BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről"

Átírás

1 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret takarékos gazdálkodással sikerült biztosítani. A következőkben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az Önkormányzat és Bánki Törpe Óvoda intézmény bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege az 1. mellékletben található. A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege január 1-jén ezer Ft volt, a záró egyenleg szeptember 30-án ezer Ft volt. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek I. Önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai bevétele ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg ezer Ft, a teljesítés 76 %-os. - Köznevelési feladatok támogatására kapott összeg 741 ezer Ft, a teljesítés 26 %. Az alacsony teljesítés az év közben megkezdett (nem január 1-jétől fennálló) működésből adódik. - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 52 %. - Kulturális feladatok támogatása címén ezer Ft a támogatás összege. - Központosított támogatásként a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra, idegenforgalmi feladatokra és a december havi bérkompenzáció biztosítására együtt ezer Ft támogatást nyújtott az állam. - Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók évi bérkompenzációjának kifizetéséhez biztosított az állam, 633 ezer Ft összegben. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Bánki Nyár programra lehívott támogatás összege 992 ezer Ft, - közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól ezer Ft. Közhatalmi bevételek - Helyi adóbevétel részleteiben nézve: - Építményadó bevétel ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. - Magánszemélyek kommunális adójából 604 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 101 %-a. 1

2 - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben kedvezően alakult, a teljesítés ezer Ft, 115 %. - Idegenforgalmi adó bevétel összege ezer Ft, a teljesítés 124 %, - Talajterhelési díj bevétele 404 ezer Ft, a teljesítés 135%. - Késedelmi pótlékból és bírságból 273 ezer Ft bevétel realizálódott, a teljesítés 109 %. - A gépjárműadó bevétel ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 115% a teljesítés aránya. Szolgáltatások bevételi összege ezer Ft, a teljesítési arány 101 %. Részleteiben nézve: - Szállásíj bevétel ezer Ft, a teljesítési arány 74 %. - Bánki Nyár bevétele ezer Ft, a teljesítés 141 %. - Bérleti díj bevételek ezer Ft, mely a tervezett bevétel 110 %-a. - Fénymásolási díj bevétele 30 ezer Ft, a teljesítés 60 %. - Behajtott szemétszállítási díj 34 ezer Ft. Közvetített szolgáltatások ellenértéke ezer Ft, mely a mobil telefondíjak dolgozók általi befizetéséből és a településrendezési terv módosítás kiadásainak megtérítéséből származik. Ellátási díjak bevétele az óvodás gyermekek, szociális étkezők és szociális ellátottak térítési díja, összege ezer Ft, a teljesítés 63 %-os. Áfa bevétel ezer Ft, a teljesítés 96 %. Egyéb működési bevétel címén kártérítési bevétel összege 252 ezer Ft, áramdíj visszatérítés összege 102 ezer Ft. Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 214 ezer Ft, mely a majális tombola bevétele. b) Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai bevétele 316 ezer Ft, mely a vis maior esemény kapcsán juttatott támogatás összege. Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről a Joe Murányi szobor létesítéséhez kapott Nemzeti Kulturális Alap támogatásának összege, ezer Ft. Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: a Polgárőr Egyesület fejlesztési céljaihoz nyújtott támogatást megelőlegező kölcsön visszatérítése, összege ezer Ft, valamint a lakáscélú kölcsönök visszafizetéséből 85 ezer Ft a bevétel. Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a Joe Murányi szobor létesítéséhez kapott támogatások összege, együtt ezer Ft. 2. Kiadások alakulása a) Működési kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított a ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 70 %. Ezen kiadások között jelentkezik a polgármester, az önkormányzatnál foglalkoztatott egy fő gépkocsivezető, egy fő szállodai alkalmazott, egy fő szociális gondozó, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér. 2

3 Választott tisztségviselők juttatásai a ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 76 %. Ezen a címen a képviselők juttatásai jelentkeznek. Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a 888 ezer Ft, a teljesítés 471 ezer Ft, 53 %; itt jelentkezik a kézbesítési-, takarítási- és a könyvtárosi megbízási díj. A munkaadót terhelő járulékok a ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 57 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Készletbeszerzésre fordított összeg ezer Ft, az előirányzott összeg 61 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések. Kommunikációs szolgáltatások területén 904 ezer Ft a kiadás, az előirányzott ezer Ft-hoz képest 86 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit. Jelentősebb kiadás a megszűnt windows XP számítógépes operációs rendszerről a windows 7 rendszerre való átállás költsége. Szolgáltatási kiadások - Vásárolt élelmezés kiadása ezer Ft, az 58 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik. - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege ezer Ft, az előirányzott 8 millió Fthoz képest 63 %-os a teljesítés. - Bérleti díj kiadásunk 27 ezer Ft. - Karbantartási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 107 %. Traktor és fűnyírók karbantartási kiadása 367 ezer Ft, vis maior kár munkálatai 367 ezer Ft, strand területén födém beszakadás munkálatai 273 ezer Ft, tóparti ház karbantartás 571 ezer Ft, vízelvezető árkok karbantartása (Juhász Gy. u., Kis u., Dózsa Gy. u., Pázsit utca) 937 ezer Ft, karszt kút karbantartás 42 ezer Ft, sportöltöző karbantartás 48 ezer Ft, óvoda karbantartás 43 ezer Ft, hivatal fűtés karbantartás 44 ezer Ft, fénymásoló karbantartás 56 ezer Ft. - Közvetített szolgáltatási kiadás összege ezer Ft, a teljesítés 72%. A telefon számlák kiadásai és a rendezési terv módosítás kiadásai jelentkeznek itt. - Szakmai szolgáltatási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 61 %. Jelentősebb kiadások a környezetvédelmi, tógazdai feladatok ellátása, valamint a tó vízminőségének megóvása terén jelentkeztek. - Egyéb szolgáltatások összege ezer Ft, teljesítés 104 %. Részleteiben: Hivatali kiadások ezer Ft, jellemzően a banki, postai költségek. Tóparti ház mosodai és egyéb kiadásai 538 ezer Ft. Kulturális rendezvények kiadásai ezer Ft. Könyvtár, óvoda, strand és községgazdálkodás egyéb kiadásai együtt 214 ezer Ft. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 709 ezer Ft, a teljesítés 109 %. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között ezer Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb kiadás (pl.biztosítások, eljárási díjak) ezer Ft. Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege. Részleteiben nézve: - Helyi megállapítású ápolási díj ezer Ft, - Közgyógy ellátás 30 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 456 ezer Ft, - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás 150 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 327 ezer Ft, - Önkormányzati segély pénzben kifizetett összege 515 ezer Ft, - Beiskolázási segély 252 ezer Ft, - Önkormányzati segély természetben 99 ezer Ft, - Gyermekvédelmi kedvezményezettek utalványa 41 ezer Ft, 3

4 - Karácsonyi utalványok tárgyévre áthúzódó elszámolásából 47 ezer Ft, - Hulladékgazdálkodási díj átvállalás támogatás 610 ezer Ft. Teljesítési arány: 46 %. Az alacsony teljesítési arány egyrészt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás alacsonyabb teljesítéséből adódik, mivel a támogatottak nagy arányban kerültek közfoglalkoztatásba bevonásra, mely időszakra támogatásban nem részesülnek, másrészt a karácsonyi utalvány 800 ezer Ftos a még nem került felhasználásra. Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre: a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához adott megelőlegező-hozzájárulás jelentkezik itt, mely visszatérítésre kerül, összege 400 ezer Ft. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre: Tolmács-Bánk Óvoda Társulás részére átadott pénzeszköz, összege ezer Ft; közfoglalkoztatás elszámolásakor a Munkaügyi Központ részére 26 ezer Ft; Nézsa Önkormányzata részére a közös foglalkoztatás kiadásaira 37 ezer Ft. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: összege ezer Ft, a teljesítés 70%. Ezek: Orvosi ügyelet finanszírozása 179 ezer Ft, Rétsági Iskolai Szülői Munkaközösség támogatása 27 ezer Ft, Swing Jazz Alapítvány támogatása 250 ezer Ft, Alapítványi támogatás 10 ezer Ft, Egyház támogatása 100 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 260 ezer Ft, Sportegyesület támogatása ezer Ft, b) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások: Joe Murányi szobor létesítése kapcsán ezer Ft kiadás merült fel. Bánki Menyecske szobor készíttetése 309 ezer Ft kiadást jelentett. Nagyterem felújítása kapcsán 328 ezer Ft a kiadás. Ravatalozó felújítása kapcsán ezer Ft kiadás jelentkezett az I. félévben. Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre: lakáscélú kölcsön összege 250 ezer Ft, Polgárőr Egyesület kölcsön összege ezer Ft. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: lakáscélú támogatás összege 250 ezer Ft, valamint az Egyház részére nyújtott 1 millió Ft támogatási összeg. c) Finanszírozási kiadások Irányítószervi támogatást kap a Bánki Törpe Óvoda intézmény a költségvetési kiadásaira, a nyújtott támogatás összege ezer Ft. 4

5 1. Bevételek alakulása a) Finanszírozási bevételek II. Bánki Törpe Óvoda Irányítószervi támogatást kap a Bánki Törpe Óvoda intézmény a költségvetési kiadásaira, a nyújtott támogatás jelentkezik itt bevételként, összege ezer Ft. 2. Kiadások alakulása a) Működési kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított a ezer Ft, a teljesítés 837 ezer Ft, 28 %. Itt az óvodai dolgozók bér kiadásai jelentkeznek. A munkaadót terhelő járulékok a 803 ezer Ft, a teljesítés 225 ezer Ft, 28 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Készletbeszerzésre fordított összeg 20 ezer Ft munkaruha kiadás. Tájékoztatásként a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről: 1. Bevételek alakulása Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről ezer Ft, ez az országgyűlési képviselő és Európai Parlamenti képviselő választások kiadásaihoz kapott állami támogatás összege. Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből ezer Ft, 66 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes a ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 68 %. Külső személyi juttatások összege 634 ezer Ft, mely a választások kapcsán keletkezett, tervezett kiadás. A munkaadót terhelő járulékok a ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 69 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Dologi kiadásoknál összesen ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 89 %. A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, továbbképzések kiadása, irodaszer, nyomtatvány (választási kiadások kapcsán) beszerzésére fordított összeg jelentkezik kiadásként. Egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre 102 ezer Ft, ez az országgyűlési képviselő és Európai Parlamenti képviselő választások elszámolása kapcsán feladatelmaradás miatt visszafizetendő összeg. 5

6 ÖSSZEGZÉS Fentiek alapján az Önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel, az önkormányzat pénzügyi tartaléka növekedett. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása volt. Kérjük a gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, november 13. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 6

7 ../2014. (XI... ) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: Működési célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft, Közhatalmi bevételek ezer Ft, Működési bevételek ezer Ft, Működési célú átvett pénzeszközök 214 ezer Ft, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: Személyi jellegű kiadás ezer Ft, Munkaadó járulékai ezer Ft, Dologi kiadás ezer Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft, Egyéb működési célú kiadások ezer Ft, Beruházások ezer Ft, Felújítások ezer Ft, Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft, Intézményfinanszírozás kiadása ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -../2014. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánki Törpe Óvoda évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: Finanszírozási bevételek ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások jóváhagyja. 837 ezer Ft, 225 ezer Ft, 20 ezer Ft, Határidő: azonnal Felelős: - 7

8 ../2014. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: Működési célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft, Finanszírozási bevétel ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: Személyi jellegű kiadás ezer Ft, Munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft, Dologi kiadások ezer Ft, Egyéb működési célú kiadások 102 ezer Ft, jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 8

9 1. melléklet évi költségvetés bevételei és kiadásai háromnegyedéves teljesítése csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek ezer Ft-ban Működési bevételek Eredeti Módosított Teljesítés 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része Egyéb bírságok Késedelmi pótlék Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 410 Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Megnevezés I. Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés Működési bevételek összesen: Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről II. Bánki Törpe Óvoda 1. oldal

10 1. melléklet 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 813 Maradvány igénybevétele Államháztatáson belüli megelőlegezések 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: oldal

11 1. melléklet Megnevezés Kiadások Eredeti I. Önkormányzat Módosított Teljesítés Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda Módosított Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 355 Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 Társadalombiztosítási ellátások 42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás) 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj Egyéb nem intézményi ellátások Pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély Rendszeres szociális segély Teljesítés 3. oldal

12 1. melléklet Egyéb juttatás saját hatáskörben: beiskolázási segély Természetbeli ellátások: Önkormányzati segély Rászorultságtól függő normatív gyv. Kedvezmény 41 Egyéb juttatás saját hatáskörben: karácsonyi utalvány szemétdíj átvállalás Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 502 Elvonások és befizetések 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Településfejlesztési koncepció Szennyvíztisztítás megoldására tanulmány Ingatlanok beszerzése, létesítése 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Joe Murányi szobor Bánki Menyecske szobor Napkollektorok beszerzése Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások 71 Ingatlanok felújítása Nagyterem felújítása Ravatalozó felújítása Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: oldal

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben