PÁLYÁZAT a Dél-Kelenföldi Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT a Dél-Kelenföldi Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Dél-Kelenföldi Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére Pályázó: Halászné Bogdány Zsuzsanna 1222 Budapest, Mézesfehér utca május 27.

2 Tisztelt Képviselő-Testület! Alulírott Halászné Bogdány Zsuzsanna megpályázom a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat által meghirdetett Dél-Kelenföldi Óvoda (Budapest, 1119 Budapest, Lecke utca székhellyel és Telephelyek: 1. Újbudai Lurkó Óvoda (1119 Bornemissza u 21.), 2. Újbudai Cseperedő Óvoda (1119 Albert u. 28.) óvodavezetői állását. A pályázás mellett azért döntöttem, mert az eltelt tizenöt év megerősített abban, hogy tapasztalt, lelkes, szakmailag felkészült nevelőtestülettel, a szülők, családok együttműködésével és az Önök támogatásával felkészültnek érzem magam az Újbuda Köznevelési Koncepcióban eltervezett összeolvadt óvodák vezetésére. Ezúton köszönöm az előkészítő bizottságok segítő együttműködését, akik adatokkal és személyes tapasztalatukkal segítették a pályázat elkészítését. Hozzájárulok, hogy adataimat nyilvánosan kezeljék, a pályázatomat közzé tegyék a véleményezők, a döntéshozók és az érdeklődők részére. A mellékletekben csatolva a végzettségem, és egyéb szakmai képzések, hatósági bizonyítvány és a szakmai gyakorlatomat igazoló munkáltatói igazolása. Jelen aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott intézményvezetői pályázatomat, abban szereplő adataimat a vezetőválasztási eljárás időtartama alatt az eljárásban résztvevők megismerjék. Budapest, május 27. Halászné Bogdány Zsuzsanna pályázó 2

3 1 Bemutatkozás Születésem óta, több mint két évtizedig éltem a XI. kerületben, itt töltöttem diákéveimet, ide kötnek legszebb élményeim. Pályakezdésem óta a kerület óvodáiban dolgoztam, illetve dolgozom. Megalapozta hozzáállásomat az óvónői munkához tapasztalt kollégák szakmai segítsége, önképzésem lehetőségének biztosítása. Főiskolai képzéseimet, már család, saját gyermekem nevelése, a mindennapi gyakorlat, munka mellett végeztem. Ami nehezebb volt, de a már meglévő tapasztalatokra épülő tanulásomat, és gondolkodásomat nagyrészt segítette. Családom mindig messzemenően támogatott és nyugodt hátteret biztosított a pedagógus hivatás gyakorlásához. Bizalmat kaptam pedagógiai, szakmai munkám hasznosítására, -óvoda-pedagógusként a főiskolai képzés gyakorlat vezetésére, iskola-előkészítő-fejlesztő nagycsoport felelősségteljes feladatellátására. Szakmai megmérettetés nagy próbája volt az tizenöt évvel ezelőtti óvodavezető pályázat elnyerése, külsős pályázóként sok kérdés motoszkált bennem akkor: van-e bennem kellő ambíció, képes vagyok-e vezetni egy nevelőtestületet, meg tudom-e nyerni a kollégákat a hatékony együttműködésre, tudunk-e a családokkal együtt nevelni? Úgy érzem sikerült. Az elmúlt tizenöt év vezetői gyakorlata, olyan változásokat, fejlesztéseket hozott, amit csak álmomban mertem elképzelni. A változásokkal együtt kell élnünk, feladatként kell rá tekintenünk és hozzuk ki ebből a helyzetből a legjobbat, amit lehet. Móra Ferenc gondolata is jellemzi a gyorsan pörgő életünket: Hiszen őt is muszájította valaki és amögött is izgett-mozgott valami muszájító - a világi élet így van berendezve. Egy előadáson hallva, az élethez való szemléletemet és gondolataimat foglalta össze Dr. Vass Vilmos, három A-ra hivatkozott, melyek a legfontosabbak a munkához, a feladathoz és teljesítményhez való hozzáálláshoz: Alkalmazkodás, Attitűd (beállítódás) és Alázat. 3

4 2 Szakmai önéletrajz Személyi adataim: Név: Halászné Bogdány Zsuzsanna (sz: Bogdány Zsuzsanna) Születési hely, idő: Budapest, Lakás: 1222 Budapest, Mézesfehér u.15. Telefon: Családi áll.: férjezett, házasságkötésünk ideje: 1988 (Halász Ferenc) Gyermek: ifj. Halász Ferenc (1991) Iskolai végzettségeim: Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola (Szekszárd) Óvodapedagógus szak ( ) Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Vezető óvodapedagógus szak ( ) Teljes körű számítógépes felhasználás A Fővárosi Pedagógiai Intézet, OKKER, Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus Továbbképzési KHT, a MÓD-SZER-TÁR és a XI. kerület Újbudai Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzéseken vettem részt, melynek témakörei: A játékban rejlő fejlesztési lehetőségek (1990) A magatartás zavarokkal küzdő gyermekek (1994) A mozgásfejlesztés hatása más nevelési területekre (1995) Információ-technikai Alapismeretek (2001) Értékelés-mérés az oktatási-nevelési intézményekben (2002) Óvodai nevelés program és a gyakorlat összevetése (2002) Mentálhigiéniás Alapprogram Pedagógusoknak (2004) A közoktatási intézmények ellenőrzése, önell. (2005) Intézményi értékelési feladatok, módsz. a min.irány.rend. (2008) SZERTELENÜL egészségfejlesztés, drogprev. bűnmegel. (2009) Tanévkezdés a törvényi változások tükrében (2012) Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben-oktatásban (2012) Viselkedéskultúra európaiság hitelesség protokoll (2012) Cselekvő, felfedező tevékenység szervezésének módszertana (2014) 4

5 Óvodapedagógusi és vezetői munkaköröm gyakorlatát segítették az alábbi élményeim: A középiskolai évek alatt négy éven áttanultam színjátszást, beszédművelést, beszédtechnikát, színháztörténetet és színpadi mozgást, két évig néptáncoltam. Kisiskolás korom óta szertornáztam, versenyszerűen eveztem, és kézilabdáztam tól számítógép használata és műszaki beállítottságom segítette az autodidakta módon való tanulásomat az informatika és az internet világában. Munkahelyeim: ACRYL Kisszövetkezet bedolgozó Napköziotthonos Óvoda (Bp. XI. Lecke u ) képesítés nélküli óvónő Napköziotthonos Óvoda (Bp. XI. Csiki-hegyek u. 11.) óvodatitkár Napköziotthonos Óvoda (Bp. XI. Kanizsai u ) 1999-től Nyitnikék Óvoda óvodapedagógus-iskola előkészítő fejlesztő nagycsoport, ill. főiskolai hallgatók gyakorlat-vezetője Újbudai Cseperedő Óvoda (Bp. Albert u ) 2000-től óvodavezető Valaki egyszer azt mondta: Nem élhetünk a mának és nem tervezhetjük a jövőt, ha nem ismerjük a múltunkat. 5

6 3 Vezetői pályázatom törvényi háttere és felhasznált dokumentumok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 6

7 Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok: Önértékelési kézikönyv óvodák számára Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció Újbuda Esélyegyenlőségi Programja Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzati minőségirányítási programja Újbudai Mozgolóda Óvoda Alapító Okirat Újbudai Lurkó Óvoda Alapító Okirat Újbudai Cseperedő Óvoda Alapító Okirat Mozgolódós Program Újbudai Cseperedő Óvoda Pedagógiai Programja Lurkó Óvoda nevelési programja Szervezeti és Működési Szabályzat Mozgolóda Óvoda Lurkó Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Cseperedő Óvoda Házirend Mozgolóda Óvoda Házirend Lurkó Óvoda Házirend Cseperedő Óvoda JÉZUSKA ÖLTÖZTETÉSÉRŐL LEVÉL ŐNEKI MAGÁNAK ( Móra Ferenc 1930) Dr. Vass Vilmos előadásai a motivációról 7

8 4 Pedagógiai hitvallásom A gyermek feltétel nélküli szeretete, tisztelete számomra elsődleges. Emellett kötelességünk az óvó-védő, biztonságos, nyugodt, szeretettel, bizalommal teljes, jókedvű, pozitív légkört megteremteni, melyben személyisége önmaga tempójában hatékonyan tud fejlődni. Segítő, nevelő és fejlesztő munkával és sok-sok gondoskodással, terelgetjük őket a felnőtté válás útján, az önellátó, később önálló élet felé. (nem is gondolják milyen hamar eljön ez az idő) Az érzelmi biztonságot nyújtó közösségi légkörben egészséges, jó kapcsolatteremtő gyermek igényes lesz önmagával és másokkal szemben is. A felnőtt közösség példamutatása, etikai, erkölcsi normái modellt adhatnak a gyermekek számára. Befogadó, támogató, következetes óvodai nevelés megvalósításával a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődése, a gyermeki személyiség kibontakozásának sokrétű támogatása a célom. Az életkori, az egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével és a családok tiszteletben tartásával kell együtt nevelnünk a jövő nemzedékét. A gyermek érdeke az első, fontos hogy időben megkapja differenciálást, a kellő fejlesztést, a felzárkóztatást, vagy tehetséggondozást. Az óvoda legyen tevékenységközpontú, tapasztalja, érzékelje az őt körülvevő dolgokat, eseményeket. Használja képzeletét, kreativitását, logikus gondolkodását a helyzetek vagy feladatok megoldásához. Mint, óvodavezetőnek fontos, hogy a felnőtt nevelő és őket segítő alkalmazotti közösség hozzáállása a gyermekekhez legyen humánus és humanista. A gyermek olyan, mint a szeizmográf, érzékeli az őt körülvevő felnőttek hangulatát, jó és rossz kedvét. Mi is emberek vagyunk, sokszor túlterheltek, de erről nem ők tehetnek, így amikor velük vagyunk, legyünk elkötelezettek hivatásunknak és arra az időre dobjuk magunk mögé a problémákat és élvezzük a kicsikkel töltött minden pillanatot. Legyünk felszabadultak és töltődjünk a gyermekek csacsogó meséléséből, kacagásából, szeretetéből és öleléséből. Magad légy olyan, amilyenné fiadat tenni szeretnéd (Deák Ferenc) 8

9 5 Helyzetelemzés 5.1 Szociokulturális háttér Az Óvodák épületei a forgalmas főútvonalak, csomópontok közelében, de mégis védettebb, csendesebb utcákban helyezkednek el. A körzetben élő családok többségének kulturális és anyagi háttere jónak mondható, nevelésben igényesek, számítanak az óvónők szakmai segítségére, pedagógiai tapasztalataira. A szülők, a családok fontosnak tartják az együttnevelést, szívesen és aktívan vesznek részt az óvodák szervezett programjain. Támogatják a helyi nevelési programok megvalósítását, segítik az egészséges életmód megalapozását, a mozgás kiemelt fejlesztését, és a környezetvédelmét, mind három intézményben és a Lurkó Óvoda Lépésről-lépésre tematikáját. A mai gazdasági válság nagyban érinti a családokat, többen jelezték, munka nélkül maradtak vagy törlesztő részleteik emelkedtek és gondot jelent az étkezési díj befizetése. A tartozók rövid időn belül rendezik kintlévőségüket. Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetési és rendszeres gyermekvédelmi támogatás sokat segít a nehézségekkel küzdő háztartásokban. A családok aktívak az óvoda közösségi életében, látva a nevelő munkát, hitelességet bizalommal fordulnak nevelési kérdéseikkel az óvodapedagógushoz. Tanácsaikat elfogadják, megfogadják, így sikeres a három illetve négy év a csoportokban és eredményes az iskolakezdés is. Újbudai Mozgolóda Óvoda rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők (100% kedvezmény) 9fő 3 és több gyermekes (alanyi 50% kedvezmény) 33fő tartós beteg(50% kedvezmény) 1 fő + 7 fő SNI 50% veszélyeztetett 0 fő hátrányos helyzetű 9 fő halmozottan hátrányos helyzetű 0 fő Újbudai Lurkó Óvoda rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők (100% kedvezmény) 12 fő 3 és több gyermekes (alanyi 50% kedvezmény) 24 fő tartós beteg(50% kedvezmény) 1 fő + 3 fő SNI 50 % veszélyeztetett 1 fő hátrányos helyzetű 0 fő halmozottan hátrányos helyzetű 0 fő 9

10 Újbudai Cseperedő Óvoda rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők (100% kedvezmény) 12 fő 3 és több gyermekes (alanyi 50% kedvezmény) 12 fő tartós beteg(50% kedvezmény) 1 fő + 1fő SNI 50% veszélyeztetett 0 fő hátrányos helyzetű 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű 0 fő A gyermekjóléti központtal minden felelős rendszeres kapcsolatot tart, de látható az adatokból, hogy szerencsére a gyermekek rendezett körülmények között élnek, gondozottak, ellátottak. A felnőtt közösségekre (szülőkre és alkalmazottakra egyaránt) jellemző az egymás iránti tisztelet, a kölcsönös megbecsülés, mindenki igyekszik megtalálni egymásban a szakmai és emberi értékeket. Bár bennünk van a megfelelni vágyás a magunk által kitűzött célokhoz és értékrendhez ragaszkodunk, persze figyelembe véve a mindenkori pedagógiai programokban megfogalmazott értékeket, a kerület nevelési és pedagógiai koncepcióját, és annak céljait. A gyermeklétszám adatok 2015 májusában a következőképpen alakultak. Az Újbudai Mozgolóda Óvodában kilenc osztatlan, azaz vegyes csoportban növekednek a gyermekek. Jelenlegi létszám: 217 fő Újbudai Mozgolóda Óvoda Kotyogó - Topogók Nyúlelőző Teknőcök Daloló Kiscinkék Száguldó Katicák létszám 22 fő 25 fő 25 fő 25 fő 26 fő ebből SNI 2 fő 0 fő 1 fő 0 fő 0 fő gyermek Tányértalpas Mackónép Újbudai Mozgolóda Óvoda Ugrándoz ó Mókusok Ugri-bugri Nyulacskák Szorgosdolgos Méhecskék Tüskéshátú sünikék létszám 25 fő 25 fő 24 fő 20 fő ebből SNI 0 fő 1 fő 1 fő 2 fő gyermek Azon SNI-s gyermekek száma, akik az alapító okirat szerint itt tartózkodhatnak: 5 fő, akiknek más papírjuk van: 2 fő. 10

11 Korcsoportonkénti megoszlás az összes gyermek figyelembe vételével Újbudai kiscsoportos középsőcsoportos nagycsoportos Összesen Mozgolóda Óvoda 85 fő 59 fő 73 fő 217 fő A Újbudai Lurkó Óvoda hat csoportja szintén osztatlan, azaz vegyes csoportban várja a gyermekeket. Jelenlegi létszám: 150 fő Újbudai Lurkó Óvoda Süni csoport Maci csoport Nyuszi csoport Méhecske /Zümi/ csoport Bari csoport Katica csoport létszám 25 fő 23 fő 26 fő 26 fő 27 fő 23 fő ebből SNI 1 fő 1 fő 0 fő 0 fő 1 fő 2 fő gyermek Korcsoportonkénti megoszlás az összes gyermek figyelembe vételével Újbudai kiscsoportos középsőcsoportos nagycsoportos Összesen Lurkó Óvoda 29 fő 50 fő 71 fő 150 fő Az Újbudai Cseperedő Óvoda öt csoportos 127 férőhelyes. Három homogén (különböző korcsoportú kis-, középső és nagy) és két vegyes csoportja van. Jelenlegi létszám: 125 fő Újbudai Cseperedő Óvoda piros nagy csoport kék középső csoport zöld kis csoport sárga vegyes csoport lila vegyes csoport létszám 24 fő 23 fő 25 fő 26 fő 27 fő 0 fő 0 fő 0 fő 1 fő 0 fő SNI gyermek fő/ hánynak számít összesen: Korcsoportonkénti megoszlás az összes gyermek figyelembe vételével Újbudai kiscsoportos középsőcsoportos nagycsoportos Összesen Cseperedő Óvoda 35 fő 39 fő 51 fő 125 fő Mind három óvodánál a beiratkozáskor a csoportválasztásnál lehetőség szerint figyelembe veszik a szülők kéréseit, igényeit. 11

12 5.2 Személyi feltételek - humán erőforrások alakulása Újbudai Mozgolóda Óvoda óvodapedagógusok összesen: főiskolai végzettségű óvodapedagógus főiskola+szakvizsgázott óvodapedagógus gyakornok 19 fő 19 fő 3 fő 3 fő Pedagógus minősítettek Pedagógus minősítésre vár Portfóliót készít 2015-ben 0 fő 2015-ben 3 fő 2015-ben.2 fő Technikai dolgozók létszáma: 17 fő Tartósan távol lévők száma (Gyed, Gyes, betegállomány): 2 fő Üres álláshely: 0 Újbudai Lurkó Óvoda óvodapedagógusok összesen: főiskolai végzettségű óvodapedagógus főiskola+szakvizsgázott óvodapedagógus gyakornok 13 fő 8 fő 4 fő 1 fő óvodapszichológus: 1 fő (gyakornok) Jelenleg a Lurkó Óvoda foglalkoztatja, ez változni fog, mert mind három óvodát másmás pszichológus látja el és a koncepció tervezete szerint bővül a pszichológusok köre és így ősztől új munkatársunk lesz. pedagógus minősítettek pedagógus minősítésre vár portfóliót készít 2015-ben 0 fő 2015-ben 0 fő 2015-ben.0 fő Technikai dolgozók létszáma: 11 fő 12

13 Tartósan távol lévők száma (Gyed, Gyes, betegállomány): 0 fő Üres álláshely: 0,6 Újbudai Cseperedő Óvoda óvodapedagógusok összesen: főiskolai végzettségű óvodapedagógus főiskola+szakvizsgázott óvodapedagógus gyakornok 11 fő 9 fő 2 fő 2 fő pedagógus minősítettek pedagógus minősítésre vár portfóliót készít 2015-ben 0 fő 2015-ben 2 fő 2015-ben.3 fő Technikai dolgozók létszáma: 12,5 Tartósan távol lévők száma (Gyed, Gyes, betegállomány): Üres álláshely: 0 1 fő Az intézmények a fent felsorolt humán erőforrással évek óta folyamatosan biztosítják az intézmények kiegyensúlyozott működését. Óvónőink nyitottak, érdeklődőek, munkájukra jellemző a folyamatos megújulásra, jobbításra való törekvés. A nevelő munkát segítő munkatársak (pedagógus asszisztensek, dadus nénik) és a technikai dolgozók (konyhai dolgozók, takarítók, kertész, gondnok), azaz alkalmazotti közösség együttes munkája segíti a mindennapok hatékony és biztonságot adó munkáját. Az óvodatitkárok jelen vannak a mindennapi kommunikációban, adminisztrációban, határidős, a gazdasági tanügy-igazgatási nyilvántartásban. A napi ebédlemondások, telefonos ügyintézés mellett, a kapcsolattartás a kollégákkal, szülőkkel, az önkormányzattal, Gameszszal, ek kezelése, egyebek között sokrétű feladatuk. 13

14 5.3 Tárgyi feltételek Újbudai Mozgolóda Óvoda, mint székhely a legnagyobb csoport illetve létszámmal működő, 1977-ben épült földszintes épület. Körül ölelik a négyszintes épületek, és a nagy fák a környék utcái felöl. Az épület egy szintes, hosszú-hosszú, napfénytől világos folyosójáról nyílnak az öltözők, melyekből először nyolc, majd 2006 tól kilenc csoport működik. Minden csoportszoba terasszal csatlakozik az udvarhoz. A jól felszerelt udvarrészek egymás mellet, de nem egymástól elszeparálva helyezkednek el. A játszócsoportok 3x3-as bontásban használják az udvari eszközöket. Egy tálalókonyha látja el az étkeztetés előkészítését. Szakkör, szabadidős tevékenységhez vannak szabad terek, helységek. A kezdetektől a tornaterem rendelkezésre áll a gyermek csoportoknak. Eszközeik kiemelt szerepet kapnak, így minden fejlesztési terület ellátása biztosított. A csoportok rendelkeznek egy alap eszközállománnyal. Ennek selejtezése, beszerzésükre vonatkozó javaslattétel az óvónők munkájának részét képezi. Az eszközök másik részét maguk választják a gyermek fejlődési üteme, szükséglete, érdeklődése, neme alapján. A közös beszerzéseket a nevelőközösség megbeszéli, egyezteti, közösen hoz döntést. (Mozgolódos program) Újbudai Lurkó Óvoda, mint leendő telephely hat csoporttal nyitott meg kapuit, 1976-ban. Az utcafronttól eldugva, a kertes házakkal körül vett csendes terület, annak majdnem közepén helyezkedik el a kétszintes óvoda épülete. Nyílászárókat kicserélték és redőnnyel árnyékolnak. Mindkét oldalán játszó udvarrész van kialakítva a csoportok részére. A 1980-as évek közepén alakították ki a főzőkonyha helyén a tornaszobát. A földszinten egy kisebb átvevő és előkészítő, az emeleti nagyobb látja el a fenti négy csoportot. Újbudai Cseperedő Óvoda, mint második leendő telephely, négy csoporttal ben épült, így a legöregebb a sorban ben a gondnoki lakás átalakításával, már öt csoporttal üzemel. A kétszintes panelépület doboz -hatását, esztétikailag ellensúlyozzák az épület előtt és az utcafront felüli zöld növényzet. A nyílászárók cseréje befejeződött, a csoportszobák redőnnyel ellátottak ben pályázaton nyert összegből építettek az óvodához, így készült el a tornaterem. Egy fogadó nagy konyha, és egy emeleti kiskonyha látja el az étkeztetést. 14

15 A zárt hatalmas fákkal védett udvarokon, több funkciós fa játszóegységekkel, homokozókkal a gyermekek játék- és mozgásigényét a szabadban eltöltött időben maximálisan kielégíthetjük. A mászókák alatt gumitégla van, viszont az egyéb helyeken a talajt borító felület sok helyen kikopott, ezért porosak, egészségtelenek. A fák alatt, vagy ahol sok gyermek játszik, már pedig itt játszik, a fű sokszor nem marad meg, hiába próbáltak utána füvezni, ez mindenhol problémát jelent. Az óvó-védő intézkedések keretében bejáratok számkódos nyitással működnek, így a bejáratok sokkal biztonságosabbak lettek. A nyári munkákról, egyik intézmény sem kapott pontos visszajelzést. Májusban a kötelező eszközök meglétét, hiányát vagy csere szükségességét a fenntartó bekérte, ennek későbbi tervezése, beszerzése az aktuális munkatervek része lesz. 6 Pedagógiai értékek Mind három intézmény hosszú évek óta dolgozott nevelési, később pedagógiai programján. A nevelőtestületek figyelembe vették a helyi adottságokat, a családok igényeit, a szakmai tudásukat és elkötelezettségüket. Az évek alatt hagyományokat, rituálékat teremtettek, szívesen vállaltak új feladatokat, ahogy a társadalom és az elvárás is alakult. Az Alapító Okirat szerint a nevelési fő profil és SNI specializációk intézményenként: Dél-Kelenföldi Óvoda jelenlegi elnevezés Fő profil Sajátos nevelési igény Újbudai Mozgolóda Óvoda Újbudai Lurkó Óvoda Újbudai Cseperedő Óvoda Egészséges életvitel, mozgásfejlesztés, ünneptől ünnepig gondolkodnak és terveznek Lépésről-lépésre projektekben gondolkodnak és terveznek Egészséges életmódra nevelés, a mozgás megszerettetése, ünnepek és hagyományok tematikájával terveznek és gondolkodnak, Boróka Manó nyomdokában mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavar enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavar enyhe értelmi fogyatékos, egyéb érzékszervi fogyatékos, látássérült gyermekek közül a gyengén látó, hallássérült gyermekek közül a nagyothalló ill. műtéti úton helyreállított hallású gyermek, egyéb pszichés fejlődési zavar 15

16 Mozgolódában, Lurkóban és a Cseperedőben is összecsengenek a gondolatok a pedagógiai programokban. Hasonló programokban vesznek részt, mint például az Újbuda Környezetes Óvodája pályázaton, mert minden régiónkban nagyon fontos a környezettudatos nevelés. Sok külső program szervezésére vállalkoznak a testületek, kirándulások, múzeum, bábszínház látogatás, a Lurkó és Cseperedő ovisoknak Soltvadkertre hetes tábort szerveznek, melyet a szülők külön önköltséges alapon vállalnak. Mozgolódók és a Cseperedők Tehetségpontként működnek és részt vettek a kerület által szervezett "Közös a világunk!" óvodai érzékenyítő programon, mellyel a másság elfogadása volt a cél. Gergely Ildikó testnevelés korszerű tanítását, alkalmazását segítő gyakorlati képzést sokan elvégezték nevelőtestületekből. Cseperedők harmadszorra kapták meg a Zöld Óvoda címet és Madárbarát kertként is, többször dicséretben részesült. Ebben segítségükre van a Boróka Manó program. Egy-egy szakmai munkaközösség működik a nevelési területek fejlesztéséhez, melyet az évnyitó nevelői értekezleten választottak a nevelőtestületek. Mozgolóda és a Lurkó rendelkezik égető kemencével, szakköröket szerveznek a gyermekek lelkesedését és kreativitását kihasználva a Kerámiakuckóban és Kézműves szakkörben. Az óvodák támogatóik, azaz a szülők szervezésével létrehozott, Közhasznú Alapítványokkal rendelkeznek, melyek a pedagógiai programok megvalósítását, nevelési céljaik elérését segítik, eszköz fejlesztésében számíthatnak rájuk. 7 A jövő tervezése és annak ütemezése 7.1 Szociokulturális háttér Mára a családok életében sok változás történt, a gazdasági válság, a munkaerő piac folyamatos alakulásához nekik is alkalmazkodni kellett. A családi támogatások által érezhetően megemelkedett a gyermekvállalási kedv. Így viszont megnőtt a nagycsaládosok száma. A másik oldalról viszont sajnos családok bomlottak meg és az egyedül maradt 16

17 szülőkre, legalább olyan nagy gonddal szükséges odafigyelni. Az együtt nevelő szülőknél az idő hiánya illetve a nevelés egysége okozhat gondot, sokszor a kezelhetetlenséget vagy magatartászavart, szociális éretlenséget az otthoni következetesség hiánya okozza vagy okozhatja. Így már most ide csatolnám a létszám nagysága (503 fő) miatt a gyermekvédelmi felelősök folyamatos konzultációja egymással és az óvónénik visszacsatolása havonta, a gyermekek körüli változásokról. Persze rendkívüli esetben azonnali intézkedést igénylő helyzetnél, a Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolatfelvétel. Fontos megismerni a szülők igényeit a fakultációs programok területén, melyek közül eddig sikeresen működtek a Lecke utcai épületnél: néptánc kerámia szakkör foci zenepalota balett a Bornemissza utcában: kézműves szakkör kosár-ovi játékos angol néptánc az Albert utcában: labdás foci zene ovi izgő-mozgó torna úszás játékos vízhez szoktatás A következő nevelési években, továbbra is biztosítjuk, a nevelőtestület által támogatott, a programokhoz illeszkedő sikeres fakultációkat. A Dél-Kelenföldi Óvoda várhatóan 503 gyermekkel kezdi meg működését os nevelési évben. 17

18 7.2 Humán erőforrás Az összeolvadás utáni munkaerőforrás adatai Pedagógus létszám Technikai dolgozói összesen létszám teljes rész teljes rész Mozgolóda 20 óvónő 0 17 fő 0 38 fő Lecke u. 1 Székhely pszichológus Dél- Kelenföldi Óvoda Lurkó Bornemissza u. telephely Cseperedő Albert u. telephely 12 óvónő 0 11 fő 0 23 fő 10 óvónő 0 12 fő 0,5 fő 22,5 fő összesen: 43 fő 0 fő 40 fő 0,5 fő 83,5 fő Minden csoportban két szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, közvetlen segítőik szakképzett dajkák és pedagógusasszisztensek. A nevelőtestület jelenlegi tagjai közül 6 óvodapedagógus a vezetésem alatt a Cseperedő Óvodában jártak gyakorlatra és záróvizsgáztak óvónő jelöltként. Mára sikeres óvodapedagógusok. Szükség és igény szerint külső szakemberek segítik a gyermekek fejlesztését, logopédus, gyógytornász, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, szurdopedagógus és pszichológus. A tapasztaltabb és fiatalabb dajkák, technikai dolgozók egymást és a pedagógusokat segítik a programok megvalósításában. Célom, hogy bármikor nevelőpartnerként segíthessenek a gyermekek ellátásában. Gondoskodni kell az üres vagy helyettesítő szerződéses álláshelyek meghirdetéséről, a szeptemberi kezdésre a kellő dolgozói létszám felvételéről, a szülési szabadság, tartós betegállomány és szerződések lejártával. A munkák elkezdéséhez, átgondolásához és az esetleges átszervezéshez feltétlenül igényelném a független óvodavezető-helyettes státuszt. (melléklet 1.sz. ábra) A segítségével az átszervezési időszakban összedolgozva, rendszerezve talán kicsit könnyebb lesz az átállás, az új szemléletmód kialakítása. A kollégák rugalmasságára számítok az átalakításban. Már annyiszor megújultunk, innovatív az óvónői csapat. Tudom, sokan nehezen élik meg a változásokat, de ha feladataként tekintünk az elkövetkező időszakra sokkal gördülékenyebb lesz a megvalósítás. 18

19 Az óvodatitkárok munkakörének, kompetenciájának és időbeosztásának átgondolása szükségszerű, de abban várjuk a szülők partnerségét, hogy türelemmel kezeljék az esetleges problémás helyzeteket, melyre megoldást lehet, hogy nem azonnal kapnak. Amennyiben olyan hord erejű a nehézség, rögtön segítséget ad a megbízott telephelyvezető vagy annak helyettese, de indokolatlanul nem hívjuk ki a csoportból a gyermekek felügyelete mellől. Rendkívül fontos, hogy a közösségek megismerjék egymást, ehhez a nevelés nélküli munkanapokat vesszük igénybe, illetve a telephelyek közötti közös programok szervezését az éves munkatervben kitűzzük. A közös nevelői és alkalmazotti megbeszélések segítik, a hasonló gondolatok és problémák megismerését. Családias légkört az óvodabővítéssel nem veszíthetjük el, de dolgoznunk kell az összeszokásért az együttműködésért. 7.3 Tárgyi feltételek A csoportszobai és udvari tárgyi eszközök minden épületben megfelelnek a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet mellékletét képező kötelező eszköz és felszerelési jegyzéknek. A meglévő tárgyi feltételek a gyermekek ellátásához, neveléséhez, a változatos játéktevékenységekhez és mozgásigényük kielégítéséhez sokrétű lehetőséget biztosítanak. A 2015 májusában összeírásra került eszközökből az öt-öt legfontosabb telephelyenként: Dél-Kelenföld Óvoda Mozgolóda székhely gyermek asztalok gyermek székek cd-s magnók tornapadok gyermek öltöző padok Dél-Kelenföld Óvoda Lurkó Óvoda telephely gyermekfektetők és ehhez tároló szekrények gyermeköltöző szekrények gyermek asztalok, székek felnőtt öltöző szekrények projektor és vetítővászon Dél-Kelenföld Óvoda Cseperedő Óvoda telephely gyermekfektetők pótlása segítő szakemberek részére bútorzat, polcok öltözőszekrény udvari játék mozgásfejlesztő udvari babaház 2014 őszén leltár volt a Lurkó és Cseperedő telephelyen. Az eszközök beszerzésben nagy szerepe van az Alapítványoknak, mindegyik külön cégbíróság által bejegyezve a telephelyeken működnek. Feltétlenül szükséges megtartani ezt a működési formát, mert ezen alapító okiratok tartalmazzák a három nevelési terület támogatását megfogalmazó célokat, feladatokat, paramétereket, melyek által a szülők, a családok, ismerősök, régi szülők pártolhatják szeretett és megbecsült intézményüket. 19

20 Mozgolóda Közhasznú Alapítvány Gyermekálom Alapítvány (közhasznú) Cseperedjünk Egészségesen Alapítvány (közhasznú) 7.4 Gazdálkodás A bizottságok tájékoztatása szerint folyamatban lévő pénzügyi tranzakciók még az Újbuda Környezettudatos Óvodája pályázati összegek (mind három telephely), táborok támogatásának felhasználása (Lurkó, Cseperedő) és a Cseperedő telephelyen a 2014-es évről eszközbeszerzés, öltözőszekrények megvásárlása. Egyben beszámoltak arról, hogy az intézmények, mind bérben, mind dologi költségekben a részarányos felhasználást teljesítik július 30.-ig. Mind három telephely költségvetése összefolyik a összeolvadás után, így fontos rögzíteni az átvételkor a pillanatnyi pénzügyi mérleget. Főleg azért, mert a november 30-ig érvényes részarányos és telephelyenkénti felhasználás szükségszerű és igen fontos. A következő költségvetés tervezésénél már egyszerűbb lesz a jövedelem analitika és egyéb statisztikák vezetésével. Közvetlen partnereink közé sorolom, a Humánszolgálati Igazgatóság oktatásért és gazdálkodásért felelős kollégák és GAMESZ (Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat, röviden: Újbuda Gamesz) munkatársait, akikkel napi kapcsolattartásban vagyunk. Jómagam és kollégáim tapasztalata, hogy minden esetben segítőkészen álltak kérdéseinkhez, problémáinkhoz. Bárkihez fordultunk, mindig türelemmel, odafigyeléssel kaptam vagy kaptunk segítséget a munkatársaktól. A mindennapi munkánkhoz elengedhetetlen hátországi támogatás a jogi és gazdasági útvesztőkben az aktuális jogszabályok, törvényi változások kereteinek megértéséhez és alkalmazásához. GAMESZ-szal az új megállapodások megkötése, esetleges banki kiadások csökkentése hosszú távú feladat. (pénzfelvétel, csekk nyomtatás, bankkártya telephelyenként, bankkártyás fizetés a szülők részére) Az óvodatitkári feladatok: KIR munkaügy kezelése, jövedelem analitika pontos vezetése, dologi kiadások nyilvántartása, munkaruha nyilvántartás, egészségügyi csomagok rendelése, caffetéria jogszerű felhasználása és vezetése, Etelka étkezési program, Titán költségvetési program kezelése, leltár nyomon követése, szabadságok nyilvántartása, folyamatos kapcsolattartás Gamesszal, Magyar Államkincstárral 20

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben