) juttatások és alaptámogatás

Részletesebben

Hallgatói Juttatások és Térítések

Hallgatói Juttatások és Térítések AVKF Hallgatói Juttatások és Térítések Ikt. sz.: RH/206-8/2014 Hallgatói Juttatások és Térítések A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Oldal: 1 / 36 AVKF Hallgatói Juttatások

Részletesebben

ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ

ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ ÉRTELMEZÉSI SEGÉDLET A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ, A DOKUMENTUMOK MEGFELELŐ CSATOLÁSÁHOZ OZ TARTALOMJEGYZÉK Általános információk, a segédlet használata, a pályázat leadásának

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazolás lista A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk a figyelmet,

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (NymE Hallgatói Követelményrendszer Juttatási és térítési szabályzatának kari kiegészítése) Székesfehérvár 2010

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során)

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) irányadó kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁRHUZAMOS KÉPZÉS KOMPENZÁCIÓJÁNAK ELNYERÉSÉRE 2014/2015-ös tanév őszi félév Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben