Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 2. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 1. () bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt ezer forint bevételi főösszeg, melyből: ezer forint költségvetési bevétel, ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint ezer forint kiadási főösszeg, melyből: ezer forint költségvetési kiadás, ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a. számú mellékletben foglaltak szerint 0.21 ezer Ft összegben elfogadja. () A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja ezer Ft főösszegben. () A Képviselő-testület az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az. számú melléklet szerinti részletezettséggel ezer Ft összegben hagyja jóvá. 2. Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevétel forrásonkénti megbontását a 10. számú melléklet tartalmazza.. A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezés alapján.. (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók engedélyezett létszámát évre 9, főben állapítja meg, melyből 9,0 fő szakmai és 1, fő intézményüzemeltetési létszám a 1/A. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően

2 . A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságának állományát lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 11. számú melléklet tartalmazza.. (1) A Képviselő-testület az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 1. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.20 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványát ezer Ft összegben jóváhagyja a 1. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. () Az Önkormányzat 201. évi költségvetéséről szóló 7/201. (II.0.) önkormányzati rendelet 21. -a alapján az intézményeknél képződött szabad pénzmaradvány összege ezer Ft a 1. számú melléklet szerint, azonban tekintettel az önkormányzati szintre összesített negatív előjelű pénzmaradványra a feladattal nem terhelt maradványt a negatív előjelű pénzmaradvány csökkentésére szükséges fordítani. () A pénzmaradványnak a 201. évi költségvetési okon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat 1-i állapotra vonatkozó vagyonát a 1. számú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben, az eszközállományának alakulását a 17. számú melléklet alapján állapítja meg. 8. Az Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 18. számú melléklet tartalmazza. 9. A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 10. A pénzeszközök változását önkormányzati szintre összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza. 11. Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeket a 19/A. számú melléklet, a részesedések alakulását a 19/B. számú melléklet tartalmazza. 12. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 1. számú melléklet tartalmazza. 1. Az Önkormányzat állami hozzájárulásait és támogatásait a 21. számú melléklet tartalmazza. 1. A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírásai alapján elkülönülő eszköz-forrás oldal Képviselő-testület által elfogadott 1/ (IV.2.) évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet ei könyvelési záró egyenlegét alapul véve a ei eszköz - -

3 átadással az önkormányzatra és a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan nettó 170 ezer Ft értéken, az önkormányzatra és a polgármesteri hivatalra vonatkozóan nettó ezer Ft értéken a számviteli rendezést tudomásul veszi. 1. (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását (együtt: egyszerűsített beszámolót) a 20. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beszámolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Hivatalos Értesítőben közzétenni legkésőbb 201. június 0. napjáig. 1. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1/ (IV.2.) önkormányzati rendelet. / Dr. Dancsó József / / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: 201. április 2-én / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / címzetes főjegyző - -

4 1. számú melléklet a 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 2 Működési költségvetés 1 Saját bevétel ,97%,7% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,20% 0,9% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,19% Támogatásértékű működési bevételek ,8% 89,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00%,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,00% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,7% 100,00% 2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT 1 Saját bevétel ,0% 79,2% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,0%,% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,07% Támogatásértékű működési bevételek ,01%,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,0% 1,1% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,0% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,11% ÁFA bevételek, visszatérülések ,8% 0,02% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 8,% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 8,% - -

5 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 1,7% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1,7% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: ,0% 100,00% JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR 1 Saját bevétel ,8% 1,22% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,1% 18,% Hozam- és kamatbevételek ,00% 1,1% Támogatásértékű működési bevételek ,72%,20% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 100,00% 0,% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 19,% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 9,99% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,01% 100,00% LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,%,8% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,07% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 2,2% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 19,7% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 22,8% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% - -

6 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,27% 1,8% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,27% 1,8% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,% 100,00% SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM 1 Saját bevétel ,77%,02% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,1%,71% Hozam- és kamatbevételek ,0% 0,9% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 8,1% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 100,00% 0,02% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00%,8% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 2 9,78% 1,2% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 100,00% 0,20% ebből: ténylegesen felhasználható ,7% 1,0% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,8% 0,% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,8% 0,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,% 100,00% - 7 -

7 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1 Saját bevétel ,00% 0,0% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 100,00% 0,01% Támogatásértékű működési bevételek ,98% 18,71% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 2,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 78,22% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 7,2% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,90% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% 7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Saját bevétel ,00% 17,1% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00%,2% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 78,% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 78,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 7. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% - 8 -

8 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként 8 TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT 1 Saját bevétel ,0% 20,01% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek ,01% 20,01% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,08% 0,7% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00%,% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,% 9,7% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 2,2% ebből: ténylegesen felhasználható ,7% 2,12% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00%,0% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00%,0% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 8. cím bevételei összesen: ,18% 100,00% 9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00%,2% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,01% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00%,2% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 2,8% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,78% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% - 9 -

9 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 9. cím bevételei összesen: ,9% 100,00% 10 POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Saját bevétel ,7% 8,81% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00%,% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,09% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 1,2% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 1,9% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 7,0% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 12,7% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10. cím bevételei összesen: ,% 100,00%

10 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként Működési költségvetés összesen: ,% 87,9% ezen belül: Saját bevétel ,7% 2,01% ÁFA bevételek, visszatérülések ,02%,29% Hozam- és kamatbevételek ,17% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,%,2% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,0% 0,2% Felhalmozási költségvetés összesen: ,8%,7% Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,11% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,02% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 0,17% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,00% 2,90% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,8% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,0% 7,81% Pénzmaradvány ,0% 7,81% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00%,2% ebből: ténylegesen felhasználható ,9%,9% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,90% 0,9% Pénzmaradvány ,90% 0,9% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,90% 0,9% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,% 100,00%

11 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT 1 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 1 Saját bevétel ,78% 1,21% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,1% 0,12% Hozam- és kamatbevételek ,%,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,09% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,98% 21,8% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,% 100,00% 2 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel ,00% 100,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: ,00% 100,00%

12 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként 28 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel ,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,0% 100,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 28. cím bevételei összesen: ,0% 100,00% 29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,9% 9,% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,20% 8,2% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,90% 7,20% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 29. cím kiadásai összesen: ,17% 100,00% - 1 -

13 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként 0 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel ,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,80%,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 1,2% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0%,9% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,01% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0. cím bevételei összesen: ,7% 100,00% 1 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,01% 100,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,01% 100,00% - 1 -

14 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként 2 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel ,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,01% 100,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: ,01% 100,00% KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel ,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 98,% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 1,7% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% - 1 -

15 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 2 Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 17,0% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 19,8% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,18% 2,% 7 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,7% 100,00% Működési költségvetés összesen: ,% 8,17% ezen belül: Saját bevétel ,% 0,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 2,2% Hozam- és kamatbevételek ,% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,80%,02% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,2% Önkormányzati sajátos bevételek ,09% 0,19% Önkormányzati költségvetési tám ,00%,1% Felhalmozási költségvetés összesen: ,11% 1,8% Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,9% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,01% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 1,27% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,0% 11,9% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek ,0% 1,1% Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,9% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% 0,00% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,2% 100,00% - 1 -

16 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,97% 8,17% ezen belül: Saját bevétel ,10% 7,29% ÁFA bevételek, visszatérülések ,1%,2% Hozam- és kamatbevételek ,2% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,97% 19,1% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,01% 0,2% Önkormányzati sajátos bevételek ,09% 29,% Önkormányzati költségvetési tám ,00% 2,8% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,0% 12,8% Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,1% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,01% ÁFA bevételek, visszatérülések ,1% 0,98% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,8% 9,% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,77% 0,10% Önkormányzati sajátos bevételek ,0% 1,18% Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,0% 2,07% Pénzmaradvány ,0% 2,07% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,88% ebből: ténylegesen felhasználható ,9% 1,19% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,90% 0,18% Pénzmaradvány ,90% 0,18% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,90% 0,18% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,00% 0,00% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,00% 0,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,% 100,00%

17 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 2 Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,02% 2,1% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 1,29% ebből: ténylegesen felhasználható ,77% 7,2% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00%,99% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00%,99% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% 2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% 0,0% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% 2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,% 8,80%. cím bevételei összesen: ,81% 100,00%

18 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,97% 7,% ezen belül: Saját bevétel ,10%,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,1% 2,88% Hozam- és kamatbevételek ,2% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,97% 17,11% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,01% 0,21% Önkormányzati sajátos bevételek ,09% 2,18% Önkormányzati költségvetési tám ,00% 22,8% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,0% 11,1% Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,28% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,01% ÁFA bevételek, visszatérülések ,1% 0,87% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,8% 8,7% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,77% 0,09% Önkormányzati sajátos bevételek ,0% 1,0% Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,8% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,70%,% Pénzmaradvány ,70%,% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 2,% ebből: ténylegesen felhasználható ,9% 1,89% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,0% 0,9% Pénzmaradvány ,0% 0,9% ebből: pénzügytechnikai elszámolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,0% 0,9% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,00%,92% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00%,92% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,% 1,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,% 1,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,0% 100,00%

19 2. számú melléklet a 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 2 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások ,1% 8,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 1,02% Dologi és egyéb folyó kiadások ,9% 2,% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,8% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,0% Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 0,11% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00%,78% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: ,8% 100,00% 2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT 1 Személyi juttatások ,70%,9% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,87% 1,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,77% 0,27% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,98% 0,9% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,7% 0,7% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% - -

20 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 2. cím kiadásai összesen: ,7% 100,00% JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR 1 Személyi juttatások ,8% 0,0% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,2% 1,1% Dologi és egyéb folyó kiadások ,1% 2,87% Támogatásértékű működési kiadások ,00%,2% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00%,2% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: ,% 100,00% LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások ,1% 7,80% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,1% 18,0% Dologi és egyéb folyó kiadások ,2% 8,22% Támogatásértékű működési kiadások ,00%,2% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00%,2% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 0,1% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% - -

21 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: ,8% 100,00% SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM 1 Személyi juttatások ,1%,0% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,8% 8,2% Dologi és egyéb folyó kiadások ,8%,8% Támogatásértékű működési kiadások 0 100,00% 0,12% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% 0,12% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 21,8% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: ,9% 100,00% NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1 Személyi juttatások ,1%,90% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,8% 17,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,88% 1,09% Támogatásértékű működési kiadások ,00%,0% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00%,0% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% - 7 -

22 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 0,28% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: ,9% 100,00% 7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Személyi juttatások ,00% 7,0% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 12,72% Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 0,2% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 7. cím kiadásai összesen: ,00% 100,00% 8 TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT 1 Személyi juttatások ,81% 9,11% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 1,2% Dologi és egyéb folyó kiadások ,2% 18,% Támogatásértékű működési kiadások ,00%,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00%,% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,% 1,12% - 8 -

23 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások ,7% 0,9% 2 Intézményi beruházási kiadások ,99% 1,02% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 8. cím kiadásai összesen: ,8% 100,00% 9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások ,9% 20,8% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,9%,2% Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 71,90% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 1,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% 1,% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 9. cím kiadásai összesen: ,98% 100,00% 10 POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Személyi juttatások ,0%,71% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,9% 1,2% Dologi és egyéb folyó kiadások ,92% 17,% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% - 9 -

24 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,02% 2 Intézményi beruházási kiadások ,72% 2,09% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 10. cím kiadásai összesen: ,9% 100,00% Működési költségvetés összesen: ,8% 97,% ezen belül: Személyi juttatások ,82% 2,88% Munkaadókat terhelő járulékok ,% 1,82% Dologi és egyéb folyó kiadások ,9% 28,% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,7% 1,80% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% 1,% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,77% 0,0% Tartalékok ,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés összesen: ,% 2,% Intézményi felújítási kiadások ,8% 0,1% Intézményi beruházási kiadások ,09% 0,9% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,00% 1,8% Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Tartalékok ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: ,00% 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: ,00% 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ,18% 100,00% - 0 -

25 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT 11 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS) 1 Személyi juttatások ,00% 0,00% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 0,00% Dologi és egyéb folyó kiadások ,1% 1,% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,8% 98,% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 11. cím kiadásai összesen: ,9% 100,00% 12 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 1 Személyi juttatások ,00% 0,00% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 0,00% Dologi és egyéb folyó kiadások ,78% 1,72% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,80% 87,11% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,% 11,17% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 12. cím kiadásai összesen: ,1% 100,00% - 1 -

26 ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként 1 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 1 Személyi juttatások ,12% 1,1% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,7% 0,7% Dologi és egyéb folyó kiadások ,7% 7,21% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% 0,9% Támogatásértékű működési kiadások ,99% 19,97% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% 1,01% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,71% 21,% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 0,71% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,8% 0,8% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,% 8,0% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: ,8% 99,99% 1 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások ,00% 1,27% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 7,00% 0,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 98,8% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: ,88% 100,00% - 2 -

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (IV..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

6. A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 103.958 ezer Ft összegben.

6. A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 103.958 ezer Ft összegben. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (III.8.) önkormányzati e az Önkormányzat költségvetéséről szóló, a 1/011. (VI. 8.), 0/011. (IX. 1.), /011. (X..) és a 0/011. önkormányzati ekkel

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 0/011. önkormányzati e az Önkormányzat 011 évi költségvetéséről szóló, 1/011. (VI. 8.) önkormányzati tel /011 (II.07) módosításáról Orosháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/213 önkormányzati e az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 19/213. (VI. 28.) és 21/213. önkormányzati ekkel 7/213 (II. 5.) önkormányzati módosításáról

Részletesebben

4/2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

4/2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 4/2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati az Önkormányzat költségvetéséről egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati tel, 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2014. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2014. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 214. ÉV Salgótarján, 215. április 15. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet A költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet áról 2. oldal

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(III.9.) Önkormányzati

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II. 15.) Önkormányzati

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV SALGÓTARJÁ MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖKORMÁYZATÁAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2013. ÉV Salgótarján, 2014. április 11. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 1/2016.(II.12.) ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Dr. Kukorelli László. jegyző

Dr. Kukorelli László. jegyző Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ör. számú rendeletének módosítására

Részletesebben

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. február 3.- i ülésére Tárgy: Rendeletmódosítás Előadó: Takács Péter polgármester Tisztelt Képviselőtestület! A költségvetési

Részletesebben