o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA"

Átírás

1

2 o csász. és kir. fensége klotild főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, BÚ- TOR ÉS MÜTARGYAKBOL. EGESZ GYŰJTEMÉNYEK VÉTELE ÉS ELADASA

3

4 A NEMZETI SZALON TISZTIKARA Gróf Andrássy Gyula. v. b. t. t., elnök. VÉSZI JÓZSEF, min. tan., Ferenczy Károly, Ernszt Lajos. alelnök. alelnök. ügyvezető-igazgató. rr,.., T,, Bruck Miksa, Tölgyessy Artiiur,,, Kezdi-Kovacs Laszlo, Ijery Bela, művészeti igazgató. Baditz Ottó, Ivernstock Károly, Kammerer Ernő, min. tan., igazg. tagok. titkár. Dr. Képessy József, Weiser Kálmán, ügyész. pénztáros. Ruboyics műtáros. Márk, A NEMZETI SZALON EZ IDEI MUVESZZSÜRIIE Bruck Miksa, Glatz Oszkár, Margitay Tihamér, Edvi-Illés Aladár, Katona Nándor, Szenes Fülöp. Zemplényi festők. Tivadar, Ligeti Miklós, Stróbl Alajos, Tóth István, szobrászok. Bobula János, Iyauser József, építészek. Vidor Emil,

5 MODERN MAGYAR MŰVÉSZEK. VIII* VASZARY JÁNOS. Az idei művészeti évadra hirdetett gyűjteményes kiállítások ciklusát Vaszary János nagybecsű kiállításával végezi be a Nemzeti Szalon. Vaszaryban egy nagy készültségű, erősen egyéni és sokoldalú művészszel ismerkedünk meg, aki nagyszámú új művében óriási haladásáról számol be; mely művészeti szempontból mindig döntő fontosságú, mert meggyőz bennünket arról, hogy egy nagystílű müvészszel van dolgunk, ki nem elégszik meg az elért sikerekkel, hanem mindig újabb és tökéletesebb alkotásokra törekedik. Az a páratlanul álló nagyszerű művészeti forradalom, melyet az angol Turner és Constable indítottak meg a mult század elején az elavult akadémiai sablonok ellen és amelyet a franciáknál a barbisoni iskola mesterei: Corot, Miilet, Diaz, Dupré, Rousseaux, Daubigny és Courbet folytattak és vittek diadalra és amely harcban Bastien Lepage-nak, a modern művészet neves apostolának volt különösen nagy sikere, nálunk is több követőre talált. Bastien Lepage bámulatos hűséggel tudta visszaadni a szabad természetben látottakat, úgy hogy őt a laikusok nagy tömegé is megértette és megbecsülte. Ugyancsak az ő idejében lép fel Manet, aki mesterét lelki tartalomban jóval fölülmúlta s aki gyakran erőszakos és durva előadása dacára is megkapóbban és meggyőzőbben ábrázolta a természetben látottakat. Manet, mint a modern impresszionizmus megalapítója köré csoportosultak Monet, Sisley, Pisaro, Degas, Renoir. Raffaeli stb., akik mindannyian mesterük irányát és modorát juttatták teljes diadalra. Ezek az itt említett mesterek voltak azok, akik a modern művészetet megalapították, mely a fény és szín problémájának megoldásából állott. * A Nemzeti Szalonban a modern magyar művészek közül gyűjteményes kiállítás keretében bemutattattak a következők : Ferenczy Károly, Strobentz Frigyes, Szinyei Merse Pál, Olgyai Ferenc, Fényes Adolf, Magyar-Mannheimer Gusztáv és Grünwald Iványi Béla. 5

6 Ha végig nézzük ezen mesterek műveit és ha elgondoljuk, hogy a mi modern művészeinknek ezek után kellett saját stílust és miliőt teremteniök, melyeket a külföldi mesterek már készen kaptak s amelyben éltek, akkor tudjuk meg csak, hogy milyen nagy és értékes munkát végeztek modern magyar művészeink, akiknek még ezt is előbb kellett önmagukból előteremteniük. Ilyen kiváló művészünk Yaszary János is. akit most mutatunk be gyűjteményes kiállítás keretében. Yaszary Kaposvárott született 1867-ben. Tanulmányait a mintarajziskolában kezdte meg Greguss és Székely vezetése alatt. Két év múlva Münchenbe ment, ahol Hackl és Löfftz tanítványa lett ben Münchent elhagyta és Párisban a Julian-akadémiát látogatta, ahol Bougereau és Róbert Fleury-nél folytatta tanulmányait ben állított ki először Budapesten a Műcsarnokban, megfestvén Yaszary Kolos hercegprímás arcképét. Párisból hazajön, majd Olaszországot keresi fel s űjra visszatér a francia fővárosba és Jean Paul Laurence meg Benjámin Constantnál dolgozik, hogv azután végleg itthon telepedjék le. Művészlelke azonban folytonos utazásokra készteti s évenként hosszabb külföldi tanulmányutakra indul. Vaszary művészetének fejlődését alaposan tanulmányozhatjuk ezen mostani kiállításán. Tanulmányai elejéről való 1888-ban készült saját arcképe még a müncheni iskola rossz oldalát, a szinek iránti teljes érzéketlenségét tünteti elénk. Ellenben a rajz gondossága már itt is elementárisán mutatkozik ben készült a «Pásztorsíp«és a «September», melyek első kísérletei a szín- és fényhatások megoldásának. Ezek után alkotja első nagyszabású müvét, a obizánci Madonnát)) és az «Aranykort», melyeken a színstilizálás nagyszerűségét láthatjuk. Ezeket követi az ccadám és Eva», melyen a szabadba beállított emberi testnek világító erejét sikerült neki fényesen megoldani. Áttér ezek után a naturalisztikus témákra, amelyekben a természeti tünemények közvetlen hatásait keresi s ezeket különösen a «Részes aratók)) cimű művén oldotta meg kitűnően. Ugyanezen korból való tájképein már mélyebb hangulatokat keresett. Ilyenek a gróf Andrássy Gyula és az állam tulajdonában lévő becses festmények. Ugyanekkor kezdett bővebben foglalkozni iparművészeti dolgokkal is, ű. m. gobelinszerű szőnyegtervekkel és plakátokkal s ezen korból való rajzain és festményein önkénytelenül is bizonyos stilizáltságra tett szert. 6

7 Körülbelül két éve állított ki utoljára. Ekkor felkértem, hogy rendezzen a Nemzeti Szalonban gyűjteményes kiállítást ujabb dolgaiból, melyet most meg is tett. Meglepő és szembetűnő a nagy haladás, amint most ioo uj dologgal áll a közönség elé, mely müvein különösen a fény- és szinhatásokat juttatja teljes diadalra, úgy hogy most már bátran nevezhetjük ezt az ő összes új képei főjellemvonásának. Tulaj donképen folyton ezen probléma megoldásán fáradozott s a stilizálás felé való kitérések csak egy izgatott és folyton kutató művészlélek következményei voltak. Vaszary János mindig a saját stílusát kereste s legutolsó nagy útja alkalmával a francia és spanyol földön festett képei egyéniségét már teljesen kiforrva tüntetik elő. S ezt a könnyedséget az előadásban is teljesen elérte. Vaszary János művészetében megtalálta ama főtitkot, hogy a természetben csak azt látja és érezi, ami reá a legnagyobb hatással van s ezzel tisztában lévén, művészete az előadásban is komplet egyéniséggé fejlődött. Ez az ő művészi evolúciója, amelylyel olyan nagy művészi fokot ért el, hogy nyugodtan hasonlíthatjuk őt össze a külföld bármelyik nagy mesterével. A Nemzeti Szalon kollektív kiállításainak sorozatában az ő kiállítása egyike a legérdekesebbeknek és kétségtelenül mély és nagy benyomással fog lenni úgy műszerető közönségünkre, mint művészeinkre is. Budapest, 1906 március hó 24-én. Ems^t Lajos, a Nemzeti Szalon iga^gatójn. 7

8

9 LŐCSARNOK. 1. PARASZTASSZONYOK A VÁSÁRON. (1905.) Gobelin-tervezet. Ára 160 kor. 2. KIS LEÁNY MACSKÁKKAL. (1902.) Paliszőnyeg. (l)iplome d'honneur, Turin.) Az Iparművészeti Társulat tulajdona. 3. VÁSÁRI JELENET. (1905.) Gobelin-tervezet. Ára 200 kor. 4. VÁSÁRI JELENET TEHENEKKEL. (1905.) Gobelin-tervezet. Az Iparművészeti Múzeum tulajdona. 5. KISLEÁNY MACSKÁKKAL. Faliszőnyeg. Az Iparművészeti Társulat tulajdona. Az Iparművészeti Múzeum tulajdona. 7. SZÉNRAJZ. (1905.) Ára 60 kor. 8. SZÉNRAJZ. (1905.) Ára 60 kor. 9. SZÉNRAJZ. (1905.) Ára 60 kor. 10. SZÉNRAJZ. (1904) Ára 60 kor. 11. SZÉNRAJZ. (1905.) Ára 60 kor. 12. SZÉNRAJZ. (1905.) Ára 60 kor. 13. SZÉNRAJZ. (1905.) Ára 60 kor. 14. SZÉN- ÉS CERUZARAJZ. Ára 60 kor. 15. ÁDÁM ÉS ÉVA. Litograíia. (1902.) Eladó. 16. SZENESKOCSI. (1904.) Pastell és szénrajz. Ára 130 kor. 17. VASÁRNAP DÉLUTÁNI FÜRDÉS A BALATON PARTJÁN. (1904.) Szines ceruzarajz. Ára 120 kor. 18. RÓZSÁK. (1896.) Vízfestmény. Ára iuo kor. 6. FIATAL HÁZASOK. (1905.) Gobelintervezet. 19- PLAKATTERY. (1900.) 20. A Nemzeti Szalon tulajdona. KRÉTARAJZ. Ára 80 kor. 21. PLAKATTERV. (1904.) Pastell. A Műbarátok Köre tulajdona. 22. TAVASZ. Litograíia. A Könyves Kálmán tulajdona. Eladó. 23. PARASZTLEÁNYFEJ. (1903.) Pastell. Ára 100 kor. 24. KÉVÉK A TARLÓN. (1904.) Pastell. Ára 200 kor. 25. PARASZTLEÁNY. (1903.) Pastell. Ára 240 kor. 26. NŐI AKT. (1904.) Pastell. 27. TANULMÁNY. (1904.) Pastell. 28. GOBELIN TERV. Megszőve gróf Hadik-Barkóczy Endre számát a. 29. LEÁNY VIRÁGGAL. (1904.) Pastell. Ára 260 kor. 30. OMNIBUSZ-MEGÁLLÓHELY. Litograíia. (1903-) A Könyves Kálmán tulajdona. Eladó. 51. ARCKÉPTANULMÁNY. (1905.) Szénrajz Gróf Batthyány Lajosné tulajdona.

10

11 36. A SZÉPMŰVÉSZETI AKADÉMIA MAI)- 52. ESPAüA. (1905.) Olajfestmény. Ára 350 kor. RIDBAN. (1905.) Olajfestmény. Ara 1500 kor. 53. JELENET A TENGERPARTON. (1905.) 37. SZÉP IDŐK. (1905.) Olajfestmény. Olajfestmény. Ara 1500 kor. Ara 300 kor. 38. MONT-BORON. (1905.) Olajfestmény. 34. TAJO TOLEDO ELŐTT. (1903.) Olajf. Eladva. Ara 240 kor. 39. CARNEYAL. (1903.) Tempera és olajfest. 54aRÉSZLET A MONACOI KIKÖTŐBŐL. Ára 1500 kor. (1903.) Olajfestmény. 40. RÉSZLET A PRADOBÓL (Madrid). (1903.) Olajfestmény. 33. A PRADO MUSEUM FŐBEJÁRATA. Ára 1000 kor. (1903.) Olajfestmény. 41. MONACO. (1903.) Olajfestmény. Gr. Batthyány Lajosné tulajdona. Ára 1500 kor. ^ AKTTANULMÁNY. (1903.) Olajf. 42. PIHENŐ NÓGRÁDI BÚCSÚSOK. (1905.) Ára 1500 kor. Olajfestmény. 37. VELENCEI RÉSZLET. (1903.) Olajf. Ára 6000 kor. Ára 300 kor. 43. GRÓF BATTHYÁNY LAJOSNÉ ARC- 38. RÉSZLET A GIARDINO POBLICOBÓL. KEPE. (1903.) Olajfestmény. Olajfestmény. Magántulajdon. Gr. Batthyány Lajosné tulajdona. 44. BOLERO. (1903.) Olajfestmény. 39. NÓGRÁDI PARASZTLEÁNY. (1903.) Olajfestmény. 43. MONACOI KIKÖTŐ. (1903.) Olajf. Ára 600 kor. Ára 300 kor. 6 o PARASZTHÁZAK VERŐCÉN. (1903.) 46. BEAULIEU. (1903.) Olajfestmény. Olajfestmény. Ara 300 kor. 47. CÉDRUSOK A PRADOI MUSEUM 61. NÓGRADMEGYEIPARASZTNŐK. (1905.) ELŐTT. (1903.) Olajfestmény. Olajfestmény. Ára 300 kor. Ára 4000 kor. 48. CORRIDA MADRIDBAN. (1903.) Olajf 62. PARASZTLEÁNY. Olajfestmény. Ára 800 kor. 49. JÉZUS TEMPLOMA MADRIDBAN. (1903.) 63. ALVÓ PARASZTFIÚ. Olajfestmény. Olajfestmény. Ára 600 kor. Ára 350 kor. 64. CASTELLO SFORSESCO MILANÓBAN. 30. LIDO. (1903.) Olajfestmény. (1903.) Olajfestmény. Ára 180 kor. Ára 300 kor. 15

12 65. CONDAMINE. (1903.) Olajfestmény. 66. CAP-FERRAT. (1903.) Olajfestmény. Ára 800 kor. NÓGRÁDMEGYEI TÁJ. (1903.) Olajf. Ára 250 kor. 68. ESCORIAL. (1903.) Olajfestmény. Ara 300 kor. 69. MONTE-CARLO. (1903.) Olajfestmény Ára 450 kor. 77. SAN JÜAN DE LOS REYES TEMPLOMA TOLEDOBAN. Olajfestmény, Ára ioco kor. 78. OLVASÓ LEÁNY. Olajfestmény. Ára 4000 kor. 79. MONACOI KIKÖTŐBEN. Olajfestmény. Eladva. 80. MŰTEREMBEN, Olajfestmény. Eladva. 81. RÓZSÁK. Olajfestmény. Gr. Batthyány Lajosné tulajdona. 70. / ) INTÉRIEURBEN. Olaj testmény. Ára 600 kor. LEÁNY FEKETE KALAPPAL, oiajf. Ára 600 kor. TOILETTE. Olajfestmény. Eladva. LEÁNY VILÁGOS KALAPPAL. Olajf. Ára 500 kor. FELOLVASÁS. Olajfestmény. INTÉRIEURBEN. Olajfestmény. Ára 4000 kor. PIHENŐ. Olajfestmény. Ára 500 kor. 82. LEÁNY FEKETÉBEN; Olajfestmény. Ára 3000 kor. 83. VERŐCEI TÁJKÉP. Olajfestmény. Ára 300 kor. 84. TÖLGYEK. Olajfestmény. Ára 600 kor. 83. ROZSACSOKOR VÁZÁBAN. Olajiestm. 86. PARKRÉSZLET IKERVÁRON. Olajfestm. Ara 700 kor. 87. ARCKÉP. Olajfestmény. Magántulajdon. 88. BALCON MADRIDBAN. Olajfestmény. Ára 350 kor. 89. ARCKÉP. Olajfestmény. Magántulajdon. 16

13

14 fi. 90. ESTI HANGULAT. (1902.) Olajfestm. Ara 350 kor. 91. FÜRDÉS UTÁN. (1903.) Olajfestmény. Ára 2000 kor. 92. TÁJÉK NÓGRÁDBAN. (1906.) Olajf. Ára soo kor. 93. TARLÓ. (1903.) Olajfestmény. Ára 200 kor. 94. PIHENŐ PARASZTLEÁNY.(1902.)Olajt. Ára 300 kor. 95. GELLÉRTHEGY. (1904.) Olajfestmény. Ára 800 kor. 96. ESTI HANGULAT. (1901.) Olajfestm. Özv. gr. Andrássy Tivadarné tulajdona. 97. TÁJKÉP ZALAMEGYÉBEN.(1903.)Olajf. Ára 160 kor. 98. ÖREG ASSZONY. (1904.) Olajfestmény. Ára 300 kor. 99. KURUCOK. (1903.) Olajfestmény. Ára 120 kor ÉJJEL. (1901.) Olajfestmény. Ára 120 kor BADACSONY. (1902.) Olajfestmény. Ára 100 kor PÁSZTORSIP. (1896.) Olajfestmény. Ára 900 kor BÚZAFÖLD. (1903.) Olajfestmény. Ára 300 kor SZENTGYÖRGYHEGY ZALÁBAN. (1902.) Olajfestmény. Ára 100 kor TÁJKÉP VÖRÖSBERÉNYBŐL. (1902.) Olajfestmény. Ára 100 kor SZÁNTÓFÖLDEK TAVASZKOR. (1902.) Olajfestmény. Ára 100 kor PARASZTBELSÖSÉG. (1903.) Olajf CSÉPLÉS. (1904.) Olajfestmény. Ára 600 kor BÁRÁNYFELHŐK. (1897.) Olajf. Ára 450 kor. 109aREZGŐ NYÁRFÁK. (1902.) Olajfestm FELHŐK. (1903.) Olajfestmény. Ára 350 kor. in. PIROSKENDÖS PARASZTLEÁNY. (1904.) Olajfestmény. Ára 250 kor HOLDKELTE BALATON MELLETT. (1903.) Olajfestmény. Ára 250 kor. 112a SZEPTEMBERI DÉLUTÁN. (1906.) Olajf GELLÉRTHEGY ÉS FELHŐK. (1903.) Olajfestmény. Ára 300 korona ESTÉLY. (1902.) Olajfestmény TEMPLOM ZAMÁRDIN. (1904.) Olajf. Ára 300 kor GABONAVETÉS. (1903.) Olajfestmény. Ára 250 kor VIRÁGOS MÁK. (1903.) Olajfestmény. Ara 500 kor ESŐS IDŐ. (1901.) Olajfestmény. Ára 120 kor.!9

15 11 9. TÁJÉK YÖRÖSBERÉNY YIDÉKÉRŐLi (1902.) Olajfestmény. Ára 100 kor FŰZFÁK. (1903.) Olajfestmény ARCKÉP. (1888,) Olajfestmény. Magántulajdon HOLDSÜTÉS. (1896.) Olajfestmény. Ára 120 kor BALATONT FÜRDÉS. (1902.) Olajfestm. Ára 100 kor SZEPTEMBER. (1895.) Olajfestmény. Erénvi Ullmann Gyuta tulajdona. 12). ÜNNEPLŐK. (1902.) Olajfestmény. Ara 4000 kor GOMOLYFELHŐK. (1903.) Olajfestm. Ára 600 kor PIHENÉS. (1903.) Olajfestmény. Ára 3000 kor JEGENYÉK. (1903.) Olajfestmény. Ára 600 kor NYÁRI FELHŐK. (1901.) Olajfestmény. Ara 250 kor NŐK TÜKÖRREL. (1901.) Olajfestmény Ára 5000 kor VÖRÖSBERÉXY VIDÉKE. (1901.) Olajf. Ára 250 kor BORULÁS. (1894.) Olajfestmény. Ára 700 kor. " 133. NYÁRFÁK. (1901.) Olajfestmény. Ára 300 kor ARANYKOR. (1900.) Olajfestmény. A Szépművészeti Múzeum tulajdona REZGŐ NYÁRFA. (1902.) Olajfestmény. Ara 300 kor VÍZTÜKÖR. (1902.) Olajfestmény. Ára 1500 kor TÖLGYFA. (1902.) Olajfestmény. Ára 300 kor ESTI HANGULAT, C1902.) Olajfestm. Gr. Andrássy Gyula tulajdona. 20

16

17

18

19 X e z s i d e r i papírgyártórészvény társaság Péterfalvai papírgyára (Erdélyben). Főraktár:i Budapest,V. Aulich-u. 5. Készít mindennemű és kitűnő minőségű irópapirt, fogalmazó-, nyomtatvány-, újság és szines papírokat űgy ivekben. mint tekercsekben. Különlegesség: Transsylvania - levélpapiros.

20 A NEMZETI SZALON (művészeti egyesület) tagja lehet bárki évi 12 kor. tagdíjért. A tagok díjtalanul látogathatják a Nemzeti Szalon kiállításait, a tagsági jegyen kívül évenként 10 darab szabadjegyet kapnak és részt vesznek az egyesület sorsjátékában. A termekben elhelyezett bútorok és egyéb dísztárgyak Schmidt Miksa mübútorgyárában * készül lek. A termekben levő szőnyegek Szántó Mór üzletéből valók.

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a 1907 DECEMBER ARfl 50 FILLÉR LÉGRÁDY TESTVÉREK BUDAPEST V., Váci-körút 78 A

Részletesebben

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS I. Munkácsy-kritikák kritikája. II. Harsányi Zsolt Ecce Homo"-jának kritikája. III. Munkácsy és a Louvre. Ára

Részletesebben

Magyar Mannheimer Gusztáv. gyűjteményes. kiállítása. BUDAPEST, 1906. ip=? A NEMZETI SZALON KIADÁSA

Magyar Mannheimer Gusztáv. gyűjteményes. kiállítása. BUDAPEST, 1906. ip=? A NEMZETI SZALON KIADÁSA Magyar Mannheimer Gusztáv gyűjteményes kiállítása BUDAPEST, 1906. ip=? A NEMZETI SZALON KIADÁSA A NEMZETI SZALON = TISZTIKARA = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, V. B. T. T., elnök. VÉSZI JÓZSEF, MIN. TAN., FERENCZY

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b. t. t ALELNÖKÖK : ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános ny. államtitkár szobrászművész IGAZGATÓ: 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK: Baditz Ottó Gellért

Részletesebben

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : qráf Andrássy Gyula v. b t ALELNÖK : íjcorvai ^János szobrászművész IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ébauman ZMárton Qellert Jenő Katona ^Nándoi Kezdi ^Kovács

Részletesebben

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és művészetkedvelő barátait 2016. május 28-án, szombaton 18 órára Debrecenbe, a Kölcsey Központ Bényi

Részletesebben

LECHNER ÖDÖN ÉS KORA BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

LECHNER ÖDÖN ÉS KORA BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON LECHNER ÖDÖN ÉS KORA MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: Budapest lexikon Az építészet mesterei. Lechner Ödön (Holnap Kiadó) Az izmusok -sorozat

Részletesebben

P E T E R D I A N D O R.

P E T E R D I A N D O R. Hol elkalandoz művészképzelet : A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gtój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK ; IGAZGATÓ: 'Jiorvai ^János Művészek: Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk c Vajda

Részletesebben

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 AZ,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 A NEMZETI SZALONBAN V., ERZSÉBET-TÉR A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: ELNÖK : GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK : MOLNÁR VIKTOR NY. ÁLLAMTITKÁR HORVAI

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t.

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : IGAZGATÓ : ZH. orvai János 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI Művészek: Edvi Illés Aladár diatona ZNáncioi ÜCézdi ^Kovács Xászlö

Részletesebben

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19.

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Tételszám 1 Rippl-Rónai József (1861-1927): Gitáros nő 2 Szentgyörgyi Kornél (1916-2006): Korlátnál 3 Rippl-Rónai József (1861-1927): Akt lepellel 4 Iványi-Grünwald

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t.

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. a nemzeti szalon vezetősége Gellért Jenő E L N Ö K : t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: Ü G Y É S Z : Di. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós Horvai János TISZTELETBELI TAGOK: IGAZGATÓ

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből

Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből A PH.D-DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Irodalomtudományi Doktori Iskola Miskolc 2007 A PH.D-DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Irodalomtudományi

Részletesebben

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881. Olaj, vászon, 417 x 636 cm Jelzés jobbra lent: Munkácsy (eredetileg:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG. 52 dia

ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG. 52 dia ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG 52 dia ÉPÍTÉSZET 1a Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) Forrás: https://hu.wikipedia.org ÉPÍTÉSZET 1b KLASSZICIZMUS korinthoszi oszlop Forrás:

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent- István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

N I C O L A S S C H Ö F F E R

N I C O L A S S C H Ö F F E R N I C O L A S S C H Ö F F E R A R T É Z I GALÉRIA 1037 Budapest, Kunigunda u. 18. +36 20 496 3408 Válogatás a Nagy Gyula Alapítvány gyűjteményéből 2015. december 5 28. Kiállítás az Artézi Galéria rendezésében

Részletesebben

Merítés a KUT-ból X. JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁS

Merítés a KUT-ból X. JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁS Merítés a KUT-ból X. JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁS Barcsay Jenő, Dési Huber István Frank Frigyes, Ilosvai Varga István, Karikás Ilona, Kmetty János, Medveczky Jenő, Modok Mária, Paizs Goebel Jenő, Schubert Ernő,

Részletesebben

Borbély Károly A pálya íve

Borbély Károly A pálya íve Borbély Károly A pálya íve Barabás Miklós munkásságáról (Kézdimárkosfalva, 1810-1898, Budapest) Hogyan van kódolva egy életpálya és miként kapcsolódhat az egy nemzet kultúrájának fejlődéséhez? Hogyan lesz

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új Élete 1991. november 23.-án született Kiskohon ma Románia területe. Nehéz gyermekkora volt, hiszen árvaházba került. 1913-ban Andrássy József örökbefogadta. Cimfestő szakmát tanult, majd egyik tanára,

Részletesebben

Realizmus II. A városi műfaj

Realizmus II. A városi műfaj Realizmus II A városi műfaj A modern élet A főleg mezőgazdasági termelésen alapuló társadalom a XIX. századi Európában átalakul. Oka az ipari forradalom, ami a városi lakosság drámai növekedését eredményezte.

Részletesebben

Jósvafői Helytörténeti Füzetek 34.

Jósvafői Helytörténeti Füzetek 34. Tengerszem Szalon Jósvafőn - Domán Edit - Új őszi-téli turisztikai programot ajánl az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság az Aggteleki-karsztot felkeresők részére: a Tengerszem Szalon az őszi-téli szezonban

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Kiállítási program 2012

Kiállítási program 2012 Kiállítási program 2012 Impresszionizmus Pasztellek Akvarellek Rajzok 2012.02.10 2012.05.13 A kiállítás az impresszionisták és posztimpresszionisták több mint 200 pasztellképét, akvarelljét és rajzát mutatja

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

GRÓF BATTHYÁNY GYULFT.

GRÓF BATTHYÁNY GYULFT. GRÓF BATTHYÁNY GYULFT. Egy nagy igéret, mint egy szirmait sejtelmesen feltáró nemes faj rózsa, kerül elénk a fiatal Batthyány gróf műveiben. Amit ad, amint a világot értelmezi, mikor arra kényszerit, hogy

Részletesebben

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes 68 A MÛGYÛJTÉS SZEMÉLYES ETIKAI ÉS ESZTÉTIKAI VÁLASZTÁS EGY ADOTT KORBÓL Doszpod József mûgyûjtõvel Ébli Gábor beszélget Közel harminc éve gyûjt a huszadik századi magyar festészetbõl. Gyûjteményének íve

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

65,76 MILLIÓ FORINT. 2015. III. ÉVFOLYAM 05. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. A TámogATás Összege:

65,76 MILLIÓ FORINT. 2015. III. ÉVFOLYAM 05. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. A TámogATás Összege: A TÁMOP 5.3.8.A2-13/1-2013-0004 jelű KOMP - a Contact Nkft. képzési projektjének megvalósítása során nyolcadik alkalommal számolunk be programunkról, szakmai feladatainkról. Hírlevelünkben ezúttal tájékoztatást

Részletesebben

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR * & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE ELNÖK : f Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : Gellért Jenő Horvai János Dén> I éla

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

2008.08.08. Mahatma Gandhi 1869-1948. Kalkuttai Teréz anya 1910-1997. Albert Schweitzer 1875-1965. Szabó Magda Sz.: 1917. Illyés Gyula 1902-1983

2008.08.08. Mahatma Gandhi 1869-1948. Kalkuttai Teréz anya 1910-1997. Albert Schweitzer 1875-1965. Szabó Magda Sz.: 1917. Illyés Gyula 1902-1983 Baldung-Grien: Három kor 1539. Prado, Madrid A krónikus ellátás, a hosszú távú gondozás perspektívái Dr. Kereszty Éva Az idősödő társadalom a XXI. század kihívása: Soha nem volt ilyen egészséges a lakosság,

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

Programok, rendezvények Sárváron & környékén 2014.11.24. 2014.12.07. SÁRVÁR

Programok, rendezvények Sárváron & környékén 2014.11.24. 2014.12.07. SÁRVÁR Programok, rendezvények Sárváron & környékén 2014.11.24. 2014.12.07. SÁRVÁR Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: Nyugdíjas kedd - Szeptembertől újra! 2014. szeptember 2-től folytatódik a "Nyugdíjas kedd" akció.

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA HINCZ GYULA DOMANOVSZKY ENDRE ERDEY DEZSŐ ERNST ENDRE FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. SZOBRAINAK

KIÁLLÍTÁSA HINCZ GYULA DOMANOVSZKY ENDRE ERDEY DEZSŐ ERNST ENDRE FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. SZOBRAINAK HINCZ GYULA FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. DOMANOVSZKY ENDRE SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. ERDEY DEZSŐ SZOBRAINAK KIÁLLÍTÁSA KENDEZTE : ERNST ENDRE AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA BUDAPEST, 1938 JANUÁR HÓ ELŐSZÓ Eredeti

Részletesebben

titkár. A jegyzőkönyv hileléül: Jegyzőkönyv.

titkár. A jegyzőkönyv hileléül: Jegyzőkönyv. körmöczbányai osztály ezen indokolásával a központi elnök ur nagybányai kiküldetéséről való beszámolójára és az ezzel kapcsolatos memorandum ügyre czélzott. Ha ezen fellevésünk helyes, kimondja osztályülésünk,

Részletesebben

SZÍNHÁZ, f. Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában

SZÍNHÁZ, f. Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában SZÍNHÁZ, f Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában Vasárnap délelőtt nyilik meg mint a szezon utolsó tárlata a Nemzeti Szalon csoportkiállitása, amelyen hét festőművész, egy iparnaüvésznő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete S Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein MAGYAR Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest magyar.erzsebet@ppk.elte.hu Molnár-C. Pál (1894-1981) festőművész, grafikus, egyházművész

Részletesebben

B GÁZÁR (BÉLA ÜNNEPLÉSE 1869-1919 LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA. BUDAPEST

B GÁZÁR (BÉLA ÜNNEPLÉSE 1869-1919 LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA. BUDAPEST B GÁZÁR (BÉLA ÜNNEPLÉSE 1869-1919 LÉGRÁDY TESTVÉREK NYOMÁSA. BUDAPEST R. LÁZÁR BÉLA február hó folyamán töltötte be élete 50. évét, ami egyszersmind irói működése huszonötödik évfordulóját is jelenti.

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága GÁNÓCZY JÓZSEF Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága Társaságunk tevékenységének ismertetését a Széchenyi István Gimnázium megteremtõjével kezdem, mivel a gimnázium szinte együtt keletkezett otthonával,

Részletesebben

VARGA PATRICIA MINERVA

VARGA PATRICIA MINERVA VARGA PATRICIA MINERVA Születési hely, idő: Budapest, 1963.09.29. Cím: H-1044 Budapest, Megyeri út 234. IV. 14. Telefon: (+36) 30-209-1395 e-mail: vargaminerva@gmail.com website: www.patriciaminerva.extra.hu

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 BESZÁMOLÓ 2012-2013 NEVELÉSI ÉVRŐL Nevelő Testület elfogadta: 9 /N.T./2013.sz.határozatával Időpont: 2013.június 10. Készítette:

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

P Á R I S Z Í T É L E T E

P Á R I S Z Í T É L E T E 16 A rútság apostola RÖVIDDEL AZ 1865- ÖS SZALON megnyitása után Manet így írt még mindig Brüsszelben tartózkodó barátjának: Bárcsak itt lenne, kedves Baudelaire-em A szidalmak úgy hullanak rám, mint a

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Y ÁS ÁRHELYI MŰ V É S Z É L ET

Y ÁS ÁRHELYI MŰ V É S Z É L ET KISS LAJOS Y ÁS ÁRHELYI MŰ V É S Z É L ET Budapest. 1957 Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 292 lap. Képzőművészeti irodalmunk egyik legjelentősebb újdonsága Kiss Lajos, kiváló néprajztudósunk úttörő

Részletesebben

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13 VII. évf. 6. sz. 2010. szeptember www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesi Lakosok! Szeptember 25-én, szombaton, a soron következő XV. Falunapját tartotta községünk. Azt hiszem nyugodtan elkönyvelhetjük

Részletesebben

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről 43 a hatósági levéltárak rdélyben nem maradtak meg, tehát a magánlevéltári anyag forrásértéke jóval jelentősebb. A levéltárak lajstromozott állagait szintén teljes egészében leszállítjuk. A Levéltár egy

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

nek az a csillagászati gyorsasága, a mely egyrész elröpitette az emberiséget a világháborúhoz, az atomok fölrobbantásához, a repülés, a dróttalan

nek az a csillagászati gyorsasága, a mely egyrész elröpitette az emberiséget a világháborúhoz, az atomok fölrobbantásához, a repülés, a dróttalan BASCH GYULA KÉPEI. A falakról a mult század nyolcvanas és kilencvenes évei tekintenek reánk. Az akkori emberek, az ő koruknak divatja és annak az időnek festői erkölcse. Józan és szolid művészet. Az ecset

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ALKOTÓI FILOZÓFIA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ALKOTÓI FILOZÓFIA SOMOGYI PÁL építész, belsőépítész, bútortervező, designer Budapest, 1946. április 24. Lakás: 1112 Budapest, Botfalu u. 40/b. Tel/Fax: 319 5738 Mobil: 06/20 265 0233 E-mail: kesodesign.kft@upcmail.hu SZAKMAI

Részletesebben

A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA* 1868-1968

A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA* 1868-1968 A SZÁZ ÉV MÉLTATÁSA 1868-1968 Nem könnyű több generáció múzeumi gyűjtőmunkáját, kiemelkedő eredményeit, múzeumunk küzdelmes éveit röviden vázolni. Ma már csak a száraz statisztikai adatokból, írásos jelentésekből,

Részletesebben

Zdzisław Miłosławski ZRYW

Zdzisław Miłosławski ZRYW Modelarz (Lengyel kiadású modellező havilap) 1965. 11. szám 14-16. oldal és 1965. 12. szám 14-16. oldal, és első borító (fordította SRY) Zdzisław Miłosławski ZRYW Modelarz 1965.12. szám borítóképe. A szárnyashajó

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 23- án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. szeptember 23. Határozat:

Részletesebben

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum új arculatának, intézményi imázsának kialakulását szolgáló projekt megvalósítása marketing terv

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum új arculatának, intézményi imázsának kialakulását szolgáló projekt megvalósítása marketing terv A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum új arculatának, intézményi imázsának kialakulását szolgáló projekt megvalósítása marketing terv I. Összefoglaló A marketingterv a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum

Részletesebben

ll... -III ~'IJ SZEF\KE52TŐ-ALAPITÓK

ll... -III ~'IJ SZEF\KE52TŐ-ALAPITÓK , Magyar Epitöművészet XI. évfolyam~ 2. szam ~I ~I~ TE.. RV PA LYAZATOK Id~I~I -F'E}ÉF\-LA}05:És ll... -III ~'IJ SZEF\KE52TŐ-ALAPITÓK I,~,~:,~ ~-R.IT!E~-ICNAO, EPITe.5ZEK A Nemzeti színház tervpályázata.

Részletesebben

JAVASLAT. a Füredi Anna-bál. Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételéhez

JAVASLAT. a Füredi Anna-bál. Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételéhez JAVASLAT a Füredi Anna-bál Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Molnár Judit I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüred

Részletesebben

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihállyal Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihály New York-i művészeti szakértővel Mattis Teutsch János, Munkácsy Mihály, Moholy- Nagy László három példa olyan

Részletesebben

PROJEKT NAPLÓ. Határtalanul programról, mely a. támogatásával valósult meg. Pályázati azonosító: BGA-12-HA-02-0875

PROJEKT NAPLÓ. Határtalanul programról, mely a. támogatásával valósult meg. Pályázati azonosító: BGA-12-HA-02-0875 PROJEKT NAPLÓ Határtalanul programról, mely a támogatásával valósult meg Pályázati azonosító: BGA-12-HA-02-0875 2012.október 19-23 Magyarország (Sátoraljaújhely) 2013. március 14-18 Erdély (Gyergyószentmiklós)

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Ternákné Gábori Gabriella Molnár Krisztina 3 Az ókori Egyiptom építészete 8 Az ókori görög szobrászatról A

Részletesebben

Vízivárosi Galéria 2011. május 26 június 22. A II. Kerületi Önkormányzat Kerület Napja rendezvénysorozata keretében 2011. június 17-18.

Vízivárosi Galéria 2011. május 26 június 22. A II. Kerületi Önkormányzat Kerület Napja rendezvénysorozata keretében 2011. június 17-18. MTI fotó: Molnár Edit Áprily Lajos Szentgyörgypusztán, 1962 Ifjúságom története m o l n á r e d i t f oto g r á f u s k i á l l í tá s a Vízivárosi Galéria A II. Kerületi Önkormányzat Kerület Napja rendezvénysorozata

Részletesebben

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe A hetedik osztályosok kirándulása 2015. április 14-én hajnal kettőkor indult az iskola előtti buszmegállóból. A csomagok és az ajándékok gondos bepakolása,

Részletesebben

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok)

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) RECENZIÓK Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) A Mûemlékvédelmi Hivatal ameddig létezett eléggé hivatalosnak tûnhetett a laikusok számára ahhoz,

Részletesebben

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Készítette: Kedves Júlia - Toró Norbert - Tóth Enikő 2010. február 18. Megbeszéltük az előadás előtt, hogy mi leszünk majd egy csoportban.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK RÁKÓCZI-HÁZ 3530 Miskolc, Rákóczi u. 2. Tel.: 46/ 500-680 E-mail: miskolcigaleria@gmail.com www.miskolcigaleria.hu Nyitva

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

Q IRODALOM G * Bessenyei György mint ref. főconsistoriumi titkár. Irta: Zoványi Jenő. Sárospatak, 1909. 8-rétű 42 lap. Ára: K. 2. Zoványi füzete különlenyomat egy nagyobb müvéből, mely a magyarországi

Részletesebben

Bronze Website Award. Ismét bronzérmesek

Bronze Website Award. Ismét bronzérmesek XVII. évfolyam VII. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR 120 év százhúsz érv! Ezt a szlogent választottuk 2016-os évfordulóink megünnepléséhez. Nem okoz komoly problémát, ha fel kell soroljuk

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide!

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! POSTAKOCSI Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! Egyik Bécs, a másik Buda német neve. Szerinted miért volt ráírva a postakocsira ez a két név? Ha te a hétvégén Bécsbe utaznál, milyen járműre szállnál?

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

1956. október 23-ra emlékezünk- Riport Szendiné Kósa Katalinnal, Kósa Pál lányával

1956. október 23-ra emlékezünk- Riport Szendiné Kósa Katalinnal, Kósa Pál lányával 1956. október 23-ra emlékezünk- Riport Szendiné Kósa Katalinnal, Kósa Pál lányával Készítette: Kőrösi Lilla, Lyczba Olaf és Kelemen András Károlyi István 12 Évf. Gimnázium 1041 Bp. Erzsébet u. 69 info@kig.hu

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

KELMEFESTŐ- ÉS TISZTÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KELMEFESTŐ- ÉS TISZTÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés KELMEFESTŐ- ÉS TISZTÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése KELMEFESTŐ- ÉS TISZTÍTÓ Feladatok

Részletesebben