LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb"

Átírás

1 f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen remeke került napfényre, hogy azok egybegyűjtésével a magyar művészet történetének vélünk becses szolgálatot tenni, egy régi jeles mesterünket új megvilágításba helyezve. Felkérjük a Lotz-képek tulajdonosait, hogy kiállításunkat gazdagítani kegyeskedjenek s az Ernst-Muzeum igazgatóságának a tulajdonukban levő Lotz-festményeket 1916 február havában bejelenteni szíveskedjenek. LÉGRADY TESTVÉREK BUDAPEST

2 LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁS SZÉKELY BERTALAN EMLÉKBESZÉDÉVEL - KÉPEKKEL - A JÖVEDELEMBEN AZ AUGUSZTA ALAP RÉSZESEDIK BUDAPEST AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA 1916

3

4 AZ ERNST-MUZEUM KIÁLLÍTÁSAI XX. LOTZ KAROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁS RENDEZTE ERNST LAJOS AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA BUDAPEST, 1916

5 Hol elkalandoz művészképzelet: A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak, Az anyag itt egy messze fénylő álom: s él a hang, az érc, a kő, a vászon. PETERDI ANDOR. LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA, BUDAPEST.

6 Nagy mestereink emlékét időről-időre felújítani és művészetük egy-egy oldalát különösen hangsúlyozni: kezdettől fogva céljául tűzte ki az Ernst-Muzeum. Ezeken a kiállításokon, mint láttuk azt a Munkácsyén, a feladat nehézsége abban áll, hogy a mestereknek magántulajdonban levő s így a nyilvánosság elé ritkán kerülő, bár igen becses alkotásait az izlés fejlesztése és a magyar művészet dicsőségének öregbítésére, bármily nagy áldozattal és fáradtsággal, felkutassuk és közszemlére állítsuk. Ez az ideál lebegett a szemünk előtt most is, mikor a bájos mesterművek halhatatlanját, Lotz Károlyt, igen sok eleddig ki nem állított remekével, mint a női szépség himnikus dicsőitőjét, közönségünk elé vezetjük, hogy ebben a nehéz sorsdöntő órában, régebbi művészetünk jelentőségének tudatában, erőt meríthessünk a jövő küzdelmeihez. Budapest, március idusa. Ernst Lajos. Dr. Lázár Béla. 3

7

8 SZÉKELY BERTALAN EMLÉKBESZÉDE LOTZ KÁROLYRÓL. Felejthetetlen barátunk Lotz Károly! Leteszik sírodra koszorujokat a te egykori tanártársaid is. Nevökben könnyektől fátyolos szemmel s fájdalmas szóval mond bucsut neked öreg barátod, ki egy hosszú élet fáradalmaiban hűen osztozott veled. Félszázéves együttműködés, a közös, tiszta, nagy eszmények felé törekvés, jóban, rosszban való együttérzés, becsületes, szilárd bizalom, közös hit, közös remény képezték a mi kevés szavú, dolgos barátságunkat. Félszáz esztendeje voltam tanuja, tisztelője, bámulója a te fáradtságot és hiúságot nem ismerő, példátlan önfeláldozásodnak, mellyel nemzeti kulturánk szent ügyét a nagystílű művészet eszközeivel szolgáltad. Nyújtani nagyot, fölemelőt; adni a te szép lelkednek a legjavát; élni a művészetnek azokban a tiszta légkörű magasságaiban, a hová nem hallatszik a köznapi élet vásár-zaja, ez volt a te életednek tartalma és célja. Mi, kik születni láttuk mesterműveidet, tudjuk igazán azt, mily gazdag volt a te talentumod s a te 5

9 szived. A világ készen kapta a te nagy műveidet, üde, örökké friss befejezettségökben, de mi jól láttuk, mily töprengő gond, mily erőt pazarló munka emésztett, hogy amit adsz jó, nemes, el nem nagyolt, befejezett legyen. Idő, fáradtság, barátaid dicsérő szava soha egy pillanatra sem tartottak téged vissza attól, hogy a kiválót még kiválóbbal helyettesíteni ne törekedjél és hogy nap mint nap, habozás nélkül megsemmisítsd mindazt, amit méltatlannak tartottál a fönnmaradásra. Csak ily meg nem alkuvó munkásság, csak ily nemes érzés, csak ily magas gondolkodás, csak ily művészi becsületérzés hozhatta létre a te dicsőséges alkotásaidat. Az idő múlik, de a te művészeted marad, a te neved örök. A muló idők távlatában fogják csak igazán meglátni majd a te nagyságodat. Mert a nagynak áttekintésére távolság kell. Mi, kik borongó lélekkel állunk itt nyitott sirod szélén, nemcsak a nagy művész elvesztését siratjuk, hanem a legnemesebb lelkű embert, a legönzetlenebb barátot is. Mindenikünk valami nagy hidegség borzongását érzi most, hogy te távozol, mert te mindenikünkkel oly igen tudtad éreztetni a te nemes szivednek a melegét, a te lelkednek a bensőséges hevületeit. Büszkeségünk voltál, az is maradsz, de igen-igen árván hagytál minket. Neved glóriáját hirdetni fogják alkoatásid: tiszta, 6

10 szép lelked emlékét pedig mi, barátaid vesszük őrizetbe, hogy csöndes óráinkban kegyelettel áldozzunk neki, s hogy épen, szentül adhassuk át az utánunk következőknek. Aki a te emlékedet megbecsüli, a saját lelkét tölti meg nemesebb tartalommal. A te emléked leszen az utódok legtisztább ihlete. Földi részeid megtérnek a földbe, mert küldetésök véget ért, de égi származású szellemed virraszt fölöttünk! S virrasszon a mi hazánk művészete fölött mindörökké!

11

12

13

14 LOTZ KAROLY MÜVEI

15

16 ELSŐ TEREM. 1. Első Ferencz József koronázása. Rajz Koronázás. Vázlat. Lotz Viktor úr 3. Női arckép. Br. Kohner Adolf úr 4. Lovak. M. Lotz Cornélia urnő 5. Női arckép. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 6. Női arckép. Biehn János úr 7. Menyegző Itatás Anya. S. Lotz Ilona urnő 10. Ló. Alpár Ignác úr 11. Balaton mellett. Lisznyai Félix úr 12. Felekiné Munkácsy Flóra. Magántulajdon. 13. Kettős arckép. Landauer N. ur 14. Lovak a vizben. Dr. Petrovich Elek úr 15. Lakodalmi menet. Magántulajdon. 16. Pihenő lovak. Lotz Viktor úr 16a. Aratáskor. Rainer Károly ur 11

17 17. Hazatérő nyáj. Biehn János úr 18. Csacsifogat. Grünwald Vilmos úr 19. Női arckép. Bezerédy Istvánná urnő 20. Zivatar előtt. özv. Brühl Gusztávné urnő 21. Női arckép. Br. Hatvany Ferenc úr 22. Lovak. Dr. Siklóssy László úr 23. Női arckép. Magántulajdon. 24. Tájkép, özv. Brühl Gusztávné urnő 24a. Pásztortüznél. Rainer K. ur 25. Friezvázlat Táj. Vizfestmény. Mangold Gusztáv úr 27. Káposztásmegyer. Vizfestmény. Tóth Gézáné urnő 28. Hajóvontatók. Dr. Tolnay L. ur 29. Táj. Vizfestmény. Lotz Viktor úr 30. Táj. Vizfestmény. Lotz Viktor úr Az ablaknál két rajz, egyenként

18 VITRINÁBAN. (Jobboldalt.) 31. Ülő alak Két alak Fries Angyal és Vénusz Négy alak Női alak 100. VITRINÁBAN. (Baloldalt.) 37. Három alak Álló alak Madonna. Lotz Viktor úr 40. Ülő alak Női alak Petőfi-illusztráció. Flax Oszkár úr 13

19 MÁSODIK TEREM. 43. Női arckép. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 44. Nyár Női arckép. Haász Emil úr 46. Stróbl Alajos arcképe. A művész 47. Női arckép. S. Lotz Ilona urnő 48. Stróbl Zsófia arcképe. A művésznő 49. Allegória. Br. Kohner Adolf úr 50. Férfi arckép. Jaczkó Manó úr 51. Női arckép. Gróf Keglevich Béla úr 52. Női arckép. M. Lotz Kornélia urnő 53. Madonna. Ugyanazé. 54. Gyermekarckép. Gróf Keglevich Béla úr 55. Gyermekarckép. Gróf Keglevich Béla úr 14

20 56. Női arckép. Katonáné Madarász A. urnő 57. Női arckép. Schütz Julcsa urnő 58. Női arckép. M. Lotz Kornélia urnő 59. Női arckép. Br. Dániel Ernő úr 60. Alvó nő. Lotz Viktor úr 61. Mámoros bachansnő. Hopp Ferenc úr 62. Bachansnő a. Az Opera-fresko vázlata. Grünwald Mór úr 15

21 HARMADIK TEREM. 63. Bachansnő. Kiszely Géza úr 64. Nymfák az erdőben. Nemes Marcell úr 65. Gyerekarckép. Lotz Viktor úr 66. Mámoros bachansnő. Schiffer Miksa úr 67. Vénus és Ámor Csók. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 69. Géniusz. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 70. Fürdőzők. Dr. Bathó Béla úr 71. Alvó odaliszk Léda. Dr. Bathó Béla úr 73. Ámor és Psyche. M. Lotz Kornélia urnő 74. Alvó táncosnő. Dr. Bathó Béla úr 75. Pásztor ésnymfa. M. Lotz Kornélia urnő 16

22

23

24 76. Forrás. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 77. Alvó bachansnő. Schuller Gusztáv úr 78. Venus. Alpár Ignác úr 79. Léda. M. Lotz Kornélia urnő 80. Fekvő bachansnő. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 81. Cigányleány Múzsa. M. Lotz Kornélia urnő 83. Páris ítélete. Br. Kohner Adolf úr 84. Alvó bachansnő. Szmrecsányi Ödön úr 17

25 NEGYEDIK TEREM. 85. Vénus Ámorral. Alpár Ignác úr 86. Faun. Alpár Ignác úr 87. Alvó bachansnő Faunnal Fekvő akt. Dr. Bathó Béla úr 89. Mosakodó nő. Kiszely Géza úr 90. Álló nő. Dr. Bathó Béla úr 91. Fiatal lány Álló nő Vénus. özv. Schikedanz Albertné urnő 94. Szerelem Női arckép. Kozmics Henrik úr 96. Vénusz. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 97. Női alak. M. Lotz Kornélia urnő 98. Női akt Allegória. Dr. Bathó Béla úr 100. Bachansnő. A Lipótvárosi Casinó 101. Allegória. Dr. Bathó Béla úr 102. Fekvő nő

26 103. Fürdő nő. Deák-Ebner Lajos úr 104. Odaliszk. Br. Hatvany Ferenc úr 105. Páris ítélete. Stróbl Alajos úr 106. Merengés. Salamon Vilmos úr 107. Lotz Károly önarcképe. M. Lotz Kornélia urnő VITRINÁBAN Páris Ítélete. Lotz Viktor úr 109. Hajótöröttek Allegória. M. Lotz Kornélia urnő 111. Fekvő nő. Lotz Viktor úr ASZTALON. Allegória. M. Lotz Kornélia urnő 19

27 ÖTÖDIK TEREM Női arckép. Lanné Hilbert Irén urnő 113. Női arckép. M. Telepy Kornélia urnő 114. Falkép vázlat. Br. Hatvany Ferenc úr 115. Női arckép. Marcali Henrik úr 116. Tanulmány. Kovács Róbert úr 117. Rajz. M. Lotz Cornélia urnő 118. Falképvázlat. M. Telepy Kornélia urnő 119. Amor. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 120. Rajz Vázlat. M. Lotz Kornélia urnő 122. Jézus imádása Szent László. Az Ernst-Muzeum 124. Szent László harca a kunvitézzel. Az Ernst-Muzeum 125. Gyermekarckép. S. Lotz Ilona urnő 20

28 126. Allegória. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 127. Patrona Hungáriáé. Az Ernst-Muzeum 128. Vázlatok. Az Ernst-Muzeum 129. Gyermekarckép. S. Lotz Ilona urnő SZEKRÉNYBEN Tájkép. Vizfestmény. Alpár Ignác úr 131. Rajz. Eladó Angyal. Eladó. 132a. Tájkép. Vizfestmény. Alpár Ignác úr 133. Férfi alak Női akt Ülő öreg férfi Tájkép Kompozicio Gyermek. Rajz Álló női alak

29 HATODIK TEREM Rajz. Dr. Batho Béla úr 141. Női arckép. Magántulajdon Est. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 143. Ősz. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 144. Kánai menyegző. A Fővárosi Muzeum 145. Nyár. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 146. Reggel. Dr. Fenyvessy Károlyné urnő 147. Arckép. Lotz Viktor úr 148. Rajz Rajz 100. VITRINÁBAN Allegóriák. Alpár Ignác úr 151. Forrás. Alpár Ignác úr 152. Vázlat. Weisz Márk úr 153. Rajz. Alpár Ignác úr 154. Rajz. Dr. Bathó Béla úr 155. Allegóriák. M. Telepy Kornélia urnő 156. Nő tükör előtt. Alpár Ignác úr 22

30 HETEDIK TEREM Női arckép. Magántulajdon Férfi arckép. Dr. Mutschenbacher Béla úr 159. Kapisztrán János keresztes hadat gyűjt. Fővárosi Muzeum 160. Szent István alamizsnát oszt Hunyady János halála. Fővárosi Muzeum 162. Vérszerződés. Az Ernst-Muzeum 163. Női arckép. Magántulajdon Női arckép Lotz Károly önarcképe. Lotz Viktor úr 166. Női arckép. Magántulajdon. VITRINÁBAN Rajzok. Egyenként

31 AZ ÜVEGHÁZBAN Vallásos kompozició vázlata. Királyfi Béla úr 172. Vázlatok Sz. László életéből. Az Ernst- Muzeum 173. Bachans menet AZ ABLAKON Rajzok. Egyenként VITRINÁBAN Kis legyező. Eladó Vénusz. Schiffer Miksa úr 181. Álom 800. KÜLÖN TEREMBEN Piafond. Munkácsy Mihály párisi palotája számára. Dr. Hubay Jenő úr 24

32

33

34 AZ ERNST-MUZEUM EDDIG A KÖVETKEZŐ KIÁLLÍTÁSOKAT RENDEZTE: 1. SZINYEI MERSE PÁL gyűjteményes kiállítását. 2. KERNSTOK KÁROLYNAK a debreceni megyei székház számára készült üvegfestményeinek kiállítását. 3. ZULOAGA ÉS BRANGWYN gyűjteményes kiállítását. 4. FÉNYES ADOLF ujabb festményeinek és rajzainak kiállítását. 5. VADÁSZ MIKLÓS rajzainak gyűjteményes kiállítását. 6. FRANCIA IMPRESSZIONISTÁK és HER- MÁN LIPÓT gyűjteményes kiállítását. 7. IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA festményeinek és DR. SONNENFELD ZSIGMOND gyűjteményének bemutatását. 8. FERENCZY KÁROLY ujabb festményeinek és rajzainak kiállítását. 9. LIGETI MIKLÓS szoborművésznek gyűjteményes kiállítását. 10. A MAGYAR BIEDERMEIER-KORI művészet. (Barabás, Borsos, Brocki, Györgyi, Weber.) 25

35 11. A XIX. század nagy francia mestereinek kiállítását. 12. MAGYAR-MANNHEIMER GUSZTÁV ujabb festményeinek kiállítását. 13. CSOPORTKIÁLLÍTÁS. (Mányoky és Kupeczky festményeivel.) 14. BÁRÓ HATVANY FERENC gyűjteményes kiállítását. 15. Gróf BATTHYÁNY GYULA festőművésznek és BECK Ö. FÜLÖP szobrainak gyűjteményes kiállítása. 16. MUNKÁCSY MIHÁLY jubiláris kiállítása. 17. RIPPL-RÓNAI JÓZSEF háborús festményeinek és rajzainak kiállítása. 18. MAGYAR MESTEREK második csoportkiállítása. 19. KOSZTOLÁN YI-KANN GYULA és MATTYA- SOVSZKY-ZSOLNAY LÁSZLÓ festményeinek és rajzainak kiállítása. 26

36 AZ ERNST-MUZEUMBAN A KÖVETKEZŐ FELOLVASÁSOKAT TARTOTTÁK: 1. Lovag Dr. YBL ERVIN: Zuloaga művészete. 2. KÖRÖSI ALBIN: A spanyol aranykor művelődése. 3. OLGYAI VIKTOR: Brangwyn és a rézkarc. 4. Dr. FELEKY GÉZA: Fényes Adolf művészete- 5. Dr. LÁZÁR BÉLA tárlatvezetést rendezett, a csendélet művészetéről tartva előadást. 6. SZÁSZ ZOLTÁN: A női szépség és az elegáncia. 7. SZÉP ERNŐ: Költemények. 8. KEMÉNY SIMON: Novellák. 9. NAGY ENDRE: A modern művészetről. 10. BÁRDOS ARTHUR: Az impressionismusról. 11. VITÉZ MIKLÓS: Iványi-Grünwald Béla művészete. 12. SCHILLER OTTÓ: A modern festészet problémái. 13. Dr. FIEBER HENRIK: A szines szobrászatról Dr. LÁZÁR BÉLA három előadást tartott a biedermeier-művészetről. 27

37 17. SOMOGYI MÓR zongoraművész bemutatta a magyar biedermeier-zeneszerzőket. 18. MEIER-GRAEFE: Hans von Marées-ről. 19. PROF. Dr. BIERMANN: El Greco-ról adott elő. 20. Dr. LÁZÁR BÉLA, 22., 42., 43. (Ingres, Delacroix, Chasseriau.) 21. Lovag YBL ERVIN: A fejlődés a művészetben. 22. Dr. FARKAS ZOLTÁN: Maryon művészete. 23. Dr. LÁZÁR BÉLA: Báró Eötvös József művészetpolitikája. 24. Dr. FELEKY GÉZA: A XX. század művészeti irányai. 25. Dr. KENCZLER HUGÓ: Rembrandt művé szetéről. 26. Dr. STRAKONICZKY KÁROLY: Lechner Ödönről. 27. Prof. Dr. PAUL SCHUBRING: A renaissance menyasszonyládáiról. 28. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN: Magyar képírók a közelmúltban és a jelenben. 29. SZÉP ERNŐ: Töredékek egy készülő műből. 30. Dr. SCHILLER OTTÓ: A művészet haszna és kára. 31. Dr. BÁRDOS ARTHUR: A portré hanyatlása. 32. VITÉZ MIKLÓS: Munkácsy Mihályról. 33. MÓRICZ ZSIGMOND novellát olvasott fel, BARTÓK BÉLA magyar rapszódiáját zongorán adta elő. 28

38 34. PETERDI ANDOR költeményeket, BÖLÖNi GYÖRGY Rippl-Rónai művészetéről olvasott fel. 35. VÁRNAI ZSENI háborús költeményeit olvasta föl. 36. Prof. Dr. PAUL SCHUBRING: Viszonyunk Olaszországgal a háború után Dr. LÁZÁR BÉLA: A magyar művészet jövőjéről három előadást tartott. 40. Prof. Dr. JOS. STRZYGOWSKY: Balkánkérdések a művészettörténeti kutatás szempontjából. 29

39 IRODALOM : RIEDL FRIGYES: Lotz művészete. A Lotz-jubileum alkalmával. Budapest. Franklin kiad. MOSTANI KIÁLLÍTÁSUNK tartama alatt több felolvasást rendezünk. Fel fognak olvasni: SZÁSZ ZOLTÁN, PALÁGYI LAJOS, Dr. KREMMER DEZSŐ, stb. 30

P E T E R D I A N D O R.

P E T E R D I A N D O R. Hol elkalandoz művészképzelet : A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

GRÓF BATTHYÁNY GYULFT.

GRÓF BATTHYÁNY GYULFT. GRÓF BATTHYÁNY GYULFT. Egy nagy igéret, mint egy szirmait sejtelmesen feltáró nemes faj rózsa, kerül elénk a fiatal Batthyány gróf műveiben. Amit ad, amint a világot értelmezi, mikor arra kényszerit, hogy

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

BARO HATVANY FERENC BARO HATVANY LAJOSNE

BARO HATVANY FERENC BARO HATVANY LAJOSNE BARO HATVANY FERENC FESTMÉNYEINEK ÉS BARO HATVANY LAJOSNE WINSLOE CHRISTA SZOBRAINAK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA Dr. LÁZÁR BÉLA ELŐSZAVÁVAL MÁSODIK KI \DÁS BUDAFEST AZ ERNST--MÚZEUM KIADÁSA 1918 E kiállítás

Részletesebben

KERNSTOK KÁROLY BUDAPEST AZ RRNST.MU2EUM KIADÁSA 1917

KERNSTOK KÁROLY BUDAPEST AZ RRNST.MU2EUM KIADÁSA 1917 KERNSTOK KÁROLY GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA Dr. LÁZÁR BÉLA ELŐSZAVÁVAL BUDAPEST AZ RRNST.MU2EUM KIADÁSA 1917 Az Ernst^Muzeum aukciói II. KILENYI HUGÓ nyug. miniszteri tanácsos irt Dilim. A gyűjtemény áll festményekből,

Részletesebben

B GÁZÁR (BÉLA ÜNNEPLÉSE 1869-1919 LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA. BUDAPEST

B GÁZÁR (BÉLA ÜNNEPLÉSE 1869-1919 LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA. BUDAPEST B GÁZÁR (BÉLA ÜNNEPLÉSE 1869-1919 LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA. BUDAPEST R. LÁZÁR BÉLA február hó folyamán töltötte be élete 50. évét, ami egyszersmind irói működése huszonötödik évfordulóját is jelenti.

Részletesebben

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA o csász. és kir. fensége klotild főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, BÚ- TOR ÉS MÜTARGYAKBOL. EGESZ GYŰJTEMÉNYEK VÉTELE ÉS ELADASA A NEMZETI SZALON

Részletesebben

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gtój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK ; IGAZGATÓ: 'Jiorvai ^János Művészek: Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk c Vajda

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

8-án Címerek, cégérek, mesterségek a régi Miskolcon. Bővebb információ: http://www.hellomiskolc.hu/tematikus-garantalt-varosnezesek-es-turak

8-án Címerek, cégérek, mesterségek a régi Miskolcon. Bővebb információ: http://www.hellomiskolc.hu/tematikus-garantalt-varosnezesek-es-turak Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. augusztusa 3 9-ig 3-7-ig XX. Magyar Őskutatási Fórum. Megnyitja: Dr. Kriza Ákos Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere. Közreműködik: Kecskés Együttes.

Részletesebben

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista 9. Grafikai Kamaraaukció 2015. március 10. Leütési lista Kat. sz. Leírás Kikiáltási ár Leütési ár 0001 Aba-Novák Vilmos: Székely Aladár portréja (1923) 24 000 28 000 0002 Aba-Novák Vilmos: Román tánc 50

Részletesebben

LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA, BUDAPEST.

LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA, BUDAPEST. Hol elkalandoz művészképzelet: A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19.

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Tételszám 1 Rippl-Rónai József (1861-1927): Gitáros nő 2 Szentgyörgyi Kornél (1916-2006): Korlátnál 3 Rippl-Rónai József (1861-1927): Akt lepellel 4 Iványi-Grünwald

Részletesebben

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t.

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. a nemzeti szalon vezetősége Gellért Jenő E L N Ö K : t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: Ü G Y É S Z : Di. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós Horvai János TISZTELETBELI TAGOK: IGAZGATÓ

Részletesebben

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR * & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE ELNÖK : f Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : Gellért Jenő Horvai János Dén> I éla

Részletesebben

- KÉPEKKEL - BUDAPEST AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA

- KÉPEKKEL - BUDAPEST AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA MAGYAR MESTEREK MÁSODIK CSOPORTKIÁLLITÁSA Dr. LÁZÁR BÉLA ELŐSZAVÁVAL - KÉPEKKEL - BUDAPEST AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA 1915 LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA, BUDAPEST. Még dörögnek határainkon az ellenség ágyúi,

Részletesebben

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tárgyalkotó népművészet Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tartalom Bevezető. I. fejezet Mi a népművészet? Lexikon-szócikk a magyar népművészetről 7 Fél Edit-Hofer Tamás-K. Csüléry

Részletesebben

Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. április 27- május 3-ig

Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. április 27- május 3-ig Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. április 27- május 3-ig 27-29-ig Cine-Mis mozi műsor. 15:30 Hétköznapi vámpírok. 17:45 A pláza ásza Vegasban. 20:00 Adeline varázslatos élete. Uránia art

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 329-4/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47.

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. Ferenczy Károly utca Teljes 168 Festő utca Teljes 11 Gorkij utca 000046 végig Páros 14 Gorkij utca 000057 végig Páratlan 22 Gorkij utca 116666

Részletesebben

Budapest látványossága, a Vigadó

Budapest látványossága, a Vigadó Budapest látványossága, a Vigadó I. Pályamunkánk témájaként Budapest látványossága, a Vigadó bemutatását választottuk. Ismertetésének eszközéül ez a dokumentum és a melléklete, egy általunk létrehozott

Részletesebben

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új Élete 1991. november 23.-án született Kiskohon ma Románia területe. Nehéz gyermekkora volt, hiszen árvaházba került. 1913-ban Andrássy József örökbefogadta. Cimfestő szakmát tanult, majd egyik tanára,

Részletesebben

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865 Pesti Vigadó Műsorfüzet 1865 MEGNYÍLT A VIGARDA! N agy örömmel tesszük közzé, hogy majd tizenhat évnyi várakozás után Pest városa ismét rendelkezik olyan fényes, európai színvonalú épülettel, ahol reményeink

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

1. tábla 7. számú melléklet Kővágó Őrsi György 1352 1401 (Bathyan-i György) fg. Guthor-i Katalin 1360

1. tábla 7. számú melléklet Kővágó Őrsi György 1352 1401 (Bathyan-i György) fg. Guthor-i Katalin 1360 1. tábla 7. számú melléklet Kővágó Őrsi 1352 1401 (Bathyan-i ) fg. Guthor-i Katalin 1360 1388 1404 Albert 1390 1435 fg. Nádasdy (Pogány) Klára 1392 1422 fg. Magdolna folyt. a 2. táblán Ilona 1397 Katalin

Részletesebben

A Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola Erdei Iskola. Szakmai Programja

A Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola Erdei Iskola. Szakmai Programja A Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola Erdei Iskola I. A program sajátságai: Szakmai Programja - Környezet adottságai - Kiemelten hangsúlyos az erdő- és vadgazdálkodási ismeretek bemutatása. - A

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V Déli Belváros 6 TÖMB tömbszám 6 6 6 HRSZ 2421 24213 24215 közterület név Kossuth Lajos utca Múzeum körút Magyar utca házszám 19-21 7 12-14 többes cím Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, Magyar utca 12-14,

Részletesebben

Az Alapító Okirat 1. mellékletében szereplő köznevelési intézmények és azok feladatellátási helyei: Okirat száma: 1490/2016. 1. melléklet Megye Tankerület OM azonosító Intézmény neve Helység Utca / házszám

Részletesebben

84 MAGYAR GRAFIKA 2005/6 Grafika a Grafikában

84 MAGYAR GRAFIKA 2005/6 Grafika a Grafikában Az idén különösen jelentôs esemény volt a Magyar Iparmûvészeti Egyetem számára a Design hét: az intézmény, 125 éves fennállását ünnepelték tanárok és hallgatók. Még tavaly, az ötödéveseknek feladatként

Részletesebben

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS I. Munkácsy-kritikák kritikája. II. Harsányi Zsolt Ecce Homo"-jának kritikája. III. Munkácsy és a Louvre. Ára

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG 407 Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG A 20. század, különösen az elsô világháborút követô idôszak sürgetô igénnyel vetette fel a lakáskérdést, ezen belül a környezet alakításának

Részletesebben

AZ ERNST-MUZEUM KIÁLLÍTÁSAI IX. LIGETI MIKLÓS SZOBORMŰ VEINEK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA BUDAPEST, 1913 AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA

AZ ERNST-MUZEUM KIÁLLÍTÁSAI IX. LIGETI MIKLÓS SZOBORMŰ VEINEK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA BUDAPEST, 1913 AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA AZ ERNST-MUZEUM KIÁLLÍTÁSAI IX. LIGETI MIKLÓS SZOBORMŰ VEINEK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA BUDAPEST, 1913 AZ ERNST-MUZEUM KIADÁSA A kiállítási helyiség termeit és díszítéseit tervezte FALUS ELEK. A bejáró üvegablakát

Részletesebben

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Tartalom I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Gottfried Benn Férj és feleség átmegy a rákbarakon (Szabó Lôrinc ford.) 14 Statikus versek (Nemes Nagy Ágnes ford.) 14 Thomas Stearns Eliot J. Alfred

Részletesebben

http://www.feszek-muveszklub.hu info@feszek-muveszklub.hu

http://www.feszek-muveszklub.hu info@feszek-muveszklub.hu FÉSZEK MŰVÉSZKLUB (Alapítási év: 1901) Cím: 1073 Budapest VII., Kertész u. 36. Postacím: 1400 Budapest, Pf. 8 A klub központi telefonszáma: 342-6548, 342-6549 (éjjel-nappal) Fax: 322-2271 Titkárság: 342-6547

Részletesebben

Pest drágagyöngye. Józsefvárosi blogmesék. Kerekes Pál. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes

Pest drágagyöngye. Józsefvárosi blogmesék. Kerekes Pál. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes Pest drágagyöngye Józsefvárosi blogmesék Kerekes Pál 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes A posztok között hajdani fűszer- és gyarmatárú hirdetések Milyen volt? Az elmúlt évtizedek

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Ó9J/. FCVÁR0:i KÉPTÁR. könyvtára. =3= JlL/ K I Á L L Í T Á S A I ===== SZINYEI MERSE PÁL GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA. vvv.

Ó9J/. FCVÁR0:i KÉPTÁR. könyvtára. =3= JlL/ K I Á L L Í T Á S A I ===== SZINYEI MERSE PÁL GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA. vvv. Ó9J/. FCVÁR0:i KÉPTÁR könyvtára A Z " T ^ R N S T. M U Z E U i M = =3= JlL/ K I Á L L Í T Á S A I ===== i. SZINYEI MERSE PÁL GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA vvwv vvvv vvv vv V BUDAPEST, 1912 AZ ERNST-MUZEUM

Részletesebben

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és művészetkedvelő barátait 2016. május 28-án, szombaton 18 órára Debrecenbe, a Kölcsey Központ Bényi

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Emléktáblák a XIII. kerületben

Emléktáblák a XIII. kerületben Emléktáblák a XIII. kerületben Sorszám Megnevezés Az emléktábla helye Elhelyezési időpont Megjegyzés 1 Dr. Adler Ferenc Szabolcs u. 33-3 1967 2 Angel Sanz-Bríz Szt.István par, 3 1994 spanyol ügyvivő 3

Részletesebben

Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. április 13 19-ig

Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. április 13 19-ig Kulturális Programok Rendezvények Miskolc 2015. április 13 19-ig 13-15-ig Cine-Mis mozi műsor. 15:30 Végre otthon! 3D 17:45 Ne zavarjatok! 20:00 Amerikai mesterlövész. Uránia art terem 13-15-ig Cine-Mis

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 2. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b. t. t ALELNÖKÖK : ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános ny. államtitkár szobrászművész IGAZGATÓ: 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK: Baditz Ottó Gellért

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : qráf Andrássy Gyula v. b t ALELNÖK : íjcorvai ^János szobrászművész IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ébauman ZMárton Qellert Jenő Katona ^Nándoi Kezdi ^Kovács

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete S Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Az év múzeuma 2010 pályázat

Az év múzeuma 2010 pályázat "Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni magunkat a világmindenség óriási körforgásában - ebben az időtlen, végtelen folyamatban - ismernünk kell múltunkat, személyes gyökereinket, valamint történelmünket is. Ismernünk

Részletesebben

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes 68 A MÛGYÛJTÉS SZEMÉLYES ETIKAI ÉS ESZTÉTIKAI VÁLASZTÁS EGY ADOTT KORBÓL Doszpod József mûgyûjtõvel Ébli Gábor beszélget Közel harminc éve gyûjt a huszadik századi magyar festészetbõl. Gyûjteményének íve

Részletesebben

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ.

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. VU. szakülés 1S89. november 16-án. Elnökölt: Dr. Szamosi János, szakosztályi elnök. A szakülés tárgyai: 1. Dr. Széchy Károly szakoszt tag felolvadta: Kazinczy és Döbrentei, régi

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

holográfia Gábor Dénes

holográfia Gábor Dénes BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Országos forduló II. kategória Írásbeli feladatlap MEGOLDÓKULCS Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk Kedves Kolléga! Elérkezett a javítás ideje!

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Rektor. Vész János Ármin, okleveles mérnök, a felsőbb mennyiségtan rendes tanára, egyszersmind tanár a középtanodai tanárképezdén, a magyar tud. akademia rendes-,

Részletesebben

PRAZNOVSZKY MIHÁLY Irodalmi emlékházak térben és időben

PRAZNOVSZKY MIHÁLY Irodalmi emlékházak térben és időben PRAZNOVSZKY MIHÁLY Irodalmi emlékházak térben és időben A százesztendős Társaságunk lapjának első évfolyamában Irodalomtörténeti múzeumok címmel kis híradás olvasható, mely így szól: F. é. március hó 14-én

Részletesebben

Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora

Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora Aposztl Miklós, Tatabánya: Antal Mihály, Párád; Adamkó József, Eger; Arlai Frigyes, Mosonmagyaróvár; Andor József. Nagykanizsa; Andor

Részletesebben

Miskolc MJV kommunális hulladékgyűjtési napok a társasházas övezetekben. Utca, közterület kiegészítés ürítési nap. Ady Endre utca.

Miskolc MJV kommunális hulladékgyűjtési napok a társasházas övezetekben. Utca, közterület kiegészítés ürítési nap. Ady Endre utca. Aba utca Aba utca Ady Endre utca Ady Endre utca Áfonyás utca Áfonyás utca Alkotás utca Alkotás utca Állomás utca Állomás utca Álmos utca Álmos utca Andor utca Andor utca Andrássy utca páros oldal Andrássy

Részletesebben

Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés)

Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés) Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Török Zsuzsa Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés) Doktori értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

KATALÓGUSA. Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek. Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint

KATALÓGUSA. Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek. Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint fí 03 3S8-1K KIÁLLÍTÁS & X L I I. A C S O P O R T K T Á L L I T Á S KATALÓGUSA Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint

Részletesebben

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein MAGYAR Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest magyar.erzsebet@ppk.elte.hu Molnár-C. Pál (1894-1981) festőművész, grafikus, egyházművész

Részletesebben

szonáta Van valami az emberben, ami

szonáta Van valami az emberben, ami E g y o t t h o n k l a s s z i k u s t é t e l e k b e n S z e r z Ô : T o r m a B e a t r i x f o t ó : D a r a b o s G y ö r g y Ôszi szonáta Van valami az emberben, ami I n t é r i e u r m a g a z

Részletesebben

Emlékeztető a Kémiai Tudományok Osztálya 2012. október 16-án, 14:00 órai kezdettel tartott üléséről Helyszín: MTA Székház, Elnöki Tanácsterem

Emlékeztető a Kémiai Tudományok Osztálya 2012. október 16-án, 14:00 órai kezdettel tartott üléséről Helyszín: MTA Székház, Elnöki Tanácsterem MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kémiai Tudományok Osztálya 1051 BUDAPEST, Nádor u. 7. Tel: 4116306 kemia@titkarsag.mta.hu www.mta.hu Emlékeztető a Kémiai Tudományok Osztálya 2012. október 16-án, 14:00 órai

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése. Az egyesület a 2012. évben is az Alapszabályban kitűzött célok és feladatok megvalósításának figyelembevételével végezte munkáját.

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Tanárok. Conlegner Károly, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a kir. József-műegyetem érdemesült rektora, a német irály, kereskedelmi

Részletesebben

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 AZ,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 A NEMZETI SZALONBAN V., ERZSÉBET-TÉR A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: ELNÖK : GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK : MOLNÁR VIKTOR NY. ÁLLAMTITKÁR HORVAI

Részletesebben

A KÖZÉPKOR SZERETETE

A KÖZÉPKOR SZERETETE A KÖZÉPKOR SZERETETE Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére Szerkesztette KLANICZAY GÁBOR - NAGY BALÁZS ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék Budapest, 1999 Tartalom Köszöntő

Részletesebben

Férfi NB2 CSB Rangsor

Férfi NB2 CSB Rangsor Férfi NB2 CSB Rangsor Sorsz. Név Egyesület Forduló Mérkőzés Nyert Vesztett % 1. Berdár Norbert (F) 8094 Kaposvári AC 18 72 68 4 94.4% 2. Salamon István (F) 10477 Kömlő SC 18 72 66 6 91.7% 3. Aranyosi Levente

Részletesebben

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1 Egy festőhöz Én Istenedben nem hiszek, de csókoltatom, ha van: Próféta sem vagyok, nem ám, minek ámítsam magam: Van gyöngy vizem, friss levegőm, hamuhodó

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

06/ ; 06/

06/ ; 06/ aukciósház Premier Galéria és Jászi Galéria aukció dátuma 2016.11.24. 18:00 aukció címe aukció kiállítás ideje aukció elérhetőségek aukció linkje A Premier- és a Jászi Galéria első közös aukciója 2016.

Részletesebben

Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum

Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum BAÁN LÁSZLÓ Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum Baán László Ma 99 éve, hogy 1906. december 1-jén Ferenc József császár és király látogatásával megnyitotta és átadta a székesfőváros közönségének a

Részletesebben

A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA* 1868-1968

A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA* 1868-1968 A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA 1868-1968 Nem könnyű több generáció múzeumi gyűjtőmunkáját, kiemelkedő eredményeit, múzeumunk küzdelmes éveit röviden vázolni. Ma már csak a száraz statisztikai adatokból, írásos jelentésekből,

Részletesebben

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai A Mecsek Egyesület 120 éves Baronek Jenő 1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótára című művében: Pécs igen régi nevezetes királyi város Baranya megyében a szőlőkkel,

Részletesebben

Miskolc MJV házhozmenő szelektívhulladék gyűjtési időpontok utcanév szerint 2016

Miskolc MJV házhozmenő szelektívhulladék gyűjtési időpontok utcanév szerint 2016 Miskolc MJV házhozmenő szelektívhulladék gyűjtési időpontok utcanév szerint 2016 Utca, közterület Aba utca Ady Endre utca Áfonyás utca Alkotás utca Állomás utca Álmos utca Andor utca Andrássy utca Arany

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent- István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank

Erdélyi Magyar Adatbank AZ ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRAFIÁJA. (1919 1924.) Összeállította: Dr. György Lajos. Hat esztendő telt el azóta, hogy irodalmunk az erdélyi magyarság szellemi életének számottevő, öntudatos tényezőjévé

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Bgy Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Megyeháza Szabó Lırinc Emlékest 1977. márc. 30. Megnyitja: Bacsúr Sándor

Bgy Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Megyeháza Szabó Lırinc Emlékest 1977. márc. 30. Megnyitja: Bacsúr Sándor FOTONEGATÍVOK Leltári 001 Bgy pecsétje 1815 002 Bgy pecsétje 1815 003 Bgy új címere 1972 004 Bgy új címer terve 1972 005 Bgy új címer terve 1972 006 Bgy új címer terve 1972 007 Bgy új címer terve 1972

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! végül 4603-at mutattak be szerzőik.

Tisztelt Olvasó! végül 4603-at mutattak be szerzőik. Tisztelt Olvasó! A tudományos diákköri tevékenység és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia több mint 60 éve része a magyarországi felsőoktatásnak: 1955-ben, több mint hatvan évvel ezelőtt rendezték

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ő ű Á ű ű Á ű Á ű ű ű Ő ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á ű ű Ő ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 10 00-12 00 és 14 00-17 00 ; Gyöngyös 3200, Szent Bertalan út 3.

Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 10 00-12 00 és 14 00-17 00 ; Gyöngyös 3200, Szent Bertalan út 3. Nagyrédei Kecskefarm, Nagyréde Kézműves kecskesajtok kóstolása egy csodálatos családi birtokon. A program egyéni bejelentkezés alapján történik és a házigazda személyesen a vendégekkel járja be a birtokot.

Részletesebben

A Közgyűlés 5/2015.05.28. sz. egyhangú határozatával elfogadta az előző Közgyűlés óta belépni kívánó betegtársak tagfelvételi kérelmeit.

A Közgyűlés 5/2015.05.28. sz. egyhangú határozatával elfogadta az előző Közgyűlés óta belépni kívánó betegtársak tagfelvételi kérelmeit. HATÁROZATOK A GYÓGYULJ VELÜNK EGYESÜLET VI. KÖZGYŰLÉSÉN 2015. május 28. A Közgyűlés 1/2015.05.28. sz. egyhangú határozatával Lakos Istvánt levezető elnöknek megválasztotta. A Közgyűlés 2/2015.05.28. sz.

Részletesebben

G. GÖDÉNY ANDREA OLVASÁSPEDAGÓGIA

G. GÖDÉNY ANDREA OLVASÁSPEDAGÓGIA Document3 08/9/11 11:54 PM Page 59 OLVASÁSPEDAGÓGIA G. GÖDÉNY ANDREA Túlnan vélem átellenben éppen A szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztési lehetôség irodalmi szövegek körében az 5-6. évfolyamon

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10.

Új Szöveges dokumentum. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10. XIX. Téli Tárlat lista (kiállítók névsora, műcímek) Bacskainé Oláh Klára (1935) Miskolc, Patak u. 10. Összeomlás 2007 akvarell, diópác 53x22 cm Balogh Géza (1946) Nyíregyháza, Selyem u. 30. Halmaz I. 2002

Részletesebben

A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2009.

A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2009. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2009. 2 Tartalomjegyzék Számviteli beszámoló --------------------------------------------------------------------------------------------2

Részletesebben

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Document4 09/7/31 11:42 AM Page 43 OLVASÁSPEDAGÓGIA GOMBOS PÉTER Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Aligha kell felmérésekkel alátámasztani,

Részletesebben

A 2001-2002-es tanév rövid krónikája

A 2001-2002-es tanév rövid krónikája A 2001-2002-es tanév rövid krónikája A tanévet a tantestület 2001. augusztus 23-án, a diákok augusztus 29-én kezdték. Személyi változások. Takács László hosszú ideje iskolánk egyik alappillére volt. Több

Részletesebben

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a 1907 DECEMBER ARfl 50 FILLÉR LÉGRÁDY TESTVÉREK BUDAPEST V., Váci-körút 78 A

Részletesebben

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd III. SZÖVEGTAN 2. A SZÖVEG SZINTAKTIKAI KAPCSOLÓELEMEI Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd össze, szövegösszetartó elemekre van szükség. Amikor szöveget alkotsz, szinte önkéntelenül

Részletesebben