I. Bánk Község Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bánk Község Önkormányzata"

Átírás

1 5. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk az eltelt időszakban. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete rendelkezésünkre állt. A fejlesztési terveinkhez pályázati lehetőségeket kerestünk, a támogatásokról még nem minden esetben született meg a döntés. Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén e Ft volt, záró egyenlegünk szeptember 30-án e Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként folyamatosan lekötött összeg e Ft (csatorna viziközmű társulat bankszámla maradványának átvezetett és elkülönített egyenlege). A Bánk-Tolmács Körjegyzőség féléves záró bankszámlaegyenlege 474 e Ft. A évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzata (a jelenlegi módosítást megelőzően) e Ft. Az elért bevétel e Ft, a teljesítés 91,4 %-os. Kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 67 %-os. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található. Bevételek alakulása I. Bánk Község Önkormányzata Működési bevételeink Igazgatási szolgáltatási díjból 7 e Ft bevételt értünk el eljárási díjbevételként. Ezzel a bevétellel nem számoltunk eredeti költségvetésünkben. Saját működési bevételünk előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 81,1%. - Vendég étkezésre bevételt nem terveztünk, mivel év elején nem mutatkozott rá igény, nem volt, aki a szolgáltatást igénybe vette volna. Viszont idő közben igény merült fel, és a vendég étkeztetés révén 28 e Ft bevételünk keletkezett. - Szállásdíj bevételünk e Ft, a teljesítés 83,2%. Az előirányzott e Ft-os bevételt a szilveszteri hétvége kedvező értékesítése esetén várhatóan teljesíteni tudjuk. - Fénymásolásból 36 e Ft bevételt értünk el, a teljesítés 72%-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel e Ft. Az éves előirányzathoz képest 76% a teljesítés. A tárgyévre 6000 m 3 beszállítást terveztünk, az időszaki teljesítés 4350 m 3. A beszállítás üteme m 3 /hó, ezzel várhatóan teljesíteni tudjuk a tervet. 1

2 - Szemétszállítási díjból e Ft bevételt értünk el a tervezett e Ft-hoz képest, a teljesítés 75,9%. A díjfizetés határideje az üdülősöknél október 31., illetve az állandó lakosonál december 31, ezért számíthatunk a bevételi terv teljesítésére. - A Bánki Nyár rendezvény jegybevétele e Ft. Ez a tervezetthez képest alul maradt, 82% a teljesítési arány. - Bérleti díj tervezett éves bevétele e Ft. Az eddig elért bevétel e Ft, a teljesítés 91,8%. A tárgyévben még a tóparti büfé és a faház hasznosításából, valamint kisebb közterület-használati díjakból várunk bevételt. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege e Ft, a teljesítés 77,5%-os, ami időarányosnak mondható. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból és a dolgozók részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 528 e Ft, 66,7%-os. A bevétel alakulása a tényleges telefon forgalom függvénye, és a tény adat alacsonyabb volt a tervezettnél. - Kártérítési bevételünk egyrészt a Tó-strand pénztár épületének az ivóvíz-vezeték csőtörése folytán keletkezett rongálódás miatt a Nyugat-Nógrád Vízmú Kft. biztosítójától kapott kártérítési összeg, 460 ezer Ft. További bevételünk származott abból, hogy egy lezáródott bírósági perből adódóan kártérítést kaptunk, (bírósági végrehajtási eljárás útján sikerült behajtani a bíróság által megítélt összeget) összege 73 e Ft. Kamatbevételünk 47 e Ft, mely a lekötött betétünk év eleji visszavezetésekor keletkezett. (Ez az előző évi lekötés kamata.) A betét összege (szennyvízközmű bankszámláról átvezetett maradvány) folyamatos betétként a kamatok tőkésítésével újra lekötésre került, ezért a lekötés ideje alatt nem jelentkezik kamatbevétel. Az év végéig várhatóan sikerül szabad pénzeszközeink lekötéséből további kamatbevételt elérnünk. Kamatbevétellel nem számoltunk eddig költségvetésünkben, mivel csekély volt a leköthető pénzeszközünk összege. A novemberi betét lekötés által kb. 27 e Ft további kamatbevétel várható év végéig. Áfa bevételünk e Ft, a teljesítés 80,2%-os. Az Áfa bevétel a saját bevételekkel arányosan keletkezett. Sajátos működési bevételeink összege e Ft, a tervezett e Ft-hoz képest 87,8 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele e Ft, a teljesítés 91,3%. A kintlévőségeink behajtásából várunk még bevételt a tárgyévben, az előirányzatot várhatóan teljesíteni tudjuk. - Magánszemélyek kommunális adójából 467 e Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 86,5%-a. A befizetési határidő lejárt, az év hátralévő részében a végrehajtási eljárások eredményéből várható még bevétel. - Idegenforgalmi adóból e Ft a teljesítés (ez több mint 16 ezer vendégéjszakát jelent), az éves előirányzathoz, e Ft-hoz képest a teljesítés már a háromnegyedév végén 124,4%. A tervezetthez képest rendkívül kedvezően alakult a tény adat, és az év hátralévő részében főként az ünnepekhez kapcsolódóan további bevételt várunk. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye, így sok piaci, bizonytalansági tényező befolyásolja. A bevételek igen kedvezően alakultak a harmadik negyedévben, e Ft az eddigi bevétel, az előirányzat e Ft, a teljesítés aránya 116,1%. - Késedelmi pótlékból 162 e Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 81%-a. - SZJA bevételünk ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 76,9 %-a került utalásra. (Ez az arány az éves 13-szori utalás üteméből adódik, melyet központilag határoznak meg minden évre.) - A gépjárműadó bevétel e Ft-volt, az előirányzotthoz képest 96,1 % a teljesítés aránya. Az adóbefizetési határidőn (09.15.) túl vagyunk, már csak a tartozások behajtásából várható bevétel, így a teljesítés az elvártnak megfelelő. - Talajterhelési díjból 271 e Ft bevételt értünk el a tervezett 350 e Ft-hoz képest, a teljesítés 77,4%. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett bevallani és megfizetni, így további jelentős bevételre már nem számítunk a tárgyévben. Kintlévőségünk összege a 10 e Ft-ot sem éri el. 2

3 - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 67 e Ft bevételt értünk el. Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk e Ft, melynek teljesítési aránya 112,6%. Ez a teljesítési arány az év közben megítélt támogatások folyósításából adódik, az előirányzatok a mostani módosítás során kerülnek rendezésre. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege e Ft, a teljesítés 76,9%-os. - Központosított előirányzatot több címen kaptunk, összesen e Ft-ot. A teljesítési arány 1810%, mivel több támogatásról év közben született döntés, és az eredeti költségvetésben nem szerepelt. Ezen a címen eredeti költségvetésünkben 540 e Ft bevétel volt tervezhető, mely a kisebbségi önkormányzat alaptámogatási összege. - A kisebbségi önkormányzat részére járó állami támogatást (alap és feladat szempont szerint év közben megítélt) összege 371 e Ft, melyet a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére átadtuk. - Vizitdíj visszatérítésre 6 e Ft bevételt kaptunk, melyet kifizettünk az igénylő részére. - Az év eleji 5%-os bérfejlesztéshez e Ft összegben állami támogatást kaptunk. Ezt pályázat útján kaptuk, melyet április hónapban nyújtottunk be, ezért a költségvetésben nem került tervezésre. - Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására kapott támogatás összege e Ft. - Kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz, pedagógus továbbképzés céljára kaptunk, 16 e Ft összegben. Ezen a jogcímen nem várunk már támogatást, mivel a társulás miatt Tolmács igényli szeptember hónaptól. - Szociális feladatokhoz kapott kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, lakásfenntartási támogatáshoz és közcélú foglalkoztatásra, együtt e Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 95,5%, mivel az éves közcélú foglalkoztatáshoz nyújtott központi támogatás keretösszegét teljes egészében felhasználtuk. - Egyéb központi támogatásként a közszférában dolgozók egyszeri kötelező 15 ezer Ft-os kereset kiegészítésére 297 e Ft állami támogatást kaptunk, melyről év közben született döntés, így a költségvetés készítésekor nem volt ismert. A évi 13. havi juttatás januári kifizetéséhez e Ft központi támogatást kaptunk. Ezen bevételeket eredetileg nem tudtuk tervezni, mivel a támogatás nem volt ismert számunkra. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk e Ft, a teljesítés 64,3%-os. A tervezett értékesítések közül szeptember 30-ig a tó partján lévő 106/6 hrsz-ú (volt iszaptároló) és két lakótelek értékesítése bonyolódott le teljes egészében. A Patkó utcai telkek közül három lakótelekre vételárelőleget kaptunk 347 e Ft összegben. (A vételár kiegyenlítésére a negyedik negyedévben került sor.) A Tó-strand területéből történő területrész vételárából az első részlet, e Ft érkezett számlánkra, a teljes vételár december hónapban kerül kiegyenlítésre. Hozambevételek A mezőgazdasági területek vadászati célra történő használata által 26 e Ft bevételt kaptunk a vadásztársaságoktól. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt e Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Ennek legnagyobb részét az Ifa által sikerült elérnünk. 3

4 Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítési arány 87%. Részleteiben nézve: - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: A parkőr közös foglalkoztatására a Horgászegyesülettől kapott összeg 840 e Ft; Majális tombola bevételéből kapott támogatás 99 e Ft. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 353 e Ft, Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatásához 55 e Ft, Közhasznú foglalkoztatásra (közterület takarítók) átvett pénzeszköz 621 e Ft, Mozgókönyvtár támogatására kistérségtől kapott támogatás összege 450 e Ft, Bánki Nyár évi pályázati támogatása e Ft, SZJA évi támogatásából pótlólag utalt rész 523 e Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege e Ft. Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése címén 125 e Ft bevételt értünk el. A teljesítés aránya 54,4%-os. Egy család támogatását a banki hozzájárulás hiánya miatt nem folyósítottuk, így a törlesztést sem kezdték meg, a költségvetés tervezésekor viszont ezzel a bevétellel is számoltunk. Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) 7.193e Ft igénybevételre került. Kiadások alakulása Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 76,5 %. A teljesítés időarányosnak mondható, többlet kiadás a nem rendszeres sajátos juttatások (táppénz) területén keletkezett, ezzel arányosan a rendszeres bérnél megtakarítás jelentkezik. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 78,7%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. A táppénz hozzájárulás összegét, 127 e Ft-ot eredetileg nem terveztük, fedezetét a bérmegtakarítás adja. Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 74,7%. Részleteiben nézve: - Készletbeszerzésre fordított összeg e Ft, az előirányzott összeg 61,9 %-a került felhasználásra. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 342 e Ft, a tervezett összeg 80,9 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. Az elektronikus levelezés elterjedésével rengeteg szakmai anyag (adatlapok, nyomtatványok, dokumentációk) kinyomtatása ránk hárul. 4

5 - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 162 e Ft-ot költöttünk, a felhasználás 53,6%-os. Az előfizetési díjak jellemzően év végén lesznek esedékesek. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 89,3%-át 357 e Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. A magasabb teljesítési arány az üzemanyag árak nem várt arányú emelkedéséből adódik. Az év hátralévő részében kisebb igénybevételre számítunk. - Szakmai anyagra csupán 9 e Ft-ot költött az óvoda, az előirányzott 100 e Ft-ból. Vásárlásaikat jellemzően az év vége felé ütemezik, elsősorban karácsonyi ajándékként új játékok vásárlására fordítják. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 561 e Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg e Ft. A Tóparti házba tervezett televízió beszerzés az idei évben már nem valósul meg. Számítástechnikai és irodai eszköz beszerzésére tervezett összeg 50%-át használtuk fel, a közhasznú munkásaink számára tervezett munkaeszközöket nem vásároltunk meg. - Munkaruha juttatás kifizetése valamennyi dolgozónk részére megtörtént, a tervezett összeg 92,9%-át, 195 e Ft-ot használtunk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 503 e Ft, a teljesítés 61,3%. Jellemzően tisztítószerek, kerti növények kerültek beszerzése. - Kommunikációs távközlési szolgáltatások területén 887 e Ft a kiadás, az előirányzott e Fthoz képest 63,1 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet költségét. A tavalyi év tényadata alapján tervezett kiadásnál a takarékos gazdálkodásnak és a bevezetett csoportos ingyenes mobiltelefon-rendszernek köszönhetően megtakarítást értünk el. - Vásárolt élelmezésre e Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 73,9 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 50 e Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 83%-os, nem jellemző más bérleti díj felmerülése az év folyamán. - Közüzemi díjak összege e Ft, a tervben megjelölt e Ft-hoz képest 67,4 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően alakul. - Karbantartási kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 93,1 %. Részleteiben nézve: Tóparti ház riasztó-rendszer javítása és bejárati ajtó szerelése 291 e Ft; Tó-strand pénztár épület helyreállítása a káresemény miatt 257 e Ft; Tó-strand épületében villamosenergia-rendszer fejlesztése 260 e Ft; traktor és fűnyírók karbantartása 120 e Ft; festék beszerzés 23 e Ft; gépi földmunka kiadás 42 e Ft (földutak karbantartása miatt); áram hálózat karbantartás 15 e Ft (a karszt-kútnál és a viziszivattyúnál kisebb szerelés), nagyterem bádogos munkálatai 110 e Ft; ifjúsági klub karbantartása (OSB lap vásárlás, sportsarok) 40 e Ft, páncélszekrény- és fénymásoló javítás 34 e Ft, számítógép hálózat karbantartása 23 e Ft, óvoda-könyvtár épületének (fűtés, nyílászárók) karbantartása e Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege e Ft, a teljesítés 83,5%. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti ház) 440 e Ft; majális és gyermeknap kiadása 374 e Ft; Bánki Nyár fellépti kiadásai e Ft; posta költség 461 e Ft; banki költség 432 e Ft; ügyvédi kiadás 36 e Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása e Ft (ebből 760 e Ft a vízforgató berendezés kontroll vizsgálataira és a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 448 e Ft a szemét- és szennyvíztelep kötelező vizsgálatainak díja); értékbecslési-tervezési, Földhivatali költségek 252 e Ft; egyéb kiadások összege e Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, üzemorvos stb., jelentős tétel a tó-gazdai teendőkért kifizetett e Ft összeg). Alacsony a teljesítési arány az ügyvédi kiadásainknál, a továbbképzéseknél, és a térképészeti kiadásoknál, mivel a rendezési terv digitalizálására nem került sor, továbbképzésekre elsősorban az év végi jogszabályi változások miatt a negyedik negyedévben jelentkezünk majd. - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 197 e Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Vásárolt közszolgáltatás: az Uránuszt Kft-vel kötött megállapodás alapján a szemétszállítási szolgáltatásért fizetendő díj, melynek összege e Ft. A teljesítés 77,9%-os. - Általános forgalmi adó kiadásunk e Ft, a teljesítés 72,8%-os. - Belföldi kiküldetés címén 184 e Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 39,5%-os. Az alulteljesítés abból adódik, hogy kevesebb képzésen vettünk részt a tárgyévben. 5

6 - Reprezentációs kiadásaink összege 229 e Ft, a teljesítés 47,2%-os. Ezen kiadások nagyobbrészt a Bánki Nyár kapcsán jelentkeznek, takarékosan gazdálkodtunk a tárgyévben. - Reklám és propaganda kiadásaink összege 565 e Ft, 67,1%-os a teljesítés. Ez szintén a Bánki Nyár kiadásaihoz kapcsolódik, illetve a Tóparti Vendégház hirdetési költsége jelentkezik itt. Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege e Ft, az előirányzat összege e Ft, a teljesítés 78,1 %. Különféle pályázati díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, erdő művelésből való kivonás díja együttesen 715 e Ft kiadást jelentett az első félévben. Kamatkiadásként 793 e Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. (A magasabb teljesítési arány abból adódik, hogy az erdő terület művelési ágból történő kivonásának díját 193 e Ft-ot az eredeti költségvetésünkben nem terveztük.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, összegük e Ft, a teljesítés 75,8 %-os, arányosnak mondható. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély e Ft, 8 fő segélyezett részére, - Lakásfenntartási támogatás 103 e Ft, 3 fő részére, - Normatív ápolási díj e Ft, 5 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 229 e Ft, 2 fő részére, - Átmeneti segély 387 e Ft, 15 fő segélyezett részére, - Temetési segély 140 e Ft, 7 fő részére, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege e Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 39 fő részére 360 e Ft, Idősek részére decemberében adott karácsonyi utalvány kifizetése 531 e Ft, beiskolázási segély 306 e Ft 51 tanuló után, tanulóbérlet támogatása 118 e Ft 24 gyerek részére, gyermekvédelmi kedvezményezettek támogatására 55 Ft 10 gyermek után. - Közgyógyellátás után fizetendő térítési díj 1 fő után 31 e Ft. Egyéb pénzbeli juttatások összege 230 e Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink teljesített összege e Ft, az előirányzott összeg e Ft, a teljesítés 52,9 %. - Felújítási kiadásaink összege e Ft. Viziszínpad lelátó felújítása e Ft Tó utca felújításával kapcsolatban 169 e Ft kiadás jelentkezett, mely a tervezési költség és pályázati díj összege. (A Tó utca felújítása megvalósult, a pénzügyi elszámolás, kivitelező kifizetése és a támogatás lehívása folyamatban van, a negyedik negyedévben jelentkezik.) Szondi utca felújításával kapcsolatban 150 e Ft kiadás keletkezett, mely a tervezési kiadás összege. (A pályázatról még nem született döntés, a nem hivatalos információnk szerint december hónapban várható döntés.) - Beruházási kiadásaink összege e Ft. Patkó utca közművesítésére e Ft-ot fordítottunk, Járda kialakítására (pályázat benyújtva) 536 e Ft a kifizetett tervezési és eljárási díj, Buszmegálló kialakítására (pályázat benyújtva) 488 e Ft a kifizetett tervezési és eljárási díj. (A járda és a buszmegálló kialakítása, valamint a Szondi utca felújítása egy pályázat.) További kiadásokra a pályázatunk elbírálása alapján kerül sor. 6

7 Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítés 57,6%. (A bánki egyesületek részére a még át nem utalt támogatások átutalására a 4. negyedévben került sor.) A teljesítési arány viszonylag alacsony, ez abból adódik, hogy a műszaki előadó foglalkoztatásához a megállapodás szerinti ütemben utalunk, így az első három negyedévben csupán a hozzájárulás 50%-át kellett utalnunk, a könyvtári könyvek beszerzéséhez átadott támogatás folyósítására a a 4. negyedévben kerül sor. - Államháztartáson belülre működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 786 e Ft. Orvosi ügyelet fenntartására 170 e Ft, Műszaki előadó foglalkoztatásához 384 e Ft, Rétság Általános Iskolának a évi napközis ellátáshoz hozzájárulásként utalt 212 e Ft, Farsangi bál támogatására 20 e Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszközök összege e Ft. Egyház és egyházi kirándulás támogatása 125 e Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 130 e Ft, Sportegyesület támogatása e Ft, Alapítványi támogatás 20 e Ft, Vizitdíj visszatérítés összege 6 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk összege 450 e Ft. - A Sportegyesület részére átadott fejlesztési támogatás összege 150 e Ft, - Lakáshoz-jutás támogatására 300 e Ft vissza nem térítendő támogatást adtunk. A Hulladékgazdálkodási Társulás részére tervezett e Ft pályázati önrész kifizetésére az év folyamán sor kerül. Hitelek A Horgászegyesülettől évben felvett 1 millió Ft-os hitelt teljes összegben visszafizettük az első félévben. Az MFB-s fejlesztési hitelünkből 330 e Ft-ot fizettünk vissza a tárgyévben. Támogatási kölcsönök Lakáshoz-jutás támogatására kölcsönt (visszatérítendő kamatmentes támogatást) nem nyújtottunk az első háromnegyed évben. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk tervezett összege e Ft. A gazdálkodás egyensúlyának megtartásával és a többlet bevételeink miatt ezt meghaladó záró pénzkészlettel számolhatunk év végére. Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége e Ft, az átutalt finanszírozás összege e Ft. A finanszírozás 70,8%-a került átutalásra a körjegyzőség bankszámlájára. II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Bevételek alakulása Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből e Ft, 70,8 % átutalásra került. Átvett pénzeszközök Az országos népszavazás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 454 e Ft. 7

8 Kiadások alakulása Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 68,5 %. A teljesítésnél bérmegtakarítás mutatkozik, mely egy dolgozó tartós betegségből adódó távollétéből fakad. A nem rendszeres sajátos juttatások betegszabadság juttatása - terén többlet kiadásunk van, ezzel párhuzamosan a rendszeres személyi juttatás terén megtakarításunk jelentkezik. Külső személyi juttatás a népszavazásban közreműködő választási bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíj, melynek összege 199 e Ft. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 72,1%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. A táppénz hozzájárulás nem tervezett kiadás, összege 188 e Ft, fedezete a bérmegtakarításból biztosított. Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 156 e Ft összegű kifizetés jelentkezik. Ezen a címen kiadást eredetileg nem terveztünk, ebből a kiadásból 88 e Ft az országos népszavazáshoz kapcsolódóan merült fel. A dologi kiadások a népszavazásra átvett pénzeszközből kerültek finanszírozásra. A Takarnet szolgáltatás (Földhivatali on-line rendszer) belépési és igénybevételi költsége 68 e Ft, ezt az önkormányzatnak többlet finanszírozással kell biztosítania, mivel eredetileg nem terveztük. III. Összefoglalás Összességében a évi gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. Működési feladatainknál nem jelentkeztek nem tervezett kiadások, illetve a bevételek is terveink szerint folytak be. Felhalmozási bevételeink meghaladják várakozásainkat, a felhalmozási kiadásaink egy része függőben van a pályázati döntés hiányában. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, a gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, november 5. Tisztelettel: Ivanics András polgármester../2008. (XI.17.) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. A évi költségvetés háromnegyed éves teljesítését e Ft bevétellel és e Ft kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 8

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 2. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről 2. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióról

Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióról 6. Napirend Előterjesztés a ról Tisztelt Képviselő-testület! Kidolgoztuk és előkészítettük a 2009. évi költségvetési terv előzetes irányszámait. Terveinkben a gazdasági válság következtében bekövetkező

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2009. gazdálkodásának pénzügyi háttere

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2015. gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről. I. Bánk Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről. I. Bánk Község Önkormányzata 1. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 699 fő. A községben 546 db üdülő

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 2. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzatának 2014. háromnegyed-éves gazdálkodásának

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Mezőőri szolgálat működésének támogatása --------------- 16 797 e Ft

Mezőőri szolgálat működésének támogatása --------------- 16 797 e Ft BESZÁMOLÓ a 2012. I-III. negyed évi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 90.35%-ban teljesültek az I-III. negyed évben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. -a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016. év BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 360 0 Személyi juttatások 489 421 507 853 103,77 ebből Normatíva

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben