3. számú JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. számú JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen Jelen vannak: Mezőfi Zoltán alpolgármester Jávorka János képviselő Dr. Katona Ernő képviselő Kotroczó Balázs képviselő Dr. Szájbely Ernő képviselő Dr. Varga Tibor jegyző Fodor Rita jegyző ált.h. Lichtenberger Edit jkv.vez. 1 fő rétsági lakos Mezőfi Zoltán alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. Mai ülésünket a polgármester úr betegsége miatt én vezetem le. Megállapítom, hogy 5 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem dr. Katona Ernő, valamint Kotroczó Balázs urakat. Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők a javaslatot elfogadták. Javasolom, hogy a nyílt ülés második napirendjeként az Egyebek napirendet tárgyaljuk, aki egyetért, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy a napirendi javaslatot jelenlévők 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadták, és az alábbiak szerint tárgyalták. 1./ A évi költségvetés módosítása Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 2./ Egyebek Zárt ülés: 1./ Állásfoglalások kérése 1./ A évi költségvetés módosítása Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Mezőfi Zoltán alpolgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési bizottság tárgyalta a napirendet, megkérem elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját. Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Testületi ülést megelőzően tárgyalt a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság. Ajz ülésen először 7, majd 8 fő bizottsági taggal bizottságunk határozatképes volt. Elhangzottak vélemények a költségvetés módosításával kapcsolatban, és néhány helyesbítés, átvezetés is történt. A pénzügyi csoport vezetője elmondta, reméljük ez az utolsó módosítás lesz a évi költségvetésre vonatkozóan. Tulajdonképpen technikai átvezetések történnek. A főösszeg minimálisan változik. Az anyag a lényeges pontokat tartalmazza. A rendelet-tervezetben is történtek változtatások. A bizottság a javításokkal, módosításokkal együtt a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek egyhangú 8 igen szavazattal. 1

2 Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérem szavazzon, aki a évi költségvetés módosításának rendelet-tervezetét elfogadja. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal megalkotta 1/2015. (II.04.) számú rendeletét a évi költségvetés módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. ( II. 09. ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2014. (III.03.) rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. és f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetésről szóló 2/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:r.) módosításáról a központi támogatás, a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 3. A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. A R. 4. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 4. (1) A Képviselő-testület az ezer Ft bevételi főösszegből a ) felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban b) működési célú bevételt ezer Ft-ban ebből intézményfinanszírozási bevétel ezer Ft-ban c) évi pénzmaradványt ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (2) A Képviselő-testület az ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg: 2

3 Beruházás ezer Ft-ban Felújítás ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadás 53 Fejlesztési célú kiadás összesen ezer Ft-ban Személyi jellegű juttatás ezer Ft-ban Munkaadót terhelő járulékok ezer Ft-ban Dologi kiadás ezer Ft-ban Támogatásértékű kiadás ezer Ft-ban Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ezer Ft-ban Költségvetési szervek támogatása ezer Ft-ban Szociális ellátás ezer Ft-ban Működési kiadás ezer Ft-ban Tartalék ezer Ft-ban Költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban 3. A R. 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 5. (1) A Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát Ft-ban, az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k Dologi kiadás Helyi adó Pénzbeni ellátás Átengedett adó Támogatásértékű kiadás Központi támogatás ÁHT-n k. pe. Átadás Működési bevétel össz Intézményfinanszírozás Fejlesztési célú bevétel Fejlesztési kiadás Pénzmaradvány Tartalék (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát 1000 Ftban az alábbiak szerint állapítja meg: 1) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a II/1-3. számú melléklet részletezése szerint Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 0 Járulék Állami támogatás Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás 784 Működési bevétel össz Tartalék 0 Pénzmaradvány 414 3

4 A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel jóváhagyja. 2) A Napközi-otthonos Óvoda költségvetése a III/1-3. számú melléklet részletezése szerint Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 0 Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás 0 Működési bevétel össz Tartalék 0 Pénzmaradvány A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III /1-3. és 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel jóváhagyja. 3) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése a IV/1-3. számú melléklet részletezése szerint Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 506 Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás 0 Működési bevétel össz Tartalék 177 Pénzmaradvány A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV. /1-3. és 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel jóváhagyja. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár közvetett támogatásait a IV./9 számú melléklet tartalmazza. 5. 1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2) A R számú melléklete helyébe jelen rendelet 2-3. számú melléklete lép. 3) A R számú melléklete helyébe jelen rendelet 4-6. számú melléklete lép. 4) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 6. 1) A R. I/1-3. és 6-8 számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1-6. számú melléklete lép. 2) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép. 1) A R. II/1-3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1-3. számú melléklete lép. 2) A R. II/5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép. 3) A R. II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/5. számú melléklete lép ) A R. III/1-3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1-3. számú melléklete lép. 2) A R. III/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép. 4

5 9. 1) A R. IV/1-3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1-3. számú melléklete lép. 2) A R. IV/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hegedűs Ferenc polgármester dr. Varga Tibor jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: február 09. dr. Varga Tibor jegyző 2./ Egyebek Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott, több helyről is érkezett jelzés, hogy a volt laktanya területén fakivágások történnek. Kérdésként hangzott el jegyző úr felé, hogy tud-e erről a hivatal, ha igen, ki rendelte el a fák kivágását, kik a favágók? Jegyző úr elmondta, nem tud a dologról, de utánajár, és ha valós az információ, akkor a szükséges intézkedéseket megteszi a hivatal. Tudomásunkra jutott, hogy a héten két fő állt munkába a Polgármesteri Hivatalban. Kik ők, kinek a megbízásából vannak itt, és mihez férnek hozzá a hivatalban? Jegyző úr elmondta, hogy neki sincs tudomása arról, hogy milyen megállapodás alapján vannak a hölgyek a hivatalban. Úgy tűnik, pályázatfigyelő feladattal vannak a hölgyek megbízva. Salgótarjánból delegálták őket a hivatalba. Jegyző úr megígérte utánanéz, és a tájékoztatást meg fogja adni. Hírek szólnak arról, hogy a hivatalban történt, történtek fizetési előleg kifizetések, ami a szabályozásnak nem felel meg. Jegyző úr elmondta, hogy tudomása szerint egy ilyen kifizetés történt. A bizottság felkérte Kapecska Ferencné szakértő bizottsági tagot, hogy a bizottság jogkörébe, illetve feladatkörébe tartozó vizsgálatot folytassa le, és erről számoljon be a bizottságnak. A bizottsági ülésen elhangzott még, hogy a köztartozásmentes adatbázis figyelését, kértem, hogy a hivatal végezze el, hogy az érintetteknek időben tudjunk jelezni. A hivatal vezetése ígéretet tett arra, hogy az adatbázist figyelemmel kíséri. 5

6 Mezőfi Zoltán alpolgármester: Több tárgy nem volt, a nyílt ülést 17 óra 45 perckor bezárom. Köszönöm a részvételt, a munkát zárt ülés keretében folytatjuk tovább. Kmft. Mezőfi Zoltán polgármester dr. Varga Tibor jegyző dr. Katona Ernő jkv.hit. Kotroczó Balázs jkv.hit. 6

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. január 16-án de: 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben