MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA"

Átírás

1 MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA E-kereskedelem, a Vatera.hu példáján (Egy sikeres online aukciós oldal bemutatása) Dr. Géró Imre PhD Főiskolai tanár Vad Viktória Nappali tagozat Kereskedelem és marketing szak E-kereskedelem szakirány

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Elektronikus kereskedelem Az e-kereskedelem meghatározása Az elektronikus kereskedelem kialakulása, fejlődése E-gazdaság és E-kereskedelem Magyarországon Az elektronikus gazdaság helyzete hazánkban Az elektronikus kereskedelem helyzete Magyarországon Az elektronikus üzlet (e-business) megjelenési formái Az e-kereskedelem előnyei és hátrányai Vatera.hu Kft bemutatása és elemzése A vállalkozás rövid bemutatása Általános bemutatás A Vatera tevékenységének bemutatása Értékesítési irányelvek Szervezeti felépítés A vállalkozás helye az életciklus szakaszaiban A vállalkozás versenypozíciója STEEPLE makro-környezeti elemzés SWOT elemzés Porter féle kiegészített, hattényezős versenykörnyezet-elemzés A Vatera és jelenlegi legnagyobb versenytársa az ebay A Vatera.hu és a TeszVesz.hu A Vatera és a TeszVesz egyesülése A Vatera.hu és a TeszVesz.hu közötti különbségek Cégadatok és gazdasági számítások Saját kutatás Összegzés Irodalomjegyzék Mellékletek

3 Bevezetés Az elektronikus kereskedelem téma számomra azért nagyon érdekes, mert rövid idő alatt meghódította az egész világot, új lehetőségeket nyitott meg a felhasználók előtt, kényelmesebbé tette a vásárlást miközben időt spórol meg az emberek számára. A Web a világ leghatalmasabb bevásárlóközpontja és szélesebb kínálatot nyújt, mint eddig bármi. Az emberek minden terméket és annak összes változatát megtalálják itt, a szolgáltatások személyre szabottak, a termékeket pedig végül házhoz is szállítják. A kereskedelemnek ez formája folyamatosan fejlődik és bővül, így egyre több vállalkozás kezdi felismerni a világháló adta értékesítési lehetőségeket. A szakdolgozatom első fejezetében a kezdő lépés az e-kereskedelem meghatározása, mert ez szükséges ahhoz, hogy több oldalról és mélyebben megvizsgáljam a választott témát. Ebben a fejezetben bemutatom az e-kereskedelem kialakulását és folyamatos fejlődését, majd külön kitérek arra, hogy milyen a jelenlegi helyzete az e-gazdaságnak és az e- kereskedelemnek Magyarországon. A magyarországi helyzet nagyon fontos része a dolgozatomnak, mivel az elektronikus értékesítési bevételek még mindig alacsonynak mondhatóak Nyugat-Európához és az Amerikai Egyesült Államokhoz képest. A dolgozatomban bemutatom az elektronikus üzlet különböző területeit, hogy nyomon követhessük a folyamatos fejlődést és eljussunk az online aukció kialakulásához. Külön alfejezetet szántam az elektronikus kereskedelem előnyeinek és hátrányainak vizsgálatára. Mik azok a tényezők, amelyek a kereskedelemnek ezt a formáját az emberek számára szimpatikussá és kényelmessé teszik, és mások számára ezek a megoldások miért nem kedveltek és megbízhatatlanok. Ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, teljesebb képet kapunk az e-kereskedelem sikerességéről. Az első fejezetben eljutottam az online aukció kialakulásához, ez az aukciós forma egyre népszerűbb és a második fejezetben a legnagyobb magyar online aukciós piactér, a Vatera.hu Kft elemzése és vizsgálata szerepel. Elsőként a vállalkozás tevékenységi területét és értékesítési irányelvét mutatatom be, majd megvizsgálom a vállalkozás helyét az életciklus szakaszaiban. A Vatera versenypozíciójának vizsgálatához a jól megtanult elemzési módszereket használom: STEEPLE makro-környezeti elemzés, SWOT elemzés, és a Porter féle kiegészített hattényezős versenykörnyezet elemzés. 3

4 Ezek után megvizsgálom a Vatera.hu oldal jelenlegi legnagyobb versenytársát az ebayt, hogy átfogóbb képet kapjak a versenyhelyzetről. És természetesen nem maradhat ki a Vatera.hu és a TeszVesz.hu egyesülése sem, ami a versenyhelyzet szempontjából is fontos átalakulásokat okozott. Majd a második fejezetet lezáróan a Vatera.hu Kft-ről gyűjtött táblázatok alapján elvégzem a cég legfontosabb gazdasági számításait. A harmadik fejezet a saját kutatásom eredményeinek vizsgálatáról szól. Készítek egy primer kvantitatív kutatást, azon belül internetes (online) megkérdezéssel. Azért ezt a kutatási módszert alkalmaztam, mert olcsó, gyors és a társadalom különböző rétegeibe tartozók véleményét ismerhetem meg. A Vatera a legsikeresebb online aukciós piactér és arra keresem a választ a kutatásom segítségével, hogy miért ilyen sikeres és mik a sikerének az összetevői. Így fontos megtudnom, hogy mennyire ismerik az emberek ezt az oldalt, szokták e használni, mennyire vannak vele megelégedve, mi a véleményük róla. Ha ezekre a kérdésekre választ kapok, akkor még általánosságokat nem tudok levonni, mivel nem dolgozok nagy elemszámmal, így a kutatásom nem reprezentatív, de a saját véleményemet is beleszőve választ találhatok arra, hogy hogyan kell egy sikeres internetes vállalkozást létrehozni. Röviden összefoglalva ezzel a szakdolgozattal az a célom, hogy egy ilyen a tág és bonyolult témát, mint az e-kereskedelem átláthatóbbá, érthetőbbé tegyek, összefoglaljam a legfontosabb jellemzőit és a Vatera példáján keresztül megértsem, hogyan épül fel egy sikeres internetes vállalkozás. 4

5 1. Elektronikus kereskedelem 1.1 Az e-kereskedelem meghatározása 1 Az elektronikus kereskedelem fogalmát az e-business (elektronikus üzlet) fogalmával gyakran keverik, ezért célszerű, és egyre elfogadottabb az e-tevékenységet két külön fogalomkörre bontani. A szétválasztás után a két egymástól jól elkülöníthető fogalomkör részeit foglalja magában a következő ábra (1.Ábra). 1. Ábra Az e-business és az e-commerce viszonya Forrás: SAP [2001] 1 Forrás:

6 Az e-business elnevezés az internetes kommunikációtól, az adat átvitelen, az elektronikus beszerzésen, a pénzügyi tranzakciókon, az aukciókon, a távfelügyeleten és a kontrollon keresztül egy sor olyan tevékenységet jelöl, amely digitalizált kommunikáció segítségével megy végbe. Az e-business tehát nem csupán az elektronikus úton történő vételt és eladást, hanem a vevők részére nyújtott szolgáltatást és az üzleti partnerekkel történő kommunikációt és együttműködést is jelenti. Ezért az üzleti partnerek közötti olyan tranzakcióként, vagy kommunikációként fogható fel, amelyben az információcsere nem fizikai, hanem elektronikus úton megy végbe. Az e-business része az elektronikus kereskedelem. Az e-kereskedelem kategóriájába tartoznak azok az elektronikus megoldások, melyek segítik a vállalkozásokat és a különböző szervezeteket folyamataik integrálásában, üzleti és ügyviteli folyamataik lebonyolításában és felgyorsításában, annak érdekében, hogy üzletvitelüket, illetve működésüket hatékonyabbá tegyék. Az elektronikus kereskedelem további néhány meghatározása: 2 Applegate szerint az elektronikus kereskedelem több mint egyszerűen a javak elektronikus úton történő vétele és eladása; magába foglalja a hálózati kommunikációs technológiák alkalmazását, hogy mind a szervezeten belüli, mind a szervezeten kívülre nyúló értékteremtő lánc összes szintjén széles körű tevékenységet tudjon folytatni. Kalakota és Whinston szerint az elektronikus kereskedelem: számítógép-hálózatok használata információk keresésére és kinyerése, melyek segítik az emberi és vállalati döntéshozatalt. Egy új és modern módszer, mellyel a szervezetek, kereskedők és fogyasztók csökkenteni tudják a költségeket, javítani tudják az áruk és szolgáltatások minőségét, és csökkenteni tudják az áruk leszállítási idejét. Osmonbekov, Bello és Gilliland szerint az elektronikus kereskedelmet úgy definiálhatjuk, mint a számítógépes hálózatok és szoftverek használata a termékek és szolgáltatások cseréjét segítő kommunikáció és tranzakciók növelésére, hatékonyabbá és hatásosabbá tételére. 2 Nagy Péter Tamás, Szakdolgozat, MÜTF,

7 1.2 Az elektronikus kereskedelem kialakulása, fejlődése Az emberiség tudományos-technikai fejlődésében a 20. század egyik legkiemelkedőbb eseménye az elektronikus számítógépek megjelenése volt. Az 1950-es évektől elkezdték a számítógépek sorozatgyártását és a számítástechnika is rohamosan fejlődött, ez pedig lehetővé tette a számítógépek alkalmazásának széleskörű elterjedését. Ez a társadalmi és gazdasági élet minden szférájában forradalmi változást idézett elő. Az elektronikus számítógép az emberiség nélkülözhetetlen eszközévé vált fél évszázados története során. A számítógépes korszak kezdetén a számítógépek egymástól függetlenül, önállóan működtek. A számítógépek egymáshoz való csatlakoztatása az informatika fejlődéstörténetének újabb, minden addigi képzeletet felülmúló szakaszát nyitotta meg. Az azonos területen lévő számítógépek csatlakoztatását, az ún. helyi hálózatok (Local Area Network) kialakulását, a földrajzilag egymástól távoli területen, különböző városokban, sőt a világ különböző pontjain elhelyezkedő számítógépek összekapcsolása, ún. távolsági hálózatok (Wide-Area Network) megjelenése követte. A folyamat csúcspontjaként kibontakozott a különböző szervezetek által működtetett, különböző szabványok szerint működő számítógép-hálózatok közötti világméretű hálózat, az Internet. Az Internet és a számítástechnikai alkalmazások fejlődése - amelyek lehetővé teszik a kereskedelmi tranzakciókat - robbanásszerű lendületet adott az elektronikus kereskedelem fejlődésének és kibontakozásának. A vállalatok gyorsan felismerték az Internetben rejlő üzleti lehetőségeket, és a 90-es évektől megsokasodtak az online üzleti tevékenységet folytató cégek (ún. dotcom-ok) száma. Az elektronikus kereskedelem első generációját alkotó dotcom vállalkozások gyors sikereket értek el, rövid idő alatt jelentős piaci részesedésre tettek szert, azonban ennek ellenére csak kevés vállalkozás büszkélkedhetett pozitív eredménnyel. 7

8 2. ábra Az elektronikus kereskedelem fejlődésének útja Forrás: Strauss, Judy Frost, Raymond: E-marketing Az eltúlzott várakozások miatt 2000-be a dotcom összeomlott, az elektronikus kereskedelem fejlődése megtorpant. A dotcom papírok tőzsdei árfolyama rohamosan csökkenni kezdett, amely az elektronikus kereskedelem és az egész iparág fejlődését lelassította. Napjainkban a dotcom cégek közül az életképes vállalkozások fennmaradnak, de a kevésbé életképesek kénytelenek felszámolni a vállalkozásukat. Az erősebb vállalkozások bekebelezik a gyengébbeket, gyakoriak a vállalatfelvásárlások. Ezt a folyamatot mutatja be a 2. ábra. 8

9 1.3 E-gazdaság és E-kereskedelem Magyarországon Az elektronikus gazdaság helyzete hazánkban Először is szeretném tisztázni az elektronikus gazdaság, más néven virtuális piac fogalmát. Az elektronikus gazdaság az a virtuális aréna, ahol az üzletet csinálják, az értéket teremtik és kicserélik, a tranzakciókat lebonyolítják, ahol a közvetlen kapcsolatok kialakulnak és fejlődnek. Ez a virtuális aréna kapcsolódhat a hagyományos piacon lezajló hasonló folyamatokhoz, de ugyanakkor független is azoktól. 3 4 Magyarország e-gazdasága az Európai Uniós átlaghoz képest lemaradásban van, írja az ICEG Európai Központ kutatóintézet egyik 2007-es kutatási jelentésének összefoglalójában. A lemaradás mögött több ok is húzódik. Egyrészt versenyképességi problémáinkból, fejlesztési nehézségeinkből, másrészt pedig motiváltságunk hiányából adódik. Az egyik legnagyobb problémát az is okozza, hogy a magyar lakosság még mindig jelentős része nem rendelkezik számítógépes ismertekkel vagy éppen nincsen Internet kapcsolata. Az e-gazdasággal kapcsolatos problémákat alapvetően két csoportba lehet osztani: mikro- és makrogazdasági. Mikro-gazdasági hátráltatók a vállalatok működési gondjai, alultőkésítettségük és a szervezeti konzervativizmus is. A makrogazdaságból adódó egyik fő probléma például a régiók nem megfelelő szintű felzárkóztatása. A lakosságnak, a munkavállalóknak nem megfelelő képzettségi szintje jelentősen ront a fejlettségi mutatókon. Ez abból adódik, hogy a gyenge szintű felhasználói ismereteknek köszönhetően nem tud növekedni a potenciális e-vásárlók köre, illetve a munkavállalók alacsony képzettségi szintje miatt nem javul a munkanélküliség kérdése, a meglévő vállalat-munkavállaló kapcsolatban pedig kevés az Internetet is igénylő, táv jellegű munka. Makro-gazdasági probléma még a magyarországi alacsony beruházási ráta, illetve az alacsony hányadú itthoni beruházásokon belüli IKT vonzatú beruházások száma, miközben az állami megrendelések részesedése magas. 3 Forrás: -business_ertekteremtes_versenyelonyok.ppt+elektronikus+gazdas%c3%a1g&cd=11&hl=hu&ct=clnk&gl=hu ( ) 4 Forrás:

10 A vállalati szféra is tehát lemaradásban van a többi EU-s tagállamok vállalataihoz képest. Az információs és kommunikációs technológiai eszközök (IKT) használta terén még sokat kell fejlődnünk, ezen kívül kevés a vállalat és a munkavállaló közötti elektronikus kapcsolat, a munkahelyi elektronikus képzettségi mutatók is igen gyengének számítanak. Az összes vállalat közül a legjobban a nagyvállalatok állnak az e-gazdaság terén, közülük használják a legtöbben az IKT eszközöket. A különböző ágazatokon belül más és más a helyzet. A felmérésben legjobban a szálláshely-szolgáltatás szektor, legrosszabbul pedig az ingatlan szolgáltatási és filmipari szektor szerepelt. A megoldást a kulcsfontosságot jelentő állami fejlesztések adják. A magyarországi e-gazdaság helyzete akkor javulhat, ha a kormányzat az e-közbeszerzést, e-közigazgatást, e- önkormányzatot fejleszti, és a lemaradásokat minél hamarabb felszámolja. A fejlesztési prioritásokat meghatározva és azokat megfelelően egymáshoz hangolva a magyar virtuális piac a tanulmány szerint fellendülésnek indulhat. 10

11 1.3.2 Az elektronikus kereskedelem helyzete Magyarországon Habár egyre növekszik itthon az Internet felhasználók száma, sajnos így is csak lassan fejlődik az internetes kereskedelem. Az elektronikus értékesítésből származó bevételek éppen hogy csak elérték az Európai Uniós átlagot (12%) három évvel ezelőtt (3.ábra). 5 A felmérések alapján az egyik leggyakoribb ok, hogy a vásárlók többsége még mindig a hagyományos kereskedelemhez ragaszkodik, írja a Piac és Profit. A legtöbben Európán belül Németországban, Ausztriában és Nagy Britanniában, Európán kívül pedig az USA-ban és Kanadában vásárolnak online. 6 Itthon azonban 2006-ban a hagyományos kereskedelemnek csupán 0,1%-át tette ki az internetes kereskedelem. Ez a szám az évek alatt növekedett, de nem kiugró mértékben. 7 A magyar Kutatócentrum felmérése szerint a magyar felnőtt lakosság (16-64 év közöttiek) több mint 41 %-a minimum heti rendszerességgel internetezik, ez összesen 2,7 millió potenciális online vásárlót jelent. 3. ábra Forrás: KSH 5 Forrás: Forrás: Forrás:

12 Elsősorban arra kerestem a választ, vajon a magyarországi Internet felhasználók közül hányan vásárolnak az Interneten rendszeresen, és akik nem, azok miért. 8 Közép-Kelet- Európa legnagyobb online kutatóintézete, a Gemius S. A. készített egy felmérést a magyarországi online vásárlás gyakoriságáról. Eszerint a magyarországi Internet felhasználók mintegy 45%-a már vásárolt az Interneten. A megkérdezettek (n=798) több mint fele azt nyilatkozta, szeret vásárolni, ill. több mint 90%-uk tisztában is van az online vásárlási lehetőséggel, így nem is meglepő, hogy jó páran legalább egyszer már vásároltak online. A legfőbb érv az internetes vásárlás mellett az, hogy az emberek időt spórolnak vele. A következő mellékelt táblázatból látni, hogy a gyakran vásárlók legalább havonta egyszer adnak le rendelést az Interneten keresztül, ez az összes e-vásárló 24%-át adja (többnyire havonta egyszer 14%, havonta több alkalommal 9%, többnyire hetente 1%). A legmagasabb arányban azok vannak, akik évente többszöris adnak le rendelést Interneten keresztül, ők 46%- ot képviselnek, de véleményem szerint ők nem tekinthetők túl gyakori vásárlóknak. Vannak, akik valóban csak ritkán választják az online rendelés lehetőségét, ők pedig 30%-ot képviselnek (még csak egyszer vásároltam az Interneten 16%, évente egyszer 9%, évente átlagban 1-nél is kevesebb alkalommal 5%). Ebből az is látszik, hogy ugyan már a többség évente legalább egy párszor vásárol a világhálón, azonban még mindig sokan tartanak a rendszeres internetes vásárlástól. Az elsődleges ok az, hogy a potenciális online vásárlók mintegy egy harmada kockázatosnak találja az elektronikus kereskedelmet. Ennek több oka is lehet, közülük számosat én is tapasztaltam. Az emberek többsége idegenkedik az online fizetési rendszerektől (pl. fél megadni a bankkártya számát), vagy éppen fél attól, hogy nem az ígért terméket kapja majd kézhez (gondolok itt például a különböző tv shop termékekre, amiket online és telefonon is lehet rendelni vagy egy bármilyen, boltban nem kapható, addig ismeretlen termékre). 8 Forrás:

13 4. Ábra Internetes vásárlás gyakorisága Többnyire hetente 1% Havonta több alkalommal 9% Többnyire havonta egyszer 14% Évente átlagban 1-nél is kevesebb alkalommal 5% Évente többször is 46% Még csak egyszer vásároltam az interneten 16% Évente egyszer 9% Forrás: Saját szerkesztés, Gemius S. A as kutatása alapján A könyvek, magazinok és távoktatási anyagok még mindig a legnépszerűbb internetes árucikkek. Népszerűségük leginkább abból adódik, hogy könyvet vásárolni egyszerű, nem szükséges kipróbálni ahhoz, hogy megvehessük. Mellettük a jegyvásárlás, a ruházati cikkek, a szállásfoglalás, az élelmiszer házhozszállítás, és a különböző elektronikai cikkek a legkeresettebbek. 5. Ábra Forrás: KSH 13

14 Az internetes vásárlások számának növeléséhez mindenképpen valamilyen motivációra lenne szükség. A megkérdezettek többsége gyakrabban választaná a vásárlás e formáját, ha többször találkoznának különleges árkedvezményekkel, vagy egyáltalán összességében alacsonyabb árakkal, mint egy hagyományos boltban. A termékek árának csökkentése mellett én elsősorban a kiszállítási ár csökkentését is javasolnám, mert sokszor ez is visszatartó erőt jelent. Az árak csökkentése és a tranzakciók biztonságának növelése sok új ügyfelet hozhatna az internetes áruházaknak. Az elektronikus kereskedelem hazai fejlődésének érdekében megrendezték a szakma legfontosabb eseményét immáron hatodik alkalommal, az Elektronikus Kereskedelem Konferenciát, melyet minden évben a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért szervezi ben az új elektronikus szolgáltatásoké és üzleti modelleké, illetve a különböző elektronikus fizetési megoldásoké a főszerep. 14

15 1.4 Az elektronikus üzlet (e-business) megjelenési formái A szakirodalomban több megfogalmazás is található az e-business fogalmára: Elektronikus üzlet, melynek során a vállalatok az Internet segítségével valósítanak meg kapcsolatot az üzletfeleikkel, vásárlóikkal, beszállítóikkal, a kormányzattal és az értékesítés minden láncszeme az Interneten keresztül valósul meg 9 Az e-business az üzleti folyamatok Internetes technológiákon alapuló támogatása 10 Ahogy az e-business fejlődni kezdett, a különböző gazdasági szereplők között elektronikus kapcsolatrendszerek alakultak ki. A résztvevők szempontjából két nagy csoportot különböztetünk meg. Az egyik csoport az üzleti partnerek közötti elektronikus kapcsolatokat jelenti, a másik csoport pedig az egyéni felhasználók (magánszemélyek) Interneten történő vásárlását jelenti. Az elektronikus kereskedelem hat síkon jelentkezik. Megjelenik a cégek egymás közötti üzletkötései során (Business-to-Business), a vállalkozások és a fogyasztók között (Businessto-Customer), illetve ide sorolják még a cégek és a közigazgatás (Business-to- Administration), a fogyasztók egymás közötti (Customer-to-Customer), a közigazgatás és a fogyasztó között létrejövő (Customer-to-Administration) és a közigazgatási szervek egymás között létrejövő (Administration-to-Administration) kapcsolatait is. De esetleg ide tartozhat még a vállalat és az alkalmazottak közötti online kapcsolat is (Business-to-Employee). Administration to administration (A2A) Az A2A az elektronikus közigazgatás meghatározása, melynek során az egyes kormányzati intézmények elektronikus úton cserélnek és szolgáltatnak információt egymásnak. Ki kell emelni, hogy az A2A nem csupán ezt a napi eljárási rendnek megfelelő adatáramlást jelenti, amelyet megkönnyít és olcsóbbá tesz az IT, hanem azt a folyamatot is, melynek során az egyes kormányzati adatok a köz által felhasználható, lehetőleg minél könnyebben hozzáférhető információvá válnak. 9 Mojzes Imre, Talygás Judit: Elektronikus kereskedelem, Copyright Krea Kft., Budapest, 2001, 14. oldal 10 Forrás:

16 Administration to business (A2B) és A2C Az (A2B) vagyis az elektronikus közbeszerzés a vállalatok és a közigazgatás közötti online kapcsolatokat jelenti. Minden Európai Uniós tagállam és köztük Magyarország is csatlakozott az e-gazdaság fejlesztésének törekvéseihez. Magyarországon is bevezették az elektronikus kormányzatot és közigazgatást, ami az e-magyarország program nevet kapta. Így ma már a közigazgatási intézmények elérhetőek nyílt hálózaton keresztül (pl.: Ügyfélkapu). Azonban az A2B nem csak Magyarországon, de jellemzően az egész világon még gyermekcipőben jár. Hasznosságát azonban jól mutatja, hogy a vállalati, elsősorban a bankszektorban már régóta használják sikerrel. A közigazgatás internetes rendszerei természetesen nem csak üzleti, hanem magán szféra számára is elérhetőek, amit Administration to Customer (A2C) kapcsolatnak nevezünk. Business to Administration (B2A) Elektronikus ügyintézés. A vállalatok és közigazgatás közötti online kapcsolat elsősorban az adatcserét szolgálja. Az állami, közigazgatási és egyéb, törvényben felsorolt intézményeknek bizonyos beszerzési nagyságrend felett előre meghatározott feltételek szerint pályázatot kell kiírniuk. Megadott időszakon belül a vállalkozások megtehetik ajánlataikat, amelyeket előre megadott kritériumok alapján összehasonlítanak és értékelnek. A B2A-kereskedelem ezzel erősen a beszerzési tevékenységre koncentrálódik és ezen belül is elsősorban az információs és tárgyalási fázisra. A kivitelezési fázis egyelőre még túl összetett ahhoz, hogy automatizálni lehessen. Business to Business (B2B) A vállalatok közötti elektronikus úton történő folyamatokat jelenti. Az Internetnek köszönhetően létrejött újfajta üzletmodell, mely lehetővé teszi, hogy két vagy több vállalat elektronizált piactereken intézze kereskedelmi tranzakcióit, adataik cseréjét, rendelések lebonyolítását, és még a számlázást is. Az elektronikus kereskedelem legnagyobb részét a B2B teszi ki. 16

17 Kalakota és Robinson szerint minden vezetőnek aktívan részt kell vennie, az e-üzleti tevékenységekben ahhoz, hogy vállalkozása sikeres legyen: Az e-üzlet gyorsan változó és gyakran titokzatos világában a vezetők nem elégedhetnek meg a passzív résztvevő szerepével. 11 Business to Customer (B2C) A Business to Consumer kereskedelem talán a legismertebb formája az e-businessnek. Fogyasztói elektronikus kereskedelem. Az ebben a formában megvalósuló üzletkötések értékben jelentősen elmaradnak a B2B üzletkötésektől, ám az üzletkötések mennyisége számszerűleg nagyságrendileg meghaladja azt. Az értékesítés tárgya lehet termék, szolgáltatás is, ezek lehetnek fizikaiak (pl.: könyv, élelmiszer) vagy elektronikusak (pl.: zeneletöltés). Customer-to-Customer (C2C) Az Internet a fogyasztók számára is megteremtette a lehetőséget, hogy saját ötleteikkel, termékeikkel megjelenjenek a hálón. E megjelenés legjellemzőbb formái az online aukciók (Vatera.hu), és a virtuális elektronikus közösségek. 11 Ravi Kalakota-Marcia M. Robinson: Az e-üzlet (Útmutató a sikerhez), Typotex Kft., Budapest, 2002, 47. oldal 17

18 1.5 Az e-kereskedelem előnyei és hátrányai 12 Az elektronikus kereskedelem számos előnyt nyújt a hagyományos kereskedelemmel szemben a vevők és a kereskedő számára is, ezért is vált olyan gyorsan kedvelté a kereskedelemnek ez a formája. De nem szabad figyelmen kívül hagynunk a kockázati tényezőket sem. Előnyök a vevők számára: A legnagyobb előnye az elektronikus kereskedelemnek a vevők számára az, hogy nagyon kényelmes, nem kell kimozdulniuk otthonról, hogy vásárolhassanak. Időt spórolnak meg a vásárlók, ha Interneten rendelnek, mert nem kell időt szánniuk a sorban állásra, utazásra stb. és ez a mai rohanó világban az egyik legfontosabb szempont. 24 órás nyitva tartás az év minden napján. Az üzletek nagy része délután vagy a kora esti órákban bezárnak, így ha valaki sokáig dolgozik, munka után nincs lehetősége bevásárolni, vagy körülnézni a bevásárlóközpontok boltjaiban. Ezzel szemben a webáruházak éjjel-nappal látogathatók, és bármikor leadhatók a rendelések. Az Internetes vásárlásnál nincsenek ünnepnapok, mikor nem tud az ember rendelni, pedig akkor érne rá a legjobban vásárolni. Nagyobb rugalmasságot biztosít a földrajzi elhelyezkedés tekintetében, a világ bármely pontjáról leadhatja a rendelését a vásárló A megrendelt termékek kézbesítésének módja is nagyon kényelmes a fogyasztók számára, mivel házhoz szállítják azokat. A legtöbb webáruháznál a rendelést követően meg lehet adni, hogy a termék kiszállítása mely időpontban lenne a legalkalmasabb számára és ehhez alkalmazkodnak a kézbesítők. A digitalizált termékek (dokumentumok, rajzok, szoftver) nagyon rövid időn belül célba jutnak, így elég pár percet rászánni, hogy valamit letöltsünk az Internetről. Az e-kereskedelem gazdagabb információs lehetőségeket biztosít, a vásárló sokkal több információhoz juthat egy termék leírásából, mint ha csak a boltban találkozna vele. Sőt a többlet információkat meg is vitathatja az oldal más vásárlóival pl.: chat szobában, vagy az üzenő falon. 12 Forrás:

19 Az Internetes áruházakban többféle fizetési mód közül is választhat a vásárló: elektronikus utón történő fizetés, bankkártyás fizetés és utánvétes fizetés. A vevők bizalmatlansága miatt véleményem szerint a legkedveltebb még mindig az utánvétes fizetési mód. Az Interneten nem csak egyszerűen vásárolnak a felhasználók, hanem élvezik is azt. Új élmények érik vásárlás közben, több lehetőség közül választhat, új még eddig ismeretlen oldalakra is eljuthat és így egyre szélesebb körű látásmóddal rendelkezik és több információval a birtokában hozhat döntést. Aukciós oldalakon, mint amilyen a Vatera.hu is, sokkal olcsóbban hozzá lehet jutni bizonyos termékekhez, vagy olyan dolgokra találhat rá az ember, amit már régóta keres, de már nem árulják sehol a hagyományos kereskedelemben. Az árakat könnyebben össze lehet hasonlítani és a rendelkezésre álló széles kínálatból jobb minőségű és mégis olcsó termékeket tudunk megrendelni. Az Interneten nem csak termékeket tudunk megvásárolni, hanem szolgáltatásokat igénybe venni. Ezek a műveletek ugyanúgy időt spórolnak meg a felhasználónak, és kényelmesebbé, egyszerűbbé teszik az életét. Előnyök a kereskedő számára: Egy Internetes áruház létrehozása sokkal kevesebb költséggel jár, mint a hagyományos kereskedelemben egy üzlet kialakítása. Nem kell bérleti díjat fizetni, vagy bármilyen üzlethelységet megvásárolni és berendezni stb. Egyszerűen létre kell hozni egy webáruházat és gondoskodni, kell arról, hogy a célközönség az Interneten rátaláljon erre az oldalra. A fenntartási költsége is alacsonynak mondható, nem kell alkalmazottakat fizetni és drága infrastruktúrát kiépíteni. Az e-kereskedelem korlátlan piacot is biztosít a kereskedő számára. Nem csak a hazai piacot lehet meghódítani egy Internetes vállalkozással, hanem az egész világot, mivel bárhonnan elérhető egy weboldal és a fizetés és szállítás is megoldható. Alacsony az információk előállításának, feldolgozásának, tárolásának és visszakeresésének a költségei a hagyományos kereskedelemmel szemben. És alacsonyabbak a kommunikációs költségek és az Internet gazdagabb kommunikációs lehetőségeket biztosít. 19

20 Korlátlan kínálatot lehet biztosítani a vásárló számára, egy webáruháznál nem szükséges készlettel rendelkezni, fizikailag nem létező áruk rendelését is fel lehet venni, és így a kínálatot korlátlanul növelni lehet. Nem csak a vevők, hanem a kereskedők számára is fontos előny, hogy a digitális termékeket az Interneten gyorsabban lehet értékesíteni. Egy online üzletet kevés alkalmazottal is kézben lehet tartani, mivel a vásárló önkiszolgáló, saját maga néz körül az oldalon és rendeli meg a terméket, így nem szükséges szakképzett személyzet megfizetése, így csökkennek az üzemeltetési költségek. A marketing költségek is viszonylag alacsonyak, nem kell szórólapokat, prospektusokat és reklámanyagokat nyomtatni, hanem úgy kell elhelyezni a világhálón az oldalt, hogy megtalálják az érdeklődök, viszont Internetes reklámozásra célszerű költeni. Különböző fizetési módok közül lehet választani, de ha a vásárló a bankkártyás fizetési módot részesíti előnyben, akkor a vállalkozó azonnal pénzhez jut. Viszont az emberek bizalmatlansága miatt sokan az utánvétes fizetést választják. A fentiekből is látszik, hogy rengeteg előnye van az elektronikus kereskedelemnek mind a vevők, mind a kereskedők számára. De ahhoz, hogy egy Internetes vállalkozás fennmaradjon és sikeres legyen ki kell használni ezeket az előnyöket. Véleményem szerint egy ilyen vállalkozást csak egy nagyon rátermett vezető tud sikerre vinni, mert annyira nagy a konkurencia, olyan sokan terjeszkednek az Interneten és nagyon széles a kínálat. Ha az Internetre be akar törni egy vállalkozás és sikereket akar elérni, akkor valami egyedi újdonsággal kell előrukkolnia, valami olyannal, amivel még nem telített a piac és az emberek szükségét látják annak, hogy rendelkezzenek vele, így megvásárolják. Ezért tartom egyedi és sikeres ötletnek az online aukciós oldalakat, nemcsak, hogy széles a kínálat, de licitálni is lehet bizonyos termékekre ezáltal olcsóbban megszerezhetők mint máshol. De a legjobb szerintem a licitálás élménye és izgalma. Az ember nem csak megvásárol egy terméket, amit házhoz szállítanak, hanem tesz azért és küzd azért, hogy az adott termék az övé legyen és nem egy ismeretlen futár szállítja házhoz a terméket, hanem az előző tulajdonosától vehetjük át egy megbeszélt helyen és időpontban. Így arra is lehetőségünk van, hogy új, velünk hasonló érdeklődési körű emberekkel találkozzunk. 20

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O LI E AUKCIÓS HÁZAK ÁL

BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O LI E AUKCIÓS HÁZAK ÁL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem

Debreceni Egyetem Informatika Kar. DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem Debreceni Egyetem Informatika Kar DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem Témavezető: Dr. Erdey László egyetemi docens Készítette: Tarjányi Beáta Gazdaságinformatikus Bsc. Debrecen 2009 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN

EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN Konzulens: Dr. Bernschütz Mária Főiskolai tanár Németh Zsuzsanna Nappali Kereskedelem és Marketing 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Internet penetráció...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mezősi Richárd 2014.

SZAKDOLGOZAT. Mezősi Richárd 2014. SZAKDOLGOZAT Mezősi Richárd 2014. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Az Alexandra és a Bookline online könyvesboltok összehasonlítása, és online marketing

Részletesebben

e-kereskedelem Virtuális tér valódi üzlet 6. oldal Kevés az átverés 13. oldal Kaptak egy második karácsonyt 15. oldal Ez a sok csatorna egységben

e-kereskedelem Virtuális tér valódi üzlet 6. oldal Kevés az átverés 13. oldal Kaptak egy második karácsonyt 15. oldal Ez a sok csatorna egységben V. évfolyam 4. szám 2013. szeptember október e-kereskedelem Virtuális tér valódi üzlet 6. oldal Kevés az átverés 13. oldal Kaptak egy második karácsonyt 15. oldal Ez a sok csatorna egységben kezelendô

Részletesebben

Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben

Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Műszaki menedzser szak Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben Daru István 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1.

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem fizetési rendszerei és a PayPal

Az elektronikus kereskedelem fizetési rendszerei és a PayPal Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Az elektronikus kereskedelem fizetési rendszerei és a PayPal Készítette:

Részletesebben

ONLINE ÉS OFFLINE ÉRTÉKESÍTÉS A KÖNYVPIACON

ONLINE ÉS OFFLINE ÉRTÉKESÍTÉS A KÖNYVPIACON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kereskedelem és Marketing Szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány ONLINE ÉS OFFLINE ÉRTÉKESÍTÉS A KÖNYVPIACON Készítette: Oroszvári

Részletesebben

ESZES könyvtár. e-kereskedelem. Rövid áttekintés 2011. Dr. Eszes István

ESZES könyvtár. e-kereskedelem. Rövid áttekintés 2011. Dr. Eszes István ESZES könyvtár e-kereskedelem Rövid áttekintés 2011. Dr. Eszes István A tanulmány / esettanulmány csak oktatási célra használható! Másolása és kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. e-kereskedelem Rövid

Részletesebben

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008.

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT Online Marketing KÉSZÍTETTE: Név: Mester Gábor Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ INTERNET, MINT

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor 1 SZAKDOLGOZAT Bátyi Gábor 2011 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing a Facebook-on Konzulens: Brávácz Ibolya Adjunktus

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TRENDEK. IBM Magyarország GKIeNET. Magyarország

INNOVÁCIÓS TRENDEK. IBM Magyarország GKIeNET. Magyarország IBM Magyarország GKIeNET Magyarország A kutatás az IBM Magyarország és GKIeNET együttműködésével valósult meg Kiadja: GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Felelős kiadó: Kis Gergely Szerkesztette:

Részletesebben

A nyomdaipar és az elektronikus kereskedelem

A nyomdaipar és az elektronikus kereskedelem A nyomdaipar és az elektronikus kereskedelem Eiler Emil Karácsony előtti hangulatban mélázol a székben a képernyő előtt. Eszedbe jut, kinek mit is lehetne venni ajándékba. Rákattintasz a www.netpiac.hu

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

A CMS RENDSZEREK MAGYARORSZÁGI JÖVŐJE,

A CMS RENDSZEREK MAGYARORSZÁGI JÖVŐJE, BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki menedzser alapszak Online marketingkampány kisvállalati közegben Készítette:

Részletesebben

Hozamrafting. Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről

Hozamrafting. Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Hozamrafting Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Széchenyi Füzetek XX. HOZAMRAFTING Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Budapest,

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elektronikus fizetési megoldások

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elektronikus fizetési megoldások Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - tanulmány - Ez a dokumentum 78 oldalt tartalmaz 1 1. A tanulmány célja... 4 2. Az e-kereskedelem és az e-fizetés gazdaságélénkítő hatása... 5 3. IKT-helyzetkép az

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés... Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...5 1.1. Bevezetés...5 1.2. Mi a közvetlen értékesítés?...7

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ szakirány A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÉRNYERÉSE AZ ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány STRATÉGIAI MENEDZSMENT-VÁLSÁGSTRATÉGIA Készítette: Lendvai Csilla

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

BÍRÓ BÍBORKA-ESZTER Elektronikus kereskedelem az EU-ban és Romániában...3

BÍRÓ BÍBORKA-ESZTER Elektronikus kereskedelem az EU-ban és Romániában...3 BÍRÓ BÍBORKA-ESZTER Elektronikus kereskedelem az EU-ban és Romániában...3 KULCSÁR ERIKA RÁDULY MATILD Tanulmány Csernáton faluturizmusáról: becsült jövõkép...17 SEER LÁSZLÓ Internetes médiatartalmak bevételi

Részletesebben

AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA FEJLŐDÉSÉBEN

AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA FEJLŐDÉSÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ ÉV HONLAPJA PÁLYÁZAT SZEREPE A HAZAI ONLINE MARKETING KULTÚRA

Részletesebben