Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!"

Átírás

1 Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés merülne fel bennetek, forduljatok a Nagy Antal gazdasági alelnökhöz személyesen az ügyeleti időben, vagy ben a címeken. Az 51/2007-es kormányrendelet értelmében a lakhatási támogatásra fordítható összeg szociális támogatás formájában kerül kiosztásra! FONTOS: Az igazolások kettő hónapnál régebbiek nem lehetnek (kivétel NAV jövedelemigazolás) Kötelező csatolni az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolást a kérelmezővel egy lakcímre bejelentett személyekről! (Ennek hiányában a pályázatot automatikusan elutasítjuk!) Kizárólag a borítékban leadott dokumentumokért vállalunk felelősséget! Késve leadott pályázatot, illetve igazolásokat nem fogadunk el! Faxolt és fénymásolt igazolásokat nem fogadunk el! A pályázatok leadása A5-ös (közepes méretű) borítékban FELLEBBEZÉSRE NINCS LEHETŐSÉG! AMENNYIBEN AZ EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM MEGHALADJA A NETTÓ MINIMÁLBÉRT, ( FT) ABBAN AZ ESETBEN A PÁLYÁZATOT AUTOMATIKUSAN ELUTASÍTJUK!

2 I. Személyes adatok Ha a pályázó speciális kategóriába tartozik (A kategória; B kategória) szíveskedjen azt a borítékon a Neptun kódjával együtt feltüntetni, aki egyik kategóriába sem tartozik, csak a Neptun kódját és karját jól látható nagy nyomtatott betűkkel írja a borítékra. II. Családi körülményekre, és az egy háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolások Munkanélküli eltartó, járulékkal: a Munkaügyi Központ által kiállított, a munkanélküliségről, és a munkanélküli segély vagy jövedelempótló támogatás összegének meghatározásáról szóló igazolás fénymásolata (2 hónapnál nem régebbi) Munkanélküli eltartó járulék nélkül: a Munkaügyi Központ által kiállított, a munkanélküliségről, és a munkanélküli segély vagy jövedelempótló támogatás megszüntetéséről szóló igazolás fénymásolata (2 hónapnál nem régebbi) Háztartásbeli: önkormányzati igazolás (2 hónapnál nem régebbi) Eltartott: 16 éves kor felett iskolalátogatási igazolás vagy 6 éves korig a születési anyakönyvi kivonat Öregségi nyugdíjas: nyugdíjas igazolvány és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kibocsátott igazolás (2 hónapnál nem régebbi) Rokkant nyugdíjas: rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolás (2 hónapnál nem régebbi) Állandó ápolásra szoruló beteg: kórházi zárójelentés valamint kezelőorvostól igazolás, ápolási díj összegének igazolása Fogyatékossággal élő személy: a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás, Hallás, Mozgás- Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Készséget Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs bizottság által kiadott igazolás. Amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakfőorvos vagy az igazságügyi szakértő igazolása. Önfenntartó: A pályázó és a szülők közjegyző, illetve a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmező önfenntartó. A saját jövedelemről szóló hivatalos kimutatás (pl. diákszövetkezeti kereseti igazolás, NAV által kiállított igazolás, munkáltató igazolása, stb.), vagy azon bankszámlakivonatok igazolása, amelyekre a bevételek érkeznek. A pályázó vagy családtagja tartósan beteg: a II./7-es pontba nem beletartozó, hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő rendkívüli egészségügyi kiadások, kiugró anyagi terhet jelentenek a család számára. Igazolás: kórházi zárójelentés valamint kezelőorvostól igazolás Figyelem! Hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező ( pl. pályakezdő munkanélküli ) testvér, a hatályos jogszabály szerint nem számít eltartottnak III. A pályázóra vonatkozó jogszabályban meghatározott speciális jellemzők, és azok igazolása A) kategória Árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve a vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe Igazolás(ok): halotti anyakönyvi kivonatok. Fogyatékossággal élő: állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra, illetve állandó személyi és/vagy technikai segítségre szorul Igazolás(ok): a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás, Hallás, Mozgás- Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Készséget Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs bizottság által kiadott igazolás. Amennyiben a amennyiben a

3 fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakfőorvos vagy az igazságügyi szakértő igazolása. Egészségi állapota miatt rászorult: munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart és előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. Igazolás(ok): rokkantnyugdíjas határozat, nyugdíjas igazolvány és két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat, mely tartalmazza a nyugdíj összegét Nagycsaládos: amennyiben a kérelmezőn kívül legalább két eltartott testvére, vagy három gyermeke van, vagy legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja Igazolás(ok): a 6. életévét be nem töltött gyermek születési anyakönyvi kivonata, a tanuló gyermek iskolalátogatási igazolása 16 év felett, illetve ha szükséges a Gyámügyi Hivatal határozata. Családfenntartó: akinek legalább egy saját gyermeke van Igazolás(ok): gyermekenként születési anyakönyvi kivonat és önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről Hátrányos helyzetű és szülei legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be tanulmányaikat: Igazolás(ok): A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményről szóló határozat vagy a jegyző igazolása a védelembe vétel tényéről, és a tankötelessé válásának időpontjában a törvényes felügyeletét ellátó szülők (eltartók) szintén jegyző által hitelesített nyilatkozata, hogy tanulmányaikat legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be. B) kategória Félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egyik szülője elhunyt Igazolás(ok): halotti anyakönyvi kivonat, az árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás összegét Hátrányos helyzetű: az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, vagy állami gondozott volt Igazolás(ok): A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményről szóló határozat vagy a jegyző igazolása a védelembe vétel tényéről. Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Igazolás(ok): a gyámság megszűntetéséről szóló jegyzői igazolás vagy a gyámság vagy átmeneti nevelés megszüntetéséről szóló (gyámügyi) határozat Miniszteri ösztöndíjas: A hallgató külföldi állampolgárok miniszteri ösztöndíjában részesül. IV. Alaptámogatás Alaptámogatásra az a hallgató jogosult, aki a 2012/2013-as tanév I. félévében először létesít felsőoktatási hallgatói jogviszonyt, és államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, mesterképzésre, felsőfokú szakképzésre jelentkezik be, és az A és a B kategóriába beletartozik, illetve igazolja jogosultságát. V. Jövedelemigazolás (3 vagy 6 hónap átlagkeresete); az igazolások 2 hónapnál nem lehetnek régebbiek! szülők/eltartók munkáltatói jövedelemigazolása (vállalkozók esetén NAV igazolás a pályázat tanévét megelőző évről) EREDETI IGAZOLÁS amennyiben az egyik szülő/eltartó vele egy lakcímen élő személy vállalkozásának alkalmazottja eredeti NAV jövedelemigazolás a pályázat tanévét megelőző évről EREDETI IGAZOLÁS

4 őstermelők esetében kérjük az őstermelői igazolvány másolatát és a hozzátartozó betétlap másolatát nyugdíjas eltartó(k) esetén: nyugdíjas igazolvány, utolsó havi nyugdíjszelvény másolata ha a házas vagy élettárs keresettel rendelkezik: munkáltatói igazolás (vállalkozó esetén: NAV igazolás a pályázat tanévét megelőző évről és egyéni jövedelembevallás) EREDETI IGAZOLÁS kereső testvér esetén: munkáltatói igazolás (vállalkozó esetén NAV igazolás a pályázat tanévét megelőző évről) EREDETI IGAZOLÁS helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás önkormányzati támogatások, segélyek létéről egyéb, nem önkormányzati juttatások (árvaellátás, családi pótlék, stb.) igazolása fénymásolattal Rendszeres szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. Szombathely, Juttatási és Térítési Bizottság

5 Rendszeres szociális támogatás Pontozási rendszer. félév Egy főre jutó jövedelem (Ft) > pont pont pont pont pont pont pont pont pont Távolság 1 50 km 0 pont km 1 pont km km 3 pont 351 km - Egyebek munkanélküli eltartó, járulékkal munkanélküli eltartó, járulék nélkül 3 pont háztartásbeli eltartott öregségi nyugdíjas rokkant nyugdíjas 3 pont állandó ápolásra szoruló beteg fogyatékossággal élő személy 8 pont a pályázó tartósan beteg nagyszülő az eltartója 1 eltartó + 1 eltartott

6 1 eltartó + 2 vagy több eltartott 6 pont önfenntartó 10 pont árva 8 pont félárva családfenntartó egészségügyi állapota miatt rászorult (legalább 8 pont 67%-os rokkant) hátrányos helyzetű és szülei legmagasabb iskolai végzettsége az általános iskola hátrányos helyzetű gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Szombathely, Juttatási és Térítési Bizottság

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során)

A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi. rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló. kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) A 2010-2011. egyetemi tanév 2. félévi rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására irányuló kérelemmel összefüggésben (a pályázati eljárás során) irányadó kitöltési útmutató és az elfogadható igazolások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA A KÉRVÉNYEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: BEKÜLDÉSI CÍMEK: Felsőbb évesek: 2012. június 15. Leendő első évesek: 2012. augusztus

Részletesebben

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája

Igazolás lista. A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája Igazolás lista A 2013-2014. egyetemi tanév I. félévi szociális helyzetfelméréshez elfogadható igazolások listája I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSOKRÓL 1.) Dokumentumok szkennelése Felhívjuk a figyelmet,

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások 77 6. SZÁMÚ MELLÉKLET A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások 244 2. (1) Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén, ha az eltartó: a) önadózó: a területileg illetékes NAV adóigazgatóság

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

Születési helye: Anyja neve:

Születési helye: Anyja neve: 1. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához

KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához A 7/2015.(II.27.) SZ.RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE KÉRELEM eseti települési támogatás megállapításához L Az igénylő adatai 1./ Kérelmező neve /születési név is/.. Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!! Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait,(pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben