MEGEMLÉKEZÉS. II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május április 2.) Pápává választották: október 16-án.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGEMLÉKEZÉS. II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május 18. - 2005. április 2.) Pápává választották: 1978. október 16-án."

Átírás

1 XII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MÁJUS INYENES MEEMLÉKEZÉS II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május április 2.) Pápává választották: október 16-án. H A B E M U S PA PA M! = VA N P Á P Á N K! Ezzel a várva-várt mondattal jelentette be Jorge Medina Estevez bíboros, hogy a pápa választók testülete megválasztotta: Jozeph Ratzinger bíborost pápának. XVI. BENEDEK PÁPA néven foglalja el a Péteri széket. (1927. április 16-án született Németország Bajor tartományában!) Az egész világ, de különösen mi katolikus keresztény emberek mély fájdalommal vettük hírül, hogy a Szentatya április 2-án este 9 óra 37 perckor visszaadta lelkét Teremtõjének. A Nagy pápa 27 éven keresztül szolgálta egyházát. Mindenki csodálattal és együttérzéssel nézte, ahogyan küzdött betegségével. Még így betegen, öregen is kész volt az igazügyért lelkesedni. Milliók gyászoljuk és megemlékezünk róla. Az egyik újságban ezt a csodálatos imát olvastam: Úristen! Aki titokzatos rendeléseddel II. János Pál pápa szolgádat a pápák közé soroltad: add meg kérünk, hogy aki a földön Fiad helyettese volt, a szent pápák örök társaságában is helyet foglalhasson. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. A teológia doktora, professzor tanára volt hosszú évtizedeken keresztül. Elõdjét, II. János Pál pápát óta szolgálta, tanácsadója volt. Nagy bizalommal és lelkesedéssel fogadja a keresztény Anyaszentegyház az Õ személyét is. Kérjük a Jó Istent, segítse Szentatyánkat, hogy mindenkor példaként szolgáljon a reá bízott keresztényeknek. Vaka Ferencné.

2 2 BOLDOI ÉLET MÁJUS ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ Az adókkal kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel a lakosság mulasztás miatt ebben az esetben bírság kiszabására is sor kerül. figyelmét: Az önkormányzat az adóhátralékok behajtása érdekében önálló - iparûzési adó behajtóval kötött szerzõdést. A végrehajtás során az adóhátralékon felül saját munkadíját is érvényesíti. Kérjük, hogy saját érdekében minden A fenti adóval kapcsolatos bevallási határidõ: május 31. hátralékos igyekezzen fizetési kötelezettségének minél elõbb - önként - Akik eddig nem kaptak ehhez nyomtatványt, azok a polgármesteri eleget tenni. hivatal 1.sz. irodájában vehetik át. Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét, hogy az útpadkák rendbetételére - talajterhelési díj nagyobb figyelmet fordítsanak a közút állagának megóvása érdekében. Ennek egyik módja a padka lenyesése, ahol magasabb az úttest A bevallási határidõ március 31-én lejárt. Felhívjuk azon kibocsá- vonalánál. Ehhez hozzátartozik, hogy az út szélén keletkezett vizet a tók figyelmét, akik eddig ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget, padka több helyen történõ megnyitásával segítsék elõ. Az utak azok haladéktalanul tegyék meg. Ellenkezõ esetben a díj megállapítása a állapotának megóvása, a biztonságos közös érdekünk, ezért kérjük a rendelkezésünkre álló adatok alapján - becsléssel - fog megtörténni. A lakosság aktív közremûködését. A Boldog Községi Önkormányzat képviselõ testülete február 11-én elfogadta az önkormányzat évi költségvetését, melynek Felújítási és felhalmozási bevételek elõirányzata: ezer Ft kiadási és bevételi fõösszege ezer Ft. Ebbõl lakossági csatorna befizetés ezer Ft kommunális adó 800 ezer Ft Mûködési kiadások elõirányzata: ezer Ft támogatás állami ezer Ft Ebbõl személyi jellegû kiadás ezer Ft TERKI pályázat támogatás ezer Ft munkaadókat terhelõ járulék ezer Ft dologi jellegû kiadások ezer Ft * speciális célú támogatások jogcímenkénti elõirányzat tervezete: ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft - rendszeres szociális segély ezer Ft speciális célú támogatások* ezer Ft - idõskorúak járadéka ezer Ft munkabér hitel visszafizetés ezer Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás ezer Ft általános tartalék ezer Ft - lakásfenntartási támogatás 720 ezer Ft - ápolási díj ezer Ft Felújítási és felhalmozási kiadások ekõirányzata: ezer Ft - egyéb rászorultságtól függõ ellátás ezer Ft Ebbõl beruházások** ezer Ft - köztemetés 240 ezer Ft felújítások ezer Ft - közgyógyellátás 371 ezer Ft hitel visszafizetés ezer Ft - egyéb szervezetek támogatása ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás ezer Ft (sportkör, alapítványok, polgárõrség) Mûködési bevételek elõirányzata: ezer Ft ** beruházások és felhalmozási feladatonkénti elõirányzat tervezete: Ebbõl intézményi mûködési bevétel ezer Ft - utak felújítása ezer Ft helyi adók ezer Ft - mûvelõdési ház felújítása ezer Ft központi támogatás ezer Ft - citroën tehergépkocsi törlesztõ részlete 528 ezer Ft pénzeszköz átvétel ezer Ft - fûnyíró vásárlás 512 ezer Ft hitel ezer Ft április 2. A hatvani csatára emlékezve minden évben április 2-án, Boldog határában elevenítjük fel az 1849-es hadjárat dicsõséges napjait. A csodálatos fekvésû Balázs tanya ad otthont a korhû öltözékben fellépõ Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület hadijátékának, mely a hatvani csata emlékeit, a magyar és császári csapatok küzdelmét idézi fel. Az esemény megrendezésére immár hetedik alkalommal ebben az évben is sor került. A rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségért köszönetet mondok: Balázs Lászlónak /Balázs tanya tulajdonosa/, Fülöp Tibor Zoltánnak /Magyar Hagyományõr Világszövetség/, yõriné Dr. Czeglédi Mártának /Jászfényszaru város polgármestere/, Hatvan Rendõrkapitányság vezetõjének Sára Péter Úrnak, Hatvani Tûzoltóparancsnokság vezetõjének Zólyomi éza Parancsnok Úrnak, Varga Ferencnek /húsfeldolgozó vállalkozó/, Luda Ottónak /pékség vezetõje/, Palotai Andrásnénak /Coop üzlet vezetõje/, Dr. Töltéssy Zsolt állatorvosnak, Bódi Józsefnénak /Terka néni/, Bugyi Andrásnénak, Bódi Jánosnénak, Patócs Lászlónénak, Püspöki usztávnénak, Intézményvezetõk: Kepesné Tóth Katalin mûvelõdési ház igazgatónak, Krakóczkiné Tóth Éva iskola igazgatónak, Varga Lászlóné óvoda vezetõnek, Zsírosné Õszi Katalin óvónõnek, Kepes Lászlónak /hangosítás/, Hornyák István körzeti megbízottnak, Budai Zoltán tûzoltóparancsnoknak, az Önkéntes Tûzoltóegyesületnek, Szamosvölgyi Juditnak /polgárõrség vezetõje/, a Polgárõrség tagjainak, a Huszár és Hagyományõrzõ Egyesületnek és vezetõje Jánosi Imrének, a helyi Hagyományõrzõ Csoportnak és vezetõje Nagy yörgynek, Boldog Község Képviselõtestületének, Szitányi Péterné jegyzõ asszonynak, a Hivatal dolgozóinak, a Karbantartó Csoportnak és vezetõjének, Palya Józsefnek. A lovak elszállásolása a Kossuth úti házak elõtt történt. Köszönöm az ott lakók türelmét és megértését. A rendezvényünk egyre több látogatót vonz településünkre, bízom abban, hogy jövõre is legalább ilyen színvonalon tudjuk megszervezni a hadijátékot, az 1949-es hadjárat dicsõséges napjaira emlékezve. A rendezvényre meghívtuk testvértelepülésünk Csíkszentdomokos polgármesterét és Tanácsos Testületét. Meghívásunknak eleget tettek és jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Boldog, április 26. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

3 2005. MÁJUS BOLDOI ÉLET 3 Legelõször lássuk az elvégzett munkát: a Dankó és a Cinka Panna utca elkészül május 20-ra, vagyis az átadási határidõre. Sikeresen fejezte be általános iskolai tanulmányait nyolc fõ, parkgondozóként pedig hét ember vizsgázott le OKJ-s tanfolyamon a Phare program Hegymenet projektjének köszönhetõen, Hatvanban. Puporka Józsefné sikeresen elvégzett egy konfliktuskezelõi tanfolyamot, és tagja lett a Zhutinas konfliktuskezelõi hálózatnak. Szintén elvégezte az esélyegyenlõség jegyében indított Nõk a nõkért nevû EU-s tanfolyamot. Jelenleg az amerikai USAID és a budapesti Partners Hungary Alapítvány hároméves tanfolyamára jár, immár másfél éve. Az utóbbi tanfolyammal kapcsolatos pályázatnak köszönhetõen sikerült megnyerni egyszerre két pályázatot ( Riporter kerestetik!, illetve Szemétdombok helyett virágos kertek címmel, környezetvédelmi témában). Ezen a két pályázaton összesen négymillió forintot nyertünk. (A Riporter kerestetik! projektben Boldogról Nagy József Zsolt vesz részt a Hatvani Városi TV tanfolyamán. A Szemétdombok helyett virágos kertek projektben pedig tizenhárom közmunkást tudunk foglalkoztatni, fél évig.) Végül, de nem utolsósorban, nézzük a terveinket: azért, hogy a hagyományainkat meg tudjuk õrizni, óvodás kortól a felnõtt korig tartunk foglalkozásokat. Tervezzük még az esti tagozatos nyelvtanulást, felnõttek, de nem csak romák számára. Boldog, április 28. Kisebbségi beszámoló Puporka Józsefné Tisztelt olvasó! Tûzoltó egyesületi hírek Örömmel adhatom hírül a Boldogi Élet olvasóinak azt a hírt, hogy ismét nagy megtiszteltetés érte az önkéntes tûzoltó egyesületet, ezen belül is Varga Ferencet, az egyesület elnökét. Varga Feri bácsi ugyanis április 30- án Keszthelyen az országos Flórián napon megkapta az önkéntes tûzoltóknak adható legmagasabb elismerést, a gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet. Az újság hasábjain keresztül is szeretnék gratulálni Varga Feri bácsinak a kiváló munkájáért adományozott díjhoz. Kívánok neki erõt, egészséget és sok sikert még az elõtte álló feladatokhoz. Szeretném még egy másik fontos hírrõl tájékoztatni a Kedves Olvasókat! április 2-án vezetõségválasztásra ültek össze a Heves Megyei Tûzoltó Szövetség küldöttei Egerben. Egyesületünket Budai Zoltán parancsnok képviselte. Örömmel mondhatom, hogy egyesületünket a megyében elismerik és az elsõ három egyesület között tartják számon. Ezt bizonyítja az is, hogy két fõt is beválasztottak a megyei szövetség vezetõségébe. Varga Ferenc elnök urat a gazdasági bizottságba választották be, még Budai Zoltán parancsnok Hatvan környék területi képviselõje lett. Tisztelt olvasó! Ennyiben szerettem volna tájékoztatni önöket a Tûzoltó Egyesület életérõl. Budai Zoltán parancsnok Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület (3016 Boldog, Pacsirta út 2/a) Közhasznúsági jelentés évi adatok ezer Ft-ban Eszközök 9.IV. Pénzeszközök 10. Eszközök összesen 7 Források 11.C. Saját tõke 7 13.II. Tõke változás IV. Tárgyévi eredmény Források összesen 7 1.A. Összes közhasznú tevékenység bevétel I. Pü. rendezett bevételek Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tev. származó Tagdíjból származó bevétel C. Tényleges pénzbevétel E. Közhasznú tev. ráfordításai Tárgyévi pénzügyi eredmény -31 Egyesületünknél évben bérjellegû kifizetés nem történt. Újszülöttek: Kalmár Bence an: Agócs Katalin Medveczki Adrián an: Zólyomi Szilvia Füzik Johanna an: Demeter Olga Kis Renáta an: Fülöp Andrea Elhunytak: Anyakönyvi hírek Horváth Istvánné sz.dudás Anna, Liget u. (1913) Fülöp Árpádné sz. Vaskó Angéla, Hatvan (1928) Sass Jánosné sz. Boldogházy Mária Magdolna (1926) Kiss László, Liszt tér (1927) Csomor Ferencné sz. Medveczki Magdolna, Jászfényszaru (1958) Varga József, Budapest (1951) Boldogi Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület évi gazdálkodása (bevételei és kiadásai) Bevételek Matrica Tagi betét Taggyûlés-vendéglátás Tagdíj bevét Terem bérlet taggy Közremûködési díj Lószállítás Pályázati támogatás Rendezvény ktg Kapott bankkamat 727 Üzemanyag ktg Bevételek összesen Szállás Kiadások Kengyel Szövetségi hozzájárulás Számítógép+monitor Könyvelési díj Reklám bor Bankköltség Kiadások Postaköltség Bank nyitó WEB-lap bérlési díj Bank záró Reklám prospektus Pénztár nyitó CD nonprofit szerv Záró Étkezés Zólyomi József, Bartók u. (1933) Bugyi István, Kertész u. (1946) Nagy István, Kossuth u. (1927) Szûcs Istvánné sz. Bugyi Mária, Petõfi u. (1941) Tóth usztáv, Kartal (1957) Petrikné Lukács Éva (1965) Helyesbítés /A februári számban tévesen jelent meg/ yökér Luca szül.: a.n.: Nagy Tímea

4 BOLDOI ÉLET 4 TOBORZÓ április 1. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Boldogi Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület nevében a 17.Dicsõséges Tavaszi Hadjárat keretében megrendezett toborzón nyújtott segítségért: Szamosvölgyi Judit /Liget italbolt/ Bódi Tamás /Négyesfogat vendéglõ/ Farkas Ferencné /erendás kocsma/ Palotai Andrásné /Coop üzlet/ Bankó Róbert /Öreg kocsma/ Boldogi Polgárõrség Boldogi Önkéntes Tûzoltó Egyesület Újváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár dologzói és a csoportvezetõk: Lukács Erzsébet, Józsa Erzsébet a Kaláris Néptánccsoport /szereplésért/ Bánkúti Istvánné, Kepes Lászlóné /étkeztetés lebonyolításáért/ Továbbá köszönetet mondok minden támogató és segítõ szándékú pártfogónak, akiknek munkája elõsegítette a hadjárat létrejöttét. Boldog, április 29. Huszár Egyesület Vezetõsége MÁJUS

5 2005. MÁJUS BOLDOI ÉLET 5 A XI. Boldogi Búcsú programja / /: Délelõtt: A rendezvény ideje alatt a következõ 9.30 Körmenet a templomtól a szabadtéri kiadványok kaphatók: szentmise színhelyére Szabadtéri szentmise a temetõi kápolnánál Boldog/Képek katalógus 6.400Ft/db Három megye határán 7.500Ft/db Délután:Múzeum a közösséghez program Kacskaringó CD / Tizenkét hónapon át / 1.500Ft/db /Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház/ Boldogi Asszonykórus kazetta 1.000Ft/db Boldog fotográfiák c. kiállítás megnyitója Quo Vadis CD /Kell, hogy érezd/ 1.500Ft/db A kiállítást megnyitja: NKÖM 00 Közgyûjteményi Államtitkárság képviselõje A Tájház 14 órától várja a látogatókat A kiállítás megtekintése A belépés ezen a napon ingyenes! Köszöntõt mond Érsek Zsolt országgyûlési képviselõ, Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti téren: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester Boldogi lakodalmas a Hagyományõrzõ Csoport és a - borkóstolás Kaláris Néptáncegyüttes közremûködésével - üveggravírozás - Tiffany üvegfestõ Dr. Fejõs Zoltán elõadása a Tavaszi zápor rendezõjérõl - karamell bemutató A Tavaszi zápor c. játékfilm vetítése - festményvásár Tüzijáték várja az érdeklõdõket! FIYELEM!!! Népzeneoktatás Boldogon! A Jászfényszarui Mûvészeti Iskola kihelyezett népzenei tagozata idén szeptembertõl elindítja kezdõknek szóló oktatását. Az oktatás helyszíne a Boldogi Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház A tanulható hangszerek: Cimbalom Hegedû Nagybõgõ Brácsa Oktatók: Bohák Endre hegedû, brácsa, nagybõgõ Unger Balázs cimbalom Az oktatás díja 5000 Ft/félév. A hangszereket a mûvészeti iskola és a mûvelõdési ház biztosítja hangszerhasználati díj ellenében. Korhatár: 8 éves kortól 13 éves korig. Jelentkezés: Boldog, Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház június 1-ig Telefonos érdeklõdés: 06-20/ Unger Balázs Négy és fél millió állami támogatás a felújításhoz Sok éves próbálkozás után végre felújíthattuk az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár épületét. A 37 éves épületre már nagyon ráfért a tatarozás, rendezvényeink és a bálok idején bizony szégyenkeztünk a falak és fõleg a parketta állapota miatt. A költségvetésünkbe éveken keresztül beállítottuk a festés és a parketta csiszolás, valamint a külsõ lábazat és járda javításához szükséges összeget, de sajnos az Önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt mindíg le is húztuk azokat. A munkálatok elvégzéséhez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által, a nemzeti közmûvelõdési és könyvtári hálózatfejlesztésre kiírt pályázaton nyert 4,5 millió Ft teremtette meg a lehetõséget. Az Önkormányzatnak csak" 500 ezer Ft önrészt kellett biztosítania. Ez is nagy terhet jelentett persze a fenntartónak, sajnos a sikeres pályázat felett érzett örömbe ürüm is vegyült, hiszen égetõ útfelújítási problémák vannak településünkön.viszont az önrész nélkül elveszett volna a támogatás is és késõbb,a további rongálódás következtében még többe került volna a felújítás. Az áldozatok vállalásának köszönhetõen most újból büszkék lehetünk a szép mûvelõdési házunkra, s remélem búcsúkor még azok is szétnéznek nálunk, akik talán egy kicsit ritkábban látogatják rendezvényeinket. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ismét lehet szavazni a kedvenc könyvükre. A könyvtárban megtalálható a 100 legnépszerûbb könyv listája, melybõl a helyszínen található szavazólapon lehet a legjobb 12-t megjelölni. A szavazólapokat junius 2-án csütörtök este óráig lehet bedobni az urnába. Kepesné Kepesné Tóth Katalin MOST JÓL BEOLVASUNK.

6 6 BOLDOI ÉLET MÁJUS POLÁRÕR HÍREK A három hónappal ezelõtt megjelent lapban megvédése. Erõteljesen fellépünk az illegális beszámoltam egyesületünk tavalyi évben végzett szemétlerakókkal és az úton-útszélen szemetelõkkel munkájáról. Ezúton szeretném ismertetni az idei évben szemben. történt eseményeket és terveinket. A Heves Megyei Polgárõr Szövetség án februárjában megtartottuk az éves tartotta meg éves közgyûlését Egerben. Örömmel vettük közgyûlésünket, ahol értékeltük a tavalyi munkánkat, az tudomásul, hogy a Boldogi Polgárõrség tagjai közül két egyesület pénzügyi helyzetét és a tavalyi évben jól teljesítõ egyént beválasztottak a megyei vezetõk sorába. Lukács polgárõrök jutalmazásban részesültek. Az év polgárõre: Krisztián helyi titkár a HMPSZ megyei ifjúsági polgárõrök Hornyák Erzsébet lett. Az ifjúsági polgárõrök közül Csikós elnöke, míg Szamosvölgyi Judit helyi elnök a HMPSZ Ágnes és azsúr Tibor, míg a felnõttek közül Leveles Zoltán megyei alelnöke és a Hatvani Régió vezetõje lett. mezei polgárõr és Laczkó Attila részesültek elismerésben. A helyi egyesület vezetõségében is változás állt be. Petrovics Zoltán 10 éves, míg Tóth István 5 éves Hévíz István pénzügyi vezetõ lemondott, helyette Hornyák munkájáért, míg a Hatvani Rendõrkapitányság Bûnügyi Csaba lett megválasztva. Az április hónapban megtartott Osztálya részérõl sikeres elfogásban való résztvételért havi közgyûlésen megalakításra került a polgárõrség Vaka Ákos és Mohácsi Viktor kapott elismerõ oklevelet. katasztrófa csoportja, aminek vezetõje Nagy István lett. Köztudott, hogy a Hatvani Rendõrkapitányság és a Mindenkinek gratulálunk és sok sikert kívánunk a további helyi Polgárõrség évek óta együtt dolgozik. A Boldogi munkájához. Polgárõrség vezetõsége úgy határozott, hogy az öt éves Sajnos az anyagiak terén az idén sem dúskálhatunk a sikeres együttmûködésért elismerõ oklevelet adományoz javakban. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki Patkóné Rõczey Krisztina r.alezredes Bûnügyi o.v., Kovács valami úton-módon támogat bennünket. Külön köszönet az József r.alezredes Közrend-védelmi o.v., Szabó Zoltán utóbbi támogatóinknak, Józsa yulának /Magbolt/ és r.fhdgy. Nyomozati alosztályvez., Fülöp Zsolt r.tzls., Rõczey Petrovics usztávnak /TÜZÉP/. yörgy r.zls., Petrovics Csaba r.zls., hatvani körzeti Itt szeretném felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, megbízottak részére. Külön köszönet illeti meg Hornyák hogy a Polgárõrség támogatására befizethetõ csekkek István r.zls. helyi KMB munkáját, aki naprakészen segíti a megtalálhatók a Liget italboltban és a Magboltban. helyi polgárõrséget. A munkánkhoz szükségünk lenne egy éjjel látó Sajnos földrajzi adottságait nézve közbiztonság készülékre. Sajnos ezt szerény anyagi körülményeink miatt szempontjából településünk nem a legjobb helyen fekszik. nem áll egyenlõre módunkban megvásárolni. Aki úgy Az un. három megye határa nagyon kedvezõ lehetõséget gondolja, hogy valami módon tud nekünk ebben segíteni, kínál a bûnelkövetõk számára. Az év elején községünk a azt nagyon megköszönnénk. bûnözõk célpontjává vált. A mindennapos szolgálatok, Az idei évben ismét szeretnénk megrendezni a II. éjszakai járõrözéseknek, valamint a lakosság segítõ Polgárõr Bált. Ennek idõpontja november 12. készségének köszönhetõen viszont sikerült több bûnesetet Tájékoztatásul közlöm a nap 24 órájában hívható megakadályoznunk. Az év eleji mérlegen szerepel mobiltelefonos megfigyelõ szolgálatunk telefonszámát, lakásbetörõk, gázolaj lopók, valamint kábítószer árusítók ahol továbbra is várjuk az Önök bejelentéseit: 06-30/910- elfogása Az idei évben szeretnénk a közbiztonságot még jobban megszilárdítani. Ennek érdekében már felvettük a Továbbra is az Önök szolgálatára vagyunk. kapcsolatot a Jászfényszarusi Rendõrõrssel, valamint együttmûködési szerzõdést kötöttünk a Turai Tisztelettel: Polgárõrséggel. Szamosvölgyi Judit Célunk még továbbá környezetünk tisztaságának elnök A évi Berecz Antal jótékonysági bál tombola felajánlások Az iskolaközösségbõl: az 1. osztályos szülõk, Dinnyésné Nagy Katalin, a felsõs kávés kft., Szpisják Pál, Kovácsné Varga Katalin és a háztartási szakkör, Krakóczkiné Tóth Éva, Sike ábor és Dóra, Vaka Ferencné, Zsíros József, Berecz Alapítvány Boldogi vállalkozók részérõl: Betta Kisállat-kereskedés (Urbán Béláné), Bódi és társa 2000 Kft. (Bódi ábor), Boldogság ABC, Borostyán ajándékbolt (Kovács Katalin), COOP ABC (Palotai Andrásné), Diána Patika (Kepes Andrásné), Diófa Falatozó (Boldogházi Zsolt), Feketéné Bódi Anita, Fortuna Falatozó, Futó és társa (Futó István), Árpád úti vegyesbolt (Fülöp Istvánné), Idermönh Kft., Józsa Péter, Kepes Iván, Kepesné eröly Viktória, Kiskedvenc vegyesbolt (Seresné Vitai Mária), Kovács Kinga, Laczkó Krisztián virág nagykereskedése, Luda Pékség, Napocska ABC dolgozói, Papír-írószer üzlet (Baranyi Béláné), Püspökiné Kovács Mária, Veronika Hatvani vállalkozók, az iskolával kapcsolatban lévõ cégek, intézmények részérõl: Állatkerti Alapítvány, Color Fotó, FERAT Számítástechnika Bt., Fõvárosi Állat- és Növénykert, enerali Providencia Biztosító, Hatvani Környezetvédõ Egyesület, Honda DRM Veresegyház, Komjáthy fotó, Korona Étterem, Papír- és könyvesbolt (Horváth Mihály út), Könyvesház, Lázár deák Alapítvány, Magyar Földtani Intézet, Mátra Cukor Rt., Opál Mûszaki Kisáruház, Szinkron Autó Veresegyház, Szõnyegház

7 2005. MÁJUS BOLDOI ÉLET 7 Iskolánkban harmadik éve mûködik a Berecz Antal Alapítvány, amelyet névadónk családjának és néhány iskolát támogató magánszemélynek az adományából hoztunk létre. Az alapítványt közhasznú szervezetként jegyezte be a Heves Megyei Bíróság, ami azt jelenti, hogy a közösség javára, fontos célokat kitûzve mûködik. Alapítványunk céljai szorosan összefüggnek a község hagyományaival, az iskolaközösség mûködésével. A három év alatt szép eredményeket értünk el e célok megvalósítása terén: Honismereti, helytörténeti munka: Berecz Antal életét bemutató szórólap és kiállítás készítése, yermelyi útravaló pályázat országos fõdíja, honismereti kiállítás az iskolában. Kulturális tevékenységek segítése: Berecz Ede népdalverseny, diákgála, öregdiák gála megszervezése, az amatõr színjátszó csoport munkájának, a Kacskaringó csoport cd-je megjelenésének támogatása, jelmezek készítése a ergelyjáráshoz, a Rákóczi-darabhoz. A környezeti nevelés támogatása: az iskolai környezet szépítése, (pihenõ udvarok kialakítása, parkettalakkozás, teremfestés), a környezetvédelem jeles napjairól való megemlékezés, Tájsebészet országos elsõ díja, részvétel a Hatvani Környezetvédõ Egyesület munkájában. Az iskolai oktató-nevelõ munka tárgyi feltételeinek javítása: hangosító berendezés megvásárlása az iskolai rendezvények színvonalas lebonyolításához, kézmûves foglalkozások támogatása. A Berecz Antal nevéhez fûzõdõ hagyományok ápolása: iskolai zászló és zászlótartó szekrény, valamint az elsõsök Bereczjelvényének elkészíttetése, alapítványi elismerés (Bereczemlékplakett) odaítélése évente. Még felsorolni is sok, pedig mindössze három év munkájáról van szó! A három év alatt sok-sok támogatónk volt a szülõk és a helybeli vállalkozók közül, kaptunk anyagi és terméktámogatást Tavaszköszöntõ bereczes bál különféle cégektõl, pályázati nyereményekkel gazdagítottuk az alapítványuk számláján lévõ pénzösszeget, hogy hasznos dolgokra fordíthassuk azt. Köszönjük szépen!!! És most új lehetõségként elõször az alapítvány történetében jótékonysági bált szerveztünk, amely nagyon nagy sikert aratott az érdeklõdõk körében. A nevelõk, a diákok és a szülõk közös munkájával sikerült a tornatermet elegáns bálteremmé varázsolni, ahol remek mûsor, finom falatok, gazdag tombolanyeremények és talpalávaló muzsika várta a vendégeket. A bál bevételét, kb forintot a Kossuth úti iskolaépület kerítésének felújítására szánjuk. Mindenkinek köszönjük a támogatást és a részvételt! Külön köszönet illeti ódor Ferencnét és Nagy ábornét a bál szervezéséhez nyújtott sok segítségért! A évi Berecz Antal jótékonysági bál támogatói: Krakóczkiné Tóth Éva Dr. Farkas Elek Budapest Ft, Subai Józsefné Budapest Ft, Bötös Márton Ft, Surányi Mihály Ft, Püspökiné Nagy Erzsébet Ft, Dr Tóth Enikõ Ft, Varga Vince Ft, yalogné Ungi Rita Ft, Havelantné Hegedûs Ildikó Ft, László Józsefné Ft, László Imréné Ft, Krakóczkiné Tóth Éva Ft, Fülöp yuláné Ft, Budai Zoltánné Ft Ft Petrovics usztávné, Petrovics Dudásné Kolozsvári Hermina, yányiné 500 Ft Ábrahám Jánosné, Bátori yörgyné, Zsolt Lukács Erika, Hegedûsné Fülöp Mónika, Bátoriné Csordás Anett, Eckert Csabáné, Ft Bakosné Fülöp Marianna Katona Istvánné, Kis János, Kismihók Futóné Buzás Krisztina, yökér Ft Dudásné Kadét Veronika, Imre Tiborné, Kókai Ferencné, Kovács Éva, Zoltánné, Józsa Péterné, Kadét Béláné, Zoltánné, Katonáné Fülöp abriella, Õszi Kovács Istvánné, Lukács usztáv, Kállainé Buzás abriella, Kátai János, Varga Lászlóné Lukács Róbert, Nagy Csabáné, Nagy Tamásné, Katona usztávné, Kis Ft Kerekné Rohács Krisztina, Kissné áborné, Nagy Sándorné, Oláh Lajos, Ferencné, Kiss Tamásné, Kissné Jánosi Peigelbeck Mónika, Medveczki áborné, Péntek Tamásné, Petrovics áborné, Ildikó, Nagyné Buzás Mónika, Ocskóné Nagy yuláné, Szemerédi Zoltánné, Tóth Püspöki yörgyné, Sánta Csabáné, Sápi Szurnyák Márta, Õszi Sándor, Csabáné, Vitai yörgyné Ferencné, Sápi yuláné, Peigelbeck yörgy, Püspöki usztávné, Ft Poncskiné Boldogházi Zsuzsa Somogyvári Lászlóné, Szabó Istvánné, Rácz Éva, Rónyai Mónika, Várnai Ft Ács Sándorné, Bõtös Károly, Szántai Istvánné, Szívós Zoltánné, Ferencné Bugyiné Széles Szilvia, Buzásné Hipszki Szûcsné Tóth Anita, Tatai Melinda, Ildikó, Csík Józsefné, Dencs Istvánné, Zsírosné Bagó Krisztina Boldog Községi Önkormányzat, Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház, Agrodiszkont, Fornetti, Csatlós Ferencné, Petrovics Zsolt, Laczkó Jánosné, Laczkó Krisztián, Varga Ferenc, Luda Ottó, Püspökiné Kovács Márta, Szamosvölgyi Judit, Palotai Anyagi támogatások: Pártolójegyet vásároltak A bálszervezés és rendezés támogatói: Andrásné, Jánosi Imre, Bakos Nándor és felesége, Fülöp Istvánné, Stumpf István, Ifj. Kepes László, Varga ábor, Polgárõrség, A bereczes közösség ( nevelõk, diákok, szülõk, nagyszülõk)

8 8 BOLDOI ÉLET MÁJUS L a b d a r ú g á s Így újságon keresztül már elég régen számoltam be labdarúgóink szereplésérõl, ígyhát elkezdeném a januárral, mint ahogy az év is kezdõdik. Az idei évet szokás szerint nyögvenyelõs alapozással kezdtük, amit az edzõ mérkõzések végeredményei is tükröznek, nem úgy, mint a játéktéren mutatott teljesítmény, ami a játékosainkban rejlõ kiaknázatlan tehetséget mutatta. El nem tudom képzelni 100%-os edzéslátogatottság mellett mire lennénk képesek! A pályák alkalmatlansága miatt egy kicsit felborult a rend az alapozó mérkõzéseink tervében, így a következõ képpen zártuk a felkészülést: Jászfényszaru Boldog 3 : 2 Hévízgyörk Boldog 2 : 3 algahévíz - Boldog 9 :11 (lejátszva a bagi tornateremben) Boldog - Aszód 2 : 5 (lejátszva a Hatvani Lokomotív edzõ pályáján) FC Hatvan - Boldog 2 : 1 (lejátszva a Hatvani Lokomotív edzõ pályáján) Boldog - Kartal 1 : 3 (lejátszva a Hatvani Lokomotív edzõ pályáján) Továbbra is súlyos gondot okoz labdarúgó szakosztályunk életében a létesítményben) hazai pályán fogadhattuk az NB III. osztályban szereplõ serdülõkorú utánpótlás nevelése és annak versenyeztetése, melynek yöngyöshalász csapatát, aki ellen még a 0-1-es vereség ellenére is azt megoldásán folyamatosan munkálkodunk. Sajnos azt kell, hogy mondhatom, nem vallottunk szégyent. Következett Boldog-Lõrinci mondjam: mai világunkban oda jutottunk, ez a probléma alapozza meg bajnoki mérkõzés, melynek alakulása 2-0, 2-2, 4-2. Ez után fogadtuk jövõnket és ehhez súlyos anyagi terheket kell vállalni egyesületünknek, hazai pályán a nagy mumust, vagyis Hort csapatát. Hát igencsak sponzorainknak, önkormányzatunknak, avagy végsõ megoldásként leeresztettünk. 3-0-s vezetés után 3-3. gyermekeink szüleinek, mint az már bevett szokás egyesületünk karate Engedjenek meg egy személyes hozzászólást, persze szakosztályánál. Itt meg szeretném említeni, mekkora szerepe van természetesen csupán építõ jelleggel, hiszen senkit nem szeretnék ezzel iskolánknak a csemetékkel való foglalkozásban, és aki nélkül mi, mint megbántani. A mérkõzés végén elbeszélgettem egy pár emberrel és csak egyesület kevesek vagyunk tovább lépni és létezni. Úgy érzem a erõsödött bennem az a vélemény, melynek során megköszönném elõször gyermekeket nem mi neveljük, hanem mi foglalkoztatjuk és is azt a szurkolótábornak, hogy mindig ilyen nagy számban vesznek megteremtjük nekik a mozgás lehetõségét. részt úgy hazai, mint idegenbeli mérkõzéseinken. Ám egy kicsit fájó A bajnokság kezdetén természetesen, mint mindig -azomban tényként érzékelem, hogy az a bizonyos hangos buzdítás egyre jobban most talán egy kicsit nagyobb elszántsággal is- célul a dobogó, illetve az csak az ellenfeleink táborából hallatszik (gondolok itt a tarnamérai, vagy elsõ hely megszerzése lett tûzve, s a mérkõzések eredményei is szépen a horti szurkolókra), és egyre több az olyan szakmai jellegü hozzászólás, alakultak. Sajnos azomban egy sárga-lap elírása következtében az idei év mellyel úgy érzem csak megbántjuk azt a játékost, aki szívvel-lélekkel legszebb gyõzelméért járó három pontunkat elvették, így valamelyest küzd a pályán és ez nem biztos, hogy segíti õt a teljesítményének szertefoszlatták arany-érmes álmainkat, amelynek egyenes javításában, sõt, inkább stresszeli. A szakmai dolgokat hagyjuk inkább következménye volt úgy érzem következõ mérkõzésünk, melyet egy az azzal megbízott emberre, vagy ha jobban értünk hozzá, vállaljuk át helyenként kissé agresszívan játszó Petõfibánya ellen veszítettünk el. De tõle! Higyjék el, mindannyian ugyanazt akarjuk és az nem más, mint mi sem bizonyítja jobban azt, hogy ez a játék igazi egység-kovácsoló hogy gyõzzön Boldog! erõvel bír, mint az, hogy következõ mérkõzéseinken kijelenthetem, hogy További jó szórakozást és szurkolást kívánok mindenkinek! talpra álltunk. Korábban lejátszott Markaz elleni kupa-mérkõzésünk HAJRÁ BOLDO! után (melyen 2x15 perces hosszabbítás után 11-esekkel gyõztünk egy kb. 20 millió Ft-os beruházás során csodálatosan felújított Medveczki Tibor NB III. Márton csoport (tavaszi idény) Asztalitenisz Megyei csapatbajnokság: 1. forduló: Boldog - Recsk: ford.: Domoszló - Boldog: 9-9 y: Kerek: 3, Telekes: 3, Záhonyi: 3, y.: Bondár Krisztián: 3, Mikula Róbert: 3, Dudás: 2 és a Telekes-Dudás páros. Lukács Krisztián: 1, Farkas József: 1, és a 2. ford.: Pásztó Boldog: 13-5 Lukács-Mikula páros. y: Telekes: 3, Kerek: ford.: Boldog - Karácsond: ford.: Lõrinci Boldog: 13-5 y.: Lukács: 3, Farkas: 3, Bondár: 2, Mikula: 2. y: Kerek: 3, Telekes: 1, Dudás: ford.: Hatvan - Boldog: ford.: Boldog - Balassagyarmat: 10-8 y.: Farkas: 3, Bondár: 2, Mikula: 2, Lukács: 1. y: Telekes: 4, Kerek: 3, Dudás: 2, Záhonyi: ford.: Bátonyterenye - Boldog: 7-11 y: Telekes: 4, Kerek: 4, Dudás: 2 és a Telekes-Dudás páros. 4. ford.: Boldog Eger: 17-1 y.: Bondár: 4, Farkas: 4, Mikula: 4, Lukács: 3, a Bondár-Farkas és a Lukács-Mikula páros. 6. ford.: Boldog - Eger: ford.: Boldog yöngyös: 8-10 y: Kerek: 2, Telekes: 2, Záhonyi: 1, Dudás: 1. y.: Farkas: 3, Bondár: 2, Mikula: 2, 7. ford.: Boldog - Mátraszele: 8-10 ifj. Telekes Flórián: 1. y: Telekes: 3, Dudás: 3, Záhonyi: 1, Bondár Krisztián: ford.: Boldog Dombi Ászok: ford.: Boldog - Hatvan: 7-11 y: Telekes: 4, Kerek: 2, Záhonyi: ford.: Boldog - Salgótarján: 5-13 y: Kerek: 3, Telekes: 1 és a Telekes-Dudás páros. (Dombi Ászok csapata nem jelent meg.) Záhonyi yörgy FIDESZ Faluparlament én 18 Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház Boldog Mindenkit szeretettel vár a rendezõség Úszótanfolyam Jelentkezés ig Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház BOLDOI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Szitányi Péterné Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Szervezeti egység Név Munkakör Szint Szoba Telefon Fax Mellék Szlahó polgármester Csaba 209 109 Tábori alpolgármester 15 Ferenc 268 228 Mohainé Jakab Anikó jegyző 205

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009.

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés K i a d á s o k 2009. évi működési célú 2009. évi felhalmozási célú 2009. évi előirányza t összesen Módosított előirányzat Teljesítés 2. sz. melléklet Ezer

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Összevont páros főtábla

Összevont páros főtábla .. 66 BARI Csaba 67 PÁLOSI Balázs / Összevont páros főtábla.. 5. 6. 7. 8. / 8 SULTISZ Péter Hatvani Asztalitenisz SE 6 TELEKES Flórián Hatvani Asztalitenisz SE 6 KOVÁCS Richárd Ausztria 7 ZACHAR Márk Zoltán

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

II. HMATSZ-EGER KUPA

II. HMATSZ-EGER KUPA EGER, 201 06. 18. Összevont egyéni - csoport Győzelem BARABÁS IVÁN (Pénzügyőr SE) 3/0 3/1 2 6:1 I. KISS SZABOLCS (HMÖ SE Eger) 0/3 3/2 1 3:5 II. BURAI JÁNOS (Kömlő SC) 1/3 2/3 0 3:6 III. Összevont egyéni

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Nyt.szám: HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email htbk.szfvar@regiment.hu,

Részletesebben

SecondWind Mátrafüredi Közhasznú Sportegyesület

SecondWind Mátrafüredi Közhasznú Sportegyesület A SecondWind MKSE (a továbbiakban: Egyesület) 2007. évre vonatkozó, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) szerint készített és a Sportegyesület Közgyűlése által 2008. május 10.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

a évi Franciska Bál sikeréhez.

a évi Franciska Bál sikeréhez. Köszönjük minden kedves támogatónknak, hogy hozzájárultak a 2011. évi Franciska Bál sikeréhez. Csurgay Franciska Általános Iskola Tantestülete, Szülői Munkaközösség, Táborfalvi Diákévek Alapítvány, Pengetár

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-7/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2001. "INFONIA" Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2001. INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2001 "INFONIA" Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány székhely: 1111. Budapest, Műegyetem rakpart 9. adószám: 18241611-2-43 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012.

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012. Dabas és Térsége Kézműves Egyesület Közhasznúsági jelentés 2012. 1. AZ EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE Az egyesület neve: Dabas és Térsége Kézműves Egyesület A egyesület közhasznú fokozata: közhasznú A

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben