A HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. és a LafargeHolcim konszern közötti Részvény-per elzményei és jelenlegi állása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. és a LafargeHolcim konszern közötti Részvény-per elzményei és jelenlegi állása"

Átírás

1 A HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. és a LafargeHolcim konszern közötti Részvény-per elzményei és jelenlegi állása (LafargeHolcim konszern egyesülés következtében a Holcim konszern, HCM 1890 Kft. névváltozás folytán a Magyar Cement Kft. jogutódja.) november 3-án LafargeHolcim konszern az egyik leányvállalatán keresztül megvásárolta a Hejcsabai Cement- és Mészipari Rt. (HCM Rt.) üzletrészének 1/3-át, egy másikkal megvásároltatott további 1 db. részvényt. Egyúttal elvásárlási jogot kapott a még állami tulajdonú részvények késbbi megvásárlásához. A megvásárolt plusz egy darab részvénynek a HCM Rt. alapító okiratának 2.2. pontja miatt különös jelentsége van, ugyanis a közgylésen minden részvény egy szavazatot jelent, de a kibocsátott részvények 1/3-ánál több szavazattal egyetlen részvényes sem rendelkezhet. Ennek következtében a többségi tulajdonos Magyar Állam szavazati joga csak kisebbségi jogokat testesített meg, egy szavazattal kevesebbet ért a LafergeHolciménál és a HCM Rt. tényleges irányítása átkerült a LafergeHolcim konszern kezébe annak ellenére, hogy ezt az január 1-tl hatályos Gazdasági Társaságokról Szóló Törvény (1). kifejezetten tiltotta. 2. LafargeHolcimnak - mint a HCM Rt. részvényesének - az LIV. törvény 76.. (4). hatályba lépését követen lehetsége nyílt pályázaton kívül, a versenyeztetési szabályok mellzésével, a Magyar Állam tulajdonosi jogainak képviseletére létrehozott Állami Vagyonügynökséggel folytatott közvetlen tárgyalások útján megvásárolni a maradék állami vagyont (többségi részvényeket és bérelt eszközöket). LafargeHolcim ajánlatát azonban az ÁVÜ megalázóan alacsonynak találta és nem fogadta el. A tárgyalások azzal zárultak, hogy elfogadható ajánlat híján az ÁVÜ nyilvános pályázaton értékesíteni fogja a cementgyári vagyont és írásban rögzítették azt a vételárat ez a részvények névértéke volt -, amely fölött LafargeHolcim nem vesz részt a további privatizációban: efölötti vételi szándék esetén lemond az november 3-i szerzdés szerinti elvásárlási jogáról, és a HCM Rt-ben meglév részvényeit is eladja a vevnek, volt olvasható az 1992-es privatizációs pályázati kiírásban.!"#$%$&' %($)*!+ *&, -$./0'

2 február 28-án egyrészrl LafargeHolcim konszern leányvállalata másokkal konzorciumban, másrészrl HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. jogeldei ugyancsak konzorciumban verseng ajánlatokat nyújtottak be az ÁVÜ-höz a HCM Rt. többségi részvény tulajdonának, eszköz vagyonának és kötvényeinek megvásárlására március 30-án az ÁVÜ bíráló bizottsága a beérkezett pályázatok közül a közel egy milliárd forinttal nagyobb összeg ajánlati ár és jobb üzleti terv alapján egyhangú határozattal a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. ajánlatát fogadta el és javaslatot tett a szerzdéskötésre augusztus 8-án a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. és az Állami Vagyonügynökség képviselje aláírta az adásvételi szerzdést. HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. a szerzdés 2.1. pontja alapján 44,94 %-nak megfelel db, a szerzdés 3.1. pontja alapján további 12,05 %-nak megfelel db, összesen 56,99 %-nak megfelel db részvényt vásárolt a HCM Rt. 100 %-ának megfelel db. részvénybl. A HCM Rt.-ben kisebbségi tulajdonos LafargeHolcim konszern üzletrésze nem változott (maradt 33.4 %) augusztus 18-án HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. jogeldei társaságonként külön-külön E-hitel szerzdéseket kötöttek az Erste Bank jogeldjével. A szerzdések 10. számú mellékletei az Óvadéki szerzdések voltak. Ezek szerint: 3. A Bank kötelezettséget vállal az értékpapírok (részvények) biztonságos helyen történ, gondos megrzésére. 7. HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. jogeldei kölcsönszerzdéseket kötöttek még az érdekeltségükbe tartozó Környezetvédelmi Kft-vel is. Fizetési kötelezettségeik teljesítéséhez ezeken kívül soha semmilyen más forrást nem vettek igénybe. 8. HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. a vételárat kifizette. HCM Rt október 19-én illetve december 1-én a megvásárolt db. részvényt a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. többségi tulajdonos nevére a Részvényesek Könyvében átvezette. HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. a HCM Rt december 19-i közgylésén mint 56,99 %-os többségi tulajdonos vett részt és szavazott.

3 9. LafargeHolcim február 17-én keresetet nyújtott be a Fvárosi Bíróságon az ÁVÜ és a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. között létrejött adásvételi szerzdés érvénytelenségének megállapítására. A bíróság LafargeHolc im keresetét szept. 20-án, a 8.P /1995/50. számú ítéletével jogersen elutasította. 10. LafargeHolcim konszern elnöke és ftulajdonosa T. Schmidheiny úr (Nem azonos a jogersen 16 év börtönbüntetésre elítélt S. Schmidheiny úrral. Annak a testvére.) augusztus 14-én Glarusban (Svájc) elérkezettnek látta az idt a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. tulajdonában lev cementgyári részvények megszerzésére, a nagy részvényszerzési tranzakció megindítására. Sajtóközleményében a következket írja: - Nem engedhetjük meg, hogy egyesek szerzdésszegéssel próbálják megszerezni az ellenrzést a beruházásaink felett. - Bízunk a bíróság számunkra pozitív ítéletében de fél, hogy ez az ítélet már késn születik meg, addigra végelszámolás alá kerül a HCM. Ezért mindent megteszünk, hogy megmentsük az üzemet október 10-én a Bank (Erste Bank) az Engedményesre (LafargeHolcim) engedményezi, Engedményes pedig átveszi a Banknak az 1.2. pontban megjelölt Kölcsönfelvevkkel (HCM 1890 (Magyar Cement) Kft.) szembeni, a Kölcsönszerzdésekbl ered és azokkal összefügg összes követelését, továbbá az azokhoz kapcsolódó minden járulékot, biztosítékokat és egyéb jogokat. A Bank átadja a birtokában lev, a 3. sz. mellékletben felsorolt HCM névre szóló részvényeket Engedményesnek (LafargeHolcimnak). Az Engedményes kötelezettséget vállal, hogy az rzési kötelezettségnek eleget tesz. 12. Az engedményezésrl a titkosított kormányülések egyikére a pénzügyminiszter 9714/1997. számú tájékoztatójában (a Kormány részére) a következket írja: A Mezbank Rt. (Erste Bank) részérl a Magyar Környezetvédelmi Kft. vezetése alatt álló konzorciummal (HCM 1890 (Magyar Cement) Kft.) szemben fennálló követeléseknek a Holderbank Ungarn Management Kft. (LafargeHolcim) részére történ átadása sem jogszer, sem indokolt nem volt, mivel többek között - az E-hitel adósai (a per felperesei) (HCM 1890 (Magyar Cement) Kft.) az E-hitel törlesztési kötelezettségeiknek eleget tett, és jelenleg is tesz - a Holderbank Ungarn Management Kft. (LafargeHolcim) szerzdése színlelt szerzdésnek minsíthet, mivel végs célja nem a hitelek átvétele, hanem a hitel mögött szerepl óvadék megszerzése, amit mutat

4 az, hogy a hitelállományt megvásárló Holderbank Kft. (LafargeHolcim), mint vev 120 %-os árfolyamot fizetett a hitelállományért, ami egy ténylegesen kétes hitel esetében teljesen indokolatlan - a Holderbank Ungarn Management Kft. (LafargeHolcim) a kölcsönügylet jogi biztosítékául szolgáló óvadékot kizárólag szerzdésszegés esetén vehette volna igénybe, ami nem történt meg, így az óvadék igénybevétele jogellenes eltulajdonításnak minsül. Ebben a tranzakcióban vett részt, mint másodlagos forgalmazó a GiroCredit Befektetési (Budapest) Rt., akinek eljárása szintén vitatható október 10-én, vagyis ugyanazon a napon, hogy a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. HCM Rt. részvényeit LafargeHolcim birtokba vette, az E-hitel szerzdéseket 15 napos határidvel, azonnali hatállyal felmondta. - Az Óvadéki szerzdések szerint az azonnali felmondást kizárólag a kölcsöntartozás nemfizetése alapozhatta volna meg. HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. fizetési kötelezettségeinek teljesítését azonban LafargeHolcim sem tudta vitatni, annak bizonyítottan mindig pontosan eleget tett. - A 15 napos felmondási id szintén nem vitathatóan szerzdésellenes, mert a kölcsönszerzdések szerinti kikötött legrövidebb felmondási id hat hónap volt. Ezeket a szerzdésszegéseket és jogsértéseket LafargeHolcim szándékosan azért vállalta fel, mert ezek nélkül nem tudott volna hozzányúlni a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. tulajdonát képez óvadéki letétbe elhelyezett HCM Rt. részvényekhez. Prieszol József a LafargeHolcim magyarországi vezérigazgatója errl a Fvárosi Bíróságon a 25.G /1999/73. számú perben április 17-én tett tanúvallomásában a következket mondta: - arról tudomásunk volt, hogy a kölcsönszerzdés 6 hónapos felmondási idt ír el. CeBeKa (LafargeHolcim) tulajdonosai sokkal fontosabbnak tartották, hogy a Hejcsabai Rt. mködképessége fennmaradjon, s ezért döntöttek a 15 napos határidrl. - A tulajdonosoktól határozott utasítást kaptam, hogy a 15 napos határidn belül - tanú ennek az ügyletnek a létrehozására csak a tulajdonosok kifejezett utasítására vállalkozott.

5 - A követelést azzal a céllal vették meg, hogy a CeBeKa tulajdonosai (LafargeHolcim) a felpereseket (HCM 1890 (Magyar Cement) Kft.) jobb belátásra bírják, tárgyalásra késztessék, - egészen pontosan kényszerítsék. - - Tanú (Prieszol József) megjegyzi, hogy részérl történt meg a 15 nap lejárta után az értékesítés (HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. tulajdonát képez HCM Rt. részvények), pontosabban annak lebonyolítása. Nagy valószínséggel a tulajdonosok (LafargeHolcim) ezt már korábban elkészítették október én a Jersey szigeteken bejegyzik a Nemtec Holdings Ltd. és a Cem Holdings Ltd., Panamán az Ellice Investment Inc. off-shore cégeket október 26-án, egy szombati munkaszüneti napon történt a részvények piaci értékesítése : - de. 9 órakor Budapesten LafargeHolcim mint eladó és Bank Ausztria Giro Credit mint bizományos Bizományosi szerzdést írnak alá a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. tulajdonát képez HCM Rt. részvények értékesítésérl - de. 10 órakor Budapesten Bank Ausztria Giro Credit mint bizományos a szerzdést visszaigazolja - déli 12 órakor Bécsben a Jersey szigeteki Cem Holdings és Nemtec Holdings képviseli mint vevk és Bank Ausztria Giro Credit mint bizományos (ugyanazzal a képviseljével aki két órával azeltt még Budapesten kötött szerzdést) bizományosi szerzdéseket írnak alá a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. tulajdonát képez HCM részvények értékesítésérl - du. 3 órakor Bécsben Bank Ausztria Giro Credit mint bizományos a szerzdéseket visszaigazolja, miszerint a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. tulajdonát képez HCM részvényeket az off-shore cégek képviselinek Bécsben átadta. A nagy részvényszerzési tranzakció minden szerzdését - az oldalak láblécén látható automatikus számítógépes memóriajelölés tanúsága szerint az Oppenheim Klára ügyvédi irodában szerkesztették, annak ellenére, hogy a különböz szerzdésekben a szerzd feleknek a piac i értékesítés szabályai szerint egymástól független, egymással kapcsolatban nem álló jogi személyeknek kellett volna lenniük, és attól is függetlenül, hogy a szerzdéseket Magyarországon vagy Ausztriában kötötték.

6 16. HCM 1890 (Magyar Cement) Kft október 16-án 4.G /1966. számon keresetet nyújtott be a Fvárosi Bírósághoz a Bankkal kötött kölcsönszerzdés engedményezésének jó erkölcsbe ütközése és színleltsége alapján a szerzdés semmissége, a felmondás és ezen belül az azonnali felmondás érvénytelensége és ezek következtében a részvényforgatmányozás láncolata megszakadásának megállapítása, valamint az eredeti állapot helyreállítása érdekében. Ezt követen 1997 és 2002 között a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. jogi képviselete megváltozott. Késbb derült csak ki, hogy LafargeHolc im képviseli kezdettl fogva kapcsolatban álltak az új jogi képviselinkkel, akik eddig tisztázatlan okokból, HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. érdekeit elárulva, ügyvezetjének hozzájárulása nélkül, st kifejezett tiltakozása ellenére október 31-én visszavonták a keresetet és új keresetet nyújtottak be a bíróságra. Visszavonták az engedményezés jó erkölcsbe ütközésére és színleltségére, a felmondás érvénytelenségére és a forgatmányozás láncolatának megszakadására vonatkozó kereseteket és csak a Bank és LafargeHolcim között létrejött engedményezést követ részvény átadást támadták. 17. Az ilyen módon megváltoztatott keresetrl a Legfelsbb Bíróság február 2-án a Gfv.X /1999/12. számú felülvizsgálati ítéletével megersített, április 27-én meghozott Gf.I /1999/13. számú jogers ítélete kimondja: érvényes (keresettel nem támadott) engedményezési szerzdés és felmondás esetében a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. tulajdonát képez HCM Rt. részvények óvadéki letéti rzésének LafargeHolcimra történt átruházása jogszer volt. Az engedményezéssel nemcsak jogosult, de köteles is volt átadni II. rend alperesnek (LafargeHolcimnak) az óvadékul nála elhelyezett értékpapírokat (részvényeket). 18. Kis kitér a szken értelmezett Részvény-per történetbl: LafargeHolcim konszern abban reménykedett, hogy a részvények eltulajdonításával kapcsolatos Részvény-pert és a cementgyárnak az ellenszolgáltatás nélküli, rosszhiszem, jogcím nélküli használatával kapcsolatos Eszköz-pert addig sikerül elhúznia, amíg HCM 1890 (Magyar Cement) Kft-t gazdaságilag tönkreteszi és akkor az ellene folyó perek elhalnak. Ennek megfelelen

7 - elször 1996-ban a magyar tulajdonosok gazdasági hátországát jelent Környezetvédelmi Kft-t és társvállalatait kényszerítette felszámolásra. A magyar tulajdonosok arra kényszerültek, hogy új vállalkozásokat alapítsanak, újra kezdjék vállalkozásaikat - azután december 20-án a Fvárosi Bíróságon fizetési meghagyás iránti kérelmet, majd március 2-án 4.G /1998. számon pert indítottak a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. ellen a cementgyár megvásárlásához eredetileg felvett Ft. hitelbl még ki nem fizetett forint és járulékainak azonnali megfizetését követelve. Keresetüket arra alapozták, hogy az általuk (LafargeHolcim) eltulajdonított részvények értéke nem fedezte az eltulajdonítás költségeit. A per május 18-án 4.G /2000 számon, a Legfelsbb Bíróságon Gf.I /2001/2 számon, az ítéletet követen ismét a Fvárosi Bíróságon 4.G.40104/2002 számon, a Fvárosi Ítéltábla március 24-én kelt 13.Gf /2003/11 számú végzését követen 4.G /2004 számon újból az elsfokú bíróságon folytatódott, majd november 9-én a Fvárosi Ítéltáblán a 13.Gf /2005/14 számú végzéssel zárult. Az ítélet kimondja, hogy a per tárgyalását a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. által kezdeményezett, LafargeHolcim konszern ellen számadás megállapítása és kártérítés megfizetése iránt folyamatban lev mindkét per jogers befejezéséig felfüggeszti. Az Ítéltábla döntését arra alapozza, hogy felperes LafargeHolcim konszern jogszertlen eljárásának jogkövetkezményeit LafargeHolcim konszernnek magának kell viselnie. Az alperes HCM 1890 (Magyar Cement) Kft-t kell olyan helyzetbe hozni, hogy a kölcsönszerzdés szerzdésszer teljesítésének megfelel elszámolás megtörténtét követen fizetési kötelezettsége csak a beszámítási kifogásának eredménye függvényében keletkezzen. A Fvárosi Ítéltábla végzése ellen LafargeHolcim konszern kifogást nyújtott be, amelyet a Fvárosi Ítéltábla július 10-én a 16.Gpkf /2006/2 számú végzésével végleg elutasított - ennek a(z eredetileg a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft-t a LafargeHolcim felszámolási szándékától véd) jogers végzésnek az a következménye, hogy a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. tulajdonában lev ingatlanok tulajdoni lapjairól mindaddig nem lehet levetetni a LafargeHolcim konszern zálogjogát és az elidegenítési tilalmat, amíg a LafargeHolcim konszernnel szemben folyó kártérítési per jogersen le nem zárul. Idközben önmagában a zálogjog alapjául szolgáló kölcsönszerzdésbl adódóan a peres felek közötti követelések eltér összege, teljesítési ideje és kamata miatt az a helyzet állt el, hogy HCM 1890 (Magyar Cement) Kft-nek már nem maradt tartozása a kölcsönszerzdésbl ereden, ellenben LafargeHolcim konszernnek van tartozása HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. felé. Ennek ellenére, mivel a

8 LafargeHolcim ellen folyó kártérítési per még jogersen nem zárult le, HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. a tulajdonában lev ingatlanokat annak ellenére nem tudja tehermentesíteni, hogy jelenleg már nincs fizetési kötelezettsége. - LafargeHolcim konszernnek jelenleg is célpontjai a magyar tulajdonosok vállalkozásai. 19. Visszatérve a Részvény-per f vonalához: HCM 1890 (Magyar Cement) Kft szeptember 20-án 25.G /1999/88. számon - a fent leírtak szerint korábban, 1996-ban egyszer már benyújtott, majd az ügyvédi iroda által október 31-én visszavont kereset tartalmával megegyezen - ismét kérte a Fvárosi Bíróságtól az kölcsönszerzdései engedményezésének jó erkölcsbe ütközése és színleltsége alapján a szerzdés semmisségének, a felmondás és ezen belül az azonnali felmondás érvénytelenségének és ezek következtében a részvény forgatmányozás láncolata megszakadásának megállapítását és az eredeti állapot helyreállítását. A Fvárosi Bíróság október 9. napján kelt 25.G /1999/88. számú ítéletét követ fellebbezési eljárásban a keresetrl a Magyar Köztársaság Legfelsbb Bírósága, mint felülvizsgálati bíróság április 19-i Gfv.E /2005/2. számú végzésével helybenhagyott, a Fvárosi Ítéltábla október 22-én kelt 16.Gf /2003/15-II. számú jogers bírósági ítélete kimondja: Az elsfokú bíróság ítéletét a (HCM 1890 (Magyar Cement) Kft.) kártérítés megfizetése iránti - másodlagos kereseti kérelmét elutasító, valamint a perköltségre vonatkozó részében hatályon kívül helyezi, és ebben a körben az elsfokú bíróságot újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasítja. Egyebekben az elsfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Az elsfokú bíróság ítélete egyebekben megállapítja, hogy a II. rend alperes (LafargeHolcim) jogeldjének a felperes (HCM 1890 (Magyar Cement) Kft.) által az I. rend alperes (Erste Bank) jogeldjével kötött és az I. rend alperes (Erste Bank) részérl a II. rend alperesre (LafargeHolcim) engedményezett kölcsönszerzdések felmondása érvénytelen. Részleteiben: a./ a jogers ítélet helybenhagyja az elsfokú bíróság ítéletének azt a részét, amelyben megállapítja, hogy a II. rend alperesnek, azaz LafargeHolcimnak a felperes, azaz HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. által az I. rend alperessel, azaz Erste Bankkal kötött és Erste Bank részérl a

9 LafargeHolcimra engedményezett kölcsönszerzdésének felmondása érvénytelen. Indoklásában a továbbiakban kifejti, hogy A kölcsönszerzdések felmondásának érvénytelensége kérdésében az elsfokú bíróság helytálló álláspontra helyezkedett. Tévedett azonban, amikor a felmondás megalapozatlanságát csak az azonnali felmondásra korlátozta, ugyanis nem csak az azonnali, de a rendes felmondás sem volt megalapozott. A rendelkezésre álló iratokból ugyanis az volt megállapítható, hogy az adósok (LafargeHolcim állításával szemben) nem sértették meg a kölcsönszerzdések biztosítéknyújtásának teljesítése érdekében vállalt kötelezettségeiket., a biztosítékok értékvesztésére nézve pedig a perben nem áll rendelkezésre adat. b./ a jogers ítélet fentiekre alapozottan kimondja, hogy az elsfokú bíróság ítéletét a kártérítés megfizetése iránti másodlagos kereseti kérelmet elutasító, valamint a perköltségre vonatkozó részében hatályon kívül helyezi, és eben a körben az elsfokú bíróságot újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasítja. Indoklásában kifejti, hogy Az érvénytelenség (a felmondás érvénytelensége) jogkövetkezménye a felek jogviszonyának rendezésével vonható le. Ez a feltételek fennállása esetén az eredeti állapot helyreállításával történhet meg, abban az esetben pedig, ha az eredeti állapot nem állítható helyre, ha a változások meg nem történtté tételére nincs mód, a felek közötti elszámolásnak van helye, és az elszámolás körében kártérítési igény is elterjeszthet. Tévedett az elsfokú bíróság, amikor az eredeti állapot helyreállíthatatlanságának esetére elterjesztett másodlagos kártérítési keresetet bizonyítottság hiányában elutasította. A Ptk (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Az ítélet szerint LafargeHolcim jogellenes részvényszerzési akciója után az eredeti állapotot helyre kellene állítani, de már nem lehet, mert visszafordíthatatlan változások következtek be (LafargeHolcim elégette a HCM Rt. részvényeket). Ezért LafargeHolcimnak és a részvények eltulajdonításáért felels más társaságoknak és személyeknek a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. másodlagos keresete alapján felelniük kell és teljes kören meg kell téríteniük a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft-nek okozott károkat, a kamatokra és a perköltségekre is kiterjeden. A felelsök körét és az okozott kár mértékét az els fokú bíróságnak új eljárásban kell megállapítania. A jogalap kérdése eldlt. 20. Az els fokon eljáró Fvárosi Bíróságon a kártérítési kötelezettség megállapítása iránt folytatódott eljárásban az eljáró tanács a április 25. én kihirdetett 25.G /2004/181. számú ítéletében a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. minden követelését a kártérítési igény elévülési idn túli elterjesztésére történt hivatkozással elutasította.

10 21. HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. fellebbezése alapján az ügyben másodfokon eljáró Fvárosi Ítéltábla március 28-án kihirdetett 16.Gf /2007/4. számú végzésével az elsfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az els fokon eljáró bíróságot az eljárás folytatására, a kártérítés körülményeinek és összegszerségének feltárására kötelezte. 22. A másodszor megismételt els fokú eljárásban a Fvárosi Bíróság els alkalommal május 27-én tartott tárgyalást. 23. A Fvárosi Bíróság az ügyet a korábbi 35. számú tanácstól áttette a 20. számú tanácshoz és a per új ügyszámon (20.G /2008), május 6. napján folytatódott július 18-án a Fvárosi Bíróság gazdasági kollégiumvezetje elrendeli az ügy soron kívüli intézését. 25. A augusztus 31-i tárgyaláson a kirendelt szakért kijelentette, hogy a jogellenesen eltulajdonított részvények valós piaci értéke objektív módon nem állapítható meg, majd a január 16. tárgyaláson közölte, hogy vállalat értékelésre nincs kompetenciája február 28-án a bíróság új szakértt rendelt ki az eltulajdonított részvényeknek az eltüntetésük idpontjára érvényes forgalmi értékének meghatározására. 27. A november 4. tárgyaláson végleg bebizonyosodott, hogy az új szakért sem képes a feladatot elvégezni. Egyértelmvé vált a Pénz- és Tkepiac i Igazságügyi Szakérti Testület felkérésének szükségessége. A bíróság a testület mielbbi felállítása érdekében két alkalommal is kéréssel fordult az Igazságügyi Minisztériumhoz. HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. maga is többször kérte az illetékes minisztériumot és miniszter urat a minisztérium által fenntartott jogellenes állapot megszüntetésére, a szakérti testület felállítására. Eredmény nélkül.

11 28. A Fvárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma szeptember 23-án kelt 20.G /2014/31. számú elsfokú ítéletével HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. kártérítés iránti keresetét elutasította és egyúttal Ft. perköltség megfizetésére kötelezte. Indoklásában kifejtette, hogy a bíróság ítéleti bizonyossággal a perbeli részvények, kötvények értékesítéskori piaci értékét megállapítani nem tudta a felperes HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. bizonyítási terhére. Tekintettel arra, hogy pénz- és tkepiaci szakérti testület felállítására a peres eljárás folyamatban léte alatt nem került sor, a bíróság megkeresésére az illetékes minisztérium csupán azt a választ adta, hogy várhatóan els negyedévében a szakérti testület felállításra kerül, a per jelents elhúzódására tekintettel, valamint a Pp ában foglaltakra figyelemmel a felperes HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. erre vonatkozó bizonyítási indítványát mellzte, különösen a szakérti testület hiányára. a bíróság álláspontja szerint a szakérti testület kirendelésének feltételei fennálltak volna február 18. napján a Fvárosi Ítéltábla a 16.Gf /2014. számú végzésével helyt adott a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. fellebbezésének és az ítélet fellebbezett részét jogersen megsemmisítette. Megállapította, a károkozás tényét és új eljárásra utasította az elsfokú bíróságot, amelyben meg kell állapítani az okozott kár mértékét, a károkozók körét és felelsségét és a perköltségeket. 30. HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. követelése LafargeHolcim konszernnel szemben: Ft. (azaz tizenkétmilliárd-ötszázhuszonhárommilliókilenc-száztizennyolcezer forint) a részvények forgalmi értéke a károkozáskor Ft. (azaz hetvenhárommilliárd-kilencszáznegyvenkétmillió-hétszázharminchétezer-nyolcszázharmincnyolc forint) törvényes kamat július 31 ig - összesen Ft. (azaz nyolcvanhatmilliárd-ötszáznyolcvanmillió-hétszázharminckétezer-nyolcszázharmincnyolc forint) július 31-ig május 4-én a Fvárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a megismételt eljárás els tárgyalásán elrendelte, hogy a felek a megállapodás érdekében egyezségi tárgyalásokat kezdjenek egymással.

12 május 13-án a felek által egyeztetett helyen és idpontban felperes HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. teljes kör nyilatkozattételre (megállapodásra) jogosult képviseli megjelentek, míg az alperesek (Erste Bank és LafargeHolcim konszern anyavállalat és 11 leányvállalata) képviseli nem jelentek meg az egyezségi tárgyaláson. A szükséges felhatalmazás nélkül érkezett alperesi jogi képviselk nem tudtak magyarázatot adni az Erste Bank és LafargeHolcim konszern távolmaradásra június 10-én a Fvárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma eltt folyó tárgyaláson LafargeHolcim konszern jogi képviselje kérte a tárgyalás felfüggesztését, hogy megbízója peren kívüli megállapodás elérése céljából tárgyalásokat folytathasson a HCM 1890 (Magyar Cement) Kft-vel. A bíróság valamennyi peres féllel történt egyeztetés után a pernek 30 napra történ felfüggesztését rendelte el június 26-án LafargeHolcim képviselje levélben arról tájékoztatta HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. képviseljét, hogy a tárgyalásokat nem tartják idszernek, mert az átfogó rendezés érdekében a Kormány képviselivel folytatnak tárgyalásokat július 13-án HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. tájékoztatta a Bíróságot, hogy az alperesek részérl peren kívüli egyezségre vonatkozó javaslat nem érkezett, ezért kérte a bíróságot a per folytatására 36. A bíróság szeptember 18-ra tzte ki a következ tárgyalást. Miskolc, augusztus 7. Dr. Kálmán János ügyvezet

A HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. és a Holcim konszern közötti Részvény-per elzményei és jelenlegi állása

A HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. és a Holcim konszern közötti Részvény-per elzményei és jelenlegi állása A HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. és a Holcim konszern közötti Részvény-per elzményei és jelenlegi állása (HCM 1890 Kft. névváltozás folytán a Magyar Cement Kft. jogutódja.) 1. 1989. november 3-án Holcim

Részletesebben

MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT.

MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT. MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT. 2531 Tokod, Kossuth Lajos út 132. Telefon: +36(30) 949-1502 Fax: +36(1) 305-4029 Tájékoztató a Holcim konszern vállalatok és a Magyar Cement Kft. között folyamatban

Részletesebben

MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT.

MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT. MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT. 2531 Tokod, Kossuth Lajos út 132. Telefon: +36(30) 949-1502 Fax: +36(1) 305-4029 A Magyar Cement Kft. és a Holcim konszern közötti Részvény-per előzményei és jelenlegi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés Dr. Gadó Gábor szakállamtitkár úr felkérésének eleget téve röviden felvázolom a bírósági út, mint elvi modell egy lehetséges változatát, ami

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.188/2004/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Bogdán Vass Kft. (Kaposvár.) I.r., Dévgép Kft. (Kaposvár) II.r. Győri Kft. (Kaposvár) III.r. és Kapos Glas

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok ÍH 2007/1/21. Az eljáró bíróság részéről az eljárási határidők be nem tartása jellegénél

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 14. 2015. 20. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3195/2015. (X. 14.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1384 3196/2015. (X.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 13. Tárgy:Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület helyiségbérlete felmondása kikényszerítése. Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEKRŐL. Ermibau Kft. alperes ellen vételár-hátralék megfizetése iránti per (jogi képviselő: dr.

TÁJÉKOZTATÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEKRŐL. Ermibau Kft. alperes ellen vételár-hátralék megfizetése iránti per (jogi képviselő: dr. TÁJÉKOZTATÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEKRŐL Ermibau Kft. alperes ellen vételár-hátralék megfizetése iránti per (jogi képviselő: dr. Halmos Péter) Eljáró bíróság: Dombóvári Járásbíróság (ügyszám: 4.P.20.116/2012)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 A jogalkalmazás körében érvényesülő szempontok megjelölése előtt szükséges rögzíteni, hogy a személyhez fűződő jog az egyes személyek

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6.

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. A Fővárosi Ítélőtábla a személyesen eljárt I. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe) I. rendű, a dr. Bay Endre pártfogó ügyvéd (...) által képviselt, II.

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kfv. IV. 37. 432/2008/9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. /Budapest/ felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

19/372.Ü-1-50-1/2010.

19/372.Ü-1-50-1/2010. ü g y v é d H-8229 Csopak, Sport utca 18. szám, Postafiók: 11. mobil: +36-20-3 277-772 ugyved@dr.com www.koczkasdr.hu Ügyvédi szám: 19/372.Ü-1-50-1/2010. Balatonkenese Város Önkormányzat Tárgy: ügyvédi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. október 20 -i ülésére 2. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. október 20 -i ülésére 2. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. október 20 -i ülésére 2. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Budapest Környéki Törvényszék ítéletének

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya:

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: 3.Kf.650.388/2013/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14039/2014 CPV Kód:

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti. Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.242/2004/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Birizdó Kft. (Kecskemét) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 30-i rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 30-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Az ERMIBAU Kft. kárigénye az Árpád utcai ingatlaneladással kapcsolatban Előterjesztő:

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁG LIKVIDITÁSROMLÁSA ÉS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 1.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁG LIKVIDITÁSROMLÁSA ÉS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 1. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 341 A GAZDASÁGI TÁRSASÁG LIKVIDITÁSROMLÁSA ÉS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 1. Fónagy Sándor BEVEZETÉS A gazdasági társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetének

Részletesebben

A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VEKTOR RT-VEL 1995-ÓTA HÚZÓDÓ ÉS 1997. ÓTA BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ALATT LÉVŐ PER ÖSSZEGZÉSÉRŐL ÉS LEGÚJABB FEJLEMÉNYÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A Vektor

Részletesebben

Í T É L E T E T. A felperes a már lerótt 16.500 (tizenhatezer-ötszáz) forint kereseti illetéket maga viseli.

Í T É L E T E T. A felperes a már lerótt 16.500 (tizenhatezer-ötszáz) forint kereseti illetéket maga viseli. Fővárosi Bíróság 7.K.32.275/2006/7. A Fővárosi Bíróság a Promo-Indra Consorcio Rt. (Budapest) felperesnek Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-149/2005.) verseny ügyben hozott

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészrl - az Öresund Holding Vagyonkezel Korlátolt Felelsség Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg.

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is.

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is. A-PBT-A-63/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. D-né dr. S.M. ügyvéd (xxx) által képviselt M.G-nek és M.G-nének (yyy szám alatti lakosok; a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ABC Bank (zzz;

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben 1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben A Fvárosi Bíróság Budapesten, 2007. szeptember 25-én a Bevándorlási és Állampolgársági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.572/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző dr. Stanka Gergely ügyvéd) által képviselt... (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Nevében!

A Magyar Köztársaság Nevében! Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság M.705/2001/7. szám A Magyar Köztársaság Nevében! A Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (1077. Budapest, Király u. 71. szám) által képviselt O. M. felperesnek

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com ÉRTESÍTÉSI CÍM A TÁRGYI ÜGYBEN: MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 BUDAPEST, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 36-38.

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. június 25-i rendes ülésére. Dr. Viszlói Tamás ügyvéd

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. június 25-i rendes ülésére. Dr. Viszlói Tamás ügyvéd Budakalász Város Polgármestere 96/2015. (VI.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Készítette: Egyeztetve: Ellenőrizte: Tájékoztató

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 212/B/2001 Budapest, 2010.03.02 12:00:00 de. Holló András Dr. 23/2010. (III. 4.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2010. évi 31. számában

Részletesebben

ÉSZREVÉTELEK A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁS 2003. JANUÁR 31-ÉN LEZÁRT KONCEPCIÓJÁHOZ

ÉSZREVÉTELEK A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁS 2003. JANUÁR 31-ÉN LEZÁRT KONCEPCIÓJÁHOZ ÉSZREVÉTELEK A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁS 2003. JANUÁR 31-ÉN LEZÁRT KONCEPCIÓJÁHOZ Programjában a Kormány meghirdette a nép ügyvédje intézményének létrehozását. A jelen Koncepcióban kibontott

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 165/2010.(VI.29.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére Tárgy: Készítette: Egyeztetve: Ellenőrizte: Tájékoztató

Részletesebben

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11074. számú törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! : 1' A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Budapest II. Varsányi I. u. 40-44. 1535. Bp. Pf.: 887. bíró 15.G.41.074/2010/25. ( A A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság e ' r, -a,. képviselt

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék Általános Szerelésbiztosítási Feltételek Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 2 Általános kizárások 2 A kockázatviselés időtartama 2 Általános feltételek 2 1. fejezet 4 Dologi károk 4 Kizárások 4 Általános

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-

Részletesebben

T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1. szakasz E törvény meghatározza a bírósági jogvédelem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014/1. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok változásai az új Polgári Törvénykönyvben

HÍRLEVÉL 2014/1. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok változásai az új Polgári Törvénykönyvben HÍRLEVÉL A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok változásai az új Polgári Törvénykönyvben 2014/1 Az új Polgári Törvénykönyv, a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 2014. március 15-én lép hatályba, amely

Részletesebben

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás 1.1. Igazolási kérelem a bejelentkezési határidő elmulasztása miatt 1.2. A hitelezői

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 1 1. A 2013. év ügyvezetésének jelentősebb gazdasági eseményei Csődeljárás

Részletesebben

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 1027 Budapest, Varsányi I.u.40-44. 7.G.41.775/2004/11.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fõvárosi Bíróság dr. Kovács Kázmér (1065 Budapest, Nagymezõ u. 28.) ügyvéd

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy 400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy meghatározott vizsgálat elvégzésének hiányával szakmai szabályt nem sértett. Ha az orvosai a tőlük elvárható legnagyobb

Részletesebben

észrevételt I. Észrevétel a késedelmek kérdésében 1. A kereset elkésettsége Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16.

észrevételt I. Észrevétel a késedelmek kérdésében 1. A kereset elkésettsége Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16. Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16. tárgy: Felperesi észrevétel és feltételes igazolási kérelem a K.33.972/2006. sz. ügyben Budapest, 2006. augusztus 28. Tisztelt Bíróság!

Részletesebben

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató HAVI FIX Jövedelemkiesés-biztosítás Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató Az ACE European Group Limited Magyarországi Fióktelepe a jelen Biztosítási Feltételek alapján arra vállal

Részletesebben

a Kölcsey utca 20. II./5. szám alatti lakás bérleti jogviszonyából eredő vitás kérdések rendezésére

a Kölcsey utca 20. II./5. szám alatti lakás bérleti jogviszonyából eredő vitás kérdések rendezésére Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. TEL.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-89 /2015. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak A www.fizessenmobillal.hu alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban Weboldal) az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékét vezető Cégbíróság: Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Törvényi engedmény és késedelmi kamat

Törvényi engedmény és késedelmi kamat Törvényi engedmény és késedelmi kamat LESZKOVEN LÁSZLÓ * 1. A dolgozat témája közelmúltban látott napvilágot a Győri Ítélőtábla Pf. IV.20.110/2009/10. számú ítélete. 1 A tényállás témánk szempontjából

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

Az új Pp. és fogyasztóvédelmi védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén

Az új Pp. és fogyasztóvédelmi védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén MIE 2008. november 25., Siófok HAMISÍTÁSI (T)REND 2008 Az új Pp. és fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazása védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén Dr. Bacher Gusztáv gusztav.bacher@szecskay.com www.szecskay.com

Részletesebben

VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról

VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE ALAPSZABÁLY Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE 2 A Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A I. 1. Az Egyesület neve: Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület Rövidített

Részletesebben