I. Bánk Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bánk Község Önkormányzata"

Átírás

1 5. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk az eltelt időszakban. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete rendelkezésünkre állt. A fejlesztési terveinkhez pályázati lehetőségeket kerestünk, a támogatásokról még nem minden esetben született meg a döntés. Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén e Ft volt, záró egyenlegünk szeptember 30-án e Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként folyamatosan lekötött összeg e Ft (csatorna viziközmű társulat bankszámla maradványának átvezetett és elkülönített egyenlege). A Bánk-Tolmács Körjegyzőség féléves záró bankszámlaegyenlege 474 e Ft. A évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzata (a jelenlegi módosítást megelőzően) e Ft. Az elért bevétel e Ft, a teljesítés 91,4 %-os. Kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 67 %-os. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található. Bevételek alakulása I. Bánk Község Önkormányzata Működési bevételeink Igazgatási szolgáltatási díjból 7 e Ft bevételt értünk el eljárási díjbevételként. Ezzel a bevétellel nem számoltunk eredeti költségvetésünkben. Saját működési bevételünk előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 81,1%. - Vendég étkezésre bevételt nem terveztünk, mivel év elején nem mutatkozott rá igény, nem volt, aki a szolgáltatást igénybe vette volna. Viszont idő közben igény merült fel, és a vendég étkeztetés révén 28 e Ft bevételünk keletkezett. - Szállásdíj bevételünk e Ft, a teljesítés 83,2%. Az előirányzott e Ft-os bevételt a szilveszteri hétvége kedvező értékesítése esetén várhatóan teljesíteni tudjuk. - Fénymásolásból 36 e Ft bevételt értünk el, a teljesítés 72%-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel e Ft. Az éves előirányzathoz képest 76% a teljesítés. A tárgyévre 6000 m 3 beszállítást terveztünk, az időszaki teljesítés 4350 m 3. A beszállítás üteme m 3 /hó, ezzel várhatóan teljesíteni tudjuk a tervet. 1

2 - Szemétszállítási díjból e Ft bevételt értünk el a tervezett e Ft-hoz képest, a teljesítés 75,9%. A díjfizetés határideje az üdülősöknél október 31., illetve az állandó lakosonál december 31, ezért számíthatunk a bevételi terv teljesítésére. - A Bánki Nyár rendezvény jegybevétele e Ft. Ez a tervezetthez képest alul maradt, 82% a teljesítési arány. - Bérleti díj tervezett éves bevétele e Ft. Az eddig elért bevétel e Ft, a teljesítés 91,8%. A tárgyévben még a tóparti büfé és a faház hasznosításából, valamint kisebb közterület-használati díjakból várunk bevételt. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege e Ft, a teljesítés 77,5%-os, ami időarányosnak mondható. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból és a dolgozók részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 528 e Ft, 66,7%-os. A bevétel alakulása a tényleges telefon forgalom függvénye, és a tény adat alacsonyabb volt a tervezettnél. - Kártérítési bevételünk egyrészt a Tó-strand pénztár épületének az ivóvíz-vezeték csőtörése folytán keletkezett rongálódás miatt a Nyugat-Nógrád Vízmú Kft. biztosítójától kapott kártérítési összeg, 460 ezer Ft. További bevételünk származott abból, hogy egy lezáródott bírósági perből adódóan kártérítést kaptunk, (bírósági végrehajtási eljárás útján sikerült behajtani a bíróság által megítélt összeget) összege 73 e Ft. Kamatbevételünk 47 e Ft, mely a lekötött betétünk év eleji visszavezetésekor keletkezett. (Ez az előző évi lekötés kamata.) A betét összege (szennyvízközmű bankszámláról átvezetett maradvány) folyamatos betétként a kamatok tőkésítésével újra lekötésre került, ezért a lekötés ideje alatt nem jelentkezik kamatbevétel. Az év végéig várhatóan sikerül szabad pénzeszközeink lekötéséből további kamatbevételt elérnünk. Kamatbevétellel nem számoltunk eddig költségvetésünkben, mivel csekély volt a leköthető pénzeszközünk összege. A novemberi betét lekötés által kb. 27 e Ft további kamatbevétel várható év végéig. Áfa bevételünk e Ft, a teljesítés 80,2%-os. Az Áfa bevétel a saját bevételekkel arányosan keletkezett. Sajátos működési bevételeink összege e Ft, a tervezett e Ft-hoz képest 87,8 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele e Ft, a teljesítés 91,3%. A kintlévőségeink behajtásából várunk még bevételt a tárgyévben, az előirányzatot várhatóan teljesíteni tudjuk. - Magánszemélyek kommunális adójából 467 e Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 86,5%-a. A befizetési határidő lejárt, az év hátralévő részében a végrehajtási eljárások eredményéből várható még bevétel. - Idegenforgalmi adóból e Ft a teljesítés (ez több mint 16 ezer vendégéjszakát jelent), az éves előirányzathoz, e Ft-hoz képest a teljesítés már a háromnegyedév végén 124,4%. A tervezetthez képest rendkívül kedvezően alakult a tény adat, és az év hátralévő részében főként az ünnepekhez kapcsolódóan további bevételt várunk. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye, így sok piaci, bizonytalansági tényező befolyásolja. A bevételek igen kedvezően alakultak a harmadik negyedévben, e Ft az eddigi bevétel, az előirányzat e Ft, a teljesítés aránya 116,1%. - Késedelmi pótlékból 162 e Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 81%-a. - SZJA bevételünk ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 76,9 %-a került utalásra. (Ez az arány az éves 13-szori utalás üteméből adódik, melyet központilag határoznak meg minden évre.) - A gépjárműadó bevétel e Ft-volt, az előirányzotthoz képest 96,1 % a teljesítés aránya. Az adóbefizetési határidőn (09.15.) túl vagyunk, már csak a tartozások behajtásából várható bevétel, így a teljesítés az elvártnak megfelelő. - Talajterhelési díjból 271 e Ft bevételt értünk el a tervezett 350 e Ft-hoz képest, a teljesítés 77,4%. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett bevallani és megfizetni, így további jelentős bevételre már nem számítunk a tárgyévben. Kintlévőségünk összege a 10 e Ft-ot sem éri el. 2

3 - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 67 e Ft bevételt értünk el. Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk e Ft, melynek teljesítési aránya 112,6%. Ez a teljesítési arány az év közben megítélt támogatások folyósításából adódik, az előirányzatok a mostani módosítás során kerülnek rendezésre. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege e Ft, a teljesítés 76,9%-os. - Központosított előirányzatot több címen kaptunk, összesen e Ft-ot. A teljesítési arány 1810%, mivel több támogatásról év közben született döntés, és az eredeti költségvetésben nem szerepelt. Ezen a címen eredeti költségvetésünkben 540 e Ft bevétel volt tervezhető, mely a kisebbségi önkormányzat alaptámogatási összege. - A kisebbségi önkormányzat részére járó állami támogatást (alap és feladat szempont szerint év közben megítélt) összege 371 e Ft, melyet a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére átadtuk. - Vizitdíj visszatérítésre 6 e Ft bevételt kaptunk, melyet kifizettünk az igénylő részére. - Az év eleji 5%-os bérfejlesztéshez e Ft összegben állami támogatást kaptunk. Ezt pályázat útján kaptuk, melyet április hónapban nyújtottunk be, ezért a költségvetésben nem került tervezésre. - Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására kapott támogatás összege e Ft. - Kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz, pedagógus továbbképzés céljára kaptunk, 16 e Ft összegben. Ezen a jogcímen nem várunk már támogatást, mivel a társulás miatt Tolmács igényli szeptember hónaptól. - Szociális feladatokhoz kapott kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, lakásfenntartási támogatáshoz és közcélú foglalkoztatásra, együtt e Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 95,5%, mivel az éves közcélú foglalkoztatáshoz nyújtott központi támogatás keretösszegét teljes egészében felhasználtuk. - Egyéb központi támogatásként a közszférában dolgozók egyszeri kötelező 15 ezer Ft-os kereset kiegészítésére 297 e Ft állami támogatást kaptunk, melyről év közben született döntés, így a költségvetés készítésekor nem volt ismert. A évi 13. havi juttatás januári kifizetéséhez e Ft központi támogatást kaptunk. Ezen bevételeket eredetileg nem tudtuk tervezni, mivel a támogatás nem volt ismert számunkra. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk e Ft, a teljesítés 64,3%-os. A tervezett értékesítések közül szeptember 30-ig a tó partján lévő 106/6 hrsz-ú (volt iszaptároló) és két lakótelek értékesítése bonyolódott le teljes egészében. A Patkó utcai telkek közül három lakótelekre vételárelőleget kaptunk 347 e Ft összegben. (A vételár kiegyenlítésére a negyedik negyedévben került sor.) A Tó-strand területéből történő területrész vételárából az első részlet, e Ft érkezett számlánkra, a teljes vételár december hónapban kerül kiegyenlítésre. Hozambevételek A mezőgazdasági területek vadászati célra történő használata által 26 e Ft bevételt kaptunk a vadásztársaságoktól. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt e Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Ennek legnagyobb részét az Ifa által sikerült elérnünk. 3

4 Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítési arány 87%. Részleteiben nézve: - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: A parkőr közös foglalkoztatására a Horgászegyesülettől kapott összeg 840 e Ft; Majális tombola bevételéből kapott támogatás 99 e Ft. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 353 e Ft, Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatásához 55 e Ft, Közhasznú foglalkoztatásra (közterület takarítók) átvett pénzeszköz 621 e Ft, Mozgókönyvtár támogatására kistérségtől kapott támogatás összege 450 e Ft, Bánki Nyár évi pályázati támogatása e Ft, SZJA évi támogatásából pótlólag utalt rész 523 e Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege e Ft. Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése címén 125 e Ft bevételt értünk el. A teljesítés aránya 54,4%-os. Egy család támogatását a banki hozzájárulás hiánya miatt nem folyósítottuk, így a törlesztést sem kezdték meg, a költségvetés tervezésekor viszont ezzel a bevétellel is számoltunk. Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) 7.193e Ft igénybevételre került. Kiadások alakulása Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 76,5 %. A teljesítés időarányosnak mondható, többlet kiadás a nem rendszeres sajátos juttatások (táppénz) területén keletkezett, ezzel arányosan a rendszeres bérnél megtakarítás jelentkezik. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 78,7%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. A táppénz hozzájárulás összegét, 127 e Ft-ot eredetileg nem terveztük, fedezetét a bérmegtakarítás adja. Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 74,7%. Részleteiben nézve: - Készletbeszerzésre fordított összeg e Ft, az előirányzott összeg 61,9 %-a került felhasználásra. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 342 e Ft, a tervezett összeg 80,9 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. Az elektronikus levelezés elterjedésével rengeteg szakmai anyag (adatlapok, nyomtatványok, dokumentációk) kinyomtatása ránk hárul. 4

5 - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 162 e Ft-ot költöttünk, a felhasználás 53,6%-os. Az előfizetési díjak jellemzően év végén lesznek esedékesek. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 89,3%-át 357 e Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. A magasabb teljesítési arány az üzemanyag árak nem várt arányú emelkedéséből adódik. Az év hátralévő részében kisebb igénybevételre számítunk. - Szakmai anyagra csupán 9 e Ft-ot költött az óvoda, az előirányzott 100 e Ft-ból. Vásárlásaikat jellemzően az év vége felé ütemezik, elsősorban karácsonyi ajándékként új játékok vásárlására fordítják. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 561 e Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg e Ft. A Tóparti házba tervezett televízió beszerzés az idei évben már nem valósul meg. Számítástechnikai és irodai eszköz beszerzésére tervezett összeg 50%-át használtuk fel, a közhasznú munkásaink számára tervezett munkaeszközöket nem vásároltunk meg. - Munkaruha juttatás kifizetése valamennyi dolgozónk részére megtörtént, a tervezett összeg 92,9%-át, 195 e Ft-ot használtunk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 503 e Ft, a teljesítés 61,3%. Jellemzően tisztítószerek, kerti növények kerültek beszerzése. - Kommunikációs távközlési szolgáltatások területén 887 e Ft a kiadás, az előirányzott e Fthoz képest 63,1 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet költségét. A tavalyi év tényadata alapján tervezett kiadásnál a takarékos gazdálkodásnak és a bevezetett csoportos ingyenes mobiltelefon-rendszernek köszönhetően megtakarítást értünk el. - Vásárolt élelmezésre e Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 73,9 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 50 e Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 83%-os, nem jellemző más bérleti díj felmerülése az év folyamán. - Közüzemi díjak összege e Ft, a tervben megjelölt e Ft-hoz képest 67,4 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően alakul. - Karbantartási kiadásaink összege e Ft, a teljesítés 93,1 %. Részleteiben nézve: Tóparti ház riasztó-rendszer javítása és bejárati ajtó szerelése 291 e Ft; Tó-strand pénztár épület helyreállítása a káresemény miatt 257 e Ft; Tó-strand épületében villamosenergia-rendszer fejlesztése 260 e Ft; traktor és fűnyírók karbantartása 120 e Ft; festék beszerzés 23 e Ft; gépi földmunka kiadás 42 e Ft (földutak karbantartása miatt); áram hálózat karbantartás 15 e Ft (a karszt-kútnál és a viziszivattyúnál kisebb szerelés), nagyterem bádogos munkálatai 110 e Ft; ifjúsági klub karbantartása (OSB lap vásárlás, sportsarok) 40 e Ft, páncélszekrény- és fénymásoló javítás 34 e Ft, számítógép hálózat karbantartása 23 e Ft, óvoda-könyvtár épületének (fűtés, nyílászárók) karbantartása e Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege e Ft, a teljesítés 83,5%. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti ház) 440 e Ft; majális és gyermeknap kiadása 374 e Ft; Bánki Nyár fellépti kiadásai e Ft; posta költség 461 e Ft; banki költség 432 e Ft; ügyvédi kiadás 36 e Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása e Ft (ebből 760 e Ft a vízforgató berendezés kontroll vizsgálataira és a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 448 e Ft a szemét- és szennyvíztelep kötelező vizsgálatainak díja); értékbecslési-tervezési, Földhivatali költségek 252 e Ft; egyéb kiadások összege e Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, üzemorvos stb., jelentős tétel a tó-gazdai teendőkért kifizetett e Ft összeg). Alacsony a teljesítési arány az ügyvédi kiadásainknál, a továbbképzéseknél, és a térképészeti kiadásoknál, mivel a rendezési terv digitalizálására nem került sor, továbbképzésekre elsősorban az év végi jogszabályi változások miatt a negyedik negyedévben jelentkezünk majd. - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 197 e Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Vásárolt közszolgáltatás: az Uránuszt Kft-vel kötött megállapodás alapján a szemétszállítási szolgáltatásért fizetendő díj, melynek összege e Ft. A teljesítés 77,9%-os. - Általános forgalmi adó kiadásunk e Ft, a teljesítés 72,8%-os. - Belföldi kiküldetés címén 184 e Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 39,5%-os. Az alulteljesítés abból adódik, hogy kevesebb képzésen vettünk részt a tárgyévben. 5

6 - Reprezentációs kiadásaink összege 229 e Ft, a teljesítés 47,2%-os. Ezen kiadások nagyobbrészt a Bánki Nyár kapcsán jelentkeznek, takarékosan gazdálkodtunk a tárgyévben. - Reklám és propaganda kiadásaink összege 565 e Ft, 67,1%-os a teljesítés. Ez szintén a Bánki Nyár kiadásaihoz kapcsolódik, illetve a Tóparti Vendégház hirdetési költsége jelentkezik itt. Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege e Ft, az előirányzat összege e Ft, a teljesítés 78,1 %. Különféle pályázati díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, erdő művelésből való kivonás díja együttesen 715 e Ft kiadást jelentett az első félévben. Kamatkiadásként 793 e Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. (A magasabb teljesítési arány abból adódik, hogy az erdő terület művelési ágból történő kivonásának díját 193 e Ft-ot az eredeti költségvetésünkben nem terveztük.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, összegük e Ft, a teljesítés 75,8 %-os, arányosnak mondható. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély e Ft, 8 fő segélyezett részére, - Lakásfenntartási támogatás 103 e Ft, 3 fő részére, - Normatív ápolási díj e Ft, 5 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 229 e Ft, 2 fő részére, - Átmeneti segély 387 e Ft, 15 fő segélyezett részére, - Temetési segély 140 e Ft, 7 fő részére, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege e Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 39 fő részére 360 e Ft, Idősek részére decemberében adott karácsonyi utalvány kifizetése 531 e Ft, beiskolázási segély 306 e Ft 51 tanuló után, tanulóbérlet támogatása 118 e Ft 24 gyerek részére, gyermekvédelmi kedvezményezettek támogatására 55 Ft 10 gyermek után. - Közgyógyellátás után fizetendő térítési díj 1 fő után 31 e Ft. Egyéb pénzbeli juttatások összege 230 e Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink teljesített összege e Ft, az előirányzott összeg e Ft, a teljesítés 52,9 %. - Felújítási kiadásaink összege e Ft. Viziszínpad lelátó felújítása e Ft Tó utca felújításával kapcsolatban 169 e Ft kiadás jelentkezett, mely a tervezési költség és pályázati díj összege. (A Tó utca felújítása megvalósult, a pénzügyi elszámolás, kivitelező kifizetése és a támogatás lehívása folyamatban van, a negyedik negyedévben jelentkezik.) Szondi utca felújításával kapcsolatban 150 e Ft kiadás keletkezett, mely a tervezési kiadás összege. (A pályázatról még nem született döntés, a nem hivatalos információnk szerint december hónapban várható döntés.) - Beruházási kiadásaink összege e Ft. Patkó utca közművesítésére e Ft-ot fordítottunk, Járda kialakítására (pályázat benyújtva) 536 e Ft a kifizetett tervezési és eljárási díj, Buszmegálló kialakítására (pályázat benyújtva) 488 e Ft a kifizetett tervezési és eljárási díj. (A járda és a buszmegálló kialakítása, valamint a Szondi utca felújítása egy pályázat.) További kiadásokra a pályázatunk elbírálása alapján kerül sor. 6

7 Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege e Ft, a teljesítés 57,6%. (A bánki egyesületek részére a még át nem utalt támogatások átutalására a 4. negyedévben került sor.) A teljesítési arány viszonylag alacsony, ez abból adódik, hogy a műszaki előadó foglalkoztatásához a megállapodás szerinti ütemben utalunk, így az első három negyedévben csupán a hozzájárulás 50%-át kellett utalnunk, a könyvtári könyvek beszerzéséhez átadott támogatás folyósítására a a 4. negyedévben kerül sor. - Államháztartáson belülre működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 786 e Ft. Orvosi ügyelet fenntartására 170 e Ft, Műszaki előadó foglalkoztatásához 384 e Ft, Rétság Általános Iskolának a évi napközis ellátáshoz hozzájárulásként utalt 212 e Ft, Farsangi bál támogatására 20 e Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszközök összege e Ft. Egyház és egyházi kirándulás támogatása 125 e Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 130 e Ft, Sportegyesület támogatása e Ft, Alapítványi támogatás 20 e Ft, Vizitdíj visszatérítés összege 6 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk összege 450 e Ft. - A Sportegyesület részére átadott fejlesztési támogatás összege 150 e Ft, - Lakáshoz-jutás támogatására 300 e Ft vissza nem térítendő támogatást adtunk. A Hulladékgazdálkodási Társulás részére tervezett e Ft pályázati önrész kifizetésére az év folyamán sor kerül. Hitelek A Horgászegyesülettől évben felvett 1 millió Ft-os hitelt teljes összegben visszafizettük az első félévben. Az MFB-s fejlesztési hitelünkből 330 e Ft-ot fizettünk vissza a tárgyévben. Támogatási kölcsönök Lakáshoz-jutás támogatására kölcsönt (visszatérítendő kamatmentes támogatást) nem nyújtottunk az első háromnegyed évben. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk tervezett összege e Ft. A gazdálkodás egyensúlyának megtartásával és a többlet bevételeink miatt ezt meghaladó záró pénzkészlettel számolhatunk év végére. Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége e Ft, az átutalt finanszírozás összege e Ft. A finanszírozás 70,8%-a került átutalásra a körjegyzőség bankszámlájára. II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Bevételek alakulása Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből e Ft, 70,8 % átutalásra került. Átvett pénzeszközök Az országos népszavazás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 454 e Ft. 7

8 Kiadások alakulása Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 68,5 %. A teljesítésnél bérmegtakarítás mutatkozik, mely egy dolgozó tartós betegségből adódó távollétéből fakad. A nem rendszeres sajátos juttatások betegszabadság juttatása - terén többlet kiadásunk van, ezzel párhuzamosan a rendszeres személyi juttatás terén megtakarításunk jelentkezik. Külső személyi juttatás a népszavazásban közreműködő választási bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíj, melynek összege 199 e Ft. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 72,1%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. A táppénz hozzájárulás nem tervezett kiadás, összege 188 e Ft, fedezete a bérmegtakarításból biztosított. Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 156 e Ft összegű kifizetés jelentkezik. Ezen a címen kiadást eredetileg nem terveztünk, ebből a kiadásból 88 e Ft az országos népszavazáshoz kapcsolódóan merült fel. A dologi kiadások a népszavazásra átvett pénzeszközből kerültek finanszírozásra. A Takarnet szolgáltatás (Földhivatali on-line rendszer) belépési és igénybevételi költsége 68 e Ft, ezt az önkormányzatnak többlet finanszírozással kell biztosítania, mivel eredetileg nem terveztük. III. Összefoglalás Összességében a évi gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. Működési feladatainknál nem jelentkeztek nem tervezett kiadások, illetve a bevételek is terveink szerint folytak be. Felhalmozási bevételeink meghaladják várakozásainkat, a felhalmozási kiadásaink egy része függőben van a pályázati döntés hiányában. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, a gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, november 5. Tisztelettel: Ivanics András polgármester../2008. (XI.17.) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. A évi költségvetés háromnegyed éves teljesítését e Ft bevétellel és e Ft kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 8

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben