III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás alapján megpályázom a III. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézet igazgatói állását. Lauth Gábor 1

2 "Nem a tanulás és a tudományok mennyisége teszi az embert okossá, hanem azok megemésztése és jó elrendezése." Széchenyi István 2

3 Tartalomjegyzék 1. Szakmai önéletrajz 4 2. Szakmai helyzetelemzés Tárgyi feltételek Személyi feltételek 7 3. A III. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézet fejlesztési tervének bemutatása a szakmai szolgáltatásokon keresztül Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szaktanácsadás Pedagógiai értékelés Pedagógiai tájékoztatás Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások A pedagógusképzés, -továbbképzés, önképzés segítése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat Az országosan megszervezendő pedagógiai szolgáltatások Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a hazai országos köznevelés-fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó szaktanácsadást Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni az országos pedagógiai mérési-értékelés eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését A szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek Rendezvények szervezése Pályázati projektek működtetése Tehetségpont Mediáció, konfliktuskezelés Minőségfejlesztés Minőségpolitikai elvek Legfontosabb minőségfejlesztési feladatok Vezetői program Vezetői hitvallás Jövőkép, célok Fejlesztési elképzelések Záró gondolatok Mellékletek 23 A végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolatai Ajánlás Egyéb igazolványok másolatai 3

4 1, Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Lauth Gábor Cím(ek) 2030 Érd Kadarka utca 48/b Telefonszám(ok) Mobil: (ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület III. kerület Pedagógiai Szolgáltató Intézet Igazgatói munkakör Szakmai tapasztalat Körösi Csoma Ált. Isk XXII ker. Árpád utcai Ált. Isk Monoskola 12 évf. Német Nemzetiségi Isk. (igh.) Császár kereskedelmi Kft. (ügyvezető igazgató) Déri Miksa Szki és Szi. (biológia-földrajztanár, mk. vez.) Ducatus 2000 emeltszintű érettségi előkészítő Kökölyszi Egyesület környezetvédő gyerek táborok Északpesti TISZK felügyelőbizottsági tag Második Kerületi Pedagógiai Szolg. Központ Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök pedagógiai szaktanácsadó, közoktatási szakértő, mediátor Közép és általános iskolai biológia és földrajztanítás FPPTI külsős munkatársként biológia versenyek szervezése Emelt szintű érettségi felkészítés Tanár továbbképzések, szakmai műhelyek tartása Erdei iskolák és projekt-táborok szervezése Középiskolai felzárkóztató programok készítése Emeltszintű érettségin kérdező tanári feladatok Emeltszintű érettségin javító tanári feladatok Kerületi munkaközösségek koordinálása (biológia, földrajz, testnevelés, DÖK) Tanulmányi versenyek szervezése Továbbképzések szervezése II. ker. PSZK minőségügyi vezetője Iskolai konfliktusok kezelése. Mediáció. Tanártovábbképzések, tréningek tartása Felnőtt oktatási képzések tartása Környezetvédő táborok szervezése KMOP /A A fenntartható életmód és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok Játszva a zöld világért Kampány a fenntartható életmódért a II. kerületben A munkáltató neve és címe II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest Keleti Károly utca 37. Tevékenység típusa, ágazat Oktatás, szervezés 4

5 Végzettség / képesítés ELTE TFK biológia-földrajz szak 2003 OKJ 60 órás számítógép kezelői tanfolyam 2004 Kétszintű érettségi-vizsgáztató 2005 Környezetnevelés az iskolában akkreditált képzés 2006 Petkes Csaba: Memóriatechnikák és tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai oktatás és nevelés során 30 órás akkreditált képzés 2008 Számgép. Tech alk.az oktatásban Moderációs tanf. Kooperatív technikák Szavazógép használata Photoshop és Premier felhasználói tanfolyam Orsz.Kompetenciamérés minöségbiztosító Közoktatás-vezető képzés, szakvizsga 2007 Mediációs tanfolyam 30 órás akkreditált kezdő, 30 órás nem akkreditált haladó 2008 Statikus web szerkesztő 20 órás tanfolyam ECDL modul 2009 Kodolányi János Főiskola Minőségfejlesztés tanár szak mesterképzés 2010 Ontológiai mediáció tanfolyam 60 óra Tehetség hálózatok építése tanfolyam 10 óra Eszterházy Károly Főiskola biológia mesterképzés 2012 Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra 30 órás akkreditált tanfolyam Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) magyar Egyéb nyelv(ek) német Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Nyelv A1 A2 A1 A1 A1 Nyelv (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei Társas készségek és kompetenciák Kooperációs szemléletmód (munkám során fontosnak tartom a jó együttműködést, a felek közötti nyílt és alapos kommunikációt) Önismeret és mások megismerésének képessége Konstruktivitás Tolerancia, mások véleményének elfogadása Konfliktus-kezelési, motiválási képesség Jó kommunikációs képesség Szervezési készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Tanfolyamok és egyéb oktatási illetve diák és pedagógus rendezvények szervezése táborok szervezése, konfliktus megoldó képesség OKJ 60 órás számítógép kezelői tanfolyam Microsoft Office eszközök (Word, Excel és PowerPoint) Statikus web szerkesztő 20 órás tanfolyam 5

6 Egyéb készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) Folyamatos tanulás, mert a szakmámhoz nélkülözhetetlen a folyamatos fejlődés és ismeretbővítés. Részvétel minden olyan konferencián, tanfolyamon, amely ezeket a célokat szolgálja. Szükségesnek tartom a kollégáim ilyen irányú képzéséken való részvételét is. B kategória 6

7 2. Szakmai helyzetelemzés Külsős pályázóként nehéz egy mindenre kiterjedő helyzetelemzést készíteni, én is a beszerezhető dokumentumokra és néhány szaktanácsadó és alkalmazott kollégával folytatott beszélgetésre tudom alapozni az elemzésemet. 2.1 Tárgyi feltételek Az intézetnek helyet adó épület kettős funkcióval bír. Itt működik a kerület egyik általános iskolája, és az iskolától leválasztott (mobil leválasztás) részen pedig a PSZI. Az intézet alapterülete nagy, látszik, hogy nagyobb létszámra van tervezve. A tágas könyvtár, az előadó terem és az irodák megfelelő munka és személyes teret biztosítanak az itt dolgozóknak. A kialakítás ideális továbbképzések, tanfolyamok helyszínének. Az épület műszaki állapotával rövid látogatásom alatt nem tudtam foglalkozni, valószínűleg az alap elvárásoknak megfelel. A munkát segítő műszaki, főleg informatikai berendezésekkel jól ellátott az intézmény. Minden munkatársnak saját számítógép terminálja van, illetve rendelkezésre áll egy 16 géppel felszerelt informatika terem is, ami ritkaság egy szolgáltatónál. A dolgozók rendelkezésére áll egy nagyteljesítményű nyomtató is (az állapotát nem tudtam megítélni). A szoftver ellátottság megfelelő, a jogtisztaság kérdését nem tudtam a jelen helyzetben megítélni. Az EMMI tervezet egy alapeszköz ellátottságot követel meg a kabinetektől (és megyei intézetektől). A felmérések után esetlegesen hiányzó eszközöket valószínűleg központi beszerzés keretében pótolják a fenntartó szervezetek. 2.2 Személyi feltételek A dolgozókkal történt beszélgetés alapján a jelenlegi szaktanácsadók mindegyike rendelkezik felsőfokú pedagógiai végzettséggel és szakvizsgával, melyek a szaktanácsadói munkakör betöltésének alapfeltételei. A tanácsadói munkatársakon kívül találkoztam egy adminisztrációval foglalkozó kolléganővel, és szintén a beszélgetésből derült ki, hogy van egy félállású gazdasági kockázat elemző kolléga is. Azt is említették, hogy a PSZI területén van a kerületi pedagógus szakszervezet képviselőjének irodája, számomra az nem derült ki, hogy milyen egyéb munkaügyi, szakmai kapcsolatban van a szolgáltatóval. Az EMMI tervezet a kabinetekre (és megyei intézetekre) vonatkozóan szigorú létszám szabályokat állít fel. Amennyiben ez a tervezet valósul meg, a dolgozói struktúrában változásokat kell végrehajtani. A jelenlegi szaktanácsadói állományt bővíteni kell, a nem szakdolgozók státusza nem derül ki a tervezetből. 7

8 3. A III. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézet fejlesztési tervének bemutatása a szakmai szolgáltatásokon keresztül 3.1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Az Nkt. életbelépése előtt ezt alapfeladatoknak neveztük. Ebben a fejezetben igyekszem a várható változásokat figyelembe véve meghatározni a jövő feladatait Szaktanácsadás A szaktanácsadók korszerű és hatékony pedagógiai módszerek és eszközök megismertetésével segítik a pedagógusok munkáját. Az Nkt. 19. (2) bekezdés b) pontja szerinti szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközei és módszerei a következők: általános és tantárgyi pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése, pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában, egyéni szakmai tanácsadás, a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, az oktatásért felelős miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése. Ezeken felül fontos feladatunknak tekintem a kerületi szakmai munkaközösségek gondozását a színvonalas nevelő-oktató munka érdekében, még akkor is, ha az új szakmai szolgáltatókra vonatkozó EMMI rendelet tervezete szerint a létrehozandó pedagógiai kabinetek is országos irányítás alá tartoznak. A szaktanácsadás területei 1. Óvoda (megmarad a kerületek hatáskörében) 2. Iskolatípus szerinti (életkor) 3. Tantárgyi szaktanácsadás 8

9 4. Értékelési szaktanácsadás 5. Tehetségfejlesztési tanácsadás 6. Nevelési pedagógiai tanácsadás 7. A kerületi munkaközösségek munkájának irányítása 8. Szervezetfejlesztési és tanügyigazgatási tanácsadás Természetesen a felsorolt területek mindegyike fontos az intézmények, a gyakorló pedagógusok és vezetők számára. A Nkt-t és az EMMI rendelet tervezetet tanulmányozva azonban néhány, a többinél hangsúlyosabb területet lehet találni. Ilyen az értékelési, a nevelés-pedagógiai, a szervezetfejlesztési és a tanügy-igazgatási tanácsadás. Ezért a jövő tervezésénél ezeket a területeket fokozottan figyelemmel kell kísérni, és a belső szaktanácsadói továbbképzéseket ezekre az irányokra célszerű koncentrálni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján van még egy fontos terület, amelyre fokozott figyelmet kell fordítani: a tehetségazonosítás és fejlesztés. A pályázati források egy jelentős része csak olyan szervezetek számára érhető el, amelyek komolyan foglalkoznak a tehetségfejlesztéssel. A III. kerületi PSZI tehetségpontként működik, de véleményem szerint ezt akkreditációval, minősítés megszerzésével, továbbképzésekkel, tanulóknak szóló programokkal kell megtölteni. A kerület iskoláiban folyó magas szintű munka megköveteli ennek a területnek a fejlesztését. A jövőre nézve fontos, hogy csatlakozzunk egy meglévő tehetségtanácshoz, esetleg magunk létrehozzunk egyet, természetesen a csatlakozni kívánó intézményekkel együtt. A pedagógiai szakmai szolgáltatás egyik alapkérdése országosan is a szaktanácsadás, a szaktanácsadói munka tartalma. Az elmúlt években bekövetkezett változások (a szakértői hálózat kiépítése, a külső ellenőrzéseknek a szakértői tevékenységhez való rendelése, az intézményi innovációk növekedése, az intézmények önértékelésének előtérbe kerülése, EU-s pályázatok) miatt kiürült a hagyományos szaktanácsadói szerep. Csökkent az óralátogatásokra való igény, holott ez a tevékenység enged betekintést a tanítás-tanulás folyamatába, ez alapján lehet rálelni az erősségekre és a gyengeségekre, és a közös óraelemzés során születhetnek csak egyénre (pedagógusra és tanulóra) szabott változtatási javaslatok. Szerencsére az új Nkt. és az EMMI rendelet tervezet ezt a funkciót erősíti, de az a dokumentumokból még nem derül ki egyértelműen, hogy kik végzik majd ezt az értékelést. Természetesen reméljük, hogy a szaktanácsadók felhalmozott tapasztalata is kiteljesedhet ebben a rendszerben. Mindezek alapján indokoltnak érzem az elmúlt időszakban kialakult szaktanácsadási modell továbbépítését, fejlesztését. Az oktatáspolitikai változásokra gyorsan reagáló, az intézményi igényeket figyelembe vevő minőségi szaktanácsadást érdemes kínálni. Olyan szolgáltatást, 9

10 amely az újdonságok beépítése mellett az intézményi stabilitást, a kiegyensúlyozott pedagógiai munkát segíti. A korszerű szaktanácsadás jellemzői Sok egyéni és csoportos kapcsolat A közös találkozások magas száma Párhuzamos interakciók a különböző találkozások alkalmával Partneri viszony Közös problémamegoldás Legfontosabb szaktanácsadói jellemzők Szakmai hitelesség Pozitív attitűd a partnerekhez, a szakmához Nyitottság, rugalmasság, kreativitás Kellő önismeret Nagyfokú tudatosság Társas hatékonyság Pedagógiai értékelés Az oktatásügy központi feladata az értékelési tevékenység fejlesztése országos, területi, fővárosi és kerületi szinten is. Az Nkt. 19. (2) bekezdés a) pontja szerinti pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei: pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatás, feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása, a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása, a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása, a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások, pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése. A rendelet tervezet alapján kerületi tanulói mérési rendszer működtetése, tanulói tudás- és képességmérések végzése, intézményi mérőanyagok összeállítása, tantárgyi feladatgyűjtemények gondozása, pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és 10

11 módszerek megismertetése és terjesztése, valamint értékelési szaktanácsadás tartozik a kiemelt területek közé. A kerületi munkaközösség-vezetők komplex értékelési rendszerének működtetése szintén fontos feladat (természetesen akkor, ha az új rendszerben lesz ilyen pozíció). A pedagógiai értékelés területén is érzékelhető a tanügy-igazgatási, szervezetfejlesztési irány erősödése. A komplex intézményértékelési módszerek illetve a mérések intézményfejlesztési felhasználása mind ennek a területnek az előtérbe kerülését vetíti előre. A tanév rendjében elrendelt országos kompetenciamérések (szövegértés, matematika évfolyam) megszervezését az Oktatási Hivatal végezi, ezzel kapcsolatban a szükséges információk továbbítása a feladat. A PSZI (kabinet) munkatársai minőségbiztosító tevékenységet végezhetnek egyedi megbízás alapján a mérések idején a kijelölt iskolákban. Az országos mérés eredményei alapján összeállítható a fenntartó számára a működési terület iskoláinak eredményeit rögzítő Fenntartói jelentés, és a korábbi évek intézményi adatainak alapján elkészíthetők a mérések intézményenkénti idősoros adatbázisai. Az elemző szoftverek használata és az intézményi eredmények lehetséges elemzési módjai továbbképzések keretében ismertethetők az intézményekkel. A pedagógiai értékelés területei I. A tanulók értékelése 1. Országos mérések kerületi szervezése, lebonyolítása, eredményeinek elemzése 2. Kerületi mérések szervezése, lebonyolítása 3. Feladatírás, feladatlap-készítés/elemzés, mérőeszköz-készítés 4. Értékelés-módszertani kultúra fejlesztése II. Intézményértékelés 1. Partneri igény- és elégedettségmérés 2. Önértékelés 3. Munkatársak értékelési rendszerének működtetése 4. Értékelési szaktanácsadás tanulói és intézményértékelési területen 11

12 3.1.3 Pedagógiai tájékoztatás Az Nkt. 19. (2) bekezdés c) pontja szerinti pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei a következők: a tanítási-tanulási folyamatot támogató oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása, pedagógiai tárgyú szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése. Az EMMI rendelet tervezete szerint a Klebelsberg Kuno Állami Intézményfenntartó Központ által fenntartott pedagógiai intézet a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében az illetékességi területén együttműködik az iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal. Kiemelten fontos, hogy a működési területen belül lévő intézmények rendszeres havi tájékoztatást kapjanak az aktualitásokról. A ma már általánosan használt információtechnika lehetővé teszi, hogy költséghatékony módon elektronikus formában kapják meg az intézmények és személyek ezt a kiadványt. Ennek a területnek lényeges szegmense az is, hogy az iskolák megfelelő módon tájékoztatni tudják az óvodákat az általuk nyújtott lehetőségekről, akár évente frissülő állandó kiadvány formájában Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások Az Nkt. 19. (2) bekezdés d) pontja szerinti tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei különösen: közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében, a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az 1. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás, a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére költségvetésének terhére és mértékéig közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása. A PSZI (illetve a kabinet) feladata az adódó új kihívások megoldásának segítése, vezetési, jogi, tanügy-igazgatási tanácsadás szervezése, e témából szakmai anyagok gyűjtése, információk közvetítése. Már a szaktanácsadás területnél is említettem, hogy véleményem szerint a tanügy-igazgatási szolgáltatások szélesítése, fejlesztése, ezeknek a szolgáltatásoknak a kiajánlása a jövő egyik kiemelt feladata. Az OFI-val és az OH-val, mint szakmai felügyeleti szervekkel jó szakmai és személyes kapcsolat ápolása, mert az EMMI tervezet szerint a fenti két szerv adja majd a 12

13 megbízásokat a tanügy-igazgatási feladatok elvégzésére a megyei intézeteknek illetve a pedagógiai kabineteknek. Az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás területei 1. Vezetési tanácsadás 2. Jogi tanácsadás 3. Munkaügyi tanácsadás 4. Tanügy-igazgatási tanácsadás 5. Szakmai fórumok szervezése, tartása 6. Szakmai anyagok gyűjtése 7. Intézményi pályázatok, projektek szakmai segítése 8. Az intézményi minőségirányítási rendszer működtetésének segítése 9. Intézményvezetői pályázatok segítése, tanácsadás 10.Intézményértékelés, az intézményi működés hatékonyságvizsgálata A pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés segítése Az Nkt. 19. (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének eszközei és módszerei: pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok, szervezése, bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet irányítása mellett országos szakmai pályázatok kiírása, megbízásra pedagógiai tárgyú kísérletek, pedagógiai tárgyú kutatások indítása vagy azokban való részvétel. A Központ együttműködési megállapodás keretében bevonhatja az állami feladatellátás keretei között ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokba a pedagógusképző felsőoktatási intézmény által fenntartott pedagógiai intézetet, a pedagógiai tárgyú továbbképzések, pedagógiai kísérletek köznevelés-fejlesztéssel összefüggő megszervezésébe. Ezen a területen is nagy fejlődési lehetőséget látok. A pedagógusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények bevonása, együttműködési szerződés kötése nagy lökést adhat a kísérleteknek, kutatásoknak, amelyek nagymértékben emelik a szakmai színvonalat, és közelebb hozhatják az elméleti tudást a gyakorlathoz (ezt kiemelten fontosnak tartom). Ez a munka lehetőséget ad arra, hogy a szaktanácsadók megjelenhessenek szakmai fórumokon, konferenciákon illetve széles körben publikálhassák a kutatási eredményeiket. A felsőoktatási intézmények bevonása előnyös a pedagógus továbbképzések szervezése, új képzés létrehozása szempontjából is. Az együttműködésben megvalósuló tanfolyamok 13

14 elméleti alapját adhatja a felsőoktatási intézmény, míg a gyakorlat és élet közeliséget biztosíthatja a PSZI (kabinet). Az így létrehozott gyakorlatorientált, de tudományos háttérrel rendelkező továbbképzések - akkreditálás után - országos programokká is válhatnak Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása Az Nkt. 19. (2) bekezdés f) pontja szerinti tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása keretében kell ellátni a versenykiírásban meghatározott feladatokat, a versenyszervezővel kötött megállapodás alapján. A versenyek rendszere is átalakulóban van. Ezek átlátása, rendszerezése fontos feladat. Az iskolák igénylik ezeket a megmérettetéseket, mert itt egyértelműen kiderül a hozzáadott érték mértéke. A rendelet tervezet rövid feladatleírást ad, de a gyakorlott szaktanácsadó tudja, hogy ez sok és szerteágazó munkát követel. A jövőben létrejövő kabinetek egy szaktanácsadója ezzel a témával foglalkozik majd, függetlenül a tantárgytól illetve a verseny témájától. A versenyszervezés területei Országos versenyek Fővárosi versenyek Regionális versenyek Országos és fővárosi versenyek kerületi fordulói Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat Az Nkt. 19. (2) bekezdés g) pontja szerinti tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat eszközei és módszerei: a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére, fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére, a diákjogi tanácsadás megszervezése. Nagyon fontos területnek tartom. Itt van a legtöbb lehetőség a diákokkal találkozni és pedagógusként megnyilvánulni. A Nkt. szerint ez a feladat továbbra is az önkormányzatoknál marad, ami szintén egy szoros együttműködési pont az országos irányítás alá kerülő intézetek (kabinetek) és a működési területükhöz tartozó önkormányzatok között. A tanulótájékoztatás legfontosabb területei 1. Diákjogi tanácsadás 2. Diákjogi továbbképzések szervezése 14

15 3. Diákjogi nap és diákparlament szervezése 4. A DÖK-vezető tanárok munkaközösségének működtetése 5. Tanártovábbképzések szervezése 6. Információközvetítés 7. Szakmai anyagok gyűjtése 8. Drogprevenció 3.2 Az országosan megszervezendő pedagógiai szolgáltatások A rendelet tervezetből nem derül ki, mely intézmények jogosultak ebben részt venni. Amennyiben lehetséges, három területet tartok beemelendőnek a szolgáltatások közé Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a hazai országos köznevelés-fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó szaktanácsadást. A köznevelés-fejlesztési pályázati pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás területei elsősorban a következők: intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemző, az intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő szaktanácsadás. A köznevelés-fejlesztési pályázati pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretében szervezett szaktanácsadás ellátására szaktanácsadó az lehet, aki a Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik, továbbá köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett, és pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította az adott szakterülethez illeszkedő követelményeket Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló pedagógiai értékelés köréből a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetését és terjesztését: tanügy-igazgatási szolgáltatás köréből a konfliktushelyzetekhez kapcsolódó jogi és egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását, szaktanácsadás keretében történő segítségnyújtást ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmény vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje 15

16 azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelmek. Szaktanácsadó az lehet, aki az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik, továbbá köznevelési intézményben pedagógus munkakörben legalább tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett és szakirányú tanári szakképzettség megszerzésekor vagy szakirányú továbbképzés keretében részt vett a konfliktuskezelés ismereteire történő felkészítésben vagy, pedagógiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni az országos pedagógiai mérési-értékelés eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését a pedagógiai értékelés köréből az országos pedagógiai mérési-értékelési és ellenőrzési feladatok megállapításainak elemzését segítő, a feltárt intézményi és tanulói lemaradások megszüntetését szolgáló intézkedések kidolgozásához szükséges pedagógiai és komplex intézményfejlesztési eszközök kidolgozását és módszerek megismertetését, a szaktanácsadás köréből a segítségnyújtáshoz szükséges országos fejlesztési eszközöket ahhoz, hogy az iskola fenntartója és az iskola vezetői, pedagógusai elkészítsék, bevezessék és végrehajtsák azt az intézkedési tervet, amely a pedagógiai tevékenység színvonalának az emeléséhez szükséges. Szaktanácsadó az lehet, aki az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik, továbbá köznevelési intézményben pedagógusmunkakörben legalább tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett és szervezetfejlesztés, pedagógiai fejlesztés, pedagógiai mérés, értékelés területén szakképzettséggel rendelkezik. Az országos pedagógiai mérés-értékeléssel kapcsolatos országos pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai irányítását az OH látja el. A EMMI tervezet megnevezi a szükséges feltételeket, hogy az egyes területeken kik vehetnek részt, így ez kijelöli a belső továbbképzések lehetséges útját is. 16

17 3.3 A szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek Rendezvények szervezése A legfontosabb rendezvények azok, amelyek bemutatják a kerület szakmai életét és eredményeit. A jelenlegi rendszert meg kell vizsgálni, és szélesebb körben elérhetővé kell tenni a rendezvényeket, illetve motiválni kell az intézményeket az ezeken való részvételre Pályázati projektek működtetése Nagyon fontosak a szolgáltatók életében a pályázati pénzek. A jövőben a plusz anyagi források megszerzésének egyik, ha nem a legfontosabb lehetősége a pályázatokon való részvétel Tehetségpont A Tehetségpontok feladata, hogy a gyerekek segítséget kapjanak tehetségük felismeréséhez és annak kibontakoztatásához. Ennek érdekében az alábbi pontokban kell fejlődni: tehetségazonosítás különböző diagnosztikai módszerekkel, tehetségfejlesztés óvodától középiskoláig, hatásvizsgálatok a tehetségfejlesztés eredményességéről, pedagógiai konferenciák, Tehetségnapok, módszertani továbbképzések szervezése, tanácsadás pedagógusoknak és szülőknek Mediáció, konfliktuskezelés Konfliktuskezelési technikák egyike, amikor egy harmadik, kívülálló személy (mediátor) segíti közvetítői tevékenységével a két fél között fennálló konfliktus megoldását, megállapodás létrejöttét. Ez a konfliktus kezelési módszer személyes tapasztalatok alapján az iskolákban (főleg a középiskolás korosztályban) rendkívül eredményes. Az elmúlt években számos iskolai mediációt vezettem le mediátorként és szinte valamennyi eredményesen zárult. Ezt a módszert megválasztásom esetén szeretném bevezetni a működési területen belül, de megfelelő fogadókészség esetén akár országosan is bevezethető, bizonyíthatóan eredményes konfliktuskezelési módszer. 4. Minőségfejlesztés 4.1 Minőségpolitikai elvek Pedagógiai szakmai szolgáltatások jelenlegi kínálatának további népszerűsítésére, gyarapítására és színesítésére törekvés prioritások kijelölése és megtartása mellett oly módon, 17

18 hogy az újonnan vállalt feladatok a fejlesztő elképzelésekbe illeszkedjenek. Az alapfeladatok közül elsőbbséget kell kapnia a pedagógiai értékelésnek, a pedagógusok továbbképzésének, a tehetségfejlesztésnek és a tanügy-igazgatásnak. A célok megvalósítása érdekében teljes körű minőségirányítási rendszert kell építeni a már meglévő minőségügyi rendszerelemekre alapozva. A működést partnerközpontúság kell, hogy jellemezze. Egyaránt fontos valamennyi, az intézethez forduló pedagógus, szülő, gyermek és fenntartó problémája, azokat nagyfokú empátiával kell kezelni. A minőségi munkavégzés garanciáját a belső erőforrások hatékony felhasználása jelenti. Ennek érdekében folyamatosan biztosítani kell a munkatársak naprakész felkészültségét, hogy munkájukat minél magasabb fokú tudással, önállósággal, hitelességgel és felelősségtudattal végezzék. A kapcsolatrendszereket folyamatosan bővíteni, gazdagítani kell, hogy a gyors, hatékony és színvonalas feladatellátás szolgálatába állíthassuk. Korszerű és időszerű szolgáltatás, igényes és eredményes munkavégzés. Ezek minőségpolitikánk meghatározó elemei. 4.2 Legfontosabb minőségfejlesztési feladatok Partneri igény- és elégedettségmérések végzése a közvetlen partnerek körében. Minden évben elkészíteni az aktuális év minőségügyi munkatervét az aktuális partneri igény- és elégedettségmérésre alapozva, szisztematikus problémamegoldással, mindig egy problémára fókuszálva. Folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni a dokumentációs rendszereket. Teljes intézményi arculati csomagot készíteni Az EMMI tervezet szerint a megalakuló (átalakuló) szolgáltatók szoros feladatmegosztásban foglalkoztatják a szaktanácsadókat. Ezért, mivel egy területet egy szaktanácsadó felügyel, rendkívül fontos minden területről folyamatleírásokat készíteni, hogyha valaki hosszabb-rövidebb időre kiesik, ezek alapján akkor is elvégezhető legyen a munka. 5. Vezetői program Vezetői koncepcióm megfogalmazásakor a sok éves tapasztalatból, a szolgáltatók jelenlegi működéséből, szervezeti struktúrájából és az elkövetkező változásokból indultam ki. Figyelembe vettem a szervezet fejlődésének sajátosságait, valamint az állandóan változó 18

19 környezethez való alkalmazkodás szükségességét, és megpróbálom programomban a továbbfejlesztés lehetséges irányait kijelölni. A pedagógiai szakmai szolgáltatások a nevelési - oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját segítő szolgáltatások. A pedagógiai szakmai szolgáltatásra jellemző, hogy amíg a szolgáltatások biztosítása, ellátása eddig kötelező önkormányzati feladat, addig a jövőben ez egy országos hálózat részeként működik tovább. A szolgáltatások szervezése elsősorban az érdekeltek igényei szerint történik a múltban és a jövőben is. Ezért a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények megítélése egyrészt attól függ, hogy szolgáltatásaikat hány nevelési - oktatási intézmény, hány pedagógus, milyen gyakorisággal veszi igénybe, másrészt milyen a felhasználók véleménye, mennyire elégedettek a szolgáltatás színvonalával. Ezt feltárandó, folyamatos visszajelzéseket kell kapni a résztvevők létszámáról és az elégedettség mértékéről. A pályázat korábbi részében leírtak szerint évente igény - és elégedettségmérést kell végezni a partnerek körében. Hinni kell a nevelés erejében, mert aminek a szakmai fontosságáról meg vagyunk győződve, azzal újra és újra próbálkozunk, hátha egyre több emberhez sikerül eljutnunk új elképzeléseinkkel. Ma az oktatás óriási változások előtt áll, illetve a változás már el is elindult. A szolgáltatók helyzete is jelentősen megváltozik. A finanszírozás, a szakmai felügyelet, a dologi fenntartás, a feladatleosztás mind más felettes szervezethez kerül. Ezek koordinálása, a kapcsolattartás, az információk megszerzése és továbbítása a szervezet vezetőjének feladata és felelőssége. A változástól az ember általában tart, de én úgy gondolom, ez viszi előre rendszert, lehetőséget adva a megújulásra és az előrelépésre. Én - amennyiben lehetőséget kapok rá - úgy szeretném vezetni ezt az intézményt, hogy a most megkezdett út végén egy megerősödött, megújult, jól és eredményesen működő szervezet jöjjön létre. A legfontosabb távlati célom, hogy minél többen és minél nagyobb megelégedéssel vegyék igénybe szolgáltatásainkat. 5.1 Vezetői hitvallás Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem; együtt nagy dolgokra vagyunk képesek. (Teréz anya) Egy jó szervezethez jó csapat kell, amelynek tagjai egyedi képességeikkel kiegészítik egymást. 19

20 5.2 Jövőkép, célok A III. Kerületi PSZI-t, alapfeladatait ellátva, pedagógiai - szaktudományi műhelyként kívánom működtetni a kerületben, és később a megállapított illetékességi területen. E műhely szellemiségének a nevelés, a kultúra értékei és annak közvetítése, valamint az európai kulturális élethez való kapcsolódás iránti elkötelezettség ad sajátos tartalmat. A célok partnereink - nemzetközi kapcsolatokkal is ideértve - bővülő körében, aktívan működő továbbképző, értékelési, kulturális és információs központként megvalósíthatóak. A folyamatosan bővülő kapcsolatrendszer, a munkatársak szakmai kompetenciájának folyamatos fejlesztése egy segítő, partnerközpontú, a kihívásokhoz és a partneri igényekhez alkalmazkodó, korszerű pedagógiai központ működéséhez ad biztos alapot. Vezetői jövőképem az intézményi jövőkép megvalósulását segítendő a következő: A PSZI közvetítő szerepének fenntartása, erősítése a központi oktatáspolitikai irányítás és a helyi szint között a közoktatás tartalmi és módszertani modernizációjának megvalósítása érdekében. A PSZI igényes szolgáltatásokkal járuljon hozzá, hogy a közoktatási intézmények megfeleljenek a velük szemben támasztott követelményeknek. A szolgáltatásainkat igénybe vevők megkapják az elvárásaiknak és az igényeiknek megfelelő szolgáltatást. Egyensúlyteremtés a rendkívül sokféle és szerteágazó tevékenység ellátásában. A PSZI az igények és az elvárások teljesítésén túl töltsön be katalizátor szerepet, menjen elébe, gerjessze azokat a folyamatokat, amelyek a nevelés és az oktatás minőségének javulását szolgálják. A PSZI akkreditált országos tehetségpontként kutatási központ legyen. A pedagógiai szakmai szolgáltatások prioritást élvezzenek tevékenységeink között. A PSZI sikeres, egészséges és örömteli szervezetként működjön, ahol a munkatársak érzik, hogy munkájuk egy nagyobb cél eléréséhez járul hozzá. Világos célok, belső normák, rendezett, átlátható munkafolyamatok mentén képesek legyünk folyamatosan tökéletesíteni tudásunkat. A munkatársak személyes fejlődése alapja a PSZI tudományos, szakmai műhellyé válásának. A PSZI a gyors környezeti és szakmai változások mellett őrizze meg belső stabilitását. 20

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINŐSÉGIRNYÍTSI PROGRAM I. Közös rendelkezések Oladi ltalános Művelődési Központ 9700 Szombathely Simon István u. 2-6. 2007. TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 4 Az IMIP értelmezése, helye a dokumentumok

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Szám:

Részletesebben

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Javaslatgyűjtemény a pedagógus-továbbképzés helyi szintű minőségbiztosítási és szakmai ellenőrzési

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására Pályázó: 7165 Mórágy, Alkotmány u. 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. Tel: 62/241 703; tel/fax: 62/244 337 www.bgrg.hu e-mail: bgrg@bgrg.sulinet.hu Az alkalmazotti közösség elfogadásának

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben