MEGEMLÉKEZÉS. II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május április 2.) Pápává választották: október 16-án.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGEMLÉKEZÉS. II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május 18. - 2005. április 2.) Pápává választották: 1978. október 16-án."

Átírás

1 XII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MÁJUS INYENES MEEMLÉKEZÉS II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május április 2.) Pápává választották: október 16-án. H A B E M U S PA PA M! = VA N P Á P Á N K! Ezzel a várva-várt mondattal jelentette be Jorge Medina Estevez bíboros, hogy a pápa választók testülete megválasztotta: Jozeph Ratzinger bíborost pápának. XVI. BENEDEK PÁPA néven foglalja el a Péteri széket. (1927. április 16-án született Németország Bajor tartományában!) Az egész világ, de különösen mi katolikus keresztény emberek mély fájdalommal vettük hírül, hogy a Szentatya április 2-án este 9 óra 37 perckor visszaadta lelkét Teremtõjének. A Nagy pápa 27 éven keresztül szolgálta egyházát. Mindenki csodálattal és együttérzéssel nézte, ahogyan küzdött betegségével. Még így betegen, öregen is kész volt az igazügyért lelkesedni. Milliók gyászoljuk és megemlékezünk róla. Az egyik újságban ezt a csodálatos imát olvastam: Úristen! Aki titokzatos rendeléseddel II. János Pál pápa szolgádat a pápák közé soroltad: add meg kérünk, hogy aki a földön Fiad helyettese volt, a szent pápák örök társaságában is helyet foglalhasson. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. A teológia doktora, professzor tanára volt hosszú évtizedeken keresztül. Elõdjét, II. János Pál pápát óta szolgálta, tanácsadója volt. Nagy bizalommal és lelkesedéssel fogadja a keresztény Anyaszentegyház az Õ személyét is. Kérjük a Jó Istent, segítse Szentatyánkat, hogy mindenkor példaként szolgáljon a reá bízott keresztényeknek. Vaka Ferencné.

2 2 BOLDOI ÉLET MÁJUS ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ Az adókkal kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel a lakosság mulasztás miatt ebben az esetben bírság kiszabására is sor kerül. figyelmét: Az önkormányzat az adóhátralékok behajtása érdekében önálló - iparûzési adó behajtóval kötött szerzõdést. A végrehajtás során az adóhátralékon felül saját munkadíját is érvényesíti. Kérjük, hogy saját érdekében minden A fenti adóval kapcsolatos bevallási határidõ: május 31. hátralékos igyekezzen fizetési kötelezettségének minél elõbb - önként - Akik eddig nem kaptak ehhez nyomtatványt, azok a polgármesteri eleget tenni. hivatal 1.sz. irodájában vehetik át. Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét, hogy az útpadkák rendbetételére - talajterhelési díj nagyobb figyelmet fordítsanak a közút állagának megóvása érdekében. Ennek egyik módja a padka lenyesése, ahol magasabb az úttest A bevallási határidõ március 31-én lejárt. Felhívjuk azon kibocsá- vonalánál. Ehhez hozzátartozik, hogy az út szélén keletkezett vizet a tók figyelmét, akik eddig ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget, padka több helyen történõ megnyitásával segítsék elõ. Az utak azok haladéktalanul tegyék meg. Ellenkezõ esetben a díj megállapítása a állapotának megóvása, a biztonságos közös érdekünk, ezért kérjük a rendelkezésünkre álló adatok alapján - becsléssel - fog megtörténni. A lakosság aktív közremûködését. A Boldog Községi Önkormányzat képviselõ testülete február 11-én elfogadta az önkormányzat évi költségvetését, melynek Felújítási és felhalmozási bevételek elõirányzata: ezer Ft kiadási és bevételi fõösszege ezer Ft. Ebbõl lakossági csatorna befizetés ezer Ft kommunális adó 800 ezer Ft Mûködési kiadások elõirányzata: ezer Ft támogatás állami ezer Ft Ebbõl személyi jellegû kiadás ezer Ft TERKI pályázat támogatás ezer Ft munkaadókat terhelõ járulék ezer Ft dologi jellegû kiadások ezer Ft * speciális célú támogatások jogcímenkénti elõirányzat tervezete: ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft - rendszeres szociális segély ezer Ft speciális célú támogatások* ezer Ft - idõskorúak járadéka ezer Ft munkabér hitel visszafizetés ezer Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás ezer Ft általános tartalék ezer Ft - lakásfenntartási támogatás 720 ezer Ft - ápolási díj ezer Ft Felújítási és felhalmozási kiadások ekõirányzata: ezer Ft - egyéb rászorultságtól függõ ellátás ezer Ft Ebbõl beruházások** ezer Ft - köztemetés 240 ezer Ft felújítások ezer Ft - közgyógyellátás 371 ezer Ft hitel visszafizetés ezer Ft - egyéb szervezetek támogatása ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás ezer Ft (sportkör, alapítványok, polgárõrség) Mûködési bevételek elõirányzata: ezer Ft ** beruházások és felhalmozási feladatonkénti elõirányzat tervezete: Ebbõl intézményi mûködési bevétel ezer Ft - utak felújítása ezer Ft helyi adók ezer Ft - mûvelõdési ház felújítása ezer Ft központi támogatás ezer Ft - citroën tehergépkocsi törlesztõ részlete 528 ezer Ft pénzeszköz átvétel ezer Ft - fûnyíró vásárlás 512 ezer Ft hitel ezer Ft április 2. A hatvani csatára emlékezve minden évben április 2-án, Boldog határában elevenítjük fel az 1849-es hadjárat dicsõséges napjait. A csodálatos fekvésû Balázs tanya ad otthont a korhû öltözékben fellépõ Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület hadijátékának, mely a hatvani csata emlékeit, a magyar és császári csapatok küzdelmét idézi fel. Az esemény megrendezésére immár hetedik alkalommal ebben az évben is sor került. A rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségért köszönetet mondok: Balázs Lászlónak /Balázs tanya tulajdonosa/, Fülöp Tibor Zoltánnak /Magyar Hagyományõr Világszövetség/, yõriné Dr. Czeglédi Mártának /Jászfényszaru város polgármestere/, Hatvan Rendõrkapitányság vezetõjének Sára Péter Úrnak, Hatvani Tûzoltóparancsnokság vezetõjének Zólyomi éza Parancsnok Úrnak, Varga Ferencnek /húsfeldolgozó vállalkozó/, Luda Ottónak /pékség vezetõje/, Palotai Andrásnénak /Coop üzlet vezetõje/, Dr. Töltéssy Zsolt állatorvosnak, Bódi Józsefnénak /Terka néni/, Bugyi Andrásnénak, Bódi Jánosnénak, Patócs Lászlónénak, Püspöki usztávnénak, Intézményvezetõk: Kepesné Tóth Katalin mûvelõdési ház igazgatónak, Krakóczkiné Tóth Éva iskola igazgatónak, Varga Lászlóné óvoda vezetõnek, Zsírosné Õszi Katalin óvónõnek, Kepes Lászlónak /hangosítás/, Hornyák István körzeti megbízottnak, Budai Zoltán tûzoltóparancsnoknak, az Önkéntes Tûzoltóegyesületnek, Szamosvölgyi Juditnak /polgárõrség vezetõje/, a Polgárõrség tagjainak, a Huszár és Hagyományõrzõ Egyesületnek és vezetõje Jánosi Imrének, a helyi Hagyományõrzõ Csoportnak és vezetõje Nagy yörgynek, Boldog Község Képviselõtestületének, Szitányi Péterné jegyzõ asszonynak, a Hivatal dolgozóinak, a Karbantartó Csoportnak és vezetõjének, Palya Józsefnek. A lovak elszállásolása a Kossuth úti házak elõtt történt. Köszönöm az ott lakók türelmét és megértését. A rendezvényünk egyre több látogatót vonz településünkre, bízom abban, hogy jövõre is legalább ilyen színvonalon tudjuk megszervezni a hadijátékot, az 1949-es hadjárat dicsõséges napjaira emlékezve. A rendezvényre meghívtuk testvértelepülésünk Csíkszentdomokos polgármesterét és Tanácsos Testületét. Meghívásunknak eleget tettek és jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Boldog, április 26. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

3 2005. MÁJUS BOLDOI ÉLET 3 Legelõször lássuk az elvégzett munkát: a Dankó és a Cinka Panna utca elkészül május 20-ra, vagyis az átadási határidõre. Sikeresen fejezte be általános iskolai tanulmányait nyolc fõ, parkgondozóként pedig hét ember vizsgázott le OKJ-s tanfolyamon a Phare program Hegymenet projektjének köszönhetõen, Hatvanban. Puporka Józsefné sikeresen elvégzett egy konfliktuskezelõi tanfolyamot, és tagja lett a Zhutinas konfliktuskezelõi hálózatnak. Szintén elvégezte az esélyegyenlõség jegyében indított Nõk a nõkért nevû EU-s tanfolyamot. Jelenleg az amerikai USAID és a budapesti Partners Hungary Alapítvány hároméves tanfolyamára jár, immár másfél éve. Az utóbbi tanfolyammal kapcsolatos pályázatnak köszönhetõen sikerült megnyerni egyszerre két pályázatot ( Riporter kerestetik!, illetve Szemétdombok helyett virágos kertek címmel, környezetvédelmi témában). Ezen a két pályázaton összesen négymillió forintot nyertünk. (A Riporter kerestetik! projektben Boldogról Nagy József Zsolt vesz részt a Hatvani Városi TV tanfolyamán. A Szemétdombok helyett virágos kertek projektben pedig tizenhárom közmunkást tudunk foglalkoztatni, fél évig.) Végül, de nem utolsósorban, nézzük a terveinket: azért, hogy a hagyományainkat meg tudjuk õrizni, óvodás kortól a felnõtt korig tartunk foglalkozásokat. Tervezzük még az esti tagozatos nyelvtanulást, felnõttek, de nem csak romák számára. Boldog, április 28. Kisebbségi beszámoló Puporka Józsefné Tisztelt olvasó! Tûzoltó egyesületi hírek Örömmel adhatom hírül a Boldogi Élet olvasóinak azt a hírt, hogy ismét nagy megtiszteltetés érte az önkéntes tûzoltó egyesületet, ezen belül is Varga Ferencet, az egyesület elnökét. Varga Feri bácsi ugyanis április 30- án Keszthelyen az országos Flórián napon megkapta az önkéntes tûzoltóknak adható legmagasabb elismerést, a gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet. Az újság hasábjain keresztül is szeretnék gratulálni Varga Feri bácsinak a kiváló munkájáért adományozott díjhoz. Kívánok neki erõt, egészséget és sok sikert még az elõtte álló feladatokhoz. Szeretném még egy másik fontos hírrõl tájékoztatni a Kedves Olvasókat! április 2-án vezetõségválasztásra ültek össze a Heves Megyei Tûzoltó Szövetség küldöttei Egerben. Egyesületünket Budai Zoltán parancsnok képviselte. Örömmel mondhatom, hogy egyesületünket a megyében elismerik és az elsõ három egyesület között tartják számon. Ezt bizonyítja az is, hogy két fõt is beválasztottak a megyei szövetség vezetõségébe. Varga Ferenc elnök urat a gazdasági bizottságba választották be, még Budai Zoltán parancsnok Hatvan környék területi képviselõje lett. Tisztelt olvasó! Ennyiben szerettem volna tájékoztatni önöket a Tûzoltó Egyesület életérõl. Budai Zoltán parancsnok Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület (3016 Boldog, Pacsirta út 2/a) Közhasznúsági jelentés évi adatok ezer Ft-ban Eszközök 9.IV. Pénzeszközök 10. Eszközök összesen 7 Források 11.C. Saját tõke 7 13.II. Tõke változás IV. Tárgyévi eredmény Források összesen 7 1.A. Összes közhasznú tevékenység bevétel I. Pü. rendezett bevételek Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tev. származó Tagdíjból származó bevétel C. Tényleges pénzbevétel E. Közhasznú tev. ráfordításai Tárgyévi pénzügyi eredmény -31 Egyesületünknél évben bérjellegû kifizetés nem történt. Újszülöttek: Kalmár Bence an: Agócs Katalin Medveczki Adrián an: Zólyomi Szilvia Füzik Johanna an: Demeter Olga Kis Renáta an: Fülöp Andrea Elhunytak: Anyakönyvi hírek Horváth Istvánné sz.dudás Anna, Liget u. (1913) Fülöp Árpádné sz. Vaskó Angéla, Hatvan (1928) Sass Jánosné sz. Boldogházy Mária Magdolna (1926) Kiss László, Liszt tér (1927) Csomor Ferencné sz. Medveczki Magdolna, Jászfényszaru (1958) Varga József, Budapest (1951) Boldogi Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület évi gazdálkodása (bevételei és kiadásai) Bevételek Matrica Tagi betét Taggyûlés-vendéglátás Tagdíj bevét Terem bérlet taggy Közremûködési díj Lószállítás Pályázati támogatás Rendezvény ktg Kapott bankkamat 727 Üzemanyag ktg Bevételek összesen Szállás Kiadások Kengyel Szövetségi hozzájárulás Számítógép+monitor Könyvelési díj Reklám bor Bankköltség Kiadások Postaköltség Bank nyitó WEB-lap bérlési díj Bank záró Reklám prospektus Pénztár nyitó CD nonprofit szerv Záró Étkezés Zólyomi József, Bartók u. (1933) Bugyi István, Kertész u. (1946) Nagy István, Kossuth u. (1927) Szûcs Istvánné sz. Bugyi Mária, Petõfi u. (1941) Tóth usztáv, Kartal (1957) Petrikné Lukács Éva (1965) Helyesbítés /A februári számban tévesen jelent meg/ yökér Luca szül.: a.n.: Nagy Tímea

4 BOLDOI ÉLET 4 TOBORZÓ április 1. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Boldogi Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület nevében a 17.Dicsõséges Tavaszi Hadjárat keretében megrendezett toborzón nyújtott segítségért: Szamosvölgyi Judit /Liget italbolt/ Bódi Tamás /Négyesfogat vendéglõ/ Farkas Ferencné /erendás kocsma/ Palotai Andrásné /Coop üzlet/ Bankó Róbert /Öreg kocsma/ Boldogi Polgárõrség Boldogi Önkéntes Tûzoltó Egyesület Újváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár dologzói és a csoportvezetõk: Lukács Erzsébet, Józsa Erzsébet a Kaláris Néptánccsoport /szereplésért/ Bánkúti Istvánné, Kepes Lászlóné /étkeztetés lebonyolításáért/ Továbbá köszönetet mondok minden támogató és segítõ szándékú pártfogónak, akiknek munkája elõsegítette a hadjárat létrejöttét. Boldog, április 29. Huszár Egyesület Vezetõsége MÁJUS

5 2005. MÁJUS BOLDOI ÉLET 5 A XI. Boldogi Búcsú programja / /: Délelõtt: A rendezvény ideje alatt a következõ 9.30 Körmenet a templomtól a szabadtéri kiadványok kaphatók: szentmise színhelyére Szabadtéri szentmise a temetõi kápolnánál Boldog/Képek katalógus 6.400Ft/db Három megye határán 7.500Ft/db Délután:Múzeum a közösséghez program Kacskaringó CD / Tizenkét hónapon át / 1.500Ft/db /Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház/ Boldogi Asszonykórus kazetta 1.000Ft/db Boldog fotográfiák c. kiállítás megnyitója Quo Vadis CD /Kell, hogy érezd/ 1.500Ft/db A kiállítást megnyitja: NKÖM 00 Közgyûjteményi Államtitkárság képviselõje A Tájház 14 órától várja a látogatókat A kiállítás megtekintése A belépés ezen a napon ingyenes! Köszöntõt mond Érsek Zsolt országgyûlési képviselõ, Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti téren: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester Boldogi lakodalmas a Hagyományõrzõ Csoport és a - borkóstolás Kaláris Néptáncegyüttes közremûködésével - üveggravírozás - Tiffany üvegfestõ Dr. Fejõs Zoltán elõadása a Tavaszi zápor rendezõjérõl - karamell bemutató A Tavaszi zápor c. játékfilm vetítése - festményvásár Tüzijáték várja az érdeklõdõket! FIYELEM!!! Népzeneoktatás Boldogon! A Jászfényszarui Mûvészeti Iskola kihelyezett népzenei tagozata idén szeptembertõl elindítja kezdõknek szóló oktatását. Az oktatás helyszíne a Boldogi Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház A tanulható hangszerek: Cimbalom Hegedû Nagybõgõ Brácsa Oktatók: Bohák Endre hegedû, brácsa, nagybõgõ Unger Balázs cimbalom Az oktatás díja 5000 Ft/félév. A hangszereket a mûvészeti iskola és a mûvelõdési ház biztosítja hangszerhasználati díj ellenében. Korhatár: 8 éves kortól 13 éves korig. Jelentkezés: Boldog, Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház június 1-ig Telefonos érdeklõdés: 06-20/ Unger Balázs Négy és fél millió állami támogatás a felújításhoz Sok éves próbálkozás után végre felújíthattuk az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár épületét. A 37 éves épületre már nagyon ráfért a tatarozás, rendezvényeink és a bálok idején bizony szégyenkeztünk a falak és fõleg a parketta állapota miatt. A költségvetésünkbe éveken keresztül beállítottuk a festés és a parketta csiszolás, valamint a külsõ lábazat és járda javításához szükséges összeget, de sajnos az Önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt mindíg le is húztuk azokat. A munkálatok elvégzéséhez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által, a nemzeti közmûvelõdési és könyvtári hálózatfejlesztésre kiírt pályázaton nyert 4,5 millió Ft teremtette meg a lehetõséget. Az Önkormányzatnak csak" 500 ezer Ft önrészt kellett biztosítania. Ez is nagy terhet jelentett persze a fenntartónak, sajnos a sikeres pályázat felett érzett örömbe ürüm is vegyült, hiszen égetõ útfelújítási problémák vannak településünkön.viszont az önrész nélkül elveszett volna a támogatás is és késõbb,a további rongálódás következtében még többe került volna a felújítás. Az áldozatok vállalásának köszönhetõen most újból büszkék lehetünk a szép mûvelõdési házunkra, s remélem búcsúkor még azok is szétnéznek nálunk, akik talán egy kicsit ritkábban látogatják rendezvényeinket. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ismét lehet szavazni a kedvenc könyvükre. A könyvtárban megtalálható a 100 legnépszerûbb könyv listája, melybõl a helyszínen található szavazólapon lehet a legjobb 12-t megjelölni. A szavazólapokat junius 2-án csütörtök este óráig lehet bedobni az urnába. Kepesné Kepesné Tóth Katalin MOST JÓL BEOLVASUNK.

6 6 BOLDOI ÉLET MÁJUS POLÁRÕR HÍREK A három hónappal ezelõtt megjelent lapban megvédése. Erõteljesen fellépünk az illegális beszámoltam egyesületünk tavalyi évben végzett szemétlerakókkal és az úton-útszélen szemetelõkkel munkájáról. Ezúton szeretném ismertetni az idei évben szemben. történt eseményeket és terveinket. A Heves Megyei Polgárõr Szövetség án februárjában megtartottuk az éves tartotta meg éves közgyûlését Egerben. Örömmel vettük közgyûlésünket, ahol értékeltük a tavalyi munkánkat, az tudomásul, hogy a Boldogi Polgárõrség tagjai közül két egyesület pénzügyi helyzetét és a tavalyi évben jól teljesítõ egyént beválasztottak a megyei vezetõk sorába. Lukács polgárõrök jutalmazásban részesültek. Az év polgárõre: Krisztián helyi titkár a HMPSZ megyei ifjúsági polgárõrök Hornyák Erzsébet lett. Az ifjúsági polgárõrök közül Csikós elnöke, míg Szamosvölgyi Judit helyi elnök a HMPSZ Ágnes és azsúr Tibor, míg a felnõttek közül Leveles Zoltán megyei alelnöke és a Hatvani Régió vezetõje lett. mezei polgárõr és Laczkó Attila részesültek elismerésben. A helyi egyesület vezetõségében is változás állt be. Petrovics Zoltán 10 éves, míg Tóth István 5 éves Hévíz István pénzügyi vezetõ lemondott, helyette Hornyák munkájáért, míg a Hatvani Rendõrkapitányság Bûnügyi Csaba lett megválasztva. Az április hónapban megtartott Osztálya részérõl sikeres elfogásban való résztvételért havi közgyûlésen megalakításra került a polgárõrség Vaka Ákos és Mohácsi Viktor kapott elismerõ oklevelet. katasztrófa csoportja, aminek vezetõje Nagy István lett. Köztudott, hogy a Hatvani Rendõrkapitányság és a Mindenkinek gratulálunk és sok sikert kívánunk a további helyi Polgárõrség évek óta együtt dolgozik. A Boldogi munkájához. Polgárõrség vezetõsége úgy határozott, hogy az öt éves Sajnos az anyagiak terén az idén sem dúskálhatunk a sikeres együttmûködésért elismerõ oklevelet adományoz javakban. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki Patkóné Rõczey Krisztina r.alezredes Bûnügyi o.v., Kovács valami úton-módon támogat bennünket. Külön köszönet az József r.alezredes Közrend-védelmi o.v., Szabó Zoltán utóbbi támogatóinknak, Józsa yulának /Magbolt/ és r.fhdgy. Nyomozati alosztályvez., Fülöp Zsolt r.tzls., Rõczey Petrovics usztávnak /TÜZÉP/. yörgy r.zls., Petrovics Csaba r.zls., hatvani körzeti Itt szeretném felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, megbízottak részére. Külön köszönet illeti meg Hornyák hogy a Polgárõrség támogatására befizethetõ csekkek István r.zls. helyi KMB munkáját, aki naprakészen segíti a megtalálhatók a Liget italboltban és a Magboltban. helyi polgárõrséget. A munkánkhoz szükségünk lenne egy éjjel látó Sajnos földrajzi adottságait nézve közbiztonság készülékre. Sajnos ezt szerény anyagi körülményeink miatt szempontjából településünk nem a legjobb helyen fekszik. nem áll egyenlõre módunkban megvásárolni. Aki úgy Az un. három megye határa nagyon kedvezõ lehetõséget gondolja, hogy valami módon tud nekünk ebben segíteni, kínál a bûnelkövetõk számára. Az év elején községünk a azt nagyon megköszönnénk. bûnözõk célpontjává vált. A mindennapos szolgálatok, Az idei évben ismét szeretnénk megrendezni a II. éjszakai járõrözéseknek, valamint a lakosság segítõ Polgárõr Bált. Ennek idõpontja november 12. készségének köszönhetõen viszont sikerült több bûnesetet Tájékoztatásul közlöm a nap 24 órájában hívható megakadályoznunk. Az év eleji mérlegen szerepel mobiltelefonos megfigyelõ szolgálatunk telefonszámát, lakásbetörõk, gázolaj lopók, valamint kábítószer árusítók ahol továbbra is várjuk az Önök bejelentéseit: 06-30/910- elfogása Az idei évben szeretnénk a közbiztonságot még jobban megszilárdítani. Ennek érdekében már felvettük a Továbbra is az Önök szolgálatára vagyunk. kapcsolatot a Jászfényszarusi Rendõrõrssel, valamint együttmûködési szerzõdést kötöttünk a Turai Tisztelettel: Polgárõrséggel. Szamosvölgyi Judit Célunk még továbbá környezetünk tisztaságának elnök A évi Berecz Antal jótékonysági bál tombola felajánlások Az iskolaközösségbõl: az 1. osztályos szülõk, Dinnyésné Nagy Katalin, a felsõs kávés kft., Szpisják Pál, Kovácsné Varga Katalin és a háztartási szakkör, Krakóczkiné Tóth Éva, Sike ábor és Dóra, Vaka Ferencné, Zsíros József, Berecz Alapítvány Boldogi vállalkozók részérõl: Betta Kisállat-kereskedés (Urbán Béláné), Bódi és társa 2000 Kft. (Bódi ábor), Boldogság ABC, Borostyán ajándékbolt (Kovács Katalin), COOP ABC (Palotai Andrásné), Diána Patika (Kepes Andrásné), Diófa Falatozó (Boldogházi Zsolt), Feketéné Bódi Anita, Fortuna Falatozó, Futó és társa (Futó István), Árpád úti vegyesbolt (Fülöp Istvánné), Idermönh Kft., Józsa Péter, Kepes Iván, Kepesné eröly Viktória, Kiskedvenc vegyesbolt (Seresné Vitai Mária), Kovács Kinga, Laczkó Krisztián virág nagykereskedése, Luda Pékség, Napocska ABC dolgozói, Papír-írószer üzlet (Baranyi Béláné), Püspökiné Kovács Mária, Veronika Hatvani vállalkozók, az iskolával kapcsolatban lévõ cégek, intézmények részérõl: Állatkerti Alapítvány, Color Fotó, FERAT Számítástechnika Bt., Fõvárosi Állat- és Növénykert, enerali Providencia Biztosító, Hatvani Környezetvédõ Egyesület, Honda DRM Veresegyház, Komjáthy fotó, Korona Étterem, Papír- és könyvesbolt (Horváth Mihály út), Könyvesház, Lázár deák Alapítvány, Magyar Földtani Intézet, Mátra Cukor Rt., Opál Mûszaki Kisáruház, Szinkron Autó Veresegyház, Szõnyegház

7 2005. MÁJUS BOLDOI ÉLET 7 Iskolánkban harmadik éve mûködik a Berecz Antal Alapítvány, amelyet névadónk családjának és néhány iskolát támogató magánszemélynek az adományából hoztunk létre. Az alapítványt közhasznú szervezetként jegyezte be a Heves Megyei Bíróság, ami azt jelenti, hogy a közösség javára, fontos célokat kitûzve mûködik. Alapítványunk céljai szorosan összefüggnek a község hagyományaival, az iskolaközösség mûködésével. A három év alatt szép eredményeket értünk el e célok megvalósítása terén: Honismereti, helytörténeti munka: Berecz Antal életét bemutató szórólap és kiállítás készítése, yermelyi útravaló pályázat országos fõdíja, honismereti kiállítás az iskolában. Kulturális tevékenységek segítése: Berecz Ede népdalverseny, diákgála, öregdiák gála megszervezése, az amatõr színjátszó csoport munkájának, a Kacskaringó csoport cd-je megjelenésének támogatása, jelmezek készítése a ergelyjáráshoz, a Rákóczi-darabhoz. A környezeti nevelés támogatása: az iskolai környezet szépítése, (pihenõ udvarok kialakítása, parkettalakkozás, teremfestés), a környezetvédelem jeles napjairól való megemlékezés, Tájsebészet országos elsõ díja, részvétel a Hatvani Környezetvédõ Egyesület munkájában. Az iskolai oktató-nevelõ munka tárgyi feltételeinek javítása: hangosító berendezés megvásárlása az iskolai rendezvények színvonalas lebonyolításához, kézmûves foglalkozások támogatása. A Berecz Antal nevéhez fûzõdõ hagyományok ápolása: iskolai zászló és zászlótartó szekrény, valamint az elsõsök Bereczjelvényének elkészíttetése, alapítványi elismerés (Bereczemlékplakett) odaítélése évente. Még felsorolni is sok, pedig mindössze három év munkájáról van szó! A három év alatt sok-sok támogatónk volt a szülõk és a helybeli vállalkozók közül, kaptunk anyagi és terméktámogatást Tavaszköszöntõ bereczes bál különféle cégektõl, pályázati nyereményekkel gazdagítottuk az alapítványuk számláján lévõ pénzösszeget, hogy hasznos dolgokra fordíthassuk azt. Köszönjük szépen!!! És most új lehetõségként elõször az alapítvány történetében jótékonysági bált szerveztünk, amely nagyon nagy sikert aratott az érdeklõdõk körében. A nevelõk, a diákok és a szülõk közös munkájával sikerült a tornatermet elegáns bálteremmé varázsolni, ahol remek mûsor, finom falatok, gazdag tombolanyeremények és talpalávaló muzsika várta a vendégeket. A bál bevételét, kb forintot a Kossuth úti iskolaépület kerítésének felújítására szánjuk. Mindenkinek köszönjük a támogatást és a részvételt! Külön köszönet illeti ódor Ferencnét és Nagy ábornét a bál szervezéséhez nyújtott sok segítségért! A évi Berecz Antal jótékonysági bál támogatói: Krakóczkiné Tóth Éva Dr. Farkas Elek Budapest Ft, Subai Józsefné Budapest Ft, Bötös Márton Ft, Surányi Mihály Ft, Püspökiné Nagy Erzsébet Ft, Dr Tóth Enikõ Ft, Varga Vince Ft, yalogné Ungi Rita Ft, Havelantné Hegedûs Ildikó Ft, László Józsefné Ft, László Imréné Ft, Krakóczkiné Tóth Éva Ft, Fülöp yuláné Ft, Budai Zoltánné Ft Ft Petrovics usztávné, Petrovics Dudásné Kolozsvári Hermina, yányiné 500 Ft Ábrahám Jánosné, Bátori yörgyné, Zsolt Lukács Erika, Hegedûsné Fülöp Mónika, Bátoriné Csordás Anett, Eckert Csabáné, Ft Bakosné Fülöp Marianna Katona Istvánné, Kis János, Kismihók Futóné Buzás Krisztina, yökér Ft Dudásné Kadét Veronika, Imre Tiborné, Kókai Ferencné, Kovács Éva, Zoltánné, Józsa Péterné, Kadét Béláné, Zoltánné, Katonáné Fülöp abriella, Õszi Kovács Istvánné, Lukács usztáv, Kállainé Buzás abriella, Kátai János, Varga Lászlóné Lukács Róbert, Nagy Csabáné, Nagy Tamásné, Katona usztávné, Kis Ft Kerekné Rohács Krisztina, Kissné áborné, Nagy Sándorné, Oláh Lajos, Ferencné, Kiss Tamásné, Kissné Jánosi Peigelbeck Mónika, Medveczki áborné, Péntek Tamásné, Petrovics áborné, Ildikó, Nagyné Buzás Mónika, Ocskóné Nagy yuláné, Szemerédi Zoltánné, Tóth Püspöki yörgyné, Sánta Csabáné, Sápi Szurnyák Márta, Õszi Sándor, Csabáné, Vitai yörgyné Ferencné, Sápi yuláné, Peigelbeck yörgy, Püspöki usztávné, Ft Poncskiné Boldogházi Zsuzsa Somogyvári Lászlóné, Szabó Istvánné, Rácz Éva, Rónyai Mónika, Várnai Ft Ács Sándorné, Bõtös Károly, Szántai Istvánné, Szívós Zoltánné, Ferencné Bugyiné Széles Szilvia, Buzásné Hipszki Szûcsné Tóth Anita, Tatai Melinda, Ildikó, Csík Józsefné, Dencs Istvánné, Zsírosné Bagó Krisztina Boldog Községi Önkormányzat, Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház, Agrodiszkont, Fornetti, Csatlós Ferencné, Petrovics Zsolt, Laczkó Jánosné, Laczkó Krisztián, Varga Ferenc, Luda Ottó, Püspökiné Kovács Márta, Szamosvölgyi Judit, Palotai Anyagi támogatások: Pártolójegyet vásároltak A bálszervezés és rendezés támogatói: Andrásné, Jánosi Imre, Bakos Nándor és felesége, Fülöp Istvánné, Stumpf István, Ifj. Kepes László, Varga ábor, Polgárõrség, A bereczes közösség ( nevelõk, diákok, szülõk, nagyszülõk)

8 8 BOLDOI ÉLET MÁJUS L a b d a r ú g á s Így újságon keresztül már elég régen számoltam be labdarúgóink szereplésérõl, ígyhát elkezdeném a januárral, mint ahogy az év is kezdõdik. Az idei évet szokás szerint nyögvenyelõs alapozással kezdtük, amit az edzõ mérkõzések végeredményei is tükröznek, nem úgy, mint a játéktéren mutatott teljesítmény, ami a játékosainkban rejlõ kiaknázatlan tehetséget mutatta. El nem tudom képzelni 100%-os edzéslátogatottság mellett mire lennénk képesek! A pályák alkalmatlansága miatt egy kicsit felborult a rend az alapozó mérkõzéseink tervében, így a következõ képpen zártuk a felkészülést: Jászfényszaru Boldog 3 : 2 Hévízgyörk Boldog 2 : 3 algahévíz - Boldog 9 :11 (lejátszva a bagi tornateremben) Boldog - Aszód 2 : 5 (lejátszva a Hatvani Lokomotív edzõ pályáján) FC Hatvan - Boldog 2 : 1 (lejátszva a Hatvani Lokomotív edzõ pályáján) Boldog - Kartal 1 : 3 (lejátszva a Hatvani Lokomotív edzõ pályáján) Továbbra is súlyos gondot okoz labdarúgó szakosztályunk életében a létesítményben) hazai pályán fogadhattuk az NB III. osztályban szereplõ serdülõkorú utánpótlás nevelése és annak versenyeztetése, melynek yöngyöshalász csapatát, aki ellen még a 0-1-es vereség ellenére is azt megoldásán folyamatosan munkálkodunk. Sajnos azt kell, hogy mondhatom, nem vallottunk szégyent. Következett Boldog-Lõrinci mondjam: mai világunkban oda jutottunk, ez a probléma alapozza meg bajnoki mérkõzés, melynek alakulása 2-0, 2-2, 4-2. Ez után fogadtuk jövõnket és ehhez súlyos anyagi terheket kell vállalni egyesületünknek, hazai pályán a nagy mumust, vagyis Hort csapatát. Hát igencsak sponzorainknak, önkormányzatunknak, avagy végsõ megoldásként leeresztettünk. 3-0-s vezetés után 3-3. gyermekeink szüleinek, mint az már bevett szokás egyesületünk karate Engedjenek meg egy személyes hozzászólást, persze szakosztályánál. Itt meg szeretném említeni, mekkora szerepe van természetesen csupán építõ jelleggel, hiszen senkit nem szeretnék ezzel iskolánknak a csemetékkel való foglalkozásban, és aki nélkül mi, mint megbántani. A mérkõzés végén elbeszélgettem egy pár emberrel és csak egyesület kevesek vagyunk tovább lépni és létezni. Úgy érzem a erõsödött bennem az a vélemény, melynek során megköszönném elõször gyermekeket nem mi neveljük, hanem mi foglalkoztatjuk és is azt a szurkolótábornak, hogy mindig ilyen nagy számban vesznek megteremtjük nekik a mozgás lehetõségét. részt úgy hazai, mint idegenbeli mérkõzéseinken. Ám egy kicsit fájó A bajnokság kezdetén természetesen, mint mindig -azomban tényként érzékelem, hogy az a bizonyos hangos buzdítás egyre jobban most talán egy kicsit nagyobb elszántsággal is- célul a dobogó, illetve az csak az ellenfeleink táborából hallatszik (gondolok itt a tarnamérai, vagy elsõ hely megszerzése lett tûzve, s a mérkõzések eredményei is szépen a horti szurkolókra), és egyre több az olyan szakmai jellegü hozzászólás, alakultak. Sajnos azomban egy sárga-lap elírása következtében az idei év mellyel úgy érzem csak megbántjuk azt a játékost, aki szívvel-lélekkel legszebb gyõzelméért járó három pontunkat elvették, így valamelyest küzd a pályán és ez nem biztos, hogy segíti õt a teljesítményének szertefoszlatták arany-érmes álmainkat, amelynek egyenes javításában, sõt, inkább stresszeli. A szakmai dolgokat hagyjuk inkább következménye volt úgy érzem következõ mérkõzésünk, melyet egy az azzal megbízott emberre, vagy ha jobban értünk hozzá, vállaljuk át helyenként kissé agresszívan játszó Petõfibánya ellen veszítettünk el. De tõle! Higyjék el, mindannyian ugyanazt akarjuk és az nem más, mint mi sem bizonyítja jobban azt, hogy ez a játék igazi egység-kovácsoló hogy gyõzzön Boldog! erõvel bír, mint az, hogy következõ mérkõzéseinken kijelenthetem, hogy További jó szórakozást és szurkolást kívánok mindenkinek! talpra álltunk. Korábban lejátszott Markaz elleni kupa-mérkõzésünk HAJRÁ BOLDO! után (melyen 2x15 perces hosszabbítás után 11-esekkel gyõztünk egy kb. 20 millió Ft-os beruházás során csodálatosan felújított Medveczki Tibor NB III. Márton csoport (tavaszi idény) Asztalitenisz Megyei csapatbajnokság: 1. forduló: Boldog - Recsk: ford.: Domoszló - Boldog: 9-9 y: Kerek: 3, Telekes: 3, Záhonyi: 3, y.: Bondár Krisztián: 3, Mikula Róbert: 3, Dudás: 2 és a Telekes-Dudás páros. Lukács Krisztián: 1, Farkas József: 1, és a 2. ford.: Pásztó Boldog: 13-5 Lukács-Mikula páros. y: Telekes: 3, Kerek: ford.: Boldog - Karácsond: ford.: Lõrinci Boldog: 13-5 y.: Lukács: 3, Farkas: 3, Bondár: 2, Mikula: 2. y: Kerek: 3, Telekes: 1, Dudás: ford.: Hatvan - Boldog: ford.: Boldog - Balassagyarmat: 10-8 y.: Farkas: 3, Bondár: 2, Mikula: 2, Lukács: 1. y: Telekes: 4, Kerek: 3, Dudás: 2, Záhonyi: ford.: Bátonyterenye - Boldog: 7-11 y: Telekes: 4, Kerek: 4, Dudás: 2 és a Telekes-Dudás páros. 4. ford.: Boldog Eger: 17-1 y.: Bondár: 4, Farkas: 4, Mikula: 4, Lukács: 3, a Bondár-Farkas és a Lukács-Mikula páros. 6. ford.: Boldog - Eger: ford.: Boldog yöngyös: 8-10 y: Kerek: 2, Telekes: 2, Záhonyi: 1, Dudás: 1. y.: Farkas: 3, Bondár: 2, Mikula: 2, 7. ford.: Boldog - Mátraszele: 8-10 ifj. Telekes Flórián: 1. y: Telekes: 3, Dudás: 3, Záhonyi: 1, Bondár Krisztián: ford.: Boldog Dombi Ászok: ford.: Boldog - Hatvan: 7-11 y: Telekes: 4, Kerek: 2, Záhonyi: ford.: Boldog - Salgótarján: 5-13 y: Kerek: 3, Telekes: 1 és a Telekes-Dudás páros. (Dombi Ászok csapata nem jelent meg.) Záhonyi yörgy FIDESZ Faluparlament én 18 Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház Boldog Mindenkit szeretettel vár a rendezõség Úszótanfolyam Jelentkezés ig Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház BOLDOI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Szitányi Péterné Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2007. MÁJUS Egy mûalkotással ismét gazdagabban Az Ujváry Ferenc Alapítvány felkérésére helyi mûvésztanárunk Szpisják Pál egy faragott információs táblával lepett meg bennünket. INGYENES

Részletesebben

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán XI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2004. ÁPRILIS Jövõm Európa Felfokozott figyelem kíséri napjainkban, ha meghalljuk ezt a kifejezést. Községünk életében is számtalan területen szerveznek fórumokat, ahol gyakran éles

Részletesebben

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30.

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30. XI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2004. OKTÓBER INGYENES Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított, szegény kis magyar hazája sorsán évek óta sírva fakad? Ez

Részletesebben

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester X. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2003. JÚNIUS INGYENES Köszönet! Kiszi baba Az óvodában a hagyományõrzés köré építettük fel nevelési programunkat. Szokássá vált, hogy Húsvét környékén tartunk egy olyan ünnepet, amelyen

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

a városrehabilitációra

a városrehabilitációra A J Á N L Ó Közmeghallgatás A városi tévében az érdeklõdõk már nyomon követhették, hogy mi történt az ez évi pásztói közmeghallgatáson. Szerény részletek a 2. oldalon. Költségvetés Készül a város ez évi

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban 2009. február XV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Törteli események a szabadságharcban 1849. január 24-én Perczel Mór honvédtábornok Törtelen hált hadával, másnap, január 25-én innen indultak Cegléd felé.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

KISBÍRÓ. Tisztelt Kisnánai Lakosok!

KISBÍRÓ. Tisztelt Kisnánai Lakosok! KISBÍRÓ XXII. évfolyam 1. szám 2013. december Tisztelt Kisnánai Lakosok! A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A Kisnána Község Önkormányzata a 2013. évben 17 alkalommal ülésezett,

Részletesebben

Húsvét öröme MEGVÁLTÁS. Pavlicsek Zsolt

Húsvét öröme MEGVÁLTÁS. Pavlicsek Zsolt XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 3. SZÁM MÁRCIUS Pavlicsek Zsolt MEGVÁLTÁS Húsvét öröme A feltámadás titka világosítja meg számunkra a szenvedés és a halál értelmét. Sokan élnek manapság remény nélkül, mert elcsüggednek

Részletesebben

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot " kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk " nevében

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot  kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk  nevében Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. DECEMBER Önkormányzati hírek: elkészült a költségvetési koncepció Díjemelések, további vizsgálódások Bár hazánk 2006. évi költségvetését a tervek szerint

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Önkormányzati választások

Önkormányzati választások XVIII. évfolyam 10. szám 2010.október Ára: 100 Ft Önkormányzati választások Munkában a választási bizottság Október 3-án választásra került sor Tiszaalpáron is. Mint az egész országban, úgy nálunk is az

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS Mórahalmi XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS ÁRA: 100 Ft Katolikus szertartással szenteltek fel imatermet a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Fogyatékos Személyek Részlegében, 2008. december 20-án.

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben